Overordnet om møbelindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet om møbelindustrien"

Transkript

1 Overordnet om møbelindustrien I 1870 stod der stort set kun møbelhåndværkere ved høvlebænkene og lavede møbler. Der var kun få ufaglærte. I 1950 var arbejdet splittet op. Nogle stod stadig ved bænken, mens andre passede maskiner, og en ny gruppe ufaglærte lakerede møblerne med sprøjtepistol. Overgangen fra håndværk til industri er en langstrakt affære. En del andre håndværksfag blev på få år industrialiseret, så svende og mestre måtte tage job på en fabrik eller leve af at reparere. Det skete ikke for møbelhåndværkerne. Deres arbejde blev kun langsomt ændret. Særlige omstændigheder medførte, at møbelerhvervet var vanskeligt at få sat ind i industrielle rammer. Naturproduktet træ er uensartet og kræver stor finesse, så særlig teknologi var nødvendig for at tilpasse det industriel produktion. Carl Erik Andersen: Dansk Møbelindustri , p. 7 Industrialisering går ligeså meget på arbejdsgange og specialisering, standardisering og serieproduktion, som på udvikling af maskinparken, mv. Organisation og overvågning af arbejdet. Eksempel: Pindestolen, se DM , p. 12 På verdensudstillingen i London i 1851 blev der vist møbler og møblerede idealboliger for mindrebemidlede. Og også i Amsterdam i Indvandring fra land til by og stigende levestandard skaber nye kundegrupper i løbet af 1800-tallet. Særligt i slutningen af 1800-tallet er efterspørgslen stærkt stigende. Den mere velstående del af arbejderklassen, funktionærer og et voksende offentligt marked (institutioner, forsamlingsbygninger, kontorer, butikker, forlystelsessteder) og også øget efterspørgsel hos borgerskabet. (klunketid) Stadig billiggørelse for at gøre tilgængelige for flere. Særligt efter 1920 (funktionalisme) Udnyttelse af industrialiseringens muligheder på møbelområdet: Patentmøbler i 1870erne og specielt 1880erne, hvor flere firmaer i DK kappedes om patenter på pladsbesparende kombinationsmøbler, indstillelige møbler, tekniske forbedringer og institutionsmøbler. Derefter går eksperimenterne i stå (måske publikum for tilbageholdende/konservative, når det gjaldt møblering af hjemmet), først patentmøbler igen i 1930erne.

2 Tendenser i 1800tallets anden halvdel: a) forlagssystemer (underleverandører, f.eks. C. B. Hansen) b) adgang til mekanisk kraft via kraftudlejning (eks. CBH, der lejede ud til drejer og en billedskærer og RR, der lejede ud til flere bl.a. samarbejdspartneren, billedskærer E. T. Wiese) c) Specialisering (stolefabrik, bordfabrik, riglefabrik, produktion af halvfabrikata (ben, finérsæder, rammer, standardiseret billedskæreri til dekoration (a la stuk) samt ilægning af lyst træ i mahogni, mv.) Se DM , kap. 2 Materialer: De billigste: fyr og gran: hvide møbler eller malede møbler Det meste træ importeret indtil ca. 1880, hvor en opdyrkning af DK, især Jylland skaber grobund for brug af indenlandsk træ. Årsagen til at de hvide fabrikker (der producerede de billige møbler) skød op i stationsbyerne skyldtes ikke kun elektrificering/adgang til billig arbejdskraft, men i lige så høj grad nærheden til jernbanen (transportmuligheder og nem afsætning) + indvindingsområdet (skoven). Decentraliseringen af træsalget var en ulempe for virksomhederne i byerne. Nu kunne fabrikanterne flytte på landet til billigere løn, husleje og træ. Savværker blev i stigende grad trævarefabrikker og herfra var skridtet til egentlig møbelindustri ikke langt. Nogle møbelfabrikker i byerne tog ligefrem konsekvensen og oprettede eget savværk i skoven. (F.eks. Fritz Hansen i Lillerød, bøgetræ til stole) Bøg brugtes især til svære borde og til stole. Egetræ (også mest importeret fra Sverige og Tyskland) kom i årene op til 1885 stærkt i brug igen. Egetræ var uhåndterligt ved at det tørrede uendeligt langsomt og derfor efter flere år kunne kaste sig. Finering af træ har spillet en væsentlig rolle i møbelerhvervenes industrialisering. Næsten al moderne finér er fremstillet ved at skrælle et træ på en høvl. Før opfindelsen af den roterende

3 høvl i 1890 blev det enten savet eller skåret af mindre blokke. Finérskæring blev tidligt henlagt til specialiserede finérværksteder. Første københavnske finérskæreri opstår i 1820erne. 1 Finér tidligere mest anvendt til ornamentering. Indlægsarbejder med finér en kunstart i sig selv, som ikke er overført til den industrielle produktion. Nu gik udviklingen i retning af finéring af hele flader. Især som krydsfinér fik industriel betydning. I 1860erne blev de første amerikanske patenter på kf udtaget. De tynde, perforerede amerikanske stolesæder blev en udbredt salgsvare, også i DK. Kf blev især brugt skjult bag på spejle, i skuffebunde, mv. Udbruddet af 1. Verdenskrig accelererede udvikling af kf. Stor efterspørgsel til barakker, fly, m.v. betød også forbedring af maskiner til fremstillingen og af limen. Fordelen ved kf var at det ikke splintrede, slog sig eller skrumpede så meget som regulært træ. Det var stærkere (fordi fibrene ligger vinkelret på hinanden) og kunne bruges i større stykker (arbejdskraftbesparelse). Desuden mindre spild end ved udskæring af hele planker. Møbelplader: sandwich af to kfplader + grantræblok midt i. De nye materialer gjorde, at man forlod de gamle ramme- og fyldningskonstruktioner beregnet på at træet skulle kunne give sig og trække sig sammen i takt med luftfugtigheden nødvendigt i tiden før centralvarme. Nu kunne man pludselig lave hele, store overflader, der ikke skrumpede eller kastede sig. Værktøjsmaskiner: Se DM , p. 26ff Kel: rendeformet indhulning (fx. i liste paa dørfylding); False: retvinklet indsnit ell. fordybning langs kanten af et træstykke (dør-, vindueskarm, ramme olgn.), en æske osv., tjenende til anslag for et andet stykke træ, et æskelaag osv. 1 Hyldtoft: Københavns Industrialisering, p. 91.

4 Arbejdsforhold Overenskomster/priskuranter 1870erne karakteriseret af kampe og forhandlinger mellem svende og mestre om fastlæggelse af løn- og arbejdsretsforhold (Efter næringsfriheden 1857, gennemført 1862). Første fagforeninger dannet Men først fra 1889 påtager Snedkerlauget (arbejdsgivere) sig en forhandling med fagforeningerne. Forud var imidlertid gået forskellige delaftaler især blandt bygningssnedkere og - mestre. Snedkerlauget i 1897 delt i selvstændige bygningssnedker- og møbelsnedkerafdelinger. Allerede i 1871 forhandlinger mellem svende og mestre i møbelfagene i København og Odense, der udmunder i overenskomster. I København førte partielle strejker til at Severin og Andreas Jensen inviterede en halv snes mestre og 2 svende fra hver af disses værksteder til møde på Hotel du Nord Her nå man frem til en aftale, der siden blev nærmere udformet i et fællesudvalg med 3 mestre og 3 svende. Aftalen trådte siden i kraft hos Severin og Andreas Jensen, C. B. Hansens Etablissement og flere andre mestre. 2 Der er tale om de første bestemmelser vedrørende arbejdsforhold, vedtaget i et fællesudvalg af lige mange mestre og svende, som både reelt og formelt er opnået ved ligebyrdig forhandling mellem parterne. Et særskilt tryk af bestemmelserne er bevaret som Værksteds-Regulativ for Severin og Andreas Jensens Værksteder. 3 Fra 1883 skulle værkstedsreglementet indføres i alle møbelsnedker- og stolemagerværksteder. 4 De fleste større virksomheder havde reglementer allerede fra 1860erne præget af at lønstigninger modsvaredes af bestemmelser vedr. ordenen på værkstedet. Reglementerne handlede ikke kun om forholdet mellem svend og mester, men også om de praktiske forhold på værkstedet. Behandling af værktøj, rengøring og orden, falsk anmeldelse, m.v. straffedes med bøde. (se DM , p.33) Priskuranter: Den første priskurant kom til verden i København i 1873, da den nystiftede fagforening arbejdede for at få gennemført en prisforhøjelse på arbejdet, eftersom lønforhøjelsen fra 1871 gik delvist tabt, fordi mestrene forsøgte at skifte modeller. Det medførte nye akkorderinger, så de forhøjede priser kom ud af kraft! 2 Københavns Snedkerlaugs forhandlingsprotokol, Dateret Se Georg Nørregård: Arbejdsforhold indenfor dansk haandværk og industri , Kbh. 1943/ Regulativ for ordning af lønforholdene m.v. på de københavnske møbelsnedker- og stolemagerværksteder, Det kgl. Bibliotek, Småtrykssamlingen.

5 I 1896 udføres end ny omfattende priskurant med fortegnelse over gangbare møbler i København. De første priskuranter var dog udarbejdet til håndarbejde og blev derfor hurtigt forældet i takt med den voksende mekanisering. Tiden Karakteriseret ved en vækst i antallet og beskæftigelsen ved små møbelsnedkerier producerede fabrikkerne nyt arbejde for 3,2 mill. kroner (især stole og ordinært eller halvfærdigt arbejde ), mens håndværkerne producerede for 8,4 mill. kroner. De havde beholdt det meste af det polerede arbejde. 5 Fra steg produktionen til mere end det dobbelte, øget møbelforbrug samt mere fabriksmæssige fremstillingsmetoder, også på de mindre værksteder. Væksten lå hovedsageligt på de helt små snedkerier med 0-10 ansatte, mens de største virksomheder med ansatte gik kraftigt tilbage, relativt set. (se figur 5.4, DM, p. 46) I hovedstaden var det især de mellemstore virksomheder, der gik tilbage (DM, kap. 5, note 10) p.g.a. specialiseringen. Her var væksten på de helt små og store virksomheder. (Underleverandører) Ser man på statistikken må det industrielle gennembrud i den danske møbelindustri siges at ligge mellem 1905 og 1915, forstået på den måde at arbejdet nu i markant omfang foregik på fabrikker, hvor snedkere før i en overgangsperiode havde kunnet købe maskinforarbejdede varer i trævarerfabrikker. Ser man på maskinkraft var der i København i 1907 i alt 17 dampmaskiner i møbelindustrien med i alt 161 HK. Eller næsten en tredjedel af den samlede maskinkraft i møbelindustrien. Stolefabrikkerne stod for lidt over halvdelen, både i København og i hele landet. (DM, s , 0,4 HK per arbejder, 4 x mere på stolefabrikkerne end på møbelsnedkerierne) Fra 1890erne til 1906 voksede møbelfremstillingen i bredden. Personalet næsten fordobledes (stigning på 86 %) frem til 1906 især i købstæderne og herefter stolefabrikkerne på landet. Samtidig udgjorde møbelindustrien 1/3 mod tidligere ¼ af den samlede træindustris produktion. Af indberetninger til Dansk Industriberetning kan man se, at en stadig større del af produktionen gik fra håndværksvirksomheder til fabrikker. Desuden flere fabrikker grundlagt af folk udenfor faget, f.eks. Magasins møbelfabrik i Landskronagade på Østerbro. Kun Magasins fabrik overlevede, mens de øvrige gik fallit. Magasin du Nords Møbelfabrik, opført 1898, var fra starten landets største for finere møbelarbejde. Mestrene skumlede over den, men svendene og fagforeningen jublede: I 1902 fik man forhandlet en 20 % højere timeløn og en arbejdsdag på 9 ½ time mod normalt 10 med fabrikken. I drift indtil (se DM s. 50). Kommodeslagteriet (d.o) samt andre ikke-faglige fabrikker, s Jens Warming: Danmarks Statistik, 1913, s

6 Teknologisk Institut, oprettet 1906, sigter bl.a. mod håndværksmestres uddannelse i brug af maskiner, bl.a. kurser for snedkere. Indførelse af kraftmaskiner, især elmotorer vinder kraftigt indpas under 1. Verdenskrigs gode konjunkturer, i København dog først for alvor efter 1920, hvor en krise indtræffer med stop i eksporten og i stedet voldsomt stigende import af udenlandske møbler. Stolefabrikker bliver presset og begynder en mere bred produktion efter Andre virksomheder samarbejder også med arkitekter i 20erne og 30erne, se DM, s Alfred D. Chandler: Teknologisk forklaring på den langsommere vækst og industrialisering i møbelbranchen end andre steder: Træindustrien var allerede mekaniseret i 1860erne, men på grund træarbejdets natur kunne gennemstrømningen af træarbejde kun øges ved ansættelse af flere folk og indsættelse af flere maskiner, men uden væsentlig øgning af produktiviteten. Dette forhold begrænsede det enkelte firmas størrelse og produktion. Der var ingen fordel ved at have en stor fabrik i denne produktion, idet enhedsomkostningerne ikke blev væsentligt mindre end i en mindre produktion. 6 Ifølge Chandler er det altså selve arbejdets natur, der forhindrer udvikling af storstilet masseproduktion i træfagene (på dette tidspunkt? IKEA begynder at lave flade pakker og give adgang til lageret i 1950erne og 60erne: se: Michael J. Ettama supplerer denne forklaring og antager at mekaniseringen var omvendt proportional med møblernes pris. Dyre møbler havde en udsmykning, der var for kompliceret at fremstille på maskine, men dannede samtidigt forbillede for billigere, mindre komplicerede møbler. Efterhånden som flere og simple møbler blev produceret tog brugen af maskiner til. 7 6 Alfred D. Chandler, Visible Hands. The Managerial Revolution in American Business, Cambridge, Mass. 1977, p Michael J. Ettama: Technological Innovation and Design Economics in American Furniture Manufacture of the Nineteenth Century, Winthertur Portfolio 16, 1981.

7 Design og funktion Fortegninger for håndværkere kendt fra slutningen af 1700-tallet, men på dette tidspunkt kritik af danske håndværkeres kreative evner. De aber bare efter de store mestre, hedder det hos Rawert 1850, p : Snedker-Foreningen til Kundskabens Udbredelse i Professionens Theorie senere Snedkernes Tegneforening stiftet på initiativ for Lasenius Kramp. Foreningen fik kolossal betydning for hovedstadens møbelsnedkere og det voksende miljø. C. B. Hansen og I. G. Lund (hvor Rud Rasmussen var ansat inden han startede eget firma) havde tæt forbindelse med foreningen og fik flere tegninger udgivet. Foreningens funktion var dobbelt: den opdragede de unge snedkere til selv at tegne og kende stil og konstruktion bedre, og leverede samtidig eksemplariske forlæg, ofte af præmierede møbler som de kunne arbejde videre med og kopiere på værkstederne. Desuden voksende samarbejde med arkitekter. Hetsch udgiver fortegninger for Haandværkere i årene og mod slutningen af århundredet er både Vilhelm Dahlerup og H. V. Brinkopff tilknyttet Snedkernes Tegneforening. Først med Thorvald Bindesbøll kommer imidlertid en arkitekt, der for alvor bryder med vante forestillinger om møbler. Han blev den førende kunstnermøbeldesigner i landet omkring år Men også andre faggrupper som kunstmalere designer, dog fortrinsvis til sig selv og bekendte. (bl.a. Joakim Skovgaard og Johan Rohde). På foranledning af RR og S & A Jensen fremstilles nogle af Bindesbølls møbler også som serievarer. Samarbejderne kan ses som forløbere for det udbyggede samarbejde mellem designere og møbelværksteder fra midten af 20erne og frem. Funktionalisme (Miehe van der Rohe): Løsninger skal være økonomiske, æstetiske og frem for alt logiske. Enhedsmøbler udvikles af Franz Shuster (bl.a.) som svar på 20ernes standardiseringstendenser og bygning af ensartede sociale boliger, der var mindre og derfor ikke passede til de traditionelle middelklassemøbler. Enhedsmøbler gør køberen i stand til at tilfredsstille en stor variation af møbleringsbehov med et lille antal grundelementer, hvoraf han kan udvælge og føje til rummets møblering, som han vil. Og det befrier ham fra møbelsætternes tyranni, da hvert møbel kan anvendes til mange forskellige praktiske formål. (efter Karl Mang: History of Modern Furniture, p Schuster arbejdede med følgende elementer: kasse, skuffe, hylde og sokkel. De tre første kunne udføres af møbelplade, det sidste af massivt træ. Kaare Klint hentede inspiration til sit reolsystem hos Schuster (tydeligt!). Funktionalismen ikke kun stil, men også krav til lys og rum, tid og hygiejne, samt sociale hensyn. Alle disse elementer påvirkede og havde afsmittende effekt på møbelproduktionen i videste forstand. Mindre dimensioner, afskaffelse af møbelsættere til gengæld for individuelt indkøbte møbler, der matchede. (Fra slagtersæt til enkeltmøbler). Heri lå en opfordring til etablering af fælles standarder for materiale- og farvesammensætning. Ikke dystre,

8 men lyse, lette og gerne lidt kølige farver. Desuden skulle konstruktionen frem i lyset. Møblerne skulle være ærlige. Færre stuepiger, mv. betød at hjemmene skulle være rationelt, så husmoderen kunne klare renholdelsen selv. Der foretoges ligefrem beregninger af, hvilke støvmængder man undgik ved enkle konstruktioner. Møblerne skulle desuden være billigere for at tilgodese det voksende sociale byggeri. Stiller samtidig krav til at rationalisere produktionen på møbelfabrikkerne. Snedkerlaugets Møbeludstillinger fra Den permanente Kaare Klint frem for alt betydning i forhold til standardisering som forudsætning for serieproduktion. Knirkende stil, ifølge DM, p. 92. Funktionalismens krav om enkeltmøbler frem for sæt stillede krav til kvaliteten, fordi man ikke længere solgte hele sæt til møbelhandlerne og mulighed for serieproduktion. Tendensen slår først for alvor igennem efter krigen og mindsker forskellene mellem specialfabrikker og traditionelle møbelværksteder, idet behovet for faglærte snedkere til at udføre finish på møblerne vokser på førstnævnte. Udstillingsaktiviteten og opmærksomheden på kvaliteten (ny forbrugerbevidsthed) pressede produktionen af møblerne. FDB satser fra 1942 på fremstilling af gode og formålstjenlige møbler til overkommelige priser. De hyrer Børge Mogensen som leder af en ny møbeltegnestue efter anbefaling fra Steen Eiler Rasmussen. I forsøgslejligheder udviklede man enkeltmøbler tilpasset en gennemsnitsfamilies behov. Både klassiske møbler, som pinde- og windsorstole, og byggemøbler inspireret af Klint. I 1947 køber FDB Tarm Stole- og Møbelfabriks nyopførte bygninger fra 1944 (efter en brand). Nye medarbejdere blev ansat, men arbejdet var stadigt meget håndværksbaseret. Man udviklede dog en maskine til at lave alle 10 huller i pindestolen på en arbejdsgang. Den virkede først da man lidt senere fik trykluft og stærkere bor. Efter 2. verdenskrig begynder man overalt at industrialisere møbelindustrien. Man kunne købe mange nye snedkermaskiner, men så snart en specialisering indfandt sig, måtte man selv udvikle maskiner. Både maskinelt og hvad modeltyper angik, stod man i et vadested. Hos FDB lavede man f.eks. i starten en række forskellige modeller, for at have noget for enhver smag, men indså efterhånden at lagerudgifterne blev for store og skar ned på antallet af modeller. Først i 1950erne rationaliserer man for alvor og fra 1962 indføres samlebåndsekspedition. Fritz Hansen i 1950erne: Succes med myren. Ny fabrikshal opføres med 3 hovedafdelinger: I den ene produceres stålrørsdele, i den anden lamineres og i den sidste foretoges afsluttende behandling: sprøjtelakering, tørring, efterslibning, montering og pakning. Samtidig forbedredes

9 effektiviteten med nye maskiner. En kopifræser kunne f.eks. fræse 3 ryglæn til stolen ud af gangen. Herved sparede man 20 arbejdsgange. Det tog 12 minutter. Eksportgennembrud i 1953, hvor eksporten fordobles og stiger gennem de følgende år. En blanding af held og forberedelse. Den amerikanske møbelindustri var ikke fulgt med ovenstående udvikling og her fandtes et marked for kvalitet og designede møbler. I de krigsførende lande tænkte man i første omgang på udvikling af andre typer produktion og derfor kunne danske møbelfabrikanter tage teten. På Snedkerlaugets Møbeludstillinger toppede Hans Wegner, Finn Juhl og Børge Mogensen i 1949 og samtidig dukkede formbøjede Myren og AX-stolene op. Den nordiske opmærksomhed på dansk møbeludvikling blev nu suppleret med en amerikansk, formidlet af prominente journalister og der arrangeredes udstillinger import af teaktræ til møbelindustrien, der herefter hurtigt bliver det foretrukne: I 1952 var halvdelen af møblerne på Sn. Mø. af teak, året efter 2/3. Samtidig forskellige mere eller mindre vellykkede initiativer for eksport til amerikansk marked. Eksporten stiger fra 9,8 mill. kr i 1953 til 257,7 mill. kr. i 1964 eller fra 0,5 til 3,5 % af den samlede eksport. Samtidig forsvandt mange små virksomheder og antallet af ansatte faldt fra til De københavnske møbelhåndværkere mærker presset og er splittet mellem forskellige strategier: satsning på unikamøbler, fabrikation af små håndlavede serier eller modelværksteder for den stigende fabrikation af møbler.

Møbelklassikere by Bernstorffsminde

Møbelklassikere by Bernstorffsminde Møbelklassikere by Bernstorffsminde Børge Mogensen Børge Mogensen (1914 1974) Møbeldesigner Langt de fleste kender Børge Mogensen af navn, møbeldesigneren, der i FDB-regi satte kvalitetsmøbler til fornuftige

Læs mere

nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12

nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12 nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12 DANSK DESIGN I SNEDKER KVALITET NYT NORDISK LANDKØKKEN FORM 12 NYT NORDISK LANDKØKKEN DANSK DESIGN I SNEDKER KVALITET Vi har klædt vores snedkerkøkkener i klassisk

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

ole wanscher moderne klassikere Nyt hos Carl Hansen & Søn Elegante skandinaviske klassikere. Cuba stolen Se også Morten Gøttlers Cuba stol.

ole wanscher moderne klassikere Nyt hos Carl Hansen & Søn Elegante skandinaviske klassikere. Cuba stolen Se også Morten Gøttlers Cuba stol. ole wanscher moderne klassikere Nyt hos Carl Hansen & Søn Elegante skandinaviske klassikere. Cuba stolen Se også Morten Gøttlers Cuba stol. every piece comes with a story Når du vælger et møbel fra Carl

Læs mere

FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429

FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429 FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429 SIGNATURE CHAIR KOMFORT OG ELEGANCE every piece comes with a story Når du vælger et møbel fra Carl Hansen & Søn, får du mere end bare et møbel. Du får en stolt tradition

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve 17 www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone 2 Bambus Bambus er

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum Danmarks Tekniske Museum E N E R G I & K R A F T Dampens kraft Kraften i hjertets muskler driver blodstrømmen, men dampstrømmens kraft driver stemplet i cylinderen Sådan beskriver forfatteren Johannes

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

CH22 LOUNGESTOL Design: Hans J. Wegner

CH22 LOUNGESTOL Design: Hans J. Wegner CH22 LOUNGESTOL Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Carl Hansen & Søn har genskabt Hans J. Wegners tidlige design, CH22 loungestolen, der er det første design Wegner udførte for Carl Hansen & Søn tilbage

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve Bambus Bambus er et produkt, hvis styrke er kendt verden over. Styrken gør bambus velegnet til bl.a. stilladser, bærende konstruktioner i huse, både, møbler og meget andet.

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Arbejdermuseet. Opgave projekt om industrialiseringen. Praktik i andre skoleformer Eva Björk

Arbejdermuseet. Opgave projekt om industrialiseringen. Praktik i andre skoleformer Eva Björk Arbejdermuseet Opgave projekt om industrialiseringen Praktik i andre skoleformer Eva Björk Løn og ligestilling Nedenunder finder du en tavle over hvad en kvinde, mand og barn tjente i gennemsnittet i timen.

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Hvor mennesker mødes

Hvor mennesker mødes Hvor mennesker mødes En uopslidelig klassiker I 1977 så det fleksible møbelprogram Fastoflex dagens lys. En på samme tid let og meget solid konstruktion grundet kombinationen af et gennemtænkt design og

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Verdens originale arkitekt lampe designet i 1937 af Jac Jacobsen

Verdens originale arkitekt lampe designet i 1937 af Jac Jacobsen Verdens originale arkitekt lampe designet i 1937 af Jac Jacobsen Unikt design, gode lysegenskaber og en fleksibel fjederbalanceret arm, har placeret L-1 blandt verdens all time klassikere. L-1 er et enestående

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

WEGNER DESIGN MERE END 100 ÅRS TRADITION FOR KVALITET

WEGNER DESIGN MERE END 100 ÅRS TRADITION FOR KVALITET WEGNER DESIGN MERE END 100 ÅRS TRADITION FOR KVALITET GETAMA DANMARK A/S er Danmark s ældste firma som producerer møbler designet af Hans J. Wegner. GETAMA blev grundlagt i 1899 og specialiserede sig dengang

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Fredericia Furniture Designdreven ledelse

Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture er en af Danmarks førende møbelproducenter og blev etableret i 1911 af N. P. Ravnsø under navnet Fredericia Stolefabrik. I 1955 overtog Andreas

Læs mere

Design, materialer og håndværk

Design, materialer og håndværk Borde Design, materialer og håndværk At lave et smukt bord er faktisk ikke så svært. Begynd med det bedste design. Kast et blik på Hans J. Wegners smukkeste arbejder. Bemærk den tidløse enkelhed og exceptionelle

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1

MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1 MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette hovedforløb beskæftiger vi os med: Tegne og tilrettelægge udførelsen af et mindre møbel med en skuffe med nedlagt lås og kanthængsel Maskinelle såvel som

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk KVALITET - Når det er bedst JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere jyskeudestuer.dk Inspiration Få naturen ind i dine egne stuer og forlæng sommeren! med

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Ikast Design Doors EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE

Ikast Design Doors EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE Ikast Design Doors EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE INDHOLD 3 Stil krav til dine indvendige døre de er som møbler i indretningen 4 Profil Line Design døre leg med profiler og få en anderledes dør 6 Profil Line

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Indretning af skolen Klasseværelset

Indretning af skolen Klasseværelset Indretning af skolen Klasseværelset SONESSON INDRETNING lære lytte planlægge opbevare udvikle Den kreative arbejdsplads for store og små Få arbejdsmiljøer skal tilfredsstille så mange forskellige behov

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE Vintereksamen / Winter exams 2009-2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 27803 Immaterialret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

ndividuelle jeans i standardiserede størrelser

ndividuelle jeans i standardiserede størrelser Artikel Af Anja Bisgaard Gaede My Star Denim & Uniqsize ndividuelle jeans i standardiserede størrelser Den tidligere ejer af Merrytime Claus Rusberg har knækket koden til, hvordan butikker kan servere

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

RIMME Med møbler fra Rimme s Møbelfabrik træder du ind i en verden af let og tidløst dansk design med flotte detaljer. Et RIMME møbel har sit udspring i den storslåede vestjyske natur med hede, hav og

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Arbejdsmedicinens historie er mere end 300 år gammel

Arbejdsmedicinens historie er mere end 300 år gammel Arbejdsmedicinens historie er mere end 300 år gammel Johan Hviid Andersen er blevet udnævnt til professor, og FOA Herning har været til tiltrædelsesforelæsning. Professoren blev budt velkommen af cheflæge

Læs mere

Opgaver til modul 4 Excel 97

Opgaver til modul 4 Excel 97 Opgaver til modul 4 Excel 97 De følgende opgaver kan løses ved hjælp af Microsoft Excel 97, eller med Excel 6.0 og 7.0. Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du kan få stillet

Læs mere

Varespecifikation for DANABLU

Varespecifikation for DANABLU Varespecifikation for DANABLU BGB 1. Navn Danablu 50+ eller Danablu 60+ (afhængig af fedtindholdet) 2. Beskrivelse af DANABLU Skimmelost, fuldfed eller ekstra fuldfed, halvfast til blød, blåskimmelmodnet,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere