Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.ugebreveta4.dk/da/2011/201108/artikler/boernene_er_ved_at_overtage_..."

Transkript

1 Side 1 af 5 GRAFIK 3 Velfærd Politik Arbejdsmarked Værdier NY BRUGER LOG IND Søgeord Se OM A4 KONTAKT ARKIV EMNEOVERSIGT UNDERSØGELSER / FAKTA FØLG A4 PÅ FACEBOOK A4-MAIL FÅ A4 HVER MANDAG RSS DENNE UGE NR PRINT SEND DEL PÅ FACEBOOK DEL PÅ TWITTER KOMMENTARER 0 VELFÆRD AF ALLAN LARSEN NR Børnene er ved at overtage børnehaverne GRAFIK TEKST LÆS OP EMNEORD BØRNEPASNING DAGINSTITUTIONER Der sker en foruroligende udsultning af danske daginstitutioner, viser ny analyse af normeringen de seneste 25 år. I 1986 passede en ansat i en børnehave godt syv børn i gennemsnit i 2011 er tallet vokset med over 50 procent til knap 12 børn. Eksperter og fagforening kalder udviklingen»dramatisk«og advarer om, at resultatet vil blive fortsatte dårlige PISAundersøgelser for folkeskolen. RELATEREDE ARTIKLER Kommuner erstatter lukkedage med lukkeuger Jeg er blevet kontordame i min egen institution. Alt det, der gjorde, at jeg følte, jeg gjorde en forskel, er rykket ud på sidelinjen Den fede børnehave ligger i velhaverkvarteret Daginstitutioner er forsvundet fra radaren Når pædagoger forsøger at bryde den sociale arv Slinger i institutioners indsats over for udsatte børn Velfærdsjob taber prestige Frit valg af børnepasning er en illusion Oppositionen sætter fokus på børn Gode daginstitutioner udjævner sociale skel BØRNELIV Selv om det ofte hævdes, at den offentlige sektor i Danmark aldrig har været større, bliver børnene i landets børnehaver og vuggestuer i stigende grad stuvet sammen om færre og færre voksne. Siden 1986 er pædagoger og medhjælpere i danske børneinstitutioner groft sagt blevet belønnet med flere og flere børn i det daglige. For 25 år siden var der en voksen per 7,5 børnehavebørn. I år når tallet næsten op på 11,6 børn per voksen. I vuggestuerne, hvor de yngste af børnene ofte hverken kan gå eller tale, er tendensen den samme: Fire børn skulle en pædagog eller medhjælper passe for 25 år siden. I dag har hver medarbejder i gennemsnit ansvaret for mere end seks vuggestuebørn. Den dystre udvikling afdækkes i et nyt notat af analysefirmaet Bureau 2000, som har specialiseret sig i undersøgelser af daginstitutionsområdet. Analysen, som er udarbejdet for fagforbundet FOA og Ugebrevet A4, slår fast, at mens ansatte i vuggestuer og børnehaver i 1986 brugte to tredjedele af deres arbejdstid på direkte at være sammen med de børn, som medarbejderne får deres løn for at passe, så er det i dag halvdelen af arbejdstiden. Ifølge professor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet Charlotte Ringsmose er udviklingen»dramatisk«. Og hun slår en lige streg fra Danmarks dårlige PISAresultater i folkeskolen til en daginstitutionssektor, som bliver mere og mere presset.»det her er forfærdeligt. Vi har brug for et kulturskifte. Jeg opfatter daginstitutioner som en del af en læringsproces mellem daginstitution og skole, og børnene kan ikke lære det af hinanden, som de har brug for for at kunne klare skolen på en relevant måde,«siger hun og udpeger de ressourcesvage børn, der udgør op til 20 procent af en børneårgang, som klokkeklare tabere på lang sigt.»de børn, som er fra ressourcesvage familier, har vi meget, vi kan gøre for i de tidlige år og hvis du skærer ned på pædagogstanden... Altså, der er alt for mange børn samlet på alt for lidt plads med alt for få voksne. Og der er alt for meget larm,«siger hun.

2 Side 2 af 5 Seniorkonsulent i Bureau 2000 Niels Glavind, der står bag undersøgelsen, har beregnet, at pædagogerne samlet set bruger 36 procent mindre tid sammen med børnene i dag set i forhold til Det tal dækker både over, at der i dag er blevet flere børn per pædagog, og at de ansatte bruger en større del af deres tid på andre ting end børnepasning, som i de forgangne år er pålagt institutioner og ansatte.»tidligere var pædagoger lønnet direkte af kommunen, men i dag er en institutions budget for eksempel afgjort af antallet af indskrevne børn, og institutionen skal selv sidde og forhandle ny løn med de enkelte ansatte. Samtidig kræver kommunerne mere dokumentation for sygefravær og fremmøde og alt muligt andet. Det er en hel masse administrative opgaver, som efter min mening ikke giver mere kvalitet i børnepasningen,«siger Niels Glavind. For to år siden blev Ringsted Kommune i Berlingske udpeget til at have landets værste normering. Her skulle en voksen tage sig af 12 børn. Anette Demuth, der i 10 år har været leder af institutionen Vigersted Børnehus i Ringsted, genkender stadig billedet af en mere presset hverdag. Og selv om Anette Demuth også ser en gevinst i, at hendes personale i dag uddanner sig til at håndtere eksempelvis nye sprogkrav, drænes institutionerne langsomt for kræfter, og Anette Demuth og personalet prøver konstant at friholde kerneydelsen den daglige pasning af børnene for nedskæringer. Derfor blev børnehavens koloni først afløst af en overnatning i institutionen. Den er nu også skåret væk. På samme måde kommer ikke alle pædagoger til forældresammenkomster i institutionen, ligesom personalet økonomiserer med kræfterne til forældremøderne. 1. januar i år vedtog Ringsted Kommune, at vuggestuebørn i en alder af 2 år og 10 måneder skal begynde i børnehaven, hvor aldersgrænsen tidligere var tre år en trend som er udbredt i landets kommuner som sparemanøvre, fordi vuggestuepladser er dyrere end børnehavepladser. At få flere helt små børn i institutionen er også med til at trække på de i forvejen sparsomme ressourcer i Anette Demuths børnehave. Men det, der for alvor kan vælte læsset, er dog sygdom.»vi er fastansatte, og hvis der så er fire, der er syge, er vi på den,«siger Anette Demuth, som har cirka 70 børn i institutionen. Løsningen er at etablere større grupper af børn, som færre voksne passer. Det er ikke til børnenes bedste, erkender Anette Demuth, for konkret betyder det, at hvor der tidligere var en, der satte en leg i gang, kan pædagogerne i visse sammenhænge være nødt til kun at tørre snotnæser og yde den allermest akutte trøst. Tendensen har især konsekvenser for de svageste børn, påpeger hun:»børn med specifikke behov sprogligt eller adfærdsmæssigt får ikke udviklingsmæssigt det, de har behov for. Det er svært at give inden for de rammer, vi har. De ansatte bliver så også frustrerede over, at de ikke kan give børnene det, de har behov for.«årsagen til, at der hele tiden skal klippes en hæl og hugges en tå, er enkel:»det er jo i kraft af de krav, der kommer fra regering og kommuner. Det slår da igennem,«siger Anette Demuth. God investering For to år siden undersøgte forskere på SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, hvad gode børnehaver gør ved børn. Flere hundrede internationale forskningsprojekter blev gennemgået, og ifølge seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, der var med til at gennemføre undersøgelsen, er der en klar tendens til, at børn med belastede opvækstvilkår får bedre uddannelsesresultater senere i skolen, hvis de har gået i en god børnehave. Flere får en uddannelse, færre bliver arbejdsløse, og færre bliver kriminelle, sammenlignet med jævnaldrende, der også har haft en belastet opvækst men enten ikke har gået i institution eller har gået i en dårlig institution.»børns sociale udvikling hæmmes, når der er for få voksne, de kan tale med. Det resulterer i, at de voksne mest er ordregivende og kontrollerende. Men personalet skal også være lydhørt over for børnene, og det er der ikke plads til, hvis der er alt for få personaler. Så ændrer det miljøet i børnehaven. De internationale undersøgelser viser klart, at det har betydning, hvor mange pædagoger der er,«siger Mogens Nygaard Christoffersen. Ifølge professor i pædagogik Charlotte Ringsmose bør en voksen i en børnehave højst have ansvar for fire-fem børn. I en vuggestue bør tallet højst være to-tre børn per voksen. Hun betegner normeringer helt op til 12 børn som»en katastrofe«.

3 Side 3 af 5»Det udløser jo også en overvågningspædagogik hos pædagogerne, brandslukning, når man er nødt til at samle større og større grupper af børn. Man løser konflikter ved at slukke brande, men det er ikke en hensigtsmæssig måde,«siger hun. Også fagforbundet FOA er bekymret over udviklingen. Ifølge pædagogisk formand Jakob Sølvhøj lyser advarselslamperne allerede:»når børnene bliver passet af færre voksne, går det ud over omsorgen. En af konsekvenserne er også det, lærerne registrerer, når de siger, at børnene ikke er undervisningsparate i 1. klasse. Der er ingen tvivl om, at det har nogle langtidsvirkninger for børnene. Og for personalet, der bliver ramt af stress og langtidssygemeldinger.«foa har derfor i flere omgange foreslået en national minimumsgrænse på seks børn per voksen i en børnehave og tre børn per voksen i en vuggestue. Tanken er, at det skal sikre en vis minimumsstandard i institutionerne, som kommunerne ikke kan snyde med. Meget tyder faktisk på, at der kan være dårlig økonomi i at forringe pædagogernes arbejdsforhold. En undersøgelse fra Anvendt Kommunal Forskning (AKF) sidste år anslog, at hvis normeringen i en daginstitution ændres med én altså et ekstra barn per voksen øger det risikoen for et sygefravær på mere end 14 dage blandt de ansatte med fire procent. Tilsvarende må en kommune forvente en stigning i det korte sygefravær på 16 timer årligt.»der er tendens til, at folk får et højere sygefravær, hvis man ændrer normeringerne. På samme måde er der en tendens til, at folk søger nyt job enten i en anden kommune eller helt forlader daginstitutionsområdet. Så der er nogle sammenhænge mellem normeringerne og den måde, folk reagerer på på arbejdsmarkedet,«siger Mette Gørtz, der var medforfatter på undersøgelsen og i dag er centerleder og forsker på SFI. Desuden vurderes det, at en femtedel af de besparelser, en kommune opnår ved at ændre normeringen i institutionerne, bliver ædt op af ekstra udgifter til sygedagpenge, vikardækning for og en stigning i førtidspensioner.»så man får ikke den fulde gevinst ved at spare på normeringerne. Desuden har vi ikke indregnet andre afledte effekter. Hvis sygefraværet er højere i en institution, kan det medføre flere lukkedage, det bliver sværere at få hverdagen til at hænge sammen, og der er brug for mere vikardækning. Det koster også penge, ligesom forældre kan blive nødt til at holde flere fridage, hvilket kan ramme samfundsøkonomien,«siger Mette Gørtz. Vi har et lyst sind Leder i daginstitutionen Vigersted Børnehus i Ringsted Anette Demuth erkender, at der venter besparelser på de offentlige budgetter i de kommende år. Derfor må man se positivt på situationen i stedet for gå i baglås.»for et par år siden var her meget kontrol, men i dag er det bedre. Der er noget med læreplaner, børnemiljøvurderinger, og der er undersøgelser, men der siger man både som leder og medarbejder: Hvordan kan vi få det implementeret i hverdagen hvordan kan vi få det bedste ud af det? Vi skal hvert år bruge energi på at tilpasse os de omstruktureringer, der bliver budt os udefra. Vi skal dog også lære ikke at sige ja til det hele. Vi skal sige fra,«siger hun. I landets kommuner, der er ansvarlige for daginstitutionerne, æder man dog ikke hovedpræmissen om, at normeringerne er forringet over de seneste 25 år. Godt nok oplyser Kommunernes Landsforening (KL), at der i kommunernes budgetter siden 2008 er budgetteret med en milliard kroner færre til daginstitutioner. Men KL har ikke umiddelbart kendskab til normeringstallene i 70 erne og 80 erne. Formanden for KL s børne- og kulturudvalg, Jane Findahl (SF), peger dog på, at KL s seneste opgørelse, baseret på tal fra Danmarks Statistik, viser en halvt så grel normering som Bureau 2000 s analyse: Næsten tre børn per voksen i vuggestuer, og næsten seks børn per voksen i landets børnehaver. Alligevel erkender Jane Findahl, at kommunerne i dag samler flere og flere administrative opgaver i enheder på tværs af institutioner eller trækker administration tilbage til forvaltningerne, fordi personalet i institutionerne tilsyneladende har brugt for meget tid på alt andet end børnene.»men det er også vigtigt at påpege, at der er sket en kolossal udvikling inden for det her område over årene. Man har i dag erkendt, at børn lærer, fra de bliver født, og derfor er det rigtig vigtigt, at man i institutionerne har de læringsmiljøer, som er optimale for børnene. Og det har kommunerne fuld fokus på,«siger Jane Findahl. AF ALLAN LARSEN, ILLUSTRATION FLEMMING DUPONT

4 Side 4 af 5 KOMMENTARER Man skal være oprettet som bruger for at skrive kommentarer på ugebreveta4.dk. Som bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m. GOD TONE I DEBATTEN. LÆS REGLERNE HER NY BRUGER l LOG IND Ingen kommentarer DENNE UGE NR Børnene er ved at overtage børnehaverne Europæerne føder børn igen VELFÆRD Efter årtier med faldende VELFÆRD Der sker en foruroligende udsultning af danske daginstitutioner, viser ny analyse af normeringen de fødselstal viser nye opgørelser fra Eurostat, at fertiliteten i næsten alle dele af Europa er på vej op. I mange lande seneste 25 år. I 1986 passede en ansat i en gives der kontante bonuser til børnehave godt syv børn i gennemsnit i 2011 er tallet vokset med over 50 procent børnefamilierne. Men herhjemme bekæmper regeringen fertiliteten, mener Industrien forudser massiv til knap 12 børn. Eksperter og fagforening dansk forsker. MORTEN RUNGE udflytning af vidensjob kalder udviklingen»dramatisk«og JOURNALIST PÅ DR'S P1 ERHVERV Vidensjobbene følger efter advarer om, at resultatet vil blive fortsatte Hvad er der galt i at hyre en billig produktionsjobbene ud af landet. Det dårlige PISA-undersøgelser for polak? Det vaklende videnssamfund forventer et stort flertal af danske folkeskolen. At hyre en drønbillig, polsk virksomhedsledere i en ny A4- Erhvervslivets forventning om, at maler til 100 kroner i timen er fuldt ud undersøgelse. Vi kommer således til at vidensjob vil fosse ud af Danmark, lovligt. Alligevel ender journalist Morten vinke farvel til noget af det trækker tæppet væk under os. Eneste Ny pensionsskat kan løse Runge med at føle sig»taget moralsk med videnssamfund, som Danmark skulle leve positive er, at vi nu har den præcise gældskrisen bukserne nede«, da han skal have malet af. Erhvervsliv og politikere er nødt til at diagnose på landets udfordring. sin stue. A4 har mødt manden bag et skifte gear. Staten har milliarder af kroner radioprogram, der handler om at presse LÆS MERE til gode i pensionskasserne. Rykkes KOMMENTARER (0) andre mennesker i løn og udforsker beskatningen af pensionsindbetalinger grænselandet mellem lov og moral. frem, har Danmark løst sine gældsproblemer. Det vil nemlig flytte en stor pose penge til den danske statskasse fra et tidspunkt med højvande til et tidspunkt med lavvande. Økonomer mener, der skal ses nærmere på ideen. Politisk er der dog ikke opbakning. Fri bar og fritsvævende medlemsskarer Socialdemokraterne har længe været det suverænt største parti i meningsmålingerne. Men moderpartiets ungdomsorganisation DSU er netop Svensk økonomisk succes kan ikke kopieres blevet overhalet af Venstres Ungdom og har ifølge medierne nu kun landets tredjestørste ungdomsorganisation målt Mens Sveriges økonomi er i på de seneste medlemstal. Den udlægning kraftig vækst, har Danmark svært ved at skriver DSU-formanden, Peter komme ovenpå efter krisen. Borgerlige, Hummelgaard Thomsen, dog ikke lige danske politikere mener, at vi kan følge i under på. de svenske fodspor ved at plagiere de massive svenske skattelettelser. Men det kan være fatalt, for der er mange andre forklaringer på den svenske succes, mener eksperter. SENESTE A4 NR NR NR NR Ledige skal arbejde gratis for at få job Borgerlig ballade sender vælgere på flugt Vælgere afskyr politikerpjæk Indvandrerkvinder drømmer om arbejde Blå blok er mest til mænd Flere danskere er på deltid

5 Side 5 af 5 Politisk flertal vil kulegrave finanskrise Kommuner straffer ledige som aldrig før Sanktioner kan være meningsløse Ringe gevinst ved virksomhedspraktik Nyt udspil sætter Danmark på EU s sidelinje Løntilskudscirkus truer arbejdsmarkedet Ny arbejdsånd kan løfte offentlig sektor Fyrer sit fagforbund i protest Brian M. sylter undersøgelse af bankkrak UDLAND Pensionskunder støtter Mubaraks ven FAGBEVÆGELSE Kamp til stregen om nye medlemmer UDLAND Egyptens økonomi kommer stærkt igen ARBEJDSMILJØ Livsfarligt arbejdsmiljø hos udenlandske byggefirmaer Indvandrere syge i længere tid end danskere Slapsvanse er der ikke brug for Danmark kan tjene penge på velfærd Der er alligevel liv efter efterlønnen ARBEJDSMARKED SF varsler ny kurs over for ledige INTEGRATION Tørklæder afskærer indvandrerkvinder fra job INTEGRATION Nej til tørklæde ja til næsering EU strides om indvandring på 12. år Regeringen vrager et ud af tre forslag til enklere regler Efterlønnens alternativer Slip de arbejdsløse fri Konservative hylder solidaritet Kommunernes renteudgifter eksploderer VELFÆRD Bopæl afgør retten til ny seniorpension Partierne vil bruge 100 millioner på valgkamp Politikere vil have indvandrerkvinder i job ERHVERV Pensionsformuer skal opdrage firmaer med flosset etik Slyngler, svineaffære og en masse klynk Britisk fagbevægelse mobiliserer massivt Kønskvoter giver Søren Pind myrekryb UDGIVES AF OM A4 KONTAKT TJENESTER Ugebrevet A4 udkommer 44 mandage om året. TELEFON (mellem kl. 9 og 16) FACEBOOK Bliv ven med A4 ADRESSE Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S Siden Ugebrevet A4 gik i luften 8. april 2002, har A4's artikler og analyser sat dagsorden og fingeraftryk på den politiske debat om velfærd og arbejdsmarked. Ugebrevet A4 er et af Danmarks mest dagsordensættende medier. MAIL Redaktionen Om et emne NYHEDSMAIL Tilmeld dig gratis nyhedsmail RSS Ugens webfeeds TELEFON Indlæg til kalender WEB Indlæg til debat GÅ TIL MOBIL VERSION.

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Om kvalitetsskredet i vore daginstitutioner og børns udvikling i en presset institution. FOLA konference Marts 2011 Per Schultz Jørgensen

Om kvalitetsskredet i vore daginstitutioner og børns udvikling i en presset institution. FOLA konference Marts 2011 Per Schultz Jørgensen Om kvalitetsskredet i vore daginstitutioner og børns udvikling i en presset institution FOLA konference Marts 2011 Per Schultz Jørgensen Problemet Vi har skabt en livsform, der balancerer med børns velfærd

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande.

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande. FØRSTEPLADS Vi har de bedste job i Europa Af Cecilie Agertoft Vi har de bedste job i Europa - UgebrevetA4.dk Fredag den 19. januar 2018 Danskerne kan glæde sig over at være de europæere, der i gennemsnit

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Læs omtale og sammenfatning af rapporten

Læs omtale og sammenfatning af rapporten Læs omtale og sammenfatning af rapporten Gode børnehaver giver børn bedre karakterer i 9. klasse En undersøgelse blandt 30.000 danske børn dokumenterer, at elever, som har gået i børnehaver med veluddannet

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Børnehavens betydning for børns udvikling

Børnehavens betydning for børns udvikling Børnehavens betydning for børns udvikling Alva Albæk Nielsen, M.Sc. Sociologi Videnskabelig assistent SFI- Det Nationale Forskningscenter for velfærd Min tilgang til emnet Medforfatter på rapporten: Børnehavens

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

OK? Privat børnepasning presser pædagogløn Af Freja Wedenborg Mandag den 18. april 2016, 05:00

OK? Privat børnepasning presser pædagogløn Af Freja Wedenborg Mandag den 18. april 2016, 05:00 OK? Privat børnepasning presser pædagogløn Af Freja Wedenborg Mandag den 18. april 2016, 05:00 Del: Stadig flere pædagoger og pædagogmedhjælpere arbejder uden overenskomst i private daginstitutioner med

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Partiernes krise er aflyst!

Partiernes krise er aflyst! De politiske partiers rolle i politisk dagsordensfastsættelse Christoffer Green-Pedersen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.agendasetting.dk Dagsorden 1) Partiernes krise hvad består den

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Forandringnu Demonstration29. marts 2012

Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forleden kastede jeg mig spontant ud i et regulært tigerspring tværs gennem stuen derhjemme. Jeg forsøgte at nå frem til fjernbetjeningen, inden TV- programmet

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland, har for tredje år i træk lavet en spørgeskemaundersøgelse

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland, har for tredje år i træk lavet en spørgeskemaundersøgelse Kære politiker. Her har du nogle beretninger om pædagogernes og børnenes virkelighed i Randers Kommune. Med dette skrift ønsker vi at sætte fokus på de rammer og vilkår, man her har besluttet for børn,

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet.

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet. SMÅBØRNSALLIANCEN De små børns læring og livsduelighed i Danmark Formålet med dette overbliksnotat er at sikre et fælles vidensgrundlag for drøftelserne i Småbørnsalliancen. Notatet giver således en introduktion

Læs mere

Side 1 af 5 Enhedslisten Gentofte

Side 1 af 5 Enhedslisten Gentofte Side 1 af 5 Enhedslistens Budget tale 2016 Først vil Enhedslisten takke Kasper Tange Jørgensen fra Økonomiafdelingen som igen i år har været en uvurderlig hjælp i udfærdigelsen af Enhedslistens ÆF til

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00

GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00 Sektioner Søg Menu GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00 Del: Budskabet i Socialdemokraternes integrationskampagne er et

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Antallet af tilladelser til chauffører fra ikke-eu-lande er steget med hele 60 procent siden Det år blev der givet tilladelser.

Antallet af tilladelser til chauffører fra ikke-eu-lande er steget med hele 60 procent siden Det år blev der givet tilladelser. RÆS MOD BUNDEN Chauffører fra fattige lande strømmer hertil Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 13. november 2017 Markant flere chauffører fra lande som Filippinerne og Usbekistan får lov

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn?

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? - Ny viden om udsatte børn og unge Alva Albæk Nielsen, Forskningsassistent Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) Dagsorden Introduktion til emnet Diskussion

Læs mere

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik?

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? Policy briefing Rasmus Willig Ph.d., lektor og formand for Dansk Sociologforening Roskilde Universitet Der spares historisk på vuggestuer og børnehaver.

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017 S M PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 29. september 2017 Arbejdsgiverne søger efter pædagoger, lærere, sygeplejersker, håndværkere

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere