Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj 2014. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding"

Transkript

1 Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Marts - Maj 2014 Ordet.. 2 Nyt.. 3 Aktivitetskalenderne Hellig 3 konger.. 8 Smuthullet.. 9 Året i tal.. 10 Juleafslutninger.. 11 Gudstjenestelisten Konfirmander Ny gårdbutik.. 18 Jul på Bundsbæk Mølle.. 19 Jul i alle sogne Kirkelige handlinger mv Adresser/Revy-nyt

2 Så har vi taget hul på et nyt år. De fleste har vel fået anskaffet en ny kalender, med mindre man vover at benytte en digital en af slagsen. Det gør jeg så ikke. Min fagforening, Præsteforeningen sender mig hvert år en ny praktisk papirudgave. Den åbenlyse forskel til Maylands kalender er, at søndagens kirkelige navne er anført sammen med en evangeliehenvisning. Ellers er forskellen ikke den store. Der er måske den mindre, at Maylands oplyser om et par helgendage, som præsteforeningens undlader. Nu er det så også længe siden, at helgen- og martyrdage blev strøget af den kirkelige kalender. Vi har dog nogle få stykker tilbage, der huskes, fordi der knytter sig en folkelig tradition til dem. Den 11. november er det helgendag for Martin af Tour. Den fejres Mortens aften med gås. Den 13. december er det helgen- og martyrdag for Lucia, som fejres med Luciaoptog. Den 26. december er helgendag for Stefanus, der blev den første kristne martyr. Og endelig er der den 24. juni, der er helgendag for Sct. Hans eller Johannes Døber. Hans fødselsdag fejres med midsommerbål. Den 4. januar 2014 blev en særlig dag i min kalender. Det var 70-årsdagen for likvideringen af Kaj Munk. Hans dødsdag blev markeret flere steder i landet - og naturligvis også i Vedersø. Skønt vi i en protestantisk sammenhæng ikke har helgen- og martyrdage, var det nu godt at blive mindet om Munks navn og hans martyrium den 4. januar Jeg vover at se hans dødsdag som en martyrdag. Man gør det faktisk også flere steder i verden. Eksempelvis er hans navn indskrevet i martyrbogen i domkirkerne i Lund og Uttrecht. Han har også fået en mindeplade i martyrkapellet i Strängnäs domkirke. Dagen blev markeret i Vedersø kirke, hvor man havde inviteret skuespilleren, Christian Steffensen til at fremføre to Munkprædikener og en oplæsning af Munks enakter: Før Cannae. Kirken var fyldt til bristepunktet, og deltagerne fik en stærk oplevelse af en markant personlighed i Danmarkshistorien. Efterfølgende blev der lagt en krans på hans grav. Var Kaj Munk en kristen martyr? Blev han slået ihjel som vidne for sin tro? Det er der bestemt mange divergerende meninger om. Mange vil kalde ham for politisk naiv. Det var han givetvis også, fordi han ikke kunne lyve. Selv om vi i en luthersk sammenhæng har en stående regel om, at tro og politik skiller vi ad, så er det dog et faktum, at det gjorde Kaj Munk ikke. Da han i 1936 offentligt kritiserede jødeforfølgelserne og af sin biskop fik påbud om at holde mund, svarede han bl.a.: Af en vis tømrer Gud tilgive ham, han var jøde har jeg lært den astfaltoptræden, at når man kæmper for ånd, gælder det i mangfoldige tilfælde om at optræde uforsigtigt, udæskende, sårende, så man kan misforstås, både af dem, hvem Gud har tillukket begribelsen, og af dem, hvem Fanden har udstyret med god vilje til at misforstå. I denne lære agter jeg at fremture, inden for hans kirke og siden uden for, når det en dag har behaget de dertil indrettede at smide mig ud. Smidt ud blev han så ikke og kunne givetvis glæde sig over fra prædikestolen i Vedersø at skulle oplæse biskoppernes hyrdebrev af 3. oktober Folkekirkens elite var åbenbart nået til begribelse! Blev Kaj Munk en kristen martyr? I en prædiken holdt i Københavns domkirke den 5. december 1943 svarer han selv indirekte. Kirken har mistet sit næstdyrebareste klenodie. Det dyrebareste, det er Kristus selv, men det næstdyrebareste det er martyrsindet, de kristnes martyrsind ikke at de ville være helte og var bidt af den ærgerrighed, ikke at de var sjælesyge og fandt fornøjelse i selvpinsel, men at de elskede Kristus så højt, at intet offer til ham var dem for stort. Med dette martyrsind overvandt vi engang verden, og uden det vil verden overvinde os. Til opbyggelse for enhver tvivler, siger han: Aldrig, aldrig, aldrig spørge om det nytter, bare, om det er sandt. Sandheden er ikke rolig og værdig og ophøjet, den bider og river og slår. Det bliver ikke bedre her i Danmark, før det danske folk lærer af Kristi mod. Hvis der skal sættes blot ét ord over mit forfatterskab, skal det være Kristus. Kaj Munks teologi har således fokus på Kristus som vejen, sandheden og livet. Kristus som sandheden er han ikke blot oplyst om i åndelige forstand, så han ser bedraget; men oplyst om, så det får konsekvenser. I forhold til sandheden lærte han af Kierkegaard. En kamp for sandheden kan i Kristus ikke skilles fra efterfølgelsen. Så for mig at se blev Munk en kristen martyr, fordi han ikke traf det valg, som alt for mange traf: At lukke øjnene for Hitlers løgne og forførelse. Som han skriver, kunne han ikke følge de manges hykleri, fordi sandheden i Kristus ikke lod sig bøje, hvis den skulle overvinde verden. I jihad-tider er der mange, der stiller op med livet som indsats i et martyrium for deres trossandheder. De når vel ikke højere end Munk? Når jeg ikke mener, at de gør det, er det fordi det dyrebare liv, de kaster ind i kampen for sandheden, mangler troen på Kristus som sandheden tegnet ved efterfølgelse! Hvornår så man korsets tegnet i deres efterfølgelse? En god martyrdag blev det for mig i Vedersø kirke den 4. januar Dens punktum satte Christian Steffensen i fremførelsen af Kaj Munks sang: Den blå anemone. I en tilbagevenden til barndommens land, ser han en ny tid for det land, han elskede og så en fremtid for - endskønt foråret lod vente på sig! At der var en fremtid for det, så han i et glimt i den lille anemone. Og hvor har jeg i min præstetid fulgt ham, når jeg en vinterdag gik ud i den lille lund ved Bølling præstegård for at lede efter forårsbebudere. Det må komme! Kristus sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet. Selv om Munk på mange måder var såre menneskelig, havde han både tro, mod og styrke til at følge Kristus! Det synes tiden ikke at have. Den falder på knæ for, at sandheden er mangfoldig. Deri afslører den sig selv som forvirret og uden rod og tilhold i den sandhed, som i 1000 år har kendetegnet vores folk: Kristendommen. JH 2

3 Nyt fra menighedsrådet Menighedsmøde den 18. marts Menighedsrådet i Rækker Mølle Pastorat rydder op i de gamle gravminder. Oprydningen gælder for gravminder, hvor fredningstid samt legat/pasningsaftale er ophørt. Som konsekvens heraf bortskaffes til genanvendelse eller destruktion de gravsten, der ikke er udtaget til bevaring eller afhentet inden den 20. marts Gravsten, der ikke er udtaget til bevaring, vil kunne udleveres ved henvendelse til graveren mod behørig dokumentation. Mail. Tlf. Bølling: , Finderup: , Hanning: og Sædding: Enhver er velkommen. Dagsorden kan rekvireres hos formanden. Rækker Mølle Menighedsråd Nyt fra menighedsrådet Kirkebil Har du ikke selv mulighed for at komme til gudstjeneste i vore kirker, så vil vi gerne hjælpe dig med en kørelejlighed. Ring til os senest fredag aften før søndagens gudstjeneste. Bølling: Ove Villumsen / Sædding: Peder Bork Sørensen Hanning: Jenny Nielsen / Finderup: Kirsten Pahus / Orientering om konfirmation og konfirmandforberedelse 2014/15 Konfirmationerne vil som vanligt blive afholdt Bededag (1. maj 2015) og den følgende søndag (3. maj 2015). Der blev i 2012 indgået aftale med Amagerskolen og Kirkeskolen om konfirmandundervisningens skemaplacering. Aftalen blev indgået som en 2-årig forsøgsordning og gælder også for 2014/15. Aftalen går i korthed ud på, at Amagerskolen og Kirkeskolen stiller morgentimer til rådighed henholdsvis onsdage og torsdage fra efterårsferien til vinterferien. Dertil tilbydes 4 hele dage med konfirmandundervisning - 1 hel dag før efterårsferien og 3 hele dage efter vinterferien. Elever på de 2 nævnte skoler har almindelig morgenundervisning, når de ikke går til konfirmandforberedelse. Elever, der søger andre skoler - eksempelvis Herborg Friskole, Den Kristne Friskole i Videbæk og Skjern, Videbæk Skole og Spjald Skole får normalt fri til at følge konfirmandundervisningen om torsdagen. I 2013/14 har der været elever fra 6 forskellige skoler, og det er lykkedes at dele dem på et onsdags- og torsdagshold. Menighedsrådet har sørget for bustransport fra konfirmandstuen i Rækker Mølle til de respektive skoler. I skrivende stund kender jeg ikke til de kommende konfirmanders skolevalg, men det vil stadig være en mulighed at oprette et onsdagshold for de elever, der vælger Amagerskolen og et torsdagshold for de elever, der vælger en af de øvrige skoler. Det, der kan spænde ben for ordningen, er, hvis der bliver ganske få elever på torsdagsholdet, som skal transporteres i 2-3 forskellige retninger, hvilket betyder en uoverkommelig udgift for menighedsrådet. Inden sommerferien vil elever, der går på Rækker Mølle Skolen modtage invitation og tilmelding til konfirmandforberedelse i 2014/15. Elever, der allerede går på andre skoler, men ønsker at benytte sig af Rækker Mølle pastorats tilbud om konfirmandundervisning og konfirmation, bedes henvende sig til mig. Jeg håber, at jeg kan nå at få tilrettelagt undervisningen inden min fratræden og tror på, at det må lykkes menighedsrådet at få valgt min efterfølger inden efterårsferien Jens Kristian Holmgaard 3

4 Aktivitetskalender LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU) Kontakt: Lars Schmidt på tlf Marts 4. Filmaften i Astrup Forsamlingshus 11. Kristian Andersen fælles med LM i Astrup Forsamlingshus 18. Bibeltime ved Villy Kjeldsen hos Jens og Annette Kjærgaard, Clausagervej Studie ved Villy Kjeldsen om De sidste tider. Hos Lise og Villy Kjeldsen, Solvangvej 7 April 1. Alternativ Åbne døre kommer. Hos Hanne og Karsten Schmidt, Fasterlundvej 1 8. Bibeltime ved Leif Kofoed. Hos Poul og Ingunn Lodahl, Lærkevænget Påske 22. Bibeltime ved Bent Larsen. Hos Rasmus og Bente Houler, Astrupvej Lovsangsarrangementet WestSidePraise på Solgården Maj 6. Studie hos Flemming og Birthe Larsen, Fiskbækvej Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke 20. Bibeltime Fælles med LM Sædding i Sædding Missionshus 27. Bibeltime ved Henning Hansen. Hos Lene og Erling Larsen, Astrupvej 6 IM i BØLLING & SÆDDING Du/I er altid velkommen til vores møder. Alle møder er kl.19.30, hvis ikke andet er skrevet. Har du/i brug for kørsel, så kontakt Gert Thorø på tlf Marts 4. Bibelkursus i Finderup missionshus v/per Weber: Et syndigt folk. Jer Bibelkursus i Sædding missionshus v/per Weber: En nådig Gud. Jer Inspirationsdag i Skjern missionshus kl v/lasse Holmgård 19. Gidionitterne i Sædding missionshus 26. Samtalemøde hos Jytte og Thorkild Baun Fyrstenborgvej Inspirationsaften i Sædding missionshus Kredsen arrangerer April 9. Samtalemøde i Rækker Mølle præstegård hos Kirsten og Jens Kr. Holmgård, Åglimt 6b 23. Møde hos Nora og Erik Jensen Møllebakken 36. V/Hans Særkjær, Skjern Maj 7. Samtalemøde hos Inger Nielsen, Vinkelvej Samtalemøde hos Birgit og Gert Thorø, Fyrstenborgvej 4 Husk grundlovsfesten den 5. juni på Rækker Møllegaarden. Ruth Brik Christensen, kendt fra bogen Ruth i krig, holder grundlovstalen. LM i SÆDDING MINIHØJSKOLEN Kontakt: Thomas Christensen Tlf Kontakt: Ulla Skyttegaard FREDAG DEN 7. MARTS kl afslutningsaften. Indslag ved Peter Hedegaard, Holstebro FAMILIE OG SAMFUND MARTS 13. Generalforsamling på Rækker Møllegården kl Udstilling af vinterens strik. Pakke á ca. 30 kr. medbringes APRIL 9. Aulum Fritidscenter kl Chr. Bitz om Verdens bedste Hverdag, Brændstof - Bevægelse - Begrænsning - Begejstring. MAJ 9. Travetur og banko i Løvstrup plantage Vi mødes ved skovfogedboligen kl Kaffekurv medbringes Bankoplader 5 kr. pr. stk. Marts 2. Kl møde ved Dan Hessellund. Nadver 3. Afdelingsmøde i Skjern 5. Bibeltime kl ved Søren Eriksen. Bjergprædikenen 5-7. Stuemøde hos Svend Kjeldsen 16. Kl Møde ved Knud Skov 19. Kl Møde ved Gideonitterne. IM arr. 26. kl Kredsmøde 30. kl møde ved Laurids Breum Jakobsen April 4. kl Forårsfest med fællesspisning 9. Bilbelkredse 13. kl møde ved Mads Peder Thorlund. Nadver. Palmesøndag 16. Påskemåltid. Program følger 23. Kl Bedemøde 27. Kl Missionsmøde ved Hanna Rasmussen Maj 7. Bibelkredse 11. Kl Møde ved Kristian Andersen. Nadver 20. Kl Fællesmøde med LMU i Sædding Missionshus 25. Kl Møde ved Alex Karlsen 31. og søndag d. 1. Juni. Årsmøde på SE 4

5 Bølling & Sædding BØRNEKLUBBEN. Har du lyst til at synge, høre bibelfortælling, lege, grine og lave forskellige aktiviteter, så er børneklubben noget for dig. Klubben er for de 3-6 årige. Vi mødes hveranden onsdag (lige uger) i Sædding Missionshus kl Vi henter i børnehaven, hvis du vil med derfra. Ledere: Randi Bredtoft og Berit Kronborg. Tlf JUNIORKLUBBEN i Sædding er for alle børn i klasse. Vi mødes hver mandag fra i Sædding Missionshus. Vi vil gerne samle de store børn til et godt fællesskab med leg, sang, Bibel, forfriskning og meget andet. Venlig hilsen LM og lederne: Jens Kjærgaard og Henrik Andersen tlf Lærkeklubben er for børn fra kl. Vi mødes hver mandag kl på Sædding Efterskole, (i håndarbejdslokalet). Der synger vi, hører om Jesus, leger, spiller, laver kreative ting og meget andet. Kontaktperson: Svend Åge Plauborg, Tlf KFUM&KFUK voksen- og familiearbejdet Kontakt: Jytte Smith Baun tlf MARTS 4. STORMØDE i Astrup Missionshus kl Bibeltime hos Inge og Ove 18. Senior KFUM & KFUK i Hanning Missionshus v/ Bent Ole Bærenholdt, Århus Højskole 25. Fællesaften gr. 1 og gr. 2. Karin Dalsgård, Finderup Efterskole kommer og taler med os. Arrangør Simon og Susanne APRIL 1. Bibeltime hos Else Marie og Jens Henning 8. Senior KFUM & K. Blåkilde Efterskole v/forstander Henning Kristensen. Ind i en anden verden 11. Påskearr. v/jens L. Hansen og Ove Rix. Program følger 22. Bibeltime hos Rossmary og Karsten MAJ 6. Fredagspasta ved Daff/Morten og Kirsten/Carsten 10. Bibeltime hos Jytte og Thorkild 27. Bibeltime hos Elsebeth og Niels Jul på Møllegaarden Menighedsrådet indbyder til konfirmandfest den 27 maj. Hans Jørn Østerby medvirker ved arrangementet. Han er en kendt entertainer i området, idet han i mange år har haft bopæl i Skjern. Han har over år og dag og med succes medvirket et par gange ved konfirmandfester. Hans Jørn Østerby har gennem 30 år oparbejdet et langt og anerkendt CV som sangskriver, troubadour og entertainer. Han har udgivet 15 CD er. Når valget er faldet på Hans Jørn Østerby, hænger det naturligvis sammen med, at han ikke bange for at sætte ord på sindets dybe afkroge. Østerbys udgangspunkt er det skrøbelige menneskeliv med dets sejre og nederlag. Han lægger aldrig skjul på, at han ser Gud som et godt fundament under menneskelivet. Med sig har han dukken Jack, som han gennem bugtaleri fører dybsindige samtaler med. Trylleri hører også til Hans Jørns magiske verden, og mon ikke konfirmanderne får lejlighed til at undre sig? Traditionen tro brugte konfirmanderne den sidste time inden juleferien på at klippe julepynt til Rækker Møllegaarden. Til børnelærdommen hører, at man stifter kendskab med det første og størte bud i Loven: At elske sin næste som sig selv. Derfor - for at glæde andre - blev fint julepynt hængt op på Møllegaarden. Jeg har siden erfaret fra det team, der har Møllegaarden som en hjertesag, at de er meget glade for initiativet og i år var særlig glade for den fine julestjerne, der blev hængt op i mandskabsrummet - så glade, at de ikke nænner at tage den ned, før det bliver jul igen! 5

6 Aktivitetskalender BEDEMØDER IM HANNING Alle er hjertelig velkommen! Kl Marts 12. Hos Ingrid og Jens Thomsen 26. Hos Karen Hansen April 9. Hos Harald Larsen 23. Hos Ingrid og Jens Thomsen Maj 7. Hos Karen Hansen 21. Hos Harald Larsen IM i FINDERUP Finderup IM: / Alle møder er kl , hvor andet ikke er anført Marts 4. Minibibelkursus i Finderup ved Per Weber 5. Minibibelkursus i Sædding ved Per Weber 11. Knud Elmo Knudsen hos Sine og Frederik Gråkjær 18. Bibeltime hos Kaja og Alfred Nielsen Joh Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen Joh April 1. Gidionitteme hos Bodil og Samuel Boel 8. Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen Mark Før påske hos Harald Larsen ved Flemming Najbjerg 29. Bibeltime hos Karen Hansen Joh Maj 6. Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus Joh Bibeltime hos Inger Marie og Peder K. Kyndesen. Joh Familieaften i Hanning kl ved Flemming Møller 27. Bibeltime hos Tove og Johannes Korshøj Joh FINDERUP PENSIONISTFORENING Møderne starter kl. 14 i Forsamlingshuset Alle er velkomne! Marts 11. Jens Simonsen fortæller om H. C. Andersen Kontaktperson: Erik Nielsen tlf Hvis andet ikke er oplyst holdes møderne i Hanning Missionshus. Hvis andet ikke er oplyst begynder arrangementerne kl Marts 4. Bibelskole i Finderup Forsamlingshus v/per Veber, Hinnerup 5. Bibelskole i Sædding Missionshus v/per Veber, Hinnerup 8. Kl Kredsmøde i Skjern Missionshus v/lasse Holmgård, Århus (Generalsekretær i Bibel læseringen). Dagen koster 100 kr. inkl. forplejning 11. Møde v/missionær Knud Elmo Knudsen hos Jensine og Frederik Gråkjær, Holmgårdvej Møde v/bent Ole Bærenholdt, Århus (KFUM/K senior møde) Emne: Vi er forskellige. det er vor styrke. 27. Samtalemøde hos Harry Jensen April 4. Kl Forårsfest. Program følger 16. Påskeoptakt. Vi læser Påskens tekster, og synger sammen 24. Samtalemøde hos Ruth og Jens Axel Damgård Maj 8. Møde v/vagn Andersen, Skjern 15. Samtalemøde hos Jenny og Erik Nielsen 23. Kl Familieaften v/flemming Harpøth Møller LM FINDERUP Missionshuset Holstebrovej 109a Kontakt: Hvor intet er nævnt begynder møderne kl Marts 4. Bibelkreds 1 hos: Lars H. Mikkelsen 6. Bibelkreds 2 hos: Niels J. Dideriksen 13. Møde i missionshuset v/ Alex Karlsen 18. Bibelkreds 1 hos: Erik Pedersen 20. Bibelkreds 2 hos: Kaj Christensen 29. Offeraften v/ Silas Olufson April 1. Bibelkreds 1 hos: Erling Christensen 3. Bibelkreds 2 hos: Peder Christiansen 11. Møde i missionshuset v/ John Nørlund 22. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dharampal 24. Bibelkreds 2 hos: Peder Lauridsen Maj 1. Møde i missionshuset v/ Laurids Br. Jakobsen 6. Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard 8. Bibelkreds 2 hos: Niels J. Dideriksen 23. Konfirmandfest v/ Christian Haahr 31. Årsmøde på Sædding Efterskole 6

7 Hanning & Finderup Hellig Kors Kloster FINDERUP JUNIORKLUB er for børn i klasse. Vi mødes hver mandag i Kernehuset, Fårborgvej 2, fra kl Vi er en flok, der er sammen omkring bibelarbejde, spil, kreative opgaver og meget mere. Kontaktperson: Lone Christensen, tlf Inger Lis og Lars Ulsdal har indstillet deres tjeneste på Hellig Kors Kloster. Der er endnu ikke udpeget et lederpar, men har man ønske om en rundvisning eller et besøg i Klosterkirken kan man henvende sig på tlf Verner og Marie Kofoed Pihl har pt. ophold på Klosteret og varetager tjenesten. FINDERUP BØRNEKLUB er for alle børn fra ca år. Vi mødes hver fredag (med undtagelse af skoleferierne) kl i Kernehuset på Fårborgvej 2. Vi hører bibelhistorie, synger, leger m.m. Kontaktperson: Joan Clausen tlf Godt tilbud! Har du ikke fået dig og din baby tilmeldt til forårssæsonen, kan du måske nå det endnu? - ellers er chancen der igen til efteråret! Rækker Mølle Pastorat tilbyder Babysalmesang for interesserede i Bølling, Sædding, Hanning og Finderup. Alle forældre med spædbørn er velkomne til at deltage. Andre, som ikke bor i et af de 4 sogne, er også velkomne. Målgruppe: Babyer på 3-8 mdr. i følge med far eller mor. Sted: Konfirmandstuen ved præsteboligen, Åglimt 6B i Rækker Mølle. Tilmelding og kontakt: Anette Kjærgaard tlf / Tilmeldingen er efter princippet: Først til mølle. Dog har de, der bor i de 4 sogne, fortrinsret. Tilmelding skal ske helst 14 dage før første tirsdag. Det er gratis at deltage. Tidspunkt: Tirsdage kl Derefter kaffehygge, hvor der også er mulighed for at pusle eller amme barnet. Forår 2014: 18/2 8/4 Efterår 2014: 19/8 7/10 7

8 Hellig 3 Konger Traditionen tro har Hellig 3 Kongers søndag sat fokus på Mission. I år var det Finderup sogn, der lagde kirke og forsamlingshus til dette fokus. Menighedsrådet havde inviteret pensioneret overlæge, Knud Aage Møller til at fortælle om et missionsprojekt i Indien. Han har besøgt projektet, der går under navnet GTSS (Gospel for Tribal Social Service Society). Projektet er en missions- og hjælpeorganisation fortrinsvis blandt stammefolk, kasteløse og spedalske. Organisationen blev grundlagt i 1994 af den indiske biskop, Jacob Marineni. Hans historie er ganske speciel. Han blev født i 1971 af forældre med en stærk hindutradition. Som 8 årig var han ved at dø af leukæmi, men i et syn mødte han Jesus og oplevede en guddommelig helbredelse. Hverken han eller forældrene kendte noget til kristendommen eller til Jesus, men fik kontakt med en præst, som fortalte dem evangeliet om Jesus Kristus. Efterfølgende blev han kristen og fik en teologisk uddannelse og modtog kald til at starte et missionsarbejde. Organisationen driver i dag 30 børnehjem med over 2500 børn. Organisationen gør også en forskel blandt de 5 millioner spedalske i Indien. Hvert år uddanner organisationen indiske præster/missionærer. Organisationen driver skole for 1000 børn og etablerer mange steder brønde med frisk vand. I 2013 har organisationen åbnet bolig- og skolefaciliteter for 200 slumbørn udenfor storbyen, Hyderabad. Knud Aage Møller fortalte levende om besøget i Indien og viste billeder fra nogle af de institutioner, organisationen driver. I Danmark er det Foreningen Agape Indien, der støtter biskop Jakobs arbejde. Man kan læse mere om foreningens arbejde på hjemmesiden: Her finder man også støttemuligheder. (Reg.nr: 5327 Konto: ) 8

9 Uhygge i Smuthullet Som skolebestyrelsens udsendte mødte jeg op på Rækker Mølle Skolen torsdag den 31. oktober. Jeg havde hørt, at der skulle være en uhyggelig Halloween-fest i Smuthullet denne eftermiddag. En trold mødte mig i døren. Straks blev jeg ført gennem et mørkt lokale kaldet: Mumiens palads. Der hang mærkelige ting ned fra loftet, og ud af væggen stak underlige ting. På et tidspunkt, hvor jeg koncentrerede mig om at komme ud af et stort spindelvæv, blev jeg pludselig overfaldet af et skrigende mumie - MEGET UHYGGELIG!!! Efter med nød og næppe at have overlevet Mumiens palads, gik jeg ind i SFO ens store rum. Her sad en stor flok børn samlet omkring en gryde med dampende varm suppe kaldet: Heksens minesuppe. Suppen indeholdt uglegylp og troldens ørevoks. Lidt ulækkert lød det - men smagte meget godt! Til dessert var der slimkage med troldens friskplukkede bussemænd, som var grøn som troldesnot. Til at hjælpe med at få alt denne spændende mad ned, serverede køkkenheksen frisktappet vampyrvand - troldetis af fineste slags samt kælderkold gift helt friskt fra tudsens hals. Maden blev serveret i det flot pyntede rum af hekse, trolde, mumier og én, som engang havde været en ko. Børnene var klædt ud efter alle kunstens regler - lige fra yndige prinsesser til skræmmende monstre. Inden det styrkende måltid havde SFO ens børn været rundt på løb, hvor de havde løst opgaver, som var ganske væmmelige. Det er nogle seje børn, som går i Smuthullet i Rækker Mølle, og jeg håber, at de alle sover godt i nat efter en uhyggelig eftermiddag. Dog var jeg selv i tvivl om, om jeg fik lukket et øje efter denne skræmmende oplevelse. Tekst og foto: Birgit Dransfeldt 9

10 Bølling Sædding Hanning Finderup () tal Statistikken Statistikken viser, at fødselstallet holder i forhold til Fødselstallet overstiger de dødsanmeldte, så indbyggertallet i 2013 er forøget med 5. Godt for lokalsamfundets skole og børnehave. Gudstjenester Ud over de 178 gange vore kirker har været i brug til gudstjenester og kirkelige handlinger, er der afholdt 3 juleaflutninger, 1 ungdomsgudstjeneste, Dertil har pastoratet ydet tjenester udenfor kirkerne: 5 gudstjenester på Klokkebjerg, 1 gudstjeneste ved Firkløverweekenden, 4 gudstjenester i ældreboligerne i Sædding. (Her er gudstjenestebetjeningen indstillet i 2013 pga. for få beboere). 1 gudstjeneste i forbindelse Kierkegaards 200 års fødselsdag. 1 Pilgrimsvandring. De 159 gudstjenester er blev betjent med: 96 - Jens Kristian Holmgaard 59 - Flemming H. Møller 4 - Andre Kirkegængere/altergæster I Fi n d e ru p k i r k e er der talt 38 gange, og der har været 1608 kirkegængere - hvilket giver et gennemsnit på 42 (41). Der har været 599 altergæster fordelt på 16 tællinger, svarende til et gennemsnit på 37 (34). I Ha n n i n g k i r k e er der på 38 almindelige gudstjenester optalt 1918 kirkegængere svarende til et gennemsnit på 50 (52). Ved 9 andre særlige tjenester - begravelser/bisættelser, koncerter og juleafslutninger er der optalt 949 kirkegængere - svarende til et gennemsnit på 105 (111). I Bølling kirke er der optalt 1081 kirkegængere på 36 tjenester svarende til et gennemsnit på 30. Der er optalt 344 altergæster på 16 tjenester, svarende til et gennemsnit på 26 (28). I Sædding kirke er der optalt 1702 kirkegængere på 41 tjenester, svarende til et gennemsnit på 41 (46). Ved Kierkegaardgudstjenesten deltog 180, og ved Efterskolens juleafslutning 59. Konfirmander I 2013/14 blev 29 (27) konfirmeret i sognets kirker. Minikonfirmander I 2013 har 13 (17) deltaget i minikonfirmandundervisningen. 10

11 11 Onsdag den 18. december holdt børnehaven, Lærkereden juleafslutning i Hanning kirke. Hanning kirke har videoprojektor, og børnehaven fik juleevangeliet præsenteret med lego-klodser på storskærmen. Fredag den 20. december holdt Rækker Mølle Skolen juleafslutning i Hanning kirke, og det blev en god og varm oplevelse med masser af sang. Skolekoret medvirkede. Den 19. december holdt Sædding Efterskole juleafslutning i Sædding kirke.

12 Bølling og Sædding Gudstjene Marts Bølling Sædding 2. Fastelavn Flemming H. Møller s. i fasten 9.00 ingen s. i fasten ingen s. i fasten 9.00 Flemming H. Møller ingen 30. Midfaste ingen 9.00 April Bølling Sædding 6. Mariæ bebudelse ingen 13. Palmesøndag ingen Skærtorsdag A Langfredag ingen Påskedag Flemming H. Møller Påskedag 9.00 Flemming H. Møller ingen s. e. påske ingen 9.00 Maj Bølling Sædding s. e. påske ingen s. e. påske ingen Bededag 9.00 Konfirmation s. e. påske ingen A s. e. påske Kr. himmelfart A 9.00 ingen Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Konfirmation Flemming H. Møller Canterinokoret Søndag den 25. maj får Firkløveret besøg af Canterinokoret, der kommer fra Hasle ved Århus. Koret er et a cappella kor, der til august kan fejre sit 25 års jubilæum. Flere af sangerene har været med alle 25 år. Siden august 2012 har koret været under ledelse af Martha Fyrstenborg, der til sommer bliver dimitteret fra Det jyske Musikkonservatorium. Koret glæder sig til at besøge dirigentens barndomsegn. Koret vil synge en tidlig sommerkoncert, med et blandet repertoire af mere eller mindre kendte danske forårs- og sommersange samt viser fra vore nordiske naboer. Koncerten afholdes kl. 16 i Sædding kirke, hvor Martha Fyrstenborg var organist et års tid. (www.canterinokoret.dk) FAMILIEGUDSTJENESTER A Med altergang PÅSKETONER Igen i år holdes der forårsog påskekoncert i Hanning Kirke. Arrangementet løber af stabelen den 6. april kl Igennem sang og musik vil Kirkekoret og ELM-koret fra Skjern give mulighed for at stemme sind og tanker til den forstående påskehøjtid. Programmet vil komme til at bestå af orgelspil, korsang og fællessang mm. 12

13 stelisten Marts Hanning Finderup 2. Fastelavn Flemming H. Møller s. i fasten ingen s. i fasten 9.00 Flemming H. Møller ingen s. i fasten Midfaste Flemming H. Møller ingen April Hanning Finderup 6. Mariæ bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag A ingen 18 Langfredag ingen Påskedag 9.00 Flemming H. Møller Påskedag ingen s. e. påske Flemming H. Møller Maj Hanning Finderup s. e. påske 9.00 ingen s. e. påske ingen A Bededag Flemming H. Møller s. e. påske Konfirmation ingen s. e. påske ingen Kr. himmelfart ingen Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Hanning og Finderup FASTELAVNSGUDSTJENESTER Fastelavn i Firkløveret Søndag den 2. marts indbyder menighedsrådet og borgerforeningen til fastelavnsgudstjeneste i Hanning kl. 14. Alle børn er velkomne til at komme udklædte. Efterfølgende er der tøndeslagning på Tingager. Søndag den 2. marts indbyder menighedsrådet til fastelavnsgudstjeneste i Sædding kl Efterfølgende er der tøndeslagning i Sædding Forsamlingshus. Søndag den 2. marts indbyder menighedsrådet og borgerforeningen til fastelavnsgudstjeneste i Finderup kirke kl. 14. Efterfølgende er der tøndeslagning i Forsamlingshuset. 13

14 Cecilie Landting Falkesgaard Hansen Maria Nedergaard Hindbo Mathilde Edsen-Johansen Nonbo Flemming Toustrup Boel Nichlas van Tol Brølling Jonas Hedegaard Mathias Lyhne Kyed Jensen Nikolai Nielsen Tillykke! 14

15 Rikke Korsholm Bendtsen Lizette Midtiby Liane Skovholm Plauborg Nanna Tylvad Hans-Peder Gørtz Andersen Martin Fromberg Hansen Mike Degn Hansen Nicklas Kristensen Mads Tylvad 15

16 Josefine Christensen Samantha Egsgaard Breth Hansen Carina Guldberg Lauridsen Cecilie Kristine Stahl Søvang Jonas Askjær-Jørgensen Christian Nørgaard Henning Benjamin Kjærgaard Mads Dammark Nielsen Christian Koldtoft Rix Jeppe Ernborg Skot-Hansen Niels Tang Tylvad Jacob Tylvad 16

17 Sæddng Efterskole 1. søndag i advent inviterede Sædding kirke til de 9 læsninger med elever fra Sædding Efterskole. Det er efterhånden en mangeårig tradition, at efterskolens elever tilbyder menigheden at synge julen ind med de 9 læsninger - krydret med alle de gode salmer. De 9 læsninger har deres oprindelse i den engelske kirke, og mange danske kirker har taget den engelske tradition til sig. I år deltog det lille og det store kor under ledelse af Nomi Høeg og Mette Nørremark. Hele holdet var meget velforberedte, så det var en fryd at lægge øre til de to kors klare og stemningsfulde sang, ligesom de 9 Bibellæsninger fra Det gamle og Det nye Testamente blev tydeligt og sikkert oplæst. Det blev en smuk og stemningsfuld nytårsaften i Sædding kirke. Beklageligvis havde alt for mange i menigheden enten overset eller fravalgt arrangementet. Jeg er helt sikker på, at det ikke berørte elevernes entusiasme de ydede det bedste, de kunne. En fin aften, der sluttede med fællessalmen: Dejlig er jorden der naturligvis blev sunget stående. Menigheden takker Sædding Efterskole for en hyggelig og opbyggelig 1. søndag i Sædding kirke. Menighedsrådet kvitterede med is til hele skolen. JH Foto: Rasmus Houler 17

18 Ny gårdbutik i nærområdet Elmelundgård ja sådan er det nye navn på gården, Elmelund 6. Johannes Mortensen blev født og boede her hele sit liv. I 2012 døde han, og de nye ejere hedder Melanie Andersen og Peter Kristiansen. De kommer fra Lemvig. Melanies sprogtone afslører, at hun er fra Fyn. Hun vedgår da også, at roden er dér, men for 4 år siden kom hun til Vestjylland og befinder sig ganske godt i det vestjyske. Meget væsen af sig selv har de endnu ikke gjort, men gennem min gode nabo, Jens Holm erfarede jeg, at der er kommet nye folk i Johannes Mortensens ejendom i Finderup folk, der ser muligheder for at etablere sig i Firkløverområdet. I en tid, hvor mange huse ikke kan sælges i udkantsdanmark er det opmuntrende, at nogle vover at tage springet fra by til land og tror på en lys fremtid. Peter Kristiansen er uddannet elektriker og har arbejde på Vestas. I nær fremtid kunne det ske, at han etablerede sig som selvstændig i lokalområdet. Han er fra Lemvig og på spørgsmålet, om han kendte til Damernes Magasin falder svaret prompte. Han har arbejdet for de to hænderkronede damer. Efter deres død blev butikken i øvrigt overtaget af en familie med bånd til Sædding. Peter er fuld af gå-på-mod og den gamle ejendom har allerede fået en stor ansigtsløftning. Decembers stormvejr bød også på udfordringer. Melanie har erfaring indenfor handel, så det lå hende snublende nær at etablere en gårdbutik. Lokalområdet har således fået en spændende butik, der er et besøg værd. Her kan du se på møbler, brugskunst og gaveartikler. Melanie ser lyst på fremtiden. Hun tror på, at der er et marked for de fine ting, hun gerne vil sælge og prisen er, som jyder kan li den! På hjemmesiden kan du se mere. Elmelundgård kan besøges: Fredag, lørdag og søndag fra og er bestemt et besøg værd. JH 18

19 19 Første og anden weekend i advent blev Bundsbæk Mølle traditionen tro et levende julemuseum. Den 30. november emmede stedet af juleoverleveringer fra tiden efter 1850, hvor Bundsbæk Mølle efter en brand var blevet genopbygget. Ikke noget dårligt årstal at begynde en dansk jul ved; for det var året efter, at Danmark havde fået en fri forfatning og en grundlov. Jule-folkeligheden i traditionel betydning blev fornemt og spændende fremvist på Bundsbæk Mølle. Man kunne møde soldaten, der snart skulle indsættes i et slag for at fastholde Danmarks grænser. Møllen malede helt i takt med Dybbøl, og Møllelaugets frivillige aktører rakte stolt en håndfuld fintmalet mel til enhver besøgende. Af nye tiltag kan nævnes afdelingen med købmandsbutikken, som bød på alt godt til ganen. Ligeledes kan nævnes afdelingen med nissens og julemandens historie. Som en nyhed, havde Museumsforeningen også en spændende stand. Når Jul på Bundsbæk Mølle især har sognets interesse, er det selvsagt, fordi ingen kommer udenom Rakkerne. Deres historie har Rakkerspillene søgt at holde levende var heldigvis ikke en undtagelse. Igen i år havde Bitten Smedegaard og Ane Lise Bollerup taget udfordringen op og skabt et Julerakkerspil med en del lokale aktører. Julerakkerspillet 2013 havde som tidligere spil tilhold i historien. Dette års rakkerspil tog udgangspunkt i en bekendtgørelse fra 1698, hvori Enevælden lod bekendtgøre, at de lokale embedsmænd/koner skulle være til stede ved et menneskes fødsel og død. Når denne forordningen kunne blive et lokalt problem, var det ikke pga. af et kirkeligt spørgsmål om renhed, men især fordi det blev et spørgsmål om, hvilket sogn der hang på regningen! Dette dilemma fremstillede dette års Rakkerspil ganske levende. Hvem skal betale? Spørgsmålet er ikke uaktuelt i en tid, hvor enhver kommune søger at tørre regningen af på andre. Rod i parforholdet giver stadig anledning til spørgsmålet: Hvem skal samle op på rodet? En trillebør optrådte som en mulighed for at eksportere problemet fra Dejbjerg til Stauning; men jeg holder mig nu til Gammelmors (Bittens) kristelige julereplik: Ja, - så skal vi alle være gode mod hinanden Døbt blev problembarnet. Den sande historie om problemet er naturligvis ikke barnet, men forældrene og den historie er det nok værd at holde fokus på. Julerakkerspillet sluttede med, at aktørerne istemte salmen: Et barn er født i Bethlehem. Skal der uddeles stjerner til dette års Rakkerspil, får den 5. Tonen er sober og neddæmpet i forhold til, hvad enhver har fantasi til at forestille sig omkring rakkerne. JH

20 Jul i Bølling Traditionen tro havde Sogneforeningen og menighedsrådet i Bølling arrangeret juletræstænding på torvet. Arrangementet tog sin begyndelse i Bøling kirke, hvor der blev holdt nytårsgudstjeneste i anledning af, at det nye kirkeår starter 1. søndag i advent. En ekstra raket til nytårsfejringen udgjorde Kirkekoret, der affyrede tre julesange. Organist og korleder Anette Kjærgaard guidede koret sikkert igennem de tre sange til stor glæde for kirkegængerne. I omegnen af 60 store og små Bøllingbeboere havde valgt at slutte op om arrangementet i kirken. Efterfølgende blev ungdommen udstyret med fakler og gik i fakkeltog til torvet i Bølling. Vinden var imidlertid så strid, at kun en enkelt deltager nåede frem til torvet med ild i faklen. Vel nået frem til torvet bød Jens Landting deltagerne velkommen og skitserede programmet. Naturligvis skulle træet tændes på børnenes nedtælling fra 10-0, men forinden blev der sunget en julesang. Da træet var blevet tændt, blev der indbudt til julemiddag i Forsamlingshuset. 80 store og små havde taget imod invitationen. Hygge og god stemning var der omkring juletræet, som naturligvis skulle have ny pynt. Arrangørerne havde sørget for den del. I den lille sal blev børnene inviteret til at klippe en lang guialande, der kunne smykke træet - og så fik forældrene også en mulighed for at nyde den gode julesul. Julemanden havde forfald i år, men børnene gik naturligvis ikke glip af en julepose med godter. Flot arrangement - godt at der holdes fast ved de lokale traditioner! JH Jul i Hanning Traditionen tro havde Borgerforeningen og menighedsrådet i Hanning arrangeret juletræstænding på torvet i Hanning. Arrangementet tog sin begyndelse i Hanning kirke, hvor der blev holdt nytårsgudstjeneste i anledning af, at det nye kirkeår starter 1. søndag i advent, I omegnen af 40 store og små Hanningboere havde valgt at slutte op om arrangementet. Planen var, at gudstjenestedeltagerne skulle have gået i fakkeltog fra kirken til torvet, men i sidste øjeblik valgte arrangørerne at droppe faklerne pga. den stride vestenvind. Vel nået frem til torvet bød Hans Dalgaard deltagerne velkommen og skitserede programmet. Naturligvis skulle træet tændes på børnenes nedtælling fra 10-0, men forinden blev der sunget et par sange - Der er noget i luften og Nu tændes 1000 julelys. Da træet var blevet tændt - og i år modstod det let den stride vind - blev der inviteret på hygge i Missionshuset. Her blev der budt på æbleskriver og andre julegodter. Flot arrangement - godt at der holdes fast ved de lokale traditioner! JH 20

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Kirke & sogn. Fuldt hus til minihøjskole på Rækker Mølle skole. Se mere side 5. Nr. 2 Juni juli aug 2015. juni juli aug 2015 1

Kirke & sogn. Fuldt hus til minihøjskole på Rækker Mølle skole. Se mere side 5. Nr. 2 Juni juli aug 2015. juni juli aug 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Fuldt hus til minihøjskole på Rækker Mølle skole. Se mere side 5. Nr. 2 Juni juli aug 2015 juli aug 2015 1 ordet Næring I kirkeåret er vi nået til trinitatistiden.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Kirke & sogn. Firkløvergudstjeneste. Se mere side 4. Nr. 4 dec jan feb 2015-16

Kirke & sogn. Firkløvergudstjeneste. Se mere side 4. Nr. 4 dec jan feb 2015-16 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Firkløvergudstjeneste. Se mere side 4. Nr. 4 dec jan feb 2015-16 ordet ordet Midt i kontrasternes verden»life s good«(livet er dejligt)! Sådan står der på

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

NR. 2 JUNI JULI AUGUST

NR. 2 JUNI JULI AUGUST HANNING KIRKE & SOGN FINDERUP BØLLING SÆDDING Familiegudstjeneste i Hanning kirke 26. marts, hvor spejderne medvirkede NR. 2 2017 ORDET LOV OG EVANGELIUM 2017 er jubilæumsår for Martin Luther som vores

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 1-2016 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro Tlf.: 3025 3347/ mail: VOH@km.dk Graver Gerda Kvisgaard

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

»Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august. www.haderupcamping.dk

»Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august. www.haderupcamping.dk »Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram Torsdag den 24. juli 10.00 Bibeltime v/ frimenighedspræst Brian Christensen, Holstebro. Emne:»Forløsningen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere