ISIS EUROPE Danmark: en efteruddannelse for praktisk musiske fag af Bodil Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISIS EUROPE Danmark: en efteruddannelse for praktisk musiske fag af Bodil Nielsen"

Transkript

1 ISIS EUROPE Danmark: en efteruddannelse for praktisk musiske fag af Bodil Nielsen Bodil Nielsen MA i Expressive Arts. TimeArt Studio. Bodil Nielsen er underviser, psykoterapeut og supervisior. Uddannet på Dramaturgi på Århus Universitet, Bodynamic Institut i Kbh, ISIS Danmark og European Graduate School i Schweiz. Med udgangspunkt i teater og drama Min familiære baggrund gav mig en opvækst med dramatik og amatørteater og blev en direkte inspiration til at vælge at læse Dramaturgi på Århus Universitet. Efter endt bifag begyndte jeg at undervise voksne i teater og drama på daghøjskoler, fagforeninger og lignende steder, samtidig med at jeg selv var aktivt udøvende i det semi-professionelle teatermiljø i Århus. Forskellige lærerige teaterkurser med bl.a. Josefine Ottesen og Jon Paul Cook inspirerede mig til se nogle af de oplagte muligheder der eksisterer indenfor det fysiske teater, for at arbejde med ens personlige udvikling. Nysgerrighed efter at vide mere om samspillet mellem krop, psyke og personlighed bragte mig i kontakt med Lisbeth Marcher, ophavskvinden til Bodynamic Institut og deres uddannelse i Kropsdynamisk Analyse.... og psykoterapi Sideløbende med at jeg tog en 4-årig uddannelse i Kropsdynamisk Analyse forsatte jeg med at undervise i drama, samt at spille og instruere teaterforestillinger. Kombinationen af disse to parallelle spor: teater og kropsterapi var inspirerende på både et personligt og et fagligt plan. Det var jeg selvfølgelig ikke helt ene om at mene, der var andre mennesker indenfor de to områder som delte min faglige interesse, men der var langt imellem dem på det tidspunkt. Den gængse holdning var en gensidig skepsis mellem det kunstneriske og det psykologiske felt. Det blev opfattet som halvsuspekt at ville blande de to felter. Først da jeg i starten af 90 erne var deltager på det første ISIS kursus i Danmark - et introduktionskursus til Expressive Arts, mødte jeg en gruppe mennesker som så det som en naturlig ting at bevæge sig frit i begge lejre og som ikke betragtede mig som en overløber når jeg forsøgte kombinere de to faglige retninger. Mødet med Expressive Arts

2 og muligheden for at tage en anerkendt uddannelse som indeholdt netop den faglige kombination er blevet en vigtig inspirationskilde i mit videre arbejde, som kunstner, underviser og terapeut. Expressive Arts Lige så længe der har eksisteret mennesker har der eksisteret kunst. Kunsten har til alle tider haft en forvandlende kraft for såvel individer som kulturer. Alle kulturer har haft traditioner og religiøs kunst, ceremonier og ritualer, hvor samfundet og de enkelte individer har kunnet udtrykke deres indbyrdes relationer og give plads for deres åndelige liv. I mange kulturer har det været en anerkendt viden at kunstneriske aktiviteter skaber nærvær, kontakt med krop og sanser, og forbindelse til livets retning og kraft. Oplevelser, tanker, følelser og sansninger formgives til et kunstnerisk udtryk. Sange, danse eller skulpture taler i højere grad til modtagerens sanseregister end til en intellektuel vurdering. Helt enkle kunstneriske aktiviteter kan bruges til at stemme instrumentet og til at øge lydhørhed i forhold til de kunstneriske udtryk. Kommunikation gennem kunst forudsætter først og fremmest mod til at afprøve nye ting og sensitivitet overfor de æstetiske udtryksformer. Indenfor Expressive Arts sammenfattes det i et begreb, der ofte anvendes i undervisningen: Low skills high sensitivity. Hermed understreges betydningen af at træne sin æstetiske sensitivitet fordi den til tider, kan og skal gøre det ud for en mere specifik faglig kunnen og indsigt. Hvilket er helt nødvendigt når ISIS uddannelse tillader sig at omfatte alle de kunstneriske discipliner at inddrage alle de kunstneriske modaliteter i sit virkefelt. Intermodalitet en metode til fordybelse Expressive Arts er baseret på en aktiv anvendelse af de forskellige æstetiske udtryksformer: Billedkunst, teater, musik, dans, kreativ skrivning og historiefortælling. Med udgangspunkt i den antagelse at der eksisterer et grundlæggende fællesskab mellem de forskellige kunstneriske discipliner, satses der på en aktiv anvendelse af vekselvirkningen mellem de forskellige modaliteter. Det intermodale princip kan anvendes på flere felter. Enten ved at et bestemt tema bearbejdes og udtrykkes gennem forskellige kunstneriske medier i en kontinuerlig proces eller når der gives kunstnerisk feedback. Eller hvor de to måder blandes. Det intermodale princip eller metode anvendes flittigt gennem hele uddannelsen og vil blive beskrevet i det efterfølgende.

3 Eksempelvis stod jeg på kurset i: Introduction to Intermodal Art Therapy det meste af tiden på min lille afgrænsede atelier plads og kæmpede med papir, pensler, svamp og maling. For at fordybe og stimulere den kunstneriske proces blev vi en gang om dagen inviteret til at gestalte de figurer som dukkede frem i ens billeder, på scenen i kropsudtryk eller som en stemme i et musikalsk udtryk. Når alle i gruppen havde fremstillet sit udtryk og modtaget kunstnerisk respons, vendte vi hver især tilbage til vores atelier plads og malede videre. Måske havde jeg fra starten nogle ideer om hvilke temaer der var på spil i mine udtryk, andre ideer dukkede først op undervejs. Det billede som næsten fik mig til at græde mens jeg malede det, fik mig til at smile og danse mens jeg sang det. Uanset materialer og stemninger så fungerer rejsen gennem de forskellige modaliteter intermodalitet - som en fordybelse i og en perspektivering af temaerne. Feedback gennem kunstnerisk respons Intermodalitet er som sagt et udtryk for vekselvirkning mellem forskellige kunstneriske discipliner. Begrebet bliver også anvendt i forbindelse med at give respons på hinandens udtryk. Her er der selvfølgelig muligt at give en mundlig feedback, men det prioriteres højt på ISIS uddannelsen at udvikle og træne ens evne til på kunstneriske måder at give respons på andres udtryk. Alle kurserne indeholder kontinuerlig træning i at opleve kunstværket og give en kunstnerisk respons at lade kunst blive mødt med kunst i stedet for med analyser og vurderinger. For eksempel ved at respondere på et dramatisk udtryk med et spontant digt eller på et billede ved at danse de bevægelser, der udtrykkes i billedet. Feedback via en kunstnerisk respons udvider, forstærker og perspektiverer det indholdsmæssige i ens kunstneriske udtryk. Dramapædagogiske aspekter ved ISIS - uddannelsen ISIS uddannelsen indeholder mange elementer som kan overføres direkte til dramapædagogik og teater, uanset om der arbejdes med amatører eller professionelle, fordi der hele tiden arbejdes med princippet om low skills high sensitivity. Udover hele princippet om at arbejde intermodalt er det den målrettede feedback / respons som har været mest enkel at bringe i anvendelse i mit øvrige arbejde med teater. Både i forbindelse med professionelle børnetater forestillinger og i amatørteater produktioner har metoderne haft en tydelig indvirkning på de kunstneriske processer og det afsluttende produkt. Jeg vil her beskrive et eksempel som er baseret på mine personlige erfaringer fra et ISIS kursus og den efterfølgende anvendelse af metoden i forbindelse med et gadeteaterproduktion på en daghøjskole.

4 Feedback og krystalisering i figuropbygning ISIS uddannelsen er opbygget af intensive internat kurser hvor der sættes fokus på et særligt område hver gang. Introduction to intermodal Drama Therapy med Paolo Knill blev afholdt på Odsherred Teatercenter. Kursets centrale elementer var figuropbygning og improvisationer. Paolo Knill trak her på sin teaterbaggrund hos Grotowskij. Det nye i undervisningen lå i den måde som vi undervejs i forløbet blev introduceret i anvendte feedback metoder til at fordybe og fokusere vores figurer undervejs i improvisationerne. Improvisationerne foregik i tidsafgrænsede takes hvor hver enkelt skuespiller/figur på forhånd havde fået tildelt en eller to tilskuere som skulle give feedback til hende/ham når der blev et breake. Instruktionen gik i sin enkelthed ud på at dem der gav feedback kun måtte kommentere det der virker og hvordan det virker. Hvorefter figurene gik på gulvet igen og gentog/fortsatte improvisationen. Det fungerede som en krystaliseringsproces og figurerne kom hurtigt til at fremstå klare og afgrænsede, i samspillet med de andre figurer, i det fælles udtryk. Den metode fik jeg anledning til at anvendte ugen efter, i teaterprojekt, på 90 ernes Daghøjskole i Århus. Her var vi netop var i gang med at improvisere os frem til en gadeteaterforestilling baseret på figurer fra den nordisk mytologi. Efter lidt modstand mod at skulle begrænse sin uforbeholdne meninger til nogle strukturerede kommentarer gik gruppens deltagere med på at anvende metoden. Det var spændende at opleve, hvordan gruppen arbejdsenergi forblev fokuseret i et fremadrettet flow, når vi undgik alle de stop som opstår på baggrund af alle kommentarerne og diskussionerne om det figurerne ikke gjorde på scenen. Det kom også til at betyde at flere af gruppens deltagere blev mere reelt involveret i hinandens firguropbygning og at improvisationernes indhold ikke i samme grad var overladt til instruktørens forkromede overblik. Expressive Arts udtryk gennem kunst. En af de vigtigste kvaliteter i Expressive Arts er at undervisningen er baseret på de kunsteriske udtryksformer og forestås af undervisere som er aktivt udøvende kunstnere, som alle er levende optaget af hvordan det er muligt at fastholde kunsten som det essentielle. Kunst er et helt selvstændigt område som dækker nogle eksistentielle behov og som man skal være opmærksom på ikke mister sin egenart. Samtidig må man nok sige at der er bud efter kunsten. Der er ingen ende på hvem der har lyst til at spænde den foran en eller anden vogn hvad enten der tales om pædagogik, psykologi, filosofi,

5 religion, reklame eller management strategier i erhvervslivet. Det er en tendens som også gælder for Teater og drama i undervisning, på linie med Expressive Arts. Uden at betragte kunst som noget ophøjet, magisk eller lide af berøringsangst overfor dets nytteværdi, er det godt at være bevidst om, hvilket ærinde man er ude i. Hvornår er de kunstneriske udtryk blevet reduceret til udelukkende at være en metode et medie for noget andet. Hvordan fastholdes det særlige aspekt at kunst først og sidst drejer sig om kommunikation mellem mennesker. At kunstneriske udtryksformer giver den enkelte mulighed for at kunne udtrykke sig gennem en sanselig og poetisk kommunikation, indad til og udadtil. At undersøge hvad man har på hjertet og hvordan man bedst kan få det frem. Der er ikke på nuværende tidspunkt udgivet nogen litteratur om Expressive Arts på dansk. Men der finde en hel del på engelsk og tysk. Hvis nogen har særlig interesse i danske erfaringer med teater og drama og Expressive Arts så findes der to specialer hvor emnet behandles. A Collages with an Attitude A work oriented approach in Expressive Arts Therapy, Nathalie Boss og Bodil Nielsen. (tlf ) Brikker til en mosaik en mosaik af historier om teater og kunstterapi, Dorrit Lillesøe. (tlf ) ISIS International School of Interdiciplinary Studies. ISIS EUROPE Danmark tilbyder en 4-årig videreuddannelse i Expressive Arts inden for undervisning, psykoterapeutisk arbejde, konsulent- og supervisionsvirksomhed. Uddannelsens idé Uddannelsen baserer sig på udforskningen af den skabende proces og vekselvirkningen mellem de forskellige kunstneriske udtryk. Filosofisk hviler uddannelsen på eksistentielle og fænomenologiske teorier. Mødet og arbejdet med det kunstneriske udtryk kan udvikle og nuancere tænkning, sanse- og følelsesliv og lægger dermed grunden for den nytænkning og forandring, som nutidens livsvilkår kræver. Uddannelsens indhold Inden for en erfaringsbaseret og praksisorienteret ramme arbejdes med de forskellige kunstneriske udtryksformer: musik/lyd, dans/bevægelse, teater/drama,

6 poesi/fortælling og billeder. Dette sammenholdes med den teoretiske baggrund for pædagogisk og psykoterapeutisk virksomhed. Hvem kan søge Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til mennesker, der er uddannet og har erhvervserfaring inden for undervisning, kunstnerisk virksomhed, social- og sundhedsarbejde, supervision eller konsulentarbejde. Uddannelsens baggrund ISIS EUROPE Danmark er medlem af The International Network of Expressive Arts Therapy Traning Centers, som er tilknyttet det schweiziske universitet European Graduate School (EGS). EGS samarbejder med universiteter i Nordamerika og Tyskland. Uddannelsen startede i Danmark i På universitetet i Schweiz kan man udbygge den 4-årige danske udannelse med en Master of Arts, en GAGS (Certificate of Advanced Graduate Studies) og en ph.d. Uddannelsens opbygning Uddannelsen består af tre moduler. Modul 1 (1 ½ år ) kan tages af alle, der ønsker ny personlig og faglig udvikling. Det er en indføring i grundliggende principper og metoder i Expressive Arts. Modulet kan tages som et selvstændigt kursusforløb og afsluttes med eksamen og diplom. Modul 2 (1 år) består først og fremmest af praktik. Hensigten med modul 2 er at kombinere praktikerfaringer med teoretisk viden. Modul 3 (1 ½ år ) uddyber det teoretiske grundlag for arbejdsmetoderne og afsluttes med eksamen og diplom.

MAMMA - strategi. ... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces!

MAMMA - strategi. ... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces! MAMMA - strategi... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces! En masteropgave om ledelsesstrategi i en professionel devised teaterproduktion. af Charlotte Bøving 1370228 Master I teater og dramapædagogik

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master afhandling UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Masterafhandling 2010 Vejleder: Herdis Toft

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere