maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1"

Transkript

1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn. Brevet er trykt op på side 6 i dette nummer af Maler Nyt. Brug brevet i din egen boligforening. Det er nu der skal males og det er nu boligforeningerne kan låne til forbedringer uden at betale det hvide ud af øjnene i renter. Det organiserede malerfag er parat til at tage fat. Vi tager også fat på Ejer for eningen Danmark. De har en mand siddende i ledelsen, som ikke vil følge den danske model og som får malet sin ejendom i Augustagade af underbetalte polske arbejdere. Det er vi stærkt foruroliget over. Ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom er nøglepersoner i afgørelsen af, om vedligeholdelsesarbejde skal udføres af firmaer og arbejdere der er dækket af den danske model, eller om man anvender underbetalte østeuropæiske arbejdere i stedet. Vi er derfor glade for, at vi nu har en dialog med Ejendoms for eningen Danmark om bygherrers anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Hvis de danske bygherrer der fodrer de udenlandske virksomheder stiller krav om, at disse skal være en del af den danske model, så er der lys forude. Malernes fagforening Storkøbenhavn Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou og Rasmus Gunnarson Oplag: eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 13. december 2009 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 18. marts 2010 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Indhold Flere klubber på pladsbesøg Samlet medlemsfremgang Flere med krav om identifikation OK Københavns Malerlaug og Malernes fagforening udsender fælles brev Ejendomsgigant bruger underbetalte polakker Arbejdspladsliste Kontingentsatser A-kassen informerer Pensionsmøde Arbejdsskader Afdelingen gratulerer Seniorklubben Velkommen til Linda Jubilæum for John Fogelberg Lønstatistik Klubliste Wanted Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Foto: Harry Nielsen Forsiden I Augustagade på Amager er polakker beskæftiget med at renovere en ejendom. De arbejder uden danske aftaler og til ganske lave lønninger. Malernes fagforening blokerer.

3 MOD SOCIAL DUMPNING Flere klubber på pladsbesøg Pladsbesøgene opleves positivt af både klubrepræsentanterne og kolleger, og de giver klubberne noget at arbejde videre med Et nyt hold kolleger fra tre forskellige klubber har været ude at mødes med og tale med deres kolleger. Reaktionerne på pladsesøgene var positive, fordi man mødtes på kollegernes hjemmebane, og fordi der var fokus på, hvad svendene og lærlingene havde på hjerte. Måske har de medlemmer, der ikke kommer til en generalforsamling, også noget, de vil have sagt? Det viser sig, at det har de. Det er ikke altid dem, der råber højest, eller dem, der brokker sig mest, der er parat til at gøre en forskel på deres egne og kollegernes vegne og tør træde ind i en rolle, hvor de rent faktisk bidrager med noget konstruktivt og gør en forskel. Her følger nogle indlæg, der beskriver, hvad kollegerne oplever ved disse pladsbesøg. Så er det jo op til de enkelte svende at byde ind med, hvad de oplever med denne form for kontakt. Banen er kridtet op bolden er givet og så er det super, hvis du spiller med. Peter Friis (Friedmann & Søn): Det var overordnet positivt. Vi var der for at lytte til folk, og ud fra hvad de ville snakke om, fik vi så en dialog. Det viser sig, at der er nogle fælles sager, som folk er utilfredse med i firmaet, og som giver os noget at arbejde videre med over for ledelsen. Det er et godt initiativ fra fagforeningens side, som vi bakker op om. Jørgen Guldbrandsen (Pihl & Søn): Vi fik noget at arbejde videre med fra kollegerne, en god måde at få samlet ting op,der skal forbedres.vi fik hilst på nogle nye ansigter og der var nogle lidt uerfarne svende der fik nogle gode råd som kan hjælpe dem på deres plads.kollegaerne var positive over vores besøg så det var en god oplevelse for alle. Per Hesselholt (Vinkler Aps): Havde også en god oplevelse af dagen. Kollegerne var positive, og der blev taget nogle gode snakke kollegerne imellem. Så det var bestemt det værd. Samlet medlemsfremgang i 2009 For første gang i mange år er der nu samlet medlemsfremgang i Malernes Fagforening Storkøbenhavn Det er et godt resultat af en samlet indsats fra fagforeningen, organisatorer, tillidsfolk og kollegers side. Det er et udtryk for, at det nytter at sætte nærvær, synlighed og involvering af medlemmer på dagsordenen. At tage debatten om, hvorfor det er vigtigt at være organiseret i den forening, der repræsenterer og kæmper for malernes rettigheder i en mere og mere presset byggebranche. At sætte dagsordenen, der handler om, at vi må løfte i flok, og at det gør en forskel, at den enkelte gør, hvad han/hun kan for at styrke det grundlag, der er altafgørende for, at vi sammen kan gå styrket ind i fremtiden. Det er der flere og flere kolleger, der har fokus på. Stor tak og respekt herfra for den indsats. AFGANG Naturlig afgang Afd. Efterløn 14 Pension 10 Døde 8 Hjemrejste udenlandske medl. 1 Midlertidigt nedsat kontingent 7 Overflyttet til LO-forbund 3 Selvstændige (kun i A-kasse) 4 Subtotal, naturlig afgang 47 Ikke-naturlig afgang Afd. Slettede 20 Udmeldte 6 Overflyttet til ikke-lo-forbund 11 Subtotal, ikke-naturlig afgang 37 AFGANG TOTALT 84 TILGANG Afd. Konverterede elever 8 Andre nye danske medl. 75 Andre nye udenlandske medl. 3 TILGANG TOTALT 86 maler nyt 3

4 MOD SOCIAL DUMPNING Flere med krav om identifikation Både blandt hovede ntre prenørerne og nu også Københavns Kommune er der stigende fokus på at benytte overenskomstdækket arbejdskraft. Malerfirmaet Petersen & Andersen ind - fører nu laugets ID-kort for samtlige ansatte Af Adam Pade, Københavns Malerlaug Omkring 100 medarbejdere i malerfirmaerne Petersen & Andersen A/S og Byg - geriets Malerfirma A/S modtager i disse dage deres ID-kort fra Københavns Ma - lerlaug. Dermed nærmer antallet af udstedte ID-kort sig forsigtigt de 500.»Vi møder i stigende grad krav om, at vi kan dokumentere, at vi benytter overenskomstdækket arbejdskraft. I Københavns Kommune er der for eksempel vældig fokus på det nu. Alene inden for de seneste uger har vi oplevet to konkrete sager. Det kunne vi selvfølgelig skrive os ud af, men nu vil vi bruge KM s ID-kort,«fortæller malermester Steen Vesterberg Han - sen, Malerfirmaet Petersen & Andersen A/S i Søborg. Og det sker i fin enighed med firmaets svende, bekræfter klubformand Bjarne Petersen, der naturligvis også er blevet spurgt af Malernes Fagforening, om det ikke var noget for ham og kollegerne at få et ID-kort. Nogen fnisen undervejs ID-kortet blev indledningsvis besluttet på et samarbejdsudvalgsmøde, og siden afholdt firmaet et informationsmøde for hele flokken. Herunder blev de alle fotograferet.»det foregik nede i køkkenet i kælderen, og der var da lidt fnisen undervejs, men vi fik næsten dem alle i kassen,«konstaterer Steen Vesterberg Hansen, der tilføjer, at der udstedes kort til alle fra mester til lærling. Bjarne Petersen frygter ikke, at svendene kommer til at ligne juletræer med først ID-kort fra firmaet, siden fra de arbejdspladser, der kræver særlig legitimation.»så kan vi måske lægge det ene kort væk, mens vi bruger det andet,«siger Bjarne Petersen. Oplægget fra firmaet er, at kortet bæres synligt. Det er svendene indstillet på, selv om enkelte typer arbejdsopgaver måske gør, at man lægger det i lommen for at passe på det. Kortene leveres heldigvis i holdere med clips i en solid kvalitet. Malerfirmaerne har mulighed for at vælge imellem at få sendt kortene direkte hjem til svendene eller modtage dem i firmaet. Hos Petersen & Andersen og Byggeriets Malerfirma bliver kortene fordelt til mestrene, der sørger for, at hver svend får sit kort. Glade for info-møder Petersen & Andersen og Byggeriets Malerfirma lancerer i øvrigt i denne tid en ny hjemmeside, hvor medarbejderne kan logge sig ind og udarbejde timesedler.»på vejen ind bliver de tvunget til at klikke sig igennem et nyhedsbrev fra firmaet. Her vil vi fortælle om firmaets aktiviteter om nye kunder og ordremængden,«fortæller Steen Vesterberg Hansen, der i øvrigt kan notere, at informationsmøderne er blevet en sådan succes, at firmaet fremover vil betale den første time, så der er mødepligt. 4 maler nyt

5 MOD SOCIAL DUMPNING OK 2010 Forhandlingerne om ny overenskomst er nu i gang. Fra fagforeningens side sætter vi fokus på forbedringer af overenskomsten, der kan være med til at beskytte vores overenskomstsystem (den danske model), samt initiativer imod social dumpning: Forslag til beskyttelse af den danske model 1. Servicebesøg., sikkerhedsrepræsentant og virksomhedsledelse foretager jævnligt servicebesøg på arbejdspladserne sammen eller hver for sig. 2. Vederlag og kvartalsbesøg. Klubbestyrelsen har ret til at foretage pladsbesøg 1 gang i kvartalet. Firmaet betaler 2 gange for max 3 personer. Klubformænd med et valggrundlag op til 49 personer, modtager et årligt vederlag af virksomheden på kr Vederlaget udbetales som kompensation for klubformandens varetagelse af sit hverv udenfor dennes ar - bejdstid. Er valggrundlaget mellem 50 og 99 personer er vederlaget kr Er valggrundlaget over 100 personer er vederlaget kr Firmamøder. Alle ansatte har ret til deltagelse i 1 årligt informationsmøde i arbejdstiden af en varighed på max 3 timer incl. transport. Mødet arrangeres af fagforeningen og skal omhandle overenskomstforhold. Virksomheden udleverer medarbejderliste til fagforeningen til brug for informationsmødets indkaldelse. 4. Gensidig anbefaling. Parterne er enige om at anbefale medlemskab i Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. 5. ID- kort. Parterne er enige om at anbefale ID- kort i alle virksomheder. Forslag til initiativer imod social dumpning værktøj til forsvar af fagets overenskomst 1. Underentreprenører/vikaransatte. Ved brug af underentreprenører/vikarbureauer forpligter firmaet sig til kun at bruge overenskomstdækkede virksomheder. Det skal af APV en fremgå, hvem man bruger. Firmaet stiller kopi af lønsedler til rådighed for fagforeningen, hvor denne ved begrundet anmodning ønsker dette. 2. Arme/ben. Ved firmaets brug af underentreprenører/vikarbureauer kan det ved tvivlsspørgsmål fagretligt behandles, om der er tale om falske selvstændige. Ved bedømmelse af dette, bruges SKAT s retningslinjer. 3. Garantiløn. Garantiløn i akkord er kr. 150,-. 4. Arbejdstid. Den ugentlige arbejdstid nedsættes til 35 timer med fuld lønkompensation. Overenskomstens 1, stk. 3 udgår. Ved ønske om variabel ugentlig arbejdstid forhandles dette i hvert enkelt tilfælde med organisationernes medvirken og en eventuel aftale skal godkendes af disse. 5. Ansættelsesblanket. Ansættelsesblanket/aftale skal foreligge fra 1. arbejdsdag. OK 2010 maler nyt 5

6 MOD SOCIAL DUMPNING Brev til din bolig- eller ejerforening sæt på bestyrelsens dagsorden: Lad male nu! MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN Til alle ejere og lejere, der ønsker en kønnere hverdag! Trænger I til at få malet? Så er det nu, I skal slå til! 6 maler nyt

7 MOD SOCIAL DUMPNING Medlem skaffer medlem maler nyt 7

8 MOD SOCIAL DUMPNING Af Torben Kragh, Fagbladet 3F, Foto: Harry Nielsen Ejendomsgigant bruger underbetalte polakker Amager er skueplads for store og små slag i kampen for en bæredygtig fremtid. I Bella Center handlede det i december om klima. I Augustagade om under betaling af polske arbejdere Det er på Amager, det sker. I Bella Center handlede det om at sikre en bæredygtig klode. I Augustagade et par kilometer derfra handler det om et bæredygtigt arbejdsmarked. I Bella Center er problemet den rige verdens grådighed. I Augustagade en stor dansk ejendomsbesidder, der bruger un - derbetalt polsk arbejdskraft. Det er Søren Impgaard Nielsen. Han ejer ejendommen Augustagade via selskabet IN Ejendomme A/S. Og så er han med i bestyrelsen for Ejen doms for - eningen Danmark, som er organisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Polakker på lav løn Der er 25 til 30 polakker beskæftiget med at renovere ejendommen. De arbejder uden danske aftaler og til ganske lave lønninger, fortæller Rasmus Gunnarson, næstformand i Malernes Fagforening i København.»Polakkerne påstår alle, at de er selvstændige. Men det er blot en konstruktion, man har prøvet at skabe, for at de kan slippe for at betale skat, sociale ydelser og afregne efter dansk overenskomst,«siger han. Mandag den 7. december havde fagforeningen indkaldt til demonstration. Målet var at gøre gadens beboere op - mærksomme på, hvad der foregår. At dømme efter reaktionerne har fagforeningen fuld opbakning til kampen mod underbetaling. Afviser overenskomst Det forarger især Malernes fagforening Storkøbenhavn, at et medlem af bestyrelsen i Ejen doms for eningen Danmark ikke 8 maler nyt

9 MOD SOCIAL DUMPNING Ejendomsforeningen Danmark i dialog med Malernes fagforening SIDSTE! vil følge spillereglerne på arbejdsmarkedet.»som bygherre har han helt kontrol over, hvordan renoveringsarbejdet skal udføres. Så der er tale om et bevidst valg alene for at tjene fedt på andres bekostning. Det er stærkt bekymrende, at det er sådanne personer, der leder Ejen doms - for eningen Danmark,«siger Rasmus Gun - narson. Fagforeningen har uden held prøvet at tegne overenskomst for polakkerne. Arbejdet er derfor nu omfattet af blokade. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Imp gaard Nielsen. FAKTA Ejendomsforeningen Danmark har sagt ja til en dialog med Malernes fagforening. Det sker med henblik på at drøfte principperne i bygherres anvendelse af udenlandsk arbejdskraft til renoveringsopgaver. Baggrunden for dialogen der indledtes før jul i Byggefagenes Hus er en sag vedr. brug af polske arbejdere, rejst af Malernes fagforening imod et medlem af Ejendomsforeningen Danmarks hovedbestyrelse. Malernes fagforening ser ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom som nøglepersoner i afgørelsen af, om vedligeholdelsesarbejde skal udføres af firmaer og arbejdere der er dækket af den danske model, eller om man vil anvende underbetalte østeuropæiske arbejdere i stedet. Fagforening er derfor glad for, at Ejendomsforeningen Danmark har sagt ja til en dialog om brug af udenlandsk arbejdskraft. Fra kollega til kollega Du er som medlem af fagforeningen den bedste til at sikre, at alle malersvende kommer med i vores fællesskab Augustagade på Amager ejes af selskabet IN Ejendomme A/S. Det har adresse på Pallasvej 9 i Vejle. Direktør i selskabet er Søren Impgaard Nielsen. Han er også bestyrelsesmedlem i Ejen - domsforeningen Danmark. Til renovering af ejendommen i Au gu - stagade er der hyret polakker. Det sker gennem virksomheden NemtogBilligt.EU. De påstår alle, at de er selvstændige. En del er indkvarteret i tomme lejligheder i ejendommen, der nu renoveres. Malernes fagforening har krævet arbejdet dækket af overenskomst. Ifølge fagforeningen vil Søren Impgaard Nielsen ikke forhandle en aftale, der sikrer de polske arbejdere dansk overenskomst. Arbejdet er derfor blokeret. En varslet sympatikonflikt trådte i kraft fredag den 11. december Malerfaget er et fællesskab, hvor me - stre og svende samarbejder om en overenskomst, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsforhold og høj faglig kvalitet og hvor vi i fællesskab be - skytter og forsvarer faget mod angreb udefra og forsøg på nedbrud. Når en malersvend vil være med i dette fællesskab, så er det en selvfølge at være medlem af Malernes fagforening Storkøbenhavn. Det er frivilligt for den enkelte at være med. Men hvem ønsker at stå uden for fællesskabet, når det kommer til stykket? Det kan i hvert fald ikke være økonomi, der taler for at stå udenfor. Medlem skaffer medlem! Kender du en malersvend eller lærling, der ikke er med i fagforeningen? Så spørg om din kollega for sin egen skyld vil være en del af vores fællesskab. Det er nemt. Blanketten på side 7 skal blot udfyldes og indsendes. Flere med i vores fællesskab kommer nye medlemmer til gode, og det kommer dig til gode. Malernes fagforening Storkøbenhavn. Et medlemskab af fagforeningen koster 507 kroner om måneden. Som bekendt er dette beløb fradragsberettiget. Se øvrige kontingentsatser på malerneshus.dk. maler nyt 9

10 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets art C. Møllmann & Co. A/S Bryggervangen udv. vindue E.Pihl & Søn. Tåstrup Hovedgade 86-88, Tåstrup omb. renovering E.Pihl & Søn. Artellerivej 71C, Kbh.S udv. facade E.Pihl & Søn. Tåstrup Hovedgade 86-88, Tåstrup udv. vinduer Folmer Hansen A/S Ådalsvej 23, Vanløse udv. vinduer Gundsø malerforetning Neergårdsvej 6-12 trapper H.Friedmann & Søn A/S Nansensgade 7-11 udv. facade m.m. H.Friedmann & Søn A/S Christains Brygge udv. vindue. gårdside Holger Christensen & Søn A/S bakkenborgvej.2 Skælskør, ny Aldi ny & ombygning Holger Christensen & Søn A/S Teglværksvej 10 1,sal Skælskør ny ombygning Holger Christensen & Søn A/S Garvervej 13 Slagelse ny tilbygning Holger Christensen & Søn A/S Allen 15 sorø.region Sjælland omb.renovening Holger Christensen & Søn A/S Gammeltorv.3. Skælskør omb.renovening Holger Christensen & Søn A/S Slagelse Syghus. Opg. 41 omb.renovening Holger Christensen & Søn A/S Slagelsevej 5 Sorø. Albertihuset, 1. sal omb.renovening Holger Christensen & Søn A/S batterivej korsør udv.vinduer & facade Holger Christensen & Søn A/S Willemosevej 4.Slagelse. Gymnasium. vedligehold. Holger Christensen & Søn A/S Tuelsøvej 42. Sorø villa omb-renovering Holger E. Jensen Vejdirektoratet,Niels Juels Gade. Kbh.K kontorer vedligehold. Kurt Hansen A/S K.A.S. Ballerup. Bygn.10 vedligehold. Kontingentsatser for 2010 På fagforeningens efterårsgeneralforsamling blev det besluttet, at lokalkontingentet skulle stige med 19 kroner pr. måned for svende og 5 kroner pr. måned for lærlinge. Beslutningen blev truffet, fordi der var enighed om, at vi stadig væk vil have og være en stærk fagforening. A-kasse-kontingentet er også steget. Derfor vil man fremover skulle betale 11 kroner mere om måneden i A-kasse-kontingent. Grundet stigningen i lokalkontigent på de 19 kroner og stigningen i A-kasse-kontingentet på 11 kroner vil den samlede stigning altså være på 30 kroner pr. måned KONTINGENTSATSER Fuldtidsmedlem med A-kasse og efterløn 1350 kr. uden gruppeliv og 1378 kr. med gruppeliv. 2. Fuldtids medlem med A-kasse uden gruppeliv 927 kr. og 955 kr. med gruppeliv. 3. Fuldtidsmedlem uden A-kasse og uden gruppeliv 507 kr. 535 kr. med gruppeliv. 4. Elever 96 kr. uden gruppeliv 124 kr. med gruppeliv. Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne: maler nyt

11 A-kassen informerer Ændring af udbetaling. Lovgivningen tillader ikke længere, at dagpenge udbetales hver 14. dag. Bygge - fagenes A-kasse har derfor været nødt til at ændre på udbetalingsterminerne således, at der sidste gang udbetales for en 14-dages periode den 29. januar. Herefter vil næste udbetaling være fredag den 26. februar for ugerne /2010 og frem- over en gang om måneden på den sidste fredag i måneden. Dette gælder udbetaling af dagpenge og kursusgodtgørelse. Digital selvbetjening. A-kassen vil i løbet af vinteren 2010 overgå til væsentlig mere selvbetjening. Du vil fremover skulle benytte vores hjemmeside til at taste dagpengekort, ansøge om Pensionsmøde med PensionDanmark Har du tænkt over, at din arbejdsmarkedspension udvikler sig hele tiden. Både med hensyn til det beløb, der indbetales til pensionsordningen via din løn, men også hvad din pensionsordning i PensionDanmark dækker, og hvad du kan få ud af den. Hvad sker der ved kritisk sygdom? Hvad sker der, hvis dine indbetalinger stopper? Hvornår kan du få noget udbetalt? Kan du lave en supplerende indbetaling? Hvad sker der, hvis du dør? Hvornår kan du få noget udbetalt? Hvordan hænger din arbejdsmarkedspension sammen med Forårspakken? Kan du tilpasse din pensionsordning til dine individuelle behov? Få noget at vide om alt dette og meget mere, når vi holder et informationsmøde med PensionDanmark onsdag den 10. februar 2010 kl i Byggefagenes Hus Lygten 10. Kbh. NV feriedagpenge, taste efterlønskort osv. Her vil du også kunne finde din udbetalingsspecifikation. Vi anbefaler derfor, at du allerede nu henter en pinkode på vores hjemmeside. Pinkoden skal du bruge sammen med dit cpr. nr. til at identificere dig med. Hjemmesiden finder du på adressen Se under punktet selvbetjening og klik endnu engang på selvbetjening. Så kommer du frem til selvbetjeningsmenuen, hvor du kan bestille din pin-kode. Satser i 2010 Dagpenge: Max 752,- kr/dag, som også er den sats arbejdsgiveren skal betale for g- dage. Arbejdsskader Malerforbundet varetager fremover vores arbejdsskadesager. Alle nye henvendelser skal dog stadig gå via fagforeningen. Ved arbejdsskade skal du derfor henvende dig til faglig sekretær Gert Hansen, tlf Arbejdsløshedsstatistik Ledighedstallene uge Bygningsmalere: 279 svarende til 19,3 % Skiltemalere: 9 svarende til 22,5 % Vognmalere: 13 svarende til 16,2 % Ledigheden ligger med udgangen af uge dobbelt så højt som den tilsvarende periode i 2008, og vi skal tilbage til 1996 for at finde et ledighedstal, der svarer til den nuværende situation. maler nyt 11

12 Afdelingen gratulerer 70 år Ib Nielsen Ove Eriksen John Wilhelm Andersen Knud Albin Carlsen Leif Tolman Tonny Bløndal Curt Engholm Poul Henning Thyren Carl Rasmussen Preben Sell Jensen Finn Bernhard Børger Svend Erik S. Christensen Robert Ziegler Peter Obeling Johannsen 75 år Jens Erik Petersen Egon Hartvig Jørgensen Gorm Rasmussen Arne Ole Jensen 80 år Henning Victor Jørgensen Bent Castor Andersen Heinrich svend Petersen Arne Erik Christensen John Rasmussen Knud A. Rasmussen Ojen Aage Vagn Olsen 85 år Einer Martin Flies Seniorklubben Bevar dit medlemskab af Maler forbundet for 100 kr. om året Alt dette får du for de 100 kr. Du vil få fagbladene»maleren«og»malernyt«. Du kan deltage i arrangementer, som Malernes fagforening arrangerer, bl.a. den årlige pensionist-skovtur. Fagforeningens seniorudvalg et aktivt udvalg: Vi arrangerer julefrokost, hvor julegaven er 1/1 flaske snaps. Vi arrangerer en forårsfest, hvor vi får vin med hjem. Der er også tilbud om at deltage i forskellige kulturelle arrangementer vi har haft en byvandring til Københavns gamle værtshuse og hørt om deres historie. Vi har besøgt Assistens kirke - gården, og vi har haft en bådtur på Fure - søen. Vi har også sang- og musiksammenkomster, forskellige foredrag, bl.a. om pensionistens rettigheder eller rejse- og lysbilledforedrag og meget andet. Det vigtigste er dog at hygge sig og tale med sine gamle kolleger. NB. Ved de fleste af vore sammenkomster er din partner også velkommen! På gensyn i Seniorklubben. Hilsen seniorudvalget Benny Christensen PS. Husk: Ingen returbillet. Har du først som pensionist meldt dig ud af Malerforbundet, kan du ikke blive meldt ind igen! Problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig karakter på arbejdspladsen? Husk: Vi er ikke længere væk end telefonen Til alle medlemmer af malernes seniorer i Københavns afdeling Seniorudvalget er i fuld gang med programmet for første halvår af Der vil både være spændende foredrag, virksomhedsbesøg og andet, bl.a. vores forårsfest til marts, men dette vil I få besked om senere. 12 maler nyt

13 Velkommen til Linda Linda Greves har afløst Morten Velling som organisator i Malernes fagforening Storkøbenhavn Efter Morten Velling sagde sin stilling som organisator op i Malerforbundet, har vi nu fået en supergod erstatning. Først skal der lyde en stor tak for indsatsen til Morten, som nu er ansat som organisator i Forbundet TIB. Held og lykke med de nye udfordringer herfra. Linda er den, der skal forsætte organiseringen i samarbejde med Mette. Som beskrevet tidligere, er det en del af den indsats, der skal skabe et større sammenhold på den enkelte arbejdsplads og sørge for at skabe fokus på det, der betyder noget for malernes fremtid. Med udgangspunkt i den virkelighed, der opleves i den enkelte virksomhed, men også med fællesskabets interesse. Er du i tvivl om, hvad dette går ud på så ring til DIN fagforening. Jubilæum for John Fogelberg Opmåler John Fogelberg kan den 21. marts 2010 fejre sit 25 års jubilæum som opmåler i Malernes fagforening Stor kø ben havn John har gennem sit opmålerliv serviceret et utal af kolleger med sine opmålingsregninger og har samtidig også be - tjent mange firmaer både med opmåling og beregning. John har igennem årene haft en del tillidserhverv, det være sig som klubkasserer i værkstedsklubber, som sikkerhedsrepræsentant for huset, kasserer for personaleforeningen i huset, samt som næstformand i MUF. John er i dag daglig leder af opmålingsafdelingen som er blevet til MOB Ma ler nes Opmåler og Beregner kon tor i Region 1, og som i dag består af Kø ben havn/sjælland Bornholm og Stor strøm afdelin ger. Malernes Fagforening Storkøbenhavn vil fejre John ved en reception fredag den 19. marts fra kl i Bygge fagenes Hus Lygten 10. Vi håber, at rigtig mange venner af op - målingsafdelingen, kolleger og samarbejdspartner vil komme for at hilse på. 250,00 Lønstatistik 240,00 230,00 230,03 224,40 Fortjeneste opmålt arbejde ,00 210,00 203,06 215,01 216,92 Året 2009 er fra 1. maj til 1. december 200,00 190,00 188,84 180,00 170, maler nyt 13

14 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Arne Valling Rasmussen A/S Andreas Valdemar Hage Dron. Dagmars Allé Valby Artex Byggeentreprise A/S Mads Jensen Vedskøllevej 101, 4600 Køge Casper Månsson Taastrup Vænge 47,2, Taastrup / Monika Severinsen Elmevej Herfølge / Atega Farveforsyning Henrik Brinckmann Fosdal Blokland 74,st tv 2620 Albertslund Bech & Koch Brian Carl Øllegaard Stenløsebo Stenløse Allan Christensen Thomas Kingosvej Ringsted Bendt Barsdal ApS Michael Thomas Wenzel Bygaden Værløse Bjørn Forsberg Katrinedalsvej 43,st, Vanløse Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej Rødovre / Brdr. Steinfath A/S Villy Boas Børkop Stærevej 60,1 tv 2400 København NV Flemming Søderberg Valby Kirkevej 12, 2500 Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand / Bühring & Johansen ApS Steen Skovbæk Johansen Ensianvej Roskilde C. Møllmann & Co A/S Karina Mona Helsengren Valhøjs Alle 86 B,st tv 2610 Rødovre Allan Steen Madsen Hesseløgade 31,1 tv 2100 København Ø C. S. Service Aps Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup / Kenneth Lindsø Street Kildeholm Glostrup Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen Skolestrædet Gørløse Daugaard ApS Tommy Saurbrey Mikkelsen Broksøvej Vallensbæk Strand / E. Pihl & Søn A/S Jørgen Hedemann Gulbrandsen Læsøvej Køge Arno Eigil Jensen Hejrebanken Herfølge / Martin Michael Nielsen Nordlindsväg 96 C S Malmø 0 Sverige Folmer Hansen A/S Majbritt Klink Dalgaard Hansstedvej 10,st th 2500 Valby Geert Hansen og Co ApS Brian Clasen Blåbærhaven 8,2 mf 2980 Kokkedal / Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen 5, 2600 Glostrup Tea Fenger-Cederborg Høsten Teglværksvej Haslev Georg Preisler ApS Uffe Falk Petersen Egernvænget Kokkedal Heini Sandner Møllemoseparken Allerød Gert Jensen Aps Bent Bertram Nyvej 35,1 tv 2750 Ballerup Gilleleje Malerentreprise ApS Tommy Jensen Jensløvs Tværvej 12,st th 2920 Charlottenlund / H. Friedmann & Søn A/S Peter Friis Nielsen Aksel Møllers Have 24,6 tv 2000 Frederiksberg Morten Brynald Listedvej 24,1 tv, 2770 Kastrup Harald Jørgensen A/S Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle Hvidovre Gitte Lisbeth Diemar Mølle Allé 19,3 th 2500 Valby Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre / Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget 5, 4690 Haslev Hilmar Rasmussen A/S Pernille Vangsgaard Pedersen Rungsted Plads 10,1 th 2200 København N / Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde / Svend Erik Peitzsch Dalvænget Ballerup / J. P. Olsen & Søn ApS Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj / Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge / J.P. Hoverby A/S Tommy Balken Lillekær 2,8 th, 2610 Rødovre Kristina Tornvig / Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F, 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N / Jens Peter Hansen Rytterkær Smørum / Kristina Svenning Mølgaard Toftevej Taastrup Jørgen Holm A/S Michael Broch Ærtebjergvej 83, 2650 Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Niels Hansen Kløvervej 8,2 th, 4600 Køge / Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Martin Jesper Jeppesen Sundholmsvej 53,2 th 2300 København S / maler nyt

15 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Kurt Hansen A/S Jon Panduro Petersen Nyvej 45,1 tv, 2750 Ballerup Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund / Løvens Kemiske Fabrik Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk / Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Margrethe Assingbo Nyvej 10, 2620 Albertslund Malerfirmaet Eskildsen A/S Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Peter Lidegaard Jægergangen Bagsværd Malerfirmaet Theisen ApS Claus Rosengaard Kristensen Topperne 1, Albertslund Malermestergruppen af 1983 ApS Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Nielsen & Kromann A/S Jimi Pedersen Bellahøjvej 112,3, 2720 Vanløse / Nybo Malerfirma ApS Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev / Ole V. Hansen ApS Martin Dreymann Hindustanvej København S Matias Eloy Casanas Ree Testrup Alle 20, 2770 Kastrup Per Hardi ApS Ole Tokehøj Nordvanggårdsvej 6,2, Birkerød Mikael Jørgen Søfeldt Fruebjergvej 4,St Tv 2100 København Ø Lars Dyrby Frederikssundsvej 233, 1 Tv Brønshøj Peter Maler Aps Mie Grove Jensen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV / Jakob Hartmund Rolandsen Petersen & Andersen A/S / Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Nicolas H. Jørgensen Vesterbrogade 119,2 th 1620 København V / Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle 14, 2650 Hvidovre / Robert Rasmussen A/S Jesper Brønsbjerg Hyacintgartan 27, Malmø Sverige / Jesper Carl Tulpangatan 8, Malmø Sverige Roel Jensen A/S Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé Valby / Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S / S.B.M. A/S Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej 123, 2650 Hvidovre Haris Klipo Dansögatan 10, Malmö Sverige Jesper Milsted Sortedam Dossering 59 H, København Ø / Sander & Dam A/S Lars Peter Hansen Budstikken 100, 2630 Taastrup SAS Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle 15, 2770 Kastrup / Seehusen A/S Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16,1 th, 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg / Kitt Møller Christia Holm Gersagerparken 117,5 tv 2670 Greve / Th. Jensen & Søn A/S Henrik Broe Granskoven 139, 2600 Glostrup / Jørgen Brandt Müller Røjlehaven 25, 2630 Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th 2600 Glostrup Tom Olsen A/S Jannis Robert Kvist Valdemarskrogen Søborg Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej 9, 2610 Rødovre Torben Madsen A/S Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber Alberts Specht Rådmand Billes Vej Rødovre V.S. Larsen A/S Thomas Gottlieb Bennetzen Ved Egedam 19,st, Hillerød Karl Viggo Hansen Tårnbjerggårdsvej 3, 4320 Lejre Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv, 2400 København NV / Vinkler ApS Per Hesselholdt Tornekrogen 27, 3500 Værløse John Nordbo Marbæk Park 55, 2750 Ballerup Søren Jespersen Skyttehusene 60, 2620 Albertslund / Aage Møller & Søn Aps Nicolai Hjorth Sjællandsgade 27,1 th 2200 København N Søren Kastrup Petersen Egevangshusene 227, 2630 Taastrup Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S / Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 15

16 ID NR: WANTED FØLGENDE FIRMAER EFTERLYSES I KAMPEN FOR LIGE VILKÅR: NEMT OG BILLIGTEU V. ROBERT HENINZ, POLEN UAB STES, LITAUEN K. PEDERSEN, MARIBO ANDERSEN & HEBEL AGENTURER HERLEV NEW VIEW, HAVDRUP RING TIL DIN FAGFORENING, HVIS DU MØDER DEM DUSØR: LIGE VILKÅR DISSE FIRMAER ØNSKER IKKE AT INDGÅ OVERENSKOMST MED MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d.

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d. maler nyt Oktober 2010 nr. 4 Beskyt dit fag og din overenskomst Malerfaget og andre håndværksfag er forts under hårdt pres. Arbejdsløsheden og en unfair konkurrence på byggepladserne fra uorganiseret udenlandsk

Læs mere

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken maler nyt Juli 2010 nr. 3 Fair forandring Lærlinge sagde også nej til pakken Det er på høje tid, at Lars Løkke Ras - mussens regering kommer væk. Den blå regering påfører os: Meget stor arbejdsløshed især

Læs mere

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5 April 2011 nr. 2 480 ledige malere og boligmangel i byen Der er p.t. 480 ledige malersvende i Storkøbenhavn. Det betyder dårlig økonomi for vores ledige kolleger, for familierne og for omsætningen og dermed

Læs mere

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3 Juli 2011 nr. 3 Folketingsvalget Tryghed, job og efterløn Det er vigtige emner for malerne. Partiernes holdning til de tre spørgsmål vil for mange afgøre, hvor krydset bliver sat. Tryghed er, at kunne

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 April 2013 nr. 2 Job til malerne Regeringens forslag til vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen ikke mindst fra

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3 Juli 2013 nr. 3 80 fremskridt 80 fremskridt* har den socialdemokratisk ledede regering fået gennemført i folketinget. Enhedslisten har lagt stemmer til langt de fleste af disse fremskridt. Døm selv, om

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2 maler nyt Juli 2008 nr. 2»100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Gitte er organizer Side 8 Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare

Læs mere

Store summer hives ud af betændt model

Store summer hives ud af betændt model Oktober 2012 nr. 4 Fagforeningen afværger dagpengefald Ingen medlemmer af Malernes fagforening falder ud af dagpengesystemet 1. januar som følge af halveringen af dagpengeperioden. Det er besluttet i fagforeningens

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg:

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg: Oktober 2013 nr. 4 Kommunalvalg: Dumping er på dagsordenen Der er valg til kommunalbestyrelserne tirsdag den 19. november. Regeringen har opfordret kommuner og regioner til at indføje arbejdsklausuler

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3 maler nyt Juli 2009 nr. 3 Flere med i malernes fællesskab Nu er det frit for danske spekulanter at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra EU- landene uden at betale dem løn efter dansk overenskomst. Samtidig

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Oktober 2014 nr. 4 Arbejdsmiljø info Hvis uheldet er ude! Anmeldelse af arbejdsskade? Har du mistanke om, at din sygdom skyldes arbejdsmiljøet som for eksempel nedslidning af kroppen, eller har du været

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag:

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34.

Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34. Oktober 2011 nr. 4 Truslen mod faget Malermestres og bygherrers brug af firmaer der ikke har overenskomst, påfører malerfaget flere negative ting: Fagets overenskomst og dermed den danske model undergraves.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere