NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET"

Transkript

1 NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2013.indd 7 07/10/

2 Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Udenlandske investorer dominerer investeringsmarkedet 1 Der forventes en ganske høj transaktionsaktivitet i resten af Er krisen på finans- og ejendomsmarkedet ovre? 3 OFFENTLIGE VURDERINGER 4 Er de offentlige vurderinger retvisende? 4 Udviklingen i de offentlige vurderinger afspejler ikke markedsudviklingen 5 ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET 6 Tomgangen på kontormarkedet ligger stabilt højt 6 Udlejningsmulighederne er størst for moderne ejendomme med god infrastruktur 6 Stabil tomgang på butiksmarkedet men større spænd mellem prime og secondary 7 Inden for dagligvarehandlen ekspanderer discountkæderne fortsat 7 Huslejen for discountbutikker ligger i dag noget over huslejen på supermarkeder 8 Ingen udsigt til, at der åbnes op for mulighed for hypermarkeder i Danmark 8 Stabil eller stigende leje for velbeliggende dagligvarebutikker i tætbebyggede områder med stærkt opland 8 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 9 Kontormarkedet i Tyskland 9 Stabilt til svagt stigende kontorlejepriser 10 Stigende transaktionsaktivitet i Tyskland med fokus på ejendomme med sikkert cash flow 11 Nettostartafkastkravene for førsteklasses ejendomme viser en faldende tendens 12 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, AARHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4, DK-1261 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Aarhus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET Udenlandske investorer dominerer investeringsmarkedet Den forløbne del af 2013 har været præget af en fortsat stigende interesse for ejendomsinvesteringer. Selv om den lange rente i løbet af året er steget noget, har dette således ikke haft en mærkbar effekt på investeringsinteressen. Tværtimod er det Sadolin & Albæks opfattelse, at den begrænsende faktor på markedsaktiviteten i stigende grad er et manglende udbud af attraktive investeringsejendomme med en realistisk prisfastsættelse. Både fra danske og udenlandske investorer registreres således en meget stor opkøbskapacitet. For de første 3 kvartaler i 2013 har Sadolin & Albæk på det danske marked registreret godt 30 enkelt- og porteføljetransaktioner med et volumen over DKK 100 mio. pr. transaktion. Det samlede volumen af disse transaktioner var på ca. DKK 12,5 mia. Fordeling af antal transaktioner over DKK 100 mio., K1 K Dansk investor International investor Kilde: Sadolin & Albæk Som det fremgår af ovenstående figur, var internationale investorer købere i halvdelen af de investeringstransaktioner, hvor volumen var mere end DKK 100 mio. De udenlandske investorer har i den forløbne del af året være aktive inden for alle sektorer, både bolig, kontor og butik. Ligeledes har den udenlandske investeringsinteresse været til stede inden for samtlige segmenter, herunder både core, core+, valueadded og opportunistiske investeringer. Som det fremgår af omstående figur, var de internationale investorers dominans, målt efter investeringsvolumen, meget betydelig. I løbet af de første 3 kvartaler i 2013 stod udenlandske købere således for mere end 80% af det samlede investeringsvolumen på det danske marked for erhvervs- og investeringsejendomme. In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 Fordeling af transaktioner, DKK 100 mio.+, efter volumen, K1 K Dansk investor International investor Kilde: Sadolin & Albæk Der forventes en ganske høj transaktionsaktivitet i resten af 2013 Ud over de ca. DKK 12,5 mia. omsatte investeringsejendomme og - porteføljer med et volumen på over DKK 100 mio. er der i sagens natur et meget betydeligt antal mindre transaktioner. Sadolin & Albæk skønner således, at der i de forløbne 3 kvartaler af 2013 samlet er omsat erhvervs- og investeringsejendomme i Danmark for over DKK 17,5 mia. Transaktionsvolumen, danske investeringsejendomme (DKK mia.) Forv. 13 Kilde: Sadolin & Albæk På baggrund af en analyse af igangværende transaktioner er det Sadolin & Albæks opfattelse, at det samlede transaktionsvolumen i det danske marked for erhvervs- og investeringsejendomme i 2013 for første gang i 5 år vil komme over DKK 25 mia. 2 In alliance with Jones Lang LaSalle

5 Er krisen på finans- og ejendomsmarkedet ovre? Finanskrisen, som ramte Danmark i 2008, udviklede sig til en ejendomskrise med faldende ejendomspriser, konkurser og et stort antal tvangssalg. På boligmarkedet i København har markedet i de seneste 12 måneder været i konstant bedring, og mange spørger sig selv, om krisen på markedet for erhvervs- og investeringsejendomme også er ved at være ovre. Sadolin & Albæk vurderer entydigt, at tiderne med stigende tomgang, faldende lejepriser og ikke mindst faldende salgspriser er ovre. Ligeledes er antallet af ejendomme, som ligger i Finansiel Stabilitet eller som overtagne panter i den finansielle sektor, faldet betydeligt. På den anden side må det erkendes, at en del virksomheder inden for ejendoms- og ejendomsudviklingssektoren siden finanskrisen alene har kunnet overleve i kraft af henstandsaftaler med banker og realkreditinstitutter. I takt med, at markedsforholdene på ejendomsmarkedet er normaliseret med en større investorinteresse og bedre omsættelighed, og i takt med, at den finansielle sektor har polstret sig betydeligt, kan det på ingen måde udelukkes, at vi i de kommende 12 måneder vil opleve flere virksomhedssammenbrud i lighed med det, der ramte Sjælsø Gruppen lige på et tidspunkt, hvor fremtiden begyndte at se lidt lysere ud med stigende aktivitet. Selv om der måtte indtræffe flere sådanne hændelser, er det dog på ingen måde noget, som efter Sadolin & Albæks opfattelse vil kunne skabe nævneværdige dønninger i hverken ejendomsmarkedet eller i den finansielle sektor. De sandsynlige tab er for længst reserveret i den finansielle sektor, og der er rigelig opkøbskapacitet i markedet til at sikre, at nødstedte ejendomme og projekter vil blive overtaget af andre investorer. Det skal dog understreges, at forholdene på ejendomsmarkedet endnu ikke vurderes som fuldt ud normaliserede. Risikoaversionen i den finansielle sektor utvivlsomt sekunderet af Finanstilsynets ganske rigoristiske og unuancerede bedømmelse af ejendomsrelaterede risici betyder, at finansieringen af ejendomme med et svagt eller usikkert cash flow fortsat er uhyre vanskelig. Selv for særdeles attraktive ejendomme af god kvalitet og med førsteklasses beliggenhed, er det i dag næsten umuligt at opnå finansiering, såfremt den pågældende ejendom er ramt af tomgang. Og selv investorer, som i sådanne tilfælde har været rede til at indskyde egenkapital på over 50% af en forsigtigt vurderet handelspris, har således ikke kunnet opnå finansiering. Er den samme ejendom udlejet, selv på lejekontrakter, der kan opsiges med kort varsel, er finansiering derimod oftest mulig at opnå med en højere belåningsgrad på trods af en oftest mere aggressivt fastsat handelspris. In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 OFFENTLIGE VURDERINGER Er de offentlige ejendomsvurderinger retvisende? Der har i den senere tid været en betydelig debat om kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger, specielt inden for boligområdet. Vurderingerne er imidlertid af mindst lige så væsentlig betydning inden for erhvervsejendomsområdet, især for dækningsafgiftspligtige ejendomme, hvor den offentlige vurdering har direkte indflydelse på størrelsen af både grundskyld og dækningsafgift. For mange erhvervsejendomme udgør ejendomsskatterne i dag således samlet et beløb svarende til mellem 20% og 30% af ejendommens nettoleje. Det skal bemærkes, at den offentlige vurdering for en ejendom ikke nødvendigvis skal afspejle markedsværdien. Ved den offentlige vurdering skal der således ses bort fra en række forhold, som ofte har en negativ effekt på markedsværdien, f.eks. servitutter af privatretlig karakter (herunder en hjemfaldspligt, som efter sit indhold er en privatretlig servitut, uanset at den begunstigede normalt er en offentlig myndighed). Til gengæld skal der også ses bort fra en række værdiforøgende forhold, herunder værdien af en lejekontrakt med en længere uopsigelighed og/eller en leje, som er over den aktuelle markedsleje. Ikke desto mindre kan det være interessant at undersøge, hvorvidt de offentlige vurderinger og udviklingen heri afspejler udviklingen i de generelle markedspriser. Fordeling af forskellen, offentlige vurderinger vs. markedsvurderinger 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -1-0,5 0 0,5 1 Kilde: Sadolin & Albæk I ovenstående figur er vist fordelingen af forskellen mellem seneste offentlige vurdering og resultatet af en markedsvurdering for de ejendomme, som Sadolin & Albæk har vurderet i perioden fra 1982 til In alliance with Jones Lang LaSalle

7 Det fremgår af denne analyse, at den offentlige vurdering for samtlige disse mange observationer gennemsnitligt ligger ca. 30% over markedsvurderingen, og at forskellen mellem den offentlige vurdering og markedsværdien viser en ganske smuk normalfordeling med ovenstående toppunkt. På den anden side er det værd at notere antallet af observationer med en meget betydelig difference (over 50%) mellem markedsværdien og den offentlige vurdering. Det er således tilfældet i mere end 35% af observationerne. Udviklingen i de offentlige vurderinger afspejler ikke markedsudviklingen Analyseres udviklingen over tid, registreres meget store forskelle i præcisionen af de offentlige vurderinger fra år til år. Gennemsnitlig forskel mellem markedsvurderinger og offentlige vurderinger 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Kilde: Sadolin & Albæk Ovenstående figur viser, at markedsværdierne i flere perioder, f.eks. mellem 1998 og 2003 samt mellem 2005 og 2008, har ligget mellem 10% og 25% over de offentlige vurderinger. Til gengæld har de offentlige vurderinger i , i 1997 samt i ligget betydeligt over markedsværdierne. Meget tyder på, at Skats anvendelse af historiske data som basis for de offentlige vurderinger medfører, at de offentlige vurderinger fanger større ændringer i markedsforholdene med en uhensigtsmæssig stor forsinkelse. Især i situationer med prisfald på ejendomsmarkedet vil de offentlige vurderinger således ofte være højere end de faktiske markedsværdier, og der kan i sådanne perioder være god grund til at påklage de offentlige vurderinger. Der kan være grund til at overveje, om ikke vurderingssystemet kan forbedres ved ikke blot at basere de offentlige vurderinger på regi- In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 streringer af handelspriser fra tidligere år, men tillige anvende mere aktuelle markedsdata, herunder f.eks. udviklingen i konjunkturelle nøgletal, som empirisk har vist sig at være valide prognoseredskaber for udviklingen på markedet for erhvervs- og investeringsejendomme. ERHVERVSUDLEJNINGSMARKEDET Tomgangen på kontormarkedet ligger stabilt højt I de seneste kvartaler har tomgangen for kontorer i det centrale København ligget stabilt på omkring 9%, og i hovedstadsområdets decentrale kontorområder er tomgangen noget over 10%. Kontortomgang og beskæftigelse 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ændring i beskæftigelse på landsplan Kontortomgang, CBD Kontortomgang, Storkøbenhavn, ekskl. CBD Kilder: Oline-ED Statistikken / Danmarks Statistik 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Den svage vækst i beskæftigelsen som har kunnet registreres i de seneste kvartaler, er således ikke tilstrækkelig til at reducere antallet af tomme kontorer. En beskeden stigning i antallet af kontorbeskæftigede mere end opvejes således dels af nybyggeriet af kontorer, dels af det forhold, at det gennemsnitlige arealforbrug pr. kontormedarbejder fortsat synes at falde. Udlejningsmulighederne er størst for moderne ejendomme med god infrastruktur Blandt de kontorområder, som i øjeblikket har meget stor succes med at tiltrække nye kontorvirksomheder, skal især peges på Ørestad og Lyngby. Her er lejepriserne noget under det topniveau, som registreres i havneområderne i København, samtidig med, at begge områder nyder godt af en særdeles god tilgængelighed. I begge områder er tomgangen derfor i dag under den generelle tomgang i markedet. Blandt områder, hvor tomgangen aktuelt er noget større, er både decentrale kontorområder såsom Ballerup, Taastrup og Birkerød, men også i traditionelt meget attraktive kontorområder som f.eks. Tuborg Nord registreres en ikke ubetydelig tomgang. 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 I takt med udviklingen af Nordhavnen med en højklasset offentlig infrastruktur kan det på ingen måde udelukkes, at Tuborg Nord, som ikke har en optimal offentlig trafikbetjening, vil komme til at lide yderligere. Stabil tomgang på butiksmarkedet men større spænd mellem prime og secondary Tomgangen på butiksmarkedet er steget noget i de senere år, men også her synes en stabilisering at være undervejs. Tomgangen for butikker i hovedstadsområdet 6% 5% 4% 3% 2% 1% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K Kilde: Oline-ED Statistikken Som det fremgår af ovenstående figur, er antallet af ledige butiksarealer steget noget fra 2011 til 2013, men tomgangen synes aktuelt at stabilisere sig omkring 4,5% af bygningsbestanden. Inden for det seneste år er forbrugertilliden steget, og privatforbruget synes at være i bedring. Denne positive udvikling understøttes af både en stabil beskæftigelse og stigende boligpriser i København og Aarhus. Der er derfor grund til at antage, at detailhandlen efter en lang og svær periode vil begynde at opleve bedre rammevilkår. På den anden side må det ikke undervurderes, at især internethandlen i disse år tager en stadig større del af detailhandlen, specielt inden for langvarige forbrugsgoder. Det er derfor fortsat Sadolin & Albæks vurdering, at mens strøggaderne og de største indkøbscentre vil nyde gavn af en konjunkturel fremgang, vil en del mindre, perifert beliggende butikscentre såvel som sekundært beliggende områder med big box -butikker fortsat opleve omsætningstilbagegang med deraf følgende faldende lejeniveauer og stigende tomgang. Inden for dagligvarehandlen ekspanderer discountkæderne fortsat Markedet for dagligvarebutikker har inden for de senere år undergået meget store ændringer med discountkæderne som de store vindere. I dag står discountsupermarkederne for omkring 35% af dagligvarehandlen. Kæderne i dette segment har således inden for de seneste år vundet markedsandele fra de egentlige supermarkeder som følge af forbrugernes øgede prisbevidsthed kombineret med discountbutik- In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 kernes stadigt bredere vareudbud. Hertil kommer, at discountbutikkerne efter ophævelsen af Lukkeloven har vundet betydelige markedsandele fra kiosker, servicestationer mv. Til gengæld har konkurrencen om både markedsandele og de bedste beliggenheder været intensiv. Specielt i mindre byer har konkurrencen om markedsandele betydet etablering af så mange dagligvarebutikker inden for discountsegmentet, at der ses tendenser til overkapacitet. På sigt kan dette især i byer og områder med en negativ demografisk udvikling føre til både faldende lejeniveauer og en strukturel tomgang. Huslejen for discountbutikker ligger i dag noget over huslejen på supermarkeder Planloven fastsætter i dag ganske restriktive grænser for størrelsen af enkeltbutikker. Selv i bymidter og bydelscentre må der ikke etableres dagligvarebutikker over m 2, og i lokalcentre og for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning er det maksimale butiksareal m 2. Det ville være nærliggende at tro, at de begrænsede muligheder for at etablere større supermarkeder i forhold til mulighederne for at etablere butikker under m 2 ville betyde, at markedslejen pr. m 2 ville være højere for de større butikker. Det er imidlertid ingenlunde tilfældet. De mindre discountbutikkers succes med at tiltrække en stadig større andel af dagligvarehandlen på bekostning af større supermarkeder betyder, at m 2 -lejen for mindre butikker omkring m 2 i dag typisk er 25% til 40% højere end for større butikker. Det er selvklart, at da samtidig en stor del af discountkæderne er ganske ekspansive, giver dette et yderligere pres i opadgående retning på lejen. Ingen udsigt til, at der åbnes op for mulighed for hypermarkeder i Danmark Det er værd at notere, at både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (i 2012) og Produktivitetskommissionen (i 2013) har anbefalet, at der åbnes mulighed for at etablere egentlige hypermarkeder (meget store supermarkeder med både dagligvarer og et bredt sortiment af nonfood varer) med henblik på at øge konkurrencen og produktiviteten i dagligvaresektoren med lavere priser til gunst for forbrugerne til følge. Både erhvervslivets organisationer og et meget bredt politisk flertal er imidlertid imod, at der åbnes op for sådanne muligheder. Ønsket om at fastholde et meget fintmasket butiksnet med en god butiksforsyning i også mindre bysamfund medfører således, at Sadolin & Albæk anser det for lidet sandsynligt, at vi inden for en kortere årrække vil se en væsentlig liberalisering af rammerne for butiksstørrelser. Stabil eller stigende leje for velbeliggende dagligvarebutikker i tætbebyggede områder med stærkt opland På trods af det store antal nyetableringer af discountbutikker vurderer Sadolin & Albæk, at markedslejepriserne for velbeliggende dagligvarebutikker i tætbebyggede områder med et stærkt opland vil være stabile eller endog stigende. I byområder med en positiv demografisk udvikling vil efterspørgslen efter dagligvarer naturligvis være stigende, og i sådanne områder er de fysiske rammer for nyetableringer af butikker ofte begrænsede. 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 Derimod er der god grund til at advare mod en forventning om generelt stigende lejepriser inden for dette segment. Der er ganske store områder i Danmark, som allerede er særdeles velforsynede med dagligvarebutikker. Når samtidig en stor del af sådanne områder er mindre eller mellemstore byer med en negativ demografisk udvikling, hvor der tillige er bynære uudnyttede grundarealer, forekommer det ikke forsvarligt at basere en investering på en forventning om, at markedslejen for en dagligvarebutik på sigt vil stige. Snarere bør der indarbejdes en forventning om, at lejen på sigt vil falde i takt med et dalende befolkningstal og et faldende forbrug. DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER Kontormarkedet i Tyskland Vi har i dette nummer af NewsLetter valgt at sætte fokus på det tyske ejendomsmarked og specifikt kontormarkederne i de største tyske byer. Tyskland er utvivlsomt et af de lande i den vestlige verden, som er sluppet nådigst igennem finanskrisen. Siden de glade dage efter genforeningen med finanspolitisk løssluppenhed og tab af konkurrencekraft har tysk økonomi været igennem en lang genopretningsperiode med finanspolitisk disciplin, løntilbageholdenhed og gennemførelse af nødvendige strukturreformer på arbejdsmarkedet. Dette har gjort tysk erhvervsliv uhyre konkurrencedygtigt til gavn for eksporten, beskæftigelsen og som følge heraf også det hjemlige privatforbrug. Samtidig var ejendomsmarkedet i Tyskland i modsætning til stort set resten af den vestlige verden ikke udsat for den overophedning, som fulgte i hælene på den globalt lempelige pengepolitik i årene efter 2000 og i særlig grad fra 2005 til En sund økonomi med en ganske høj beskæftigelse og en pæn økonomisk vækst er gunstige rammebetingelser for ejendomsmarkedet, både inden for boliger og erhverv. Kontortomgang i de 7 mest betydende tyske kontormarkeder 11% 10% 9% 8% 7% 6% Kilde: Jones Lang LaSalle In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 Finanskrisen gik naturligvis ikke upåagtet hen over det tyske kontormarked. Tomgangen for kontorer i de 7 mest betydende kontormarkeder i Tyskland (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamborg, Køln, München og Stuttgart) steg således umiddelbart efter finanskrisen fra ca. 8,7% i 2008 til næsten 10,5% i Men i årene derefter er tomgangen igen faldet, og den er nu under niveauet i 2006 og Kontortomgang i de 7 mest betydende tyske kontormarkeder 14% 12% 10% 8% 6% 4% Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Köln München Stuttgart Kilde: Jones Lang LaSalle Fra 2012 til 2013 er kontortomgangen steget marginalt i Düsseldorf og har ligget konstant i Hamborg. I samtlige andre af de 7 mest betydende markeder er antallet af ledige kontorer faldet, kraftigst i Frankfurt. Og som sædvanlig er tomgangen relativt lav i markederne i det sydlige Tyskland, Stuttgart og München. Stabilt til svagt stigende kontorlejepriser Aktiviteten på kontorlejemarkederne i Tyskland har især i 2012 været overordentlig god. På trods af et vist nybyggeri faldt tomgangen fra 2011 til 2012 betydeligt, og den samlede nettonyudlejning (nettoabsorption) i de 7 mest betydende kontormarkeder var i 2012 på ca. 1 mio. m 2. I 2013 vurderes nettoabsorptionen at blive noget lavere, ca m 2. Lejepriserne for førsteklasses kontorer ligger stabilt med en svagt stigende tendens. De højeste lejepriser registreres i Frankfurt og München, hvor toplejen begge steder er over EUR 30 pr. m 2 pr. måned, mens de i de øvrige 5 omhandlede markeder ligger fra EUR 18,50 til EUR 27,50 pr. m 2 pr. måned, lavest i Stuttgart (der paradoksalt nok har den laveste tomgang) og højest i Düsseldorf (der har en væsentligt højere tomgang). 10 In alliance with Jones Lang LaSalle

13 Toplejepriser for kontorer (EUR pr. m 2 pr. måned) Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Köln München Stuttgart Kilde: Jones Lang LaSalle Stigende transaktionsaktivitet i Tyskland med fokus på ejendomme med sikkert cash flow Også i Tyskland har et meget lavt renteniveau været en væsentlig årsag til en øget investorefterspørgsel efter fast ejendom. Dette medfører naturligt nok, at efterspørgslen i høj grad koncentrerer sig om ejendomme, som giver et meget stabilt og sikkert cash flow, såkaldt core ejendomme. Transaktionsfordeling i 1. halvår 2013, opgjort i risikosegmenter Core Core+ Value-added Opportunistisk Kilde: Jones Lang LaSalle Af det samlede transaktionsvolumen i 1. halvår 2013 var næsten 50% såkaldte core ejendomme, mens yderligere knap 30% havde karakter af core+ investeringer. Der er næppe tvivl om, at transaktionsvolumen for core ejendomme kunne have været væsentligt større, såfremt udbuddet havde været til stede. In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 Samtidig er registreret en stigende transaktionsaktivitet. Det samlede transaktionsvolumen ligger stadig på omtrent det halve af volumen før finanskrisen, men det er nu igen kraftigt stigende og ligger i dag på det dobbelte af kriseåret Transaktionsvolumen, 7 mest betydende tyske ejendomsmarkeder (EUR mio.) halvår halvår 2013 Kilde: Jones Lang LaSalle Alene fra 1. halvår 2012 til 1. halvår 2013 steg omsætningen af investeringsejendomme samlet i de 7 mest betydende markeder i Tyskland med lige knap 50%. Inden for erhvervsejendomme fordeler transaktionsvolumenet sig i øvrigt med godt 40% kontorejendomme, 30% butiksejendomme og centre, 10% blandede byejendomme og knap 10% lager- og logistikejendomme, mens resten er øvrige typer, herunder hoteller, andre specialejendomme samt ubebyggede grundstykker. Nettostartafkastkravene for førsteklasses ejendomme viser en faldende tendens I betragtning af den meget store investorefterspørgsel efter moderne og velbeliggende investeringsejendomme med gode udlejningsforhold kan det ikke undre, at nettostartafkastene har været svagt faldende. Selv efter den rentestigning, som er sket i de seneste måneder, er det direkte afkast ved ejendomsinvesteringer overordentligt attraktivt i forhold til de afkast, som obligationsmarkedet frembyder. Nedenstående figur viser udviklingen i nettostartafkastkravet ved investering i førsteklasses kontorejendomme (den såkaldte prime yield ), gennemsnitligt for de 7 mest betydende ejendomsmarkeder i Tyskland. 12 In alliance with Jones Lang LaSalle

15 Gennemsnitlig prime yield for kontorer i de 7 mest betydende tyske byer 5,0% 4,9% 4,8% 4,7% 4,6% 4,5% K K K K K Kilde: Jones Lang LaSalle I byerne Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamborg og Stuttgart ligger startafkastkravene meget tæt på gennemsnittet, men afkastkravene er noget højere i Køln og ikke overraskende noget lavere i München, som traditionelt er det dyreste ejendomsmarked i Tyskland. Prime yield for kontorer i de 7 mest betydende tyske byer 5,2% 5,0% 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Köln München Stuttgart Kilde: Jones Lang LaSalle For andre typer erhvervsejendomme har nettostartafkastkravene typisk ligeledes vist en faldende tendens inden for de senere år. De mest attraktive strøgejendomme i de største tyske byer omsættes i dag således til nettostartafkast på mellem 4,00% og 4,25%. In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 Prime yields for erhvervsejendomme i de største tyske byer 7% 6% 5% 4% 3% 2% Butikscentre Big box centre Strøgejendomme Lager/logistik Kilde: Jones Lang LaSalle Selv i tilfælde af, at markedet vil opleve en rentestigning hvilket p.t. måske ikke forekommer overvejende sandsynligt på kort sigt er det ikke Sadolin & Albæks opfattelse, at dette vil føre til stigende startafkastkrav. En rentestigning i Tyskland vil utvivlsomt forudsætte en væsentligt bedre økonomisk udvikling inden for EURO-zonen. En sådan vækst vil sandsynligvis være til stor fordel for tysk erhvervsliv med en positiv beskæftigelsesudvikling til følge. Det vil føre til stigende efterspørgsel efter erhvervslokaler, lavere tomgang og stigende lejepriser. Resultatet vil være, at investorefterspørgslen efter også mere risikobehæftede ejendomme inden for kategorierne value-added og opportunistisk vil stige men en lavere tomgang og stigende lejepriser vil være positive faktorer for prisudviklingen på erhvervsejendomme generelt. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,8% Startforrentning - %-point - København Primær 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Aarhus Primær 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 5,50 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 0,00 Trekantområdet Primær 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 5,25 0,00 Sekundær 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,25 7,25 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 4,8 4,9 5,4 5,5 6,9 7,7 8,3 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 7,9 8,6 8,0 9,8 9,8 10,1 9,4 9,6 9,9 10,1 0,20 Aarhus Amt * 5,3 6,3 6,9 6,6 7,3 7,9 9,3 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 10,6 11,1 11,1 12,0 13,6 13,7 13,3 13,1 13,5 13,2-0,30 Trekantområdet 4,0 4,8 5,0 5,4 6,2 6,6 6,6 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 7,6 7,2 7,3 8,3 8,8 9,2 9,3 9,6 9,5 9,0-0,50 Butik Ændring 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,0% Høj ,0% Lav ,0% Aarhus Top ,9% Høj ,4% Trekantområdet Top ,0% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 0,00 Sekundær 5,75 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 4,00 4,25 4,75 5,00 5,00 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,50 6,00 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Trekantområdet Primær 5,00 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0,00 Sekundær 6,00 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 2,0 2,4 2,5 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,2 3,7 3,8 4,0 4,4 4,2 4,6 4,4 4,5 0,10 Aarhus Amt * 2,8 2,8 3,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 6,2 6,1 5,9 6,0 6,5 6,6 7,1 6,1 5,9 5,8-0,10 Trekantområdet 4,3 4,5 4,5 4,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 8,1 6,9 7,0 7,2 9,2 9,4 10,2 9,4 9,7 8,7-1,00 Lager/produktion Ændring 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,25 0,00 Aarhus Lang 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,25 0,00 Trekantområdet Lang 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,50 0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 3,9 4,0 3,5 4,1 4,2 4,5 4,7 4,4 4,7 4,2-0,50 Aarhus Amt * 1,6 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 4,7 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 6,9 7,1 6,6 6,3 6,0 5,5 5,3 4,9 5,1 5,3 0,20 Trekantområdet 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 2,6 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 0,20 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 Sadolin & Albæk A/S Palægade Nikolaj Plads DK-1261 DK-1067 Copenhagen København K K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Aarhus C Tel: Fax: Web: CVR nr. No ISSN: X

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Oktober 2012.indd 7 20/09/12 08.54 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME?

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? Realdania Erhvervsforum 9. november 2017 2 Agenda Agenda Sadolin & Albæk Investeringsmarkedet netop nu Detailhandelsejendomme som investeringsobjekt Typer Karakteristika

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSEJENDOMSMARKEDET 1 Omsætningen af investeringsejendomme er faldet dramatisk 1 Investorerne er

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag FEBRUAR 2012.indd 7 07/02/12 09.04 Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2011 - et uroligt år 1 Markedet

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NEWS LETTER Q4 2017 Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsupdate ved Sadolin & Albæk 2 Markedsbarometer 5 Stærk aktivitet på kontormarkedet 6 Boble på ejendomsmarkedet? 8 Markedsupdate

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag FEBRUAR 2011.indd 7 08/02/11 10.25 Februar 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stilstanden på markedet er

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate Vil vi se flere internationale investorer i Danmark?

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 2. kvartal 2015 Rentefølsomheden på det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013 MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. September 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 3. kv. 2015 fortsat fuld fart på investeringsmarkedet

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS. kvartal ØKONOMI Pæn vækst i eksport og forbrug Reviderede beregninger fra Danmarks Statistik viser, at bruttonationalproduktet er steget med, % i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Økonomi i lavt gear ØKONOMI >. KVARTAL Den danske økonomi kører fortsat i lavt gear. Ifølge Danmarks Statistik var væksten i. kvartal på, procent, mens den i andet kvartal var

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere