Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011"

Transkript

1 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 8. marts 2011 Christian Vestergaard roser referatet, det er et godt og udførligt referat, man kan følge mødet uden at have været der. Referatet blev godkendt. 3. Spørgsmål og kommentarer til direktionsrapporten Der bliver spurgt til udlejning ventelisterne, hvor længe er det? Lotte Bang får lavet et overblik inden næste møde. Christian Vestergaard kan se der er lavet en forretningsgang for indlæg til hjemmesiden, det er et godt træk set i lyset af de forkerte oplysninger der var kommet på vedrørende afdeling 6 s helhedsplan. Rengøringsafdelingen - hvordan er repræsentationen af danskere, kan se at der er flere fra andre lande Lotte Bang fortæller at de er meget stabile medarbejdere som har gjort vores trapper rent i mange år og at de seneste ansatte er danskere, det afhænger af hvordan efterspørgslen på arbejdskraft er. Palle Christensen syntes det er godt vi prøver med vinduespolering. Martine Kühn har haft flere forespørgsler i ældre-/plejeafdelingerne, hvor hun har givet tilbud på vinduespolering om hun kunne tilbyde de ældre der i forvejen havde vinduespolering hos det firma der havde vinduespoleringen at få pudset vinduer mod individuelle afregninger. Der bliver spurgt om alle beboere får tilbuddet. Vinduespoleringen kører p.t. på et prøve stadie, hvor vi gerne vil se, hvordan vi kan få økonomien til at hænge sammen, så det var ikke det der var tanken at alle beboere skulle have tilbuddet, men måske på sigt. Holdningen var så nej, det skal kunne tilbydes alle, eller ingen. Facaderenovering, hvornår er der blevet malet sidst? Det kan ikke være 5 år siden? Fakta er at facaden er rigtig grim af smog og træværket trænger til maling. Forøgelsen i underskud i håndværkerafdelingen skyldtes investering i lokalerne ca. kr som skal afskrives over 10 år. Der blev spurgt hvor megen avance der er på varekøb? På alt varekøb lægges en avance på 10 %. 4. Temamøde den 17. maj 2011 kl

2 Beboerdemokratiet, Hvordan skaber vi interesse for beboerdemokratiet? Hvordan styrker vi beboerdemokratiet? Hvordan fornyer vi beboerdemokratiet? Oplægs spørgsmål i grupper og efter i det store plenum. Brian Skræm og Lotte Bang udarbejder nogle spørgsmål. Ann Bylund Andersen mener ikke, der er åbenhed nok til at beboerne gider komme. Lotte Bang spørger hvad hun mener med åbenhed. Ann Bylund spørger hvad Christian Vestergaard gør på hendes afdelings beboermøde, han var den mest talende, foruden indlægsholderne. Henrik Yde mener det er grænseoverskridende den taletid der blev taget. Christian Vestergaard fremlagde Organisationsbestyrelsens holdning og korrigerede fejlagtige oplysninger fra LLO og afdelingsbestyrelsen og dirigenten tillod det. Ann Bylund Andersen orkede på mødet ikke at stille op til debat, hun deltager ikke i magt kampe. Hun mener Christian Vestergaard taler ned til folk og følte at de blev overvæltet af hans egen personlige agenda. Christian Vestergaard erkender, at der kan være noget med facon han brugte, men fastholder, at der ikke var en privat agenda. Ann Bylund Andersen syntes han skal holde sig væk fra afdelingsmøderne. Ann Bylund Andersen mener aldrig beboerrådgiveren skulle have været indbudt, hans indlæg havde intet med dagsordnen at gøre, det var blot et spørgsmål om at melde sig ind i LLO eller ej. Christian Vestergaard protesterede idet der med dagsordnen var en hel side omkring beboerrådgiveren og hans arbejde, så hans indlæg var med til at belyse spørgsmålet. Ann Bylund Andersen påpeger at afdeling 3 er den største afdeling i boligorganisationen, så de burde have indflydelse på hvad afdelingen skal være med til at betale. Hun mener det er et kæmpe problem at Hella Nygaard fra teknisk forvaltning gav OB ret. Christian Vestergaard siger at de har indflydelse via deres repræsentation i OB, hvor sådanne beslutninger er taget, han mener, at det afdeling 3 gerne vil er at negligerer de demokratiske beslutninger. Der er meget forskellig holdning til hvad demokrati er. Ann Bylund Andersen anfægter Organisationsbestyrelsens beslutninger, Iver Eriksen mener klart han kan stå inde for de beslutninger der bliver taget i OB. Ann Bylund Andersen syntes møderne skal gå hurtige end hurtig. Palle Christensen mener det er de yngre lejere der ikke møder op til afdelingsmøderne, folk der bor længe, er dem der deltager. De unge og dem med anden etnisk baggrund mangler vi kontakt til, så spørgsmålet vi skal diskutere kunne være, Hvordan får vi de unge med? Hvordan får vi anden etnisk baggrund til at deltage? Lotte Bang udleverer Pia Andersens skoleopgave til inspiration, tænkte det kunne være inspiration til temamødet. Ann Bylund Andersen mener godt vi kan tilføje mere omkring det organisatoriske arbejde for også at tiltrække unge. Palle Christensen prøver i hans afdeling at op starte information pr. og roser Pia Andersen for at tænke nyt når hun foreslår facebook og zwitter som en mulighed for at fange de unge. 2

3 Ann Bylund Andersen foreslår, at vi ved fraflytning spørger, hvorfor de flytter. Hun hører ikke negative historier omkring indflytning, dejligt og hører ikke klager omkring kontoret mere, dejligt. Christian Vestergaard mangler en søgefunktion på hjemmesiden og en meld tilbage mulighed om hvad de syntes om hjemmesiden. Lotte Bang bringer det videre til udviklerne, det må kunne laves. Vi skal måske reklamere mere med, hvad vi kan tilbyde og hvad de kan få for det. Her tænker vi ikke økonomisk, da vi ikke har de muligheder, men indflydelse og kompetencer har vi rigt mulighed for at tilbyde. Vi har før gjort det og kan godt lave en udtalelse til ihærdige bestyrelsesmedlemmer, hvis de kan bruge det til CV. Iver Eriksen mener også vi kan søge specifikt på nogle af de kompetencer der kunne være behov for i en bestyrelse. Lotte Bang mener, det er vigtigt med forskellighed i bestyrelserne, mulighed for at supplere hinanden. Ann Bylund Andersen fremfører en del kritik på bestyrelsens manglende kompetencer og mener, at bestyrelsen har en tung ende. Hun mener det vigtigste er at det er beboernes mand og ildsjæle. Hun mener det er et kæmpe ansvar at sidde i OB og det er vigtigt at være bevidste om, hvorfor vi sidder her. Brian Skræm mener at udtalelserne fra Ann Bylund Andersen må stå for hendes egen regning da han er overbevist om at alle OB medlemmer gør det så godt de kan. Christian Vestergaard spørger til, hvem der er den tunge ende som Ann Bylund Andersen refererer til? Iver Eriksen er ked af at blive kaldt den tunge ende. Han mener, at han er ildsjælen i hans afdeling, da flere har siddet i mange år og gerne vil bytte deres plads ud hvis der var nogen der ville tilbyde sig. Kernen i en boligorganisation er beboerdemokratiet, vi må ikke give op og det er vigtigt at have for øje, at det er en proces der kan tage tid. Eventuelt indkomne forslag Forslag om vedtægtsændring sendes ud som forslag, der er ikke andre forslag. 5. Honorering af Kontakten og bladets fremtid Bjarne Andersen har tilbudt at ville fortsætte med at lave blad efter at han er gået på efterløn som frivilligt arbejde. Han har undersøgt det i hans fagforening og de siger god for det i forhold til hans efterløn. Bjarne Andersen har lavet en aftale om at have fri 7 uger om året til at lave blad, det er til at lave aftaler med sponsorer, rykke for indlæg og redigere indlæg fra indlægsholdere, koordinere med blad leverandør m.v. Årsagen var at afdeling 4 som Bjarne Andersen er ansat i ikke skulle belastes af at Bjarne Andersen måtte tale i telefon, løbe ærinder m.v. i arbejdstiden, således det indirekte var afdeling 4 der betalte for bladet Dette er ikke det bestyrelsen har besluttet. Bjarne Andersen har fået teknisk udstyr stillet til rådighed mod at lave bladet på frivillig basis. 3

4 Iver Eriksen mener at tiden er løbet fra Kontakten, han foreslår at vi kunne bede Bjarne Andersen om at registrere tid og så efterfølgende tage beslutning om bladets fremtid. Holdningen var at Bjarne Andersens fri for at lave blad skal stoppe nu. Lotte Bang tager en snak med Bjarne om at blad skal være frivilligt arbejde, aftalen om fri i 7 uger om året er ophævet. Punkt på næste møde. Det blev besluttet at Kontakten i fysisk form holder sammen med Bjarne Andersens efterløn marts Så kan det fortsættes på hjemmeside eller i informationsbreve til afdelingerne hvis det ønskes. Såfremt Bjarne Andersen ikke ønsker at fortsætte med de næste 2 blade må vi finde en løsning efterfølgende. 6. Håndværkerafdelingen vedlagt spørgsmål og redegørelse Vi diskuterede en personsag Ann Bylund Andersen spørger hvad med tilsynet, hvilken rolle har de fremadrettet. Lotte Bang orienterer om at de har indkaldt til dialogmøde i juni 2011, hvor vi tager udgangspunkt i dokumentationspakkerne som vi udarbejder for afdelingerne og boligorganisationen, fremadrettet får afdelingsbestyrelserne større rolle i dokumentationen af afdelingerne. Ann Bylund Andersen spørger til notatet omkring spørgsmål til håndværker afdelingen m.v. hvad fyrring i Vivabolig har kostet i løn og tab. Lotte Bang kobler den på og sender et nyt notat. Lotte Bang var rigtig ked af Ann Bylund Andersens indlæg til Kontakten og sporede en mistanke om en mistillid til hendes person og ønskede i fremtiden vi kunne samarbejde og tale om forholdene inden det blev sendt ud til alle beboere. Lotte Bang pointerer at noget af det er vigtigste for hendes arbejde er tillid, at hun kan have tillid til bestyrelsen og at bestyrelsen har tillid til hende. Der var bred opbakning fra bestyrelsen til Lotte Bang. Ann Bylund Andersen gav også udtryk for at der endnu ikke havde været noget der gav grund til mistillid, men hun mente at kæden var hoppet af med BL sagen, hvor BL misinformerede os i forhold til at der skulle 2/3 flertal for indmeldelse i LLO, dette var imidlertid ikke korrekt, der skal blot være simple flertal. Lotte Bang beklagede endnu engang på BL s vegne det forkerte svar de havde givet i første omgang, men forklarede at hun blot søgte BL for at være sikker på at en afdeling ikke gjorde noget de ikke havde lovhjemmel til, hvilket er hendes job. Per Nielsen har hørt mange versioner at afskedigelsessagen ingen er ens 7. Politik for ansættelser og afskedigelser forslag vedlagt Punktet blev udskudt til næste møde 8. Mødepolitik for bestyrelsens arbejde forslag vedlagt Punktet blev udskudt til næste møde 4

5 9. Dato og emner til næste møde Dato for næste møde er den 16. august 2011 kl Emner til næste møde: Kontakten og bladets fremtid Politik for ansættelser og afskedigelser Mødepolitik for bestyrelsens arbejde 10. Resumé af beslutninger Vinduespolering - nej til private Temamøde Brian Skræm og Lotte Bang laver et oplæg til debat. Honoreringen til blad skal stoppe og Kontakten stopper når Bjarne Andersen går på efterløn. Håndværkerafdelingen Møde med uvildig betragter, Anne Henriksen mandag eller onsdag i næste uge 11. Eventuelt Brian Skræm har lavet en kommentar til Ann Bylund Andersens indlæg i Kontakten. Afdeling 7 er rigtig kede af at videoovervågningsskilte er pillet ned. - Palle Christensen foreslår at Christian Vestergaard eller Brian Skræm deltager i deres næste beboermøde. Brian Skræm Formand Lotte Bang Referent 5

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt 178 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. juni 2012 Start kl. 17.00, slut kl. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Palle Christensen og Lotte Bang. Afbud fra

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere