PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS"

Transkript

1 0 PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS JOBCENTER TØNDER SLUTEVALUERING JUNI 2008 EVA HANSEN LISE JENSEN tlf tlf

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSØGSPROJEKTET PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS 2 KONKLUSION PROJEKTETS RESULTATER 2 DET NYTTER OG FLYTTER 2 UDSLUSNINGSRESULTATER 2 ARBEJDSMARKED 2 BEHANDLING 2 PENSION 2 FLYTNING TIL ANDEN KOMMUNE 2 ANDET 2 TILBAGEVENDEN TIL PROJEKTET DELTAGERNES VURDERING AF PROJEKTET 2 RÅDGIVERNES VURDERING AF PROJEKTET 2 KORT OPSUMMERING OMKRING PROJEKTET 3 Deltagertal 3 Metoder 3 Projektets arbejde med deltagernes barrierer, og med arbejdsmarkedsrettede processer 3 Erfaringer med opfangning og afdækning af meget væsentlige problematikker 3 Projektet har banet vejen for en forstærket indsats for projektets målgruppe over de næste 2 år 4 UDDYBENDE BESKRIVELSE AF PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS 4 Projektets målgruppe 4 Deltagertal 4 Aldersfordeling 4 Deltagertal fordelt på måneder 5 Deltagerforløbene 5 Udslusningsresultater 6 Arbejdet med deltagernes barrierer 7 Arbejdet med arbejdsmarkedsafklaring 8 DELTAGERNES VURDERING AF PROJEKTET 9 Spørgeskemaundersøgelse omkring deltagernes oplevelse af projektet 9 RÅDGIVERNES VURDERING AF PROJEKTET 10 Spørgeskemaundersøgelse blandt rådgiverne 10

3 2 FORSØGSPROJEKTET PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS Projekt Håndholdt indsats blev realiseret som et 1-årigt forsøgsprojekt tilknyttet Jobcenter Tønder, takket være midler fra Det lokale Beskæftigelsesråd, som gjorde det muligt at lave en særligt tilrettelagt arbejdsmarkedsrettet indsats overfor den målgruppe af kontanthjælpsmodtagere det er sværest at nå. KONKLUSION PROJEKTETS RESULTATER DET NYTTER OG FLYTTER: I projektet har det har vist sig at det i høj grad er muligt at skabe bevægelse, udvikling og positive forandringer, også for den målgruppe af kontanthjælpsmodtagere i match 4 og 5, som det ellers har været meget vanskeligt eller umuligt at motivere, fastholde og flytte i en positiv retning med de hidtidige tilbud og metoder. Den økonomiske bevilling fra Det lokale Beskæftigelsesråd og ikke mindst den store opbakning og støtte projektet har fået hos alle dets samarbejdspartnere, har betydet, at en meget stor del af de kontanthjælpsmodtagere, som har fået mulighed for at deltage i projektet, har flyttet sig i en positiv retning. UDSLUSNINGSRESULTATER: ARBEJDSMARKED: 25 % - hver fjerde af deltager - er udsluset til arbejdsmarkedsrettede aktiviteter eller uddannelse, heraf er 2 kommet i ordinært arbejde BEHANDLING: 33 % - hver tredje deltager - er udsluset til behandlingsmæssige aktiviteter, som på længere sigt kan afhjælpe alvorlige barrierer og derigennem åbne for en bevægelse mod arbejdsmarkedet PENSION: 22 % - lidt over hver femte deltager - har fået afdækket så alvorlige problematikker at de er blevet afklaret imod pension FLYTNING TIL ANDEN KOMMUNE: 11 % - lidt over hver tiende deltager - er flyttet til en anden kommune, typisk for at komme nærmere deres familienetværk og/eller væk fra belastende parforhold og boligforhold ANDET: 8 % - mindre end hver tiende - er blevet udsluset uden at det har været muligt at skabe væsentlige positive forandringer i selve projektforløbet. Til gengæld har det givet deres sagsbehandlere et betydeligt klarere billede af hvilke barrierer der er til stede, så der evt. er mulighed for at arbejde videre med dem i andet regi TILBAGEVENDEN TIL PROJEKTET: Kun 5 % af deltagerne har senere haft brug for at vende tilbage og starte i projektet igen efter udslusning DELTAGERNES VURDERING AF PROJEKTET: - Der er meget høj tilfredshed med projektet blandt deltagerne (80 %) - Projektet har givet en stor del af deltagere en bedre livskvalitet (58 %) - Over halvdelen af deltagerne oplever, at de har udviklet sig og lært noget de kan bruge (53 %) RÅDGIVERNES VURDERING AF PROJEKTET: - samarbejdet med projektet er meget positivt (89 %) - deltagelsen i projektet påvirker deltagerne positivt (100 %) - der sker en afklaring af deltagerne i forhold til deres muligheder på arbejdsmarkedet (89 %) - deltagerne bliver mere aktive, vælgende og handlende (89 %) - projektet har tilført rådgiverne ny indsigt og viden, som hjælper dem i arbejdet med målgr. (67 %)

4 3 KORT OPSUMMERING OMKRING PROJEKTET Deltagertal Projektet har i alt arbejdet med 57 personer fra målgruppen: 36 afsluttede deltagere 15 deltagere der overgår til nyt håndholdt projekt 6 der er arbejdet med at få startet, men som det ikke er lykkedes af få i gang i projektet Metoder I projektet har der været taget udgangspunkt i: - løbende indtag - individuelt tilrettelagte længerevarende samtaleforløb, typisk med en samtale om ugen - individuelt tilrettelagte aktiviteter i samarbejde med et meget stort netværk omkring deltagerne - løbende udslusning med tæt og langvarig opfølgning - frit valg af hvor samtalerne skal foregå: Mere end 90 % af deltagerne vælger at lade samtalerne foregå i eget hjem Projektets arbejde med deltagernes barrierer, og med arbejdsmarkedsrettede processer Erfaringerne i projektet viser meget tydeligt, at det er en målgruppe, som har behov for en tæt og kontinuerlig forberedelse og opfølgning, og et tæt netværk af samarbejdspartnere, for at den enkelte deltager kan tage de nødvendige skridt, der kan føre til en afklaring i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. Hver deltager har typisk vist sig at have barrierer på langt mere end ét område. Det typiske billedet er en kombination af mange forskellige barrierer (8 i gennemsnit pr. deltager), som langsomt kommer til syne og bliver bearbejdet igennem projektforløbet. Det er kun en lille del af deltagerne, som slet ikke har et ønske om at kunne komme på arbejdsmarkedet under en eller anden form. I projektet bruges meget tid på at motivere til at afprøve og udvikle deltagernes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og finde den mest farbare vej sammen med dem, f.eks. ved at finde en individuelt skræddersyet praktik med tæt opfølgning. Antallet af de arbejdsmarkedsrettede processer det har været muligt at igangsætte (1,5 i gennemsnit pr. deltager), sammenholdt med antallet af barrierer (8 i gennemsnit pr. deltager), viser med stor tydelighed at det er en målgruppe, som har stort behov for en længerevarende fleksibel og rummelig indsats. Det er nødvendigt med både tillid, tålmodighed, tid og rum for at kunne arbejde med de forskellige barrierer der viser sig undervejs og samtidig kunne fastholde arbejdsmarkedsperspektivet som ledetråd gennem hele forløbet. Erfaringer med opfangning og afdækning af meget væsentlige problematikker Både deltagere og rådgivere giver udtryk for at projektet har haft stor positiv betydning i forhold til at opfange og tage hånd om meget alvorlige problematikker, som det har krævet særlig tillid og støtte at tage fat på: - afdækning af misbrug og støtte til at gå i behandling (flere deltagere er/har været tilknyttet RC og 1 deltager har gennemført længerevarende døgnbehandling) - psykiatrisk undersøgelse og behandling (2 deltagere er blevet diagnostiseret som skizofrene via projektet og er nu i behandling, og flere er startet i behandling for depression) - behov for bostøtte og indflytning i Ungbo pga. familiære problemer og mangl. personlige ressourcer - pædagogisk/psykologisk undersøgelse og efterfølgende tilknytning af kontaktperson - behov for længerevarende støttende og udviklende forløb til sent-udviklede unge på Broen til Erhvervslivet

5 4 Projektet har banet vejen for en forstærket indsats for projektets målgruppe over de næste 2 år De gode projekterfaringer har banet vejen for at kunne fortsætte den særlige indsats for projektets målgruppe, idet der i løbet af projektperioden er blevet udarbejdet en projektansøgning til arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Ansøgningen er blevet imødekommet og Arbejdsmarkedsstyrelse har bevilget næsten 5 millioner til et nyt udviklingsprojekt under Jobcenter Tønder, med tre medarbejdere og deltagere over to år. Det betyder, at der over de næste to år vil blive arbejdet endnu mere intensivt på at skabe udvikling for den samme målgruppe, og samtidig bidrage til en langt større metodeudvikling og erfaringsudveksling til gavn for målgruppen og de medarbejdere, som arbejder med målgruppen under en eller anden form, både lokalt og på landsplan. Det betyder samtidig, at de 15 projektdeltagere fra det nuværende projekt, som har behov for en fortsat indsats, kan følge med over i det nye projekt. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS Projektets målgruppe Projektet udsprang oprindeligt af de behov der blev peget på i rapporten Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 hvor der blev peget på fire hovedgrupper af kontanthjælpsmodtagere med hver deres karakteristika: 1. Alkohol- eller stofmisbrug 2. Barsel eller hjemmegående pga. barselsrelaterede problemstillinger 3. Indlæringsvanskeligheder 4. Fysisk eller psykisk lidelse Projekt Håndholdt Indsats Rapporten sondrer for alle fire hovedgrupper mellem motiverede og ikke-motiverede kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen for projekt Håndholdt Indsats har således været de ikke-motiverede kontanthjælpsmodtagere fra en eller flere af de fire hovedgrupperinger, med andre ord de kontanthjælpsmodtagere hvor meget er forsøgt uden at lykkes, og hvor det har været meget vanskeligt eller umuligt at motivere, fastholde og flytte dem i positiv retning med de hidtidige tilbud og metoder. Deltagertal Projektet har i alt arbejdet med 57 personer fra målgruppen: 36 afsluttede deltagere 15 deltagere der overgår til nyt håndholdt projekt 6 der er arbejdet med at få startet, men som det ikke er lykkedes af få i gang i projektet Det samlede deltagerantal på 57 deltagere er blevet betydeligt lavere end det oprindeligt forventede antal på 100 deltagere i projektoplægget. Heraf er der 6, som der har været arbejdet med, uden at det er lykkedes at få dem startet i projektet. I stedet har deres rådgivere arbejdet videre med dem og f.eks. igangsat nødvendig psykiatrisk behandling eller afklaring i forhold til rådighed eller sygemelding. Aldersfordeling På de 51 deltagere der har været i gang i projektet: Kvinder Mænd I alt år % år % år % år % Over 55 år % I alt % 27 %

6 5 Deltagertal fordelt på måneder Måned Tilmeldte i alt Afsluttede Overgår til nyt håndholdt projekt Tilmeldte det ikke lykkedes at få i gang i projektet Kommet tilbage i projektet efter udslusning Maj 1 Juni 19 2 Juli August 21 2 September 26 3 Oktober 28 3 November December 28 2 Januar 28 1 Februar Marts 27 April Maj Deltagerforløbene Det har ikke været muligt at oprette hold eller grupper som tanken var i det oprindelige projektoplæg, idet deltagerne i projektet har haft meget forskellige ressourcer og problematikker og behovet har vist sig at være individuelle forløb: - med løbende indtag - med individuelt tilrettelagte samtaleforløb - med individuelt tilrettelagte aktiviteter - med løbende udslusning Mere end 90 % af deltagerne har valgt at lade samtalerne foregå i eget hjem I projektet bruges mange ressourcer på at sluse deltagerne ind i projektet, skabe tillid og godt samarbejde med og omkring dem, finde frem til, hvad der er muligt, realistisk og ønskeligt for den enkelte, og få eventuelle aktiviteter og behandlinger sat godt i gang og fulgt tilstrækkeligt tæt op. Deltagerne har typisk haft en kombination af barrierer 8 i gennemsnit pr. deltager. F.eks. har deltagernes misbrugsproblemer vist sig at være kombineret med psykiske problemer/psykisk sygdom m.m. En stor del af forløbene har været meget komplicerede og langvarige. Der afdækkes ofte lag på lag af alvorlige barrierer, som ikke tidligere har været synlige, og som det er nødvendigt at arbejde med undervejs. På grund af de meget individuelle behov er det begrænset, hvor mange nye deltagere projektet tidsmæssigt kan rumme på en gang, mens det går fint med at have flere gamle deltagere i den længerevarende gradvise udslusning. I starten af projektet forventede vi selv at kunne arbejde med hver 10 deltagere ad gangen Det har vist sig at hver medarbejder har kunnet arbejde med deltagere ad gangen, afhængigt af, hvor tidskrævende de enkelte forløb har været. I alt 3 deltagere er efter udslusning senere kommet tilbage i projektet, pga. psykiske og sociale problemer. Deltagerne kan altid kontakte projektmedarbejderne, også efter udslusning, og en del deltagere bliver stadig fulgt, efter behov, længe efter de er udsluset.

7 6 Udslusningsresultater For de 51 som har været i gang i projektet: 36 deltagere er udsluset fra projektet og 15 deltagere overgår til det nye håndholdte projekt: 14 kvinder og 1 mand Udslusningsresultat for Kvinder Mænd I alt de 36 afsluttede deltagere Ordinært arbejde 1 1 (1 ej til rådighed 2 Erhvervsmæssig udslusning fandt straks arbejde) ½ års praktik og ordinær % uddannelse fra august Arbejdsprøvning på Reva Erhvervsrettet projekt 3 3 Ordinær uddannelse 1 1 Uddannelsesmæssig udslusning Bevilget førtidspension 1 1 Pensionsrettet udslusning Indstilles til førtidspension Døgnbehandling - blandingsmisbrug Misbrugsbehandling RC stofmisbrug Psykiatrisk behandling 2 (1 tilknyttet B&U) (1 flyttet til anden kommune) Helbredsmæssig behandling Overgået til Socialforvaltningen Flyttet til anden kommune Kontanthjælp stoppet, pga. ophold i anden kommune Passiv pga. misbrug - hårde stoffer Åbent tilbud, forsørges af manden Ønsker ikke at fortsætte, føler sig for psykisk dårlig, vil ikke i behandling 4 (1 i praktik på vej i skånejob) % Behandlingsmæssig udslusning (overgået til socialforvaltning) (1 med efterværn fra B&U) 3 (1 aktivt jobsøgende) (1 i psykiatrisk behandling) 2 (2 flyttet i Ungbo med bostøtte) % 34 % 3 Flyttet til anden kommune 11 % 1 1 Andet % 1 1 I alt

8 7 Arbejdet med deltagernes barrierer Erfaringerne i projektet viser meget tydeligt, at det er en målgruppe, som har behov for en tæt og kontinuerlig forberedelse og opfølgning, og et tæt netværk af samarbejdspartnere, for at den enkelte deltager kan tage de nødvendige skridt, der på sigt kan bane vejen for en afklaring i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. I baggrunden for projektet er der peget på behovet for at iværksætte nye tilbud, hvis formål er at afklare og afdække de motivationshæmmende faktorer forud for iværksættelse af specifikke målrettede virksomhedspraktikforløb Formålet med projektet har været at hjælpe deltageren til at erkende og derefter fjerne eller begrænse de barrierer, der er en hindring for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse subsidiært afklaring af det forsørgelsesmæssige grundlag Hver deltager har typisk vist sig at have barrierer på langt mere end ét område og billedet har således vist sig at være betydeligt mere blandet og nuanceret end de 4 oprindeligt nævnte hovedgrupper Barrierer der har været arbejdet med hos de 37 kvinder hos de 14 mænd I alt hos de 51 deltagere Langvarig passiv forsørgelse % Lavt selvværd % Manglende kendskab til % arbejdsmarkedet Angst social fobi % Familieproblematikker % Koncentrationsbesvær % Ustabilitet % Depression % Problemer med % bevægelsesapparatet: Ryg, skuldre, håndled, bentøj Problemskabende adfærd % Personlighedsforstyrrelser og lign % Stress udbrændthed % Misbrug alkohol % Stærk Overvægt % Lav IQ % Indlæringsvanskeligheder % Voldsramt/incest % Kriminalitet og vold % Blandingsmisbrug % Integrationsproblematik % Diabetes % Hårde stoffer % Misbrug hash % Skizofreni % I alt pr. kvinde 8 pr. mand 8 pr. deltager I projektet får vi henvist en del deltagere, hvor det, når vi lærer dem nærmere at kende, viser sig at de har meget alvorlige psykiatriske problematikker, angst, depressioner, og som noget af det mest vanskelige og tidskrævende at afklare og afdække, personlighedsforstyrrelser. Disse deltagere er ligeledes uhyre vanskelige og tidskrævende at afklare og afdække i forhold til arbejdsmarked eller pension, bl.a. fordi en del af dem er så dårlige, at ikke engang distriktspsykiatrien kan fastholde en kontakt til dem så længe at deres tilstand kan beskrives og om muligt behandles. Samtidig er den adfærd de viser udadtil så svingende, at det ved korterevarende kontakt med f.eks. rådgiver og jobkonsulent ikke er muligt at se, hvor alvorligt syge de er, eller motivere til og fastholde behandling. I projektet lægger vi stor vægt på at bruge den nødvendige tid til at motivere og støtte til grundig afklaring og evt. behandling, pensionsansøgning mv., så de ikke fortsat skal hænge i systemet.

9 8 Arbejdet med arbejdsmarkedsafklaring Det er kun en lille del af deltagerne, som slet ikke har et ønske om at kunne komme på arbejdsmarkedet under en eller anden form. Vi bruger meget tid på at motivere til at afprøve og udvikle deres ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og finde den mest farbare vej sammen med dem, f.eks. ved at finde en individuelt skræddersyet praktik. Flere har dog, trods stor motivation, måttet stoppe i deres praktik pga. at der har vist sig alvorlige fysiske eller psykiske problemer, som der så må arbejdes videre på at få udredt nærmere, før der kan sættes andet i værk. Efterhånden som vi har haft flere af deltagerne over længere tid afdækkes det lag på lag, hvad der kan være dybereliggende årsag til, at de ikke er i gang på arbejdsmarkedet. Det, at de er med i projektet, giver dem tilstrækkelig støtte til, at de vover at se problemerne i øjnene, og i den forbindelse beder deltagerne os meget ofte om støtte, ved f.eks. at gå med til læge, misbrugsbehandling og psykiatrisk afklaring. Processer der har været Kvinder Mænd I alt arbejdet med i retning mod arbejdsmarkedsafklaring Psykiatrisk/psykologisk % afklaring og behandling Helbredsmæssig afklaring og % behandling Erhvervsrettet % aktiveringsprojekt Afklaring til pension % Motions/fitness-forløb % Misbrugsafklaring og % behandling Planlægger praktik/ % arbejdsprøvning Afbrudt praktikforløb % Hjælp til jobsøgning mop % ordinært arbejde Igangværende praktik % Planlægger ordinær % uddannelse Tilmeldt vikarbureau % Arbejdsprøvning på Reva % Gennemført praktikforløb % Afklaring til skånejob % Ordblindetest % Afklaring til flexjob 0 I alt ,3 pr. kvinde 2 pr. mand 1, 5 pr. deltager Antallet af arbejdsmarkedsrettede processer, sammenholdt med antallet af barrierer pr. deltager viser med stor tydelighed at det er en målgruppe, som har stort behov for en længerevarende fleksibel og rummelig indsats. Det er nødvendigt med både tillid, tålmodighed, tid og rum for at kunne arbejde med de forskellige barrierer der viser sig undervejs og samtidig kunne fastholde arbejdsmarkedsperspektivet som ledetråd gennem hele forløbet.

10 9 DELTAGERNES VURDERING AF PROJEKTET Spørgeskemaundersøgelse omkring deltagernes oplevelse af projektet Resultat af de i alt 36 besvarelser vi har fået ind (fra 63 % af deltagerne): Spørgsmål 1. Hvad synes du om den hjælp og støtte du har fået tilbudt i projektet? Jeg har fået det meget dårligere det har hjulpet mig meget 3 % 17 % 33 % 47 % Der er meget høj tilfredshed blandt deltagerne (80 %) med den hjælp og støtte de har fået tilbudt i projektet: I alt 80 % af deltagerne svarer på de to højeste trin og kun 3 % svarer på de to nederste trin Spørgsmål 2. Hvad har projektet betydet for din livskvalitet? min livskvalitet er meget dårligere min livskvalitet er meget bedre 3 % 3 % 36 % 36 % 22 % Projektet har haft givet en stor del (58 %) af deltagere en bedre livskvalitet: I alt 58 % svarer på de to højeste trin og kun 6 % svarer på de to nederste trin Spørgsmål 3. Har du udviklet dig og lært noget du kan bruge - ved at være med i projektet? jeg fungerer meget dårligere jeg har udviklet mig meget 3 % 44 % 36 % 17 % Over halvdelen af deltagerne (53 %) oplever, at de har udviklet sig og lært noget de kan bruge ved at være med i projektet: I alt 53 % svarer på de to øverste trin og kun 3 procent svarer på de to nederste trin

11 10 RÅDGIVERNES VURDERING AF PROJEKTET Spørgeskemaundersøgelse blandt rådgiverne For at få indblik i, hvordan vores nærmeste samarbejdspartnere, rådgiverne/jobkonsulenterne i team 4-5, oplever samarbejdet med projektet og effekten af projektets arbejde, har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse i april 08. Vi fik 9 besvarelser (1 var på ferie) 1. Hvordan synes du samarbejdet med projektet fungerer? Meget negativt Meget positivt 11 % 89 % Alle rådgiverne vurderer samarbejdet med projektet positivt og hele 89 % vurderer det meget positivt 100 % af rådgiverne svarer på de to højeste trin 2. Hvordan vurderer du, at deltagelsen i projektet påvirker deltagerne? Der sker en meget negativ udvikling Der sker en meget positiv udvikling 67 % 33 % Alle rådgiverne vurderer at deltagelsen i projektet påvirker deltagerne positivt 100 % af rådgiverne svarer på de to højeste trin 3. Sker der en afklaring af deltagerne i forhold til deres muligheder på arbejdsmarkedet? I meget ringe grad I meget høj grad 11 % 55 % 34 % En meget stor del af rådgiverne (89 %) vurderer at der sker en afklaring af deltagerne i forhold til deres muligheder på arbejdsmarkedet 89 % af rådgiverne svarer på de to højeste trin 4. Projektet tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp bliver deltagerne mere aktive, vælgende og handlende? I meget ringe grad I meget høj grad 11 % 55 % 34 % En meget stor del af rådgiverne (89 %) vurderer at deltagerne bliver mere aktive, vælgende og handlende 89 % af rådgiverne svarer på de to højeste trin 5. Har projektet tilført dig ny indsigt og viden, som hjælper dig i arbejdet med målgruppen? I meget ringe grad I meget høj grad 33 % 45 % 22 % 2 ud af 3 af rådgiverne (67 %) vurderer at projektet har tilført dem ny indsigt og viden, som hjælper dem i arbejdet med målgruppen 67 % svarer på de to højeste trin

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Væksthuset årsrapport 2005 Side

Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side 5 Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset

Læs mere

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation Annalene Eskerod, Netværket, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, www.netvaerketaarhus.dk Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Offentligt udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen. Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Bilag 2a, Cases

Offentligt udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen. Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Bilag 2a, Cases Offentligt udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 2011 Bilag 2a, Cases Nationalt udbud efter tilbudsloven Bilag 2a Indhold Bilag 2a... 1 Cases til tilbudstypen:

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Det glade budskab! Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Drøftelse af Evaluering af Rute 42 efter 3 år

Drøftelse af Evaluering af Rute 42 efter 3 år Punkt 4. Drøftelse af Evaluering af Rute 42 efter 3 år 2015-023719 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At Rute 42 s resultater efter 3 års drift tages

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Erfaringer og resultater fra projektet Tidlig opsporing og indsats i jobcentre 1 Disposition Kort om projektet Hvorfor er tidlig opsporing

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Velkommen til undersøgelsen og tak fordi du vil svare på spørgeskemaet! Spørgeskemaet vil tage dig 10-15 minutter at besvare. Dine besvarelser vil blive behandlet med fortrolighed,

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Oplæg v. Marianne Eriksen Søren 28 år Flere år på kontanthjælp Arbejdsmarkedscenter peger på førtidspension Bostøtte via VH (ADHD) hver 14 dag. Tidligere hjemløseproblematik

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Uddannelse i ny matchmodel Baggrund, formål og anvendelse

Uddannelse i ny matchmodel Baggrund, formål og anvendelse Uddannelse i ny matchmodel Baggrund, formål og anvendelse Januar marts 2010 Velkommen og præsentation - 2 - Velkommen og præsentation Kort præsentationsrunde Formålet med i dag Viden Forståelse Anvendelse

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune Υνγεινδσατσεν ι Η ρσηολµ Κοµµυνε Notatet beskriver først kort lovgivningen omkring de unge. Herefter belyser

Læs mere

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter Vi har et mål... at bringe ledige borgere ud på/tættere på arbejdsmarkedet Fra mange års erfaring med at bringe ledige

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg Erfaringer med På rette vej i job i Jobcenter Nyborg Kort om På rette vej i job Nyborg er pilot kommune, aug.2010 Forsøgsprojekt for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2 Nyvisiterede og om matchede

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Svendborg Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge Linien Dato for bevilling : 21.11.11 Projektperiode

Læs mere

UNGE INDSATS en ny livsstil

UNGE INDSATS en ny livsstil Til: Det lokale beskæftigelsesråd Att. Anja Conny Jørgensen Ramsherred 12 5700 Svendborg 20 Oktober 2008 Ansøgning om LBR midler i 2009 UNGE INDSATS Et projekt hvor job, fritid, privatliv, økonomi og livskvalitet

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere