Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014."

Transkript

1 Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling Ved formand Per Vangekjær Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres generalforsamling. Velkommen til Aarhus. Det er syv år siden, vi senest var i Aarhus til generalforsamling. Meget har ændret sig her i den jyske hovedstad. Man siger om New York, at det er byen, der aldrig sover. Skal jeg være ærlig, er det heller ikke mit indtryk, at aarhusianerne under sig selv meget søvn Der er i hvert fald fuldt tryk på byggeriet, hvad I ved selvsyn kan konstatere, hvis I bevæger jer rundt i byen. Fuldt tryk er der også på arbejdet med den nye erhvervsuddannelsesreform. Og selvom der løbende er sket ændringer og justeringer af erhvervsuddannelserne, tør jeg godt sige, at denne reform er det største, siden vi fik Efg-uddannelserne i For malerfaget vil reformen blandt andet betyde, at grundforløbet bliver forlænget til hele 40 uger, hvoraf de 20 uger alene bliver et malerfagligt grundforløb. Altså rig mulighed for at give de unge en meget fagspecifik viden, der vil betyde, at når I modtager eleverne fra skolen, er de klædt på til at indgå direkte i produktionen. Reformen vil også betyde flere helt nye fag på uddannelsen, ligesom der kommer flere fag ind på højt niveau. Den erhvervsfaglige gymnasieuddannelse EUX en bliver også en mulighed for de unge, der søger malerfaget. Endelig vil det være helt naturligt, når vi kigger på uddannelsen af fremtidens malersvende, at vi også inddrager områder, hvor der kan ligge nye arbejdsområder. Det kunne være pudsning og reparation af facader, facadeisolering eller noget helt tredje. Mulighederne er legio. Der er dog en afgørende forudsætning for, at reformen for alvor kan lykkes. Og det handler om os selv, og om hvordan vi spiller vores kort. For hvordan kan vi bilde os ind, at vi får dygtige og velkvalificerede unge til at vælge vores uddannelse, når vi gang på gang udtaler os i negative vendinger om såvel skoler, som uddannelse og elever?

2 Vil vi være attraktive i de unges øjne, er vi nødt til at finde det pæne tøj frem og tale høfligt, hvis man kan sige det på den måde. Ellers kan vi godt glemme at få fat i de iderige, dygtige, stræbsomme og velkvalificerede unge. Det er også vigtigt at huske på praktikpladserne. Vi må ikke gå rundt og tro, at vi kan charme de unge ind i malerfaget, hvis vi ikke også kan tilbyde dem at færdiggøre deres uddannelse i virksomhederne. Der er endnu en grund til at skænke praktikpladserne en tanke. Hvis antallet af skp-elever bliver ved med at ligge på en højt niveau, kan jeg godt frygte for, at politikerne ser sig nødsaget til at gribe ind. Vekseluddannelsessystemet, som vi kender det, er nemlig ikke nogen naturlov. I de øvrige nordiske lande er erhvervsuddannelserne alene et skoleanliggende. Og der er næppe nogen tvivl om, at opfylder vi ikke vores del af kontrakten, nemlig at stille et tilstrækkeligt antal praktikpladser til rådighed, så vil politikerne på et tidspunkt føle sig nødsaget til at ændre hele vores erhvervsuddannelsessystem til en ren skolebaseret uddannelse. Og for uddannelsens skyld vil det være den helt forkerte vej at gå. Mens vi er ved eleverne, må jeg desværre konstatere, at de blev væsentlig dyrere at have med den seneste overenskomst. Men det vil jeg gerne lige vende tilbage til om et øjeblik! For vi har desværre stadig ingen overenskomst. Ja, det vil sige, det har vi jo. Men spørgsmålet om, hvorvidt vi er et minimalløn- eller normallønområde er stadig uafklaret. Og vi kan desværre først forvente en afklaring til september. Vi er på papiret et normallønområde. Det fik Malerforbundet dom for tilbage i Men situationen er en anden i dag. Antallet af svende, der aflønnes efter akkorden, er stærkt faldende langt de fleste er på timeløn. Men det er jo ikke sådan, at vi sidder og forhandler en timeløn på plads ved overenskomstforhandlingerne. Nej, det gør I selv ude i virksomhederne. Det eneste, vi forhandler på plads i den sammenhæng, er akkordens mindstebetaling, som tilfældigvis også er den nedre grænse for, hvad I kan give svendene. Så vores synspunkt er, at vi er et minimallønområde, hvad både Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Byggeri bakker op om. Derfor en voldgift.

3 Men bliver resultatet af voldgiften, at vi er et normallønområde, skal I derfor regulere lønnen for svende på akkord med et kronebeløb på 2,10 kr. pr time. Men kun for akkordtimer og altså kun i tilfælde af, at det bliver slået fast, at vi er et normallønområde. Og uanset voldgiften, er vi faktisk ganske godt tilfredse med den overenskomst, vi fik som følge af forligsmandens indblanding. Der er faktisk tale om en relativt billig overenskomst. I tilgift fik vi forhandlet en organisationsaftale hjem med forbundet. Aftalen betyder, at vi kan få taget hånd om nogle af de uhensigtsmæssigheder, som der desværre har indsneget sig i prislisten. Aftalen indebærer blandt andet, at mellemstrygning vil blive genindført, at tillægget for opsætning af loftbeklædning skal reduceres, og at radiatorafsnittet vil blive ændret, så der fremover er tre radiatortyper, og de aflønnes efter løbende meter. Og så lige tilbage til eleverne, som er blevet dyrere ikke mindst fordi praktikpladspræmien også er bortfaldet. De stigende elevlønninger er et resultat af den overenskomst, som blev indgået mellem DI og COindustri. De sorte industrifag har svært ved at tiltrække elever, hvorfor de har set sig tvunget til at hæve lønnen for elever. Og den stigning går igen i vores overenskomst; der var absolut intet, vi kunne gøre ved det. Jeg ved, det gør det svært for mig at overbevise jer om vigtigheden af at tage elever, men vil blot ganske kort gentage mig selv: Hvis antallet af SKP-elever fortsætter med at stige, er vi med hastige skridt på vej mod en situation, hvor vekseluddannelsesprincippet står for fald. Apropos politikere, så må vi konstatere, at det sommetider går ualmindelig stærkt i dansk politik. Lars Løkke Rasmussen blev citeret i en søndagsavis for at sige, at han ikke ville være statsminister for enhver pris underforstået, at de øvrige borgerlige partier måtte rette ind efter Venstres ønsker og bare ugen efter lå han afklædt tilbage. Lars Løkke Rasmussen er før blevet sammenlignet med den tidligere amerikanske præsident, Bill Clinton, der fik øgenavnet The comback Kid for sin evne til at komme igen, selv når det så allermest sort ud. Lars Løkke reddede sit formandskab for Venstre, det skal blive spændende at se, om han redder sin tillid blandt vælgerne. Under alle omstændigheder er det rart, at vi igen kan diskutere politik og ikke skal forholde os til boxershorts, slips og sokker.

4 Helt anderledes kan vi roligt sige, at det er gået Morten Messerschmidt ved EU- valg. Han blev den helt store stemmesluger og slog Poul Nyrups gamle rekord på over personlige stemmer. Morten Messerschmidt fik næsten flere stemmer. Ganske imponerende. Om det så er et udtryk for, at så mange danskere deler Danske Folkepartis holdninger, eller om der er tale om proteststemmer, kan jeg af gode grunde ikke vide. Jeg tror dog, det for en stor dels vedkommende handler om en utilfredshed med et EU, der efterhånden blander sig i alt og fratager de nationale politikere deres magt og indflydelse. En der modsat Morten Messerschmidt ikke formår at slå igennem i befolkningen for alvor, er statsminister Helle Thorning Schmidt. Det er ganske påfaldende, hvordan hun er blevet buh et og pebet ud af diverse første maj-arrangementer. For set med mine øjne, har regeringen i det store hele faktisk gjort det meget godt. De har taget fat i de nødvendige reformer og de har ført den nødvendige, økonomiske politik. Og i virkeligheden er det nok det, det nødvendige, der har gjort Helle så upopulær. Helle Thorning Schmidt har koncentreret sig om at føre den nødvendige politik, ikke den populære politik, og det bliver man aldrig elsket for. Herfra skal der i hvert fald lyde ros til regeringen for at have tilført midler til den koordinerede indsats for at komme social dumping til livs. SKAT, Politiet og Arbejdstilsynet har i fællesskab udført en ihærdig indsats på området. Men når jeg hører medlemmerne, er der fortsat store problemer med den udenlandske arbejdskraft. Truslen fra den udenlandske arbejdskraft oplever de tifold i Sydeuropa, hvor problemerne også er meget større end det, vi ser herhjemme. Når det trods alt ikke er gået værre, skylder vi også fagforeningen en stor tak. De har kæmpet og kæmper en sej kamp, for at de udenlandske håndværkere ikke fuldstændig presser bunden ud af arbejdsmarkedet. Men kampen er så langt fra vundet. Selv under den krise, vi lige er gået igennem, er antallet af udenlandske arbejdere steget støt helt mod de forventninger, diverse eksperter gav udtryk for. Nemlig at de udenlandske arbejdere ville forlade Danmark i takt med, at krisen bed sig fast. Derfor skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad der sker nu, hvor der langsomt kommer gang i økonomien igen. Det store spørgsmål er dog, om kampen overhovedet kan vindes om den skal vindes. For der i bund og grund tale om symptombehandling, når vi taler om arbejdsklausuler, almengøring som vi selv har gjort os til talsmænd for og en øget kontrolindsats fra myndighedernes side?

5 Er sandheden ikke den, at vi bliver udsat for konkurrence at vi i høj grad ikke er konkurrencedygtige fordi vores lønninger er for høje? Og er de høje lønninger ikke blot en konsekvens af, at vores skattetryk har nået et niveau, som ødelægger vores konkurrenceevne? Det er i mine øjne fuldstændigt naivt at tro, at vi kan beskytte vores arbejdspladser med klausuler, love og regler. Vi står billedligt talt med en finger i et dige, der alligevel vil briste før eller siden. Hvorfor er et B&O-fjernsyn fem gange dyrere end et tilsvarende fra Japan? Bevares, du betaler for et unikt design men kvaliteten er den samme? Hvorfor koster biler mere end tre gange deres værdi, når de ruller rundt på de danske veje? Og hvorfor koster en dansk arbejdstime flere gange det, den koster i udlandet? Skatten i Danmark! Vi kæmper for at bevare danske arbejdspladser og det eneste, vi i virkeligheden bevarer, er det danske skattesystem som bærer hovedparten af ansvaret for, at vi er ukonkurrencedygtige. Den rigtige udfordring er ikke at beskytte danske arbejdspladser, men i at få tilpasset vores skattesystem til virkeligheden. Vi må og skal have sænket skatten, så vi kan sænke lønningerne, uden at det går ud over købekraften. Mens vi nu er ved penge og betaling; fra nogle sider lyder fortsat kritik af vores beregnerkontor. En kritik, jeg føler er uberettiget. Beregnerkontoret har aldrig været tænkt som en konkurrent over for medlemmerne det har alene været en service over for de medlemmer, der benytter sig af vores eget kalkulationsprogram; Entré Malerkalk. Og jeg kan garantere, at vi aldrig kommer til at drive hverken malevirksomhed, farveforretning eller noget helt tredje, der er i konkurrence med medlemmerne. For hvorfor i al verden skulle vi begynde at konkurrere med medlemmerne? Beregnerkontoret var ene og alene en fødselshjælper for vores kalkulationsprogram, Entré Malerkalk. Et kalkulationsprogram, som i øvrigt brød det monopol, der var på markedet. Og selvom det ville være dejligt, har vi ikke noget ønske om, at Entré Malerkalk bliver det eneste kalkulationsprogram. Det står naturligvis enhver frit for, at benytte sig af det program, man føler sig mest tryg ved.

6 Men vi står inde for den drastiske beslutning, det var at lancere et kalkulationsprogram. Beslutningen var ikke svær, da den eksisterende udbyder ikke så sig i stand til at opfylde behovet for et opdateret program, da malerfaget fik ny prisliste. Og vores beregnerkontor var alene tænkt som fødselshjælper, som understøttelse af vores eget kalkulationsprogram, som service for medlemmerne. I dag udfører beregnerkontoret alene beregninger på halv tid, mens den ansatte beregner, Henning Thode, bruger den anden halvdel af tiden på at servicere brugerne af Entré Malerkalk og holder programmet ajour og opdateret. Når den dag kommer, hvor der ikke længere er behov for at drive et beregnerkontor, ja så lukker det naturligvis. Men hvornår Entré Malerkalk er fuldt integreret i malerfaget som kalkulationsprogram, ved jeg selvsagt ikke. I samme forbindelse er det på sin plads at nævne, at flere og flere i dag benytter sig af Entré Malerkalk, ligesom vi har haft stor succes med light-udgaven af programmet. Og jeg vil da heller ikke undlade at fortælle, at Entré naturligvis allerede er opdateret med den nye overenskomst, så vi er klar, når voldgiften har afklaret overenskomstspørgsmålet. Derfor skal også lyde en opfordring til at benytte jer af Entré Malerkalk vores eget kalkulationsprogram. Og jeg vil også gerne pointere i denne forbindelse, at vi i dag har et fornuftigt samarbejde med Beregnerforeningen. Nogen der også har fået behov for at regne og regne med store tal er arrangørerne af Skills. Fra den første spæde start i Herning og siden Odense til den megabegivenhed, det er blevet med tusindvis af besøgende og trafikale problemer i de byer, der bærer værtsrollen. DM i Skills er nu så stort et trækplaster, at landets kommuner står i kø for at huse arrangementet. Næste år er det København, der er vært, men faktisk er værtsbyerne på plads helt frem til Og det er da værd at tage med, at DM i Skills er kommet på finansloven med 5 millioner kroner i årlig støtte. Så Skills er på alle måder ved at have etableret sig som et fantastisk udstillingsvindue for det gode håndværk. Et udstillingsvindue er også vores egen farvepris, som vi uddeler sammen med Kirsten og Freddy Johansens Fond. Prisen blev uddelt for 8. gang i år og blev tildelt Møntergaarden i Odense. På sin plads er også at nævne Malermester Louise Svendsen, der havde været malermester på opgaven.

7 Farveprisen er i dag ved at have bidt sig fast i bevidstheden hos arkitekter og billedkunstnere som en eftertragtet pris, hvad ikke mindst kvaliteten af de indstillede projekter vidner om. Men hvor Farveprisen er udstillingsvindue i stor målestok prøver vi nu i mindre målestok med en pris, som er målrettet de private kunder. Her er vi ude i malearbejde i private hjem smukke farver, spændende materialer og godt håndværk. Vi forestiller os at uddele prisen i løbet af efteråret i år og hæderen her skal i højere grad gå til malermesteren. Og prisen skal i lighed med den store være med til at sikre Danske Malermestre og medlemmer omtale i medierne. Netop omtale branding er vigtigt. Men måske også et område vi har overset de seneste par år, hvor vi ikke har haft en egentlig markedsføringskampagne. Man kan spørge sig selv, hvorfor store mærker som Carlsberg, Coca Cola eller Nestlé bruger så mange penge, som de årligt gør, på reklamer. Det gør de selvfølgelig for hele tiden at være synlige for forbrugerne. Det har vi nok forsømt. Men hvordan en kampagne skal se ud om det skal være tv, på print eller outdoor har vi ikke lagt os fast på. Har I gode ideer til, hvad eller hvordan vi kan sætte en markedsføringskampagne i gang, hører vi gerne fra jer. I en lidt anden boldgade, når vi taler pris, er Håndværksrådets SMV-pris, som i år blev uddelt til Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har fastlagt og følger en udbudspolitik, som gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at byde på kommunens opgaver. Kommunen udbyder som udgangspunkt alle bygge- og anlægsopgaver i fagentrepriser. Det kunne mange andre kommuner lære noget af. En sådan udbudspolitik er nemlig medvirkende til, at lokale virksomheder er sikret arbejde, som igen giver lokale arbejdspladser og skattekroner i kommunekassen. For ikke at glemme, at det lokale arbejde er med til at sikre nye lærepladser. Og nu, vi taler arbejde, så kan jeg også love jer, at vi fortsætter kampen for håndværkerfradraget. Vi kan påvise, at fradraget har været med til at sikre beskæftigelsen under krisen. Hvad kunne det så ikke blive til, hvis man hævede fradraget efter svensk forbillede? Jeg spørger bare! Jeg skal erkende, at kampen for at bevare fradraget er op ad bakke. Ikke mindst fordi regeringen åbenlyst foretrækker offentlig investering frem for private boligejeres ditto. Og kampen er ikke blevet meget lettere efter, at Rockwool-fonden i en analyse hævdede, at fradraget ikke havde effekt på det sorte arbejde.

8 Jeg stiller mig dog stærkt skeptisk over for Rockwool-fondens analyse. Jeg mener, de drager deres konklusioner på et spinkelt grundlag. Som begrundelse for at konkludere, at ordningen ikke virker, hævder fonden, at det sorte arbejde også er faldet i andre brancher. Men det er jo gætværk der kan være mange forskellige faktorer, der påvirker det sorte arbejde i de forskellige brancher. Vi har tidligere dokumenteret, at jeres kunder har taget fradraget til sig og langt sjældnere spørger efter det sorte arbejde. Så vi fortsætter målrettet arbejdet og må om ikke andet sætte vores lid til politikerne fra blå blok, der jo er indstillet på at bevare ordningen. For en organisation som vores er det også vigtigt, at være toptunet ikke mindst for jeres skyld. Men det er også vigtigt at være opmærksom, hvis der er områder, hvor vi måske kan gøre det bedre. Derfor er vi begyndt at overveje muligheden for at etablere en eller anden form for samarbejde med Glarmesterlauget i Danmark. Glarmestrenes organisation ligner på mange områder Danske Malermestre. Og et samarbejde vil kunne betyde en række fordele for medlemmerne glarmestre såvel malermestre. Alene flere medlemmer vil kunne betyde endnu bedre leverandøraftaler. En anden føler har vi fået fra de kooperative malere. De ser en række fordele ved vores organisation, som de ikke finder andre steder. De udviser med andre ord en forståelig interesse for at blive medlemmer. Indtil videre er det dog kun en føler. Hvorvidt det ene eller det andet kaster noget af sig, er usikkert. Men det er sikkert og vist, at selvom Danske Malermestre klarer sig fint for indeværende, skal vi også kunne se på, hvordan vi styrker os til fremtiden. Hvem der til gengæld klarede det knapt så fint, var Danmarks Farve- og Limindustri, da DR for tre ugers tid siden kørte programmet Kontant, om konserveringsmidlet MI, som benyttes af vores leverandører. Farve og Lim stillede ikke op til et interview, hvor de ellers ville have haft lejlighed til at sætte tingene på plads. Det kan jeg kun beklage. Faktum er, at indholdet af MI i maling holder sig indenfor grænseværdierne. Når vi alligevel ser flere tilfælde af allergi kan det hænge sammen med, at MI i vid udstrækning også er benyttet i kosmetik, sæber og cremer. Faktisk indeholder en lang række dagligdags produkter, som er vandbaseret, MI.

9 Så at MI i maling skulle være den helt store synder, når det kommer til allergi, har jeg ærlig talt svært ved at se. Konserveringsmidler bliver tilsat for at forhindre vandet i at rådne. Og MI afløste for godt 15 år siden parabener, som i en allergi-sammenhæng var væsentligt værre. Som bonusinfo kan jeg fortælle, at nogle af de produkter, der i dag slår sig stort op på at være fri for MI, faktisk indeholder parabener. Men ingen skal selvfølgelig blive syge af maling. Og jeg vil da heller ikke være overrasket, hvis der sidder nogen af jer og føler jer taget som gidsler af historien i Kontant. Jeg har da i hvert fald selv haft en kunde, som var blevet meget forskrækket over udsendelse og som absolut ikke ønskede maling med MI. Oplever I det samme, må I meget gerne henvende jer til sekretariatet. I Danske Malermestre er vi til stadighed optaget af et godt arbejdsmiljø for både jer og jeres ansatte. Og vi vil tage kontakt til Danmarks Farve- og Limindustri for en dialog om problemet. Og apropos dialog, så er jeg inviteret til farve- og lims årlige medlemsmøde til september, og jeg kan love jer, at jeg også her vil bringe emnet på banen. Tilbage står nu blot at rette en stor tak til min bestyrelse for endnu et godt år, hvor vi har arbejdet for medlemmernes interesse. En stor tak til mine to næstformænd og vores direktør i Danske Malermestre. Også en stor tak for veludført arbejde til sekretariatet og medarbejderne i København og Aarhus. Uden jer var Danske Malermestre ikke en halvt så god organisation, som tilfældet er. Jeg vil også benytte mig af lejligheden til at adressere en stor tak til vores samarbejdspartnere: Håndværksrådet, Dansk Arbejdsgiverforening, Malerfagets Faglige Fællesudvalg, Malerforbundet i Danmark og Arbejdsmiljøhuset. Med disse ord overlader jeg beretningerne den skriftlige såvel som den mundtlige til generalforsamlingen.

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg.

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Danske Malermestres generalforsamling 2012, Randers.

Danske Malermestres generalforsamling 2012, Randers. Danske Malermestres generalforsamling 2012, Randers. Beretning v/ formand Per Vangekjær Mine damer og herrer, Kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres generalforsamling. Traditionen

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Antal erhvervsskoler og deres beliggenhed summary Virksomhedernes tilfredshed med antallet af erhvervsskoler og deres beliggenhed er også en del

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 585 Offentligt J.nr. 13-0196787 Besvarelse af samrådsspørgsmål AZ Spørgsmål AZ: Vil ministeren sikre, at udformningen af de nye skatteregler

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet

Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet 19. maj 217 ARTIKEL Af Kristian Stokholm Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet Dygtigere, mere motiverede elever, der møder op til undervisningen, og som ikke falder fra. Det er ifølge skolerne den

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere