MAJ 2008 (2HF081-DAA 1) Tema: Sprog som påvirkning (retorik) H æfte 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAJ 2008 (2HF081-DAA 1) Tema: Sprog som påvirkning (retorik) H æfte 1"

Transkript

1 MAJ 2008 (2HF081-DAA 1) Tema: Sprog som påvirkning (retorik) H æfte 1

2 Prøvemateriale Hæfte 1 Side Tema Opgaveformuleringer Fællestekster udleveres kl. 9.00: 1. Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt M.C. Lyngsie: Brandtale til Kammeraterne Berit Holbek Jensen: En krig om ord Billede: Side 11: Erik Henningsen: En Folketaler i Nørre-Fælled. Maleri (116,5 x178 cm), Metalskolen Jørlunde. Hæfte 2 Særtekster udleveres kl : 4. Romanuddrag af Hans Kirk 5. Tale af Ulla Dahlerup 6. Artikel af Jens Lenler Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet. 3

3 Justering af opgaver fra skriftlig dansk HF maj 2008 (2HF081-DAA) (gældende fra sommereksamen 2009) Justeringen (i forhold til udgaven i de trykte sæt) skyldes to ændringer: 1) i antal og typer af opgavegenrer, så der nu er tre genrer: Analyserende oplæg, introducerende artikel og argumenterende artikel, 2) i læserforudsætningerne, så materialet i hæfte 1 ikke forudsættes kendt af læserne. Dette eksamenssæt bruges i Skriftlig dansk i hf i eksempelstilene s. 100f, 120f, 143f. Desuden i eksamensstil 3A, 4, 6 og 7. Tema: Sprog som påvirkning (retorik) Hæfte 1 og 2 handler om, hvordan man kan bruge sproget til at påvirke, herunder til at overbevise eller manipulere. Materialet giver eksempler på og diskuterer sprogbrug og retoriske virkemidler, bl.a. i politisk sprog. Opgaveformuleringer Du skal besvare én af opgaverne 1-3. Anfør opgavens nummer, og formuler en overskrift som led i din besvarelse. Opgave 1 Skriv et analyserende oplæg til et HF-hold om, hvordan taler kan påvirke modtagerne. Som en del af besvarelsen skal du analysere og fortolke uddraget af Hans Kirks roman (tekst 4). Du skal inddrage dele af materialet fra hæfte 1. Opgave 2 Skriv til et almenkulturelt tidsskrift en introducerende artikel om retoriske virkemidler. Som en del af besvarelsen skal du redegøre for centrale virkemidler i Ulla Dahlerups tale (tekst 5). Du skal inddrage dele af materialet i hæfte 1. Opgave 3 Skriv en argumenterende artikel til avisen om sproglig manipulation. Som en del af besvarelsen skal du gøre rede for de centrale synspunkter i Jens Lenlers artikel (tekst 6). Desuden skal du debattere og perspektivere synspunkterne. Du skal inddrage dele af materialet i hæfte 1. Materialet i hæfte 1 og 2 forudsættes ikke kendt af dine læsere

4 1. Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt Teksten er et uddrag af en artikel i Weekendavisen 7. september Jonathan Wichmann, journalist »Det er meget markant, at der er en bølge på vej,«fortæller Anne Katrine Lund om retorikkens status i dag. Den allerførste dag på studiet tilbage i 1990 mødte hun Pernille Steensbech Lemée, og siden har de to kvindelige retorikere, som Weekendavisen har sat stævne på en café i København, haft nogenlunde parallelle karriereforløb. Inden længe slår de pjalterne sammen og dørene op til Retorikskolen. Et tiltag, de har haft lyst til at lave i mange år, og som skal sætte en tyk streg under det forhold, at retorikken oplever en renæssance i disse år. ( ) I retoriske kredse taler man om den retoriske treenighed, som ikke skal forstås i kristen forstand, men er Aristoteles påfund. Al god retorik handler om at have den rette balance mellem tre parametre, sagde han. Disse parametre benævnte han ethos (den personlige troværdighed), logos (fornuften, det intellektuelle) og pathos (det følelsesfulde). ( )»Hvis man kigger på det politiske spektrum i dag og skal pege på en politiker, der måske har betonet logos for meget og ikke har været dygtig nok til at arbejde med ethos og pathos, så kunne det for eksempel være Lykketoft op til sidste valg,«anfører Lemée.»Hvor Anders Fogh ville sige: Den enkelte dansker skal have flere penge mellem hænderne, så sagde Lykketoft noget i stil med: Vi skal tilstræbe, at der på sigt sker et løft i ressourcetildelingen til den enkelte dansker. Han ville gerne have sine nuancer med; han ville gerne præcisere. Han havde logos som udgangspunkt, fordi han er en blændende, vidende og klog politiker, men han formåede ikke at få noget mere billedrigt og noget med personlig gennemslagskraft ind over. Så det var hans problem, kunne man sige. Han kunne godt have garneret det med noget mere af ethos og pathos.«hvad hvis man har at gøre med en overbetoning af pathos?»det kunne for eksempel være Pia Kjærsgaard. Hun har været rigtig god til at bruge pathos. Hun appellerer til forskellige følelser i os. Vores nationalfølelse. Vores frygt for det fremmede. Alle de dér velkendte størrelser. Det er klart, at det appellerer til mange mennesker, men så snart man underkaster det en prøve og kigger nærmere på hendes argumentation, så falder den oftest fra hinanden, fordi logos-fundamentet mangler.«og ethos-delen?»jeg tænker på Naser Khader som et eksempel,«fortsætter Lemée.»En af årsagerne til, at han dannede sit eget parti, var en meningsmåling, der sagde, at hvis Khader indtrådte i CD, ville de få tyve mandater. Så fik Naser Khader blod på tanden, øjnede en mulighed for endelig at bryde med blokpolitikken og dannede Ny Alliance, fordi han ville kunne trække så mange stemmer alene i kraft af sin ethos. Vi synes alle, han er vidunderlig. Vi ser en mand, der har kæmpet sig vej 5

5 igennem en masse fortærskede fordomme, som man kunne have over for folk fra Syrien og andre lande. Han har vundet Modersmålsprisen. Han har været virkelig god i forhandlinger. Han er charmerende. Men der gik 116 dage fra partiet blev stiftet til partiprogrammet kom. Og i den periode er vi mange, der har savnet logos-delen af Ny Alliance. I den tid stod Khader i mine øjne lige på kanten af afgrunden i forhold til det amerikanske udtryk, der hedder Don t push your luck. Lad være med at tro, at din ethos rækker så langt, at du kan have en væsentlig position i dansk politik udelukkende i kraft af, hvem du er. Selv den stærkeste ethos skal suppleres med logos for at batte noget politisk. Og det er jo egentlig beroligende.«( ) En af de klassiske problemstillinger, retorikerne har måttet forholde sig til igennem årene, er af moralsk karakter. Med Hitler som det skræmmende eksempel står det klart, at retorikken ikke nødvendigvis er af det gode.»alt kan misbruges, undtagen dyden selv,«sagde Aristoteles. Er der ikke noget, der kan redde retorikken fra at havne i de forkerte hænder?»jeg tror ikke,«svarer Lund,»at man skal undervurdere, hvor skarpe analytikere vi er som almindelige mennesker, og hvor gode vi er til at fornemme, om folk er til stede på en ærlig måde. Og det er for eksempel Pia Kjærsgaards store problem. Hun er på mange måder en rigtig god formidler. Hun kan være konkret; hun kan være direkte; hun kan forsøge at virke snusfornuftig. Men hvis man grundlæggende betvivler hendes karakter, så nytter det ikke noget.«linje 10: Aristoteles: græsk filosof ( f.kr.). Linje 16: sidste valg: folketingsvalget Linje 35: CD: partiet Centrumdemokraterne. Linje 44: Don't push your luck: Stol ikke for meget på, at din medgang bare vil fortsætte. 6

6 2. M.C. Lyngsie: Brandtale til Kammeraterne Teksten er et uddrag af en tale til arbejderne i Nykøbing Falster 1. maj 1925 under en arbejdskonflikt. Michael Christian Lyngsie ( ), formand for Dansk Arbejdsmandsforbund Folketidende! (Larmen og Bifald) Stiftstidende! (ny Larm) og Venstrebladet! (atter Bifald) disse Blade vil i Morgen skadefro skrive, at Vorherre er ikke med Socialisterne, for Regnen strømmede ned, deres Faner var slatne, og Humøret var sløjt. Jeg slaas for Tiden med de Godtfolk, og jeg vil sige til dem: De har slet ikke Ret! (Hr. Lyngsie talte her som ofte senere ned mod Referenterne). Naar Himlen græder i Dag, saa er det ikke over os, men over Lockoutherrernes Taabelighed. (Hør). Naar Himlens Væde falder, saa er det for at skaffe Grøde paa Jorden, for at Væksterne kan vokse op og bøde paa Dumheden og Tabene, som Lockoutherrerne forvolder Landet. Jeg beder Folketidende og Stiftstidende og Venstrebladet om ikke at glemme disse Ord (Tilraab: De glemmer saa meget. Ja, og de skriver ikke noget). Ja, men vi skal give dem en Huskekage! (Hør). Ved I, hvem der bestemmer Udviklingen i dette Land? Hvis I ikke har vidst det før Mødet, saa skal I vide det efter, at vi holder vor egen Presse og ikke abonnerer og averterer i Modstanderpressen og hjælper den Magt, som den Dag, det kniber for Arbejderbefolkningen, altid svigter og gaar over paa Udbytternes Side. Hvis I Nykøbing Arbejdere ikke har vidst det før, saa ved I det i Dag. Enhver ærlig og arbejdsom Arbejder, der hidtil har holdt Folketidende eller Stiftstidende eller Venstrebladet, siger det af og holder Socialdemokraten i Stedet. (Hør). Saa siger vi d Herrer Tak for sidst! Vi skal ikke have lurvet Papir! Herut med Papiret af vort Hjem! Og træffer vi det noget Sted, saa bruger vi det, naar vi en Gang om Dagen skal gaa afsides! (Stor Munterhed). Det er forresten det eneste, det duer til! (Fornyet Bifald). ( ) Det er i disse Dage 40 Aar siden, jeg traadte ind i Fagforeningen, og det er 34 Aar siden, jeg første Gang valgtes som Tillidsmand, og jeg har ikke smidt Erfaringerne væk. Jeg ved, hvad jeg gør, og jeg ved, hvad jeg vil, jeg ved, hvad vore Folk de kan. Jeg har med velberaad Hu forberedt den Dag, da Skorstensbaronerne blev for hovne, og Naturen gik over Optugtelsen, da de glemte de Dage, hvor de rystede i Bukserne, blot en Dørklokke ringede, fordi de troede, det var Politiet, der stod derude for at hente dem. Jeg har derfor plejet de danske Arbejderes internationale Forbindelser. Arbejdsmandsforbundet staar i Dag med Medlemmer i Danmark og med Gensidighedsret overfor 2 Millioner tyske, hollandske, norske, svenske og engelske Arbejdsmænd, og hvis Hr. Langkjær tror, at danske Arbejdsmænds Anseelse ude i Landene ikke er saa stor, saa de ikke skal give os en Haandsrækning paa 1 Krone om Ugen, saa tager han Fejl. Han kender ikke sit Krigskram, hans Kanoner er rene Fyrværkerisager mod de Kanoner, vi har. Det skal han nok faa at mærke. Derfor gør Hr. Langkjær og hans Lejesvende og Gefrejtere og Overklassepressen vel i i Tide at hjælpe mig med, at 7

7 vi kan faa en Ende paa den Krig, der hver Dag koster Arbejdgiverne flere Penge end i 2 Aar at give os det forlangte. Skriv ogsaa det ned! (Ja, skriv det ned! De har ikke mere Papir! Stik dem noget udenlandsk Papir!) Ja, det er en gammelkendt Sag, at de bruger udenlandsk Papir, og det er Patrioterne, selv vore mest nationale Blade bruger det udenlandske Papir. (Hør). Skal der blive Fred i Danmark, skal Kornmarkernes Grøde, skal Knopperne i Danmarks Frugthaver, skal alle de Vækster, der vokser der, ikke ødes, saa skal d Herrer paa den anden Side komme til Erkendelse af, at den Tid er forbi, da de kunde kuske Arbejderstanden her i Landet, og vil ingen anden tage denne Kamp op for at lære dem det, saa vil vi gøre det, den Organisation, jeg er Formand for. Det lover jeg og jeg skal nok holde, hvad jeg lover: Der bliver ikke Fred i Danmark, før vi har faaet, hvad vi vil have, og før vi har faaet Garantier for, at vi ikke skal have Lockout hvert andet Aar. Har I Nykøbing Arbejdere Kærlighed til Jeres Hustruer og Pligtfølelse for Jeres Børn, Jert Hjem, saa hjælper I mig med at vise Lockoutherrerne hjem og give dem de Klø, de trænger til (Hør! Hør!) Lad mig da slutte med et dundrende Leve, der kan høres lige til Maribo, for, at vi er enige heri. (3 Hurra, Stærkt Bifald. Lyngsie Leve! Hurra og Haandklap). Linje 1: Folketidende, Stiftstidende, Venstrebladet: aviser fra den borgerlige presse. Linje 5: Referenterne: journalisterne. Linje 6: Lockoutherrerne: nedsættende betegnelse for arbejdsgivere, der under en konflikt forhindrer arbejderne i at arbejde. Linje 6: Hør: (her) Enig! (udråb). Linje 9: forvolder: påfører. Linje 27: Skorstensbaronerne: nedsættende betegnelse for fabriksejerne. Linje 28: Naturen gik over Optugtelsen: man brød opdragelsens hæmmende virkning. Linje 32: Gensidighedsret: (her) aftale om, at fagforbund fra flere lande støtter hinanden økonomisk under strejker. Linje 33: Langkjær: arbejdsgiverforeningens formand. Linje 38: Lejesvende og Gefrejtere: lejesoldater. 8

8 3. Berit Holbek Jensen: En krig om ord Teksten er et uddrag af en artikel fra Flensborg Avis 19. december Berit Holbek Jensen, journalist Rasmus Jønsson, der er indehaver af analysebureauet PMA og lektor ved RUC, forklarer, at de fleste borgere kun møder politikerne gennem korte tv-indslag og danner deres mening ud fra det. Det stiller krav til retorikken. - Politikerne navigerer efter, at hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares, siger han. Ifølge Rasmus Jønsson er politikerne ikke kun nødt til at formulere sig i korte punchlines, men gentager dem også rigtigt mange gange i diverse medier. - Det blev især tydeligt i forbindelse med folketingsvalget i 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen gentog sine remser igen og igen. Det er ikke længere nok at have talent for at tale. Der skal også være fokus på målgruppen, så man ved, hvordan man - i det her tilfælde - kommunikerer på vælgernes præmisser. Effekten af det, politikerne siger - og mediernes dækning af det - kan måles i stemmeboksene og registreres i forhold til, hvordan vi opfatter vores samfund og os selv, forklarer retoriker Jonas Gabrielsen fra Copenhagen Business School. - Sprog er magt og påvirker den måde, vi ser på tingene på. Går man ind for abort, taler man om kvinders ret til at bestemme over egen krop. Modstanderne kalder det for retten til at slå liv ihjel. Nogle siger cigaret, andre nikotinpind. Det navn, man sætter på ting, afgør, hvordan man handler eller tænker. I tv kan det af og til virke, som om ordene nærmest er vigtigere end det, de beskriver. - Man kan godt se det, som om slåskampen er rykket et niveau frem. Nu diskuterer vi, hvad tingene skal hedde; før sloges vi nok mere om, hvordan vi løste problemerne. I takt med at politikere og virksomheder har opdaget, hvad ord kan, er en mindre hær af spindoktorer og kommunikationseksperter rykket ind i magtens korridorer, hvor de kæmper om at være bedst til at give netop deres ord gennemslagskraft i befolkningen eller på markedet, fortæller Rasmus Jønsson. - I forbindelse med Irak-krigen er det jo ret centralt, om man er i krig mod irakerne eller nede at skabe demokrati og sikre ytringsfrihed. Eller i Afghanistan - var det krig, eller var det med Anders Fogh Rasmussens formulering en humanitær indsats? Ord maler billeder frem, og det er der ikke noget nyt i, men mediemønsteret er anderledes i dag, og derfor skal sætningerne skæres endnu mere til. Er du - eller din spindoktor - en dygtig retoriker, kan du sætte dagsordenen, forklarer Jonas Gabrielsen. - Det kanoniserer sig, og pludselig får folk en anden måde at omtale noget på. Du kan for eksempel få held til at sætte en metafor som at kalde 11. september for Bushadministrationens Pearl Harbor og dermed skabe en udbredt opfattelse af, at der er tale om en krig, og at nogen angriber, og at det er logisk med en militær respons. Alle ord har værdi, og hverken DR eller TV 2 er på sikker grund, når de vælger ikke at kalde det, der foregår i Irak, for en borgerkrig. - Du kan ikke være neutral. Enhver fremstilling peger i en retning. Men man kan være mere eller mindre objektiv, og det er meget vigtigt, at man er opmærksom på, hvor på skalaen mellem det rent manipulerende og det abstrakte, man befinder sig, siger Jonas 9

9 45 50 Gabrielsen. Han mener, pressen og befolkningen bør være bedre til at gennemskue politikernes retorik, og han glæder sig over, at faget retorik i dag vinder frem på gymnasier og højere læreanstalter. På Copenhagen Business School er retorik obligatorisk for alle sprogstuderende, fortæller Jonas Gabrielsen. - Vi ser det som en del af at kunne agere i et demokrati og kunne forholde sig til det samfund og de mennesker, der omgiver dig. Retorik har længe været betragtet som manipulation, men det er ikke det, vi lærer vores elever, siger Jonas Gabrielsen. Også Rasmus Jønsson mener, der er brug for mere retorisk og kommunikativ indsigt. - Vi lever i et informationssamfund, som det er nødvendigt at kunne forholde sig til og agere professionelt i, siger han. Linje 5-6: punch lines: korte, fyndige formuleringer. Linje 22: spindoktorer: medierådgivere for en politiker eller et parti. Linje 30-31: Det kanoniserer sig: (her) Det gør sig til norm. Linje 33: Pearl Harbor: amerikansk flådebase, der i 1941 blev angrebet af japanerne, hvorefter USA gik ind i 2. verdenskrig. Linje 40: det abstrakte: (her) generelle, udflydende betegnelser. 10

10 Erik Henningsen: En Folketaler i Nørre-Fælled,

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 09.00-15.00

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 09.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET Dansk A Højere forberedelseseksamen Hæfte 1 Kl. 09.00-15.00 2hf101-DAN/A-1-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 092502.indd 2 10/03/10 12.35 Prøvemateriale Hæfte 1

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde Alle interview fra Gud i skolen fuld længde 1 Indholdsfortegnelse Interview med Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift... 3 Interview med Abdul Wahid Pedersen, imam... 21 Interview med Czelaw Kozon,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere