Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi. 20. december 2017"

Transkript

1 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort flertal af dem, der bruger velfærdsteknologier, mener, at dette har positiv betydning for deres faglige kontakt til borgerne. Det viser en undersøgelse, som FOA udførte i august Spørgsmålene blev givet til medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor, som er ansat i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og aktivitetscentre. Undersøgelsens deltagere er primært social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere medlemmer svarede i undersøgelsen på et eller flere spørgsmål om velfærdsteknologi. Hovedkonklusioner 98 procent af alle de adspurgte er meget eller overvejende positivt indstillet over for loftlifte, mobillifte og anden forflytningsteknologi i deres arbejde. Det samme gælder 74 procent for intelligente senge, 68 procent for smartphones, 55 procent for automatiske vaske-/tørretoiletter, 46 procent for robotstøvsugere og 35 procent for skærmbesøg. Store andele har svaret Ved ikke til de fem sidstnævnte. 98 procent af dem, der betjener loftlifte, mobillifte eller anden forflytningsteknologi, mener, at denne teknologi i nogen eller høj grad giver værdi til deres arbejde. Det samme gælder 95 procent af dem, der betjener intelligente senge; 90 procent af dem, der betjener smartphones; 76 procent af dem, der betjener automatiske vaske-/tørretoiletter; 58 procent af dem, der bruger skærmbesøg; 55 procent af dem, der betjener robotstøvsugere. 84 procent af dem, der betjener velfærdsteknologier, mener, at dette har en meget positiv eller overvejende positiv betydning for deres faglige kontakt til borgerne. 5 procent mener, at det har en overvejende negativ eller meget negativ betydning. 46 procent er helt eller overvejende enige i, at de frygter, at ny teknologi vil føre til færre ansatte på deres arbejdsplads. 47 procent er helt eller overvejende uenige. Samtidig er 61 procent helt eller overvejende enige i, at der bør indføres mere teknologi på deres arbejdsplads, mens 25 procent er helt eller overvejende uenige. 70 procent er helt eller overvejende enige i, at de er blevet tilstrækkeligt oplært i at bruge teknologien på deres arbejde. 22 procent er helt eller overvejende uenige. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Politik og Analyse Lars Ole Preisler Hansen Tlf Alexander Teilmann Larsen Tlf

2 Velfærdsteknologi 2 Udbredelse af velfærdsteknologier Figur 1 viser, hvilke velfærdsteknologier deltagerne betjener i deres arbejde. Flere end 9 ud af 10 (93 %) bruger loftlifte, mobillifte eller anden forflytningsteknologi. 4 ud af 10 (38 %) bruger intelligente senge, 3 ud af 10 (28 %) bruger smartphone til billeder og sparring om eksempelvis sårpleje, og 2 ud af 10 (21 %) bruger automatisk vaske-/tørretoilet. 11 procent bruger robotstøvsuger, og 10 procent har kontakt til borgere via skærmbesøg. 4 procent betjener ingen af disse teknologier i deres arbejde. Figur 1. Betjener du nogle af de følgende teknologier i forbindelse med dit arbejde? - (Du kan sætte flere krydser) Loftlifte, mobillifte eller anden forflytningsteknologi 93% Intelligente senge (hel- eller halvautomatiske) 38% Smartphone til billeder og sparring om eksempelvis sårpleje 28% Automatisk vaske-/tørretoilet 21% Robotstøvsuger 11% Skærmbesøg (dvs. kontakt til borgere via pc tablet eller lignende) 10% Andet, skriv gerne hvad: 5% Nej, jeg betjener ikke nogen af de nævnte teknologier som led i mit arbejde 4% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal svar: Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser. Det er undersøgt, hvorvidt der er forskel i brugen af teknologier hos forskellige aldersgrupper. Det viser sig, at der for alle teknologier er signifikant flere under 40, der benytter teknologien, end medlemmer over 60. I forbindelse med kategorien Andet, skriv gerne hvad, kunne deltagerne nævne andre teknologier, som de bruger i deres arbejde. Det har 126 benyttet sig af, og de nævner følgende teknologier: ipad/tablet, PC, smartphone, GPS, medicinrobot/medicinpumpe, robotsæl, smartboard, digital nøglehåndtering, PDA (håndholdt PC), robotvogn til transport af skrald eller varer, elkørestol, intelligent ble, automatiske gardiner samt en alarm, der lyder, når en borger forlader sit hjem.

3 Velfærdsteknologi 3 Der er forskelle i brugen af teknologier i hjemmeplejen og på plejehjem/plejecentre samt aktivitetscentre (figur 2). Signifikant flere ansatte i hjemmeplejen bruger automatiske vaske-/tørretoiletter, smartphone til billeder og sparring om eksempelvis sårpleje samt har kontakt til borgere via skærmbesøg. Derimod bruger signifikant flere på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre robotstøvsugere i deres arbejde. Figur 2. Betjener du nogle af de følgende teknologier i forbindelse med dit arbejde? - (Du kan sætte flere krydser). Opdelt på hjemmeplejen og plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Loftlifte, mobillifte eller anden forflytningsteknologi 93% 92% Intelligente senge (hel- eller halvautomatiske) 37% 40% Smartphone til billeder og sparring om eksempelvis sårpleje 19% 42% Automatisk vaske/-tørretoilet 16% 28% Robotstøvsuger 6% 15% Skærmbesøg (dvs. kontakt til borgere via pc tablet eller lignende) 7% 16% Andet, skriv gerne hvad: 4% 5% Nej, jeg betjener ikke nogen af de nævnte teknologier som led i mit arbejde 5% 4% Ved ikke 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I hjemmeplejen På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser.

4 Velfærdsteknologi 4 Indstilling til den enkelte teknologi Der er forskel på, hvor positivt eller negativt indstillede deltagerne er over for at skulle bruge forskellige teknologier (figur 3). Loftlifte, mobillifte og anden forflytningsteknologi er mest populære. 83 procent er meget positive, og yderligere 15 procent er overvejende positive. Kun 1 procent er overvejende eller meget negative. 98 procent er således overvejende eller meget positive i 2017, hvilket er samme andel som i 2014, da medlemmerne sidst blev spurgt. 74 procent er overvejende eller meget positive over for intelligente senge, mens kun 2 procent er overvejende eller meget negative. Fra 2014 til 2017 er andelen af overvejende eller meget positive faldet fra 97 procent til 74 procent. Det skyldes primært flere Ved ikke -svar i 2017 (24 % i 2017 mod 2 % i 2014). Figur 3. Er du alt i alt positivt eller negativt indstillet over for følgende teknologier i dit arbejde? Loftlifte, mobillifte eller anden forflytningsteknologi (1.792) 83% 15% Intelligente senge (hel- eller halvautomatiske) (1.793) 46% 28% 24% Smartphone til billeder og sparring om eksempelvis sårpleje (1.792) 40% 28% 29% Automatisk vaske-/tørretoilet (1.793) 24% 31% 7% 5% 33% Robotstøvsuger (1.793) 17% 29% 13% 11% 30% Skærmbesøg (dvs. kontakt til borgere via pc, tablet eller lignende) (1.792) 14% 21% 9% 9% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget positiv Overvejende positiv Overvejende negativ Meget negativ Ved ikke Antal svar i parentes.

5 Velfærdsteknologi 5 68 procent er overvejende eller meget positive over for smartphone til billeder og sparring om eksempelvis sårpleje, mens kun 3 procent er overvejende eller meget negative. Medlemmerne blev ikke spurgt om smartphones i procent er overvejende eller meget positive over for automatiske vaske-/tørretoiletter, mens 12 procent er overvejende eller meget negative. Andelen af overvejende eller meget positive er faldet fra 90 procent til 55 procent siden Igen skyldes faldet primært flere Ved ikke -svar (33 % i 2017 mod 7 % i 2014). Der er størst negativitet over for robotstøvsugeren, hvor 24 procent er enten overvejende eller meget negative. Dog er flere, 46 procent, overvejende eller meget positive. Der er sket et fald i antallet af positive siden 2014, hvor 71 procent var overvejende eller meget positive. Igen skyldes faldet primært flere Ved ikke -svar (30 % i 2017 mod 7 % i 2014). 35 procent er overvejende eller meget positive over for skærmbesøg, mens 18 procent er overvejende eller meget negative. Deltagerne blev ikke spurgt til skærmbesøg i Vær opmærksom på, at andelen, der har svaret Ved ikke, er mellem 24 procent og 47 procent for alle teknologier på nær én. Dette skyldes formentlig, at mange ikke har stiftet bekendtskab med disse teknologier.

6 Velfærdsteknologi 6 De enkelte teknologiers værdi i arbejdet De medlemmer, som betjener de enkelte teknologier, er blevet spurgt, i hvilken grad den pågældende teknologi giver værdi til deres arbejde (figur 4). Igen er loftlifte, mobillifte og anden forflytningsteknologi mest populære. 88 procent af dem, som bruger disse teknologier, svarer, at disse i høj grad giver værdi, mens 10 procent svarer I nogen grad. Kun 1 procent svarer, at disse teknologier i mindre grad giver dem værdi. Bare det, at vi har lifte, hvor vi før rykkede og sled i folk [ ] gør, at vi ikke bliver så slidte i vores ryg og arme/skuldre. Social- og sundhedshjælper på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 74 procent af dem, som bruger intelligente senge, får i høj grad værdi af sengene, mens 21 procent i nogen grad får værdi. Kun 3 procent svarer, at intelligente senge i mindre grad eller slet ikke giver dem værdi. Når det gælder senge samt loftlifte, kan jeg forklare beboerne, hvorfor de er en god ting: [ ] de kan være mere uafhængige af mig og selv styre, hvornår de vil i seng [ ] Social- og sundhedsassistent på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter For 55 procent af dem, der bruger smartphone i deres arbejde, giver brugen af smartphone i høj grad værdi. For 35 procent giver det i nogen grad værdi. For 8 procent giver brugen af smartphone kun i mindre grad eller slet ingen værdi. Smartphones er super til at få faglig sparring med sårsygeplejersken ved ændringer i sår hos borgerne. Social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen

7 Velfærdsteknologi 7 Figur 4. I hvilken grad giver følgende teknologier værdi til dit arbejde? Loftlifte, mobillifte eller anden forflytningsteknologi (1.647) 88% 10% Intelligente senge (hel- eller halvautomatiske) (658) 74% 21% Smartphone til billeder og sparring om eksempelvis sårpleje (486) 55% 35% 7% Automatisk vaske-/tørretoilet (354) 36% 40% 14% 6% 5% Skærmbesøg (dvs. kontakt til borgere via pc, tablet eller lignende) (160) 30% 28% 20% 8% 15% Robotstøvsuger (188) 19% 36% 20% 20% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar i parentes. De enkelte teknologier i nærværende figur er kun blevet præsenteret for dem, der har angivet, at de benytter den pågældende velfærdsteknologi. Således har kun de, der benytter robotstøvsuger, svaret på, i hvilken grad robotstøvsugeren giver værdi til deres arbejde. 36 procent af dem, som betjener automatisk vaske-/tørretoilet, får i høj grad værdi heraf, mens 40 procent i nogen grad får værdi. 14 procent svarer, at vaske-/tørretoiletter i mindre grad giver dem værdi, mens de slet ikke giver værdi til 6 procent. Skylletoilettet har mindsket "blufærdigheden" for nogle af borgerne - og forbedret vores kontakt. Social- og sundhedsassistent på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter

8 Velfærdsteknologi 8 30 procent af dem, som benytter skærmbesøg, svarer, at skærmbesøgene i høj grad giver værdi til deres arbejde, mens 28 procent svarer, at de i nogen grad giver værdi. For 20 procent giver skærmbesøgene i mindre grad værdi, og for 8 procent giver de slet ingen værdi. Skærmopkald var en god ide, hvis bare appen på ipaden altid virkede. Der er oftest problemer. Kontakten er bedre med skærm end blot via telefonopkald, men vi er ofte nødt til at bruge telefonen, når appen ikke virker. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen Igen er robotstøvsugeren mindst populær. 19 procent af dem, som bruger robotstøvsuger, får i høj grad værdi af den, og 36 procent får i nogen grad værdi. For 20 procent giver robotstøvsugeren i mindre grad værdi, og for 20 procent giver den slet ingen værdi. Robotstøvsugere er i vejen, de gamle falder over dem, og støvsugerne farer vild og kører ind på andre stuer, så vi skal bruge tid på at finde dem [ ] Så kræver de så meget vedligehold/rengøring, [ ] at støvsugerne får mere opmærksomhed og pleje end vores beboere. Social- og sundhedsassistent på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter

9 Velfærdsteknologi 9 Betydning for den faglige kontakt til borgerne For det store flertal af medlemmerne har det positiv betydning for deres faglige kontakt til borgerne, at der bliver brugt velfærdsteknologi i deres arbejde (figur 5). Figur 5. Hvor positiv eller negativ betydning har det for din faglige kontakt til borgerne, at der bliver brugt velfærdsteknologi i dit arbejde? Meget positiv 28% Overvejende positiv 56% Overvejende negativ 4% Meget negativ 1% Ved ikke 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: Spørgsmålet er stillet til dem, der har svaret, at de betjener én eller flere teknologier, inklusive dem, der har afkrydset kategorien Andet, skriv gerne hvad. 28 procent af dem, som bruger velfærdsteknologi, svarer, at brugen af velfærdsteknologi har meget positiv betydning, og 56 procent svarer, at det har overvejende positiv betydning. Derimod svarer 4 procent, at det har overvejende negativ betydning, mens 1 procent svarer, at velfærdsteknologien har en meget negativ betydning. De resterende 11 procent svarer Ved ikke.

10 Velfærdsteknologi 10 Uddybende om betydningen for den faglige kontakt til borgerne Undersøgelsens deltagere, som betjener én eller flere velfærdsteknologier, havde mulighed for at beskrive den betydning, som brugen af velfærdsteknologi har for deres faglige kontakt til borgerne. Det har 280 benyttet sig af. Især blev følgende otte emner nævnt: 85 skriver, at velfærdsteknologier medfører et bedre arbejdsmiljø, fx når teknologi hjælper med tunge løft og generelt forbedrer arbejdsgange. 46 skriver, at borgerne får højere livskvalitet, fx fordi opgaver kan løses mere skånsomt og smertefrit for borgerne, når der bruges velfærdsteknologier. 32 advarer mod, at den personlige kontakt til borgerne kan gå tabt med indførelsen af velfærdsteknologi. Dette skyldes fx indførelsen af skærmbesøg. Det kan også skyldes, at brugen af velfærdsteknologi giver en tidsbesparelse, som ikke kommer borgerne til gode. 28 skriver, at velfærdsteknologi letter samarbejdet med borgere, idet den skaber en bedre kommunikation med borgerne og inddragelse af borgerne. 23 skriver, at borgere bliver mere selvhjulpne pga. velfærdsteknologier. 21 skriver, at velfærdsteknologi giver dem mere overskud til den personlige kontakt til borgerne. 16 skriver, at de oplever, at velfærdsteknologien gør borgerne mere trygge. En del oplever dog, at de skal arbejde bevidst med at skabe denne tryghed. 13 skriver, at introduktion af velfærdsteknologi kan medføre modstand hos borgere, fx hos demente, pga. utryghed eller angst for det nye. Andre emner bliver nævnt af lidt færre deltagere. Nogle oplever, at de løser flere opgaver alene efter indførelse af velfærdsteknologi, hvilket sparer tid og er trygt for borgerne, men kan kræve mere af personalet. Andre oplever ofte tekniske problemer med velfærdsteknologi, hvilket kan være tidskrævende. Endelig bemærker nogen, at brugen af automatiske toiletter tager hensyn til borgernes blufærdighed, hvilket skaber en bedre relation mellem personale og borgere.

11 Velfærdsteknologi 11 Holdninger til velfærdsteknologi 2 ud af 10 (18 %) er helt enige i, at de frygter, at ny teknologi vil føre til færre ansatte på deres arbejdsplads (figur 6). 3 ud af 10 (28 %) er overvejende enige, 3 ud af 10 er overvejende uenige, mens 17 procent er helt uenige. Andelen af medlemmerne, der er helt eller overvejende enige, havde samme størrelse i 2014 som i Det samme gælder den andel af medlemmerne, der er helt eller overvejende uenige. Figur 6. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg frygter, at ny teknologi vil føre til færre ansatte på min arbejdsplads Helt enig 18% Overvejende enig 28% Overvejende uenig 30% Helt uenig 17% Ved ikke/ikke relevant 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Antal svar: Der er signifikant flere medlemmer under 40 år end medlemmer over 60 år, der frygter, at ny teknologi vil føre til færre ansatte på deres arbejdsplads. 53 procent af medlemmerne under 40 år er helt eller overvejende enige i, at de har denne frygt, mens det samme kun gælder 44 procent af medlemmerne over 60 år. Jeg kan godt frygte, at der indføres teknologi i stedet for mennesker, men jeg kan på den anden side godt se, at det kan være nødvendigt at tænke alternativt i forhold til kommende rekrutteringsproblemer. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen

12 Velfærdsteknologi 12 Selvom der eksisterer en frygt for konsekvenserne af velfærdsteknologi, mener flertallet, at der bør indføres mere teknologi på deres arbejdsplads (figur 7). 2 ud af 10 (19 %) er helt enige i, at der bør indføres mere teknologi, og 4 ud af 10 (42 %) er overvejende enige, mens 2 ud af 10 (18 %) er overvejende uenige, og 7 procent er helt uenige. Andelen af medlemmerne, der er helt eller overvejende enige, havde samme størrelse i 2014 som i Det samme gælder den andel af medlemmerne, der er helt eller overvejende uenige. Figur 7. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg mener, der bør indføres mere teknologi på min arbejdsplads Helt enig 19% Overvejende enig 42% Overvejende uenig 18% Helt uenig 7% Ved ikke/ikke relevant 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Antal svar: Det er undersøgt, om der er forskel på, hvordan de forskellige faggrupper og aldersgrupper svarer. Det viser sig, at flere social- og sundhedshjælpere (52 %) end social- og sundhedsassistenter (43 %) er helt eller overvejende enige i, at de frygter, at ny teknologi vil føre til færre ansatte på deres arbejdsplads. Derimod er flere social- og sundhedsassistenter (65 %) end social- og sundhedshjælpere (57 %) helt eller overvejende enige i, at der bør indføres mere teknologi på deres arbejdsplads. Disse forskelle kan skyldes, at social- og sundhedshjælperne i højere grad end social- og sundhedsassistenterne frygter at miste deres job, og at indførelsen af ny teknologi kan styrke denne frygt.

13 Velfærdsteknologi 13 Oplæring Ikke alle føler, at de er blevet tilstrækkeligt oplært i at bruge teknologien på deres arbejde (figur 8). 25 procent er helt enige i, at de er blevet tilstrækkeligt oplært, og 45 procent er overvejende enige, mens 15 procent er overvejende uenige, og 7 procent er helt uenige. Figur 8. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg er blevet tilstrækkeligt oplært i at bruge teknologien på mit arbejde Helt enig 25% Overvejende enig 45% Overvejende uenig 15% Helt uenig 7% Ved ikke/ikke relevant 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Antal svar: Medlemmerne mener i mindre grad end i 2014, at de er blevet tilstrækkeligt oplært. I 2014 svarede 81 procent, at de var helt eller overvejende enige, mens det kun gælder 70 procent i I 2014 var 15 procent helt eller overvejende uenige, mens 22 procent er det i Der skal rigtig oplæring til, både til de faste, til afløsere og til nystartet personale. Det er ikke altid en god ide at blive oplært af en kollega [ ] Jeg har selv prøvet at skulle oplæres i videotelefoni og fik meget sparsom oplæring [ ] Jeg føler fortsat ikke, jeg er klædt 100 % på til at løse opgaven. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen

14 Velfærdsteknologi 14 Yderligere kommentarer Til sidst havde undersøgelsens deltagere mulighed for at skrive yderligere kommentarer til brugen af velfærdsteknologi i deres arbejde. Det benyttede 123 sig af. Især følgende fire emner blev nævnt: 21 personer advarer mod, at teknologi overtager den menneskelige kontakt, som teknologi netop ikke kan erstatte. 14 personer giver udtryk for, at man skal finde den rigtige balance, så teknologi bliver indført for at skabe bedre arbejdsmiljø og mere tid og ikke for at skære ned i personalet. Flere kræver, at personalet får indflydelse på, hvilken teknologi der bliver anskaffet. 13 personer skriver, at de har oplevet, at brugbar teknologi bliver droppet eller slet ikke bliver anskaffet. Flere af disse giver udtryk for, at der skal bruges flere penge på velfærdsteknologi. 11 personer giver udtryk for, at velfærdsteknologi giver bedre arbejdsmiljø og en bedre dagligdag for personalet. Andre emner bliver nævnt af lidt færre personer. Nogle glæder sig over, at velfærdsteknologi gør borgerne mere selvhjulpne, mens andre oplever, at teknologien kan føre til konflikter med borgere, der ikke ønsker brug af velfærdsteknologi. Endelig ærgrer nogen sig over, at velfærdsteknologi kan være forbundet med tekniske problemer, hvilket medfører spild af tid.

15 Velfærdsteknologi 15 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden august Indsamlingsmetode Svarene er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt to påmindelser til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end velfærdsteknologi. Målgruppe Målgruppen for spørgsmålene om velfærdsteknologi er medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som er ansat i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller et aktivitetscenter. Langt de fleste i denne gruppe er social- og sundhedsassistenter eller socialog sundhedshjælpere. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev medlemmer inviteret til undersøgelsen adresser viste sig at være uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer gennemførte medlemmer undersøgelsen fuldt ud, og 263 afgav nogen svar. Det giver en samlet svarprocent på medlemmer svarede i undersøgelsen på et eller flere spørgsmål om velfærdsteknologi. Repræsentativitet Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene alder og tillidshverv. Det viser sig, at medlemmer i alderen samt medlemmer over 60 år er overrepræsenterede, mens medlemmer i alderen og er underrepræsenterede. Medlemmer under 30 år er stærkt underrepræsenterede. Analysen viser desuden, at medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er stærkt overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenterede. Vægtning af data Data er vægtet for sektor og alder.

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Dørsøgende demente. 8. marts 2016

Dørsøgende demente. 8. marts 2016 8. marts 2016 Dørsøgende demente 7 ud af 10 medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, har det seneste år oplevet, at en dement beboer har forladt hjemmet og ikke kunne finde hjem ved egen hjælp.

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere