- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård"

Transkript

1 - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

2 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7 Morten Nielsen side 8 William Halling side 9 Albrecht Christian Johansen Myhre side 10 Emanuel Tauber side 11 Peter Christian Kierkegaard side 12 Niels Erik Vangsted side 13 Iakob Kjellerup side 14 Heinrich Tønnies side 15 Christian Zinck side 16 Christoffer Strøyberg side 17 Marie Ree side 18 Kort over Almen Kirkegård side 19 Christen Winther Obel side 21 Poul Pagh side 22 Niels Peter Vang side 23 Niels August Eigenbroth side 24 Jørgen Berthelsen side 25 Henning Smith side 26 Harald Jensen side 27 Erik Jensen side 28 Vilh. (Vilhelm) Lassen og Marie Lassen side 29 JM (Immanuel) Stuhr side 30 William Stuhr side 31 Kathrine Ulkær side 32 Bernhard Thorsen side 33 Marius Andersen side 34 Gerhard Sophus Nielsen side 35 Bernhard Wosylus side 36 Kilder side 37 Nummeret øverst i højre side angiver placeringen af gravstedet på kortet! 1 på side 19 og 20. 1

3 - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Aalborgs kommunale kirkegårde er smukke åndehuller i byen og er i dag gode udflugtsmål, når du gerne vil være i rolige og grønne omgivelser. Almen Kirkegård er et sted med mange person- og kulturhistoriske minder. Går du rundt på kirkegården, genkender du måske flere navne fra byens gadeskilte og tænker: Hvorfor lægger de navne til gader i byen? Nogle af svarene finder du i dette hæfte, der fremstiller et mindre udvalg af kendte personer. De har bidraget til byens udvikling inden for historie, kultur, politik eller økonomisk virksomhed. Almen Kirkegård er byens ældste kirkegård. En vandring rundt på kirkegården, se kortet på midtersiden, giver mulighed for at se gravsteder og monumenter fra forskellige perioder i kirkegårdens historie. Aalborg Kommune herunder Park & Natur byder med dette hæfte velkommen til en vandring gennem Aalborgs historie. Mariann Nørgaard Rådmand Kirsten Lund Andersen Stadsgartner 2

4 Almen Kirkegårds historie i korte træk Almen Kirkegårds historie kan føres helt tilbage til slutningen af Middelalderen. Nedenstående beskriver i korthed udvidelser og bygningerne i kirkegårdens historie. Skt. Jørgens Kirkegård har ligget på hjørnet af Hasserisgade og Kirkegårdsgade siden slutningen af Middelalderen. På kirkegården har der også været en kirke, som for længst er blevet revet ned. I slutningen af Middelalderen er spedalskhed en frygtet og smitsom sygdom. For at undgå smitte isoleres de syge på Skt Jørgens gårde med tilhørende kirkegårde og kirker uden for byerne. I 1794 får Aalborg Stiftshospital kancelliets tilladelse til at anlægge en kirkegård uden for byen. Hospitalet ejer jord, Klostermarken, syd for Skt. Jørgens Kirkegård, og 3152 m 2 bliver udskilt herfra til formålet. Den nye kirkegård er et eftertragtet sidste hvilested blandt byens mere velstillede borgere. Der er nemlig ikke plads til flere kister under kirkegulvene, og det er ikke ønskeligt at blive begravet på de overfyldte bykirkegårde. De gode erfaringer med den nye Hospitalskirkegård betyder, at bystyret beslutter, at kirkegårdene ved Budolfi Kirke og Vor Frue Kirke skal nedlægges, og et behov for nye udvidelser opstår. I 1804 får byen kongelig tilladelse til, at en parcel ejet af Aalborg Stifthospital i tilknytning til Hospitalskirkegården overdrages til begravelsesplads. Kun det vestlige areal bliver udlagt til kirkegård, medens den sydlige del bliver udlejet indtil Beslutningen om denne udbygning finder sted lige før, et forbud mod fortsat at begrave i kirkerne bliver indført i I 1820 opstår der endnu engang behov for en udvidelse af kirkegården. Udvidelsen finder sted mod syd på det areal, som blev udlagt til formålet i I 1875 bliver kirkegården udvidet med et areal på 4764 m 2, der ligger syd for den udvidelse, der fandt sted i Fra 1870 vokser indbyggertallet i Aalborg på grund af industrialiseringen, og endnu en udvidelse bliver aktuel i Denne gang udvides kirkegården mod vest. Almen Kirkegård 1806 Hospitalskirkegård 1775 A B B Sct. Jørgens Kirkegård Udvidelse 1820 Udvidelse 1875 A: Jødekirkegård, 1810 B: Udvidelser, Udsnit af Almen Kirkegård med indtegning af udvidelser gennem kirkegårdens historie. Kilde: Aalborg bys kirkegårde N m 3

5 I forbindelse med denne udvidelse bliver kirkegården omkranset af en granitmur på syd-, nord- og vestsiden. Granitmuren fra 1882 Et nyt kirkegårdskapel bliver bygget i perioden til at afløse det i 1808 opførte kapel på Skt. Jørgens Kirkegård. Kapellet bygges i nyromansk stil og tegnes af arkitekten H.A. Boss. I 1931 omdannes en mindre sal i vestenden af kapellet til krematorium. Krematoriet er i funktion indtil 1969, da det bliver afløst af det nye krematorium på Østre Kirkegård. kirkegårdens vestdige og mod syd og øst så langt hospitalets jorde strækker sig. I 1922 beslutter Aalborg Byråd, at Kong Christians Allé skal føres igennem til Hobrovej og køber m 2 til formålet. Den 13. september 1939 får Ligbrændingsforeningen kirkegårdsbestyrelsens tilladelse til at bygge et kolumbarium, som er en bygning, hvor urnerne opstilles i nicher i bygningens vægge. Det bliver indviet i I 1999 bliver kolumbariet lukket, og de sidste urner flyttes. Kolumbariet bygget 1941 I 1959 bygges en administrationsbygning med redskabsrum, tegnet af arkitekten H. Schultz, som i dag anvendes til mandskabs- og redskabsrum. Administrationen er i dag flyttet til Teknik- og Miljøforvaltningen. Kapellet, udført i perioden En kraftig udbygning af Vestbyen og byggeriet af Vor Frelser Kirke i 1901 medfører et behov for en sidste udvidelse af Almen Kirkegård. Denne udvidelse begrænses af en linie, der følger Mandskabs- og redskabsrum 4

6 Frants Thestrup, Biskop, folkeoplysning, ungdomsbibliotek.! 1 Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedarkivet Frants Thestrup læser først hebræisk, filosofi og medicin, før han læser teologi. Som 22-årig bliver han rektor for den forfaldne latinskole i Nyborg, som han genrejser. Han bliver i 1684 sognepræst på Lolland, hvor han erfarer ungdommens uvidenhed og indfører undervisning i den lille katekismus. I 1698 kommer han til Helliggejstkirken i København. Her er det for den første kirkeskole i sognet, at Thestrups indsats bliver en milepæl i Københavns skolevæsens historie. Børnene modtager både gratis undervisning, klæder og mad. Han kommer i 1709 til Aalborg, hvor han er biskop til sin død i I Aalborg fortsætter han med undervisning i den lille katekismus. Thestrups ønske om at udbrede lærdom til ungdommen kommer også til udtryk i hans indsats for at forny en gammel bogsamlig bag alteret i Budolfi Kirke. Det bliver til Aalborgs første offentlige bibliotek til brug for ungdommens studier. En samling fredagsprædikener viser Thestrups fromhed. Thestrup og hans familie har ligget begravet i et særligt gravkammer bag alteret i Budolfi Kirke indtil kirken udvides i Biskop Thestrups - Familiebegravelse. - Frants Thestrup - f. d. 5. Juli d.d. 17. Aug Biskop over Aalborg Stift

7 Ole Nielsen Føltved, Præst i Baptistkirken! 2 Ole Nielsen Føltved kommer fra et husmandsbrug i Skæve i Vendsyssel. Han bliver soldat, uddannet til underofficer og i 1825 udnævnt til kommandersergent. Hans chefer er fuldt ud tilfredse med ham, og han nyder almindeligt respekt i byen. Commandeersergeant og Dannebrogsmand - Ole Nielsen Føltved - født d. 13 april død d. 11. Febr Dit Minde lever. Han er åndeligt interesseret, og inspireret af den baptistiske bevægelse bliver han og hans kone sammen med fem andre voksendøbt i Især de møder, som han holder, vækker utilfredshed hos biskoppen. Han bliver idømt store bøder, som slutter med udpantning og afskedigelse. Med hjælp fra Baptistsamfundet i København og Hamborg bliver han ansat som baptistisk missionær for Jylland og bevilget en årlig sum penge til at forsørge sin store familie med. Han bliver i 1847 udnævnt til præst. Hans mødevirksomhed i Vendsyssel og Himmerland har sikkert været medvirkende til, at Baptistkirken i Danmark, der er den ældste frikirke i landet, har opnået sin største udbredelse i Nordjylland. Føltveds Passage, en sidegade til Niels Ebbesens Gade i Aalborgs midtby, er opkaldt efter ham. Her hviler Støvet af den første nordjyske - Baptistmenigheds - Forstander - Ole Nielsen Føltved - * og Hustru - Mariane f. Ditlev - * Hebr Rejst af de nordjyske Baptister Baptistkirken i Nørresundby 6

8 Louis le Normand de Bretteville, Oberst, Æresborger, Tivoli Karolinelund! 3 Louis le Normand de Brettevilles far er officer i Ludvig 16.s hær i 1788 under den franske revolution. Familien må flygte, og under flugten dør to af de seks børn og moderen. Louis bliver i 1794 genforenet med faderen i København. De flytter til stiftamtmanden på Fyn, hvor faderen underviser Louis privat. Ved hjælp af gode forbindelser bliver han frikorporal ved infanteriregimentet i Aalborg i Louis le Normand de Bretteville med datteren Lodovica Foto: N. Alstrup Han bliver oberst i 1842 og med bl.a. egne midler, 1600 rigsdaler, er han med til at gøre et militært område til en smuk park, det som i dag hedder Tivoli Karolinelund. For denne bedrift udnævnes han til æresborger i byen i Han gør en betydelig indsats for, at byen bevarer sit musikkorps i 1842, da regimentet reduceres til en bataljon og derfor vil miste korpset. Tivoli Karolinelund malet ca. 1890, signeret A. G. Maleriet kan ses på Aalborg Historiske Museum. Inden for det humanitære område yder han en stor indsats for at hjælpen kommer frem til sårede soldater i slaget ved Holsten i Brettevillesgade ved Østerbro er opkaldt efter ham. Gravstenen er flyttet fra sin oprindelige plads. Oberst - Louis le Normand - de Bretteville Ridder og Dannebrogsmand - Æresborger af Aalborg. - født i Normandiet d. 9. Decbr død i Aalborg d. 8. Novbr Dit Minde bevares i Kjærlighed. 7

9 Morten Nielsen, Frihedskæmper, digter! 4 Foto: Bjarne Nielsen Brovst Morten Nielsen er vokset op i Aalborg. Efter studentereksamen i 1940 tager han til København for at læse sammenlignende litteraturvidenskab ved universitetet i byen. Utilfredshed med dansk underskrivelse af en pagt mod Sovjetunionen og Kommunistisk Internationale gør ham til modstandsmand, hvor han bliver aktiv som skribent og engageret i flygtningetransporter. Han skriver i de illegale blade Frihedsstøtten og Dansk Månedspost samt digte i tidsskriftet Vild Hvede. I 1943 udkommer hans digtsamling Krigere uden Våben. Temaerne i digtene er angsten, døden, kærligheden og øjeblikkets lykke. Det er ikke i kamp, at Morten Nielsen falder som frihedskæmper, men ved et vådeskud under en våbentransport. Morten Nielsens Vej tæt ved Skalborg Kirke er opkaldt efter digteren. Kendetegnende for Morten Nielsens poesi er rim og rytme, som han stadig er kendt for. Honorarerne fra udgivelser af digtsamlinger og brevsamlinger danner i dag kapitalen i Morten Nielsens Mindelegat, som især tildeles unge lyrikere. 8

10 William Halling, Brigadér, godsejer, Hallings Gård! 5 I 1773 vender han hjem med en meget stor formue, som han bl.a. køber en titel (brigadér) og en herregård på Vejleegnen for. I 1776 køber han Dronninglund Slot med tilhørende avlsgård og bøndergods samt Dronninggård. Han er mest kendt som en brutal godsejer med et minimum af tålmodighed, men også som en reformivrig og fremsynet jordbesidder. I 1783 køber han det nyopførte, palæagtige hus, som i dag er kendt som Hallings Gård, beliggende på Vesterbro, og bruger huset som vinterbolig. Den smukke port med ansigter og guirlander er fra Hallings tid. Foto: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg William Halling er præstesøn fra Hårslev på Sjælland og kommer i latinskole, men studier og skoleliv er ikke sagen for ham. Han er tværtimod en kvik og kraftig fyr, der slås med gadedrengene. I 1760 ankommer han til Sydøstindien i tjeneste hos Dansk Ostindisk Selskab. Her kommer han i engelsk kolonitjeneste, som ledes af hårde og ubarmhjertige mænd, og han tjener mange penge i denne tjeneste, sandsynligvis ved bestikkelse og korruption. På søjle relief: Herkules i egekrans. På hver side af Herkules: BESTEMT- HED MAN- DENS SANDE WÆRD. Foran: Föd - den 19. Mai 1744/ - död - den 2. April Højre side: En elsket Faders ærværdige Minde/ Helliget/ af hans taknemlige Börn. Vestre side: Ridder/ Brigadeer/ Herre til Dronninglund. 9

11 Albrecht Christian Johansen Myhre, Bataljonschef, landinspektør, plantningssagen i Nordjylland! 6 Foto: H. Tønnies Albrecht Christian Johansen Myhre er søn af en kaptajn og kommer fra København. Han uddannes både indenfor militæret og som landinspektør. Han gør en fortjenstfuld indsats i Treårskrigen fra 1848 til 1850 og slutter sin karriere i militæret som bataljonschef i Aalborg i Han er landinspektør i Aalborg fra 1851 til 1894, kun afbrudt af sin tjeneste som oberst i krigen i Myhres hjertebarn er plantningssagen. I det ellers træfattige Nordjylland overbeviser han landmændene om at plante læhegn for at imødegå sandfygning, og han er Hedeselskabets repræsentant i Nordjylland. Han er en af initiativtagerne til stiftelsen af Aalborg og Nibe med Omegns Plantningsforening i 1889, som i løbet af fem år sørger for, at en million træer bliver plantet på egnen. Oberst Myhres Vej fører op til Bejsebakken, hvis beplantning også er fremmet af obersten og sat i gang i Her er der rejst en mindesten for ham. Oberst A.C.J. Myhre - R.af D. og Dbmd. * 22 d December d februar

12 Emanuel Tauber, Rektor, stiftsbiblioteket, sparekassen, personalhistoriker! 7 Emanuel Tauber vokser op i Roskilde, hvor faderen er rektor på katedralskolen. Efter studentereksamen i 1793 læser Tauber teologi i to år på universitetet, efterfulgt af et års ophold på det pædagogiske seminar i København. Han kommer tilbage til Roskilde Katedralskole, hvor han er lærer i de næste ti år. Faderen, der har været elev på katedralskolen i Aalborg påvirker sønnen til at tage imod et tilbud om at blive rektor for den forfaldne skole i byen i Med sin faglige dygtighed og med sine humane egenskaber formår han at genoprette skolens gode omdømme. Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedarkivet Ved oprettelsen i 1818 af det første stiftbibliotek i Jylland med udlån har Tauber ansvaret for indsamling og registrering af bøger, og ved hans tilbagetræden som rektor i 1845 har biblioteket en samling på over bøger. Fra 1824 til 1841 er han medlem af direktionen for den første sparekasse i Jylland, som i dag hedder Spar Nord. Tauber er også personalhistoriker og bidrager bl.a. til en optegnelse over embedsmænd i Aalborg. Aalborg Katedralskole har i perioden til huse i Helligåndsklostret, der ligger på C. W. Obels Plads. Emanuel Tauber - Professor Rector ved Latinskolen i Aalborg - Etatsraad, Ridder af Dannebroge. - født i Roskilde 5. Juni 1776, - død i Aalborg 31. Janr Dette Minde er sat af Venner og Disciple. 11

13 Peter Christian Kierkegaard, Biskop, kulturminister, valgmenighedslov! 8 Peter Kristian Kierkegaard er bror til den kendte filosof Søren Kierkegaard. Brødrene er påvirkede af faderens barske barndomsoplevelser på heden ved Skjern, hvor faderen forbander Helligånden. For at andre børn ikke skal have samme vilkår under deres opvækst, giver Peter Cristian Kierkegaard, biskop , pengegaver til fattige børn. Herved undgår de at blive hyrder efter en tidlig konfirmation og kan i stedet passe deres skolegang. I de yngre år bliver han student i 1822 og tager teologisk eksamen i I 1836 udarbejder han en videnskabelig afhandling om Grundtvigianisme og bliver en af kirkeretningens videnskabelige forkæmpere. Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedarkivet På korsarm: Jesu - Ja Du kan det mage at vi Døden ej skal smage - Du Betalte Syndens Sold. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig * Salmedigter, præst, historiker, politiker, pædagog og filolog. Grundtvig fornyer dansk folkelighed og kristendom. Han lægger navn til Grundtvigianisme og er en af igangsætterne til folkehøjskolen. Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedarkivet Kirkeminister bliver han i 1867, alene med ansvar for vedtagelsen af en valgmenighedslov. Som biskop er han også kendt for at højne standarden i kirke og skole og kommer jævnlig i Aalborg Fattiggård, hvor han prædiker for de fattige, fordi de er særligt forladte og omsorgsløse i kristelig forstand. Sophie Henriette Kierkegaard, - f. Glahn, - * 14. Mai 1809, Juni Juni 1881./ - Peter Christian Kierkegaard, - * 6. Juli 1805, Februar Gud er større end vort Hjerte. - Poul Egede Kierkegaard - * 27. Marts Februar

14 Niels Erik Vangsted, Frihedskæmper! 9 Niels Erik Vangsted, bankuddannet, spejderfører og medlem af Dansk Samling. Han er kendt i spejderkredse som en rolig, målbevidst og livsglad kammerat, og om forholdet til tyskerne siger han: Det er fejt politik udadtil at lade som om, vi holder med tyskerne og samtidig i smug holde kaffekanden parat til den dag, de engelske soldater kommer. Foto: Karner Sammen med en spejderkammerat udfører han jernbanesabotager og deltager i modtagelsen af sabotagemateriel. Under en aktion bliver hans gruppe afsløret af værnemagtssoldater og forfulgt. Ved Hollandhus i Rold Skov bliver gruppen indhentet, og Niels Erik falder i den første væbnede kamp d. 18.august På dette tidspunkt er samarbejdspolitikken under stærkt pres, og Niels Eriks begravelse bliver hemmeligholdt for at mindske risikoen for uro. Alligevel opstår der generalstrejke og optøjer, som er meget blodige. Sammen med andre begivenheder medfører begravelsen, at den danske regering afbryder samarbejdet med besættelsesmagten d. 29. august Trods bestræbelser på hemmeligholdelse af Niels Erik Vangsteds begravelse, der foregår kl om morgenen den 23. august 1943, lykkes det ikke at hindre et massivt menneskeopbud om eftermiddagen. Foto: Harry Dalby 13

15 Iacob Kjellerup, Købmand, formand for handelsstandsforeningen , medstifter af Aalborg Bys og Omegns Sparekasse! 10 Iakob Kjellerup er søn af en købmand fra Århus og bliver uddannet til faget i Aalborg. Han er ansat hos sin bror, købmand Lauritz Kjellerup fra 1779 til 1785, og etablerer sig som købmand i byen i Han driver fra 1785 til 1820 stor handel med bl.a. korn og sild i ind- og udlandet og formår, trods krige fra 1807 til 1814 og statsbankerotten i 1813, at tjene mange penge. Han fører selv noget korrespondance på engelsk og tysk og sikrer, at hans lærlinge bliver undervist i sprogene. Maleriet ejes af Apoteker S. C. Strøybergs Fond. Foto:Jan Slot-Carlsen Han er formand for Aalborg Handelsstandsforening i perioden 1813 til Trods landbrugskrise spiller han i 1824 sammen med Emanuel Tauber en central rolle i oprettelsen af Aalborg Bys og Omegns Sparekasse (i dag Spar Nord), og sparekassen har sit første lokale i Kjellerups gård i Vesterå fra 1824 til Kjellerupsgade er opkaldt efter brødrene Lauritz og Iacob Kjellerup. Gravstenen er flyttet fra sin oprindelige plads. Til Minde over Justitsraad - Forligelses Commissair og Kiøbmand - Iacob Kiellerup, Eier af Wisborg Gaard/ fød i Aarhus d. 9. Marz død i Aalborg d. 29. Oktober Han blev Borger og Handelsmand i Aalborg givt samme Aar med jomfrue - Elisabeth Berlin, - som Døden efter 28 Dages Ægteskab berøvede ham - derpaa givt anden Gang Aaret med jomfrue - Riise Winde, - og med hende hvem Forsynet efter 13 - Aars lykkeligt Ægteskab bortkaldte - Fader til 4 Sønner og 3 Døttre - med utrættelig Virksomhed og Retskaffenhed - forhvervede han sig i hoi Grad - Medborgernes Agtelse - og i Sandhed udmærket Borgerhæder - 1 efterlevende Søn og 2 Døttre - med 4 Børnebørn - velsigne hans Minde. 14

16 Heinrich Tønnies, Fotograf, visitkort, lokalhistoriske billeder! 11 Foto: H. Tønnies Tønnies kommer som glasmaler til glasværket Conradsminde i Himmerland i 1847 fra egnen syd for Hannover. I 1855 kommer han til Aalborg. Inspireret af berlineren C. Fritsche begynder han at fotografere og køber i 1856 Fritsches atelier. Han bliver senere uddannet i København. Han har et overlegent optisk udstyr og fremkalder visitkort efter vådplademetoden, som i 1883 bliver udskiftet med præfabrikerede tørre plader. Netop fotografering til visitkort bliver Tønnies største forretningsområde, fordi billederne kan fremstilles til en pris, som folk fra de fleste samfundsgrupper kan betale. Foto: H. Tønnies I 1974 viser den amerikanske fotograf Alexander Allan interesse for Tønnies visitkort og udvælger 100 billeder, som han forstørrer og reparerer til en udstilling i Aalborg. En bog med 58 af disse billeder bliver udgivet på et amerikansk forlag. Tønnies er også kendt for sine lokalhistoriske billeder fra Aalborg, og interessant er billedserien fra opførelsen af ståljernbanebroen i 1874, bearbejdet i et mørkekammer fra en pram på fjorden. Fotograf - Heinrich Tønnies - født den 10. Mai død den 11. December og Hustru - Emma Tønnies - født Möller - født den 25. December død den 1. August

17 Christian Zinck, Smed og Godthåb Hammerværk! 12 Lokalhistorisk Forening For Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne Christian Zinck er søn af den tysker, der leder kanalbyggeriet i Gudumholm, og for dette arbejde får faderen en jordlod i Sejlflod. Christian uddannes til smed og etablerer en lille smedje på faderens ejendom. Han har mod på at fremstille nye svingplove af jern til at erstatte de gamle hjulplove af træ og får succes med denne produktion. For at øge produktionen anlægger han et hammerværk ved en lille kildebæk i Sejlflod, men får snart behov for mere vandkraft. Han forpagter Godthåb Papirmølle, som han omdanner til et hammerværk i Christian Zinck og efterkommere udvider produktionen med andre redskaber og værktøjer indtil 1987, hvor virksomheden fusioneres med Lysbro i Silkeborg. De fredede bygninger er indrettet til museum. Der er rejst sag om landskabsfredning med henblik på at bevare hammerværket som eksempel på et af de få helstøbte tidlige industrianlæg i Danmark med vandveje, bygninger og inventar. Zincksvej i Godthåb er opkaldt efter Christian Zinck. Fabrikant Christian Zinck af Godthåb Hammerværk * Ane Zinck f. Larsdatter * Godthåb Hammerværk er i dag indrettet som industrimuseum med en fast udstilling af værktøjer og redskaber. Bygninger, maskiner og vandkraftanlæg er restaureret. 16

18 Christoffer Strøyberg, Apoteker i Jens Bangs Stenhus Christoffer Strøyberg er den første i slægten Strøyberg, der er apoteker på Svaneapoteket i Jens Bangs Stenhus. I 1818 tager han apotekereksamen med udmærkelse. Efter ansættelse som provisor i Odense i nogle år kommer han i 1829 til Svaneapoteket. Året efter bliver han gift med apotekerens enke Else Johanne Kjellerup, der er købmand Iakob Kjellerups datter. Med penge fra Kjellerupfamilien fortsætter han restaurering og modernisering af apoteket. Han er anerkendt uden for apoteket, som medlem af Danmarks Apotekerforenings bestyrelse. Han støtter en del foreninger inden for oldtidsvidenskab og kunst, og han yder hjælp til de fattige i byen. Sammen med stat, kommune og Ny Carlsbergfond investerer hans barnebarn Valdemar Strøyberg et stort beløb i restaurering af Jens Bangs Stenhus i Oldebarnet, apotekeren Sigurd Carl Strøyberg, overdrager i 1973 huset til en fond med henblik på bevaring af det gamle hus. I huset er der i dag et museum med genstande fra apoteket. Strøybergsvej i Hasseris og haveselskabet Strøybergs Minde er opkaldt efter Christoffer Strøyberg.! 13 Jens Bangs Stenhus bliver opført i af den stenrige storkøbmand Jens Bang. Med sine fem etager har huset været storslået i datidens bybillede. Cancelliraad - Apotheker R. af D. - Chr. Strøyberg - født i Sønderborg - f. 11. August død i Aalborg - d. 23. Januar 1847 Else - Joh. Strøyberg - født Kjellerup - født i Aalborg - f. 11. August død samsteds d. 19. Octbr

19 Marie Ree, Eneindehaver af Aalborg Stiftstidende Foto: H. Tønnies Marie Ree vokser op i Odense, hvor faderen er redaktør. Hun bliver som knap 17-årig gift med redaktøren for Aalborg Stiftstidende, venstrepolitikeren Bernhard Ree. Han bliver erklæret sindssyg og dør på sindssygehospitalet i Århus i Få år efter i 1872 bliver Marie Ree eneindehaver af Aalborg Stiftstidende med privilegiet til at offentliggøre bekendtgørelser og annoncer. Hun fastholder Bernhard Ree s redaktionelle linie. Flere gange må hun afskedige sine redaktører for at bevare sit privilegium, fordi højreregeringen er utilfreds med avisens kritiske holdninger. Tilskyndet af hende argumenterer bladet fra slutningen af 1880 erne for kvinders stemmeret og til at bringe kvindesagsspørgsmål i bladet. Sønnen Theodors død i 24-års alderen påvirker hende bl.a. til at tage imod en plejesøn, Carl Bratli, der bliver en kendt sprogvidenskabelig og historisk forfatter. Efter Maries død bliver villaen, Hasserisvej 126 i Hasseris, til et drengehjem til minde om sønnen. I dag er det behandlingshjemmet Theodorsminde, der bærer sønnens navn.! 14 Aalborg Stiftstidende den 13. august 1900 Nordjyske Cand. Polit. - Theodor Seedorff-Ree. - Død i Aalborg 8. Dcbr kun 24 Aar gammel. - Hoit elsket og dybt savnet. - Og hans Moder - Marie Ree, - født Seedorff. - Udgiverinde af - Aalborg Stiftstidende. - Født 1. Mai Død 13. Avgust Dit Minde vil leve i kjærlighed - og Taknemmelighed. På postament: Hvad er den Frommes Død?- en Aftenrøde - en Dæmning mellem lette Skyers Krans. - Et skjær, der lyser Morgenen imøde - og tænder Livets Sol med evig Glans. 18

20 19

21 20

22 Poul Pagh, Købmand, skibsreder, legatstifter Foto: H. Tønnies! 15 Poul Pagh er født og opvokset ved Fredericia. I konfirmationsalderen kommer han til Aalborg og bliver lærling hos købmand Broder Møller i Slotsgade. I 1827 tager han borgerskab som købmand og lejer en købmandsgård i Vesterå med færgebro og kro. Han køber gården i 1831 og udvider aktiviteterne med rederivirksomhed og skibsværft. Han handler også med korn, men han taber mange penge på disse handler på grund af egen spekulation, og skifter derfor kurs. Nu satser han på tømmerhandel, hvilket bliver en god forretning for ham og fortsætter med rederivirksomhed. I 1857 køber han den vindmølle, der blev anlagt i 1831, hvor Poul Paghs Gade nu ligger og anlægger den første dampmølle af sin art i Nordjylland. I 1856 tager han initiativ til stiftelsen af Aalborg Købmænds Hjælpekasse, hvis penge skal gavne medlemmer, enker og børn efter købmænd. Af sin egen formue stifter han et betydeligt legat for Aalborgs fattige. Kjøbmand Skibsrheder - Dampmølleeier - Ridder af Dannebrog. - Poul Pagh - født 1796, død 1870, - og Hustrue - Anette Hoffmann - født den 5. Novbr. 1810, død den 9. Septbr deres Familiebegravelse. 21

23 Christen Winther Obel, Tobaksfabrikant, overformynder! 16 Foto: H. Tønnies Christen Winther Obel er 6. slægtled i en præsteslægt. Han er søn af tobaksfabrikant Frederik Christian Obel, den første i Obelslægten, der driver tobaksfabrik. Faderen overtager ledelsen af tobaksfabrikken i 1799 og driver den med stor dygtighed, men dør allerede i Christen Winther Obel bliver tobakspindersvend efter læretid hos sin stedfar. Han udfører i 1824 et mesterstykke med karakteren meget godt og optages i Københavns Tobakspinderlaug. Som 28-årig bliver han daglig leder efter stedfaderens død i 1828 og navngiver samme år fabrikken C.W. Obels Cigar- og Tobaksfabrikker. Christen Winther Obel har flere tillidshverv i Aalborg, bl.a.overformynder i nogle år. Efterkommere er gravlagt på familiegravstedet på nordsiden af øst-vest muren omtrent midt på kirkegården. I anledning af fabrikkens 150 års jubilæum i 1937 tager Klostertorvet, hvor fabrikken har ligget indtil 1891, navneændring til C. W. Obels Plads til minde om Christen Winther Obels barnebarn af samme navn. Foto: Aalborg Stadsarkiv Tobaksfabrikant - Christen Winther Obel - født 30. Septbr død 8. Jan og Hustru - Barbra Obel født Herskind - født 13. Marts 1808, død 28. Juni Velsignet være Eders Minde! 22

24 Niels Peter Vang, Murermester, teglværk, cementproduktion Niels Peter Vang anlægger i 1848 et teglværk, Vangsminde, tæt ved Østre Anlæg. Der fremstiller han også cement, og i 1854 får han eneret på at fremstille cement af ler fra Thy og kalk.! 17 Cementen hærder ved læskning og bliver benyttet til havneanlæggene i Aalborg i Ifølge Aalborg Stiftstidende hører murermester Vangs byggeforetagender, cementfabrik og teglværk til byens betydeligste virksomheder i Omkring 1860 bliver der hvert år fremstillet 1000 tønder cement. I 1863 bliver 105 tønder cement kaldt Aalborg Portland Cement. Vang har succes med sin virksomhed, og i 1856 køber han teglværket Godthåb ved Kjærs Mølle syd for byen. Til teglværket hører 3 stenovne, hvor der på en gang kan brændes cirka sten. I 1872 køber han Lambert Bonnesens skibsværft, som hans sønner sammen med Lambert Bonnesens søstersønner overtager i Gaden Muurmester og fabrikant - Niels Peter Vang - født Vangs Allé er opkaldt efter Niels Peter Vang. i Aalborg 4. februar død i Kjøbenhavn 25. Mai og Hustru - Dorthea Christence - født Bonnesen - født i Aalborg 11. November død sammesteds 29. November Skibsbygger - Frederik Vang - f. i Aalborg 25. Juli 1848, - d. i Aarhus 25. Marts Julius Vang - født i Aalborg 23. Marts død samst. 7. juli Jens Kristian Vang - f. 15. Aug d. 18. Juni Fabrikant - Chr. Theodor Vang - født i Aalborg - 1. Decbr død i Kjøbenhavn 1. Mai og Hustru - Elisabeth Vang - f. Holk - født i Odder 28. Septbr død Vangs Teglværk fra 1900 Foto: H. Tønnies i København 14. April

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger Legater historisk Aalborg Katedralskoles Fællesfond. Midlerne til fonden er blevet skabt gennem Aalborg Katedralskoles historie af fremsynede, gavmilde eller taknemmelige mænd og kvinder, som gennem årene

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Papirmagerne og Mundus familien.

Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne var oprindelig håndværkere med forbindelse til Tyskland, men omkring 1820 brød de danske papirmagere med de tyske laug og derefter havde papirmagerne ikke

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere