Cumula AB (publ.) CVR-nr : Informations Memorandum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cumula AB (publ.) CVR-nr : 556867-8873 Informations Memorandum www.cumula.se"

Transkript

1 (publ.) TM CVR-nr :

2

3 VELKOMMEN TIL NÆSTE GENERATIONS AKTIEHANDEL Cumula

4 4

5 Indhold Indhold Vigtig information Opsummering af Købstilbuddet Investeringsafkast (publ.) Opfordring til at tegne aktier Historie Udstedelse / plan Cumula - appen, der forandrer aktiehandel, som vi kender den Sådan fungerer Cumula Marked Markedsføring Risikofaktorer Indtægtsmodeller Fremtiden Cumulas handelsmodeller og tidligere resultater Tidsplan Organisation Bestyrelse og direktion Besked fra den administrerende direktør Regnskaber Aktiekapital og ejerstruktur Vedtægter Tillæg: Rapport om anvendelsen af smartphones

6 Vigtig information Dette notat er ikke et prospekt, og ikke er blevet godkendt og registreret af det svenske finanstilsyn i henhold til kapitel 2, 25 og 26 (1991: 980) om handel med finansielle instrumenter. Alle oplysninger, der fremlægges i dette dokument bør overvejes nøje, især med hensyn til de særlige betingelser, som fremgår i afsnittet om Risikofaktorer, der beskriver en række risici, som en investering i unoterede selskaber kan medføre. Tilbud (som defineret i dette memorandum) er ikke rettet til personer, hvis deltagelse kræver, at prospektet udarbejdes eller registreres, udover hvad der kræves ifølge svensk lov. F.eks. har relaterede personer ikke noget specielt tilbud og alle behandles lige. Dette notat må ikke fordeles og må ikke sendes eller på anden måde distribueres i eller til et land, hvor dette ville indebære, at det ville bryde love eller regler i det pågældende land Aktierne omfattet af tilbuddet i dette memorandum er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til det amerikanske United States Securities Act af 1933 med senere ændringer, ej heller til lande med tilsvarende love i Australien, Hongkong, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika, eller andre land ende Sverige og må ikke udbydes, sælges eller sælges direkte eller indirekte i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika eller andre lande, hvor en sådan registrering er påkrævet, eller til personer, der har bopæl der. Til dette memorandum og tilbuddet heri gælder svensk lov. Enhver uenighed om indholdet i dette memorandum, tilbuddet heri eller beslægtede juridiske spørgsmål skal udelukkende afgøres ved svenske domstole. Selskabets revisor har deltaget i udarbejdelsen af dette memorandum, men oplysningerne i memorandum er ikke blevet undersøgt, medmindre andet er angivet eksplicit. Selskabets revisor har godkendt den seneste årsrapport og er løbende orienteret om alle transaktioner med myndigheder, såsom Skat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Sverige. 6

7 Opsummering af tilbuddet Tekst Tegningskurs: Mindste tegning Vilkår SEK 2,00 per aktie, hver aktie med en pålydende værdi på SEK 0,01 Deponering af kapital i andre valutaer: Valutakurs på deponeringsdagen, f.eks. DKK / SEK eller NOK / SEK aktier Højeste tegning Det samlede provenu aktier Ikke mindre end SEK 1 million, og et maksimum på SEK 20 millioner Tegningsperiodens start 1. juni 2014 Tegningsperiodens afslutning Meddelelse om tildeling 20. oktober 2014, eller så snart det ønskede tegningsprovenu er opnået Kontinuerlig, senest 2 uger efter afslutningen emissionen Betaling Senest 2 uger efter besked om tildeling 7

8 Investeringsafkast i (publ.) Generalforsamlingen besluttede alle trin for En væsentlig del af virksomhedens værdikæde. Yderligere en emission gennemføres i første halvdel af 2015 med fokus på de store lande i Europa. Der udbydes aktier til en kurs på 120 SEK/ aktie. Den mindste tegning er én aktie med ret til en første version af appen. I forbindelse med emissionen i 2015 lanceres en særlig version af vores app til brugere. Selskabets strategi er at lade hver tegne én aktie digitalt med direkte betaling online, hvorefter appen overføres til aktionæren. Ved en velafsluttet emission, vil selskabet ansøge om at blive noteret på børsen. Uddrag af referat fra generalforsamlingen d. 23/ Generalforsamlingen i besluttede 23/5 2013, at bemyndige ledelsen til at træffe beslutning om, ved et eller flere tilfælde, at udvide selskabets aktiekapital gennem en eller flere nyemissioner i henhold til følgende beslutning Betaling skal ske gennem kontant fordring for nyemitterede aktier. At ingen forbehold skal gælde for de nye aktier. Generalforsamlingen bemyndigede ledelsen til at gennemføre yderligere nyemissioner i At prisen pr. aktie under kommende nyemissioner i 2015 sættes til SEK 120,00. Betaling skal ske gennem kontant fordring for nyemitterede aktier. At ingen forbehold skal gælde for de nye aktier. Generalforsamlingen godkender, at ledelsen ved en vellykket emission i 2015 ansøger om notering på en egnet børs, hvis markedsforholdene tillader det. Generalforsamlingen bemyndigede ledelsen at gennemføre nyemissioner med minimum SEK og maksimum SEK At prisen pr. aktie under den kommende nyemission i 2014 skal være på 2,00 SEK. 8

9 Indbydelse til tegning af aktier Private og juridiske personer er velkomne til at tegne og erhverve i alt nye aktier i Cumula AB (publ). til en kurs på 2 SEK pr. aktie. Mindste aktiepost er aktier. Ved fuldtegning vil selskabet få tilført SEK 20 millioner. Cumulas aktie og selskabets værdiansættelse Alle aktier er af samme klasse: Klasse A-aktier; med lige stemmeret for alle. Ansøgning til Euroclear efter vellykket emission. Selskabet modtager derefter ISIN-nummer (International Securities Identification Number). Værdiansættelsen af selskabet før emissionen er på SEK Midlerne i denne emission skal bruges til at: Færdigudvikle produkterne Færdiggøre organisationen Markedsføring af den kommende emission i 2015 Ekspansion i udlandet Emissionsvilkår Tilbuddet omfatter mindst og maksimalt aktier. Pålydende værdi er 0,01 SEK / aktie. Tegningskursen er på SEK 2 pr. aktie. Mindste tegningspost er aktier til i alt SEK. Største tegningspost er aktier til sammenlagt SEK Meddelelse om tildeling sendes ud fortløbende, dog seneste efter tegningsperiodens udløb. Betaling skal ske inden for to uger efter besked om tildeling. Tegning af aktier Ansøgning om tegning er juridisk bindende og gøres bedst ved hjælp af en til formålet udformet formular. Tegningsblanketten kan bestilles på eller via brev til Kopparbergsvägen 8, Västerås, Sverige. Tegningsblanketten skal indsendes i original til selskabets adresse eller scannet / fotograferet med bekræftet kopi og mailet til Tegningsblanketten skal underskrives. Computerunderskrift kan ikke godkendes og skal ske i hånden. Tegningen kan ikke betragtes som fuldstændig, indtil både tegningsblanketten er indsendt og pengene indbetalt efter anvisningerne på tegningsblanketten. Betalingen skal ske til selskabets bankkonto i Danmark: konto i Swedbank / København port med EINECS & Registrerings nummer: 6004 Kontonummer: IBAN no. : DK , SWIFT adr.: SWEDDKKK Tegningsperioden løber fra 1. juni oktober 2014 eller til aktier tegnes, alt efter hvad der indtræffer først. 9

10 Tildeling Tildelingen sker kontinuerligt under emissionsperioden efter modtagelse af tegningsblanketten. Dette betyder, at emissionen kan blive fuldt tegnet før tegningsperiodens udløb. I tilfælde af overtegning sker tildeling til dem som først har indsendt tegningen og indbetalt pengene og ikke kun fuldført og indsendt tegningen. (publ.) forbeholder sig ret til at træffe beslutning om at fuldføre emissionen, selvom den ikke skulle blive fuldtegnet, så vel som retten til at beslutte at forlænge tegningsperioden og at fremflytte afregningssdatoen. Tilbud En person, der mindst én aktiepost i AB Cumula får: 2 år abonnement på Cumulas app. Børsanalyseprogrammet Viking Børs med 1 års opdatering af børskurser. En dags kursus i brugen af Viking. Handelsstrategien Balance. 10

11 Historie (publ.) startede i september 2013 og er et svensk aktieselskab med hovedsæde i det vestlige Västmanlands amt. Bestyrelsen og ledelsen blevet rekrutteret med henblik på at lede lanceringen af Cumula på det svenske og det internationale marked. I begyndelsen af november 2013 blev selskabet officielt til med en aktiekapital på SEK Selskabet har gennemført en første emission og hævet aktiekapitalen til over SEK , som det kræves for et børsnoteret selskab. Arbejdet med at forvandle til et selskab, der opfylder alle krav til at blive børsnoteret er i gang, så målsætningen om børsnotering i 2015 nås. Grundlæggerne af har med succes arbejdedet med aktieanalyse med elektroniske handelsmodeller i over 25 år. Strategien Maksimalt afkast til kontrolleret risiko er basis for vores handelsmodeller.tidligere versioner af handelsmodellerne anvendtes tilmed af aktører på de finansielle markeder og er gennemtestede. Den lovgivning, der gælder for virksomheden er svensk Lov og selskabets retlige form styres af den svenske aktieselskabslov (2005: 551). Selskabet blev registreret hos den svenske erhvervs- og selskabsstyrelse i

12 Emission/plan 30/ Private placement. 1,3 millioner SEK 23/ Generalforsamlingen besluttede en fondsemission på 1: 9, yderligere nyemissioner, offentligt handlet selskab, børsnotering 30/ Nyemission 2 SEK / aktie, max aktier. Tegningsperioden udløber 20/ Nyemission. 120 SEK / aktie, max aktier. 12

13 , appen som forandrer aktiehandelen Cumula Forretningskoncept Ideen er, at lade den enkelte bruger styrer deres egen aktieportefølje ved hjælp af en app udviklet til smartphones. Applikationen (app en) fungerer som en mobil cloud-tjeneste og er udviklet til det globale marked. Ambitionen er et selskab som ydbyder tjenesten og udvikler den til dets fulde potentiale, og derefter udvikler flere tjenester og produkter. Cumula, app en Cumulas unikke handelsmodeller ligger til grund for konceptet, som historisk set har givet omkring 40 % i årligt afkast. Børsdatabehandlingsprogrammet Vikingen bidrager med de tekniske forudsætninger, som gør det muligt for brugeren at modtage signaler baseret på børsens op- og nedture. Brugeren kan derefter beslutte sig for, om han / hun ønsker at købe, sælge eller afvente. På denne måde kan brugeren tjene penge på aktiemarkedet, uanset hvor han/hun befinder sig. Der vil være en række for-valgte mæglere / banker til at vælge imellem. Brugeren vælger den eller de porteføljer som passer bedst og har dermed kontrol over både opsparing og afkast. I den anden del af app en har brugeren adgang til aktieuddannende spil, hvor han/hun kan lære mere om, hvordan aktiemarkedet fungerer ved at gætte på, hvorvidt de udvalgte aktier går op eller ned. Brugeren tjener erfaringspoint (XP) og kan til sidst deltage i store konkurrencer med chance for at vinde penge. App en giver brugeren mulighed for, gratis, at følge en portefølje af omkring ti aktier, som dækker alle de store børser på verdensplan. Enhver, der ønsker signaler fra flere porteføljer, kan tilføje ekstra abonnementer til en lav månedlig pris. Porteføljerne sammensættes af Cumulas analytikere og er opdelt i forskellige retninger, såsom teknologi, miljø, industri, strategi og chance/risiko, bedste i Norden, bedste i Danmark, Sverige, Norge, USA, etc. Tjenesterne kan benyttes på valuta, obligationer og råvarehandel globalt. App en kan anvendes uden forbindelse til en mægler eller bank. 13

14 På nuværende tidspunkt er app en ved at blive programmeret. Udviklingen er så fremskreden, at der er en forbindelse til en mægler og at købs- og salgssignaler sendes til telefonen. Dette blev demonstreret på generalforsamlingen. Fra erfaring til engagement Bruger -engagement omsættes til forretning samtidig med, at begejstringen og kendskabsniveauet øges hos den enkelte hver dag, uge og måned. Strategien er baseret på, at den enkelte bruger opgraderer fra den gratis version til betalingsversionen for et lille beløb, når han / hun vil have mere af tjenesten. Den samme strategi er gennemgående ved opgraderinger og nyheder. stræber efter, at være med helt fremme teknologi-mæssigt i udviklingen af mobile tjenester. Formatet er tilpasset til såvel computere, tablets såvel som smartphones og vil være det oplagte valg for målgruppen, når det kommer til mobile fritidsaktiviteter. Dette sikres ved, at tjenesterne har alle de egenskaber, som mennesket efterspørger, både i udfordring og intellektuel tankegang. Med en beslutningstagen og et belønningskoncept baseret på daglige, ugentlige, månedlige og årlige revisioner. har til hensigt at lancere forskellige typer af spil, hvor brugeren lærer mere om aktiemarkedet. Tjenestens udbytte Trading-strategier ne er udviklet i børsanalyseprogrammet Vikingen. Efter kommission har modellerne givet % afkast om året på lang sigt. Enkelte perioder kan det selvfølgelig gå værre eller bedre.filosofien bag modellernes høje afkast er, at man går ud af markedet, når det vender. Vision. Selskabets vision er, at levere en ny global tjeneste som letter aktiehandel baseret på elektroniske handelsmodeller på en letforståelig måde og med en kontrolleret risiko. Strategi Selskabet vil øge kendskabet til aktiemarkedet og handlet på markedet for private over hele verden. Mål. Det primære mål er at opnå 10 millioner brugere i første version Børsnotering på en større børs Minimum 50 % i overskudsgrad 14

15 Sådan virker Cumula Køb og salgssignaler direkte på din smartphone Nasdaq OMX TSE HSE LSE CSE NYSE Cumula NÆSTE GENERATIONS AKTIEHANDEL Børsmægler/ Bank 15

16 Markedet Markedet består af, men er ikke begrænset til, de informationsteknologisk modne lande, primært i Europa, Nordamerika og Asien. Bare i Sverige og Danmark er der omkring 7 millioner fondsinvestorer. Og i Sverige ejer ca aktier direkte. I Storbritannien er antallet af aktionærer på hele 10 millioner. I den indledende fase vil den primære målgruppe være mennesker, der allerede investerer i aktier eller har en interesse for markedet. Når Cumula, som virksomhed og som en tjeneste, er blevet etableret, vil næste skridt til til en bredere målgruppe ske naturligt. På det tidspunkt satser selskabet på at få fat på personer i målgruppen år.nedenfor ses befolkningstallet på de markeder som er modne eller delvist modne mht. vores produkter fra. Nedenstående tabel sammenfatter landmasse og befolkningstallet på hvert kontinent med udgangspunkt i opdelingen af jorden i syv kontinenter. Kontinent Areal (km²) Procent af samlet landareal Anslået befolkning 2008 Procent af samlet befolkning Befolkningstæthed (Personer pr km²) Asien ,50% % 86,7 Afrika ,40% % 29,3 Nordamerika ,50% % 21 Sydamerika ,00% % 20.8 Antarktis ,20% ,0% 0,00007 Europa ,80% % 69,7 Oceanien ,90% ,5% 3,6 16

17 Egnede lande Nedenfor er de lande og markeder, som selskabet skønner egnede til at satse på. Hela Eurozonen Kina + Hongkong Indien USA Indonesien Brasilien Japan Mexico Tyskland Turkiet Thailand Storbritannien Frankrig Italien Sydkorea Sydafrika Spanien Argentina Polen Canada Taiwan Australien Holland Chile Grækenland Portugal Sverige Østrig Schweiz Israel Danmark Norge Singapore Nya Zeeland Irland Finland Europa Asien Asien Nordamerika Asien Sydamerika Asien Nordamerika Europa Europa Asien Europa Europa Europa Asien Afrika Europa Sydamerika Europa Nordamerika Asien Oceanien Europa Sydamerika Europa Europa Europa Europa Europa Asien Europa Europa Asien Oceanien Europa Europa 17

18 Markedsføring Etableringen vil ske ved hjælp af markedssatsninger for at nå ud til en stor mængde potentielle kunder. Der vil føres samtaler med en række globale annoncører og potentielle samarbejdspartnere. Vi vil benytte en kombination af sociale medier, viral spredning og radio og tv. Gennem kreative præsentationer ved lanceringen og med elementer af konkurrence med flere tidligere accepteret former for lancering, vil vi nå målet for den tredje emission.. Når app en offentliggøres, vil den være tilgængelig i Apple App Store og Android Market. Android Apps 18

19 Risikofaktorer Det er af afgørende betydning, at læseren af dette Investeringsmemorandum tager sig tid til at analysere og, foruden undersøgelse af hele Investeringsmemorandumet, at overveje de risici, der er beskrevet i Investeringsmemorandumets kapitel om risikofaktorer, før man træffer en beslutning om at investere. Investeringer i aktier er altid forbundet med risiko for at tabe penge. En række faktorer udenfor Group (publ.) s kontrol kan påvirke resultaterne og selskabets finansielle position. Selskabets teknologi-infrastruktur og dermed selve selskabet, er sårbar over for skader eller afbrydelse forårsaget af bl.a. katastrofer, strømafbrydelser, svigt af telekommunikationssystemer eller svigt af eksterne computernetværk. (publ.), såvel som alle leverandører af nettjenester, er desuden udsat for en konstant og hurtig teknologisk udvikling, og er derfor nødt til at være på forkant med hurtigt at tilpasse sig nye teknologier. Sikkerhedsspørgsmål har en høj prioritet hos (publ). Vi forbereder systemet til at overleve forskellige angreb fra internettet. I alle aktieinvesteringer er er der risici. En aktieinvestering kan resultere i tab af hele eller dele af den investerede kapital. Nedenfor er vist nogle af risikofaktorerne (publ.) står overfor. Risiciene er ikke anført i nogen bestemt rækkefølge og foregiver ikke at være udtømmende. Konkurrenter Konkurrenter med et lignende samlet koncept til det globale marked kan opstå, kender dog ikke til nogen med samme omfattende forretningsidé. En række aktører arbejder i øjeblikket med rådgivning, forsendelser i mail-format, SMS etc. Banker har deres anbefalinger, som man bl.a. kan få til sin mobiltelefon. Kapitalbehov (pub) ser ikke behov for mere kapital, udover den planlagte.. Der er ingen garanti for, at selskabet vil være i stand til at rejse kapital i fremtiden, såsom ved udstedelse i Vi regner med yderligere udviklingsomkostninger for mindst SEK 2 millioner og maksimalt SEK 6 millioner. Børsnotering Selskabet agter, efter en vellykket og tilstrækkeligt tegnet emission i 2015, at ansøge om notering på en egnet børs, såfremt markedsforholdene tillader det. Usikkerhed i markedsvurdering I dette Investeringsmemorandum præsenteres forskellige beskrivelser og vurderinger vedrørende (publ.) s tjenester og delmarkeder. Beskrivelserne er fremstillet af eksterne, såvel som selskabets egne vurderinger. Vurderinger som disse er behæftet med usikkerhed, hvor bl.a. forsinkelser, nye love mv. kan forhindre selskabets planer. Der kan ikke gives sikkerhed for, at de mål/ forventninger, der er beskrevet i Investeringsmemorandummet kommer til at blive opfyldt. 19

20 Indtægtsmodeller Månedligt abonnement Første version af tjenesten lanceres i kombination med et unikt tilbud til ti million kunder ( ). Selskabet vurderer, at 30 % af kunderne vil bestille tillægstjenester for ca. 60 SEK/kunde den første måned. Dette giver en omsætning på 180 mio. SEK. Flere indtægtsmodeller vil blive rullet ud i forbindelse med emissionen i første del af Brugere af app en betaler et basisabonnement og kan bestille yderligere tillægsydelser. Et basisabonnement er planlagt til at koste omkring 25 SEK/ måned, derudover kommer der ekstra tjenester ca SEK / måned pr, service. Indtægtsstrategi Selskabets foreløbige undersøgelse af indtægtsmodeller er tilpasset til de brede masser globalt, ved at tilbyde en let måde at få et abonnement på, et såkaldt lavt abonnemnttærskel, for en langvarig oplevelse med daglige, interaktive indslag. Selskabets strategi er at blive et must have -abonnement, hvor kundens fordele overstiger omkostningerne for den enkelte. Transaktionsgebyrer Hver gang brugeren trykker på køb eller salg, tager selskabet et lille transaktionsgebyr. Dette planlægges på et senere tidspunkt i kommende versioner, som bliver koblet til de respektive mæglere. Transaktionsgebyrer er anslået til cirka 100 mio. SEK / år. Markedsføring Selskabet har via mediebureauer fået indikationer om indtægter baseret på antal downloads, hvis app en downloades gange. Annoncering ca mio. SEK / år. 20

21 Fremtiden Vigtige aftaler Selskabet har indgået en aftale om erhvervelse af analyseprogrammet Vikingen i sin helhed med alle dertil hørende rettigheder, kildekoder og kundelister fra Viking Finansiel Software AB. Løbetiden for denne ret er sat til 3 år, til en pris af SEK 13 mio. SEK. Fremtidig marketingindsats Inden for 3 år er tjenesterne tilpasset hvert lands interne marked. En mulig udvikling er, at selskabet vil tilbyde investeringsforeninger. Når har erhvervet Vikingen, planlægger selskabet at videreudvikle produktet til det globale marked. 21

22 Cumulas handelsmodeller og tidligere resultater Resultatet er bedre end bankrenter, langt bedre end aktieindeks og investeringsselskaber. Hvordan fremtiden ser ud er naturligvis ikke til at vide, men med udgangspunkt i selskabets handelsmodeller og hvad de har produceret af resultater i en lang i I app en behøver brugeren ikke at modtage lignende information, kun en opfordring til at købe eller sælge VESTAS WIND SYSTEMS(Månad) Multimodel ssk K ss K K ssk K ss K Kss K Copyright (c) 2013 Vinkingen Financial Software AB Billede: køb-og salgssignaler i aktien Vestas Wind Systems. række af aktier, findes der intet der tyder på, at konceptet ikke kommer til at fungere. Ovenfor vises, hvordan det er gået for Vestas med en af Cumulas modeller og nedenfor er resultaterne i tal. Ovenstående figur viser, hvordan det ser ud med en månedlig overvågning, altså hvis brugeren foretrækker at modtage signaler relativt sjældent. App en foreslår brugeren at gennemføre et Køb, når grafen skifter fra rødt til grønt. For eksempel gav Vestas et købssignal ved 40 kr. i midten af 2012, og aktien, som ligger i kurs 300 kr., har stadig ikke fået noget salgssignal. Med andre ord ville der ikke have været nogen handelssignaler Signalerne (handelsmetoderne) har over en længere periode givet % i afkast pr. år. Den store fordel ved signalerne er, at brugeren får en objektiv vurdering af, hvornår det er tid til at handle. I de tre efterfølgende tabeller vises en potentiel portefølje bestående af aktier udvalgt af Cumula. Tabellerne er baseret på, hvor ofte signalerne kommer, hvilket brugeren selv kan styre. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Den første kolonne består af de udvalgte aktier. I kolonnerne kan man se resultatet af signalerne på, 5, 10 eller 20 år. Her ses det tydeligt, at investering- 22

23 erne engang imellem oplever tab. En god metode er, at eje flere aktier, så de gode aktier kan kompensere for de dårlige. En aktie som har performet dårligt, kan blive den bedste i næste periode. I kolonnen for 20 år, findes der ikke information om Vestas og Norwegian, hvilket skyldes, at de ikke har været på børsen i 20 år. I resultaterne har vi fjernet kurtage-omkostninger. Og ingen skat er medregnet, resultaterne vises som hvis brugeren havde handlet efter vores signaler. 5 år 10 år 20 år 1 Assa Abloy 18% 17% 126% 2 Boliden -28% 129% 147% 3 Coloplast 178% 207% 436% 4 HM 19% 45% 134% 5 Investor 29% 85% 137% 6 Norwegian 444% 5131% - 7 SydBank 53% 455% 3064% 8 Trelleborg 81% 320% 470% 9 Vestas 33% 614% - 10 Volvo 34% 189% -11% Gennemsnit 86% 719% 563% Gennemsnit om året 9,9% Tabel 1. Daglige Signaler - daglig overvågning 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 23% 136% 1680% Boliden 100% 999% 2208% Coloplast 375% 310% 1465% HM 20% 85% 607% Investor 36% 47% 174% Norwegian 252% 10828% - SydBank -28% 162% 1308% Trelleborg 226% 406% 1028% Vestas 19% 146% - Volvo 62% 156% 254% Gennemsnit 109% 1328% 1091% Gennemsnit om året 13,2% Tabel 2: Mellemlang sigt - sandsynligvis 2-4 signaler pr. år pr. aktie. 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 43% 163% 4691% Boliden 89% 1631% 3478% Coloplast 209% 682% 1206% HM -7% 57% 1206% Investor 90% 227% 620% Norwegian 135% 4941% - SydBank 45% 256% 1422% Trelleborg 107% 238% 281% Vestas 455% 1348% - Volvo 3% 173% 650% Gennemsnit 117% 972% 1694% Gennemsnit om året 15,5% Tabel 3. Langsigtet model - giver signaler ved større trendvendninger; 1-2 gange om året pr. aktie. 23

24 Tidsplan Efterårsemission Produkter Emission 3, App-lancering Børsintroduktion 24

25 Organisation Peter.Ö CEO Tove.C Økonomi Björn.L Udvikling Software IT-drift Milenko.G Marked Region Managers Shareholder Services Victoria.B Idé og design Mjukvara IT-Drift Regionansvariga Aktieägarservice Firmaet vil beskæftige cirka mennesker i en steady state tilstand. Først hyres konsulenter. Til udvikling hyres Addiva AB. De regionsansvarlige skal holde kontakt med større lande eller regioner for at indsamle information om, hvad der er bedst for hvert land. Det vil sige, at selskabet tilpasser tjenesterne til hvert land i henhold til love, demografi og kultur. Efter denne emission skal der tilføjes flere tjenester. 25

26 Bestyrelse og direktion Björn Lindström Bestyrelsesformand Født 1960 Aktier i (32,5 %) Bjørn har mere end 25 års erfaring med at arbejde i og med vækstorganisationer, primært indenfor IT og forretning. I 16 år, han har arbejdet med produktudvikling og IT hos ABB, med erfaring fra arbejde i Skandinavien og Europa. Med en lederbaggrund fra ABB og som adm. dir. hos Addiva og Vikingen Financials, har Bjørn et bredt erfaringsgrundlag. Bjørns speciale er at etablere og udføre forretningsmodeller for ekspansive IT-virksomheder, der muliggør hurtig vækst med kvalitet. Forretningsudvikler med evnen til at holde omkostningerne nede. Andre løbende opgaver: Adm.Dir: Addiva AB Bestyrelsesformand: Viking Finansiel Software AB, Addiva AB, Addiva IKAB, Addiva Software Technology og Addiva Engineering AB. Medlem af bestyrelsen: Addiva Production AB. Peter Östevik Adm.dir. Bestyrelsesmedlem Født: 1960 Uddannelse: Civilingeniør, Industriøkonomi, Linköping Højskole. Aktier i : aktier (32,5 %) Peter har holdt hundredvis af seminarer og lært folk op i teknisk og fundamental aktiehandel og optionshandel. Han har også indspillet en lang række undervisningsfilm om emnet og holder webinarer om, hvordan man laver gode aktiehandler. Peter har tidligere arbejdet som uddannelseschef på Delphi Economics, som lavede programmet og han har brugt programmet siden Tidligere stillinger: Installationschef på Bravida, eget projekledelsesfirma, sælger og Projektleder af hjemme-pc er, produktchef for en el-central, salgs- og projektleder for fibernet, datakommunikation og telefonkontakt. De sidste 3 år har Peter været produktchef for Vikingen. Peter har været med til at introducere hjemme-pc en i Sverige, har bl.a. installeret fibernet til villaer og indført individuel måling af energi i private hjem. Andre løbende opgaver: Underdirektør/produkt- og salgschef: Viking Financial Software AB, bestyrelsesmedlem; Viking Financial Software AB, medlem af direktionen i Aktionærforeningen i Västerås; uddannelsesansvarlig. 26

27 Milenko Gabrilo Market Strategist, Bestyrelsesmedlem Født: 1959 Aktier i : aktier (32,5%) Milenko har 15 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har arbejdet som rådgiver indenfor finansielle tjenester og kapitalforvaltning med elektroniske handelsmodeller. Tidligere stillinger: Chef for Marketing / Investor Relations: Balanced AB, chef for Marketing / Investor Relations: Duvialla Telecom AB, chef for marketing / Investor Relations: Snapcat AB (publ). Etablering af Bingo Lotto i Rusland: Miwiol AB, Adm.dir.: Delphi Capital AB (publ). Carnegie AB. Andre oplysninger om bestyrelsen og adm. dir., Legal Due Diligence Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt til og med næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet følger bestyrelsens forretningsorden. Den administrerende direktørs arbejde reguleres gennem instrukserne for den adm. dir. Såvel regler som instrukser fastlægges årligt af selskabets bestyrelse. Spørgsmål som vedrører revisions- og erstatningsspørgsmål besluttes direkte af selskabets bestyrelse. Selskabet behøver ikke følge svensk kodeks for selskabsledelse og har ej heller frivilligt forpligtet sig til dette. Der findes ingen familiebånd mellem bestyrelsesmedlemmer og ledelsen. Der hersker heller ikke nogen interessekonflikt mellem Cumula på den ene side og bestyrelsen og ledelsen på den anden side. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen kan nås via selskabets adresse. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller ledende medarbejdere er blevet dømt for bedrageri de sidste fem år og har heller ikke været frataget retten til at udøve deres virke inden for fem år. Der findes ingen anklager eller sanktioner fra myndigheder (deriblandt fagforeninger) mod disse personer og ingen af disse personer har de sidste fem år fået forbud mod at udøve ledelse, eller sidde i forvaltnings- eller kontrolorganer eller fra ledende eller overordnede stillinger i selskaber. Ingen af bestyrelsesmedlemmer eller ledende medarbejdere har de sidste fem år været indblandet i konkurser, tvangslikvidation eller været sat under konkursforvaltning. 27

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere