- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård"

Transkript

1 - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

2 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7 Morten Nielsen side 8 William Halling side 9 Albrecht Christian Johansen Myhre side 10 Emanuel Tauber side 11 Peter Christian Kierkegaard side 12 Niels Erik Vangsted side 13 Iakob Kjellerup side 14 Heinrich Tønnies side 15 Christian Zinck side 16 Christoffer Strøyberg side 17 Marie Ree side 18 Kort over Almen Kirkegård side 19 Christen Winther Obel side 21 Poul Pagh side 22 Niels Peter Vang side 23 Niels August Eigenbroth side 24 Jørgen Berthelsen side 25 Henning Smith side 26 Harald Jensen side 27 Erik Jensen side 28 Vilh. (Vilhelm) Lassen og Marie Lassen side 29 JM (Immanuel) Stuhr side 30 William Stuhr side 31 Kathrine Ulkær side 32 Bernhard Thorsen side 33 Marius Andersen side 34 Gerhard Sophus Nielsen side 35 Bernhard Wosylus side 36 Kilder side 37 Nummeret øverst i højre side angiver placeringen af gravstedet på kortet! 1 på side 19 og 20. 1

3 - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Aalborgs kommunale kirkegårde er smukke åndehuller i byen og er i dag gode udflugtsmål, når du gerne vil være i rolige og grønne omgivelser. Almen Kirkegård er et sted med mange person- og kulturhistoriske minder. Går du rundt på kirkegården, genkender du måske flere navne fra byens gadeskilte og tænker: Hvorfor lægger de navne til gader i byen? Nogle af svarene finder du i dette hæfte, der fremstiller et mindre udvalg af kendte personer. De har bidraget til byens udvikling inden for historie, kultur, politik eller økonomisk virksomhed. Almen Kirkegård er byens ældste kirkegård. En vandring rundt på kirkegården, se kortet på midtersiden, giver mulighed for at se gravsteder og monumenter fra forskellige perioder i kirkegårdens historie. Aalborg Kommune herunder Park & Natur byder med dette hæfte velkommen til en vandring gennem Aalborgs historie. Mariann Nørgaard Rådmand Kirsten Lund Andersen Stadsgartner 2

4 Almen Kirkegårds historie i korte træk Almen Kirkegårds historie kan føres helt tilbage til slutningen af Middelalderen. Nedenstående beskriver i korthed udvidelser og bygningerne i kirkegårdens historie. Skt. Jørgens Kirkegård har ligget på hjørnet af Hasserisgade og Kirkegårdsgade siden slutningen af Middelalderen. På kirkegården har der også været en kirke, som for længst er blevet revet ned. I slutningen af Middelalderen er spedalskhed en frygtet og smitsom sygdom. For at undgå smitte isoleres de syge på Skt Jørgens gårde med tilhørende kirkegårde og kirker uden for byerne. I 1794 får Aalborg Stiftshospital kancelliets tilladelse til at anlægge en kirkegård uden for byen. Hospitalet ejer jord, Klostermarken, syd for Skt. Jørgens Kirkegård, og 3152 m 2 bliver udskilt herfra til formålet. Den nye kirkegård er et eftertragtet sidste hvilested blandt byens mere velstillede borgere. Der er nemlig ikke plads til flere kister under kirkegulvene, og det er ikke ønskeligt at blive begravet på de overfyldte bykirkegårde. De gode erfaringer med den nye Hospitalskirkegård betyder, at bystyret beslutter, at kirkegårdene ved Budolfi Kirke og Vor Frue Kirke skal nedlægges, og et behov for nye udvidelser opstår. I 1804 får byen kongelig tilladelse til, at en parcel ejet af Aalborg Stifthospital i tilknytning til Hospitalskirkegården overdrages til begravelsesplads. Kun det vestlige areal bliver udlagt til kirkegård, medens den sydlige del bliver udlejet indtil Beslutningen om denne udbygning finder sted lige før, et forbud mod fortsat at begrave i kirkerne bliver indført i I 1820 opstår der endnu engang behov for en udvidelse af kirkegården. Udvidelsen finder sted mod syd på det areal, som blev udlagt til formålet i I 1875 bliver kirkegården udvidet med et areal på 4764 m 2, der ligger syd for den udvidelse, der fandt sted i Fra 1870 vokser indbyggertallet i Aalborg på grund af industrialiseringen, og endnu en udvidelse bliver aktuel i Denne gang udvides kirkegården mod vest. Almen Kirkegård 1806 Hospitalskirkegård 1775 A B B Sct. Jørgens Kirkegård Udvidelse 1820 Udvidelse 1875 A: Jødekirkegård, 1810 B: Udvidelser, Udsnit af Almen Kirkegård med indtegning af udvidelser gennem kirkegårdens historie. Kilde: Aalborg bys kirkegårde N m 3

5 I forbindelse med denne udvidelse bliver kirkegården omkranset af en granitmur på syd-, nord- og vestsiden. Granitmuren fra 1882 Et nyt kirkegårdskapel bliver bygget i perioden til at afløse det i 1808 opførte kapel på Skt. Jørgens Kirkegård. Kapellet bygges i nyromansk stil og tegnes af arkitekten H.A. Boss. I 1931 omdannes en mindre sal i vestenden af kapellet til krematorium. Krematoriet er i funktion indtil 1969, da det bliver afløst af det nye krematorium på Østre Kirkegård. kirkegårdens vestdige og mod syd og øst så langt hospitalets jorde strækker sig. I 1922 beslutter Aalborg Byråd, at Kong Christians Allé skal føres igennem til Hobrovej og køber m 2 til formålet. Den 13. september 1939 får Ligbrændingsforeningen kirkegårdsbestyrelsens tilladelse til at bygge et kolumbarium, som er en bygning, hvor urnerne opstilles i nicher i bygningens vægge. Det bliver indviet i I 1999 bliver kolumbariet lukket, og de sidste urner flyttes. Kolumbariet bygget 1941 I 1959 bygges en administrationsbygning med redskabsrum, tegnet af arkitekten H. Schultz, som i dag anvendes til mandskabs- og redskabsrum. Administrationen er i dag flyttet til Teknik- og Miljøforvaltningen. Kapellet, udført i perioden En kraftig udbygning af Vestbyen og byggeriet af Vor Frelser Kirke i 1901 medfører et behov for en sidste udvidelse af Almen Kirkegård. Denne udvidelse begrænses af en linie, der følger Mandskabs- og redskabsrum 4

6 Frants Thestrup, Biskop, folkeoplysning, ungdomsbibliotek.! 1 Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedarkivet Frants Thestrup læser først hebræisk, filosofi og medicin, før han læser teologi. Som 22-årig bliver han rektor for den forfaldne latinskole i Nyborg, som han genrejser. Han bliver i 1684 sognepræst på Lolland, hvor han erfarer ungdommens uvidenhed og indfører undervisning i den lille katekismus. I 1698 kommer han til Helliggejstkirken i København. Her er det for den første kirkeskole i sognet, at Thestrups indsats bliver en milepæl i Københavns skolevæsens historie. Børnene modtager både gratis undervisning, klæder og mad. Han kommer i 1709 til Aalborg, hvor han er biskop til sin død i I Aalborg fortsætter han med undervisning i den lille katekismus. Thestrups ønske om at udbrede lærdom til ungdommen kommer også til udtryk i hans indsats for at forny en gammel bogsamlig bag alteret i Budolfi Kirke. Det bliver til Aalborgs første offentlige bibliotek til brug for ungdommens studier. En samling fredagsprædikener viser Thestrups fromhed. Thestrup og hans familie har ligget begravet i et særligt gravkammer bag alteret i Budolfi Kirke indtil kirken udvides i Biskop Thestrups - Familiebegravelse. - Frants Thestrup - f. d. 5. Juli d.d. 17. Aug Biskop over Aalborg Stift

7 Ole Nielsen Føltved, Præst i Baptistkirken! 2 Ole Nielsen Føltved kommer fra et husmandsbrug i Skæve i Vendsyssel. Han bliver soldat, uddannet til underofficer og i 1825 udnævnt til kommandersergent. Hans chefer er fuldt ud tilfredse med ham, og han nyder almindeligt respekt i byen. Commandeersergeant og Dannebrogsmand - Ole Nielsen Føltved - født d. 13 april død d. 11. Febr Dit Minde lever. Han er åndeligt interesseret, og inspireret af den baptistiske bevægelse bliver han og hans kone sammen med fem andre voksendøbt i Især de møder, som han holder, vækker utilfredshed hos biskoppen. Han bliver idømt store bøder, som slutter med udpantning og afskedigelse. Med hjælp fra Baptistsamfundet i København og Hamborg bliver han ansat som baptistisk missionær for Jylland og bevilget en årlig sum penge til at forsørge sin store familie med. Han bliver i 1847 udnævnt til præst. Hans mødevirksomhed i Vendsyssel og Himmerland har sikkert været medvirkende til, at Baptistkirken i Danmark, der er den ældste frikirke i landet, har opnået sin største udbredelse i Nordjylland. Føltveds Passage, en sidegade til Niels Ebbesens Gade i Aalborgs midtby, er opkaldt efter ham. Her hviler Støvet af den første nordjyske - Baptistmenigheds - Forstander - Ole Nielsen Føltved - * og Hustru - Mariane f. Ditlev - * Hebr Rejst af de nordjyske Baptister Baptistkirken i Nørresundby 6

8 Louis le Normand de Bretteville, Oberst, Æresborger, Tivoli Karolinelund! 3 Louis le Normand de Brettevilles far er officer i Ludvig 16.s hær i 1788 under den franske revolution. Familien må flygte, og under flugten dør to af de seks børn og moderen. Louis bliver i 1794 genforenet med faderen i København. De flytter til stiftamtmanden på Fyn, hvor faderen underviser Louis privat. Ved hjælp af gode forbindelser bliver han frikorporal ved infanteriregimentet i Aalborg i Louis le Normand de Bretteville med datteren Lodovica Foto: N. Alstrup Han bliver oberst i 1842 og med bl.a. egne midler, 1600 rigsdaler, er han med til at gøre et militært område til en smuk park, det som i dag hedder Tivoli Karolinelund. For denne bedrift udnævnes han til æresborger i byen i Han gør en betydelig indsats for, at byen bevarer sit musikkorps i 1842, da regimentet reduceres til en bataljon og derfor vil miste korpset. Tivoli Karolinelund malet ca. 1890, signeret A. G. Maleriet kan ses på Aalborg Historiske Museum. Inden for det humanitære område yder han en stor indsats for at hjælpen kommer frem til sårede soldater i slaget ved Holsten i Brettevillesgade ved Østerbro er opkaldt efter ham. Gravstenen er flyttet fra sin oprindelige plads. Oberst - Louis le Normand - de Bretteville Ridder og Dannebrogsmand - Æresborger af Aalborg. - født i Normandiet d. 9. Decbr død i Aalborg d. 8. Novbr Dit Minde bevares i Kjærlighed. 7

9 Morten Nielsen, Frihedskæmper, digter! 4 Foto: Bjarne Nielsen Brovst Morten Nielsen er vokset op i Aalborg. Efter studentereksamen i 1940 tager han til København for at læse sammenlignende litteraturvidenskab ved universitetet i byen. Utilfredshed med dansk underskrivelse af en pagt mod Sovjetunionen og Kommunistisk Internationale gør ham til modstandsmand, hvor han bliver aktiv som skribent og engageret i flygtningetransporter. Han skriver i de illegale blade Frihedsstøtten og Dansk Månedspost samt digte i tidsskriftet Vild Hvede. I 1943 udkommer hans digtsamling Krigere uden Våben. Temaerne i digtene er angsten, døden, kærligheden og øjeblikkets lykke. Det er ikke i kamp, at Morten Nielsen falder som frihedskæmper, men ved et vådeskud under en våbentransport. Morten Nielsens Vej tæt ved Skalborg Kirke er opkaldt efter digteren. Kendetegnende for Morten Nielsens poesi er rim og rytme, som han stadig er kendt for. Honorarerne fra udgivelser af digtsamlinger og brevsamlinger danner i dag kapitalen i Morten Nielsens Mindelegat, som især tildeles unge lyrikere. 8

10 William Halling, Brigadér, godsejer, Hallings Gård! 5 I 1773 vender han hjem med en meget stor formue, som han bl.a. køber en titel (brigadér) og en herregård på Vejleegnen for. I 1776 køber han Dronninglund Slot med tilhørende avlsgård og bøndergods samt Dronninggård. Han er mest kendt som en brutal godsejer med et minimum af tålmodighed, men også som en reformivrig og fremsynet jordbesidder. I 1783 køber han det nyopførte, palæagtige hus, som i dag er kendt som Hallings Gård, beliggende på Vesterbro, og bruger huset som vinterbolig. Den smukke port med ansigter og guirlander er fra Hallings tid. Foto: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg William Halling er præstesøn fra Hårslev på Sjælland og kommer i latinskole, men studier og skoleliv er ikke sagen for ham. Han er tværtimod en kvik og kraftig fyr, der slås med gadedrengene. I 1760 ankommer han til Sydøstindien i tjeneste hos Dansk Ostindisk Selskab. Her kommer han i engelsk kolonitjeneste, som ledes af hårde og ubarmhjertige mænd, og han tjener mange penge i denne tjeneste, sandsynligvis ved bestikkelse og korruption. På søjle relief: Herkules i egekrans. På hver side af Herkules: BESTEMT- HED MAN- DENS SANDE WÆRD. Foran: Föd - den 19. Mai 1744/ - död - den 2. April Højre side: En elsket Faders ærværdige Minde/ Helliget/ af hans taknemlige Börn. Vestre side: Ridder/ Brigadeer/ Herre til Dronninglund. 9

11 Albrecht Christian Johansen Myhre, Bataljonschef, landinspektør, plantningssagen i Nordjylland! 6 Foto: H. Tønnies Albrecht Christian Johansen Myhre er søn af en kaptajn og kommer fra København. Han uddannes både indenfor militæret og som landinspektør. Han gør en fortjenstfuld indsats i Treårskrigen fra 1848 til 1850 og slutter sin karriere i militæret som bataljonschef i Aalborg i Han er landinspektør i Aalborg fra 1851 til 1894, kun afbrudt af sin tjeneste som oberst i krigen i Myhres hjertebarn er plantningssagen. I det ellers træfattige Nordjylland overbeviser han landmændene om at plante læhegn for at imødegå sandfygning, og han er Hedeselskabets repræsentant i Nordjylland. Han er en af initiativtagerne til stiftelsen af Aalborg og Nibe med Omegns Plantningsforening i 1889, som i løbet af fem år sørger for, at en million træer bliver plantet på egnen. Oberst Myhres Vej fører op til Bejsebakken, hvis beplantning også er fremmet af obersten og sat i gang i Her er der rejst en mindesten for ham. Oberst A.C.J. Myhre - R.af D. og Dbmd. * 22 d December d februar

12 Emanuel Tauber, Rektor, stiftsbiblioteket, sparekassen, personalhistoriker! 7 Emanuel Tauber vokser op i Roskilde, hvor faderen er rektor på katedralskolen. Efter studentereksamen i 1793 læser Tauber teologi i to år på universitetet, efterfulgt af et års ophold på det pædagogiske seminar i København. Han kommer tilbage til Roskilde Katedralskole, hvor han er lærer i de næste ti år. Faderen, der har været elev på katedralskolen i Aalborg påvirker sønnen til at tage imod et tilbud om at blive rektor for den forfaldne skole i byen i Med sin faglige dygtighed og med sine humane egenskaber formår han at genoprette skolens gode omdømme. Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedarkivet Ved oprettelsen i 1818 af det første stiftbibliotek i Jylland med udlån har Tauber ansvaret for indsamling og registrering af bøger, og ved hans tilbagetræden som rektor i 1845 har biblioteket en samling på over bøger. Fra 1824 til 1841 er han medlem af direktionen for den første sparekasse i Jylland, som i dag hedder Spar Nord. Tauber er også personalhistoriker og bidrager bl.a. til en optegnelse over embedsmænd i Aalborg. Aalborg Katedralskole har i perioden til huse i Helligåndsklostret, der ligger på C. W. Obels Plads. Emanuel Tauber - Professor Rector ved Latinskolen i Aalborg - Etatsraad, Ridder af Dannebroge. - født i Roskilde 5. Juni 1776, - død i Aalborg 31. Janr Dette Minde er sat af Venner og Disciple. 11

13 Peter Christian Kierkegaard, Biskop, kulturminister, valgmenighedslov! 8 Peter Kristian Kierkegaard er bror til den kendte filosof Søren Kierkegaard. Brødrene er påvirkede af faderens barske barndomsoplevelser på heden ved Skjern, hvor faderen forbander Helligånden. For at andre børn ikke skal have samme vilkår under deres opvækst, giver Peter Cristian Kierkegaard, biskop , pengegaver til fattige børn. Herved undgår de at blive hyrder efter en tidlig konfirmation og kan i stedet passe deres skolegang. I de yngre år bliver han student i 1822 og tager teologisk eksamen i I 1836 udarbejder han en videnskabelig afhandling om Grundtvigianisme og bliver en af kirkeretningens videnskabelige forkæmpere. Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedarkivet På korsarm: Jesu - Ja Du kan det mage at vi Døden ej skal smage - Du Betalte Syndens Sold. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig * Salmedigter, præst, historiker, politiker, pædagog og filolog. Grundtvig fornyer dansk folkelighed og kristendom. Han lægger navn til Grundtvigianisme og er en af igangsætterne til folkehøjskolen. Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedarkivet Kirkeminister bliver han i 1867, alene med ansvar for vedtagelsen af en valgmenighedslov. Som biskop er han også kendt for at højne standarden i kirke og skole og kommer jævnlig i Aalborg Fattiggård, hvor han prædiker for de fattige, fordi de er særligt forladte og omsorgsløse i kristelig forstand. Sophie Henriette Kierkegaard, - f. Glahn, - * 14. Mai 1809, Juni Juni 1881./ - Peter Christian Kierkegaard, - * 6. Juli 1805, Februar Gud er større end vort Hjerte. - Poul Egede Kierkegaard - * 27. Marts Februar

14 Niels Erik Vangsted, Frihedskæmper! 9 Niels Erik Vangsted, bankuddannet, spejderfører og medlem af Dansk Samling. Han er kendt i spejderkredse som en rolig, målbevidst og livsglad kammerat, og om forholdet til tyskerne siger han: Det er fejt politik udadtil at lade som om, vi holder med tyskerne og samtidig i smug holde kaffekanden parat til den dag, de engelske soldater kommer. Foto: Karner Sammen med en spejderkammerat udfører han jernbanesabotager og deltager i modtagelsen af sabotagemateriel. Under en aktion bliver hans gruppe afsløret af værnemagtssoldater og forfulgt. Ved Hollandhus i Rold Skov bliver gruppen indhentet, og Niels Erik falder i den første væbnede kamp d. 18.august På dette tidspunkt er samarbejdspolitikken under stærkt pres, og Niels Eriks begravelse bliver hemmeligholdt for at mindske risikoen for uro. Alligevel opstår der generalstrejke og optøjer, som er meget blodige. Sammen med andre begivenheder medfører begravelsen, at den danske regering afbryder samarbejdet med besættelsesmagten d. 29. august Trods bestræbelser på hemmeligholdelse af Niels Erik Vangsteds begravelse, der foregår kl om morgenen den 23. august 1943, lykkes det ikke at hindre et massivt menneskeopbud om eftermiddagen. Foto: Harry Dalby 13

15 Iacob Kjellerup, Købmand, formand for handelsstandsforeningen , medstifter af Aalborg Bys og Omegns Sparekasse! 10 Iakob Kjellerup er søn af en købmand fra Århus og bliver uddannet til faget i Aalborg. Han er ansat hos sin bror, købmand Lauritz Kjellerup fra 1779 til 1785, og etablerer sig som købmand i byen i Han driver fra 1785 til 1820 stor handel med bl.a. korn og sild i ind- og udlandet og formår, trods krige fra 1807 til 1814 og statsbankerotten i 1813, at tjene mange penge. Han fører selv noget korrespondance på engelsk og tysk og sikrer, at hans lærlinge bliver undervist i sprogene. Maleriet ejes af Apoteker S. C. Strøybergs Fond. Foto:Jan Slot-Carlsen Han er formand for Aalborg Handelsstandsforening i perioden 1813 til Trods landbrugskrise spiller han i 1824 sammen med Emanuel Tauber en central rolle i oprettelsen af Aalborg Bys og Omegns Sparekasse (i dag Spar Nord), og sparekassen har sit første lokale i Kjellerups gård i Vesterå fra 1824 til Kjellerupsgade er opkaldt efter brødrene Lauritz og Iacob Kjellerup. Gravstenen er flyttet fra sin oprindelige plads. Til Minde over Justitsraad - Forligelses Commissair og Kiøbmand - Iacob Kiellerup, Eier af Wisborg Gaard/ fød i Aarhus d. 9. Marz død i Aalborg d. 29. Oktober Han blev Borger og Handelsmand i Aalborg givt samme Aar med jomfrue - Elisabeth Berlin, - som Døden efter 28 Dages Ægteskab berøvede ham - derpaa givt anden Gang Aaret med jomfrue - Riise Winde, - og med hende hvem Forsynet efter 13 - Aars lykkeligt Ægteskab bortkaldte - Fader til 4 Sønner og 3 Døttre - med utrættelig Virksomhed og Retskaffenhed - forhvervede han sig i hoi Grad - Medborgernes Agtelse - og i Sandhed udmærket Borgerhæder - 1 efterlevende Søn og 2 Døttre - med 4 Børnebørn - velsigne hans Minde. 14

16 Heinrich Tønnies, Fotograf, visitkort, lokalhistoriske billeder! 11 Foto: H. Tønnies Tønnies kommer som glasmaler til glasværket Conradsminde i Himmerland i 1847 fra egnen syd for Hannover. I 1855 kommer han til Aalborg. Inspireret af berlineren C. Fritsche begynder han at fotografere og køber i 1856 Fritsches atelier. Han bliver senere uddannet i København. Han har et overlegent optisk udstyr og fremkalder visitkort efter vådplademetoden, som i 1883 bliver udskiftet med præfabrikerede tørre plader. Netop fotografering til visitkort bliver Tønnies største forretningsområde, fordi billederne kan fremstilles til en pris, som folk fra de fleste samfundsgrupper kan betale. Foto: H. Tønnies I 1974 viser den amerikanske fotograf Alexander Allan interesse for Tønnies visitkort og udvælger 100 billeder, som han forstørrer og reparerer til en udstilling i Aalborg. En bog med 58 af disse billeder bliver udgivet på et amerikansk forlag. Tønnies er også kendt for sine lokalhistoriske billeder fra Aalborg, og interessant er billedserien fra opførelsen af ståljernbanebroen i 1874, bearbejdet i et mørkekammer fra en pram på fjorden. Fotograf - Heinrich Tønnies - født den 10. Mai død den 11. December og Hustru - Emma Tønnies - født Möller - født den 25. December død den 1. August

17 Christian Zinck, Smed og Godthåb Hammerværk! 12 Lokalhistorisk Forening For Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab Sogne Christian Zinck er søn af den tysker, der leder kanalbyggeriet i Gudumholm, og for dette arbejde får faderen en jordlod i Sejlflod. Christian uddannes til smed og etablerer en lille smedje på faderens ejendom. Han har mod på at fremstille nye svingplove af jern til at erstatte de gamle hjulplove af træ og får succes med denne produktion. For at øge produktionen anlægger han et hammerværk ved en lille kildebæk i Sejlflod, men får snart behov for mere vandkraft. Han forpagter Godthåb Papirmølle, som han omdanner til et hammerværk i Christian Zinck og efterkommere udvider produktionen med andre redskaber og værktøjer indtil 1987, hvor virksomheden fusioneres med Lysbro i Silkeborg. De fredede bygninger er indrettet til museum. Der er rejst sag om landskabsfredning med henblik på at bevare hammerværket som eksempel på et af de få helstøbte tidlige industrianlæg i Danmark med vandveje, bygninger og inventar. Zincksvej i Godthåb er opkaldt efter Christian Zinck. Fabrikant Christian Zinck af Godthåb Hammerværk * Ane Zinck f. Larsdatter * Godthåb Hammerværk er i dag indrettet som industrimuseum med en fast udstilling af værktøjer og redskaber. Bygninger, maskiner og vandkraftanlæg er restaureret. 16

18 Christoffer Strøyberg, Apoteker i Jens Bangs Stenhus Christoffer Strøyberg er den første i slægten Strøyberg, der er apoteker på Svaneapoteket i Jens Bangs Stenhus. I 1818 tager han apotekereksamen med udmærkelse. Efter ansættelse som provisor i Odense i nogle år kommer han i 1829 til Svaneapoteket. Året efter bliver han gift med apotekerens enke Else Johanne Kjellerup, der er købmand Iakob Kjellerups datter. Med penge fra Kjellerupfamilien fortsætter han restaurering og modernisering af apoteket. Han er anerkendt uden for apoteket, som medlem af Danmarks Apotekerforenings bestyrelse. Han støtter en del foreninger inden for oldtidsvidenskab og kunst, og han yder hjælp til de fattige i byen. Sammen med stat, kommune og Ny Carlsbergfond investerer hans barnebarn Valdemar Strøyberg et stort beløb i restaurering af Jens Bangs Stenhus i Oldebarnet, apotekeren Sigurd Carl Strøyberg, overdrager i 1973 huset til en fond med henblik på bevaring af det gamle hus. I huset er der i dag et museum med genstande fra apoteket. Strøybergsvej i Hasseris og haveselskabet Strøybergs Minde er opkaldt efter Christoffer Strøyberg.! 13 Jens Bangs Stenhus bliver opført i af den stenrige storkøbmand Jens Bang. Med sine fem etager har huset været storslået i datidens bybillede. Cancelliraad - Apotheker R. af D. - Chr. Strøyberg - født i Sønderborg - f. 11. August død i Aalborg - d. 23. Januar 1847 Else - Joh. Strøyberg - født Kjellerup - født i Aalborg - f. 11. August død samsteds d. 19. Octbr

19 Marie Ree, Eneindehaver af Aalborg Stiftstidende Foto: H. Tønnies Marie Ree vokser op i Odense, hvor faderen er redaktør. Hun bliver som knap 17-årig gift med redaktøren for Aalborg Stiftstidende, venstrepolitikeren Bernhard Ree. Han bliver erklæret sindssyg og dør på sindssygehospitalet i Århus i Få år efter i 1872 bliver Marie Ree eneindehaver af Aalborg Stiftstidende med privilegiet til at offentliggøre bekendtgørelser og annoncer. Hun fastholder Bernhard Ree s redaktionelle linie. Flere gange må hun afskedige sine redaktører for at bevare sit privilegium, fordi højreregeringen er utilfreds med avisens kritiske holdninger. Tilskyndet af hende argumenterer bladet fra slutningen af 1880 erne for kvinders stemmeret og til at bringe kvindesagsspørgsmål i bladet. Sønnen Theodors død i 24-års alderen påvirker hende bl.a. til at tage imod en plejesøn, Carl Bratli, der bliver en kendt sprogvidenskabelig og historisk forfatter. Efter Maries død bliver villaen, Hasserisvej 126 i Hasseris, til et drengehjem til minde om sønnen. I dag er det behandlingshjemmet Theodorsminde, der bærer sønnens navn.! 14 Aalborg Stiftstidende den 13. august 1900 Nordjyske Cand. Polit. - Theodor Seedorff-Ree. - Død i Aalborg 8. Dcbr kun 24 Aar gammel. - Hoit elsket og dybt savnet. - Og hans Moder - Marie Ree, - født Seedorff. - Udgiverinde af - Aalborg Stiftstidende. - Født 1. Mai Død 13. Avgust Dit Minde vil leve i kjærlighed - og Taknemmelighed. På postament: Hvad er den Frommes Død?- en Aftenrøde - en Dæmning mellem lette Skyers Krans. - Et skjær, der lyser Morgenen imøde - og tænder Livets Sol med evig Glans. 18

20 19

21 20

22 Poul Pagh, Købmand, skibsreder, legatstifter Foto: H. Tønnies! 15 Poul Pagh er født og opvokset ved Fredericia. I konfirmationsalderen kommer han til Aalborg og bliver lærling hos købmand Broder Møller i Slotsgade. I 1827 tager han borgerskab som købmand og lejer en købmandsgård i Vesterå med færgebro og kro. Han køber gården i 1831 og udvider aktiviteterne med rederivirksomhed og skibsværft. Han handler også med korn, men han taber mange penge på disse handler på grund af egen spekulation, og skifter derfor kurs. Nu satser han på tømmerhandel, hvilket bliver en god forretning for ham og fortsætter med rederivirksomhed. I 1857 køber han den vindmølle, der blev anlagt i 1831, hvor Poul Paghs Gade nu ligger og anlægger den første dampmølle af sin art i Nordjylland. I 1856 tager han initiativ til stiftelsen af Aalborg Købmænds Hjælpekasse, hvis penge skal gavne medlemmer, enker og børn efter købmænd. Af sin egen formue stifter han et betydeligt legat for Aalborgs fattige. Kjøbmand Skibsrheder - Dampmølleeier - Ridder af Dannebrog. - Poul Pagh - født 1796, død 1870, - og Hustrue - Anette Hoffmann - født den 5. Novbr. 1810, død den 9. Septbr deres Familiebegravelse. 21

23 Christen Winther Obel, Tobaksfabrikant, overformynder! 16 Foto: H. Tønnies Christen Winther Obel er 6. slægtled i en præsteslægt. Han er søn af tobaksfabrikant Frederik Christian Obel, den første i Obelslægten, der driver tobaksfabrik. Faderen overtager ledelsen af tobaksfabrikken i 1799 og driver den med stor dygtighed, men dør allerede i Christen Winther Obel bliver tobakspindersvend efter læretid hos sin stedfar. Han udfører i 1824 et mesterstykke med karakteren meget godt og optages i Københavns Tobakspinderlaug. Som 28-årig bliver han daglig leder efter stedfaderens død i 1828 og navngiver samme år fabrikken C.W. Obels Cigar- og Tobaksfabrikker. Christen Winther Obel har flere tillidshverv i Aalborg, bl.a.overformynder i nogle år. Efterkommere er gravlagt på familiegravstedet på nordsiden af øst-vest muren omtrent midt på kirkegården. I anledning af fabrikkens 150 års jubilæum i 1937 tager Klostertorvet, hvor fabrikken har ligget indtil 1891, navneændring til C. W. Obels Plads til minde om Christen Winther Obels barnebarn af samme navn. Foto: Aalborg Stadsarkiv Tobaksfabrikant - Christen Winther Obel - født 30. Septbr død 8. Jan og Hustru - Barbra Obel født Herskind - født 13. Marts 1808, død 28. Juni Velsignet være Eders Minde! 22

24 Niels Peter Vang, Murermester, teglværk, cementproduktion Niels Peter Vang anlægger i 1848 et teglværk, Vangsminde, tæt ved Østre Anlæg. Der fremstiller han også cement, og i 1854 får han eneret på at fremstille cement af ler fra Thy og kalk.! 17 Cementen hærder ved læskning og bliver benyttet til havneanlæggene i Aalborg i Ifølge Aalborg Stiftstidende hører murermester Vangs byggeforetagender, cementfabrik og teglværk til byens betydeligste virksomheder i Omkring 1860 bliver der hvert år fremstillet 1000 tønder cement. I 1863 bliver 105 tønder cement kaldt Aalborg Portland Cement. Vang har succes med sin virksomhed, og i 1856 køber han teglværket Godthåb ved Kjærs Mølle syd for byen. Til teglværket hører 3 stenovne, hvor der på en gang kan brændes cirka sten. I 1872 køber han Lambert Bonnesens skibsværft, som hans sønner sammen med Lambert Bonnesens søstersønner overtager i Gaden Muurmester og fabrikant - Niels Peter Vang - født Vangs Allé er opkaldt efter Niels Peter Vang. i Aalborg 4. februar død i Kjøbenhavn 25. Mai og Hustru - Dorthea Christence - født Bonnesen - født i Aalborg 11. November død sammesteds 29. November Skibsbygger - Frederik Vang - f. i Aalborg 25. Juli 1848, - d. i Aarhus 25. Marts Julius Vang - født i Aalborg 23. Marts død samst. 7. juli Jens Kristian Vang - f. 15. Aug d. 18. Juni Fabrikant - Chr. Theodor Vang - født i Aalborg - 1. Decbr død i Kjøbenhavn 1. Mai og Hustru - Elisabeth Vang - f. Holk - født i Odder 28. Septbr død Vangs Teglværk fra 1900 Foto: H. Tønnies i København 14. April

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere