Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole"

Transkript

1 Kajakplitik

2 Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas. Vi har gså, i større g større grad, fået frspørgsler m dette fra frældre g værger. Dette er en del af baggrunden fr, at vres kajakplitik nu kmmer på skrift. Det er indledningsvis vigtig fr s at understrege et par ting: Fr det første er dette en beskrivelse af, hvrdan vi altid har tænkt på sikkerhed på vres friluftslinje. Vi har ikke lavet ngle stre ændringer af vres rutiner, sm følge af det øgede fkus på sikkerheden. Dette betyder ikke, at vi lader være med at evaluere det vi laver. Det gør vi hele tiden, men vres vurderinger g rutiner i frhld til sikkerhed har været gde g frsvarlige, gså før vi har lavet dette dkument. Det andet vi vil kmmentere er, at det fr jer frældre g værger, kan lyde dramatisk, når vi beskriver en hel del farer med sejlads i kajak. Man tænker måske, at det at sejle kajak må være helt vildt farligt, g at vi udsætter jeres børn fr disse farer. Det er fr så vidt rigtigt, at det kan være farligt at sejle i kajak hvis man ikke ved, hvad man laver. Det er j derfr vi frfatter dette dkument; fr at gøre det klart fr jer, at vi ved, hvad vi laver. Vi kender farerne g kan derfr undgå dem. Vi giver jer et indblik i vres daglige vurderinger mkring sikkerhed, g hvrdan vi tilpasser aktiviteterne, så de kan gennemføres på en sikker måde. Det er vigtig fr s, at I sm frældre g værger stler på, at kajaksejlads på Faabrgegnens Efterskle fregår i trygge rammer. Hvrdan vi gør dette bliver beskrevet i det følgende. Overrdnede mål g principper Hvedmål med undervisningen Vres hvedmål med undervisningen i kajak er at skabe gde plevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturplevelser g det sciale aspekt imellem eleverne. Færdighedsmæssigt arbejder vi md at give eleverne EPP1 certifikat. (Fr at se hvad EPP1 er, kan I gå ind på Det verrdnede princip i vres sikkerhedsplitik Før vi lægger ud på vandet vervejer vi altid nøje vres plan i frhld til vejr g vind g andre aktuelle faktrer. Ud fra dette stiller vi s følgende spørgsmål; 1. Hvad kan der ske g hvilke sikkerhedsmæssige situatiner kan pstå? 2. Er vi i stand til at løse disse situatiner på en sikker måde? Hvis svaret på det andet sprøgsmål er ja, det kan vi, går vi efter at gennemføre planen. Hvis svaret er nej det kan vi ikke gennemfører vi ikke det, sm vi har planlagt. I så fald ændrer vi planen, eller lader helt være at gå ud på vandet. 2

3 Undervejs på turene har vi gså en løbende vurdering af vejrfrhld g andre faktrer, hvr vi stiller de t spørgsmål venfr. (Fr at vide, hvilke faktrer det er vi vurderer; se senere i dkumentet) Udstyr Kajakker Kajakkerne eleverne sejler med, er stabile nybegynderkajakker, sm vi har gde erfaringer med at bruge. Flydeveste Når vi sejler kajak bruger vi altid gdkendte flydeveste med tydelig refleks. Man skal her være pmærksm på frskellen mellem flydevest g redningsvest. En redningsvest vender en bevidstløs persn i vandet, så han ligger med hvedet ver vand, mens en flydevest kun hlder en persn flydende. Når man i kajak alligevel vælger at bruge flydevest er dette af flere årsager: Det er sjældent man bliver slået bevidstløs, når man vælter i kajak. Eleverne sejler aldrig alene, men altid med andre elever g lærere tæt på sig. Man kan derfr hurtig få hjælp. En redningsvest er større g mere klumpet end en flydevest, g derfr mere besværlig at sejle med. Det er derfr klart det mest praktiske fr kajaksejlere at bruge flydevest. Skørter/spruttræk Skørter i kajak, er det dækken, sm man har rundt m livet, g sm dækker hullet man sidder i i kajakken. Skørterne, sm eleverne bruger er ikke stramme neprentræk, men løse træk sm falder nemt af, hvis kajakken vælter. Slæbeline Lærerne sejler med en eller t slæbeliner, når vi er ude med eleverne. Med disse liner kan vi slæbe elever, hvis de bliver trætte, eller bruge dem til frskellige typer af redning. Sikkerhedsudstyr På alle ture: Slæbeline, signallys, mbiltelefn, ekstra sæt skiftetøj g de deltagende læreres mbiltelefner pbevares i vandtætte cases. På længere ture har vi i tillæg: Svepse, liggeunderlag, vindsæk, varme drikke, mad, krt g kmpas, pumpe (ved længere kryds). På sklen findes desuden en tavle, hvr der inden turens begyndelse påføres stedet fr turen, antal elever g kntaktnummer. Undervisning I løbet af året får eleven undervisning i en række mmenter med det at sejle i kajak. Her går vi kun ind på de mmenter, sm vedrører sikkerheden. 3

4 Ud af kajakken under vand Alle eleverne skal i starten af året lære, hvrdan man kmmer ud af en kajak under vand efter, at man har væltet. Det er et krav at alle eleverne mindst én gang skal vælte med skørt på kajakken (fr at se hvad skørt er, se ver) g kmme ud af kajakken. Dette kan måske lyde lidt dramatisk, men når man bruger det udstyr, sm vi har, kmmer man autmatisk ud af kajakken, når man vælter. Det er alligevel en vigtig pinte, at vres elever får prøvet dette, så de kan mærke på egen krp, hvrdan det er, g vide hvad man skal gøre, hvis det sker. Kammeratredning Kammeratredning i kajak handler m, at en sm sidder i en kajak redder en, sm er væltet. Dette underviser vi eleverne i, i starten af skleåret. Det er ikke et krav, at alle eleverne selv skal kunne redde en anden kajak, men det er et krav, at alle eleverne skal vide, hvad de skal gøre, når de selv skal reddes. Dette indebærer i stre træk at blive ved sin kajak, hlde fast i sin pagaj g vente på hjælp. Grønlændervending I løbet af året har vi gså undervisning i grønlændervending. Denne undervisning er frivillig, g det er på ingen måde et krav, at eleverne skal kunne det. På vres ture, er det på ingen måde et sikkerhedsmæssigt behv fr at kunne grønlændervending. Det er alligevel en gd ting, at eleverne får prøvet det, da det er med til at give kundskab m, hvr grænserne går fr, hvad der er frsvarligt at gøre i en kajak. I tillæg er det gså rigtig sjvt! Basisteknikker I krte træk underviser vi alle i følgende mmenter: Hensigtsmæssig fremadrning, bagudrning, basale svingteknikker, stptag g hvrdan man kmmer i g ud af kajakken. En del elever får gså undervisning i flere teknikker end dette, men det kmmer an på ønsker g færdigheder hs den enkelte. Vurdering af sikkerhed Sm beskrevet venfr, har vi et verrdnet princip fr sikkerheden, hvr vi stiller s følgende spørsmål, før vi lægger ud på vandet med kajakker. 1. Hvad kan ske, g hvilke sikkerhedsmæssige situatiner kan pstå? 2. Er vi i stand til at løse disse situatiner på en sikker måde? Hvis svaret på det andet sprøgsmål er ja, det kan vi, går vi efter at gennemføre planen. Hvis svaret er nej, det kan vi ikke gennemfører vi ikke det, vi har planlagt. I så fald ændrer vi planen, eller lader helt være med at gå på vandet. Undervejs på turene har vi gså en løbende vurdering af frhldene, hvr vi stiller de t spørgsmål venfr. Når vi bedømmer sikkerheden på denne måde, vurderer vi en hel del frskellige faktrer i frhld til vejr, vind, udstyr, kmpetence m.m. Vi vil her gøre rede fr disse faktrer, fr så til sidst at sige nget m, hvrdan vi vurderer de frskellige faktrer p md hinanden. 4

5 Vind g bølger Vind g bølger har str betydning fr sikkerheden i kajak. Specielt nybegyndere er udsatte, når der er stærk vind g stre bølger, så dette er en af de vigtigste faktrer, sm vi vurderer. Frskellige vindretninger medfører frskellige frdele g ulemper: Mdvind: Frdel: Mindre chance fr at vælte, da bølgerne kmmer frfra. Derfr krænger ikke kajakken så meget, g man kan se alle bølger, sm kmmer. Ulempe: Kan være svært at få nødvendig fremdrift i kajakken. Sidevind: Ulempe: Kan være svært at styre kajakken. Et typisk prblem er, at den drejer md vinden (går p i vinden) Medvind: Frdele: Hjælper med at få gd fremdrift i kajakken. Ulempe: Øget chance fr at vælte i kajakken, da man ikke ser bølgerne, sm kmmer bagfra, g sm krænger kajakken. Kan gså kmme p at surfe på bølgen, hvilket er meget sjvt, men sm gså kan være med til at dreje kajakken. Fralandsvind: Frdele: Ofte læ fr vinden tæt på land. Ulempe: Kan være prblematisk, da eleverne kan drive væk fra land. Dette kan ske hvis de vælter, ikke klarer at styre kajakken eller får andre prblemer. Pålandsvind: Frdele: Eleverne driver ind md land, hvis de vælter, ikke klare at styre kajakken5 eller får andre prblemer Ulempe: Ingen læ fr vind eller bølger Fr alle disse vindretninger gælder, at ulemperne bliver mere prblematiske med øgede vindstyrke g større bølger. Vandtemperatur Temperaturen i vandet har meget at sige fr sikkerheden i kajaksejlads. Om vinteren, g første del af fråret, når vandet er rigtig kldt, kan man ikke ligge længe i vandet, før man får prblemer. Hvis vandet derimd hlder mkring 20 grader, sm det tit gør m smmeren g starten af efteråret, kan man phlde sig længere i vandet uden, at det er prblematisk. Dette er væsentligt fr vres vurdering af det, sm vi laver er sikkert. Denne vurdering går på, hvr str chance der er fr, at eleverne vælter i kajakken, g hvr lang tid vi i så fald bruger på at få eleven i kajakken igen g/eller på land. Når vi starter p med kajak m fråret, er vi derfr meget beviste m, at vi altid hurtigt kan få eleven i kajakken eller på land, hvis de skulle vælte g så er det ikke et 5

6 prblem. Tidligt på efteråret behøver man derimd ikke at tage lige så strt hensyn til dette, da det ikke er et prblem, m eleverne ligger et lille stykke tid i vandet, før de kmmer p. Her laver vi gså en del øvelser g leg, fx redningsøvelser, da det er meningen, at eleverne skal ligge i vandet nget af tiden. Vanddybde g afstand fra land Sammen med vandtemperaturen vurderer vi gså vanddybde g afstand fra land. Hvis der ikke er dybere end eleven kan bunde, er det ikke et strt prblem, hvis de vælter. Da kan de gå i land g trænger sm regel ikke til hjælp fr at kmme ned i kajakken igen. Hvis der ikke er dybt nk til, at eleverne kan bunde, er afstanden til land altid en del af sikkerhedsvurderingen. Ikke frdi eleverne selv skal svømme til land, hvis de vælter, men frdi vi altid vurderer, hvr nemt det er g hvr lang tid det tager at kmme til land, hvis der skulle ske nget. Lufttemperatur Lufttemperaturen er ikke nær så vigtig i vres sikkerhedsvurdering sm vandtemperaturen. Alligevel er der et par faktrer, sm bliver vurderet. Det første går på, hvr gdt eleven klarer at hlde varmen, hvis han/hun er blevet våd efter at have væltet. Det andet vi vurderer er, m eleverne kan hlde varmen, mens de sidder i kajakken. Hvis det er kldt g bidende vind, kan eleverne blive klde, nget sm igen kan gå ud ver deres ydeevne g krdinatin. Dette kan påvirke sikkerheden. Stabilt eller ustabilt vejr Før vi lægger ud på vandet vurderer vi altid m vejret er stabilt eller ustabilt. Hvis vejret er ustabilt g skiftende, følger vi hele tiden med, m der skulle kmme ngle ændringer, sm kan påvirke sikkerheden. Et typisk eksempel på dette kan være, at der kmmer en regnbyge. Fran bygen er der fte en frntvind, sm kan være ganske stærk, g sm vi så skal tage hensyn til. I et sådant tilfælde kan det gdt være vi sejler til land g venter til bygen er frbi, før vi sejler ud igen. I ustabilt vejr vil vi sm regel ligge tæt på land, så vi hurtig kan sejle ind, hvis behvet skulle være der. Udstyr En del af sikkerhedsvurderingen, når man sejler kajak, er hvilke udstyr man har g bruger. Hvr stabile er de kajakker man sejler i, bruger man stramme neprenskørter, eller løse nylnskøter, hvilke frmer fr sikkerhedsudstyr har man med, sv. Når vi strt set bruger det samme udstyr hver gang vi sejler kajak, bliver denne vurdering rimelig ens fr hver gang. Fr at vide hvilket udstyr, sm vi bruger g sikkerhedstankegangen mkring dette, se under verskriften Udstyr tidligere i dkumentet. Elevkmpetence Hvr dygtige deltagerne er i den gruppe, sm skal sejle i kajak, er meget centralt fr vurderingen mkring, hvad der er sikkert at gøre. Her har vi en frdel, frdi det er s selv sm har undervist vres elever. Dette betyder, at vi gdt kan vurdere deres praktiske kmpetence i kajakken, g hvad de så er i stand til at gennemføre på en frsvarlig måde. (Fr hvad vi underviser eleverne i, sm har relevans til sikkerhed, se under Undervisning tidlligere i dkumentet) 6

7 I tillæg til dette lærer vi gså eleverne at kende sm persner. Derfr kan vi nemmere vurdere, hvrdan de reagerer, hvis de bliver trætte eller pressede, hvem vi kan give hvilke pgaver undervejs.l. Dette har gså nget med sikkerhed at gøre, da vi nemmere kan styre gruppen, g nemmere kan undgå situatiner, hvr eleverne reagerer anderledes, end vi havde frventet. Lærerkmpetence Fr tiden har vi en lærer sm er DKF Instruktør 1 g t lærere sm er Instruktør 2. Dette betyder at vi følger dansk kan- g kajakfrbunds retningslinjer g derved sikrer et højt fagligt g teretisk niveau. (Fr hvad disse titler indebærer se Tekniske standarder fr DKF instruktør 1-3 på Dette medfører gså, at vi har mulighed til at uddanne vre elever til EPP2 niveau, hvilket fte bruges sm frigivelsesniveau i kajakklubber. T af lærerne har gså en flereårig friluftsuddannelse på universitetsniveau fra Nrge, hvr sikkerhed er et centralt fagfelt. Ud ver dette har alle lærerne mange års erfaring i at være vejledere i friluftsliv. Antal elever per lærer Nrmalt vil frdelingen være maks 11 elever pr. lærer. Af g til, når vi er på længere ture, kan vi have behv fr at have flere end 11 elever end pr. lærer. I så fald har vi en følgebåd med. En sammensat vurdering Sm man kan se venfr, er vres sikkerhedsvurdering sammensat g kmpleks, hvr vi vurderer en hel række faktrer. Disse faktrer bliver vurderet p md hinanden fr at afgøre, m aktiviteten er sikker nk under de frhld sm er til stede hvilket i praksis betyder, m vi sm gruppe g lærere er i stand til sikkert at løse de prblemer, sm kan pstå i aktiviteten. I en sikkerhedsplitik kan det være nærliggende at tænke, at man skal pstille ngle klare kriterier fr, hvrnår man kan sejle i kajak, g hvrnår man skal hlde sig på land. Eksempler på dette kan være, at man ikke sejler i mere end et vist antal sekundmeter vind, ikke sejler før en vis dat på fråret, eller ikke sejler, hvis vandet er under en vis temperatur. Sådanne regler ønsker vi ikke at have. Årsagen til dette er at disse regler kun frhlder sig til én af de faktrer, sm vi har beskrevet. Når vi vurderer sikkerheden i vres aktiviteter, vurderer vi altid flere faktrer p md hinanden. Ngle eksempler på dette: Case 1: Stærk vind At sejle i stærk vind er uaktuelt, hvis det både er fralandsvind sm tager fat i kajakkerne, g hvis vandtemperaturen er lav. At sejle i stærk vind er derimd uprblematisk, hvis det er pålandsvind, g det er varmt i vandet. Case 2: Lav vandtemperatur Når vandtemperaturen er lav, er det uaktuelt at sejle langt fra land i ustabilt vejr. Når vandtemperaturen er lav, er det derimd uprblematisk at sejle langs land i stille vejr. 7

8 Case 3: At krydse ver åbent vand At krydse 1 km ver til en ø i middelstærk vind g bølger, er uaktuelt hvis vi har en str gruppe med uerfarne elever g få lærere. At gøre det samme kryds med en lille gruppe med mere erfarne elever kan gdt være frsvarligt. Disse vurderinger har vi på Natur g Friluftslinjen kmpetence til at tage. Hvis vi skulle følge ngle meget bestemte g lidt rigide regler, sm kun frhlder sig til én af faktrerne, sm vi vurderer, ville eleverne gå glip af ngle natur- g mestringsplevelser, sm vi meget gerne vil give dem. Kntakt til hjemmet Denne kajakplitik bliver sendt ud til alle frældre, sm har børn, der går på Natur- g friluftslinjen. I tillæg er den tilgængelig fr alle på frældreintra g sklens hjemmeside. Det er, i denne anledning, vigtig at I sm frældre g værger fretager jer t ting: 1. Det er et meget klart ønske fra vres side, at I gør jer grundig bekendt med indhldet i denne sikkerhedsplitik. På denne måde sikrer vi s, at I er gdt nk infrmeret m, hvrdan vi tænker sikkerhed på vres friluftslinje, g kan tilslutte jer, at vi gør det på en frsvarlig måde. Hvis I alligevel ikke er trygge ved at jeres barn skal deltage i kajaksejlads, er det meget vigtigt, at I giver en tilbagemelding på dette. Måske er der ngle ting, sm I har behv fr at få afklaret, hvilket vi gerne vil snakke med jer m. Hvis I alligevel vælger at jeres barn ikke skal sejle i kajak på Faabrgegnens Efterskle, er dette jeres afgørelse, g det respekterer vi fuldt ud. 2. I sklens Frældreflder står der følgende m ulykkesfrsikring: Vi henstiller til, at alle elever undersøger, hvrledes de er frsikret på familiens bestående frsikringer, g vi anbefaler, at alle har en heltidsulykkesfrsikring, der mfatter persnskader på eleven. Her er det vigtigt, at I tjekker m ulykkesfrsikringen mfatter sejlads i kajak. Hvis den ikke gør det, anbefaler vi, at I sørger fr at ændre jeres frsikring, så den mfatter sejlads i kajak. Sm afslutning vil vi igen understrege punkterne i indledningen. Det kan lyde dramatisk, når vi beskriver en hel del farer med sejlads i kajak. Man tænker måske, at det at sejle kajak må være farligt, g at vi udsætter jeres børn fr disse farer. Og det er j krrekt, at der findes farer, når man sejler i kajak. Vi har så gjrt s umage fr at beskrive disse farer fr jer, g ikke mindst beskrive hvrdan man skal undgå dem. Det er j netp ved at kende farerne, at vi ved hvrdan vi skal frhlde s til dem på en sikker måde. Vi håber, at vi med dette dkument har givet jer et indblik i, at vi tager sikkerheden meget seriøst, g at vi har kmpetencen til at lave sejlads i kajak på en frsvarlig måde. Det er vigtig fr s at I sm frældre g værger stler på, at kajaksejlads på Faabrgegnens Efterskle fregår i trygge rammer. Faabrg, august 2013 Erlend Slvang, Lea Cedergreen, Thea Jakbsen g Thmas Andersen, friluftslærere på Faabrgegnens Efterskle. 8

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole Indledning Hovedmål med undervisningen Vores hovedmål med undervisningen i kajak er at skabe gode oplevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturoplevelser

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse ISSN 1901- Nr. 4 2009 Tema: Det mderne arbejdslivs dilemmaer Det mderne arbejdslivs dilemmaer Værdier, selvstændighed, kmpetenceudvikling, teamwrk, selvledelse

Læs mere

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige Dagplejen i Llland Kmmune Et pædaggisk tilbud til de 0-3 årige Velkmmen Vi vil gerne byde jer velkmmen i s dagpleje. Vi glæder s til at lære jeres barn at kende g til det kmmende samarbejde med jer frældre.

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 Tilmeldt til spisning: 28 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelkale 1 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: gdkendt Gdkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden Stavnshltvej 29 29-31 3520 Farum Trivselsplan en skle g et fritidshjem, hvr alle, elever, frældre g medarbejdere, gensidigt respekterer g trives med hinanden Nej tak til mbning - Vi tilslutter s nedenstående

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1 Tilmeldt til spisning: 25 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelkale 1 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: OK Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde:

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

PEGIDA Patriotiske europæere mod islamiseringen af vestlige lande

PEGIDA Patriotiske europæere mod islamiseringen af vestlige lande ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m Pegidas visin fr

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage!

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage! RUSBOG Alt hvad du bør vide m rusløbet g rusturen.... Og hvrfr du selvfølgelig skal deltage! Indhld Rusløbet... 3 Rusturen... 4 Prgrammet fr turen... 5 Transprt... 6 Jethallen Karup... 6 Praktiske ting...

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv Frløb 10 Idræt histrie Titel: Idræt med g md idrættens værdier i et histrisk perspektiv Fag: Idræt - histrie Klassetrin: 7. 10. klasse Årstid: Frår, smmer, efterår, vinter Krt m: Eleverne afprøver på egen

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Om at få respiratr g leve med den i hverdagen revideret 020911 RehabiliteringCenter fr Muskelsvind (RCfM) RCfM har til pgave at rådgive såvel mennesker med muskelsvind

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere