Almen studieforberedelse AT forløb 3. g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almen studieforberedelse AT forløb 3. g"

Transkript

1 Almen studieforberedelse AT forløb 3. g Det moderne gennembrud og kunstnerkolonien på Skagen. Transfagligheden kan sættes i spil ved emneområder som sociale strukturer og relationer indenfor det samfundsvidenskabelige hovedområde og stof, bevægelse, kræfter og energi i den natur der omgiver mennesket indenfor det naturvidenskabelige hovedområde. De fællesfaglige mål og kompetencer indenfor viden, indsigt og færdigheder kan være flertydige og i vores projekt har målene for tværfagligheden været teoretisk indsigt og viden koblet med sansebaseret erfaringsoplevelse af lokalmiljøet og via originalværker en indsigt i, hvorledes kunstnerne udtrykker sig, når de ønsker at skabe noget nyt indenfor mediet maleri. Det nye bestod i motivet som realismen, et kunstnerisk udtryk af miljøbeskrivelser og erindringshistorie ikke forstået som, hvordan var fortiden, men hvad fortiden betød? Og ikke at finde kendsgerninger, men at udlede mening og betydninger. Mennesket i en opmærksomheds-fortættet oplevelse af naturen. Det moderne nordiske maleri -introducerende teoretisk indsigt indenfor fag `Introduktion til Det moderne Gennembrud gennem tekstlæsning i dansk faget (litt-henvisninger) `Den Hirschsprungske Samling. En omvisning indenfor emnet Skagensmalerne og Symbolisterne forstået som en introduktion til billedlæsning. `Festival Drømmetid, Kbh. i 1890èrne. Foredrag ved cand. mag. lektor Lise Lotte Frederiksen, Da kvinder blev borgere ( en beretning om tiden og den tids kvinder). `Filmen Hip-hip-hurra om miljøet i kunstnerkolonien på Skagen. `Præsentation af billedanalyse modeller - Gombrich og evolutionsteorien og Wölfflin og stilistisk sammenlignende analyse. `Den kunsthistoriske kronologi - en forståelsesramme omkring Guldaldermaleriet og Det nye nordiske maleri. `Stilskrivning fra hæftet med temaet Skagen, studentereksamen 1984 med reviderede tekster indenfor emnet turisme. Den teoretiske indsigt og viden kommunikeres individuelt og hver enkelt får respons og evaluering. I god tid inden afrejsen udleveres Ekskursionsmappen med fælles materiale til projektopgaver Grupperne dannes hjemmefra og grupperne søger supplerende litteratur via nettet i ugerne op til turen. ( Især og viser sig at være gode links) Klassen drager til området Skagen, hvor kunstnerkolonien slog sine folder og hvor de som venstreorienterede akademikere møder lokalbefolkningen med rod i det indre missionske miljø. `Fiskeriets historie `Lokalhistorie `Lokal arkitekturhistorie indenfor Skønvirkestilen og Nybarok `Skagen Museum `Skagen Odde Naturcenter med en naturlig forklaring på lokalfænomener Informationssøgningen er oplevelsesorienteret og indsigt og viden opnås ved førstehåndsindtryk efterfulgt af bearbejdning i projekt rapporter. Projektrapporter med tekst og billeddel. Indenfor fagområderne billedkunst, dansk og historie kan følgende emner udvælges indenfor temaet Det moderne Gennembrud og kunstnerkolonien på Skagen og bearbejdes i projektrapporter Arkitektur før og efter Side 1 af 9

2 Kunstnerkolonien Den politiske historie, Provisorietiden Lokalhistorie, Skagen og lokalbefolkningen Mødet mellem kunstnerkolonien og lokalbefolkningen, turisme Døden som motiv og tema i et socialperspektiv (Afleveres med et max sideantal på 10) Skriftligt obligatorisk fællesprodukt er en billedanalysestil. Tilværelsestolkning af livet på Skagen set udfra visualiseringer i malerierne. Obligatorisk produkt for alle, hvor hypoteser og refleksioner udfoldes. Viden og indsigt som en kompetencefaglighed udfoldet i praksis. En guide til området som folder. Teori, rapportindhold og billedindsigt anvendes ved en vidensdeling til fremstilling af temafoldere Arkitekturguide til bygninger i forskellige stilarter. Skagen museum, 20 hovedværker Fiskeriets historie på Skagen før og efter havnebyggeriet Strandinger og redningsfolk Kunstnerliv i et kvindeperspektiv Kulturmødet i billede og sprog Indre Mission og Nietzsche i debat hos Brandes Den kristelige idealistiske guldalderkultur Kunstnerboliger og Skønvirke At skrive og male med lys Jagten på de autentiske motiver Hvordan udtrykker malerne tidens tendenser i maleriet? Maleri læst som tekst. - hvis vi retter opmærksomheden mod motivet - ser på behandlingen af motivet indholdsmæssigt - ser på traditionelle kompositioner og ombrydningerne af disse - er opmærksom på billedfladen og beskæringen af denne - når vi studerer penselføring og sporene af penselteknikken på fladen - hvis vi er opmærksom på nye naturvidenskabelige fænomener, som lyset i fotografiet og i farverne. - Fotografi = at skrive med lys er nyt, men at udtrykke i farvernes valør og kolorisme er den foretrukne form for kommunikation. Maleri = at male med lys i farverne - Krøyer blev for maleriet hvad Brandes var for litteraturen - En fremmed egn og jagten på det uberørte tillægges særstatus, som tidligere med Pompeji og Herkulanum. - Rejser til Frankrig inspirerer til en ny virkelighedsskildring bort fra det fortællende genremaleri til et valørmaleri med udgangspunkt i Bonnat-skolen - Hvad er et maleri i sin kontekst? Hvad er nyt ved behandlingen af motivet? - Genstandsfeltet er kommunikation hvor ordet slipper op overtager visualiseringen - Moderniteten med forandringer på flere områder samtidigt, nemlig overfor nature, som individ og i forhold til sine medmennesker. Side 2 af 9

3 De nye tendenser i det nordiske maleri er inspireret af det franske valørmaleri. En konstruktion at skabe sin egen historie i historierne (spanske traditioner specielt indenfor kompositionen med fransk realisme indenfor motivet). Det nye nordiske maleri Skitse- og figurmaleriet blev billedverdenens bidrag til det moderne gennembrud i Danmark Farven var det væsentligste i forhold til formen. Altid farve, lys og luftighed i og med den franske inspiration Kunstnerkoloniens venner var alle radikale akademikere fra det Københavnske og rejsevante Rejser til udstillinger gik til Verdensudstillingerne i Paris 1885,1889 Den frie Udstilling 1891 i København samt Charlottenborgudstillingerne Et godt maleri er et frilufts med masser af lys Målet er at skildre virkeligheden sandere og mere direkte og dvs. bedst i fri luft og lige overfor motivet Realisme i maleriet en stræben efter at give den visuelle, sansede oplevelse af naturen en kunstnerisk form vha. - bredere mere enkle penselstrøg uden udpenslede detaljer - et billede på øjeblikket frigjort motivisk af det historiske fortællende - nye originale kompositioner med store vidder, bredder og lyset Realismen erstatter det idealistiske genremaleri i Guldalderen og hovedsagen var at befri maleriet fra den tvang der lå i at formidle et indhold af historisk, litterært eller filosofisk karakter, et iboende budskab. Maleriet kom ikke til at handle om noget, det kom blot til at vise virkeligheden, som den så ud for betragteren. Det nye maleri får sit eget museum i Skagen, hvor de første gang udstiller for sommerturister og badende i LITTERÆRE HENVISNINGER I BILLEDKUNST Oversigtsværker Gombrich: Kunstens historie, Søgen efter nye mål det sene1800tal Gunnarsson m.fl: Impressionismen og Norden, 2003 fransk avantgarde i det sene 1800tal og kunsten i Norden Monrad og Hornung: Det moderne gennembruds malere, 2002 Borzello: Eget atelier kvinder som kunstnere, 2000 Partner for livet og for kunsten (s ) Arkitektur DK: dansk arkitektur , 23.årg det nye borgerskab kampen imod hæsligheden Videofilm af Karen Vad: Den klassiske by og Guldalderen (25min) Skagensmalere Fabritius og Porsmose: Skagen og Kerteminde- to kunstnerkolonier Side 3 af 9

4 Natur og menneske set og tolket i skitser og malerier, 2000 Voss: Skagensmalerne Blæsild: Et kunstnerhjem, 2003 Enkeltkunstnere Hornung: Krøyer, 2002 Fabritius: Michael Anker og det moderne gennembrud ,1999 Jacobsen: Anna Anker, 2004 Søndergaard: Øjebliksbilleder Anna og Michael Anker skitser, 2004 Side 4 af 9

5 Litteratur i ekskursionsmappe: Billedteoretisk Kunsthistorie Wegner: Indføring i billedbeskrivelse form og indhold Woodford: Blik for billeder Wölfflin, et oplæg til stilistisk analyse Parramòn: Komposition fra teori til praksis, (hernov 1983) Pallesen: Farver farvevirkning (s 22-40) Fabritius og Porsmose: Skagen og Kerteminde- to kunstnerkolonier Turisme De indfødte og de andre.+ På udenbys hænder. I Pernille Stensgaard: (dansk) Skagen, Gyldendal 2004 Steen Steensen Blicher: Skagen Bye og dens Beboere, 1839 Georg Brandes: Luften, 1910 Jan Stage: Skagen opsuges af turismens slipstrøm, Pol Lokalhistorie Alba Schwartz: Af Skagen. Den svundne tid og Sagn og billeder (dansk) 1912 Trap Danmark: Skagens historie, 1960 Skagens Odde, fra Flyfoto-atlas Danmark, 1980 Historie Forfatningskampen omkring 1870 Louis Pio og Estrup Systemskifte, , Udvidelse af demokratiet,?? Folkestyre og forfatningskamp?? Efterbearbejdning: - i det politiske system fra (Enevælde, Slesvig-Holsten problematikken, demokratiets indførelse, principperne for magtdeling, de borgerlige rettigheder, godsejernes kup 1866, partisystemet opstår, Estrup og provisorietiden, systemskiftet, kvindernes politiske situation). - i byerne (specielt Kbh.) (Induastrialisering, Liberalisme og den frie konkurrence, Louis Pio og arbejderkamp/fagforeninger) - på landet (Kornsalgsperioden) Litt: "Danmark, historie, samfund". Ebbe Kühle s "Danmarks Historie" Olaf Søndberg s Redningsfolk (dansk) Hans Nielsen: Stranding og forlis i Skagen mellem to have". Holger Drachmann: af Lars Kruse. En skildring fra virkelighedens og sandets regioner, 1879 Christian Houkjær: Af Lars Kruse en redningsmand. Digte Ole Wivel: Solopgang i Skagen, 1961 Harald Bergstedt: Skagen, 1915 Holger Drachmann: Erindring Blixen: Babettes gæstebud, tekst + film Side 5 af 9

6 Ekskursionsplan for projektuge 41. TEMA: Skagen. Uge 39-40: Introduktion til emnet i dansk og billedkunst (2 lærere, hvor det var muligt). Søgning efter materiale på nettet + bibliotek. Søndag: Mandag: Tirsdag: Onsdag: afrejse fra Helsinge. I toget sidder man sammen i grupperne og arbejder med Mappen, som indeholder fællesteksterne. Efter ankomst hentes cykler (Tandems) og der er sightseeing med elevoplæg om arkitektur. Fællesspisning By- og egnsmuseet (omvisning) Strandvandring + Klitgården (elevoplæg + læreroplæg) Lars Kruse og redningsstationen Drachmanns grav (elevoplæg) Grenen Fællesspisning Sightseeing i Østerby Skagens Museum Anchers Hus Saxilds Gård Cykeltur til Råbjerg Mile hvor alle grupper dramatiserer et digt. Madlavning i grupper og fællesspisning på vandrerhjem Oplæg fra grupper (opsamling fra dagen) Genbesøg på museerne (grupperne arbejder selv) Cykelaflevering og hjemrejse De sidste grupper fremlægger og der arbejder med rapporterne. Mandag efter efterårsferien er sidste frist for at uploade rapport på Netstudier. Helsinge Gymnasium. Ole, Kirsten og Helle. Efterår Side 6 af 9

7 ALMEN STUDIEFORBEREDELSE Hovedområderne: humanistisk, billedkunst og dansk, samfundsvidenskabelig, historie naturvidenskabelig, naturgeografi. Billedkunst indgår i Almenstudieforberedelse i grundforløbet, anden halvdel af 1.g og som tilknyttet fag til en studieretning, nemlig musisk studieretning med MuA,MaB,BkC (BiC+NageC) i 3.g med 75 timer. Med udgangspunkt i grundforløbet tilrettelægger lærere og elever de didaktiske overvejelser indenfor metodeprogressionen., hvor eleverne har tilegnet sig færdigheder indenfor områderne arbejdsformer med den indlagte progression af emneorienteret projekt, projekt indenfor en problemstilling. (det problemorienterede projektarbejde som arbejdsform anvendes typisk i 3.g) informationssøgning i forskellige medier som bøger, kilder og internet gruppearbejdsmodel til sikring af demokratiske arbejdsforhold og mulig vidensdeling evalueringsformer indenfor paratviden og anvendelse af viden Det skitserede forløb tager udgangspunkt i et problemorienteret projektarbejde, hvor eleverne reelt har mulighed for fordybelse og hvor den enkelte kan gøre brug af sin individuelle kompetence, der gennem didaktiske overvejelser kan undergå en udvikling. Forløbets mål er at tage udgangspunkt i en helhed og ud fra denne at udvikle, hvad man kunne kalde kompetencefaglighed i begreberne hypotesedannelse og refleksion. Helheden, som her er Skagen, skal være styret af almenmenneskelige spørgsmål, der kræver transfaglig viden at kunne besvare. Ud fra en fag-faglig viden i skoleregi, bringes eleverne ud i omverdenen, her nordenfjors til Skagen, hvor de oplever eksemplificeret, hvad den faglige viden handler om. Denne helhedsoplevelse vil i efterbearbejdning kunne omsættes til en dynamisk tværfaglig forståelse af fagligheder. De faglige mål perspektiveres ved at sættes i spil som oplevelsesorienteret læring, hvorved de faglige mål naturligt indgår i de kompetencefaglige mål. Med udgangspunkt i problemorienteret projektopgaver bearbejder eleverne stoffet til produkter, der med udgangspunkt i refleksion og hypotesedannelse, kan bruges til noget, nemlig at være guide/folder for en sag. Pixiudgave = formidling af projektrapportens indhold. Faglige mål for billedkunst bringes i spil ved at stå overfor en original af værket og ikke kun en reproduktion som i læringsrummet hjemme. De faglige mål er grundlæggende discipliner indenfor billedforståelse, som er : -at kunne anvende en formelanalyse -at kunne bruge en komparativanalyse f.eks. stilistisk sammenlignende analyse -teori om perioden for temaet her Det moderne Gennembrud indenfor maleriet -teori om kronologien omkring temaet maleriets moderne gennembrud -teori i praksis omkring emnerne farvelære, perspektivlære og kompositionslære De kompetencefaglige mål for billedkunst er at se på malerier kontekstuelt som at se på tekster, for på den måde at se sig adresseret af billederne. Kontekstuelbilledforståelse er indenfor rammen af Det moderne Gennembrud: -at se på malerier i en optik af erindringskultur -at sætte fokus på genstandsfeltet fortolkerrollen -at reflektere over kommunikationsforholdet hvor ordet holder op og billedet tager over -at bearbejde hypotesen om rejsens betydning for udviklingen indenfor billedmotivet -at se på maleri som et oplæg til debat -at se på maleri i en optik af kommunikation som formidling en fortættet oplevelse af fænomener som naturen, individet og forholdet mellem mennesker Side 7 af 9

8 I forbindelse med projektugen om SKAGEN: Dansk-andel i et tværfagligt pilotprojekt til Almen Studieforberedelse- med historie og billedkunst. Mål for projektet I FAGET DANSK: At gøre klassen skriftligt bedre rustet til SSO og dansk stil 1 At træne klassen i at søge materiale på nettet/biblioteket, vurdere og udvælge i dette materiale i forhold til kvalitet og egen opgaves art. At træne samarbejde og gruppearbejde. At se på Det moderne Gennembrud ved også at omfatte andre faglige tilgange og derved få udvidet synsvinklen. At kunne udvælge centrale dele af eget projekt til fremlæggelse + at holde oplæg for resten af klassen (on location!) Grupperne nedsættes. Efter præsentation af en råskitse til projektet og vores ideer til emner man kunne arbejde med, blev grupperne dannet. Ingen måtte være mere end 4 i gruppen (Der er 4 sæder sammen i en togkupé og vores plan var at udnytte den lange tur både frem og tilbage mellem Helsinge og Skagen til arbejde). Eleverne valgte følgende temaer: 1. Arkitektur 2. Lokalhistorie 3. Kunstnerkolonien 4. Kunstnerkoloniens møde med lokalbefolkningen 5. Provisorietiden 6. Døden som motiv og tema Der findes utrolig meget relevant læsestof. Og vi har delt faglitteratur i de tre fag langt hen ad vejen. Gruppernes opgave var så at indkredse, hvad der var relevant for lige deres emne. De nævnte basistekster for alle har derfor primært været rettet mod ekskursionsmålene. Introduktion: Steen Steensen Blicher: Skagen bye og dens Beboere, 1839 Georg Brandes: Luften, 1910 Annas Ancher: Barndomsminder fra Skagen, 1911 Div. artikler fra Politiken, 15.januar 1908 i forbindelse med Holger Drachmanns død. Turisme De indfødte og de andre + På udenbys hænder. I Pernille Stensgaard: Skagen, Gyldendal 2004 Jan Stage: Skagen opsuges af turismens slipstrøm, Pol Lokalhistorie Alba Schwartz: Af Skagen. Den svundne tid og Sagn og billeder, 1912 Trap Danmark: Skagens historie, 1960 Skagens Odde, fra Flyfoto-atlas Danmark, 1980 Kunstnerkolonien Foredrag i Vartov af Lise Lotte Frederiksen: Da kvinder blev borgere 1 Klassen er ikke god til at formulere sig skriftligt. De sagde det selv, da jeg overtog dem i 3.g og det er rigtigt. Jeg er den 4. dansklærer på klassen, derfor skulle skriftligt arbejde i forbindelse med projektet have meget plads. Side 8 af 9

9 Rundvisning på den Hirschsprungske samling under temaet Skagensmalerne og symbolisterne. Skagen bliver en koloni in Elisabeth Fabritius og Erland Porsmose: Skagen og Kerteminde to kunstnerbyer, 2004 Redningsfolk Hans Nielsen: Stranding og forlis i Skagen mellem de to have". Holger Drachmann: af Lars Kruse. En skildring fra virkelighedens og sandets regioner, 1879 Christian Houkjær: Af Lars Kruse en redningsmand. Digte Ole Wivel: Solopgang i Skagen, 1961 Harald Bergstedt: Skagen, 1915 Holger Drachmann: Erindring Religion gæsteforelæser i en danskblok om vækkelsesbevægelser og mission i 1800-tallets Danmark. I forbindelse hermed læser og ser vi: Blixen: Babettes gæstebud, tekst + film Diverse materialer til grupperne om forfatterne og deres liv. Nogle enkelte forslag til supplerende litteratur: Lise Svanholm: Skagenleksikon, Gyldendal 2003 Ole Wivel (red.) I skarpt lys, Maria Helleberg: Martha, Maria og Anna, L&R 1999 Tonni Arnold: Balladen om Marie Portrætter fra et ægteskab, Gl. Holtegaard/ Skagen Museum Holger Drachmann på Bornholm og Skagen, Bornholms Kunstmuseum og Skagen Museum Red. Hans Nielsen: Skagen mellem de to have, Eriksberghallen og Skagen Museum, 1996 Osv.osv. Produktkrav: Skriftligt: (gruppeopgaver) en tværfaglig rapport (ca. 3 sider pr.pers.), en folder (ét A-4 ark); (individuelle opgaver) en stil om turisme, en billedkunstopgave og en folder. Mundtligt: Oplæg for de andre grupper + lærere med udgangspunkt i rapporten (on location i det omfang, det kan lade sig gøre). Dramatisering af et digt. Side 9 af 9

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed Gruppearbejde om et forløb. Oplysningstid og revolution. 1.a. 3 faglige mål: formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed dokumentere viden om forskellige

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Underviser: Susanne Ostrowski Hold: AD9 Uddannelsessted: Læreruddannelsen på Fyn Antal anslag: 12.972 Accepterer at opgaven kan bruges til undervisning, dog

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Metodiske og didaktiske overvejelser

Metodiske og didaktiske overvejelser Rapport Skovgaard Museet sætter nyt lys på P.C. Skovgaards landskabsmalerier fra guldalderen ved at fokusere på kunstnerens personlige, nationale og åndelige identitet, som samtidig danner et billede på

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 juni 2014 VUC Skive-Viborg Hf Billedkunst C

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere