Cumula AB (publ.) CVR-nr : Informations Memorandum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cumula AB (publ.) CVR-nr : 556867-8873 Informations Memorandum www.cumula.se"

Transkript

1 (publ.) TM CVR-nr :

2

3 VELKOMMEN TIL NÆSTE GENERATIONS AKTIEHANDEL Cumula

4 4

5 Indhold Indhold Vigtig information Opsummering af Købstilbuddet Investeringsafkast (publ.) Opfordring til at tegne aktier Historie Udstedelse / plan Cumula - appen, der forandrer aktiehandel, som vi kender den Sådan fungerer Cumula Marked Markedsføring Risikofaktorer Indtægtsmodeller Fremtiden Cumulas handelsmodeller og tidligere resultater Tidsplan Organisation Bestyrelse og direktion Besked fra den administrerende direktør Regnskaber Aktiekapital og ejerstruktur Vedtægter Tillæg: Rapport om anvendelsen af smartphones

6 Vigtig information Dette notat er ikke et prospekt, og ikke er blevet godkendt og registreret af det svenske finanstilsyn i henhold til kapitel 2, 25 og 26 (1991: 980) om handel med finansielle instrumenter. Alle oplysninger, der fremlægges i dette dokument bør overvejes nøje, især med hensyn til de særlige betingelser, som fremgår i afsnittet om Risikofaktorer, der beskriver en række risici, som en investering i unoterede selskaber kan medføre. Tilbud (som defineret i dette memorandum) er ikke rettet til personer, hvis deltagelse kræver, at prospektet udarbejdes eller registreres, udover hvad der kræves ifølge svensk lov. F.eks. har relaterede personer ikke noget specielt tilbud og alle behandles lige. Dette notat må ikke fordeles og må ikke sendes eller på anden måde distribueres i eller til et land, hvor dette ville indebære, at det ville bryde love eller regler i det pågældende land Aktierne omfattet af tilbuddet i dette memorandum er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til det amerikanske United States Securities Act af 1933 med senere ændringer, ej heller til lande med tilsvarende love i Australien, Hongkong, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika, eller andre land ende Sverige og må ikke udbydes, sælges eller sælges direkte eller indirekte i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika eller andre lande, hvor en sådan registrering er påkrævet, eller til personer, der har bopæl der. Til dette memorandum og tilbuddet heri gælder svensk lov. Enhver uenighed om indholdet i dette memorandum, tilbuddet heri eller beslægtede juridiske spørgsmål skal udelukkende afgøres ved svenske domstole. Selskabets revisor har deltaget i udarbejdelsen af dette memorandum, men oplysningerne i memorandum er ikke blevet undersøgt, medmindre andet er angivet eksplicit. Selskabets revisor har godkendt den seneste årsrapport og er løbende orienteret om alle transaktioner med myndigheder, såsom Skat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Sverige. 6

7 Opsummering af tilbuddet Tekst Tegningskurs: Mindste tegning Vilkår SEK 2,00 per aktie, hver aktie med en pålydende værdi på SEK 0,01 Deponering af kapital i andre valutaer: Valutakurs på deponeringsdagen, f.eks. DKK / SEK eller NOK / SEK aktier Højeste tegning Det samlede provenu aktier Ikke mindre end SEK 1 million, og et maksimum på SEK 20 millioner Tegningsperiodens start 1. juni 2014 Tegningsperiodens afslutning Meddelelse om tildeling 20. oktober 2014, eller så snart det ønskede tegningsprovenu er opnået Kontinuerlig, senest 2 uger efter afslutningen emissionen Betaling Senest 2 uger efter besked om tildeling 7

8 Investeringsafkast i (publ.) Generalforsamlingen besluttede alle trin for En væsentlig del af virksomhedens værdikæde. Yderligere en emission gennemføres i første halvdel af 2015 med fokus på de store lande i Europa. Der udbydes aktier til en kurs på 120 SEK/ aktie. Den mindste tegning er én aktie med ret til en første version af appen. I forbindelse med emissionen i 2015 lanceres en særlig version af vores app til brugere. Selskabets strategi er at lade hver tegne én aktie digitalt med direkte betaling online, hvorefter appen overføres til aktionæren. Ved en velafsluttet emission, vil selskabet ansøge om at blive noteret på børsen. Uddrag af referat fra generalforsamlingen d. 23/ Generalforsamlingen i besluttede 23/5 2013, at bemyndige ledelsen til at træffe beslutning om, ved et eller flere tilfælde, at udvide selskabets aktiekapital gennem en eller flere nyemissioner i henhold til følgende beslutning Betaling skal ske gennem kontant fordring for nyemitterede aktier. At ingen forbehold skal gælde for de nye aktier. Generalforsamlingen bemyndigede ledelsen til at gennemføre yderligere nyemissioner i At prisen pr. aktie under kommende nyemissioner i 2015 sættes til SEK 120,00. Betaling skal ske gennem kontant fordring for nyemitterede aktier. At ingen forbehold skal gælde for de nye aktier. Generalforsamlingen godkender, at ledelsen ved en vellykket emission i 2015 ansøger om notering på en egnet børs, hvis markedsforholdene tillader det. Generalforsamlingen bemyndigede ledelsen at gennemføre nyemissioner med minimum SEK og maksimum SEK At prisen pr. aktie under den kommende nyemission i 2014 skal være på 2,00 SEK. 8

9 Indbydelse til tegning af aktier Private og juridiske personer er velkomne til at tegne og erhverve i alt nye aktier i Cumula AB (publ). til en kurs på 2 SEK pr. aktie. Mindste aktiepost er aktier. Ved fuldtegning vil selskabet få tilført SEK 20 millioner. Cumulas aktie og selskabets værdiansættelse Alle aktier er af samme klasse: Klasse A-aktier; med lige stemmeret for alle. Ansøgning til Euroclear efter vellykket emission. Selskabet modtager derefter ISIN-nummer (International Securities Identification Number). Værdiansættelsen af selskabet før emissionen er på SEK Midlerne i denne emission skal bruges til at: Færdigudvikle produkterne Færdiggøre organisationen Markedsføring af den kommende emission i 2015 Ekspansion i udlandet Emissionsvilkår Tilbuddet omfatter mindst og maksimalt aktier. Pålydende værdi er 0,01 SEK / aktie. Tegningskursen er på SEK 2 pr. aktie. Mindste tegningspost er aktier til i alt SEK. Største tegningspost er aktier til sammenlagt SEK Meddelelse om tildeling sendes ud fortløbende, dog seneste efter tegningsperiodens udløb. Betaling skal ske inden for to uger efter besked om tildeling. Tegning af aktier Ansøgning om tegning er juridisk bindende og gøres bedst ved hjælp af en til formålet udformet formular. Tegningsblanketten kan bestilles på eller via brev til Kopparbergsvägen 8, Västerås, Sverige. Tegningsblanketten skal indsendes i original til selskabets adresse eller scannet / fotograferet med bekræftet kopi og mailet til Tegningsblanketten skal underskrives. Computerunderskrift kan ikke godkendes og skal ske i hånden. Tegningen kan ikke betragtes som fuldstændig, indtil både tegningsblanketten er indsendt og pengene indbetalt efter anvisningerne på tegningsblanketten. Betalingen skal ske til selskabets bankkonto i Danmark: konto i Swedbank / København port med EINECS & Registrerings nummer: 6004 Kontonummer: IBAN no. : DK , SWIFT adr.: SWEDDKKK Tegningsperioden løber fra 1. juni oktober 2014 eller til aktier tegnes, alt efter hvad der indtræffer først. 9

10 Tildeling Tildelingen sker kontinuerligt under emissionsperioden efter modtagelse af tegningsblanketten. Dette betyder, at emissionen kan blive fuldt tegnet før tegningsperiodens udløb. I tilfælde af overtegning sker tildeling til dem som først har indsendt tegningen og indbetalt pengene og ikke kun fuldført og indsendt tegningen. (publ.) forbeholder sig ret til at træffe beslutning om at fuldføre emissionen, selvom den ikke skulle blive fuldtegnet, så vel som retten til at beslutte at forlænge tegningsperioden og at fremflytte afregningssdatoen. Tilbud En person, der mindst én aktiepost i AB Cumula får: 2 år abonnement på Cumulas app. Børsanalyseprogrammet Viking Børs med 1 års opdatering af børskurser. En dags kursus i brugen af Viking. Handelsstrategien Balance. 10

11 Historie (publ.) startede i september 2013 og er et svensk aktieselskab med hovedsæde i det vestlige Västmanlands amt. Bestyrelsen og ledelsen blevet rekrutteret med henblik på at lede lanceringen af Cumula på det svenske og det internationale marked. I begyndelsen af november 2013 blev selskabet officielt til med en aktiekapital på SEK Selskabet har gennemført en første emission og hævet aktiekapitalen til over SEK , som det kræves for et børsnoteret selskab. Arbejdet med at forvandle til et selskab, der opfylder alle krav til at blive børsnoteret er i gang, så målsætningen om børsnotering i 2015 nås. Grundlæggerne af har med succes arbejdedet med aktieanalyse med elektroniske handelsmodeller i over 25 år. Strategien Maksimalt afkast til kontrolleret risiko er basis for vores handelsmodeller.tidligere versioner af handelsmodellerne anvendtes tilmed af aktører på de finansielle markeder og er gennemtestede. Den lovgivning, der gælder for virksomheden er svensk Lov og selskabets retlige form styres af den svenske aktieselskabslov (2005: 551). Selskabet blev registreret hos den svenske erhvervs- og selskabsstyrelse i

12 Emission/plan 30/ Private placement. 1,3 millioner SEK 23/ Generalforsamlingen besluttede en fondsemission på 1: 9, yderligere nyemissioner, offentligt handlet selskab, børsnotering 30/ Nyemission 2 SEK / aktie, max aktier. Tegningsperioden udløber 20/ Nyemission. 120 SEK / aktie, max aktier. 12

13 , appen som forandrer aktiehandelen Cumula Forretningskoncept Ideen er, at lade den enkelte bruger styrer deres egen aktieportefølje ved hjælp af en app udviklet til smartphones. Applikationen (app en) fungerer som en mobil cloud-tjeneste og er udviklet til det globale marked. Ambitionen er et selskab som ydbyder tjenesten og udvikler den til dets fulde potentiale, og derefter udvikler flere tjenester og produkter. Cumula, app en Cumulas unikke handelsmodeller ligger til grund for konceptet, som historisk set har givet omkring 40 % i årligt afkast. Børsdatabehandlingsprogrammet Vikingen bidrager med de tekniske forudsætninger, som gør det muligt for brugeren at modtage signaler baseret på børsens op- og nedture. Brugeren kan derefter beslutte sig for, om han / hun ønsker at købe, sælge eller afvente. På denne måde kan brugeren tjene penge på aktiemarkedet, uanset hvor han/hun befinder sig. Der vil være en række for-valgte mæglere / banker til at vælge imellem. Brugeren vælger den eller de porteføljer som passer bedst og har dermed kontrol over både opsparing og afkast. I den anden del af app en har brugeren adgang til aktieuddannende spil, hvor han/hun kan lære mere om, hvordan aktiemarkedet fungerer ved at gætte på, hvorvidt de udvalgte aktier går op eller ned. Brugeren tjener erfaringspoint (XP) og kan til sidst deltage i store konkurrencer med chance for at vinde penge. App en giver brugeren mulighed for, gratis, at følge en portefølje af omkring ti aktier, som dækker alle de store børser på verdensplan. Enhver, der ønsker signaler fra flere porteføljer, kan tilføje ekstra abonnementer til en lav månedlig pris. Porteføljerne sammensættes af Cumulas analytikere og er opdelt i forskellige retninger, såsom teknologi, miljø, industri, strategi og chance/risiko, bedste i Norden, bedste i Danmark, Sverige, Norge, USA, etc. Tjenesterne kan benyttes på valuta, obligationer og råvarehandel globalt. App en kan anvendes uden forbindelse til en mægler eller bank. 13

14 På nuværende tidspunkt er app en ved at blive programmeret. Udviklingen er så fremskreden, at der er en forbindelse til en mægler og at købs- og salgssignaler sendes til telefonen. Dette blev demonstreret på generalforsamlingen. Fra erfaring til engagement Bruger -engagement omsættes til forretning samtidig med, at begejstringen og kendskabsniveauet øges hos den enkelte hver dag, uge og måned. Strategien er baseret på, at den enkelte bruger opgraderer fra den gratis version til betalingsversionen for et lille beløb, når han / hun vil have mere af tjenesten. Den samme strategi er gennemgående ved opgraderinger og nyheder. stræber efter, at være med helt fremme teknologi-mæssigt i udviklingen af mobile tjenester. Formatet er tilpasset til såvel computere, tablets såvel som smartphones og vil være det oplagte valg for målgruppen, når det kommer til mobile fritidsaktiviteter. Dette sikres ved, at tjenesterne har alle de egenskaber, som mennesket efterspørger, både i udfordring og intellektuel tankegang. Med en beslutningstagen og et belønningskoncept baseret på daglige, ugentlige, månedlige og årlige revisioner. har til hensigt at lancere forskellige typer af spil, hvor brugeren lærer mere om aktiemarkedet. Tjenestens udbytte Trading-strategier ne er udviklet i børsanalyseprogrammet Vikingen. Efter kommission har modellerne givet % afkast om året på lang sigt. Enkelte perioder kan det selvfølgelig gå værre eller bedre.filosofien bag modellernes høje afkast er, at man går ud af markedet, når det vender. Vision. Selskabets vision er, at levere en ny global tjeneste som letter aktiehandel baseret på elektroniske handelsmodeller på en letforståelig måde og med en kontrolleret risiko. Strategi Selskabet vil øge kendskabet til aktiemarkedet og handlet på markedet for private over hele verden. Mål. Det primære mål er at opnå 10 millioner brugere i første version Børsnotering på en større børs Minimum 50 % i overskudsgrad 14

15 Sådan virker Cumula Køb og salgssignaler direkte på din smartphone Nasdaq OMX TSE HSE LSE CSE NYSE Cumula NÆSTE GENERATIONS AKTIEHANDEL Børsmægler/ Bank 15

16 Markedet Markedet består af, men er ikke begrænset til, de informationsteknologisk modne lande, primært i Europa, Nordamerika og Asien. Bare i Sverige og Danmark er der omkring 7 millioner fondsinvestorer. Og i Sverige ejer ca aktier direkte. I Storbritannien er antallet af aktionærer på hele 10 millioner. I den indledende fase vil den primære målgruppe være mennesker, der allerede investerer i aktier eller har en interesse for markedet. Når Cumula, som virksomhed og som en tjeneste, er blevet etableret, vil næste skridt til til en bredere målgruppe ske naturligt. På det tidspunkt satser selskabet på at få fat på personer i målgruppen år.nedenfor ses befolkningstallet på de markeder som er modne eller delvist modne mht. vores produkter fra. Nedenstående tabel sammenfatter landmasse og befolkningstallet på hvert kontinent med udgangspunkt i opdelingen af jorden i syv kontinenter. Kontinent Areal (km²) Procent af samlet landareal Anslået befolkning 2008 Procent af samlet befolkning Befolkningstæthed (Personer pr km²) Asien ,50% % 86,7 Afrika ,40% % 29,3 Nordamerika ,50% % 21 Sydamerika ,00% % 20.8 Antarktis ,20% ,0% 0,00007 Europa ,80% % 69,7 Oceanien ,90% ,5% 3,6 16

17 Egnede lande Nedenfor er de lande og markeder, som selskabet skønner egnede til at satse på. Hela Eurozonen Kina + Hongkong Indien USA Indonesien Brasilien Japan Mexico Tyskland Turkiet Thailand Storbritannien Frankrig Italien Sydkorea Sydafrika Spanien Argentina Polen Canada Taiwan Australien Holland Chile Grækenland Portugal Sverige Østrig Schweiz Israel Danmark Norge Singapore Nya Zeeland Irland Finland Europa Asien Asien Nordamerika Asien Sydamerika Asien Nordamerika Europa Europa Asien Europa Europa Europa Asien Afrika Europa Sydamerika Europa Nordamerika Asien Oceanien Europa Sydamerika Europa Europa Europa Europa Europa Asien Europa Europa Asien Oceanien Europa Europa 17

18 Markedsføring Etableringen vil ske ved hjælp af markedssatsninger for at nå ud til en stor mængde potentielle kunder. Der vil føres samtaler med en række globale annoncører og potentielle samarbejdspartnere. Vi vil benytte en kombination af sociale medier, viral spredning og radio og tv. Gennem kreative præsentationer ved lanceringen og med elementer af konkurrence med flere tidligere accepteret former for lancering, vil vi nå målet for den tredje emission.. Når app en offentliggøres, vil den være tilgængelig i Apple App Store og Android Market. Android Apps 18

19 Risikofaktorer Det er af afgørende betydning, at læseren af dette Investeringsmemorandum tager sig tid til at analysere og, foruden undersøgelse af hele Investeringsmemorandumet, at overveje de risici, der er beskrevet i Investeringsmemorandumets kapitel om risikofaktorer, før man træffer en beslutning om at investere. Investeringer i aktier er altid forbundet med risiko for at tabe penge. En række faktorer udenfor Group (publ.) s kontrol kan påvirke resultaterne og selskabets finansielle position. Selskabets teknologi-infrastruktur og dermed selve selskabet, er sårbar over for skader eller afbrydelse forårsaget af bl.a. katastrofer, strømafbrydelser, svigt af telekommunikationssystemer eller svigt af eksterne computernetværk. (publ.), såvel som alle leverandører af nettjenester, er desuden udsat for en konstant og hurtig teknologisk udvikling, og er derfor nødt til at være på forkant med hurtigt at tilpasse sig nye teknologier. Sikkerhedsspørgsmål har en høj prioritet hos (publ). Vi forbereder systemet til at overleve forskellige angreb fra internettet. I alle aktieinvesteringer er er der risici. En aktieinvestering kan resultere i tab af hele eller dele af den investerede kapital. Nedenfor er vist nogle af risikofaktorerne (publ.) står overfor. Risiciene er ikke anført i nogen bestemt rækkefølge og foregiver ikke at være udtømmende. Konkurrenter Konkurrenter med et lignende samlet koncept til det globale marked kan opstå, kender dog ikke til nogen med samme omfattende forretningsidé. En række aktører arbejder i øjeblikket med rådgivning, forsendelser i mail-format, SMS etc. Banker har deres anbefalinger, som man bl.a. kan få til sin mobiltelefon. Kapitalbehov (pub) ser ikke behov for mere kapital, udover den planlagte.. Der er ingen garanti for, at selskabet vil være i stand til at rejse kapital i fremtiden, såsom ved udstedelse i Vi regner med yderligere udviklingsomkostninger for mindst SEK 2 millioner og maksimalt SEK 6 millioner. Børsnotering Selskabet agter, efter en vellykket og tilstrækkeligt tegnet emission i 2015, at ansøge om notering på en egnet børs, såfremt markedsforholdene tillader det. Usikkerhed i markedsvurdering I dette Investeringsmemorandum præsenteres forskellige beskrivelser og vurderinger vedrørende (publ.) s tjenester og delmarkeder. Beskrivelserne er fremstillet af eksterne, såvel som selskabets egne vurderinger. Vurderinger som disse er behæftet med usikkerhed, hvor bl.a. forsinkelser, nye love mv. kan forhindre selskabets planer. Der kan ikke gives sikkerhed for, at de mål/ forventninger, der er beskrevet i Investeringsmemorandummet kommer til at blive opfyldt. 19

20 Indtægtsmodeller Månedligt abonnement Første version af tjenesten lanceres i kombination med et unikt tilbud til ti million kunder ( ). Selskabet vurderer, at 30 % af kunderne vil bestille tillægstjenester for ca. 60 SEK/kunde den første måned. Dette giver en omsætning på 180 mio. SEK. Flere indtægtsmodeller vil blive rullet ud i forbindelse med emissionen i første del af Brugere af app en betaler et basisabonnement og kan bestille yderligere tillægsydelser. Et basisabonnement er planlagt til at koste omkring 25 SEK/ måned, derudover kommer der ekstra tjenester ca SEK / måned pr, service. Indtægtsstrategi Selskabets foreløbige undersøgelse af indtægtsmodeller er tilpasset til de brede masser globalt, ved at tilbyde en let måde at få et abonnement på, et såkaldt lavt abonnemnttærskel, for en langvarig oplevelse med daglige, interaktive indslag. Selskabets strategi er at blive et must have -abonnement, hvor kundens fordele overstiger omkostningerne for den enkelte. Transaktionsgebyrer Hver gang brugeren trykker på køb eller salg, tager selskabet et lille transaktionsgebyr. Dette planlægges på et senere tidspunkt i kommende versioner, som bliver koblet til de respektive mæglere. Transaktionsgebyrer er anslået til cirka 100 mio. SEK / år. Markedsføring Selskabet har via mediebureauer fået indikationer om indtægter baseret på antal downloads, hvis app en downloades gange. Annoncering ca mio. SEK / år. 20

21 Fremtiden Vigtige aftaler Selskabet har indgået en aftale om erhvervelse af analyseprogrammet Vikingen i sin helhed med alle dertil hørende rettigheder, kildekoder og kundelister fra Viking Finansiel Software AB. Løbetiden for denne ret er sat til 3 år, til en pris af SEK 13 mio. SEK. Fremtidig marketingindsats Inden for 3 år er tjenesterne tilpasset hvert lands interne marked. En mulig udvikling er, at selskabet vil tilbyde investeringsforeninger. Når har erhvervet Vikingen, planlægger selskabet at videreudvikle produktet til det globale marked. 21

22 Cumulas handelsmodeller og tidligere resultater Resultatet er bedre end bankrenter, langt bedre end aktieindeks og investeringsselskaber. Hvordan fremtiden ser ud er naturligvis ikke til at vide, men med udgangspunkt i selskabets handelsmodeller og hvad de har produceret af resultater i en lang i I app en behøver brugeren ikke at modtage lignende information, kun en opfordring til at købe eller sælge VESTAS WIND SYSTEMS(Månad) Multimodel ssk K ss K K ssk K ss K Kss K Copyright (c) 2013 Vinkingen Financial Software AB Billede: køb-og salgssignaler i aktien Vestas Wind Systems. række af aktier, findes der intet der tyder på, at konceptet ikke kommer til at fungere. Ovenfor vises, hvordan det er gået for Vestas med en af Cumulas modeller og nedenfor er resultaterne i tal. Ovenstående figur viser, hvordan det ser ud med en månedlig overvågning, altså hvis brugeren foretrækker at modtage signaler relativt sjældent. App en foreslår brugeren at gennemføre et Køb, når grafen skifter fra rødt til grønt. For eksempel gav Vestas et købssignal ved 40 kr. i midten af 2012, og aktien, som ligger i kurs 300 kr., har stadig ikke fået noget salgssignal. Med andre ord ville der ikke have været nogen handelssignaler Signalerne (handelsmetoderne) har over en længere periode givet % i afkast pr. år. Den store fordel ved signalerne er, at brugeren får en objektiv vurdering af, hvornår det er tid til at handle. I de tre efterfølgende tabeller vises en potentiel portefølje bestående af aktier udvalgt af Cumula. Tabellerne er baseret på, hvor ofte signalerne kommer, hvilket brugeren selv kan styre. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Den første kolonne består af de udvalgte aktier. I kolonnerne kan man se resultatet af signalerne på, 5, 10 eller 20 år. Her ses det tydeligt, at investering- 22

23 erne engang imellem oplever tab. En god metode er, at eje flere aktier, så de gode aktier kan kompensere for de dårlige. En aktie som har performet dårligt, kan blive den bedste i næste periode. I kolonnen for 20 år, findes der ikke information om Vestas og Norwegian, hvilket skyldes, at de ikke har været på børsen i 20 år. I resultaterne har vi fjernet kurtage-omkostninger. Og ingen skat er medregnet, resultaterne vises som hvis brugeren havde handlet efter vores signaler. 5 år 10 år 20 år 1 Assa Abloy 18% 17% 126% 2 Boliden -28% 129% 147% 3 Coloplast 178% 207% 436% 4 HM 19% 45% 134% 5 Investor 29% 85% 137% 6 Norwegian 444% 5131% - 7 SydBank 53% 455% 3064% 8 Trelleborg 81% 320% 470% 9 Vestas 33% 614% - 10 Volvo 34% 189% -11% Gennemsnit 86% 719% 563% Gennemsnit om året 9,9% Tabel 1. Daglige Signaler - daglig overvågning 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 23% 136% 1680% Boliden 100% 999% 2208% Coloplast 375% 310% 1465% HM 20% 85% 607% Investor 36% 47% 174% Norwegian 252% 10828% - SydBank -28% 162% 1308% Trelleborg 226% 406% 1028% Vestas 19% 146% - Volvo 62% 156% 254% Gennemsnit 109% 1328% 1091% Gennemsnit om året 13,2% Tabel 2: Mellemlang sigt - sandsynligvis 2-4 signaler pr. år pr. aktie. 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 43% 163% 4691% Boliden 89% 1631% 3478% Coloplast 209% 682% 1206% HM -7% 57% 1206% Investor 90% 227% 620% Norwegian 135% 4941% - SydBank 45% 256% 1422% Trelleborg 107% 238% 281% Vestas 455% 1348% - Volvo 3% 173% 650% Gennemsnit 117% 972% 1694% Gennemsnit om året 15,5% Tabel 3. Langsigtet model - giver signaler ved større trendvendninger; 1-2 gange om året pr. aktie. 23

24 Tidsplan Efterårsemission Produkter Emission 3, App-lancering Børsintroduktion 24

25 Organisation Peter.Ö CEO Tove.C Økonomi Björn.L Udvikling Software IT-drift Milenko.G Marked Region Managers Shareholder Services Victoria.B Idé og design Mjukvara IT-Drift Regionansvariga Aktieägarservice Firmaet vil beskæftige cirka mennesker i en steady state tilstand. Først hyres konsulenter. Til udvikling hyres Addiva AB. De regionsansvarlige skal holde kontakt med større lande eller regioner for at indsamle information om, hvad der er bedst for hvert land. Det vil sige, at selskabet tilpasser tjenesterne til hvert land i henhold til love, demografi og kultur. Efter denne emission skal der tilføjes flere tjenester. 25

26 Bestyrelse og direktion Björn Lindström Bestyrelsesformand Født 1960 Aktier i (32,5 %) Bjørn har mere end 25 års erfaring med at arbejde i og med vækstorganisationer, primært indenfor IT og forretning. I 16 år, han har arbejdet med produktudvikling og IT hos ABB, med erfaring fra arbejde i Skandinavien og Europa. Med en lederbaggrund fra ABB og som adm. dir. hos Addiva og Vikingen Financials, har Bjørn et bredt erfaringsgrundlag. Bjørns speciale er at etablere og udføre forretningsmodeller for ekspansive IT-virksomheder, der muliggør hurtig vækst med kvalitet. Forretningsudvikler med evnen til at holde omkostningerne nede. Andre løbende opgaver: Adm.Dir: Addiva AB Bestyrelsesformand: Viking Finansiel Software AB, Addiva AB, Addiva IKAB, Addiva Software Technology og Addiva Engineering AB. Medlem af bestyrelsen: Addiva Production AB. Peter Östevik Adm.dir. Bestyrelsesmedlem Født: 1960 Uddannelse: Civilingeniør, Industriøkonomi, Linköping Højskole. Aktier i : aktier (32,5 %) Peter har holdt hundredvis af seminarer og lært folk op i teknisk og fundamental aktiehandel og optionshandel. Han har også indspillet en lang række undervisningsfilm om emnet og holder webinarer om, hvordan man laver gode aktiehandler. Peter har tidligere arbejdet som uddannelseschef på Delphi Economics, som lavede programmet og han har brugt programmet siden Tidligere stillinger: Installationschef på Bravida, eget projekledelsesfirma, sælger og Projektleder af hjemme-pc er, produktchef for en el-central, salgs- og projektleder for fibernet, datakommunikation og telefonkontakt. De sidste 3 år har Peter været produktchef for Vikingen. Peter har været med til at introducere hjemme-pc en i Sverige, har bl.a. installeret fibernet til villaer og indført individuel måling af energi i private hjem. Andre løbende opgaver: Underdirektør/produkt- og salgschef: Viking Financial Software AB, bestyrelsesmedlem; Viking Financial Software AB, medlem af direktionen i Aktionærforeningen i Västerås; uddannelsesansvarlig. 26

27 Milenko Gabrilo Market Strategist, Bestyrelsesmedlem Født: 1959 Aktier i : aktier (32,5%) Milenko har 15 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har arbejdet som rådgiver indenfor finansielle tjenester og kapitalforvaltning med elektroniske handelsmodeller. Tidligere stillinger: Chef for Marketing / Investor Relations: Balanced AB, chef for Marketing / Investor Relations: Duvialla Telecom AB, chef for marketing / Investor Relations: Snapcat AB (publ). Etablering af Bingo Lotto i Rusland: Miwiol AB, Adm.dir.: Delphi Capital AB (publ). Carnegie AB. Andre oplysninger om bestyrelsen og adm. dir., Legal Due Diligence Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt til og med næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet følger bestyrelsens forretningsorden. Den administrerende direktørs arbejde reguleres gennem instrukserne for den adm. dir. Såvel regler som instrukser fastlægges årligt af selskabets bestyrelse. Spørgsmål som vedrører revisions- og erstatningsspørgsmål besluttes direkte af selskabets bestyrelse. Selskabet behøver ikke følge svensk kodeks for selskabsledelse og har ej heller frivilligt forpligtet sig til dette. Der findes ingen familiebånd mellem bestyrelsesmedlemmer og ledelsen. Der hersker heller ikke nogen interessekonflikt mellem Cumula på den ene side og bestyrelsen og ledelsen på den anden side. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen kan nås via selskabets adresse. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller ledende medarbejdere er blevet dømt for bedrageri de sidste fem år og har heller ikke været frataget retten til at udøve deres virke inden for fem år. Der findes ingen anklager eller sanktioner fra myndigheder (deriblandt fagforeninger) mod disse personer og ingen af disse personer har de sidste fem år fået forbud mod at udøve ledelse, eller sidde i forvaltnings- eller kontrolorganer eller fra ledende eller overordnede stillinger i selskaber. Ingen af bestyrelsesmedlemmer eller ledende medarbejdere har de sidste fem år været indblandet i konkurser, tvangslikvidation eller været sat under konkursforvaltning. 27

Tegn aktier i morgendagens investering

Tegn aktier i morgendagens investering Tegn aktier i morgendagens investering Ny europæisk emission af Cumula-aktier Cumula er et svensk selskab, der udvikler smarte computerbaserede handelsmodeller, såkaldte Black box-algoritmer. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Investeringsmemorandum Tilbud om at tegne aktier Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 VÄSTERÅS, SWEDEN 2 Emissionen Enhver der ved denne tegning tegner aktier for minimumstegningen på 8.000 aktier modtager

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 VÄSTERÅS, SWEDEN 2

Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 VÄSTERÅS, SWEDEN 2 Cumula AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 VÄSTERÅS, SWEDEN 2 Emissionen Enhver der ved denne tegning tegner aktier for minimumstegningen på 8.000 aktier modtager følgende: Cumula Optima (App) 2 års abonnement

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Informationsmøde i UP. 4. november 2013

Informationsmøde i UP. 4. november 2013 Informationsmøde i UP 4. november 2013 Fra dobbeltnotering til enkelt notering Nasdaq CPH 4,6% Bursa Malaysia 95,4% Bursa Malaysia 100% UPs aktiekapital UPs aktiekapital UP vil stadig være noteret (Bursa

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere