Overordnet om møbelindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet om møbelindustrien"

Transkript

1 Overordnet om møbelindustrien I 1870 stod der stort set kun møbelhåndværkere ved høvlebænkene og lavede møbler. Der var kun få ufaglærte. I 1950 var arbejdet splittet op. Nogle stod stadig ved bænken, mens andre passede maskiner, og en ny gruppe ufaglærte lakerede møblerne med sprøjtepistol. Overgangen fra håndværk til industri er en langstrakt affære. En del andre håndværksfag blev på få år industrialiseret, så svende og mestre måtte tage job på en fabrik eller leve af at reparere. Det skete ikke for møbelhåndværkerne. Deres arbejde blev kun langsomt ændret. Særlige omstændigheder medførte, at møbelerhvervet var vanskeligt at få sat ind i industrielle rammer. Naturproduktet træ er uensartet og kræver stor finesse, så særlig teknologi var nødvendig for at tilpasse det industriel produktion. Carl Erik Andersen: Dansk Møbelindustri , p. 7 Industrialisering går ligeså meget på arbejdsgange og specialisering, standardisering og serieproduktion, som på udvikling af maskinparken, mv. Organisation og overvågning af arbejdet. Eksempel: Pindestolen, se DM , p. 12 På verdensudstillingen i London i 1851 blev der vist møbler og møblerede idealboliger for mindrebemidlede. Og også i Amsterdam i Indvandring fra land til by og stigende levestandard skaber nye kundegrupper i løbet af 1800-tallet. Særligt i slutningen af 1800-tallet er efterspørgslen stærkt stigende. Den mere velstående del af arbejderklassen, funktionærer og et voksende offentligt marked (institutioner, forsamlingsbygninger, kontorer, butikker, forlystelsessteder) og også øget efterspørgsel hos borgerskabet. (klunketid) Stadig billiggørelse for at gøre tilgængelige for flere. Særligt efter 1920 (funktionalisme) Udnyttelse af industrialiseringens muligheder på møbelområdet: Patentmøbler i 1870erne og specielt 1880erne, hvor flere firmaer i DK kappedes om patenter på pladsbesparende kombinationsmøbler, indstillelige møbler, tekniske forbedringer og institutionsmøbler. Derefter går eksperimenterne i stå (måske publikum for tilbageholdende/konservative, når det gjaldt møblering af hjemmet), først patentmøbler igen i 1930erne.

2 Tendenser i 1800tallets anden halvdel: a) forlagssystemer (underleverandører, f.eks. C. B. Hansen) b) adgang til mekanisk kraft via kraftudlejning (eks. CBH, der lejede ud til drejer og en billedskærer og RR, der lejede ud til flere bl.a. samarbejdspartneren, billedskærer E. T. Wiese) c) Specialisering (stolefabrik, bordfabrik, riglefabrik, produktion af halvfabrikata (ben, finérsæder, rammer, standardiseret billedskæreri til dekoration (a la stuk) samt ilægning af lyst træ i mahogni, mv.) Se DM , kap. 2 Materialer: De billigste: fyr og gran: hvide møbler eller malede møbler Det meste træ importeret indtil ca. 1880, hvor en opdyrkning af DK, især Jylland skaber grobund for brug af indenlandsk træ. Årsagen til at de hvide fabrikker (der producerede de billige møbler) skød op i stationsbyerne skyldtes ikke kun elektrificering/adgang til billig arbejdskraft, men i lige så høj grad nærheden til jernbanen (transportmuligheder og nem afsætning) + indvindingsområdet (skoven). Decentraliseringen af træsalget var en ulempe for virksomhederne i byerne. Nu kunne fabrikanterne flytte på landet til billigere løn, husleje og træ. Savværker blev i stigende grad trævarefabrikker og herfra var skridtet til egentlig møbelindustri ikke langt. Nogle møbelfabrikker i byerne tog ligefrem konsekvensen og oprettede eget savværk i skoven. (F.eks. Fritz Hansen i Lillerød, bøgetræ til stole) Bøg brugtes især til svære borde og til stole. Egetræ (også mest importeret fra Sverige og Tyskland) kom i årene op til 1885 stærkt i brug igen. Egetræ var uhåndterligt ved at det tørrede uendeligt langsomt og derfor efter flere år kunne kaste sig. Finering af træ har spillet en væsentlig rolle i møbelerhvervenes industrialisering. Næsten al moderne finér er fremstillet ved at skrælle et træ på en høvl. Før opfindelsen af den roterende

3 høvl i 1890 blev det enten savet eller skåret af mindre blokke. Finérskæring blev tidligt henlagt til specialiserede finérværksteder. Første københavnske finérskæreri opstår i 1820erne. 1 Finér tidligere mest anvendt til ornamentering. Indlægsarbejder med finér en kunstart i sig selv, som ikke er overført til den industrielle produktion. Nu gik udviklingen i retning af finéring af hele flader. Især som krydsfinér fik industriel betydning. I 1860erne blev de første amerikanske patenter på kf udtaget. De tynde, perforerede amerikanske stolesæder blev en udbredt salgsvare, også i DK. Kf blev især brugt skjult bag på spejle, i skuffebunde, mv. Udbruddet af 1. Verdenskrig accelererede udvikling af kf. Stor efterspørgsel til barakker, fly, m.v. betød også forbedring af maskiner til fremstillingen og af limen. Fordelen ved kf var at det ikke splintrede, slog sig eller skrumpede så meget som regulært træ. Det var stærkere (fordi fibrene ligger vinkelret på hinanden) og kunne bruges i større stykker (arbejdskraftbesparelse). Desuden mindre spild end ved udskæring af hele planker. Møbelplader: sandwich af to kfplader + grantræblok midt i. De nye materialer gjorde, at man forlod de gamle ramme- og fyldningskonstruktioner beregnet på at træet skulle kunne give sig og trække sig sammen i takt med luftfugtigheden nødvendigt i tiden før centralvarme. Nu kunne man pludselig lave hele, store overflader, der ikke skrumpede eller kastede sig. Værktøjsmaskiner: Se DM , p. 26ff Kel: rendeformet indhulning (fx. i liste paa dørfylding); False: retvinklet indsnit ell. fordybning langs kanten af et træstykke (dør-, vindueskarm, ramme olgn.), en æske osv., tjenende til anslag for et andet stykke træ, et æskelaag osv. 1 Hyldtoft: Københavns Industrialisering, p. 91.

4 Arbejdsforhold Overenskomster/priskuranter 1870erne karakteriseret af kampe og forhandlinger mellem svende og mestre om fastlæggelse af løn- og arbejdsretsforhold (Efter næringsfriheden 1857, gennemført 1862). Første fagforeninger dannet Men først fra 1889 påtager Snedkerlauget (arbejdsgivere) sig en forhandling med fagforeningerne. Forud var imidlertid gået forskellige delaftaler især blandt bygningssnedkere og - mestre. Snedkerlauget i 1897 delt i selvstændige bygningssnedker- og møbelsnedkerafdelinger. Allerede i 1871 forhandlinger mellem svende og mestre i møbelfagene i København og Odense, der udmunder i overenskomster. I København førte partielle strejker til at Severin og Andreas Jensen inviterede en halv snes mestre og 2 svende fra hver af disses værksteder til møde på Hotel du Nord Her nå man frem til en aftale, der siden blev nærmere udformet i et fællesudvalg med 3 mestre og 3 svende. Aftalen trådte siden i kraft hos Severin og Andreas Jensen, C. B. Hansens Etablissement og flere andre mestre. 2 Der er tale om de første bestemmelser vedrørende arbejdsforhold, vedtaget i et fællesudvalg af lige mange mestre og svende, som både reelt og formelt er opnået ved ligebyrdig forhandling mellem parterne. Et særskilt tryk af bestemmelserne er bevaret som Værksteds-Regulativ for Severin og Andreas Jensens Værksteder. 3 Fra 1883 skulle værkstedsreglementet indføres i alle møbelsnedker- og stolemagerværksteder. 4 De fleste større virksomheder havde reglementer allerede fra 1860erne præget af at lønstigninger modsvaredes af bestemmelser vedr. ordenen på værkstedet. Reglementerne handlede ikke kun om forholdet mellem svend og mester, men også om de praktiske forhold på værkstedet. Behandling af værktøj, rengøring og orden, falsk anmeldelse, m.v. straffedes med bøde. (se DM , p.33) Priskuranter: Den første priskurant kom til verden i København i 1873, da den nystiftede fagforening arbejdede for at få gennemført en prisforhøjelse på arbejdet, eftersom lønforhøjelsen fra 1871 gik delvist tabt, fordi mestrene forsøgte at skifte modeller. Det medførte nye akkorderinger, så de forhøjede priser kom ud af kraft! 2 Københavns Snedkerlaugs forhandlingsprotokol, Dateret Se Georg Nørregård: Arbejdsforhold indenfor dansk haandværk og industri , Kbh. 1943/ Regulativ for ordning af lønforholdene m.v. på de københavnske møbelsnedker- og stolemagerværksteder, Det kgl. Bibliotek, Småtrykssamlingen.

5 I 1896 udføres end ny omfattende priskurant med fortegnelse over gangbare møbler i København. De første priskuranter var dog udarbejdet til håndarbejde og blev derfor hurtigt forældet i takt med den voksende mekanisering. Tiden Karakteriseret ved en vækst i antallet og beskæftigelsen ved små møbelsnedkerier producerede fabrikkerne nyt arbejde for 3,2 mill. kroner (især stole og ordinært eller halvfærdigt arbejde ), mens håndværkerne producerede for 8,4 mill. kroner. De havde beholdt det meste af det polerede arbejde. 5 Fra steg produktionen til mere end det dobbelte, øget møbelforbrug samt mere fabriksmæssige fremstillingsmetoder, også på de mindre værksteder. Væksten lå hovedsageligt på de helt små snedkerier med 0-10 ansatte, mens de største virksomheder med ansatte gik kraftigt tilbage, relativt set. (se figur 5.4, DM, p. 46) I hovedstaden var det især de mellemstore virksomheder, der gik tilbage (DM, kap. 5, note 10) p.g.a. specialiseringen. Her var væksten på de helt små og store virksomheder. (Underleverandører) Ser man på statistikken må det industrielle gennembrud i den danske møbelindustri siges at ligge mellem 1905 og 1915, forstået på den måde at arbejdet nu i markant omfang foregik på fabrikker, hvor snedkere før i en overgangsperiode havde kunnet købe maskinforarbejdede varer i trævarerfabrikker. Ser man på maskinkraft var der i København i 1907 i alt 17 dampmaskiner i møbelindustrien med i alt 161 HK. Eller næsten en tredjedel af den samlede maskinkraft i møbelindustrien. Stolefabrikkerne stod for lidt over halvdelen, både i København og i hele landet. (DM, s , 0,4 HK per arbejder, 4 x mere på stolefabrikkerne end på møbelsnedkerierne) Fra 1890erne til 1906 voksede møbelfremstillingen i bredden. Personalet næsten fordobledes (stigning på 86 %) frem til 1906 især i købstæderne og herefter stolefabrikkerne på landet. Samtidig udgjorde møbelindustrien 1/3 mod tidligere ¼ af den samlede træindustris produktion. Af indberetninger til Dansk Industriberetning kan man se, at en stadig større del af produktionen gik fra håndværksvirksomheder til fabrikker. Desuden flere fabrikker grundlagt af folk udenfor faget, f.eks. Magasins møbelfabrik i Landskronagade på Østerbro. Kun Magasins fabrik overlevede, mens de øvrige gik fallit. Magasin du Nords Møbelfabrik, opført 1898, var fra starten landets største for finere møbelarbejde. Mestrene skumlede over den, men svendene og fagforeningen jublede: I 1902 fik man forhandlet en 20 % højere timeløn og en arbejdsdag på 9 ½ time mod normalt 10 med fabrikken. I drift indtil (se DM s. 50). Kommodeslagteriet (d.o) samt andre ikke-faglige fabrikker, s Jens Warming: Danmarks Statistik, 1913, s

6 Teknologisk Institut, oprettet 1906, sigter bl.a. mod håndværksmestres uddannelse i brug af maskiner, bl.a. kurser for snedkere. Indførelse af kraftmaskiner, især elmotorer vinder kraftigt indpas under 1. Verdenskrigs gode konjunkturer, i København dog først for alvor efter 1920, hvor en krise indtræffer med stop i eksporten og i stedet voldsomt stigende import af udenlandske møbler. Stolefabrikker bliver presset og begynder en mere bred produktion efter Andre virksomheder samarbejder også med arkitekter i 20erne og 30erne, se DM, s Alfred D. Chandler: Teknologisk forklaring på den langsommere vækst og industrialisering i møbelbranchen end andre steder: Træindustrien var allerede mekaniseret i 1860erne, men på grund træarbejdets natur kunne gennemstrømningen af træarbejde kun øges ved ansættelse af flere folk og indsættelse af flere maskiner, men uden væsentlig øgning af produktiviteten. Dette forhold begrænsede det enkelte firmas størrelse og produktion. Der var ingen fordel ved at have en stor fabrik i denne produktion, idet enhedsomkostningerne ikke blev væsentligt mindre end i en mindre produktion. 6 Ifølge Chandler er det altså selve arbejdets natur, der forhindrer udvikling af storstilet masseproduktion i træfagene (på dette tidspunkt? IKEA begynder at lave flade pakker og give adgang til lageret i 1950erne og 60erne: se: Michael J. Ettama supplerer denne forklaring og antager at mekaniseringen var omvendt proportional med møblernes pris. Dyre møbler havde en udsmykning, der var for kompliceret at fremstille på maskine, men dannede samtidigt forbillede for billigere, mindre komplicerede møbler. Efterhånden som flere og simple møbler blev produceret tog brugen af maskiner til. 7 6 Alfred D. Chandler, Visible Hands. The Managerial Revolution in American Business, Cambridge, Mass. 1977, p Michael J. Ettama: Technological Innovation and Design Economics in American Furniture Manufacture of the Nineteenth Century, Winthertur Portfolio 16, 1981.

7 Design og funktion Fortegninger for håndværkere kendt fra slutningen af 1700-tallet, men på dette tidspunkt kritik af danske håndværkeres kreative evner. De aber bare efter de store mestre, hedder det hos Rawert 1850, p : Snedker-Foreningen til Kundskabens Udbredelse i Professionens Theorie senere Snedkernes Tegneforening stiftet på initiativ for Lasenius Kramp. Foreningen fik kolossal betydning for hovedstadens møbelsnedkere og det voksende miljø. C. B. Hansen og I. G. Lund (hvor Rud Rasmussen var ansat inden han startede eget firma) havde tæt forbindelse med foreningen og fik flere tegninger udgivet. Foreningens funktion var dobbelt: den opdragede de unge snedkere til selv at tegne og kende stil og konstruktion bedre, og leverede samtidig eksemplariske forlæg, ofte af præmierede møbler som de kunne arbejde videre med og kopiere på værkstederne. Desuden voksende samarbejde med arkitekter. Hetsch udgiver fortegninger for Haandværkere i årene og mod slutningen af århundredet er både Vilhelm Dahlerup og H. V. Brinkopff tilknyttet Snedkernes Tegneforening. Først med Thorvald Bindesbøll kommer imidlertid en arkitekt, der for alvor bryder med vante forestillinger om møbler. Han blev den førende kunstnermøbeldesigner i landet omkring år Men også andre faggrupper som kunstmalere designer, dog fortrinsvis til sig selv og bekendte. (bl.a. Joakim Skovgaard og Johan Rohde). På foranledning af RR og S & A Jensen fremstilles nogle af Bindesbølls møbler også som serievarer. Samarbejderne kan ses som forløbere for det udbyggede samarbejde mellem designere og møbelværksteder fra midten af 20erne og frem. Funktionalisme (Miehe van der Rohe): Løsninger skal være økonomiske, æstetiske og frem for alt logiske. Enhedsmøbler udvikles af Franz Shuster (bl.a.) som svar på 20ernes standardiseringstendenser og bygning af ensartede sociale boliger, der var mindre og derfor ikke passede til de traditionelle middelklassemøbler. Enhedsmøbler gør køberen i stand til at tilfredsstille en stor variation af møbleringsbehov med et lille antal grundelementer, hvoraf han kan udvælge og føje til rummets møblering, som han vil. Og det befrier ham fra møbelsætternes tyranni, da hvert møbel kan anvendes til mange forskellige praktiske formål. (efter Karl Mang: History of Modern Furniture, p Schuster arbejdede med følgende elementer: kasse, skuffe, hylde og sokkel. De tre første kunne udføres af møbelplade, det sidste af massivt træ. Kaare Klint hentede inspiration til sit reolsystem hos Schuster (tydeligt!). Funktionalismen ikke kun stil, men også krav til lys og rum, tid og hygiejne, samt sociale hensyn. Alle disse elementer påvirkede og havde afsmittende effekt på møbelproduktionen i videste forstand. Mindre dimensioner, afskaffelse af møbelsættere til gengæld for individuelt indkøbte møbler, der matchede. (Fra slagtersæt til enkeltmøbler). Heri lå en opfordring til etablering af fælles standarder for materiale- og farvesammensætning. Ikke dystre,

8 men lyse, lette og gerne lidt kølige farver. Desuden skulle konstruktionen frem i lyset. Møblerne skulle være ærlige. Færre stuepiger, mv. betød at hjemmene skulle være rationelt, så husmoderen kunne klare renholdelsen selv. Der foretoges ligefrem beregninger af, hvilke støvmængder man undgik ved enkle konstruktioner. Møblerne skulle desuden være billigere for at tilgodese det voksende sociale byggeri. Stiller samtidig krav til at rationalisere produktionen på møbelfabrikkerne. Snedkerlaugets Møbeludstillinger fra Den permanente Kaare Klint frem for alt betydning i forhold til standardisering som forudsætning for serieproduktion. Knirkende stil, ifølge DM, p. 92. Funktionalismens krav om enkeltmøbler frem for sæt stillede krav til kvaliteten, fordi man ikke længere solgte hele sæt til møbelhandlerne og mulighed for serieproduktion. Tendensen slår først for alvor igennem efter krigen og mindsker forskellene mellem specialfabrikker og traditionelle møbelværksteder, idet behovet for faglærte snedkere til at udføre finish på møblerne vokser på førstnævnte. Udstillingsaktiviteten og opmærksomheden på kvaliteten (ny forbrugerbevidsthed) pressede produktionen af møblerne. FDB satser fra 1942 på fremstilling af gode og formålstjenlige møbler til overkommelige priser. De hyrer Børge Mogensen som leder af en ny møbeltegnestue efter anbefaling fra Steen Eiler Rasmussen. I forsøgslejligheder udviklede man enkeltmøbler tilpasset en gennemsnitsfamilies behov. Både klassiske møbler, som pinde- og windsorstole, og byggemøbler inspireret af Klint. I 1947 køber FDB Tarm Stole- og Møbelfabriks nyopførte bygninger fra 1944 (efter en brand). Nye medarbejdere blev ansat, men arbejdet var stadigt meget håndværksbaseret. Man udviklede dog en maskine til at lave alle 10 huller i pindestolen på en arbejdsgang. Den virkede først da man lidt senere fik trykluft og stærkere bor. Efter 2. verdenskrig begynder man overalt at industrialisere møbelindustrien. Man kunne købe mange nye snedkermaskiner, men så snart en specialisering indfandt sig, måtte man selv udvikle maskiner. Både maskinelt og hvad modeltyper angik, stod man i et vadested. Hos FDB lavede man f.eks. i starten en række forskellige modeller, for at have noget for enhver smag, men indså efterhånden at lagerudgifterne blev for store og skar ned på antallet af modeller. Først i 1950erne rationaliserer man for alvor og fra 1962 indføres samlebåndsekspedition. Fritz Hansen i 1950erne: Succes med myren. Ny fabrikshal opføres med 3 hovedafdelinger: I den ene produceres stålrørsdele, i den anden lamineres og i den sidste foretoges afsluttende behandling: sprøjtelakering, tørring, efterslibning, montering og pakning. Samtidig forbedredes

9 effektiviteten med nye maskiner. En kopifræser kunne f.eks. fræse 3 ryglæn til stolen ud af gangen. Herved sparede man 20 arbejdsgange. Det tog 12 minutter. Eksportgennembrud i 1953, hvor eksporten fordobles og stiger gennem de følgende år. En blanding af held og forberedelse. Den amerikanske møbelindustri var ikke fulgt med ovenstående udvikling og her fandtes et marked for kvalitet og designede møbler. I de krigsførende lande tænkte man i første omgang på udvikling af andre typer produktion og derfor kunne danske møbelfabrikanter tage teten. På Snedkerlaugets Møbeludstillinger toppede Hans Wegner, Finn Juhl og Børge Mogensen i 1949 og samtidig dukkede formbøjede Myren og AX-stolene op. Den nordiske opmærksomhed på dansk møbeludvikling blev nu suppleret med en amerikansk, formidlet af prominente journalister og der arrangeredes udstillinger import af teaktræ til møbelindustrien, der herefter hurtigt bliver det foretrukne: I 1952 var halvdelen af møblerne på Sn. Mø. af teak, året efter 2/3. Samtidig forskellige mere eller mindre vellykkede initiativer for eksport til amerikansk marked. Eksporten stiger fra 9,8 mill. kr i 1953 til 257,7 mill. kr. i 1964 eller fra 0,5 til 3,5 % af den samlede eksport. Samtidig forsvandt mange små virksomheder og antallet af ansatte faldt fra til De københavnske møbelhåndværkere mærker presset og er splittet mellem forskellige strategier: satsning på unikamøbler, fabrikation af små håndlavede serier eller modelværksteder for den stigende fabrikation af møbler.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Fredericia Furniture Designdreven ledelse

Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture er en af Danmarks førende møbelproducenter og blev etableret i 1911 af N. P. Ravnsø under navnet Fredericia Stolefabrik. I 1955 overtog Andreas

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O 1 9 6 7 P R I S L I S T E 2 0 1 5

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O 1 9 6 7 P R I S L I S T E 2 0 1 5 HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 PRISLISTE 2015 MODELOVERSIGT Prisliste 2015 REOL, MIDTERSPROSSE LODRET MODEL 1-24 MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5 MODEL 6 MODEL 7 MODEL 9 MODEL 9 MODEL 10 MODEL

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 17. januar 2014. Familiedesign: Bidt af gravhunde. Side 8-12

Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 17. januar 2014. Familiedesign: Bidt af gravhunde. Side 8-12 Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 17. januar 2014 Familiedesign: Bidt af gravhunde Side 8-12 Kontakt Redaktion Ansvarshavende redaktør: Per Westergård Redaktionschef: Peter Rasmussen Entréen

Læs mere

Indretning af skolen Klasseværelset

Indretning af skolen Klasseværelset Indretning af skolen Klasseværelset SONESSON INDRETNING lære lytte planlægge opbevare udvikle Den kreative arbejdsplads for store og små Få arbejdsmiljøer skal tilfredsstille så mange forskellige behov

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

EN DØR ER IKKE BARE EN DØR

EN DØR ER IKKE BARE EN DØR Januar 2011 Skræddersyede førsteklasses dørløsninger som kan tilpasses dit hjems personlige stil EN DØR ER IKKE BARE EN DØR Du kan opleve Selection dørløsninger hos udvalgte forhandlere. Find dem og en

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum Danmarks Tekniske Museum E N E R G I & K R A F T Til læreren Dampmaskinerne var et teknisk gennembrud, der revolutionerede verden. Aldrig havde man kendt en maskine med så store muligheder. Dette galt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI BORD SERIE Bordserien omfatter Super-Elliptiske og Super-Cirkulære borde designet af Piet Hein og Bruno Mathsson samt cirkulære, kvadratiske og rektangulære borde designet af Arne Jacobsen Inspirationen

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn,

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, LilJEN Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank Den omtales ofte som Liljen Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, model, blev introduceret for markedet på den danske

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku. Udfordringer for dansk økonomi Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.dk To slags problemer Kortsigtede konjunkturproblemer Langsigtede

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE

DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE JAN PEDERSEN DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE IO-I o Multivers A C A D E M I C INDHOLD FORORD 11 i. PERIODEN 1910-1960: 12 Danmark i det 20. århundrede 13 Denne bogs argument " " 16 Ældre og nyere økonomisk

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Arbejdsdeling og masseproduktion

Arbejdsdeling og masseproduktion 1912) havde gjort sig tanker om dette, og den tradition blev fortsat af en lang række andre videnskabsmænd, der kastede sig over videnskabsfilosofiske problemer. Men det blev i anden halvdel af 1900-tallet

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk Charlottegården MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077 post@monstrum.dk www.monstrum.dk Den flyvende Hollænder (legeplads vest) Den flyvende Hollænder eller dødssejleren er et spøgelsesskib,

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

MILJØ & Tests GARANTI

MILJØ & Tests GARANTI OXFORD Den originale udgave af Oxford stolen blev designet til professorerne på St Catherine s College i Oxford Stolens ekstra høje ryg fremstod som et symbol på prestige og skabte sit helt eget rum Professorstolen

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

ndividuelle jeans i standardiserede størrelser

ndividuelle jeans i standardiserede størrelser Artikel Af Anja Bisgaard Gaede My Star Denim & Uniqsize ndividuelle jeans i standardiserede størrelser Den tidligere ejer af Merrytime Claus Rusberg har knækket koden til, hvordan butikker kan servere

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 TEMA: RUM & ARKITEKTUR Tidsånden har sat sig igennem i byplanlægningen Fremtidens boligudtryk

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere