Stormændenes Hald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1250 1395. Stormændenes Hald"

Transkript

1 Stormændenes Hald 1206 Djengis Khan samler de mongolske stammer og påbegynder erobringen af Kina Saxo. Gesta Danorum Danernes bedrifter Frans af Assisi begynder at prædike Gunner biskop i Viborg stift Lateraner konciliet fastlægger de syv dødssynder Dannebrog, Danskernes flag, falder ifølge legenden ned fra himlen ved Lyndanisse i Estland Fodbold nævnes i England Dominikanerklosteret, Sortebrødreklosteret i Viborg grundlægges Kong Valdemars Jordebog viser, at Viborg er en højtbeskattet by. Af de jyske byer betaler kun Ribe højere skatter Fransiscanerklosteret, Gråbrødrekloster i Viborg grundlægges Kong Valdemar Sejr bekræfter Jyske Lov på tinget i Viborg. Forordet og redaktion skyldes biskop Gunner fra Viborg Alhambra i Toledo 1250-erne Fund af Valdemar II mønt på Hald I (ca.) Marco Polo rejser til Asien Kong Erik Glipping krones juledag i Viborg Domkirke Papir kendes i Italien Kong Erik Glipping myrdes i Finderup Lade syd for Viborg og begraves efter mordet foran højalteret i Viborg Domkirke (ca.) "Drømte mig en drøm" ældste kendte danske melodi Jyderne nægter på Viborg Landsting at betale ekstraskatter til Kong Erik Menveds kostbare krige i Nordtyskland og planlægger oprør mod 1

2 kongen. Kong Eriks tyske lejetropper knuser oprøret. Kongen opfører en borg ved Borgvold. Borgen rives ned i Kanon anvendes til krigsbrug i Vesteuropa Rigets marsk Ludvig Albertsen Eberstein nævnes som ejer af Hald Danmark er pantsat, og junker Otto - Christoffer den 2.s søn - forsøger at nå frem til Viborg med en tysk lejehær. Otto lider nederlag på Taphede øst for Viborg og ender i holstensk fangenskab Kong Valdemar Atterdag hyldes til Danmarks konge på Viborg Landsting Viborg Byråd nævnes første gang i de skriftlige kilder Niels Bugge erhverver Hald årne Hald II Niels Bugges Hald eller Gammelhald. Næsten cirkulært voldsted ca. 70 x 90 m, med teglstensringmur og spor efter bygningen opvarmet med en hypocaust et varmluftsanlæg Den Sorte Død spreder sig fra Sicilien til Europa millioner mennesker omkommer Den første afbildning af Viborg bys segl med de to rådmænd Hansedagen, et løst forbund af Nordeuropæiske handelsbyer, etableres Den danske Kong Valdemar Atterdag indtager Gotland, der forbliver dansk indtil Mingdynastiet i Kina Borgmestre nævnes i Viborg for første gang Dronning Margrethe I køber Hald. 2

3 Bispernes Hald 1393 Dronning Margrethe I skænker Hald til Viborg Bispestol. Borgen skal nedbrydes og stene benyttes til Viborg Domkirke 1393 Dronning Margrethe indstifter det store Vor Frue kapel, der bygges ved domkirken. Vel bygget af sten fra Hald Dronning Margrethe får på Viborg Landsting sin søsterdattersøn Erik af Pommern hyldet som tronfølger. Samtidig udstedte dronningen den første rigslov skrevet på dansk (Konge hyldningsmonument i Viborg) Johan Gutenberg ( ) opfinder af bogtrykkerkunsten fødes Danmark, Norge og Sverige vælger en fælles konge og danner Kalmarunionen Bisp Lave Glob nævnes til Unionsmødet i Kalmar. Nævne som bisp i Dronning Margrethe køber en gård med et stenhus ved Nytorvs vestside Der nedrammes et system af runde pæle i bunden ved holmen der senere kommer til at huse Hald III. Vandstanden er 2 m. lavere end i dag Jeanne dárc (*1412) brændes på bålet dømt for kætteri og trolddom Christoffer af Bayern krones i Viborg. Kongen udsteder den det ældst bevarede privilegiebrev for Viborg, som opregner de rettigheder og friheder tidligere konger havde tilstået byen Sct. Kjelds marked nævnes første gang Christian den 1. møder på Viborg Landsting og får sit valg til konge bekræftet. 3

4 1450 Byen Mokka bliver center for kaffeeksport til Syrien og Tyrkiet Bisp Knud Mikkelsen retslærd og forfatter til bog om pest Leonardo da Vinci Ældste beskrivelse af briller Et kongeligt privilegium fortæller, at torvedagen i Viborg er lørdag Snapstinget holdes lørdag efter Hellig Tre Konger. Det er Viborgs største marked, hvor der handles og ordnes penge- forretninger eller senere. En række firkantede pæle nedrammes ved Hald III. De er bevaret i en højde på mindst 1,2 m og antyder en drastisk vandstandshævning Viborg Rådhus nævnes første gang. I 1587 fortælles, at det ligger ved Domkirken Det skotske parlament forbyder fodbold og golf, fordi de ofte fører til drikfældighed Første universitet i Norden grundlægges i Uppsala, Sverige Bisp Niels Glob af adelig herkomst Martin Luther kirkereformator Kong Hans får på landstinget valgt sin 6-årige søn - den senere Christian den 2. - som tronfølger Søfareren Columbus første sørejse, hvor han "finder" Cuba og Haiti Amerigo Vespucci ( ) når det amerikanske fastland Slaveriet indføres i de amerikanske besiddelser Mange huse, kirker og klostre, bispegård og præstegårde brænder. Fra domkirken reddes kun den store syvarmede lysestage fra Martin Luthers 95 teser slås op på kirkedøren i Wittenberg Bisp Jørgen Friis, af gammel dansk uradel, udnævnes af Chr. II til biskop over Viborg Stift erne Bisp Jørgen Friis påbegynder bygningen af Spøttrup borg Johanittermunken Hans Tausen forflyttes fra klosteret i Antvorskov til Viborg. 4

5 Bondeopstand i Syd og Mellemtyskland Hans Tausen begynder sine lutherske aftensangsprædikener i Sct. Hans Kirke (på nuværende Nytorv). Kong Frederik den 1. udsteder et værnebrev, der forpligter Viborgs øvrighed til at beskytte Hans Tausen Viborgs borgere tiltvinger sig adgang til Franciskanerklosterets kirke, hvorefter Hans Tausen prædiker her Den tyske bogtrykker Hans Vingaard åbner Viborgs første trykkeri, der trykker Hans Tausens og hans medhjælper Jørgen Jensen Sadolins reformatoriske skrifter Bisp Jørgen Friis bygger en ny borg ved Hald sø. Hald III var imponerende stort, ca. 30 x 80 m. og med op til 8 m. høje og 30 m. brede volde, der skulle kunne modstå det stærke krigsvåben kanonen. Det store tårn var med sin kanonrondel topmoderne Viborgs borgere får kongens tilladelse til at rive byens mange sognekirker ned og i stedet anvende franciskanernes og dominikanernes store klosterkirker som sognekirker Bisp Jørgen Friis tager fast ophold på Hald Grevens fejde bonde og borgerkrig Den 8. marts bliver hertug Christian hyldet som ny konge - Christian den 3. - på Viborg Landsting Bisp Jørgen Friis for det Kongelige Retterting Reformation gennemføres i hele Danmark. 5

6 Lensmændenes Hald 1536 Den sidste katolske biskop i Viborg Stift - Jørgen Friis - fængsles og bliver sat i sit eget fangetårn på Hald Slot Henrik Rantzau ( ) lensmand på Hald 1536 Lederen af et bondeoprør Skipper Clement henrettes offentligt til skræk og advarsel på Viborg Landsting foran Viborg Domkirke Den første heks brændes i Danmark Kristoffer Stygge Rosenkrantz (død 1565) lensmand på Hald Otte Krumpen ( ) lensmand på Hald Den danske astronomen Tycho Brahe Ivan den Grusomme ( ) bliver Ruslands første zar De nuværende regler for skakspillet fastlægges Chr. 3 bibel på dansk 1560 Tobakken kommer til Europa med franskmanden Jean Nicot Den nordiske syvårskrig Hele den østlige del af Viborg brænder. Domkirken, kongens gård, bisperesidensen, 100 adelige bygårde og mange byhuse blev flammernes bytte Corfitz Viffert (død 1592) lensmand på Hald. 6

7 1573 Kongelig tilladelse til Viborgs og Jyllands første apotek, Svaneapoteket Niels Jonsen Viffert ( ) lensmand på Hald. Brev fra Frederik 2 til Viffert omtaler den gode jagt på Hald 1583 Niels Skram ( ) lensmand på Hald Nytorv (tidligere Sct. Hans Kirke) udvides da Frederik II ønsker en stor plads, hvor jyderne kan hylde hans søn den senere Christian IV. Som festforestilling opføres Kong Salomons hyldning - et af de ældst bevarede danske skuespil Jørgen Skram ( ) lensmand på Hald Henrik Below ( ) lensmand på Hald Jørgen Friis (død 1606) lensmand på Hald Første avis udkommer i Antwerpen med to nr. om måneden Christen Holck ( ) lensmand på Hald Den frygtede hvide pest kommer til Viborg Te fra Kina optræder i Europa Kjeld Krabbe ( ) lensmand på Hald Knud Gyldenstjerne ( ) lensmand på Hald (dog ikke i 1628). Knud Gyldenstjernes hus opføres Kaffe kommer til Europa Trankebar i Indien bliver Danmarks første koloni, ved admiral Ove Gjedde Jørgen Seefeld ( ) lensmand på Hald En regnemaskine der kan addere, subtrahere og omregne valuta opfindes i Frankrig Den første postrute kommer til Viborg. I begyndelsen fodpost og fra århundredets slutning postryttere Ebbe Ulfeldt ( ) lensmand på Hald Frantz Pogwisch ( ) lensmand på Hald. Frantz Pogwischs hus opføres Verdens befolkning er anslået til 500 millioner Den senere Christian V hyldes på Viborg Landsting. Det er den sidste kongehyldning i Viborg. 7

8 1655 Mogens Arenfeldt ( ) lensmand på Hald Ulrik Christian Gyldenløve ( ) lensmand på Hald. Søn af Chr. 4 og Vibeke Kruse Enevældens indførelse betyder store ændringer for Viborg. Kongerne skal ikke længere hyldes på Viborg Landsting, stændermøderne bortfalder og adelens fester og møder i Viborg ophører. Den enevældige konges hof i residensstaden København bliver det nye centrum Ove Gjedde ( ) sidste lensmand på Hald. Admiral og grundlagde fortet Dansborg ved Trankebar Første offentlige transportsystem med faste tidsskema i Paris Stiftsamtmand Ebbe Gyldenstjerne forpagter et meget forfaldent Hald. 8

9 Hovedgården Hald. Jøderne på Hald Den jødiske familie de Lima tilskødes Hald for en kongelig gæld på rigsdaler lånt af Frederik 3 til køb af militærudrustning og juveler Fra dette år bliver Snapstinget holdt i marts måned. Foruden et almindeligt marked er det Jyllands centrale pengemarked. Den tids bank- og kreditvirksomhed afvikles på Snapstinget Den danske astronom Ole Rømer påviser lysets hastighed Christian den Femtes Store Matrikel opmåler og takserer al landbrugsjord i hele Danmark. Den viser, at Viborg har den største bymark af alle danske købstæder Sidste heksebrænding i Danmark. 9

10 Hovedgården Hald Herremænd og borgerskab 1703 Gregers Då ( ) køber Hald (279 td. htk.) af Rachel de Lima for rigsdaler og opfører det fjerde Hald Halds frydeskrig Halds historie på rim af ukendt forfatter, sluttende med befrielsen for det jødiske slaveri Sankt Petersborg anlægges Juul-Rysensten overtager Hald efter Generalmajor Då død under slaget ved Gadebusch. Hans kiste opbevares endnu i Viborg Domkirke Jens Jørgen Seerup (1670?- 1739), amtmand, køber Hald Viborgs store brand. Branden opstår hos handelsmand Peder Vandet på Hjultorvet. Der er kraftig storm fra vest, og inden ilden standser, har den fortæret 71 gårde og 78 huse og boder. 215 familier eller halvdelen af byens indbyggere bliver husvilde Konfirmation indføres i Danmark Enevold Andersen Heug ( ), landsdommer, arver Hald Christian Heug (????-????) køber Hald på auktion Vilhelm Gyldenkrone ( ), stiftsamtmand, køber og udbygger hovedbygningen på Hald Frederikke Louise Gyldenkrone bebor Hald efter hendes mands død Frederik Schinkel ( ) køber Hald. Den gale Schinkel kendt som bondeplager, førte utallige retssager og blev flere gange fradømt hvervet som landsdommer Halds rimkrønike fremstilling på vers af Halds historie Første chokoladefabrik i Tyskland Dampmaskinen opfindes Danmarks første folketælling. Viborg har indbyggere Viborgs første avis Den Viborg Samler begynder som ugeblad. 10

11 1776 Den Amerikanske uafhængighedserklæring Forfattterpræsten St. St. Blicher Den nuværende femte Hald opføres af Frederik Schinkel. Koret på Finderup kirke indrettes til gravkapel (ophører i 1860)for familien Schinkel Franske revolutionskrige Blyanten opfindes i Frankrig Ove Høeg Guldberg ( ), tidligere statsminister og gehejmråd køber Hald. Begravet på Finderup kirkegård Napoleonskrigene Eventyrfortælleren H. C. Andersen Henrik Muhle Hoff, godshandler ( ) Englandskrigen. Engelske fanger i Viborg, bevogtes af borgervæbningen J. E. Rosborg (-1864) og C. Tholstrup (-1817) køber i fællesskab Hald på en tvangsauktion.???? Prins Kristian 8 får indmurer mindetavle over Guldberg i Finderup kirke Den danske filosof Søren Kirkegaard Viborg Borgerskole åbnes med 207 elever, 114 drenge og 93 piger Ældste fotografi Jyllands første offentlige bibliotek, Viborg Stiftsbibliotek Viborgs første fattighus, en gård i Skottenborg Frederik 6 får Halds rimkrønike oplæst (og afskrevet) Barber Chr. Dragheim åbner et sygehus med 12 senge på Hjultorvet. Sygehuset eksisterer i 40 år J. E. Rosborg eneejer af Hald H.C. Andersen nævner Hald i sin dagbog Bryggeriet Odin åbner som hvidtølsbryggeri. Fra 1869 brygges også bayersk øl. Bryggeriet lukker i Skrivemaskine i Frankrig Frimærkesystem i England. 11

12 1840 Søren Kirkegaard ( ) fortæller om sit besøg i Hald St. St. Blicher udgiver Eneste barn, en novelle der fortæller historien om Charlotte Amalie Schinkel og Martin Bräem 1843 Tivoli i København grundlægges Staten køber Hald Guldfund i Californien Den danske Grundlov udformes Folketælling indbyggere i Viborg Fr. Anton M. Krabbe ( ) køber Hald Accisen, afgiften ved byernes porte, ophæves, og Viborgs byporte fjernes Det første amtssygehus opføres Kongens flag, Dannebrog, må bruges af alle Viborgs telegrafstation åbner. I underetagen indretter brandvæsenet sprøjterum Viborgs første gasværk anlægges. Gasproduktionen fortsætter indtil Selskabet til samling af oldsager i Viborg stiftes, senere kaldt Oldsagsamlingen i Viborg og nu Viborg Museum Den Amerikanske borgerkrig Den 26. april besættes Viborg, og preussiske soldater indkvarteres i byen Viborg Domkirke restaureres. Hele kirken, bortset fra krypten, nedrives, og en ny romansk granitkatedral genopføres Viborg bliver garnisonsby og der bygges depotbygninger, eksercerhus og garnisonssygehus. Soldaterne er privat indkvarteret Danmarks første brugsforening åbner i Thisted Lejrsamlingerne i Hald Meïr Aron Goldsmidt nævner Hald i En hedereise i Viborgegnen Ny kommunallov indfører byråd, men stadig med en kongevalgt borgmester som formand Viborg Børneasyl oprettes i Sct. Mogens Gade. 12

13 1879 Fabrikant Julius Brems overtager sin fars klejnsmedeværksted og producerer pengeskabe, cykler og biler Edison opfinder glødelampen Typograferne stifter Viborgs første fagforening Kloakeringen påbegyndes Christoffer Krabbe ( ), herredsfoged og politiker (formand for folketinget og forsvarsminister) overtager Hald Kroghs Tobaksfabrik grundlægges. Den beskæftiger i arbejdere. I 1931 må den lukke Viborg Telefonselskab starter med 69 abonnenter Karl Benz konstruerer en benzindreven bil Coca Cola opfindes Viborg Amt og Kommune opfører et nyt sygehus på Århusvej Aage Krabbe ( ) overtager Hald og frasælger den nordlige del af egeskoven Den nuværende banegård taget i brug Viborg Svineslagteri A/S stiftes. I 1912 overtages det af et andelsselskab Arbejdernes Fællesbageri starter Kellogg opfinder cornflakes Der laves en lokalafdeling af Dansk Arbejdsgiverforening Viborg Vandværk Fabrikant Julius Brems første bil bliver lavet i Den vækker opsigt og Brems fremstiller yderligere syv biler, på Danmarks første bilfabrik Kunstmaleren Joachim Skovgaard maler de bibelske billeder i Viborg Domkirke Fransk-skandinaviske ballon-station til undersøgelse af de højere luftlag på Stanghede Brødrene Wrights første flyvning Einsteins relativitetsteori Ny kommunal valglov. Kvinder samt tjenestefolk og andre uden egen husstand får valgret. 13

14 1906 Mindesten for lejrsamlingerne og Kronprins Frederik afsløres ved Messepladsen i Hald Viborg Elværk åbner, i drift indtil ?-1913? Christoffer Krabbe laver arkæologiske undersøgelser på to af Hald voldstederne En bronzestatue af Christoffer Krabbe afsløres i Kjellerup 1911 Nordmanden Roald Amundsen når Sydpolen R.M.S. Titanic forliser i Atlanterhavet. 11 danskere omkommer Tilladelse til de første vandklosetter i Viborg Viborg Andelsmejeri etableres og fungerer frem til Mordet i Sarajevo på prins Ferdinand udløser første verdenskrig Kvinder får stemmeret til parlamentet i Danmark 1916 Oktoberrevolutionen i Rusland Lazaretlejren i Hald opføres som en barakby i træ til syge tyske og østrig-ungarske krigsfanger, der evakueres fra lejre i Sibirien. Fra 1918 til 1920 huser lejren løsladte eller flygtede russiske soldater på vej til deres hjemlande Lejr for russiske soldater i Lazaretlejren der var flygtet til Danmark (for de røde de hvide i Horserød) Norsk skibsreder og gullaschbaron Steen Giebelhausen køber Hald for kr Den kongevalgte borgmester afløses af en af byrådet valgt borgmester Første Miss Amerika skønhedskonkurrence Mao stifter det kinesiske kommunistparti Kloakeringen sættes i system, hvorefter vandklosetterne vinder frem, men 40 % af Viborgs boliger havde endnu i 1930 erne gammeldags das Røde Kors folkekuranstalt i Hald Holger Marthinsen, fabrikant i Viborg køber Hald på tvangsauktion for kr Fr. Voetmann køber Hald og frasælger hovedparten af skovene Første radioudsendelser i Danmark Første kvindelig minister i Danmark. 14

15 1929 Børskrakket i Wall Street udløser en omfattende krise Viborgs første børnehave oprettes Holger Marthinsen overtager igen Hald Nazisterne vinder valget i Tyskland Den spanske borgerkrig Weber, mangemillionær fra London køber Hald og giver den til sin datter og svigersøn Kaptajn Povl Arkner Tyskland invaderer Polen Viborgs første rutebilstation anlægges over for jernbanestationen Danmark besat af Tyskland Den 9. april kl om morgenen flyver tyske bombefly i flere bølger hen over Viborg. De første tyske tropper ankommer til Viborg ved frokosttid og i løbet af dagen kommer i alt soldater Den 1. august nedkastes faldskærmsfolk fra England august registreres den første sabotage i Viborg. Fem lastbiler, der kører for tyskerne, sprænges i luften M. Mikkelsen brunkulsdirektør køber Hald, men opfylder ikke lovens bestemmelser om erhvervelse af landbrugsejendomme Christensen, entreprenør og værnemager køber Hald som tilskødes hans far husmand og karetmager Thomas C. Christensen ( Husmanden på Hald ) for at opfylde kravet om landbrugspligt Sabotageaktiviteten tager til - også i Viborg. I Viborg er registreret 13 sabotagehandlinger mod virksomheder, hvis produkter anvendes af tyskerne. Dertil kommer 868 jernbanesabotager og 12 afsporinger af tog på strækningerne imellem Viborg og Struer, Langå, Herning og Løgstør D-dag. De allieredes invasion i Normandiet De tyske flygtninge strømmer til Danmark, og skoler og andre store bygninger benyttes til indkvartering USA kaster atombomberne og Hiroshima og Nagasaki. 15

16 Statens Hald 1948 Staten køber Hald NATO dannes International Studentercenter Hald med et mellemfolkeligt formål at samle unge mennesker og slå bro mellem nationerne Viborg Varmeværk starter driften Warszawa pagten stiftes Opstanden i Ungarn ungarske flygtninge bliver indlogeret på Folkekuranstalten og Hald Hovedgård Satellitten Sputnik opsendes Berlinmuren opføres USA går ind i Vietnamkrigen Karup Lufthavn åbnes for civil trafik Fra dette år oprettes mange børnehaver og vuggestuer. I 1977 begynder den kommunale dagpleje Martin Luther King dræbes Vestergade bliver Viborgs første gågade Første mennesker på månen Den 1. april: Kommunalreformen med nye amter og storkommuner Danmark indtræder i fællesmarkedet USA trækker sig ud af Vietnam Det nye Hald & Arkiv for ny Litteratur Første midsommerfest og Haldspil De tre hanrejer. 16

17 1977 Den selvejende institution Hald Viborg opretter som den første kommune i landet en døgnplejeordning, der skal gøre det muligt for ældre at blive længst muligt i eget hjem Erling Greve Kristensen daglig leder på Hald Amtssygehusets store udvidelse med den 13 etager høje patientbygning er færdig Bryggeriet Odin lukker Afslutningen på den kolde krig. De østeuropæiske lande genvinder deres frihed Nelson Mandela løslades fra Robben Island, hvor han sad fængslet i 26 år Borgerkrig i Jugoslavien "Estonia" forulykker i Østersøen Første danske kvindelig biskop udnævnes Viborg Svømmehal tages i brug Viborg Katedralskole fejrer sit 900 års jubilæum Prinsens Livregiment flytter til Skive, og Viborg er efter 136 år ikke længere garnisonsby Peter Q. Rannes centerleder på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Sidste Haldspil titel? 2010 Foreningen De fem Halder stiftes. 17

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1577 på Frederiksborg Slot død i 1648 på Rosenborg Slot. Konge af Danmark-Norge 1588-1648. FAMILIE Søn af Frederik 2. af Danmark-Norge (1534-1588) og Sophie af Mecklenburg (1557-1631). Gift 1. gang

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Slægten. Slægten 1. Slægten 2. Slægten 3. Slægten 4

Slægten. Slægten 1. Slægten 2. Slægten 3. Slægten 4 Slægten Dane Slægten Slægten 1 Helleberg, Maria: Den hellige Knud (2005) En voksen Valdemar Dane ser ved kong Knud den Helliges skrinlæggelse i 1109 tilbage på tiden som viking i England, mødet med Knud,

Læs mere

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge.

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm var et stort stamhus som blev splittet helt under Lensafløsningen i 1920 erne. Den nuværende ejer Ole Falck har købt en stor del af den oprindelige

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: KALMARUNIONEN. Drama FRA 1400-1500-TALLET KALMARUNIONEN

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: KALMARUNIONEN. Drama FRA 1400-1500-TALLET KALMARUNIONEN UDKIG HISTORIEKANON FRA HISTORIEKANON: Da Valdemar Atterdag døde i oktober 1375, gik den danske adel ind for, at barnebarnet Oluf blev den nye danske konge. Oluf var søn af Valdemar Atterdags datter Margrete.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Sådan laver du øvekort

Sådan laver du øvekort Sådan laver du øvekort 1. Udskriv dette dokument 2. Bøj hver side lodret 3. Klæb det foldede papirs indre kanter sammen. 4. Klip mellem hvert kort 5. Dine øvekort er klar! indfodsretsprove.dk Den nuværende

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve s telefonnr. 1 Danskhed Hit med historien 9. klasse Jens Aage Poulsen 32,00-50 i bogen - Født som dansker? - Dansk på dagsordenen - Hvem og hvordan er danskerne? - Nationalisme - Sådan er danskerne! -

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste Hvilke af disse fire handelsvarer hentede man ikke på Guldkysten? 1. Silke 2. Elfenben 3. Guld 4. Slaver Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Birgittinerne - Skt. Birgittas nordiske klosterorden

Birgittinerne - Skt. Birgittas nordiske klosterorden Birgittinerne - Skt. Birgittas nordiske klosterorden Birgitta af Vadstena (ca.1303-1373) Birger Persson & Ingeborg Finsta v. Norrtälje, Uppland Folkungeætten, lagmand Birgitta af Vadstena (1303-1373) Første

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

LUTHER. og kirkekampen i Danmark VEJLEDNING OG OPGAVER

LUTHER. og kirkekampen i Danmark VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen LUTHER og kirkekampen i Danmark VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Luther og kirkekampen i Danmark. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion:

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Historisk Bibliotek. Christian den 4. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Christian den 4. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Christian den 4. Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Lars Groth Serieredaktør: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs

Læs mere

Optakten til reformationen. Renæssancen Verden bliver større Afladshandel

Optakten til reformationen. Renæssancen Verden bliver større Afladshandel Reformation Optakten til reformationen Den lutherske reformation Luthers biografi og den lutherske reformations forløb Teologiske hovedtemaer i den lutherske reformation Den schweiziske og sydtyske reformation:

Læs mere

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens:

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens: FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for historie Signalement af faget Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og

Læs mere

Lærervejledning til renæssancen på Aalborg Historiske Museum

Lærervejledning til renæssancen på Aalborg Historiske Museum Lærervejledning til renæssancen på Aalborg Historiske Museum Aalborgs originale bøddelsværd fra 1600-tallet. Kan ses i renæssanceudstillingen. Renæssancen på Aalborg Historiske Museum Renæssancen var en

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT Palle Lauring SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT (1648-1683) FOTOGRAFIER AF LENNART LARSEN OG INGA MED FLERE AISTRUP DET SCHØNBERGSKE FORLAG KØBENHAVN 1970 INDHOLD Christian IV dør 5 Otto Sperlings skildring

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger?

Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger? Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger? 958/959 934-? Jelling Kirke Thyra Danebod 2 Thyra Danebod?

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE Indholdsfortegnelse: 1. William Shakespeares Richard III 2. Rosekrigerne 3. Stykkes handlingsgang 4. Karakterer 1. William Shakespeares

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen.

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen. Fortællingen om Danmarks historie Vi følger den eventyrlige Danmarkshistorie fra de ældste tider til nutiden i 20 fortællinger hver med sit tema. De væsentligste emner i Danmarks lange historie forbindes

Læs mere

Live-rollespil Flugten fra Frankrig 1685

Live-rollespil Flugten fra Frankrig 1685 Live-rollespil Flugten fra Frankrig 1685 Temaer Huguenotternes hverdag i deres koloni. Troen og menighedens betydning for den enkelte. Forfølgelsen af huguenotterne efter Nantesediktets ophævelse 1685.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Hekse. Malene Mygind

Historisk Bibliotek. Hekse. Malene Mygind Historisk Bibliotek Hekse Malene Mygind Forlaget Meloni 2011 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Malene Mygind Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Hvad skunken gemte. en krigshistorie

Hvad skunken gemte. en krigshistorie Hvad skunken gemte en krigshistorie En vadsæk fra 2. Verdenskrig så dagens lys efter 42 års glemsel i skunken under taget på Sct. Hans Skole, da nysgerrige elever søgte locations til en gyserfilm. 1/24

Læs mere

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Dansketideneller 400-årsnatten 1380-1814 Union 1380: Valdemar Atterdag, konge af Danmark, død 1375. Valdemars datter: Margrethe, gift

Læs mere

IND I HISTORIEN. Christian 4.

IND I HISTORIEN. Christian 4. IND I HISTORIEN 6. K L A S S E F LY V E R F I N D S I D É B O K S 6. K L A S S E Christian 4. Tag på fotosafari på jagt efter Christian 4. s bygninger i København. Husk også at fotografere nogle af de

Læs mere

Studieretnings projekter 2007 2008 fordelt på fag og titler.

Studieretnings projekter 2007 2008 fordelt på fag og titler. Studieretnings projekter 2007 2008 fordelt på fag og titler. (Klik på fagkombinationen for at gå direkte til titlerne) Historie engelsk Historie matematik Historie fysik Historie kemi Historie samfundsfag

Læs mere

ind i historien 4. k l a s s e

ind i historien 4. k l a s s e find ind i historien 4. k l a s s e Flyver Finds Idéboks 4. klasse Danmark bliver ét rige Sagn er gamle historier, der stammer fra vikingetiden. Snak med jeres lærer eller spørg på biblioteket efter disse

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]...

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]... Opgaver til Kongeriget FAMILIE Søn af Christian 5. af Danmark-Norge (1646-1699) og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714). Gift 1. gang i 1695 med den 4 år ældre Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721)

Læs mere

Leksikonnet giver sig ikke ud for at være komplet, men er dynamisk forstået på den måde, at leksikonet stadig er under udbygning og redigering.

Leksikonnet giver sig ikke ud for at være komplet, men er dynamisk forstået på den måde, at leksikonet stadig er under udbygning og redigering. Det lille Haldleksikon er i virkeligheden en kronologisk person- og begivenhedsliste, der er sammenstykket af data (hovedsageligt fra Dansk Biografisk Leksikon) og billeder fra en lang række kilder (se

Læs mere

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du...

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du... Historiefaget.dk: Tidlig enevælde Tidlig enevælde Europa 1695 I Danmark indførtes enevælden omkring 1660. Den nye styreform gjorde Frederik 3. og hans slægt til evige herskere over Danmark. De var sat

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Dato: 2. december 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 2. december 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 2. december 2011, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Europa i vækst højmiddelalderen (side 74-87) Karakteriser højmiddelalderen. Hvad betyder ordene?

Europa i vækst højmiddelalderen (side 74-87) Karakteriser højmiddelalderen. Hvad betyder ordene? Europa i vækst højmiddelalderen (side 74-87) Karakteriser højmiddelalderen Beskriv situationen i Danmark omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i Danmark omkring periodens afslutning Hvordan

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1940 på Amalienborg Slot. Dronning af Danmark 1972. FAMILIE Datter af Frederik 9. af Danmark (1899-1972) og Ingrid af Sverige (1910-2000), Gift i 1967 med Henri de Laborde de Montpezat (1934) i

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

20 danske regenter og perioder Navn: Klasse:

20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A 1808-1839 Erik 1. Ejegod B 1648-1670 Christian 7. C 1086-1095 Knud 3. Hardeknud D 1134-1137 Erik 5. Glipping E 1387-1412 Valdemar 2. Sejr F 1412-1439 Christoffer

Læs mere

Stamps2you Salgsliste Opdateret 10. januar 2016

Stamps2you Salgsliste Opdateret 10. januar 2016 Stamps2you Salgsliste Opdateret 10. januar 2016 Katalognr Type år/dato udgivelse Billedelink AFA 0034C 001 - Bogtryk Stemplede 1902, november Pålydende 5 øre grøn, 23 tryk AFA 0035B 001 - Bogtryk Stemplede

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Hvil nu i fred, Iver!

Hvil nu i fred, Iver! Tårnborg 1 Hvil nu i fred, Iver! om Ribes sidste katolske biskop og hans nevø Oluf Iver Munk var den sidste katolske biskop i Ribe. Han blev født 1470 og døde i 1539, og hans gravsten kan ses i domkirken

Læs mere

Roskilde Domkirke. Gråbrødre kloster. Tekst: Lotte Fang-Borup - foto: Søren Birkelund Hansen

Roskilde Domkirke. Gråbrødre kloster. Tekst: Lotte Fang-Borup - foto: Søren Birkelund Hansen Roskilde Domkirke Gråbrødre kloster Udgivet af Roskilde-Egnens Turistforening - www.roskildeturist.dk Tekst: Lotte Fang-Borup - foto: Søren Birkelund Hansen En gåtur rundt til Roskildes nedlagte klostre.

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Syllabus for Historie i 7. klasse for skoleåret 2014-15

Syllabus for Historie i 7. klasse for skoleåret 2014-15 Uge Dato Dag Beskrivelse Sidetal 33 13-08-14 Ons Første Skoledag: Uddeling af bøger Del 1: Folket styrer Oldtidens Grækenland 14-08-14 Tor In Class Work: Kopi 1A: Påbegyndelse af Logbog, Introduktion:

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker,

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker, Efterskrift Historien, du lige har læst, er ikke det pure opspind. Den benytter sig af virkelige hændelser, som er dokumenteret af historikere og arkæologer, og der er kilder på. Du kan se en lang række

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere