Fængselsfunktionæren 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsfunktionæren 2"

Transkript

1 Fængselsfunktionæren 2 Dansk Fængselsforbund Februar 2008

2 Nr Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Politikere lover bedre arbejdsmiljø, uddannelse og meget andet 16 Når en morgenstund brænder sig fast på nethinden 18 Mange trusler mod personalet i Ringe 19 Mindre mobning i Kriminalforsorgen 10 Vi har dårligere helbred end øvrige danskere 12 Falder narkomisbruget? 13 Nyborg høster frugten af et bedre samarbejdsklima 14 Seniorliv på teatret 17 Statsministerens nytårstale Udgivet af Dansk Fængselsforbund Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Tlf Fax Redaktion: Forbundsformand Kim Østerbye (ansvh.) Redaktør: John Rasmussen Talosvej 7, 2770 Kastrup Tlf Mobil Layout, produktion og tryk: Imprint Grafiske Løsninger Thurøvej Næstved Tlf Fax ISSN: Varetager forbundet også ledernes interesser? 20 Så fik Møgelkær en kirke 23 Pårørendegruppe til ansatte - hvorfor det? 24 Hellere avisbud end fængselsfunktionær 25 Debat 30 Navne 32 Generalforsamlinger 35 Lån & Spar Bank 36 Tjenestemændenes Forsikring Indlæg til Fængselsfunktionæren: Artikler modtages på CD-rom, gerne med udskrift eller pr. . Husk at angive navn, stilling og tjenestested i tilfælde af spørgsmål fra redaktionen. Indlæg til»debat«må max. være på 750 ord eller 4500 tegn incl. mellemrum. Foto modtages gerne. Hvis de ønskes retur, bedes det anført. Forsidebillede: Møgelkær kirke Indlæg senest den 14. i måneden før optagelse. Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis et udtryk for redaktionens holdning eller forbundets mening. 2 Fængselsfunktionæren

3 Hvorfor kritiserer vi? LEDER Af Kim Østerbye, formand for Dansk Fængselsforbund Jeg løber ofte ind i den holdning, at Dansk Fængselsforbund er alt for kritisk, sur og negativ. Skader det ikke mere end det gavner? Hvorfor bliver vi med at gentage, at sygefraværet er højt, at arbejdsmiljøet er dårligt, at sikkerheden skal forbedres? Kunne vi ikke bruge noget krudt på noget af alt det positive, som også sker i Kriminalforsorgen? Jo, jeg indrømmer, at forbundet ofte udfylder rollen som vågen vagthund, som giver hals, når der er fare på færde. I stedet for at være den flinke skødehund, som logrer med halen. Det er ærgerligt, for der er masser af positive tiltag i Kriminalforsorgen. Der er for eksempel kommet mere fokus på sikkerhed. Og der er ofret en del penge på at istandsætte vore gamle bygninger. Og jo, der er også kommet mere fokus på personaleforholdene. Der sker mange positive ting i Kriminalforsorgen. Og vi fremhæver meget af det. Blandt andet her i Fængselsfunktionæren. Men vi lever jo ikke i en ideel verden, hvor der slet ikke er brug for at rejse kritik af det ene eller det andet. Der er desværre lang vej igen, før vi kommer i den situation. Jeg kan derfor garantere, at forbundet også i 2008 udsender en enkelt pressemeddelelse eller to, hvor vi peger på problemer. Det er ikke for at genere nogen personligt, men det er vores rolle som medlemmernes interesseorganisation. Vi skal påpege og drøfte de svagheder og problemer, der er på vores arbejdsplads. I de kommende år er det vigtigere end nogensinde. Vi står i en situation, hvor vi skal tiltrække nye medarbejdere fra en generation af unge, der er lille i antal og kræsne i deres valg. Ingen kan fortænke dem i, at de kan være i tvivl om, hvorvidt Kriminalforsorgen er noget for dem. Derfor: Vi skal fortsat diskutere, om medarbejdernes sikkerhed er god nok, om vores uddannelse er god nok, om arbejdsmiljøet kan forbedres og om vi håndterer resocialiseringen af de indsatte på rette vis. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal vende enhver sten, vi møder på vejen. Man bliver nemt styret af her-ognu-problemer, som altid vil opstå på en arbejdsplads som vores. I stedet skal vi kigge fremad og diskutere værdier og udvikling på længere sigt. En del medarbejdere nok især lederne tænker hvordan skal vi få tid til alt det med udvikling, medarbejdersamtaler og vores egen uddannelse? En meget forståelig reaktion, når hverdagen i høj grad handler om drift, vagtplaner og indsatte. Det er dog min påstand, at vi ikke har råd til lade være. Måske skal vi i højere grad satse på, at alle ikke skal kunne alt, men overveje om flere fællesfunktioner kan samles på færre hænder. Vi må og skal frigøre flere ressourcer, så der bliver bedre tid til at satse på alle medarbejdere. Kriminalforsorgen er en spændende arbejdsplads med mange muligheder. Det er ikke tilfældigt, at 80 procent af medarbejderne har en høj jobtilfredshed. Jeg er selv en af dem. Og det skal vi værne om. Fængselsfunktionæren

4 Politikerne lover bedre arbejdsmiljø, uddannelse og meget andet Forhandlingerne om Kriminalforsorgens økonomi gik i stå i efteråret på grund af folketingsvalget. Nu skal flerårsaftalen forhandles på plads. Justitsministeren og partiernes retsordførere giver her deres bud på, hvor pengene skal prioriteres i Karen Hækkerup (Socialdemokraterne): Foto: karenhaekkerup.dk Der er behov for et massivt løft, der er rigtig meget, der halter både forholdene for de ansatte, indsatte og bygningsmassen. Der er ekstremt behov for en uddannelsesreform for de ansatte. Der skal være mere teori, psykologi og konflikthåndtering. Vi skal have løftet de ansattes muligheder for uddannelse. Den resocialiserende indsats for de indsatte skal være i orden, de skal bruge tiden fornuftigt og have mulighed for uddannelse. Anne Baastrup (Socialistisk Folkeparti): Arbejdsmiljøet skal indtænkes i alt. Det handler om uddannelse, uddannelse og uddannelse til de indsatte, det vil forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte. Desuden er hele sikkerhedsdiskussionen vigtig, som en del af de ansattes arbejdsmiljø, og igen er det vigtigt, at de indsatte får noget at rive i og begynder at tænke over egne ressourcer det vil give et fuldstændigt skift i arbejdsmiljøet. Peter Skaarup (Dansk Folkeparti): Formand for Folketingets Retsudvalg Vi lægger vægt på, at arbejdsmiljøet bliver bedre i fængslerne til fordel for fængselsfunktionærerne. De har et hårdt arbejde, og rapporter samt erfaringer tyder på, at det er for hårdt. Det er ikke holdbart, at man på nogle vagter er alene. Lederuddannelsen og fængselsfunktionærernes uddannelse skal forbedres. Grunduddannelsen skal være længere og mere grundig inden for emner som konflikthåndtering. Og så skal vi have en højere grad af sikkerhed, så fangeflugter ikke er mulige. Hvis disse initiativer skal gennemføres, bliver det nødvendigt at sætte flere penge af til området. Naser Khader (Ny Alliance): Ny Alliance satser på, at der kommer øgede bevillinger til Kriminalforsorgen. Der er et åbenlyst behov. Vi ønsker både at prioritere mere personale, det vil sige bedre normeringer, men også mulighed for efteruddannelse af personalet. Samtidig prioriterer Ny Alliance midler til en bedre bygningsmasse. Line Barfod (Enhedslisten): Der skal bruges mange, mange flere ressourcer, hvis der skal opretholdes det antal pladser, der er i dag. Hvis ikke der kommer et markant løft, er det uansvarligt i forhold til det dårlige arbejdsmiljø, og så er vi ikke med i forliget. De ansatte skal have en langt bedre grunduddannelse. Klientellet i fængslerne er anderle- 4 Fængselsfunktionæren

5 des i dag, og de ansatte skal være bedre rustede. Medarbejderne skal samtidig uddannes, så de kan gå videre ud i andre fag, så de ikke kun har mulighed for at være fængselsfunktionærer resten af livet. Der skal rekrutteres bredere, så de ansatte har forskellige baggrunde - nogle for eksempel med en mellemlang uddannelse. Det stiller krav til lønnen. Der skal være bedre leder- og efteruddannelse for alle. De indsatte skal have mere uddannelse, og der skal mere fokus på Kriminalforsorgen i Frihed. Simon Emil Ammitzbøll (Det Radikale Venstre): Det er tydeligt, at Kriminalforsorgen har været alt for underprioriteret i alt for mange år. Det kan vi se, bare vi kigger på noget basalt som Kriminalforsorgens bygninger. Når der står nogle og demonstrerer, for eksempel for bedre skoler, så tror jeg ikke, de ved, hvor galt det står til på andre områder af det offentlige. Vi skal derfor videre med bygningsvedligeholdelsen. Samtidig er det vigtigt med uddannelse til personale og indsatte. Med den nedslidning, der er inden for området, er der brug for mere uddannelse. En bedre grunduddannelse med en større teoretisk del og en forebyggende del i forhold til konfliktløsning vil betyde, at personalet bliver bedre til at håndtere konflikter. Vi er nødt til at få sænket konfliktniveauet, så personalet får et godt arbejdsmiljø. De indsattes uddannelsesforhold skal også forbedres, og de skal være bedre rustede til at komme ud. Justitsminister Lene Espersen (Konservative): Vi forhandler om mange temaer, men centralt i forhandlingerne står blandt andet bedre arbejdsmiljø, uddannelse af personale, bygningsforbedringer, uddannelse og udslusning af indsatte og sikkerhed. Da forhandlingerne om den nye aftale endnu ikke er færdige, kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige mere. Af Rikke W. Sjølin Flerårsaftalen Hvert fjerde år forhandler partierne en flerårsaftale for Kriminalforsorgen på plads. Den sidste udløb ved udgangen af I denne aftale prioriterede politikerne blandt andet flere fængselspladser, hurtigere afsoning af straf, hårdere straffe, en indsats overfor narko i fængsler og arresthuse og opførelse af et nyt fængsel i Østdanmark. Flerårsaftalen Dansk Fængselsforbund har en række ønsker til næste flerårsaftale. Blandt andet: Ny grunduddannelse, bedre mulighed for personaleudvikling, at planlagt alenearbejde afskaffes, supervision for alle medarbejdere, mere efteruddannelse, mere IT-uddannelse til personalet, bedre fysisk sikkerhed, bedre vedligeholdelse af bygninger og et nyt fængsel på Falster. Fængselsfunktionæren

6 Når en morgenstund brænder sig fast på nethinden Michael og Carsten glemmer ikke den morgen i Grønland, da de pludselig skulle forsøge at redde en indsat, som havde besluttet sig for at gøre en ende på sit liv med en kniv. Jeg har set døde indsatte før. Folk, der mangler 20 cm for at kunne nå gulvet. Men jeg har aldrig oplevet, at en døende griber fat i én. Der var blod overalt. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at stoppe blodet ved at stikke mine fingre i de sår, den indsatte havde givet sig selv med en kniv. Der var blod over det hele. Ordene er Carstens. Sammen med Michael var han i 2006 udstationeret på Grønland. Her fik de en fælles oplevelse, som de godt kunne have undværet. En skæbnesvanger morgen Det er morgen i Grønland. Da Carsten åbner døren ind til en af cellerne, møder han et blodigt syn. En indsat har stukket sig selv. Michael er én af flere kollegaer, der bliver tilkaldt for at hjælpe: Vi ser en indsat styrtbløde fra kroppen. Vi går i gang med at forsøge at redde hans liv. Vi har fingrene i hjertekulen på Tema: Dage, der ændrer livet Fængselsfunktionæren sætter fokus på arbejdsdage, hvor kollegaer pludselig står midt i en voldsom og kritisk situation. Dage, der ændrer livet. Artikelserien beskriver seks medarbejderes oplevelser og tiden efter. I dette nummer kan du møde Carsten og Michael og høre en psykologs bud på, hvad ledere, kollegaer og du selv bør gøre, når der opstår voldsomme situationer. ham og presser med viskestykker. Tiden går enormt langsomt, og blodet fosser ud. Efter 10 minutter kommer de grønlandske reddere. Men det viser sig, at de reelt bare er chauffører. Den ene bliver ligbleg og ligner en, der skal kaste op, og den anden er magtesløs. Den indsatte bliver dårligere og dårligere og begynder at gå i kramper. Den ene af chaufførerne henter en båre. Den har ingen hjul. Vi må hjælpe med at holde båren og få den indsatte over og bære båren ud. Det er så uvirkeligt, at hjælpen er så mangelfuld. Jeg tager med på sygehuset. Manden er nu blevet et lig. De prøver at redde ham, men opgiver hurtigt og erklærer ham død, siger Michael. Tiden efter Carsten beskriver oplevelsen som ekstremt bestialsk. Efter den voldsomme begivenhed deltager både Michael og Carsten i defusing, debriefing og er til en enkelt samtale hos en psykolog. Begge oplever, at de får den hjælp, de skal have, mens de er i Grønland. Men deres oplevelse af den støtte, de får fra hver deres arbejdsplads hjemme i Danmark, er meget forskellig. Michael siger: Jeg fik en masse mails fra mine nærmeste kollegaer. Der var i det hele taget meget støtte hjemmefra jeg fik også en mail fra den lokale fagforeningsformand. Det blev jeg glædeligt overrasket over. Michael mener ikke, oplevelsen har sat alt for dybe negative spor: Den har ikke arbejdsmæssig betydning nu. Jeg er ikke bange for at åbne en dør eller den slags, men nogle gange tænker jeg på historien, siger han. Carsten har det helt anderledes. Den døende indsatte nåede at give Carsten et par ord med på vejen: Det kan godt være, befolkningen vil glemme mig, men det skal jeg nok sørge for, at I ikke gør. Og Carsten har ikke glemt ham. Ironisk nok arbejdede Carsten nemlig ofte på den grønlandske afdeling på Anstalten ved Herstedvester, lige da han kom hjem til Danmark. Jeg kan ikke kigge på en grønlænder i dag uden at se ham den døde. Hver eneste gang jeg ser en grønlænder, gennemgår jeg oplevelsen igen og igen, siger Carsten. Støtte Hjemme i Danmark savner Carsten især nogle reaktioner fra ledelsen: Der er ingen, der har spurgt, hvordan jeg har det. Man kommer til at føle sig som et andenrangs menneske. Det er som om, de synes, jeg selv har været ude om det. Carsten får at vide, at han selv kunne have sagt til, hvis han havde brug for hjælp. Det, mener Carsten, ikke bør være nødvendigt. Psykolog Kim Meng Gladov giver ham ret. Han har været ansat i en række af Kriminalforsorgens institutioner, hvor han blandt andet har haft samtaleterapi med de indsatte. Psykologen har desuden undervist i psykologi på Fængselsfunktionærernes grunduddannelse på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter fra Det skal ikke være op til de enkelte fængselsfunktionærer at fortælle, hvad de har brug for efter en voldsom begivenhed. Måske har de ikke overskuddet, måske bliver det opfattet som svagt. Støtte skal gives automatisk, siger Kim Meng Gladov. Lederne har et ansvar Voldsomme hændelser er ikke den enkeltes problem. Det må ikke være tabu, at man har brug for at reagere, og man må ikke være alene med oplevelsen. Lederne har et stort ansvar. Der skal være procedurer for, hvad der sker, 6 Fængselsfunktionæren

7 når en fængselsfunktionær har været udsat for noget voldsomt, siger Kim Meng Gladov. Men mennesker er forskellige. Nogle bliver meget påvirkede af en situation, som andre måske slet ikke opfatter som ubehagelig. Psykologen foreslår derfor, at man sender et signal om, at det aldrig er op til den enkelte at vurdere, hvornår man skal have hjælp. Det kan lederne gøre ved at udarbejde en liste. På listen skal der stå i hvilke situationer, der bliver tilbudt støtte, og hvad støtten består i. Samtidig skal personalet have mulighed for at bede om hjælp i tilfælde, der ikke er nævnt på listen. Og ifølge Kim Meng Gladov er det normalt at reagere, når man som fængselsfunktionær oplever noget voldsomt: Vi er ikke vant til at se folk oversmurt med blod, folk der har hængt sig eller andet i den stil. Når vi ser voldsomme hændelser, bliver vi psykisk trætte. Psykisk træthed giver reaktioner, som ifølge psykologen kan være alt fra, at man sover dårligt, ændrer spisevaner, bliver mere aggressiv, opfarende eller ked af det. Min fornemmelse er, at hjælpen kunne være bedre rundt omkring i Kriminalforsorgens institutioner. Der er en kultur, som resulterer i, at problemerne ikke tages alvorligt nok, siger Kim Meng Gladov. Af Rikke W. Sjølin Psykolog Kim Meng Gladov: Det skal ikke være op til de enkelte fængselsfunktionærer at fortælle, hvad de har brug for efter en voldsom begivenhed. Støtte skal gives automatisk. Psykologens råd: Hvis du oplever noget voldsomt Det er normalt at blive påvirket. Vi reagerer forskelligt. Måske har du problemer med at sove, mindre lyst til at spise, bliver hurtigere sur eller andet. Lyt til de mennesker, der er i nærheden af dig: kollegaer, familie, og venner. Hvis de siger, du har ændret dig, så skal du tage det alvorligt. Tag imod tilbud om at tale om det, du har oplevet. Vær åben. Tag eventuelt stilling til, om du er på den rigtige afdeling/institution, eller om du hellere vil flyttes. Få hjælp, hvis du har behov for det. Eventuelt fra Falck Healthcare. Tjenestemændenes Låneforening RENTENEDSÆTTELSE Tjenestemændenes Låneforening har besluttet at nedsætte foreningens udlånsrente med 0,25%, således at renten nedsættes fra 7,0 % p.a. til 6,75 % p.a. med virkning fra Der er fortsat ingen omkostninger forbundet med at optage lån hos TJL. Der henvises i øvrigt til låneforeningens hjemmeside - - hvor øvrige lånebetingelser, låneeksempler og ansøgningsskema kan findes. Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår. Med venlig hilsen Henning Glintborg, Direktør Fængselsfunktionæren

8 Mange trusler mod personalet i Ringe Unge indsatte med etnisk baggrund giver problemer i Statsfængslet i Ringe. Medarbejderne i Statsfængslet i Ringe oplever mange tilfælde af vold og trusler. Ifølge afdelingsformand for Dansk Fængselsforbund, Erling Grønholt, har tallene aldrig været højere. I 2006 var der 10 trusler om vold, et forsøg på vold, tre voldssager og to sexkrænkelser i fængslet. Den kedelige statistik blev forværret i 2007, hvor der var 19 trusler om vold, et forsøg på vold, tre voldssager og tre sexkrænkelser. Erling Grønholt mener, at problemerne udspringer af en vanskelig gruppe indsatte: Klientellets sammensætning er en af årsagerne. Vi har især problemer på to afdelinger med mange andengenerationsindvandrere: Nogle gange koger det hele over som et udslag af magtkampe både internt mellem etniske indvandrere og i forhold til danskere, siger Erling Grønholt. Han peger samtidig på, at personalet generelt mangler erfaring i at håndtere den vanskelige gruppe indsatte: Vi har anciennitetsmæssigt et meget ungt personale. De har selvfølgelig endnu ikke de kompetencer, der er nødvendige til at løse de til tider meget vanskelige konflikter. De mangler uddannelse og redskaber, siger Erling Grønholt. Inspektør i Statsfængslet i Ringe, Bodil Philip, er enig i, at det er en udfordrende opgave at arbejde med unge mænd, hvoraf mange har flygtningebaggrund: Det kræver kompetencer og stor dygtighed af personalet. Jeg er også enig i, at enhver form for vold og trusler ikke kan accepteres. Desværre er det en Trods en række initiativer, så oplever personalet i Statsfængslet i Ringe stadig mange episoder med vold og trusler. udvikling, vi også ser i det almindelige samfund, hvor tonen overfor myndighedspersoner kan være ganske grov, siger Bodil Philip. Hun kan dog ikke genkende Erling Grønholts oplysninger om et stigende problem med vold og trusler mod personalet. Antallet af vold og trusler mod personalet har været nogenlunde konstant i de sidste tre år. Der var otte episoder med vold og trusler i 2005, 11 i 2006 og 11 i Forskellen mellem fængslets officielle tal og Erlings Grønholts tal for 2007 er, at de officielle tal omfatter afgørelser, hvor Erling Grønholts tal omfatter rapportskrivers oplysninger, siger Bodil Philip. Påbud fra Arbejdstilsynet I 2006 udstedte Arbejdstilsynet påbud til fængslet om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet lagde blandt andet vægt på, at fængslet har mange unge indsatte med anden etnisk baggrund, som har vanskeligt ved at indgå i fængslets rammer. Tilsynet pegede også på, at der manglede ledelsesmæssig støtte og opbakning til medarbejderne i fængslet. Og at fængselsfunktionærerne mange steder i fængslet arbejder alene. Jeg genkender Arbejdstilsynets vurderinger. Vi har selv gennemført en spørgeskemaundersøgelse på de to afdelinger efter tilsynets vejledning. Personalet mener, at ledelsen bør træde mere i karakter, og at der er brug for mere mandskab. I dag er der alenevagter med op til 16 indsatte i weekender og på helligdage. Det er uacceptabelt. Og problemerne er forværrede, efter Arbejdstilsynet har været her, siger Erling Grønholt. Bodil Philip oplyser, at påbudet i øjeblikket er anket, men at der er taget initiativer: Vi har fået en daglig lederstilling til styrkelse af ledelsesopgaver og to stillinger med henblik på aflastning af særligt belastede områder. Vi holder et tredages kursus i samtaleteknik for personalet på de to omtalte afdelinger. Desuden er der i forbindelse med resultatkontraktdrøftelserne stillet fængslet et treårigt projekt i udsigt, hvor der skal arbejdes med fælles fodslag i lederkredsen og mellem de to afdelingers personale, siger Bodil Philip. Iman ansat Inspektøren henviser samtidig til, at fængslet har ansat to hashmisbrugskonsulenter, der i særlig grad arbejder med de unge mænd og at fængslet har ansat flere medarbejdere med fremmed baggrund. Desuden er der ansat en imam, der besøger fængslet en gang om ugen. Erling Grønholt er tilfreds med, at der er afsat flere penge til kompetenceudvikling og til at håndtere vold og trusler, men han er ikke overbevist om, at det er nok. Det løser bare ikke personalets utryghed ved alenearbejde i et konfliktfyldt arbejdsmiljø, siger han. Af Søren Gregersen 8 Fængselsfunktionæren

9 Mindre mobning i Kriminalforsorgen En ny undersøgelse viser, at 25 procent af de prøveansatte har oplevet mobning. Men problemet er mindre end tidligere, vurderer Direktoratet for Kriminalforsorgen. En ud af fire prøveansatte fængselsfunktionærer har været udsat for mobning. Det viser en mobbeundersøgelse, som blev offentliggjort i december Undersøgelsen blev bestilt af justitsminister Lene Espersen (K) i foråret Det skete efter Jyllands-Posten havde behandlet omgangstonen i Kriminalforsorgen i en række avisartikler. Artiklerne fremførte den påstand, at tonen blandt medarbejderne i fængsler og arresthuse er blevet hårdere i de senere år. Ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen holder den konklusion ikke vand. Direktoratet mener derimod, at udviklingen går i den modsatte retning. Hvis man sammenligner med klimaundersøgelsen fra 2001, så er der sket et fald på ni procent i andelen af medarbejdere, der oplever, at andre bliver mobbet. Kontorchef Ina Eliasen i straffuldbyrdelseskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen siger: Vi har i de senere år haft meget fokus på psykisk arbejdsmiljø, herunder på mobning. Hun peger på, at direktoratet har nedsat en task force for arbejdsmiljø, der fremover skal arbejde med sygefravær, fastholdelse og mobning i fængsler og arresthuse. Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, er enig i, at der brug for initiativer for at forbedre arbejdsklimaet i Kriminalforsorgen: Det er skuffende, at mobning stadig er et problem i Kriminalforsorgen. En kollega, som bliver mobbet, er én for mange. På den anden side er der grund til at glæde sig over, at langt de fleste prøveansatte ikke har oplevet mobning, og at omfanget tilsyneladende er faldende. Det skal helst fortsætte. Vejen frem er en forbedret grunduddannelse, mere efteruddannelse og praktikvejledere, der kan hjælpe de prøveansatte, siger Kim Østerbye. Det fremgår af undersøgelsen, at en lille andel af de prøveansatte 3 procent har besluttet at forlade Kriminalforsorgen, mens 16 procent overvejer det. Den væsentligste årsag til dette er ikke mobning. Det kunne ellers være indtrykket, hvis man læste flere avisartikler i forbindelse med offentliggørelsen. Den primære årsag, til at de prøveansatte overvejer at finde andre græsgange, er derimod den lave løn i Kriminalforsorgen. Prøveansat: Der er en hård tone I Statsfængslet i Jyderup er prøveansatte Kim Kristensen ikke overrasket over mobbeundersøgelsens resultater. Jeg har ikke selv prøvet at blive mobbet, men jeg kan godt følge tallene, når jeg hører, hvad der bliver sagt rundt omkring, siger Kim Kristensen. Han understreger, at problemet tages alvorligt i statsfængslet: Der er en hård tone, den har altid været der og den er svær at lave om på. En ny pp er stiller sig jo ikke op over for en gammel betjent og siger noget. Så brænder vi hellere inde med det, siger Kim Kristensen. Derfor har man indført sparringspartnere i Statsfængslet i Jyderup. 90 procent af medarbejderne er med i ordningen. De har alle valgt sig én at sparre med. I stedet for at man går til den kollega, der har mobbet, så går sparringspartneren til personen og snakker om, hvad vi kan gøre, siger Kim Kristensen. Den ordning ligger op ad de tanker, man har i Direktoratet for Kriminalforsorgen: Vi skal have uddannet egentlige mobberådgive- Der er en hård tone, den har altid været der og den er svær at lave om på. En ny pp er stiller sig jo ikke op over for en gammel betjent og siger noget. Så brænder vi hellere inde med det, siger Kim Kristensen, prøveansat i Statsfængslet i Jyderup. re, og man skal kunne trække på dem i det daglige arbejde, ligesom kolleganetværket skal geares til at spotte problemer med mobning, siger Ina Eliasen. Uklare signaler Den nye mobbeundersøgelse viser også, at to tredjedele af de prøveansatte mangler klare retningslinier for, hvordan man undgår og modarbejder mobning på arbejdspladsen. Og under halvdelen mener, at lederne har gjort det klart, at mobning ikke tolereres. Ledelsen har noget, der skal kommunikeres bedre ud. Det er vigtigt, at medarbejderne har den rette vejledning for at undgå mobning, siger Kim Østerbye. Fra centralt hold er der udarbejdet en vejledning om mobning: Vi har fulgt op på, om vejledningen er lokalt forankret. Alle institutioner er derfor blevet bedt om at udfærdige en lokal mobbepolitik. Vi har sendt et tydeligt tegn til ledelserne om, at det skal prioriteres, siger Ina Eliasen. Af Rikke W. Sjølin Fængselsfunktionæren

10 Sundhedsprofil: Vi har dårligere helbred end øvrige danskere En ny sundhedsprofil for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen er på trapperne. Den indeholder både dårligt og godt nyt: Personalets helbred har det mindre godt - til gengæld er de fleste glade for jobbet. Det uniformerede personale i Kriminalforsorgen bekræfter sygestatistikkens nøgne kendsgerninger: Personalet vurderer, at deres helbred er dårligere end danskernes generelt. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at langt flere i Kriminalforsorgen lider af hovedpine, stress og depression end i landets øvrige befolkning. Til gengæld er et stort flertal af personalet meget tilfredse med deres samarbejde med kollegaer og ledere og med kontakten til de indsatte. Det er nogle af de resultater, man kan læse i en helt ny sundhedsprofil for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen. Forbundskasserer i Dansk Fængselsforbund, Peder Jørgensen, sidder i styregruppen, der har haft ansvaret for projektet: Når man læser sundhedsprofilen, kan man se, at vi har et højere sygefravær og en dårligere helbredstilstand i forhold til de nationale tal. Det er kedeligt, men det kommer ikke bag på mig, siger Peder Jørgensen. Organisationspsykolog Susie Kjær fra Orbicon Arbejdsmiljø har sammen med to kollegaer stået for at indsamle data og analysere dem. Hun hæfter sig især ved, at langt flere i Kriminalforsorgen lider af behandlingskrævende hovedpine, stress og depression end danskerne generelt. Dette billede stemmer overens med tal fra Dansk Fængselsforbund. Statistikken viser, at fraværsprocenten blandt fængselsfunktionærer ligger på 5,9 mod 4,1 for øvrige funktionærer i Danmark i de syv første måneder af Det skyldes især, at personalet er mere trætte, mere udslidte og mere deprimerede end danskerne generelt, siger Susie Kjær. Positivt samarbejdsklima Men sundhedsprofilen tegner ikke kun et negativt billede af livet i uniform i Kriminalforsorgen. Når man tænker på Andel, der har angivet, at de lider af en behandlingskrævende sygdom Uniformeret personale i Kriminalforsorgen Alle danskere Hovedpine 19 pct. 11,1 pct. Stress 18 pct. 11 pct. Depression 7 pct. 3,8 pct. Næsten dobbelt så mange af deltagerne i sundhedsundersøgelsen angiver at lide af hovedpine, stress eller depression i forhold til danskere generelt. al den polemik, der har været, så er det overraskende, at alle faktisk synes, der er et godt og positivt samarbejde både ledere og basispersonale, siger Peder Jørgensen. Undersøgelsen viser en høj grad af tilfredshed: Når det gælder samarbejdet med kollegaer, siger 86 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Det samme siger 84 procent om kontakten med de indsatte. Når spørgsmålet går på samarbejdet mellem nærmeste leder og medarbejdere erklærer 68 procent sig tilfredse eller meget tilfredse. Ifølge organisationspsykologen hænger tallene fint sammen: Man kan godt være involveret og glad for samarbejdet samtidig med, at det er et hårdt arbejde, siger Susie Kjær. Men den store gruppe af tilfredse efterlader en mindre gruppe utilfredse, og dem er der ifølge Susie Kjær god grund til at holde øje med: De, som er utilfredse, er lige præcis dem, som er hårdest ramt de er mest deprimerede og anspændte. De er i risikozonen for at få mere sygefravær, flere sygdomme og for at blive mere utilfredse med sig selv. Dem kan man hjælpe enten ved, at lederne bliver bedre til at spotte dem eller via ordninger med støtte fra kollegaer. Hvis man gør brug af det sidste, er det vigtigt med uddannelse, så kollegaerne kender tegnene på stress mv., siger Susie Kjær. At der er tale om særlige vilkår for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen, er Susie Kjær ikke i tvivl om. Hun siger: Arbejdet er hårdt, og det er det blandt andet, fordi de ansatte oplever, at der er tidspres, uklare og urealistiske mål, ringe udviklingsmuligheder og mange indeklima- og støjproblemer. Over halvdelen af deltagerne i undersøgelsen påpeger netop utilfredshed med indeklimaet, mens cirka halvdelen er mindre tilfredse eller utilfredse med 10 Fængselsfunktionæren

11 Andel af deltagerne i undersøgelsen, der angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med forskellige forhold på jobbet i procent Samarbejde med kollegaer Kontakten til de indsatte Indflydelse på vagtplan og arbejdstid 86 pct. 84 pct. 81 pct. midler og sikre, at der sker noget i de enkelte institutioner - gerne mere målrettet end det er tilfældet i dag. Samtidig kunne man indskrive krav til indsatsen, eksempelvis i forhold til indeklima, i kontrakterne mellem direktoratet og institutionerne så man er sikker på, at der sker noget, siger Peder Jørgensen. Indflydelse på egne arbejdsopgaver Samarbejde mellem nærmeste leder og medarbejdere 72 pct. 68 pct. Af Rikke W. Sjølin Dårligt samarbejde i Kriminalforsorgen? Det mener medarbejderne ikke: 86 procent er tilfredse med samarbejdet med kollegaerne. 68 procent er tilfredse med samarbejdet med nærmeste leder og medarbejder. Kort om undersøgelsen støj, tidspres, udviklingsmuligheder og faglig støtte. Anbefalinger I sundhedsprofilen kan man læse en række anbefalinger til, hvor der skal sættes ind. Blandt anbefalingerne er et bedre indeklima, støtte og opkvalifice- ring af ledelse, prioritering og tydeliggørelse af mål samt udarbejdelse af sundhedsstrategier, herunder sundere livsstil for medarbejderne Jeg håber, at man rundt omkring tager anbefalingerne til sig og drøfter dem i de lokale samarbejdsudvalg. Der skal både være en central og en lokal indsats. Fra centralt hold skal man tilføre Det er Branchearbejdsmiljørådet, der har bestilt sundhedsprofilen i Kriminalforsorgen personer har svaret på et spørgeskema i august Sundhedsprofilen bliver offentliggjort på midt i marts STA er flyttet til nye lokaler i Aalborg STAs kontor i Aalborg flytter fra Vesterbro 41 til Kattesundet 15, 9000 Aalborg. Pladsen i det gamle kontor var meget trang, og efter vi har udvidet åbningstiderne, var der behov for et større kontor. Kontoret er centralt placeret på hjørnet af Kattesundet/Korsgade - tæt på Vesterbro, hvor der er bus-stop, i gå-afstand fra DSB-station Aalborg Vestby (ca. 1 km). Åbningstiderne er som på de øvrige STA kontorer: Mandag og tirsdag , torsdag og fredag Telefonnummeret er fortsat , og ved opkald fra mobil Fængselsfunktionæren

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta 1 om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt pr. 24. januar 2005 er: En dramatisk forøgelse af den gennemsnitlige ventetid.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2006 er: Antallet af varetægtsfængslede i de danske arresthuse tegner

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2007 er: De uniformerede fængselsfunktionærers sygefravær er steget

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten stiger i Kriminalforsorgen på grund af kapacitetslukninger.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Stress og mobning Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret lørdag 26. juli 2008 Det defineres som mobning når en person eller en gruppe regelmæssigt og over længere tid udsætter

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere