maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1"

Transkript

1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn. Brevet er trykt op på side 6 i dette nummer af Maler Nyt. Brug brevet i din egen boligforening. Det er nu der skal males og det er nu boligforeningerne kan låne til forbedringer uden at betale det hvide ud af øjnene i renter. Det organiserede malerfag er parat til at tage fat. Vi tager også fat på Ejer for eningen Danmark. De har en mand siddende i ledelsen, som ikke vil følge den danske model og som får malet sin ejendom i Augustagade af underbetalte polske arbejdere. Det er vi stærkt foruroliget over. Ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom er nøglepersoner i afgørelsen af, om vedligeholdelsesarbejde skal udføres af firmaer og arbejdere der er dækket af den danske model, eller om man anvender underbetalte østeuropæiske arbejdere i stedet. Vi er derfor glade for, at vi nu har en dialog med Ejendoms for eningen Danmark om bygherrers anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Hvis de danske bygherrer der fodrer de udenlandske virksomheder stiller krav om, at disse skal være en del af den danske model, så er der lys forude. Malernes fagforening Storkøbenhavn Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou og Rasmus Gunnarson Oplag: eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 13. december 2009 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 18. marts 2010 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Indhold Flere klubber på pladsbesøg Samlet medlemsfremgang Flere med krav om identifikation OK Københavns Malerlaug og Malernes fagforening udsender fælles brev Ejendomsgigant bruger underbetalte polakker Arbejdspladsliste Kontingentsatser A-kassen informerer Pensionsmøde Arbejdsskader Afdelingen gratulerer Seniorklubben Velkommen til Linda Jubilæum for John Fogelberg Lønstatistik Klubliste Wanted Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Foto: Harry Nielsen Forsiden I Augustagade på Amager er polakker beskæftiget med at renovere en ejendom. De arbejder uden danske aftaler og til ganske lave lønninger. Malernes fagforening blokerer.

3 MOD SOCIAL DUMPNING Flere klubber på pladsbesøg Pladsbesøgene opleves positivt af både klubrepræsentanterne og kolleger, og de giver klubberne noget at arbejde videre med Et nyt hold kolleger fra tre forskellige klubber har været ude at mødes med og tale med deres kolleger. Reaktionerne på pladsesøgene var positive, fordi man mødtes på kollegernes hjemmebane, og fordi der var fokus på, hvad svendene og lærlingene havde på hjerte. Måske har de medlemmer, der ikke kommer til en generalforsamling, også noget, de vil have sagt? Det viser sig, at det har de. Det er ikke altid dem, der råber højest, eller dem, der brokker sig mest, der er parat til at gøre en forskel på deres egne og kollegernes vegne og tør træde ind i en rolle, hvor de rent faktisk bidrager med noget konstruktivt og gør en forskel. Her følger nogle indlæg, der beskriver, hvad kollegerne oplever ved disse pladsbesøg. Så er det jo op til de enkelte svende at byde ind med, hvad de oplever med denne form for kontakt. Banen er kridtet op bolden er givet og så er det super, hvis du spiller med. Peter Friis (Friedmann & Søn): Det var overordnet positivt. Vi var der for at lytte til folk, og ud fra hvad de ville snakke om, fik vi så en dialog. Det viser sig, at der er nogle fælles sager, som folk er utilfredse med i firmaet, og som giver os noget at arbejde videre med over for ledelsen. Det er et godt initiativ fra fagforeningens side, som vi bakker op om. Jørgen Guldbrandsen (Pihl & Søn): Vi fik noget at arbejde videre med fra kollegerne, en god måde at få samlet ting op,der skal forbedres.vi fik hilst på nogle nye ansigter og der var nogle lidt uerfarne svende der fik nogle gode råd som kan hjælpe dem på deres plads.kollegaerne var positive over vores besøg så det var en god oplevelse for alle. Per Hesselholt (Vinkler Aps): Havde også en god oplevelse af dagen. Kollegerne var positive, og der blev taget nogle gode snakke kollegerne imellem. Så det var bestemt det værd. Samlet medlemsfremgang i 2009 For første gang i mange år er der nu samlet medlemsfremgang i Malernes Fagforening Storkøbenhavn Det er et godt resultat af en samlet indsats fra fagforeningen, organisatorer, tillidsfolk og kollegers side. Det er et udtryk for, at det nytter at sætte nærvær, synlighed og involvering af medlemmer på dagsordenen. At tage debatten om, hvorfor det er vigtigt at være organiseret i den forening, der repræsenterer og kæmper for malernes rettigheder i en mere og mere presset byggebranche. At sætte dagsordenen, der handler om, at vi må løfte i flok, og at det gør en forskel, at den enkelte gør, hvad han/hun kan for at styrke det grundlag, der er altafgørende for, at vi sammen kan gå styrket ind i fremtiden. Det er der flere og flere kolleger, der har fokus på. Stor tak og respekt herfra for den indsats. AFGANG Naturlig afgang Afd. Efterløn 14 Pension 10 Døde 8 Hjemrejste udenlandske medl. 1 Midlertidigt nedsat kontingent 7 Overflyttet til LO-forbund 3 Selvstændige (kun i A-kasse) 4 Subtotal, naturlig afgang 47 Ikke-naturlig afgang Afd. Slettede 20 Udmeldte 6 Overflyttet til ikke-lo-forbund 11 Subtotal, ikke-naturlig afgang 37 AFGANG TOTALT 84 TILGANG Afd. Konverterede elever 8 Andre nye danske medl. 75 Andre nye udenlandske medl. 3 TILGANG TOTALT 86 maler nyt 3

4 MOD SOCIAL DUMPNING Flere med krav om identifikation Både blandt hovede ntre prenørerne og nu også Københavns Kommune er der stigende fokus på at benytte overenskomstdækket arbejdskraft. Malerfirmaet Petersen & Andersen ind - fører nu laugets ID-kort for samtlige ansatte Af Adam Pade, Københavns Malerlaug Omkring 100 medarbejdere i malerfirmaerne Petersen & Andersen A/S og Byg - geriets Malerfirma A/S modtager i disse dage deres ID-kort fra Københavns Ma - lerlaug. Dermed nærmer antallet af udstedte ID-kort sig forsigtigt de 500.»Vi møder i stigende grad krav om, at vi kan dokumentere, at vi benytter overenskomstdækket arbejdskraft. I Københavns Kommune er der for eksempel vældig fokus på det nu. Alene inden for de seneste uger har vi oplevet to konkrete sager. Det kunne vi selvfølgelig skrive os ud af, men nu vil vi bruge KM s ID-kort,«fortæller malermester Steen Vesterberg Han - sen, Malerfirmaet Petersen & Andersen A/S i Søborg. Og det sker i fin enighed med firmaets svende, bekræfter klubformand Bjarne Petersen, der naturligvis også er blevet spurgt af Malernes Fagforening, om det ikke var noget for ham og kollegerne at få et ID-kort. Nogen fnisen undervejs ID-kortet blev indledningsvis besluttet på et samarbejdsudvalgsmøde, og siden afholdt firmaet et informationsmøde for hele flokken. Herunder blev de alle fotograferet.»det foregik nede i køkkenet i kælderen, og der var da lidt fnisen undervejs, men vi fik næsten dem alle i kassen,«konstaterer Steen Vesterberg Hansen, der tilføjer, at der udstedes kort til alle fra mester til lærling. Bjarne Petersen frygter ikke, at svendene kommer til at ligne juletræer med først ID-kort fra firmaet, siden fra de arbejdspladser, der kræver særlig legitimation.»så kan vi måske lægge det ene kort væk, mens vi bruger det andet,«siger Bjarne Petersen. Oplægget fra firmaet er, at kortet bæres synligt. Det er svendene indstillet på, selv om enkelte typer arbejdsopgaver måske gør, at man lægger det i lommen for at passe på det. Kortene leveres heldigvis i holdere med clips i en solid kvalitet. Malerfirmaerne har mulighed for at vælge imellem at få sendt kortene direkte hjem til svendene eller modtage dem i firmaet. Hos Petersen & Andersen og Byggeriets Malerfirma bliver kortene fordelt til mestrene, der sørger for, at hver svend får sit kort. Glade for info-møder Petersen & Andersen og Byggeriets Malerfirma lancerer i øvrigt i denne tid en ny hjemmeside, hvor medarbejderne kan logge sig ind og udarbejde timesedler.»på vejen ind bliver de tvunget til at klikke sig igennem et nyhedsbrev fra firmaet. Her vil vi fortælle om firmaets aktiviteter om nye kunder og ordremængden,«fortæller Steen Vesterberg Hansen, der i øvrigt kan notere, at informationsmøderne er blevet en sådan succes, at firmaet fremover vil betale den første time, så der er mødepligt. 4 maler nyt

5 MOD SOCIAL DUMPNING OK 2010 Forhandlingerne om ny overenskomst er nu i gang. Fra fagforeningens side sætter vi fokus på forbedringer af overenskomsten, der kan være med til at beskytte vores overenskomstsystem (den danske model), samt initiativer imod social dumpning: Forslag til beskyttelse af den danske model 1. Servicebesøg., sikkerhedsrepræsentant og virksomhedsledelse foretager jævnligt servicebesøg på arbejdspladserne sammen eller hver for sig. 2. Vederlag og kvartalsbesøg. Klubbestyrelsen har ret til at foretage pladsbesøg 1 gang i kvartalet. Firmaet betaler 2 gange for max 3 personer. Klubformænd med et valggrundlag op til 49 personer, modtager et årligt vederlag af virksomheden på kr Vederlaget udbetales som kompensation for klubformandens varetagelse af sit hverv udenfor dennes ar - bejdstid. Er valggrundlaget mellem 50 og 99 personer er vederlaget kr Er valggrundlaget over 100 personer er vederlaget kr Firmamøder. Alle ansatte har ret til deltagelse i 1 årligt informationsmøde i arbejdstiden af en varighed på max 3 timer incl. transport. Mødet arrangeres af fagforeningen og skal omhandle overenskomstforhold. Virksomheden udleverer medarbejderliste til fagforeningen til brug for informationsmødets indkaldelse. 4. Gensidig anbefaling. Parterne er enige om at anbefale medlemskab i Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. 5. ID- kort. Parterne er enige om at anbefale ID- kort i alle virksomheder. Forslag til initiativer imod social dumpning værktøj til forsvar af fagets overenskomst 1. Underentreprenører/vikaransatte. Ved brug af underentreprenører/vikarbureauer forpligter firmaet sig til kun at bruge overenskomstdækkede virksomheder. Det skal af APV en fremgå, hvem man bruger. Firmaet stiller kopi af lønsedler til rådighed for fagforeningen, hvor denne ved begrundet anmodning ønsker dette. 2. Arme/ben. Ved firmaets brug af underentreprenører/vikarbureauer kan det ved tvivlsspørgsmål fagretligt behandles, om der er tale om falske selvstændige. Ved bedømmelse af dette, bruges SKAT s retningslinjer. 3. Garantiløn. Garantiløn i akkord er kr. 150,-. 4. Arbejdstid. Den ugentlige arbejdstid nedsættes til 35 timer med fuld lønkompensation. Overenskomstens 1, stk. 3 udgår. Ved ønske om variabel ugentlig arbejdstid forhandles dette i hvert enkelt tilfælde med organisationernes medvirken og en eventuel aftale skal godkendes af disse. 5. Ansættelsesblanket. Ansættelsesblanket/aftale skal foreligge fra 1. arbejdsdag. OK 2010 maler nyt 5

6 MOD SOCIAL DUMPNING Brev til din bolig- eller ejerforening sæt på bestyrelsens dagsorden: Lad male nu! MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN Til alle ejere og lejere, der ønsker en kønnere hverdag! Trænger I til at få malet? Så er det nu, I skal slå til! 6 maler nyt

7 MOD SOCIAL DUMPNING Medlem skaffer medlem maler nyt 7

8 MOD SOCIAL DUMPNING Af Torben Kragh, Fagbladet 3F, Foto: Harry Nielsen Ejendomsgigant bruger underbetalte polakker Amager er skueplads for store og små slag i kampen for en bæredygtig fremtid. I Bella Center handlede det i december om klima. I Augustagade om under betaling af polske arbejdere Det er på Amager, det sker. I Bella Center handlede det om at sikre en bæredygtig klode. I Augustagade et par kilometer derfra handler det om et bæredygtigt arbejdsmarked. I Bella Center er problemet den rige verdens grådighed. I Augustagade en stor dansk ejendomsbesidder, der bruger un - derbetalt polsk arbejdskraft. Det er Søren Impgaard Nielsen. Han ejer ejendommen Augustagade via selskabet IN Ejendomme A/S. Og så er han med i bestyrelsen for Ejen doms for - eningen Danmark, som er organisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Polakker på lav løn Der er 25 til 30 polakker beskæftiget med at renovere ejendommen. De arbejder uden danske aftaler og til ganske lave lønninger, fortæller Rasmus Gunnarson, næstformand i Malernes Fagforening i København.»Polakkerne påstår alle, at de er selvstændige. Men det er blot en konstruktion, man har prøvet at skabe, for at de kan slippe for at betale skat, sociale ydelser og afregne efter dansk overenskomst,«siger han. Mandag den 7. december havde fagforeningen indkaldt til demonstration. Målet var at gøre gadens beboere op - mærksomme på, hvad der foregår. At dømme efter reaktionerne har fagforeningen fuld opbakning til kampen mod underbetaling. Afviser overenskomst Det forarger især Malernes fagforening Storkøbenhavn, at et medlem af bestyrelsen i Ejen doms for eningen Danmark ikke 8 maler nyt

9 MOD SOCIAL DUMPNING Ejendomsforeningen Danmark i dialog med Malernes fagforening SIDSTE! vil følge spillereglerne på arbejdsmarkedet.»som bygherre har han helt kontrol over, hvordan renoveringsarbejdet skal udføres. Så der er tale om et bevidst valg alene for at tjene fedt på andres bekostning. Det er stærkt bekymrende, at det er sådanne personer, der leder Ejen doms - for eningen Danmark,«siger Rasmus Gun - narson. Fagforeningen har uden held prøvet at tegne overenskomst for polakkerne. Arbejdet er derfor nu omfattet af blokade. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Imp gaard Nielsen. FAKTA Ejendomsforeningen Danmark har sagt ja til en dialog med Malernes fagforening. Det sker med henblik på at drøfte principperne i bygherres anvendelse af udenlandsk arbejdskraft til renoveringsopgaver. Baggrunden for dialogen der indledtes før jul i Byggefagenes Hus er en sag vedr. brug af polske arbejdere, rejst af Malernes fagforening imod et medlem af Ejendomsforeningen Danmarks hovedbestyrelse. Malernes fagforening ser ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom som nøglepersoner i afgørelsen af, om vedligeholdelsesarbejde skal udføres af firmaer og arbejdere der er dækket af den danske model, eller om man vil anvende underbetalte østeuropæiske arbejdere i stedet. Fagforening er derfor glad for, at Ejendomsforeningen Danmark har sagt ja til en dialog om brug af udenlandsk arbejdskraft. Fra kollega til kollega Du er som medlem af fagforeningen den bedste til at sikre, at alle malersvende kommer med i vores fællesskab Augustagade på Amager ejes af selskabet IN Ejendomme A/S. Det har adresse på Pallasvej 9 i Vejle. Direktør i selskabet er Søren Impgaard Nielsen. Han er også bestyrelsesmedlem i Ejen - domsforeningen Danmark. Til renovering af ejendommen i Au gu - stagade er der hyret polakker. Det sker gennem virksomheden NemtogBilligt.EU. De påstår alle, at de er selvstændige. En del er indkvarteret i tomme lejligheder i ejendommen, der nu renoveres. Malernes fagforening har krævet arbejdet dækket af overenskomst. Ifølge fagforeningen vil Søren Impgaard Nielsen ikke forhandle en aftale, der sikrer de polske arbejdere dansk overenskomst. Arbejdet er derfor blokeret. En varslet sympatikonflikt trådte i kraft fredag den 11. december Malerfaget er et fællesskab, hvor me - stre og svende samarbejder om en overenskomst, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsforhold og høj faglig kvalitet og hvor vi i fællesskab be - skytter og forsvarer faget mod angreb udefra og forsøg på nedbrud. Når en malersvend vil være med i dette fællesskab, så er det en selvfølge at være medlem af Malernes fagforening Storkøbenhavn. Det er frivilligt for den enkelte at være med. Men hvem ønsker at stå uden for fællesskabet, når det kommer til stykket? Det kan i hvert fald ikke være økonomi, der taler for at stå udenfor. Medlem skaffer medlem! Kender du en malersvend eller lærling, der ikke er med i fagforeningen? Så spørg om din kollega for sin egen skyld vil være en del af vores fællesskab. Det er nemt. Blanketten på side 7 skal blot udfyldes og indsendes. Flere med i vores fællesskab kommer nye medlemmer til gode, og det kommer dig til gode. Malernes fagforening Storkøbenhavn. Et medlemskab af fagforeningen koster 507 kroner om måneden. Som bekendt er dette beløb fradragsberettiget. Se øvrige kontingentsatser på malerneshus.dk. maler nyt 9

10 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets art C. Møllmann & Co. A/S Bryggervangen udv. vindue E.Pihl & Søn. Tåstrup Hovedgade 86-88, Tåstrup omb. renovering E.Pihl & Søn. Artellerivej 71C, Kbh.S udv. facade E.Pihl & Søn. Tåstrup Hovedgade 86-88, Tåstrup udv. vinduer Folmer Hansen A/S Ådalsvej 23, Vanløse udv. vinduer Gundsø malerforetning Neergårdsvej 6-12 trapper H.Friedmann & Søn A/S Nansensgade 7-11 udv. facade m.m. H.Friedmann & Søn A/S Christains Brygge udv. vindue. gårdside Holger Christensen & Søn A/S bakkenborgvej.2 Skælskør, ny Aldi ny & ombygning Holger Christensen & Søn A/S Teglværksvej 10 1,sal Skælskør ny ombygning Holger Christensen & Søn A/S Garvervej 13 Slagelse ny tilbygning Holger Christensen & Søn A/S Allen 15 sorø.region Sjælland omb.renovening Holger Christensen & Søn A/S Gammeltorv.3. Skælskør omb.renovening Holger Christensen & Søn A/S Slagelse Syghus. Opg. 41 omb.renovening Holger Christensen & Søn A/S Slagelsevej 5 Sorø. Albertihuset, 1. sal omb.renovening Holger Christensen & Søn A/S batterivej korsør udv.vinduer & facade Holger Christensen & Søn A/S Willemosevej 4.Slagelse. Gymnasium. vedligehold. Holger Christensen & Søn A/S Tuelsøvej 42. Sorø villa omb-renovering Holger E. Jensen Vejdirektoratet,Niels Juels Gade. Kbh.K kontorer vedligehold. Kurt Hansen A/S K.A.S. Ballerup. Bygn.10 vedligehold. Kontingentsatser for 2010 På fagforeningens efterårsgeneralforsamling blev det besluttet, at lokalkontingentet skulle stige med 19 kroner pr. måned for svende og 5 kroner pr. måned for lærlinge. Beslutningen blev truffet, fordi der var enighed om, at vi stadig væk vil have og være en stærk fagforening. A-kasse-kontingentet er også steget. Derfor vil man fremover skulle betale 11 kroner mere om måneden i A-kasse-kontingent. Grundet stigningen i lokalkontigent på de 19 kroner og stigningen i A-kasse-kontingentet på 11 kroner vil den samlede stigning altså være på 30 kroner pr. måned KONTINGENTSATSER Fuldtidsmedlem med A-kasse og efterløn 1350 kr. uden gruppeliv og 1378 kr. med gruppeliv. 2. Fuldtids medlem med A-kasse uden gruppeliv 927 kr. og 955 kr. med gruppeliv. 3. Fuldtidsmedlem uden A-kasse og uden gruppeliv 507 kr. 535 kr. med gruppeliv. 4. Elever 96 kr. uden gruppeliv 124 kr. med gruppeliv. Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne: maler nyt

11 A-kassen informerer Ændring af udbetaling. Lovgivningen tillader ikke længere, at dagpenge udbetales hver 14. dag. Bygge - fagenes A-kasse har derfor været nødt til at ændre på udbetalingsterminerne således, at der sidste gang udbetales for en 14-dages periode den 29. januar. Herefter vil næste udbetaling være fredag den 26. februar for ugerne /2010 og frem- over en gang om måneden på den sidste fredag i måneden. Dette gælder udbetaling af dagpenge og kursusgodtgørelse. Digital selvbetjening. A-kassen vil i løbet af vinteren 2010 overgå til væsentlig mere selvbetjening. Du vil fremover skulle benytte vores hjemmeside til at taste dagpengekort, ansøge om Pensionsmøde med PensionDanmark Har du tænkt over, at din arbejdsmarkedspension udvikler sig hele tiden. Både med hensyn til det beløb, der indbetales til pensionsordningen via din løn, men også hvad din pensionsordning i PensionDanmark dækker, og hvad du kan få ud af den. Hvad sker der ved kritisk sygdom? Hvad sker der, hvis dine indbetalinger stopper? Hvornår kan du få noget udbetalt? Kan du lave en supplerende indbetaling? Hvad sker der, hvis du dør? Hvornår kan du få noget udbetalt? Hvordan hænger din arbejdsmarkedspension sammen med Forårspakken? Kan du tilpasse din pensionsordning til dine individuelle behov? Få noget at vide om alt dette og meget mere, når vi holder et informationsmøde med PensionDanmark onsdag den 10. februar 2010 kl i Byggefagenes Hus Lygten 10. Kbh. NV feriedagpenge, taste efterlønskort osv. Her vil du også kunne finde din udbetalingsspecifikation. Vi anbefaler derfor, at du allerede nu henter en pinkode på vores hjemmeside. Pinkoden skal du bruge sammen med dit cpr. nr. til at identificere dig med. Hjemmesiden finder du på adressen Se under punktet selvbetjening og klik endnu engang på selvbetjening. Så kommer du frem til selvbetjeningsmenuen, hvor du kan bestille din pin-kode. Satser i 2010 Dagpenge: Max 752,- kr/dag, som også er den sats arbejdsgiveren skal betale for g- dage. Arbejdsskader Malerforbundet varetager fremover vores arbejdsskadesager. Alle nye henvendelser skal dog stadig gå via fagforeningen. Ved arbejdsskade skal du derfor henvende dig til faglig sekretær Gert Hansen, tlf Arbejdsløshedsstatistik Ledighedstallene uge Bygningsmalere: 279 svarende til 19,3 % Skiltemalere: 9 svarende til 22,5 % Vognmalere: 13 svarende til 16,2 % Ledigheden ligger med udgangen af uge dobbelt så højt som den tilsvarende periode i 2008, og vi skal tilbage til 1996 for at finde et ledighedstal, der svarer til den nuværende situation. maler nyt 11

12 Afdelingen gratulerer 70 år Ib Nielsen Ove Eriksen John Wilhelm Andersen Knud Albin Carlsen Leif Tolman Tonny Bløndal Curt Engholm Poul Henning Thyren Carl Rasmussen Preben Sell Jensen Finn Bernhard Børger Svend Erik S. Christensen Robert Ziegler Peter Obeling Johannsen 75 år Jens Erik Petersen Egon Hartvig Jørgensen Gorm Rasmussen Arne Ole Jensen 80 år Henning Victor Jørgensen Bent Castor Andersen Heinrich svend Petersen Arne Erik Christensen John Rasmussen Knud A. Rasmussen Ojen Aage Vagn Olsen 85 år Einer Martin Flies Seniorklubben Bevar dit medlemskab af Maler forbundet for 100 kr. om året Alt dette får du for de 100 kr. Du vil få fagbladene»maleren«og»malernyt«. Du kan deltage i arrangementer, som Malernes fagforening arrangerer, bl.a. den årlige pensionist-skovtur. Fagforeningens seniorudvalg et aktivt udvalg: Vi arrangerer julefrokost, hvor julegaven er 1/1 flaske snaps. Vi arrangerer en forårsfest, hvor vi får vin med hjem. Der er også tilbud om at deltage i forskellige kulturelle arrangementer vi har haft en byvandring til Københavns gamle værtshuse og hørt om deres historie. Vi har besøgt Assistens kirke - gården, og vi har haft en bådtur på Fure - søen. Vi har også sang- og musiksammenkomster, forskellige foredrag, bl.a. om pensionistens rettigheder eller rejse- og lysbilledforedrag og meget andet. Det vigtigste er dog at hygge sig og tale med sine gamle kolleger. NB. Ved de fleste af vore sammenkomster er din partner også velkommen! På gensyn i Seniorklubben. Hilsen seniorudvalget Benny Christensen PS. Husk: Ingen returbillet. Har du først som pensionist meldt dig ud af Malerforbundet, kan du ikke blive meldt ind igen! Problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig karakter på arbejdspladsen? Husk: Vi er ikke længere væk end telefonen Til alle medlemmer af malernes seniorer i Københavns afdeling Seniorudvalget er i fuld gang med programmet for første halvår af Der vil både være spændende foredrag, virksomhedsbesøg og andet, bl.a. vores forårsfest til marts, men dette vil I få besked om senere. 12 maler nyt

13 Velkommen til Linda Linda Greves har afløst Morten Velling som organisator i Malernes fagforening Storkøbenhavn Efter Morten Velling sagde sin stilling som organisator op i Malerforbundet, har vi nu fået en supergod erstatning. Først skal der lyde en stor tak for indsatsen til Morten, som nu er ansat som organisator i Forbundet TIB. Held og lykke med de nye udfordringer herfra. Linda er den, der skal forsætte organiseringen i samarbejde med Mette. Som beskrevet tidligere, er det en del af den indsats, der skal skabe et større sammenhold på den enkelte arbejdsplads og sørge for at skabe fokus på det, der betyder noget for malernes fremtid. Med udgangspunkt i den virkelighed, der opleves i den enkelte virksomhed, men også med fællesskabets interesse. Er du i tvivl om, hvad dette går ud på så ring til DIN fagforening. Jubilæum for John Fogelberg Opmåler John Fogelberg kan den 21. marts 2010 fejre sit 25 års jubilæum som opmåler i Malernes fagforening Stor kø ben havn John har gennem sit opmålerliv serviceret et utal af kolleger med sine opmålingsregninger og har samtidig også be - tjent mange firmaer både med opmåling og beregning. John har igennem årene haft en del tillidserhverv, det være sig som klubkasserer i værkstedsklubber, som sikkerhedsrepræsentant for huset, kasserer for personaleforeningen i huset, samt som næstformand i MUF. John er i dag daglig leder af opmålingsafdelingen som er blevet til MOB Ma ler nes Opmåler og Beregner kon tor i Region 1, og som i dag består af Kø ben havn/sjælland Bornholm og Stor strøm afdelin ger. Malernes Fagforening Storkøbenhavn vil fejre John ved en reception fredag den 19. marts fra kl i Bygge fagenes Hus Lygten 10. Vi håber, at rigtig mange venner af op - målingsafdelingen, kolleger og samarbejdspartner vil komme for at hilse på. 250,00 Lønstatistik 240,00 230,00 230,03 224,40 Fortjeneste opmålt arbejde ,00 210,00 203,06 215,01 216,92 Året 2009 er fra 1. maj til 1. december 200,00 190,00 188,84 180,00 170, maler nyt 13

14 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Arne Valling Rasmussen A/S Andreas Valdemar Hage Dron. Dagmars Allé Valby Artex Byggeentreprise A/S Mads Jensen Vedskøllevej 101, 4600 Køge Casper Månsson Taastrup Vænge 47,2, Taastrup / Monika Severinsen Elmevej Herfølge / Atega Farveforsyning Henrik Brinckmann Fosdal Blokland 74,st tv 2620 Albertslund Bech & Koch Brian Carl Øllegaard Stenløsebo Stenløse Allan Christensen Thomas Kingosvej Ringsted Bendt Barsdal ApS Michael Thomas Wenzel Bygaden Værløse Bjørn Forsberg Katrinedalsvej 43,st, Vanløse Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej Rødovre / Brdr. Steinfath A/S Villy Boas Børkop Stærevej 60,1 tv 2400 København NV Flemming Søderberg Valby Kirkevej 12, 2500 Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand / Bühring & Johansen ApS Steen Skovbæk Johansen Ensianvej Roskilde C. Møllmann & Co A/S Karina Mona Helsengren Valhøjs Alle 86 B,st tv 2610 Rødovre Allan Steen Madsen Hesseløgade 31,1 tv 2100 København Ø C. S. Service Aps Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup / Kenneth Lindsø Street Kildeholm Glostrup Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen Skolestrædet Gørløse Daugaard ApS Tommy Saurbrey Mikkelsen Broksøvej Vallensbæk Strand / E. Pihl & Søn A/S Jørgen Hedemann Gulbrandsen Læsøvej Køge Arno Eigil Jensen Hejrebanken Herfølge / Martin Michael Nielsen Nordlindsväg 96 C S Malmø 0 Sverige Folmer Hansen A/S Majbritt Klink Dalgaard Hansstedvej 10,st th 2500 Valby Geert Hansen og Co ApS Brian Clasen Blåbærhaven 8,2 mf 2980 Kokkedal / Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen 5, 2600 Glostrup Tea Fenger-Cederborg Høsten Teglværksvej Haslev Georg Preisler ApS Uffe Falk Petersen Egernvænget Kokkedal Heini Sandner Møllemoseparken Allerød Gert Jensen Aps Bent Bertram Nyvej 35,1 tv 2750 Ballerup Gilleleje Malerentreprise ApS Tommy Jensen Jensløvs Tværvej 12,st th 2920 Charlottenlund / H. Friedmann & Søn A/S Peter Friis Nielsen Aksel Møllers Have 24,6 tv 2000 Frederiksberg Morten Brynald Listedvej 24,1 tv, 2770 Kastrup Harald Jørgensen A/S Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle Hvidovre Gitte Lisbeth Diemar Mølle Allé 19,3 th 2500 Valby Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre / Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget 5, 4690 Haslev Hilmar Rasmussen A/S Pernille Vangsgaard Pedersen Rungsted Plads 10,1 th 2200 København N / Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde / Svend Erik Peitzsch Dalvænget Ballerup / J. P. Olsen & Søn ApS Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj / Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge / J.P. Hoverby A/S Tommy Balken Lillekær 2,8 th, 2610 Rødovre Kristina Tornvig / Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F, 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N / Jens Peter Hansen Rytterkær Smørum / Kristina Svenning Mølgaard Toftevej Taastrup Jørgen Holm A/S Michael Broch Ærtebjergvej 83, 2650 Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Niels Hansen Kløvervej 8,2 th, 4600 Køge / Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Martin Jesper Jeppesen Sundholmsvej 53,2 th 2300 København S / maler nyt

15 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Kurt Hansen A/S Jon Panduro Petersen Nyvej 45,1 tv, 2750 Ballerup Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund / Løvens Kemiske Fabrik Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk / Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Margrethe Assingbo Nyvej 10, 2620 Albertslund Malerfirmaet Eskildsen A/S Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Peter Lidegaard Jægergangen Bagsværd Malerfirmaet Theisen ApS Claus Rosengaard Kristensen Topperne 1, Albertslund Malermestergruppen af 1983 ApS Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Nielsen & Kromann A/S Jimi Pedersen Bellahøjvej 112,3, 2720 Vanløse / Nybo Malerfirma ApS Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev / Ole V. Hansen ApS Martin Dreymann Hindustanvej København S Matias Eloy Casanas Ree Testrup Alle 20, 2770 Kastrup Per Hardi ApS Ole Tokehøj Nordvanggårdsvej 6,2, Birkerød Mikael Jørgen Søfeldt Fruebjergvej 4,St Tv 2100 København Ø Lars Dyrby Frederikssundsvej 233, 1 Tv Brønshøj Peter Maler Aps Mie Grove Jensen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV / Jakob Hartmund Rolandsen Petersen & Andersen A/S / Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Nicolas H. Jørgensen Vesterbrogade 119,2 th 1620 København V / Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle 14, 2650 Hvidovre / Robert Rasmussen A/S Jesper Brønsbjerg Hyacintgartan 27, Malmø Sverige / Jesper Carl Tulpangatan 8, Malmø Sverige Roel Jensen A/S Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé Valby / Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S / S.B.M. A/S Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej 123, 2650 Hvidovre Haris Klipo Dansögatan 10, Malmö Sverige Jesper Milsted Sortedam Dossering 59 H, København Ø / Sander & Dam A/S Lars Peter Hansen Budstikken 100, 2630 Taastrup SAS Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle 15, 2770 Kastrup / Seehusen A/S Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16,1 th, 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg / Kitt Møller Christia Holm Gersagerparken 117,5 tv 2670 Greve / Th. Jensen & Søn A/S Henrik Broe Granskoven 139, 2600 Glostrup / Jørgen Brandt Müller Røjlehaven 25, 2630 Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th 2600 Glostrup Tom Olsen A/S Jannis Robert Kvist Valdemarskrogen Søborg Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej 9, 2610 Rødovre Torben Madsen A/S Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber Alberts Specht Rådmand Billes Vej Rødovre V.S. Larsen A/S Thomas Gottlieb Bennetzen Ved Egedam 19,st, Hillerød Karl Viggo Hansen Tårnbjerggårdsvej 3, 4320 Lejre Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv, 2400 København NV / Vinkler ApS Per Hesselholdt Tornekrogen 27, 3500 Værløse John Nordbo Marbæk Park 55, 2750 Ballerup Søren Jespersen Skyttehusene 60, 2620 Albertslund / Aage Møller & Søn Aps Nicolai Hjorth Sjællandsgade 27,1 th 2200 København N Søren Kastrup Petersen Egevangshusene 227, 2630 Taastrup Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S / Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 15

16 ID NR: WANTED FØLGENDE FIRMAER EFTERLYSES I KAMPEN FOR LIGE VILKÅR: NEMT OG BILLIGTEU V. ROBERT HENINZ, POLEN UAB STES, LITAUEN K. PEDERSEN, MARIBO ANDERSEN & HEBEL AGENTURER HERLEV NEW VIEW, HAVDRUP RING TIL DIN FAGFORENING, HVIS DU MØDER DEM DUSØR: LIGE VILKÅR DISSE FIRMAER ØNSKER IKKE AT INDGÅ OVERENSKOMST MED MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Arne Bruhns. Arne Bruhns og Klaus Liltorp Arne Bruhns og Klaus Liltorp. Camila Nana. Camila Nana Ditte. Martin L Ditte. Brian Catharina.

Arne Bruhns. Arne Bruhns og Klaus Liltorp Arne Bruhns og Klaus Liltorp. Camila Nana. Camila Nana Ditte. Martin L Ditte. Brian Catharina. SuperBrugsen Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre 11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec 23-Dec 24-Dec 09-10 10-11 11-12 og og Danny Rene

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner 15m riffel Senior 1 1 Bjarne Veile IF 1864 96 90 91 94 371 8x 2 Carsten Klich Maribo 90 93 92 95 370 6x 3 Allan Hansen Vemmelev skf 93 93 92 90 368 6x 4 Poul Kristensen Tuse 89 92 93 93 367 5x 5 Kim Larsen

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Åben Stævne 2017

RESULTATLISTE DGI Åben Stævne 2017 RESULTATLISTE DGI Åben Stævne 2017 DDS SP v.3.16.4.1 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 105095 Frederik Christensen 17-033 Svinninge Skytteforening 200/13 199/07 399/20 G 2 121512 Laurits Mandrup 23-006 Næstved

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d.

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d. maler nyt Oktober 2010 nr. 4 Beskyt dit fag og din overenskomst Malerfaget og andre håndværksfag er forts under hårdt pres. Arbejdsløsheden og en unfair konkurrence på byggepladserne fra uorganiseret udenlandsk

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/ Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/ Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/2 2016 Bedømmelser Klasse: 1 106 115-12-0258 164/Østdjurs Søren Brøbech 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 0,50 5,75 94,25 1,50 95,75 134 055-09-0611 55/Vejle Johannes Markussen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

DM i Firmaidræt Billard, indv. PROGRAM København den 10. - 11. oktober 2009

DM i Firmaidræt Billard, indv. PROGRAM København den 10. - 11. oktober 2009 DM i Firmaidræt Billard, indv. PROGRAM København den 10. - 11. oktober 2009 1 Velkommen til endnu et DM i København Som formand for Firma-Klubbernes Boldspil Union (FKBU) er det mig en stor glæde igen

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere