Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.ugebreveta4.dk/da/2011/201108/artikler/boernene_er_ved_at_overtage_..."

Transkript

1 Side 1 af 5 GRAFIK 3 Velfærd Politik Arbejdsmarked Værdier NY BRUGER LOG IND Søgeord Se OM A4 KONTAKT ARKIV EMNEOVERSIGT UNDERSØGELSER / FAKTA FØLG A4 PÅ FACEBOOK A4-MAIL FÅ A4 HVER MANDAG RSS DENNE UGE NR PRINT SEND DEL PÅ FACEBOOK DEL PÅ TWITTER KOMMENTARER 0 VELFÆRD AF ALLAN LARSEN NR Børnene er ved at overtage børnehaverne GRAFIK TEKST LÆS OP EMNEORD BØRNEPASNING DAGINSTITUTIONER Der sker en foruroligende udsultning af danske daginstitutioner, viser ny analyse af normeringen de seneste 25 år. I 1986 passede en ansat i en børnehave godt syv børn i gennemsnit i 2011 er tallet vokset med over 50 procent til knap 12 børn. Eksperter og fagforening kalder udviklingen»dramatisk«og advarer om, at resultatet vil blive fortsatte dårlige PISAundersøgelser for folkeskolen. RELATEREDE ARTIKLER Kommuner erstatter lukkedage med lukkeuger Jeg er blevet kontordame i min egen institution. Alt det, der gjorde, at jeg følte, jeg gjorde en forskel, er rykket ud på sidelinjen Den fede børnehave ligger i velhaverkvarteret Daginstitutioner er forsvundet fra radaren Når pædagoger forsøger at bryde den sociale arv Slinger i institutioners indsats over for udsatte børn Velfærdsjob taber prestige Frit valg af børnepasning er en illusion Oppositionen sætter fokus på børn Gode daginstitutioner udjævner sociale skel BØRNELIV Selv om det ofte hævdes, at den offentlige sektor i Danmark aldrig har været større, bliver børnene i landets børnehaver og vuggestuer i stigende grad stuvet sammen om færre og færre voksne. Siden 1986 er pædagoger og medhjælpere i danske børneinstitutioner groft sagt blevet belønnet med flere og flere børn i det daglige. For 25 år siden var der en voksen per 7,5 børnehavebørn. I år når tallet næsten op på 11,6 børn per voksen. I vuggestuerne, hvor de yngste af børnene ofte hverken kan gå eller tale, er tendensen den samme: Fire børn skulle en pædagog eller medhjælper passe for 25 år siden. I dag har hver medarbejder i gennemsnit ansvaret for mere end seks vuggestuebørn. Den dystre udvikling afdækkes i et nyt notat af analysefirmaet Bureau 2000, som har specialiseret sig i undersøgelser af daginstitutionsområdet. Analysen, som er udarbejdet for fagforbundet FOA og Ugebrevet A4, slår fast, at mens ansatte i vuggestuer og børnehaver i 1986 brugte to tredjedele af deres arbejdstid på direkte at være sammen med de børn, som medarbejderne får deres løn for at passe, så er det i dag halvdelen af arbejdstiden. Ifølge professor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet Charlotte Ringsmose er udviklingen»dramatisk«. Og hun slår en lige streg fra Danmarks dårlige PISAresultater i folkeskolen til en daginstitutionssektor, som bliver mere og mere presset.»det her er forfærdeligt. Vi har brug for et kulturskifte. Jeg opfatter daginstitutioner som en del af en læringsproces mellem daginstitution og skole, og børnene kan ikke lære det af hinanden, som de har brug for for at kunne klare skolen på en relevant måde,«siger hun og udpeger de ressourcesvage børn, der udgør op til 20 procent af en børneårgang, som klokkeklare tabere på lang sigt.»de børn, som er fra ressourcesvage familier, har vi meget, vi kan gøre for i de tidlige år og hvis du skærer ned på pædagogstanden... Altså, der er alt for mange børn samlet på alt for lidt plads med alt for få voksne. Og der er alt for meget larm,«siger hun.

2 Side 2 af 5 Seniorkonsulent i Bureau 2000 Niels Glavind, der står bag undersøgelsen, har beregnet, at pædagogerne samlet set bruger 36 procent mindre tid sammen med børnene i dag set i forhold til Det tal dækker både over, at der i dag er blevet flere børn per pædagog, og at de ansatte bruger en større del af deres tid på andre ting end børnepasning, som i de forgangne år er pålagt institutioner og ansatte.»tidligere var pædagoger lønnet direkte af kommunen, men i dag er en institutions budget for eksempel afgjort af antallet af indskrevne børn, og institutionen skal selv sidde og forhandle ny løn med de enkelte ansatte. Samtidig kræver kommunerne mere dokumentation for sygefravær og fremmøde og alt muligt andet. Det er en hel masse administrative opgaver, som efter min mening ikke giver mere kvalitet i børnepasningen,«siger Niels Glavind. For to år siden blev Ringsted Kommune i Berlingske udpeget til at have landets værste normering. Her skulle en voksen tage sig af 12 børn. Anette Demuth, der i 10 år har været leder af institutionen Vigersted Børnehus i Ringsted, genkender stadig billedet af en mere presset hverdag. Og selv om Anette Demuth også ser en gevinst i, at hendes personale i dag uddanner sig til at håndtere eksempelvis nye sprogkrav, drænes institutionerne langsomt for kræfter, og Anette Demuth og personalet prøver konstant at friholde kerneydelsen den daglige pasning af børnene for nedskæringer. Derfor blev børnehavens koloni først afløst af en overnatning i institutionen. Den er nu også skåret væk. På samme måde kommer ikke alle pædagoger til forældresammenkomster i institutionen, ligesom personalet økonomiserer med kræfterne til forældremøderne. 1. januar i år vedtog Ringsted Kommune, at vuggestuebørn i en alder af 2 år og 10 måneder skal begynde i børnehaven, hvor aldersgrænsen tidligere var tre år en trend som er udbredt i landets kommuner som sparemanøvre, fordi vuggestuepladser er dyrere end børnehavepladser. At få flere helt små børn i institutionen er også med til at trække på de i forvejen sparsomme ressourcer i Anette Demuths børnehave. Men det, der for alvor kan vælte læsset, er dog sygdom.»vi er fastansatte, og hvis der så er fire, der er syge, er vi på den,«siger Anette Demuth, som har cirka 70 børn i institutionen. Løsningen er at etablere større grupper af børn, som færre voksne passer. Det er ikke til børnenes bedste, erkender Anette Demuth, for konkret betyder det, at hvor der tidligere var en, der satte en leg i gang, kan pædagogerne i visse sammenhænge være nødt til kun at tørre snotnæser og yde den allermest akutte trøst. Tendensen har især konsekvenser for de svageste børn, påpeger hun:»børn med specifikke behov sprogligt eller adfærdsmæssigt får ikke udviklingsmæssigt det, de har behov for. Det er svært at give inden for de rammer, vi har. De ansatte bliver så også frustrerede over, at de ikke kan give børnene det, de har behov for.«årsagen til, at der hele tiden skal klippes en hæl og hugges en tå, er enkel:»det er jo i kraft af de krav, der kommer fra regering og kommuner. Det slår da igennem,«siger Anette Demuth. God investering For to år siden undersøgte forskere på SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, hvad gode børnehaver gør ved børn. Flere hundrede internationale forskningsprojekter blev gennemgået, og ifølge seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, der var med til at gennemføre undersøgelsen, er der en klar tendens til, at børn med belastede opvækstvilkår får bedre uddannelsesresultater senere i skolen, hvis de har gået i en god børnehave. Flere får en uddannelse, færre bliver arbejdsløse, og færre bliver kriminelle, sammenlignet med jævnaldrende, der også har haft en belastet opvækst men enten ikke har gået i institution eller har gået i en dårlig institution.»børns sociale udvikling hæmmes, når der er for få voksne, de kan tale med. Det resulterer i, at de voksne mest er ordregivende og kontrollerende. Men personalet skal også være lydhørt over for børnene, og det er der ikke plads til, hvis der er alt for få personaler. Så ændrer det miljøet i børnehaven. De internationale undersøgelser viser klart, at det har betydning, hvor mange pædagoger der er,«siger Mogens Nygaard Christoffersen. Ifølge professor i pædagogik Charlotte Ringsmose bør en voksen i en børnehave højst have ansvar for fire-fem børn. I en vuggestue bør tallet højst være to-tre børn per voksen. Hun betegner normeringer helt op til 12 børn som»en katastrofe«.

3 Side 3 af 5»Det udløser jo også en overvågningspædagogik hos pædagogerne, brandslukning, når man er nødt til at samle større og større grupper af børn. Man løser konflikter ved at slukke brande, men det er ikke en hensigtsmæssig måde,«siger hun. Også fagforbundet FOA er bekymret over udviklingen. Ifølge pædagogisk formand Jakob Sølvhøj lyser advarselslamperne allerede:»når børnene bliver passet af færre voksne, går det ud over omsorgen. En af konsekvenserne er også det, lærerne registrerer, når de siger, at børnene ikke er undervisningsparate i 1. klasse. Der er ingen tvivl om, at det har nogle langtidsvirkninger for børnene. Og for personalet, der bliver ramt af stress og langtidssygemeldinger.«foa har derfor i flere omgange foreslået en national minimumsgrænse på seks børn per voksen i en børnehave og tre børn per voksen i en vuggestue. Tanken er, at det skal sikre en vis minimumsstandard i institutionerne, som kommunerne ikke kan snyde med. Meget tyder faktisk på, at der kan være dårlig økonomi i at forringe pædagogernes arbejdsforhold. En undersøgelse fra Anvendt Kommunal Forskning (AKF) sidste år anslog, at hvis normeringen i en daginstitution ændres med én altså et ekstra barn per voksen øger det risikoen for et sygefravær på mere end 14 dage blandt de ansatte med fire procent. Tilsvarende må en kommune forvente en stigning i det korte sygefravær på 16 timer årligt.»der er tendens til, at folk får et højere sygefravær, hvis man ændrer normeringerne. På samme måde er der en tendens til, at folk søger nyt job enten i en anden kommune eller helt forlader daginstitutionsområdet. Så der er nogle sammenhænge mellem normeringerne og den måde, folk reagerer på på arbejdsmarkedet,«siger Mette Gørtz, der var medforfatter på undersøgelsen og i dag er centerleder og forsker på SFI. Desuden vurderes det, at en femtedel af de besparelser, en kommune opnår ved at ændre normeringen i institutionerne, bliver ædt op af ekstra udgifter til sygedagpenge, vikardækning for og en stigning i førtidspensioner.»så man får ikke den fulde gevinst ved at spare på normeringerne. Desuden har vi ikke indregnet andre afledte effekter. Hvis sygefraværet er højere i en institution, kan det medføre flere lukkedage, det bliver sværere at få hverdagen til at hænge sammen, og der er brug for mere vikardækning. Det koster også penge, ligesom forældre kan blive nødt til at holde flere fridage, hvilket kan ramme samfundsøkonomien,«siger Mette Gørtz. Vi har et lyst sind Leder i daginstitutionen Vigersted Børnehus i Ringsted Anette Demuth erkender, at der venter besparelser på de offentlige budgetter i de kommende år. Derfor må man se positivt på situationen i stedet for gå i baglås.»for et par år siden var her meget kontrol, men i dag er det bedre. Der er noget med læreplaner, børnemiljøvurderinger, og der er undersøgelser, men der siger man både som leder og medarbejder: Hvordan kan vi få det implementeret i hverdagen hvordan kan vi få det bedste ud af det? Vi skal hvert år bruge energi på at tilpasse os de omstruktureringer, der bliver budt os udefra. Vi skal dog også lære ikke at sige ja til det hele. Vi skal sige fra,«siger hun. I landets kommuner, der er ansvarlige for daginstitutionerne, æder man dog ikke hovedpræmissen om, at normeringerne er forringet over de seneste 25 år. Godt nok oplyser Kommunernes Landsforening (KL), at der i kommunernes budgetter siden 2008 er budgetteret med en milliard kroner færre til daginstitutioner. Men KL har ikke umiddelbart kendskab til normeringstallene i 70 erne og 80 erne. Formanden for KL s børne- og kulturudvalg, Jane Findahl (SF), peger dog på, at KL s seneste opgørelse, baseret på tal fra Danmarks Statistik, viser en halvt så grel normering som Bureau 2000 s analyse: Næsten tre børn per voksen i vuggestuer, og næsten seks børn per voksen i landets børnehaver. Alligevel erkender Jane Findahl, at kommunerne i dag samler flere og flere administrative opgaver i enheder på tværs af institutioner eller trækker administration tilbage til forvaltningerne, fordi personalet i institutionerne tilsyneladende har brugt for meget tid på alt andet end børnene.»men det er også vigtigt at påpege, at der er sket en kolossal udvikling inden for det her område over årene. Man har i dag erkendt, at børn lærer, fra de bliver født, og derfor er det rigtig vigtigt, at man i institutionerne har de læringsmiljøer, som er optimale for børnene. Og det har kommunerne fuld fokus på,«siger Jane Findahl. AF ALLAN LARSEN, ILLUSTRATION FLEMMING DUPONT

4 Side 4 af 5 KOMMENTARER Man skal være oprettet som bruger for at skrive kommentarer på ugebreveta4.dk. Som bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m. GOD TONE I DEBATTEN. LÆS REGLERNE HER NY BRUGER l LOG IND Ingen kommentarer DENNE UGE NR Børnene er ved at overtage børnehaverne Europæerne føder børn igen VELFÆRD Efter årtier med faldende VELFÆRD Der sker en foruroligende udsultning af danske daginstitutioner, viser ny analyse af normeringen de fødselstal viser nye opgørelser fra Eurostat, at fertiliteten i næsten alle dele af Europa er på vej op. I mange lande seneste 25 år. I 1986 passede en ansat i en gives der kontante bonuser til børnehave godt syv børn i gennemsnit i 2011 er tallet vokset med over 50 procent børnefamilierne. Men herhjemme bekæmper regeringen fertiliteten, mener Industrien forudser massiv til knap 12 børn. Eksperter og fagforening dansk forsker. MORTEN RUNGE udflytning af vidensjob kalder udviklingen»dramatisk«og JOURNALIST PÅ DR'S P1 ERHVERV Vidensjobbene følger efter advarer om, at resultatet vil blive fortsatte Hvad er der galt i at hyre en billig produktionsjobbene ud af landet. Det dårlige PISA-undersøgelser for polak? Det vaklende videnssamfund forventer et stort flertal af danske folkeskolen. At hyre en drønbillig, polsk virksomhedsledere i en ny A4- Erhvervslivets forventning om, at maler til 100 kroner i timen er fuldt ud undersøgelse. Vi kommer således til at vidensjob vil fosse ud af Danmark, lovligt. Alligevel ender journalist Morten vinke farvel til noget af det trækker tæppet væk under os. Eneste Ny pensionsskat kan løse Runge med at føle sig»taget moralsk med videnssamfund, som Danmark skulle leve positive er, at vi nu har den præcise gældskrisen bukserne nede«, da han skal have malet af. Erhvervsliv og politikere er nødt til at diagnose på landets udfordring. sin stue. A4 har mødt manden bag et skifte gear. Staten har milliarder af kroner radioprogram, der handler om at presse LÆS MERE til gode i pensionskasserne. Rykkes KOMMENTARER (0) andre mennesker i løn og udforsker beskatningen af pensionsindbetalinger grænselandet mellem lov og moral. frem, har Danmark løst sine gældsproblemer. Det vil nemlig flytte en stor pose penge til den danske statskasse fra et tidspunkt med højvande til et tidspunkt med lavvande. Økonomer mener, der skal ses nærmere på ideen. Politisk er der dog ikke opbakning. Fri bar og fritsvævende medlemsskarer Socialdemokraterne har længe været det suverænt største parti i meningsmålingerne. Men moderpartiets ungdomsorganisation DSU er netop Svensk økonomisk succes kan ikke kopieres blevet overhalet af Venstres Ungdom og har ifølge medierne nu kun landets tredjestørste ungdomsorganisation målt Mens Sveriges økonomi er i på de seneste medlemstal. Den udlægning kraftig vækst, har Danmark svært ved at skriver DSU-formanden, Peter komme ovenpå efter krisen. Borgerlige, Hummelgaard Thomsen, dog ikke lige danske politikere mener, at vi kan følge i under på. de svenske fodspor ved at plagiere de massive svenske skattelettelser. Men det kan være fatalt, for der er mange andre forklaringer på den svenske succes, mener eksperter. SENESTE A4 NR NR NR NR Ledige skal arbejde gratis for at få job Borgerlig ballade sender vælgere på flugt Vælgere afskyr politikerpjæk Indvandrerkvinder drømmer om arbejde Blå blok er mest til mænd Flere danskere er på deltid

5 Side 5 af 5 Politisk flertal vil kulegrave finanskrise Kommuner straffer ledige som aldrig før Sanktioner kan være meningsløse Ringe gevinst ved virksomhedspraktik Nyt udspil sætter Danmark på EU s sidelinje Løntilskudscirkus truer arbejdsmarkedet Ny arbejdsånd kan løfte offentlig sektor Fyrer sit fagforbund i protest Brian M. sylter undersøgelse af bankkrak UDLAND Pensionskunder støtter Mubaraks ven FAGBEVÆGELSE Kamp til stregen om nye medlemmer UDLAND Egyptens økonomi kommer stærkt igen ARBEJDSMILJØ Livsfarligt arbejdsmiljø hos udenlandske byggefirmaer Indvandrere syge i længere tid end danskere Slapsvanse er der ikke brug for Danmark kan tjene penge på velfærd Der er alligevel liv efter efterlønnen ARBEJDSMARKED SF varsler ny kurs over for ledige INTEGRATION Tørklæder afskærer indvandrerkvinder fra job INTEGRATION Nej til tørklæde ja til næsering EU strides om indvandring på 12. år Regeringen vrager et ud af tre forslag til enklere regler Efterlønnens alternativer Slip de arbejdsløse fri Konservative hylder solidaritet Kommunernes renteudgifter eksploderer VELFÆRD Bopæl afgør retten til ny seniorpension Partierne vil bruge 100 millioner på valgkamp Politikere vil have indvandrerkvinder i job ERHVERV Pensionsformuer skal opdrage firmaer med flosset etik Slyngler, svineaffære og en masse klynk Britisk fagbevægelse mobiliserer massivt Kønskvoter giver Søren Pind myrekryb UDGIVES AF OM A4 KONTAKT TJENESTER Ugebrevet A4 udkommer 44 mandage om året. TELEFON (mellem kl. 9 og 16) FACEBOOK Bliv ven med A4 ADRESSE Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S Siden Ugebrevet A4 gik i luften 8. april 2002, har A4's artikler og analyser sat dagsorden og fingeraftryk på den politiske debat om velfærd og arbejdsmarked. Ugebrevet A4 er et af Danmarks mest dagsordensættende medier. MAIL Redaktionen Om et emne NYHEDSMAIL Tilmeld dig gratis nyhedsmail RSS Ugens webfeeds TELEFON Indlæg til kalender WEB Indlæg til debat GÅ TIL MOBIL VERSION.

UGEBREVET A4. Hård kritik af jobplan. ikke rokkes

UGEBREVET A4. Hård kritik af jobplan. ikke rokkes UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier 04 28 I 01 I 2008 Hård kritik af jobplan KALORIEFATTIG Der skal meget mere til, hvis problemerne med mangel på arbejdskraft skal løses, lyder kritikken

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Hvor bliver pengene af?

Hvor bliver pengene af? Hvor bliver pengene af? Selv om regeringen siden 2001 har brugt 47 mia kr. mere i offentligt forbrug i faste priser, siger over halvdelen af danskerne, at den offentlige service er blevet dårligere. Er

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr.

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr. Nr. 4 aprilmaj 2013 17. årg. Christiansborg Slotsplads 11. april 2013. Foto Danmarks Lærerforening. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Afindustrialisering af Danmark Generation 2000+

Læs mere

INGEN PENGE INGEN TÆNDER

INGEN PENGE INGEN TÆNDER 02 28. januar 2010 INGEN PENGE INGEN TÆNDER BESPARELSER I RANDERS PÅ KANT MED LOVEN 4 MILLIONER TIL FOREBYGGELSE SOCIALRÅDGIVERE KAN SØGE FONDSPENGE 10 FIK ARBEJDS- GLÆDEN IGEN LUKKEUGER I KOMMUNEN ER

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

FAR NAR ER I FÆNGSEL FÆRRE FEJL I BØRNESAGER STADIG TIDSPRES I KOMMUNERNE 8 VI SKABER OGSÅ VÆKST SOCIALRÅDGIVERNE I NY AVISKAMPAGNE 18

FAR NAR ER I FÆNGSEL FÆRRE FEJL I BØRNESAGER STADIG TIDSPRES I KOMMUNERNE 8 VI SKABER OGSÅ VÆKST SOCIALRÅDGIVERNE I NY AVISKAMPAGNE 18 08 12. maj 2011 O FAR NAR ER I FÆNGSEL FÆRRE FEJL I BØRNESAGER STADIG TIDSPRES I KOMMUNERNE 8 VI SKABER OGSÅ VÆKST SOCIALRÅDGIVERNE I NY AVISKAMPAGNE 18 INTERNATIONALT TRÆF 700 SOCIALRÅDGIVERE I BRUXELLES

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Vi vil gerne have det, som vi kalder et flaskehals-barometer. Page 1 of 7

Vi vil gerne have det, som vi kalder et flaskehals-barometer. Page 1 of 7 INTERVIEW Henrik Sass Larsen: Vi må gøre op med det frie uddannelsesvalg Af Allan Christensen @journallan Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 3. juni 2015, 05:00 Del: Det er nødvendigt med en benhård

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere