Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard"

Transkript

1 Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder rejser betalt fra den 1. april 2007 til og med den 31. marts FORSIKRINGENS GENERELLE OMFANG OG GYLDIGHED Forsikringen omfatter afbestillingsforsikring og rejseforsikring i henhold til nedenstående og gælder uden selvrisiko. 1.1 Hvem gælder forsikringen for (de forsikrede)? Forsikringen gælder for indehavere af Handelsbankens MasterCard (i det følgende Kortet). Forsikringen gælder desuden for følgende personer, forudsat de er tilmeldt folkeregisteret og har bopæl på samme adresse som kortindehaveren: kortindehaverens ægtefælle/sambo/registrerede partner samt børn under 23 år. Ved delt forældremyndighed gælder der ingen regel om tilmelding til folkeregisteret og bopæl på samme adresse. Med sambo menes en person, som den forsikrede bor sammen med under ægteskabslignende forhold, forudsat ingen af dem er gift. Ægtefælle/sambo/registreret partner og børn er desuden forsikrede, når de rejser på egen hånd. Forsikret i henhold til ovenstående er de, personer der er omfattet af forsikringen ved bestilling og betaling, selvom familieforholdet er blevet ændret efterfølgende. Hvis indehaver af kortet har betalt rejsen for en medrejsende, der ikke er forsikrede i henhold til ovenstående, men som er indehaver af et Handelsbankenkort med afbestillingsforsikring/rejseforsikring, anses også den medrejsende for forsikret i det omfang, der gælder for betalerens kort. Forsikringen gælder kun for personer, der er bosat og tilmeldt folkeregisteret i Norden, og som er forsikrede i en nordisk generel forsikringskasse. 1.2 Hvornår gælder forsikringen? Forsikringen gælder for rejser fra Norden, der i forvejen er betalt med Kortet. Rejsemålet skal ligge mindst 100 km fra afrejsestedet. Mindst 50 % af den samlede udgift til rejsen skal være betalt med Kortet. Med rejse menes en af en organiseret rejsearrangør, rejsebureau eller transportselskab (i det følgende rejsearrangør) solgt rejsehjemmel eller pakkerejse, der er en kombination af rejsehjemmel og indkvartering (f.eks. charterrejse). Hus eller lejlighed (dog ikke hotel), der lejes i højst 45 dage, ligestilles med rejse. Huset/lejligheden skal være lejet gennem en organiseret formidler. Med betaling med kort sidestilles betaling af rejse ved betaling fra kortindehaverens konto i Handelsbanken via webbank, indbetalingskort eller Handelsbankens filial kontanthævning på kortet i en kontantautomat. Betalingen skal foretages direkte til rejsearrangøren og i umiddelbar forbindelse med hævningen. Både hævningen og indsættelsen skal kunne dokumenteres med kvittering. Forsikringen gælder ikke for: rejse, der er betalt til privatperson rejser mellem bopæl og arbejdssted rejser i forbindelse med erhverv Bemærkning Med hjemsted menes folkeregisteradressen. Med rejsemål menes ved pakkerejse og leje af hus/lejlighed rejsedestinationen ved køb af rejsehjemmel alene rejsehjemlens destination. 2. AFBESTILLINGSFORSIKRING 2.1 Hvad gælder forsikringen for? Forsikringen gælder, hvis den forsikrede før afrejse bliver tvunget til at afbestille en rejse omfattet af forsikringen som følge af, at forsikrede kommer ud for en ulykke, akut sygdom eller dødsfald. Ved kroniske sygdomme eller andre eksisterende medicinske tilstande gælder forsikringen kun, hvis den forsikrede var symptom- og smertefri i seks måneder før betalingen af rejsen, og hvis behandlende læge har godkendt den aktuelle rejse en nær pårørende til den forsikrede kommer ud for en ulykke, akut sygdom eller dødsfald, Med nær pårørende menes i denne sammenhæng den forsikredes ægtefælle/sambo/registrerede partner, barn, barnebarn, søskende, forælder, bedste- og svigerforælder samt en person, der har forældremyndighed for nogen tilhørende denne kreds 1

2 en person, som den forsikrede har til hensigt at besøge, kommer ud for en ulykke, akut sygdom eller dødsfald nogen i den forsikredes rejseselskab, der sammen med forsikrede har bestilt en rejse til samme rejsemål, kommer ud for en ulykke, akut sygdom eller dødsfald, forudsat rejseselskabet består af højst 3 personer der indtræffer en uforudset hændelse, der medfører væsentlig skade på den forsikredes permanente bopæl på hjemstedet. afbestillingsforsikringen ophører med at gælde, når den forsikrede indleder den rejse, der er betalt med Kortet. Ved flyrejse ophører afbestillingsforsikringen med at gælde ved indtjekning i lufthavnen. 2.2 Hvad erstatter forsikringen? Forsikringen erstatter bestillingsudgifter, der ikke bliver tilbagebetalt i henhold til de af rejsearrangøren eller udlejer fastsatte bestemmelser eller i mangel ag sådanne i henhold til de af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) og Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (RID) udfærdigede generelle rejsevilkår. 2.3 Højeste erstatning, begrænsninger og undtagelser Det højeste erstatningsbeløb per forsikret er DKK for ét og samme rejsetilfælde og højst DKK for samtlige forsikrede, selvom rejsen betales med flere kort. 2.4 Undtagelser og begrænsninger forsikringen gælder kun sygdom/ulykkestilfælde eller skade, der er akut og ukendt ved bestillingen af rejsen. Forsikringen gælder ikke ved afbestilling som følge af, at en planlagt aktivitet på rejsemålet ikke kan gennemføres, ved sygdom eller ulykkestilfælde, der en følge af graviditet eller fødsel, hvis rejsen er blevet bestilt i strid med lægelig rådgivning eller ved afbestilling som følge af anvendelse af alkohol, andre rusmidler, sovemidler, dopingpræparater, narkotiske midler eller lignende. Forsikringen dækker ikke udgifter der er opstået ved, at forsikrede har været for sen til at afbestille, eller som kan tilbagebetales fra anden gældende forsikring eller anden aftale. 3. REJSEFORSIKRING 3.1 Hvor gælder forsikringen? Forsikringen gælder ved rejser, der er omfattet af forsikringen fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader hjemstedet eller andet sted i Norden, hvor rejsen indledes, indtil rejsen afsluttes, og den forsikrede kommer tilbage til hjemstedet. Forsikringstiden er de første 60 dage regnet fra afrejsedagen. Ved rejse uden for Norden regnes forsikringstiden dog fra det tidspunkt, hvor forsikrede rejste ud af Norden. Forsikringstiden kan ikke forlænges. Forsikringen gælder desuden ved rejser, der foretages fra rejsemålet inden for en afstand af 500 km fra rejsemålet. Ved rejser, der strækker sig længere end 500 km fra rejsemålet, gælder forsikringen kun, hvis billetten til en sådan rejse betales med Kortet. Ved køb af enkeltbillet gælder forsikringen, indtil den forsikrede er kommet frem til rejsemålet. Forsikringen gælder i hele verden, dog ikke ved rejse til område, som det danske udenrigsministerium fraråder at rejse til eller anbefaler at forlade som følge af politiske uroligheder, kup, oprør, revolution, borgerkrig, krig, invasion eller lignende. 3.2 Hvad gælder forsikringen for? Forsikringen gælder for: rejseassistance, se punkt behandlingsudgifter og hjemtransport, se punkt invaliditetssum ved ulykkestilfælde, se punkt dødsfaldsum ved ulykkestilfælde, se punkt forsinkelse af offentligt transportmiddel, se punkt forsinkelse af indtjekket bagage, se punkt selvrisiko på indbo- og husforsikringen for den permanente bopæl på hjemstedet,mens du er på rejse, se punkt

3 selvrisiko på den privatebilforsikring, mens bilen står ubenyttet på hjemstedet, og du er på rejse, se punkt selvrisiko på udenlandsk udlejningsbilsforsikring, se punkt erstatning for ubenyttede tjenester (liftkort, skieller golfudstyr og greenfee), se punkt hole-in-one ved golfspil, se punkt Rejseassistance Rejseassistance er et telefonnummer, du kan ringe til, hvis du får problemer under rejsen. Du har adgang til assistance per telefon , uanset hvor i verden du befinder dig. Rejseassistance hjælper dig, så vidt det er praktisk muligt, ved f.eks. sygdom og ulykkestilfælde. Vi assisterer dig desuden, hvis din forsikring ikke dækker selve skadeshændelsen, men i dette tilfælde må du selv afholde for skadesudgiften Behandlingsudgifter og hjemtransport Forsikringens omfang Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige udgifter under rejsen til behandling af autoriseret læge, medicin og hjælpemidler foreskrevet af lægen samt sygehusbehandling, forudsat udgifterne er opstået som følge af ulykkestilfælde eller akut sygdom, der er opstået under rejsen. Desuden dækkes nødvendige rejser til og fra læge for behandling på rejsemålet lægeerklæring og andre dokumenter, der er nødvendige for erstatningsbedømmelsen Merudgifter til indkvartering i stedet for sygehusindlæggelse eller under afventning af hjemtransport rejse (tur/retur) og indkvartering for højst to personer fra hjemstedet i Norden til rejsemålet, hvis skaden er alvorlig eller livstruende merudgifter til hjemtransport, hvis den er foreskrevet af behandlende læge på rejsemålet og godkendt af Zürich hvis rejsen er blevet afbrudt som følge af sygdom; rejseudgifter til at fortsætte til rejsemålet efter afsluttet behandling, hvis det ikke bliver aktuelt med hjemtransport nødvendige og rimelige udgifter for pludselig behandling af akutte tandsmerter ved dødsfald; udgifter til hjemtransport til hjemstedet i Norden eller udgifter til begravelse på dødsstedet Undtagelser og begrænsninger Forsikringen gælder ikke for: behandlings-, pleje-, rejse- eller andre udgifter, der opstår som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, der har udvist symptomer før afrejsen fra hjemstedet skade opstået som følge af påvirkning af narkotika, alkohol, dopingpræparater eller andre rusmidler behandling af kroniske sygdomme eller andre i forvejen eksisterende medicinske tilstande. Hvis behandlende læge før afrejsen har godkendt rejsen, og helbredstilstanden bliver forværret under rejsen, dækkes dog den merudgift, som den akutte forværring medfører abort eller behandling forbundet med graviditet (inkl. forløsning) efter 28. graviditetsuge behandling af HIV/AIDS skadede eller mistede tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater tygge- eller bidskader privatbehandling i Norden tabt arbejdsfortjeneste udgifter, der kan erstattes fra anden side i henhold til lov, konvention eller gennem anden forsikring Risikofyldt sport eller aktivitet: Forsikringen gælder ikke for skade som følge af deltagelse i risikofyldt sport eller aktivitet eller på forhånd bekendtgjort sports- eller idrætskonkurrence, organiseret træningslejr eller ekspedition. Forsikringen gælder heller ikke ved risikofyldte aktiviteter såsom bjergbestigning, bjergklatring, dykning (uden dykkercertifikat), faldskærmsudspring, drageflyvning, svæveflyvning eller anden flyvning (bortset fra som passager), paragliding, bungeejumping, motorsport eller offpiste-skiløb (medmindre det sker i organiseret form eller i egnet terræn) Højeste erstatningsbeløb Ved én og samme tilskadekomst gælder følgende behandlingsudgifter erstattes uden beløbsgrænse, dog i højst 60 dage fra første lægebesøg tandbehandlingsudgifter erstattes med højst DKK per forsikret begravelse på stedet erstattes med højst DKK per forsikret ekstra indkvarteringudgifter erstattes med højst 500 DKK per person og døgn. 3

4 3.2.3 Ulykke Forsikringen omfang Forsikringen gælder for ret til invaliditets- eller dødsfaldserstatning ved ulykke, dvs. en kropsskade, der rammer den forsikrede ufrivilligt gennem en pludselig udefra kommende hændelse Invaliditetssum ved ulykke Invaliditetssummen udbetales, hvis den forsikrede som følge af ulykke får en vedvarende nedsættelse af kropsfunktionen (medicinsk invaliditet) med mindst 50 %. Invaliditetsgraden bestemmes i henhold til tabelværket»gradering av medicinsk invaliditet«udgivet af Sveriges Försäkringsförbund. forsikringsbeløbet ved fuldstændig medicinsk invaliditet (100 %) er DKK. Der udbetales så stor en del af det aftalte forsikringsbeløb, der modsvarer invaliditetsgraden. En forudsætning for ret til erstatning er, at ulykkestilfældet inden for 3 år fra tilskadekomsten har medført en vedvarende målbar invaliditet på mindst 50 %, og at der er forløbet mindst 12 måneder fra ulykkestilfældet. Invaliditetserstatningen udbetales, når der er opnået ret til erstatning, og invaliditetsgraden ikke kan fastsættes endegyldigt. Hvis invaliditetsgraden ikke kan fastsættes endegyldigt, når der opnås ret til invaliditetserstatning, udbetales der efter anmodning et forskud. Ved endelig udbetaling modregnes et sådant forskud. Hvis den forsikrede dør efter at have opnået ret til invaliditetserstatning, men inden endelig udbetaling har fundet sted, fastsættes den invaliditetsgrad, som ulykkestilfældet sandsynligvis ville have medført. Endelig udbetaling sker i dette tilfælde til den forsikredes dødsbo. Hvis ulykken har medført, at kropsfunktionen er blevet væsentligt forværret, efter at sagen er afsluttet, har den forsikrede ret til at få sagen prøvet på ny. Omprøvning tillades dog ikke, når der er forløbet mere end 10 år fra tilskadekomsten Dødsfaldsum ved ulykke Dødsfaldsummen udbetales, hvis den forsikrede dør som følge af en ulykke inden for 3 år fra tilskadekomsten. Dødsfaldsummen er DKK. Beløbet udbetales til den forsikredes dødsbo. Hvis der er blevet udbetalt erstatning ved medicinsk invaliditet, foreligger der ingen ret til erstatning ved dødsfald, hvis dødsfaldet kan sættes i forbindelse med den ulykke, som invaliditetserstatningen blev udbetalt for Undtagelser og begrænsninger Forsikringen gælder ikke for skade opstået som følge af: påvirkning af narkotika, alkohol, dopingpræparater eller andre rusmidler anvendelse af medicinske præparater behandling eller undersøgelse, der ikke skyldes et ulykkestilfælde smitte med bakterier eller virus Risikofyldt sport eller aktivitet: Forsikringen gælder ikke for skade som følge af deltagelse i risikofyldt sport eller aktivitet eller på forhånd bekendtgjort sports- eller idrætskonkurrence, organiseret træningslejr eller ekspedition. Forsikringen gælder heller ikke ved risikofyldte aktiviteter såsom bjergbestigning, bjergklatring, dykning (uden dykkercertifikat), faldskærmsudspring, drageflyvning, svæveflyvning eller anden flyvning (bortset fra som passager), paragliding, bungeejumping, motorsport eller offpiste-skiløb (medmindre det sker i organiseret form eller i egnet terræn). Hvis helbredstilstanden forværres som følge af en legemsfejl, der enten var til stede allerede ved tilskadekomsten eller er stødt til senere uden forbindelse til ulykken, ydes der kun erstatning for den invaliditet, som ulykken har medført. Med legemsfejl menes sygdom, sygelig forandring eller mén. Krigstilstand: Forsikringen gælder ikke under krigstilstand eller krigslignende politiske uroligheder, hvis ulykken må anses for at skyldes dette Forsinkelse Forsinkelse af offentligt transportmiddel Forsikringen gælder, hvis et offentligt transportmiddel fra eller til Norden ankommer til sin slutdestination med mere end 4 timers forsinkelse, eller hvis den forsikrede er blevet nægtet plads på en reserveret afgang, og den forsikrede ikke er blevet tilbudt tilsvarende transport med afgang inden for 4 timer. Der ydes erstatning per forsikret ved: forsinkelse mere end 4 timer, med 500 DKK forsinkelse mere end 6 timer, med 750 DKK 4

5 forsinkelse mere end 8 timer, med DKK Indstillet fly som følge af betalingsstandsning/konkurs sidestilles ikke med forsinkelse Forsinkelse af indtjekket bagage Hvis den forsikredes indtjekkede bagage ikke udleveres inden for 6 timer efter færdselsmidlets ankomst til rejsemålet, ydes der erstatning for indkøb af klæder, toiletartikler og andre personlige fornødenheder, der mangler som følge af forsinkelsen af bagagen, og som er nødvendige for rejsens formål. Der ydes erstatning for rimelige udgifter med højst DKK per forsikret, dog højst DKK for samtlige forsikrede. indkøbene skal foretages, inden bagagen modtages tilbage. Hvis den forsikrede ikke har modtaget bagagen tilbage inden for 24 timer efter færdselsmidlets ankomst til rejsemålet, ydes der erstatning for rimelige udlæg med yderligere højst DKK per forsikret, dog højst yderligere DKK for samtlige forsikrede, til indkøb af tøj, toiletartikler og andre personlige fornødenheder, der mangler som følge af forsinkelsen af bagagen, og som er nødvendige for rejsens formål. indkøbet skal foretages inden for en uge efter ankomsten, og inden bagagen er modtaget tilbage. Som nødvendige og rimelige indkøb regnes ikke køb af golfkøller, ski og lignende sportsudstyr. Dog erstattes leje for udstyr. Der ydes kun erstatning mod indkøbskvittering samt alle kvitteringer vedrørende lejeudgift i henhold til ovenstående i original. Af kvitteringen skal fremgå indkøbsdato og tidspunkt, samt hvad indkøbet vedrører. Hvis det ikke fremgår af kvitteringen, hvad indkøbet vedrører, skal forsikrede specificere indkøbet i forbindelse med kvitteringen Undtagelser og begrænsninger forsikringen gælder ikke for bagageforsinkelse ved hjemrejse forsikringen gælder ikke ved forsinkelse som følge af strejke, lockout, andre faglige forholdsregler eller myndighedsindgreb, krigstilstand eller krigslignende politiske uroligheder Selvrisikoforsikring Indbo- og husforsikring Hvis der under rejsen indtræffer en erstatningspligtig skade i den forsikredes permanente bopæl på hjemstedet og skadens omfang overstiger den gældende selvrisiko, ydes der erstatning med et beløb svarende til selvrisikoen, dog højst DKK. Undtagelser og begrænsninger Der ydes kun erstatning, hvis bopælen har været ubeboet under den forsikredes rejse. Inden der udbetales erstatning fra denne forsikring, skal skaden være betalt gennem den forsikredes indbo- eller husforsikring Privat bilforsikring Hvis der under rejsen indtræffer en erstatningspligtig skade på den forsikredes private personbil, og skadens omfang overstiger den gældende selvrisiko, ydes der erstatning med et beløb svarende til selvrisikoen, dog højst DKK. Der udbetales kun erstatning under forudsætning af, at bilen har stået ubenyttet på hjemstedet eller på en betalt parkeringsplads i Norden. Undtagelser og begrænsninger Selvrisikoforsikringen gælder ikke for: skade, der er omfattet af bilens ansvars- eller kaskoforsikring bonustab afsavnserstatning eller udgift til udlejningsbil. Inden der udbetales erstatning fra denne forsikring, skal skaden være betalt gennem den forsikredes bilforsikring Udenlandsk udlejningsbilforsikring Indtræffer der under rejsen en erstatningspligtig skade på en udlejningsbil eller knallert/scooter (højst 100 cm³), som den forsikrede har lejet af en autoriseret udlejer på det udenlandske rejsemål ved betaling med Kortet, ydes der erstatning med et beløb svarende til selvrisikoen, dog højst DKK. Inden der udbetales erstatning fra denne forsikring, skal skaden være betalt af dén, der har forsikret det lejede køretøj Ubenyttede tjenester Rammes en forsikret af ulykkestilfælde eller akut sygdom under rejsen, og kan denne og medfølgende 5

6 forsikrede derfor ikke benytte liftkort, lejet skiudstyr, greenfee eller lejet golfudstyr der er betalt med Kortet, ydes erstatning for den ikke benyttede del af en sådan købt tjeneste. Der ydes erstatning med højst DKK per forsikret, dog med sammenlagt højst DKK for den forsikrede eller for hele den forsikrede kreds (ægtefælle/sambo/registreret partner og hjemmeboende børn under 23 år) per kalenderår. De undtagelser og begrænsninger, der i henhold til ovenstående gælder ved ulykke, skal tillempes (se ) Hole-in-one Hvis det lykkes for en forsikret amatørspiller under rejsen at slå hole-in-one i forbindelse med banegolf, ydes der erstatning med højst DKK for den forsikredes udgifter til champagne eller tilsvarende til medspillere og tilskuere. Der ydes kun erstatning, hvis baneafgiften (greenfee) er blevet betalt med Kortet, og scorekortet er underskrevet af den forsikrede og markøren. 4. VED SKADE Forholdsregler ved skade under rejse Ved behov for behandlingsudgifter og hjemtransport under rejsen kontaktes rejseassistance på telefon For øvrige spørgsmål kontaktes Zürich på , eller se vores hjemmeside Skader skal snarest anmeldes til Zürich, Box 5069, SE Stockholm, telefon Skadesanmeldelsen kan hentes på 4.1 Afbestillingsforsikring Afbestilling af rejsen skal foretages til rejsearrangøren omgående og uden forsinkelse, dvs. så snart der foreligger tilstrækkeligt vægtige grunde til afbestilling. Den forsikrede skal samtidig bede om rejsearrangørens skriftlige bekræftelse på: at rejsen er blevet afbestilt evt. tilbagebetaling af f.eks. rejseudgifter og/eller flyskatter. Efter afbestilling skal der omgående foretages anmeldelse derom til Zürich. Hvis den forsikrede trods vægtige grunde til afbestilling vælger at satse på bedring, sker det for egen økonomisk risiko. Forsikrede skal selv sørge for at få refunderet den del af bestillingsudgifterne, der i henhold til rejse- /købsbetingelserne refunderes af rejsearrangøren eller i henhold til anden aftale. Erklæring ved sygdom eller ulykkestilfælde Lægeerklæring og andre dokumenter, der kan være af betydning for erstatningsbedømmelsen, skal indsendes til Zürich. Lægeerklæringen skal være Zürich i hænde senest 30 dage efter, at sygdommen eller ulykkestilfældet er indtruffet. Af lægeerklæringen skal fremgå, at lægen udtrykkelig fraråder at rejse. Desuden skal lægeerklæringen indeholde oplysninger om: diagnose dato for første behandling/undersøgelse dato for den behandling, der ligger til grund for lægens frarådelse af at rejse. 4.2 Rejseforsikring Ved udgifter til behandlingsomkostninger samt ved ulykke skal skadesanmeldelsen vedlægges: rejsehjemmel/rejsebevis eller andre dokumenter, der viser rejsens deltagere, samlet pris og afgange lægeerklæring, kvittering (i original) og andre dokumenter, der kan være af betydning for bedømmelsen. Ved forsinkelse skal skadesanmeldelsen vedlægges: rejsehjemmel/rejsebevis eller andre dokumenter, der viser rejsens deltagere, samlet pris og afgange Ved forsinkelse af offentligt transportmiddel desuden forsinkelseserklæring, der viser ordinær afgang og faktisk afgang, ordinær og faktisk an- 6

7 komst til færdselsmidlets destination samt årsagen til forsinkelsen (kan fås hos rejsearrangøren) Ved forsinkelse af indtjekket bagage desuden erklæring fra rejsearrangør, flyselskab, transportselskab eller dettes repræsentant, der viser forsinkelsen til rejsemålet, dennes årsag samt originalkvittering på indkøb. Af kvitteringen skal fremgå indkøbsdato og tidspunkt, samt hvad indkøbet vedrører. Ved selvrisikoforsikring skal skadesanmeldelsen vedlægges: rejsehjemmel/rejsebevis eller andre dokumenter, der viser rejsens deltagere, samlede pris og afgange dokumentation, der underbygger selvrisikoens størrelse, samt at der er udbetalt erstatning. Ved ubenyttede tjenester skal skadesanmeldelsen vedlægges: rejsehjemmel/rejsebevis eller andre dokumenter, der viser rejsens deltagere, samlet pris og afgange kvittering eller andet dokument, der underbygger, at tjenesten er blevet betalt med kortet lægeerklæring (i original) og andre dokumenter, der kan være af betydning for bedømmelsen. Hvis den forsikrede har slået hole-in-one, skal skadesanmeldelsen vedlægges: kvittering for greenfee, indkøb af champagne eller tilsvarende scorekort underskrevet af den forsikrede og markøren som dokumentation for præstationen. Ved skade på bopælen skal skadesanmeldelsen vedlægges: kvittering på, at rejsen er betalt med Kortet rejsehjemmel/rejsebevis eller andre dokumenter (i original), der viser rejsens samlede pris, afgange og rejsende bilag, der viser, at rejsen er blevet afbestilt, datoen for afbestillingen, samt hvilken del af bestillingsudgiften, rejsevirksomheden ikke har tilbagebetalt Politirapport og andre dokumenter, der kan være af betydning for erstatningsbedømmelsen. Ovennævnte dokumenter skal være Zürich i hænde senest 30 dage efter, at skaden er indtruffet. 5. GENERELLE BESTEMMELSER Højeste erstatning for forsikringen per skadehændelse Zürichs sammenlagte forpligtelse til at udbetale erstatning ved skade, der rammer flere forsikrede som følge af én og samme skadeshændelse, er begrænset til DKK. Hvis summen af de berørtes erstatningsbeløb overskrider ansvarsbegrænsningen, nedsættes erstatningen per forsikret proportionalt i forhold til pågældende beregnede erstatningsbeløb. Udbetaling og morarente Ret til erstatning indtræder, når den, der stiller krav om erstatning, har opfyldt sine forpligtelser. Udbetaling skal derefter ske inden for 30 dage. Hvis udbetaling sker senere, betales der morarente i henhold til renteloven. Der udbetales ikke morarente, hvis den er mindre end 200 DKK på tidspunktet for udbetaling af erstatning. Force majeure Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for tab, der kan opstå ved efterforskning af forsikringstilfælde, eller hvis udbetaling forsinkes som følge af krig, politiske uroligheder eller lovbud, myndighedsforanstaltninger eller arbejdskonflikter. Regres I det omfang Zürich har betalt skadeserstatning eller udgifter i henhold til forsikringen, overtager Zürich den forsikredes ret til erstatning fra anden part, der er pligtig til at erstatte skaden eller udgiften. 7

8 Dobbeltforsikring Hvis en interesse, der er omfattet af denne forsikring, tillige er forsikret gennem anden forsikring, og der i den er taget forbehold for dobbeltforsikring, gælder samme forbehold tillige for denne forsikring. Ansvaret fordeles i så fald mellem forsikringerne, således som angivet i anvendelig lov om forsikringsaftaler. Anvendelig lov og ansvarlig domstol For forsikringen i øvrigt gælder anvendelig dansk lov om forsikringsaftaler. Dansk ret er gældende for tolkning og tilpasning af forsikringen. Tvister vedrørende forsikringen indbringes for en dansk domstol. Dette gælder også, hvis tvisten vedrører en skade, der er indtruffet i udlandet. Ankenævn Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 Postboks København V Tlf Forsikringsgiver Zurich Insurance Ireland Limited, filial Sverige, Stockholm. 8

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2005 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2006 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Skadeanmeldelse for kunder i Handelsbanken

Skadeanmeldelse for kunder i Handelsbanken Skadeanmeldelse for kunder i Handelsbanken Rejseforsikring 1 Forsikringstager Kortnummer Fødselsdato / Cpr.nr. Navn Telefon privat Telefon arbejde Gade/vej og nr. Sted (postnr og By) E-mail 2 Skadelidte

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr. 51001 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gældende fra den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 1. Hvem forsikringen gælder for 1.1 Forsikringen kan tegnes af enhver forbruger, der

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser 12.2015 1. Sikrede Forsikrede er den person, der fremgår af certifikatet. 2. Forsikringsperiode Forsikringen dækker billetter købt efter

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2 RYKs seminar d. 1.3.2009 Den sikre rejse... Forsikringsrådgiver i 18 år, både med privatog erhvervforsikringer. 38 år og med et medfødt handicap. Ansat på ordinære vilkår tidligere i flexjob.. Sidder i

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket 2014 1 Hvad er en ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke. Det er en kollektiv

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 Vilkår for Sygedriftstabsforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere