Cumula AB (publ.) CVR-nr : Informations Memorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cumula AB (publ.) CVR-nr : 556867-8873 Informations Memorandum www.cumula.se"

Transkript

1 (publ.) TM CVR-nr :

2

3 VELKOMMEN TIL NÆSTE GENERATIONS AKTIEHANDEL Cumula

4 4

5 Indhold Indhold Vigtig information Opsummering af Købstilbuddet Investeringsafkast (publ.) Opfordring til at tegne aktier Historie Udstedelse / plan Cumula - appen, der forandrer aktiehandel, som vi kender den Sådan fungerer Cumula Marked Markedsføring Risikofaktorer Indtægtsmodeller Fremtiden Cumulas handelsmodeller og tidligere resultater Tidsplan Organisation Bestyrelse og direktion Besked fra den administrerende direktør Regnskaber Aktiekapital og ejerstruktur Vedtægter Tillæg: Rapport om anvendelsen af smartphones

6 Vigtig information Dette notat er ikke et prospekt, og ikke er blevet godkendt og registreret af det svenske finanstilsyn i henhold til kapitel 2, 25 og 26 (1991: 980) om handel med finansielle instrumenter. Alle oplysninger, der fremlægges i dette dokument bør overvejes nøje, især med hensyn til de særlige betingelser, som fremgår i afsnittet om Risikofaktorer, der beskriver en række risici, som en investering i unoterede selskaber kan medføre. Tilbud (som defineret i dette memorandum) er ikke rettet til personer, hvis deltagelse kræver, at prospektet udarbejdes eller registreres, udover hvad der kræves ifølge svensk lov. F.eks. har relaterede personer ikke noget specielt tilbud og alle behandles lige. Dette notat må ikke fordeles og må ikke sendes eller på anden måde distribueres i eller til et land, hvor dette ville indebære, at det ville bryde love eller regler i det pågældende land Aktierne omfattet af tilbuddet i dette memorandum er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til det amerikanske United States Securities Act af 1933 med senere ændringer, ej heller til lande med tilsvarende love i Australien, Hongkong, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika, eller andre land ende Sverige og må ikke udbydes, sælges eller sælges direkte eller indirekte i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika eller andre lande, hvor en sådan registrering er påkrævet, eller til personer, der har bopæl der. Til dette memorandum og tilbuddet heri gælder svensk lov. Enhver uenighed om indholdet i dette memorandum, tilbuddet heri eller beslægtede juridiske spørgsmål skal udelukkende afgøres ved svenske domstole. Selskabets revisor har deltaget i udarbejdelsen af dette memorandum, men oplysningerne i memorandum er ikke blevet undersøgt, medmindre andet er angivet eksplicit. Selskabets revisor har godkendt den seneste årsrapport og er løbende orienteret om alle transaktioner med myndigheder, såsom Skat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Sverige. 6

7 Opsummering af tilbuddet Tekst Tegningskurs: Mindste tegning Vilkår SEK 2,00 per aktie, hver aktie med en pålydende værdi på SEK 0,01 Deponering af kapital i andre valutaer: Valutakurs på deponeringsdagen, f.eks. DKK / SEK eller NOK / SEK aktier Højeste tegning Det samlede provenu aktier Ikke mindre end SEK 1 million, og et maksimum på SEK 20 millioner Tegningsperiodens start 1. juni 2014 Tegningsperiodens afslutning Meddelelse om tildeling 20. oktober 2014, eller så snart det ønskede tegningsprovenu er opnået Kontinuerlig, senest 2 uger efter afslutningen emissionen Betaling Senest 2 uger efter besked om tildeling 7

8 Investeringsafkast i (publ.) Generalforsamlingen besluttede alle trin for En væsentlig del af virksomhedens værdikæde. Yderligere en emission gennemføres i første halvdel af 2015 med fokus på de store lande i Europa. Der udbydes aktier til en kurs på 120 SEK/ aktie. Den mindste tegning er én aktie med ret til en første version af appen. I forbindelse med emissionen i 2015 lanceres en særlig version af vores app til brugere. Selskabets strategi er at lade hver tegne én aktie digitalt med direkte betaling online, hvorefter appen overføres til aktionæren. Ved en velafsluttet emission, vil selskabet ansøge om at blive noteret på børsen. Uddrag af referat fra generalforsamlingen d. 23/ Generalforsamlingen i besluttede 23/5 2013, at bemyndige ledelsen til at træffe beslutning om, ved et eller flere tilfælde, at udvide selskabets aktiekapital gennem en eller flere nyemissioner i henhold til følgende beslutning Betaling skal ske gennem kontant fordring for nyemitterede aktier. At ingen forbehold skal gælde for de nye aktier. Generalforsamlingen bemyndigede ledelsen til at gennemføre yderligere nyemissioner i At prisen pr. aktie under kommende nyemissioner i 2015 sættes til SEK 120,00. Betaling skal ske gennem kontant fordring for nyemitterede aktier. At ingen forbehold skal gælde for de nye aktier. Generalforsamlingen godkender, at ledelsen ved en vellykket emission i 2015 ansøger om notering på en egnet børs, hvis markedsforholdene tillader det. Generalforsamlingen bemyndigede ledelsen at gennemføre nyemissioner med minimum SEK og maksimum SEK At prisen pr. aktie under den kommende nyemission i 2014 skal være på 2,00 SEK. 8

9 Indbydelse til tegning af aktier Private og juridiske personer er velkomne til at tegne og erhverve i alt nye aktier i Cumula AB (publ). til en kurs på 2 SEK pr. aktie. Mindste aktiepost er aktier. Ved fuldtegning vil selskabet få tilført SEK 20 millioner. Cumulas aktie og selskabets værdiansættelse Alle aktier er af samme klasse: Klasse A-aktier; med lige stemmeret for alle. Ansøgning til Euroclear efter vellykket emission. Selskabet modtager derefter ISIN-nummer (International Securities Identification Number). Værdiansættelsen af selskabet før emissionen er på SEK Midlerne i denne emission skal bruges til at: Færdigudvikle produkterne Færdiggøre organisationen Markedsføring af den kommende emission i 2015 Ekspansion i udlandet Emissionsvilkår Tilbuddet omfatter mindst og maksimalt aktier. Pålydende værdi er 0,01 SEK / aktie. Tegningskursen er på SEK 2 pr. aktie. Mindste tegningspost er aktier til i alt SEK. Største tegningspost er aktier til sammenlagt SEK Meddelelse om tildeling sendes ud fortløbende, dog seneste efter tegningsperiodens udløb. Betaling skal ske inden for to uger efter besked om tildeling. Tegning af aktier Ansøgning om tegning er juridisk bindende og gøres bedst ved hjælp af en til formålet udformet formular. Tegningsblanketten kan bestilles på eller via brev til Kopparbergsvägen 8, Västerås, Sverige. Tegningsblanketten skal indsendes i original til selskabets adresse eller scannet / fotograferet med bekræftet kopi og mailet til Tegningsblanketten skal underskrives. Computerunderskrift kan ikke godkendes og skal ske i hånden. Tegningen kan ikke betragtes som fuldstændig, indtil både tegningsblanketten er indsendt og pengene indbetalt efter anvisningerne på tegningsblanketten. Betalingen skal ske til selskabets bankkonto i Danmark: konto i Swedbank / København port med EINECS & Registrerings nummer: 6004 Kontonummer: IBAN no. : DK , SWIFT adr.: SWEDDKKK Tegningsperioden løber fra 1. juni oktober 2014 eller til aktier tegnes, alt efter hvad der indtræffer først. 9

10 Tildeling Tildelingen sker kontinuerligt under emissionsperioden efter modtagelse af tegningsblanketten. Dette betyder, at emissionen kan blive fuldt tegnet før tegningsperiodens udløb. I tilfælde af overtegning sker tildeling til dem som først har indsendt tegningen og indbetalt pengene og ikke kun fuldført og indsendt tegningen. (publ.) forbeholder sig ret til at træffe beslutning om at fuldføre emissionen, selvom den ikke skulle blive fuldtegnet, så vel som retten til at beslutte at forlænge tegningsperioden og at fremflytte afregningssdatoen. Tilbud En person, der mindst én aktiepost i AB Cumula får: 2 år abonnement på Cumulas app. Børsanalyseprogrammet Viking Børs med 1 års opdatering af børskurser. En dags kursus i brugen af Viking. Handelsstrategien Balance. 10

11 Historie (publ.) startede i september 2013 og er et svensk aktieselskab med hovedsæde i det vestlige Västmanlands amt. Bestyrelsen og ledelsen blevet rekrutteret med henblik på at lede lanceringen af Cumula på det svenske og det internationale marked. I begyndelsen af november 2013 blev selskabet officielt til med en aktiekapital på SEK Selskabet har gennemført en første emission og hævet aktiekapitalen til over SEK , som det kræves for et børsnoteret selskab. Arbejdet med at forvandle til et selskab, der opfylder alle krav til at blive børsnoteret er i gang, så målsætningen om børsnotering i 2015 nås. Grundlæggerne af har med succes arbejdedet med aktieanalyse med elektroniske handelsmodeller i over 25 år. Strategien Maksimalt afkast til kontrolleret risiko er basis for vores handelsmodeller.tidligere versioner af handelsmodellerne anvendtes tilmed af aktører på de finansielle markeder og er gennemtestede. Den lovgivning, der gælder for virksomheden er svensk Lov og selskabets retlige form styres af den svenske aktieselskabslov (2005: 551). Selskabet blev registreret hos den svenske erhvervs- og selskabsstyrelse i

12 Emission/plan 30/ Private placement. 1,3 millioner SEK 23/ Generalforsamlingen besluttede en fondsemission på 1: 9, yderligere nyemissioner, offentligt handlet selskab, børsnotering 30/ Nyemission 2 SEK / aktie, max aktier. Tegningsperioden udløber 20/ Nyemission. 120 SEK / aktie, max aktier. 12

13 , appen som forandrer aktiehandelen Cumula Forretningskoncept Ideen er, at lade den enkelte bruger styrer deres egen aktieportefølje ved hjælp af en app udviklet til smartphones. Applikationen (app en) fungerer som en mobil cloud-tjeneste og er udviklet til det globale marked. Ambitionen er et selskab som ydbyder tjenesten og udvikler den til dets fulde potentiale, og derefter udvikler flere tjenester og produkter. Cumula, app en Cumulas unikke handelsmodeller ligger til grund for konceptet, som historisk set har givet omkring 40 % i årligt afkast. Børsdatabehandlingsprogrammet Vikingen bidrager med de tekniske forudsætninger, som gør det muligt for brugeren at modtage signaler baseret på børsens op- og nedture. Brugeren kan derefter beslutte sig for, om han / hun ønsker at købe, sælge eller afvente. På denne måde kan brugeren tjene penge på aktiemarkedet, uanset hvor han/hun befinder sig. Der vil være en række for-valgte mæglere / banker til at vælge imellem. Brugeren vælger den eller de porteføljer som passer bedst og har dermed kontrol over både opsparing og afkast. I den anden del af app en har brugeren adgang til aktieuddannende spil, hvor han/hun kan lære mere om, hvordan aktiemarkedet fungerer ved at gætte på, hvorvidt de udvalgte aktier går op eller ned. Brugeren tjener erfaringspoint (XP) og kan til sidst deltage i store konkurrencer med chance for at vinde penge. App en giver brugeren mulighed for, gratis, at følge en portefølje af omkring ti aktier, som dækker alle de store børser på verdensplan. Enhver, der ønsker signaler fra flere porteføljer, kan tilføje ekstra abonnementer til en lav månedlig pris. Porteføljerne sammensættes af Cumulas analytikere og er opdelt i forskellige retninger, såsom teknologi, miljø, industri, strategi og chance/risiko, bedste i Norden, bedste i Danmark, Sverige, Norge, USA, etc. Tjenesterne kan benyttes på valuta, obligationer og råvarehandel globalt. App en kan anvendes uden forbindelse til en mægler eller bank. 13

14 På nuværende tidspunkt er app en ved at blive programmeret. Udviklingen er så fremskreden, at der er en forbindelse til en mægler og at købs- og salgssignaler sendes til telefonen. Dette blev demonstreret på generalforsamlingen. Fra erfaring til engagement Bruger -engagement omsættes til forretning samtidig med, at begejstringen og kendskabsniveauet øges hos den enkelte hver dag, uge og måned. Strategien er baseret på, at den enkelte bruger opgraderer fra den gratis version til betalingsversionen for et lille beløb, når han / hun vil have mere af tjenesten. Den samme strategi er gennemgående ved opgraderinger og nyheder. stræber efter, at være med helt fremme teknologi-mæssigt i udviklingen af mobile tjenester. Formatet er tilpasset til såvel computere, tablets såvel som smartphones og vil være det oplagte valg for målgruppen, når det kommer til mobile fritidsaktiviteter. Dette sikres ved, at tjenesterne har alle de egenskaber, som mennesket efterspørger, både i udfordring og intellektuel tankegang. Med en beslutningstagen og et belønningskoncept baseret på daglige, ugentlige, månedlige og årlige revisioner. har til hensigt at lancere forskellige typer af spil, hvor brugeren lærer mere om aktiemarkedet. Tjenestens udbytte Trading-strategier ne er udviklet i børsanalyseprogrammet Vikingen. Efter kommission har modellerne givet % afkast om året på lang sigt. Enkelte perioder kan det selvfølgelig gå værre eller bedre.filosofien bag modellernes høje afkast er, at man går ud af markedet, når det vender. Vision. Selskabets vision er, at levere en ny global tjeneste som letter aktiehandel baseret på elektroniske handelsmodeller på en letforståelig måde og med en kontrolleret risiko. Strategi Selskabet vil øge kendskabet til aktiemarkedet og handlet på markedet for private over hele verden. Mål. Det primære mål er at opnå 10 millioner brugere i første version Børsnotering på en større børs Minimum 50 % i overskudsgrad 14

15 Sådan virker Cumula Køb og salgssignaler direkte på din smartphone Nasdaq OMX TSE HSE LSE CSE NYSE Cumula NÆSTE GENERATIONS AKTIEHANDEL Børsmægler/ Bank 15

16 Markedet Markedet består af, men er ikke begrænset til, de informationsteknologisk modne lande, primært i Europa, Nordamerika og Asien. Bare i Sverige og Danmark er der omkring 7 millioner fondsinvestorer. Og i Sverige ejer ca aktier direkte. I Storbritannien er antallet af aktionærer på hele 10 millioner. I den indledende fase vil den primære målgruppe være mennesker, der allerede investerer i aktier eller har en interesse for markedet. Når Cumula, som virksomhed og som en tjeneste, er blevet etableret, vil næste skridt til til en bredere målgruppe ske naturligt. På det tidspunkt satser selskabet på at få fat på personer i målgruppen år.nedenfor ses befolkningstallet på de markeder som er modne eller delvist modne mht. vores produkter fra. Nedenstående tabel sammenfatter landmasse og befolkningstallet på hvert kontinent med udgangspunkt i opdelingen af jorden i syv kontinenter. Kontinent Areal (km²) Procent af samlet landareal Anslået befolkning 2008 Procent af samlet befolkning Befolkningstæthed (Personer pr km²) Asien ,50% % 86,7 Afrika ,40% % 29,3 Nordamerika ,50% % 21 Sydamerika ,00% % 20.8 Antarktis ,20% ,0% 0,00007 Europa ,80% % 69,7 Oceanien ,90% ,5% 3,6 16

17 Egnede lande Nedenfor er de lande og markeder, som selskabet skønner egnede til at satse på. Hela Eurozonen Kina + Hongkong Indien USA Indonesien Brasilien Japan Mexico Tyskland Turkiet Thailand Storbritannien Frankrig Italien Sydkorea Sydafrika Spanien Argentina Polen Canada Taiwan Australien Holland Chile Grækenland Portugal Sverige Østrig Schweiz Israel Danmark Norge Singapore Nya Zeeland Irland Finland Europa Asien Asien Nordamerika Asien Sydamerika Asien Nordamerika Europa Europa Asien Europa Europa Europa Asien Afrika Europa Sydamerika Europa Nordamerika Asien Oceanien Europa Sydamerika Europa Europa Europa Europa Europa Asien Europa Europa Asien Oceanien Europa Europa 17

18 Markedsføring Etableringen vil ske ved hjælp af markedssatsninger for at nå ud til en stor mængde potentielle kunder. Der vil føres samtaler med en række globale annoncører og potentielle samarbejdspartnere. Vi vil benytte en kombination af sociale medier, viral spredning og radio og tv. Gennem kreative præsentationer ved lanceringen og med elementer af konkurrence med flere tidligere accepteret former for lancering, vil vi nå målet for den tredje emission.. Når app en offentliggøres, vil den være tilgængelig i Apple App Store og Android Market. Android Apps 18

19 Risikofaktorer Det er af afgørende betydning, at læseren af dette Investeringsmemorandum tager sig tid til at analysere og, foruden undersøgelse af hele Investeringsmemorandumet, at overveje de risici, der er beskrevet i Investeringsmemorandumets kapitel om risikofaktorer, før man træffer en beslutning om at investere. Investeringer i aktier er altid forbundet med risiko for at tabe penge. En række faktorer udenfor Group (publ.) s kontrol kan påvirke resultaterne og selskabets finansielle position. Selskabets teknologi-infrastruktur og dermed selve selskabet, er sårbar over for skader eller afbrydelse forårsaget af bl.a. katastrofer, strømafbrydelser, svigt af telekommunikationssystemer eller svigt af eksterne computernetværk. (publ.), såvel som alle leverandører af nettjenester, er desuden udsat for en konstant og hurtig teknologisk udvikling, og er derfor nødt til at være på forkant med hurtigt at tilpasse sig nye teknologier. Sikkerhedsspørgsmål har en høj prioritet hos (publ). Vi forbereder systemet til at overleve forskellige angreb fra internettet. I alle aktieinvesteringer er er der risici. En aktieinvestering kan resultere i tab af hele eller dele af den investerede kapital. Nedenfor er vist nogle af risikofaktorerne (publ.) står overfor. Risiciene er ikke anført i nogen bestemt rækkefølge og foregiver ikke at være udtømmende. Konkurrenter Konkurrenter med et lignende samlet koncept til det globale marked kan opstå, kender dog ikke til nogen med samme omfattende forretningsidé. En række aktører arbejder i øjeblikket med rådgivning, forsendelser i mail-format, SMS etc. Banker har deres anbefalinger, som man bl.a. kan få til sin mobiltelefon. Kapitalbehov (pub) ser ikke behov for mere kapital, udover den planlagte.. Der er ingen garanti for, at selskabet vil være i stand til at rejse kapital i fremtiden, såsom ved udstedelse i Vi regner med yderligere udviklingsomkostninger for mindst SEK 2 millioner og maksimalt SEK 6 millioner. Børsnotering Selskabet agter, efter en vellykket og tilstrækkeligt tegnet emission i 2015, at ansøge om notering på en egnet børs, såfremt markedsforholdene tillader det. Usikkerhed i markedsvurdering I dette Investeringsmemorandum præsenteres forskellige beskrivelser og vurderinger vedrørende (publ.) s tjenester og delmarkeder. Beskrivelserne er fremstillet af eksterne, såvel som selskabets egne vurderinger. Vurderinger som disse er behæftet med usikkerhed, hvor bl.a. forsinkelser, nye love mv. kan forhindre selskabets planer. Der kan ikke gives sikkerhed for, at de mål/ forventninger, der er beskrevet i Investeringsmemorandummet kommer til at blive opfyldt. 19

20 Indtægtsmodeller Månedligt abonnement Første version af tjenesten lanceres i kombination med et unikt tilbud til ti million kunder ( ). Selskabet vurderer, at 30 % af kunderne vil bestille tillægstjenester for ca. 60 SEK/kunde den første måned. Dette giver en omsætning på 180 mio. SEK. Flere indtægtsmodeller vil blive rullet ud i forbindelse med emissionen i første del af Brugere af app en betaler et basisabonnement og kan bestille yderligere tillægsydelser. Et basisabonnement er planlagt til at koste omkring 25 SEK/ måned, derudover kommer der ekstra tjenester ca SEK / måned pr, service. Indtægtsstrategi Selskabets foreløbige undersøgelse af indtægtsmodeller er tilpasset til de brede masser globalt, ved at tilbyde en let måde at få et abonnement på, et såkaldt lavt abonnemnttærskel, for en langvarig oplevelse med daglige, interaktive indslag. Selskabets strategi er at blive et must have -abonnement, hvor kundens fordele overstiger omkostningerne for den enkelte. Transaktionsgebyrer Hver gang brugeren trykker på køb eller salg, tager selskabet et lille transaktionsgebyr. Dette planlægges på et senere tidspunkt i kommende versioner, som bliver koblet til de respektive mæglere. Transaktionsgebyrer er anslået til cirka 100 mio. SEK / år. Markedsføring Selskabet har via mediebureauer fået indikationer om indtægter baseret på antal downloads, hvis app en downloades gange. Annoncering ca mio. SEK / år. 20

21 Fremtiden Vigtige aftaler Selskabet har indgået en aftale om erhvervelse af analyseprogrammet Vikingen i sin helhed med alle dertil hørende rettigheder, kildekoder og kundelister fra Viking Finansiel Software AB. Løbetiden for denne ret er sat til 3 år, til en pris af SEK 13 mio. SEK. Fremtidig marketingindsats Inden for 3 år er tjenesterne tilpasset hvert lands interne marked. En mulig udvikling er, at selskabet vil tilbyde investeringsforeninger. Når har erhvervet Vikingen, planlægger selskabet at videreudvikle produktet til det globale marked. 21

22 Cumulas handelsmodeller og tidligere resultater Resultatet er bedre end bankrenter, langt bedre end aktieindeks og investeringsselskaber. Hvordan fremtiden ser ud er naturligvis ikke til at vide, men med udgangspunkt i selskabets handelsmodeller og hvad de har produceret af resultater i en lang i I app en behøver brugeren ikke at modtage lignende information, kun en opfordring til at købe eller sælge VESTAS WIND SYSTEMS(Månad) Multimodel ssk K ss K K ssk K ss K Kss K Copyright (c) 2013 Vinkingen Financial Software AB Billede: køb-og salgssignaler i aktien Vestas Wind Systems. række af aktier, findes der intet der tyder på, at konceptet ikke kommer til at fungere. Ovenfor vises, hvordan det er gået for Vestas med en af Cumulas modeller og nedenfor er resultaterne i tal. Ovenstående figur viser, hvordan det ser ud med en månedlig overvågning, altså hvis brugeren foretrækker at modtage signaler relativt sjældent. App en foreslår brugeren at gennemføre et Køb, når grafen skifter fra rødt til grønt. For eksempel gav Vestas et købssignal ved 40 kr. i midten af 2012, og aktien, som ligger i kurs 300 kr., har stadig ikke fået noget salgssignal. Med andre ord ville der ikke have været nogen handelssignaler Signalerne (handelsmetoderne) har over en længere periode givet % i afkast pr. år. Den store fordel ved signalerne er, at brugeren får en objektiv vurdering af, hvornår det er tid til at handle. I de tre efterfølgende tabeller vises en potentiel portefølje bestående af aktier udvalgt af Cumula. Tabellerne er baseret på, hvor ofte signalerne kommer, hvilket brugeren selv kan styre. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Den første kolonne består af de udvalgte aktier. I kolonnerne kan man se resultatet af signalerne på, 5, 10 eller 20 år. Her ses det tydeligt, at investering- 22

23 erne engang imellem oplever tab. En god metode er, at eje flere aktier, så de gode aktier kan kompensere for de dårlige. En aktie som har performet dårligt, kan blive den bedste i næste periode. I kolonnen for 20 år, findes der ikke information om Vestas og Norwegian, hvilket skyldes, at de ikke har været på børsen i 20 år. I resultaterne har vi fjernet kurtage-omkostninger. Og ingen skat er medregnet, resultaterne vises som hvis brugeren havde handlet efter vores signaler. 5 år 10 år 20 år 1 Assa Abloy 18% 17% 126% 2 Boliden -28% 129% 147% 3 Coloplast 178% 207% 436% 4 HM 19% 45% 134% 5 Investor 29% 85% 137% 6 Norwegian 444% 5131% - 7 SydBank 53% 455% 3064% 8 Trelleborg 81% 320% 470% 9 Vestas 33% 614% - 10 Volvo 34% 189% -11% Gennemsnit 86% 719% 563% Gennemsnit om året 9,9% Tabel 1. Daglige Signaler - daglig overvågning 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 23% 136% 1680% Boliden 100% 999% 2208% Coloplast 375% 310% 1465% HM 20% 85% 607% Investor 36% 47% 174% Norwegian 252% 10828% - SydBank -28% 162% 1308% Trelleborg 226% 406% 1028% Vestas 19% 146% - Volvo 62% 156% 254% Gennemsnit 109% 1328% 1091% Gennemsnit om året 13,2% Tabel 2: Mellemlang sigt - sandsynligvis 2-4 signaler pr. år pr. aktie. 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 43% 163% 4691% Boliden 89% 1631% 3478% Coloplast 209% 682% 1206% HM -7% 57% 1206% Investor 90% 227% 620% Norwegian 135% 4941% - SydBank 45% 256% 1422% Trelleborg 107% 238% 281% Vestas 455% 1348% - Volvo 3% 173% 650% Gennemsnit 117% 972% 1694% Gennemsnit om året 15,5% Tabel 3. Langsigtet model - giver signaler ved større trendvendninger; 1-2 gange om året pr. aktie. 23

24 Tidsplan Efterårsemission Produkter Emission 3, App-lancering Børsintroduktion 24

25 Organisation Peter.Ö CEO Tove.C Økonomi Björn.L Udvikling Software IT-drift Milenko.G Marked Region Managers Shareholder Services Victoria.B Idé og design Mjukvara IT-Drift Regionansvariga Aktieägarservice Firmaet vil beskæftige cirka mennesker i en steady state tilstand. Først hyres konsulenter. Til udvikling hyres Addiva AB. De regionsansvarlige skal holde kontakt med større lande eller regioner for at indsamle information om, hvad der er bedst for hvert land. Det vil sige, at selskabet tilpasser tjenesterne til hvert land i henhold til love, demografi og kultur. Efter denne emission skal der tilføjes flere tjenester. 25

26 Bestyrelse og direktion Björn Lindström Bestyrelsesformand Født 1960 Aktier i (32,5 %) Bjørn har mere end 25 års erfaring med at arbejde i og med vækstorganisationer, primært indenfor IT og forretning. I 16 år, han har arbejdet med produktudvikling og IT hos ABB, med erfaring fra arbejde i Skandinavien og Europa. Med en lederbaggrund fra ABB og som adm. dir. hos Addiva og Vikingen Financials, har Bjørn et bredt erfaringsgrundlag. Bjørns speciale er at etablere og udføre forretningsmodeller for ekspansive IT-virksomheder, der muliggør hurtig vækst med kvalitet. Forretningsudvikler med evnen til at holde omkostningerne nede. Andre løbende opgaver: Adm.Dir: Addiva AB Bestyrelsesformand: Viking Finansiel Software AB, Addiva AB, Addiva IKAB, Addiva Software Technology og Addiva Engineering AB. Medlem af bestyrelsen: Addiva Production AB. Peter Östevik Adm.dir. Bestyrelsesmedlem Født: 1960 Uddannelse: Civilingeniør, Industriøkonomi, Linköping Højskole. Aktier i : aktier (32,5 %) Peter har holdt hundredvis af seminarer og lært folk op i teknisk og fundamental aktiehandel og optionshandel. Han har også indspillet en lang række undervisningsfilm om emnet og holder webinarer om, hvordan man laver gode aktiehandler. Peter har tidligere arbejdet som uddannelseschef på Delphi Economics, som lavede programmet og han har brugt programmet siden Tidligere stillinger: Installationschef på Bravida, eget projekledelsesfirma, sælger og Projektleder af hjemme-pc er, produktchef for en el-central, salgs- og projektleder for fibernet, datakommunikation og telefonkontakt. De sidste 3 år har Peter været produktchef for Vikingen. Peter har været med til at introducere hjemme-pc en i Sverige, har bl.a. installeret fibernet til villaer og indført individuel måling af energi i private hjem. Andre løbende opgaver: Underdirektør/produkt- og salgschef: Viking Financial Software AB, bestyrelsesmedlem; Viking Financial Software AB, medlem af direktionen i Aktionærforeningen i Västerås; uddannelsesansvarlig. 26

27 Milenko Gabrilo Market Strategist, Bestyrelsesmedlem Født: 1959 Aktier i : aktier (32,5%) Milenko har 15 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har arbejdet som rådgiver indenfor finansielle tjenester og kapitalforvaltning med elektroniske handelsmodeller. Tidligere stillinger: Chef for Marketing / Investor Relations: Balanced AB, chef for Marketing / Investor Relations: Duvialla Telecom AB, chef for marketing / Investor Relations: Snapcat AB (publ). Etablering af Bingo Lotto i Rusland: Miwiol AB, Adm.dir.: Delphi Capital AB (publ). Carnegie AB. Andre oplysninger om bestyrelsen og adm. dir., Legal Due Diligence Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt til og med næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet følger bestyrelsens forretningsorden. Den administrerende direktørs arbejde reguleres gennem instrukserne for den adm. dir. Såvel regler som instrukser fastlægges årligt af selskabets bestyrelse. Spørgsmål som vedrører revisions- og erstatningsspørgsmål besluttes direkte af selskabets bestyrelse. Selskabet behøver ikke følge svensk kodeks for selskabsledelse og har ej heller frivilligt forpligtet sig til dette. Der findes ingen familiebånd mellem bestyrelsesmedlemmer og ledelsen. Der hersker heller ikke nogen interessekonflikt mellem Cumula på den ene side og bestyrelsen og ledelsen på den anden side. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen kan nås via selskabets adresse. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller ledende medarbejdere er blevet dømt for bedrageri de sidste fem år og har heller ikke været frataget retten til at udøve deres virke inden for fem år. Der findes ingen anklager eller sanktioner fra myndigheder (deriblandt fagforeninger) mod disse personer og ingen af disse personer har de sidste fem år fået forbud mod at udøve ledelse, eller sidde i forvaltnings- eller kontrolorganer eller fra ledende eller overordnede stillinger i selskaber. Ingen af bestyrelsesmedlemmer eller ledende medarbejdere har de sidste fem år været indblandet i konkurser, tvangslikvidation eller været sat under konkursforvaltning. 27

Tegn aktier i morgendagens investering

Tegn aktier i morgendagens investering Tegn aktier i morgendagens investering Ny europæisk emission af Cumula-aktier Cumula er et svensk selskab, der udvikler smarte computerbaserede handelsmodeller, såkaldte Black box-algoritmer. Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT 216 Danmark 1 Intrum Justitia har indsamlet data fra 21.317 forbrugere i 21 europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S W:\44102\147236\000005.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Rebild Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere