Lavenergibyggeri Vedvarende energi Energibesparelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavenergibyggeri Vedvarende energi Energibesparelser"

Transkript

1 Lavenergibyggeri Vedvarende energi Energibesparelser K u r s u s k ata l o g

2 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2010 Vores program for 2010 byder på mange spændende kurser inden for både lavenergibyggeri, beregninger, teknik, energi og meget mere. Kataloget indeholder generelle beskrivelser af vores mange forskellige kurser. Kurserne tilbydes grundlæggende som bestillingskurser - bestilt af din virksomhed netværk. Vi aftaler dato og møder op ude hos jer. Jeres virksomhed sørger for forplejning. Prisen for et heldags bestillingskursus er kr. ekskl. moms og transport. For et halvdags bestillingskursus er prisen kr. ekskl. moms og transport. Ved ændringer/tilpasning er der en merudgift på henholdsvis kr kr. ekskl. moms. En del kurser tilbydes også med fastlagt dato og individuel tilmelding. Vi står for lokale og forplejning. Se andet sted på hjemmesiden om disse kurser, som tilbydes af lokale energitjenester. Under de forskellige kursusbeskrivelser kan du se, hvor i landet kurset udbydes. Hvis du mangler et særligt kursus, er du meget velkommen til at kontakte os. Finder du ikke lige det, du skal bruge, kan vi også skræddersy forløb både til private og offentlige virksomheder. Vi har en bred erfaring med at tilpasse form, indhold og varighed, så de matcher netop jeres ønsker og behov. På den måde får I nøjagtig det kursus, det seminar det foredrag, der er relevant for jeres virksomhed netværk. I er meget velkommne til at kontakte os for en uforpligtende samtale og høre om de forskellige muligheder. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen

3 Kursusoversigt: LavenergiBYGGERI Lavenergibyggeri og fremtidens byggestile...5 Ventilation i lavenergibyggeri - Boliger...5 Ventilation i lavenergibyggeri - Kontor/Erhverv...6 Installationer i lavenergibyggeri...6 Lavenergibyggeri og de nye energiregler Beregning Basis energiberegninger og energireglerne (BR10)...8 Energiberegninger og energireglerne (BR10)...8 Udvidet energiberegninger og energireglerne (BR10)...9 Energirammeberegninger...9 Teknik Varmepumpekursus Energi og byggeri for serviceledere Varmetabsberegninger og U-værdier Tætte bygninger indeklima Solvarme til enfamiliehuse... 12

4 Energibestemmelser Nybyggeri - fra idé til virkelighed Bygningsreglementet - hvad siger loven ENERGIRÅDGIVNING Ombygning og tilbygning Valg af varmeforsyning Energibesparelser Energimærkning Investering i energibesparelser i eksisterende bygninger... 16

5 Lavenergibyggeri Lavenergibyggeri og fremtidens byggestile Et kursus om lavenergibyggeri, og hvilke krav der stilles for at kunne kalde det lavenergibyggeri. Hør om fordele og muligheder ved lavenergibyggeri. Få overblik over de lave omkostninger og hør om muligheden for fritagelse for kollektiv forsyning. Få samtidig et indblik i udviklingen af energirammen i bygningsreglementet med bud på, hvad der kan forventes i de kommende år. Kurset omhandler også mere viden om de nye byggestile, som vinder frem i øjeblikket. Der informeres om nye produkter, herunder multifunktionelle bygningsdele. Der vises eksempler på flere forskellige typer af lavenergibyggerier. Målgruppe: Håndværkere, arkitekter, rådgivere, studerende, bygherrer, foreninger, byggefirmaer og lignende Ventilation i lavenergibyggeri - Boliger I kurset ventilation til boliger starter vi med grundprincipperne. Hvad er god ventilation? Hvordan opnås et godt indeklima med ventilation? Hvordan beregnes energiforbruget til ventilation? Vi skal for eksempel se på, hvorfor der i dag bliver bygget så mange boliger med mekanisk ventilation. Kurset er bygget op omkring forskellige ventilationsprincipper, og vi ser på, hvordan forskellige ventilationsanlæg fungerer og på deres virkningsgrader. Vi gennemgår desuden betydningen af boligernes tæthed og ser på energiforbrug ved forskellige placeringer af ventilationsanlæggene. Målgruppe: Arkitekter og konstruktører og andre, der ikke vil overlade alt om energi til ingeniørerne 5

6 Lavenergibyggeri Ventilation i lavenergibyggeri - Kontor/Erhverv I kurset ventilation til kontor/erhverv starter vi med grundprincipperne. Hvad er god ventilation? Hvordan opnår du et godt indeklima med ventilation? Hvordan beregnes energiforbruget til ventilation? Vi ser på, hvilke krav der er til ventilation i kontor/erhverv. Hvorfor ventilerer man i kontorer? Skyldes det varme og lugt afgivelsen fra maskiner? Eller de ofte forholdsvise få m2 pr. person? Eller helt andre grunde? Kurset er bygget op omkring forskellige ventilationsprincipper, og vi ser på, hvordan forskellige ventilationsanlæg fungerer og på deres virkningsgrader. Vi gennemgår desuden betydningen af bygningens tæthed og ser på energiforbrug, ved forskellige placeringer af ventilationsanlæggene. Målgruppe: Arkitekter og konstruktører og andre, der ikke vil overlade alt om energi til ingeniørerne Installationer i lavenergibyggeri Det er en kompleks problemstilling at udnytte solens stråler passivt og aktivt ved design af lavenergibyggeri, uden at gå på kompromis med æstetik og komfort. Vi prøver at bryde kompleksiteten for at give større indsigt i, hvilke parametre, der med fordel kan justeres på. Hvordan integreres den aktive solvarme bedst? Hvilke ulemper skal man være opmærksom på? Og hvilke nye muligheder for udnyttelse af passiv solvarme findes der? Vi inddrager både forskning og praktiske eksempler i diskussionen af solvarme versus energiforbrug i byggeriet. Målgruppe: Projekterende arkitekter, konstruktører, ingeniører og håndværksmestre 6

7 Lavenergibyggeri Lavenergibyggeri og nye energiregler 2010 Med bygningsreglementets stramninger i bygningernes energiforbrug, bliver det endnu mere vigtigt at vide, hvordan man skruer et godt lavenergibyggeri sammen. Dette kursus introducerer alle de vigtige faktorer ved lavenergibyggeri, som eksempelvis tæthed af klimaskærmen, valg af varme og ventilationsanlæg. Ved hjælp af små beregninger bliver det eftervist hvordan varmepumper, solvarme solcelleanlæg påvirker Be06 beregningen og den årlige økonomi. Se eksempler på nye lavenergi bygninger, hør hvordan de har nedbragt energiforbruget. Vi introducerer desuden de nye energiregler i Bygnings-reglementet for 2010, hvor alt nybyggeri skal være lavenergi. Tilbygninger og ombygninger bliver også påvirket af stramningerne. Målgruppe: Alle som skal arbejde med det nye bygningsreglement Teknik og design i fremtidens lavenergibyggeri Der gives en grundig introduktion til lavenergibyggeri med fokus på de nyeste lavenergiklasser. Der gennemgås i detaljer, hvordan nye materialer udnyttes i et lavenergihus. Konkrete eksempler på eksisterende byggerier. Optimale valg, når det gælder vinduer, isolering, varmesystem og solafskærmning. Vi gennemgår forskellige begreber og myndighedskrav og ser på, hvilke konsekvenser det har at bygge tætte huse med et minimalt energiforbrug. Hvordan placeres bygningen optimalt, og hvordan fastlægger vi antal og størrelser af vinduer? Vi kigger på de kommende lavenergikrav, som forventes at komme indtil Målgruppe: Projekterende arkitekter, konstruktører, ingeniører, bygherrer, byggesagsbehandlere og håndværksmestre 7

8 Beregning Basis energiberegninger og energireglerne (BR10) Lær om de nye energiregler i Bygningsreglement 2010 vedrørende ombygninger og tilbygninger og få godt styr på grundbegreberne i alle slags energiberegninger - som u-værdier og linjetab. Du lærer at håndtere BR10 reglerne ved til- og ombygning og bliver fortrolig med varmetabsberegninger ved hjælp af DS 418 metoder. Vi regner på u-værdier og varmetab på en tilbygning i et SBI udviklet regneark. Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, hvor regnearket vil blive grundigt gennemgået. Kurset er vores basis kursus, som giver et godt grundlag for Be06 energiberegninger. Det kræver ikke, at du har arbejdet med energiberegninger tidligere. Medbring en bærbar PC og lommeregner samt DS418 med tillæg. Vi lægger regnearket ind på din PC. Målgruppe: Projekterende tekniker, arkitekter og konstruktører Energiberegninger og energireglerne (BR10) Lær om de nye energiregler i Bygningsreglement 2010 vedrørende nybyggeri. Du kommer til at udføre en energiberegning, ved at indtaste et nyt lavenergihus i SBI programmet Be06. Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, hvor programmet Be06 vil blive forklaret side for side af energitjenestens undervisere. Kurset forudsætter ikke, at du har arbejdet med energiberegninger tidligere, men at du har godt kendskab til byggetekniske begreber som fx u-værdier og linjetab. Medbring en bærbar PC og lommeregner. Vi lægger en prøveversion af Be06 ind på din PC. Målgruppe: Projekterende tekniker, arkitekter, konstruktører og ingeniører 8

9 Beregning Udvidet energiberegninger og energireglerne (BR10) De tekniske installationer har stor betydning for energiforbruget i en energibehovsberegning. Undgå faldgrupper og husk det hele, når du indtaster de tekniske anlæg i energibehovsprogrammer med Be06 beregningskernen. Der vil blive undervist i, hvordan følgende tekniske anlæg virker og hvordan de skal indtastes: Solvarme, solc, varmepumper, ventilationsanlæg, varmt brugsvand, varmefordelingsanlæg og belysning. Kurset forudsætter at du kender til energiberegnings programmer som Be06 der anvendes ved nybyggeri og har styr på at indtaste klimaskærmen. Der vil både være oplæg samt gruppearbejde. Medbring computer med Be06 programmet installeret, samt lommeregner. Målgruppe: Projekterende tekniker, arkitekter, konstruktører og ingeniører Energirammeberegninger Få lært at lave energirammeberegninger. Kurset viser hvordan man udføre energiberegninger ved hjælp af beregningsprogrammet Be06. På kurset gennemgås Be06-programmet. Der startes med en kort redegørelse om energibestemmelserne, hvorefter de inddata som skal bruges i Be06-beregningen gennemgås i detaljer. Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, og sideløbende med teorien skal deltagerne selv udføre en energirammeberegning på et parcelhus. Det er derfor vigtigt at deltagerne medtager en computer med Be06 installeret. Efter kurset skal deltagerne være klar til selv at udføre energirammeberegninger i forbindelse med nyt byggeri af parcelhuse. Målgruppe: Håndværkere, arkitekter, bygherrer, rådgivere, studerende m.fl. 9

10 Teknik Varmepumpekursus På dette kursus gennemgår vi, hvad du skal være opmærksom på, når den rette varmepumpeløsning skal vælges til varmesystemet - både i et eksisterende byggeri og i nybyggeriet. Vi vil lægge ud med en grundlæggende teoretisk og derefter en detaljeret indføring i de forskellige varmepumpers muligheder, begrænsninger og relevante problematikker. Herunder skal vi se på årsvirkningsgrader, COP, testmetoder samt andre relevante data. Vi vil også kigge på, hvordan varmepumpen har indflydelse på energirammeberegningen og dermed dens muligheder i lavenergibyggeriet, samt hvad man skal være opmærksom på, når et eksisterende varmeanlæg udskiftes til en varmepumpe. Målgruppe: Projekterende, konstruktører, ingeniører, Be06-beregnere Energi og byggeri for serviceledere Målgruppe: Serviceledere og lignende Vi vil gennemgå energispareindsatser fra klimavinklen, samt se på isoleringskrav ved efterisolering og nybyggeri. Vi skal se eksempler på lavenergibyggeri, og gennemgå diverse energikilder som sammenholdes med priseksempler. Hvor er de oplagte spareforanstaltninger, og hvilken betydning har tæthed og ventilation for en bygning. Store ejendomme og erhverv på over 1000 m2 er efter gældende regler pålagt at blive energimærket. Vi gennemgår mulighederne i et energimærke. Er der mulighed for det, gennemgår vi kursusstedet/skolen med lokal pedel, omkring energibesparelser. Kurset omsætter de mange regler, til praksis - eksempelvis når skolernes forbrug skal nedsættes. Ped er vigtige ambassadører, for at det kan ske. Carsten Sohl tlf

11 Teknik Varmetabsberegninger og U-værdier Kurset tager udgangspunkt i SBI s regneark til at lave varmetabsberegninger. I den forbindelse udregnes både den lovgivningsmæssige varmetabsramme og det faktiske varmetab. Udregningerne laves på baggrund af DS 418, og som en del af undervisningen laves beregninger af u-værdier på de forskellige bygningsdele. Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, og der laves en komplet varmetabsberegning af en tilbygning, herunder beregning af u-værdier, opmåling af arealer samt bestemmelse af dimensionerende temperaturer. Efter kurset skal deltagerne være klar til selv at udføre varmetabsberegninger, fx i forbindelse med tilbygninger, sommerhuse, mv. Egen computer bør medbringes. Målgruppe: Håndværkere, arkitekter, bygherrer, rådgivere, byggefirmaer, studerende m.fl. Tætte bygninger - indeklima Lær om de gældende regler for isolering og ventilation. Vi sætter fokus på tæthed i bygninger og forbindelsen mellem teoretiske betragtninger og faktiske forhold. Vi gennemgår løsningsdetaljer samt kravene til materialer og den praktiske udførsel, i såvel tungt som let byggeri. Hvilke muligheder er der for ældre/nyere ejendomme og hvilke konsekvenser har det? Kurset vil også gennemgå de forskellige muligheder og krav til isolering og ventilation. Målgruppe: Byggefirmaer, studerende m.fl. 11

12 Teknik Solvarme til enfamiliehuse Solvarme er en god løsning for at dække behovet for varmt vand. Kurset omhandler forståelse for solvarme som supplement i såvel nybyggeri som eksisterende bygninger. Der gives en grundlæggende forståelse for den tekniske opbygning af et solvarmeanlæg, og fordele og ulemper ved forskellige typer anlæg. Desuden diskuteres, hvorledes solvarme arbejder sammen med forskellige varmesystemer, og hvornår det er fordelagtigt at supplere med solvarme. Der gives anvisninger på at beregne anlæggets optimale størrelse, afhængigt af om anlægget skal bruges til både det varme brugsvand og opvarmning, samt beregninger af de økonomiske aspekter ved solvarme. Målgruppe: Håndværkere, arkitekter, bygherrer, rådgivere, byggefirmaer, foreninger m.fl.. 12

13 Energibestemmelser Nybyggeri - fra idé til virkelighed Et kursus i det at bygge hus - fra idéen opstår, til det færdige hus er klar til indflytning. Hvad må jeg, og hvad skal jeg iht. de nuværende regler? Hvilken hustype skal jeg vælge og hvordan griber jeg byggeprocessen an? Hvordan starter jeg en byggesag, og hvordan planlægger jeg selve byggeriet? På kurset gennemgås de gældende regler på området. Herefter vises, hvorledes overholdelse af energikravene kan dokumenteres. Endelig får deltagerne konkrete anvisninger på, hvilke tiltag der har størst indvirkning på energirammeberegningen. Målgruppe: Håndværkere, arkitekter, bygherrer, rådgivere, foreninger, byggefirmaer m.fl. Bygningsreglementet - hvad siger loven På kurset gennemgås de vigtigste emner i bygningsreglementet, med fokus på energi og de krav der stilles til nybyggeri, tilbygning, ombygning, installation af ny kedel, skrotningsordninger og tilskudsmuligheder. Vi vil også specifikt se på den nye skrotningsordning for oliefyr samt evt. tilskudsmuligheder. Deltagerne får viden om planlægning, design og arkitektur, byggeteknik samt tekniske installationer og hvad disse betyder for bygningens energibehov, og for at overholde kravene i BR08. Desuden får deltagerne en praktisk vejledning i byggesagsbehandlingen. Der fokuseres på de specifikke områder i bygningsreglementet, som har betydning for håndværkere og mindre erhvervsdrivende. Målgruppe: Håndværkere, byggefirmaer, studerende, boligejere, bygherrer og foreninger 13

14 Energirådgivning Ombygning og tilbygning Et kursus i gældende lovgivning om ombygning og tilbygning. Hvad må jeg, og hvad skal jeg iht. de nuværende regler? Hvordan påvirker det energirammen? På kurset gennemgås de gældende regler på området. Herefter vises hvorledes energikravene kan dokumenteres og sikres gennem beregninger af u-værdier (mindstekrav ved ombygning) og varmetabsberegning (ved tilbygning). Endelig får deltagerne konkrete anvisninger på, hvilke tiltag der har størst indvirkning på varmetabsberegningen og dermed viden om at skabe god energiøkonomi ved ombygninger og tilbygninger. Målgruppe: Håndværkere, arkitekter, bygherrer, rådgivere, foreninger, byggefirmaer m.fl. Valg af varmeforsyning Kurset omhandler forståelse for fordele og ulemper ved valg mellem forskellige måder for varmeforsyninger og varmefordelingsanlæg. Kurset dækker både valg af varmeforsyning i forbindelse med nybyggeri og udskiftning af varmeforsyning i eksisterende byggeri. Vi gennemgår de forskellige opvarmningskilder, og der ses på fordele og ulemper ved fjernvarme, gasfyr, oliefyr, jordvarme og varmepumpe, pillefyr samt brændefyr. De økonomiske forhold beregnes og investeringen sættes i forhold til de efterfølgende udgifter til opvarmning. Endelig gennemgås, hvornår det kan være fordelagtigt at supplere med solvarme, brændeovn, luft-luft varmepumpe, mv. Målgruppe: Håndværkere, arkitekter, bygherrer, rådgivere, boligejere m.fl. 14

15 Energirådgivning Energibesparelser Bliv bedre til at spare på energien. Lær de grundlæggende betingelser for at få et overblik over de økonomiske muligheder og konsekvenser. Kurset giver en bred og generel viden om energibesparelser og der fokuseres både på varme og el. På kurset tages udgangspunkt i en konkret gennemgang af et parcelhus, hvor der laves en prioriteret liste over energiforbedringer. Herefter diskuteres de tekniske løsninger for forbedringer, og hvilke økonomiske konsekvenser disse vil have. Kurset giver forståelse for energibesparelser generelt, og dermed bedre forudsætninger for en energirigtig rådgivning af kunderne. Pris: 7.500,- + moms og transport.ved Målgruppe: Håndværkere, arkitekter, bygherrer, rådgivere, forbrugere samt foreninger m.fl. Energimærkning Lær at anvende den lovpligtige energimærkning til fremme af nye ordrer. Brug energimærket til bedre rådgivning af dine kunder. Kurset giver dig mulighed for at kunne rådgive boligejere i anvendelsen af energimærket. Der gives en gennemgang af en typisk energimærkningsrapport. Målgruppe: Håndværkere, foreninger og andre, som har kontakt til nye boligejere samt nye boligejere 15

16 Rådgivning Investering i energibesparelser i eksisterende byggeri Gennemsnitsforbruget af energi i eksisterende bygninger ligger 2 til 3 gange højere end det, som energirammen foreskriver for nyt byggeri. Der er derfor mange penge at spare ved at investere i energibesparelser i eksisterende byggeri. Der gives en grundlæggende forståelse for de mange muligheder, der findes, når det gælder investering i energibesparende foranstaltninger i eksisterende bygninger. Desuden diskuteres, hvorledes solvarme arbejder sammen med forskellige varmesystemer, og hvornår det er fordelagtigt at supplere med solvarme. Der gives anvisninger på forskellige former for efterisolering, ligesom der opstilles regneeksempler for diverse investeringer i energibesparelser. Målgruppe: Håndværkere, arkitekter, bygherrer, rådgivere, byggefirmaer, pengeinstitutter, foreninger m.fl.. 16

17 På vores hjemmeside kan du finde mere detaljeret information om de forskellige kurser samt vores mange andre aktiviteter. Du er desuden også altid velkommen til at kontakte os for at få flere oplysninger høre nærmere om mulighederne for et kursus til dig og dine kolleger. Du kan vælge enten at kontakte kursusholderne direkte på de kontaktoplysninger, der står angivet under de forskellige kurser, du kan bruge vores hovednummer: Energitjenesten Tlf: Web: Om Energitjenesten Energitjenestens mission er at få hele Danmark til at spare på Energien! Vi giver dig ikke gode råd for at tjene penge. Vi er støttet af Energisparepuljen, og derfor kan du ringe maile til os og få gode råd ganske gratis. Hos os er der ingen dumme spørgsmål. Du kan spørge om alt, der har med energi at gøre vi svarer på alle henvendelser. Du skal ikke blive overrasket, hvis vi er meget konkrete i vores svar, for vi vil gerne hjælpe dig videre fra tanke til handling. Når du handler, får du bedre komfort og sparer penge, energi og CO2 - og det er det, vi arbejder for.

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

w w w. e n e r g i t j e n e s t e n. d k

w w w. e n e r g i t j e n e s t e n. d k K u r s u s k ata l o g 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2010 / 2011 Vores program for efteråret 2010 og foråret 2011 byder på mange spændende kurser inden for både lavenergibyggeri,

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Velkommen til: Energiseminar. Workshop. med BR10 i fokus

Velkommen til: Energiseminar. Workshop. med BR10 i fokus Velkommen til: Energiseminar Workshop med BR10 i fokus Dagens program 09.45 10.00 Velkomst / MB 10.00 10.30 BR10 set af Energitjenesten 10.30 11.00 BR10 set af Konstruktørforeningen 11.00 12.30 Diskussions-

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Bygningers energibehov

Bygningers energibehov Bygningers energibehov Beregningsvejledning Søren Aggerholm Karl Grau SBi-anvisning 213, 4. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Bygningers energibehov Undertitel Beregningsvejledning

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser De nye energibestemmelser og deres konsekvenser Energirammen og energieffektivisering: Nye muligheder med intelligente komponenter 1. juni 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Torsdag 22. marts 2007 Århus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i Bygningsreglementet

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

STAGEBJERGVÆNGET - ALMIND 23. februar 2012

STAGEBJERGVÆNGET - ALMIND 23. februar 2012 ALMIND < mod Vejle skolen kirken brugsen nyt boligområde gl stadion mod Kolding < GRUNDEN grunden hvor der skal opføres 2 boliger hegn langs Vestergade Stagebjerggård fuglehus ved lejepladsen parcelhuskvarter

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

19. maj 2015 Søndersø Rådhus Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø

19. maj 2015 Søndersø Rådhus Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø Område: Bygningsafdeling Afdeling: ELENA Dato: 21. maj 2015 E-mail: Thomas.Eriksen@rsyd.dk Telefon: 30563288 Referat af ELENA Tematiske workshop Bygningsreglement BR2015/BR2020 Ændringer nu og i fremtiden

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energiseminar Torsdag 27. marts 2008 i Aalborg Energitjenesten Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig ENERGITJENESTEN Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig 02 EKSPERTER MED Peter Larsen Energivejleder Energivejlederne i Energitjenesten kan hjælpe dig, når du

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt N O T AT 27. april 2015 Center for Bygninger Resumé af høringsnotat vedrørende nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Indhold Energirenovering - Hvorfor? Overordnede rammer Lovgrundlag DS 469 DS 452 DS 3090 Gider vi? Potentiale Hvem? Byggeprocessen Konkurrenter Muligheder

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Stationsvænget 3 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-233706-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østre Vindingevej 66 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-116779 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger. v/ Ditte Marie Jørgensen

Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger. v/ Ditte Marie Jørgensen Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger v/ Ditte Marie Jørgensen Dagsorden Kl. 12.45 15.50 Energibestemmelser i bygningsreglementet

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere

Energimærkningsrapport Fejerskovparken Herning. Energimærkningsnummer

Energimærkningsrapport Fejerskovparken Herning. Energimærkningsnummer Energimærkningsrapport Fejerskovparken 151 7400 Herning Gyldig fra den 26-10-2011 til den 26-10-2021 Energimærkningsnummer 10001574 1 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION Denne rapprort indeholder konklusionen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere