Budget for boligsocial helhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget for boligsocial helhedsplan"

Transkript

1 Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU Landsbyggefonden Projektorganisation Sekretariatsleder 37 timer løn 1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv Sekretariatsleder 37 timer pension mv. 3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder Kurser, ERFA, faglige netværksmøder 5. Kurser, efteruddannelse mv Varde Bolig Administration 6. Administrativ bistand fra boligorg Lokaleleje 1. Lokalleje Styregruppe/FU møder 13. Andet Trivselsundersøgelse 8. Ekstern bistand Rengøring 8 timer løn 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv Rengøring 8 timer pension mv 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn Kontorhold, mødeudgifter, telefon mm. 13. Andet I alt Børn, unge og familie Boligsocial medarbejder løn 21 timer Boligsocial medarbejder pension mm.21 timer Projektmedarbejder løn 8 timer Projektmedarbejder pension 8 timer Aktivitetsmidler Erlagte timer Jobcenter Erlagte timer Center for sundhedssfremme Erlagte timer Borgerservice Erlagte timer Ungdomsskole/SSP Erlagte timer BUF, skoler, institutioner Forældrelæring og inddragelse 2. Forældre og læring/inddragelse 23% % % % % Bydelsmødre 7. Mentorordning 22% % % % % Rene Boulevardbebyggelser 5. Rollemodelsprojekt med fokus på rollemodellernes udvikling 15% % % % % Jubiiklubben 8. Værested/klub med bemanding 4% % % % % (Vælg aktivitet) I alt 1% % % % % Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Projektmedarbejder løn 3 timer Projektmedarbejder pension mm. 3 timer Boligsocial medarbejder løn 3 timer Boligsocial medarbejder pension mm. 3 timer Kommunale medarbejdertimer fra Jobcenter Aktivitetsmidler

2 Lektiecafé 8. Lektiecafé/lektiehjælp 4% % % % % Samarbejde med Jobcenter 3. Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats med boligsocial 6% involvering % % % % (Vælg aktivitet) I alt 1% % % % % Beboernetværk, inddragelse og dem. Projektmedarbejder 14 timer Projektmedarbejder pension 14 timer Aktivitetsmidler Puljemidler Trivselshusets forbrugsafgifter Trivselshus 1. Beboerhuse/væresteder/klubber 6% % % % % Støtte til selvdrevne beboeraktiviteter 5. Beboeraktivitetspulje 4% % % % % (Vælg aktivitet)

3 I alt 1% % % % % Sundhed Projektmedarbejder 6 timer Projektmedarbejder 6 timer Erlagte timer Sundhedscenter Aktiviteter Vedligeholdelse af maskiner Motionsrum 2. Motion 3% % % % % Kommunal sundhedsfremme 3. Sundhedstilbud med kommunale medarbejdere 45% % % % % Sundhedsambassadører 5. Sundhedsambassadører med fokus på beboerambassadørernes 25% udvikling % % % % I alt 1% % % % % Udsatte grupper (Vælg aktivitet) (Vælg aktivitet) (Vælg aktivitet) (Vælg aktivitet) (Vælg aktivitet) I alt % % % % % 6. Kultur og fritid (Vælg aktivitet) (Vælg aktivitet) (Vælg aktivitet) (Vælg aktivitet) (Vælg aktivitet) I alt % % % % % 7. Image og kommunikation Projektmedarbejder 6 timer Projektmedarbejder pension 6 timer Tryk af Beboerblad Aktivitetsmidler Kursus til beboerjournalister Beboerjournalister 2. Beboerdrevne informationsaktiviteter 1% % % % % I alt 1% % % % % Lokal evaluering Midtvejsevaluering og afsluttende evaluering

4 I alt Total Balance Medfinansierings % 32

5 Finansiering Landsbyggefonden medfinansiering - boligorganisation evt. anden finansiering

6

7

8

9 Indsatsområde 1. Børn, unge og familie 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 4. Sundhed Aktivitet (Vælg aktivitet) 1. Familieskoler 2. Forældre og læring/inddragelse 3. Fritidsaktiviteter i boligområdet 4. Introduktion til foreningslivet 5. Rollemodelsprojekt med fokus på rollemodellernes 6. Rollemodelsprojekt udvikling med fokus på berørte 7. Mentorordning beboeres udvikling 8. Værested/klub med bemanding 9. Værested/klub uden bemanding 1. Vejledningstilbud 11. Dialogskabende aktivitet 12. Andet (Vælg aktivitet) 1. Beskæftigelse 2. Jobparatgørelse 3. Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats 4. Erhverv med boligsocial involvering 5. Vejledning om ungdomsuddannelser 6. Fritidsjobvejledning 7. Lommepengeprojekter 8. Lektiecafé/lektiehjælp 9. Rollemodelsprojekter med fokus på rollemodellernes 1. Rollemodelsprojekter udvikling med fokus på berørte 11. Mentorordning beboeres udvikling 12. Uddannelsesvejledning 13. Beboerambassadører med fokus på beboerambassadørernes 14. Dialogskabende aktivitet udvikling 15. Andet (Vælg aktivitet) 1. Beboerhuse/væresteder/klubber 2. Fester/traditioner/fællesspisning 3. Involvering af beboere i fysisk omdannelse 4. Vejledning af og boligområdet aktiviteter der understøtter 5. Beboeraktivitetspulje boligrenoveringer 6. Samarbejde og koordinering mellem flere 7. Udvikling aktører og styrkelse af ejendomsfunktionærers 8. Frivillige beboere kompetencer 9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati 1. Introduktion til foreningslivet 11. Nabo-/beboerambassadører med fokus 12. Nabo-/beboerambassadør på beboerambassadørernes fokus på udvikling beboernes 13. Dialogskabende udvikling aktivitet 14. Andet (Vælg aktivitet) 1. Information om sundhed 2. Motion 3. Sundhedstilbud med kommunale medarbejdere 4. Vejledningstilbud 5. Sundhedsambassadører med fokus på beboerambassadørernes udvikling

10 6. Sundhedsambassadører med fokus på berørte 7. Ressourcebesparende beboers udviklingaktivitet (miljø) 8. Miljøambassadører med fokus på miljøambassadørernes 9. Miljøambassadører med udvikling fokus på berørte 1. Bedre beboeres affaldshåndtering udvikling og renholdelse 11. Information af udearealer om miljøforhold 12. Dialogskabende aktivitet 13. Andet 5. Udsatte grupper 6. Kultur og fritid 7. Image og kommunikation (Vælg aktivitet) 1. Særlig indsats mod udsættelser 2. Opsøgende boligsocial indsats 3. Sociale aktiviteter 4. Vejledningstilbud 5. Dialogskabende aktivitet 6. Andet (Vælg aktivitet) 1. Fester/traditioner/fællesspisning 2. Fritidsaktiviteter i boligområdet 3. Forskønnelse og brug af fællesarealer 4. Introduktion til foreningslivet 5. Kulturelle aktiviteter 6. Kultur- og fritidsambassadører med fokus 7. Kultur- på beboerambassadørernes og fritidsambassadører med udvikling fokus 8. Dialogskabende på berørte beboeres aktivitetudvikling 9. Andet (Vælg aktivitet) 1. Medarbejderdrevne informationstiltag 2. Beboerdrevne informationsaktiviteter 3. Eksterne informationsaktiviteter 4. Forskønnelse og renholdelse af fællesarealer 5. Tilflyttere 6. Nabo-/beboerambassadører med fokus på Nabo-/beboerambassadørernes udvikling 7. Nabo-/beboerambassadører med fokus på berørte beboeres eller det samlede boligområdes oplevelse af image 8. Dialogskabende aktivitet 9. Andet

11 Beskrivelse 1. Struktureret forløb med fokus på at styrke kompetencer til at være en velfungerende familie samt familiens mulighe 2. Aktiviteter med fokus på at styrke forældres kompetencer og handlemuligheder. 3. Aktiviteter i boligområdet, der understøtter beboernes involvering i sociale og kulturelle tilbud. 4. Inddragelse af beboerne i det eksisterende foreningsliv. 5. Aktivitet for børn og unge, hvor beboerne fungerer som rollemodeller for børn og unge med henblik på at skabe pos rollemodellens 6. Aktivitet for børn udvikling og unge, gennem hvor deltagelse. beboere fungerer som rollemodeller for børn og unge med henblik på at skabe posi på 7. Vejledning boligområdets og kontakt og de berørte til en ressourceperson beboeres (og ikke med rollemodellernes) det formål at styrke udvikling. beboernes kompetencer ift. opdragelse og fa 8. Væresteder med voksenopsyn, der har fokus på beboernes sociale samvær og styrkelse af netværk eksempelvis p 9. Væresteder uden voksen opsyn, der har fokus på beboernes sociale samvær og styrkelse af netværk eksempelvis 1. Vejledningstilbud eksempelvis åben vejledning og familierådgivning med udgangspunkt i forskellige temaer. 11. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog me sagsbehandlere, politiet m.v. 1. Kompetenceudvikling af unge og voksne gennem uddannelse, kurser, støtte og rådgivning. Fokus er at få deltagern 2. Kompetenceudvikling af unge og voksne gennem uddannelse, kurser, rådgivning og støtte, som kan styrke dem i a 3. Kommunal job- og uddannelsesvejledning udført i boligområdet, hvor den sociale helhedsplan er medspiller. 4. Aktiviteter, der søger at fremme beboernes kompetencer som selvstændige erhvervsdrivende samt beboernes tilkn 5. Indslusning og fastholdelse af unge i ungdomsuddannelser, eksempelvis igennem vejledning og støtte. 6. Aktiviteter, hvor de unge hjælpes til at komme i ordinært lønnet fritidsjob. 7. Ansættelse af børn og unge til at varetage opgaver, der gavner boligområdet, hvor arbejdsgiveren typisk er boligorg 8. Tilbud om lektiehjælp til børn og unge med fokus på børnenes faglige udbytte og motivation til at gå i skole. 9. Aktivitet for børn og unge, hvor beboerne fungerer som rollemodeller for andre beboere med henblik på at skabe po hovedsageligt 1. Aktivitet for på børn rollemodellernes og unge, hvor udvikling beboerne gennem fungerer deltagelse. som rollemodeller for andre beboere med henblik på at skabe p hovedsageligt 11. Aktiviteter, på hvor boligområdets en erfaren person og de giver berørte sparring beboeres til en (og mindre ikke rollemodellernes) erfaren person om udvikling. forhold, der vedrører beskæftige 12. Vejledning af beboerne i forhold til uddannelsesmuligheder, krav og netværk samt etablering af forløb, der hjælpe 13. Inddragelse og uddannelse af beboere med henblik på videreformidling til andre beboere indenfor et specifikt emn beboerambassadørernes 14. Aktiviteter, der bruges udvikling som middel/værktøj ift. beskæftigelse til at skabe og uddannelse. kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog me sagsbehandlere, politiet m.v. 1. En fysisk ramme for aktiviteter, der styrker beboernes sociale samvær og netværksskabelse. 2. Arrangementer, der understøtter beboernes sociale samvær. 3. Aktiviteter, hvor beboerne inddrages i fysisk omdannelse af boligområdet. 4. Vejledning og aktiviteter, der støtter beboerne under renovering af områdets boliger. 5. Eksistensen af en økonomisk pulje, der støtter beboerdrevne aktiviteter. 6. Aktiviteter, der fremmer samarbejdsrelationer og beslutningstiltag mellem boligområdets forskellige aktører. Eksem 7. Udvikling og styrkelse af ejendomsfunktionærers kompetencer i varetagelsen af sociale og beboerdemokratiske op 8. Rekruttering og fastholdelse af beboere i frivilligt socialt arbejde i boligområdet. 9. Aktiviteter, der udvikler og styrker beboerdemokratiet i afdelingen og mellem boligafdelinger. 1. Inddragelse af beboere i det eksisterende foreningsliv med fokus på at styrke beboernes demokratiske kompetenc 11. Aktivitet, hvor beboere inddrages som ambassadører for godt naboskab og beboerengagement, og hvor de inddra beboerambassadørernes 12. Aktivitet, hvor beboere egen inddrages udvikling. som ambassadører for godt naboskab og beboerengagement og hvor de inddra hovedsageligt 13. Aktiviteter, på der boligområdets bruges som middel/værktøj og de berørte beboeres til at skabe (og kontakt ikke beboerambassadørens) til beboerne, med det formål udvikling. at skabe en dialog me sagsbehandlere, politiet m.v. 1. Aktiviteter der informerer beboerne om forskellige emner indenfor sundhed. 2. Diverse motionsaktiviteter med henblik på øge beboernes fysiske aktivitet. 3. Sundhedsplejerske eller andet sundhedsfagligt personale, der vejleder beboerne i boligområdet. 4. Vejledning om motion, kost og sundhed. 5. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for sundhed, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om h boligområdet. Fokus er hovedsageligt på sundhedsambassadørernes egen udvikling.

12 6. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for sundhed, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om h boligområdet. 7. Aktiviteter, der Aktiviteten sætter fokuserer på at hovedsageligt nedsætte beboernes på boligområdets forbrug og og udgifter de berørte af eksempelvis beboeres vand, (og ikke varme sundhedsambas og elektricite 8. Aktiviteter, hvor udvalgte beboere inddrages som ambassadører for miljøet, hvorived ambassadørerne tilegner sig er 9. Aktiviteter, hovedsageligt hvor på udvalgte miljøambassadørernes beboere inddrages egen som udvikling. ambassadører for miljøet, hvorigennem ambassadørerne tilegne Aktiviteten 1. Aktiviteter, fokuserer hvor beboerne hovedsageligt inddrages på boligområdets for at sikre en og bedre de berørte affaldshåndtering beboeres (og og ikke renholdelse miljøambassadørens) af udearealer. udvikling 11. Aktiviteter, hvor beboerne informeres om forskellige emner indenfor miljø. 12. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog me sagsbehandlere, politiet m.v. 1. Hjælp til udsatte beboere, der er i fare for at blive opsagt fra deres lejemål, samt forebyggende arbejde mod udsætt 2. Opsøgende arbejde, hvor en boligsocial medarbejder/beboerrådgiver søger at komme i kontakt med særligt udsatte 3. Netværksskabende aktiviteter og arbejde der søger at forbedre udsatte beboeres situation. 4. Hjælp til udsatte beboere med håndtering af dokumenter, kontakt til offentlige myndigheder og generel hjælp til dag kommunen. 5. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mell boligselskabet, kommunale sagsbehandlere, politiet m.v. 1. Arrangementer, der understøtter beboernes sociale samvær 2. Aktiviteter i boligområdet, der understøtter beboernes involvering i sociale og kulturelle tilbud i deres fritid. 3. Aktiviteter, som involverer beboerne i vedligeholdelsen og forbedringen af fællesarealerne i boligområdet samt øge 4. Inddragelse af beboerne i det eksisterende foreningsliv. 5. Kulturelle aktiviteter med fokus på øget oplysning om kultur og inddragelse af nye beboergrupper. 6. Aktivitet, som inddrager beboerne som ambassadører for kultur- og fritidsliv, hvorved ambassadørerne tilegner sig Fokus 7. Aktivitet, er hovedageligt som inddrager på beboerambassadørernes beboere som egen for udvikling. kultur- og fritidsliv, hvorved ambassadørerne tilegner sig v Aktiviteten 8. Aktiviteter, fokuserer der bruges hovedsageligt som middel/værktøj på boligområdets til at skabe og de kontakt berørte til beboerne, beboeres (og med ikke det fritidsambassadørens) formål at skabe dialog udvikling mell sagsbehandlere, politiet m.v. 1. Informationsaktiviteter som primært varetages af en boligsocial medarbejder. 2. Aktiviteter, som involverer beboerne i formidlingen af diverse emner til boligområdet for eksempel gennem et beboe 3. Arbejde, der søger at formidle positive historier om boligområdet i medier og at tiltrække udefrakommende til boligo 4. Forskønnelse og renholdelse af fællesarealer med fokus på at styrke områdets image. 5. Aktiviteter, der har til formål at tiltrække og fastholde nye lejere til boligområdet. 6. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for boligområdets image og godt naboskab. Fokus er på bebo 7. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for boligområdets image og godt naboskab. Aktiviteten fokuse beboerambassadørens) udvikling. 8. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mell sagsbehandlere, politiet m.v.

13 Indsatsområde Projektorganisation Aktivitet (Vælg aktivitet) 1. Projektlederløn 2. Anden løn eskl. 3. Pension, arbejdsmarked 4. Pension, sbidrag arbejdsmarked 5. Kurser, mv. Projektleder sbidrag efteruddannels 6. Administrativ mv. anden e bistand 7. mv. løn fra boligorg. Konsulentbista 8. Ekstern bistand 9. fra boligorg. Administrations 1. Lokalleje udgifter 11. Evaluering/ og anskaffelser konferencer/ 12. Revision rapporter 13. Andet

14 Beskrivelse 1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 5. Kurser, efteruddannelse mv. 6. Administrativ bistand fra boligorg. 7. Konsulentbistand fra boligorg. 8. Ekstern bistand 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 1. Lokalleje 11. Evaluering/konferencer/rapporter 12. Revision 13. Andet

15 Børn, unge og familie Forældreindragelse Medfinansiering BUF Aktivitetsmidler 5 5 Medfinansiering Borgerservice Asger 1 time I alt Bydelsmødre Medfinansiering BUF Medfinansiering Borgerservice Aktivitetsmidler Asger 2 timer Medfinansiering CfS I alt Rene BB Medfinansiering SSP Mesud 4 timer Aktivitetsmidler I alt Kriminalpræventive indsatser Medfinansiering SSP Mesud 2 timer Asger 5 timer Aktivitetsmidler I alt Jubii klubben Mesud 2 timer Aktivitetsmidler 1 2 I alt I alt Aktivitetsmidler 425 1

16

17

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Budgetark for boligsocial indsats inden for 217-2-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats 1-2-217 Slut boligsocial indsats 31-1-221 Boligområde/områdenavn Helhedsplan AlabuBolig/Lejerbo

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Budgetark for boligsocial indsats inden for 215-18-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats 1-6-217 Slut boligsocial indsats 31-5-221 Boligområde/områdenavn Randers Nordby 217-21

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. projekt2 Varde 29-04-2013

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. projekt2 Varde 29-04-2013 2013 Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017 projekt2 Varde 29-04-2013 Indhold... 3 Indledning... 4 Vision, mål og succeskriterier... 5 Baggrund... 7 Beskrivelse af boligområderne... 8 Områdets

Læs mere

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. Maria Ladegaard-Pedersen Varde

Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017. Maria Ladegaard-Pedersen Varde Helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2013-2017 2013 Maria Ladegaard-Pedersen Varde Indhold Indledning...2 Baggrund...5 Organisering...9 Styregruppe...9 Forretningsudvalg (FU)...10 Sekretariat og sekretariatschef...10

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 22 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 214 Når AAB afdeling 58 Tagensvej indtræder i Hothers Plads Helhedsplanen udarbejdes

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave 1 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Landsbyggefondens journalnummer: 1505 Område: BoLivVejle Tovholder: Boligsocial indsats - 0350 Arbejdernes Andels-Boligforening 029 29, Finlandsparken Boligorganisation(er):

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober 2011 - Udarbejdet

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Sundhedskultur i Urbanplanen. Pernille Mahon Hansen, projektleder for sundhedsindsatsen Mikkel Pedersen, sekretariatetsleder i Partnerskabet

Sundhedskultur i Urbanplanen. Pernille Mahon Hansen, projektleder for sundhedsindsatsen Mikkel Pedersen, sekretariatetsleder i Partnerskabet Sundhedskultur i Urbanplanen Pernille Mahon Hansen, projektleder for sundhedsindsatsen Mikkel Pedersen, sekretariatetsleder i Partnerskabet Information og formidling Sekretariatet for den daglige boligsociale

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Landsbyggefondens journalnummer: 1601 Område: Nørremarken Tovholder: Boligsocial indsats - 0350 Arbejdernes Andels-Boligforening 029 29, Finlandsparken Boligorganisation(er):

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed - samarbejde mellem boligområde og kommune Oversigt 1. Baggrund og erfaringer fra 5 års boligsocial sundhedsindsats 2. Hvad gør vi lokalt i

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE Helhedsplanfolder_ HG.indd 1 24-08-2016 15:27:42 TIL DIG DER BOR I HØJE GLADSAXE AAB, ABG, FSB, Lejerbo og 3B har fået økonomisk

Læs mere

Målsætning 1. Alle unge i Værebro Park skal være i beskæftigelse eller uddannelse. Beskæftigelse. Uddannelse

Målsætning 1. Alle unge i Værebro Park skal være i beskæftigelse eller uddannelse. Beskæftigelse. Uddannelse Målsætning 1 Alle unge i Værebro Park skal være i beskæftigelse eller uddannelse Beskæftigelse Uddannelse Uddannelse ELEMENTER Realistisk uddannelsesmål Adgangsgivende fagligt niveau Mestrer helbredsmæssige

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over de 34 helhedsplaner i Københavns Kommune

Bilag 2 Oversigt over de 34 helhedsplaner i Københavns Kommune Bilag 2 Oversigt over de 34 helhedsplaner i Københavns Kommune De første boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune, med støtte fra Landsbyggefonden, blev igangsat i 2007. Helhedsplaner laves i et

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Boligsocial Helhedsplan 2014-2017. Boligsocial Helhedsplan for Skovparken, Jægermarken og Toftemarken i Svendborg 2014-2017

Boligsocial Helhedsplan 2014-2017. Boligsocial Helhedsplan for Skovparken, Jægermarken og Toftemarken i Svendborg 2014-2017 Boligsocial Helhedsplan 2014-2017 Boligsocial Helhedsplan for Skovparken, Jægermarken og Toftemarken i Svendborg 2014-2017 16-1-2014 Boligområdet Skovparken omfatter 737 lejemål. Området har gennemgået

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER Initiativaftale mellem Sønderborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING Den Boligsocial Indsats i området er et must! Den løfter området, forebygger sociale problemer og skaber synergi til eksisterende tilbud Citat: Frivillig i Hånbæk. Interview

Læs mere

BEBOERDEMOKRATI OG TRIVSEL

BEBOERDEMOKRATI OG TRIVSEL BEBOERDEMOKRATI OG TRIVSEL DET HANDLER OM AT HAVE DET GODT, DER HVOR MAN BOR! KAN VI LÆRE NOGET AF HINANDEN? TINGBJERG 41% er under 24 år (31% under 18 år) 2010) 2010) 2010) adfærd EN ARKITEKTONISK PERLE

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Mødedato 9. september 2010 Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00 Deltagere Arne Sigtenbjerggård,

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger En plan for det hele eller en helhedsplan Signalgården Opgaver løsninger Lidt mere af det hele er virkeligheden i boligområderne. Hvad er opgaverne, hvem skal løse dem, og hvilke redskaber kan og vil vi

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan Den boligsociale helhedsplan Det boligsociale arbejde og kobling til den fysiske helhedsplan Katja Lindblad, KLI@bdk.dk Boligkontoret Danmark Kort præsentation Udviklingschef, Boligkontoret Danmark Cand.

Læs mere

Boligsocial Helhedsplan

Boligsocial Helhedsplan Boligsocial Helhedsplan i Svendborg 2014-2017 Skovparken Jægermarken Toftemarken STØTTER OP OM AKTIVE BOLIGOMRADER Fællessekretariatet 1 2 1. Boligområdet Skov-parken omfatter 737 lejemål. Området har

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN 2014-2017 Et samarbejde imellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune Udgivet af ByLivKolding December 2013 Forsidebilleder: Lommepengeprojekt,

Læs mere

Boligsocial Helhedsplan Viborg

Boligsocial Helhedsplan Viborg Boligsocial Helhedsplan Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg, Bjerringbro Andelsforening og Viborg Kommune har indgået et samarbejde og danner grundlag for den samlede boligsociale

Læs mere

Helhedsplan 2012 2016 for Ådalen Engen (Tidligere Grønnedal) Arbejdernes Andelsboligforening Struer AAB Struer

Helhedsplan 2012 2016 for Ådalen Engen (Tidligere Grønnedal) Arbejdernes Andelsboligforening Struer AAB Struer Helhedsplan 2012 2016 for Ådalen Engen (Tidligere Grønnedal) Arbejdernes Andelsboligforening Struer AAB Struer 1 Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 3 Beskrivelse af området...

Læs mere

Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder

Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder Til Styregruppen for Sikker By Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder Baggrund Projektet har modtaget i alt 28 mio.kr. fra satspuljemidlerne i perioden maj 2010 til maj 2014 til indsatser

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere