Bestyrelsesmøde. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. Referat"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Tirsdag den 17. marts 2013 kl. 19:30 i klubhuset, Hillerød stadion 6. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Bleki Stojkovic (BS), Janna Rasmussen (JR), Lillian Dale Andersen (LDA), Jørgen Nielsen (JN), Jørgen Schultz (JS), Michael Albrechtsen (MA), Poul Nielsen (PN), Søren Lohse (SL), Tage Westergaard (TW). Fraværende: Christina Thorholm (CT), Peder Bisgaard (PB) Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Diskutere beretning for Regnskab Herunder samlet oversigt over medlemsklubber med anført medlemsantal og antal stemmer til repræsentantskabsmøde Forslag om medlemsindberetning Gennemgang af forsikringstilbud fra Certus Repræsentantskabsmøde (dagsorden, regnskab, valg mv.) Drøftelse vedr. handleplaner i forbindelse med implementering af ny idrætspolitik Drøftelse vedr dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalg den 9 april Høring om fællespolitik Eventuelt Forslag til møder i næste foreningsår Kursustilbud fra TeenCoach Grønt råd - frivillighedsprojekt i Lyngby skov FIF's fodboldbaner er svært plaget af muldvarpe Nogle foreninger har haft problemer med at indberette aktivitetstilskud Borgere fra Brødeskov ønsker den "næste" kunstgræsbane til Brødeskov HSI best møde referat v.1.docx Side 1 af 5

2 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2 Diskutere beretning for Der blev foretaget mindre korrektioner i den udsendte kladde. 3 Regnskab PN gennemgik regnskabet. Det ligger i øjeblikket hos revisor til revision. Posten "Tilgodehavende klubber" er temmelig høj og det skyldes for de fleste tilfælde, at der ved en fejl ikke er blevet sendt kontingentopkrævninger ud til alle. Opkrævningerne blev sendt ud da fejlen blev konstateret. Der er dags dato to foreninger i restance med tilsammen ca. 450 kr. PN undersøger vilkår for nogle af de store banker med henblik på at overveje, om vi skal skifte bank, eller forblive hvor vi er. 3.1 Herunder samlet oversigt over medlemsklubber med anført medlemsantal og antal stemmer til repræsentantskabsmøde PN: Gennemgik foreningerne og deres mulige stemmetal til repræsentantskabsmødet, så vi på repræsentantskabsmødet har overblik over de mulige stemmer. 4 Forslag om medlemsindberetning PN forfatter forslag til medlems indberetning, så medlemmerne fremover melder de tal ind, som i forvejen indberettes til CFR registeret (Centrale Forenings Register). Der bør også være en ordlyd, der tager hånd om indberetning for de foreninger eller dele heraf, der ikke indberetter til CFR. Forslaget skal også indeholde at manglende indberetning til HSI's kasserer medfører at HSI's bestyrelse skønner medlemstallet for en forening. 5 Gennemgang af forsikringstilbud fra Certus MA & TW: Har holdt nogle møder med firmaet, der udbyder ulykkes, indbo, hus og bilforsikringer. For hver solgt forsikring i forbindelse med HSI og en medlemsforening udbetales der sponsorstøtte. Sponsorstøtten består i at der tilfalder 6,25 % af det opkrævede beløb til deling mellem HSI og medlems foreningen, ud fra en 80/20 fordelingsnøgle, så de 80 % går til den forening hvis medlem tegner forsikringen, de 20 % går i HSI. Den person der tegner forsikring gennem ordningen sparer 9 % på listepriserne, så medlemsforeningerne kan også have fordel af at forsikringen tegnes af venner udenfor foreningen. Sponsoratet gælder også ved fornyelse af forsikringerne. Forsikringen kan ikke nytegnes af personer, der er fyldt 65 år. HSI best møde referat v.1.docx Side 2 af 5

3 Man overvejer, hvordan det skal meldes ud til medlemmerne, eks. et pressemøde, eller på et medlemsmøde. Firmaet er stadig ved at finde lokale samarbejdspartnere for hus-, indbo- og bilforsikringer. Ordningen præsenteres for medlemmerne på et medlemsmøde. Vi vurderer at præsentationen for medlemmerne skal ske, når der er indhentet gode priser på alle forsikringstilbud, dvs. også hus-, indboog bilforsikring. Det er besluttet at HSI indgår aftalen med Certus nu, og de første foreninger kan startes op før ordningen præsenteres på medlemsmødet. 6 Repræsentantskabsmøde (dagsorden, regnskab, valg mv.) Dagsorden (ifølge vedtægterne). 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om HSI's virke i det forløbne år. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for foregående regnskabsår. 4. Fremlæggelse af bestyrelsens økonomiske forventninger til indeværende regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen m.v. i henhold til vedtægterne. 7. Eventuelt. a. På valg er: Janna Rasmussen, Jørgen Schultz, Michael Albrechtsen, Poul Nielsen og Søren Lohse a. Orientering om forsikring, herunder at der kommer et medlemsmøde om punktet. 7 Drøftelse vedr. handleplaner i forbindelse med implementering af ny idrætspolitik Se dem på Hillerød kommunes hjemmeside! Der skulle have været arbejdet videre med handleplanerne, men i øjeblikket foreligger stadig kun de handleplaner, der er nedfældet i den nye idrætspolitik fra december Drøftelse vedr dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalg den 9 april 2013 På mødet ønsker man en præsentation af ønskeliste for anlægsønsker, og hvordan den er fremkommet. JN, JS og MA deltager. HSI best møde referat v.1.docx Side 3 af 5

4 9 Høring om fællespolitik Forvaltningerne har tidligere arrangeret dialogmøde mellem interessenterne og arbejdsmarkedsudvalget, sundhedsudvalget og socialudvalget. Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberetigede. Vi har bedt om at HSI ligeledes kan blive høringsberettigede. På den baggrund har PN har modtaget henvendelse fra Mette Silbiger; der er indkaldt en kort høring om det endelige udkast til "En del af fællesskabet". Høringsfristen er fra udsendelsestidspunktet 19/3 og frem til 31/3. PN skriver til dem, at høringsfristen er meget kort især set i betragtning at den går hen over påsken og slutter i påsken. PN sender eposten (igen) til bestyrelsen til kommentering. Læs og kommenter til PN senest d. 28/3. PN samler sammen og videresender. 10 Eventuelt 10.1 Forslag til møder i næste foreningsår Vi søger at fastlægge tidspunkterne for et medlemsmøde og et bestyrelsesmøde snarest. Der blev fundet et par forslag til medlemsmøde i Maj, MA og TW finder endelig dag med Certus. Bestyrelsesmøde 30/4 på Hillerød Stadion Resterende møder fastlægges på næste bestyrelsesmøde Kursustilbud fra TeenCoach Punktet blev ikke behandlet Grønt råd - frivillighedsprojekt i Lyngby skov Grønt råd har været indbudt til et møde om et nystartet frivillighedsprojekt i Lyngby skov. Projektet går kort på at lade frivillige være med til at styre og deltage i udviklingen af skoven. Man ønsker med projektet at få flere frivillige i naturen, og vil søge at bidrage til at nytænke opgaver og partnerskab mellem det offentlige og civilsamfundet. (Til orientering vedlægges hensigtserklæring og referat fra nabomøde i januar.) SL sender til St. Lyngby Idrætsforening og til FIF Orientering. Tages op på næste medlems/repræsentantskabsmøde FIF's fodboldbaner er svært plaget af muldvarpe. Nogle af banerne er i øjeblikket farlige grundet de mange muldvarpeskud Nogle foreninger har haft problemer med at indberette aktivitetstilskud. Tekniske problemer. Skulle være løst nu Borgere fra Brødeskov ønsker den "næste" kunstgræsbane til Brødeskov. HSI best møde referat v.1.docx Side 4 af 5

5 Der har været indlæg i dagspressen om at man mener den næste kunstgræsbane skal til Brødeskov, begrundet i at de mener deres nuværende anlæg er i meget ringe stand. Referent: 20. marts 2013 / SL HSI best møde referat v.1.docx Side 5 af 5

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere