Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14"

Transkript

1 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være sandt side 14

2 INDHOLD leder Juni 2011 O rie aer Tem ø sm g L e rin D te in N sv Forsikring Nr. 4 - Juni 2011 D e Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Der var fysisk aktivitet samt masser smil og dialog på workshoppen om psykisk arbejdsmiljø på DFL Orienteringsmøde Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være sandt side 14 Temasider: Orienteringsmøde 2011 God stemning og nyttig information 4 Workshopper: Så skulle der arbejdes 6 Temasider: Høj moral er en nødvendighed DFL Orienteringsmøde 2011 Orienteringsmødet er en vigtig del af DFL s nærdemokrati og afholdes de år, hvor der ikke er landsmøde. Landsformanden aflagde beretning og eftermiddagen gik med nyttige workshopper. Side 4-7 I SOS International Investigation efterforsker man de mest utrolige svindelnumre, hvad enten det er falske operationer eller fusk med guldkøb. Side Nr Er dobbeltmoral dobbelt så godt? 12 Svindel i udlandet husk kvittering, når du køber guld i Irak 14 Øvrige artikler Kort nyt Nærhed er et centralt begreb i DFL. Det er din nærhed til din tillidsrepræsentant og til din lokale personaleforening. Men det er bestemt også nærheden til formandskab og sekretariat. I DFL lægger vi stor vægt på, at du som medlem også føler nærhed til foreningens beslutningsprocesser. Vi vil have åbenhed og en høj grad af medlemsdeltagelse ved vigtige beslutninger ikke mindst omkring krav til overenskomsterne. Her er virkelig tale om nærdemokrati, for som medlem kan du give dit besyv med, både i spørgeskemaundersøgelser men også over for den lokale personaleforening, som kan bringe dine tanker og ideer videre til hovedbestyrelsen. Overenskomstspørgeskemaet er en god lejlighed til at komme med ideer og forslag og jeg kan garantere for, at de alle bliver læst og vurderet. Det er heller ikke sjældent, at jeg som landsformand får en med tanker og forslag til såvel DFL s arbejde som til overenskomsten. Dem er jeg glad for og prøver altid at besvare hurtigt. I midten af maj holdt vi orienteringsmøde og også det er en del af nærheden. Her er vi 120 repræsentanter for DFL samlet ansigt-til-ansigt og her giver personlig kontakt og networking et væld af information om, hvad der sker lokalt i personaleforeningerne og hvad medlemmernes holdninger er. Orienteringsmødet er tid for status på et års arbejde i DFL og en accept af, at vi arbejder i den rigtige retning. I år havde orienteringsmødet særlig fokus på overenskomsten i 2012 og der kom mange værdifulde input til arbejdet. Erfaringerne fra overenskomster i den private sektor er, at overenskomstforhandlingerne bliver udfordrende og at den økonomiske ramme er begrænset. Dette vil jeg glæde mig til at fortælle om på landsmødet i 2012, hvor overenskomsten er faldet på plads forhåbentlig efter en positiv dialog. Med venlig hilsen Mette Bergmann, Landsformand for DFL Infosider Når det lyder for godt til at være sandt Forsikring 10 Nye ferielejligheder i Provence og Berlin 16 Skal forsikringsmedarbejdere have højere moral end andre? Hvad gør selskaberne for at bremse forsikringssvindel? Side I hælene på forsikringssvindlerne F&P s årsmøde: Vejret spænder ben for indtjeningen Fokus på forsikringssvindel 8 Nærhed Medlemsrabataftaler 18 DFL Ungdom: Le Mans i gokart 18 FTF-formand i europæisk ledelse 19 Nyt fra personaleforeningerne Krydsord og sudoku De unge får digitale tømmermænd Bagsiden Udgivet af: Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Faglig organisation for ansatte i forsikringssektoren. Produktion: Horisont Gruppen a/s. Tilsluttet: Danske Specialmedier. Bladet udsendes gratis til landsforeningens medlemmer. Forsikring udkommer 8 gange om året. Oplag: ISSN Sekretariat: Applebys Plads 7, 1411 København K Telefon: , Telefax: Telefontid: Mandag - torsdag kl og fredag kl Landsformand: Mette Bergmann, telefon , Næstformand: Lone Clausen, telefon , Sekretariatschef: Søren Thorsen Redaktionen består af følgende medlemmer: Lars H. Knudsen ansvarshavende redaktør. Gitte Moesgaard Jensen redaktionsassistent Lone Clausen næstformand for DFL. Emmelli Horn bestyrelsesmedlem i Gjensidige Trine Zappe næstformand i personaleforeningen Topdanmark og HB-medlem. Suzanne Foverskov næstformand i personaleforeningen i Tryg og HB-medlem. Rune Sixtus Bruhn bestyrelsesmedlem i SOS og formand i DFL-U. Skriv til redaktionen: Redaktionen af Forsikring nr er afsluttet den 27. maj 2011 Vi vil mere 3

3 Tema orienteringsmøde orienteringsmøde Tema DFL Orienteringsmøde 2011: God stemning og nyttig information DFL holder orienteringsmøde hvert andet år, og på årets møde var der lagt op til at deltagerne skulle meget mere end blot lytte. En stor del af dagen gik med aktiv deltagelse på workshopper om aktuelle emner. Alle rejser sig op og laver high-five, klappekage og andre fysiske øvelser, som giver masser af smil, sjov og kommentarer fra deltagerne. Vi er til en aktiv workshop om psykisk arbejdsmiljø med Sanina Kürstein, som var en af fire workshopper under årets Orienteringsmøde 2011 i DFL. Orienteringsmøderne afholdes hvert andet år, når der ikke er landsmøde i DFL. Formålet er at give en status på arbejdet i DFL for en bred kreds. Samtidig blev der denne gang afholdt et kort ekstraordinært landsmøde, da en beslutning om at ændre retningslinjerne for DFL s konfliktfond skulle tages. Og det kan kun et landsmøde. DFL s orienteringsmøder har til formål at give en midtvejsstatus på arbejdet i foreningen mellem de væsentlig mere formelle landsmøder, hvor der også er valg, nedsættelse af udvalg og meget mere. Samtidig var Orienteringsmøde 2011 ramme om de fire workshopper som landsformand Mette Bergmann understregede, at det skal hedde ifølge dansk retskrivning hvor deltagerne kunne høre om overenskomstsituationen 2012, forhandling for kvinder, pension og psykisk arbejdsmiljø. Beretning med videoindslag Orienteringsmøde 2011 blev indledt med Mette Bergmanns beretning, der ikke blot bød på billeder, men også videoindslag. Første video var med Mohammed El-Subaihi, ung tillidsrepræsentant hos Codan, som med stor entusiasme fortalte om sit arbejde med medlemshvervning. Mette Bergmann glædede sig over, at DFL fortsat kan øge sit medlemstal, men lovede samtidig en øget indsats på området. De unge vil gerne De unge vil gerne fagforeningen, viser en ungdomsundersøgelse, foretaget af FTF. Mette Bergmann kunne vise tallene for de af DFL s unge medlemmer, som havde medvirket i undersøgelsen, og de viste, at de unge er medlem, fordi DFL forhandler deres løn og for at kunne få hjælp og støtte. Derfor er de unge medlem af DFL (de måtte sætte flere krydser) DFL forhandler deres løn 58 % Få personlig hjælp og rådgivning 48 % Giver tryghed 47 % Af principielle årsager det bør man være 36 % Konklusionen på ungdomsundersøgelsen er, at de unge er solidariske og vægter fællesskabet på arbejdsmarkedet højt. Dermed kan vi aflive myten om, at de er egoistiske og ikke vil fagforening. Anstændig tilbagetrækning Den politiske situation i Danmark har gennem længere tid været præget af uro og usikkerhed. Blå og rød blok har fremlagt forskellige løsning på Danmarks økonomiske situation, og set med DFL-briller er ingen af forslagene særlig attraktive. Uanset hvem der sidder i regeringen i fremtiden, så understregede Mette Bergmann, at en tilbagetrækningsreform skal fundres bredt hos arbejdsmarkedets parter og indeholde løft i den generelle uddannelsesindsats, initiativer til forbedret arbejdsmiljø samt en smidiggørelse af blandt andet reglerne om førtidspension og fleksjob. Mennesker, der står ved afslutningen af et langt arbejdsliv, skal tilbydes en anstændig mulighed for tilbagetrækning. Et dejligt lyspunkt Selv om vi er gået fra finanskrise til lavkonjunktur er der heldigvis også lyspunkter, kunne Mette Bergmann fortælle. Efter nogle år med faldende elevoptag i branchen, nu er sket en stigning. Og en ganske pæn stigning fra de 87 nye forsikringselever i 2010 til nu ca. 115 nye elever i år. Jeg vil vælge at tolke det som optimisme i selskaberne, hvor de ønsker at have nye friske kræfter klar, når der snart kommer mere gang i tingene. Værn om arbejdsmiljøet Når samfundets hjul kører langsommere, så får selskaberne en udfordring med at nå deres mål. Desværre fører dette ofte til personalereduktioner og stigende krav til effektivitet. I sidste ende lander sorteper hos medarbejderne, og det har blandt andet givet Danmark en trist verdensrekord i stressrelaterede sygdomme. Problemerne starter ofte med dårligt psykisk arbejdsmiljø, og selv om arbejdsmiljøet er ledelsens ansvar, så er det vores ansvar at medvirke til, at det er det rigtige og tilstrækkelige, der gøres. For det at være ansat i forsikring skal være en god oplevelse, understregede Mette Bergmann. Som ansat skal man føle sig værdsat og behandles med respekt og værdighed det er både i vores og arbejdsgiverens interesse. Hilsen fra Steen A Nu kom en kort video, hvor Steen A. Rasmussen, direktør for Finanssektorens Arbejdsgiverforening, havde to klare budskaber til DFL: Dels at der bliver øget fokus på digitalisering og selvbetjening i forsikringsbranchen, og at det stiller krav om nye kompetencer, og dels at DFL i overenskomsten fra 2008 opnåede så store lønstigninger at Steen A mente, at der stadig var noget at tære på: Vi har været igennem syv fede år og har nu taget hul på syv magre år mente han. Beretningen blev rigtig godt modtaget og flere deltagere gik på talerstolen, hvor der vankede både kommentarer og ros. Rapport fra udvalgene Efter beretningen gav næstformand Lone Clausen en introduktion til DFL s politikker og indsatsområder, hvorefter repræsentanter for en række udvalg og faggrupper gik på talerstolen for at give en status på arbejdet: Lars Christoffersen fra medlemsudvalget fortalte om medlemshvervning, Dorte Runing gav status på arbejdsmiljø aktiviteter, Christian Sletten orienterede om tillidsrepræsentantudvikling Jette Christensen fortalte om de regionale netværk og Rune Sixtus Bruhn fortalte om ungdomsnetværkets mange aktiviteter. Tekst og foto: Lars H. Knudsen Foto: Kurt Andreasen og Lars H. Knudsen Man kan læse landsformand Mette Bergmanns beretning i sin fulde længde på DFL s hjemmeside. 4 Forsikring Nr

4 Tema orienteringsmøde orienteringsmøde Tema Så skulle der arbejdes Hver deltager på Orienteringsmøde 2011 skulle på forhånd have meldt sig til to workshops, hvor de kunne vælge mellem, Når kvinder forhandler med Malene Rix, OK2012 Hvad kan vi forvente? med Klaus Matthiesen, forhandlingschef i FTF, Pension gennemsigtighed i pensionsordningerne med underdirektør Anne Seiersen fra Forsikring og Pension, og endelig Psykisk arbejdsmiljø med Sanina Kürstein fra Sensio. Forhandling for kvinder Hun er forfatter til en bog om kvinder og forhandling og har tidligere holdt foredrag om forhandling for DFL s tillidsrepræsentanter. Navnet er Malene Rix og hun slår straks fast, at kvinder er dygtige forhandlere oftest ved de det bare ikke. At få en hverdag til at hænge sammen med job og karriere, familie, fritidsinteresser og venner kræver, at man laver mange og gode aftaler. Derfor har kvinder stor erfaring med forhandling bevidst eller ubevidst. En mand siger i sjov, at en praktisk forhandlingstaktik overfor kvinder er du får ret og jeg får fred. Det finder han ikke meget forståelse for. Malene udrydder lige myten om, at kvinder taler meget i en forhandlingssituation med solid statistik: Mænd bruger ofte mange flere ord, når de forhandler. Men der er forskellige vilkår, når mænd og kvinder træder ind i rummet, for vi er ganske enkelt opdraget helt forskelligt. Når drenge har en konflikt, så får de typisk lov til at håndtere det selv. Men piger i konflikt vil man ofte stoppe og forklare dem, at nu skal I være søde ved hinanden. Piger får ofte at vide, at alle skal være med i legen. Det siger man sjældent til drengene. Det faktum, at piger opdrages til at være sociale og drage omsorg, mens drenge skal være selvstændige og stærke, gør vores udgangspunkt forskelligt. Malene Rix sluttede med at understrege, at den bedste forhandler er konstruktiv, hjælpsom og ambitiøs og så er det egentlig ligegyldigt, om hun er kvinde eller mand. Fokus på pension Underdirektør Anne Seiersen fra Forsikring & Pension præsenterede denne brancheforening og lagde op til en debat med et indlæg om åbenhed og gennemsigtighed i det danske pensionssystem og herunder også om omkostninger ved at administrere pensionerne såvel de direkte som de indirekte. Anne Seiersen gjorde opmærksom på, at pension handler om andet end at blive gammel og kom ind på sammenligninger af pensionsordninger. I den sammenhæng er det en fordel at bruge PensionsInfo.dk som redskab til at få overblik over sine pensionsudbetalinger ved pensionering. Beregninger fra DFL viser, at man som minimum skal afsætte 20 procent af sin løn til pensionsopsparing. Gør man det, så kan man opnå en livsvarig dækning, der giver én 75 procent af slutlønnen, når man går på pension efter 40 erhvervsaktive år. Vidensarbejdspladsens arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådgiver Sanina Kürstein gav på workshoppen om psykisk arbejdsmiljø en pragmatisk vinkel på, hvad psykisk arbejdsmiljø på en vidensarbejdsplads er og hvordan man kan arbejde med det. Psykisk arbejdsmiljø handler ikke om dig, din psyke og dit humør. Det handler ikke om løn og ansættelsesvilkår eller hvordan du lever privat, forklarede hun. Det handler om de psykiske og mentale påvirkninger, du bliver mødt med i løbet af arbejdsugen. Saninas påstand er, at psykisk arbejdsmiljø er selve årsagen til, at vi går på arbejde. Det er vigtigt at kunne rumme forskellighed og skelne mellem at have konflikter og at være uenige. Lige så vigtigt er det at have fokus på, hvad det er, som skaber det gode psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Deltagerne på workshoppen fik øvelser i rollen som gaveudpakker, gavegiver og drømmeformidler og Sanina forklarede, hvordan disse roller indgår i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Hendes konklusion er, at psykisk arbejdsmiljø ikke kommer af sig selv. Vi skal selv prøve at vende tankegangen om og undlade at dvæle så meget ved årsagerne til dårligt psykisk arbejdsmiljø, men snarere tænke: hvordan får vi mere af det gode og mere af det, der virker? Hvordan kan vi hjælpe hinanden og lære af hinanden og hvad er det for en hverdag, vi ønsker at have? Vi skal sætte psykisk arbejdsmiljø på dagsorden og huske at lære af det, der går godt. OK2012 Klaus Matthiesen, forhandlingschef i FTF, præsenterede temaerne og resultaterne af forhandlinger på det offentlige og private område for FTF s medlemsorganisationer. Forhandlingerne har været præget af at stå i krisens tegn. På det private område har stort set alle været en tur forbi Forligsinstitutionen, før aftalerne kunne falde på plads. Efterfølgende gav landsformand Mette Bergmann og faglig sekretær Torben Nylén en orientering om DFL s køreplan, spørgeskema og status på de igangværende OK2012 arbejdsgrupper om arbejdstid og kompetence. Konklusionen på eftermiddagen var, at der er mange ydre omstændigheder, der spiller ind, at det ikke bliver nemme forhandlinger og at vi skal tænke kreativt i forhold til ønsker og krav til den kommende overenskomst. 6 Forsikring Nr

5 Tema Tema Høj moral er en nødvendighed Skal medarbejdere i forsikringsbranchen have en højere moral end andre? Og betyder det, at man skal rapportere alt omkring sig, der bare lugter af fusk og svindel uanset om det er i selskabet eller blandt kunderne? Tekst: Lone Clausen, næstformand i DFL Det er rigtig svært at generalisere i spørgsmål om etik og moral for medarbejdere i forsikringsbranchen. Ofte skal det baseres på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, for hvad er rigtig og hvad er forkert? Hvem skal bedømme, om det er rigtig eller forkert og efter hvis normer skal det vurderes? Ét er dog sikkert: at vi arbejder i en branche, hvor der er mange muligheder for at berige sig og dermed også mange fristelser for både kunder og medarbejdere og for ledelsen for den sags skyld. Svindel er uacceptabel Hvis man er tillidsrepræsentant, får man ind imellem viden om forhold, som man ikke kan sidde overhøring. Her har man pligt til at gøre opmærksom på, at noget er galt. Tillidsrepræsentanten skal altid gå foran med det gode eksempel og kan med fordel bruges af de ansatte som whistleblower eller meddeler i systemet, hvis der er forhold, man gerne vil have frem. Dilemmaet for tillidsrepræsentanten er dybest set, at man nødigt vil betragtes som stikker, for i nogle tilfælde kan det være information, som vil få alvorlige konsekvenser for et medlem. Der er dog ingen tvivl om, at ledelsen har en forventning om, at man som tillidsrepræsentant er loyal overfor selskabet i sådanne situationer. Bonus pater tillidsrepræsentant Hvis forventningerne til en forsikringsmedarbejders moral er høje, så er forventningerne til en forsikrings-tillidsrepræsentants moral endnu højere. Så selv om man i hverdagen handler som medarbejder og ikke er i rollen som tillidsrepræsentant, kan man være sikker på at blive betragtet med skarpere øjne. I DFL har vi desværre set eksempler på, at også vore tillidsrepræsentanter har ladet sig friste og det ender aldrig godt. På et eller andet tidspunkt vil svindel blive opdaget og det får næsten altid vidtrækkende konsekvenser - både arbejdsmæssigt og personligt. Så moralen er, at man skal holde sin sti ren og tænke sig om en ekstra gang, hvis man skulle fristes til at fifle med fleksen, låne af kaffekassen, tage en æske kuglepenne med hjem eller på anden måde tilegne dig noget, der ikke retsmæssigt er dit. Ytringsfriheden har trange kår Hvad må man sige og hvad ikke, når man er ansat i et forsikringsselskab? Meget tyder på, at ytringsfriheden bag skrivebordene ikke er i top. DFL har gennem et stykke tid haft fokus på ytringsfriheden i branchen, herunder whistleblowing, som det ofte kaldes. Det handler om, hvad man som forsikringsansat kan tillade sig at sladre om til omverdenen og hvad der skal holdes inden for selskabernes vægge. Svaret er bestemt ikke så ligetil, da der findes forskellige regelsæt i selskaberne. DFL næstformand Lone Clausen er blevet interviewet om ytringsfrihed og whistleblowing til en artikel i Jobindex. Her er konklusionen, at hver anden medarbejder i den private sektor forventer at få problemer, hvis de udtaler sig offentligt om forhold på arbejdspladsen, der er kritisable. Og sådan bør det ikke være, mener Lone Clausen. De ansatte ved ikke nok om, hvad de må og ikke må udtale sig om. Det kan ikke være rigtigt, at ansatte skal straffes for at bruge deres ytringsfrihed i forhold til deres job. Ofte har medarbejderne en så udtalt loyalitet overfor arbejdsgiveren, at de vælger at holde mund med deres kritik, for hvor går grænsen for, hvad de må sige? siger Lone Clausen til Jobindex. Der er ikke noget juridisk grundlag for at tie i sådan nogle situationer, men medarbejderne savner oplysninger om, hvad de kan tillade sig, siger Lone Clausen Den ultimative løsning er dog den, hvor der kommer lovgivning ind på området via Christiansborg. I den finansielle sektor handler det om, at vi kan bruge Finanstilsynet som en form for whistleblower, hvilket gør det hele mere legalt, slutter Lone Clausen i interviewet i Jobindex. Sladre-ordninger virker Whistleblower-ordninger eller sladreordninger kan medvirke til at begrænse svindel i virksomheder ved, at medarbejdere får mulighed for at tippe ledelsen om snyd og svindel både blandt ledelse, medarbejdere og kunder. Virksomheder med whistleblower-ordninger har ganske enkelt mindre medarbejderkriminalitet end andre virksomheder, siger juraprofessor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet til Jyllands-Posten. 50 danske virksomheder, herunder Codan, har indtil videre fået godkendt en whistleblower-ordning hos Datatilsynet og 70 ansøgninger er på vej gennem systemet, så inden året er omme, vil der ske en fordobling i godkendelserne. Næsten hver 10. moppes på jobbet Mobning på jobbet er meget udbredt, idet nye tal fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at 6,7 pct. af ansatte har været udsat for mobning inden for det seneste år, mens yderligere 1,6 pct. udsættes for mobning ugentlig. Ofrene for mobning rammes hårdt, idet de har 60 pct. mere sygefravær end andre, og mobning koster dermed årligt samfundet et tocifret milliardbeløb. Hos Landsforeningen Voksenmobning melder man om stigende behov for hjælp til mobbe-ofrene, som kan ringe og få hjælp på foreningens telefon hotline. Dem, som ringer, er typisk over 35 år og dygtige, veluddannede mennesker, som brænder for deres arbejde, fortæller man hos landsforeningen. Ikke lyst til at arbejde hjemme Næsten hver femte hjemmearbejdsplads er forsvundet inden for det seneste år, skriver avisen 24timer. Mange hjemmekontorer er lukket og slukket, og antallet af hjemmearbejdspladser er faldet med 18,4 pct. på et år ifølge tal fra IT- og Telestyrelsen. Nogle mener, at lavkonjunkturen betyder, at folk hellere vil ind på arbejdspladsen og andre, at multimedieskatten er årsag. Fyring truer mænds liv Mænd har en markant øget risiko for at dø eller blive alvorligt syge, hvis de bliver fyret fra deres job. Det er et af de meget tankevækkende resultater af en stor undersøgelse, gennemført af AKF, Anvendt Kommunalforskning, der har fulgt mænd, som er fyret i perioden 1986 til Især mænd rammes på deres selvværd og identitet ved en fyring. Folk bliver stressede, og for nogle ender det med depression, hjertesygdomme og i yderste konsekvens selvmord, fortæller overlæge Bo Netterstrøm, Bispebjerg Hospital. 8 Forsikring Nr

6 Tema Tema I hælene på forsikringssvindlerne Observation, forberedelse og rekognoscering er en nødvendighed og ofte vigtige ingredienser for at opklare forsikringssvindel. Det er også en vigtig del af jobbet for de skadeinspektører, som selskaberne har ansat i kampen for at komme forsikringssvindlen til livs. Forsikringsselskaberne kæmper en lang og sej kamp mod forsikringssvindlerne, og alligevel blev der i 2010 lavet forsikringssvindel for 420 millioner. Desværre viser flere undersøgelser, at hvis man bare skriver for 500 kroner ekstra på sin anmeldelse, så vil de fleste være i stand til at retfærdiggøre det over for sig selv. Det vil selskaberne bestemt ikke og ser meget alvorligt på selv det mindste snyderi. Typiske tegn på svindel Inspektørerne er vant til at få tudet ørerne fulde af alverdens søforklaringer, når de besøger kunder for at undersøge nærmere, om der kan være tale om og ikke mindst bevises forsikringssvindel. I mange tilfælde sidder de med en klar fornemmelse af, at der er begået forsikringssvindel, men kan ganske enkelt ikke bevise det. Nogle af de iøjnefaldende tegn på svindel kan være et ungt par, der lige er flyttet hjemmefra og kort tid efter anmelder de et kæmpe tyveri. Andre tegn på svindel kan være manglende tegn på indbrud, manglende dokumentation for, hvad der er stjålet og ikke mindst at anmelderen viser aggressivitet, nervøsitet og har skiftende forklaringer. Derfor bruger inspektørerne normalt også en diktafon, når de taler med kunden. De oplyser naturligvis kunderne om dette og skulle kunden hen af vejen skifte forklaring, så har de et håndfast bevis for, hvad kunden tidligere har sagt. Skæg og blå briller Inspektørerne beskæftiger sig primært med sager, der drejer sig om svindel med biler, tyveri, brande og personskader. Personskaderne er ofte de mere tidskrævende sager. Her består arbejdet hovedsagelig i at bevise, at kunden godt kan det, som han har fået overbevist læger og andre instanser om, at han/hun ikke kan. Det er også i disse sager, at skadeinspektørerne nogle gange må gennemføre længere tids observation af kunden. Inden en observation kan gå i gang, kræver det omfattende forberedelse. Området omkring kundens bolig skal undersøges. Er kunden gift eller er der en kæreste? Hvad er der af indfaldsveje i området? Har kunden bil eller er kundens transportmiddel en cykel? Det er alt sammen nødvendige informationer, for at inspektørerne kan udføre deres arbejde. Hvis kunden er på cykel, så har inspektørerne også deres cykel med for at kunne følge kunden og selv se, om den anmeldte skade ser reel ud eller ej. Så selv om det kunne lyde lidt som noget med skæg og blå briller, er der i høj grad tale om et stykke seriøst arbejde, der kræver stor og tidskrævende forberedelse for en få god gennemførelse af opgaven. Et kig på Facebook Med de sociale medier har inspektørerne fået et nyt værktøj, som kan give et meget nuanceret indblik i kundens liv og hverdag. Her er Facebook klart et vigtigt medie, da det er en god og nem måde at få oplysninger på. For noget tid siden blev en sag opklaret ved hjælp af Facebook. En kunde havde anmeldt en personskade, som gjorde, at vedkommende nærmest ingen ting kunne. Kunden tog på ferie med sine børn og børnene havde lagt feriebillederne på Facebook. Her afslørede billederne, at kunden ikke længere havde de store problemer med at røre sig. Han kunne både lege med børnene, hoppe på trampolin og dyrke andre aktiviteter, som ikke burde være mulige med den skade, han havde anmeldt. Finanskrisen skabte mere svindel For år tilbage var det typisk pensionerede politifolk, der blev brugt af selskaberne. I dag er det stadig forhenværende politifolk, men nu i deres bedste alder. De fleste kommer med stor erfaring fra en efterforskningsenhed indenfor politiet eller PET og de kan virkelig gøre brug af deres brugererfaringer fra politiarbejdet i arbejdet med at afsløre forsikringssvindel. Korpset vurderer, at der er sket svindel i størstedelen af de sager, der bliver tildelt dem, men det er ofte meget svært at bevise. Alligevel er brug af skadeinspektørerne en stor succes for selskaberne, for de beviser svindel for mange millioner kroner hvert år. Finanskrisen har også her sat sine spor og man så, da krisen var på sit højeste, især en stigende tendens til påsatte brande på blandt andet biler og især dyre biler. Mønstret var typisk en yngre mand, der da det gik allerbedst, blev selvstændig og startede en mindre håndværkervirksomhed op. Biler er for nogen lig med status og de købte typisk en stor bil som en Porsche Cayenne eller en VW Tuareg. Krisen begyndte at kradse og de store biler måtte sættes til salg. Desværre var der ingen købere og i flere tilfælde blev bilen meldt stjålet, men også fundet udbrændt blot få kilometer fra kundens bopæl. Den tendens er dog heldigvis faldende igen. Fra direktører til rockere Det kræver god forberedelse, inden inspektørerne besøger kunderne. Både at gennemgå sagen, men også at sætte sig ind i, hvilken type person kunden er, og rent mentalt forberede sig på, hvad der skal stilles af spørgsmål og så videre. Selskabernes inspektører ser forsikringssvindel i alle sociale lag. Det er alt fra direktører i store kendte virksomheder til rockere og kontanthjælpsmodtagere. Derfor kan man ikke sige, at det kun er en bestemt type mennesker, der begår forsikringssvindel, men det er generelt, at der er en del med lav social status. Fælles register I kampen for at komme forsikringssvindlen til livs vil det være en stor hjælp for forsikringsselskaberne, hvis der kunne oprettes et fælles skaderegister. Desværre har både Datatilsynet og Folketingets Retsudvalg afvist dette ønske. Indtil videre må selskaberne derfor kæmpe deres egen kamp mod svindlerne og desværre går det udover de ærlige kunder i form af stigende forsikringspræmier. Tekst: Trine Zappe 10 Forsikring Nr

7 Tema Tema Moral er godt, men Er dobbeltmoral dobbelt så godt? Er det i orden at stikke en løgn på arbejdet? Det er åbenbart blevet mere acceptabelt at lyve for egen vindings skyld, især i arbejdsmæssige sammenhænge. Er det især de meget unge og ledere, der har ondt i moralen? Det er ikke et spørgsmål om, at de meget unge eller lederne har et ønske om at gå til kanten eller ligefrem bryde love og regler. Det handler snarere om hurtigt at blive berømt i sin omgangskreds eller måske om at kunne vise flotte resultater på arbejdspladsen, som kan udløse en bonus eller forfremmelse. Omkring dobbeltmoral i det private og offentlige rum, findes ting, som nok kan være acceptable i det private, men absolut ikke i det offentlige rum. Begrebet moral er i bred forstand en betegnelse for alle forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert, værdifuldt og forkasteligt i Morten Skou-Christensen, erhvervskunderådgiver i Ballerup. sociale sammenhæng. Alle menneskelige egenskaber og handlinger og alle samfundsforhold kan vurderes ud fra moralske synspunkter. Der findes delområder inden for moral, f.eks. seksualmoral, forretningsmoral og moral, der har relation til vores religion. Medarbejderen Jeg vil kunne se mig selv i øjnene ellers fungerer jeg ikke erklærer Morten Skou-Christensen, erhvervskunderådgiver i Ballerup, og fortsætter: Og jeg vil gøre mit bedste for at yde en perfekt rådgivning til kunderne. Når man opdager, at en kollega har givet en kunde dårlig rådgivning og mere har tænkt på sit eget salg, er det ærgerligt, men der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Men hvad med moralen, når man er privatperson? Selv om sort arbejde er dobbeltmoralsk, indrømmer Morten at have hjulpet et ældre ægtepar med at klippe hæk. Det fik han bl.a. et par glas hjemmelavet marmelade for, så er det dårlig moral eller måske bare sødt? Personaleafdelingen I bund og grund skal forsikringsfolk have en højere moral, ligesom præster og politifolk bør have det. Skadebehandlerne sidder med folks pengesager og bør være redelige i forhold til kunderne, siger Birthe Petersen fra personaleafdelingen. Birthe Petersen fra personaleafdelingen. Selskabet har deres værdier, og som mennesker har vi vores indre værdier at forholde os til at vi opfører os ordentlig. Ideelt set bør moralen være ens, både arbejdsmæssigt og privat. Privat skal vi huske på, at f.eks. Facebook jo er et offentligt rum og derfor overveje, hvad man skriver der som privatperson. Det er uheldigt at læse om en dejlig ferie i Spanien, hvis medarbejderen faktisk er sygemeldt. Der er forskellig opfattelse af sort arbejde og vennetjenester og altså en forskellig etisk opfattelse. Socialt bedrag anses for at være moralsk uacceptabelt, mens det, at man hjælper hinanden med maling og havearbejde mod betaling, anses for at være i orden, mener Birthe Petersen. Brancheforeningen Forsikring ringede til Forsikring & Pension, som er selskabernes brancheforening: Som brancheforening har vi et mål for hele erhvervet om forbedret omdømme og høj etik. Begge dele handler om, at vi som branche skal kendes som nogle, der driver en ordentlig og redelig forretning, forklarer Carsten Andersen, vicedirektør i Forsikring & Pension. Det stiller naturligvis krav til medarbejderne. Men ikke større krav end at alle almindelige mennesker bør kunne honorere dem: Krav om, at de skal følge og overholde de forretningsgange og instrukser, der udarbejdes i de enkelte virksomheder. Krav om, at skadesbehandling og erstatninger vurderes efter bedste evne, så vi som selskaber lever op til de aftaler, der er indgået. Men også om, at der anlægges en vis kritisk kontrol af kundernes erstatningskrav, så vi også passer på de midler, som i sidste instans er betroet selskabet af de øvrige kunder. Carsten Andersen understreger, at forsikringsansatte jo er mennesker lige som alle andre. Derfor er det også vigtigt og fornuftigt, at man som branche er underlagt strenge krav om kontroller, funktionsadskillelse mv., så ingen fristes over evne og har procedurer, som sikrer, at eventuelle brådne kar opdages i tide. Forsikringsansatte generelt skal ikke have højere moral end andre ordentlige mennesker. Men virksomhederne vil gerne kendes som ordentlige og ordholdende, slutter Carsten Andersen fra Forsikring & Pension. Jeg vil kunne se mig selv i øjnene ellers fungerer jeg ikke. Og jeg vil gøre mit bedste for at yde en perfekt rådgivning til kunderne. Morten Skou-Christensen, erhvervskunderådgiver Fagforeningen Uanset, om man er forsikringsmedarbejder eller kok, så er moralkodekset det samme. Hos en skadesmedarbejder, hvor man har penge mellem hænderne, skal man vide, hvad der er tilladt og kende betingelserne. Som forsikringsansat bør vi handle som bonus pater ansat, altså vise en høj moral og bruge vores sunde fornuft. Vi snyder ikke med vores egen forsikring. Men vi kender nok betingelserne bedre end den gennemsnitlige kunde, fortæller landsformand i DFL, Mette Bergmann. Hun fortsætter: Vores medlemmer afspejler det danske samfund, både hvad angår moral og dobbeltmoral. Jeg synes, at vi har en høj moral som forsikringsansatte og at man trygt kan have tillid til vores arbejde. Vi kan holde den etiske fane højt, da vi typisk har en god lang uddannelse fra FOAK og har et indgående kendskab til jura, moral og etik. Hvordan man som forsikringsmedarbejder agerer moralsk rent privat, er nok ikke anderledes end gennemsnitsdanskeren. Man skriver på Facebook, får måske sort rengøring, hører på festaben fortælle om sit forsikringssnyderi og sådan noget. Men anmelder man ham? Får man dårlig samvittighed over det med rengøringen? Har man skrevet noget på Facebook, som man fortryder? Personaleforeningsformand i Tryg, Tina Snejbjerg mener, at de ansatte skal have orden i deres privatøkonomi, når de har med andres økonomi at gøre. At man f.eks. ikke skylder i skat. Tekst: Suzanne Foverskov Mette Bergmann, landsformand. 12 Forsikring Nr

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Forsikring. Tema. Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17. DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20. Finansloven og dig side 18

Forsikring. Tema. Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17. DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20. Finansloven og dig side 18 Nr. 8 - December 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Før og nu Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17 DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18 Nr. 7 - November 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19 Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere