Almen studieforberedelse AT forløb 3. g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almen studieforberedelse AT forløb 3. g"

Transkript

1 Almen studieforberedelse AT forløb 3. g Det moderne gennembrud og kunstnerkolonien på Skagen. Transfagligheden kan sættes i spil ved emneområder som sociale strukturer og relationer indenfor det samfundsvidenskabelige hovedområde og stof, bevægelse, kræfter og energi i den natur der omgiver mennesket indenfor det naturvidenskabelige hovedområde. De fællesfaglige mål og kompetencer indenfor viden, indsigt og færdigheder kan være flertydige og i vores projekt har målene for tværfagligheden været teoretisk indsigt og viden koblet med sansebaseret erfaringsoplevelse af lokalmiljøet og via originalværker en indsigt i, hvorledes kunstnerne udtrykker sig, når de ønsker at skabe noget nyt indenfor mediet maleri. Det nye bestod i motivet som realismen, et kunstnerisk udtryk af miljøbeskrivelser og erindringshistorie ikke forstået som, hvordan var fortiden, men hvad fortiden betød? Og ikke at finde kendsgerninger, men at udlede mening og betydninger. Mennesket i en opmærksomheds-fortættet oplevelse af naturen. Det moderne nordiske maleri -introducerende teoretisk indsigt indenfor fag `Introduktion til Det moderne Gennembrud gennem tekstlæsning i dansk faget (litt-henvisninger) `Den Hirschsprungske Samling. En omvisning indenfor emnet Skagensmalerne og Symbolisterne forstået som en introduktion til billedlæsning. `Festival Drømmetid, Kbh. i 1890èrne. Foredrag ved cand. mag. lektor Lise Lotte Frederiksen, Da kvinder blev borgere ( en beretning om tiden og den tids kvinder). `Filmen Hip-hip-hurra om miljøet i kunstnerkolonien på Skagen. `Præsentation af billedanalyse modeller - Gombrich og evolutionsteorien og Wölfflin og stilistisk sammenlignende analyse. `Den kunsthistoriske kronologi - en forståelsesramme omkring Guldaldermaleriet og Det nye nordiske maleri. `Stilskrivning fra hæftet med temaet Skagen, studentereksamen 1984 med reviderede tekster indenfor emnet turisme. Den teoretiske indsigt og viden kommunikeres individuelt og hver enkelt får respons og evaluering. I god tid inden afrejsen udleveres Ekskursionsmappen med fælles materiale til projektopgaver Grupperne dannes hjemmefra og grupperne søger supplerende litteratur via nettet i ugerne op til turen. ( Især og viser sig at være gode links) Klassen drager til området Skagen, hvor kunstnerkolonien slog sine folder og hvor de som venstreorienterede akademikere møder lokalbefolkningen med rod i det indre missionske miljø. `Fiskeriets historie `Lokalhistorie `Lokal arkitekturhistorie indenfor Skønvirkestilen og Nybarok `Skagen Museum `Skagen Odde Naturcenter med en naturlig forklaring på lokalfænomener Informationssøgningen er oplevelsesorienteret og indsigt og viden opnås ved førstehåndsindtryk efterfulgt af bearbejdning i projekt rapporter. Projektrapporter med tekst og billeddel. Indenfor fagområderne billedkunst, dansk og historie kan følgende emner udvælges indenfor temaet Det moderne Gennembrud og kunstnerkolonien på Skagen og bearbejdes i projektrapporter Arkitektur før og efter Side 1 af 9

2 Kunstnerkolonien Den politiske historie, Provisorietiden Lokalhistorie, Skagen og lokalbefolkningen Mødet mellem kunstnerkolonien og lokalbefolkningen, turisme Døden som motiv og tema i et socialperspektiv (Afleveres med et max sideantal på 10) Skriftligt obligatorisk fællesprodukt er en billedanalysestil. Tilværelsestolkning af livet på Skagen set udfra visualiseringer i malerierne. Obligatorisk produkt for alle, hvor hypoteser og refleksioner udfoldes. Viden og indsigt som en kompetencefaglighed udfoldet i praksis. En guide til området som folder. Teori, rapportindhold og billedindsigt anvendes ved en vidensdeling til fremstilling af temafoldere Arkitekturguide til bygninger i forskellige stilarter. Skagen museum, 20 hovedværker Fiskeriets historie på Skagen før og efter havnebyggeriet Strandinger og redningsfolk Kunstnerliv i et kvindeperspektiv Kulturmødet i billede og sprog Indre Mission og Nietzsche i debat hos Brandes Den kristelige idealistiske guldalderkultur Kunstnerboliger og Skønvirke At skrive og male med lys Jagten på de autentiske motiver Hvordan udtrykker malerne tidens tendenser i maleriet? Maleri læst som tekst. - hvis vi retter opmærksomheden mod motivet - ser på behandlingen af motivet indholdsmæssigt - ser på traditionelle kompositioner og ombrydningerne af disse - er opmærksom på billedfladen og beskæringen af denne - når vi studerer penselføring og sporene af penselteknikken på fladen - hvis vi er opmærksom på nye naturvidenskabelige fænomener, som lyset i fotografiet og i farverne. - Fotografi = at skrive med lys er nyt, men at udtrykke i farvernes valør og kolorisme er den foretrukne form for kommunikation. Maleri = at male med lys i farverne - Krøyer blev for maleriet hvad Brandes var for litteraturen - En fremmed egn og jagten på det uberørte tillægges særstatus, som tidligere med Pompeji og Herkulanum. - Rejser til Frankrig inspirerer til en ny virkelighedsskildring bort fra det fortællende genremaleri til et valørmaleri med udgangspunkt i Bonnat-skolen - Hvad er et maleri i sin kontekst? Hvad er nyt ved behandlingen af motivet? - Genstandsfeltet er kommunikation hvor ordet slipper op overtager visualiseringen - Moderniteten med forandringer på flere områder samtidigt, nemlig overfor nature, som individ og i forhold til sine medmennesker. Side 2 af 9

3 De nye tendenser i det nordiske maleri er inspireret af det franske valørmaleri. En konstruktion at skabe sin egen historie i historierne (spanske traditioner specielt indenfor kompositionen med fransk realisme indenfor motivet). Det nye nordiske maleri Skitse- og figurmaleriet blev billedverdenens bidrag til det moderne gennembrud i Danmark Farven var det væsentligste i forhold til formen. Altid farve, lys og luftighed i og med den franske inspiration Kunstnerkoloniens venner var alle radikale akademikere fra det Københavnske og rejsevante Rejser til udstillinger gik til Verdensudstillingerne i Paris 1885,1889 Den frie Udstilling 1891 i København samt Charlottenborgudstillingerne Et godt maleri er et frilufts med masser af lys Målet er at skildre virkeligheden sandere og mere direkte og dvs. bedst i fri luft og lige overfor motivet Realisme i maleriet en stræben efter at give den visuelle, sansede oplevelse af naturen en kunstnerisk form vha. - bredere mere enkle penselstrøg uden udpenslede detaljer - et billede på øjeblikket frigjort motivisk af det historiske fortællende - nye originale kompositioner med store vidder, bredder og lyset Realismen erstatter det idealistiske genremaleri i Guldalderen og hovedsagen var at befri maleriet fra den tvang der lå i at formidle et indhold af historisk, litterært eller filosofisk karakter, et iboende budskab. Maleriet kom ikke til at handle om noget, det kom blot til at vise virkeligheden, som den så ud for betragteren. Det nye maleri får sit eget museum i Skagen, hvor de første gang udstiller for sommerturister og badende i LITTERÆRE HENVISNINGER I BILLEDKUNST Oversigtsværker Gombrich: Kunstens historie, Søgen efter nye mål det sene1800tal Gunnarsson m.fl: Impressionismen og Norden, 2003 fransk avantgarde i det sene 1800tal og kunsten i Norden Monrad og Hornung: Det moderne gennembruds malere, 2002 Borzello: Eget atelier kvinder som kunstnere, 2000 Partner for livet og for kunsten (s ) Arkitektur DK: dansk arkitektur , 23.årg det nye borgerskab kampen imod hæsligheden Videofilm af Karen Vad: Den klassiske by og Guldalderen (25min) Skagensmalere Fabritius og Porsmose: Skagen og Kerteminde- to kunstnerkolonier Side 3 af 9

4 Natur og menneske set og tolket i skitser og malerier, 2000 Voss: Skagensmalerne Blæsild: Et kunstnerhjem, 2003 Enkeltkunstnere Hornung: Krøyer, 2002 Fabritius: Michael Anker og det moderne gennembrud ,1999 Jacobsen: Anna Anker, 2004 Søndergaard: Øjebliksbilleder Anna og Michael Anker skitser, 2004 Side 4 af 9

5 Litteratur i ekskursionsmappe: Billedteoretisk Kunsthistorie Wegner: Indføring i billedbeskrivelse form og indhold Woodford: Blik for billeder Wölfflin, et oplæg til stilistisk analyse Parramòn: Komposition fra teori til praksis, (hernov 1983) Pallesen: Farver farvevirkning (s 22-40) Fabritius og Porsmose: Skagen og Kerteminde- to kunstnerkolonier Turisme De indfødte og de andre.+ På udenbys hænder. I Pernille Stensgaard: (dansk) Skagen, Gyldendal 2004 Steen Steensen Blicher: Skagen Bye og dens Beboere, 1839 Georg Brandes: Luften, 1910 Jan Stage: Skagen opsuges af turismens slipstrøm, Pol Lokalhistorie Alba Schwartz: Af Skagen. Den svundne tid og Sagn og billeder (dansk) 1912 Trap Danmark: Skagens historie, 1960 Skagens Odde, fra Flyfoto-atlas Danmark, 1980 Historie Forfatningskampen omkring 1870 Louis Pio og Estrup Systemskifte, , Udvidelse af demokratiet,?? Folkestyre og forfatningskamp?? Efterbearbejdning: - i det politiske system fra (Enevælde, Slesvig-Holsten problematikken, demokratiets indførelse, principperne for magtdeling, de borgerlige rettigheder, godsejernes kup 1866, partisystemet opstår, Estrup og provisorietiden, systemskiftet, kvindernes politiske situation). - i byerne (specielt Kbh.) (Induastrialisering, Liberalisme og den frie konkurrence, Louis Pio og arbejderkamp/fagforeninger) - på landet (Kornsalgsperioden) Litt: "Danmark, historie, samfund". Ebbe Kühle s "Danmarks Historie" Olaf Søndberg s Redningsfolk (dansk) Hans Nielsen: Stranding og forlis i Skagen mellem to have". Holger Drachmann: af Lars Kruse. En skildring fra virkelighedens og sandets regioner, 1879 Christian Houkjær: Af Lars Kruse en redningsmand. Digte Ole Wivel: Solopgang i Skagen, 1961 Harald Bergstedt: Skagen, 1915 Holger Drachmann: Erindring Blixen: Babettes gæstebud, tekst + film Side 5 af 9

6 Ekskursionsplan for projektuge 41. TEMA: Skagen. Uge 39-40: Introduktion til emnet i dansk og billedkunst (2 lærere, hvor det var muligt). Søgning efter materiale på nettet + bibliotek. Søndag: Mandag: Tirsdag: Onsdag: afrejse fra Helsinge. I toget sidder man sammen i grupperne og arbejder med Mappen, som indeholder fællesteksterne. Efter ankomst hentes cykler (Tandems) og der er sightseeing med elevoplæg om arkitektur. Fællesspisning By- og egnsmuseet (omvisning) Strandvandring + Klitgården (elevoplæg + læreroplæg) Lars Kruse og redningsstationen Drachmanns grav (elevoplæg) Grenen Fællesspisning Sightseeing i Østerby Skagens Museum Anchers Hus Saxilds Gård Cykeltur til Råbjerg Mile hvor alle grupper dramatiserer et digt. Madlavning i grupper og fællesspisning på vandrerhjem Oplæg fra grupper (opsamling fra dagen) Genbesøg på museerne (grupperne arbejder selv) Cykelaflevering og hjemrejse De sidste grupper fremlægger og der arbejder med rapporterne. Mandag efter efterårsferien er sidste frist for at uploade rapport på Netstudier. Helsinge Gymnasium. Ole, Kirsten og Helle. Efterår Side 6 af 9

7 ALMEN STUDIEFORBEREDELSE Hovedområderne: humanistisk, billedkunst og dansk, samfundsvidenskabelig, historie naturvidenskabelig, naturgeografi. Billedkunst indgår i Almenstudieforberedelse i grundforløbet, anden halvdel af 1.g og som tilknyttet fag til en studieretning, nemlig musisk studieretning med MuA,MaB,BkC (BiC+NageC) i 3.g med 75 timer. Med udgangspunkt i grundforløbet tilrettelægger lærere og elever de didaktiske overvejelser indenfor metodeprogressionen., hvor eleverne har tilegnet sig færdigheder indenfor områderne arbejdsformer med den indlagte progression af emneorienteret projekt, projekt indenfor en problemstilling. (det problemorienterede projektarbejde som arbejdsform anvendes typisk i 3.g) informationssøgning i forskellige medier som bøger, kilder og internet gruppearbejdsmodel til sikring af demokratiske arbejdsforhold og mulig vidensdeling evalueringsformer indenfor paratviden og anvendelse af viden Det skitserede forløb tager udgangspunkt i et problemorienteret projektarbejde, hvor eleverne reelt har mulighed for fordybelse og hvor den enkelte kan gøre brug af sin individuelle kompetence, der gennem didaktiske overvejelser kan undergå en udvikling. Forløbets mål er at tage udgangspunkt i en helhed og ud fra denne at udvikle, hvad man kunne kalde kompetencefaglighed i begreberne hypotesedannelse og refleksion. Helheden, som her er Skagen, skal være styret af almenmenneskelige spørgsmål, der kræver transfaglig viden at kunne besvare. Ud fra en fag-faglig viden i skoleregi, bringes eleverne ud i omverdenen, her nordenfjors til Skagen, hvor de oplever eksemplificeret, hvad den faglige viden handler om. Denne helhedsoplevelse vil i efterbearbejdning kunne omsættes til en dynamisk tværfaglig forståelse af fagligheder. De faglige mål perspektiveres ved at sættes i spil som oplevelsesorienteret læring, hvorved de faglige mål naturligt indgår i de kompetencefaglige mål. Med udgangspunkt i problemorienteret projektopgaver bearbejder eleverne stoffet til produkter, der med udgangspunkt i refleksion og hypotesedannelse, kan bruges til noget, nemlig at være guide/folder for en sag. Pixiudgave = formidling af projektrapportens indhold. Faglige mål for billedkunst bringes i spil ved at stå overfor en original af værket og ikke kun en reproduktion som i læringsrummet hjemme. De faglige mål er grundlæggende discipliner indenfor billedforståelse, som er : -at kunne anvende en formelanalyse -at kunne bruge en komparativanalyse f.eks. stilistisk sammenlignende analyse -teori om perioden for temaet her Det moderne Gennembrud indenfor maleriet -teori om kronologien omkring temaet maleriets moderne gennembrud -teori i praksis omkring emnerne farvelære, perspektivlære og kompositionslære De kompetencefaglige mål for billedkunst er at se på malerier kontekstuelt som at se på tekster, for på den måde at se sig adresseret af billederne. Kontekstuelbilledforståelse er indenfor rammen af Det moderne Gennembrud: -at se på malerier i en optik af erindringskultur -at sætte fokus på genstandsfeltet fortolkerrollen -at reflektere over kommunikationsforholdet hvor ordet holder op og billedet tager over -at bearbejde hypotesen om rejsens betydning for udviklingen indenfor billedmotivet -at se på maleri som et oplæg til debat -at se på maleri i en optik af kommunikation som formidling en fortættet oplevelse af fænomener som naturen, individet og forholdet mellem mennesker Side 7 af 9

8 I forbindelse med projektugen om SKAGEN: Dansk-andel i et tværfagligt pilotprojekt til Almen Studieforberedelse- med historie og billedkunst. Mål for projektet I FAGET DANSK: At gøre klassen skriftligt bedre rustet til SSO og dansk stil 1 At træne klassen i at søge materiale på nettet/biblioteket, vurdere og udvælge i dette materiale i forhold til kvalitet og egen opgaves art. At træne samarbejde og gruppearbejde. At se på Det moderne Gennembrud ved også at omfatte andre faglige tilgange og derved få udvidet synsvinklen. At kunne udvælge centrale dele af eget projekt til fremlæggelse + at holde oplæg for resten af klassen (on location!) Grupperne nedsættes. Efter præsentation af en råskitse til projektet og vores ideer til emner man kunne arbejde med, blev grupperne dannet. Ingen måtte være mere end 4 i gruppen (Der er 4 sæder sammen i en togkupé og vores plan var at udnytte den lange tur både frem og tilbage mellem Helsinge og Skagen til arbejde). Eleverne valgte følgende temaer: 1. Arkitektur 2. Lokalhistorie 3. Kunstnerkolonien 4. Kunstnerkoloniens møde med lokalbefolkningen 5. Provisorietiden 6. Døden som motiv og tema Der findes utrolig meget relevant læsestof. Og vi har delt faglitteratur i de tre fag langt hen ad vejen. Gruppernes opgave var så at indkredse, hvad der var relevant for lige deres emne. De nævnte basistekster for alle har derfor primært været rettet mod ekskursionsmålene. Introduktion: Steen Steensen Blicher: Skagen bye og dens Beboere, 1839 Georg Brandes: Luften, 1910 Annas Ancher: Barndomsminder fra Skagen, 1911 Div. artikler fra Politiken, 15.januar 1908 i forbindelse med Holger Drachmanns død. Turisme De indfødte og de andre + På udenbys hænder. I Pernille Stensgaard: Skagen, Gyldendal 2004 Jan Stage: Skagen opsuges af turismens slipstrøm, Pol Lokalhistorie Alba Schwartz: Af Skagen. Den svundne tid og Sagn og billeder, 1912 Trap Danmark: Skagens historie, 1960 Skagens Odde, fra Flyfoto-atlas Danmark, 1980 Kunstnerkolonien Foredrag i Vartov af Lise Lotte Frederiksen: Da kvinder blev borgere 1 Klassen er ikke god til at formulere sig skriftligt. De sagde det selv, da jeg overtog dem i 3.g og det er rigtigt. Jeg er den 4. dansklærer på klassen, derfor skulle skriftligt arbejde i forbindelse med projektet have meget plads. Side 8 af 9

9 Rundvisning på den Hirschsprungske samling under temaet Skagensmalerne og symbolisterne. Skagen bliver en koloni in Elisabeth Fabritius og Erland Porsmose: Skagen og Kerteminde to kunstnerbyer, 2004 Redningsfolk Hans Nielsen: Stranding og forlis i Skagen mellem de to have". Holger Drachmann: af Lars Kruse. En skildring fra virkelighedens og sandets regioner, 1879 Christian Houkjær: Af Lars Kruse en redningsmand. Digte Ole Wivel: Solopgang i Skagen, 1961 Harald Bergstedt: Skagen, 1915 Holger Drachmann: Erindring Religion gæsteforelæser i en danskblok om vækkelsesbevægelser og mission i 1800-tallets Danmark. I forbindelse hermed læser og ser vi: Blixen: Babettes gæstebud, tekst + film Diverse materialer til grupperne om forfatterne og deres liv. Nogle enkelte forslag til supplerende litteratur: Lise Svanholm: Skagenleksikon, Gyldendal 2003 Ole Wivel (red.) I skarpt lys, Maria Helleberg: Martha, Maria og Anna, L&R 1999 Tonni Arnold: Balladen om Marie Portrætter fra et ægteskab, Gl. Holtegaard/ Skagen Museum Holger Drachmann på Bornholm og Skagen, Bornholms Kunstmuseum og Skagen Museum Red. Hans Nielsen: Skagen mellem de to have, Eriksberghallen og Skagen Museum, 1996 Osv.osv. Produktkrav: Skriftligt: (gruppeopgaver) en tværfaglig rapport (ca. 3 sider pr.pers.), en folder (ét A-4 ark); (individuelle opgaver) en stil om turisme, en billedkunstopgave og en folder. Mundtligt: Oplæg for de andre grupper + lærere med udgangspunkt i rapporten (on location i det omfang, det kan lade sig gøre). Dramatisering af et digt. Side 9 af 9

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Om folk og kunstnere på Skagen

Om folk og kunstnere på Skagen SKAGENSMALERNE2Selv er jeg fascineret af Skagensmalerne. om dem, set på Skagenkunst i adskillige år og researchet og gennemtrevlet dem man været så letsindig at begynde at forske i eller læse om de mange

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Samfundsfag i gymnasiet

Samfundsfag i gymnasiet Samfundsfag i gymnasiet Hvad bidrager samfundsfag til i forhold til gymnasiets overordnede formål? samfundsvidenskabelig almen(dannelse) samfundsfags bidrag til det almene samfundsfags bidrag til dannelsen

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvor studieforløbet afsluttes: Foråret 2011 Institution HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

1. Semester (efterår 2011):

1. Semester (efterår 2011): Ordrup Gymnasium 2011-12 2g- Studieplan for klasse: y 10-13 Studieretning: MU/SP, EN, Sa_ Der anvendes 94 af i alt 100 lektioner = 6 lektioner som buffer i 2g. 1. Semester (efterår 2011): Uge Emne Fællesfagligt/flerfagligt

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst stx B i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2009-2011 Institution Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Vibenhus Design B Line Høyer Hold 3.a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Fotos fra Skagen omkring 1900 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

I løbet af året er indlagt emner, som alle elever fra Storegruppe arbejder med. Skoleåret fordeles således:

I løbet af året er indlagt emner, som alle elever fra Storegruppe arbejder med. Skoleåret fordeles således: Årsplan for dansk i 7.- 8.klasse 2013/2014 Undervisningen tager udgangspunkt i Fælles mål for dansk udsendt af Undervisningsministeriet. Man kan læse om målene på www.uvm.dk Følgende bøger anvendes til

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet og ungdomsliv/ tekster Uge 32-37 38 Eleven kan styre og betydning I kontekst. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 VUC

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Billedkunst C Jeanette

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst c-niveau Helle

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Transfer og undervisning i forskellige omgivelser

Transfer og undervisning i forskellige omgivelser Transfer og undervisning i forskellige omgivelser Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af Udeskole Transfer af færdigheder

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse Vejledning Emneorienterede opgave i 7. klasse Inerisaavik, Institut for Læring 2014 Udgivet af Inerisaavik 2014 Udarbejdet af Bent Mortensen Forord Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 maj-juni Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst C Eva

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer 1. semester Kompetencer Mål Nærmere beskrivelse / Bemærkninger Ansvarlige fag / lærere Kendskab til fagterminologi Eleven anvender fagterminologi i den faglige samtale Eleven opnår kendskab til Blooms

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Innovation i historieundervisningen Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Uddannelsens formål stx. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse / Studieplan

Undervisningsbeskrivelse / Studieplan Undervisningsbeskrivelse / Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017 Institution VUC Roskilde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst C Annie Truelsen

Læs mere