Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010"

Transkript

1

2 Konstruktørforeningens beretning Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen i Vi har i de seneste 2 år været meget synlige på tinge med vores forslag til, hvordan vi kan finansiere energirenovering, og hvordan vi mere aktivt kan anvende bygningers energimærker. Læs om: Økonomien. 3 Organisationen 4 Lavkonjunkturen 5 Overenskomster. 6 Tillidsrepræsentanter 9 Uddannelse 10 Byggepolitik. 12 Studerende 13 Regioner. 14 Mange ledige, mange konkurser og mange bygningskonstruktører, der har haft brug for Konstruktørforeningen. Det er nogle af de temaer, som du kan læse om i denne beretning for Men det hele har da heldigvis ikke været negativt, og det vil du selvfølgelig også se, når du læser videre. Lige her vil jeg nøjes med at fremhæve, at det nu lovmæssigt er slået fast, at bygningskonstruktører senest i 2015 skal uddannes på en professionshøjskole. Dér, hvor mange andre med en professionsbacheloruddannelse, uddannes. Det siger næsten sig selv, at det anerkender vores profession på det høje niveau, som vi rent faktisk uddannes og arbejder på, og det kan vi med stolthed bruge, når vi skal ud at forhandle løn og andre arbejdsvilkår. En anden god nyhed er, at vi sammen med en lang række europæiske søsterorganisationer har vedtaget en gensidig anerkendelse af vores uddannelser. I den forbindelse udvikler vi et pas, et Professional Card, som vil gøre det meget nemmere for den enkelte bygningskonstruktør at få anerkendt sin uddannelse og sine kompetencer i hele Europa og resten af verden. Vi er også nået i hus med generationsskiftet i foreningen. Ved denne generalforsamling siger vi goddag til Morten Gass, der siden 1. august har været vores nye sekretariatschef, og vi siger farvel til Jens Staunsager Larsen, der nu velfortjent er gået på pension. Jens har været forretningsfører og sekretariatschef for Konstruktørforeningen siden 1980, og han spiller en stor og væsentlig rolle i vores historie. Han har været med til at opfinde og starte foreningen tilbage fra begyndelsen i 1966, og efterfølgende været en af de drivende kræfter i at styrke og udvikle foreningen til den stærke organisation, den er i dag. Det er derfor med stolthed, at vi kan takke Jens for hans indsats og overlade stafetten til næste generation. Når du fortsætter med at læse, vil du nok lægge mærke til, at beretningen denne gang er anderledes, end den plejer. Det skyldes, at vi har lyttet til medlemmerne, der i medlemsundersøgelsen 2009 har udtrykt ønsker om klarere kommunikation. Vi har derfor bestræbt os på ikke kun at referere, men også at gøre det tydeligt, hvor foreningen gør en forskel for medlemmerne. God læselyst Redaktionen er afsluttet 1. juli Ansvarshavende redaktør: Gert Johansen, formand for Konstruktørforeningen Redaktion og tekst: Ida Andkjaer Koch- Bjørnager, Jacob Ravn Thomsen, Jens Krarup Nielsen, Hans Erik Truelsen, Mette Nissen, Sanne Smith, Steen Engelund, Sanne Lindberg, Lisbet Praëm og Jens Staunsager Larsen. Foto: Gert Johansen Layout: KF Kommunikation Tryk: KF Oplag 200 eksemplarer September 2010 Formand for Konstruktørforeningen Gert Johansen 2

3 Konstruktørforeningens beretning Pengene arbejder for medlemmerne På trods af krise er KF s økonomi sund. Udgifter og indtægter balancerer, og sådan skal det være, siger KF s bestyrelse. KF s penge skal nemlig arbejde for medlemmerne. I Konstruktørforeningen har vi nu fastholdt kontingentet på det samme niveau i 7 år. Det skyldes en medlemstilgang og en stram økonomistyring. Vores budgetter ændres løbende af bestyrelsen i forhold til medlemstilgangen og de medlemskrav og -ønsker, der stilles til foreningen. Dette er også sket i 2008 og Medlemsroser: Samlet ét sted Konstruktørforeningens medlemmer roser i medlemsundersøgelsen fra 2009 de faglige sekretærer for god rådgivning og for at være nemme at komme i kontakt med. Det skyldes, at Konstruktørforeningen for længst har valgt et koncept, hvor alle rådgivere er samlet ét sted. Det giver god tilgængelighed og høj kvalitet i rådgivningen med den sidegevinst, at administrationsomkostningerne er lave, fordi der kun er kontor ét sted. Til gengæld tager de faglige sekretærer ud i landet, eller medlemmerne får betalt billet til København, når der er behov for at mødes. Gode tillidsrepræsentanter Også vores tillidsrepræsentanter får i medlemsundersøgelsen stor ros for god dialog med medlemmerne. (Læs mere om medlemsundersøgelsen side 4). Større medlemstilgang end forventet i 2008 Af det fremlagte budget på generalforsamlingen i 2006 fremgik det, at bestyrelsen budgetterede med et overskud på kr ,- i Det blev dog lidt større og endte på kr ,-. Det skyldes især en større medlemstilgang end forudset. I 2008 blev budgettet ændret primært på ledelses- og informationsområderne. Vi ansatte flere medarbejdere for at klare et voksende krav om medlemsservice, og vi havde et ønske om at satse kraftigere på informationsområdet. Det sidste lykkedes ikke helt, da vi samtidig var i gang med en omstillingsproces på det organisatoriske område. Omstillingsprocessen betød desuden, at der blev brugt færre penge på de øvrige områder. Derfor kom vi ud med et større overskud, end det fremgår af det reviderede budget. Ny hjemmeside udskudt i Regnskabet for 2009 viser ligeledes et mindre overskud. I revisionen af budgettet for året 2009 blev der lagt en væsentlig udgift ind til ny hjemmeside. Som en direkte følge af den økonomiske krise måtte bestyrelsen ændre indsatsen og skifte fokus mod andre akutte opgaver. Derfor er ny hjemmeside udskudt til 2010/ Konstruktørforeningens regnskabsår følger kalenderåret, derfor er de regnskaber, der forelægges generalforsamlingen, regnskaberne for 2008 og 2009, selv om vi for denne generalforsamling i øvrigt aflægger beretning for 2009 og

4 Konstruktørforeningens beretning Medlemmerne siger: Vi skal råbe højere Ved udgangen af 2009 undersøgte vi medlemmernes tilfredshed. Resultaterne rummer ros, men også forslag til forbedringer. De, der kender og bruger os, er meget tilfredse med vores service og tilbud. De, som endnu ikke har brugt os, er mere beherskede i deres tilfredshed. Vi skal derfor være bedre til at fortælle medlemmerne, hvad vi tilbyder f.eks. møder, kurser, forsikringer, rabatordninger mv. Kompetent og pålidelig Sammenlignet med andre faglige organisationer ligger medlemmernes loyalitet og tilfredshed i den høje ende af spektret. Organisationsprojekt i hus Bestyrelsens projekt om udvikling af organisationen er lykkedes over al forventning og på rekordtid. Målet var større politisk indflydelse, og det har vi fået. I sidste generalforsamlingsperiode startede vi et større projekt om udvikling af organisationen. Vi fik en mindre bestyrelse og en fuldtidsformand, Gert Johansen. Det betyder, at vi i dag har et endnu tættere samarbejde mellem politikere og medarbejdere, så vi kan arbejde effektivt og hurtigt. En anden gevinst er øget synlighed. Vi har fået mere bevågenhed fra store dele af branchen. Det giver muligheder for indflydelse, og det er en god udvikling, som vi skal understøtte og udbygge. Samtidig har vi fået større politisk indflydelse hos vores samarbejdspartnere, hovedorganisationen FTF og a-kassen FTF-A. På bagsiden af denne beretning kan du se, hvor vi er repræsenteret i dag. På grund af finanskrisen har vi været nødt til at opnormere på medarbejdersiden for bedre at kunne betjene de mange medlemmer, der er blevet berørt af krisen. Det har blandt andet betydet, at vi har nedprioriteret udviklingen af vores hjemmeside. Dygtige rådgivere Der er især stor tilfredshed med den individuelle rådgivning og med vores indsats for at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår. Også arbejdet for at sikre kvalitet og udvikling af konstruktørfaget er der generel tilfredshed med. Kilde: Danmarks Statistik 4

5 Konstruktørforeningens beretning Den økonomiske nedtur kan mærkes Den økonomiske krise har sendt ledighedstallene i vejret fra omkring to % i slutningen af 2008 til godt ti % i Mange bygningskonstruktører er kommet i klemme, og de faglige sekretærer har prioriteret at hjælpe dem over næsten alt andet. Vi har især set mange frivilligt tvungne kollektive arbejdstidsnedsættelser, masseafskedigelser, manglende lønudbetalinger, betalingsstandsninger og konkurser. Det sidste i et omfang, der overstiger alt andet i vores 44-årige historie. Udviklingen af konkurssager i Konstruktørforeningen År Antal sager Beløb (kr.) afregnet af Lønmodtagernes Garantifond , , , (indtil 30.06) ,- Rentefri lån giver tryghed Vi må ofte indgive konkursbegæring for at sikre, at medlemmerne kan få lønnen udbetalt gennem Lønmodtagernes Garantifond (LG). Ventetiden på at få lønnen udbetalt gennem LG har været usædvanlig lang omkring ti uger i snit. Medlemmerne har mulighed for at få et rentefrit lån hos os i månederne, mens de venter. Kreativ brug af korttidsansættelser mm. Mange medlemmer har oplevet, at arbejdsgivere, for at undgå opsigelser, indgik aftaler om frivillige arbejdstidsnedsættelser eller opsagde løntillæg. Det har haft en vis effekt, men for det meste har det bare udskudt opsigelserne. Samtidig har arbejdsgiverne gjort udbredt brug af gentagne korttidsansættelser, forlængelser af opsigelsesvarsler, bortvisninger og for korte opsigelsesfrister. Lovgivning sætter grænser for, hvor ofte/hvor længe, man må hænge i en konstant opsagt stilling. I en række tilfælde har vi grebet ind over for arbejdsgiveren eller i forhold til a-kassen, så vores medlemmer har fået det rigtige opsigelsesvarsel eller har undgået 3-ugers dagpengekarantæne. Der har også været flere bortvisningssager end tidligere nogle gange i et forsøg på at spare løn i opsigelsesperioden. Opsigelser blandt tillidsrepræsentanter og i kommuner Et tydeligt tegn på krisens omfang er, at mange tillids - og arbejdsmiljørepræsentanter er blevet sagt op; ofte i forbindelse med at hele afdelinger har lukket. Virksomhederne har ind imellem været for hurtige til at fyre de tillidsvalgte og har i en del tilfælde måttet betale for det. Vi følger denne udvikling meget tæt, så vi kan hjælpe og støtte vores tillidsvalgte på bedste vis. Også kommunerne opsiger bygningskonstruktører på grund af spareplaner. Foreløbig er 3 opsagt, men flere opsigelser kan forventes, da antallet af byggesager har været faldende. (fortsætter næste side). Særligt til ledige Populær jobavis Konstruktørforeningen søsatte i marts 2009 KF s Jobavis med ledige stillinger fra avisannoncer og hjemmesider. Avisen har mere end 1000 abonnenter, og er det medie, der scorede den allerhøjeste tilfredshed i Konstruktørforeningens medlemsundersøgelse Netværk styrker jobsøgningen Ni ud af ti jobs inden for byggebranchen fås via netværk. Konstruktørforeningen samarbejder derfor med FTF-A om at oprette og støtte netværk for ledige konstruktører. Netværkene styrker den enkeltes kompetencer til at søge job og støtter dem, der føler sig alene i jobsøgningen. Der er oprettet netværk i Aalborg, Århus, Odense og København. Målrettet jobsøgning Vi har i samarbejde med Arkitektforbundet afholdt jobsøgningskurser målrettet bygningskonstruktører og arkitekter. De, der har deltaget, vurderer, at kurserne er meget udbytterige. De er glade for undervisningen og den meget individuelle feedback. Relevante kurser Vi har foranlediget, at uddannelsesinstitutionerne nu udbyder konstruktørrelevante kurser, som ledige kan deltage i, mens de modtager, hvad der svarer til dagpengesatsen. 5

6 Konstruktørforeningens beretning Internationalt: Netværk giver forståelse For at kunne rådgive medlemmer, der ønsker at søge arbejde i udlandet, samarbejder vi med en række organisationer i udlandet. I 2009 har vi tilføjet endnu en samarbejdspartner til de efterhånden mange, nemlig CIAT, som er standsforening for de engelske Architectural Technologists (AT). AT definerer sig selv som dem, der integrerer viden om byggeproces og byggeteknik i projekteringen af byggeriet. Vi udveksler erfaringer om andre landes arbejdsmarkeder og om at definere vores professioner som bygningskonstruktør og som Architectural Technologist. Vi deltager også i et internationalt netværk af organisationer og uddannelsesinstitutioner for Architectural Technologists. Nordisk samarbejde: Netværk på nordisk Vi deltager på tiende år i Nordisk Byggesymposium, som er et årligt møde for en række organisationer på byggeområdet. Her holder vi øje med, hvad der sker på det byggepolitiske område i de lande, som vi ofte sammenligner os med. Det styrker Konstruktørforeningens viden om uddannelse og byggepolitik, og det gør os bedre til at give de danske lovgivere input i forbindelse med høringer om ny lovgivning. Det giver også viden om at arbejde i de andre skandinaviske lande. (fortsat) Efterspørgsel efter opstartspakke til selvstændige Flere bygningskonstruktører har i det forløbne år valgt at gå vejen som selvstændige, så vores opstartspakke med relevant materiale til start af egen virksomhed har været brugt flittigt. Stigningen er dog ikke voldsom. Måske fordi krisen gør det svært at være nystartet rådgivningsvirksomhed. Bred vifte af klassiske medlemssager Ud over de nævnte kriseskabte aktiviteter, har vi hjulpet medlemmer i arbejdsskadesager og sager om dårligt arbejdsmiljø. Vi har rådgivet ved jobskifte, nyt job og støttet jobsøgere med sparring omkring ansøgninger og udformning af CV samt ydet bistand ved lønforhandling. Det har flere gange været nødvendigt at føre fagretslige sager, ydet retshjælp og ført civile retssager om overholdelse af overenskomster, ansættelseskontrakter og ved uberettigede afskedigelser. Vi har også henvist medlemmer til erhvervspsykologisk bistand. Overenskomstforberedelser i fuld gang Vi er i fuld gang med at planlægge de overenskomstforhandlinger, der skal gennemføres i 2010 og Vi forbereder i øjeblikket de overenskomstforhandlinger, som vi efter planen skal have i 2011 med arbejdsgiverforeningerne Danske Ark, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Finansministeriet/Personalestyrelsen. Vi har sendt spørgeskema om overenskomstkrav ud til alle vores medlemmer, der er ansat under en af de overenskomster, der skal forhandles. På den baggrund forelægger vi kravene i vores bestyrelse i efteråret. Selv om resultaterne kun vanskeligt lader sig overføre til vores overenskomstområder, så kan det ikke undgås, at man skeler til de overenskomstresultater man har opnået på det private område i foråret Her er aftalt meget beskedne, samlede rammer på 1,5-2,5 % pr. år i 2-årige overenskomstperioder. Man har haft fokus på andre emner end løn. For eksempel bedre tryghed i ansættelsen gennem længere opsigelsesvarsler for timelønnede. I Grønland har vi bedt Selvstyret om et udspil til en køreplan for de overenskomstforhandlinger, der skal foregå i 2010, og vi forsøger at koordinere forhandlingerne med dem, der skal foregå på området for akademikere. Arkitektområdet: Nyt arbejdstids- og lønsystem drøftes I overenskomstforliget med arbejdsgiverforeningen Danske Ark aftalte vi i 2008, at vi inden næste overenskomstforhandling skulle drøfte nyt arbejdstids- og lønsystem. 6

7 Konstruktørforeningens beretning Drøftelserne er i gang, og i samarbejde med vores overenskomstparter har vi gennemført en holdningsundersøgelse blandt alle ansatte og medlemsvirksomheder om: Fordele/ulemper ved det nuværende lønsystem. Nyt lønsystem med kortere lønskalaer, men større plads til individuelle lønforhandlinger. Holdninger til det nuværende arbejdstidssystem og til forenklinger af samme. Det er dog vores vurdering, at overenskomstforhandlingerne i 2011 enten bliver udskudt eller vil foregå inden for beskedne økonomiske rammer og med fokus på bløde forbedringer uden megen plads til at drøfte store reformer af løn - og arbejdstidssystemet. Det vurderer vi blandt andet på baggrund af tilkendegivelser fra Danske Ark om, at OK 2008 blev alt for dyr i lønstigninger. Antageligt vil Danske Ark gå langt for at opnå endnu lavere rammer, end dem man har aftalt på det private område. Ud over vores overenskomst med Danske Ark, så har vi på arkitektområdet overenskomster med 11 enkeltvirksomheder. Langt de fleste vil følge det resultat, vi opnår med Danske Ark i Kommuner/regioner: Overenskomstforhandlinger starter i minus De offentlige overenskomster bygger på aftalte procentvise lønstigninger i overenskomstperioden og en reguleringsordning, der regulerer lønnen ud fra lønudviklingen på det private område. Dette har altid givet en positiv lønregulering, men på grund af krisen har lønudviklingen på det private område denne gang været negativ. Det betyder en negativ regulering på det offentlige område i 2010 og Man har betalt en del af den negative regulering ved at formindske den aftalte lønstigning pr. 1. april 2010, men alligevel skyldes der måske 1,70 % i En stor modregning, som nødvendigvis må indgå i aftalen om en ny overenskomst. Sammenholdt med overenskomstresultatet på ca. 1,5-2,5 % på det private område i 2010 vil det være svært at finde plads til lønstigninger eller andet. Spørgsmålet er, om de nuværende overenskomster skal forlænges med et år, for på denne måde at betale så meget som muligt af gælden, inden næste forhandling. Staten: CO10 et nyt navn ved forhandlingsbordet Konstruktørforeningen er pr. 1. januar 2010 medlem af centralorganisationen CO10, som er en sammenlægning af centralorganisationerne, CO2 og OC, hvor vi tidligere var medlem. CO10 forhandler alle de generelle overenskomstkrav og forhandler sammen med Konstruktørforeningen kravene til vores organisationsaftale, der er den del af overenskomsten, der gælder for bygningskonstruktører. CO10 er med ved forhandlingsbordet ved samtlige forhandlinger, så forhandlingerne kan forløbe bedst muligt for den enkelte organisation. Det betyder, at vi på Statens område sender vores krav videre til centralorganisationen CO10, der koordinerer alle organisationernes krav, og sender dem til Finansministeriet/ Personalestyrelsen. Vi forventer, at egentlige overenskomstforhandlinger begynder omkring 1. november og slutter februar I forbindelse med overenskomstforhandlingerne holder vi tæt kontakt til tillidsrepræsentanterne. Ligesom vi vil udsende nyhedsbreve efter behov. (fortsætter næste side). Arkitektområdet: Voldgift om lønforhøjelser Vi har været uenige med arbejdsgiverforeningen, Danske Ark, om hvor store lønstigninger vi aftalte ved overenskomsten i Derfor har vi sammen med de faglige organisationer TL og Arkitektforbundet været igennem en voldgift. Den endte med, at fagforeningerne vandt klart. Kommunerne: Fornuftig lønforhandling Den kommunale overenskomst giver mulighed for, at der kan forhandles løn hvert år. I 2010 var der afsat 1,25 % af lønsummen til lønstigning, og der har været forhandlet i alle 98 kommuner i perioden oktober 2009 til april Konstruktørforeningens repræsentant har mindst én gang været til forhandling i 63 af kommunerne. Lokale tillidsrepræsentanter har stået for forhandlingen i fire kommuner. I ti kom-muner har vi ingen medlemmer ansat, og i resten af kommunerne er forhandlingen sket pr. eller lignende. Vores medlemmer har opnået ca. 3,5 % af lønsummen, og forhandlingerne er oftest endt med et resultat ca. dobbelt så stort som kommunens første udspil. Et resultat som kun få andre organisationer har opnået. 7

8 Konstruktørforeningens beretning Helt konkret Fik sin fulde løn Et medlem med høj løn og ekstra langt opsigelsesvarsel blev under arbejdsgivers konkurs ramt af garantiloftet hos Lønmodtagernes Garantifond (LG). Efter LG s dækning manglede medlemmet ca kr. i løn efter skat. Konstruktørforeningen anmeldte kravet i konkursboet, der halvandet år senere tilkendegav, at medlemmet fik den manglende løn. Fik længere opsigelsesfrist Et medlem var projektansat på en tegnestue i fem måneder. Kontrakten blev forlænget med fire en halv måned og igen med to måneder. Konstruktørforeningen gjorde arbejdsgiver opmærksom på, at man ikke kan forlænge en projektansættelse tredje gang. Derfor havde vores medlem ret til tre måneders opsigelsesvarsel fra sidst aftalte forlængelse. Medlemmet fik udbetalt en månedsløn ekstra. Fik ønsket kursus En arkitektvirksomhed mente ikke, at der var penge til et kursus på en efteruddannelseskonto, fordi man havde trukket moms fra på efteruddannelseskontoen samtidig med, at momsen også blev trukket fra i virksomhedens regnskab. Først da sagen kom forbi vores sekretariat, erkendte man, at momsen ikke bør trækkes af efteruddannelsesmidlerne, og medlemmet kom på det ønskede kursus. (fortsat) Grønland: Mærkbare lønforbedringer i Grønland Den 2-årige overenskomst med Grønlands Selvstyre som vi underskrev i juni 2009 har en samlet bruttoramme på 8,42 %. Nyt er, at man nu kan anvende efter og videreuddannelsesfondens midler i kommende overenskomstperioder. Men først og fremmest indeholder overenskomsten en række mærkbare lønforbedringer bl.a. omklassificering af kvalifikationstillæg i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2009, hvor Grønlands mange kommuner blev sammenlagt til 4 store. Det har skabt jobs, som medlemmerne i stigende tal har søgt. I den forbindelse har vi rådgivet flere, som var blevet indplaceret forkert ved omklassificeringen, og som reelt har fået nye stillinger med væsentlige ændringer i omfang/kompleksitet. Undervisere: Fælles overenskomst I foråret 2010 blev indledt forhandlinger om en ny overenskomst/organisationsaftale for undervisere på erhvervsakademierne. Der har været afholdt indledende møder mellem lønmodtagerorganisationen CO10 og Personalestyrelsen som arbejdsgiverrepræsentant og mellem CO10 og medlemsorganisationerne, herunder Konstruktørforeningen. De forskellige lærergrupper aflønnes ikke ens i dag, hvorfor kapitlet om aflønning kunne blive en af knasterne i indgåelse af en ny aftale. Forhandlingsforløbet er p.t. stoppet af Personalestyrelsen, uden at vi har fået oplyst grunden hertil. Internationalt Professional Card på vej I takt med at flere og flere virksomheder i rådgiver- og byggebranchen arbejder på projekter i udlandet, stiger antallet af bygningskonstruktører, der har brug for, at den danske uddannelse som bygningskonstruktør er anerkendt både i Danmark og i udlandet. I den anledning er vi sammen med organisationerne i AEEBC foreningen af europæiske bygningseksperter ved at lægge sidste hånd (red. juni 2010) på et internationalt legitimationskort, der sammen med en fælles europæisk titel, forhåbentlig kan få arbejdsgivere i udlandet til at anerkende vores uddannelse. Den europæiske titel bliver EurBE som føjes efter bygningskonstruktør. EurBE står for Europæisk Bygningsekspert. Det vil kræve en meget grundig vurdering af de faglige kompetencer, før man får lov til at søge om at bruge titel og legitimationskort. Som bygningskonstruktør skal man have minimum 2 års relevant erhvervserfaring. 8

9 Konstruktørforeningens beretning Tillidsrepræsentanter i god dialog Vi har knap 80 tillidsrepræsentanter, der repræsenterer Konstruktørforeningen på arbejdspladserne. I har vores tillidsrepræsentanter jævnligt været samlet i de enkelte overenskomstgrupper blandt andet til seminarer om forhandlingsteknik og overenskomstforståelse. Alle var samlet til et fælles seminar med bestyrelse og regionsledelse i marts 2010 på Kolding Fjord. I august var 40 tillidsrepræsentanter samlet til seminar om overenskomster og forhandlingsteknik. 30 tillidsrepræsentanter i arkitektvirksomheder Konstruktørforeningen har i dag godt 30 tillidsrepræsentanter, der arbejder under vores overenskomst med arbejdsgiverforeningen Danske Ark. Til denne gruppe har vi udarbejdet en ny håndbog og nyt hvervemateriale samt tilbudt dem en del emnekurser om blandt andet stressforebyggelse og tillidsrepræsentantens roller ved opsigelser m.v. Vi har desuden iværksat en introduktionsuddannelse for nyvalgte i forhandlingsteknik og overenskomstforståelse. Det første kursus fik en meget positiv modtagelse. 47 tillidsrepræsentanter i kommuner og stat I kommunerne har Konstruktørforeningen i dag tillidsrepræsentanter i 41 % af kommunerne. Der er valgt 40 tillidsrepræsentanter og 26 suppleanter, og tallet er stigende. I øjeblikket har vi ingen tillidsrepræsentanter i regionerne, da det kræver, at der er mindst fem medlemmer af Konstruktørforeningen på en arbejdsplads. På Statens område er der i dag syv tillidsrepræsentanter. Forhandlingskartellet, der er en sammenslutning af 12 lønmodtagerorganisationer herunder Konstruktørforeningen, arbejder i øjeblikket på, at Forhandlingskartellets medlemmer får mulighed for at vælge en fælles tillidsrepræsentant i kommunerne. Det vil give mere indflydelse i det lokale MED-system. MED-systemet er en samarbejdsform, der skal sikre medarbejderne en ret til medindflydelse og medbestemmelse i kommunen og regionen. Vi forventer, at vores tillidsrepræsentanter i mange kommuner vil få en central rolle, når de repræsenterer medarbejdere fra hele 12 organisationer. Helt konkret Fik sin bonus Et medlem stoppede i en entreprenørvirksomhed, hvor arbejdsgiver ikke ville udbetale bonus, fordi det er virksomhedens faste politik ikke at give opsagte medarbejder bonus. Vi indgik forlig i sagen, og medlemmet fik udbetalt bonus som sine kolleger: kr. Fik sygedagpenge Et ledigt medlem havde gennem længere tid været sygemeldt med rygsmerter. Men kommunens sygedagpengekontor vurderede, at medlemmet var rask nok til at gå på arbejde og ville stoppe sygedagpengene. Hos a-kassen vurderede man omvendt, at medlemmet ikke var rask nok til at arbejde, og medlemmet kunne derfor ikke få dagpenge. Vi klagede over kommunens afgørelse og fik medhold. Medlemmet beholdt sygedagpenge. Kurser og rabat Vi samarbejder med en lang række partnere om at udvikle og udbyde kurser til bygningskonstruktører. Lige nu har vi især fokus på kurser for bygningskonstruktører i lederstillinger og for ledige. Vi har faste rabataftaler om kurser med Dansk Byggeri, Arkitektskolen i Aarhus, Akademisk Arkitektforening, Nohr-Con, Danske Byggeøkonomer, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og CadSkolen. Vi har rabataftaler på udvalgte kurser hos Byggecentrum og Energitjenesten. Desuden samarbejder vi om bl.a. kurser for ledige med de uddannelsesinstitutioner, der uddanner bygningskonstruktører. 9

10 Konstruktørforeningens beretning Uddannelsesudvalget: Kvalitet i uddannelsen Vores medlemmer skal have de bedste beskæftigelsesmuligheder. Derfor arbejder vi i Konstruktørforeningens Uddannelsesudvalg for, at uddannelsen er relevant og af høj kvalitet. Uddannelsesudvalget bidrager til arbejdet i de lokale/regionale uddannelsesudvalg på skolerne. Det giver os relevant kontakt til og information om uddannelsesstederne. Uddannelsesudvalget (UU) består af: Konstruktørforeningens repræsentanter i de lokale/regionale uddannelsesudvalg på de enkelte uddannelsessteder, Konstruktørforeningens repræsentanter i FTF's Uddannelsesudvalg, i 19-udvalget og andre personer med særlig interesse eller viden om uddannelsen. De Konstruktørstuderendes Fælles Råd (KFR) kan udpege to til tre medlemmer til UU. Sammen med de øvrige professionsbachelorer For at sikre anerkendelsen af bygningskonstruktørens uddannelsesniveau har Konstruktørforeningen i flere år kæmpet for, at bygningskonstruktører skal uddannes sammen med andre på samme uddannelsesniveau. Ifølge Lov om Erhvervsakademier og Professionshøjskoler skal al uddannelse af bygningskonstruktører senest i 2015 rykkes over på professionshøjskoler. Det er vi glade for, fordi det giver de bedste lærings- og studiemiljøer på det rigtige kompetenceniveau, når vores uddannelse foregår sammen med de øvrige professionsbachelorer. Midlertidigt betyder den nye lovgivning dog, at bygningskonstruktøruddannelsen i overgangsfasen udbydes i forskellige samarbejder mellem erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Det skaber et noget forvirret billede af, hvor man hører hjemme som bygningskonstruktørstuderende. (Se grafikken side 11). Godkendelse af lektorer forsinket Undervisere på professionshøjskoler er omfattet af Undervisningsministeriets såkaldte lektorbekendtgørelse og skal godkendes som lektorer. En godkendelse, der har til formål at sikre, at undervisere har det rette høje, faglige kompetenceniveau. Desværre kan man på uddannelsesinstitutionerne ikke gennemføre disse godkendelser, fordi arbejdet med den bekendtgørelse, der skal sætte rammerne for processen, endnu ikke er i gang. Vores repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg Pr University College Nordjylland, Aalborg: Anne Grete Andreassen. VIA University College, Horsens: Christian H. Thomsen. Århus, udlagt fra VIA UC: Jens Bech Vestergård. Holstebro, udlagt fra VIA UC: Kasper H.Ø. Jensen. Københavns Erhvervsakademi: Jakob Weidlich. EUC Sjælland (BTH-Haslev): Carsten Møller. Erhvervsakademi Sjælland: Gert Johansen. Erhvervsakademi Lillebælt, Odense: Poul Jørgen Christensen. Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg: Poul Jørgen Christensen. Se vores bestyrelsesposter og repræsentationer i FTF og FTF-A på bagsiden af denne beretning. 10

11 Konstruktørforeningens beretning Her bliver du bygningskonstruktør I dag kan man blive professionsbachelor i bygningskonstruktion i hele 8 byer. Men kun 2 steder foregår uddannelsen på en professionshøjskole. Nyt navn til udvalg Konstruktørforeningen har gennem en årrække samarbejdet med en stribe andre interessentorganisationer bl.a. Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, TL m.fl. i Erhvervsakademiudvalget for at sikre udvikling, kvalitet i og relevans af konstruktøruddannelsen. Med de nye love for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er udvalget blevet et såkaldt 19-udvalg og hedder Professionsudvalget for bygningskonstruktører, byggeteknikere og kort- og landmålingsteknikere (PE- BA). Udvalget bistår Rådet for Erhvervsakademi og Professionsbacheloruddannelser (REP). Det overordnede formål er at sikre udvikling, kvalitet i og relevans af uddannelsen. Vi har overtaget næstformandsposten, og udvalget vil i den kommende tid beskæftige sig med: 1. Uddannelsens udvikling frem til evaluering af den nye lovgivning i 2013 og den endelige udmøntning i Fremtidens krav til kompetencer. 3. Internationalisering. 4. Digitalisering. 11

12 Konstruktørforeningens beretning Kvalitet i byggeriet Stræben efter kvalitet i byggeriet giver gode arbejdsvilkår og spændende jobtyper til bygningskonstruktører. Det er baggrunden for, at vi i Konstruktørforeningen hele tiden arbejder på at opnå bedre kvalitet i byggeriet. Internationalt: Bedre lovgivning om byggeri Konstruktørforeningen samarbejder også med organisationer i andre lande for at få en fornuftig lovgivning om byggeri i EU. Vi er medlem af: Bips: (Byggeri, informationsteknologi, produktivitet og samarbejde). Bips er en forening, der samler og prioriterer udviklingsbehov og indsats for fælles metode og værktøjer på tværs af branchen. Dansk Facilities Management Netværk: Foreningens formål er at udbrede og udveksle viden om Facilities Management. Industrinetværk: Netværket henvender sig bredt til byggeriets aktører og benyttes til at udbrede viden om industrialisering af byggeriet. Lean Construction-DK: En forening der arbejder for bedre byggeprocesser. AEEBC: (Association d Experts Européens du bâtiments et de la Construction). AEEBC er en europæisk forening af eksperter i byggeri, der blandt andet arbejder for international anerkendelse af uddannelsen som bygningskonstruktør. Konstruktørfaget ER Ledelse og byggeprocesser Vi er repræsenteret alle steder, hvor vi kan fortælle, at konstruktører er de eneste i byggeriet med en uddannelse, der har fokus på byggeprocessen. Det er ikke noget, der giver os bedre jobmuligheder fra i morgen, men på sigt Konstruktørerne er de eneste i byggeriet med en uddannelse, som har fokus på byggeprocessen. Hvad enten konstruktører arbejder med projektering, udførelse eller andet, er det bygbarhed og selve processen frem mod det færdige produkt, der er kernen. Indflydelse gennem foreninger og offentlig debat Hvad en bygningskonstruktør kan er noget, vi fortæller alle steder, hvor historien kan og skal fortælles. F.eks. ved medlemskaber i foreninger som Lean Construction DK, Bips m.m. Vi har desuden kontakt til en lang række andre, Vinterkonsulenterne, Erhvervs- og Byggestyrelsen m.fl. Byggeriets kvalitet er fortsat det overordnede mål i vores politik, og vi har været synlige i medierne i forbindelse med rækken af bygningskollaps som følge af sne på tage i Nordjylland. Her førte vores offentlige kommentarer om bl.a. manglende byggesagsbehandling til, at oppositionen i Folketinget kaldte ministeren i samråd. Direkte indflydelse på arbejdsmiljølovgivningen I kraft af vores medlemskab af hovedorganisationen FTF, har vi deltaget i et regeludvalg, som har foreslået nye bekendtgørelser på området for arbejdsmiljø. Nogle af ændringerne handler om obligatoriske opstartsmøder og sikkerhedsrunderinger på større byggesager. Vi er desuden kommet med i Arbejdsmiljørådets temagruppe 3, hvor byggeriets parter diskuterer relevante tiltag. Her er vi bl.a. kommet med input til hjemmesiden byggeproces.dk og til den nye uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator. Vi støtter udgivelsen af Bogen, Bedre Byggeprocesser Bogen, Bedre Byggeprocesser dokumenterer, at bedre samarbejde, 3D projektering og metoder fra trimmet byggeri kan give bedre byggeri og en bedre indtjening for branchen. Flere historier handler om konstruktører, der gør en forskel. Konstruktørforeningen har med sin Innovationspulje givet støtte til trykning af bogen, som udgives af Foreningen Lean Construction DK. Udbyttet for medlemmer: Synlighed og måske kan de lære noget Medlemspris: 100 kr. Bestil den på leanconstruction.dk Vi er repræsenteret i Styregruppen, MBA - Malerfaglig Behandlingsanvisning. Styregruppen, MBK Malerfagets Behandlings Katalog. EU kommissionens arbejdsgruppe om Guide til implementering af- Byggepladsdirektiv (for AEEBC). Følgegruppen til arkitektur på Bornholm. Arbejdsmiljø Rådets Regeludvalg på byggeområdet (for FTF). Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Temagruppe 3, styregruppe for forskningsprojekt Indikatorer på det fejlfrie byggeri. Vinterkonsulenterne. 12

13 Konstruktørforeningens beretning Tæt kontakt til de studerende Vi vil gerne have en tæt kontakt med uddannelsesstederne og de studerende, så vi kan bidrage positivt til den lokale udvikling af uddannelsen og studiemiljøet. Konstruktørforeningen besøger jævnligt uddannelsesinstitutioner og studerende og holder møder for studerende på 1. og 7. semester. På møderne i 1. semester får de studerende et indblik i fagets historie, professionen, brancher og beskæftigelse. Samtidig får de en introduktion til Konstruktørforeningen og medlemsfordele i studietiden samt tilbud om gratis medlemskab. På 7. semester tilbyder vi de studerende en introduktion til arbejdsmarkedet, a-kassens regler samt et mini-kursus i jobsøgning. P.t. med øget fokus på ledigheden. Som den eneste organisation kun for bygningskonstruktører, der er skabt af og ledes af bygningskonstruktører, er det vores mål at være den faglige organisation for alle bygningskonstruktørstuderende. Pr var 85 % af de studerende medlemmer af Konstruktørforeningen i 7. semester. Fælles råd for studerende I 2008 stiftede aktive bygningskonstruktørstuderende De Konstruktørstuderende Fælles Råd (KFR). Det skete ud fra et generelt ønske om større indflydelse og mere formelle rammer for arbejdet i de råd, der findes for studerende på uddannelsesstederne. Formålet med KFR er at videndele og sparre med andre konstruktørstuderende for at forbedre studiemiljøet på uddannelsesstederne samt yde en indsats ved at tale de studerendes sag og sikre kvalitet i studiet og uddannelsen. KFR består i dag af to til tre bygningskonstruktørstuderende fra de råd for studerende, der findes på uddannelsesstederne. I løbet af 2009 er det lykkedes, at få alle de nye skoler repræsenteret i rådet. De studerende har et klart ønske om, at alle landets skoler er repræsenteret i KFR. KFR giver de studerende indflydelse og et talerør, for eksempel gennem Konstruktørforeningens Uddannelsesudvalg og i 19- udvalget mm. Vi yder sekretariatsbistand til rådet, der i øvrigt er selvbestemmende. (Læs mere side 10-11). Medlemsroser: Studerende er velkomne Konstruktørforeningens medlemmer giver tilbuddet om gratis medlemskab for studerende topkarakterer i medlemsundersøgelsen Gratis a-kasse i FTF-A Er du under 30 år og i gang med konstruktøruddannelsen, kan du overveje, om du vil melde dig i A-kasse senest 1 år, før du dimitterer. Det er gratis for de fleste studerende, og det giver dig ret til at modtage dagpenge allerede fra dagen efter, at du er dimitteret. Men a-kasse-reglerne er komplicerede, så spørg specifikt i FTF-A, om den gratis a- kasse også gælder dig. Billig studieforsikring Runa tilbyder rabat på mellem 25 % - 50 % på forsikringer, hvis du er SU berettiget og medlem af Konstruktørforeningen. Studieforsikringen tegnes på RUNA's normale vilkår. Studiekonto i Lån & Spar Konstruktørforeningen tilbyder i samarbejde med Lån & Spar en studiekonto, der er svær at matche. Som studerende og medlem af Konstruktørforeningen får du en lang række fordele i Lån & Spar. Særlige tilbud til studerende Gratis medlemskab for studerende Gratis fagblad og nyhedsmail Adgang til billig studieforsikring i RUNA Fordelagtige priser i Lån & Spar Bank Gratis a-kasse i FTF-A for de fleste Tilskud til studieture og arrangementer Faglige regionsarrangementer, Konstruktørdag og generalforsamling Politisk indflydelse. 13

14 Konstruktørforeningens beretning Vores græsrødder Fem regioner erstattede pr. 1. juli 2007 Konstruktørforeningens daværende syv lokalafdelinger. De fem regioner fik ved organisationsændringen følgende opgaver: Deltage i aktiviteter og repræsentation på uddannelsesstederne. Medvirke ved lokale arrangementer. Medvirke til opstilling af kandidater til bestyrelsen. Medvirke til hvert andet år at arrangere Den Regionale Konstruktørdag. Udover de konkrete opgaver, så er regionerne også et vigtigt bindeled mellem bestyrelse og medlemmer. Under regionernes arbejde mødes medlemmer og bestyrelse. Det er her, medlemmerne har mulighed for at lufte ønsker og overvejelser over for bestyrelsen, og det er her, at bestyrelsen har mulighed for at møde og lytte til medlemmerne. Region Nordjylland 629 medlemmer pr Mange mødes i det nordjyske Mange arrangementer med mange deltagere og mange nye aktive i region Nordjylland. Det har været kendetegnende for de seneste to år i Region Nordjylland. Blandt de mange velbesøgte arrangementer kan nævnes: Foredrag om Komforthusene i Vejle. Familiearrangement i Aalborg Zoo. Foredrag om skimmelvækst og undertage og Konstruktørdag i Utzon Centret i Aalborg. Samtidig deltager flere i regionens arbejde. Jakob Larsen, tillidsmand i Frederikshavn Kommunes Tekniske Forvaltning har siden 2. april 2009 deltaget i regionsledelsens møder. Også Thomas Sloth Larsen, der er studerende, har vist interesse for at være med. På Konstruktørdagen 2009 blev Lisbeth Fjordvald valgt ved fredsvalg til bestyrelsen. Peter H. Staun, Torben Hvidsten, Line Kærsgaard Hansen og Jakob Larsen blev valgt til regionsledelsen. Regionsledelse: Lisbeth Fjordvald, Torben Hvidsten, Peter Helge Staun, Jakob Larsen, Line Kærsgaard Hansen, Thomas Andersen (studerende). Planlagte arrangementer: Region Nordjylland planlægger i øjeblikket et besøg på den nye betonelementfabrik AmberCon i Støvring. Region Midtjylland 1433 medlemmer pr Fuld turbo på Midtjylland Sædvanen tro er der fuld gang i arrangementerne i Midtjylland. Her skal nævnes to. Nemlig foredraget om Byggeskik og Bygningsbevaring den 22. september Her mødte ca. 20 medlemmer op, og Konstruktørdagen 2009 med temaet energi og bæredygtighed, der blev afholdt den 21. oktober i Andelssamfundet i Hjortshøj. Der var tilmeldt 26 deltagere men desværre mødte kun frem. Desuden har Anders Mortensen i april 2010 holdt foredrag for arbejdssøgende konstruktører i FTF-A i Århus. Christian Thomsen, som har været formand i regionsledelsen i KF Region Midtjylland i en lang årrække, har valgt at fratræde. Vi siger tak for en stor indsats. Jens Bech Vestergård trådte ind som nyt medlem i bestyrelsen. Anders Mortensen er siden på bestyrelsesmøde den 2. marts konstitueret som ny formand. Regionsledelse: Anders With Kaas, Maj-Britt Lillelund, Jens Bech Vestergård, Ulrich Monse, Allan Bamberg Ernstsen, Anders Klejs Mortensen. Kommende arrangementer: Vi drøfter en Københavnertur og muligheden for en tur til Berlin. Gerne i samarbejde med andre regionsledelser. 14

15 Konstruktørforeningens beretning Region Syddanmark 921 medlemmer pr En helt ny ledelse i Syddanmark I region Syddanmark har en helt ny ledelse taget over efter Vivi Riis og Peter Holm, der begge var med i regionsledelsen frem til Regionens seneste arrangement var Konstruktørdag 09, der blev holdt hos virksomheden Fiberline Composites i Middelfart. Regionsledelse: Erik Jung-Jensen, Anders Krogsgaard, Brian Hedegaard-Jensen, Maria Bernadette Bernard Riise, Lars Aalund Kruuse. Region Hovedstaden 1686 medlemmer pr Flere aktive i København Region Hovedstaden er i de seneste to år gået fra at være tre til at være seks i selve ledelsen. Samtidig har regionen afholdt en del arrangementer. Der har blandt andet været foredrag om Den Københavnske Metro, Cityringen og dens indvirkning på den omkringliggende bygningsmasse. Et andet foredrag har handlet om skimmelsvamp og undertage. Derudover har der været rundvisning på Holmen, og på Konstruktørdag 09 var der blandt andet mulighed for at se Green Lighthouse, et energiproducerende hus bygget af Københavns Universitet. Regionsledelse: Jakob Munk Weidlich, Jens Pryds Hansen, Jette Leth Fejerskov Djælund, Morten Kristiansen, Esther Bernhard Clemmensen, Kristian Mikkelsen. Planlagte arrangementer: Region Hovedstaden vil i de næste år blandt andet følge byggeriet af Cityringen i foredrag og rundvisninger. Region Sjælland 712 medlemmer pr Mange arrangementer på Sjælland I Region Sjælland har regionsledelsen sat rigtig mange arrangementer i søen. Det gælder blandt andet foredrag om skimmelvækst og undertage. Dette arrangement var meget velbesøgt og alle fremmødte have stor spørgelyst. Der har også været Konstruktørdag 09, der blev holdt i center for Energibesparelser i Høje Taastrup. Her var emnet energibesparelser og påvirkning af klimaet, og der var en række spændende indlæg fra forskellige foredragsholdere, og forsøgsbyggeriet Energy Flex House blev besigtiget. En forsættelse af emnet om byggeri, der tager udgangspunkt i energibesparelse og samtidig er bedre for miljøet, var arrangementet om Grønne tage. Her fik de tilhørende den nyeste viden inden for projektering og anvendelsesmulighederne for grønne tage. De hørte også om Københavns kommunes plan for brugen af grønne tage som en konstruktion, der er bedre for miljøet og CO2 udslippet. Regionsledelse: Kirsten Nielsen, Søren Bjørndahl Hansen, Hanne Dorte Stenbek, Lars Kristian Rasmussen, Kasper Kammersgaard Pedersen (studerende). 15

16 Foreningsoplysninger pr : 5381 medlemmer 14 ansatte i Konstruktørforeningens sekretariat. Bestyrelse Formand: Gert Johansen Næstformand: Lisbeth Fjordvald, Valgt i Region Nordjylland Valgt på landsplan: Henrik Grønbech, Anders With Kaas, Jens Bech Vestergård Valgt i regionerne: Allan Bamberg Ernstsen, Region Midtjylland, Poul Jørgen Christensen, Region Syddanmark, Kirsten Nielsen, Region Sjælland, Jacob Munk Weidlich, Region Hovedstaden Konstruktørforeningen er medlem af: FTF, der er hovedorganisation for i alt personer på det danske arbejdsmarked. Blandt andet konstruktører, sygeplejersker og bankansatte. I alt ca. 90 forskellige fagforeninger og forbund, der arbejder sammen i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden. I kraft af vores medlemskab af FTF er vi repræsenteret i de forhandlingsfælles-skaber, der forhandler løn på det offentlige område. For Statens vedkommende CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og CO10 (Centralorganisationen af 2010) og for kommunernes vedkommende i KTO (Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte), FTF-K og FK (Forhandlingskartellet). FTF-A, der er KF s a-kasse og en af Danmarks billigste og bedste. Her kan du tegne en arbejdsløshedsforsikring og evt. en ekstra lønsikring, så du er sikret økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. KF er repræsenteret i: FTF s Kongres, FTF s Repræsentantskab, FTF s Sektion P (Sektion for privatansatte i FTF), FTF s Forretningsudvalg, FTF Udvalget om uddannelse, kompetence og faglighed, FTF Udvalget om Velfærd, vækst og beskæftigelse, FTF Region Hovedstaden, FTF Region Sjælland, FTF Region Nordjylland, FTF Region Midtjylland, FTF Region Syddanmark (bestyrelsespost sektion P), FTF-K Forhandlingskartellet, FTF-K Sekretariatsudvalg, FTF-K Bestyrelse, FTF-A s Hovedbestyrelse, FTF-A s Repræsentantskab, KTO Sekretariatsudvalg, CO10, Bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland. Gode tilbud Runa Forsikring tilbyder en bred vifte af private forsikringer til lave præmier med gode dækninger. PFA Pension tilbyder pensionsordninger med flot forrentning og lave administrationsgebyrer. Du kan også forsikre dit liv, din erhvervsevne og dit og familiens helbred. Forbrugsforeningen tilbyder dig et medlemskort, som giver dig bonus på alt lige fra bøger, telefoni, rejser, elektronik og sko og tøj i og på 4300 forskellige butikker og hjemmesider. Lån & Spar Bank Pr. 1. oktober 2010 har Konstruktørforeningen indgået en aftale med Lån & Spar Bank. Du får du 5 % i rente af de første kr. på lønkontoen og 0,25 % af resten. Begge rentesatser er variable. Kravene er, at du er medlem af Konstruktørforeningen og flytter hele din privatøkonomi til Lån & Spar. Kurser til rimelige priser Konstruktørforeningen udbyder i samarbejde med en lang række institutioner kurser, som Konstruktørforeningens medlemmer kan deltage i til rimelige priser. Følg med på kf.dk/kalender.

Beretning 2007-2008 GENERAL FORSAMLINGO 8. Åbent og forpligtende fællesskab

Beretning 2007-2008 GENERAL FORSAMLINGO 8. Åbent og forpligtende fællesskab Beretning 2007-2008 2 GENERAL FORSAMLINGO 8 Åbent og forpligtende fællesskab Indledning Heftige overenskomstforhandlinger, Konstruktørforeningens (KF s) arbejde imod forringelser af byggesagsbehandling,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Internt: Hovedbestyrelsen (HB) Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (E-udvalget) (formand) (næstformand) Emmy Drongstrup Jensen Viggo Henning

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter Sådan får du mere ud af at være medlem Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Ricky Molloy Layout: Dansk

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Beretning indtil 1. september 2014

Beretning indtil 1. september 2014 Beretning indtil 1. september 2014 DSL s 10 mand store overgangsbestyrelse har virket siden de nye vedtægters ikrafttræden medio maj 2014. Nærværende beretning vil derfor have fokus på netop overgangsbestyrelsens

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere