Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik"

Transkript

1 Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik Projekt Aktivitet Udvalg Økonomi Status Opstart Afslut 7 Anlæg - 71 Anlæg Kommunale Bygninger - anlæg Byggemodning af Lerbjergvej Beboelse, byggemodning i Ørslev 0,6 mio kr overføres til 2013 til færdiggørelse. Sagen er afsluttet. Der arbejdes på at få lavet en aflevering så sagen kan overdrages fra Vej og trafik sekretariatet. Der har været udfordringer med noget vand det løber ind på grundende. Vej og trafik har været ude og lavet forskellige tiltag for at løse problemet Erhversvområder ved afkørsel 41. Byggemodning af erhversarealer i mellem afkørsel 41 of Stensved. 7 Anlæg - 72 Anlæg Kommunale Bygninger - anlæg (reg. Moms) 0,5 mio kr. i 2013 til indledende prissætning og hjælp til ekspropriation Der er afholdt åstedsforretning for de sidste arealer der skal eksproprieres og kommunen er blevet enig med lodsejerne om erstatningens størrelse. Der er lavet et anlægsønske på 34,28 mio kr til budget forhandlingerne for budget Der er afsat 29,9 mio kr i de kommende 8 år Femern Bælt relaterede projekter Istandsættelse af færgelejet på Bogø Banegårdspladsen i Vordingborg Kunst på Storetorv i Stege Sydhavnen, udenomsarealer Tilpasning af vejeforløb og nye veje i forbindelse med udvidelsen af banen. Renovering af færgelejet i forbindelse med færgen Ida. Broklap, klapgrav, hejseværk og ledeværker renoveres Renovering af Banegårdspladsen Kunsten på Store-og Hagestorv i Stege skal fjernes og pladserne skal føres tilbage til oprindelig stand. Arealer ved Kulturhuset samt promenaden 7 Anlæg - 71 Anlæg Udvikling - anlæg Det er besluttet at der skal arbejdes på projektetring af et nyt vejforløb i forindelse med Næstvedvej. Administrationen og rådgiver arbejder på vejforløb og konsekvenser. Vejforløb er bliver behandlet i Oktober. Desuden har kommunalbestyrelsen godkendt at der indgås anlægsaftale om medfinansieringsprojekterne: 0,5 mio kr. i 2013 til projektering og - Lundbyvej i kr. indledende arbejder på projektet. - Sct. Clemensvej i kr 9 mio kr. i 2015 og i På budgetforlig - Perronbro ved Vordingborg station i for 2014 er der ændret en del. Der er afsat i - Næstvedvej i 2015 og 2016 (projektering opstart i 2013) alt 40,65 mio kr. til projektet. - Orevej i 2014 (forhandles stadig med banedanmark omkring løsning) Anlæg- 71 Anlæg Vej og Trafik - anlæg Pt. er der et overskud på ca 0,4 mio kr. som overføres til 2014 og bruges til det østlige Klapgrav, broklap og hejseværket er renoveret/udskiftet i I 2013 er det ledeværk. vestlige ledeværk udskiftet. Arbejderme blev færdige så færgen Ida kunne sejle fra Der er afsat i Dette er rykket 15. maj. Projektet er afleveret og de få mangler er udbedret. til 2020 i budgetforlig Forventer at det østlige ledeværk udskiftes i 2015 hvor der igen er anlægsbevilling Endeligt anlægsregnskab er under udarbejdelse Der har været et forbrug på fjernelse på ca kr. der ikke er afsat økonomi til. er har været en mindreforbrug i 2012 på kr. der overføres til 2013 Afsluttet Der mangler at blive udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sagen er afsluttet. Der skal laves et anlægsregnskab på sagen. Arealerne kan blive berørt i forbindelse med renoveringen af spunsen som der er afsat midler til i Dette kan bevirke at der er forhold der skal håndteres i den henseende. Entreprenøren på spunsen er opstartet. Arbejdet går efter planen 2011/

2 Renovering af Slotstorvet i Vordingborg P-pladser, Sundhedscenter Stege Renovering af torvet Etablering af ca. 20 p-pladser i gårdsarealet i Sundhedscenteret i Stege Sagen har et underskud på ca Cykelsti på Møn (Udby - Keldby) Etablering af enkelrettet cykelsti Økonomien er ved at blive afsluttet Trafikanlæg i forbindelse med etablering af genbrugsstationen i Ørslev Etablering af rundkørsel Københavnsvej/Ørslevvej Etablering af P-plads Etablering af P-pladser inkl.. ved Sundhedscenteret i VordingborgNedrivning Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Genopstilling af skulpturen EOS Etablering af enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen Regnskab total for projektet viste i 2012 et minus på 4,216 mio kr. Der er efterfølgende Afsluttet modtaget tilskud fra Realdania på kr. 4,250 Der opsættes pullerter i indersiden af kurven mod torvepladsen mio kr. (5,0 mio kr. inklusiv moms) Sagen forventes at blive afslutttet når der er lavet asbuild tegninger 2010/ Sagen er afsluttet og aflevering er udført mellem vej og trafik og kommunale bygninger. Kommunale bygninger søger om tillægsbevilling og udarbejder et anlægsregskab for sagen Sagen er afleveret d Der er mangler omkring afvanding af stien. Rådgiver og entreprenør er adviseret. Der er lavet et forsøg, som skal følges hen over sommeren. Der er afholdt 1. årsgennemgang og forsøget med perlesten er annulleret og laves om. Der skal udføres en evalueringsrapport på projektet til cykelpuljen. Evaluerings rapport pågår. Der er udført tællinger til rapporten i løbet af sommeren som skal annaluseres for at danne et faktisk billede af effekten. 2010/ Der er ved at blive lavet som udført tegninger. (as build projekt) Når det er udført forventes det at sagen lukkes. 2010/ Der skal laves en aflevering og overdragelse af arealerne. Der er en mindreforbrug i 2012 på kr., Det er ikke afklaret om hvem der skal overtage driften af arealerne, så det er ikke der overføres til 2013 muligt at få lavet endelig aflevering. Status er stadig uændret. 2011/ Der er foretaget aflevering d. 20 september Udbedring af mangler pågår. Det Sagen forventes at blive afsluttet når sidste økonomi er ved at blive forhandlet på plads. Der skal usarbejdes en slutregningen fra entreprenøren modtages evalueringsrapport til VD, så det sidste tilskud kan blive udbetalt Etablering af nyt bassin med statuen EOS placeret på Nyrådsvej i krydset ved Solbakkevej Der skal laves en anlægsregnskab. Springvandet er afleveret og der er afholdt aflevering Etablering af Støjvold, Kastrup Etablering af støjvold langs banen Parkeringspladsen ved Karolinegangen Trafiksikkerhed Udførelse at vej og trafiksikkerheds opgaver Støjvolden er færdiggjort og cykelstien er flyttet. Der mangler beplantning på volden, Mette Larsen fra Natur arbejder på et oplæg til en beplantningsplan. Afventer stadig, forventer først at dette bliver udført i Der har været en mindreforbrug på ibane Danmark har forlangt at der skal udføres nivellement af skinnerne 1 år efter 2013 som forventes at blive overført til 2014 færdiggørelsen. Dette arbejde er udført og der var ingen bemærkninger. 2012/ Budget 1,3 mio. kr. Beløbet overføres til Er en del af Områdefornyelsen, se også Vordingborg Bymidte (Områdefornyelse i Vordingborg Bymidte). Pengene er frigivet, er en del af områdefornyelsen i Voldgade. Anlæg af nye p-. pladser påbegyndt, færdiggøres 1. halvår Forbruget pr. sep 2013 er på ca kr., imens restbudgettet er på ca kr. Der er blevet afsluttet nogle projekter fra 2012, samt udført enkelte projekter fra den nye trafiksikkerhedsplan. Der er overført 1,225 mio. kr. til realisering af sikker skolevej imellem Nyråd og Stensved. 2013/1 2013/12

3 Lundby Hovedgade og Stationspladser Renovering af Lundby Hovedgade Sikkerskolevej i forbindelse med ny skolestruktur Istandsættelse af broer og tunneler Udførelse af sikkerhedsopgaver i forbindelse med "ny" skolevej mellem Nyråd og Stensved Renovering af broer og bygværker. Sagen har et overskud på 2,7 mio i Forventer ikke at der bruges noget i Det fulde beløb skal overføres til Der er givet en tillægsbevilling på 1,3 mio kr i 2013 så den samlede bevilling er på i altt samlede budget er på i alt 3,7 mio. kr. Arbejdet med trappeforløbet under banen er færdigt og afleveringsforretning er afsluttet. Der skal monteres gelænder på spunsen på den vestlige siden af banen. Renovering af hovedgade afventer udskiftning af kloak. Anlægsprojektet forventes at skulle opdeles i 2 etaper. Den øst og vestlige del af hovedgaden i forhold til banen. (øst er etape 1 og øst er etape 2) Etape 1 Forsyningen forventer at opstarte primo 2013, så snart de kan komme i jorden og er færdige i løbet af 2 mdr. Landmåler er sat i gang med opmåling og der er indgået aftale med rådgiver om projektet. Der bliver udført et skitse projekt der skal godkendes i lokalrådet mv. Det forventes at anlægsarbejderne udføres i eget regi. Forventer at der kan opstartes ultimo 2013 og forventer at projektet er afsluttet primo Etape 2. Forsyningens planer er mere usikre på denne side da de ikke kender omfanget af deres projekt. Der holdes tæt dialog om deres planer. Forsygningen er forsinket, dette får indflydelse for udførelse af projektet. Kender ikke pt. de endelige konsekvenser. Men det forventes, at det kommer til at bytte om udførelsen af de 2 etaper På projektet med cykelstitunnel under Mønsvej er alle arbejder udført. På statsvejen har der været dialog med vejdirektoratet om mulige løsninger ved krydsningen i Stensved ved Åløkkevej og belysning på afkørsel 41. Vejdirektoratet har sat krav om en vejhelle og lysmaster af typen Milewide, en konisk mast med Phillips armatur. Vejhellen er projekteret og detailprojekt er sendt til godkendelse hos vejdirektoratet. Projektet er langt om læge godkendt. Projeket er ved at blive prissat og der laves aftale med en entreprenør. Forventer at det bliver udført i 2013 Belysnings projekt er sendt til godkendelse hos vejdirektoratet. Prisen på lysprojektet er væsentlig højere end først antaget, så det revurderes når alle andre anlægsarbejder er afsluttet. VD er stadig afvisende over for at medvirke til finansieringen. Projektet på Kalvehavevej er evalueret og ikke fundet tilfredsstillende. Der er afsat midler til enkelrettet cykelstier i begge sider af vejen, fra de nuværende cykelstier og ind til Nyråd. Der er afholdt licitation på projektet og de indkomende priser er væsentlig højere end det afsatte budget. Dette skyldes bl.a et kompliceret afvandings system der ikke var taget højde for ved prisfastsættelsen. Der er givet en tillægsbevilling og anlægsarbejderne forventes at opstarte primo okt og forvntes afsluttet i / /12 Tilstandsrapporten er udarbejdet af COWI. Der er lavet aftale med COWI om opstart af projektet, der er udarbejdet en plan for udbedringerne og projekter for de Der er frigivet 3,0 mio. kr. i Yderlige er enkelte broer bliver udarbejdet løbende. der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 3 mio i 2015 og Der arbejdes på at få godkendt og sammenhold projekterne med Natur Sekretariatet. Forventer at det sendes i udbud primo okt. 2013/

4 Istandsættelse af grusveje Renovering af "klasse 6" veje på Møn Nyråd Torv Renovering af Nyråd Torv Der er frigivet 0,75 mio kr. i Trafikplan for Vordingborg By Opdatering af Vordingborg By til den fremtidige trafik Der er lavet hovedeftersyn på alle vejene på deres aktuelle tilstand. Der vil blive udarbejdet en prioriteringsliste over deres tilstand og deres vurderet "vigtighed". Ud fra denne vil de enkelte veje blive vurderet og der vil blive fundet løsningsforslag ud fra deres placering, trafik, tilstand mv. Der er indhentet pris fra NCC om udedringer af vejene. Der forhandles pt. om en løsningsforslag. Som det ser ud nu, forventes det at de fleste veje får reperation af huller og der derefter bliver lavet en dobbelt OB. Der er udført et forsøg på Risbækvej med knust asfalt. Dette forsøg vil blive evalueret når vinteren er afsluttet. Dette er ikke fundet egnet til alle vejstrækninger. Der er udført dobbelt OB på en del veje og det forventes at den udbedringsform Der er frigivet 2,0 mio. kr. i Yderlige er bliver den genngmgående fremover. Der laves en enaluering af hvilke veje der er der afsat 2,0 mio. kr. i 2015, 2016 og udbedret og hvilke der skal klares arbejdes på i Der er dialog med lokalrådet om medfinansiering, projektforslag og løsninger. Forventer at anlægsarbejderne udføres i eget regi. Rydning af arealerne er foretaget. Arbejdet med torvet har afventet fortovsarbejdet i Nyråd Hovedgade. Arbejdet er opstartet og forventet afsluttet primo november Lokalrådet er kommet i problemer med deres finiasiering. Så der arbejdes på en løsning. De vigtigste elementer kan holdes inden for de kr. Så de udføres og betales af kommunen. Når projektet er færdigt evlueres der på hvordan økonominen ser ud, og om der er råd til de sidste ting Det er indstillet fra TU at bruge midlerne til finansiering, af de tiltag der vil være i Vordingborg By i forbindelse med gågade og ændrede trafikforhold over Slotstorvet. Det er: - ny skiltning i midtbyen Arbejdet pågår - anlæg af p-pladser på færgegårdsvej Arbejdert pågår - vejbump på færgegårdsvej Revurderes - klinker på Algade fra Slotstorvet til Københavnsvej samt ny belysning. Projektet er afleveret, mangleudbedringen pågår. - udskiftning af blomsterkummer til stelere på slotstorvet. Arbejdet pågår Skyde og Jacobsen bruges som rådgiver på sagen. Udviddelsen af slotstorvet til KBH vej. Projektet er opstartet og der arbejdes på fuld Der er afsat 3,5 mio kr. i Det indtil knald for at blive færdig til dronninge besøget. Projektet blev færdig inden videre frigivet et rådighedsbeløb på 2,67 mio. dronningen var i Byen kr i Resten af beløbet forventes at P-pladserne på Færgegårdsvej udføres i okt samtidigt med vejbumb. finiansiere andre tiltag i Vordingborg By. Skilte og stelerne i Algade mv. er bestilt og skiftes i okt Vordingborg Bymidte (Områdefornyelse i Vordingborg Bymidte) Busparkering på Vævergangen Kvalitetsløft af Vordingborg Bymidte, primært Algade, Voldgade/Karolinegangen og Kirketorvet Etablering af parkeringspladser til turist der bl.a. besøger borgcenteret Regnskab for 2012 viser et merforbrug på ca. Anlægsarbejdet påbegyndt i 2012, arbejdet er afleveret pr. 15/ Pt pågår 1,2 mio kr.. Vil bliver overført til 2013 budget, udbedring af diverse mangler, herunder udskiftning af skilte med mere (har afventet som udgør 5,5 mio kr.. Se også endelig beslutning omkring trafikafvikling i Algade). - Parkeringsplads ved Karolinegangen der er frigivet kr. til projektet. Pengene er taget fra Trafikplan for Vordingborg By Entreprenøren er bestilt og det forventes at arbejdet afsluttes i løbet af /

5 Udvidelse af Bogø Havn Havnen er udvidet så der er plads til ekstra både. 7 Anlæg 72 Anlæg (reg. Moms) Vej og Trafik - anlæg (regi. Moms) Sagen havde et underskud i 2012 på kr. der overføres med regskabssagen til 2013 Der er frigivet et rådighedsbeløb på kr. i Projektet er færdigt og der laves anlægsregnskab i løbet af

6 Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik Projekt Aktivitet Udvalg Økonomi Status Opstart Afslut 7 Anlæg - 71 Anlæg Kommunale Bygninger - anlæg Byggemodning af Lerbjergvej Beboelse, byggemodning i Ørslev 0,6 mio kr overføres til 2013 til færdiggørelse. Sagen er afsluttet. Der arbejdes på at få lavet en aflevering så sagen kan overdrages fra Vej og trafik sekretariatet. Der har været udfordringer med noget vand det løber ind på grundende. Vej og trafik har været ude og lavet forskellige tiltag for at løse problemet Erhversvområder ved afkørsel Anlæg - 72 Anlæg Kommunale Bygninger - anlæg (reg. Moms) Der er afholdt åstedsforretning for de sidste arealer der skal eksproprieres og kommunen er blevet enig med lodsejerne om erstatningens størrelse. Byggemodning af erhversarealer i 0,5 mio kr. i 2013 tril indledende prissætning mellem afkørsel 41 of Stensved. og hjælp til ekspropriation Der er lavet et anlægsønske til budget forhandlingerne for budget Det forventes at den samlede byggemodning vil koste ca 43 mio kr fordelt over 5 år Femern Bælt relaterede projekter Istandsættelse af færgelejet på Bogø Banegårdspladsen i Vordingborg Kunst på Storetorv i Stege Sydhavnen, udenomsarealer Tilpasning af vejeforløb og nye veje i forbindelse med udvidelsen af banen. Renovering af færgelejet i forbindelse med færgen Ida. Broklap, klapgrav, hejseværk og ledeværker renoveres Renovering af Banegårdspladsen Kunsten på Store-og Hagestorv i Stege skal fjernes og pladserne skal føres tilbage til oprindelig stand. Arealer ved Kulturhuset samt promenaden 7 Anlæg - 71 Anlæg Udvikling - anlæg 0,5 mio kr. i 2013 til projektering og indledende arbejder på projektet. 9 mio kr. i 2015 og i Anlæg- 71 Anlæg Vej og Trafik - anlæg Pt. er der et overskud på ca 0,4 mio kr. som overføres til 2014 og bruges til det østlige ledeværk. Der er afsat i 2015 Endeligt anlægsregnskab er under udarbejdelse Der har været et forbrug på fjernelse på ca kr. der ikke er afsat økonomi til. er har været en mindreforbrug i 2012 på kr. der overføres til 2013 Det er besluttet at der skal arbejdes på projektetring af et nyt vejforløb i forindelse med Næstvedvej. Administrationen og rådgiver arbejder på vejforløb og konsekvenser. Det forventes at der kommer en sag på TU i aug med status på sagen. Desuden har kommunalbestyrelsen godkendt at der indgås anlægsaftale om medfinansieringsprojekterne: - Lundbyvej i Sct. Clemensvej i Perronbro ved Vordingborg station i Næstvedvej i 2015 og 2016 (projektering opstart i 2013) - Orevej i 2014 (forhandles stadig med banedanmark omkring løsning) Klapgrav, broklap og hejseværket er renoveret/udskiftet i I 2013 er det vestlige ledeværk udskiftet. Arbejderme blev færdige så færgen Ida kunne sejle fra 15. maj. Projektet er afleveret og de få mangler er udbedret. Forventer at det østlige ledeværk udskiftes i 2015 hvor der igen er anlægsbevilling Afsluttet Der mangler at blive udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sagen er afsluttet. Der skal laves et anlægsregnskab på sagen. 2011/ Der er udført 1. årsgennemgang af promenaden og økonomi på den er endnu ikke afsluttet. Arealerne kan blive berørt i forbindelse med renoveringen af spunsen som der er afsat midler til i Dette kan bevirke at der er forhold der skal håndteres i den henseende. Entreprenøren på spunsen er opstartet /12

7 Renovering af Slotstorvet i Vordingborg P-pladser, Sundhedscenter Stege Renovering af torvet Etablering af ca. 20 p-pladser i gårdsarealet i Sundhedscenteret i Stege Sagen har et underskud på ca Cykelsti på Møn (Udby - Keldby) Etablering af enkelrettet cykelsti Økonomien er ved at blive afsluttet Trafikanlæg i forbindelse med etablering af genbrugsstationen i Ørslev Etablering af rundkørsel Københavnsvej/Ørslevvej Etablering af P-plads Etablering af P-pladser inkl.. ved Sundhedscenteret i VordingborgNedrivning Regnskab total for projektet viste i 2012 et Afsluttet minus på 4,216 mio kr. Der er efterfølgende Arbejdet er afleveret/færdiggjort. Ringmursforankring er delvis udført i forhold til modtaget tilskud fra Realdania på kr. 4,250 oprindelig planlagt og siddemøbel må ikke opsættes. mio kr. (5,0 mio kr. inklusiv moms) Har et mindreforbrug i 2012 på ca kr. som overføres til 2013 Der er en mindreforbrug i 2012 på kr., der overføres til / /12 Sagen er afsluttet og aflevering er udført mellem vej og trafik og kommunale bygninger. Kommunale bygninger søger om tillægsbevilling og udarbejder et anlægsregskab for sagen Sagen er afleveret d Der er mangler omkring afvanding af stien. Rådgiver og entreprenør er adviseret. Der er lavet et forsøg, som skal følges hen over sommeren. Der er afholdt 1. årsgennemgang og forsøget med perlesten er annulleret og laves om. Der mangler indbetaling af tilskud fra "cykelpuljen". Forventer at 2010/ Der skal udføres en evalueringsrapport på projektet til cykelpuljen. Evaluerings rapport Der er tidligere pågår. Der aftalt er med udført lokalrådet tællinger at til de rapporten måtte opfører i løbet en af stendysse sommeren i som rundkørsel. skal annaluseres Dette arbejde for er at igangsat danne et og faktisk forventes billede udført af effekten. medio / Der skal laves en aflevering og overdragelse af arealerne. Det er ikke afklaret om hvem der skal overtage driften af arealerne, så det er ikke muligt at få lavet endelig aflevering. Status er stadig uændret. 2011/ Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Genopstilling af skulpturen EOS Etablering af enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen Etablering af nyt bassin med statuen EOS placeret på Nyrådsvej i krydset ved Solbakkevej Frigivet rådighedsbeløb på 0,2 i 2011 og mio i Der er allerede lagt mio kr. i kassen. Der er et merforbrug i 2012 der overføres til De sidste arbejder dækkes af tilskud fra cykelpuljen, forventer en indkomst på ca. 2,5 mio kr. Forventer at arbejdet afsluttes i løbet af august mdr Der er frigivet et rådighedsbeløb i 2012 på i Arbejdet er opstartet. Granitet leveres medio Juni, og monteres hurtigs dereftere. alt kr. Midlerne er ikke brugt i 2012 Udenomarealerne er afsluttet inden d. 15. juni 2013, men springvand forventes at men overføres til være færdigt og taget i brug ultimo juli Etablering af Støjvold, Kastrup Etablering af støjvold langs banen Der er frigivet 1,1 mio kr. Der har været et mindre forbrug i 2012 på som overføres til 2013 til færdiggørelse Støjvolden er færdiggjort og cykelstien er flyttet. Der mangler beplantning på volden, Mette Larsen fra Natur arbejder på et oplæg til en beplantningsplan. Bane Danmark har forlangt at der skal udføres nivellement af skinnerne 1 år efter færdiggørelsen. Dette udføres i efteråret /5 2013/10

8 Parkeringspladsen ved Karolinegangen Budget 1,3 mio. kr. Beløbet overføres til Er en del af Områdefornyelsen, se også Vordingborg Bymidte (Områdefornyelse i Vordingborg Bymidte).. Pengene er frigivet, er en del af områdefornyelsen i Voldgade. Anlæg af nye p- pladser påbegyndt, færdiggøres 1. halvår Trafiksikkerhed Udførelse at vej og trafiksikkerheds opgaver Lundby Hovedgade og Stationspladser Renovering af Lundby Hovedgade Der har været en mindreforbrug på ca. Trafiksikkerhedsplan for blev godkendt og midlerne for 2013 frigivet på kr. i 2012 der overføres til DerKommunalbestyrelsesmødet 14. marts er ansøgt om frigivelse af rådighedsbeløb pådet forventes at de trafiksikkerhedsarbejder der er sat i gang i 2012 afsluttes og yderlige mio. kr. i 2013 trafiksikkerhedsarbejdet i 2013 vil følge trafiksikkerhedsplanen. 2013/1 2013/12 Arbejdet med trappeforløbet under banen er færdigt og afleveringsforretning er afsluttet. Der skal monteres gelænder på spunsen på den vestlige siden af banen. Renovering af hovedgade afventer udskiftning af kloak. Anlægsprojektet forventes at skulle opdeles i 2 etaper. Den øst og vestlige del af hovedgaden i forhold til banen. (øst er etape 1 og øst er etape 2) Etape 1 Forsyningen forventer at opstarte primo 2013, så snart de kan komme i jorden og er færdige i løbet af 2 mdr. Landmåler er sat i gang med opmåling og der er indgået aftale med rådgiver om projektet. Der bliver udført et skitse projekt der skal godkendes i lokalrådet mv. Det forventes at anlægsarbejderne udføres i eget regi. Forventer at der kan opstartes medio 2013 og forventer at projektet er afsluttet ultimo Etape 2. Forsyningens planer er mere usikre på denne side da de ikke kender omfanget af Sagen havde et overskud i 2012 på 0.75 mioderes projekt. Der holdes tæt dialog om deres planer. der overføres med regnskabssagen til 2013 Forsygningen er forsinket, dette får indflydelse for udførelse af projektet. Der er frigivet et rådighedsbeløb på Kender ikke pt. de endelige konsekvenser. Men det forventes, at det mio kr. i kommer til at bytte om udførelsen af de 2 etaper

9 Sikkerskolevej i forbindelse med ny skolestruktur Istandsættelse af broer og tunneler Udførelse af sikkerhedsopgaver i forbindelse med "ny" skolevej mellem Nyråd og Stensved Renovering af broer og bygværker. Der er frigivet 5.0 mio. kr. Sagen havde et overskud i 2012 på ca mio. kr. der overføres med rengskabssagen til Der er frigivet en tillægsbevilling i 2013 på mio. kr. På projektet med cykelstitunnel under Mønsvej er alle arbejder udført. På statsvejen har der været dialog med vejdirektoratet om mulige løsninger ved krydsningen i Stensved ved Åløkkevej og belysning på afkørsel 41. Vejdirektoratet har sat krav om en vejhelle og lysmaster af typen Milewide, en konisk mast med Phillips armatur. Vejhellen er projekteret og detailprojekt er sendt til godkendelse hos vejdirektoratet. Projektet er langt om læge godkendt. Projeket er ved at blive prissat og der laves aftale med en entreprenør. Belysnings projekt er sendt til godkendelse hos vejdirektoratet. Prisen på lysprojektet er væsentlig højere end først antaget, så det revurderes når alle andre anlægsarbejder er afsluttet. VD er stadig afvisende over for at medvirke til finansieringen. Projektet på Kalvehavevej er evalueret og ikke fundet tilfredsstillende. Der er afsat midler til enkelrettet cykelstier i begge sider af vejen, fra de nuværende cykelstier og ind til Nyråd. Der er afholdt licitation på projektet og de indkomende priser er væsentlig højere end det afsatte budget. Dette skyldes bl.a et kompliceret afvandings system der ikke var taget højde for ved prisfastsættelsen. Der arbejdes på at finde alternativer2012/ /12 eller Tilstandsrapporten mulige puljer der udarbejdet kan søges tilskud af COWI. i. Der er lavet aftale med COWI om Der opstart er udført af projektet, blå cykelfelter der er udarbejdet på mortorvejsramperne. en plan for udbedringerne og projekter for de enkelte broer bliver udarbejdet løbende. Der er frigivet 3,0 mio. kr. i Yderlige er Der arbejdes på at få godkendt og sammenhold projekterne med Natur der afsat 3,0 mio. kr. i Sekretariatet 2013/ Istandsættelse af grusveje Renovering af "klasse 6" veje på Møn Nyråd Torv Renovering af Nyråd Torv Der er frigivet 0,75 mio kr. i 2013 Der er lavet hovedeftersyn på alle vejene på deres aktuelle tilstand. Der vil blive udarbejdet en prioriteringsliste over deres tilstand og deres vurderet "vigtighed". Ud fra denne vil de enkelte veje blive vurderet og der vil blive fundet løsningsforslag ud fra deres placering, trafik, tilstand mv. Der er indhentet pris fra NCC om udedringer af vejene. Der forhandles pt. om en løsningsforslag. Som det ser ud nu, forventes det at de fleste veje får reperation af huller og der derefter bliver lavet en dobbelt OB. Der er frigivet 2,0 mio. kr. i Yderlige er Der er udført et forsøg på Risbækvej med knust asfalt. Dette forsøg vil blive der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 evalueret når vinteren er afsluttet. Dette er ikke fundet egnet til alle vejstrækninger Der er dialog med lokalrådet om medfinansiering, projektforslag og løsninger. Forventer at anlægsarbejderne udføres i eget regi. Rydning af arealerne er foretaget. Arbejdet med torvet kommer i umidelbar forlængelse af kantstensarbejderne i Nyråd Hovedgade. Lokalrådet er kommet i problemer med deres finiasiering. Så der arbejdes på en løsning

10 Nyråd Torv Renovering af Nyråd Torv Der er frigivet 0,75 mio kr. i Trafikplan for Vordingborg By Vordingborg Bymidte (Områdefornyelse i Vordingborg Bymidte) Opdatering af Vordingborg By til den fremtidige trafik Kvalitetsløft af Vordingborg Bymidte, primært Algade, Voldgade/Karolinegangen og Kirketorvet Der er dialog med lokalrådet om medfinansiering, projektforslag og løsninger. Forventer at anlægsarbejderne udføres i eget regi. Rydning af arealerne er foretaget. Arbejdet med torvet kommer i umidelbar forlængelse af kantstensarbejderne i Nyråd Hovedgade. Lokalrådet er kommet i problemer med deres finiasiering. Så der arbejdes på en løsning Det er indstillet fra TU at bruge midlerne til finansiering, af de tiltag der vil være i Vordingborg By i forbindelse med gågade og ændrede trafikforhold over Slotstorvet. Det er: - ny skiltning i midtbyen - anlæg af p-pladser på færgegårdsvej - vejbump på færgegårdsvej - klinker på Algade fra Slotstorvet til Københavnsvej samt ny belysning. - udskiftning af blomsterkummer til stelere på slotstorvet. Skyde og Jacobsen bruges som rådgiver på sagen. Udviddelsen af slotstorvet til KBH vej. Projektet er opstartet og der arbejdes på fuld Der er afsat 3,5 mio kr. i Det indtil knald for at blive færdig til dronninge besøget. Der er efter licitation, hvor Hofmann videre frigivet et rådighedsbeløb på 2,67 mio. var billigst, underskrevet entreprise kontrakt. kr i Resten af beløbet forventes at P-pladserne på Færgegårdsvej udføres i aug samtidigt med vejbumb. finiansiere andre tiltag i Vordingborg By Skilte og stelerne i Algade mv. er bestilt og skiftes så snart de er leveret. Regnskab for 2012 viser et merforbrug på ca. Anlægsarbejdet påbegyndt i 2012, arbejdet er afleveret pr. 15/ Pt pågår 1,2 mio kr.. Vil bliver overført til 2013 budget, udbedring af diverse mangler, herunder udskiftning af skilte med mere (har afventet som udgør 5,5 mio kr.. Se også endelig beslutning omkring trafikafvikling i Algade). - Parkeringsplads ved Karolinegangen /06

11 Udvidelse af Bogø Havn Havnen er udvidet så der er plads til ekstra både. 7 Anlæg 72 Anlæg (reg. Moms) Vej og Trafik - anlæg (regi. Moms) Sagen havde et underskud i 2012 på kr. der overføres med regskabssagen til 2013 Der er frigivet et rådighedsbeløb på kr. i Projektet er færdigt og der laves anlægsregnskab i løbet af

12 Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik Projekt Aktivitet Udvalg Økonomi Status Opstart Afslut Kender ikke dennes sags placering i det nye system Byggemodning af Lerbjergvej Beboelse, byggemodning i Ørslev 0,6 mio kr overføres til 2013 til færdiggørelse. Sagen er afsluttet. Der arbejdes på at få lavet en aflevering så sagen kan overdrages fra Vej og trafik sekretariatet Istandsættelse af færgelejet på Bogø Banegårdspladsen i Vordingborg Kunst på Storetorv i Stege Sydhavnen, udenomsarealer Renovering af Slotstorvet i Vordingborg P-pladser, Sundhedscenter Stege Renovering af færgelejet i forbindelse med færgen Ida. Broklap, klapgrav, hejseværk og ledeværker renoveres Renovering af Banegårdspladsen Kunsten på Store-og Hagestorv i Stege skal fjernes og pladserne skal føres tilbage til oprindelig Arealer ved Kulturhuset samt stand. promenaden Renovering af torvet Etablering af ca. 20 p-pladser i gårdsarealet i Sundhedscenteret i Stege 7 Anlæg- 71 Anlæg Vej og Trafik - anlæg I 2012 er der en bevilling på 2,0 mio kr. i Klapgrav, broklap og hejseværket er renoveret/udskiftet i I 2013 er det 2013 er der afsat yderlige kr. Der ervestlige ledeværk udskiftet. Arbejderme blev færdige så færgen Ida kunne sejle fra i øvrigt afsat i maj. Der afholdes aflevering af projektet d. 14. juni Trafikstyrelsen har fremsendt tilskud på 3,9 mio kr.. Endeligt anlægsregnskab er under udarbejdelse 0,5 mio. Skal bruges til dækning af Afsluttet Der mangler at blive udarbejdet endeligt anlægsregnskab. 2010/ /07 Sagen er afsluttet. Der skal laves et anlægsregnskab på sagen 2011/ tilbagehold overfor entreprenør. Der har været Der er udført 1. årsgennemgang af promenaden og økonomi på den er endnu ikke et forbrug på fjernelse på ca kr. der er har været en mindreforbrug i 2012 på afsluttet. Arealerne kan blive berørt i forbindelse med renoveringen af spunsen som ikke er afsat økonomi til kr. der overføres til 2013 der er afsat midler til i Dette kan bevirke at der er forhold der skal håndteres i den henseende. Entreprenøren på spunsen forventes at opstarte primo juni. Regnskab total for projektet viste i 2012 et minus på 4,216 mio kr. Der er ultimo marts 2013 fremsendt udbetaling af tilskud fra Realdania på kr. 4,250 mio kr Cykelsti på Møn (Udby - Keldby) Etablering af enkelrettet cykelsti Økonomien er ved at blive afsluttet Trafikanlæg i forbindelse med etablering af genbrugsstationen i Ørslev Etablering af rundkørsel Københavnsvej/Ørslevvej Etablering af P-plads Etablering af P-pladser inkl.. ved Sundhedscenteret i VordingborgNedrivning Har et mindreforbrug i 2012 på ca kr. som overføres til 2013 Der er en mindreforbrug i 2012 på kr., der overføres til /12 Afsluttet Arbejdet er afleveret/færdiggjort. Pt. resterer afklaring omkring siddemøbel og forankring af ringmur (afvente KUAS). Mangler politisk beslutning om ændring af trafik på Slotstorvet 2010/ /12 Sagen er afsluttet og aflevering er udført mellem vej og trafik og kommunale bygninger. Sagen afleveret Kommunale d bygninger søger om tillægsbevilling og udarbejder et anlægsregskab Der er mangler omkring for sagen. afvanding af stien. Rådgiver og entreprenør er adviseret. Der er lavet et forsøg, som skal følges hen over sommeren. Der er afholdt 1. årsgennemgang og forsøget med perlesten er annulleret og laves om. Der mangler indbetaling af tilskud fra "cykelpuljen". Forventer at Der skal udføres en evalueringsrapport på projektet til cykelpuljen. Evaluerings rapport pågår. Der skal udføres tællinger til rapporten i løbet af sommeren for at få en faktisk billede af effekten. 2010/ mangler: - Arbejdet omkring 1. års gennemgang er sat i gang. Nogle af manglerne er ikke udført tilfredsstillende. - der er tidligere aftalt med lokalrådet at de måtte opfører en stendysse i rundkørsel. Dette arbejde er igangsat og forventes udført medio / Der skal laves en aflevering og overdragelse af arealerne. Det er ikke afklaret om hvem der skal overtage driften af arealerne, så det er ikke muligt at få lavet endelig aflevering. Status er stadig uændret. 2011/

13 Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Genopstilling af skulpturen EOS Etablering af enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen Etablering af nyt bassin med statuen EOS placeret på Nyrådsvej i krydset ved Solbakkevej Etablering af Støjvold, Kastrup Etablering af støjvold langs banen Parkeringspladsen ved Karolinegangen Trafiksikkerhed Udførelse at vej og trafiksikkerheds opgaver Lundby Hovedgade og Stationspladser Renovering af Lundby Hovedgade Frigivet rådighedsbeløb på 0,2 i 2011 og mio i Der er allerede lagt Arbejdet står stille pga. vand. Der mangler at blive lavet bund og asfalt på en mio kr. i kassen. Der er et merforbrug i 2012 strækning på i alt 350 meter. Dette arbejdet blev stoppet inden vinteren grundet for der overføres til De sidste arbejder dækkes af tilskud fra cykelpuljen, forventer en indkomst på ca. 2,5 mio kr. meget vand i jorden og udsigter til frost. Desuden mangler der at blive udført slidlag på hele strækningen. Forventer at arbejdet opstarter primo juni. Der er 2 ugers arbejde tilbage Der er frigivet et rådighedsbeløb i 2012 på i Arbejdet er opstartet. Granitet leveres medio Juni, og monteres hurtigs dereftere. alt kr. Midlerne er ikke brugt i 2012 Udenomarealerne er afsluttet inden d. 15. juni 2013, men springvand forventes at men overføres til være færdigt og taget i brug medio juli Der er frigivet 1,1 mio kr. Der har været et mindre forbrug i 2012 på som overføres til 2013 til færdiggørelse Budget 1,3 mio. kr. Beløbet overføres til Er en del af Områdefornyelsen, se også Vordingborg Bymidte (Områdefornyelse i Vordingborg Bymidte).. Der har været en mindreforbrug på ca. Støjvolden er færdiggjort og cykelstien er flyttet. Der mangler beplantning på volden, Mette Larsen fra Natur arbejder på et oplæg til en beplantningsplan. Grundet vejret blev de sidste arealer ikke 100 % afrettet inden vinteren, så når vejret tillader det bliver de rettet af. Bane Danmark har forlangt at der skal udføres nivellement af skinnerne 1 år efter færdiggørelsen. Dette udføres i efteråret /5 2013/10 Pengene er frigivet, er en del af områdefornyelsen i Voldgade. Anlæg af nye p- pladser påbegyndt, færdiggøres 1. halvår /06 Trafiksikkerhedsplan for blev godkendt og midlerne for 2013 frigivet på kr. i 2012 der overføres til DerKommunalbestyrelsesmødet 14. marts er ansøgt om frigivelse af rådighedsbeløb pådet forventes at de trafiksikkerhedsarbejder der er sat i gang i 2012 afsluttes og yderlige mio. kr. i 2013 trafiksikkerhedsarbejdet i 2013 vil følge trafiksikkerhedsplanen. 2013/1 2013/12 Arbejdet med trappeforløbet under banen er færdigt og afleveringsforretning er afsluttet. Der skal monteres gelænder på spunsen på den vestlige siden af banen. Renovering af hovedgade afventer udskiftning af kloak. Anlægsprojektet forventes at skulle opdeles i 2 etaper. Den øst og vestlige del af hovedgaden i forhold til banen. (øst er etape 1 og øst er etape 2) Etape 1 Forsyningen forventer at opstarte primo 2013, så snart de kan komme i jorden og er færdige i løbet af 2 mdr. Landmåler er sat i gang med opmåling og der er indgået aftale med rådgiver om projektet. Der bliver udført et skitse projekt der skal godkendes i lokalrådet mv. Det forventes at anlægsarbejderne udføres i eget regi. Forventer at der kan opstartes medio 2013 og forventer at projektet er afsluttet ultimo Etape 2. Forsyningens planer er mere usikre på denne side da de ikke kender omfanget af Sagen havde et overskud i 2012 på 0.75 mioderes projekt. Der holdes tæt dialog om deres planer. der overføres med regnskabssagen til 2013 Forsygningen er forsinket, dette får indflydelse for udførelse af projektet. Der er frigivet et rådighedsbeløb på Kender ikke pt. de endelige konsekvenser. Men det forventes, at det mio kr. i kommer til at bytte om udførelsen af de 2 etaper

14 Sikkerskolevej i forbindelse med ny skolestruktur Istandsættelse af broer og tunneler Udførelse af sikkerhedsopgaver i forbindelse med "ny" skolevej mellem Nyråd og Stensved Renovering af broer og bygværker. Der er frigivet 5.0 mio. kr. Sagen havde et overskud i 2012 på ca mio. kr. der overføres med rengskabssagen til Der er frigivet en tillægsbevilling i 2013 på mio. kr. På projektet med cykelstitunnel under Mønsvej er alle arbejder udført. På statsvejen har der været dialog med vejdirektoratet om mulige løsninger ved krydsningen i Stensved ved Åløkkevej og belysning på afkørsel 41. Vejdirektoratet har sat krav om en vejhelle og lysmaster af typen Milewide, en konisk mast med Phillips armatur. Vejhellen er projekteret og detailprojekt er sendt til godkendelse hos vejdirektoratet. Der arbejdes stadig på at komme til enighed om projektet. Det forventes at arbejdet udføres i eget regi. Belysnings projekt er sendt til godkendelse hos vejdirektoratet. Prisen på lysprojektet er væsentlig højere end først antaget, så det revurderes når alle andre anlægsarbejder er afsluttet. VD er stadig afvisende over for at medvirke til finansieringen. Projektet på Kalvehavevej er evalueret og ikke fundet tilfredsstillende. Der er afsat midler til enkelrettet cykelstier i begge sider af vejen, fra de nuværende cykelstier og ind til Nyråd. Rådgiver arbejder på projektet og det forventes at blive udsendt i licitation medio juni med anlægsopstart i juli og færdiggørelse i efterårte. 2012/ /12 Tilstandsrapporten er udarbejdet af COWI. Der er lavet aftale med COWI om opstart af projektet og i samarbejde vil der blive udarbejdet en plan for udbedringerne og projekter for de enkelte broer bliver udarbejdet løbende. Der er frigivet 3,0 mio. kr. i Yderlige er Der arbejdes på at få godkendt og sammenhold projekterne med Natur der afsat 3,0 mio. kr. i Sekretariatet 2013/ Istandsættelse af grusveje Renovering af "klasse 6" veje på Møn Nyråd Torv Renovering af Nyråd Torv Der er frigivet 0,75 mio kr. i Trafikplan for Vordingborg By Opdatering af Vordingborg By til den fremtidige trafik Der er lavet hovedeftersyn på alle vejene på deres aktuelle tilstand. Der vil blive udarbejdet en prioriteringsliste over deres tilstand og deres vurderet "vigtighed". Ud fra denne vil de enkelte veje blive vurderet og der vil blive fundet løsningsforslag ud fra deres placering, trafik, tilstand mv. Der er indhentet pris fra NCC om udedringer af vejene. Der forhandles pt. om en løsningsforslag. Der er frigivet 2,0 mio. kr. i Yderlige er Der er udført et forsøg på Risbækvej med knust asfalt. Dette forsøg vil blive der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 evalueret når vinteren er afsluttet. Dette er ikke fundet egnet til alle vejstrækninger Der er dialog med lokalrådet om medfinansiering, projektforslag og løsninger. Forventer at anlægsarbejderne udføres i eget regi. Rydning af arealerne er foretaget. Arbejdet med torvet kommer i umidelbar forlængelse af kantstensarbejderne i Nyråd Hovedgade Den senest trafikplan for Vordingborg By er annulleret, da den er udarbejdet ud fra at Slotstorvet var lukket for trafik. Det er besluttet at der ikke udarbejdes nye planer før man kender mere til projektet med et bycenter. Det er indstillet fra TU at bruge midlerne til finansiering, af de tiltag der vil være i Vordingborg By i forbindelse med gågade og ændrede trafikforhold over Slotstorvet. Det er: - ny skiltning i midtbyen - anlæg af p-pladser på færgegårdsvej Der er afsat 3,5 mio kr. i Det indtil - vejbump på færgegårdsvej videre frigivet et rådighedsbeløb på 2,67 mio. kr i Resten af beløbet forventes at finiansiere andre tiltag i Vordingborg By. - klinker på Algade fra Slotstorvet til Københavnsvej samt ny belysning. - udskiftning af blomsterkummer til stelere på slotstorvet. Skyde og Jacobsen bruges som rådgiver på sagen

15 Kvalitetsløft af Vordingborg Vordingborg Bymidte Bymidte, primært Algade, (Områdefornyelse i Vordingborg Voldgade/Karolinegangen og Bymidte) Kirketorvet Regnskab for 2012 viser et merforbrug på ca. 1,2 mio kr.. Vil bliver overført til 2013 budget, Anlægsarbejdet påbegyndt i 2012, forventes færdiggjort 1. halvår som udgør 5,5 mio kr.. Se også Parkeringsplads ved Karolinegangen /06 7 Anlæg 72 Anlæg (reg. Moms) Vej og Trafik - anlæg (regi. Moms)

16 Udvidelse af Bogø Havn Renovering af Spunsvæg i Sydhavnen Revideret: 27. Maj BJBU Havnen er udvidet så der er plads til ekstra både. Spunsen i Sydhavnen skal have en påstøbning Sagen havde et underskud i 2012 på kr. der overføres med regskabssagen til 2013 Projektet er færdigt og der laves anlægsregnskab i løbet af 2013 Der er frigivet et rådighedsbeløb på kr. i I den godkendte anlægs og investeringsplane er der afsat Der er afholdt licitation. Årslev var billigst og der opstartes på projektet hurtigst 3.75 mio. kr. og der er givet en muligt. Der er indgået aftale med Rosbæk om rågiverydelserne. Forventer tillægsbevilling på 0.94 mio kr. så der er et opstartsmøde i april. Opstart hurtigst muligt. Der er ved at blive forhandlet om samlet rådighedsbeløb på i alt 4.69 mio. kr. i tidsplanen /2 2013

17 Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik Projekt Aktivitet Udvalg Økonomi Status Opstart Afslut Kender ikke dennes sags placering i det nye system Byggemodning af Lerbjergvej Beboelse, byggemodning i Ørslev 0,6 mio kr overføres til 2013 til færdiggørelse. Sagen er afsluttet. Der arbejdes på at få lavet en aflevering så sagen kan overdrages fra Vej og trafik sekretariatet Istandsættelse af færgelejet på Bogø Banegårdspladsen i Vordingborg Kunst på Storetorv i Stege Sydhavnen, udenomsarealer Renovering af Slotstorvet i Vordingborg P-pladser, Sundhedscenter Stege Renovering af færgelejet i forbindelse med færgen Ida. Broklap, klapgrav, hejseværk og ledeværker renoveres Renovering af Banegårdspladsen Kunsten på Store-og Hagestorv i Stege skal fjernes og pladserne skal føres tilbage til oprindelig stand. Arealer ved Kulturhuset samt promenaden Renovering af torvet Etablering af ca. 20 p-pladser i gårdsarealet i Sundhedscenteret i Stege 7 Anlæg- 71 Anlæg Vej og Trafik - anlæg I 2012 er der en bevilling på 2,0 mio kr. i Klapgrav, broklap og hejseværket er renoveret/udskiftet i I 2013 er det 2013 er der afsat yderlige kr. Der ervestlige ledeværk udskiftet. Arbejderme blev færdige så færgen Ida kunne sejle fra i øvrigt afsat i maj. Der afholdes aflevering af projektet d. 14. juni Trafikstyrelsen har fremsendt tilskud på 3,9 mio kr.. Endeligt anlægsregnskab er under udarbejdelse 0,5 mio. Skal bruges til dækning af Afsluttet Der mangler at blive udarbejdet endeligt anlægsregnskab. tilbagehold overfor entreprenør. Der har været Sagen er afsluttet. Der skal laves et anlægsregnskab på sagen et forbrug på fjernelse på ca kr. der ikke er afsat økonomi til. er har været en mindreforbrug i 2012 på kr. der overføres til 2013 Regnskab total for projektet viste i 2012 et minus på 4,216 mio kr. Der er ultimo marts 2013 fremsendt udbetaling af tilskud fra Realdania på kr. 4,250 mio kr Cykelsti på Møn (Udby - Keldby) Etablering af enkelrettet cykelsti Økonomien er ved at blive afsluttet Trafikanlæg i forbindelse med etablering af genbrugsstationen i Ørslev Etablering af rundkørsel Københavnsvej/Ørslevvej Har et mindreforbrug i 2012 på ca kr. som overføres til 2013 Der er udført 1. årsgennemgang af promenaden og økonomi på den er endnu ikke afsluttet. Arealerne kan blive berørt i forbindelse med renoveringen af spunsen som der er afsat midler til i Dette kan bevirke at der er forhold der skal håndteres i den henseende. Entreprenøren på spunsen forventes at opstarte primo juni. 2010/ / / /12 Afsluttet Arbejdet er afleveret/færdiggjort. Pt. resterer afklaring omkring siddemøbel og forankring af ringmur (afvente KUAS). Mangler politisk beslutning om ændring af trafik på Slotstorvet 2010/ /12 Sagen er afsluttet og aflevering er udført mellem vej og trafik og kommunale bygninger. Kommunale bygninger søger om tillægsbevilling og udarbejder et anlægsregskab for sagen Sagen er afleveret d Der er mangler omkring afvanding af stien. Rådgiver og entreprenør er adviseret. Der er lavet et forsøg, som skal følges hen over sommeren. Der er afholdt 1. årsgennemgang og forsøget med perlesten er annulleret og laves om. Der mangler indbetaling af tilskud fra "cykelpuljen". Forventer at Der skal udføres en evalueringsrapport på projektet til cykelpuljen. Evaluerings rapport pågår. Der skal udføres tællinger til rapporten i løbet af sommeren for at få en faktisk billede af effekten. 2010/ mangler: - Arbejdet omkring 1. års gennemgang er sat i gang. Nogle af manglerne er ikke udført tilfredsstillende. - der er tidligere aftalt med lokalrådet at de måtte opfører en stendysse i rundkørsel. Dette arbejde er igangsat og forventes udført primo /

18 Etablering af P-plads Etablering af P-pladser inkl.. ved Sundhedscenteret i VordingborgNedrivning Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Genopstilling af skulpturen EOS Etablering af enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen Etablering af nyt bassin med statuen EOS placeret på Nyrådsvej i krydset ved Solbakkevej Etablering af Støjvold, Kastrup Etablering af støjvold langs banen Parkeringspladsen ved Karolinegangen Trafiksikkerhed Udførelse at vej og trafiksikkerheds opgaver Lundby Hovedgade og Stationspladser Renovering af Lundby Hovedgade Der skal laves en aflevering og overdragelse af arealerne. Der er en mindreforbrug i 2012 på kr., Det er ikke afklaret om hvem der skal overtage driften af arealerne, så det er ikke der overføres til 2013 muligt at få lavet endelig aflevering. Status er stadig uændret. 2011/ Frigivet rådighedsbeløb på 0,2 i 2011 og mio i Der er allerede lagt Arbejdet står stille pga. vinteren. Der mangler at blive lavet bund og asfalt på en mio kr. i kassen. Der er et merforbrug i 2012 strækning på i alt 350 meter. Dette arbejdet blev stoppet inden vinteren grundet for der overføres til De sidste arbejder meget vand i jorden og udsigter til frost. Desuden mangler der at blive udført slidlag dækkes af tilskud fra cykelpuljen, forventer på hele strækningen. Forventer at arbejdet opstarter så snart vejret tillader det er en indkomst på ca. 2,5 mio kr. afsluttet inden sommeren Der er frigivet et rådighedsbeløb i 2012 på i alt kr. Midlerne er ikke brugt i 2012 men overføres til Arbejdet er igangsat/ordret, vil blive startet op når vejret tillader det Der er frigivet 1,1 mio kr. Der har været et mindre forbrug i 2012 på som overføres til 2013 til færdiggørelse Budget 1,3 mio. kr. Beløbet overføres til Er en del af Områdefornyelsen, se også Vordingborg Bymidte (Områdefornyelse i Vordingborg Bymidte).. Der har været en mindreforbrug på ca. Støjvolden er færdiggjort og cykelstien er flyttet. Der mangler beplantning på volden, Mette Larsen fra Natur arbejder på et oplæg til en beplantningsplan. Grundet vejret blev de sidste arealer ikke 100 % afrettet inden vinteren, så når vejret tillader det bliver de rettet af. Bane Danmark har forlangt at der skal udføres nivellement af skinnerne 1 år efter færdiggørelsen. Dette udføres i efteråret /5 2013/10 Pengene er frigivet, er en del af områdefornyelsen i Voldgade. Anlæg af nye p- pladser påbegyndt, færdiggøres 1. halvår /06 Trafiksikkerhedsplan for blev godkendt og midlerne for 2013 frigivet på kr. i 2012 der overføres til DerKommunalbestyrelsesmødet 14. marts er ansøgt om frigivelse af rådighedsbeløb pådet forventes at de trafiksikkerhedsarbejder der er sat i gang i 2012 afsluttes og yderlige mio. kr. i 2013 trafiksikkerhedsarbejdet i 2013 vil følge trafiksikkerhedsplanen. 2013/1 2013/12 Arbejdet med trappeforløbet under banen er færdigt og afleveringsforretning er afsluttet. Der skal monteres gelænder på spunsen på den vestlige siden af banen. Renovering af hovedgade afventer udskiftning af kloak. Anlægsprojektet forventes at skulle opdeles i 2 etaper. Den øst og vestlige del af hovedgaden i forhold til banen. (øst er etape 1 og øst er etape 2) Etape 1 Forsyningen forventer at opstarte primo 2013, så snart de kan komme i jorden og er færdige i løbet af 2 mdr. Landmåler er sat i gang med opmåling og der er indgået aftale med rådgiver om projektet. Der bliver udført et skitse projekt der skal godkendes politisk og i lokalrådet mv. Det forventes at anlægsarbejderne udføres i eget regi. Forventer at der kan opstartes medio 2013 og forventer at projektet er afsluttet ultimo Etape 2. Forsyningens planer er mere usikre på denne side da de ikke kender omfanget af Sagen havde et overskud i 2012 på 0.75 mioderes projekt. Der holdes tæt dialog om deres planer. der overføres med regnskabssagen til 2013 Forsygningen er forsinket, dette får indflydelse for udførelse af projektet. Der er frigivet et rådighedsbeløb på Kender ikke pt. de endelige konsekvenser. Men det forventes, at det mio kr. i kommer til at bytte om udførelsen af de 2 etaper

19 Sikkerskolevej i forbindelse med ny skolestruktur Istandsættelse af broer og tunneler Istandsættelse af grusveje Udførelse af sikkerhedsopgaver i forbindelse med "ny" skolevej mellem Nyråd og Stensved Renovering af broer og bygværker. Renovering af "klasse 6" veje på Møn Der er frigivet 5.0 mio. kr. Sagen havde et overskud i 2012 på ca mio. kr. der overføres med rengskabssagen til Der er frigivet en tillægsbevilling i 2013 på mio. kr Nyråd Torv Renovering af Nyråd Torv Der er frigivet 0,75 mio kr. i Trafikplan for Vordingborg By Vordingborg Bymidte (Områdefornyelse i Vordingborg Bymidte) Opdatering af Vordingborg By til den fremtidige trafik Kvalitetsløft af Vordingborg Bymidte, primært Algade, Voldgade/Karolinegangen og Kirketorvet På projektet med cykelstitunnel under Mønsvej mangler at blive udført slidlag, som udføres i løbet af foråret På statsvejen har der været dialog med vejdirektoratet om mulige løsninger ved krydsningen i Stensved ved Åløkkevej og belysning på afkørsel 41. Vejdirektoratet har sat krav om en vejhelle og lysmaster af typen Milewide, en konisk mast med Phillips armatur. Vejhellen er projekteret og detailprojekt er sendt til godkendelse hos vejdirektoratet. Der arbejdes stadig på at komme til enighed om projektet. Det forventes at arbejdet udføres i eget regi. Belysnings projekt er sendt til godkendelse hos vejdirektoratet. Prisen på lysprojektet er væsentlig højere end først antaget. VD er stadig afvisende over for at medvirke til finansieringen. Projektet på Kalvehavevej er evalueret og ikke fundet tilfredsstillende. Der er afsat midler til enkelrettet cykelstier i begge sider af vejen, fra de nuværende cykelstier og ind til Nyråd. Rådgiver arbejder på projektet og det forventes at blive udsendt i licitation ultiomo april med anlægsopstart i maj og færdiggørelse i efterårte. 2012/ /12 Tilstandsrapporten er udarbejdet af COWI. Der er lavet aftale med COWI om Der er frigivet 3,0 mio. kr. i Yderlige er opstart af projektet og i samarbejde vil der blive udarbejdet en plan for der afsat 3,0 mio. kr. i udbedringerne og projekter for de enkelte broer bliver udarbejdet løbende. 2013/ Der er lavet hovedeftersyn på alle vejene på deres aktuelle tilstand. Der vil blive udarbejdet en prioriteringsliste over deres tilstand og deres vurderet "vigtighed". Ud fra denne vil de enkelte veje blive vurderet og der vil blive fundet løsningsforslag ud fra deres placering, trafik, tilstand mv. Der er frigivet 2,0 mio. kr. i Yderlige er Der er udført et forsøg på Risbækvej med knust asfalt. Dette forsøg vil blive der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 evalueret når vinteren er afsluttet Der er dialog med lokalrådet om medfinansiering, projektforslag og løsninger. Forventer at anlægsarbejderne udføres i eget regi. Rydning af arealerne er foretaget. Arbejdet er stoppet grunder vejret Den senest trafikplan for Vordingborg By er annulleret, da den er udarbejdet ud fra at Slotstorvet var lukket for trafik. Det er besluttet at der ikke udarbejdes nye planer før man kender mere til projektet med et bycenter. Det er indstillet fra TU at bruge midlerne til finansiering, af de tiltag der vil være i Vordingborg By i forbindelse med gågade og ændrede trafikforhold over Slotstorvet. Det er: - ny skiltning i midtbyen - anlæg af p-pladser på færgegårdsvej Der er afsat 3,5 mio kr. i Det indtil - vejbump på færgegårdsvej videre frigivet et rådighedsbeløb på 2,67 mio. kr i Resten af beløbet forventes at finiansiere andre tiltag i Vordingborg By. - klinker på Algade fra Slotstorvet til Københavnsvej samt ny belysning. - udskiftning af blomsterkummer til stelere på slotstorvet. Skyde og Jacobsen bruges som rådgiver på sagen Regnskab for 2012 viser et merforbrug på ca. 1,2 mio kr.. Vil bliver overført til 2013 budget, Anlægsarbejdet påbegyndt i 2012, forventes færdiggjort 1. halvår Arbejdet som udgør 5,5 mio kr.. Se også genoptaget primo april Parkeringsplads ved Karolinegangen 7 Anlæg 72 Anlæg (reg. Moms) Vej og Trafik - anlæg (regi. Moms) /06

20 Udvidelse af Bogø Havn Havnen er udvidet så der er plads til ekstra både. Sagen havde et underskud i 2012 på kr. der overføres med regskabssagen til 2013 Projektet er færdigt og der laves anlægsregnskab i løbet af 2013 Der er frigivet et rådighedsbeløb på kr. i

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Omdannelse af arbejdsvej langs Nordvestbanen til en banesti...2 21-05-2013

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

NOTAT G Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. anlægsprojekter.

NOTAT G Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. anlægsprojekter. NOTAT 05.01.02-G00-1-16 Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter. Finansiering af kommunale anlægsprojekter afledt af Fjordforbindelsen.

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde

Referat af havnebestyrelsesmøde Referat af havnebestyrelsesmøde Mødedato 19. maj 2014 Tid Kl. 14.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (Deltog ikke i pkt. 62-65) Otto Vølund

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2012 2012 2012 til 2013 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 03 SO

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Nærværende notat belyser ovenstående med udgangspunkt i følgende hovedpunkter:

Nærværende notat belyser ovenstående med udgangspunkt i følgende hovedpunkter: 0BNotat om prioritering af bymidteprojekter 24. januar 2013 Byplanudvalget har på udvalgsmøde den 14.1.2013 bedt om at få foretaget en vurdering af alternative sammensætninger af planlagte bymidte-projekter

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Sagsnr Forklaring på afvigelser i Dokumentnr

Sagsnr Forklaring på afvigelser i Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer BILAG 2 28-04-2011 Forklaring på afvigelser i 2011 Projekter med mindreforbrug i 2011 Sikker Skolevej, Teglholmen til Kgs. Enghave

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status.

Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status. Punkt 11. Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status. 2012-1180. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering en status på projektet for en cykel- og gangsti påhængt

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. marts 2016 Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Anlægsbevilling til vejbroer (projektering og udførelse) til

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport.

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Dette bilag opsummerer bemærkninger til den endelige tilstandsrapport samt eventuelle klager til Vejdirektoratet vedrørende den endelige tilstandsrapport.

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1. 2014-7290. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 17. december 2013. Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:50. Restaurant Babette Kildemarksvej 5 4760 Vordingborg

Teknikudvalget. Referat. Dato 17. december 2013. Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:50. Restaurant Babette Kildemarksvej 5 4760 Vordingborg Teknikudvalget Referat Dato 17. december 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Restaurant Babette Kildemarksvej 5 4760 Vordingborg Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende

Læs mere

Vordingborg Områdefornyelse

Vordingborg Områdefornyelse Vordingborg Kommune Vordingborg Områdefornyelse Marts 2012 Forslag til Områdefornyelsen i Vordingborg Marts 2012 Udarbejdet af Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Kontaktperson Bjarne Winterberg i samarbejde

Læs mere

Natur og Miljø

Natur og Miljø - 118 - Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side.

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side. Referat fra møde mellem Vej & Park/Vejle Kommune og arbejdsgruppen/jelling Lokalråd den 18. juni 2014 Bløde trafikanter Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling Til stede: Camilla Mølgaard, Anlæg & Infrastruktur/Vejle

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 Mødedeltagere Afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen (HS). Carsten Groth-Rasmussen (CGR). Vagn Bille (VB). Lars Henriksen (LH). Eugen Sølberg (ES). Kathrine Nørgaard (KN). Martin Nielskov (MN). KN MN LH

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016 Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup Borgermøde 31. maj 2016 1 06-06-2016 Program Ca. tidspunkt Program 19.00 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale 187 Teknisk udvalg den 02. juni 2009 kl. 16.00 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat April 2015 Baggrund På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. dec. 2014 blev besluttet, at trafiksikkerhedsprojekter med en forventet pris på 100.000 kr. er der

Læs mere

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Den 23. april 2012 TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter benævnt B&H) og Københavns Kommune

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere