F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2"

Transkript

1 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober

2 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat kommetilåretsgeneralforsamlingden19.oktober2012.deternemligherdu kanpåvirkefadlifremtidenvedatafgivedinstemme.yderligereerdetherdu kanstilleoptilrepræsentantskabetogfådelidetspændendepolitiskearbejdei foreningen.såsætalleredeidagetvigtigtkrydsikalenderenogsenden til Formangeeretvigtigtpunktstørrelsenpåkontingentet.Irepræsentantskabeti årindstillervitil,atvibibeholderkontingentettil579kr.pr.halveårforaktive medlemmerog479kr.pr.halveårforpassivemedlemmer. Bilagtilgeneralforsamlingfindespåhjemmesiden Velmødt! GFudvalget 2

3 Indhold Velkomst Repræsentantskab MelddigindiREP Medlemsfordele 7Puljen Acuta DAGSORDEN Aftenensmenu Formandensberetning Hovedforeningen Økonomiskberetning Vagtbureauet Medicinerladen Tipen13 er! Redaktion: ClaesHoedtKarstensen,JonasFranckOlesen,SofieKjærboJacobsen,Chalotte Wedel,AnnikaAndersen,OliverBuskbjergSharpe 3

4 REP 2011/2012 Lærke Kamstrup Christiansen: Formand for FADL Aarhus/Aalborg. Udvalg: Forretningsudvalget, pr-udvalget, hovedbestyrelsen, kursusudvalget og Aalborg udvalget. Forskningsår Adam Cohen Udvalg: Mentorordningen og hovedbestyrelsen. 5. semester Andreas Dyrkjær: Politisk kasserer Udvalg: Forretningsudvalget, medlemsfordelsudvalget, overenskomstudvalget, lægevikargruppen og studenterundervisergruppen. 8. semester Anne Kaa Udvalg: Pr-udvalget, lægevikargruppen, uddannelsespolitisk udvalg og Aalborg udvalget. 10. semester Annika Andersen: Næstformand FADL Aarhus/Aalborg Udvalg: Forretningsudvalget, overenskomstudvalget, lægevikargruppen og studenterundervisergruppen. Forskningsår Charlotte Wedel Udvalg: Medlemsfordelsudvalget, overenskomstudvalget og vagtbureauet. 5. semester 4

5 REP 2011/2012 Claes Karstensen Udvalg: Medicinerladens bestyrelse og rusintro udvalget. 8. semester Iben Guttorm Udvalg: Medlemsfordelsudvalget, hovedbestyrelsen, paragraf 7 udvalget og overenskomstudvalget. Lin Møller 5. semester Udvalg: Medlemsfordelsudvalg, stud. med. sam., hovedbestyrelsen, paragraf 7 udvalget og uddannelsespolitisk udvalg. 7. semester Jonas Frank Olesen Udvalg: Mentorordningen, hovedbestyrelsen og kursusudvalget. Forskningsår Lotte Vinther: Formand for medicinerladens bestyrelse Udvalg: Medicinerladens bestyrelse. 9. semester Mette Skipper: Formand for vagtbureauet Udvalg: Stud. med. sam., hovedbestyrelsen, paragraf 7 udvalget, uddannelsespolitisk udvalg og vagtbureauet. 8. semester 5

6 REP 2011/2012 Michael Trabjerg Udvalg: Hovedbestyrelsen, uddannelsespolitisk udvalg og Aalborg udvalget. 4. semester i Aalborg Natalie F. Wang Udvalg: Mentorordning, uddannelsespolitisk udvalg og Aalborg udvalget. Rikke Flor Thunold 4. semester i Aalborg Udvalg: Mentorordning, stud. med. sam., paragraf 7 udvalget og uddannelsespolitisk udvalg. 6. semester Ronni Mikkelsen Sara Pedersen Udvalg: Vagtbureauet 11. semester Udvalg: Medicinerladens bestyrelse, pr-udvalget og paragraf 7-udvalget. 7. semester Sofie Jacobsen Udvalg: Medlemsfordelsudvalget, Pr-udvalget, paragraf 7 udvalget og overenskomstudvalget. 5. semester 6

7 Meld dig ind i REP! Hvorfor du skal stille op til repræsentantskabet i Mit første år som repræsentant i FADL. Kære FADL medlem. Jeg har snart afsluttet mit første år i FADL s repræsentantskab. Jeg startede først efter 8. semester, og jeg ville næsten ønske at have startet tidligere. Jeg stillede op til repræsentantskabet med en forhåbning om at lære mere om vores fagfagforening og formidle denne viden videre til venner og andre FADL medlemmer. Jeg har på det første år lært meget om FADL, bl.a. at en fagforening er mere kompliceret end jeg havde regnet med, og har deltaget i mange andre spændende opgaver end dem jeg havde planlagt. Jeg regner derfor med at stille op igen til Generalforsamlingen d. 19. oktober for at arbejde videre med at formidle min nye viden til Jer. Hvad du kan forvente dig af et år i repræsentantskabet: Mulighed for at præge din fagforening fx ved direkte forhandling med regionerne om ny overenskomst, eller hjælpe til i kampen mod 4års reglen. Politisk uddannelse herunder forhandlingsteknik, økonomi, kommunikation og foreningsarbejde. Møde nye mennesker og deltage i mange sjove arrangementer. Skabe nye kontakter indenfor lægekredsen, som evt. fremtidigt skal ansætte dig. Føje et godt punkt til dit allerede prangende CV. Hvad forventes af dig som repræsentant af FADL: Engagement, gå på mod og godt humør, FADL er kun hvad de aktivt deltagende medlemmer gør den til. Deltagelse i et månedligt repræsentantskabsmøde ofte fra til med aftensmad Deltagelse i et antal valgfrie udvalg efter interesse, fx medlemsfordelsudvalg, uddannelsespolitisk udvalg m.fl. Ansvarsbevidsthed, du skal repræsentere dine medstuderende. Vil du stille op, så bestem dig inden generalforsamlingen d. 19. oktober. Det er en god ide at beskrive med få ord hvorfor du gerne vil stille op. Jeg kan varmt anbefale det, og jeg håber vi ses d. 19. oktober i Stakladen. Med Venlig Hilsen Jonas Franck Olesen. Repræsentant i FADL. 7

8 Medlemsfordele! " " " # $ $% & " ' (!$ ) $ " * ""+! " $," -.! / $ 0"# $ $ 1 2 $ )$ * ' $ $ 0 ) *. /' $/ * 8

9 7 PULJEN 7 puljen støtte af almene nyttige formål 7 har det forgangne år haft kr. til uddeling til medicinske foreninger. Der var i år mange gode ansøgninger, derfor valgte vi at splitte beløbet op i mindre puljer. Vi valgte blandt andet at støtte flere ny opstartede projekter. Efter nøje gennemgang af alle ansøgninger blev følgende foreninger valgt til at modtage penge: SOFAS Medicinerrevyen PSM NSM Førstehjælp for folkeskoler Kongres for medicinsk studenterforskning 9

10 ACUTA ACUTA Endnuetårergået,ogviharsomvanligtforsøgtatbibringelidtsjovtog interessantlæsestoftilpausernefraforelæsningerneogdesmåstopi dagenpålæsesalen. Væsentligstersketdet,atinternettetkørerhelt100%,ogatviigeniår harfåetnoglenyeskribenter.dermedservifremtilatteratkunnelevere nyeinput. Ivinterfikvienbevillingtilindkøbafnye computeretilgrafikogsammensætning afbladet.iaugustfikviomsidertagetos sammentilatholdeetindkøbsmøde,og pånuværendetidspunktharvifåetdem installeret,ogdethargjortfornøjelsen vedatlaveacutastørreendnogensinde. IdennesæsonharSaraChristensen (forskningsårmellem7.og8.semester) erstattetstinekarlsensomansvars havenderedaktør,idetstinevilhellige sig12.semester.christoffersvinthjohansen(8.semester)forbliver stadigansvarshavenderedaktør. VisigertaktilFADLoglæserne,somermedtilatgøredetrigtigdejligtat skriveacuta. PåvegneafAcuta, SaraChristensenogChristofferSvinthJohansen 10

11 Dagsorden Dagsorden, FADL Århus Kredsforenings generalforsamling Stakladen fredag d. 19. oktober kl Valg af 2 dirigenter og 2 referenter. 2. Udpegning af stemmeudvalg. 3. Formandens beretning til godkendelse. a. Århus Kredsforening Herunder uddrag af beretningen fra hovedforeningen og fadls virke i fremtiden. b. Vagtbureau c. Medicinerladen d. ACUTA 4. Forelæggelse af Århus Kredsforenings reviderede Koncernregnskab til gennemgang, kritisk revision og godkendelse. 5. Forelæggelse af Århus kredsforenings budget til orientering. a. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. b. Fastsættelse af rammebeløb for 7. c. Fastsættelse af rammebeløb for parlamentariker kompensation, jf. 10, stk Indkomne forslag. 7. Orientering om arbejdet i repræsentantskabet. Kl Pause med spisning 8. Valg: a. Repræsentantskabsmedlemmer 18 stk b. Kritisk revisor for 2 årig periode, samt suppleant for samme. c. 2 klagebisiddere blandt medlemmerne, jfr. 17, stk. 1. d. Fastsættelse af rammebeløb for 7 incl. almennyttige formål og underskudsgarantier til medicinskestudenterorganisationer 9. Eventuelt. 11

12 Aftenens menu I pausen serveres denne udsøgte menu med vin Forretten består af: Bruchetta med Stærk Fisk sammen med Laksemousse på Bornholmsk Rugkiks Hovedretten er sammensat af følgende: Timbale af Svinemørbrad med soltørrede Tomater Oksemørbrad med Pimentrelish Grillede Rodfrugter med Timianpesto Kartofler med Sauce Tomatsalat med frisk Mozarella, ristede Mandler og Oliven Brød med Smør og Aioli Desserten består af to kontinentale delikatesser: Pannacotta med friske Bær Brownie med Vindruer 12

13 Formandens beretning Årsberetning for FADL Aarhus kredsforening 2011/2012 I oktober 2011 blev der valgt et nyt repræsentantskab i FADL Aarhus kredsforening. Vi er meget glade og stolte, når vi ser tilbage på det år der er gået. Vi har i løbet af det sidste år lagt meget vægt på uddannelse. Vi fik i februar en opfordring fra et medlem om at lave et skattekursus. Det var en fantastisk god ide, som vi hurtigt greb og fik sat gang i, og det blev taget virkelig godt imod. Vi havde 50 deltagere på vores første kursus og så mange på venteliste, at vi var nødt til at oprette to kurser til. Vi håber på at kunne gentage succesen i februar Derudover har vi fået oprette to nye lægevikarkurser i løbet af året; det ene er en udvidelse af det meget populære EKG-kursus og det andet er et blodprøvetagnings- og væsketalskursus, som skal køre første gang i efteråret Da fremtiden som ung læge kan godt virke skræmmende, lavede vi i foråret et foredrag ved uddannelsesekspert Mads Skipper fra Yngre Læger. Foredraget handlede bl.a. om 4-årsreglen, de syv lægeroller, KBU og intro- og hoveduddannelse. Vi har i år haft et aktivt medlemsfordelsudvalg med en masse gode idéer. Et meget populært tiltag har været den månedlige medlemsfordelsaftale med et nyt fordelagtigt tilbud hver måned for FADLmedlemmer. Vi håber meget på, at vi næste år kan få et medlemsfordelsudvalg i Aalborg, så medlemmer i Aalborg også kan få favorable tilbud i butikker og på caféer i nærområdet. Året 2011/2012 var også året hvor FADL blev aktiv på Facebook. Vi har haft stor glæde af at kunne informere jer medlemmer om nyheder og tiltag på en direkte måde. Vi har nu 750 likes på Facebook, og det er vi virkelig glade for. Jeg vil kun opfordre jer alle til at like os, så vi har mulighed for at informere om medlemsfordele, kurser, foredrag, 4 års reglen, overenskomst og meget, meget mere. Derudover er vi meget glade for, at vi i år har fået smidt de gamle CD er ud, som alle nye medlemmer fik når de meldte sig ind i FADL. De er blevet skiftet ud med flotte USB-nøgler, som nye medlemmer kan beholde og bruge resten af deres studietid. Vi glæder os meget til et nyt foreningsår 2012/2013 både lokalt og nationalt. Jeg glæder mig til, at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen og ikke mindst til festen bagefter. Lærke Kamstrup Christiansen Formand i FADL Aarhus kredsforening 13

14 Hovedforeningen Formandens beretning: Nye tider på vej for vagtbureauerne og for FADL Også 2011/2012 blev et begivenhedsrigt år for FADL, selvom det på flere måder kom til at gå noget anderledes, end vi havde forventet. Indgåelsen af en helt ny overenskomst på sygeplejevikar/ventilatør-området (SPV/VT-området) og det efterfølgende projekt med sammenlægningen af de to vestlige vagtbureauer i Odense og Århus har præget begivenhederne i det nationale FADL. Disse områder, samt nyt om karrierevejledning/12. semesterundersøgelse, vil jeg lade være mit hovedfokus i denne beretning. Overenskomstfornyelsen OK 11 Efter overenskomstforhandlingen for SPV/VT 2011 blev overenskomsten efterfølgende godkendt med et tydeligt JA fra medlemmerne, selvom kun få deltog i urafstemningen om resultatet. En enig hovedbestyrelse bekræftede også, at det var et udmærket resultat der var opnået af vores forhandlingsdelegation fra overenskomstudvalget (OU). Et vigtigt punkt er, at der nu er indgået en hovedaftale med vores forhandlingsmodpart Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Den fastlægger de generelle rammer for samarbejdet omkring overenskomsterne og er ikke mindst en principiel anerkendelse af hinanden som overenskomstparter. Pengemæssigt var der ikke meget at hente i den nye overenskomst. Med hensyn til lønstigninger var der enighed om, at overenskomsten skulle lægge sig op ad forliget for forhandlingsfællesskabet Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO-forliget), hvilket gav følgende resultat: en grundlønsstigning på 17 øre per time, en tillægsstigning på 36 øre på vagter mellem kl , en stigning på 43 øre på lørdag- /mandagsvagter og en pensionstigning til 5,34 %. En faktor der gjorde forhandlingerne vanskelige var sikringen af fremtiden for vores vagtbureauer. Den nye overenskomst sikrer at vores vagtbureauer fortsat kan udbyde vagter på lovlig vis. Inden forhandlingerne gik i gang modtog vi et notat fra kammeradvokaten der mente, at det ikke er lovligt med en overenskomst med punkter der omhandler drift af virksomheder. Driften af vagtbureauerne har tidligere været en del af overenskomsten, men udskrives nu herfra for at der ikke skal være nogen tvivl om lovligheden. Derfor skal vagtbureauerne og regionerne nu forhandle driftsaftaler med hinanden ved siden af overenskomsten. Dette betyder at vagtbureauernes struktur i Vestdanmark ændres til såkaldte in house-vagtbureauer. Både i Aarhus og Odense har man på generalforsamlingerne diskuteret og godkendt de vedtægtsændringer der muliggør den nye in house-ordning. Dette vil højst sandsynligt medføre at FADLs vagtbureauer og regionerne indgår såkaldte overskuds- og underskudsdækningsaftaler. Det vil give regionerne et yderligere incitament til at hyre vikarer fra FADL's vagtbureauer, og sikrer samtidig imod at skulle i udbud. For FADL s Vagtbureau i København, der allerede fungerer som in house-bureau, er der udarbejdet og underskrevet en såkaldt tomrumsaftale med Region Hovedstaden, der betyder at vagtbureauet kan fortsætte driften som vanligt, indtil en driftsaftale er indgået. 14

15 Hovedforeningen Fusion af vagtbureauerne i Odense og Aarhus Ud over at gøre vagtbureauerne til in house-bureauer udenfor overenskomsten har det været et ønske og for regionerne Nord, Midt og Syd et krav - at vores vagtbureauer i Odense og Aarhus fusioneres til et fælles vagtbureau, der betjener de tre regioner. Denne proces har været vanskelig for kredsene at gennemføre. Umiddelbart efter overenskomstens indgåelse valgte Odense at afbryde den første fusionsproces, da kredsen ikke følte at deres interesser var tilstrækkelig godt varetaget i det resultat, der tegnede sig omkring et nyt fælles Vagtbureau Vest. Repræsentantskabet i Odense valgte derfor at afbryde fusionsprocessen og fik denne beslutning bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling. Det stod dog hurtigt klart, at de tre regioner kun ville indgå en fælles driftsaftale for et fusioneret vagtbureau, hvorfor en ny fusionsproces skulle startes. Dette har været en langvarig og hård proces, dels for kredsene, men også for det nationale samarbejde. Ikke desto mindre er fusionsprocessen nu genoptaget og alt tegner til, at der i efteråret 2012 kan indgås de aftaler med regionerne, der formelt danner Vagtbureau Vest. Dermed er den hårde start på året ved at have lagt sig, og det nationale samarbejde ser fremad. Karrierevejledning og 12. semesterundersøgelser I juni 2011 sendte FADL, Hovedforeningen, (HF) et oplæg om karrierevejledning til de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter København, Odense, Aarhus og Aalborg, da vi via 12. semesterundersøgelserne kunne se, at karrierevejledning var en stor mangelvare for de studerende en sag vi mener der skal kæmpes for. Oplægget byggede på, at der skulle være forelæsninger på kandidatdelen, med karrierevejledning som indhold, der kunne hjælpe de studerende til at blive klogere på deres kommende fremtid som læge. Aarhus bed hurtigt på ideen, der ville indføre karrierevejledning på 8. og 12. semester på deres kandidatstudieordning, men Odense og København takkede nej i første omgang. Aalborg har vi aldrig hørt fra, muligvis fordi de ikke har en kandidatdel endnu. I efteråret 2011 kørte FADL en ny 12. semesterundersøgelse, der igen viste, at de studerende trak studiet ud. Tallene blev brugt i et debatpanel om 4-årsreglen ved årsmødet i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU), dernæst til et oplæg om karrierevejledning for de fire studieledere, samt DSMU og Lægeforeningen. Denne gang blev forslaget om karrierevejledning noget bedre modtaget af studielederne fra Odense og København. De besluttede at lade Aarhus gennemføre karrierevejledningsoplægget i foråret 2012 og efter evaluering af dette, ville de tage beslutning, om de ville benytte sig af det samme, eller skabe deres egne karrierevejledningsforløb. I foråret 2012 arrangerede hovedforeningen en generalprøve på karrierevejledningsoplægget, som var forfattet af FADL og Lægeforeningen, med alle FADL politikere fra landet, samt medicinerrådene som inviterede. Fra de deltagende var responsen meget positiv. Første karrierevejledningsoplæg på Aarhus Universitet blev holdt for 8. semester og blev vel modtaget både af studerende og fakultetet, så indtil videre er det en fast forelæsning på 8. og 12. semester. Derudover har København og Odense givet positiv udtryk for fremtidig karrierevejledning. Og med den nyeste 12. semesterundersøgelse fra foråret 2012, med en svar- 15

16 Hovedforeningen procent på 69 %, der viser at de studerende trækker studiet ud, ja så er vi optimistiske med hensyn til at få karrierevejledning spredt til hele landet. Det har været endnu et begivenhedsrigt år i FADL og den kommende tid byder på spændende udfordringer. Med løsrivelse af vagtbureauerne fra overenskomsten sættes der nu helt nyt fokus på fagforeningen og dens nye selvstændige fremtid. Vores mål er bl.a. bedre medlemsbetjening, fælles medlemssystem og ikke mindst et godt samarbejde på tværs af kredsene. Til slut, vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen, de nationale udvalg og repræsentantskaberne for et godt samarbejde både i medvind og i modvind, og håber at se mange til årets landsmøde den 30. november Sara Schødt Nielsen Formand for Hovedbestyrelsen Foreningen af Danske Lægestuderende (På fadl.dk kan du se FADL Hovedforeningens samlede beretning og beretninger fra de nationale udvalg) 16

17 Kære medlemmer I år har Århus Kredsforening haft et resultat (overskud) før skat på kr. Dette er et tilfredsstillende resultat. Dog er det ikke nok at se på det samlede resultatet når regnskabet skal vurderes, man må også vurdere ændringer i forhold til tidligere. Af større ændringer har bl.a. været; Sammenlignet med sidste år har lønomkostningerne til kontorpersonale været kr. højere, dette skyldes nogle personaleændringer i kredsforeningen, men fra næste år forventes niveauet at være tilbage på det normale leje. Endvidere har generalforsamlingen været dyrere end tidligere, det skyldes de mange deltagende ved sidste generalforsamling og et ønske om en sjov og spændende (og dermed også dyrere) generalforsamling, hvor så mange medlemmer som muligt deltager i medlemsdemokratiet, derfor er der også budgetteret med til næste generalforsamling. At vi på trods af øgede udgifter alligevel kommer ud med et overskud på niveau med regnskabsåret skyldes finansielle poster og et større overskud på driften af Nørre Alle 32. Indtægterne fra kontingent svinger fra år til år, i år har kontingentindtægterne til Århus kredsforening udgjort kr., hvilket er lidt mindre end forventet og lidt mindre end sidste år. Det skyldes ikke bare et faldende antal medlemmer, men især at når du betaler kontingent, går det ikke kun til Århus Kredsforening, men også til FADLs hovedforening. Siden 2008 har kontingent været på 579 kr. / halve år. For hvert medlem betales et beløb til hovedforeningen og dette tal reguleres hvert år, for at tage højde for højere udgifter etc. Det betyder, at for hvert år beholder vi lidt mindre til kredsforeningen i Århus. (se nedenstående tabel). Dette er en konsekvens af opbygningen af Fadl på landsplan, som jeg finder det vigtigt at gøre opmærksom på. Regnskabsår Samlet kontingent kr kr kr kr. Heraf til Århus Kredsforening Århus kredsforenings andel i % kr kr kr kr. 59,3% 57,9% 55,7% 54,7% I næste års budget, er der som noget nyt budgetteret med kr. til hjemmesiden, det skyldes at opdateringen af hjemmesiden har været utilfredsstillende, hvorfor vi ønsker at ansætte en it-studerende eller lignende til at hjælpe med at holde den ajour. Som fadl-medlemmer er vi også medejere af FADL-huset på Nørre Alle, et hus vi forsøger at gøre til midtpunkt for mange gode aktiviteter for medlemmerne, såsom lægevikarkurser, redaktionen på Acuta etc. I det kommende år bliver den sidste del af gælden i FADL-huset tilbagebetalt, til gengæld har vi ikke tidligere sat penge af til større renoveringsarbejder på huset. I stedet er pengene taget fra det akkumulerede overskud. Fra næste budget vil det efter min mening være en god idé at henlægge et årligt beløb til større renoveringer af huset for at illustrere hvad en del af jeres kontingenter går til, og komme den myte til livs, at en stor del af kontingentkronerne går til en stor pengetank på Nørre Alle 32! Hér i GF-Acuta finder I mit forslag til budget og regnskabet for kredsforeningen, men hele regnskabet består også af en balance og et mere udvidet koncernregnskab, hvor fx også boglade er med, derfor vil vi i år også lægge disse oplysninger op på hjemmesiden, så særligt interesserede kan orientere sig. Det vedlagte budget bliver forelagt repræsentantskabet på næstkommende møde, og såfremt der foretages ændringer vil de være at finde på FADLs hjemmeside senest en uge inden generalforsamlingen. Med venlig hilsen Økonomisk beretning Andreas Dyrkjær, politisk kasserer 17

18 Vagtbureauet Beretning om Vagtbureauet i Aarhus anno Året i Aarhus vagtbureau har været præget af fusionen med FADLs Vagtbureau i Odense. Til sidste generalforsamling havde vi en debat omkring situationen i vagtbureauet, hvor vi dels vedtog at fusionere med Odense vagtbureau og dels at lave et tættere samarbejde med regionerne. Odense valgte at afbryde fusionsprocessen i januar, hvilket kom som en stor overraskelse for os. Det blev kort derefter et direkte krav fra regionerne, at vi skulle fusionerer med Odenses vagtbureau og gå inhouse (virksomhed direkte under regionerne) for at kunne opretholde virksomheden. Odense dannede en ny bestyrelse og nu har vi genoptaget forhandlingerne, fundet en fælles ånd og er klar til at starte et samarbejde med regionerne som en fælles organisation. Vi arbejder derfor stadig på at blive en samlet virksomhed og har siden foråret 2012 været i forhandlinger med regionerne for at kunne bevare så meget af det vagtbureau vi kender, som muligt. Denne nye struktur vil forhåbentligt kunne skabe flere vagter i fremtiden. Planen er nu at vi pr. 1. januar 2013 starter det nye fælles Vagtbureau Vest. Vi prioriterer højt at beholde begge kontorer i hhv. Aarhus og Odense åbne i dagtiden og at videreføre vagtbureauet som i kender det i dag. Vagtbureauet i Aarhus fortsætter dermed året ud. Vi arbejder stadig på at skabe flere hold og vedligeholde vores antal af løse vagter i et marked hvor besparelserne bliver vendt igen og igen. Vagtantallet i Aarhus er fortsat lavere end vi kender det fra de gode år omkring , men der har over sommeren været en betydelig stigning i vagttimer. Vi har fået en del nye hold i løbet af året, men har desværre også måtte sige nej tak til at oprette nogle, da vi ikke har kunnet finde vagttagerer til dem. Vagtbureauet i Aarhus har en god økonomi. Vi har i løbet af året lagt budgettet lidt om og reduceret i det forventede underskud. Der er blevet sparet, hvor der spares kan og de flere vagter end forventet har resulteret i et underskud på kun ca Der ligger stadig en meget sund økonomi bag, trods mindre underskud de sidste par år. Vi har i år fået et nyt professionelt bestyrelsesmedlem, Jørgen Schøler Kristensen, cheflæge i Horsens. Vi er glade for at kunne have ham med til bords, som en professionel støtte og som god vejleder i vores studenterdrevet bestyrelse. Der har været flere svære beslutninger og vigtige drøftelser i det forgangne år, hvor vi har sat meget stor pris på vores to professionelle bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil runde af med at sige et stort tak til bestyrelsesmedlemmerne for alt det arbejde de har lagt i bestyrelsen dette år, trods udfordringer på vejen. Mange tak til alle vores dygtige medarbejdere i vagtbureauet og ikke mindst tak til dig som vagttager for at værne om den høje kvalitet og det gode renommé vi sammen opretholder i FADLs Vagtbureau Aarhus A/S De bedste hilsner Mette Tiedemann Skipper Bestyrelsesformand i FADLs Vagtbureau Aarhus A/S 18

19 Medicinerladen Årsberetning for FADL-medlemmernes boghandel Det er vigtigt for bestyrelsen at Medicinerladen har de bøger som medicinstuderende skal bruge, så billigt som overhovedet muligt, derfor drives Medicinerladen som non-profit-boghandel. Vi synes det er vigtig, at medicinstuderende har en boghandel som kan give god information om pensum bøger, supplerende litteratur, nye udgaver osv. I foreningsåret 11/12 har der været roligt på personalefronten, ingen udskiftninger. Iben blev ansat sidste år i august og John er fortsat hos os, det er vi rigtig glade for. Hanne Rohde (kredssekretær) har overtaget bogføringen, efter vi en overgang havde ekstern bogholder. Vi har i medicinerladens bestyrelse lavet mange nye tiltag i år. I starten af foreningsåret besluttede vi, at alle FADL medlemmer skal have 15% rabat på alle bøger købt i medicinerladen. I foråret udvidede vi den 15% rabat til også at gælde instrumenter. Disse tiltag er gjort for, at FADL-medlemmer kan finde deres bøger og instrumenter til samme priser som på nettet. Vi startede i forårssemesteret med at lave månedstilbud, som er specielle rabatter på relevant litteratur; eksempelvis kan nævnes EKG-bog, klinikbog og Netter flashcards. Vi vil i det næste år fortsætte månedstilbuddene. Som noget nyt kan man også købe hvide træsko i medicinerladen. Selvom det ikke ligger indenfor kompetenceområdet, synes vi det er vigtigt at vi medicinstuderende kan købe alt hvad vi har brug for til undervisning og klinik. 19

20 Medicinerladen Vi har i løbet af året brugt tid på at øge bogsalget til andre sundhedsfaglige uddannelser ved at tage til uddannelsesdage i februar og august på VIA University College i Skejby og overtaget salget til tandlægestuderende. Årsregnskabet er i år endt på kr.. Det er vi i bestyrelsen meget tilfredse med. Vi tilskriver årets gode resultat, at personaleomkostningerne er faldet lidt, et øget salg til VIA og tandlæger samt mange nye tiltag i butikken for FADL-medlemmer og andre studerende. De seneste tre år har underskuddet været på godt kr. og vi har en tro og forhåbning på, at den negative spiral er vendt. Vi har besluttet at lave en mindre ombygning af butikken, så der bliver plads til en bogcafé. Desuden investerer vi næste år i en hjemmesideløsning. I år afholdt medicinerladen igen den traditionsrige gårdfest hvor ca. 400 deltog. Den tradition ændrer vi ikke ved, så vi ses til FADLgårdfest. Lotte Vinther Kiefer, formand for Medicinerladens bestyrelse. 20

21 TIP EN 13 ER Tip en 13 er om Sæt ring rundt om det rigtige svar og medbring til generalforsamlingen d. 19. oktober. Vinderen udtrækkes og får et gavekort til Medicinerladen. 1) Hvor mange medlemmer er der i FADL Århus Kredsforening? 1: ca X: ca : ca ) Hvad står FADL for? 1: Foreningen af danske lægestuderende X: Foreningen af danske lægebørn 2: Fad øl 3) Hvornår blev FADL grundlagt? 1: 1864 X: : ) Hvilke forkortelser er ikke et udvalg i FADL 1: FNIS X: UPU 2: SUG 5) Hvad hedder formanden for Århus kredsforening? 1: Lærke X: Lykke 2: Line 6) Hvor kan du Like FADL Århus 1: Myspace X: Facebook 2: Begge 7) Hvad er det årlige kontingent i Århus kredsforening? 1: 1450,-kr X: 1158,-kr 2: 1760,-kr 8) Hvad er adressen på Fadlhuset i Århus? 1: Nørrebrogade 44 X: Nørre Allé 32 2: Vesterbrogade 32 21

22 TIP EN 13 ER 9) Hvor meget FADL rabat får du i medicinerladen? 1: 15% X: 10% 2: 5% 10) Hvad hedder bandet der spiller til i Stakladen d. 19. oktober : Partypartiet X: Pamperne 2: Park Life 11) Hvornår må du deltage i et repræsentantskabsmøde? 1: Kun som repræsentantskabsmedlem X: Når du bliver inviteret 2: Altid altid 12) Hvor får FADL-rabat 1: Eventyrsport X: Clausens fiskehandel 2: Malergrossisten 13) Kan du lide FADL? 1: Ja X: Nej 2: Måske 22

23 23

24 24

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Foreningen af Danske Lægestuderende 1. Formalia Dirigent : Toke 2. Valg 1 eller 2 Referenter Referent: Kristina Fruerlund og Rikke Zachar Stemmeudvalg: Christian Tvede

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy Dansk Forfatterforening Den faglitterære gruppes 66. årsmøde Fredag den 05. april 2013 REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Tilstede: Nikolaj, Jakob, Mikkel, Søren, Jill, Marianne, Louise, Sofie, Anne, Betty. MR: Peter Dalsgård,

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere