Se lyst på tingene. Malermestrene Mørk ApS. En bog udgivet af Malermestrene Mørk ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se lyst på tingene. Malermestrene Mørk ApS. En bog udgivet af Malermestrene Mørk ApS"

Transkript

1 Se lyst på tingene Malermestrene Mørk ApS Se lyst på tingene En bog udgivet af Malermestrene Mørk ApS _Omslag_3.indd 1 29/09/10 11:23:32

2 Se lyst på tingene... MALERMESTRENE MØRK ApS

3 Indholdsfortegnelse KAPITEL Mørk kvalitet og malerekspertise gennem 100 år KAPITEL Søren Iversen dygtig og pålidelig 10 Malerfirmaet grundlagt med en startkapital på 35 kr. 11 Det første store projekt - Frøhandelen 12 Søren Iversens interesse for undervisning 13 Margarinefabrikkers reklamekamp skabte Vejle Skiltefabrik KAPITEL Værkstedet flyttes til Søndergade 17 Vejle SkilteFabrik v/malerfirmaet Iversen & Jensen 19 Søren Iversen s søn Ejnar Iversen kom i lære 20 Malermester i en fattig tid KAPITEL Blandt malersvendene en populær arbejdsplads - tonen noget for sig selv. 24 Bedre tider trods 2. verdenskrig 25 Ejnar Iversen aflaster sin far 26 Brun sæbe i maling, en dårlig idé KAPITEL I 1948 fik Vejle sin første kvindelige malerlærling 30 Ejnar Iversen og Albert Bertelsen 32 Værkstedet i Søndergade, Vejles svar på Paris.

4 KAPITEL Mestersvend Johannes Carlsen 36 To yngre malermestre overtager Iversen & Jensen 37 I 1966 flytter malerfirmaet til Langelinie 39 En malersvend ser tilbage KAPITEL Dyk i efterspørgslen af skilte 40 Kunstner laver logo til malermester Johannes Carlsen KAPITEL Nyt generationsskifte - Malermester Erling Mørk 44 Lærlinge i firmaet igen - Karsten Mørk 46 Bankens kommandobro KAPITEL Erfaring fra Danmark, Schweiz, Asien og USA 48 Unge Mørk overtager Malermestrene Mørk ApS 48 Nye tekniske hjælpemidler højner det færdige resultat 49 Dygtige lærlinge, fremtidens grundlag 51 Miljø og sikkerhed er vigtigt 51 Malerfaget, meget mere end maling

5 Se Lyst på tingene Malermestrene Mørk ApS Tekst: John Juhler Hansen, Danmarks Industrimuseum For- og bagsideillustration: Albert Bertelsen Indlagt kunsttryk: Albert Bertelsen Grafisk tilrettelæggelse & tryk: PrinfoVejle/Jelling Bogtrykkeri Malermestrene Mørk ApS Langelinie Vejle Tlf

6 Porten til Malermestrene Mørk ApS, Langelinie 14, Vejle. 5

7 6 KAPITEL

8 Forord Med stolthed kan vi sige at igennem mere end 100 år har malerfirmaet nu Malermestrene Mørk ApS sat farver på Vejle by. I dag er vi en af de ældste malerforretninger i Vejle. Vores malervirksomhed har malet såvel indvendig som udvendig i mange af byens virksomheder, forretninger, boligforeninger, huse, lejligheder, kirker og offentlige bygninger. Fire generationer har drevet virksomheden i kompagniskab af seks malermestre. Med udsendelsen af dette hæfte ønsker vi at fortælle historien om vores virksomhed og Vejle, den by vi så godt som udelukkende har virket i. Hæftet er også historien om de ejere, virksomheden har haft. Udtalelser fra lærlinge samt malersvende, der gennem mange år har været ansat i virksomheden. Historien om nogle af de mange maleropgaver, vi har haft. Sidst men ikke mindst giver det os mulighed for at fortælle, hvad Malermestrene Mørk ApS i dag står for og kan tilbyde. Vi takker hæftets bidragsydere. Dem, som har udlånt fotos til os eller fortalt erindringer om malerfirmaet. En tak skal også lyde til Albert Bertelsen for forsideillustrationen og de indlagte kunsttryk. En tak til fotograf Søren Hauge Carlsen, der har taget de fotos, som viser nogle af de malerarbejder, vi i de senere år har udført. Samt ikke mindst til registrator John Juhler Hansen, Industrimuseet, der har tilrettelagt og skrevet den historiske tekst. Claudine og Karsten Mørk Malermestrene Mørk ApS. 7

9 Kapitel MØRK KVALITET OG MALEREKSPERTISE GENNEM 100 ÅR Malermestrene Mørk ApS er historien om en malermestervirksomhed i Vejle gennem 100 år. Den er en af de ældste i sin branche i byen. Malerfirmaet blev stiftet i 1910 af Søren Iversen og har nu gennem fire generationer malet for såvel erhverv, industri, privat og offentlige kunder. I et århundrede har virksomheden nu sat sit præg på det lokale bybillede. I dag drives firmaet af malermester Karsten Mørk og Claudine Mørk. Firmaet har videreført traditionen med at give kunderne personlig rådgivning og at udføre et godt håndværk, hvilket firmaet vægter meget højt. Firmaet servicerer såvel mangeårige som nye kunder, der kan regne med at malerarbejdet bliver udført ansvarsbevist. Fortidens håndværksmæssige viden og erfaring kombineres med malerfagets nye tendenser og teknikker. Malermestrene Mørk ApS er ikke et firma med store armbevægelser, men et firma der sætter farver på i nutidens Vejle. På samme måde, som man nu har gjort siden og fortsat vil gøre. Midtersprossen fra et vindue i værkstedsbygningen i Søndergade Når penslerne skulle gøres rene, strøg man den sidste farve af på sprossen. 8 KAPITEL

10 Kapitel SØREN HANSEN IVERSEN DYGTIG OG PAALIDELIG Malerfirmaet blev stiftet i 1910 af Søren Hansen Iversen, der som 28-årig fik borgerskab som maler og nedsatte sig som malermester. I sine drengeår havde han været stærkt interesseret i at tegne og male og derfor skaffede hans mor ham i 1897 en læreplads hos malermester Vilhelm Rasmussen, Vejle. I 1950 fortalte Søren Iversen i Vejle Amts Folkeblad om sin læretid 50 år tidligere, som han da mindedes som en grundig indføring i malerfaget. Han fortalte, at ånden på hans læreplads både hos malermesteren og ikke mindst blandt hans svende var en fælles kappestrid hos kunderne om at præstere det bedste stykke malerarbejde. På årets sidste dag i 1901 var Søren Iversen udlært, og i svendebrevet havde hans læremester tilføjet: Samtidig er det mig en Fornøjelse at kunde anbefale ham som dygtig og paalidelig til sit Arbejde. Såvel i de næsten 50 år Søren Iversen drev sin malermestervirksomhed, som under den nuværende ejer Karsten Mørk, har det altid været virksomhedens formål at levere det bedste stykke malerarbejde. Søren Hansen Iversen ( ). Søren Iversen var som mange af datidens håndværkere interesseret i at lære nyt og at rejse. Man kaldte det at gå på valsen. Håndværkerne gik bogstaveligt talt Europa tynd til fods, og tjente til dagen af vejen ved at arbejde i deres fag på værksteder undervejs. Fra 1904 til 1907 gik Søren Iversen gennem hele Tyskland, Schweiz og til Norditalien og retur. Undervejs lærte han at dekorere kirker, møbel- og skiltemaling samt finere malerarbejde på KAPITEL

11 Verdensudstillingen i Milano Sidstnævnte by blev vandreturens sydligste punkt, hvorefter det tog et år før han atter var tilbage i Vejle. MALERFIRMAET GRUNDLAGT MED EN STARTKAPITAL PÅ 35 KR. Tilbage i Vejle fik Søren Iversen arbejde hos malermester Villads Jacobsen. Han blev gift, men blev i 1909 arbejdsløs. Selv husker han den sidste vinter som arbejdsløs malersvend således: Min forening samlede ind til min understøttelse til mig. Det blev til 6 kr. i en vinter. Det kunne jo aldrig gå og jeg besluttede så at forsøge for mig selv. Mit første arbejde som malermester var i en nybygning. Jeg skulle jo have nogle materialer, men dem fik jeg kun takket være, at en god ven kautionerede for mig for et beløb af 35 kr. Dengang svaret 35 kr. til to ugers svendeløn. Vejle fotograferet ca fra Fredericiagade. 10 KAPITEL

12 I årene fra 1890 og frem udviklede Vejle sig fra at være en traditionel købstad med havn og købmandsgårde til at blive en industriby. Indbyggertallet voksede kraftigt, og der var gang i såvel bolig- som industribyggeri. Et helt nyt arbejderkvarter opstod, Vejle Vestby, mens byens bedrestillede borgere fik bygget villaer i kvartererne omkring Jellingvej, Grejsdalsvej og på Møllebakken. Antallet af malermestre steg af samme grund også. Da Søren Iversen i 1910 etablerede sig, var der 21 malermestre i Vejle og fem år senere i 1915 var der 35 malermestre, som til sammen havde 80 malersvende og 36 lærlinge ansat. DET FØRSTE STORE PROJEKT - FRØHANDELEN Malermester Søren Iversens første store arbejder var i 1912 for fabrikant Georg Jørgensen. Hans far, Mads Jørgensen havde i 1884 under små forhold i Grejsdalen, begyndt en frøhandel. I 1910 overtog sønnen firmaet M. Jørgensen Frøavl og Frøhandel, Grejsdalen. Da gik salget så godt, at fabrikanten i 1912 lod opføre nye, store lagerbygninger og ekspeditionslokaler i Grejsdalen, lige uden for Vejles bygrænse. De første 10 år boede Søren Iversen på adressen Bleggårdsgade 17 i Vejle, hvor han havde privatbolig og i baggården malerværksted. Hvordan omsætningen fordelte sig i hans virksomhed de første 10 år ved vi ikke noget om. Dengang var det en tommelfingerregel, at 90% af omsætningen hos malermestre var indvendig bygningsarbejde og de sidste 10% udvendig malerarbejde. Det er ikke usandsynligt, at Søren Iversen fik ideen til også at blive skiltemaler fra en artikel i 1912 i Malertidende, hvor man anbefalede d herrer malermestre at lave skilte, især fordi det i S. H. Iversens regningsblanket udskrevet i KAPITEL

13 M. Jørgensens Frøhandel nyopførte hovedbygning og frølager i Grejsdalen anno vinterhalvåret kunne være en god beskæftigelse i det man kaldte faget stille tid. Dengang kendte man ikke til at udføre malerarbejde i den kolde tid. Rent praktisk var det også vanskeliggjort på grund af datidens kakkelovnsopvarmning. SØREN IVERSEN S INTERESSE FOR UNDERVISNING Som malersvend var Søren Iversen medlem af Malernes Fagforening i Vejle. Som straks efter hans erhvervelse af sit borgerskab som maler, blev udskiftet med medlemskab af arbejdsgiverforeningen: Centralforeningen af Malermestre i Jylland og Østifterne samt Vejle Malerlaug. Medlemmerne af Vejle Malerlaug så at en af deres opgaver var at højne det faglige niveau blandt lærlingene. Man mente ikke undervisningen på Vejle Tekniske Skole var nok, så i 1906 etablerede mestrene en vinterskole med plads til malere. Meget naturligt foregik undervisningen i den del af året, hvor faget førhen altid lå stille. Nemlig fra december til marts. Vejle Tekniske Skole overtog i 12 KAPITEL

14 1915 denne undervisning, hvorefter Søren Iversen blev tilknyttet skolen som aftenfaglærer, indtil han i 1958 ophørte som malermester. MARGARINEFABRIKKERS REKLAMEKAMP SKABTE VEJLE SKILTEFABRIK Fra 1914 til 1918 rasede 1. Verdenskrig. Danmark forblev neutral, men blev naturligvis hårdt ramt af mangel på råvarer. Især i perioden fra 1. februar 1917 og til krigens ophør, hvor Tyskland førte uindskrænket ubådskrig. Store dele af dansk industri lå underdrejet. Dansk margarineindustri var indstil- Store ting er ikke gjort af impulser, men af en række små ting, der er bragt sammen. Vincent van Gogh Malerlærlinge, Vejle Tekniske Skole I midten ses underviseren, malermester Søren Iversen. KAPITEL

15 let fra sommeren 1917 til marts Det blev indirekte årsagen til, at malermester Søren Iversen blev professionel skiltefabrikant. Glasskilte fra ca. 1925, fremstillet på Vejle Skiltefabrik. I 1919 købte det hollandske firma Van den Bergh fabrikant P. Knarhøjs Margarinefabrik i Sønderborg. Hollændernes formål var først og fremmest at komme ind på det danske marked, da alle var overbevist om, at Sønderjylland igen ville blive dansk. Avancerne var store i margarinebranchen. Hvor der i 1920 i Danmark var 77 margarinefabrikker, var der 10 år senere i 1929 anlagt 141 margarinefabrikker. Kampen om at erobre det sønderjyske marked efter genforeningen i 1920 blev hård. De fleste danske margarinefabrikker gjorde, hvad de kunne, for at få købmandsforretninger og brugsforeninger til at hænge bemalede blikskilte og glasskilte med reklame for deres margarine op på facaderne. Søren Iversen fik dermed to nye, store kunder, H. Steensens Margarinefabrik i Vejle og Korsør Margarinefabrik og senere De forenede Margarinefabrikker. En af taberne i den danske margarinekrig blev Vejles store margarinefabrik, H. Steensen, der fra 1921 og frem til lukningen i 1928 hvert år havde underskud. Et samarbejde med hollændernes margarinefabrik i Sønderborg, Solo-Fabrikkerne vendte ikke underskuddet. I Vejle blev der i 1927 oprettet A/S Salgskontoret for De forenede Margarinefabrikker, som omfattede margarinefabrikkerne i Vejle, Korsør og Sønderborg. Vejle Skiltefabrik fik ordrerne på alle glasskilte for disse tre margarinefabrikker. 14 KAPITEL

16 Kapitel VÆRKSTEDET FLYTTES TIL SØNDERGADE Det var ikke muligt at igangsætte en sådan skilteproduktion i det malerværksted, Søren Iversen havde lejet i en baggård til Bleggårdsgade 17. Derfor lejede Søren Iversen i 1920 et værksted på byens hovedgade, Søndergade 28. Det var ikke kun margarinefabrikker, som tog udendørsreklamen i brug i et hidtil ukendt omfang. Så godt som alle forretninger fik enten moderniseret deres skiltning eller helt ny skiltning. På under et år var Søren Iversen gået fra at være en af mange små malermestre i Vejle, til at høre til blandt Vejles største malermestre. Det nye værksted bestod af tre afdelinger: Møbelmaler- og skiltemalerværksted samt bygningsmaling. Det nyanlagte værksted fik navnet Vejle Skiltefabrik, som et signal på såvel fremgang som faglighed. Desuden begyndte Søren Iversen også at tilbyde at udføre gavlreklamer. Blandt hans nye kunder, både til den form for reklame og andre former for skilte, var industrivirksomhederne Worning & Petersen,Vejle Sæbefabrik A/S, Brdr. Brincker Grejsdal Hammerværk, Gummivarefabrikken Schiønning & Arvé, København samt Dansk Familieblad. Desuden havde malermester Søren Iversen i sommeren 1920 malerarbejdet i Arbejdernes Forsamlingsbygning, midt i Vejle, der i dag ejes af Vejle Kommune og har navnet Bygningen, samt malerarbejdet på Vejle Amts og Bys Malersvende og de to mestre ca foran malerværkstedet i Søndergade. Yderst til venstre ses H.P. Jensen ( ) og i midten med hat Søren Iversen ( ). KAPITEL

17 sygehus, som på samme tid opførte en ny kirurgisk afdeling med 60 sengepladser. Sygehusudvidelsen blev taget i brug 1. juli I sommeren 1922 malede man det nyopførte Vejle Museum og havde siden ofte malerarbejde i kommunalt regi, som man fortsat gør. Siden 1920 beskæftigede Søren Iversen 6-8 malersvende hele året rundt samt et par lærlinge. I sommerperioden var der ansat malersvende. Firmaets mindste afdeling var møbelmalerværkstedet. Kunderne her var de lokale ligkistesnedkere samt møbelhandlere. Alle kister og mange møbler Arbejdernes Forsamlingsbygning i Vejle, 12. juni KAPITEL

18 blev dengang solgt ubehandlede. Det betød, at kunden samtidig med sit køb, bestemte hvilken farve den købte genstand skulle have. Møbelsalg var størst omkring skiftedag, når landbruget skiftede karle og piger. Når man fyldte 14 år var skoletiden slut, og man blev konfirmeret. Kom man ikke i lære tog mange plads på landet og tjente, som det hed. Skiftedag var enten 1. maj eller 1. november og en betingelse var, at piger medbragte deres kommode og drengene et karlekammerskab. Flere af Vejles møbelforretninger og ligkistesnedkere fik møblerne malet hos Søren Iversen. VEJLE SKILTEFABRIK v/malerfirmaet IVERSEN & JENSEN Malermester Søren Iversen havde efter sin flytning alt for travlt i sin forretning. Da han i 1921 fyldte 39 år, måtte han finde en løsning. Han var klar over, at hans styrke især var det faglige, malerhåndværket. Han ønskede ikke at ophøre med sit aftenarbejde som lærer i malerfaget på Vejle tekniske Skole. Derfor besluttede han sig for at tilbyde en af sine malersvende, den da 28-årige malersvend Hans Peter Jensen, at indtræde som kompagnon med ansvar for at passe kontoret og telefonen i Søndergade. Jensen sagde ja. Fra 1. januar 1922 til 30. marts 1958 var de to malermestre kompagnoner og firmaet navn blev derefter Vejle Skiltefabrik v/ Malerfirmaet Iversen & Jensen. Ansvarsfordelingen mellem de to malermestre lå fast i alle 36 år. Iversen stod for svendene, det håndværksmæssige og kontakten til kunderne. H.P. Jensen tog sig af tilbud, regnskab, lønninger og indkøb af malervarer. En lille speciel detalje mellem de to var, at de i alle de år kompagniskabet varede, forblev De s. KAPITEL

19 På værkstedsbygningen i Søndergade blev firmanavnet malet: Vejle Skiltefabrik. Atelier for alt i Skilte- og Plakat Reklame. At det var noget man satsede på, viser den kalender kunderne i 1923 fik tilsendt. Den havde som motiv en tegning af en maler samt teksten: Leverer alt i Moderne Skilte & Plakater. Afdeling for Møbel-, Bygnings og Dekorationsarbejde. Kunstnerisk Assistance staar om ønsket til Tjeneste. Søren Iversen fik dermed opfyldt sine ambitioner om at drive et malerfirma med en kunstnerisk islæt. Måske var hans ambitioner større, end hvad kundekredsen ville betale. Da malerfirmaet i 1950 fyldte 40 år, blev Søren Iversen interviewet af Vejle Amts Folkeblad. H.P. Jensen deltog ikke i jubilæumsinterviewet. Her sammenfattede Søren Iversen sine forudgående erfaringer som skiltefabrikant i de forløbne år således: Da jeg kom hjem til Vejle var der blot nogle tilfældige blikskilte og træskilte. Jeg besluttede at forsøge at gøre noget til, at byen kom til at se pænere ud. Jeg tror nok, jeg var den første på dette område. Jeg talte med folk om at få Kalender udsendt 1923 til malerfirmaets kunder. 18 KAPITEL

20 skiltene passet ind i gadebilledet. I begyndelsen kneb det med forståelsen, men det hjælper da. Men Vejle har ærlig talt ikke været nem at have med at gøre. Vi har tit selv måttet ofre for at få det til at se så nogenlunde ud. Det er ikke nok, at en forretning er smuk indvendig. Den skal også præsentere sig udvendigt. SØREN IVERSEN S SØN EJNAR IVERSEN KOM I LÆRE I årene 1928 til 1933 var Ejnar Iversen i lære hos sin far, malermester Søren Iversen. Ejnar husker sin læreplads således: Far havde lejet sig ind i et kompleks, ejet af en rutebilejer. I forbygningen var der forskellige forretninger. Inde bag ved var der sækkelager, et autoværksted, snedkerværksted og så Vejle Skiltefabrik. Bygningerne var lidt forfaldne, og de var ikke isoleret. Hvis der var for meget larm underneden fra mekanikeren, blev far arrig og stampede i gulvet. Så blev der ro et stykke tid. Opvarmningen af værkstedet blev klaret ved hjælp af en kakkelovn. Den yngste lærling fodrede hver morgen kakkelovnen med gamle tapetbøger, aviser og træ. Lokalerne havde som oftest samme temperatur inden for som uden for. Og oliemalingen kunne om vinteren godt være lidt tyk. En beskrivelse, som sikkert dengang kunne passe for de fleste malerværksteder, eller for mange håndværkervirksomheder dengang. Færdige reklameskilte klar til afsendelse til kunderne. De to faste skiltemalere var Rudolf Jensen og Karl Ebbesen. Sidstnævnte havde så meget erfaring, at han alene med brug af et foto kunne male et ønsket motiv og tekst direkte på en glasplade. Ejnar Iversen kan fra sin læretid huske, at Karl Ebbesen uden opstregning kunne male et løvehoved, som Korsør Margarinefabrik brugte som gennemgående reklamemotiv. KAPITEL

21 Den gang regnede man med, at et glasskilt havde en levetid på fem år. Når en kunde ville have sit glasskilt fornyet, blev lærlingen sendt ud og hente det renoveringstrængende skilt. Drengen tog glaslisterne af, løftede glasset over på firmaets trækvogn og returnerede til værkstedet. Her blev glasset renset med kalk og soda, hvorefter opmaling blev foretaget med guldbogstaver og til sidst fik den traditionelle sorte bundfarve. Samme sted som Vejle Skiltefabrik havde værksted, fik man fra en snedker leveret det nødvendige træ som lister og bagplader til indramning af glasskiltene. I 1932 optog Vejle Skiltefabrik en ny fabrikation af moderne dekorationsgenstande og udstillingsstativer, som blev fremstillet i alle modeller efter Søren Iversens tegninger. Det vides ikke, hvor længe man opretholdt denne produktion. Stadionreklame 1936 for Foto-Centralen, malet på en blikplade. Andre kunder i skiltefabrikken var Vejle Stadion og Paladsteatret. Til stadion blev der malet reklameskilte for byens lokale forretninger. Og til opsætning på Nørretorv blev der malet store plakater med reklame om fodboldkampe. Paladsteatret fik hver mandag sine to skilte på 4 x 3 meter fornyet. På en ramme var monteret lærred, hvor papir blev klistret over. Rammen blev tungere og tungere, indtil det hele blev revet af og nyt lærred påmonteret. Så var man klar til en ny omgang plakatmaling. MALERMESTER I EN FATTIG TID I 1924 kom Alfred Olesen som 15-årig i lære hos Iversen & Jensen. Da gik yngste lærling det første år mest som arbejdsdreng. Den første oplæring i malerfaget foregik på møbelmalerværkstedet, hvor han blev sat til at male ligkister som året egetræ. Om økonomien hos Iversen & Jensen husker Alfred: Årene 1924, 1925 og 1926 var ikke så strålende. De var fattige alle 20 KAPITEL

22 sammen, både mester og svendene. Jeg fik da lært, at man skal holde sig fra veksler, for jeg bestilte ikke andet end at køre rundt i hele Vejle amt og skulle have de her veksler underskrevet. Af dem, som havde kautioneret for deres børns konfirmation og sådan noget. Så kom møbelhandler Lorentzen og spurgte mester, om han ikke lige kunne skriver under. Iversen var god af sig. Men sådan arbejdede de jo. Det resulterede i en bet til Søren Iversen på kr., mange penge dengang. Han var en ualmindelig dygtig håndværker, men rigtig forretningsmand, det var han ikke. To malersvende fotograferet 1930 med firmaets belæssede trækvogn foran Vejle Rådhus. KAPITEL

23 Alfred Olesen lærte også at male glasskilte og fik indsigt i at lave forgyldningsarbejde. Der blev forgyldt tyrehoveder og bagerkringler. Det skulle foregå på en årstid med en bestemt temperatur, ellers druknede guldet og stod ikke blankt, som det skulle. Ved en sådan leverance til en hesteslagter, blev det Iversen for meget. Trods gentagne rykkere, blev regningen på et reklameskilt som et guldbelagt hestehoved i terrakotta ikke betalt. En morgen kl. syv sagde Iversen til to svende: Så, I to. I tager lige en stige og henter hestehovedet. Slagteren blev helt vild og truede med politi, men regningen, den blev ikke betalt. Så hestehovedet forblev på værkstedet. Veksler som kreditgivning var også efter 2. verdenskrig stærkt anvendt og forsvandt først endeligt i 1960 erne, da det danske velfærdssamfund fik sit gennembrud. Tidernes bedring også økonomisk, afspejles også i Iversen & Jensens fire bevarede årsregnskaber fra årene 1950 til 1953, hvor omsætningen voksede år for år. I 1950 var årsomsætningen kr. I 1951 og 1952 var den øget til kr., mens regnskabsåret 1953 viste en omsætning på kr. Øverst: Hesteslagteren med det opsatte hestehoved, inden det blev afhentet. Nederst: I 1925, efter en udskrevet konkurrence, vandt S. H. Iversen og malede Vejle Malerlaugs lade, hvor foreningens papirer stadig i dag opbevares. 22 KAPITEL

24 Kapitel Udkast fra 1948 af Ejnar Iversen til firmaets egen gavlreklame. BLANDT MALERSVENDENE EN POPULÆR ARBEJDSPLADS TONEN NOGET FOR SIG SELV I modsætning til i dag, blev bygningsmaling helt frem til 1950 erne som tidligere nævnt så godt som udelukkende udført i sommerhalvåret. Alfred Olesen husker, efter at være udlært i 1929 hos Iversen & Jensen, at han fortsatte i samme firma de næste 5 år som fast malersvend. Tiderne var stadig hårde, så det at være fastansat betød for Alfred et årsværk på maksimalt 5-6 måneders arbejde. Dagpenge kunne højst opnås 100 dage i et kalenderår. Det var ikke noget specielt for malerfaget i Vejle, men hele Danmark var dengang præget af dårlige økonomiske forhold. Når man nåede vinterhalvåret var der så godt som intet arbejde at få for datidens bygningshåndværkere. De gamle malersvende fortæller, at dengang tog de arbejdsløse malersvende i Vejle ud på fjorden og fiskede, på lossepladsen for at finde uforbrændte koks eller i skoven for at indsamle optændingspindebrænde. Bedst stillet var de håndværkersvende, hvis hustruer havde helårsarbejde. I Vejle var rigtig mange kvinder ansat på byens tekstilfabrikker og bomuldsspinderier. Så hed det blandt kollegaer, at så var den kollegas familie økonomisk på den grønne gren. Søndergade 28 med gavlreklame for malerfirmaet Iversen & Jensen, hvor firmaet var bosat i næsten 50 år fra 1920 til Malerfirmaet Iversen & Jensen var blandt byens malersvende en populær arbejdsplads. Tonen var noget for sig selv, som malersvend Viggo Larsen her fortæller: Jeg havde indtil 1948 hidtil kun været ansat i kortere tid på KAPITEL

25 forskellige værksteder. Men hos Iversen & Jensen blev jeg i det meste af 10 år. De år står for mig som nogle af de bedste i mit arbejdsliv. Selve tonen, der var der nede, den var noget for sig selv. Jeg kan endnu se de to indehavere for mig. Iversen som den distingverede, og med et humoristisk væsen. Og Jensen som den lille kontormand. De var to vidt forskellige modsætninger. Hver med deres fortrin: Iversen skaffede kunderne og var den faglige dygtige. Jensen styrede regnskaberne og sørgede for at få det hele til at køre økonomisk. Hvordan forholdet imellem de to var, kan jeg give et eksempel på. Jeg husker en gang, Jensen kom gående igennem gården iført plusfours, sådan nogle posede sportsbukser og brun kittel. Iversen udbrød: Ha, der går han. Han ligner en brugsuddeler. Det sagde han, mens vi svende og lærlinge hørte på det. Sådan var spillet imellem de to. De svende, der ønskede det, havde en frihed, der var uhørt i andre malerfirmaer. Om morgenen kunne man møde, som man ville. Især Kristian Breienholt var slem til først at møde klokken Men så blev han også efter fyraften. Det var lagt over på os selv at styre timerne, og ingen blev kørt stramt. Jeg vil udtrykke det således, at det var som om vi hver især drev vores eget lille firma, i firmaet. Og de ansatte var temmelig beslægtet i tankegang og væremåde. De fleste af os var interesseret i kunst, så det gav en helt speciel stemning i firmaet. BEDRE TIDER TRODS 2.VERDENSKRIG I løbet af 1930 erne blev tiderne bedre også hos Iversen & Jensen, hvor malerfirmaet fik mere og mere arbejde. Fra slutningen af 1930 erne var der ansat malersvende i sæsonen samt fem malerlærlinge. Udbruddet af Nørregade i Vejle på befrielsesdagen 5. maj Bemærk butiksruderne er afdækket med bræddevægge med et mindre glasparti, for at skaffe lys i åbningstiden. Om natten var der sat skodder over. Alle disse afdækninger var malet af byens malermestre. 24 KAPITEL

26 2. Verdenskrig betød ingen nedgang i arbejdet. I 1942 faldt en bombe over Nørreskoven, og så godt som alle butiksruder knustes i Vejle. Nyt glas kunne ikke skaffes, så mange ruder blev beskyttet af eller erstattet af brædder. De skulle males, så alle byens malermestre fik travlt. Og der blev gjort meget ud af at dekorere disse vinduer. Hos Iversen & Jensen fik man så meget arbejde, at der måtte rekvireres arbejdsløse malersvende fra nabobyerne. EJNAR IVERSEN AFLASTER SIN FAR Søren Iversens søn, Ejnar Iversen, var som sin far meget kunstnerisk interesseret. Og i sin ungdom på samme måde som sin far 30 år tidligere, i forbindelse med datidens lokale kunstmalere i Vejle. Ejnar sluttede i 1933 sin læretid og fik sølvmedalje for sit svendestykke. Han fortsatte som malersvend i faderens firma til sidst på året 1935, hvor han rejste til København for at udvikle sig fagligt og kunstnerisk. I København boede han i en lejet villa sammen med to andre kunstnere fra Vejle, Robert Dueholm Jessen og William Hansen. I arbejdstiden var han ansat i et københavnsk skiltemalerfirma, samtidig med at han gik på Statens Tegnelærerkursus og tog privatundervisning hos maleren Folmer Bonnén, for at udvikle sine kunstneriske evner. I 1938 blev hans far syg og Ejnar Iversen blev kaldt hjem til Vejle for at aflaste faderen i firmaet. Derved måtte han midlertidig begrave sin drøm om en levevej som kunstner. I København havde han udviklet sit talent som skiltemaler. Blandt andet lærte han at lave kæmpemæssige, håndmalede biografplakater til datidens førende hovedstadsbiografer. Erfaringerne fra København bevirkede, at Iversen & Jensen fik en aftale om, hver mandag formiddag at levere to filmplakater på 4 x 3 meter til Palads Teatret med reklame for den kommende uges film. KAPITEL

27 BRUN SÆBE I MALING, EN DÅRLIG IDÉ I 1938 kom Vagn Bysted i malerlære hos Iversen & Jensen. Der gik ikke lang tid, før den nye lærling fandt ud af, at de to ejere var vidt forskellige. Skulle Vagn bruge materialer til fusk, var det en dårlig ide at spørge H.P. Jensen. Han opkrævede penge for materialerne. Spurgte han Søren Iversen og oven i købet sagde, at malingen skulle anvendes hos en enlig kone, fik han dem gratis. Alle læredrenge ville gerne tjene en ekstra skilling. En dag spurgte H.P. Jensen til hvilken pris, Vagn Bysted efter arbejdstid kunne male en selvbinder. Inden han nåede at svare, replicerede en anden lærling, Johannes Carlsen, at det kunne han gøre både hurtigere og bedre. Om aftenen gik Vagn så ned i Søndergade for at se, hvor langt Johannes Carlsen var nået: Carlsen lå inde under selvbinderen og klagede over, at malingen var for sej og tyk. Hvad skal jeg komme i?, spurgte han mig. Prøv med en håndfuld brun sæbe og Farverigt forslag anno 1939 til gavlreklame for far vehandler Theophil Petersen, Sønderbro, udarbejdet af Ejnar Iversen ( ). 26 KAPITEL

28 rør rundt, svarede jeg. Som sagt, så gjort, og nu kom der gang i maleriet. Det hjalp sgu, sagde Carlsen. Desværre regnede det om natten. Næste morgen flød gården med rød, gul og sort maling og en masse skum. Det hele var vasket ned af en regnbyge i nattens løb. Der var ikke andet at gøre end at male om. Carlsen fik endda ekstra betaling, så det blev nok lige så dyrt, som jeg ville have gjort det for. Den 1. april 1942 mødte Henry Nielsen op på sin nye læreplads, iført ny kedeldragt og blanke sko. Den første opgave han fik, var at køre trækvognen om til Vejle Tekniske Skole og hente Vagn Bysteds svendestykke, der havde givet sølvmedalje. Og han fik den kommentar med fra Søren Iversen, at så kunne Henry samtidig med se, hvordan malerarbejde skulle være! Krigen umuliggjorde, at unge mennesker som tidligere kunne tage på valsen. Vagn Bysted havde som mange andre unge danskere efter krigen, udlængsel. Så i oktober 1947 besluttede han sig for at emigrere. Han rejste til Chile og begyndte i Santiago de Chile som malermester. Søren Iversen gav Vagn Bysted en flot anbefaling, hvor der stod: Jeg kan kun udtale min dybeste Agtelse for hans dygtighed og praktiske Sans for alt inden for, ja ogsaa uden for Faget. Han behersker alt inden for Malerfaget, lige fra almindelig til den fineste Udførelse, og har i længere Tid været min Medhjælper som Lærer ved Vejle Tekniske Skole. Jeg kan kun give ham vor allerbedste Anbefaling, og med Vemod beklage at skulle miste en Førstekraft indenfor vort Firma. Et håndværkerstillads bestod førhen ofte af kasserede stiger og brædder. Stillads af brandstiger, opstillet ca af Iversen & Jensen foran en boghandel i byens hovedgade. En tilsvarende konstruktion i dag ville medføre øjeblikkeligt forbud og bøde til mester. De nye stilladser er både nemmere at sætte op, lette at flytte og giver bedre mulighed for at udføre arbejdet på den sikreste måde. KAPITEL

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse Starten på det hele De store epidemier Terrordrab på to overlæger Kvinderne ud på arbejdsmarkedet Første sygehus med talegenkendelse VEJLE SYGEHUS FEJRER 125 ÅRS JUBILÆUM Jubilæet bliver markeret med denne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer markedet for internationalt glaskunst. På de næste sider

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Tekst: Connie Mikkelsen Foto: Heidi Lundsgaard

Tekst: Connie Mikkelsen Foto: Heidi Lundsgaard Tekst: Connie Mikkelsen Foto: Heidi Lundsgaard Facaden på den lukkede landevejskro gjorde ikke noget godt for sine omgivelser, da en lokal chocolatier overtog ejendommen for to år siden. Hele bygningen

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

FARVEVALG. Det udemokratiske

FARVEVALG. Det udemokratiske Tekst: Anne Kathrine Spangsberg Foto: Kirsten Bille Det udemokratiske TO ARKITEKTER OG EN MALERMESTER STÅR FAST SAMMEN SOM»FARVETEAMET«, DER UDVÆLGER FARVERNE TIL CHRISTIANSBORGS LOKALER OG GANGE. DE DELER

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

k o r t æ l l i n g e r

k o r t æ l l i n g e r k o r t æ l l i n g e r femsætningshistorier af Cüneyt Pala udgives i samarbejde med forlaget forlæns palepoets publishing, 2015 alle rettigheder, etc. til alle tider og enhver y o u r w o r d s a r e

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere