Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl Sted: Foreningshuset, have 63

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63"

Transkript

1 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter 7. Eventuelt Efter formandens velkomst valgtes Dan Jønsson til dirigent. Han noterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derpå gik vi direkte til formandens beretning: Ad 3 Formandens beretning. Kære alle, Foråret lader så sandelig vente på sig. Og det gør vores veje så sandelig også. Vi ved i bestyrelsen, at det er en pinsel for alle med bump, sjask og daglig venten. Derfor gør vi også alt der er i vores magt i bestyrelsen for at sikre, at vejene er færdige inden sommeren er omme, og vi er kommet hjem fra sommerferie. Vi overtog i sidste måned Vejudvalgets oplæg og i disse dage forsøger vi at gøre udbudsmaterialet klar. Derefter indkalder vi til Engvang-aften og en ekstraordinær generalforsamling for at I kan give jeres besyv med. Det betyder, at vi efter planen går i jorden inden sommerferien og at vejfolkene i løbet af sommerferien kan lave arbejdet færdigt. Så vi skal ikke holde ud så længe endnu. Vi har en plan, og vi regner med, at den plan nok skal lykkes. I vores mange diskussioner af veje har vi lagt vægt på, at vi gerne vil have veje, der er pæne, uden for mange omkostninger til vedligeholdelse og som giver et præg af havegang, så vi måske kan undgå de sindssyge bilister, der nogle gange hærger vores havegange. Der er også spørgsmålet omkring finansiering af vejene og det har fyldt en del i vores diskussioner. Der er måske en åbning for realkreditlån, men ellers skal vi som ventet ud og låne penge hos bankerne til en lidt højere rente. Hvis vi skal det, tyder meget på, at den billigste løsning for alle vil være, at dem der kan låne eller betale selv, gør det med det samme, mens resten betaler via afdrag til et fælles lån via huslejen. Men mere om alt det på Engvang-aften. Det bliver i hvert fald dejligt at blive færdig og tak til jer alle for at hjælpe til med at fylde hullerne op og til at have tålmodighed. 1

2 Og en kæmpe tak til Dan. I disse tider betyder det uendelig meget, at der bliver gjort noget andre steder, så vejene ikke fylder alt i vores hoveder. Så skal vi ikke glemme, at vi har fået shinet foreningshuset op. Det har virkelig hjulpet, synes jeg. Med det nye varme hernede og den flotte maling på væggene, er det som et helt nyt hus. Vi har også fået foreningens hegn malet, og vi har fået fine nye affaldscontainere til at aflevere særlige typer af affald i hverdagene. Så det er hele tiden nye om end små skridt fremad. Og der kommer også hele tiden nye medlemmer. Velkommen til dem. De må i disse år gå lidt af hvert igennem, for vi må konstatere, at de ejendomsmæglere, der står for handlerne ikke altid har styr på praktikaliteterne. For at hjælpe på det, har vi nu revideret den beskrivelse, der er på vores hjemmeside af procedurerne. Det vil vi sende ud til ejendomsmæglerne, men vi vil bede alle fremtidige sælgere sørge for at holde sig orienteret. Husk også at I kan komme og spørge, hvis I er i tvivl. Så kan I også bedre hjælpe jeres ejendomsmægler. Husk at få et nedslag i salæret så. Vær opmærksom på, at vi som noget nyt belært af bitre erfaringer beder alle sælgere om et lave en tegning af skel på deres grund og få underskrift fra deres naboer. På den måde undgår vi de værste diskussioner om skel mellem grundene. Vi arbejder på at få en skabelon til disse tegninger ud på vores hjemmeside. I det hele taget trænger vores hjemmeside til en ordentlig overhaling og opdatering, så skulle der være en ihærdig og kompetent person i blandt jer, så mangler vi en hjemmesideansvarlig, der kan holde vores hjemmeside opdateret. Og til sidst vil jeg blot erindre om, at vores forening ikke er bedre end vi selv gør den til. Uden Jeres hjælp i det daglige med at holde foreningen skøn, køre ordentligt, hjælpe hinanden og komme med konstruktiv kritik til os, er vores arbejde blot en dråbe i havet. Så tak for hjælpen til at skabe en god forening. Håber I fortsat vil hjælpe hinanden og os. Kirsten Have 102. Jeg troede vi havde penge til vejen i vejfonden. Anita, bestyrelsen: Det var en vej- og vandfond, og pengene er brugt til de nye vandrør i vejen og til den nye belysning på vejen. Det blev besluttet på tidligere generalforsamlinger at bruge pengene på det. Der kommer meget mere om finansieringen på Engvangaftenen, hvor vi skal diskutere både det og selve vejen. Formandens beretning blev godkendt. 2

3 Ad 4 Foreningens regnskab: Anita fremlagde regnskabet. Anja have 47: Er det meningen vi skal køre med underskud på driften, både på fælleshuset og på hele foreningen? Arne have 85: Vi vedtog i sin tid, at flytte penge fra foreningen til fælleshuset, fordi vi hele tiden har vidst, at det koster penge at drive et fælleshus. Jesper have 29: Vi har udskudt selve diskussionen af havelejen, som jo bør stige. Anita, bestyrelsen: Ja, vi har altid haft underskud på fælleshusets drift og det har også været meningen. Når vejen er færdig kan vi se på underskuddet på driften af foreningen. Og som Jesper siger er diskussionen af havelejestigningen udskudt til senere. Dorte have 10 Jeg troede ikke vi skulle have så mange penge i en bank, vi brændte jo fingrene da Amagerbanken krakede fordi vi havde mere ,- stående. Anita, bestyrelsen Så skal vi have konti i flere forskellige banker det ser vi på. Regnskabet blev godkendt. Ad 5 Indkomne forslag 5.1 Bestyrelsen har fået en henvendelse fra BRF kredit, der i øjeblikket behandler låneansøgninnger fra flere af foreningens medlemmer. For at kunne imødekomme ansøgningerne foreslås flg. vedtægtsændring: i 2 stk. 11 skal ordet pant i andelen ændres til pant i bygningen. Jesper have 29: Har vi tjekket med RD, for de har jo givet lån med de nuværende vedtægter. Morten, bestyrelsen: Vi tjekker det, det skal alligevel op på to generalforsamlinger. Arne have 85: Måske skal vi også søge juridisk bistand, så vi ikke kommer til at gøre noget vi ikke kan overskue. 32 stemte for, 1 imod. 3

4 5.2 Jeg foreslår vi vælger et festudvalg og bevilliger dem en startkapital på kr ,- ( som afregnes efter bilag ) til afholdelse af et sommerarrangement. Det kunne være noget kaffe/kagebord, Havevandring a la 2011, en grillfest eller noget helt andet. Hvis ingen melder sig til festudvalget bortfalder forslaget så tænk over om det kunne være noget for dig. Det er faktisk sjovt. Elisabeth, have 81 Der blev nedsat et festudvalg bestående af: Solveig have 26, Helle have 74, Elisabeth have 81, Henriette have 103, Gerda have 96 og Annette have Jeg synes legepladsen har meget lidt udfordring til de lidt større børn, hvorfor jeg foreslår at der bevilliges penge til at oppe den lidt fx med en jorden-er-giftig bane. Max 5.000,- som afregnes efter bilag. Elisabeth, have 81 Viksi have 120: jeg ved godt det er dyre ting, men jeg har taget et katalog med til inspiration. Kristine have 93: vi undersøgte en masse for fem seks år siden og der findes netop meget godt men dyrt legetøj. Lige nu ligger der to basket kurve derovre, der aldrig er sat op. Det kunne være fint med en dag eller to, hvor der blev ryddet op og måske sat en ny sandkasse op. Jesper have 99: vi fik sponsoreret en legeplads ovre på sundbyvestervej den kostede , men vi fik den gratis mod at der var reklamer på. Nina have 39: Jeg synes ikke der er nogle børn på den legeplads, jeg tror den er for lille og der skal noget andet til. Kirsten have102: jeg synes den er hyggelig, og jeg synes ikke der skal laves basketbaner, det støjer for meget. Dorte have 10: jeg synes det er en god ide, men jeg har før boet i nærheden af en basketbane og det larmer helt vildt, så det er en god ide med et ordensreglement. Helle, bestyrelsen: Vi har et ordensreglement, det står i vores vedtægter. Arne have 85: jeg synes det er et lille beløb og hvis der er nogle medlemmer der vil gøre det fint for vores unger, så er det bare skønt. 27 stemte for 6 i mod I udvalget sidder: Kim have 20, Christine have 93, Kristine have 113, Henriette have103 og Elisabeth have 81 4

5 Evt Kirsten have 102. Hængslerne på lågen ud mod Englandsvej, skal ses efer. Bent have 5: Og der skal en stopklods på lågen. Der var snak om containerne. Vi har fået nye containere, bl.a til hård plast og metal. Vi har bedt om også at få en container til pap. Når tegningerne til vejen og festpladsen ligger klar, vil der også være et forslag til placeringen af containerne. Ad 6. Valg i henhold til vedtægterne: Følgende blev valgt: Formand/Bestyrelsesmedlem: Morten Busch, have 83A Sekretær/Bestyrelsesmedlem: Anja Olsen, have 17 Bestyrelsesmedlem: Helle Larsen, have 97 Bestyrelsessuppleant: Søren Larsen, have 76 Bestyrelsessuppleant: Arne Ytting, have 85 Revisor: Marianne Pedersen, have 69 Revisorsuppleant: Gertie have 91 Revisorsuppleant: Viksi Jønsson, have 120 5

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere