Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34."

Transkript

1 Oktober 2011 nr. 4 Truslen mod faget Malermestres og bygherrers brug af firmaer der ikke har overenskomst, påfører malerfaget flere negative ting: Fagets overenskomst og dermed den danske model undergraves. Det siger sig selv, at når en malermester kan frigøre sig fra overenskomst ved blot at hyre en ikke-overenskomstdækket underentreprenør så bliver overenskomsten værdiløs. Malermestre, der via underentreprenører ikke er forpligtet til at betale rigtig malerløn, tiltager sig en konkurrencefordel, som almindelige malermestre ikke har en kinamands chance for at hamle op med. Det er surt, når mester gang på gang dumpes af bygherrer, som hellere vil benytte virksomheder, der via underentreprenører betaler malere 50 kr i timen. Arbejdsmiljø og sikkerhedsregler undergraves. Se bare forsidefotoet! En anden negativ konsekvens bliver mere og mere åbenlys: De udførende firmaer i de fiffige entreprisekæder uddanner ikke lærlinge. Ingen af disse firmaer ser nogen grund til, at tage ansvar for fagets fremtid. Det er slemt. Sporene skræmmer fra landene omkring os. Der er brug for en genopretningsplan for malerfaget i Danmark. Ellers dør faget. Bo Rosschou 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34. Arbejdstilsynet stoppede arbejdet. Fakta: Uddannelsesaftaler (bygningsmaler, pr. 27. juni.) Et fald på 25% Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne:

2 Medlemsblad for Malernes fagforening Storkøbenhavn Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou Susanne Rasmussen Jimi Pedersen Oplag: eksemplarer Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS ISSN Redaktionen sluttet 16. september 2011 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 8. december 2011 Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Lygten København NV Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning. Indhold Velkommen til ny regering Landsdækkende byggepladsaktion Sværger til akkordarbejde Nakkestøtte ved maling af lofter OK Bådsmandsstol Medlem skaffer medlem Arbejdspldsliste Nye rutiner i A-kassen Indkaldelse til generalforsamling Afdelingen gratulerer DHL stafetten Stormøde om P.C.B Klub- og tillidsmandskonference Kemikaliemærkning ændret til nyt system færre ledige Arbejdsløshedsstatestik Klubliste Juletræsfest Oktober 2011 nr. 4 Truslen mod faget Malermestres og bygherrers brug af firmaer der ikke har overenskomst, påfører malerfaget flere negative ting: Fagets overenskomst og dermed den danske model undergraves. Det siger sig selv, at når en malermester kan frigøre sig fra overenskomst ved blot at hyre en ikke-overenskomstdækket underentreprenør så bliver overenskomsten værdiløs. Malermestre, der via underentreprenører ikke er forpligtet til at betale rigtig malerløn, tiltager sig en konkurrencefordel, som almindelige malermestre ikke har en kinamands chance for at hamle op med. Det er surt, når mester gang på gang dumpes af bygherrer, som hellere vil benytte virksomheder, der via underentreprenører betaler malere 50 kr i timen. Arbejdsmiljø og sikkerhedsregler undergraves. Se bare forsidefotoet! En anden negativ konsekvens bliver mere og mere åbenlys: De udførende firmaer i de fiffige entreprisekæder uddanner ikke lærlinge. Ingen af disse firmaer ser nogen grund til, at tage ansvar for fagets fremtid. Det er slemt. Sporene skræmmer fra landene omkring os. Der er brug for en genopretningsplan for malerfaget i Danmark. Ellers dør faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34. Arbejdstilsynet stoppede arbejdet. Forsiden De 2 malere på billedet kommer fra Ungarn og her maler de vinduer på Halmtorvet 34. Arbejdstilsynet stoppede arbejdet. Foto: Adrian Frank Bo Rosschou FAKTA: UDDANNELSESAFTALER (bygningsmaler, pr. 27. juni.) Et fald på 25% Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne: maler-nyt

3 Velkommen til ny regering Fagbevægelsen er glad for, at vi nu har fået en ny regering. Den skal sikre vækst, job, tryghed og uddannelse. Og så skal der ryddes op efter borgerlig blokpolitik, siger Poul Erik Skov Christensen, formand for 3F. Vælgerne har stemt Folketinget får et andet flertal. Og vi har fået en ny regering, der har Helle Thorning-Schmidt (S) som statsminister. Og resultatet er velkomment. Ikke mindst for alle almindelige lønmodtagere, der har hårdt brug for en ny politisk kurs. Den borgerlige regering har ladt en masse danskere i stikken. Den bedste tryghed, vi kan give familierne, er vækst, nye arbejdspladser og en satsning på uddannelse. Nye svar Fagbevægelsen ser frem til, at en ny regering kan skabe klarhed. Ikke mindst når de gælder de ledige. Mest akut er truslen om, at op imod langtidsledige næste år risikerer at miste deres dagpenge. Men vi har også brug for en afklaring af reglerne for efterløn og folkepension. Der er i de senere år blevet søsat bunker af urimelige regler og initiativer, der bør skrottes. Lige fra det rigide prisloft over efteruddannelseskurser, som hindrer ledige i at komme i job, til aftalen om de ekstra toldere, som har vist sig at være penge lige ud af vinduet. Vi har ikke brug for mere kontrol, men nye initiativer, der kan sikre fremgang for Danmark. Tid til fælles løsninger Der er grund til at glæde sig til en ny tid i dansk politik, hvor bredt samarbejde omfatter arbejdsmarkedets parter. Og fagbevægelsen ser frem til, at der bliver indkaldt til tre-parts forhandlinger. Her vil fagbevægelsen gerne bidrage positivt til, at der findes fælles løsninger: - Vi anerkender, at arven fra de borgerlige giver nogle smalle økonomiske rammer. Men netop i en krisetid er det vigtigt, at vi finder løsningerne i fællesskab, siger Poul Erik Skov Christensen. Kilde: 3F Slutspurt - valgmødet på Lygten 10 samlede fulde huse og bidrog til rød bloks valgsejr Foto: Niels Sigaard/Arbejderen maler-nyt 3

4 Landsdækkende byggepladsaktion 732 byggepladser fik mandag den 5. september 2011 besøg af byggefagforeningerne samt politikere fra rød blok. Aktionen viste, at 80 procent af de udenlandske bygningsarbejdere får en langt lavere løn end deres danske kollegaer. BAT-kartellets stort anlagte aktion bekræftede, ligesom ved sidste pladsaktion den 11. maj 2011, udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft samt social dumping. Om eftermiddag blev der afholdt pressemøde. Her udtalte Peter Hougård Nielsen, formand for BAT-kartellet og byggegruppen i 3F at:»over halvdelen af byggepladserne var ikke registreret i RUT- registret. En fjerdel af de udenlandske folk vi kom i kontakt med, var»arme og ben virksomheder«eller falske selvstændige. Og halvdelen af de pladser, vi besøgte, var forladte. Regnen kan være en forklaring. Men at man på pladserne vidste at vi kom forbi, er nok en mere sandsynlig årsag til en fridag i utide.«rømmede byggepladser De 1020 tillidsfolk, der deltog i aktionen, mødte flere pladser der var rømmet enten pga. af regnen eller måske fordi de havde fotos?? 4 maler-nyt

5 fået»nys«om aktionen (Politikken søndag den 4. september 1000 tillidsfolk går på jagt efter østarbejde). Men 1343 udenlandsk bygningsarbejdere mødte man da, de fleste fra Polen, men også Tyskland og Litauen var godt repræsenteret. 10 procent tjener 70kr i timen eller mindre, en ud af tre er ansat i et firma der arbejder uden overenskomst. 8 ud 10 tjener langt mindre end deres danske kollegaer. På en tredjedel af de besøgte byggepladser var arbejdsmiljøet af så graverende karakter, at arbejdstilsynets blev orienteret. Resultaterne kan se på vores hjemmeside Lige vilkår I København blev der noteret 145 byggepladser og 280 udenlandske arbejdere. Halvdelen af dem oplyste om deres lønforhold. De strækker sig fra 135 kr. i timen, helt ned til 70 kr. i timen. Hertil skal tilføjes, at feriepenge og pension er en by i Rusland. Fagbevægelsens mulighed for faglig kamp begrænses af, at det ikke er muligt at kræve dansk overenskomst for udstationerede virksomheder fra andre EU-lande.»Lawal-overenskomsten«er det vi kan kræve. Den indeholder dog ikke de samme krav som danske arbejdsgivere bliver stillet overfor.»det kan ikke være sådan, at vi ikke kan stille samme krav til et udenlandsk firma, som vi kan til et dansk. Hvordan skal vi så kunne stille krav om lige vilkår«, spørger formanden for byggegruppen i BJMF Claus von Elling. BAT-undersøgelsen viste ulovligt og sort arbejde SKAT tjekker ikke BAT-kartellet har i samarbejde med polsktalende konsulenter lavet en undersøgelse af over 200 polske firmaer, som viser at flere af firmaerne er lukket eller slet ikke eksisterer.»vi går ikke ind og undersøger, om de er registreret i Polen«, siger SKATs produktionsdirektør Steffen Norman Hansen til 3F. Endvidere siger Klaus Pedersen ekspert i østarbejdere fra KU»Hvis ikke man er registreret lovligt i hjemlandet, så udfører man sort arbejde i Danmark.«170 tillidsvalget malere deltog. Alle afdelinger i malerforbundet var med til at støtte op om aktionen. 170 tillidsfolk fra malerforbundet var med til at afdække den sociale slagside af arbejdskraftens fri bevægelighed. At aktionen faldt sammen med valgkampen kan have sine fordele, især hvis rød blok kommer til magten. Her er det vigtigt vi som fagforening holder dem op på nogle af de løfter de har givet, f.eks. en»task force«-enhed bestående at politi, SKAT og Arbejdstilsynet, samt et RUTregister der er effektivt og ikke blot er et stempel på en blanket. Kilder: Malernes fagforening og Malerforbundet, samt Brinkmann (Fagligt Ansvar) og BAT Fotos: Rasmus Gudmandsen Tusind tillidsmænd fra byggefagene på pladsbesøg. Vi mødte 1343 udenlandske bygningsarbejdere. 80% af dem får løn langt lavere end deres danske kolleger. maler-nyt 5

6 Sværger til akkordarbejde Frederik Romme Larsen og Lars Tokkesdal har i fire år dannet makkerpar i maler firmaet Petersen & Andersen, som beskæftiger omkring 80 malersvende. De foretrækker at arbejde på akkord frem for at gå på timeløn Af Ulla Jeppesen Frederik Romme Larsen og Lars Tokkesdals bekendtskab rækker adskillige år tilbage. Faktisk har de to malersvende gået i skole sammen og de har altså kendt hinanden fra barnsben. Siden kom de på samme tid i lære som malere, og nu er de så endt med også at have samme arbejdsplads. De sidste fire år har de arbejdet som makkere. Og det at kende hinanden godt er en stor fordel, når man arbejder på akkord, som de to malersvende gør. Når der er fuld fart på, kan bølgerne somme tider komme til at gå lidt højt. Derfor skal man kunne tåle, at den eller dem, man arbejder sammen med, en gang imellem skælder lidt ud. Det er nu engang lettere, når man kender hinanden godt, siger Frederik Romme Larsen, der også er arbejdsmiljørepræsentant i Petersen & Andersen. De to malersvende har siden december 2010 gået på en plads på Amager Fælledvej og arbejdet på et større nybyggeri, der både omfatter lejelejligheder og plejeboliger. Alt arbejdet har været på akkord. Lars og jeg begyndte først at arbejde på akkord, da vi i april 2010 kom til at arbejde sammen med tre ældre svende på nybyggeriet»8-tallet«i Ørestaden. Vi gik sammen med dem i otte måneder, og det er faktisk fra dem, vi har al vores grundlæggende viden om akkordarbejde, fortæller Planlægningen er vigtig, når man arbejder på akkord. For eksempel skal man sørge for at bestille materialer i god tid, siger Frederik Romme Larsen. Frederik Romme Larsen, der sammen med Lars Tokkesdal var på opmålerkursus i Malernes fagforening, inden de begyndte at arbejde på akkord. Man står til regnskab for det arbejde, man laver, og det giver en faglig stolthed at kunne aflevere sit arbejde til tiden. Kræver planlægning Efter at være blevet introduceret til akkordarbejdet af de tre svende på»8-tallet«, skulle Frederik Romme Larsen og Lars Tokkesdal så selv prøve kræfter med akkordarbejdet, og det har været lærerigt. Vi har lært meget af at prøve selv. Først skal arbejdet selvfølgelig måles op af en opmåler fra fagforeningen, men derefter står man jo selv med ansvaret for arbejdet. Noget af det allervigtigste ved akkordarbejde er en god planlægning. Man skal hele tiden sørge for at være på forkant. Med en ordentlig planlægning har man faktisk allerede lavet det halve arbejde, siger Lars Tokkesdal. De to svende erkender, at hvis man skal arbejde på akkord, kræver det stor fleksibilitet, fordi man hele tiden er afhængig af andre. Man skal også sørge for at bestille materialer i god tid og i det hele taget skal man vænne sig til en anden måde at arbejde på. For eksempel at man aldrig skal gå tomhændet fra et sted til et andet, siger Frederik Romme Larsen. Lars Tokkesdal supplerer: At arbejde på akkord indebærer også, at man hele tiden skal sørge for at have alle aftaler på plads på forhånd. Til gengæld opnår man stor indflydelse på sit eget arbejde, og det resulterer igen i en stor arbejdstilfredshed. Man står til regnskab for det arbejde, man laver, og det giver en faglig stolthed at kunne aflevere sit arbejde til tiden. Personligt synes jeg også, at den måde at arbejde på, får dagen til at gå hurtigere. De fleste malersvende i Petersen & Andersen arbejder på akkord, men der er også malersvende, som går på fast time- 6 maler-nyt

7 løn. Timelønnen udgør 160 kroner i timen, mens man på akkord ligger»på den pæne side af 200 kroner i timen«, som de to malersvende udtrykker det. I nogle malerfirmaer vil svendene ikke have lærlinge med i akkordarbejde. Frederik Romme Larsen og Lars Tokkesdal har både gode og dårlige erfaringer med at have lærlinge med i akkorden, men det er en mulighed, de holder åben. Hvis lærlingene har den rigtige indstilling, er de mere end velkomne, siger Frederik Romme Larsen. Værktøjet er vigtigt For at akkordarbejde skal fungere optimalt, er det nødvendigt, at det værktøj, der benyttes, er det bedst mulige. Petersen og Andersen har altid stillet det rigtige værktøj til rådighed for os, og det gør en stor forskel. Jeg kan da godt mærke, at jeg har brugt mig selv, når jeg kommer hjem fra arbejde, og jeg kan være træt, men jeg føler mig ikke helt smadret, når arbejdsdagen er slut, siger Frederik Romme Larsen. De to malersvende sværger altså til akkordarbejde, men de ved godt, at det på et tidspunkt kan blive for hårdt, og de peger på, at forholdene også skal være til det. Sådan som vi har det nu, kunne vi ikke tænke os andet, men akkordarbejde Lars Tokkesdal og Frederik Romme Larsen ved nybyggeriet på Amager Fælledvej, hvor de siden december 2010 har arbejdet på akkord. kræver, at der er arbejde nok. Ellers duer det ikke, konstaterer Lars Tokkesdal. Værkstedsklubben i Petersen & Andersen Værkstedsklubben i Petersen & Andersen tæller omkring 80 malersvende. Der er for nylig blevet valgt en ny bestyrelse på otte mand, og bestyrelsen har flere forskellige emner på programmet. Tidligere har klubben måske ikke været så fagligt relateret. Folk er måske blevet lidt lade, fordi der ikke er så mange problemer, de skal have hjælp til, men nu vil vi forsøge at få sat gang i nogle aktiviteter. Vi diskuterer blandt andet, at vi vil forsøge at få sendt flere klubmedlemmer på efteruddannelse og i den forbindelse eventuelt supplere Malkom-midlerne med penge fra klubben. Folk ved også for lidt om deres pensionsordning, så vi har også planer om at arrangere et møde med en pensionsrådgiver fra Pension Danmark. Men vi er først lige ved at komme i gang med arbejdet i klubbestyrelsen, så vi har ikke så mange håndfaste planer endnu, siger Frederik Romme Larsen. maler-nyt 7

8 Nakkestøtte ved maling af lofter Malernes Fagforening har fået 3 malerne Magnus, Christina, og Raphael, til at afprøve en oppustelig nakkestøtte! Alle var enige om at de gerne i fremtiden ved længere tids arbejde ville benytte den, og ikke mindst»anbefale«andre at bruge den. Christina efterspurgte nakkestøtten allerede dagen efter at fagforeningen hentede den udlånte model. Magnus udtrykte at den faktisk var behagelig og man hurtigt vender sig til den, og så var det dejligt ikke at være øm i nakken til fyraften. Raphael sluttede af med at ville bruge den, men måske vil han springe over hvis det kun er et enkelt lille loft der skal males. Magnus Christina Raphael Fakta om Nack Mollis puden Nack Mollis er et unikt produkt til aflastning af nakken ved vedvarende arbejde når blikket er rettet opad. Denne nakkestøtte kan hjælpe malere og andre faggrupper, der arbejder med blikket rettet opad. Nack-Mollis er en oppustelig krave der aflaster nakkemusklerne forebygger overbelastning uden at hindre eller være i vejen for arbejde. Med kraftige seler i en position, som ikke bøjer bagud, men yder støtte, når blikket er rettet opad. Er lavet af lys grå Polstret plast, med en indvendig pude og dobbelt ventil, samt justerbare seler. Vejer 200g og kan rengøres med sæbe og vand. Fagforeningen har et eksemplar af nakkestøtten liggende, og produktblade som I er velkommne til at hente og få lidt oplysning om evt. indkøb m.m. 8 maler-nyt

9 OK 2012 Uden overenskomst ingen fagforening Uden fagforening ingen overenskomst 1. marts 2012 skal vi have en ny overenskomst mellem Malerforbundet og mestrene og forhandlingerne om, hvordan den så skal se ud går snart i gang. Derfor er det vigtigt, at alle malersvende slutter op om forbundet og fagforeningen, så vi kan stå så stærkt som muligt i forhandlingerne. Malerforbundets hovedbestyrelse har forberedt forhandlingerne med henblik på denne gang at forbedre mulighederne for en fælles stillingtagen i forbundet. Der er således et oplæg til forbundets afdelingers generalforsamlinger, hvor hovedbestyrelsen giver sit bud på, hvad vi i fællesskab skal fremføre i forhandlingerne om ny overenskomst. Vedrørende prislisten er der nedsat et fælles udvalg med mestrene med henblik på en forenkling af denne, så her er der ikke indkaldt forslag på nuværende tidspunkt. Hovedbestyrelsens oplæg, samt forslag fra medlemmerne behandles på fagforeningens generalforsamling onsdag den 26. oktober Har du overenskomstforslag, så skal de være fagforeningen i hænde senest mandag den 10. oktober Kan der ikke opnås enighed i forhandlingerne, så kan der blive konflikt. Det betyder strejke og lockout, hvor forbundets strejkekasse træder til, i stedet for din sædvanlige løn. Som medlem af Malernes fagforening er du bidragyder til og vil dermed også nyde godt af forbundets strejkekasse. Du er som medlem også en vigtig del af den danske model: overenskomsten, der er bestemmende for fagets løn- og arbejdsforhold og som er aftalt mellem Malerforbundet på den ene side og Dan- Maler! ske Malermestre og andre arbejdsgiverorganisationer på den anden side. Overenskomsten er af afgørende betydning for den enkelte maler og for samfundet. Uden overenskomst ingen fagforening. Uden fagforening ingen overenskomst. Og med hverken overenskomst eller fagforening er der ingen regler for eksempelvis arbejdstid, ferie, pension eller lønnens størrelse. Åbne grænser i Europa har sat den danske model og dermed vores overenskomst og fagforening under pres. Så ved at beskytte vores overenskomst og styrke vores fagforening beskytter vi malere os selv. Det er din overenskomst og din fagforening. Ved at styrke din fagforening styrker du dig selv du beskytter din overenskomst og du har muligheden for nu at opnå yderligere forbedringer af dine løn- og arbejdsforhold. maler-nyt 9

10 Bådsmandsstol»Kært«barn har mange navne. Men bådsmandsstol var en af de betegnelser, som bygningsmalerne brugte, når de skulle beskrive denne anordning. Mange var ikke særligt trygge ved at skulle sidde i den og male. Via et tov i talje, kunne brættet man sidder på hæves og sænkes. Men der skulle trækkes i to tov samtidig et i hver side af brættet. Og var trækket ikke ens i begge sider, øgedes risikoen for nedstyrtning. Den aktuelle sag fra Halmtorvet blev opdaget i august Fagforeningen har bedt om aktindsigt hos Arbejdstilsynet. Hold dig opdateret på malerneshus.dk Foto: Adrian Frank De 2 malere på billedet kommer fra Ungarn og her maler de vinduer på Halmtorvet 34. Arbejdstilsynet stoppede arbejdet. Problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig karakter på arbejdspladsen? Husk: Vi er ikke længere væk end telefonen maler-nyt

11 Medlem skaffer medlem Medlem skaffer medlem maler-nyt 11

12 ARBEJDSPLADSLISTE FIRMA ARBEJDSPLADS ARBEJDETS ART Arne Valling A/S Aurehøj Gymnasium. Gentofte Ombyg-vedligehold Arne Valling A/S Vester Søgade Udv. Vinduer Bech & Koch Kløvermarkens Idrætsanlæg Udv.+ Indv. Arbejde C.Møllmann & Co. A/S Julius Thomsens Plads 2-4 Udv. Vinduer E.Pihl & Søn Kirstinelundsvej 12. Ballerup Nybygning G.Roel Jensens Eftf. A/S Pile Alle 19 Udv. Vinduer H.Friedmann & Søn A/S Godthåbsvej Udv. Vinduer H.Friedmann & Søn A/S Frederikssundsvej 259 Udv. Vinduer Holger Christensen & Søn Kongstedvej 2 Slagelse Nybygning Holger Christensen & Søn Vejsgården. Borgergade 4241 Vemmelev ombyg-nybyg Holger Christensen & Søn Ærtebjergvej 75 Solbakken, Skælskør Ombyg-vedligehold Holger Christensen & Søn C.A.Olesensvej 2 Jernbjerggård. Slagelse Pavillon ombyg/vedlige Holger Christensen & Søn Parkvej 2-22 d etape 2 Renovering-ombyg Kurt Hansen A/S Slotsmarken 12. stueetage. Hørsholm Ombyg-vedligehold Malerselskabet SBM A/S Fredericiagade 75 m.v Facadepartier (indv.) Malerselskabet SBM A/S Gavlhusvej 1 5 Hovedtrapper Malerselskabet SBM A/S Skydebanegade Gårdsiden Udv. Vinduer Malerteam ApS Kokkedal allé 2, Hørsholm Nybygning P.T. Malerfirma ApS Sølvgade Skole Facadepartier Petersen & Andersen Serum Instituttet, Biobank Nybygning Petersen & Andersen Hvidovre Kirkes Menighedshus Renovering / Nybygn Petersen & Andersen Godthåbsvej 182- m.v. Udv. Facadepartier Petersen & Andersen A/S Stævnen 2. Ørestaden Syd Nybygning Petersen & Andersen A/S Hareskovvej Renovering-ombyg Petersen & Andersen A/S Amalieparken. Egeskovvej. Vallensbæk Nybygning Steen Nielsen Bryghusgade 3. Kbh. K Renovering-ombyg Åge Møller & Søn Nørregade 36. Kbh. K Vedligehold. Skal du have fat i en opmåler? Så ring Opmålerne bor: Lersø Park Allé 109, 2100 Kbh Ø 12 maler-nyt

13 Nye rutiner i A-kassen Nu skal du ikke længere aflevere lønsedler i A-kassen når du bliver ledig. AF Allan Larsen Arbejdsgiverne har de seneste år skulle indberette din løn og arbejdstimer elektronisk til det såkaldte Eindkomstregisteret. For arbejdsgiverne har det givet en del fordele, ved kun at skulle indberette løn til et sted. For dig betyder f.eks, at du ikke længere skal aflevere lønsedler til A-kassen. Vi henter de oplysninger, vi skal bruge fra Eindkomstregisteret som i praksis bliver administreret af SKAT. Dette gælder både i forhold til ledighed med beregning og 1924 arbejdstimer til indplaceringen, men det gælder også til efterlønnen. For A- kassen betyder det mindre papirarbejde med opgørelse af timer. Det foretages væsentlig nemmere nu. Du kan selv følge med i, hvad din arbejdsgiver indberetter fra SKAT s hjemmeside. Samtidig med at det bliver lettere for dig at melde dig arbejdsløs, er A-kasserne blevet pålagt mere kontrol med udbetaling af dagpenge. Vi skal ved hjælp af Eindkomstregisteret kontrollere, at man ikke får løn samtidig med, at man er på dagpenge. Denne kontrol er selvsagt blevet meget mere fintmasket med indførelse af Eindkomstregisteret. Mulighederne for at afsløre svindel med dagpenge er væsentligt forbedret så der er kun en ting at sige: Lad vær med at svindle med dagpenge. Dagpengekortet forsvinder Din PIN-kode bliver din nye vej til A-kassen. Udbetalinger fra A-kassen sker ved selvbetjening fra A-kassens hjemmeside og her vil der også ligge udbetalingsspecifikation. Der vil ikke længere blive udsendt dagpengekort, eller efterlønskort eller udbetalingsspecifikationer. Har du modtaget dagpenge i 2011, har du automatisk fået tilsendt en PINkode til brug på A-kassens hjemmeside. Gem PIN-koden den forældes ikke. PINkoden kan du i øvrigt bruge til at søge om feriedagpenge, udfylde ledighedsblanket, ansøge om efterløn, meddele flytning, ny telefon, adgang til»jobspor afklaringsværktøj«mine muligheder og Fagjob, som er en jobsøgemaskine. Så gem Pinkoden. Du kan se mere om den nye måde at bruge A-kassen, på under A-kassen. Malernes fagforening Storkøbenhavn indkalder til: Ordinær generalforsamling Onsdag d. 26. oktober 2011 kl i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV. Dagsorden: 1. Valg af dirigent samt tilforordnede 2. Protokol - bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra onsdag d. 19. oktober Beretning 4. Indkomne forslag 5. Eventuelt Forslag vedr. overenskomsten, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 10. oktober. Øvrige forslag senest mandag d. 17. oktober. Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen fra onsdag d. 19. oktober Der vil blive serveret lidt mad og kaffe fra kl Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen. Nu forsvinder»den lilla kasse«til dagpengekort fra Lygten 10. Nu skal du via internettet selv indtaste dit dagpengekort. Med venlig hilsen Bestyrelsen maler-nyt 13

14 Afdelingen gratulerer Notér allerede nu torsdag den 30. august 2012, hvor vi håber på at stille med endnu flere hold. 70 år Richard Brønnum Gregersen Ole Jordt Adsersen John Leander Carlsson Ebbe Vorbeck Carlo A Holm Mohammad Nawaz Mulkana Otto Hundevadt Preben John Mogensen Ib Harald Hansson Erik Olsen Georg Bjarne Buch Madsen 75 år Finn Kjeld Jensen Gert Ring Ibsen Benny Curt Petersen Vagn Aage Schønbech 80 år Herman Richard Hansen Henning Jørgen Hansen Problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig karakter på arbejdspladsen? Husk: Vi er ikke længere væk end telefonen DHL - Stafetten 2011 Som noget nyt i år løb vi sammen med mesterorganisationerne Mesterorganisationerne stillede med tre hold. Fagforeningen stillede med fem hold. Og som et frisk pust havde vi en lærling med. Alle hold kom i år i mål med pæne tider. Bedste hold blev, selvom vi ikke er meget for at indrømme det, holdet fra Danske Malermestre i tiden 2:29:02. Efter sidste løber var kommet i mål, hyggede man sig. Snakken gik livligt om deltagernes oplevelse af løbet og af egen præstation. Øverst: Start. Nederst: Holdet fra DHL stafetten 2011 Alle syntes, det var en sjov og hyggelig aften og alle deltagere udtalte, at de efterfølgende har svært ved at vente til næste år, hvor DHL-stafetten igen løber af stablen. Vi håber, at mesterorganisationerne til næste år igen vil udfordre os. Det vil også være rigtigt godt, hvis vi til næste år kan stille med et helt lærlingehold,»så kom bare i gang med træningen«14 maler-nyt

15 Malernes fagforening Storkøbenhavn afholder i samarbejde med Rør- & Blikkenslagernes Fagforening sin årlige Klub- og tillidsmandskonference Fredag den 27. januar 2012 på Lygten 10 Fagforeningen har taget initiativ til en ny måde at afholde den årlige tillidsmandskonference på, den som før i tiden blev afholdt på LO Skolen. Vi indbyder tillidsvalgte og kontaktpersoner til konference Fredag den 27. januar 2012 kl Program: Overenskomstforhandlinger 2012 hvordan/hvor langt er vi nået? Den nye regering hvordan er det gået de første 100 dage? BAT s organisering hvor langt er vi nået? Arbejdsmiljøet hvordan går det på pladserne? herunder brug af rapelling, (se foto på forsiden) er det sådan vi skal arbejde fremover? Vi mødes til morgenbrød og senere vil der være frokost. Der kan max deltage 60 malere og 60 rør- og blikkenslagere. Yderligere oplysning og tilmelding til: Jimi, Michelle, eller Johnny. Tilmelding senest mandag den 9. januar OBS! Få pladser! STORMØDE om P.C.B. MØD OP! Byggefagenes sikkerheds- og miljøudvalg inviterer til fyraftensmøde med debat om P.C.B. på Lygten 10 i Byggefagenes hus, mandag den 7. november Byggefolk udsættes for PCB et af verdens 10 farligste miljøgifte! PCB er et stof, som myndighederne først for nylig har sat fokus på. Stoffet er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og kan resultere i barnløshed. Vi møder det i gammel fugemasse, maling, gulvbelægning mm. Hvor farligt er det hvor findes det - hvad gør vi, når vi støder på det? Disse og andre spørgsmål vil Lars Vedsmand fra BATkartellet svare på. Der vil være en bid mad ved mødets start kl PCB er bl.a. i fugemasse maler-nyt 15

16 et e Giftig tegori for de eje, samt egorier alvorligste e kroniske Ingen GHS05 Arbejdsmiljø Information! ÆtsendeGHS03 Ætsende GHS05 Gamle piktogrammer Meget giftig GHS04 og Giftig Den alvorligste kategori for akut toksicitet for de Meget giftig og Giftig Den alvorligste kategori for akut toksicitet for de tre eksponeringsveje, samt de alvorligste kategorier for CMR og den alvorligste kategori for andre kroniske GHS06 Udråbstegn effekter. GHS06 Flamme over en cirkel GHS07 Gasflaske Ætsning Alle brandnærende stoffer Metalætsende. Hudæ (og un Alvorl 1 og væsker, og gasser i værste kategori. Dødningehoved og Akut giftighed laveste kategori. De tre alvor korslagte knogler Hud- og øjenirritation laveste kategori. giftighed fo Kemikaliemærkning Hudsensibilisering ændret til alvorligste nyt system kategori. (oral, 1 derma Dødningehoved Specifik og organtoksicitet, Udråbstegn enkelt eksponering kategori i de kommende 3 år med rød/hvide giftigh De tre Orange faresymboler korslagte knogler erstattes (luftvejsirritation og narkotiske virkninger). piktogrammer. (oral, Gasser under tryk (flydende nedkølede og opløste og Her i 2011/2012 begynder enkeltstoffer med den nye mærkning, kombinationer heraf). tre eksponeringsveje, samt mens produkter som f.eks maling og rengøringsmidler følger efter de alvorligste Meget giftig og Giftig Sundhedsskadelig Den Giftig kategorier alvorligste eller kategori eller Sundhedsskadelig Lokalirriterende frem mod for CMR og den alvorligste for Meget akut giftig toksicitet for de Alvorligt eller Lokalirriterende kategori for andre kroniske øjenskadende, effekter. tre eksponeringsveje, samthud- og åndedrætssensibilisering, de laveste De forklarende ord fra faresymboler, f.eks Giftig og Sundhedsskadelig ændres til signalordene Fare eller Advarsel. 1 de alvorligste kategorier Nye for CMR piktogrammer den alvorligstekategorier af CMR, akut kategori for andre kronisketoksiske og irriterende GHS05 GHS07 Sundhedsfarer Ætsning Udråbstegn Metalætsende. Kroniske sundhedsskader, Hudætsende såsom: alvorligste Akut katego giftigh effekter. stoffer. (menneske med skade) Risiko-sætninger og Sikkerheds-sætninger Kræft, DNA-skader ændres og (og skader underinddelinger). til H-sætninger på forplant-hudningsevnen (CMR) alle 1 og øje og P-sætninger. Alvorlig kategorier. øjenskadende Specifik organtoksicitet, Sundhedsfarer enkelt og gentagen Specifik Akut org Hudsensibil værste k GHS07 GHS08 Udråbstegn eksponering (menneske kategori med skade) 1 og 2. Respiratorisk fare, sensibilisering f.eks alvorligste kategori. (luftvejsirrita Hudse ring Hud- kateg H står for hazard - dvs. H336 Kan forårsage sløvhed Akutte: eller Aspirationsfare svimmelhed. alvorligste kategori. Sundhedsskadelig Specif eller Lokalirriterende Fare Fare Advarsel EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. ring Alvorligt øjenskadende, (luftve hud- og Organskade, åndedrætssensibilisering, f.eks Sundhedsskadelig kræft de laveste eller Ingen (dødt træ og død f.eks fisk) irritation korslagte eller knoglerp står for precaution - dvs. sikkerhed, f.eks giftighed for alle eksponeringsve Akut GHS06 Ætsning* Miljø Forskellige, Dødningehoved og De tre alvorligste kategorier Farlig for a kategorier fosterskader* eller af Lokalirriterende CMR, akut hudallergi* P361 Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. (oral, dermal, ved indånding). Kron toksiske Alvorligt og irriterende øjenskadende, *) hud- Står og ikke åndedrætssensibilisering, de laveste Hold beholderen tæt lukket. (dødt træ og død fisk) på etiketten, men vil fremgå af f.eks H- og P-sætninger. GHS09 P403 + P233 Opbevares på et godt Miljø ventileret sted. kate stoffer. kategorier af CMR, akut toksiske og irriterende GHS08 stoffer. Arbejdsmiljø! Miljøfarlig GHS08 Sundhedsfarer Farlig for vandmiljøet: (menneske med skade) Akut alvorligste kategori. Kronisk 2 alvorligste Ingen kategorier På Byggefagenes sikkerhedspatrulje Ozonlagsnedbrydende tirsdag den 20. september stoffer. 1 GHS blev der igen GHS09 konstateret asbest på de danske Udråbstegn arbejdspladser! Ingen Denne skødesløse måde at henkaste tidligere (dødt træ og død fisk) Miljø d Packaging em of Classification tagplader and på og Labelling efterfølgende of Chemicals bruge dem til kørevej er helt uacceptabelt og er selvfølgelig GHS09 Miljø CLP = Classification, anmeldt til Arbejdstilsynet. Labelling and Packaging (dødt træ og død fisk) GHS = Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals elig Miljøfarlig erendefarlig for vandmiljøet: dende, Akut alvorligste kategori. tssenveste kategorier Miljøfarlig Kronisk 2 alvorligste R, akutozonlagsnedbrydende Farlig for vandmiljøet: rende stoffer. Akut alvorligste kategori. Kronisk 2 alvorligste kategorier Ozonlagsnedbrydende stoffer. GHS08 Sundhedsfarer CLP = Classification, Labelling and Packaging (menneske med skade) GHS = Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Ætsning Sundhedsfarer (menneske med skade) CLP = Classification, Labelling and Packaging GHS = Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Metalætsende. Følgende firmaer efterlyses i kampen for lige vilkår: Amager Ejendomsservice ApS Team System Vikar ApS Ring til din fagforening, hvis du møder dem! Dusør: Lige vilkår Disse firmaer ønsker ikke at indgå overenskomst med Malernes Fagforening Storkøbenhavn Hudætsend (og underin Alvorlig øjen Kroniske su Kræft, DNA ningsevnen cifik organt Kronis eksponering Kræft torisk ningse sensib Akutte: cifik Aspo ekspo torisk Akut giftighed laveste kategor Akutte Hud- og øjenirritation laveste k Hudsensibilisering alvorligste k Specifik organtoksicitet, enkelt e ring kategori 3 (luftvejsirritation og narkotiske vir w w Kroniske sundhedsskader, såsom Kræft, DNA-skader og skader på ningsevnen (CMR) alle kategor cifik organtoksicitet, enkelt og g eksponering kategori 1 og 2. R torisk sensibilisering alvorligste Akutte: Aspirationsfare alvorligs GHS09 16 maler-nyt Miljø (dødt træ og død fisk)

17 100 færre ledige Sommerledigheden har været bedre i 2011 end i Fra omkring 300 ledighedsberørte henover sommeren 2010 til godt 200 henover sommeren 2011 Af Allan Larsen Der har, i modsætning til 2010, i perioder været en del jobs at søge. Det er alt andet lige en forbedring af beskæftigelsen i malerfaget i hovedstadsområdet og kan være et tegn på, at der er bedring på vej, men der er stadig et stykke vej igen til fuld beskæftigelse % berørt af ledighed i sommerperioden er for meget. I løbet af sommeren blev Boligjobplanen vedtaget. Boligjobplanen er en tilskudsordning for private til at få udført f.eks malerarbejde i privaten. Umiddelbart kan der ikke spores nogen beskæftigelsesmæssig effekt af planen, hvilket også Danske Malermestre giver udtryk for. Det kan altså ikke tilskrives Boligjobplanen at der er en bedring i beskæftigelsen, men det er nok lige tidlig nok at konkludere på dette. Ordningen fortsætter 2013 ud, så det kan jo være, at den kaster lidt malerarbejde af sig. Mens beskæftigelsen generelt i malerfaget er bedre, ser det værre ud for de unge. Knap 40 % af de ledige er under 30 år. Hyret! Arbejdsløshedsstatistik Mere info Du kan finde flere detaljer om ledighedstallene på hjemmesiden: Her kan du finde tallene for hele landet, andre afdelinger og en opdeling på, hvor mange der er ledige på dagpenge, i aktivering, i løntilskudsjob og i uddannelse under ledighed. Der er stadig tekniske problemer med at vise faggruppe statistikkerne. 1,2 1,0 Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne: maler-nyt 17

18 Klubformænd, kasserere og arbejdsmiljørepræsentanter i København Artex Byggeentreprise A/S Susanne Olsen Ørnebjergvej 14 A,1 tv 2600 Glostrup Monika Severinsen Elmevej 21, 4681 Herfølge Atega Farveforsyning Henrik Brinckmann Fosdal Blokland 74,st tv 2620 Albertslund Bech & Koch Brian Carl Øllegaard Stenløsebo Stenløse Allan Christensen Thomas Kingosvej Ringsted Bendt Barsdal ApS Bjørn Frosberg Katrinedalsvej 43,st, Vanløse Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej Rødovre Brdr. Steinfath A/S : Ricky Bøgvig Nielsen Hedekæret 12, 2. Th Hedehusene Flemming Søderberg Valby Kirkevej Valby Ole Petersen Dovregade 6, 2. th København S C. Møllmann & Co A/S Bent Avnsø Astersvej 3, 3310 Ølsted Kenneth Hamilton Nordre Fasanvej 190 A, 2.th FRB Allan Steen Madsen Hesseløgade 31,1 tv 2100 København Ø C. S. Service Aps Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup Kenneth Lindsø Street Kildeholm Glostrup Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen E. Pihl & Søn A/S og. Bent Nissen Amager Landevej 53 B, st.th Kastrup : Birgitte B. Troelsen Kastanjens Kvt. 1 B 2620 Albertslund Erwin Brocks Claus Rosengaard Kristensen Topperne 1, Albertslund Geert Hansen og Co ApS Recep Aytekin Vildtbaneparken Ishøj Heidi Kristine Bruhn Taastrup Have 12,1 mf 2630 Taastrup Carsten Henrik Gaardsted Gammel Køge Landevej Hvidovre Georg Preisler ApS Uffe Falk Petersen Egernvænget Kokkedal Heini Sandner Møllemoseparken Allerød H. Friedmann & Søn A/S Maria Wendel Egevang Eremitageparken 309,1,-B 2800 Kgs.Lyngby Dorte Rimmen Bredager 19,st th 2605 Brøndby Harald Jørgensen A/S Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle Hvidovre Gitte Lisbeth Diemar Mølle Allé 19,3 th 2500 Valby Henrik Munck Aps Kirsten Graulund Jørgensen Sognegårds Alle 28,st th 2650 Hvidovre Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde Svend Erik Peitzsch Dalvænget Ballerup Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde J. P. Olsen & Søn ApS Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge / J.P. Hoverby A/S Tommy Balken Lillekær 2, 8 th 2610 Rødovre Allan Tang Jensen Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N Jens Peter Hansen Rytterkær 45, 2765 Smørum Kristina Svenning Mølgaard Toftevej 9, 2630 Taastrup Jeudan Servicepartner A/S Stig Jeske Hansen Bryggervange 22 st København Ø // Heidi Melsted Oldermandsvej 47,2 th 2400 København NV Susan Winther Åfløjen 28,2 tv., 2700 Brønshøj Jørgen Holm A/S Michael Broch Ærtebjergvej 83, 2650 Hvidovre Søren Vernholm Jargin Klaus Christoffersen A/S Georg Packert Horsevænget 19, 2610 Rødovre Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Karsten Packert Gyngemose Parkvej 9,1 th 2860 Søborg maler-nyt

19 Klubformænd, kasserere og arbejdsmiljørepræsentanter i København Kurt Hansen A/S Jon Panduro Petersen Nyvej 45,1 tv Ballerup Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund Løvens Kemiske Fabrik Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk Malerfirmaet Eskildsen A/S Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Peter Lidegaard Jægergangen Bagsværd Malermestergruppen af 1983 ApS Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Nybo Malerfirma ApS Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev Ole V. Hansen ApS Martin Dreymann Hindustanvej København S Peter Maler A/S Mie Grove Jensen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV Maria Fogt kjær Kirkebroen 67, 2650 Hvidovre Petersen & Andersen A/S Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Frederik Romme Larsen Grønnehøj 17,2 th., 2720 Vanløse Politigården Jan Ridderberg Stenstrupvej 15 B, 4573 Højby / Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle Hvidovre / Robert Rasmussen A/S Torben Andersen Kirsebærgården Albertslund Jesper Carl Tulpangatan Malmø Roel Jensen A/S Hans Erik Larsen Ryumgårdvej Kastrup Bent Lefevre Henriksen Nordfeldvej Vallensbæk Strand S.B.M. A/S Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej Hvidovre Haris Klipo Dansögatan Henrik Romsdal-Knudsen Præstemarksvej Kastrup / Sander og Dam A/S Lars Peter Hansen Budstikken Taastrup / Seehusen A/S Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16, 1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg Lars Pedersen Veksøvej 6 B,st th Brønshøj Kitt Møller Christia Holm Gersagerparken 117,5 tv 2670 Greve Th. Jensen & Søn A/S Henrik Broe Granskoven Glostrup Jørgen Brandt Müller Røjlehaven Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th., 2600 Glostrup / Torben Madsen A/S Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber Alberts Specht Rådmand Billes Vej Rødovre V.S. Larsen A/S Thomas Gottlieb Bennetzen Ved Egedam 19,st, Hillerød Karl Viggo Hansen Tårnbjerggårdsvej Lejre Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv 2400 København NV Vinkler ApS : Vagn Mattsson Hvidovrevej Rødovre / : Palle Dalsgaard Petersen Lyøvej 10, 4. th Frederiksberg Aage Møller & Søn Aps Morten Hedin Adam Lindumvej Kastrup Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S Rettelser/tilføjelser til tillidsmandslisten skal indsendes skriftligt maler-nyt 19

20 ID NR: Juletræsfest I Byggefagenes Hus, Lygten10, 2400 København NV Søndag den 4. december 2011 kl.14 til ca Der vil være juletræ, næsten helt op til loftet, julesang, julesjov, godteposer, pebernødder, juleklip og masser af julehygge. Vi skal bage småkager, som vi gjorde med stor succes sidste år. Igen i år har vi lavet en aftale med julemanden om, at han kommer en tur forbi med gaver. Der vil samtidig også være anden underholdning for børnene, så tag børnene i hånden og lad os få en hyggelig søndag eftermiddag sammen. Billetter á kr. 25,00 for voksne og kr. 10,00 for børn. Kan købes i åbningstiden eller bestilles via tlf. hos Michelle Frese på tlf maler-nyt Kulturudvalget

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3 Juli 2011 nr. 3 Folketingsvalget Tryghed, job og efterløn Det er vigtige emner for malerne. Partiernes holdning til de tre spørgsmål vil for mange afgøre, hvor krydset bliver sat. Tryghed er, at kunne

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

Store summer hives ud af betændt model

Store summer hives ud af betændt model Oktober 2012 nr. 4 Fagforeningen afværger dagpengefald Ingen medlemmer af Malernes fagforening falder ud af dagpengesystemet 1. januar som følge af halveringen af dagpengeperioden. Det er besluttet i fagforeningens

Læs mere

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5 April 2011 nr. 2 480 ledige malere og boligmangel i byen Der er p.t. 480 ledige malersvende i Storkøbenhavn. Det betyder dårlig økonomi for vores ledige kolleger, for familierne og for omsætningen og dermed

Læs mere

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3 Juli 2013 nr. 3 80 fremskridt 80 fremskridt* har den socialdemokratisk ledede regering fået gennemført i folketinget. Enhedslisten har lagt stemmer til langt de fleste af disse fremskridt. Døm selv, om

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 April 2013 nr. 2 Job til malerne Regeringens forslag til vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen ikke mindst fra

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg:

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg: Oktober 2013 nr. 4 Kommunalvalg: Dumping er på dagsordenen Der er valg til kommunalbestyrelserne tirsdag den 19. november. Regeringen har opfordret kommuner og regioner til at indføje arbejdsklausuler

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d.

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d. maler nyt Oktober 2010 nr. 4 Beskyt dit fag og din overenskomst Malerfaget og andre håndværksfag er forts under hårdt pres. Arbejdsløsheden og en unfair konkurrence på byggepladserne fra uorganiseret udenlandsk

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Oktober 2014 nr. 4 Arbejdsmiljø info Hvis uheldet er ude! Anmeldelse af arbejdsskade? Har du mistanke om, at din sygdom skyldes arbejdsmiljøet som for eksempel nedslidning af kroppen, eller har du været

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken maler nyt Juli 2010 nr. 3 Fair forandring Lærlinge sagde også nej til pakken Det er på høje tid, at Lars Løkke Ras - mussens regering kommer væk. Den blå regering påfører os: Meget stor arbejdsløshed især

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3 maler nyt Juli 2009 nr. 3 Flere med i malernes fællesskab Nu er det frit for danske spekulanter at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra EU- landene uden at betale dem løn efter dansk overenskomst. Samtidig

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2 maler nyt Juli 2008 nr. 2»100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Gitte er organizer Side 8 Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere