Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet"

Transkript

1 Budget 2008

2 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede tilbud til de handicappede og mest udsatte mennesker i vores samfund. Og så skal vi turde tænke anderledes og stort for at fremme vækst i beskæftigelse og velfærd i hele vores region. Men ambitioner forpligter og er bestemt ikke gratis. På det sociale område foregår udviklingen i et tæt samarbejde med kommunerne. Også i 2008 er Region Midtjylland fortsat en væsentlig leverandør af specialiserede sociale tilbud i Budgettet for er forøget med 10 mio. kr., som blandt andet går til at styrke kulturelle tilbud og undervisningstilbud. Løft til økonomien Budgettet for 2008 rummer ekstra penge til sundhedsvæsenet med en realstigning på 1,1 mia. kr. Det svarer til en stigning på 6,6 procent. Til gengæld for pengene forventer regionsrådet, at sundhedsvæsenet får et markant løft, og at hospitalerne kan levere mere sundhed og flere tilbud til regionens borgere. Inden for behandlingspsykiatrien har regionsrådet fokus på, at specielt ventelisterne inden for børne- og ungdomspsykiatrien skal være kortere. Derfor har vi afsat yderligere 15 mio. kr. i forhold til sidste års budget. Ansvaret bevidst Det bliver et hårdt arbejde for ledelse og medarbejdere at få økonomien til at hænge sammen, især med et stigende pres på flere og bedre behandlinger og stigende udgifter til medicin. Derfor lægges der stor vægt på personalepolitiske initiativer. De skal være med til at forebygge, at den enkelte medarbejder oplever et stigende arbejdspres. Med budgettet viser regionsrådet, at vi er vores del af ansvaret bevidst. Vi arbejder med øgede produktivitetskrav, med effektiviseringer og strukturomlægninger. Vi har fokus på borgernes efterspørgsel og forventninger. Og ikke mindst lægger vi vægt på medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel. Venlig hilsen Bent Hansen Formand for regionsrådet 2

3 Region Midtjyllands samlede budget Budgettet for 2008 blev vedtaget af regionsrådet 26. september Regionen har et samlet bruttobudget på 22,6 mia. kr. og heraf et anlægsbudget på 753 mio. kr. Regionens opgaver Regionens hovedopgaver er fordelt på sundhedsområdet, psykiatri- og socialområdet og regional udvikling. Herudover er der en række administrative stabsfunktioner. Sådan fordeles pengene Pengene fordeles mellem områderne, hvor sundhed er langt det største. En del af budgettet er til anlæg, dvs. til at bygge nyt, købe nyt hospitalsudstyr og vedligeholde bygninger. De penge, der fordeles til et område, må udelukkende bruges på det område. Det indebærer, at regionsrådet ikke kan flytte penge mellem fx sundhed og regional udvikling. Sundhed 17,9 mia. kr. Psykiatri og Social 2,6 mia. kr. 0,5 mia. kr. Fælles administration 0,4 mia. kr. Anlæg 0,8 mia. kr. Renter og afdrag 0,4 mia. kr. I alt 22,6 mia. kr. Bruttobudgettet er de samlede udgifter til drift, anlæg og finansielle udgifter. Nettodriftsbudgettet er de samlede driftsudgifter minus evt. indtægter. Hvor kommer pengene fra Regionen kan ikke udskrive skat. Pengene kommer fra staten og kommunerne både som takster i form af faste tilskud og tilskud, der afhænger af aktiviteten. Det vil sige, indtægten afhænger af, hvor mange patienter der behandles, eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale institutioner. For eksempel betaler en kommune ud over det årlige faste bidrag et vist beløb, hver gang en af kommunens borgere skal opereres på hospitalet. Finansieringen af sundhedsområdet, psykiatrien og regional udvikling fastlægges i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen af det sociale område fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen. Staten 15,2 mia. kr. Kommuner: 5,1 mia. kr. Andre regioner m.v.*: 1,7 mia. kr. Lån: 0,6 mia. kr. I alt 22,6 mia. kr. Fælles administration Anlæg 3% Renter og afdrag Andre regioner m.v. 7% Lån 3% Psykiatri og Social 11% Sundhed 80% Kommuner 2 Staten 68% *) Dækker bl.a. indtægter for behandlinger, der er udført for andre regioner, og brugerbetaling fra boenheder, kantiner, værksteder m.v. 3

4 Sundhed Region Midtjylland har ansvaret for sundhedsområdet. Regionen driver og udvikler sundhedsvæsenet og skal tilbyde den bedste og nyeste behandling. De primære opgaver er at drive regionens 18 hospitaler og finansiere sundhedsopgaver, der løses i samarbejde med blandt andre privatpraktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter. Tilskud til medicin er også en regional opgave. Regionen har også ansvaret for ambulancer og lægebiler og den livsvigtige indsats før ankomsten til hospitalet. Desuden er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse og opgaver, der løses i samarbejde med kommunerne. Budget 2008 Nettodriftsbudgettet for Sundhed er på 16,3 mia. kr. (Fælles administration er ikke medregnet). Hospitaler m.v.: ,9 mio. kr. Primær sundhed m.v.: 4.499,0 mio. kr. Administration: 109,6 mio. kr. Antal fuldtidsstillinger i Sundhed Hospitaler m.v.: Administration: 174 Primær sundhed m.v. 28% Administration 1% Aktiviteter Antal udskrevne patienter: Ambulante besøg: DRG-værdi: mio. kr. Hospitaler m.v. 71% DRG-værdien er et mål for antal udskrevne patienter og antal ambulante besøg omsat til kroner ved at fastsætte en gennemsnitstakst for behandlingen af hver enkelt patient. Fx har en enkeltsidig åreknudeoperation en DRG-værdi på kr., mens en bypassoperation har en DRG-værdi på kr. 4

5 Psykiatri og Social Psykiatri og Social varetager de behandlingspsykiatriske og sociale tilbud til borgerne i regionen. Der arbejdes tæt sammen på de områder, hvor der skal sikres sammenhæng i ydelserne for borgerne. Psykiatriområdet dækker hospitalspsykiatri og ambulante behandlingspsykiatriske tilbud for børn, unge og voksne. På socialområdet er der en række tilbud for børn og unge, herunder sociale og psykiatrinære tilbud, specialrådgivning, kommunikationstilbud og sikrede institutioner. På voksenområdet er der sociale tilbud til udsatte grupper, tilbud til udviklingshæmmede, senhjerne skadede og fysisk handicappede og socialpsykiatriske tilbud. Antal fuldtidsstillinger i Psykiatri og Social Socialområdet: Behandlingspsykiatri: Administration: 88 Aktiviteter Behandlingspsykiatri Sengedage: Belægningsprocent: 90% Personer i kontakt: Socialområdet pladser Forskellige boformer: Aktivitetstilbud: Budget 2008 Nettodriftsbudgettet for Psykiatri og Social er på 2,4 mia. kr. (Fælles administration er ikke medregnet). Behandlingspsykiatri: 1.229,2 mio. kr. Socialområdet: 1.149,8 mio. kr. Administration: 46,4 mio. kr. Administration Socialområdet 48% Behandlingspsykiatrien 50% 5

6 Antal fuldtidsstillinger i Regionen har ansvaret for den regionale udvikling på en lang række områder. Kollektiv Trafik: 3 Erhvervsudvikling og i øvrigt : 84 Jord og Råstoffer: 44 En væsentlig opgave er at medvirke til at udvikle erhvervs livet. Det sker bl.a. igennem Vækstforum, der er et partnerskab mellem kommuner og erhvervsorganisationer m.fl. Regionen skal udarbejde en regional udviklingsplan og har desuden en koordinerende rolle, bl.a. i forhold til at skabe vidensmiljøer, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur og internationale aktiviteter. I samarbejde med Midttrafik skal regionen sørge for den kollektive trafik. På miljøområdet er der opgaver med at kortlægge råstoffer og jordforurening, samt konsulentvirksomhed i forhold til kommuner, lodsejere og entreprenører. Budget 2008 i øvrigt 10% Nettodriftsbudgettet for er på 487,1 mio. kr. (Fælles administration er ikke medregnet). Kollektiv Trafik 206,4 mio. kr. Erhvervsudvikling 163,9 mio. kr. Jord og Råstoffer 69,5 mio. kr. i øvrigt 47,3 mio. kr. Administration for er inkluderet. Jord og Råstoffer 14% Erhvervsudvikling 34% Kollektiv Trafik 4 6

7 Administrationen Administrationens hovedopgaver er at servicere regionsrådet, regionens mange hospitaler og sociale og psykiatriske tilbud. Strategiske forvaltningsfunktioner, som fx Regionsøkonomi, er placeret i Regionshuset Viborg. Andre funktioner af mere operationel karakter, som fx Løn og Personale, er placeret i Regionshuset Holstebro, Horsens eller Århus. Budgettet og størrelsen af de administrative funktioner er baseret på organisationsplanen for Region Midtjylland. Antal fuldtidsstillinger i administrationen Sundhed: 174 Psykiatri og Social: 88 : 87 Fællesstabene: 299 Budget 2008 Nettodriftsbudgettet for administrationen (inkl. administrationen i sektorerne) er på 630,4 mio. kr. Sundhed: 109,6 mio. kr. * Psykiatri og Social: 46,4 mio. kr. * : 51,1 mio. kr. * Fælles administration: 385,3 mio. kr. Politisk organisation: 11,6 mio. kr. Tjenestemandspensioner: 26,4 mio. kr. * er også oplyst i beskrivelsen af sektorområderne Folderen er udarbejdet af Regionsøkonomi, Budget og Analyse. Tjenestemandspensioner 1% Politisk organisation Sundhed 2 Psykiatri og Social 9% Du kan få flere eksemplarer ved at sende en mail til Du kan finde mere information om Region Midtjyllands budget på 7% Fælles administration 59% 7

8 Om Region Midtjylland Region Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en række sociale institutioner i regionen. Den står i spidsen for et regionalt samarbejde med erhvervslivet, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne, som skal sikre den regionale udvikling. Regionen styres af 41 direkte valgte politikere, der sammen udgør regionsrådet. Har du brug for et overblik over Region Midtjyllands opgaver og regionsrådets arbejde? Det kan du få i folderne i serien Regionen - kort fortalt. Find mere information på Bestil denne folder ved at skrive til Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,2 mio. indbyggere. Areal: km 2 Antal fuldtidsstillinger i regionen: ca Budget 2008: 22,6 mia. kr. fordelt på: Sundhed 17,9 mia. kr. Psykiatri og Social 2,6 mia. kr. 0,5 mia. kr. Fælles administration 0,4 mia. kr. Anlæg 0,8 mia. kr. Renter og afdrag 0,4 mia. kr. Skive Skive Du kan også finde mere information om Region Midtjylland på Du er altid velkommen til at stille spørgsmål eller komme med forslag til, hvordan vi kan blive bedre til at informere dig. Skriv til Anholt Lemvig Struer Lemvig Viborg Struer Randers Viborg Randers Norddjurs Norddjurs Holstebro Holstebro Favrskov Syddjurs Favrskov Syddjurs Du kan finde adresseoplysninger på samtlige hospitaler, institutioner mv. under Region Midtjylland på hjemmesiden Ringkøbing- Skjern Herning Ringkøbing- Skjern Ikast Brande Silkeborg Herning Århus Skanderborg Ikast Brande Odder Horsens Silkeborg Skanderborg Horsens Århus Odder Hedensted Samsø Hedensted Endelave Endelave Samsø Kontakt til Region Midtjylland Regionshuset i Region Midtjylland ligger på fire adresser i Viborg, Holstebro, Horsens og Århus. Regionshuset Viborg Skottenborg 26 Postboks Viborg Tlf: Regionshuset Holstebro Lægårdvej Holstebro Tlf: Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade Horsens Tlf: Regionshuset Århus Olof Palmes Allé Århus N Tlf: Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 Postboks 21, 8800 Viborg Tlf:

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer? 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere