F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2"

Transkript

1 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober

2 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat kommetilåretsgeneralforsamlingden19.oktober2012.deternemligherdu kanpåvirkefadlifremtidenvedatafgivedinstemme.yderligereerdetherdu kanstilleoptilrepræsentantskabetogfådelidetspændendepolitiskearbejdei foreningen.såsætalleredeidagetvigtigtkrydsikalenderenogsenden til Formangeeretvigtigtpunktstørrelsenpåkontingentet.Irepræsentantskabeti årindstillervitil,atvibibeholderkontingentettil579kr.pr.halveårforaktive medlemmerog479kr.pr.halveårforpassivemedlemmer. Bilagtilgeneralforsamlingfindespåhjemmesiden Velmødt! GFudvalget 2

3 Indhold Velkomst Repræsentantskab MelddigindiREP Medlemsfordele 7Puljen Acuta DAGSORDEN Aftenensmenu Formandensberetning Hovedforeningen Økonomiskberetning Vagtbureauet Medicinerladen Tipen13 er! Redaktion: ClaesHoedtKarstensen,JonasFranckOlesen,SofieKjærboJacobsen,Chalotte Wedel,AnnikaAndersen,OliverBuskbjergSharpe 3

4 REP 2011/2012 Lærke Kamstrup Christiansen: Formand for FADL Aarhus/Aalborg. Udvalg: Forretningsudvalget, pr-udvalget, hovedbestyrelsen, kursusudvalget og Aalborg udvalget. Forskningsår Adam Cohen Udvalg: Mentorordningen og hovedbestyrelsen. 5. semester Andreas Dyrkjær: Politisk kasserer Udvalg: Forretningsudvalget, medlemsfordelsudvalget, overenskomstudvalget, lægevikargruppen og studenterundervisergruppen. 8. semester Anne Kaa Udvalg: Pr-udvalget, lægevikargruppen, uddannelsespolitisk udvalg og Aalborg udvalget. 10. semester Annika Andersen: Næstformand FADL Aarhus/Aalborg Udvalg: Forretningsudvalget, overenskomstudvalget, lægevikargruppen og studenterundervisergruppen. Forskningsår Charlotte Wedel Udvalg: Medlemsfordelsudvalget, overenskomstudvalget og vagtbureauet. 5. semester 4

5 REP 2011/2012 Claes Karstensen Udvalg: Medicinerladens bestyrelse og rusintro udvalget. 8. semester Iben Guttorm Udvalg: Medlemsfordelsudvalget, hovedbestyrelsen, paragraf 7 udvalget og overenskomstudvalget. Lin Møller 5. semester Udvalg: Medlemsfordelsudvalg, stud. med. sam., hovedbestyrelsen, paragraf 7 udvalget og uddannelsespolitisk udvalg. 7. semester Jonas Frank Olesen Udvalg: Mentorordningen, hovedbestyrelsen og kursusudvalget. Forskningsår Lotte Vinther: Formand for medicinerladens bestyrelse Udvalg: Medicinerladens bestyrelse. 9. semester Mette Skipper: Formand for vagtbureauet Udvalg: Stud. med. sam., hovedbestyrelsen, paragraf 7 udvalget, uddannelsespolitisk udvalg og vagtbureauet. 8. semester 5

6 REP 2011/2012 Michael Trabjerg Udvalg: Hovedbestyrelsen, uddannelsespolitisk udvalg og Aalborg udvalget. 4. semester i Aalborg Natalie F. Wang Udvalg: Mentorordning, uddannelsespolitisk udvalg og Aalborg udvalget. Rikke Flor Thunold 4. semester i Aalborg Udvalg: Mentorordning, stud. med. sam., paragraf 7 udvalget og uddannelsespolitisk udvalg. 6. semester Ronni Mikkelsen Sara Pedersen Udvalg: Vagtbureauet 11. semester Udvalg: Medicinerladens bestyrelse, pr-udvalget og paragraf 7-udvalget. 7. semester Sofie Jacobsen Udvalg: Medlemsfordelsudvalget, Pr-udvalget, paragraf 7 udvalget og overenskomstudvalget. 5. semester 6

7 Meld dig ind i REP! Hvorfor du skal stille op til repræsentantskabet i Mit første år som repræsentant i FADL. Kære FADL medlem. Jeg har snart afsluttet mit første år i FADL s repræsentantskab. Jeg startede først efter 8. semester, og jeg ville næsten ønske at have startet tidligere. Jeg stillede op til repræsentantskabet med en forhåbning om at lære mere om vores fagfagforening og formidle denne viden videre til venner og andre FADL medlemmer. Jeg har på det første år lært meget om FADL, bl.a. at en fagforening er mere kompliceret end jeg havde regnet med, og har deltaget i mange andre spændende opgaver end dem jeg havde planlagt. Jeg regner derfor med at stille op igen til Generalforsamlingen d. 19. oktober for at arbejde videre med at formidle min nye viden til Jer. Hvad du kan forvente dig af et år i repræsentantskabet: Mulighed for at præge din fagforening fx ved direkte forhandling med regionerne om ny overenskomst, eller hjælpe til i kampen mod 4års reglen. Politisk uddannelse herunder forhandlingsteknik, økonomi, kommunikation og foreningsarbejde. Møde nye mennesker og deltage i mange sjove arrangementer. Skabe nye kontakter indenfor lægekredsen, som evt. fremtidigt skal ansætte dig. Føje et godt punkt til dit allerede prangende CV. Hvad forventes af dig som repræsentant af FADL: Engagement, gå på mod og godt humør, FADL er kun hvad de aktivt deltagende medlemmer gør den til. Deltagelse i et månedligt repræsentantskabsmøde ofte fra til med aftensmad Deltagelse i et antal valgfrie udvalg efter interesse, fx medlemsfordelsudvalg, uddannelsespolitisk udvalg m.fl. Ansvarsbevidsthed, du skal repræsentere dine medstuderende. Vil du stille op, så bestem dig inden generalforsamlingen d. 19. oktober. Det er en god ide at beskrive med få ord hvorfor du gerne vil stille op. Jeg kan varmt anbefale det, og jeg håber vi ses d. 19. oktober i Stakladen. Med Venlig Hilsen Jonas Franck Olesen. Repræsentant i FADL. 7

8 Medlemsfordele! " " " # $ $% & " ' (!$ ) $ " * ""+! " $," -.! / $ 0"# $ $ 1 2 $ )$ * ' $ $ 0 ) *. /' $/ * 8

9 7 PULJEN 7 puljen støtte af almene nyttige formål 7 har det forgangne år haft kr. til uddeling til medicinske foreninger. Der var i år mange gode ansøgninger, derfor valgte vi at splitte beløbet op i mindre puljer. Vi valgte blandt andet at støtte flere ny opstartede projekter. Efter nøje gennemgang af alle ansøgninger blev følgende foreninger valgt til at modtage penge: SOFAS Medicinerrevyen PSM NSM Førstehjælp for folkeskoler Kongres for medicinsk studenterforskning 9

10 ACUTA ACUTA Endnuetårergået,ogviharsomvanligtforsøgtatbibringelidtsjovtog interessantlæsestoftilpausernefraforelæsningerneogdesmåstopi dagenpålæsesalen. Væsentligstersketdet,atinternettetkørerhelt100%,ogatviigeniår harfåetnoglenyeskribenter.dermedservifremtilatteratkunnelevere nyeinput. Ivinterfikvienbevillingtilindkøbafnye computeretilgrafikogsammensætning afbladet.iaugustfikviomsidertagetos sammentilatholdeetindkøbsmøde,og pånuværendetidspunktharvifåetdem installeret,ogdethargjortfornøjelsen vedatlaveacutastørreendnogensinde. IdennesæsonharSaraChristensen (forskningsårmellem7.og8.semester) erstattetstinekarlsensomansvars havenderedaktør,idetstinevilhellige sig12.semester.christoffersvinthjohansen(8.semester)forbliver stadigansvarshavenderedaktør. VisigertaktilFADLoglæserne,somermedtilatgøredetrigtigdejligtat skriveacuta. PåvegneafAcuta, SaraChristensenogChristofferSvinthJohansen 10

11 Dagsorden Dagsorden, FADL Århus Kredsforenings generalforsamling Stakladen fredag d. 19. oktober kl Valg af 2 dirigenter og 2 referenter. 2. Udpegning af stemmeudvalg. 3. Formandens beretning til godkendelse. a. Århus Kredsforening Herunder uddrag af beretningen fra hovedforeningen og fadls virke i fremtiden. b. Vagtbureau c. Medicinerladen d. ACUTA 4. Forelæggelse af Århus Kredsforenings reviderede Koncernregnskab til gennemgang, kritisk revision og godkendelse. 5. Forelæggelse af Århus kredsforenings budget til orientering. a. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. b. Fastsættelse af rammebeløb for 7. c. Fastsættelse af rammebeløb for parlamentariker kompensation, jf. 10, stk Indkomne forslag. 7. Orientering om arbejdet i repræsentantskabet. Kl Pause med spisning 8. Valg: a. Repræsentantskabsmedlemmer 18 stk b. Kritisk revisor for 2 årig periode, samt suppleant for samme. c. 2 klagebisiddere blandt medlemmerne, jfr. 17, stk. 1. d. Fastsættelse af rammebeløb for 7 incl. almennyttige formål og underskudsgarantier til medicinskestudenterorganisationer 9. Eventuelt. 11

12 Aftenens menu I pausen serveres denne udsøgte menu med vin Forretten består af: Bruchetta med Stærk Fisk sammen med Laksemousse på Bornholmsk Rugkiks Hovedretten er sammensat af følgende: Timbale af Svinemørbrad med soltørrede Tomater Oksemørbrad med Pimentrelish Grillede Rodfrugter med Timianpesto Kartofler med Sauce Tomatsalat med frisk Mozarella, ristede Mandler og Oliven Brød med Smør og Aioli Desserten består af to kontinentale delikatesser: Pannacotta med friske Bær Brownie med Vindruer 12

13 Formandens beretning Årsberetning for FADL Aarhus kredsforening 2011/2012 I oktober 2011 blev der valgt et nyt repræsentantskab i FADL Aarhus kredsforening. Vi er meget glade og stolte, når vi ser tilbage på det år der er gået. Vi har i løbet af det sidste år lagt meget vægt på uddannelse. Vi fik i februar en opfordring fra et medlem om at lave et skattekursus. Det var en fantastisk god ide, som vi hurtigt greb og fik sat gang i, og det blev taget virkelig godt imod. Vi havde 50 deltagere på vores første kursus og så mange på venteliste, at vi var nødt til at oprette to kurser til. Vi håber på at kunne gentage succesen i februar Derudover har vi fået oprette to nye lægevikarkurser i løbet af året; det ene er en udvidelse af det meget populære EKG-kursus og det andet er et blodprøvetagnings- og væsketalskursus, som skal køre første gang i efteråret Da fremtiden som ung læge kan godt virke skræmmende, lavede vi i foråret et foredrag ved uddannelsesekspert Mads Skipper fra Yngre Læger. Foredraget handlede bl.a. om 4-årsreglen, de syv lægeroller, KBU og intro- og hoveduddannelse. Vi har i år haft et aktivt medlemsfordelsudvalg med en masse gode idéer. Et meget populært tiltag har været den månedlige medlemsfordelsaftale med et nyt fordelagtigt tilbud hver måned for FADLmedlemmer. Vi håber meget på, at vi næste år kan få et medlemsfordelsudvalg i Aalborg, så medlemmer i Aalborg også kan få favorable tilbud i butikker og på caféer i nærområdet. Året 2011/2012 var også året hvor FADL blev aktiv på Facebook. Vi har haft stor glæde af at kunne informere jer medlemmer om nyheder og tiltag på en direkte måde. Vi har nu 750 likes på Facebook, og det er vi virkelig glade for. Jeg vil kun opfordre jer alle til at like os, så vi har mulighed for at informere om medlemsfordele, kurser, foredrag, 4 års reglen, overenskomst og meget, meget mere. Derudover er vi meget glade for, at vi i år har fået smidt de gamle CD er ud, som alle nye medlemmer fik når de meldte sig ind i FADL. De er blevet skiftet ud med flotte USB-nøgler, som nye medlemmer kan beholde og bruge resten af deres studietid. Vi glæder os meget til et nyt foreningsår 2012/2013 både lokalt og nationalt. Jeg glæder mig til, at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen og ikke mindst til festen bagefter. Lærke Kamstrup Christiansen Formand i FADL Aarhus kredsforening 13

14 Hovedforeningen Formandens beretning: Nye tider på vej for vagtbureauerne og for FADL Også 2011/2012 blev et begivenhedsrigt år for FADL, selvom det på flere måder kom til at gå noget anderledes, end vi havde forventet. Indgåelsen af en helt ny overenskomst på sygeplejevikar/ventilatør-området (SPV/VT-området) og det efterfølgende projekt med sammenlægningen af de to vestlige vagtbureauer i Odense og Århus har præget begivenhederne i det nationale FADL. Disse områder, samt nyt om karrierevejledning/12. semesterundersøgelse, vil jeg lade være mit hovedfokus i denne beretning. Overenskomstfornyelsen OK 11 Efter overenskomstforhandlingen for SPV/VT 2011 blev overenskomsten efterfølgende godkendt med et tydeligt JA fra medlemmerne, selvom kun få deltog i urafstemningen om resultatet. En enig hovedbestyrelse bekræftede også, at det var et udmærket resultat der var opnået af vores forhandlingsdelegation fra overenskomstudvalget (OU). Et vigtigt punkt er, at der nu er indgået en hovedaftale med vores forhandlingsmodpart Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Den fastlægger de generelle rammer for samarbejdet omkring overenskomsterne og er ikke mindst en principiel anerkendelse af hinanden som overenskomstparter. Pengemæssigt var der ikke meget at hente i den nye overenskomst. Med hensyn til lønstigninger var der enighed om, at overenskomsten skulle lægge sig op ad forliget for forhandlingsfællesskabet Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO-forliget), hvilket gav følgende resultat: en grundlønsstigning på 17 øre per time, en tillægsstigning på 36 øre på vagter mellem kl , en stigning på 43 øre på lørdag- /mandagsvagter og en pensionstigning til 5,34 %. En faktor der gjorde forhandlingerne vanskelige var sikringen af fremtiden for vores vagtbureauer. Den nye overenskomst sikrer at vores vagtbureauer fortsat kan udbyde vagter på lovlig vis. Inden forhandlingerne gik i gang modtog vi et notat fra kammeradvokaten der mente, at det ikke er lovligt med en overenskomst med punkter der omhandler drift af virksomheder. Driften af vagtbureauerne har tidligere været en del af overenskomsten, men udskrives nu herfra for at der ikke skal være nogen tvivl om lovligheden. Derfor skal vagtbureauerne og regionerne nu forhandle driftsaftaler med hinanden ved siden af overenskomsten. Dette betyder at vagtbureauernes struktur i Vestdanmark ændres til såkaldte in house-vagtbureauer. Både i Aarhus og Odense har man på generalforsamlingerne diskuteret og godkendt de vedtægtsændringer der muliggør den nye in house-ordning. Dette vil højst sandsynligt medføre at FADLs vagtbureauer og regionerne indgår såkaldte overskuds- og underskudsdækningsaftaler. Det vil give regionerne et yderligere incitament til at hyre vikarer fra FADL's vagtbureauer, og sikrer samtidig imod at skulle i udbud. For FADL s Vagtbureau i København, der allerede fungerer som in house-bureau, er der udarbejdet og underskrevet en såkaldt tomrumsaftale med Region Hovedstaden, der betyder at vagtbureauet kan fortsætte driften som vanligt, indtil en driftsaftale er indgået. 14

15 Hovedforeningen Fusion af vagtbureauerne i Odense og Aarhus Ud over at gøre vagtbureauerne til in house-bureauer udenfor overenskomsten har det været et ønske og for regionerne Nord, Midt og Syd et krav - at vores vagtbureauer i Odense og Aarhus fusioneres til et fælles vagtbureau, der betjener de tre regioner. Denne proces har været vanskelig for kredsene at gennemføre. Umiddelbart efter overenskomstens indgåelse valgte Odense at afbryde den første fusionsproces, da kredsen ikke følte at deres interesser var tilstrækkelig godt varetaget i det resultat, der tegnede sig omkring et nyt fælles Vagtbureau Vest. Repræsentantskabet i Odense valgte derfor at afbryde fusionsprocessen og fik denne beslutning bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling. Det stod dog hurtigt klart, at de tre regioner kun ville indgå en fælles driftsaftale for et fusioneret vagtbureau, hvorfor en ny fusionsproces skulle startes. Dette har været en langvarig og hård proces, dels for kredsene, men også for det nationale samarbejde. Ikke desto mindre er fusionsprocessen nu genoptaget og alt tegner til, at der i efteråret 2012 kan indgås de aftaler med regionerne, der formelt danner Vagtbureau Vest. Dermed er den hårde start på året ved at have lagt sig, og det nationale samarbejde ser fremad. Karrierevejledning og 12. semesterundersøgelser I juni 2011 sendte FADL, Hovedforeningen, (HF) et oplæg om karrierevejledning til de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter København, Odense, Aarhus og Aalborg, da vi via 12. semesterundersøgelserne kunne se, at karrierevejledning var en stor mangelvare for de studerende en sag vi mener der skal kæmpes for. Oplægget byggede på, at der skulle være forelæsninger på kandidatdelen, med karrierevejledning som indhold, der kunne hjælpe de studerende til at blive klogere på deres kommende fremtid som læge. Aarhus bed hurtigt på ideen, der ville indføre karrierevejledning på 8. og 12. semester på deres kandidatstudieordning, men Odense og København takkede nej i første omgang. Aalborg har vi aldrig hørt fra, muligvis fordi de ikke har en kandidatdel endnu. I efteråret 2011 kørte FADL en ny 12. semesterundersøgelse, der igen viste, at de studerende trak studiet ud. Tallene blev brugt i et debatpanel om 4-årsreglen ved årsmødet i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU), dernæst til et oplæg om karrierevejledning for de fire studieledere, samt DSMU og Lægeforeningen. Denne gang blev forslaget om karrierevejledning noget bedre modtaget af studielederne fra Odense og København. De besluttede at lade Aarhus gennemføre karrierevejledningsoplægget i foråret 2012 og efter evaluering af dette, ville de tage beslutning, om de ville benytte sig af det samme, eller skabe deres egne karrierevejledningsforløb. I foråret 2012 arrangerede hovedforeningen en generalprøve på karrierevejledningsoplægget, som var forfattet af FADL og Lægeforeningen, med alle FADL politikere fra landet, samt medicinerrådene som inviterede. Fra de deltagende var responsen meget positiv. Første karrierevejledningsoplæg på Aarhus Universitet blev holdt for 8. semester og blev vel modtaget både af studerende og fakultetet, så indtil videre er det en fast forelæsning på 8. og 12. semester. Derudover har København og Odense givet positiv udtryk for fremtidig karrierevejledning. Og med den nyeste 12. semesterundersøgelse fra foråret 2012, med en svar- 15

16 Hovedforeningen procent på 69 %, der viser at de studerende trækker studiet ud, ja så er vi optimistiske med hensyn til at få karrierevejledning spredt til hele landet. Det har været endnu et begivenhedsrigt år i FADL og den kommende tid byder på spændende udfordringer. Med løsrivelse af vagtbureauerne fra overenskomsten sættes der nu helt nyt fokus på fagforeningen og dens nye selvstændige fremtid. Vores mål er bl.a. bedre medlemsbetjening, fælles medlemssystem og ikke mindst et godt samarbejde på tværs af kredsene. Til slut, vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen, de nationale udvalg og repræsentantskaberne for et godt samarbejde både i medvind og i modvind, og håber at se mange til årets landsmøde den 30. november Sara Schødt Nielsen Formand for Hovedbestyrelsen Foreningen af Danske Lægestuderende (På fadl.dk kan du se FADL Hovedforeningens samlede beretning og beretninger fra de nationale udvalg) 16

17 Kære medlemmer I år har Århus Kredsforening haft et resultat (overskud) før skat på kr. Dette er et tilfredsstillende resultat. Dog er det ikke nok at se på det samlede resultatet når regnskabet skal vurderes, man må også vurdere ændringer i forhold til tidligere. Af større ændringer har bl.a. været; Sammenlignet med sidste år har lønomkostningerne til kontorpersonale været kr. højere, dette skyldes nogle personaleændringer i kredsforeningen, men fra næste år forventes niveauet at være tilbage på det normale leje. Endvidere har generalforsamlingen været dyrere end tidligere, det skyldes de mange deltagende ved sidste generalforsamling og et ønske om en sjov og spændende (og dermed også dyrere) generalforsamling, hvor så mange medlemmer som muligt deltager i medlemsdemokratiet, derfor er der også budgetteret med til næste generalforsamling. At vi på trods af øgede udgifter alligevel kommer ud med et overskud på niveau med regnskabsåret skyldes finansielle poster og et større overskud på driften af Nørre Alle 32. Indtægterne fra kontingent svinger fra år til år, i år har kontingentindtægterne til Århus kredsforening udgjort kr., hvilket er lidt mindre end forventet og lidt mindre end sidste år. Det skyldes ikke bare et faldende antal medlemmer, men især at når du betaler kontingent, går det ikke kun til Århus Kredsforening, men også til FADLs hovedforening. Siden 2008 har kontingent været på 579 kr. / halve år. For hvert medlem betales et beløb til hovedforeningen og dette tal reguleres hvert år, for at tage højde for højere udgifter etc. Det betyder, at for hvert år beholder vi lidt mindre til kredsforeningen i Århus. (se nedenstående tabel). Dette er en konsekvens af opbygningen af Fadl på landsplan, som jeg finder det vigtigt at gøre opmærksom på. Regnskabsår Samlet kontingent kr kr kr kr. Heraf til Århus Kredsforening Århus kredsforenings andel i % kr kr kr kr. 59,3% 57,9% 55,7% 54,7% I næste års budget, er der som noget nyt budgetteret med kr. til hjemmesiden, det skyldes at opdateringen af hjemmesiden har været utilfredsstillende, hvorfor vi ønsker at ansætte en it-studerende eller lignende til at hjælpe med at holde den ajour. Som fadl-medlemmer er vi også medejere af FADL-huset på Nørre Alle, et hus vi forsøger at gøre til midtpunkt for mange gode aktiviteter for medlemmerne, såsom lægevikarkurser, redaktionen på Acuta etc. I det kommende år bliver den sidste del af gælden i FADL-huset tilbagebetalt, til gengæld har vi ikke tidligere sat penge af til større renoveringsarbejder på huset. I stedet er pengene taget fra det akkumulerede overskud. Fra næste budget vil det efter min mening være en god idé at henlægge et årligt beløb til større renoveringer af huset for at illustrere hvad en del af jeres kontingenter går til, og komme den myte til livs, at en stor del af kontingentkronerne går til en stor pengetank på Nørre Alle 32! Hér i GF-Acuta finder I mit forslag til budget og regnskabet for kredsforeningen, men hele regnskabet består også af en balance og et mere udvidet koncernregnskab, hvor fx også boglade er med, derfor vil vi i år også lægge disse oplysninger op på hjemmesiden, så særligt interesserede kan orientere sig. Det vedlagte budget bliver forelagt repræsentantskabet på næstkommende møde, og såfremt der foretages ændringer vil de være at finde på FADLs hjemmeside senest en uge inden generalforsamlingen. Med venlig hilsen Økonomisk beretning Andreas Dyrkjær, politisk kasserer 17

18 Vagtbureauet Beretning om Vagtbureauet i Aarhus anno Året i Aarhus vagtbureau har været præget af fusionen med FADLs Vagtbureau i Odense. Til sidste generalforsamling havde vi en debat omkring situationen i vagtbureauet, hvor vi dels vedtog at fusionere med Odense vagtbureau og dels at lave et tættere samarbejde med regionerne. Odense valgte at afbryde fusionsprocessen i januar, hvilket kom som en stor overraskelse for os. Det blev kort derefter et direkte krav fra regionerne, at vi skulle fusionerer med Odenses vagtbureau og gå inhouse (virksomhed direkte under regionerne) for at kunne opretholde virksomheden. Odense dannede en ny bestyrelse og nu har vi genoptaget forhandlingerne, fundet en fælles ånd og er klar til at starte et samarbejde med regionerne som en fælles organisation. Vi arbejder derfor stadig på at blive en samlet virksomhed og har siden foråret 2012 været i forhandlinger med regionerne for at kunne bevare så meget af det vagtbureau vi kender, som muligt. Denne nye struktur vil forhåbentligt kunne skabe flere vagter i fremtiden. Planen er nu at vi pr. 1. januar 2013 starter det nye fælles Vagtbureau Vest. Vi prioriterer højt at beholde begge kontorer i hhv. Aarhus og Odense åbne i dagtiden og at videreføre vagtbureauet som i kender det i dag. Vagtbureauet i Aarhus fortsætter dermed året ud. Vi arbejder stadig på at skabe flere hold og vedligeholde vores antal af løse vagter i et marked hvor besparelserne bliver vendt igen og igen. Vagtantallet i Aarhus er fortsat lavere end vi kender det fra de gode år omkring , men der har over sommeren været en betydelig stigning i vagttimer. Vi har fået en del nye hold i løbet af året, men har desværre også måtte sige nej tak til at oprette nogle, da vi ikke har kunnet finde vagttagerer til dem. Vagtbureauet i Aarhus har en god økonomi. Vi har i løbet af året lagt budgettet lidt om og reduceret i det forventede underskud. Der er blevet sparet, hvor der spares kan og de flere vagter end forventet har resulteret i et underskud på kun ca Der ligger stadig en meget sund økonomi bag, trods mindre underskud de sidste par år. Vi har i år fået et nyt professionelt bestyrelsesmedlem, Jørgen Schøler Kristensen, cheflæge i Horsens. Vi er glade for at kunne have ham med til bords, som en professionel støtte og som god vejleder i vores studenterdrevet bestyrelse. Der har været flere svære beslutninger og vigtige drøftelser i det forgangne år, hvor vi har sat meget stor pris på vores to professionelle bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil runde af med at sige et stort tak til bestyrelsesmedlemmerne for alt det arbejde de har lagt i bestyrelsen dette år, trods udfordringer på vejen. Mange tak til alle vores dygtige medarbejdere i vagtbureauet og ikke mindst tak til dig som vagttager for at værne om den høje kvalitet og det gode renommé vi sammen opretholder i FADLs Vagtbureau Aarhus A/S De bedste hilsner Mette Tiedemann Skipper Bestyrelsesformand i FADLs Vagtbureau Aarhus A/S 18

19 Medicinerladen Årsberetning for FADL-medlemmernes boghandel Det er vigtigt for bestyrelsen at Medicinerladen har de bøger som medicinstuderende skal bruge, så billigt som overhovedet muligt, derfor drives Medicinerladen som non-profit-boghandel. Vi synes det er vigtig, at medicinstuderende har en boghandel som kan give god information om pensum bøger, supplerende litteratur, nye udgaver osv. I foreningsåret 11/12 har der været roligt på personalefronten, ingen udskiftninger. Iben blev ansat sidste år i august og John er fortsat hos os, det er vi rigtig glade for. Hanne Rohde (kredssekretær) har overtaget bogføringen, efter vi en overgang havde ekstern bogholder. Vi har i medicinerladens bestyrelse lavet mange nye tiltag i år. I starten af foreningsåret besluttede vi, at alle FADL medlemmer skal have 15% rabat på alle bøger købt i medicinerladen. I foråret udvidede vi den 15% rabat til også at gælde instrumenter. Disse tiltag er gjort for, at FADL-medlemmer kan finde deres bøger og instrumenter til samme priser som på nettet. Vi startede i forårssemesteret med at lave månedstilbud, som er specielle rabatter på relevant litteratur; eksempelvis kan nævnes EKG-bog, klinikbog og Netter flashcards. Vi vil i det næste år fortsætte månedstilbuddene. Som noget nyt kan man også købe hvide træsko i medicinerladen. Selvom det ikke ligger indenfor kompetenceområdet, synes vi det er vigtigt at vi medicinstuderende kan købe alt hvad vi har brug for til undervisning og klinik. 19

20 Medicinerladen Vi har i løbet af året brugt tid på at øge bogsalget til andre sundhedsfaglige uddannelser ved at tage til uddannelsesdage i februar og august på VIA University College i Skejby og overtaget salget til tandlægestuderende. Årsregnskabet er i år endt på kr.. Det er vi i bestyrelsen meget tilfredse med. Vi tilskriver årets gode resultat, at personaleomkostningerne er faldet lidt, et øget salg til VIA og tandlæger samt mange nye tiltag i butikken for FADL-medlemmer og andre studerende. De seneste tre år har underskuddet været på godt kr. og vi har en tro og forhåbning på, at den negative spiral er vendt. Vi har besluttet at lave en mindre ombygning af butikken, så der bliver plads til en bogcafé. Desuden investerer vi næste år i en hjemmesideløsning. I år afholdt medicinerladen igen den traditionsrige gårdfest hvor ca. 400 deltog. Den tradition ændrer vi ikke ved, så vi ses til FADLgårdfest. Lotte Vinther Kiefer, formand for Medicinerladens bestyrelse. 20

21 TIP EN 13 ER Tip en 13 er om Sæt ring rundt om det rigtige svar og medbring til generalforsamlingen d. 19. oktober. Vinderen udtrækkes og får et gavekort til Medicinerladen. 1) Hvor mange medlemmer er der i FADL Århus Kredsforening? 1: ca X: ca : ca ) Hvad står FADL for? 1: Foreningen af danske lægestuderende X: Foreningen af danske lægebørn 2: Fad øl 3) Hvornår blev FADL grundlagt? 1: 1864 X: : ) Hvilke forkortelser er ikke et udvalg i FADL 1: FNIS X: UPU 2: SUG 5) Hvad hedder formanden for Århus kredsforening? 1: Lærke X: Lykke 2: Line 6) Hvor kan du Like FADL Århus 1: Myspace X: Facebook 2: Begge 7) Hvad er det årlige kontingent i Århus kredsforening? 1: 1450,-kr X: 1158,-kr 2: 1760,-kr 8) Hvad er adressen på Fadlhuset i Århus? 1: Nørrebrogade 44 X: Nørre Allé 32 2: Vesterbrogade 32 21

22 TIP EN 13 ER 9) Hvor meget FADL rabat får du i medicinerladen? 1: 15% X: 10% 2: 5% 10) Hvad hedder bandet der spiller til i Stakladen d. 19. oktober : Partypartiet X: Pamperne 2: Park Life 11) Hvornår må du deltage i et repræsentantskabsmøde? 1: Kun som repræsentantskabsmedlem X: Når du bliver inviteret 2: Altid altid 12) Hvor får FADL-rabat 1: Eventyrsport X: Clausens fiskehandel 2: Malergrossisten 13) Kan du lide FADL? 1: Ja X: Nej 2: Måske 22

23 23

24 24

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere