Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej..."

Transkript

1 Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR 00 TIL SØNDAG DEN 0. JANUAR 00 Arbejdsmarkedsstatus BARB. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 4. januar til og med søndag den 0. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Nej... Gå til spm. 4 Gå til spm. BMIDL. Selv om du ikke arbejdede i netop den uge, havde du så et arbejde som du midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som du vil vende tilbage til? Nej... Gå til spm. 5 Gå til spm. BUDENL. Hjælper du til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug?. Nej... Gå til spm. 4 Gå til spm. 87 BARBSID 4. Var du på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidig fraværende... Gå til spm. 8 Gå til spm. 5

2 BFRAV 5. Hvorfor var du ikke på arbejde? (Hvis der var flere årsager, angiv da kun den, der var årsag til det meste fravær) Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Dårligt vejr... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus... Sygdom, ulykke... Barselsorlov... Forældreorlov/børnepasningsorlov... Ferie... Afspadsering, flekstid... Andre grunde (fx plejeorlov, fritstillet)... Gå til spm Gå til spm. 8 BTILSGN 6. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet?... Nej... *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis nej, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret spm., og til nej Gå til spm. 7 Gå tilbage til spm. *

3 BHJEMST 7. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til måneder... Mere end måneder... Gå til spm. 8 * Gå til spm. *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis IP svarer mere end måneder, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret spm., og til nej

4 Hovedjob BSTIL 8. Hvad er din stilling mere præcist (din titel)? (sæt 60 tegn af) (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke assistent, salgskonsulent og ikke konsulent, malermester og ikke selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til spm. 9 BSTILA 9. Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til spm. 0 BHVAD 0. Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. BHVADA. Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm. BARBKOM. I hvilken kommune ligger din arbejdsplads? (Kommunekode angives, jf. liste med koder) Gå til spm.. Hvad er virksomhedens navn og adresse? BNAVN Virksomhedens navn BGADE Gadenavn BHUSNRHusnummer 4

5 BPOST Postnummer * BBY By Gå til spm. 4 * Der popper følgende advarsel op hvis: BPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og

6 BANTAL 4. Hvor mange beskæftigede er der på din arbejdsplads i alt? (Beskæftigede indehaver(e) og evt. medarbejdende familiemedlem(mer) medtages) -0 Gå til spm og derover... Ved ikke, men under.... Ved ikke, men over 0.. BANTALA 5. Skriv antal Gå til spm Gå til spm. 6 BSTATUS 6. Arbejdede du som: Lønmodtager... Selvstændig... Medarbejdende ægtefælle. Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug Gå til spm. 7 hvis 4 = gå til spm. 9 ellers gå til spm. 4 Gå til spm. 8 4 Gå til spm. 4 Der kan ikke svares Ved ikke til dette spørgsmål. Advarsel popper op, hvis intervieweren forsøger. BVIK 7. Har du en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler din løn, men du arbejder for en tredje part? Nej... Gå til spm. 0 6

7 BLONAFT 8. Har du en lønaftale? Nej... Gå til spm. 0 Gå til spm. 4 BANSAT 9. Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. hjælp fra familiemedlemmer? Gå til spm. 4 Nej... 7

8 Midlertidig ansættelse BMIDLT 0. Har du midlertidig eller fast ansættelse? (Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset) Midlertidig... Fast... Gå til spm. Gå til spm. BAARSAG. Hvad er grunden til, at jobbet er midlertidigt? Er ansat som lærling, elev, forskningsassistent (Ph.d stud) mv.... Kunne ikke få fast beskæftigelse... Har selv ønsket det... Ansat på prøve*. Gå til spm. 4 *Advarsel popper op: Bruges kun, hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden BVARIGH. Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under måned... - måneder måneder måneder måneder måneder måneder... 7 Mere end år... 8 Gå til spm. 8

9 B4PERSLED. Har du personaleledelse som en af dine arbejdsopgaver? (Til int. Der er tale om formel ledelse. Det skal ikke tælles med, hvis man fx tages med på råd af chefen eller er med til at planlægge arbejdet. Derudover skal det være personaleledelse. Fagligt eller økonomisk ansvar har ikke nødvendigvis noget med personaleledelse at gøre) Gå til spm. 4 Nej... 9

10 Hel/deltid og hovedbeskæftigelse B4HELDEL 4. Er du beskæftiget på: (Hvis spm. 6 = eller spm. 8 = ) og Heltid... (spm. 0 = ) gå til 8. (Hvis spm. 6 = eller spm. 8 = ) og (spm. 0 = ) gå til 9, ellers gå til spm. a Deltid... Gå til spm. 5 B4HVRF 5. Hvorfor arbejder du på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Gå til spm. 8 Passer børn eller andre familiemedlemmer Gå til spm Sygdom, invaliditet... Gå til spm. 8 Andre personlige eller familiemæssige grunde (fx ønsker ikke at arbejde fuld tid)... 4 Kan ikke få job på fuld tid... 5 Andre grunde... 6 B4HVRFHB 6. Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde mere? Nej... Gå til spm. 7 Gå til spm. 8 B4HVRFHC 7. Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede... Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede... Gå til spm. 8 0

11 B4HBESK 8. Hvad betragter du hovedsagelig dig selv som (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv.)? Erhvervsarbejde (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev/lærling, medhjælper i familievirksomhed)... Værnepligt... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... 4 Pensionist (pga. alder)... 5 Førtidspensionist... 6 Efterløn, fleksydelse... 7 Langtidssyg... 8 Skoleelev, studerende, kursist... 9 Ude af erhverv i øvrigt... 0 Hvis spm 6 = eller 8 =, gå til 9 ellers gå til a

12 Arbejdstid--aftalt B5AFTTID 9. Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om din arbejdstid. Mange mennesker arbejder ikke lige præcis det antal timer, der står på deres kontrakt, men først vil vi høre: Hvordan er din aftalte arbejdstid? Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid)... Aftale om varierende timetal fra uge til uge... Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til spm. 0a Gå til spm. 0b Gå til spm. a B5TIMAFT 0a. Angiv antal timer pr. uge 0b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge * Gå til spm. * Der popper følgende advarsel op hvis: B5TIMAFT<: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet. Gå evt. tilbage og ret spg. til nej. B5TIMAFT>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B5MADP. De timer, er det med eller uden spisepauser? Får du betalt frokostpause? (Timer hentes fra 0a) Spisepauser medregnet... Uden spisepauser... Gå til spm. b Gå til spm. c

13 Arbejdstid-- normalt B6ARBTID a. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? b. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job inkl. spisepauser? c. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job uden spisepauser? Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til spm. a Gå til spm. b Gå til spm. c Gå til spm. 5a B6TIMNO a. Angiv antal timer pr. uge b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge c. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer Hvis = gå til 5a, hvis = gå til 5b Ellers gå til 4 * Der popper følgende advarsel op hvis: B6TIMNO <: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet? Gå evt. tilbage og ret spg. til nej. B6TIMNO>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO< 0 timer og i spm. 4: Du arbejder heltid, men har færre end 0 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6TIMNO> 6 timer og i spm. 4: Du arbejder deltid, men har mere end 6 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6MADP 4. De timer, er det med eller uden spisepauser? Spisepauser medregnet... Uden spisepauser... Gå til spm. 5a Gå til spm. 5b

14 Arbejdstid--faktisk B7TIMUF 5a. Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives med spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) 5b. Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives uden spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Antal timer Hvis spm. a/b = 4 gå til spm. 6, hvis spm. 0a/0b 5a/5b gå til spm. 8a ellers gå til spm. 40. Hvis spm 0a/0b = uoplyst; så hvis a/b/c 5a/5b gå til spm. 8b ellers gå til spm. 40 * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover Advarsler: Hvis BARBSID = og B7TIMUF 0: Du sagde tidligere, at du ikke var på arbejde hele den uge Hvis BARBSID = og B7TIMUF =0: Du sagde tidligere, at du var på arbejde i den uge? B7EXTRA 6. Vil det sige, at det er flere eller færre timer end i en normal uge? Gå til spm. 7a Færre... Gå til spm. 40 Samme... Gå til spm. 7b Flere... B7TIM 7a. Omtrent hvor mange timer færre end normalt? Gå til spm. 8b 7b. Omtrent hvor mange timer flere end normalt? Gå til spm. 8b 4

15 Fravær Hvis antal arbejdstimer i spm. 0a / 0b = 5a /5b gå til spm. 40. Ellers fortsæt med spm. 8 8a. 8b. B8GRN Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end aftalt? Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end normalt? Færre timer Dårligt vejr... Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus... Sygdom, ulykke... Barselsorlov, forældreorlov... Ferie... Søn- og helligdage, inkl.. maj... Begyndte nyt job... Holdt op med at arbejde... Skiftende arbejdstid, flekstid... Overarbejde, ekstraarbejde Kan ej bruges Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Flere timer Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges 4 Kan ej bruges 5 Kan ej bruges 6 Kan ej bruges 7 Kan ej bruges 8 Kan ej bruges 9 Kan ej bruges 0 Andre grunde (fx fritstillet) Kan ej bruges Gå til spm. 40 hvis 6 = eller 8 = gå til spm. 9 ellers gå til spm. 40 Gå til spm Gå til spm. 40 5

16 9. Vil de timer, du har arbejdet over blive godtgjort på en eller anden måde? Ja, jeg vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, jeg vil modtage betaling til normal tarif... Ja, jeg vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, jeg vil afspadsere til til tarif... Ja, andet... Gerne flere svar B8GDTGR Nej, jeg forventer ikke at modtage godtgørelse... 6 Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort B8GDTIM Fordel antal timer* Gå til spm *Antal mulige timer at fordele over svarskategorierne i B8GDTR= B7TIMUF B5TIMAFT, hvis B5TIMAFT er uoplyst så er B8GDTR = B7TIMUF B6TIMNO. 6

17 Arbejdstidsordninger Nu følger der nogle spørgsmål om din arbejdstidsordning i de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Arbejdede du nogle gange: B9AFTEN 40. Om aftenen? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Gå til spm. 4 B9NAT 4. Om natten? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Gå til spm. 4 B9LOERD 4. På lørdage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to lørdage inden for de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. een lørdag inden for de seneste 4 uger) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Gå til spm. 4 7

18 B9SOEND 4. På søndage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to søndage inden for de seneste 4 uger)... Ja, af og til (dvs. een søndag inden for de seneste 4 uger).. Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... hvis spm.6 = eller 8 = gå til spm. 44 ellers gå til spm. 46 B9SKIFT 44. Har du arbejdet på skiftehold inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (Hvis du fast arbejder på samme skift, skal der svares nej) (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja... Nej... Gå til spm. 45 B9FEFLX 45. Skal du møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har du flekstid? Har faste tider... Har flekstid... Gå til spm. 46 B9HJEM 46. Har du arbejdet hjemme indenfor de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene)... Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Gå til spm. 47* Gå til spm. 47 *Advarsel: Var de timer du arbejder hjemme regnet med da vi før talte om din ugentlige arbejdstid? (Til intervieweren: Hvis ikke, må du gå tilbage og rette i aftalt, normal og faktisk arbejdstid) 8

19 Jobstart BASTAAR 47. Hvornår begyndte du at arbejde på din nuværende arbejdsplads? Det skal være uafbrudt beskæftigelse, (undtagen sygdom, ferie, orlov o.l.). Årstal Gå til spm. 48 * Der popper følgende advarsel op hvis: BASTAAR<90: Ugyldigt. IP er for ung til at kunne have arbejdet da. BASTAAR>008: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år ) BASTMND 48. Kan du også huske, hvilken måned det var? 5 Måned Hvis spm.6 = eller 8= og BASTAAR/BASTMND år gå til spm. 49. Hvis spm.6 = eller 8= og spm.5 = -4, 7-0 gå til spm. 5 ellers gå til spm. Advarsel: Måneden kan ikke ligge efter (indsæt nuværende måned ) i indeværende år. _ 9

20 Rekrutteringsmetode BBAF 49. Var Jobcentret aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver? (Hvis de fandt jobbet gennem Jobnet tæller det også som aktiv involvering) Hvis spm.6 = eller 8 = og spm.5 = -4, 7-0 gå til spm. 5 ellers gå til spm. 5 Nej... Gå til spm. 50 BBHVRDA 50. Hvordan fandt du stillingen? Svarede på annonce (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... Annoncerede selv (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... Hvis spm. 6 = eller 8 = og spm. 5 = -4, 7-0, gå til spm. 5 ellers gå til spm. 5 Gennem bekendte... Blev formidlet af kommunen, a-kassen, Jobcentret... 4 Blev kontaktet af arbejdsgiver... 5 Kontaktede selv virksomheden uopfordret... 6 Vikarbureau ol Praktikplads via seminarium ol BBFRAV 5. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? 0 Op til måneder.. 0 Mere end måneder 0 0 Gå til spm. 5 Gå til spm. 5 0

21 BBLOEN 5. Modtager du stadig løn? 0 Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn Gå til spm. 5 Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn. Nej

22 BCBESK 5. Har du et (eller flere) bijob? Bijob... Gå til spm. 54 Nej... Gå til spm. 65 BCSTATUS 54. Arbejder du der som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Gå til spm. 57 Gå til spm. 56 Gå til spm. 55 Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til spm. 57 BCLONAFT 55. Har du en lønaftale? Nej... Gå til spm. 57 BCANSAT 56. Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. medhjælpende familiemedlemmer?... Nej... Gå til spm. 57

23 BCVIRK 57. Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. 58 BCHVAD 58. Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm Hvad er virksomhedens navn og adresse? BCNAVN Virksomhedens navn (A) BCGADE Gadenavn (B) Hvis i spm. 54 gå til spm. 60 BCHUSNRHusnummer (C) ellers gå til spm. 6 BCPOST Postnummer (D) * BCBY By (E) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BCPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og 9990 BCAFTTID 60. Hvad er din aftalte arbejdstid om ugen i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid). Aftale om varierende timetal fra uge til uge.. Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i den uge... Gå til spm. 6 Gå til spm. 6 BCTIMAFT 6. Antal timer pr. uge Gå til spm. 6 (evt. gennemsnit) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMAFT <: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret spg. 5 til nej. BCTIMAFT >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. 4

24 BCARBTID 6. Og hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Normal timer kan angives... Gå til spm. 6a Varierer meget... Gå til spm. 6b Umuligt at opgøre... Gå til spm. 6c Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til spm. 64 BCTIMNO 6a. Angiv antal timer pr. uge 6b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge 6c. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer * gå til spm. 64 * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMNO <: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret spg. 5 til nej. BCTIMNO >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO + BCTIMNO > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgør i alt timer om ugen, er det korrekt? BCTIMUF 64. Hvor mange timer har du arbejdet i ugen fra mandag den XX til og med søndag den XX i dit bijob? (Timerne angives uden evt. spisepauser) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Antal timer * Gå til spm. 65 * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF + BCTIMUF > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgjorde i alt timer i referenceugen, er det korrekt? BCMUF >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. 4

25 Søgning for personer med arbejde + underbeskæftigelse BDSOEGE 65. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - søgt at få et andet job eller et ekstra job? (Også søgning af jobs med ganske få timer skal medtages) Ja, andet job... Ja, et ekstra job... Gå til spm. 69 Ja, på begge måder... Nej... 4 Gå til spm. 66 BDHASGT 66. Har du inden for de seneste 4 uger søgt at få flere timer i dit nuværende job?... Nej... Gå til spm. 7 Gå til spm. 67 BDFLTIM 67. Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne arbejde flere timer om ugen? Det kunne være i dit nuværende job, ved at skifte arbejde eller ved at få et ekstra job. Ja, i et ekstra job... Ja, i et andet job... Gå til spm. 7 Ja, kun i nuværende hovedjob eller bijob... Ja, og det uanset hvordan... 4 Nej... Gå til spm BDMITIM 68. Vil du arbejde færre timer om ugen?... Gå til spm. 7 Nej... Gå til spm. 74 5

26 BDBAGGR 69. Hvad er hovedårsagen til at du søger andet arbejde? (Kun den vigtigste begrundelse) Tror eller ved, at det nuværende job vil ophøre Nuværende job er midlertidigt... Søger bijob... Ønsker bedre arbejdsforhold (fx bedre løn, arbejdstider, transporttid o.l.)... Søger et job med flere arbejdstimer... Søger et job med færre arbejdstimer.. Andre grunde Gå til spm. 70 BDHELDEL 70. Søger du hel- eller deltidsarbejde? BDEVTHD 7a. Ville du evt. tage deltidsarbejde? 7b. Ville du evt. tage heltidsarbejde? Heltidsarbejde... Gå til spm. 7a Deltidsarbejde... Gå til spm. 7b (Rigtig tekst indsættes på baggrund af svar i spm. 70) Ja... Nej... Gå til spm. 7 BDTIMER 7. Hvor mange timer om ugen vil du gerne arbejde i alt? Antal timer Hvis - i spm. 65 gå til spm. 7 ellers gå til spm.74 6

27 BDLANGT 7. Hvor længe har du søgt arbejde? Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder -5 måneder 4 6- måneder.. Gå til spm måneder måneder måneder år eller derover... 9 BDAFAR 74. Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende? Ja.... Hvis spm 65 =- gå til spm 75. Hvis 65=4 og hvis BASTAAR/BASTMND > år og (spm. 6= og spm. 4=) gå til spm 8 ellers gå til spm. 7. Nej

28 BDSTATUS 75. Søger du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Selvstændig... Gå til spm 76 BDKONTAKT 76 Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? Nej... Hvis 75 = gå til spm. 8, ellers gå til spm. 77 BDMETL 77. Har du læst stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Nej... Gå til spm. 78 BDMETL 78. Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til spm. 79 Nej... BDMETL 79. Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? Gå til spm. 80 Nej... 8

29 BDMETL4 80. Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Gå til spm. 8 Nej... BDMETLA 8. Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet fagforening, a-kasse.. Hvis (spm. 66=) og (spm. 6 = eller 8 = og spm. 54 = ), Haft kontakt med privat arbejdsformidling Venter svar på ansøgning Venter på tilbud fra Jobcenter... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige Søger om tilladelse, licenser, lån, iværksættelse mv. Søger efter forretningslokaler, grund eller udstyr.. Været til samtale, prøve..... Andre måder.. Nej, har ikke gjort andet gå til spm. 85b, ellers gå til spm. 85a BDMETS 8. Har du søgt om tilladelser, licenser, lån mv.? Gå til spm. 8 Nej... BDMETS 8. Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Gå til spm. 84 Nej... 9

30 BDMETSA 84. Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Gerne flere svar Hvis (spm. 66=) og (spm. 6 = eller 8 = og spm. 54 = ), gå til spm. 85b, ellers gå til spm. 85a Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendt sig til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Kontaktet familie eller bekendte... Venter svar på tilbud fra Jobcenter... 7 Venter på resultat af ansøgning Været til samtale, prøve... 9 Andre måder... 0 Nej, har ikke gjort andet... 0

31 BDVARSEL 85a. Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik et nyt arbejde/bijob eller fik mulighed for at begynde som selvstændig? 85b. Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde flere timer, hvis du fik muligheden? Inden for uger, dvs. inden d. XX md*... Senere Hvis BASTAAR/BASTMND > år og (spm. 6= og spm. 4=) gå til spm 8 ellers gå til spm. 7. Gå til spm. 86 *. april (måneden skal stå der i bogstaver ) BDHVORF 86. Hvorfor kan du først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse.. Afslutte værnepligt. Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge, (incl. barsels-forældreorlov)... Sygdom... Andre grunde Hvis BASTAAR/BASTMND > år og (spm. 6= og spm. 4=) gå til spm 8 ellers gå til spm. 7.

32 Søgning for personer uden arbejde BESOEGER 87. Har du søgt arbejde inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? Også søgning af jobs med ganske få timer har interesse. Gå til spm. 95a Nej... Gå til spm. 88 BEHARARB 88. Er det måske fordi, du allerede har fået arbejde som påbegyndes senere? BEAARS 89. Hvorfor har du ikke søgt arbejde? Gå til spm. 95b Nej... Gå til spm. 89 Forventer at blive genansat (midlertidigt hjemsendt) Gå til spm. 9 Egen sygdom, handicap.. Gå til spm. Passer børn eller andre familiemedlemmer.. Gå til spm. 90 Andre personlige/familiemæssige årsager... 4 Under uddannelse eller starter uddannelse. 5 Er på eller søger førtidspension.. 6 Er på eller søger efterløn, fleksydelse eller pension(alder) 7 Gå til spm. Har opgivet at finde arbejde 8 Indkaldt, værnepligtig Andre grunde.. 0

33 BEBEDRP 90. Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde? Nej... Gå til spm. 9 Gå til spm. BEHVRFH 9. Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? 0 Mangler børnepasningsmuligheder... Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede.... Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede Gå til spm. BETILSA 9. Har du fået tilsagn om, at kunne vende tilbage til et tidligere job? Gå til spm. 9 Nej... Gå til spm. BEFRAV 9. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? 0 Op til 0 * måneder Mere end måneder Gå til spm. 94 * Gå tilbage og ret, IP er beskæftiget BELOEN 94. Modtager du stadig løn? 0 Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn. Nej Gå til spm.

34 BESTATUS 95a. Søgte du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? 95b I dit nye job, skal du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Hvis spm. 88 = gå til spm. 96b ellers spm. 96a Selvstændig... BEHELDEL 96a. Søgte du hel- eller deltidsarbejde? 96b. Det arbejde, du har fået: Er der tale om hel- eller deltidsarbejde? Heltid... Gå til spm. 97a Deltid... Gå til spm. 97b BEEVHD 97a. Ville du evt. tage et deltidsarbejde? 97b. Ville du evt. tage et heltidsarbejde? Hvis spm. 88 = gå til spm. 98 ellers spm. 99a Nej... BESTART 98. Hvornår skal du begynde på dit nye arbejde? Inden for måneder... Gå til spm. 99b Senere. 4

35 BELANGT 99a. Hvor længe har du søgt arbejde? 99b. Hvor længe havde du søgt arbejde, inden du fik dit nye job? Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder måneder måneder måneder Gå til spm måneder måneder år eller derover... 9 BEAFSOEG 00. Er du tilmeldt de nye Jobcentre som arbejdssøgende? Ja.... Nej... hvis 88 = gå til spm. b... ellers gå til spm. 0 BEKONTAKT 0. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden fra den XX til den XX, haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? Nej... hvis spm. 95a/95b = gå til spm. 09 ellers gå til spm. 0 5

36 BEMETL 0. Har du søgt arbejde ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til spm. 0 Nej... BEMETL 0. Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Nej... Gå til spm. 04 BEMETL 04. Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? Gå til spm. 05 Nej... BEMETL4 05. Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Gå til spm. 06 Nej... 6

37 BEMETLA 06. Har du søgt på anden vis at få job? Gerne flere svar Forventer genansættelse... Gå til spm. 07 Haft kontakt med fagforening, a-kasse... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Venter svar på ansøgning... Venter på tilbud Jobcenter... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige... Søgt om tilladelse, licenser, lån, mv.... Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... Været til samtale, prøve... Andre måder... Nej, har ikke gjort noget for at få job Gå til spm. a BETILSB 07. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet? Nej... Gå til spm. 08 7

38 BEHJEMSB 08. Hvor længe regner du med i alt at være væk fra dit arbejde? Op til måneder... Hvis spm. 0 = eller * spm. 0 = eller spm. 04 = eller spm. 05 Mere end måneder... = eller spm. 06 = - gå til spm. a, ellers gå til spm. 7 *Advarsel: hvis BETILSB= og BEHJEMSB = så absolut fejl gå tilbage til spm. eller og ret IP til beskæftiget BEMETS 09. Har du inden for de seneste 4 uger, dvs. i perioden XX til XX, søgt om tilladelse, licenser, lån, iværksætterydelse mv.? Ja.. Nej... Gå til spm. 0 BEMETS 0. Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja Nej. Gå til spm. 8

39 BEMETS. Eller har du søgt på anden vis at få arbejde? Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret... Kontaktet familie eller bekendte... Venter svar på tilbud fra Jobcenter... Venter svar på ansøgning... Været til samtale, prøve... Andre måder... Nej, har ikke gjort noget (andet)... Gerne flere svar Gå til spm. a 9

40 BESGFRA a. Hvad lavede du, før du begyndte at søge arbejde? b. Hvad lavede du, før du søgte dit nye job eller inden dit nye job skulle begynde? Var i arbejde (inkl. elevtid)... Var under uddannelse (fuldtid)... Aftjente værnepligt... Familiemæssige forpligtelser... Andet (fx efterløn, flexydelse, pension) Gå til spm. 4a BEVILHA. Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne have et arbejde? Nej... Gå til spm. 4b Gå til spm. 6 BEVARSEL 4a. Hvornår ville du kunne begynde at arbejde (igen), hvis du fik arbejde eller mulighed for at begynde som selvstændig? 4b. Hvornår ville du eventuelt kunne starte på et nyt arbejde? Inden for uger dvs. inden d. XX md*... Senere... Gå til spm. 6 Gå til spm. 5 *.april 40

41 BEHVORF 5. Hvorfor kan du først begynde senere? Afslutte skole eller uddannelse... Gå til spm. 6 Afslutte værnepligt... Personlige eller familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge (inkl. barsels- og forældreorlov)... Sygdom... 4 Andre grunde

42 Hovedbeskæftigelse BEHBESK 6. Hvad betragtede du hovedsagelig dig selv som i ugen mandag den XX til og med søndag den XX (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv)? (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Værnepligtig... Gå til spm. 7 Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... Pensionist (pga. alder)... 4 Førtidspensionist... 5 Efterløns- eller fleksydelsesmodtager... 6 Langtidssyg... 7 Skoleelev, studerende, kursist... 8 Ude af erhverv i øvrigt

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere