Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk Branchenomenklatur 2000"

Transkript

1 01 Landbrug, jagt mv Planteavl Gartnerier og planteskoler Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter, udplantningsplanter, snitblomster o.l Husdyravl Heste og fåreavl Stutterier Fåreavl Produktion af råuld, rå fåremælk, dyrkning af grovfoder til eget brug. Klipning af får på kontraktbasis Anden husdyravl Pelsdyravl Opdræt af pelsdyr, produktion af rå pelsskind Biavl Produktion af honning og bivoks * Vildopdræt herunder rensdyravl Rensdyravl, der holdes som tam og vildrener Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Bedrifter, hvor ingen af aktiviteterne udgør mere end 2/3 af de samlede aktiviteter Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed * Landbrugsservice Servicevirksomheder, der er knyttet til fåre- og vildtopdræt. Klipning af dyr Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Jagt og fangst af dyr med henblik på produktion af fødevarer, pelsværk, skind eller anvendelse inden for forskning, i zoologiske haver eller som kæledyr. Produktion af pelsværk, reptil eller fugleskind af dyr/fugle, som hidrører fra jagt eller fældefangst. Fangst af havpattedyr (undtagen hvaler) fx. hvalrosser, sæler. Omfatter ikke : Produktion af pelsværk eller fugleskind af dyr/fugle fra farme jf Produktion af huder og skin af dyr, som slagtes på slagterier jf ,

2 Hvalfangst jf Vildtopdræt jf * Fugle og rensdyrfangst Muskusokse- og bjørnefangst jf * Muskusokse- og bjørnefangst * Fangst af hvalrosser og sæler 02 Skovbrug mv Skovbrug Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug 05 Fiskeri mv Fiskeri Hav, kyst eller ferskvandsfiskeri. Fangst af saltvands og ferskvandsskaldyr samt af bløddyr. Hval og grindefangst. Forarbejdning af fisk, krebsdyr og bløddyr, som ikke sker i forbindelse med fiskeri, dvs. på flydende fabrikker eller fabrikker i land jf * Havfiskeri (trawler BRT>79) Trawlere og andre havgående fiskefartøjer, der har BRT>79. Rejetrawler, der opererer udenskærs Forarbejdning og konservering af fisk på fartøjer, som også anvendes til fiskeri (Søkoger) Fiskefartøjer, der opererer både inden og udenskærs jf Fartøjer anvendes til Hvalfangst jf Sports og fritidsfiskeri jf * Hav og kystfiskeri (fiskefartøjer BRT) Kutter og fartøjer, der er større end 20 BRT men mindre end 80 BRT * Kystfiskeri (fiskefartøjer mindre end 20 BRT) Jollefiskeri og kutter, der har mindre end 20 BRT * Hval og grindefangst Dambrug og fiskeavl Servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri Isværker. Laste og losseentreprenører jf Regnskabskonsulenter jf Udvinding af råolie og naturgas mv Udvinding af råolie og naturgas Omfatter : Udvinding af råolie og luftformige kulbrinter (naturgas) fra samme felt. Bortledning og separering af flygtige kulbrintefraktioner. 2

3 Likvifaktion (fortætning) og genforgasning af naturgas med henblik på transport. Afsvovlning af gas. Produktion af råolie af bituminøs skifer og sand. Serviceydelser i forbindelse med olie og naturgasudvinding jf Fremstilling af raffinerede olieprodukter jf Genvinding af flydendegjorte oliegasser ved raffinering af olien jf Drift af rørledninger jf Olie og gasefterforskning jf Olie og gasforskning jf Geologiske og seismografiske undersøgelser jf Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie og gasudvinding Omfatter : Prøve og produktionsboringer på kontraktbasis Servicevirksomhed i forbindelse med olie og gasudvinding, fx retningsbestemt boring og perforation, anboring; montering af boretårne på stedet, Reparation og demontering heraf; faststøbning af boringsrør i borehuller; pumpning i borehuller, afpropning og lukning af borehuller Boreskibe på kontraktbasis. Omfatter ikke : Geofysiske, geologiske og seismografiske undersøgelser jf lie og gasefterforskning jf Råstofudvinding i øvrigt 14.1 Brydning af sten mv Stenbrud og stenfiskeri Stenbrud Brydning, grov tildannelse og tilsavning af monument- og bygningssten fx granit, sandsten, marmor Stenfiskeri Opsamling på åbent vand af sten fra havbunden Kalkbrud 14.2 Grus, sand og lergravning Grus og sandgrave, sandsugning Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer Saltudvinding Anden råstofudvinding i øvrigt 15 Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer 15.1 Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter Svine og kreaturslagterier mv Slagterier (Får, rensdyr) Fremstilling af ferskt, kølet eller frosset får og rensdyr m.v. i hele kroppe eller udskæringer 3

4 Kødforarbejdning til pølser, røgning m.m. jf Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker Forarbejdning af slagteaffald; produktion af kødmel og mel af slagteaffald Fremstilling af kød og fjerkrækødprodukter Fremstilling af færdigretter Kødforarbejdning i øvrigt Fremstilling af kødprodukter, fx pølser Slagter og viktualieforretninger hvor den største værditilvækst sker i forbindelse med detailhandel jf Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter Fiskehermetik, fiskefars og fiskefiletfabrikker Omfatter : Udskæring og filetering af fisk. Konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr fx frysning, dybfrysning, tørring, konservering i saltlage, konservering på dåse. Fremstilling af fiske-, krebsdyr- og bløddyrprodukter fx kogte fisk, fiskefileter, rogn, kaviar, kaviarerstatning. Fremstilling af forkogte fiskeretter. Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr på egentlige fiskefabriksskibe. Forarbejdning og konservering af fisk på fartøjer, som også anvendes til fiskeri jf Ekstrahering af olier af fisk og havdyr jf Fremstilling af fiskesuppe jf Indhandling jf Røgning og saltning af fisk Fiskemelsfabrikker 15.4 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer Fremstilling af råolier og fedtstoffer Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer Margarinefabrikker mv Fremstilling af mejeriprodukter Fremstilling af konsumis 15.8 Fremstilling af andre næringsmidler Fremstilling af brød og andre friske bagervarer Fremstilling af brød og rundstykker mv. Fremstilling af frisk bagværk, kager, pie, tærter mv. Fremstilling af dej til brød og kager Brødfabrikker Bagerforretninger Fremstilling af bageriprodukter til salg i eget detailudsalg, konditorier med egen produktion. 4

5 Brødudsalg (detailhandel med brød uden eget bageri) jf Fremstilling af kager og kiks Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt 15.9 Fremstilling af drikkevarer Mineralvandsfabrikker mv. Aftapning på flasker af vand samt Produktion af naturligt mineralvand. Fremstilling af alkoholfrit vand tilsat kulsyre og/eller sødet fx sodavand, limonade, orangeade, cola. Fremstilling af læskedrikke med naturlige ekstrakter fx tonic o.l. Fremstilling af frugtdrikke, herunder æblemost Fremstilling af sukkerholdig frugtsaft Fremstilling af læskedrikke i pulverform Fremstilling af chokolademælk 17 Tekstilindustri 17.5 Fremstilling af andre tekstiler Fiskenetfabrikker (vodbindere) Fremstilling af produkter af reb og netstoffer fx fiskenet, skibsfendere, stødpuder, lasteslynger, reb eller tov forsynet med metalringe. 18 Beklædningsindustri Fremstilling af læderbeklædning Fremstilling af beklædningsartikler af læder eller imiteret læder,. Fremstilling af sportshandsker og hovedbeklædning af læder jf Handsker og bælter, slips etc. jf Sko jf Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør på grundlag af materialer, der ikke er af egen produktion Herunder lønsystuer Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af herre og dameovertøj Fremstilling af overtøj, frakker, vindjakker til herrer, damer, drenge og piger. Fremstilling af regntøj. Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind jf Fremstilling af beklædningsartikler af gummi eller plast, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet. Reparation af beklædnings artikler jf Fremstilling af lædertøj jf Fremstilling af hatte jf Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 5

6 Beklædningsindustri i øvrigt Fremstilling af sportstøj, badetøj mv. Fremstilling af hatte og huer Fremstilling af andet tilbehør til beklædning fx handsker, bælter, tørklæder, slips, hårnet * Anden beklædningsindustri Systuer Fremstilling af skidragter, hatte, huer og fremstilling af tilbehør til beklædning fx handsker, bælter etc. Fremstilling af hovedbeklædning af pelsskind Pelsberedning samt buntmagerier Omfatter : Beredning og farvning af pelsskind og huder med hårbeklædning. Afskrabning, færdigberedning, garvning, blegning, klipning og plukning af pelsskind. Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind samt tilbehør hertil. Fremstilling af sammensyede pelsskind. Fremstilling af diverse varer af pelsskind. Fremstilling af kunstigt pelsskind og varer deraf. Omfatter ikke : Fremstilling af rå pelsskind jf , Fremstilling af rå huder og skind jf , Fremstilling af imiterede pelsskind jf , Fremstilling af pelshatte jf Fremstilling af beklædningsartikler garneret med pelsskind jf Fremstilling af støvler eller sko med dele af pelsskind jf Læderindustri Garverier Produktion af garvet læder. Fremstilling af semsgarvet, pergamentbehandlet læder og metalliseret læder, Fremstilling af kunstlæder. Produktion af rå huder og skind jf Fremstilling af læderbeklædning jf Fremstilling af beklædningstilbehør af læder jf Garvning af pelsskind eller huder med hårbeklædning jf Fremstilling af imiteret læder jf , Fremstilling af tasker, kufferter mv Sko og træskofabrikker Skotøjsfabrikker 20 Træindustri Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Fremstilling af ramme og møbellister 6

7 Fremstilling af dele af træ til bygninger Fremstilling af bjælker, tagspær og dragere. døre, vinduer, skodder og rammer hertil, trapper, gelændere mv Træemballagefabrikker 20.5 Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Fremstilling af andre træprodukter Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt 22 Grafisk industri 22.1 Udgiver og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri Udgivervirksomhed med og uden trykkerivirksomhed. Forlagsvirksomhed indeholdende bl.a. finansielle, tekniske, kunstneriske, juridiske og reklamemæssige aktiviteter uden hovedvægt på en enkelt af disse aktiviteter Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med eget trykkeri Udgivelse af magasiner, trykt på avispapir, som udkommer mindst 4 gange om ugen Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri Herunder udgivelse af magasiner, trykt på avispapir, som udkommer mindst 4 gange om ugen Udgivelse af uge, distrikts og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri Udgivelse af periodisk udkommende blade og magasiner, der udkommer mindre end 4 gange om ugen. Omfatter ikke : Udgivelse af fagblade jf Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri Udgivelse af periodisk udkommende blade og magasiner, der udkommer mindre end 4 gange om ugen. Udgivelse af fagblade jf Udgivelse af distrikts og annonceblade med eget trykkeri Distribution af distrikts og annonceblade jf Udgivelse af distrikts og annonceblade uden eget trykkeri Udgivelse af lydoptagelser Udgivelse af grammofonplader, CD og lydbånd med musik eller andre lydoptagelser 7

8 Videooptagelser jf Anden udgivervirksomhed Udgivelse af fotografier, stik, postkort, formularer. Udgivelse af kørerplaner, vejvisere, telefonbøger Plakater og reproduktion af kunstværker. Udgivelse af fagblade samt publicering i mikroform. Omfatter ikke : Udformning af reklamer jf Fremstilling af mikrofiche jf Distribution af reklamer jf Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning Avistrykkerier Trykning af aviser, magasiner og ugeblade på avispapir, herunder reklameblade Udgivervirksomhed med trykkeri jf , , , Andre trykkerier Trykning af enhver art (bortset fra aviser, magasiner og ugeblade på avispapir), også ved hjælp af trykpresser, duplikeringsmaskiner, datastyret reproduktion, prægemaskiner, fotokopimaskiner eller termokopimaskiner. Trykning af etiketter jf Udgivervirksomhed med trykkeri jf , , , Bogtrykkerier og offsettrykkerier Serigrafiske trykkerier Andre trykkerier i øvrigt Bogbinderier Reproduktionsanstalter og sætterier Reproduktionsanstalter Fremstilling af fotosats Heliogravure Desktopdesign og sats Fremstilling af færdigsatte, bearbejdede trykplader og cylindre, og andre prægede medier til brug ved trykning i andre virksomheder Sætterier Anden virksomhed i forbindelse med trykning Udarbejdelse og fremstilling af overheadtransparenter, layout, dummier. Fremstilling af gummi og plaststempler. Fremstilling af datostempler jf Reproduktion af indspillede medier Reproduktion af lydoptagelser 8

9 Reproduktion fra masterkopi af grammofonplader, compact discs og bånd med musik eller andre lydoptagelser Reproduktion af videooptagelser Reproduktion fra masterkopi af plader, compact discs og bånd med film og andre videooptagelser Reproduktion af edb medier reproduktion af masterkopier af programmel og data på plader og bånd. 24 Kemisk industri 24.5 Fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler Fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler samt poleremidler Sæbe og vaskemiddelfabrikker 24.6 Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt 25 Gummi og plastindustri 25.2 Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af plastemballage Fremstilling af poser, sække, beholdere, æsker, kasser, balloner, flasker, bæreposer, spoler og bobiner af plast 26 Sten, ler og glasindustri mv Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af bordservice og andre husholdnings og toiletartikler af porcelæn, fajance eller andet keramisk materiale Fremstilling af statuetter og andre pyntegenstande af keramisk materiale Klinkerier Fremstilling af ildfaste keramiske produkter jf Fremstilling af legetøj af keramisk materiale jf Fremstilling af bijouterivarer af keramisk materiale jf Fremstilling af andre keramiske produkter Fremstilling af potter, krukker, skåle o.l Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter Fremstilling af fliser og kakler Teglværker 26.5 Fremstilling af cement, kalk og gips Kalkværker Fremstilling af gips 26.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Fremstilling af byggematerialer af beton Betonvarefabrikker Fremstilling af beton, cement og kunststen, der anvendes som 9

10 bygningsmateriale fx fliser, kantsten, mursten, rør, piller Betonelementfabrikker Fremstilling af præfabrikerede elementer til bygge og anlægsarbejder af cement, beton og kunststen Fremstilling af betonelementer og egen opstilling af disse jf Fremstilling af byggematerialer af gips Mørtelværker Stenhuggere 26.8 Fremstilling af andre ikke metalholdige mineralske produkter Fremstilling af slibemidler Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv Asfalt- og tagpapfabrikker Fremstilling af andre ikke metalholdige mineralske produkter i øvrigt 27 Fremstilling af metal 27.4 Fremstilling af ikke-jernholdige metaller Fremstilling af ædelmetaller Fremstilling og første bearbejdning af aluminium Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin Fremstilling af bly, zink og tin af malm eller skrot. Fremstilling af bly, zink og tin ved elektrolytisk raffinering af bly, zink og tinskrot. Fremstilling af bly, zink, og tinlegeringer. Førstebearbejdning af bly, zink og tin til plader, bånd, folier, rør, fittings, tråde m.v Fremstilling og første bearbejdning af kobber Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke jernholdige metaller 28 Jern og metalvareindustri 28.1 Fremstilling af metalkonstruktioner Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 28.5 Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) 28.7 Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv Fremstilling af andre færdige metalprodukter Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt 29 Maskinindustri 29.1 Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Reparation af skibsmotorer 29.2 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt 29.3 Fremstilling af traktorer og maskiner til land og skovbrug 10

11 29.32 Fremstilling af andre maskiner til land og skovbrug Reparation af maskiner til land og skovbrug Fremstilling af våben og ammunition 29.7 Fremstilling af husholdningsapparater i øvrigt Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne 30 Fremstilling af kontormaskiner og edbudstyr Fremstilling af kontormaskiner Fremstilling af edbmaskiner og andet edbudstyr 31 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller Fremstilling af elmotorer og generatorer Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer samt andet elektrisk udstyr i øvrigt Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt 34 Fremstilling af biler mv Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer 35 Fremstilling af andre transportmidler 35.1 Bygning og reparation af skibe og både Skibsværfter Bygning og reparation af passagerskibe, færger, fragtskibe, tankskibe og krigsskibe Bygning og reparation af fiskerbåde Aptering af skibe Bådbyggerier Bygning og reparation af sejlbåde og motorbåde Bygning og reparation af andre fartøjer til fritid og sport fx kanoer, kajakker, joller Fremstilling af oppustelige både eller flåder Aptering af både Flyfabrikker og værksteder 35.4 Fremstilling af motorcykler, cykler mv Fremstilling af cykler Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt 36 Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed 36.1 Fremstilling af møbler Fremstilling af stole og andre siddemøbler samt møbelpolstrere Møbelpolstrervirksomhed Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier Møbellakererier, afsyring af møbler mv Madrasfabrikker 36.2 Fremstilling af andre smykker, guld og sølvvarer Fremstilling af mønter og medaljer Fremstilling af smykker, guld og sølvvarer o.l. 11

12 Guld og sølvvarefabrikker Guld og sølvsmedeværksteder samt juvelerer Håndværksmæssig fremstilling af guld og sølvsmedearbejde, bordservice, toiletartikler, kontorartikler, skrivematerialer, artikler til religiøse formål etc. af guld og sølv. Bearbejdning af perler. Produktion af bearbejdede ædelsten og halvædelsten Forarbejdning af diamanter Fremstilling af juvelerarbejder af ædelsten eller ædelmetaldublé, ædel- eller halvædelsten eller kombinationer heraf. Reparation af smykker samt guld og sølvvarer Gravører Fremstilling af urkasser jf Detailhandel med sølv og guldvarer jf , Reparation ure jf Fremstilling af legetøj og spil 36.6 Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt Fremstilling af bijouterivarer Stearinlysfabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt 37 Genbrug af affaldsprodukter Genbrug af metalaffaldsprodukter Forarbejdning af metalaffaldsprodukter og nye eller brugte metalprodukter med henblik på omdannelse til nye råmaterialer. Karakteristisk for disse produkter er, at både udgangsmaterialet og slutproduktet er affaldsprodukter, hvor udgangsmaterialet er sorterede eller usorterede varer, men aldrig egnet til direkte anvendelse i en industriel proces, men betragtes som et mellemprodukt. Mekanisk eller kemisk forarbejdning er nødvendig. Engroshandel med metalaffaldsprodukter, herunder indsamling, sortering, indpakning, handel etc. Uden industriel forarbejdning jf Engroshandel eller detailhandel med brugte varer jf. 51, 52.5 Autoophugning jf Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter Forarbejdning af ikke metalholdige affaldsprodukter og nye eller brugte ikke metalholdige produkter med henblik på omdannelse til nye råmaterialer. Karakteristisk for disse produkter er, at både udgangspunktet og slutproduktet er affaldsprodukter, hvor udgangsmaterialet er sorterede eller usorterede varer, men aldrig egnet til direkte anvendelse i en industriel proces, men betragtes som et mellemprodukt. Mekanisk eller kemisk forarbejdning 12

13 er nødvendig. Engroshandel med affaldsprodukter, herunder indsamling, sortering, indpakning, handel etc. Uden industriel forarbejdning jf Engroshandel eller detailhandel med brugte varer jf. 51, El, gas og varmeforsyning Elforsyning Produktion af elektricitet uanset produktionsmåden Herunder også vand vindkraft. Transmission af elektricitet i højspændingsnet såvel distribution af elektricitet til den endelige forbruger. Kraftværker Varmeforsyning Produktion og distribution af varme og varmt vand. Større bebyggelsers egne varmecentraler jf Vandforsyning Vandforsyning Indvinding, rensning og distribution af vand. Behandling af spildevand jf Distribution af vand af ikke egen indvinding og rensning * Vandkørselsservice 45 Bygge og anlægsvirksomhed Aktiviteter, der er knyttet til opførsel, forandring, restaurering, vedligeholdelse og nedrivning af bygninger samt udførelse af anlægsarbejder, eksempelvis bygning og reparation af veje, flyvepladser, vand og kloakanlæg. Til bygge og anlægsvirksomhed henføres også hovedentreprenører, dvs. virksomheder der ikke selv stiller arbejdskraft til rådighed, men slutter kontrakter til udførsel hos underentreprenører. Udlejning af entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel hører under bygge og anlægsvirksomhed, når der i forbindelse med udlejningen stilles personel til rådighed. Opførsel af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af egen produktion og ikke er individuelt tilpassede hører under fremstillingsvirksomhed. Hvis grundmaterialet er beton, hører aktiviteten dog altid under bygge og anlægsvirksomhed. Eksempelvis henføres opførelse af metalkonstruktioner af selvproducerede metaldele til og monteringen af selvproducerede bygningsdele fra snedkerier til

14 45.1 Forberedende byggepladsarbejder Nedrivnings og jordarbejdsentreprenører Nedrivning af bygninger og andre bygværker. Rydning af byggepladser Jordarbejder fx afgravning, påfyldning, nivellering og planering af byggepladser, fjernelse af klipper og sten, sprængning. Klargøring af mineanlæg fx fjernelse af overjord og anden klargøring og andet forberedende arbejde. Piloteringsarbejde jf Udgravning til kælder jf Funderingsundersøgelser Prøveboringer og udtagning af prøver i forbindelse med bygge og anlægsarbejder i forbindelse med geofysiske og geologiske undersøgelser eller til andre formål. Olie og gasprospektering, geofysiske, geologiske og seismiske undersøgelser jf Prøveboringer i forbindelse med olie og gasudvinding jf Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed Bygge og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings og jordarbejdsentreprenører) Opførelse, forandring, restaurering og vedligeholdelse af alle former for bygninger (herunder samling og opførelse på stedet af præfabrikerede bygninger) Udgravningsarbejder til kælder. Udførelse af anlægsarbejder fx anlæg af broer, viadukter, tunneler, ledningsnet (rørledninger, kommunikations og elledninger.) Anlæg af flyvepladser Anlæg af veje og gangstier, herunder udlægning af asfalt. Anlæg af stadioner, svømmeanlæg m.m. Anlæg af sejlløb, trafik og fiskerihavne, lystbådehavne, sluser, dæmninger og diger. Anlægsarbejde under vandet. Teknisk service i forbindelse med olie og gasudvinding jf Sandsugning og opmudring med henblik på at indvinde materialer jf Opførelse af komplette, præfabrikerede bygninger af dele ikke af beton som er af egen produktion jf. hovedgruppe 20, 26, 27, 28. Bygningsinstallationsvirksomhed jf Andet bygningsarbejde jf Arkitektvirksomhed jf Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bygge og anlæg jf Forberedende jordarbejder jf

15 Udførelse af tagkonstruktioner jf Tagdækningsvirksomhed jf Betonelementfabrikker jf Tagdækningsvirksomhed Tagpapdækkere. Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder. Bygningssnedkerforretninger jf Anden bygge og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Bygge og anlægsvirksomhed som er fælles for forskellige byggearbejder, og som kræver specialisering eller specialudstyr Murerforretninger Flisemestre jf Brolæggermestre Kloakmestre Stilladsforretninger Opstilling og nedtagning af stilladser og arbejdsplatforme, herunder også udlejning heraf Bygge og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt opstilling af skorstene. Piloteringsarbejde Bygningsinstallationsvirksomhed Elektroinstallationsforretninger Installation og reparation af elkabler, elarmaturer, elektriske varmeanlæg, elevatorer, brandalarmer, tyverialarmer, lokale antenneanlæg, radioantenner, lynafledere og telefonanlæg i bygninger eller andre bygværker. El-installatører med butikshandel Specialværksteder for reparation af elektriske husholdningsapparater jf Detailhandel med belysningsartikler uden værksted jf Isoleringsvirksomhed Udførelse af varme, lyd eller vibrationsisolering i bygninger eller andre bygværker Efterisoleringsarbejder VVS-installatører og blikkenslagerforretninger Udførelse af rør og sanitetsinstallationer i bygninger eller andre bygværker. Installation og reparation af gas og oliefyrsanlæg. 15

16 Installation og reparation af køle eller sprinkleranlæg. Installation og reparation af elektriske varmeanlæg jf Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder jf Andet bygningsarbejde Stukkatørvirksomhed Tømrer og bygningssnedkerforretninger Isætning af bygningsmateriale og udstyr fx døre, vinduer, dør og vinduesrammer som ikke er af egen produktion af træ eller andre materialer. Opstilling af færdige køkkener, trapper, butikstilbehør o.l., som ikke er af egen produktion, af træ eller andre materialer. Indvendige færdiggørelsesarbejder fx lofter, vægbeklædning af træ, flytbare skillevægge. Bygmester. Opførelse af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af egen produktion og ikke er individuelt tilpassede hører under fremstillingsvirksomhed. Lægning af parketgulve og andre gulve af træ jf Gulvafhøvling og gulvafslibning jf Møbelsnedker jf Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed Gulvbelægning eller vægbekædning med fliser af keramik, beton eller tilhuggede sten (flisemestre) Lægning af parketgulve og andre gulve af træ. Udførsel af gulvbelægning med linoleum, gumme eller plast (herunder også tæppepålægning) Gulvbelægning eller vægbeklædning med terrazzo, marmor, granit eller skifer. Tapetopsætning Gulvafhøvling og gulvafslibning Maler og glarmesterforretninger Malerforretninger Indvendig og udvendig maling af bygninger. Maling af broer mv., herunder vejafstribning mv. Skiltemalere Tapetopsætning jf Autolakerier jf Møbellakerier jf Industrilakering jf Maling af skibe jf Glarmesterforretninger 16

17 Isætning af glas, spejle etc. Indramning Glarmesterforretninger med butikshandel Isætning af vinduer og vinduesrammer jf Reparation og montering af autoruder jf Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt Damprensning, sandblæsning o.l. af facader. Rengøring af nyopførte bygninger efter opførelse Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Udlejning af fx. kraner, bulldozere, traktorer med fører til bygge og anlægsvirksomheder Udlejning af bygge og anlægsmateriel uden betjeningspersonale jf Stilladsforretninger jf Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer Al virksomhed (undtagen fremstillingsvirksomhed og udlejning) i forbindelse med motorkøretøjer, herunder også lastvogne Engros- og detailhandel med nye og brugte motorkøretøjer Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør Agenturvirksomhed i forbindelse med en gros- og detailhandel med motorkøretøjer, herunder bilauktioner Vask, polering, bugsering af motorkøretøjer mv. Detailhandel med motorbrændstof (servicestationer) Udlejning af biler og motorkøretøjer jf Udlejning af lastbiler jf Engros- og detailhandel med biler mv. Engros- og detailhandel med nye og brugte biler såsom personvogne, lastvogne, anhængere og sættevogne o.l. motorkøretøjer Engros- og detailhandel med eldrevne biler Engros- og detailhandel med terrængående køretøjer, fx. jeeps Engros- og detailhandel med personvogne til særlige formål fx ambulancer Agenturhandel med biler Engros- og detailhandel med nye biler i forbindelse med Handel med reservedele og tilbehør til biler Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. jf Engros- og detailhandel med motor cykler jf Engroshandel med biler 17

18 Salg af personbiler, varebiler, lastvogne, påhængs og sættervogne. Autoophugning jf Salg af personbiler til virksomheder (firmabiler) jf Detailhandel med biler Salg af personbiler Salg af personbiler til virksomheder (firmabiler) Engros- og detailhandel med campingvogne mv Reparation og vedligeholdelse af biler mv. Regummiering af gummidæk (vulkaniseringsanstalter) jf Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer jf Autoreparationsværksteder Reparation af mekaniske dele Almindelige serviceeftersyn Reparation af ikke mekaniske dele til motorkøretøjer Reparation og montering af autoradioer jf Dækservice jf Karosseriværksteder (pladesmede) Autoopretning Undervognsbehandling Autoelektrikere Undervognsbehandling Rustbeskyttelse af biler Autolakererier Dækservice Autoservice i øvrigt Autohjælp Autobugsering Klargøring af biler Vask og polering af biler Reparation og montering af autoruder Redningskorps jf Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Handel med reservedele og tilbehør til biler mv. (uden reparationsvirksomhed) Postordresalg af reservedele og tilbehør til biler mv. 18

19 Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler i forbindelse med handel med nye biler jf Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Engroshandel med dæk (uden montering) Engroshandel med reservedele til trailere Autoophugning jf Dækservice jf Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) Detailhandel med autoradioer og alarmer Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf Servicestationer Engroshandel med motorbrændstof jf Servicestationer uden kiosksalg Servicestationer, hvor salg af dagligvarer udgør mindre en 5% af den samlede omsætning Servicestationer med kiosksalg Servicestationer med et udvalg af dagligvarer, og hvor salget af disse mindst udgør 5% af den samlede omsætning Servicestationer med videoudlejning 51 Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler mv. Videresalg (uden omdannelse) af nye og brugte varer til virksomheder, institutioner og andre erhvervsdrivende; eller vareformidling der udøves af agenter, kommissionærer o.l. Grossister, eksportører, importører og andelsindkøbsforeninger, varemæglere, kommissionærer og agenter, indkøbere og andelsforetagender. Normal behandling af varer inden for engroshandel fx. samling og sortering af varer i store partier, omladning, ompakning samt aftapning på flasker, opdeling i mindre partier, fx. farmaceutiske produkter, oplagring, nedkøling, levering og installation af varer for egen regning. Engroshandel med biler og motorcykler jf. 50.1, Engroshandel med motortilbehør jf Udlejning og leasing af varer jf Agenturhandel (engroshandel på honorar eller kontraktbasis) Aktiviteter som udøves af agenter, kommissionærer, varemæglere og alle andre engroshandelsvirksomheder, som handler for 19

20 andres regning Formidling af kontakt mellem sælgere og købere eller varetagelse af handelstransaktioner for andre Auktionshandel, der foregår for andres regning Agenters formidling af salg af biler og motorcykler jf. 50.1, Engroshandel i eget navn jf. 51.2, 51.7 Detailhandel gennem agenter jf.52 Forsikringsagenturer jf Ejendomsmæglere jf Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer Agenturhandel med pelsværk Agenturhandel med nærings og nydelsesmidler Fiskeauktioner Anden agenturhandel med nærings og nydelsesmidler Agenturhandel med andet specialiseret sortiment Kunstauktioner Agenturhandel med blandet sortiment 51.2 Engroshandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter og levende dyr Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med levende dyr Engroshandel med råhuder, skind og læder 51.3 Engroshandel med nærings og nydelsesmidler Engroshandel med frugt og grønsager Engroshandel med kød og kødprodukter Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer Aftapning i forbindelse med Engroshandel Engroshandel med øl og mineralvand Øl og mineralvandsdepoter Engroshandel med juice, saft mv Engroshandel med vin og spiritus Engroshandel med frugt og grønsagssaft mv Engroshandel med tobaksvarer Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 20

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Fødevarestyrelsen 24.05.2012 J.nr.: 2012-34-261-02008/IDTH/KENL/TIFA Dep: Dok.nr.: 391552/JLMA

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. S 3052 - Offentligt Sum af Antal År Branche 2004 2005 Hovedtotal 103000 Tørvegrave 2 2 111000 Udvinding af råolie og naturgas 1 1 11110 Kornavl 433 487 920 11190 Agerbrug i øvrigt 218 322 540 112000 Teknisk

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

Beskæftigelsen 2005. Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct.

Beskæftigelsen 2005. Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct. Arbejdsmarked 2008:1 Beskæftigelsen 2005 Sammenfatning Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,3 pct. Lønsummen steg med 2,1 pct. Begrænsning af Lønmodtager-begrebet

Læs mere

7.11.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende

7.11.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 271 E/227 Kategorier Beskrivelse CPC-referencenummer CPV-referencenummer 76111000, 76120000, 76200000, 76210000, 76211000, 76211100, 76211200, 76300000, 76310000, 76320000, 76330000, 76340000, 76400000,

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Udsigter for julehandlen 2007

Udsigter for julehandlen 2007 Udsigter for julehandlen 2007 Analysenotat 20. november 2007 Dansk Erhverv har igen i år målt julestemningen i dansk detailhandel og sat tal på det kommende juleindkøb. Til trods for at den seneste tid

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990R3037 DA 01.01.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre BEK nr 1093 af 11/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. SNS-100-00112 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgrænsning

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 755 endelig 2007/0256 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den statistiske nomenklatur

Læs mere

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Vordingborgvej 78-82 Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Juli 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 13 3. Befolknings- og

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2010 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering Allerød Kommune Konsekvensanalyse af varehusetablering på Posthus-grunden August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser af varehusetablering 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 11 3. Befolknings- og

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Udarbejdet februar 2008 Hvad kan den der lønberegner på hjemmesiden, BusinessMaan? Den regner og regner på medlemmers vegne så det bli r fornøjelse at be om lønforhøjelse

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION p:\gs\marts-2000\erhv--a-mw.doc Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 20. marts 2000 DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION AE vil som noget nyt følge og beskrive den erhvervsøkonomiske situation

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv FISKERIET ER EN AF DE BRANCHER, DER HAR FÆRREST ARBEJDSBETINGEDE LIDELSER PGA. ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE. DET ER HELLER IKKE ET AF DE ERHVERV, DER HAR FLEST

Læs mere

Julehandelsprognose 2013

Julehandelsprognose 2013 Julehandelsprognose 2013 Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, herunder navnlig forventninger

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Bilagsmateriale fra Ophavsret i den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser Kunal Singla Mark Lorenzen Nøgletal for dansk ophavsretsøkonomi 2009 Kunal Singla og

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03)

Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03) Danske virksomheders udenlandske datterselskaber Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03) Indholdsfortegnelse Landbrug, jagt og skovbrug...2 Fiskeri...2 Råstofudvinding...2 Industri...2

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2009 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere

Markedsfokus på Ukraine

Markedsfokus på Ukraine Markedsfokus på Ukraine September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen Juni 2013 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Markedsfokus på Norge

Markedsfokus på Norge Markedsfokus på Norge Oktober DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - O Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. (2003) (til fødevareregionerne)

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

Bilag 2. Brancheoversigt

Bilag 2. Brancheoversigt Bilag 2. Brancheoversigt Landbrug, jagt og skovbrug 279 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.11 Agerbrug 01.11.10 Kornavl 01.11.90 Agerbrug i øvrigt 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Slovenien

Markedsfokus på Slovenien Markedsfokus på Slovenien August 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere