Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014."

Transkript

1 Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling Ved formand Per Vangekjær Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres generalforsamling. Velkommen til Aarhus. Det er syv år siden, vi senest var i Aarhus til generalforsamling. Meget har ændret sig her i den jyske hovedstad. Man siger om New York, at det er byen, der aldrig sover. Skal jeg være ærlig, er det heller ikke mit indtryk, at aarhusianerne under sig selv meget søvn Der er i hvert fald fuldt tryk på byggeriet, hvad I ved selvsyn kan konstatere, hvis I bevæger jer rundt i byen. Fuldt tryk er der også på arbejdet med den nye erhvervsuddannelsesreform. Og selvom der løbende er sket ændringer og justeringer af erhvervsuddannelserne, tør jeg godt sige, at denne reform er det største, siden vi fik Efg-uddannelserne i For malerfaget vil reformen blandt andet betyde, at grundforløbet bliver forlænget til hele 40 uger, hvoraf de 20 uger alene bliver et malerfagligt grundforløb. Altså rig mulighed for at give de unge en meget fagspecifik viden, der vil betyde, at når I modtager eleverne fra skolen, er de klædt på til at indgå direkte i produktionen. Reformen vil også betyde flere helt nye fag på uddannelsen, ligesom der kommer flere fag ind på højt niveau. Den erhvervsfaglige gymnasieuddannelse EUX en bliver også en mulighed for de unge, der søger malerfaget. Endelig vil det være helt naturligt, når vi kigger på uddannelsen af fremtidens malersvende, at vi også inddrager områder, hvor der kan ligge nye arbejdsområder. Det kunne være pudsning og reparation af facader, facadeisolering eller noget helt tredje. Mulighederne er legio. Der er dog en afgørende forudsætning for, at reformen for alvor kan lykkes. Og det handler om os selv, og om hvordan vi spiller vores kort. For hvordan kan vi bilde os ind, at vi får dygtige og velkvalificerede unge til at vælge vores uddannelse, når vi gang på gang udtaler os i negative vendinger om såvel skoler, som uddannelse og elever?

2 Vil vi være attraktive i de unges øjne, er vi nødt til at finde det pæne tøj frem og tale høfligt, hvis man kan sige det på den måde. Ellers kan vi godt glemme at få fat i de iderige, dygtige, stræbsomme og velkvalificerede unge. Det er også vigtigt at huske på praktikpladserne. Vi må ikke gå rundt og tro, at vi kan charme de unge ind i malerfaget, hvis vi ikke også kan tilbyde dem at færdiggøre deres uddannelse i virksomhederne. Der er endnu en grund til at skænke praktikpladserne en tanke. Hvis antallet af skp-elever bliver ved med at ligge på en højt niveau, kan jeg godt frygte for, at politikerne ser sig nødsaget til at gribe ind. Vekseluddannelsessystemet, som vi kender det, er nemlig ikke nogen naturlov. I de øvrige nordiske lande er erhvervsuddannelserne alene et skoleanliggende. Og der er næppe nogen tvivl om, at opfylder vi ikke vores del af kontrakten, nemlig at stille et tilstrækkeligt antal praktikpladser til rådighed, så vil politikerne på et tidspunkt føle sig nødsaget til at ændre hele vores erhvervsuddannelsessystem til en ren skolebaseret uddannelse. Og for uddannelsens skyld vil det være den helt forkerte vej at gå. Mens vi er ved eleverne, må jeg desværre konstatere, at de blev væsentlig dyrere at have med den seneste overenskomst. Men det vil jeg gerne lige vende tilbage til om et øjeblik! For vi har desværre stadig ingen overenskomst. Ja, det vil sige, det har vi jo. Men spørgsmålet om, hvorvidt vi er et minimalløn- eller normallønområde er stadig uafklaret. Og vi kan desværre først forvente en afklaring til september. Vi er på papiret et normallønområde. Det fik Malerforbundet dom for tilbage i Men situationen er en anden i dag. Antallet af svende, der aflønnes efter akkorden, er stærkt faldende langt de fleste er på timeløn. Men det er jo ikke sådan, at vi sidder og forhandler en timeløn på plads ved overenskomstforhandlingerne. Nej, det gør I selv ude i virksomhederne. Det eneste, vi forhandler på plads i den sammenhæng, er akkordens mindstebetaling, som tilfældigvis også er den nedre grænse for, hvad I kan give svendene. Så vores synspunkt er, at vi er et minimallønområde, hvad både Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Byggeri bakker op om. Derfor en voldgift.

3 Men bliver resultatet af voldgiften, at vi er et normallønområde, skal I derfor regulere lønnen for svende på akkord med et kronebeløb på 2,10 kr. pr time. Men kun for akkordtimer og altså kun i tilfælde af, at det bliver slået fast, at vi er et normallønområde. Og uanset voldgiften, er vi faktisk ganske godt tilfredse med den overenskomst, vi fik som følge af forligsmandens indblanding. Der er faktisk tale om en relativt billig overenskomst. I tilgift fik vi forhandlet en organisationsaftale hjem med forbundet. Aftalen betyder, at vi kan få taget hånd om nogle af de uhensigtsmæssigheder, som der desværre har indsneget sig i prislisten. Aftalen indebærer blandt andet, at mellemstrygning vil blive genindført, at tillægget for opsætning af loftbeklædning skal reduceres, og at radiatorafsnittet vil blive ændret, så der fremover er tre radiatortyper, og de aflønnes efter løbende meter. Og så lige tilbage til eleverne, som er blevet dyrere ikke mindst fordi praktikpladspræmien også er bortfaldet. De stigende elevlønninger er et resultat af den overenskomst, som blev indgået mellem DI og COindustri. De sorte industrifag har svært ved at tiltrække elever, hvorfor de har set sig tvunget til at hæve lønnen for elever. Og den stigning går igen i vores overenskomst; der var absolut intet, vi kunne gøre ved det. Jeg ved, det gør det svært for mig at overbevise jer om vigtigheden af at tage elever, men vil blot ganske kort gentage mig selv: Hvis antallet af SKP-elever fortsætter med at stige, er vi med hastige skridt på vej mod en situation, hvor vekseluddannelsesprincippet står for fald. Apropos politikere, så må vi konstatere, at det sommetider går ualmindelig stærkt i dansk politik. Lars Løkke Rasmussen blev citeret i en søndagsavis for at sige, at han ikke ville være statsminister for enhver pris underforstået, at de øvrige borgerlige partier måtte rette ind efter Venstres ønsker og bare ugen efter lå han afklædt tilbage. Lars Løkke Rasmussen er før blevet sammenlignet med den tidligere amerikanske præsident, Bill Clinton, der fik øgenavnet The comback Kid for sin evne til at komme igen, selv når det så allermest sort ud. Lars Løkke reddede sit formandskab for Venstre, det skal blive spændende at se, om han redder sin tillid blandt vælgerne. Under alle omstændigheder er det rart, at vi igen kan diskutere politik og ikke skal forholde os til boxershorts, slips og sokker.

4 Helt anderledes kan vi roligt sige, at det er gået Morten Messerschmidt ved EU- valg. Han blev den helt store stemmesluger og slog Poul Nyrups gamle rekord på over personlige stemmer. Morten Messerschmidt fik næsten flere stemmer. Ganske imponerende. Om det så er et udtryk for, at så mange danskere deler Danske Folkepartis holdninger, eller om der er tale om proteststemmer, kan jeg af gode grunde ikke vide. Jeg tror dog, det for en stor dels vedkommende handler om en utilfredshed med et EU, der efterhånden blander sig i alt og fratager de nationale politikere deres magt og indflydelse. En der modsat Morten Messerschmidt ikke formår at slå igennem i befolkningen for alvor, er statsminister Helle Thorning Schmidt. Det er ganske påfaldende, hvordan hun er blevet buh et og pebet ud af diverse første maj-arrangementer. For set med mine øjne, har regeringen i det store hele faktisk gjort det meget godt. De har taget fat i de nødvendige reformer og de har ført den nødvendige, økonomiske politik. Og i virkeligheden er det nok det, det nødvendige, der har gjort Helle så upopulær. Helle Thorning Schmidt har koncentreret sig om at føre den nødvendige politik, ikke den populære politik, og det bliver man aldrig elsket for. Herfra skal der i hvert fald lyde ros til regeringen for at have tilført midler til den koordinerede indsats for at komme social dumping til livs. SKAT, Politiet og Arbejdstilsynet har i fællesskab udført en ihærdig indsats på området. Men når jeg hører medlemmerne, er der fortsat store problemer med den udenlandske arbejdskraft. Truslen fra den udenlandske arbejdskraft oplever de tifold i Sydeuropa, hvor problemerne også er meget større end det, vi ser herhjemme. Når det trods alt ikke er gået værre, skylder vi også fagforeningen en stor tak. De har kæmpet og kæmper en sej kamp, for at de udenlandske håndværkere ikke fuldstændig presser bunden ud af arbejdsmarkedet. Men kampen er så langt fra vundet. Selv under den krise, vi lige er gået igennem, er antallet af udenlandske arbejdere steget støt helt mod de forventninger, diverse eksperter gav udtryk for. Nemlig at de udenlandske arbejdere ville forlade Danmark i takt med, at krisen bed sig fast. Derfor skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad der sker nu, hvor der langsomt kommer gang i økonomien igen. Det store spørgsmål er dog, om kampen overhovedet kan vindes om den skal vindes. For der i bund og grund tale om symptombehandling, når vi taler om arbejdsklausuler, almengøring som vi selv har gjort os til talsmænd for og en øget kontrolindsats fra myndighedernes side?

5 Er sandheden ikke den, at vi bliver udsat for konkurrence at vi i høj grad ikke er konkurrencedygtige fordi vores lønninger er for høje? Og er de høje lønninger ikke blot en konsekvens af, at vores skattetryk har nået et niveau, som ødelægger vores konkurrenceevne? Det er i mine øjne fuldstændigt naivt at tro, at vi kan beskytte vores arbejdspladser med klausuler, love og regler. Vi står billedligt talt med en finger i et dige, der alligevel vil briste før eller siden. Hvorfor er et B&O-fjernsyn fem gange dyrere end et tilsvarende fra Japan? Bevares, du betaler for et unikt design men kvaliteten er den samme? Hvorfor koster biler mere end tre gange deres værdi, når de ruller rundt på de danske veje? Og hvorfor koster en dansk arbejdstime flere gange det, den koster i udlandet? Skatten i Danmark! Vi kæmper for at bevare danske arbejdspladser og det eneste, vi i virkeligheden bevarer, er det danske skattesystem som bærer hovedparten af ansvaret for, at vi er ukonkurrencedygtige. Den rigtige udfordring er ikke at beskytte danske arbejdspladser, men i at få tilpasset vores skattesystem til virkeligheden. Vi må og skal have sænket skatten, så vi kan sænke lønningerne, uden at det går ud over købekraften. Mens vi nu er ved penge og betaling; fra nogle sider lyder fortsat kritik af vores beregnerkontor. En kritik, jeg føler er uberettiget. Beregnerkontoret har aldrig været tænkt som en konkurrent over for medlemmerne det har alene været en service over for de medlemmer, der benytter sig af vores eget kalkulationsprogram; Entré Malerkalk. Og jeg kan garantere, at vi aldrig kommer til at drive hverken malevirksomhed, farveforretning eller noget helt tredje, der er i konkurrence med medlemmerne. For hvorfor i al verden skulle vi begynde at konkurrere med medlemmerne? Beregnerkontoret var ene og alene en fødselshjælper for vores kalkulationsprogram, Entré Malerkalk. Et kalkulationsprogram, som i øvrigt brød det monopol, der var på markedet. Og selvom det ville være dejligt, har vi ikke noget ønske om, at Entré Malerkalk bliver det eneste kalkulationsprogram. Det står naturligvis enhver frit for, at benytte sig af det program, man føler sig mest tryg ved.

6 Men vi står inde for den drastiske beslutning, det var at lancere et kalkulationsprogram. Beslutningen var ikke svær, da den eksisterende udbyder ikke så sig i stand til at opfylde behovet for et opdateret program, da malerfaget fik ny prisliste. Og vores beregnerkontor var alene tænkt som fødselshjælper, som understøttelse af vores eget kalkulationsprogram, som service for medlemmerne. I dag udfører beregnerkontoret alene beregninger på halv tid, mens den ansatte beregner, Henning Thode, bruger den anden halvdel af tiden på at servicere brugerne af Entré Malerkalk og holder programmet ajour og opdateret. Når den dag kommer, hvor der ikke længere er behov for at drive et beregnerkontor, ja så lukker det naturligvis. Men hvornår Entré Malerkalk er fuldt integreret i malerfaget som kalkulationsprogram, ved jeg selvsagt ikke. I samme forbindelse er det på sin plads at nævne, at flere og flere i dag benytter sig af Entré Malerkalk, ligesom vi har haft stor succes med light-udgaven af programmet. Og jeg vil da heller ikke undlade at fortælle, at Entré naturligvis allerede er opdateret med den nye overenskomst, så vi er klar, når voldgiften har afklaret overenskomstspørgsmålet. Derfor skal også lyde en opfordring til at benytte jer af Entré Malerkalk vores eget kalkulationsprogram. Og jeg vil også gerne pointere i denne forbindelse, at vi i dag har et fornuftigt samarbejde med Beregnerforeningen. Nogen der også har fået behov for at regne og regne med store tal er arrangørerne af Skills. Fra den første spæde start i Herning og siden Odense til den megabegivenhed, det er blevet med tusindvis af besøgende og trafikale problemer i de byer, der bærer værtsrollen. DM i Skills er nu så stort et trækplaster, at landets kommuner står i kø for at huse arrangementet. Næste år er det København, der er vært, men faktisk er værtsbyerne på plads helt frem til Og det er da værd at tage med, at DM i Skills er kommet på finansloven med 5 millioner kroner i årlig støtte. Så Skills er på alle måder ved at have etableret sig som et fantastisk udstillingsvindue for det gode håndværk. Et udstillingsvindue er også vores egen farvepris, som vi uddeler sammen med Kirsten og Freddy Johansens Fond. Prisen blev uddelt for 8. gang i år og blev tildelt Møntergaarden i Odense. På sin plads er også at nævne Malermester Louise Svendsen, der havde været malermester på opgaven.

7 Farveprisen er i dag ved at have bidt sig fast i bevidstheden hos arkitekter og billedkunstnere som en eftertragtet pris, hvad ikke mindst kvaliteten af de indstillede projekter vidner om. Men hvor Farveprisen er udstillingsvindue i stor målestok prøver vi nu i mindre målestok med en pris, som er målrettet de private kunder. Her er vi ude i malearbejde i private hjem smukke farver, spændende materialer og godt håndværk. Vi forestiller os at uddele prisen i løbet af efteråret i år og hæderen her skal i højere grad gå til malermesteren. Og prisen skal i lighed med den store være med til at sikre Danske Malermestre og medlemmer omtale i medierne. Netop omtale branding er vigtigt. Men måske også et område vi har overset de seneste par år, hvor vi ikke har haft en egentlig markedsføringskampagne. Man kan spørge sig selv, hvorfor store mærker som Carlsberg, Coca Cola eller Nestlé bruger så mange penge, som de årligt gør, på reklamer. Det gør de selvfølgelig for hele tiden at være synlige for forbrugerne. Det har vi nok forsømt. Men hvordan en kampagne skal se ud om det skal være tv, på print eller outdoor har vi ikke lagt os fast på. Har I gode ideer til, hvad eller hvordan vi kan sætte en markedsføringskampagne i gang, hører vi gerne fra jer. I en lidt anden boldgade, når vi taler pris, er Håndværksrådets SMV-pris, som i år blev uddelt til Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har fastlagt og følger en udbudspolitik, som gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at byde på kommunens opgaver. Kommunen udbyder som udgangspunkt alle bygge- og anlægsopgaver i fagentrepriser. Det kunne mange andre kommuner lære noget af. En sådan udbudspolitik er nemlig medvirkende til, at lokale virksomheder er sikret arbejde, som igen giver lokale arbejdspladser og skattekroner i kommunekassen. For ikke at glemme, at det lokale arbejde er med til at sikre nye lærepladser. Og nu, vi taler arbejde, så kan jeg også love jer, at vi fortsætter kampen for håndværkerfradraget. Vi kan påvise, at fradraget har været med til at sikre beskæftigelsen under krisen. Hvad kunne det så ikke blive til, hvis man hævede fradraget efter svensk forbillede? Jeg spørger bare! Jeg skal erkende, at kampen for at bevare fradraget er op ad bakke. Ikke mindst fordi regeringen åbenlyst foretrækker offentlig investering frem for private boligejeres ditto. Og kampen er ikke blevet meget lettere efter, at Rockwool-fonden i en analyse hævdede, at fradraget ikke havde effekt på det sorte arbejde.

8 Jeg stiller mig dog stærkt skeptisk over for Rockwool-fondens analyse. Jeg mener, de drager deres konklusioner på et spinkelt grundlag. Som begrundelse for at konkludere, at ordningen ikke virker, hævder fonden, at det sorte arbejde også er faldet i andre brancher. Men det er jo gætværk der kan være mange forskellige faktorer, der påvirker det sorte arbejde i de forskellige brancher. Vi har tidligere dokumenteret, at jeres kunder har taget fradraget til sig og langt sjældnere spørger efter det sorte arbejde. Så vi fortsætter målrettet arbejdet og må om ikke andet sætte vores lid til politikerne fra blå blok, der jo er indstillet på at bevare ordningen. For en organisation som vores er det også vigtigt, at være toptunet ikke mindst for jeres skyld. Men det er også vigtigt at være opmærksom, hvis der er områder, hvor vi måske kan gøre det bedre. Derfor er vi begyndt at overveje muligheden for at etablere en eller anden form for samarbejde med Glarmesterlauget i Danmark. Glarmestrenes organisation ligner på mange områder Danske Malermestre. Og et samarbejde vil kunne betyde en række fordele for medlemmerne glarmestre såvel malermestre. Alene flere medlemmer vil kunne betyde endnu bedre leverandøraftaler. En anden føler har vi fået fra de kooperative malere. De ser en række fordele ved vores organisation, som de ikke finder andre steder. De udviser med andre ord en forståelig interesse for at blive medlemmer. Indtil videre er det dog kun en føler. Hvorvidt det ene eller det andet kaster noget af sig, er usikkert. Men det er sikkert og vist, at selvom Danske Malermestre klarer sig fint for indeværende, skal vi også kunne se på, hvordan vi styrker os til fremtiden. Hvem der til gengæld klarede det knapt så fint, var Danmarks Farve- og Limindustri, da DR for tre ugers tid siden kørte programmet Kontant, om konserveringsmidlet MI, som benyttes af vores leverandører. Farve og Lim stillede ikke op til et interview, hvor de ellers ville have haft lejlighed til at sætte tingene på plads. Det kan jeg kun beklage. Faktum er, at indholdet af MI i maling holder sig indenfor grænseværdierne. Når vi alligevel ser flere tilfælde af allergi kan det hænge sammen med, at MI i vid udstrækning også er benyttet i kosmetik, sæber og cremer. Faktisk indeholder en lang række dagligdags produkter, som er vandbaseret, MI.

9 Så at MI i maling skulle være den helt store synder, når det kommer til allergi, har jeg ærlig talt svært ved at se. Konserveringsmidler bliver tilsat for at forhindre vandet i at rådne. Og MI afløste for godt 15 år siden parabener, som i en allergi-sammenhæng var væsentligt værre. Som bonusinfo kan jeg fortælle, at nogle af de produkter, der i dag slår sig stort op på at være fri for MI, faktisk indeholder parabener. Men ingen skal selvfølgelig blive syge af maling. Og jeg vil da heller ikke være overrasket, hvis der sidder nogen af jer og føler jer taget som gidsler af historien i Kontant. Jeg har da i hvert fald selv haft en kunde, som var blevet meget forskrækket over udsendelse og som absolut ikke ønskede maling med MI. Oplever I det samme, må I meget gerne henvende jer til sekretariatet. I Danske Malermestre er vi til stadighed optaget af et godt arbejdsmiljø for både jer og jeres ansatte. Og vi vil tage kontakt til Danmarks Farve- og Limindustri for en dialog om problemet. Og apropos dialog, så er jeg inviteret til farve- og lims årlige medlemsmøde til september, og jeg kan love jer, at jeg også her vil bringe emnet på banen. Tilbage står nu blot at rette en stor tak til min bestyrelse for endnu et godt år, hvor vi har arbejdet for medlemmernes interesse. En stor tak til mine to næstformænd og vores direktør i Danske Malermestre. Også en stor tak for veludført arbejde til sekretariatet og medarbejderne i København og Aarhus. Uden jer var Danske Malermestre ikke en halvt så god organisation, som tilfældet er. Jeg vil også benytte mig af lejligheden til at adressere en stor tak til vores samarbejdspartnere: Håndværksrådet, Dansk Arbejdsgiverforening, Malerfagets Faglige Fællesudvalg, Malerforbundet i Danmark og Arbejdsmiljøhuset. Med disse ord overlader jeg beretningerne den skriftlige såvel som den mundtlige til generalforsamlingen.

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg.

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Danske Malermestre, Generalforsamling 2011 Hotel Hvide Hus, Aalborg Formand Glenn Larsen mundtlig beretning

Danske Malermestre, Generalforsamling 2011 Hotel Hvide Hus, Aalborg Formand Glenn Larsen mundtlig beretning Danske Malermestre, Generalforsamling 2011 Hotel Hvide Hus, Aalborg Formand Glenn Larsen mundtlig beretning Kære malermestre, kære gæster, mine damer og herrer - Velkommen til Danske Malermestres generalforsamling

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7 Rasmus Horn Langhoff August 2014 Indhold Sundhedspakke er kernesocialdemokratisk 3 Danmark har brug for stærke fagforeninger 3 Hvor er pengene, Dansk Folkeparti 4 Fælles svendebrevskampagne med LO 5 Kære

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere