NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NACE Kode Betegnelse Hovedbranche"

Transkript

1 NACE Kode Betegnelse Hovedbranche Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv Planteavl Landbrug, jagt mv Agerbrug Landbrug, jagt mv Kornavl Landbrug, jagt mv Agerbrug i øvrigt Landbrug, jagt mv Gartnerier og planteskoler Landbrug, jagt mv Gartnerier Landbrug, jagt mv Planteskoler Landbrug, jagt mv Dyrkning af frugt og bær Landbrug, jagt mv Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug Landbrug, jagt mv Husdyravl Landbrug, jagt mv Kvægavl Landbrug, jagt mv Malkekvæghold Landbrug, jagt mv Anden kvægavl Landbrug, jagt mv Heste og fåreavl Landbrug, jagt mv Stutterier Landbrug, jagt mv Fåreavl Landbrug, jagt mv Svineavl Landbrug, jagt mv Fjerkræavl Landbrug, jagt mv Anden husdyravl Landbrug, jagt mv Pelsdyravl Landbrug, jagt mv Biavl Landbrug, jagt mv Kenneler Landbrug, jagt mv Gedeavl, kaninavl mv. Landbrug, jagt mv Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Landbrug, jagt mv Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed Landbrug, jagt mv Landbrugsmaskinstationer Landbrug, jagt mv Anlægsgartnerier Landbrug, jagt mv Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt Landbrug, jagt mv Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrl Landbrug, jagt mv Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Landbrug, jagt mv Skovbrug mv. Landbrug, jagt mv Skovbrug Landbrug, jagt mv Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug Landbrug, jagt mv Fiskeri mv. Fiskeri Fiskeri Fiskeri Dambrug og fiskeavl Fiskeri Servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri Fiskeri Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave Råstofudvinding Kulminer Råstofudvinding Brunkulslejer Råstofudvinding Tørvegrave Råstofudvinding Udvinding af råolie og naturgas mv. Råstofudvinding Udvinding af råolie og naturgas Råstofudvinding Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie og gasudvi Råstofudvinding Brydning af uran og thoriummalme Råstofudvinding Brydning af metalholdige malme Råstofudvinding Brydning af jernmalm Råstofudvinding Brydning af ikke jernholdige metalmalme undtagen uran og thråstofudvinding Råstofudvinding i øvrigt Råstofudvinding Brydning af sten mv. Råstofudvinding

2 Stenbrud og stenfiskeri Råstofudvinding Stenbrud Råstofudvinding Stenfiskeri Råstofudvinding Kalkbrud Råstofudvinding Skiferbrud Råstofudvinding Grus, sand og lergravning Råstofudvinding Grus og sandgrave, sandsugning Råstofudvinding Udvinding af ler og kaolin Råstofudvinding Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter o Råstofudvinding Saltudvinding Råstofudvinding Anden råstofudvinding i øvrigt Råstofudvinding Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer Industri Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukindustri Svine og kreaturslagterier mv. Industri Svineslagterier Industri Kreaturslagterier Industri Tarmrenserier Industri Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker Industri Fjerkræslagterier Industri Fremstilling af kød og fjerkrækødprodukter Industri Fremstilling af færdigretter Industri Kødforarbejdning i øvrigt Industri Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter Industri Fiskehermetik, fiskefars og fiskefiletfabrikker Industri Røgning og saltning af fisk Industri Fiskemelsfabrikker Industri Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager Industri Forarbejdning og konservering af kartofler Industri Fremstilling af frugt og grønsagssaft Industri Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt Industri Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffe Industri Fremstilling af råolier og fedtstoffer Industri Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer Industri Margarinefabrikker mv. Industri Fremstilling af mejeriprodukter Industri Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker Industri Mejerier samt ostefremstilling Industri Mælkekondenseringsfabrikker Industri Fremstilling af konsumis Industri Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukte Industri Fremstilling af mølleriprodukter Industri Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter Industri Fremstilling af færdige foderblandinger Industri Fremstilling af færdige foderblandinger undtagen til kæledyr Industri Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyrindustri Fremstilling af færdige foderblandinger til dam og havbrug Industri Fremstilling af færdigt foder til kæledyr Industri Fremstilling af andre næringsmidler Industri Fremstilling af brød og andre friske bagervarer Industri Brødfabrikker Industri Bagerforretninger Industri Fremstilling af kager og kiks Industri

3 Sukkerfabrikker og raffinaderier Industri Chokolade og sukkervarefabrikker Industri Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer Industri Forarbejdning af te og kaffe Industri Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv. Industri Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Industri Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt Industri Fremstilling af drikkevarer Industri Fremstilling af spiritus Industri Fremstilling af råsprit Industri Fremstilling af vin baseret på druer Industri Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer Industri Fremstilling af vermouth mv. Industri Bryggerier Industri Maltfabrikker Industri Mineralvandsfabrikker mv. Industri Fremstilling af andre alkoholfrie drikkevarer Industri Tobaksfabrikker Industri Tekstilindustri Industri Forbehandling og spinding af tekstilfibre Industri Vævning af tekstiler Industri Færdigbehandling af tekstiler Industri Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartik Industri Sejlmagerier, flag og teltfabrikker mv. Industri Fremstilling af boligtekstiler Industri Anden fremstilling af færdige tekstilvarer Industri Fremstilling af andre tekstiler Industri Tæppefabrikker Industri Rebslagerier og fiskenetfabrikker (vodbindere) Industri Rebslagerier Industri Fiskenetfabrikker (vodbindere) Industri Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsaindustri Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt Industri Fremstilling af trikotagestoffer Industri Fremstilling af strikkede eller hæklede varer på grundlag af eg Industri Strømpefabrikker Industri Fremstilling af pullovere, cardigans mv. Industri Fremstilling af strikket eller hæklet yderbeklædning Industri Fremstilling af strikket eller hæklet underbeklædning Industri Fremstilling af andre trikotagevarer samt tilbehør Industri Beklædningsindustri Industri Fremstilling af læderbeklædning Industri Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør på grunindustri Fremstilling af arbejdsbeklædning Industri Fremstilling af anden yderbeklædning Industri Fremstilling af herre og dameovertøj Industri Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til her Industri Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damindustri Fremstilling af underbeklædning Industri Skjortefabrikker Industri Anden fremstilling af underbeklædning Industri Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Industri

4 Fremstilling af babytøj Industri Beklædningsindustri i øvrigt Industri Pelsberedning samt buntmagerier Industri Læderindustri Industri Garverier Industri Fremstilling af tasker, kufferter mv. Industri Sko og træskofabrikker Industri Skotøjsfabrikker Industri Træskofabrikker Industri Træindustri Industri Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ Industri Savværker Industri Træimprægneringsvirksomheder mv. Industri Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv. Industri Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Industri Fremstilling af ramme og møbellister Industri Fremstilling af dele af træ til bygninger Industri Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselemenindustri Træemballagefabrikker Industri Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kindustri Fremstilling af andre træprodukter Industri Trædrejere Industri Ligkistefabrikker Industri Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt Industri Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Industri Papirindustri Industri Fremstilling af papirmasse, papir og pap Industri Fremstilling af papirmasse Industri Fremstilling af papir og pap Industri Fremstilling af papir og papvarer Industri Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap Industri Fremstilling af husholdnings og toiletartikler af papir og pap Industri Fremstilling af kontorartikler af papir og pap Industri Fremstilling af skrivepapir Industri Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap Industri Fremstilling af tapet Industri Fremstilling af andre papir og papvarer Industri Grafisk industri Industri Udgiver og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri Industri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri Industri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri Industri Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri Industri Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Industri Udgivelse af dagblade med eget trykkeri Industri Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri Industri Udgivelse af uge, distrikts og annonceblade samt magasiner mindustri Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri Industri Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri Industri Udgivelse af distrikts og annonceblade med eget trykkeri Industri Udgivelse af distrikts og annonceblade uden eget trykkeri Industri Udgivelse af lydoptagelser Industri Anden udgivervirksomhed Industri

5 Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning Industri Avistrykkerier Industri Andre trykkerier Industri Bogtrykkerier Industri Offsettrykkerier Industri Serigrafiske trykkerier Industri Andre trykkerier i øvrigt Industri Bogbinderier Industri Reproduktionanstalter og sætterier Industri Reproduktionsanstalter Industri Sætterier Industri Anden virksomhed i forbindelse med trykning Industri Reproduktion af indspillede medier Industri Reproduktion af lydoptagelser Industri Reproduktion af videooptagelser Industri Reproduktion af edb medier Industri Mineralolieindustri mv. Industri Fremstilling af koks mv. Industri Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Industri Oparbejdning af nukleart brændsel Industri Kemisk industri Industri Fremstilling af basiskemikalier Industri Fremstilling af industrigasser Industri Fremstilling af farvestoffer og pigmenter Industri Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier Industri Fremstilling af andre organiske basiskemikalier Industri Fremstilling af kunstgødning mv. Industri Fremstilling af basisplast Industri Fremstilling af syntetisk gummi Industri Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Industri Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmater Industri Fremstilling af farmaceutiske råvarer og medicinalvarefabrikk Industri Fremstilling af farmaceutiske råvarer Industri Medicinalvarefabrikker Industri Fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler samt poleremindustri Fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler samt poleremindustri Sæbe og vaskemiddelfabrikker Industri Pudse og rensemiddelfabrikker Industri Fremstilling af parfume og toiletmidler Industri Fremstilling af andre kemiske produkter Industri Fremstilling af sprængstoffer mv. Industri Limfabrikker Industri Fremstilling af æteriske olier Industri Fremstilling af fotokemiske produkter Industri Fremstilling af uindspillede medier Industri Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt Industri Fremstilling af kemofibre Industri Gummi og plastindustri Industri Fremstilling af gummiprodukter Industri Fremstilling af gummidæk og gummislanger Industri Vulkaniseringsanstalter Industri Fremstilling af andre gummiprodukter Industri

6 Fremstilling af plastprodukter Industri Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plastindustri Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast Industri Fremstilling af rør og slanger af plast Industri Fremstilling af stænger og profiler af plast Industri Fremstilling af plastemballage Industri Fremstilling af bygningsartikler af plast Industri Fremstilling af sanitetsartikler af plast Industri Fremstilling af andre bygningsartikler af plast Industri Fremstilling af andre plastprodukter Industri Fremstilling af kontor og skoleartikler af plast Industri Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast Industri Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt Industri Sten, ler og glasindustri mv. Industri Fremstilling af glas og glasprodukter Industri Fremstilling af planglas Industri Formning og forarbejdning af planglas Industri Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. Industri Glasuldsfabrikker Industri Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt Industri Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialerindustri Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegensta Industri Fremstilling af keramiske sanitetsartikler Industri Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele Industri Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug Industri Fremstilling af andre keramiske produkter Industri Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkt Industri Fremstilling af fliser og kakler Industri Teglværker Industri Fremstilling af cement, kalk og gips Industri Cementfabrikker Industri Kalkværker Industri Fremstilling af gips Industri Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Industri Fremstilling af byggematerialer af beton Industri Betonvarefabrikker Industri Betonelementfabrikker Industri Fremstilling af byggematerialer af gips Industri Fremstilling af færdigblandet beton Industri Mørtelværker Industri Fremstilling af fibercementprodukter Industri Fremstilling af andre beton, gips og cementprodukter Industri Stenhuggere Industri Fremstilling af andre ikke metalholdige mineralske produkter Industri Fremstilling af slibemidler Industri Asfalt, tagpap og stenuldsfabrikker mv. Industri Asfalt og tagpapfabrikker Industri Stenuldsfabrikker Industri Fremstilling af andre ikke metalholdige mineralske produkter Industri Fremstilling af metal Industri Jern og stålværker Industri Fremstilling af rør Industri

7 Fremstilling af støbte jern og stålrør Industri Fremstilling af jern og stålrør (undtagen støbte rør) Industri Anden forarbejdning af jern og stål samt produktion af andre j Industri Koldtrækning af jern og stål Industri Koldvalsning af jern og stålbånd Industri Koldbehandling af jern og stål Industri Trådtrækning af stål Industri Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt Industri Fremstilling af ikke jernholdige metaller Industri Fremstilling af ædelmetaller Industri Fremstilling og første bearbejdning af aluminium Industri Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin Industri Fremstilling og første bearbejdning af kobber Industri Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke jernholdige mindustri Støbning af metalprodukter Industri Støbning af jernprodukter Industri Støbning af stålprodukter Industri Støbning af letmetalprodukter Industri Støbning af andre ikke jernholdige metalprodukter Industri Jern og metalvareindustri Industri Fremstilling af metalkonstruktioner Industri Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Industri Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og mindustri Fremstilling af tanke og beholdere af metal fremstilling af radi Industri Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal Industri Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Industri Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Industri Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal pulv Industri Behandling og coating af metal almindelige maskinforarbejdniindustri Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) Industri Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (Industri Fremstilling af bestik, skære og klipperedskaber, håndværktøj Industri Fremstilling af bestik, skære og klipperedskaber Industri Fremstilling af håndværktøj Industri Fremstilling af låse og metalbeslag Industri Låsefabrikker Industri Fremstilling af metalbeslag Industri Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv. Industri Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere Industri Fremstilling af konservesdåser mv. Industri Fremstilling af trådvarer Industri Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre Industri Fremstilling af andre færdige metalprodukter Industri Fremstilling af metalskilte Industri Fremstilling af sanitets og husholdningsartikler af metal Industri Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt Industri Maskinindustri Industri Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvindustri Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner Industri Skibsmotorfabrikker Industri Reparation af skibsmotorer Industri Fremstilling af andre motorer og turbiner Industri

8 Fremstilling af pumper og kompressorer Industri Fremstilling af luftpumper og kompressorer Industri Fremstilling af væskepumper Industri Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner Industri Fremstilling af haner og ventiler Industri Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger Industri Fremstilling af andre maskiner til generelle formål Industri Fremstilling af ovne og fyringsaggregater Industri Fremstilling af løfte og håndteringsudstyr Industri Fremstilling af båndtransportører og elevatorer Industri Fremstilling af kraner samt talje og hejseværker Industri Fremstilling af trucks Industri Fremstilling af andet håndteringsudstyr Industri Fremstilling af køle og ventilationsanlæg til industrielt brug Industri Fremstilling af køle og fryseanlæg til industrielt brug Industri Fremstilling af ventilations og klimaanlæg til industrielt brug Industri Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt Industri Vægtfabrikker Industri Fremstilling af emballeringsmaskiner Industri Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv. Industri Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv Industri Fremstilling af traktorer og maskiner til land og skovbrug Industri Fremstilling af traktorer Industri Fremstilling af andre maskiner til land og skovbrug Industri Fremstilling af høstmaskiner mv. Industri Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug Industri Fremstilling af maskiner til land og skovbrug i øvrigt Industri Reparation af maskiner til land og skovbrug Industri Fremstilling af værktøjsmaskiner Industri Fremstilling af andre maskiner til specielle formål Industri Fremstilling af maskiner til metalindustri Industri Fremstilling af maskiner til cementindustri, entreprenørarbejdeindustri Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, betoindustri Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv. Industri Fremstilling af maskiner til nærings og nydelsesmiddelindustrindustri Fremstilling af mejerimaskiner Industri Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn Industri Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimasindustri Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk Industri Fremstilling af andre maskiner til nærings og nydelsesmiddeliindustri Fremstilling af maskiner til beklædnings og læderindustri Industri Fremstilling af maskiner til papir og papindustri Industri Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i øvrigt Industri Fremstilling af støbeforme Industri Fremstilling af tørringsanlæg undtagen til landbrugsvarer Industri Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt Industri Fremstilling af våben og ammunition Industri Fremstilling af husholdningsapparater i øvrigt Industri Fremstilling af elektriske husholdningsapparater Industri Fremstilling af køleskabe og frysebokse til husholdningsbrug Industri Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til Industri Fremstilling af opvaske, vaske og tørremaskiner til husholdniindustri

9 Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el radiatorer, kaffem Industri Fremstilling af ikke elektriske husholdningsapparater samt bræindustri Fremstilling af kontormaskiner og edb udstyr Industri Fremstilling af kontormaskiner Industri Fremstilling af edb maskiner og andet edb udstyr Industri Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Industri Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatoindustri Fremstilling af elmotorer og generatorer Industri Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv. Industri Fremstilling af transformatorer og omformere Industri Fremstilling af vindmøller Industri Fremstilling af elektriske fordelings og kontroltavler samt relæindustri Fremstilling af elektriske fordelings og kontroltavler Industri Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv. Industri Fremstilling af isolerede ledninger og kabler Industri Akkumulator og tørelementfabrikker Industri Fremstilling af belysningsarmaturer mv. Industri Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer s Industri Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer Industri Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektindustri Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr Industri Elektromekaniske værksteder Industri Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt Industri Fremstilling af telemateriel Industri Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv. Industri Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb Industri Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstanindustri Fremstilling af telemateriel Industri Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni Industri Fremstilling af telefonapparater og anlæg samt telefaxapparat Industri Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv. Industri Fremstilling af radioer, fjernsyn mv. Industri Fremstilling af højtalere mv. Industri Fremstilling af antenner og antenneanlæg Industri Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv. Industri Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr Industri Fremstilling af kanyler og sprøjter Industri Fremstilling af høreapparater og dele hertil Industri Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater Industri Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug Industri Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respiratioindustri Fremstilling af navigationsudstyr, måle og kontrolapparater Industri Fremstilling af navigationsudstyr Industri Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsk Industri Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske s Industri Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske oindustri Fremstilling af andet måle og kontroludstyr Industri Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg Industri Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Industri Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv. Industri Fremstilling af reproduktionskameraer Industri Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt Industri

10 Fremstilling af ure Industri Fremstilling af biler mv. Industri Bilfabrikker Industri Karosserifabrikker Industri Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer Industri Fremstilling af andre transportmidler Industri Bygning og reparation af skibe og både Industri Skibsværfter Industri Bådbyggerier Industri Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv. Industri Flyfabrikker og værksteder Industri Fremstilling af motorcykler, cykler mv. Industri Fremstilling af motorcykler og knallerter Industri Fremstilling af cykler Industri Fremstilling af invalidekøretøjer Industri Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt Industri Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed Industri Fremstilling af møbler Industri Fremstilling af stole og andre siddemøbler samt møbelpolstrer Industri Fremstilling af stole og andre siddemøbler Industri Møbelpolstrervirksomhed Industri Fremstilling af kontor og butiksmøbler undtagen stole Industri Fremstilling af køkkeninventar mv. Industri Fremstilling af andre møbler til boliger samt møbellakererier Industri Fremstilling af andre møbler til boliger Industri Møbellakererier, afsyring af møbler mv. Industri Madrasfabrikker Industri Fremstilling af andre smykker, guld og sølvvarer Industri Fremstilling af mønter og medaljer Industri Fremstilling af smykker, guld og sølvvarer o.l. Industri Guld og sølvvarefabrikker Industri Guld og sølvsmedeværksteder samt juvelerer Industri Fremstilling af musikinstrumenter Industri Fremstilling af sportsrekvisitter Industri Fremstilling af legetøj og spil Industri Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt Industri Fremstilling af bijouterivarer Industri Børstefabrikker Industri Fremstilling af stearinlys samt andre varer i øvrigt Industri Stearinlysfabrikker Industri Fremstilling af andre varer i øvrigt Industri Genbrug af affaldsprodukter Industri Genbrug af metalaffaldsprodukter Industri Genbrug af ikke metalholdige affaldsprodukter Industri El, gas og varmeforsyning El, gas, vand og varmeforsyning Elforsyning El, gas, vand og varmeforsyning Gasforsyning El, gas, vand og varmeforsyning Varmeforsyning El, gas, vand og varmeforsyning Vandforsyning El, gas, vand og varmeforsyning Bygge og anlægsvirksomhed Bygge & Anlæg Forberedende byggepladsarbejder Bygge & Anlæg Nedrivnings og jordarbejdsentreprenører Bygge & Anlæg

11 Funderingsundersøgelser Bygge & Anlæg Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed Bygge & Anlæg Bygge og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings og jor Bygge & Anlæg Tagdækningsvirksomhed Bygge & Anlæg Anden bygge og anlægsvirksomhed, som kræver specialiserinbygge & Anlæg Murerforretninger Bygge & Anlæg Brolæggermestre Bygge & Anlæg Kloakmestre Bygge & Anlæg Stilladsforretninger Bygge & Anlæg Bygge og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvr Bygge & Anlæg Bygningsinstallationsvirksomhed Bygge & Anlæg Elektroinstallationsforretninger Bygge & Anlæg Isoleringsvirksomhed Bygge & Anlæg VVS installatører og blikkenslagerforretninger Bygge & Anlæg Andet bygningsarbejde Bygge & Anlæg Stukkatørvirksomhed Bygge & Anlæg Tømrer og bygningssnedkerforretninger Bygge & Anlæg Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhbygge & Anlæg Gulvbelægnings og vægbeklædningsvirksomhed Bygge & Anlæg Gulvafhøvling og gulvafslibning Bygge & Anlæg Maler og glarmesterforretninger Bygge & Anlæg Malerforretninger Bygge & Anlæg Glarmesterforretninger Bygge & Anlæg Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt Bygge & Anlæg Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Bygge & Anlæg Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samhandel & Reparationsindustri Engros og detailhandel med biler mv. Handel & Reparationsindustri Engroshandel med biler Handel & Reparationsindustri Detailhandel med biler Handel & Reparationsindustri Engros og detailhandel med campingvogne mv. Handel & Reparationsindustri Reparation og vedligeholdelse af biler mv. Handel & Reparationsindustri Autoreparationsværksteder Handel & Reparationsindustri Karosseriværksteder (pladesmede) Handel & Reparationsindustri Autoelektrikere Handel & Reparationsindustri Undervognsbehandling Handel & Reparationsindustri Autolakererier Handel & Reparationsindustri Dækservice Handel & Reparationsindustri Autoservice i øvrigt Handel & Reparationsindustri Engros og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mhandel & Reparationsindustri Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Handel & Reparationsindustri Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudshandel & Reparationsindustri Engros og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbe Handel & Reparationsindustri Servicestationer Handel & Reparationsindustri Servicestationer uden kiosksalg Handel & Reparationsindustri Servicestationer med kiosksalg Handel & Reparationsindustri Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler mv. Handel & Reparationsindustri Agenturhandel (engroshandel på honorar eller kontraktbasis) Handel & Reparationsindustri Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter Handel & Reparationsindustri Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiskehandel & Reparationsindustri Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer Handel & Reparationsindustri Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyve Handel & Reparationsindustri Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram Handel & Reparationsindustri

12 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervare Handel & Reparationsindustri Agenturhandel med nærings og nydelsesmidler Handel & Reparationsindustri Fiskeauktioner Handel & Reparationsindustri Anden agenturhandel med nærings og nydelsesmidler Handel & Reparationsindustri Agenturhandel med andet specialiseret sortiment Handel & Reparationsindustri Agenturhandel med blandet sortiment Handel & Reparationsindustri Engroshandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter ohandel & Reparationsindustri Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med blomster og planter Handel & Reparationsindustri Engroshandel med levende dyr Handel & Reparationsindustri Engroshandel med råhuder, skind og læder Handel & Reparationsindustri Engroshandel med råtobak Handel & Reparationsindustri Engroshandel med nærings og nydelsesmidler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med frugt og grønsager Handel & Reparationsindustri Engroshandel med kød og kødprodukter Handel & Reparationsindustri Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffhandel & Reparationsindustri Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med øl og mineralvand Handel & Reparationsindustri Engroshandel med vin og spiritus Handel & Reparationsindustri Engroshandel med frugt og grønsagssaft mv. Handel & Reparationsindustri Engroshandel med tobaksvarer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier Handel & Reparationsindustri Ikke specialiseret engroshandel med nærings og nydelsesmidl Handel & Reparationsindustri Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk og fiskehandel & Reparationsindustri Engroshandel med fisk og fiskeprodukter Handel & Reparationsindustri Engroshandel med brød, kager og biskuit Handel & Reparationsindustri Engroshandel med helsekostprodukter Handel & Reparationsindustri Anden specialiseret engroshandel med nærings og nydelsesmihandel & Reparationsindustri Engroshandel med tekstiler, beklædning, husholdningsartikler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med tekstiler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med beklædning og fodtøj Handel & Reparationsindustri Engroshandel med beklædning Handel & Reparationsindustri Engroshandel med fodtøj Handel & Reparationsindustri Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio Handel & Reparationsindustri Engroshandel med hårde hvidevarer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med radio og tv Handel & Reparationsindustri Engroshandel med grammofonplader samt indspillede og uind Handel & Reparationsindustri Engroshandel med elektriske husholdningsartikler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med porcelæns og glasvarer samt rengøringsmi Handel & Reparationsindustri Engroshandel med porcelæns og glasvarer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med rengøringsmidler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med toiletartikler og parfumerivarer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler samt læhandel & Reparationsindustri Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med læge og hospitalsartikler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med andre husholdningsartikler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med møbler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med tæpper Handel & Reparationsindustri Engroshandel med guld og sølvvarer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med ure og optik Handel & Reparationsindustri Engroshandel med fotografiske artikler Handel & Reparationsindustri

13 Engroshandel med cykler og knallerter Handel & Reparationsindustri Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde Handel & Reparationsindustri Engroshandel med legetøj Handel & Reparationsindustri Engroshandel med bøger, papir og papirvarer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk Handel & Reparationsindustri Engroshandel med andre husholdningsartikler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med råvarer og halvfabrikata (ikke landbrugsprohandel & Reparationsindustri Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. Handel & Reparationsindustri Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme Handel & Reparationsindustri Engroshandel med træ, byggematerialer, lak og maling Handel & Reparationsindustri Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Handel & Reparationsindustri Engroshandel med lak, maling og tapet Handel & Reparationsindustri Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør Handel & Reparationsindustri Engroshandel med kemiske produkter Handel & Reparationsindustri Engroshandel med emballageartikler samt andre råvarer og halhandel & Reparationsindustri Engroshandel med emballageartikler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata Handel & Reparationsindustri Engroshandel med affaldsprodukter Handel & Reparationsindustri Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør Handel & Reparationsindustri Engroshandel med værktøjsmaskiner, værktøj og tilbehør til behandel & Reparationsindustri Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge og a Handel & Reparationsindustri Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindus Handel & Reparationsindustri Engroshandel med kontormaskiner, edb maskiner, kontormøbl Handel & Reparationsindustri Engroshandel med kontormaskiner, edb maskiner og udstyr Handel & Reparationsindustri Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler Handel & Reparationsindustri Engroshandel med el installationsmateriel og andre maskiner Handel & Reparationsindustri Engroshandel med el installationsmateriel Handel & Reparationsindustri Engroshandel med elektroniske komponenter Handel & Reparationsindustri Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør Handel & Reparationsindustri Engroshandel med landbrugsmaskiner og redskaber samt tilbehandel & Reparationsindustri Anden engroshandel Handel & Reparationsindustri Detailhandel undtagen med biler mv. reparationsvirksomhed Handel & Reparationsindustri Detailhandel fra ikke specialiserede forretninger Handel & Reparationsindustri Detailhandel fra ikke specialiserede forretninger med hovedvæhandel & Reparationsindustri Kolonialhandel Handel & Reparationsindustri Døgnkiosker Handel & Reparationsindustri Supermarkeder Handel & Reparationsindustri Anden detailhandel fra ikke specialiserede forretninger Handel & Reparationsindustri Varehuse Handel & Reparationsindustri Stormagasiner Handel & Reparationsindustri Detailhandel med nærings og nydelsesmidler fra specialforret Handel & Reparationsindustri Frugt og grøntforretninger Handel & Reparationsindustri Slagter og viktualieforretninger Handel & Reparationsindustri Fisk og vildtforretninger Handel & Reparationsindustri Brødudsalg Handel & Reparationsindustri Vinforretninger Handel & Reparationsindustri Tobaks og vinforretninger Handel & Reparationsindustri Anden detailhandel med nærings og nydelsesmidler fra speciahandel & Reparationsindustri Osteforretninger Handel & Reparationsindustri Chokolade og konfektureforretninger Handel & Reparationsindustri Helsekostforretninger Handel & Reparationsindustri Detailhandel med nærings og nydelsesmidler fra specialforret Handel & Reparationsindustri

14 Detailhandel med farmaceutiske og medicinske artikler, kosmehandel & Reparationsindustri Apoteker Handel & Reparationsindustri Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler Handel & Reparationsindustri Detailhandel med kosmetik og toiletartikler Handel & Reparationsindustri Parfumerier Handel & Reparationsindustri Materialister Handel & Reparationsindustri Anden detailhandel med nye varer fra specialforretninger Handel & Reparationsindustri Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. Handel & Reparationsindustri Detailhandel med beklædningsartikler Handel & Reparationsindustri Dametøjforretninger Handel & Reparationsindustri Herretøjforretninger Handel & Reparationsindustri Herre og dametøjforretninger (blandet) Handel & Reparationsindustri Babyudstyr og børnetøjforretninger Handel & Reparationsindustri Detailhandel med skotøj og lædervarer Handel & Reparationsindustri Skotøjsforretninger Handel & Reparationsindustri Lædervareforretninger Handel & Reparationsindustri Detailhandel med møbler, tæpper og andre boligtekstiler, bely Handel & Reparationsindustri Møbelforretninger Handel & Reparationsindustri Tæppeforretninger Handel & Reparationsindustri Boligtekstilforretninger Handel & Reparationsindustri Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæ Handel & Reparationsindustri Detailhandel med belysningsartikler Handel & Reparationsindustri Detailhandel med husholdningsapparater, radio og tv udstyr s Handel & Reparationsindustri Detailhandel med husholdningsmaskiner og apparater Handel & Reparationsindustri Radio og tv forretninger Handel & Reparationsindustri Pladeforretninger Handel & Reparationsindustri Forhandlere af musikinstrumenter Handel & Reparationsindustri Detailhandel med isenkram, byggematerialer, maling og tapet Handel & Reparationsindustri Isenkramforretninger Handel & Reparationsindustri Byggemarkeder Handel & Reparationsindustri Farve og tapetforretninger Handel & Reparationsindustri Bog og papirhandlere Handel & Reparationsindustri Anden detailhandel fra specialforretninger Handel & Reparationsindustri Urmagerforretninger Handel & Reparationsindustri Urmager og guldsmedeforretninger Handel & Reparationsindustri Guldsmede og juvelerforretninger Handel & Reparationsindustri Specialoptikere Handel & Reparationsindustri Fotoforretninger Handel & Reparationsindustri Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) Handel & Reparationsindustri Kunsthandel og gallerivirksomhed Handel & Reparationsindustri Frimærke og møntforretninger Handel & Reparationsindustri Sportsforretninger Handel & Reparationsindustri Legetøjsforretninger Handel & Reparationsindustri Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil Handel & Reparationsindustri Cykel og knallertforretninger Handel & Reparationsindustri Detailhandel med pc^er, kontormaskiner og programmel Handel & Reparationsindustri Detailhandel med telekommunikationsudstyr Handel & Reparationsindustri Blomsterforretninger Handel & Reparationsindustri Planteforhandlere og havecentre Handel & Reparationsindustri Dyrehandel Handel & Reparationsindustri Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbruhandel & Reparationsindustri Pornobutikker Handel & Reparationsindustri

15 Detailhandel med andre varer Handel & Reparationsindustri Detailhandel med brugte varer fra forretninger Handel & Reparationsindustri Bogantikvariater Handel & Reparationsindustri Antikvitetsforretninger Handel & Reparationsindustri Andre forhandlere af brugte varer Handel & Reparationsindustri Detailhandel bortset fra butikshandel Handel & Reparationsindustri Detailhandel fra postordreforretninger Handel & Reparationsindustri Detailhandel fra stadepladser og markeder Handel & Reparationsindustri Frugt og grøntstader Handel & Reparationsindustri Anden detailhandel fra stadepladser og markeder Handel & Reparationsindustri Anden detailhandel bortset fra butikshandel Handel & Reparationsindustri Reparation af varer til personligt brug eller husholdningsbrug Handel & Reparationsindustri Reparation af sko eller andre lædervarer Handel & Reparationsindustri Reparation af elektriske husholdningsapparater samt radio og Handel & Reparationsindustri Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og apparater Handel & Reparationsindustri Radio og tv reparationsværksteder Handel & Reparationsindustri Reparation af ure Handel & Reparationsindustri Reparation af cykler låsesmede og anden reparationsvirksomh Handel & Reparationsindustri Cykelreparationsværksteder Handel & Reparationsindustri Låsesmede Handel & Reparationsindustri Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller Handel & Reparationsindustri Hotel og restaurationsvirksomhed Hotel og Restaurationsvirksomhed Hoteller Hotel og Restaurationsvirksomhed Hoteller med restauration Hotel og Restaurationsvirksomhed Hoteller med restauration Hotel og Restaurationsvirksomhed Konferencecentre og kursusejendomme Hotel og Restaurationsvirksomhed Hoteller uden restauration Hotel og Restaurationsvirksomhed Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold Hotel og Restaurationsvirksomhed Vandrehjem Hotel og Restaurationsvirksomhed Campingpladser Hotel og Restaurationsvirksomhed Feriecentre og andre faciliteter til korttidsophold Hotel og Restaurationsvirksomhed Feriecentre Hotel og Restaurationsvirksomhed Andre faciliteter til korttidsophold Hotel og Restaurationsvirksomhed Restaurationsvirksomhed Hotel og Restaurationsvirksomhed Restauranter Hotel og Restaurationsvirksomhed Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. Hotel og Restaurationsvirksomhed Selskabslokaler, forsamlingshuse mv. Hotel og Restaurationsvirksomhed Beværtninger, diskoteker, kaffebarer mv. Hotel og Restaurationsvirksomhed Værtshuse, bodegaer mv. Hotel og Restaurationsvirksomhed Diskoteker og natklubber Hotel og Restaurationsvirksomhed Kaffebarer mv. Hotel og Restaurationsvirksomhed Kantiner og cateringvirksomhed Hotel og Restaurationsvirksomhed Kantiner Hotel og Restaurationsvirksomhed Catering og diner transportable Hotel og Restaurationsvirksomhed Landtransport rørtransport Transport Jernbaner Transport Anden landtransport Transport Bus og S togstrafik mv., rutefart Transport Taxikørsel Transport Anden passagertransport, ikke rutefart Transport Vejgodstransport Transport Vognmandsvirksomhed Transport

16 Flytteforretninger Transport Rørtransport Transport Skibsfart Transport Sø og kysttransport Transport Rederivirksomhed, oceanfart Transport Rederivirksomhed, europæisk kystfart Transport Færge og passagerfart Transport Kystfart med gods Transport Transport ad indre vandveje Transport Lufttransport Transport Ruteflyvning Transport Charterflyvning, taxiflyvning mv. Transport Charterflyvning med passagerer Transport Charterflyvning med gods Transport Taxiflyvning mv. Transport Rumfart Transport Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport rejsebureauvirktransport Godsbehandling og oplagring Transport Godsbehandling Transport Oplagrings og pakhusvirksomhed Transport Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Transport Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport Transport Stationer og godsterminaler Transport Parkerings og garageanlæg Transport Drift af betalingsveje, broer og tunneler Transport Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart Transport Erhvervshavne (trafik og fiskerihavne) Transport Lystbådehavne Transport Fyrvæsen og lodserier Transport Bugserings, bjærgnings og redningsvæsen Transport Lufthavne mv. Transport Rejse og turistbureauer mv. Transport Turistbureauer Transport Rejsebureauer, turarrangerende Transport Rejsebureauer, billetudstedende Transport Turistguidevirksomhed Transport Anden transportformidling Transport Skibsmæglervirksomhed Transport Speditørvirksomhed Transport Vejere og målere Transport Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport Transport Post og telekommunikation Transport Postbefordring og kurertjeneste Transport Postvæsen Transport Kurertjeneste og udbringning af dagblade Transport Telekommunikation Transport Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Pengeinstitutter Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Danmarks Nationalbank Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Banker, sparekasser og andelskasser Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Anden finansieringsvirksomhed Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Finansiel leasing Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed

17 Realkreditinstitutter, finansieringsfonde mv. Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Realkreditinstitutter mv. Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Finansieringsfonde Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Anden kreditgivning Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Anden finansieringsvirksomhed i øvrigt Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Investeringsforeninger Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Finansieringsvirksomhed i øvrigt Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Forsikringsvirksomhed Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Livsforsikring Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Pensionsforsikring Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Pensionskasser Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Anden pensionsforsikring Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Anden forsikringsvirksomhed Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Skadesforsikringsvirksomhed Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Sygeforsikring Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansiepengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finan Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Fondsbørsen mv. Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Børsmæglervirksomhed Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter o Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Forsikringsagenturer Pengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksompengeinstitutter, forsikring og finansieringsvirksomhed Virksomhed i forbindelse med fast ejendom Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Virksomhed i forbindelse med egen fast ejendom Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udstykning af fast ejendom Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Køb og salg af fast ejendom for egen regning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af egen fast ejendom Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Almennyttige boligselskaber Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Private andelsboligforeninger Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Anden udlejning af boliger Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af erhvervsejendomme Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på kontraktbasis Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Formidling og udlejning af fast ejendom Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Ejendomsmæglere Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Boliganvisning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Ferieboligudlejning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Administration af fast ejendom Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Administration af fast ejendom på kontraktbasis Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Ejerforeninger Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af biler, maskiner, udstyr mv. Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Biludlejning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af andre transportmidler Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af containere og andet materiel til landtransport bortfast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af containere Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af skibe Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af luftfartøjer Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af andre maskiner og udstyr Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af landbrugsmaskiner og udstyr Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af entreprenørmateriel Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice

18 Udlejning af edb maskiner, edb udstyr og kontormaskiner Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af edb maskiner og edb udstyr Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af kontormaskiner Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af videobånd Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Databehandlingsvirksomhed Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Konsulentvirksomhed vedr. hardware Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Levering af programmel og konsulentbistand i forbindelse medfast ejendom, Udlejning og forretningsservice Databehandling Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Databaseværter og formidlere Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb udstyfast ejendom, Udlejning og forretningsservice Anden virksomhed i forbindelse med databehandling Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Forskning og udvikling Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humafast ejendom, Udlejning og forretningsservice Anden forretningsservice Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Advokatvirksomhed, revisions og bogføringsvirksomhed, menfast ejendom, Udlejning og forretningsservice Advokatvirksomhed Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Revisions og bogføringsvirksomhed Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Meningsmåling og markedsanalyse Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Virksomhedsrådgivning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Landbrugskonsulenter Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Anden virksomhedsrådgivning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Ikke finansielle holdingselskaber Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Arkitekt og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarfast ejendom, Udlejning og forretningsservice Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions og masfast ejendom, Udlejning og forretningsservice Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Arkitektvirksomhed Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Have og landskabsarkitekter Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Geologiske undersøgelser og prospektering Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Landinspektører mv. Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Patentbureauer Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Anden teknisk rådgivning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Teknisk afprøvning og analyse Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Kontrol af levnedsmidler Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Teknisk afprøvning og kontrol Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Miljøtekniske målinger og analyser Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Anden måling og teknisk analyse Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Reklame og markedsføringsbureauer Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Reklamebureauvirksomhed Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Anden reklamevirksomhed og reklameformidling Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Formidling af arbejdskraft Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Arbejdsformidling Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Vikarbureauer Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Detektiv og overvågningsvirksomhed Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Rengøringsvirksomhed Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Almindelig rengøring Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Specialiseret rengøring Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice

19 Vinduespolering Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Skorstensfejning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Anden forretningsservice i øvrigt Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Fotografisk virksomhed Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Fotografer Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Fotolaboratorier Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Pakkerier mv. Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Adresseringsbureauer, tolkning og anden kontorservice Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Adresseringsbureauer Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Tolkning og oversættelse Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Anden kontorservice Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Indretningsarkitekter, industrielt design, kongresaktiviteter mvfast ejendom, Udlejning og forretningsservice Indretningsarkitekter Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Formgivning og industrielt design Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Kongres, messe og udstillingsaktiviteter Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Musikbureauer og anden forretningsservice i øvrigt Fast ejendom, Udlejning og forretningsservice Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Offentlig administration Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Generelle offentlige tjenester Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sooffentlig administration, forsvar og socialforsikring Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.offentlig administration, forsvar og socialforsikring Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentligeoffentlig administration, forsvar og socialforsikring Tjenesteydelser for samfundet som helhed Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Udenrigsanliggender Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Forsvar og civilforsvar Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Domstole og fængselsvæsen Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Domstole Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Fængselsvæsen Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Politiet Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Brandvæsen og redningskorps Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Socialforsikring Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Undervisning Undervisning Børne og ungdomsskoler Undervisning Folkeskole o.l. Undervisning Specialskoler for handicappede Undervisning Ungdoms og efterskoler Undervisning Gymnasier og erhvervsfaglige skoler Undervisning Gymnasier, studenter og HF kurser Undervisning Handelsskoler, tekniske skoler mv. Undervisning Skoler med pædagogiske uddannelser Undervisning Skoler med handels og kontoruddannelser Undervisning Skoler med industri og håndværkeruddannelser Undervisning Skoler med landbrugs og levnedsmiddelsuddannelser Undervisning Skoler med transportuddannelser Undervisning Skoler med sundheds og forsorgsuddannelser Undervisning Politi og forsvarsskoler Undervisning Videregående uddannelsesinstitutioner Undervisning Universiteter Undervisning Læreanstalter med pædagogiske uddannelser Undervisning Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser Undervisning

20 Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser Undervisning Læreanstalter med tekniske uddannelser Undervisning Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser Undervisning Læreanstalter med sundhedsuddannelser Undervisning Officersskoler Undervisning Voksenundervisning og anden undervisning Undervisning Køreskoler Undervisning Voksenundervisning og undervisning i øvrigt Undervisning Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning Undervisning Folkehøjskoler Undervisning Andre skoler med almendannende voksenundervisning Undervisning Undervisning i øvrigt Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Social og Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen Social og Sundhedsvæsen Hospitaler Social og Sundhedsvæsen Praktiserende læger Social og Sundhedsvæsen Alment praktiserende læger Social og Sundhedsvæsen Praktiserende speciallæger og ambulatorier Social og Sundhedsvæsen Praktiserende tandlæger og tandteknikere Social og Sundhedsvæsen Praktiserende tandlæger Social og Sundhedsvæsen Praktiserende tandteknikere Social og Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i øvrigt Social og Sundhedsvæsen Hjemmesygepleje og sundhedspleje Social og Sundhedsvæsen Jordemødre og jordemodercentre Social og Sundhedsvæsen Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter Social og Sundhedsvæsen Psykologisk rådgivning Social og Sundhedsvæsen Lægelaboratorier Social og Sundhedsvæsen Bedriftssundhedstjenesten Social og Sundhedsvæsen Kiropraktorer Social og Sundhedsvæsen Fodplejere Social og Sundhedsvæsen Kuranstalter, naturlæger mv. Social og Sundhedsvæsen Dyrlæger Social og Sundhedsvæsen Sociale foranstaltninger Social og Sundhedsvæsen Sociale foranstaltninger med institutionsophold Social og Sundhedsvæsen Døgninstitutioner for børn og unge Social og Sundhedsvæsen Familiepleje Social og Sundhedsvæsen Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede Social og Sundhedsvæsen Døgninstitutioner for voksne med handicap Social og Sundhedsvæsen Plejehjem og beskyttede boliger Social og Sundhedsvæsen Forsorgshjem mv. Social og Sundhedsvæsen Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold Social og Sundhedsvæsen Sociale foranstaltninger uden institutionsophold Social og Sundhedsvæsen Dagplejemødre Social og Sundhedsvæsen Vuggestuer Social og Sundhedsvæsen Børnehaver Social og Sundhedsvæsen Fritidshjem mv. Social og Sundhedsvæsen Aldersintegrerede institutioner Social og Sundhedsvæsen Fritidsklubber for unge Social og Sundhedsvæsen Hjemmehjælp Social og Sundhedsvæsen Dagcentre for ældre mv. Social og Sundhedsvæsen Revalideringsinstitutioner Social og Sundhedsvæsen Flygtningecentre Social og Sundhedsvæsen

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Erhvervsstruktur og definitioner

Erhvervsstruktur og definitioner 0001 Olie og gas 0500 Olie og gas 0530 Olie- og gasproducenter 0533 Efterforskning og produktion Virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og boring efter, produktion, raffinering og forsyning

Læs mere

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Dansk Energi Analyse A/S Viegand & Maagøe ApS Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004

SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004 SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004 00 Bogfremstilling i almindelighed 00 Boghåndværk, foreninger i almindelighed. 00 Boghåndværk i almindelighed 00 00 Bogtilrettelæggelse i almindelighed

Læs mere

EDU1: Formal education of the Danish workforce

EDU1: Formal education of the Danish workforce 7. Total number of cases in database 1. Name of database EDU1: Formal education of the Danish workforce 2. Owner of data in database The IKE-group, Aalborg University 3. DRUID contact Ina Drejer Department

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1515 Omtryk af tidligere

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen FOI Working paper nr. 2/ 2010 Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen lars-bo@foi.dk

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 93 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2063 Omtryk af tidligere

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere