Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning"

Transkript

1 Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej Herning Tlf

2 Indhold: 1. Indledning 2. Skolens vision og idégrundlag 3. Strategi og mål 4. Behovsafdækning 5. Udbudsgodkendelse og dækningsområde 6 Samarbejdsrelationer 7. Markedsføring 8. Principper for konkurrenceudsætning 9. Konkret målsætning for a Forventet aktivitetsniveau 9.b Indsatsområder 10. Udlicitering og Udlagt undervisning 1. Indledning Social & SundshedsSkolen, Herning udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken har været til høring i det Lokale efteruddannelsesudvalg LUA og godkendt af skolens bestyrelse. Formålet med Udbudspolitikken er at orientere brugere, kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet og andre interessenter om skolens politik og overvejelser i forhold til udbud af efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Formålet med AMU er at bidrage til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer og sikre, at ufaglærte og faglærte er bedst muligt rustet til udfordringerne på det nutidige og fremtidige arbejdsmarked. Dette betyder, at AMU s funktion er at give ufaglærte og faglærte mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer i forhold til kravene på arbejdsmarkedet. Ufaglærte og faglærte kaldes også AMU-målgruppen Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 1 (uddrag): Uddannelsesindsatsen har til formål i kombination med beskæftigelse og uddannelse efter anden lovgivning at dække samfundets behov for grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse skal 1) bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. 2) medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. 3) give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Lovens og skolens primære målgruppe er ufaglærte og faglærte indenfor social- og sundhed- samt det pædagogiske område. 2. Skolens vision og idégrundlag Social & SundhedsSkolen, Herning giver stof til omtanke hver dag - skaber lærerig hverdag for dem, der er med til at skabe hverdag for andre. 2

3 Social & SundhedsSkolen, Herning er et uddannelsessted for mennesker, der vil arbejde med menneskers hverdagsliv. - Hverdagen er grundlaget for hele vores tilværelse - Den, der er aktiv, udvikler sig - Den, der er i dialog, skaber viden - At arbejde tæt på andre mennesker fordrer nærvær 3. Strategi og mål Kursus og efteruddannelses området tager afsæt i skolens værdier og visioner og skolens strategier de kommende år. Det handler om Vi er en pro-aktiv medspiller i dialogen om fremtidens udfordringer Vi dyrker partnerskaber med praksis-feltet til fælles gavn for elever, kursister og virksomheder Vores uddannelses- og undervisningsmiljø kan måle sig med de bedste Vi uddanner stærke generalister og fremtidens specialister Vores globale udsyn udfordrer og udvikler den lokale praksis Sundhed er tænkt ind i alle aspekter af vores hverdag Alle skolens funktioner understøtter solid drift og visionær udvikling. For kursus og efteruddannelses området betyder det også at vi vælges fordi vi matcher next practice på arbejdspladserne og er fleksible i form og indhold. At vi udvikler og integrerer de nyeste metoder og teknologier med fokus på digitale læringsmuligheder. Vi sikrer opgaven gennem opretholdelse og udvikling af et stærkt og bredt fagligt miljø indenfor det social- og sundhedsmæssige samt pædagogiske område, med gode uddannelsesfaciliteter og et kvalificeret underviserkorps som indgår i udviklingen på området. ved at være i tæt dialog med kommuner, institutioner, organisationer, samarbejdspartnere ect. om uddannelsesudbuddets indhold, volumen og afviklingsmuligheder og tidspunkter fastholde og udvikle den praksisnære tilrettelæggelse af efteruddannelsen understøtte arbejdspladsernes implementering og transfer af ny viden/opdaterede kompetencer opsøge kendte virksomheder såvel som mindre. Nye arbejdspladser og jobområder og herunder private aktører. 3

4 4. Behovsafdækning Behovet for uddannelses- og kompetenceudvikling afdækkes blandt andet ved: Dialog og koordination med faglige organisationer, kommuner og region, jobcentre, beskæftigelsesråd, pædagogiske institutioner, socialpsykiatriske institutioner og institutioner indenfor pleje omsorg. Dialog med skolens lokale uddannelsesudvalg (LUA) i forbindelse med koordinering og samarbejde. Udvalgets medlemmer bidrager aktivt til at opfange og kortlægge lokale efteruddannelsesaktiviteter og behov. Deltagelse i relevante fagnetværk fra virksomhederne og kommunerne men også i netværk af de øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og på landsplan. Samarbejde i VEU-Center Midtvest (Voksen og Efteruddannelse Center), hvor vi indgår i et bredt sammensat konsulentkorps på tværs af sektorer og skoler. Vi indgår i ad hoc arbejdsgrupper i VEU sammenhænge ud fra VEUs overordnede Udviklingskontrakt og herunder opgaver som FVU (forberedende voksenuddannelse), AMU (Arbejdsmarkedsuddannelser)og IKV (Individuel kompetence vurdering). Opsøgende arbejde til mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er ufaglærte og faglærte ansat indenfor skolens målgruppe. Etablering af projekter i samarbejde med virksomheder og statslige styrelser. Det handler om strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring. Analyser og redegørelser fra regionen, PASS, Undervisningsministeriet, EPOS m.fl. Det handler om ændringer i de opgaver som social- og sundhedsuddannede og pædagogisk uddannede skal løse i takt med ændringer af organisatorisk art, strukturelt og uddannelsesmæssigt. Gennem skolens brede kontaktflade til virksomhederne sker der løbende drøftelser om behov for kompetenceudvikling på chef/ledermøder, kontakt med praktiksteder og gennem skolens medarbejdere fra kursus- og efteruddannelsesafdelingen. 5. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Social & SundhedsSKolen i Herning er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser indenfor nedenstående Fælles Kompetencebeskrivelser (FBK) 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU Der kan læses mere om de enkelte FBK er på På skolens hjemmeside og på kan man se den brede vifte af AMU uddannelser som skolen kan udbyde alene og/eller og i fællesskab med de øvrige skoler i regionen og på landsplan. Social & SundhedsSkolen, Herning udbyder primært sine uddannelser til de geografiske områder, de ordinære elever rekrutteres fra, dvs. de 6 kommuner, der hører til Region Midt-vest (vestlige del) samt de regionale institutioner/hospitalerne i den vestlige del. Endvidere rettes udbuddet mod de private firmaer, der virker indenfor ældreplejen og det pædagogiske område. 4

5 6. Samarbejdsrelationer Social & SundhedsSKolen i Herning har gennem årene oparbejdet et tæt samarbejde med relevante parter. Optageområdet for skolens grunduddannelser er sammenfaldende med det geografiske område som voksen- og efteruddannelsen dækker. Dermed er der allerede et naturligt samarbejde omkring efteruddannelse af medarbejdere. VEU center (Voksen og efteruddannelses center) Social & SundhedsSkolen, Herning anser det nuværende netværkssamarbejde med i alt 9 erhvervsskoler og VUC er (Voksen uddannelsescenter) i VEU-center Midtvest som vigtigt og relevant i bestræbelserne på samarbejde om og koordinering af AMU aktiviteter. Samarbejdet i VEU centret er formaliseret via en udviklingskontrakt og handleplan for I VEU-center Midtvest er der allerede etableret et konsulentforum som mødes jævnligt, hvor man vidensdeler, udveksler erfaringer og samarbejder om konkrete opgaver. Det er også her man indbyrdes koordinerer ved mere komplekse henvendelser fra virksomheder, uddannelsesmesser m.m. Skolen er gennem det samarbejde også med til at afdække uddannelsesbehovet i centrets geografiske område, deltage i koordinering af det opsøgende arbejde, rådgivning af virksomheder og medarbejdere, vejledning af ufaglærte og faglærte, elektronisk venteliste m.m. Kort sagt indgår vi i 2015 også intensiveringen og formalisering af lokale samarbejder mellem uddannelses- beskæftigelses- og erhvervsudviklingsområdet. VUE centrets udbudspolitik for 2015 bliver lagt på skolens hjemmeside. Social og sundhedsskoler i region Midtjylland Social & SundhedsSkolen, Herning samarbejder med Social- og Sundhedsskolerne i Randers, Silkeborg, Århus, Skive og Horsens om løbende kvalificering af udbuddet af AMU-uddannelser. Vi har udviklet et samarbejdsforum Midt (SEMI) som samarbejder om at sikre dels uddannelse på tværs af regionen, dels gennemførelse af AMU uddannelser med mindre efterspørgsei. Dette sker gennem udbudssamarbejde og relevante AMU uddannelser på tværs af FBK er og gennem koordineret udbud. Der har siden 2013 været etableret en fælles venteliste, hvor efterspørgsel fra enkeltpersoner registreres. Private firmaer Vi er fortsat opmærksomme på at indgå i og skabe samarbejds relationer til lokale private firmaer. De senere år er der sket en mindre stigning i vores område af private leverandører indenfor pleje og omsorg. Og andre typer private eller selvstændige firmaer indenfor vores faglige områder indgår i vores opsøgende virksomhed.. 5

6 Faglige netværk og organisationer Skolen har efterhånden opbygget et godt samarbejde med forskellige formelle og uformelle faggrupper indenfor fagligt relevante områder. Vi deltager i lokale seminarer/temadag m.m. og vil i 2015 inviterer samarbejdspartnere til faglige fyraftens arrangementer, hvor kompetencebehov og muligheder for Arbejdsmarkedsuddannelser vil blive drøftet. Vi har gennem de 4 årlige møder i det Lokale Uddannelsesudvalg (LUA) løbende dialog om hvad der sker i lokalområdet og behovene for kompetence udvikling. Resultatet af skolens engagement i forskellige former for tværinstitutionelle netværk og projekter skulle gerne være faglige og pædagogiske synergieffekter, der kvalificerer udbud, udformning og gennemførelse af lokale og regionale efteruddannelsesaktiviteter. 7. Markedsføring Skolen markedsfører AMU-uddannelserne på forskellige vis og tager afsæt i behovsafdækningen og dermed arbejdspladsernes og medarbejdernes formulerede behov for kompetenceudvikling ved udsendelse af materiale direkte til de arbejdspladser, der beskæftiger målgrupperne. I 2015 udsender vi vores kataloger to gange målrettet mod henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet direkte til virksomhederne/arbejdspladserne Katalogerne følges jævnligt op af digitale spots og mindre foldere for enkelte uddannelser Skolens hjemmeside opdateres løbende med aktuelle og kommende udbud af AMU uddannelser På skolens hjemmeside henvises til relevante links i spørgsmål om efteruddannelses muligheder og til Skolen er opmærksom på, hvordan vi også markedsfører AMU aktiviteter og uddannelser gennem sociale medier som f.eks. facebook grupper. Vi markedsfører AMU systemet og mulighederne gennem fores besøg på virksomhederne og i vejledningen og informationerne til store gruppe af ufaglærte og faglærte. I 2015 vil skolen fortsat yde en særlig indsats i forhold til at små og mellemstore virksomheder bl.a. med henblik på at udbrede kendskabet til, hvordan AMU aktiviteter kan kombineres med Forberedende Voksen Undervisning (FVU-dansk og FVU-regning). Der sker yderligere en koordineret markedsføring gennem skolens samarbejde med VEU- center Midtvest og de øvrige social og sundhedsskoler i Region Midtjylland. I forlængelse af, at ministeriet for børn og undervisning siden 2012 har været i gang med en opfølgning på minimumsaktiviteter, der skal sikre, at den enkelte udbyder realiserer den minimumsaktivitet, som er tilknyttet en udbudsgodkendelse intensiveres samarbejdet om koordineret markedsføring og udbud med andre AMU udbydere fortsat i Skolen er opmærksom på, at samtlige uddannelsesmål som skolen er godkendt til er synlige via markedsføringen på bl.a. skolens hjemmeside, i de løbende kontakter med virksomhederne og i vejledningen af potentielle deletagere og endelig gennem det koordinerede samarbejde regionalt såvel som på landsplan. 6

7 8. Principper for konkurrenceudsætning Social & SundhedsSkolen, Herning er opmærksom på relevante muligheder for konkurrenceudsætning. Dog er indtrykket, at det i dag er begrænset, hvad der forefindes af private virksomheder, som tilbyder undervisning og uddannelse på skolens udbudsområder for ufaglærte og faglærte. Skolen må imidlertid hele tiden følge med i nye tiltag, der eventuelt dukker op og markerer sig i forhold til skolens målgrupper. Social & SundhedsSkolen, Herning tilslutter sig i øvrigt den 0 tolerance politik som gælder for AMU området. Det betyder blandt andet at skolen udbyder og gennemfører AMU uddannelser indenfor gældende regler og vilkår og de aftaler som er indgået mellem udbydere. Når det er relevant og behovet opstår vil vi være opmærksomme på om dele eller hele AMU kurser kan udliciteres, men med skolen som overordnet ansvarlig for forløbenes gennemførelse. 9. Konkret målsætning for 2015 Skolens primære målgrupper er ufaglærte, faglærte inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Vi har i 2015 fortsat fokus på at bidrage med efteruddannelsesaktiviteter der fastholder beskæftigede indenfor de to områder og aktiviteter der bidrager til indslusning af ledige. Endelig skal vi i 2015 og de kommende år have fokus på, hvilken betydning den nye erhvervsskolereform har i relation til implementering af EUV og relevansen af at knytte mulige arbejdsmarkedsuddannelser op til en egentlig erhvervsuddannelse. I skolens prioriteringer på området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse vil ufaglærte og faglærte indenfor skolens områder blive tilgodeset frem for personer udenfor den primære målgruppe f.eks. personer med videregående uddannelse. Afholdelse af AMU-uddannelser sker indenfor en bevilling til EVE-aktiviteter (Erhvervsefteruddannelse området). Det kan være svært at forudse, hvordan 2015 vil udvikle sig afhængigt af hvor meget der rekvireres/efterspørges fra kommunerne. 9.a Forventet aktivitetsniveau Gennem de seneste år har gennemførelsen af AMU uddannelser været karakteriseret ved en støt stigning i vores område. Det er især på social- og sundhedsområdet. I 2013 havde skolen den højeste aktivitet svarende til 69 årselever. I 2014 har vi en nedgang som primært er begrundet i lokale forhold i de vestlige kommuner. I 2015 er skolens geografiske dækningsområde igen de 6 kommuner i det nordlige område. Vi forventer at aktivitets niveauet i 2015 vil være på omkring 40 årselever som vi har indmeldt til EPOS. Afholdelse af AMU-uddannelser sker indenfor en bevilling til EVE-aktiviteter (Erhvervsefteruddannelse området). Det kan være svært at forudse, hvordan 2015 vil udvikle sig. De seneste års stigning i arbejdsmarkeds uddannelses aktiviteter er måske nået dertil, hvor kurven i bedste fald stabiliserer sig eller falder. Skolen har ikke her ved slutningen af 2014 indgået aftaler om længerevarende forløb med kommunerne i 2015 Social- og sundhedsområdet I 2015 ser det ud til at der på social- og sundhedsområdet er mindre efterspørgsel efter de længerevarende kompetenceforløb som vi har gennemført de senere år i samarbejde med 7

8 kommunernes jobrotations projekter. Vi oplever fortsat, at der efterspørges AMU uddannelser som kan matche den udvikling der sker i det nære sundhedsvæsen med bl.a. kortere indlæggelses tider på hospitalerne og dermed mere komplekse borger forløb i kommunerne. Den opgaveflytning har fortsat betydning for både social- og sundhedshjælperes og især assistenternes opdatering af kompetencer. F.eks. har vi i 2013/14 gennemført 7 Kompetenceudvikling for Assistenter (KUA) forløb for social- og sundhedsassistenter for to af de nordlige kommuner. Det har været KUA forløb af i alt 40 dages varighed med 12 forskellige AMU uddannelser. Vi er nu involveret i længerevarende forløb for både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter fra Herning kommune, men kender endnu ikke helt omfanget for Udover de lange forløb efterspørges målrettede og fagspecifikke AMU uddannelser som matcher behovene og udviklingen i det nære sundhedsvæsen som: Velfærdsteknologi, Medicinadministration, Lægemiddel området, Borgere med kroniske sygdomme, Tidlig opsporing af sygdomme, Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen og lignende fagligt betonede AMU uddannelser. Det pædagogiske område På det pædagogiske område er den største forandring i indeværende år implementeringen af Folkeskolereformen som i vores del af landet ser ud til at have den konsekvens at der aktuelt afskediges pædagogmedhjælpere, pædagogisk assistenter og pædagoger. Men især de kortest uddannede bliver afskediget. Skolereformen betyder ændringer i kompetencekrav i retning af den ansatte skal samarbejde om og indgå i pædagogisk arbejde i folkeskolen. Dette vil også rette sig til Pædagogisk assistenter. Vi er i gang med at tilrettelægge forløb til det arbejdsområde i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. På et andet område som pasningsordninger ved vi, at der er sket strukturelle ændringer indenfor det normale pasningsområde. Blandt andet er der sket en mindre stigning af private børnepassere som vi nu gennemfører AMU uddannelser for. Et tredje fokus er hele inklusions området. Vi har i efteråret 2014 intensiveret det opsøgende virksomheds arbejde til små og mellemstore institutioner. Det forventer vi vil medføre en mindre aktivitetsfremgang på det pædagogiske område i b Indsatsområder I 2015 vil Social og SundhedsSkolen, Herning fortsat arbejde for at udbyde uddannelseselementer fra de tre fælles kompetencebeskrivelser (FBK er),skolen er godkendt til og i øvrigt i samarbejde med de øvrige skoler i regionen og på landsplan også bidrage til at sikre, at der er et relevant udbud af Arbejdsmarkedsuddannelser jf. gældende bestemmelser. Vi vil følge op på den nuværende aktivitetsindsats og samarbejde med branchen, jobcentre, organisationer, lokale uddannelsesudvalg etc. Både Beskæftigelsesreformen og Erhvervsskolereformen har begge betydning for skolens indsatsområder. I forhold til Beskæftigelsesreformen vil de nye uddannelsespakker rettet til ledige blive koordineret udbudt med vores partnere i VEU og de øvrige Social- og sundhedsskoler. I forhold til Erhvervsskolereformen handler det om relevante AMU uddannelser rettet op mod den nye struktur på hovedforløbene. Social og sundhedsområdet Vi vil i 2015 fokusere på Det nære sundhedsvæsen, Sundhed og sygdom og Medicinområdet. 8

9 Det nære sundhedsvæsen påvirker jobområder og jobfunktioner, hvor dele af indsatsen overordnet handler om forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser med nøgleord som Rehabilitering, udbud af klinisk rettede AMU uddannelser som medicinadministration, tidlig opsporing af sygdom, postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen, demensproblematikker, velfærdsteknologi. Samarbejdet omkring borgerens forløb og samarbejdet på tværs af sektorer skaber nye krav, ligesom de tidlige udskrivninger fra hospitalerne og de nye metoder og tilgange til borgeren medfører mere komplekse opgaver i borgerens hjem. På social- og sundhedsområdet er der derfor også fokus på kompetenceprofiler, innovation, selvledelse og formidling, dokumentation. Vores indsats retter sig til alle relevante jobområder og i 2015 har vi særlig opmærksomhed på Længerevarende AMU forløb med ad hoc sammensatte uddannelser og/eller Kompetenceudviklings forløb for assistenter (KUA) og som altid tilbud ud fra specifikke behov i kommunernes ældreområde. Sammensatte tilbud af AMU uddannelser for jobområder for social- og sundhedshjælpere i kommunerne Forløb der består af en række AMU uddannelser som kan give merit til en erhvervsuddannelse i den nye struktur på erhvervsskoleområdet. Samspil med andre uddannelser og aktiviteter og her er der fokus på at alle AMU deltagere får de relevante tilbud om Forberedende voksenundervisning (FVU) screening og vejledning og en særlig opmærksomhed på Individuel kompetenceudvikling. Det pædagogiske område Vi vil i 2015 fokusere på Fællesskabets pædagogik, Jobområder indenfor socialpsykiatrien og fysisk/psykisk handicap og til Jobområder for børn i pasningsordninger. Vi har som tidligere år, en bred vifte af udbud på det pædagogiske område og har delt vores udbud op i temaer så virksomhederne og ansatte kan blive inspireret til uddannelsesforløb med AMU uddannelser. Fællesskabets pædagogik. Plads til alle - inklusion. Temaet om inklusion retter sig til det pædagogiske arbejde i folkeskolen og til andre relevante jobområder som pasningsordninger. Jobområder inden for socialpsykiatrien og fysisk/psykisk handicap. Vi har fokus på de jobområder som er relevante for pædagogisk assistenter og pædagogisk medhjælpere og andre kortuddannede. I vores område har vi en hel del mindre og mellemstore institutioner, hvor der allerede er ansat pædagogisk assistenter og hvor vi markedsfører skolens udbudsgodkendte AMU uddannelser og er i dialog om kompetenceudviklings behov for institutionernes ansatte. Oplevelsesrig pædagogik som er uddannelser, der retter sig til jobområder for børn i pasningsordninger. Her vil være stor grad af deltagerinvolvering og praksisnær inspiration. Vores indsats retter sig til alle relevante jobområder og i 2015 har vi særlig opmærksomhed på Vi vil generelt i løbet af 2015 have særlig opmærksomhed på, hvad der efterspørges af kompetencer og kompetenceudvikling i.f.t. pædagogiske assistenter indenfor blandt andet skoleområdet og det specialiserede pædagogiske område. AMU uddannelser til pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i pasningsordninger som knytter an til opgaver med pædagogiske opgaver i folkeskolen 9

10 Dagplejere, private børnepassere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter som arbejder i pasningsordninger Særlige tiltag for ufaglærte og faglærte som arbejder i områdets mindre og større specialinstitutioner Familieplejere, hvor vi i det opsøgende arbejde vil afdække kompetenceudviklingsbehov og udbyde relevante AMU uddannelser. Forløb der består af en række AMU uddannelser som kan give merit til en erhvervsuddannelse i den nye struktur på erhvervsskoleområdet. Samspil med andre uddannelser og aktiviteter og her er der fokus på at alle AMU deltagere får tilbud om Forberedende voksenundervisning (FVU) screening og vejledning og en særlig opmærksomhed på Individuel kompetenceudvikling. Pædagogiske udviklingsområder i 2015 Generelt for begge indsatsområder i 2015 vil vi udvikle på tilrettelæggelsesformer for AMU uddannelserne, hvor fleksibilitet vil være i fokus. Det gælder også mulighederne for elektronisk baserede undervisnings- og læringsformer som f.eks. fjernundervisning, elektroniske platforme, E- lærings programmer m.m. Al vores undervisning foregår i dag elektronisk og er dermed med til at styrke deltagernes digitale kompetencer. Deltagere opfordres fortsat til at medtage egen PC er til vores AMU uddannelser. I 2015 vil vi fortsat have fokus på uddannelsesplanlægning som indebærer transfer en planlægning der omsætter viden til praksis, så vi fokuserer på Før Under og Efter en AMU uddannelse. I 2014 var skolen involveret i et udviklingsprojekt under Socialstyrelsen som havde fokus på den del sammen med et fagligt kompetenceområde Palliativ pleje på ældreområdet. Vi forventer at der i foråret 2015 kommer et meget konkret inspireret værktøj fra det projekt. 10. Udlicitering og Udlagt undervisning Udlicitering Lovgrundlaget for udlicitering er yderligere beskrevet i Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser 24. Det handler om at skolen kan indgå en kontrakt med en privat kursusudbyder der ikke er godkendt til at udbyde AMU, om at denne gennemfører udvalgte dele af en konkret arbejdsmarkedsuddannelse eller et konkret enkeltfag på den godkendte institutions vegne. Social & SundhedsSKolen, Herning udliciterer opgaver såfremt de enten kan løses bedre, til samme pris eller billigere eller med samme kvalitet. Der skal blandt andet være tale om aktiviteter som supplerer skolens kompetencer og udbud, det vil sige, aktiviteter som skolen ikke umiddelbart kan gennemføre på egen hånd. Vi følger gældende retningslinjer og standarder ved udlicitering og benytter den anbefalede standardkontrakt. Udliciteringsaftaler offentliggøres på skolens hjemmeside. Udlagt undervisning Lovgrundlaget og principperne er blandt andet beskrevet i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddanneler m.v. 23 og handler om at skolen ved skriftlig aftale kan overlade til en anden uddannelsesinstitution, der er godkendt til at varetage udbuddet af en eller flere nærmere bestemte arbejdsmarkedsuddannelser. Der kan ske udlagt undervisning til andre AMU udbydere inden for Social & SundhedsSkolens udbudsgodkendelser og inden for skolens primære dækningsområde. Skolen har ansvar for kvalitetskontrol og vil løbende evaluere den udlagte undervisning. Der indgås skriftlig aftale om udlagt undervisning og offentliggøres på skolens hjemmeside. 10

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold 1. Indledning... 2 2. Skolens

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2017 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold 1. Indledning... 2 2. Skolens

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2014 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2012 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning 1 Indhold: 1. Indledning 2. Skolens vision og idégrundlag 3. Målsætning 3.a Behovsafdækning 3.b Udbudsprincipper 3.c Samarbejdsrelationer

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- NELSE Århus Social og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Formålet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser (EVE) på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser (EVE) på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2010 Voksen- og efteruddannelser (EVE) på Social & SundhedsSkolen, Herning Indhold: 1. Indledning 2. Skolens vision og idégrundlag 3. Målsætning 3.a Behovsafdækning 3.b Udbudsprincipper 3.c

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2015 1

UDBUDSPOLITIK 2015 1 UDBUDSPOLITIK 2015 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Skolens strategi for kurser og efteruddannelser 2015... 4 Behovsafdækning... 5 Prioritering af

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN Bilag nr. 51.5.1. Bestyrelsesmødet 15.12.15. UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- POLITIKKEN Formålet med udbudspolitikken er at informere kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i Videre nu udbyder erhvervsrettet

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Baggrund Bestyrelsen for HANSENBERG har i henhold til vilkårene for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) fastlagt udbudspolitikken

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING SOSU Østjylland er en fusion af SOSU Aarhus og Social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Der er således tale om en ny institution, der overtager AMU-skolegodkendelserne fra SOSU

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Udbudspolitik for VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 - 1 - Silkeborg Tekniske Skole Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 Udbudspolitik STS 20088 1 - 2 - Silkeborg Tekniske Skoles udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Udbudspolitik 2017 For erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2017 For erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2017 For erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse AMU landskabet set med EPOS øjne Velkomst ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS AMU-landskabet EPOS-udvalget har som mål, at uddannelsesaktiviteten

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE).

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere om, hvilke overvejelser

Læs mere

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2017 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Oktober 2011 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 -

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Baggrund og formål De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014 Oktober 2013 Indledning EPOS-området har voksende uddannelsesaktivitet. I 2012 har EPOS haft en aktivitet

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Udformet i henhold til krav om udbudspolitik vedrørende voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser 10. marts 2010 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2016 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2016 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2016 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Centerrådet i VEU-Center Østjylland

Centerrådet i VEU-Center Østjylland Centerrådet i VEU-Center Østjylland Referat fra møde med Centerrådet i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 4. oktober 2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Beder)

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. December 2013 1 Forord Denne vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH Godkendt på bestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder Konference for de lokale uddannelsesudvalg 21. oktober 2016 DGI Byen Hvorfor en analyse af sammensatte forløb? Mere end 80 procent

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere