Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj 2014. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding"

Transkript

1 Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Marts - Maj 2014 Ordet.. 2 Nyt.. 3 Aktivitetskalenderne Hellig 3 konger.. 8 Smuthullet.. 9 Året i tal.. 10 Juleafslutninger.. 11 Gudstjenestelisten Konfirmander Ny gårdbutik.. 18 Jul på Bundsbæk Mølle.. 19 Jul i alle sogne Kirkelige handlinger mv Adresser/Revy-nyt

2 Så har vi taget hul på et nyt år. De fleste har vel fået anskaffet en ny kalender, med mindre man vover at benytte en digital en af slagsen. Det gør jeg så ikke. Min fagforening, Præsteforeningen sender mig hvert år en ny praktisk papirudgave. Den åbenlyse forskel til Maylands kalender er, at søndagens kirkelige navne er anført sammen med en evangeliehenvisning. Ellers er forskellen ikke den store. Der er måske den mindre, at Maylands oplyser om et par helgendage, som præsteforeningens undlader. Nu er det så også længe siden, at helgen- og martyrdage blev strøget af den kirkelige kalender. Vi har dog nogle få stykker tilbage, der huskes, fordi der knytter sig en folkelig tradition til dem. Den 11. november er det helgendag for Martin af Tour. Den fejres Mortens aften med gås. Den 13. december er det helgen- og martyrdag for Lucia, som fejres med Luciaoptog. Den 26. december er helgendag for Stefanus, der blev den første kristne martyr. Og endelig er der den 24. juni, der er helgendag for Sct. Hans eller Johannes Døber. Hans fødselsdag fejres med midsommerbål. Den 4. januar 2014 blev en særlig dag i min kalender. Det var 70-årsdagen for likvideringen af Kaj Munk. Hans dødsdag blev markeret flere steder i landet - og naturligvis også i Vedersø. Skønt vi i en protestantisk sammenhæng ikke har helgen- og martyrdage, var det nu godt at blive mindet om Munks navn og hans martyrium den 4. januar Jeg vover at se hans dødsdag som en martyrdag. Man gør det faktisk også flere steder i verden. Eksempelvis er hans navn indskrevet i martyrbogen i domkirkerne i Lund og Uttrecht. Han har også fået en mindeplade i martyrkapellet i Strängnäs domkirke. Dagen blev markeret i Vedersø kirke, hvor man havde inviteret skuespilleren, Christian Steffensen til at fremføre to Munkprædikener og en oplæsning af Munks enakter: Før Cannae. Kirken var fyldt til bristepunktet, og deltagerne fik en stærk oplevelse af en markant personlighed i Danmarkshistorien. Efterfølgende blev der lagt en krans på hans grav. Var Kaj Munk en kristen martyr? Blev han slået ihjel som vidne for sin tro? Det er der bestemt mange divergerende meninger om. Mange vil kalde ham for politisk naiv. Det var han givetvis også, fordi han ikke kunne lyve. Selv om vi i en luthersk sammenhæng har en stående regel om, at tro og politik skiller vi ad, så er det dog et faktum, at det gjorde Kaj Munk ikke. Da han i 1936 offentligt kritiserede jødeforfølgelserne og af sin biskop fik påbud om at holde mund, svarede han bl.a.: Af en vis tømrer Gud tilgive ham, han var jøde har jeg lært den astfaltoptræden, at når man kæmper for ånd, gælder det i mangfoldige tilfælde om at optræde uforsigtigt, udæskende, sårende, så man kan misforstås, både af dem, hvem Gud har tillukket begribelsen, og af dem, hvem Fanden har udstyret med god vilje til at misforstå. I denne lære agter jeg at fremture, inden for hans kirke og siden uden for, når det en dag har behaget de dertil indrettede at smide mig ud. Smidt ud blev han så ikke og kunne givetvis glæde sig over fra prædikestolen i Vedersø at skulle oplæse biskoppernes hyrdebrev af 3. oktober Folkekirkens elite var åbenbart nået til begribelse! Blev Kaj Munk en kristen martyr? I en prædiken holdt i Københavns domkirke den 5. december 1943 svarer han selv indirekte. Kirken har mistet sit næstdyrebareste klenodie. Det dyrebareste, det er Kristus selv, men det næstdyrebareste det er martyrsindet, de kristnes martyrsind ikke at de ville være helte og var bidt af den ærgerrighed, ikke at de var sjælesyge og fandt fornøjelse i selvpinsel, men at de elskede Kristus så højt, at intet offer til ham var dem for stort. Med dette martyrsind overvandt vi engang verden, og uden det vil verden overvinde os. Til opbyggelse for enhver tvivler, siger han: Aldrig, aldrig, aldrig spørge om det nytter, bare, om det er sandt. Sandheden er ikke rolig og værdig og ophøjet, den bider og river og slår. Det bliver ikke bedre her i Danmark, før det danske folk lærer af Kristi mod. Hvis der skal sættes blot ét ord over mit forfatterskab, skal det være Kristus. Kaj Munks teologi har således fokus på Kristus som vejen, sandheden og livet. Kristus som sandheden er han ikke blot oplyst om i åndelige forstand, så han ser bedraget; men oplyst om, så det får konsekvenser. I forhold til sandheden lærte han af Kierkegaard. En kamp for sandheden kan i Kristus ikke skilles fra efterfølgelsen. Så for mig at se blev Munk en kristen martyr, fordi han ikke traf det valg, som alt for mange traf: At lukke øjnene for Hitlers løgne og forførelse. Som han skriver, kunne han ikke følge de manges hykleri, fordi sandheden i Kristus ikke lod sig bøje, hvis den skulle overvinde verden. I jihad-tider er der mange, der stiller op med livet som indsats i et martyrium for deres trossandheder. De når vel ikke højere end Munk? Når jeg ikke mener, at de gør det, er det fordi det dyrebare liv, de kaster ind i kampen for sandheden, mangler troen på Kristus som sandheden tegnet ved efterfølgelse! Hvornår så man korsets tegnet i deres efterfølgelse? En god martyrdag blev det for mig i Vedersø kirke den 4. januar Dens punktum satte Christian Steffensen i fremførelsen af Kaj Munks sang: Den blå anemone. I en tilbagevenden til barndommens land, ser han en ny tid for det land, han elskede og så en fremtid for - endskønt foråret lod vente på sig! At der var en fremtid for det, så han i et glimt i den lille anemone. Og hvor har jeg i min præstetid fulgt ham, når jeg en vinterdag gik ud i den lille lund ved Bølling præstegård for at lede efter forårsbebudere. Det må komme! Kristus sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet. Selv om Munk på mange måder var såre menneskelig, havde han både tro, mod og styrke til at følge Kristus! Det synes tiden ikke at have. Den falder på knæ for, at sandheden er mangfoldig. Deri afslører den sig selv som forvirret og uden rod og tilhold i den sandhed, som i 1000 år har kendetegnet vores folk: Kristendommen. JH 2

3 Nyt fra menighedsrådet Menighedsmøde den 18. marts Menighedsrådet i Rækker Mølle Pastorat rydder op i de gamle gravminder. Oprydningen gælder for gravminder, hvor fredningstid samt legat/pasningsaftale er ophørt. Som konsekvens heraf bortskaffes til genanvendelse eller destruktion de gravsten, der ikke er udtaget til bevaring eller afhentet inden den 20. marts Gravsten, der ikke er udtaget til bevaring, vil kunne udleveres ved henvendelse til graveren mod behørig dokumentation. Mail. Tlf. Bølling: , Finderup: , Hanning: og Sædding: Enhver er velkommen. Dagsorden kan rekvireres hos formanden. Rækker Mølle Menighedsråd Nyt fra menighedsrådet Kirkebil Har du ikke selv mulighed for at komme til gudstjeneste i vore kirker, så vil vi gerne hjælpe dig med en kørelejlighed. Ring til os senest fredag aften før søndagens gudstjeneste. Bølling: Ove Villumsen / Sædding: Peder Bork Sørensen Hanning: Jenny Nielsen / Finderup: Kirsten Pahus / Orientering om konfirmation og konfirmandforberedelse 2014/15 Konfirmationerne vil som vanligt blive afholdt Bededag (1. maj 2015) og den følgende søndag (3. maj 2015). Der blev i 2012 indgået aftale med Amagerskolen og Kirkeskolen om konfirmandundervisningens skemaplacering. Aftalen blev indgået som en 2-årig forsøgsordning og gælder også for 2014/15. Aftalen går i korthed ud på, at Amagerskolen og Kirkeskolen stiller morgentimer til rådighed henholdsvis onsdage og torsdage fra efterårsferien til vinterferien. Dertil tilbydes 4 hele dage med konfirmandundervisning - 1 hel dag før efterårsferien og 3 hele dage efter vinterferien. Elever på de 2 nævnte skoler har almindelig morgenundervisning, når de ikke går til konfirmandforberedelse. Elever, der søger andre skoler - eksempelvis Herborg Friskole, Den Kristne Friskole i Videbæk og Skjern, Videbæk Skole og Spjald Skole får normalt fri til at følge konfirmandundervisningen om torsdagen. I 2013/14 har der været elever fra 6 forskellige skoler, og det er lykkedes at dele dem på et onsdags- og torsdagshold. Menighedsrådet har sørget for bustransport fra konfirmandstuen i Rækker Mølle til de respektive skoler. I skrivende stund kender jeg ikke til de kommende konfirmanders skolevalg, men det vil stadig være en mulighed at oprette et onsdagshold for de elever, der vælger Amagerskolen og et torsdagshold for de elever, der vælger en af de øvrige skoler. Det, der kan spænde ben for ordningen, er, hvis der bliver ganske få elever på torsdagsholdet, som skal transporteres i 2-3 forskellige retninger, hvilket betyder en uoverkommelig udgift for menighedsrådet. Inden sommerferien vil elever, der går på Rækker Mølle Skolen modtage invitation og tilmelding til konfirmandforberedelse i 2014/15. Elever, der allerede går på andre skoler, men ønsker at benytte sig af Rækker Mølle pastorats tilbud om konfirmandundervisning og konfirmation, bedes henvende sig til mig. Jeg håber, at jeg kan nå at få tilrettelagt undervisningen inden min fratræden og tror på, at det må lykkes menighedsrådet at få valgt min efterfølger inden efterårsferien Jens Kristian Holmgaard 3

4 Aktivitetskalender LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU) Kontakt: Lars Schmidt på tlf Marts 4. Filmaften i Astrup Forsamlingshus 11. Kristian Andersen fælles med LM i Astrup Forsamlingshus 18. Bibeltime ved Villy Kjeldsen hos Jens og Annette Kjærgaard, Clausagervej Studie ved Villy Kjeldsen om De sidste tider. Hos Lise og Villy Kjeldsen, Solvangvej 7 April 1. Alternativ Åbne døre kommer. Hos Hanne og Karsten Schmidt, Fasterlundvej 1 8. Bibeltime ved Leif Kofoed. Hos Poul og Ingunn Lodahl, Lærkevænget Påske 22. Bibeltime ved Bent Larsen. Hos Rasmus og Bente Houler, Astrupvej Lovsangsarrangementet WestSidePraise på Solgården Maj 6. Studie hos Flemming og Birthe Larsen, Fiskbækvej Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke 20. Bibeltime Fælles med LM Sædding i Sædding Missionshus 27. Bibeltime ved Henning Hansen. Hos Lene og Erling Larsen, Astrupvej 6 IM i BØLLING & SÆDDING Du/I er altid velkommen til vores møder. Alle møder er kl.19.30, hvis ikke andet er skrevet. Har du/i brug for kørsel, så kontakt Gert Thorø på tlf Marts 4. Bibelkursus i Finderup missionshus v/per Weber: Et syndigt folk. Jer Bibelkursus i Sædding missionshus v/per Weber: En nådig Gud. Jer Inspirationsdag i Skjern missionshus kl v/lasse Holmgård 19. Gidionitterne i Sædding missionshus 26. Samtalemøde hos Jytte og Thorkild Baun Fyrstenborgvej Inspirationsaften i Sædding missionshus Kredsen arrangerer April 9. Samtalemøde i Rækker Mølle præstegård hos Kirsten og Jens Kr. Holmgård, Åglimt 6b 23. Møde hos Nora og Erik Jensen Møllebakken 36. V/Hans Særkjær, Skjern Maj 7. Samtalemøde hos Inger Nielsen, Vinkelvej Samtalemøde hos Birgit og Gert Thorø, Fyrstenborgvej 4 Husk grundlovsfesten den 5. juni på Rækker Møllegaarden. Ruth Brik Christensen, kendt fra bogen Ruth i krig, holder grundlovstalen. LM i SÆDDING MINIHØJSKOLEN Kontakt: Thomas Christensen Tlf Kontakt: Ulla Skyttegaard FREDAG DEN 7. MARTS kl afslutningsaften. Indslag ved Peter Hedegaard, Holstebro FAMILIE OG SAMFUND MARTS 13. Generalforsamling på Rækker Møllegården kl Udstilling af vinterens strik. Pakke á ca. 30 kr. medbringes APRIL 9. Aulum Fritidscenter kl Chr. Bitz om Verdens bedste Hverdag, Brændstof - Bevægelse - Begrænsning - Begejstring. MAJ 9. Travetur og banko i Løvstrup plantage Vi mødes ved skovfogedboligen kl Kaffekurv medbringes Bankoplader 5 kr. pr. stk. Marts 2. Kl møde ved Dan Hessellund. Nadver 3. Afdelingsmøde i Skjern 5. Bibeltime kl ved Søren Eriksen. Bjergprædikenen 5-7. Stuemøde hos Svend Kjeldsen 16. Kl Møde ved Knud Skov 19. Kl Møde ved Gideonitterne. IM arr. 26. kl Kredsmøde 30. kl møde ved Laurids Breum Jakobsen April 4. kl Forårsfest med fællesspisning 9. Bilbelkredse 13. kl møde ved Mads Peder Thorlund. Nadver. Palmesøndag 16. Påskemåltid. Program følger 23. Kl Bedemøde 27. Kl Missionsmøde ved Hanna Rasmussen Maj 7. Bibelkredse 11. Kl Møde ved Kristian Andersen. Nadver 20. Kl Fællesmøde med LMU i Sædding Missionshus 25. Kl Møde ved Alex Karlsen 31. og søndag d. 1. Juni. Årsmøde på SE 4

5 Bølling & Sædding BØRNEKLUBBEN. Har du lyst til at synge, høre bibelfortælling, lege, grine og lave forskellige aktiviteter, så er børneklubben noget for dig. Klubben er for de 3-6 årige. Vi mødes hveranden onsdag (lige uger) i Sædding Missionshus kl Vi henter i børnehaven, hvis du vil med derfra. Ledere: Randi Bredtoft og Berit Kronborg. Tlf JUNIORKLUBBEN i Sædding er for alle børn i klasse. Vi mødes hver mandag fra i Sædding Missionshus. Vi vil gerne samle de store børn til et godt fællesskab med leg, sang, Bibel, forfriskning og meget andet. Venlig hilsen LM og lederne: Jens Kjærgaard og Henrik Andersen tlf Lærkeklubben er for børn fra kl. Vi mødes hver mandag kl på Sædding Efterskole, (i håndarbejdslokalet). Der synger vi, hører om Jesus, leger, spiller, laver kreative ting og meget andet. Kontaktperson: Svend Åge Plauborg, Tlf KFUM&KFUK voksen- og familiearbejdet Kontakt: Jytte Smith Baun tlf MARTS 4. STORMØDE i Astrup Missionshus kl Bibeltime hos Inge og Ove 18. Senior KFUM & KFUK i Hanning Missionshus v/ Bent Ole Bærenholdt, Århus Højskole 25. Fællesaften gr. 1 og gr. 2. Karin Dalsgård, Finderup Efterskole kommer og taler med os. Arrangør Simon og Susanne APRIL 1. Bibeltime hos Else Marie og Jens Henning 8. Senior KFUM & K. Blåkilde Efterskole v/forstander Henning Kristensen. Ind i en anden verden 11. Påskearr. v/jens L. Hansen og Ove Rix. Program følger 22. Bibeltime hos Rossmary og Karsten MAJ 6. Fredagspasta ved Daff/Morten og Kirsten/Carsten 10. Bibeltime hos Jytte og Thorkild 27. Bibeltime hos Elsebeth og Niels Jul på Møllegaarden Menighedsrådet indbyder til konfirmandfest den 27 maj. Hans Jørn Østerby medvirker ved arrangementet. Han er en kendt entertainer i området, idet han i mange år har haft bopæl i Skjern. Han har over år og dag og med succes medvirket et par gange ved konfirmandfester. Hans Jørn Østerby har gennem 30 år oparbejdet et langt og anerkendt CV som sangskriver, troubadour og entertainer. Han har udgivet 15 CD er. Når valget er faldet på Hans Jørn Østerby, hænger det naturligvis sammen med, at han ikke bange for at sætte ord på sindets dybe afkroge. Østerbys udgangspunkt er det skrøbelige menneskeliv med dets sejre og nederlag. Han lægger aldrig skjul på, at han ser Gud som et godt fundament under menneskelivet. Med sig har han dukken Jack, som han gennem bugtaleri fører dybsindige samtaler med. Trylleri hører også til Hans Jørns magiske verden, og mon ikke konfirmanderne får lejlighed til at undre sig? Traditionen tro brugte konfirmanderne den sidste time inden juleferien på at klippe julepynt til Rækker Møllegaarden. Til børnelærdommen hører, at man stifter kendskab med det første og størte bud i Loven: At elske sin næste som sig selv. Derfor - for at glæde andre - blev fint julepynt hængt op på Møllegaarden. Jeg har siden erfaret fra det team, der har Møllegaarden som en hjertesag, at de er meget glade for initiativet og i år var særlig glade for den fine julestjerne, der blev hængt op i mandskabsrummet - så glade, at de ikke nænner at tage den ned, før det bliver jul igen! 5

6 Aktivitetskalender BEDEMØDER IM HANNING Alle er hjertelig velkommen! Kl Marts 12. Hos Ingrid og Jens Thomsen 26. Hos Karen Hansen April 9. Hos Harald Larsen 23. Hos Ingrid og Jens Thomsen Maj 7. Hos Karen Hansen 21. Hos Harald Larsen IM i FINDERUP Finderup IM: / Alle møder er kl , hvor andet ikke er anført Marts 4. Minibibelkursus i Finderup ved Per Weber 5. Minibibelkursus i Sædding ved Per Weber 11. Knud Elmo Knudsen hos Sine og Frederik Gråkjær 18. Bibeltime hos Kaja og Alfred Nielsen Joh Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen Joh April 1. Gidionitteme hos Bodil og Samuel Boel 8. Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen Mark Før påske hos Harald Larsen ved Flemming Najbjerg 29. Bibeltime hos Karen Hansen Joh Maj 6. Bibeltime hos Kirsten og Niels Jørgen Pahus Joh Bibeltime hos Inger Marie og Peder K. Kyndesen. Joh Familieaften i Hanning kl ved Flemming Møller 27. Bibeltime hos Tove og Johannes Korshøj Joh FINDERUP PENSIONISTFORENING Møderne starter kl. 14 i Forsamlingshuset Alle er velkomne! Marts 11. Jens Simonsen fortæller om H. C. Andersen Kontaktperson: Erik Nielsen tlf Hvis andet ikke er oplyst holdes møderne i Hanning Missionshus. Hvis andet ikke er oplyst begynder arrangementerne kl Marts 4. Bibelskole i Finderup Forsamlingshus v/per Veber, Hinnerup 5. Bibelskole i Sædding Missionshus v/per Veber, Hinnerup 8. Kl Kredsmøde i Skjern Missionshus v/lasse Holmgård, Århus (Generalsekretær i Bibel læseringen). Dagen koster 100 kr. inkl. forplejning 11. Møde v/missionær Knud Elmo Knudsen hos Jensine og Frederik Gråkjær, Holmgårdvej Møde v/bent Ole Bærenholdt, Århus (KFUM/K senior møde) Emne: Vi er forskellige. det er vor styrke. 27. Samtalemøde hos Harry Jensen April 4. Kl Forårsfest. Program følger 16. Påskeoptakt. Vi læser Påskens tekster, og synger sammen 24. Samtalemøde hos Ruth og Jens Axel Damgård Maj 8. Møde v/vagn Andersen, Skjern 15. Samtalemøde hos Jenny og Erik Nielsen 23. Kl Familieaften v/flemming Harpøth Møller LM FINDERUP Missionshuset Holstebrovej 109a Kontakt: Hvor intet er nævnt begynder møderne kl Marts 4. Bibelkreds 1 hos: Lars H. Mikkelsen 6. Bibelkreds 2 hos: Niels J. Dideriksen 13. Møde i missionshuset v/ Alex Karlsen 18. Bibelkreds 1 hos: Erik Pedersen 20. Bibelkreds 2 hos: Kaj Christensen 29. Offeraften v/ Silas Olufson April 1. Bibelkreds 1 hos: Erling Christensen 3. Bibelkreds 2 hos: Peder Christiansen 11. Møde i missionshuset v/ John Nørlund 22. Bibelkreds 1 hos: Vidjai Dharampal 24. Bibelkreds 2 hos: Peder Lauridsen Maj 1. Møde i missionshuset v/ Laurids Br. Jakobsen 6. Bibelkreds 1 hos: Tove Korsgaard 8. Bibelkreds 2 hos: Niels J. Dideriksen 23. Konfirmandfest v/ Christian Haahr 31. Årsmøde på Sædding Efterskole 6

7 Hanning & Finderup Hellig Kors Kloster FINDERUP JUNIORKLUB er for børn i klasse. Vi mødes hver mandag i Kernehuset, Fårborgvej 2, fra kl Vi er en flok, der er sammen omkring bibelarbejde, spil, kreative opgaver og meget mere. Kontaktperson: Lone Christensen, tlf Inger Lis og Lars Ulsdal har indstillet deres tjeneste på Hellig Kors Kloster. Der er endnu ikke udpeget et lederpar, men har man ønske om en rundvisning eller et besøg i Klosterkirken kan man henvende sig på tlf Verner og Marie Kofoed Pihl har pt. ophold på Klosteret og varetager tjenesten. FINDERUP BØRNEKLUB er for alle børn fra ca år. Vi mødes hver fredag (med undtagelse af skoleferierne) kl i Kernehuset på Fårborgvej 2. Vi hører bibelhistorie, synger, leger m.m. Kontaktperson: Joan Clausen tlf Godt tilbud! Har du ikke fået dig og din baby tilmeldt til forårssæsonen, kan du måske nå det endnu? - ellers er chancen der igen til efteråret! Rækker Mølle Pastorat tilbyder Babysalmesang for interesserede i Bølling, Sædding, Hanning og Finderup. Alle forældre med spædbørn er velkomne til at deltage. Andre, som ikke bor i et af de 4 sogne, er også velkomne. Målgruppe: Babyer på 3-8 mdr. i følge med far eller mor. Sted: Konfirmandstuen ved præsteboligen, Åglimt 6B i Rækker Mølle. Tilmelding og kontakt: Anette Kjærgaard tlf / Tilmeldingen er efter princippet: Først til mølle. Dog har de, der bor i de 4 sogne, fortrinsret. Tilmelding skal ske helst 14 dage før første tirsdag. Det er gratis at deltage. Tidspunkt: Tirsdage kl Derefter kaffehygge, hvor der også er mulighed for at pusle eller amme barnet. Forår 2014: 18/2 8/4 Efterår 2014: 19/8 7/10 7

8 Hellig 3 Konger Traditionen tro har Hellig 3 Kongers søndag sat fokus på Mission. I år var det Finderup sogn, der lagde kirke og forsamlingshus til dette fokus. Menighedsrådet havde inviteret pensioneret overlæge, Knud Aage Møller til at fortælle om et missionsprojekt i Indien. Han har besøgt projektet, der går under navnet GTSS (Gospel for Tribal Social Service Society). Projektet er en missions- og hjælpeorganisation fortrinsvis blandt stammefolk, kasteløse og spedalske. Organisationen blev grundlagt i 1994 af den indiske biskop, Jacob Marineni. Hans historie er ganske speciel. Han blev født i 1971 af forældre med en stærk hindutradition. Som 8 årig var han ved at dø af leukæmi, men i et syn mødte han Jesus og oplevede en guddommelig helbredelse. Hverken han eller forældrene kendte noget til kristendommen eller til Jesus, men fik kontakt med en præst, som fortalte dem evangeliet om Jesus Kristus. Efterfølgende blev han kristen og fik en teologisk uddannelse og modtog kald til at starte et missionsarbejde. Organisationen driver i dag 30 børnehjem med over 2500 børn. Organisationen gør også en forskel blandt de 5 millioner spedalske i Indien. Hvert år uddanner organisationen indiske præster/missionærer. Organisationen driver skole for 1000 børn og etablerer mange steder brønde med frisk vand. I 2013 har organisationen åbnet bolig- og skolefaciliteter for 200 slumbørn udenfor storbyen, Hyderabad. Knud Aage Møller fortalte levende om besøget i Indien og viste billeder fra nogle af de institutioner, organisationen driver. I Danmark er det Foreningen Agape Indien, der støtter biskop Jakobs arbejde. Man kan læse mere om foreningens arbejde på hjemmesiden: Her finder man også støttemuligheder. (Reg.nr: 5327 Konto: ) 8

9 Uhygge i Smuthullet Som skolebestyrelsens udsendte mødte jeg op på Rækker Mølle Skolen torsdag den 31. oktober. Jeg havde hørt, at der skulle være en uhyggelig Halloween-fest i Smuthullet denne eftermiddag. En trold mødte mig i døren. Straks blev jeg ført gennem et mørkt lokale kaldet: Mumiens palads. Der hang mærkelige ting ned fra loftet, og ud af væggen stak underlige ting. På et tidspunkt, hvor jeg koncentrerede mig om at komme ud af et stort spindelvæv, blev jeg pludselig overfaldet af et skrigende mumie - MEGET UHYGGELIG!!! Efter med nød og næppe at have overlevet Mumiens palads, gik jeg ind i SFO ens store rum. Her sad en stor flok børn samlet omkring en gryde med dampende varm suppe kaldet: Heksens minesuppe. Suppen indeholdt uglegylp og troldens ørevoks. Lidt ulækkert lød det - men smagte meget godt! Til dessert var der slimkage med troldens friskplukkede bussemænd, som var grøn som troldesnot. Til at hjælpe med at få alt denne spændende mad ned, serverede køkkenheksen frisktappet vampyrvand - troldetis af fineste slags samt kælderkold gift helt friskt fra tudsens hals. Maden blev serveret i det flot pyntede rum af hekse, trolde, mumier og én, som engang havde været en ko. Børnene var klædt ud efter alle kunstens regler - lige fra yndige prinsesser til skræmmende monstre. Inden det styrkende måltid havde SFO ens børn været rundt på løb, hvor de havde løst opgaver, som var ganske væmmelige. Det er nogle seje børn, som går i Smuthullet i Rækker Mølle, og jeg håber, at de alle sover godt i nat efter en uhyggelig eftermiddag. Dog var jeg selv i tvivl om, om jeg fik lukket et øje efter denne skræmmende oplevelse. Tekst og foto: Birgit Dransfeldt 9

10 Bølling Sædding Hanning Finderup () tal Statistikken Statistikken viser, at fødselstallet holder i forhold til Fødselstallet overstiger de dødsanmeldte, så indbyggertallet i 2013 er forøget med 5. Godt for lokalsamfundets skole og børnehave. Gudstjenester Ud over de 178 gange vore kirker har været i brug til gudstjenester og kirkelige handlinger, er der afholdt 3 juleaflutninger, 1 ungdomsgudstjeneste, Dertil har pastoratet ydet tjenester udenfor kirkerne: 5 gudstjenester på Klokkebjerg, 1 gudstjeneste ved Firkløverweekenden, 4 gudstjenester i ældreboligerne i Sædding. (Her er gudstjenestebetjeningen indstillet i 2013 pga. for få beboere). 1 gudstjeneste i forbindelse Kierkegaards 200 års fødselsdag. 1 Pilgrimsvandring. De 159 gudstjenester er blev betjent med: 96 - Jens Kristian Holmgaard 59 - Flemming H. Møller 4 - Andre Kirkegængere/altergæster I Fi n d e ru p k i r k e er der talt 38 gange, og der har været 1608 kirkegængere - hvilket giver et gennemsnit på 42 (41). Der har været 599 altergæster fordelt på 16 tællinger, svarende til et gennemsnit på 37 (34). I Ha n n i n g k i r k e er der på 38 almindelige gudstjenester optalt 1918 kirkegængere svarende til et gennemsnit på 50 (52). Ved 9 andre særlige tjenester - begravelser/bisættelser, koncerter og juleafslutninger er der optalt 949 kirkegængere - svarende til et gennemsnit på 105 (111). I Bølling kirke er der optalt 1081 kirkegængere på 36 tjenester svarende til et gennemsnit på 30. Der er optalt 344 altergæster på 16 tjenester, svarende til et gennemsnit på 26 (28). I Sædding kirke er der optalt 1702 kirkegængere på 41 tjenester, svarende til et gennemsnit på 41 (46). Ved Kierkegaardgudstjenesten deltog 180, og ved Efterskolens juleafslutning 59. Konfirmander I 2013/14 blev 29 (27) konfirmeret i sognets kirker. Minikonfirmander I 2013 har 13 (17) deltaget i minikonfirmandundervisningen. 10

11 11 Onsdag den 18. december holdt børnehaven, Lærkereden juleafslutning i Hanning kirke. Hanning kirke har videoprojektor, og børnehaven fik juleevangeliet præsenteret med lego-klodser på storskærmen. Fredag den 20. december holdt Rækker Mølle Skolen juleafslutning i Hanning kirke, og det blev en god og varm oplevelse med masser af sang. Skolekoret medvirkede. Den 19. december holdt Sædding Efterskole juleafslutning i Sædding kirke.

12 Bølling og Sædding Gudstjene Marts Bølling Sædding 2. Fastelavn Flemming H. Møller s. i fasten 9.00 ingen s. i fasten ingen s. i fasten 9.00 Flemming H. Møller ingen 30. Midfaste ingen 9.00 April Bølling Sædding 6. Mariæ bebudelse ingen 13. Palmesøndag ingen Skærtorsdag A Langfredag ingen Påskedag Flemming H. Møller Påskedag 9.00 Flemming H. Møller ingen s. e. påske ingen 9.00 Maj Bølling Sædding s. e. påske ingen s. e. påske ingen Bededag 9.00 Konfirmation s. e. påske ingen A s. e. påske Kr. himmelfart A 9.00 ingen Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Konfirmation Flemming H. Møller Canterinokoret Søndag den 25. maj får Firkløveret besøg af Canterinokoret, der kommer fra Hasle ved Århus. Koret er et a cappella kor, der til august kan fejre sit 25 års jubilæum. Flere af sangerene har været med alle 25 år. Siden august 2012 har koret været under ledelse af Martha Fyrstenborg, der til sommer bliver dimitteret fra Det jyske Musikkonservatorium. Koret glæder sig til at besøge dirigentens barndomsegn. Koret vil synge en tidlig sommerkoncert, med et blandet repertoire af mere eller mindre kendte danske forårs- og sommersange samt viser fra vore nordiske naboer. Koncerten afholdes kl. 16 i Sædding kirke, hvor Martha Fyrstenborg var organist et års tid. (www.canterinokoret.dk) FAMILIEGUDSTJENESTER A Med altergang PÅSKETONER Igen i år holdes der forårsog påskekoncert i Hanning Kirke. Arrangementet løber af stabelen den 6. april kl Igennem sang og musik vil Kirkekoret og ELM-koret fra Skjern give mulighed for at stemme sind og tanker til den forstående påskehøjtid. Programmet vil komme til at bestå af orgelspil, korsang og fællessang mm. 12

13 stelisten Marts Hanning Finderup 2. Fastelavn Flemming H. Møller s. i fasten ingen s. i fasten 9.00 Flemming H. Møller ingen s. i fasten Midfaste Flemming H. Møller ingen April Hanning Finderup 6. Mariæ bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag A ingen 18 Langfredag ingen Påskedag 9.00 Flemming H. Møller Påskedag ingen s. e. påske Flemming H. Møller Maj Hanning Finderup s. e. påske 9.00 ingen s. e. påske ingen A Bededag Flemming H. Møller s. e. påske Konfirmation ingen s. e. påske ingen Kr. himmelfart ingen Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Hanning og Finderup FASTELAVNSGUDSTJENESTER Fastelavn i Firkløveret Søndag den 2. marts indbyder menighedsrådet og borgerforeningen til fastelavnsgudstjeneste i Hanning kl. 14. Alle børn er velkomne til at komme udklædte. Efterfølgende er der tøndeslagning på Tingager. Søndag den 2. marts indbyder menighedsrådet til fastelavnsgudstjeneste i Sædding kl Efterfølgende er der tøndeslagning i Sædding Forsamlingshus. Søndag den 2. marts indbyder menighedsrådet og borgerforeningen til fastelavnsgudstjeneste i Finderup kirke kl. 14. Efterfølgende er der tøndeslagning i Forsamlingshuset. 13

14 Cecilie Landting Falkesgaard Hansen Maria Nedergaard Hindbo Mathilde Edsen-Johansen Nonbo Flemming Toustrup Boel Nichlas van Tol Brølling Jonas Hedegaard Mathias Lyhne Kyed Jensen Nikolai Nielsen Tillykke! 14

15 Rikke Korsholm Bendtsen Lizette Midtiby Liane Skovholm Plauborg Nanna Tylvad Hans-Peder Gørtz Andersen Martin Fromberg Hansen Mike Degn Hansen Nicklas Kristensen Mads Tylvad 15

16 Josefine Christensen Samantha Egsgaard Breth Hansen Carina Guldberg Lauridsen Cecilie Kristine Stahl Søvang Jonas Askjær-Jørgensen Christian Nørgaard Henning Benjamin Kjærgaard Mads Dammark Nielsen Christian Koldtoft Rix Jeppe Ernborg Skot-Hansen Niels Tang Tylvad Jacob Tylvad 16

17 Sæddng Efterskole 1. søndag i advent inviterede Sædding kirke til de 9 læsninger med elever fra Sædding Efterskole. Det er efterhånden en mangeårig tradition, at efterskolens elever tilbyder menigheden at synge julen ind med de 9 læsninger - krydret med alle de gode salmer. De 9 læsninger har deres oprindelse i den engelske kirke, og mange danske kirker har taget den engelske tradition til sig. I år deltog det lille og det store kor under ledelse af Nomi Høeg og Mette Nørremark. Hele holdet var meget velforberedte, så det var en fryd at lægge øre til de to kors klare og stemningsfulde sang, ligesom de 9 Bibellæsninger fra Det gamle og Det nye Testamente blev tydeligt og sikkert oplæst. Det blev en smuk og stemningsfuld nytårsaften i Sædding kirke. Beklageligvis havde alt for mange i menigheden enten overset eller fravalgt arrangementet. Jeg er helt sikker på, at det ikke berørte elevernes entusiasme de ydede det bedste, de kunne. En fin aften, der sluttede med fællessalmen: Dejlig er jorden der naturligvis blev sunget stående. Menigheden takker Sædding Efterskole for en hyggelig og opbyggelig 1. søndag i Sædding kirke. Menighedsrådet kvitterede med is til hele skolen. JH Foto: Rasmus Houler 17

18 Ny gårdbutik i nærområdet Elmelundgård ja sådan er det nye navn på gården, Elmelund 6. Johannes Mortensen blev født og boede her hele sit liv. I 2012 døde han, og de nye ejere hedder Melanie Andersen og Peter Kristiansen. De kommer fra Lemvig. Melanies sprogtone afslører, at hun er fra Fyn. Hun vedgår da også, at roden er dér, men for 4 år siden kom hun til Vestjylland og befinder sig ganske godt i det vestjyske. Meget væsen af sig selv har de endnu ikke gjort, men gennem min gode nabo, Jens Holm erfarede jeg, at der er kommet nye folk i Johannes Mortensens ejendom i Finderup folk, der ser muligheder for at etablere sig i Firkløverområdet. I en tid, hvor mange huse ikke kan sælges i udkantsdanmark er det opmuntrende, at nogle vover at tage springet fra by til land og tror på en lys fremtid. Peter Kristiansen er uddannet elektriker og har arbejde på Vestas. I nær fremtid kunne det ske, at han etablerede sig som selvstændig i lokalområdet. Han er fra Lemvig og på spørgsmålet, om han kendte til Damernes Magasin falder svaret prompte. Han har arbejdet for de to hænderkronede damer. Efter deres død blev butikken i øvrigt overtaget af en familie med bånd til Sædding. Peter er fuld af gå-på-mod og den gamle ejendom har allerede fået en stor ansigtsløftning. Decembers stormvejr bød også på udfordringer. Melanie har erfaring indenfor handel, så det lå hende snublende nær at etablere en gårdbutik. Lokalområdet har således fået en spændende butik, der er et besøg værd. Her kan du se på møbler, brugskunst og gaveartikler. Melanie ser lyst på fremtiden. Hun tror på, at der er et marked for de fine ting, hun gerne vil sælge og prisen er, som jyder kan li den! På hjemmesiden kan du se mere. Elmelundgård kan besøges: Fredag, lørdag og søndag fra og er bestemt et besøg værd. JH 18

19 19 Første og anden weekend i advent blev Bundsbæk Mølle traditionen tro et levende julemuseum. Den 30. november emmede stedet af juleoverleveringer fra tiden efter 1850, hvor Bundsbæk Mølle efter en brand var blevet genopbygget. Ikke noget dårligt årstal at begynde en dansk jul ved; for det var året efter, at Danmark havde fået en fri forfatning og en grundlov. Jule-folkeligheden i traditionel betydning blev fornemt og spændende fremvist på Bundsbæk Mølle. Man kunne møde soldaten, der snart skulle indsættes i et slag for at fastholde Danmarks grænser. Møllen malede helt i takt med Dybbøl, og Møllelaugets frivillige aktører rakte stolt en håndfuld fintmalet mel til enhver besøgende. Af nye tiltag kan nævnes afdelingen med købmandsbutikken, som bød på alt godt til ganen. Ligeledes kan nævnes afdelingen med nissens og julemandens historie. Som en nyhed, havde Museumsforeningen også en spændende stand. Når Jul på Bundsbæk Mølle især har sognets interesse, er det selvsagt, fordi ingen kommer udenom Rakkerne. Deres historie har Rakkerspillene søgt at holde levende var heldigvis ikke en undtagelse. Igen i år havde Bitten Smedegaard og Ane Lise Bollerup taget udfordringen op og skabt et Julerakkerspil med en del lokale aktører. Julerakkerspillet 2013 havde som tidligere spil tilhold i historien. Dette års rakkerspil tog udgangspunkt i en bekendtgørelse fra 1698, hvori Enevælden lod bekendtgøre, at de lokale embedsmænd/koner skulle være til stede ved et menneskes fødsel og død. Når denne forordningen kunne blive et lokalt problem, var det ikke pga. af et kirkeligt spørgsmål om renhed, men især fordi det blev et spørgsmål om, hvilket sogn der hang på regningen! Dette dilemma fremstillede dette års Rakkerspil ganske levende. Hvem skal betale? Spørgsmålet er ikke uaktuelt i en tid, hvor enhver kommune søger at tørre regningen af på andre. Rod i parforholdet giver stadig anledning til spørgsmålet: Hvem skal samle op på rodet? En trillebør optrådte som en mulighed for at eksportere problemet fra Dejbjerg til Stauning; men jeg holder mig nu til Gammelmors (Bittens) kristelige julereplik: Ja, - så skal vi alle være gode mod hinanden Døbt blev problembarnet. Den sande historie om problemet er naturligvis ikke barnet, men forældrene og den historie er det nok værd at holde fokus på. Julerakkerspillet sluttede med, at aktørerne istemte salmen: Et barn er født i Bethlehem. Skal der uddeles stjerner til dette års Rakkerspil, får den 5. Tonen er sober og neddæmpet i forhold til, hvad enhver har fantasi til at forestille sig omkring rakkerne. JH

20 Jul i Bølling Traditionen tro havde Sogneforeningen og menighedsrådet i Bølling arrangeret juletræstænding på torvet. Arrangementet tog sin begyndelse i Bøling kirke, hvor der blev holdt nytårsgudstjeneste i anledning af, at det nye kirkeår starter 1. søndag i advent. En ekstra raket til nytårsfejringen udgjorde Kirkekoret, der affyrede tre julesange. Organist og korleder Anette Kjærgaard guidede koret sikkert igennem de tre sange til stor glæde for kirkegængerne. I omegnen af 60 store og små Bøllingbeboere havde valgt at slutte op om arrangementet i kirken. Efterfølgende blev ungdommen udstyret med fakler og gik i fakkeltog til torvet i Bølling. Vinden var imidlertid så strid, at kun en enkelt deltager nåede frem til torvet med ild i faklen. Vel nået frem til torvet bød Jens Landting deltagerne velkommen og skitserede programmet. Naturligvis skulle træet tændes på børnenes nedtælling fra 10-0, men forinden blev der sunget en julesang. Da træet var blevet tændt, blev der indbudt til julemiddag i Forsamlingshuset. 80 store og små havde taget imod invitationen. Hygge og god stemning var der omkring juletræet, som naturligvis skulle have ny pynt. Arrangørerne havde sørget for den del. I den lille sal blev børnene inviteret til at klippe en lang guialande, der kunne smykke træet - og så fik forældrene også en mulighed for at nyde den gode julesul. Julemanden havde forfald i år, men børnene gik naturligvis ikke glip af en julepose med godter. Flot arrangement - godt at der holdes fast ved de lokale traditioner! JH Jul i Hanning Traditionen tro havde Borgerforeningen og menighedsrådet i Hanning arrangeret juletræstænding på torvet i Hanning. Arrangementet tog sin begyndelse i Hanning kirke, hvor der blev holdt nytårsgudstjeneste i anledning af, at det nye kirkeår starter 1. søndag i advent, I omegnen af 40 store og små Hanningboere havde valgt at slutte op om arrangementet. Planen var, at gudstjenestedeltagerne skulle have gået i fakkeltog fra kirken til torvet, men i sidste øjeblik valgte arrangørerne at droppe faklerne pga. den stride vestenvind. Vel nået frem til torvet bød Hans Dalgaard deltagerne velkommen og skitserede programmet. Naturligvis skulle træet tændes på børnenes nedtælling fra 10-0, men forinden blev der sunget et par sange - Der er noget i luften og Nu tændes 1000 julelys. Da træet var blevet tændt - og i år modstod det let den stride vind - blev der inviteret på hygge i Missionshuset. Her blev der budt på æbleskriver og andre julegodter. Flot arrangement - godt at der holdes fast ved de lokale traditioner! JH 20

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2013/14. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2013/14. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Fra præsten.. 2 Fra Menighedsrådet.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Babysalmesang.. 8 Æbler og lopper.. 9 Sponsorløb.. 10

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj 2013. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Marts - Maj 2013. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Marts - Maj 2013 Ordet.. 2 Advent.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Nyt menighedsråd.. 8 Nyt fra menighedsrådet.. 9 Året i

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Juni - August 2012. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. Juni - August 2012. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Juni - August 2012 Ordet.. 2 Sogneudflugt.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Fastelavn.. 8-9 Ronja Røverdatter.. 10 Set og sket..

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2011/12. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2011/12. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Ordet.. 2 Fra Menighedsrådet.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Fra Menighedsrådet.. 8 Renovering af missionshus.. 9 Set og

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. September - November 2014. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. September - November 2014. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Fra præsten.. 2 Ny præst.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Sommerudflugt.. 8 Sommerfest.. 9 Kræmmermarked.. 10-11 Sct. Hans

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere