MENNESKER OG MENIGHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENNESKER OG MENIGHED"

Transkript

1 MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgghed Nr. 88 * Juleblle er fra prædkestolen Osted krke og dateres tl ca Blle forestller hyrne, tlbe Jesusbarnet.

2 MENNESKER OG MENIGHED Sde 2 OSTED VALGMENIGHED Formand: Ove Korsgaard, Valorevej 59, 4130 Vby Sj., Tlf ; Præst: Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, Osted, 4320 Lejre, tlf , mobltlf ; Organst: Krsten Frandsen, tlf ; Kasserer: Ib Algot Nelsen, Lejrevej 84, 4320 Lejre, tlf ; Gravere: Osted: Paul San Hansen, tlf ; Allerslev: Bruce Kely, tlf ; Hjemmesde: Øvrge styrelse: Stne Oppfeldt, tlf ; Aksel Appel, tlf ; Benny Majborn, tlf ; Ingrd Melke, tlf ; Dorte Thorgaard, tlf ; Merete Zbrandtsen, tlf ; Osted Valgghed er en ghed n for danske folkekrke ca. 400 lemmer. Valgghe er oprettet 1924 og er af Grundtvgsk observans. Valgghes aktvteter er prmært tre nedlge gudstjenester, holdes Osted og Allerslev krker. Menghe hol desu en række folkelge og krkelge mø. Alle er velkomne tl valgghes gudstjenester og mø. MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgghed, udkommer mndst 4 gange årlgt. Udgver: Osted Valgghed Tryk: Fla Offset Aps, 2690 Karlslunde Redakton: Laura Lundager Jensen og Benny Majborn, tlf ; Redaktonen af te nr. er afsluttet 15. december 2013

3 MENNESKER OG MENIGHED Sde 3 Hvordan var dn barndoms jul? Med spørgsl årets konfrman sendt ud for at ntervewe lemmer valgghe. Ellen Gylkærne, Krsten Høgsvg, Rgmor Frandsen og Jørgen og Solvejg Olsen angrebet, og konfrmanne var fulde af fortællnger, da de kom tlbage tl Osted kulturhus, hvor v år har konfrmandunvsnng. kke mndst havde været en utrolg fn oplevelse, ford de alle ste var et modtaget kage eller sodavand og levende lys og de kendte os jo slet kke! Her ldt tanker fra besøgene: Tænk de lavede altng selv de slagtede og grsen lagt på stge, så blo kunne løbe ud de lavede rullepølser, blodpølse, ster store gry og sylte og de bagte 7 forskellge slags skager på bagedagen fk de så også skolefr og alle på går karle og pger var, når skulle laves konfekt og klppes julepynt. Og juleaftensdag var (altd!) sne og så havde man sneboldskamp mod naboens børn og så var en fordel at have 7 søskende. Men træet fk man børn kke lov at pynte gjorde faren famlen, man kunne se meget gennem et nøglehul gang! Men hvad julegaver?: ja var ldt skdt! én fk kun en dukke hendes mor selv havde syet Inga hed vst eller tøj tl gamle, og var man dreng, fk man en hjemmesnttet hest. Og gav man gaver, var heller kke store, for penge var kke mange af. Allgevel kunne man godt gve mange gaver. Hol besøgte Jørgen Olsen var meget mponerede af, at for 2 kr. havde Jørgen gvet gaver tl alle på går karlene fk et barberblad, pgerne en hårnål og hans søskende fk en halv blyant, han selv havde knækket.

4 MENNESKER OG MENIGHED Sde 4 Tror I var en god jul de havde? Ja meget og sær meget og var grangrene bag alle famleportrætterne, så de døde famlen også kunne være og mærke julen var en anledes jul, og december var travleste ned om året ford skulle laves så meget, tl gengæld sparede de penge og ske var også hyggelgere, ford man kke så fjernsyn. Og så varede julen helt tl hellgtre konge, hvor træet tændt for sdste gang. Kunne tænke jer at julen var sådan? både ja og nej ja ford man var sam om hele, og nej for man vlle nok blve ldt skuffet over en halv blyant! Præstetanker: Det er kke altd v får talt om, hvad bety noget julen, eller hvor forskellgt v fejrer jul og har fejret jul. Ofte er julen jo bare, altd har været!. Og ngen tænker på, at ske er helt anledes nabohuset og også var for 90 år s. Det var alt fald tydelgt, at konfrmanne fk noget at tænke over både hstorsk set, også sans for, at julen ske godt også dag fejres anledes, og kke nødvendgvs mndre travlhed. Men gør kke noget bare er hyggelgt og er an end hjemmegjorte gaver! Men ske var væsentlgste jeg lærte gennem besøgene, hvor vgtgt er, at nogle gamle nd mellem tager mod nogle unge og venlgt nvterer dem n for og tæn lys for dem og fortæller og lytter. Så lad være mt juleønske år at v hol hnan fast på, at v har noget at fortælle hnan, og også på tværs af al, td, kulturer og folk. Det var et barn, for længe s sat ver for at holde os fast på og Gud ske tak og lov for. Her ønskes I alle en glædelg jul og et godt nytår fra os alle præstefamlen. - Og husk gran bag portrætterne er en fn skk!

5 MENNESKER OG MENIGHED Sde 5 Nels Thomsen er gang en udgvelse af en række udvalgte grundtvgsalmer komtarer. V har te nummer af Mennesker og Menghed fået tlladelse tl at trykke hans gennemgang af adventssal Skyerne gråner. Nels Thomsen er tdlgere rektor ved præstehøjskolen og før da frghedspræst Ryslnge. Han er desu far tl Laura. Skyerne gråner, og løvet fal. Salmebogen nr Højskolesangbogen 18. udgave nr GSV bd. 4 nr N.F.S. Grundtvg Grundtvgs Skyerne gråner, og løvet fal, er et en af vore mest brugte adventssalmer. Med god grund, nok kke helt forståelgt for mange nut. For nogle generatoner s var adventst en td for stlle forventnng, mærket af mørke og msmod. Den tone er et overdøvet nut, hvor man hele adventst tager forskud på julen. Men ske er bedre Grundtvg at lytte tl naturens vdnesbyrd om forfald og mørke, sådan han gør Skyerne gråner. Mørke og angst udryddes kke julepynt. Hans salme fn en bedre vej. Sal fal tre dele. I vers 1 3 ser v os selv på vejen fra efterår tl forår. Skyerne gråner, og løvet fal, fuglene synger ej mer, vnteren truer, og natten kal, blomsterne sukker: sner! Og dog v Vnteren kommer, og sneen fal, blomsterne vsner muld, sen optøs ej af gråd for Bal, tårerne stvner af kuld. Og dog v Solhvervet kommer, og bla vendes, dagene længes på ny, solsknnet vokser, og vntren endes, lærkerne synger sky. v V begyn vers 1 en enkel beskrvelse af sene efterår grå skyer, løvfald og u fuglesang. Vnteren mel sg, mørket tager over, og sneen begyn at falde. I fjerde lnje er blomsterne et neskelge. De sukker nesker sukke kulde og mørketd. Naturen gver kun anlednng tl msmod. Allgevel begyn sdste lnje Og dog. Skønt ntet af, v ser, gver anlednng tl, tæn v lys, r v, og føler glæde. Hvorfor?

6 MENNESKER OG MENIGHED Sde 6 Vers 2 forstærker, hvad v har sunget første vers. Nu kke blot truer vnteren; nu kommer, og nu kke blot sukker blomsterne; de vsner. Og Isen optøs ej af gråd for Bal. Grundtvg grber tl nordske myte om Bal. Bals mor Frgg hørte, at Bal have onde drømme, og hun frygtede, at de drømme varslede hans død. gk hun omkrng tl alle og alt, og fk alt og alle tl at aflægge ed på, at de kke vlle skade Bal. Kun msteltenen, syntes hun, var for llle tl, at man kunne kræve ed af. Gune grebet af overmod, og morede sg at skyde tl ls efter Bal, jo nu kke kunne skades af noget. Loke, lstge ondskab blandt gune, ser sn mulghed. Han tager msteltenen og lægger pl på blnde Høs bue. Bal blver dræbt og fare tl Hel, dødsrgets dronnng. Så går Frgg omkrng og be alle græde for Bal, for Hel har lovet hende, at om alle vl græde for Bal, skal han få lov at stge op tl lvet gen. Men Tøk, Loke en gammel kones skkkelse, sger at hun græ tørre tårer. døs kulde kke tøs op. Tårerne stvner kul. Sådan gl årsts kulde og myten ét. Men gen: Verset slutter Og dog. Ja, hvordan v dog allgevel være glade? Vers 3 gver svar: Mdt mørket og kul blver solhverv, bla vendes, sker noget nyt. Det går an vej. Dagene blver længere, solen får magt og vnteren får ende. Fuglene kommer tlbage og synger gen. Naturens gang gver os mo tlbage. behøver v kke længere at sge og dog, skfte ud for: v glæde. V har lært, hvorfor og hvordan v holde glæ fast mørket. Så vdt kunne sangen synges en smuk vntersang. Men de tre næste vers går ve. Årene skfter af gru for ælde, skjale gver dem ret, fuglene alle hvert år fælde, ellers de fløj ej så let: v Fuglene flyver vnd på vnger let over vle hav, skjale flyver, rmet klnger, glat over slægternes grav. v Hjerterne vakler, når højt de banke, drages tl fuglenes spor, lyset dog sejrer, mørke tanke flygtende synker jord. v

7 MENNESKER OG MENIGHED Sde 7 Slutlnjens Slutlnjens for for fra vers fra vers 3 er 3 taget er taget og fastholdes og fastholdes herefter herefter gennem gennem alle vers. alle vers. Nu tør Nu tør v stole v stole på glæ. på glæ. Naturens Naturens gang gang sættes sættes vers vers 4 nd 4 nd en større en større samhæng. samhæng. Årene Årene skfter skfter af gru af for gru ælde. for ælde. Som Som blomsterne, blomsterne, sukkede sukkede første første vers, vers, således således får årene får årene nu også nu også tllagt tllagt neskelge neskelge træk. træk. De gruer, De gruer, frygter, frygter, nesker nesker gør, gør, for at for blve at blve gamle; gamle; de vdner de vdner om en om an en an vej. De vej. ved, De ved, de de fornyes. fornyes. Året Året begyn begyn forfra forfra gen. gen. Skjale Skjale gver gver dem dem ret. En ret. prosask En prosask neskeforstand neskeforstand vl kke vl kke kunne kunne se en se en samhæng samhæng mellem mellem årenes årenes gang gang og neskers og neskers lv; nesker lv; nesker jo kke jo kke året året begynde begynde forfra, forfra, når aldom når aldom svækker svækker dem. dem. Men Men hvad hvad snusfornuftge snusfornuftge forstand forstand kke kke se, se, dgterne. dgterne. Dgterne, Dgterne, skjale, skjale, se, at se, at er er neskelv neskelv årets årets gang. gang. Skjal Skjal henter henter ndsgt ndsgt syner syner og poes og poes og ved, og ved, at at er sandt, er sandt, at v at v begynde begynde på ny. på ny. Det Det blver blver ført ført ve ve et nyt et bllede: nyt bllede: let let vn, vn, ford ford har skftet har skftet Fuglene. Fuglene. Fugleblle Fugleblle hol hol dsse dsse tre tre sne sne fjer. fjer. vers vers sam. sam. Her Her vers vers 4 hører 4 hører v, v, hvordan hvordan fuglene, fuglene, lge lge årene årene fornyes, fornyes, når de når de skfte skfte es es fjerdragt fjerdragt for at for kunne at kunne flyve, flyve, de er de bestemt er bestemt tl tl.. Vers Vers 5 hol 5 hol fast ved fast fuglenes ved fuglenes flugt. flugt. Fuglene Fuglene flyver flyver vnd vnd på vnger. på vnger. Poesen Poesen sprænger sprænger snævre snævre logk. logk. Den Den forstandge forstandge vlle vlle sge, sge, at fuglene at fuglene flyver flyver på luften, på luften, her er her er byttet byttet om, om, så vn så vn ses ses en fugl. en fugl. Vn Vn har fået har fået vnger, vnger, og fuglen og fuglen flyve flyve så så Det forstås Det forstås af skjale, af skjale, es es høje høje dgterske dgterske flugt flugt ved, ved, at lvet at lvet genfødes genfødes rmet, rmet, dgtnngen. dgtnngen. Slægtled Slægtled dø, dø, skjale skjale hol hol dem dem sam. sam. De genfødes De genfødes dgternes dgternes syner syner en lethed en lethed fuglenes fuglenes og vns. og vns. Mennesker Mennesker dør, dør, slægten slægten fornyes. fornyes. I vers I vers 6 blver 6 blver fugleblle fugleblle brugt brugt tl at tl fortælle at fortælle om neskehjertet. om neskehjertet. Mennesker Mennesker er uskre, er uskre, ne ne vakler, vakler, når de når stger de stger så højt så højt trækfuglene. trækfuglene. Men Men når når de vover de vover,, når de når drages de drages nd nd skjales skjales ndsgt ndsgt og syner, og syner, så oplever så oplever de, at de, lyset at lyset sejrer, sejrer, og es og es msmods msmods mørke mørke tanker tanker flygte flygte og styrter og styrter tl jor. tl jor. r r v v glæde. glæde. Så langt Så langt er Skyerne er Skyerne gråner gråner et et tl et tl dgt, et dgt, kke kke blot blot om årets om årets gang gang fra fra efterår efterår tl forår, tl forår, også også om neskelv om neskelv udspændt udspændt mellem mellem jord jord og hmmel. og hmmel. Gennem Gennem syner, syner, dgtnng dgtnng og hstore og hstore er er vej tl vej en tl ver en ver er større, er større, end end hvad hvad fornuften fornuften selv selv skabe skabe

8 MENNESKER OG MENIGHED Sde 8 I de I sdste de sdste 3 vers 3 vers går går v endnu v endnu et skrdt. et skrdt. Poesen Poesen blver blver tl salme. tl salme. Salmerne Salmerne klnge klnge og og klokker klokker kme, kme, spotter spotter sneen sneen ved ved jul, jul, vnteren vnteren sg sg våren våren rme, rme, smelte smelte for solen for solen skjul. skjul. v v Troende Troende vnterløbet vnterløbet fø fø lflge lflge vår, vår, trykker trykker tl sg tl sg barnesvøbet barnesvøbet et lyksalgt et lyksalgt nytår! nytår! v v Betlehems barnet Betlehems barnet krybberummet krybberummet er er evge evge vår, vår, troende troende har har fornummet: fornummet: Jul gør Jul gør lyksalgt lyksalgt nytår! nytår! v v Med Med vers vers 7 ven 7 ven v tlbage v tlbage tl tl mdvnter, mdvnter, sal sal begyndte begyndte.. Nu kke Nu kke natur natur og solhverv, og solhverv, jul jul julens julens evangelum. evangelum. Den Den glæde, glæde, skldret skldret ved ved årets årets forandrng forandrng fra tltagende fra tltagende mørke mørke tl begynde tl begynde lys, lys, får dybde får dybde og blver og blver nlggjort nlggjort julens julens glæde. glæde. Salmer Salmer og krkeklokker og krkeklokker spotter spotter sneen. sneen. Spotter Spotter bety bety her: her: la la sg sg kke kke påvrke påvrke af, tager af, tager sg kke sg kke af sneen. af sneen. Vnterkul Vnterkul kke kke tage tage mo mo fra os, fra hvor os, hvor salmer salmer og klokker og klokker klnger. klnger. At Vnteren At Vnteren sg sg våren våren rme rme er mere er mere end end et bogstavrm. et bogstavrm. Det Det bety, bety, at vnteren at vnteren fnde fnde sg, sg at, gå at un gå un våren, våren, nu kke nu kke blot blot sker sker naturen, naturen, vers vers mørke mørke vge vge for for lys, lys, tændt tændt ved ved Jesu Jesu fødsel. fødsel. Sneen, Sneen, vor vor vers vers kulde, kulde, smelte smelte for for sol, sol, skjul skjul er kommet er kommet tl ver, tl ver, og selv og selv om om er skjult er skjult for øjet, for øjet, så er så er dog dog kendt kendt troende troende.. Troen Troen hol hol fast fast vnterkulde; vnterkulde; troen troen fø fø lflge lflge vår. vår. Våren Våren er her er her Jesus Jesus llle, llle, Jesus Jesus barnesvøbet. barnesvøbet. Som Som solhverv solhverv varsler varsler årets årets fornyelse, fornyelse, og årenes og årenes rundgang rundgang er bllede er bllede på slægterne på slægterne og og hstorens hstorens stadg stadg fornyelse, fornyelse, således således tager tager de troende de troende barnet barnet tl sg tl og sg hlser og hlser velkomt velkomt et lyksalgt et lyksalgt nytår. nytår. I sdste I sdste vers vers sges sges klart. klart. Barnet, Barnet, født født Betlehem Betlehem julenat julenat er er evge evge vår, vår, evge evge forår. forår. Troende Troende forstår forstår : : Julen, Julen, budskabet budskabet om om barnet barnet født født stal stal Betlehem, Betlehem, gør gør altng altng nyt. nyt. Det Det er, hvad er, hvad lyksalgt lyksalgt nytår nytår vrkelg vrkelg bety. bety. Sådan Sådan bn bn sal sal natur, natur, neskelv neskelv og krstentro og krstentro sam sam fælles fælles tlld tlld tl, tl, at fremt at fremt brnger brnger godt godt nyt. nyt. v v Fødselsscene Fødselsscene fra Chora fra Chora krken krken Istanbul. Istanbul. Ca. Ca

9 MENNESKER OG MENIGHED Sde 9 Kyndelmssegudstjeneste efterfølgende frokost Søndag 2. februar Efter gudstjenesten spser v fælles kyndelmssefrokost hos Karl Frandsen, Hvalsøvej 23, Osager. Tag en ret tl fælles buffet, og selv om tradtonen by, at ne dag skal serveres pandekager, er man velkom tl at brnge andre servernger. Medbrng selv servce. Drkkelse samt kaffe købes. Koncert Rasmus Lyberth Osted krke Søndag 9. februar kl Rasmus Lyberth behøver ske kke en længere ntrodukton. Han er kendt for sn ganske specelle evne tl at formdle de dramatske, storslåede og kontrastfyldte fortællnger, både fndes Grønlands natur og neskeskæbner. Med sn selvkomponerede musk og sn fængslende stemme synger han om Grønlands natur, befolknngens vlkår og hjemlans udvklng, så trodser alle sprogbarrerer og går lge hjertet hos publkum. Den grønlandske sanger, sangskrver og skuespller har s 1970 erne været et af lans mest populære ansgter. Med sn musk og kunst har han sat fokus på lan mod nord hos et nternatonalt publkum, og hans kunstnerske engaget har skret Grønland en af de mest populære, kunstnerske repræsentanter nogensnde. Han blver ved koncerten akkompagneret af Krstoffer Jul Reenberg på pano og hammondorgel. Koncerten er arrangeret af Osted og Allerslev sogneghe og Valgghe. Der er grats adgang og publkum opfordres tl at komme god td. Dødsfald Bent Gylkærne, Osager/Osted, begravet fra Osted krke 9. november

10 MENNESKER OG MENIGHED Sde 10 Højskoleaftner vnteren 2014 En krsten stemme hverdagen I en årrække var krstendom næsten trængt ude af offentlge rum, både når gjaldt ngsudvekslnger og unholdnngsgenren. Noget ty på, at tensen har vendt. Men hvorfor og hvlket omfang? Denne vnters højskoleaftner forsøger at belyse hvor og hvlken nødvendghed krstendom gen har fået lydhørhed nuts offentlge rum. Aftnerne foregår på Osted Fr og Efterskole og arrangeres sædvanlge samarbejde mellem sogneghene, Osted Valgghed, Rosklde Højskoleforenng og Osted Fr og Efterskole. Entre tl foredragene 40 kr., kaffen betales særsklt. Mandag 20. januar kl Musk og flmanmel ved Poltken Km Skotte Chrstensen: Lvets træ troen tema mone flm. Der var engang, hvor flm om relgon og særdeleshed om krstendom næsten pr. automatk var krtk eller satre. Sådan er kke længere. I dsse år oplever man fra amerske Terrence Malcks The Tree of Lfe tl franske flm Om gu og mænd og Km K duks koreanske flm en ny nysgerrghed omkrng troen moral og mystere. Måske var Lars von Trer Breakng The Waves kke bare en anormaltet gang 1990'erne, ske lgefrem tl at vende bøtten?

11 MENNESKER OG MENIGHED Sde 11 Torsdag 27. februar kl Domprovst ved Vor Frue Krke København Ans Gadegård: Krkens forplgtelse på at lade sn stemme høre. Et foredrag om teologsk krkelge nødvendghed af at nesker rod krstne tro på netop te grundlag deltager offentlge debat. Mandag 31. marts kl Kulturredaktør på Krstelgt Dagblad Mchael Bach Henrksen: Krstendoms stemme mone ltteratur. Med udgangspunkt romaner af Marlynne Robnson og Per Petterson ndkredses åbenhed, hvor ts forfattere mø teologske unvers

12 Returadresse: Osted Valgghed, Lejrevej 84, 4320 Lejre B Valgghes kalen Ved gudstjenesterne prædker Laura Lundager Jensen, mndre an er anført Juleaften Gudstjeneste kl Osted krke Juledag Gudstjeneste kl Allerslev krke Nytårsdag d.1/1 Gudstjeneste kl Allerslev krke v. Nels Thomsen Søndag d. 5/1 Gudstjeneste kl Osted krke Søndag d. 19/1 Gudstjeneste kl Osted krke Med ekstra muskledsagelse Mandag d. 20/1 Højskoleaften kl Musk og flmanmel Km Skotte Chrstensen: Lvets træ troen tema mone flm. Søndag d. 2/2 Kyndelmsse gudstjeneste kl Allerslev krke Med efterfølgende frokost Søndag d. 9/2 Gudstjeneste kl Osted krke Søndag d. 9/2 Koncert Osted krke kl Rasmus Lyberth Søndag d. 23/2 Gudstjeneste kl Osted krke Torsdag d. 27/2 Højskoleaften kl Domprovst Ans Gadegård: Krkens forplgtelse på at lade sn stemme høre Søndag 2/3 Fastelavnsgudstjeneste kl Osted krke Fællesgudstjeneste Prædt LLJ marts Konfrmandlejr Søndag d. 16/3 Gudstjeneste kl Osted krke v. Nels Thomsen Søndag d. 30/3 Gudstjeneste kl Osted krke Mandag d. 31/3 Højskoleaften kl Kulturredaktør Mchael Bach Henrksen: Krstendoms stemme mone ltteratur. Fredag d. 4/4 Valgghes generalforsamlng. Se program næste nr. af nesker og ghed

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i Nazaret kirke. Du kan også finde sangene på vores hjemmeside www.fredensognazaret.dk. Her kan du

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Storm P har malet billedet, juleaften, som jeg har sat udenpå gudstjenestearket. De fleste kender det nok, det er

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 92 * Julenat, Hjorthede kirke, Anita Houvenaeghel. MENNESKER OG MENIGHED Side 2 OSTED VALGMENIGHED Formand: Ove Korsgaard, Valorevej 59, 4130

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010 Marsk & Muld Farup Sneblad 15. årgang nr. 5 august - september 2010 www. farupsn.dk er for alle, men mest for dg/snet. Hvem skal være Årets Borger 2010? REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgves den 1. alle lge

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst Hold selv i os din julefest, Da skal med

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE Nummer 4 Aprl 1970 119. Årgang DEH STJERNE ^ ^ dag dn dag, dg." st januar barndommen går Krken ens morgen. dette løssalg Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE HAROLD B. LEE, af De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen Kristi Jesus tog hjem til sin far i himlen Mål: Børn hører om Jesus himmelfart og genkomst. De hører om den opgave, som Jesus gav sine disciple. De hører, at Jesus ikke har efterladt os, men stadigvæk

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

igen, 125 Mit hjerte altid vanker, 438 Hellig, Nadver: Min Jesus, du stedse skal være, 118 Julen har englelyd

igen, 125 Mit hjerte altid vanker, 438 Hellig, Nadver: Min Jesus, du stedse skal være, 118 Julen har englelyd Tekster:Es 9,1-6a, Hebr 1,1-5, Luk 2,1-14 Salmer: 100 Kimer I klokker, 115 Lad det klinge, 99 Velkommen igen, 125 Mit hjerte altid vanker, 438 Hellig, Nadver: 122.7-8 Min Jesus, du stedse skal være, 118

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul.

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul. 1 af 6 Prædiken juleaften d. 24. december 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 2, 1-20. For alle - for dig. Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj J*' j fj STJERNE Nr. 6 Jun 1970 119. Årgang radoprogrammer dag vor.. Dsse den.. vore sex-perverstet mt Krkens andre såkaldt kan TV,.. Det nsprerende budskab AF EZRA TAFT BENSON af de tolv apostles råd

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere