Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk Branchenomenklatur 2000"

Transkript

1 01 Landbrug, jagt mv Planteavl Gartnerier og planteskoler Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter, udplantningsplanter, snitblomster o.l Husdyravl Heste og fåreavl Stutterier Fåreavl Produktion af råuld, rå fåremælk, dyrkning af grovfoder til eget brug. Klipning af får på kontraktbasis Anden husdyravl Pelsdyravl Opdræt af pelsdyr, produktion af rå pelsskind Biavl Produktion af honning og bivoks * Vildopdræt herunder rensdyravl Rensdyravl, der holdes som tam og vildrener Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Bedrifter, hvor ingen af aktiviteterne udgør mere end 2/3 af de samlede aktiviteter Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed * Landbrugsservice Servicevirksomheder, der er knyttet til fåre- og vildtopdræt. Klipning af dyr Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Jagt og fangst af dyr med henblik på produktion af fødevarer, pelsværk, skind eller anvendelse inden for forskning, i zoologiske haver eller som kæledyr. Produktion af pelsværk, reptil eller fugleskind af dyr/fugle, som hidrører fra jagt eller fældefangst. Fangst af havpattedyr (undtagen hvaler) fx. hvalrosser, sæler. Omfatter ikke : Produktion af pelsværk eller fugleskind af dyr/fugle fra farme jf Produktion af huder og skin af dyr, som slagtes på slagterier jf ,

2 Hvalfangst jf Vildtopdræt jf * Fugle og rensdyrfangst Muskusokse- og bjørnefangst jf * Muskusokse- og bjørnefangst * Fangst af hvalrosser og sæler 02 Skovbrug mv Skovbrug Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug 05 Fiskeri mv Fiskeri Hav, kyst eller ferskvandsfiskeri. Fangst af saltvands og ferskvandsskaldyr samt af bløddyr. Hval og grindefangst. Forarbejdning af fisk, krebsdyr og bløddyr, som ikke sker i forbindelse med fiskeri, dvs. på flydende fabrikker eller fabrikker i land jf * Havfiskeri (trawler BRT>79) Trawlere og andre havgående fiskefartøjer, der har BRT>79. Rejetrawler, der opererer udenskærs Forarbejdning og konservering af fisk på fartøjer, som også anvendes til fiskeri (Søkoger) Fiskefartøjer, der opererer både inden og udenskærs jf Fartøjer anvendes til Hvalfangst jf Sports og fritidsfiskeri jf * Hav og kystfiskeri (fiskefartøjer BRT) Kutter og fartøjer, der er større end 20 BRT men mindre end 80 BRT * Kystfiskeri (fiskefartøjer mindre end 20 BRT) Jollefiskeri og kutter, der har mindre end 20 BRT * Hval og grindefangst Dambrug og fiskeavl Servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri Isværker. Laste og losseentreprenører jf Regnskabskonsulenter jf Udvinding af råolie og naturgas mv Udvinding af råolie og naturgas Omfatter : Udvinding af råolie og luftformige kulbrinter (naturgas) fra samme felt. Bortledning og separering af flygtige kulbrintefraktioner. 2

3 Likvifaktion (fortætning) og genforgasning af naturgas med henblik på transport. Afsvovlning af gas. Produktion af råolie af bituminøs skifer og sand. Serviceydelser i forbindelse med olie og naturgasudvinding jf Fremstilling af raffinerede olieprodukter jf Genvinding af flydendegjorte oliegasser ved raffinering af olien jf Drift af rørledninger jf Olie og gasefterforskning jf Olie og gasforskning jf Geologiske og seismografiske undersøgelser jf Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie og gasudvinding Omfatter : Prøve og produktionsboringer på kontraktbasis Servicevirksomhed i forbindelse med olie og gasudvinding, fx retningsbestemt boring og perforation, anboring; montering af boretårne på stedet, Reparation og demontering heraf; faststøbning af boringsrør i borehuller; pumpning i borehuller, afpropning og lukning af borehuller Boreskibe på kontraktbasis. Omfatter ikke : Geofysiske, geologiske og seismografiske undersøgelser jf lie og gasefterforskning jf Råstofudvinding i øvrigt 14.1 Brydning af sten mv Stenbrud og stenfiskeri Stenbrud Brydning, grov tildannelse og tilsavning af monument- og bygningssten fx granit, sandsten, marmor Stenfiskeri Opsamling på åbent vand af sten fra havbunden Kalkbrud 14.2 Grus, sand og lergravning Grus og sandgrave, sandsugning Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer Saltudvinding Anden råstofudvinding i øvrigt 15 Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer 15.1 Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter Svine og kreaturslagterier mv Slagterier (Får, rensdyr) Fremstilling af ferskt, kølet eller frosset får og rensdyr m.v. i hele kroppe eller udskæringer 3

4 Kødforarbejdning til pølser, røgning m.m. jf Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker Forarbejdning af slagteaffald; produktion af kødmel og mel af slagteaffald Fremstilling af kød og fjerkrækødprodukter Fremstilling af færdigretter Kødforarbejdning i øvrigt Fremstilling af kødprodukter, fx pølser Slagter og viktualieforretninger hvor den største værditilvækst sker i forbindelse med detailhandel jf Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter Fiskehermetik, fiskefars og fiskefiletfabrikker Omfatter : Udskæring og filetering af fisk. Konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr fx frysning, dybfrysning, tørring, konservering i saltlage, konservering på dåse. Fremstilling af fiske-, krebsdyr- og bløddyrprodukter fx kogte fisk, fiskefileter, rogn, kaviar, kaviarerstatning. Fremstilling af forkogte fiskeretter. Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr på egentlige fiskefabriksskibe. Forarbejdning og konservering af fisk på fartøjer, som også anvendes til fiskeri jf Ekstrahering af olier af fisk og havdyr jf Fremstilling af fiskesuppe jf Indhandling jf Røgning og saltning af fisk Fiskemelsfabrikker 15.4 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer Fremstilling af råolier og fedtstoffer Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer Margarinefabrikker mv Fremstilling af mejeriprodukter Fremstilling af konsumis 15.8 Fremstilling af andre næringsmidler Fremstilling af brød og andre friske bagervarer Fremstilling af brød og rundstykker mv. Fremstilling af frisk bagværk, kager, pie, tærter mv. Fremstilling af dej til brød og kager Brødfabrikker Bagerforretninger Fremstilling af bageriprodukter til salg i eget detailudsalg, konditorier med egen produktion. 4

5 Brødudsalg (detailhandel med brød uden eget bageri) jf Fremstilling af kager og kiks Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt 15.9 Fremstilling af drikkevarer Mineralvandsfabrikker mv. Aftapning på flasker af vand samt Produktion af naturligt mineralvand. Fremstilling af alkoholfrit vand tilsat kulsyre og/eller sødet fx sodavand, limonade, orangeade, cola. Fremstilling af læskedrikke med naturlige ekstrakter fx tonic o.l. Fremstilling af frugtdrikke, herunder æblemost Fremstilling af sukkerholdig frugtsaft Fremstilling af læskedrikke i pulverform Fremstilling af chokolademælk 17 Tekstilindustri 17.5 Fremstilling af andre tekstiler Fiskenetfabrikker (vodbindere) Fremstilling af produkter af reb og netstoffer fx fiskenet, skibsfendere, stødpuder, lasteslynger, reb eller tov forsynet med metalringe. 18 Beklædningsindustri Fremstilling af læderbeklædning Fremstilling af beklædningsartikler af læder eller imiteret læder,. Fremstilling af sportshandsker og hovedbeklædning af læder jf Handsker og bælter, slips etc. jf Sko jf Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør på grundlag af materialer, der ikke er af egen produktion Herunder lønsystuer Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af herre og dameovertøj Fremstilling af overtøj, frakker, vindjakker til herrer, damer, drenge og piger. Fremstilling af regntøj. Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind jf Fremstilling af beklædningsartikler af gummi eller plast, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet. Reparation af beklædnings artikler jf Fremstilling af lædertøj jf Fremstilling af hatte jf Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 5

6 Beklædningsindustri i øvrigt Fremstilling af sportstøj, badetøj mv. Fremstilling af hatte og huer Fremstilling af andet tilbehør til beklædning fx handsker, bælter, tørklæder, slips, hårnet * Anden beklædningsindustri Systuer Fremstilling af skidragter, hatte, huer og fremstilling af tilbehør til beklædning fx handsker, bælter etc. Fremstilling af hovedbeklædning af pelsskind Pelsberedning samt buntmagerier Omfatter : Beredning og farvning af pelsskind og huder med hårbeklædning. Afskrabning, færdigberedning, garvning, blegning, klipning og plukning af pelsskind. Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind samt tilbehør hertil. Fremstilling af sammensyede pelsskind. Fremstilling af diverse varer af pelsskind. Fremstilling af kunstigt pelsskind og varer deraf. Omfatter ikke : Fremstilling af rå pelsskind jf , Fremstilling af rå huder og skind jf , Fremstilling af imiterede pelsskind jf , Fremstilling af pelshatte jf Fremstilling af beklædningsartikler garneret med pelsskind jf Fremstilling af støvler eller sko med dele af pelsskind jf Læderindustri Garverier Produktion af garvet læder. Fremstilling af semsgarvet, pergamentbehandlet læder og metalliseret læder, Fremstilling af kunstlæder. Produktion af rå huder og skind jf Fremstilling af læderbeklædning jf Fremstilling af beklædningstilbehør af læder jf Garvning af pelsskind eller huder med hårbeklædning jf Fremstilling af imiteret læder jf , Fremstilling af tasker, kufferter mv Sko og træskofabrikker Skotøjsfabrikker 20 Træindustri Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Fremstilling af ramme og møbellister 6

7 Fremstilling af dele af træ til bygninger Fremstilling af bjælker, tagspær og dragere. døre, vinduer, skodder og rammer hertil, trapper, gelændere mv Træemballagefabrikker 20.5 Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Fremstilling af andre træprodukter Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt 22 Grafisk industri 22.1 Udgiver og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri Udgivervirksomhed med og uden trykkerivirksomhed. Forlagsvirksomhed indeholdende bl.a. finansielle, tekniske, kunstneriske, juridiske og reklamemæssige aktiviteter uden hovedvægt på en enkelt af disse aktiviteter Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med eget trykkeri Udgivelse af magasiner, trykt på avispapir, som udkommer mindst 4 gange om ugen Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri Herunder udgivelse af magasiner, trykt på avispapir, som udkommer mindst 4 gange om ugen Udgivelse af uge, distrikts og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri Udgivelse af periodisk udkommende blade og magasiner, der udkommer mindre end 4 gange om ugen. Omfatter ikke : Udgivelse af fagblade jf Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri Udgivelse af periodisk udkommende blade og magasiner, der udkommer mindre end 4 gange om ugen. Udgivelse af fagblade jf Udgivelse af distrikts og annonceblade med eget trykkeri Distribution af distrikts og annonceblade jf Udgivelse af distrikts og annonceblade uden eget trykkeri Udgivelse af lydoptagelser Udgivelse af grammofonplader, CD og lydbånd med musik eller andre lydoptagelser 7

8 Videooptagelser jf Anden udgivervirksomhed Udgivelse af fotografier, stik, postkort, formularer. Udgivelse af kørerplaner, vejvisere, telefonbøger Plakater og reproduktion af kunstværker. Udgivelse af fagblade samt publicering i mikroform. Omfatter ikke : Udformning af reklamer jf Fremstilling af mikrofiche jf Distribution af reklamer jf Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning Avistrykkerier Trykning af aviser, magasiner og ugeblade på avispapir, herunder reklameblade Udgivervirksomhed med trykkeri jf , , , Andre trykkerier Trykning af enhver art (bortset fra aviser, magasiner og ugeblade på avispapir), også ved hjælp af trykpresser, duplikeringsmaskiner, datastyret reproduktion, prægemaskiner, fotokopimaskiner eller termokopimaskiner. Trykning af etiketter jf Udgivervirksomhed med trykkeri jf , , , Bogtrykkerier og offsettrykkerier Serigrafiske trykkerier Andre trykkerier i øvrigt Bogbinderier Reproduktionsanstalter og sætterier Reproduktionsanstalter Fremstilling af fotosats Heliogravure Desktopdesign og sats Fremstilling af færdigsatte, bearbejdede trykplader og cylindre, og andre prægede medier til brug ved trykning i andre virksomheder Sætterier Anden virksomhed i forbindelse med trykning Udarbejdelse og fremstilling af overheadtransparenter, layout, dummier. Fremstilling af gummi og plaststempler. Fremstilling af datostempler jf Reproduktion af indspillede medier Reproduktion af lydoptagelser 8

9 Reproduktion fra masterkopi af grammofonplader, compact discs og bånd med musik eller andre lydoptagelser Reproduktion af videooptagelser Reproduktion fra masterkopi af plader, compact discs og bånd med film og andre videooptagelser Reproduktion af edb medier reproduktion af masterkopier af programmel og data på plader og bånd. 24 Kemisk industri 24.5 Fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler Fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler samt poleremidler Sæbe og vaskemiddelfabrikker 24.6 Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt 25 Gummi og plastindustri 25.2 Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af plastemballage Fremstilling af poser, sække, beholdere, æsker, kasser, balloner, flasker, bæreposer, spoler og bobiner af plast 26 Sten, ler og glasindustri mv Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af bordservice og andre husholdnings og toiletartikler af porcelæn, fajance eller andet keramisk materiale Fremstilling af statuetter og andre pyntegenstande af keramisk materiale Klinkerier Fremstilling af ildfaste keramiske produkter jf Fremstilling af legetøj af keramisk materiale jf Fremstilling af bijouterivarer af keramisk materiale jf Fremstilling af andre keramiske produkter Fremstilling af potter, krukker, skåle o.l Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter Fremstilling af fliser og kakler Teglværker 26.5 Fremstilling af cement, kalk og gips Kalkværker Fremstilling af gips 26.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Fremstilling af byggematerialer af beton Betonvarefabrikker Fremstilling af beton, cement og kunststen, der anvendes som 9

10 bygningsmateriale fx fliser, kantsten, mursten, rør, piller Betonelementfabrikker Fremstilling af præfabrikerede elementer til bygge og anlægsarbejder af cement, beton og kunststen Fremstilling af betonelementer og egen opstilling af disse jf Fremstilling af byggematerialer af gips Mørtelværker Stenhuggere 26.8 Fremstilling af andre ikke metalholdige mineralske produkter Fremstilling af slibemidler Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv Asfalt- og tagpapfabrikker Fremstilling af andre ikke metalholdige mineralske produkter i øvrigt 27 Fremstilling af metal 27.4 Fremstilling af ikke-jernholdige metaller Fremstilling af ædelmetaller Fremstilling og første bearbejdning af aluminium Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin Fremstilling af bly, zink og tin af malm eller skrot. Fremstilling af bly, zink og tin ved elektrolytisk raffinering af bly, zink og tinskrot. Fremstilling af bly, zink, og tinlegeringer. Førstebearbejdning af bly, zink og tin til plader, bånd, folier, rør, fittings, tråde m.v Fremstilling og første bearbejdning af kobber Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke jernholdige metaller 28 Jern og metalvareindustri 28.1 Fremstilling af metalkonstruktioner Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 28.5 Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) 28.7 Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv Fremstilling af andre færdige metalprodukter Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt 29 Maskinindustri 29.1 Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Reparation af skibsmotorer 29.2 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt 29.3 Fremstilling af traktorer og maskiner til land og skovbrug 10

11 29.32 Fremstilling af andre maskiner til land og skovbrug Reparation af maskiner til land og skovbrug Fremstilling af våben og ammunition 29.7 Fremstilling af husholdningsapparater i øvrigt Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne 30 Fremstilling af kontormaskiner og edbudstyr Fremstilling af kontormaskiner Fremstilling af edbmaskiner og andet edbudstyr 31 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller Fremstilling af elmotorer og generatorer Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer samt andet elektrisk udstyr i øvrigt Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt 34 Fremstilling af biler mv Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer 35 Fremstilling af andre transportmidler 35.1 Bygning og reparation af skibe og både Skibsværfter Bygning og reparation af passagerskibe, færger, fragtskibe, tankskibe og krigsskibe Bygning og reparation af fiskerbåde Aptering af skibe Bådbyggerier Bygning og reparation af sejlbåde og motorbåde Bygning og reparation af andre fartøjer til fritid og sport fx kanoer, kajakker, joller Fremstilling af oppustelige både eller flåder Aptering af både Flyfabrikker og værksteder 35.4 Fremstilling af motorcykler, cykler mv Fremstilling af cykler Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt 36 Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed 36.1 Fremstilling af møbler Fremstilling af stole og andre siddemøbler samt møbelpolstrere Møbelpolstrervirksomhed Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier Møbellakererier, afsyring af møbler mv Madrasfabrikker 36.2 Fremstilling af andre smykker, guld og sølvvarer Fremstilling af mønter og medaljer Fremstilling af smykker, guld og sølvvarer o.l. 11

12 Guld og sølvvarefabrikker Guld og sølvsmedeværksteder samt juvelerer Håndværksmæssig fremstilling af guld og sølvsmedearbejde, bordservice, toiletartikler, kontorartikler, skrivematerialer, artikler til religiøse formål etc. af guld og sølv. Bearbejdning af perler. Produktion af bearbejdede ædelsten og halvædelsten Forarbejdning af diamanter Fremstilling af juvelerarbejder af ædelsten eller ædelmetaldublé, ædel- eller halvædelsten eller kombinationer heraf. Reparation af smykker samt guld og sølvvarer Gravører Fremstilling af urkasser jf Detailhandel med sølv og guldvarer jf , Reparation ure jf Fremstilling af legetøj og spil 36.6 Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt Fremstilling af bijouterivarer Stearinlysfabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt 37 Genbrug af affaldsprodukter Genbrug af metalaffaldsprodukter Forarbejdning af metalaffaldsprodukter og nye eller brugte metalprodukter med henblik på omdannelse til nye råmaterialer. Karakteristisk for disse produkter er, at både udgangsmaterialet og slutproduktet er affaldsprodukter, hvor udgangsmaterialet er sorterede eller usorterede varer, men aldrig egnet til direkte anvendelse i en industriel proces, men betragtes som et mellemprodukt. Mekanisk eller kemisk forarbejdning er nødvendig. Engroshandel med metalaffaldsprodukter, herunder indsamling, sortering, indpakning, handel etc. Uden industriel forarbejdning jf Engroshandel eller detailhandel med brugte varer jf. 51, 52.5 Autoophugning jf Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter Forarbejdning af ikke metalholdige affaldsprodukter og nye eller brugte ikke metalholdige produkter med henblik på omdannelse til nye råmaterialer. Karakteristisk for disse produkter er, at både udgangspunktet og slutproduktet er affaldsprodukter, hvor udgangsmaterialet er sorterede eller usorterede varer, men aldrig egnet til direkte anvendelse i en industriel proces, men betragtes som et mellemprodukt. Mekanisk eller kemisk forarbejdning 12

13 er nødvendig. Engroshandel med affaldsprodukter, herunder indsamling, sortering, indpakning, handel etc. Uden industriel forarbejdning jf Engroshandel eller detailhandel med brugte varer jf. 51, El, gas og varmeforsyning Elforsyning Produktion af elektricitet uanset produktionsmåden Herunder også vand vindkraft. Transmission af elektricitet i højspændingsnet såvel distribution af elektricitet til den endelige forbruger. Kraftværker Varmeforsyning Produktion og distribution af varme og varmt vand. Større bebyggelsers egne varmecentraler jf Vandforsyning Vandforsyning Indvinding, rensning og distribution af vand. Behandling af spildevand jf Distribution af vand af ikke egen indvinding og rensning * Vandkørselsservice 45 Bygge og anlægsvirksomhed Aktiviteter, der er knyttet til opførsel, forandring, restaurering, vedligeholdelse og nedrivning af bygninger samt udførelse af anlægsarbejder, eksempelvis bygning og reparation af veje, flyvepladser, vand og kloakanlæg. Til bygge og anlægsvirksomhed henføres også hovedentreprenører, dvs. virksomheder der ikke selv stiller arbejdskraft til rådighed, men slutter kontrakter til udførsel hos underentreprenører. Udlejning af entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel hører under bygge og anlægsvirksomhed, når der i forbindelse med udlejningen stilles personel til rådighed. Opførsel af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af egen produktion og ikke er individuelt tilpassede hører under fremstillingsvirksomhed. Hvis grundmaterialet er beton, hører aktiviteten dog altid under bygge og anlægsvirksomhed. Eksempelvis henføres opførelse af metalkonstruktioner af selvproducerede metaldele til og monteringen af selvproducerede bygningsdele fra snedkerier til

14 45.1 Forberedende byggepladsarbejder Nedrivnings og jordarbejdsentreprenører Nedrivning af bygninger og andre bygværker. Rydning af byggepladser Jordarbejder fx afgravning, påfyldning, nivellering og planering af byggepladser, fjernelse af klipper og sten, sprængning. Klargøring af mineanlæg fx fjernelse af overjord og anden klargøring og andet forberedende arbejde. Piloteringsarbejde jf Udgravning til kælder jf Funderingsundersøgelser Prøveboringer og udtagning af prøver i forbindelse med bygge og anlægsarbejder i forbindelse med geofysiske og geologiske undersøgelser eller til andre formål. Olie og gasprospektering, geofysiske, geologiske og seismiske undersøgelser jf Prøveboringer i forbindelse med olie og gasudvinding jf Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed Bygge og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings og jordarbejdsentreprenører) Opførelse, forandring, restaurering og vedligeholdelse af alle former for bygninger (herunder samling og opførelse på stedet af præfabrikerede bygninger) Udgravningsarbejder til kælder. Udførelse af anlægsarbejder fx anlæg af broer, viadukter, tunneler, ledningsnet (rørledninger, kommunikations og elledninger.) Anlæg af flyvepladser Anlæg af veje og gangstier, herunder udlægning af asfalt. Anlæg af stadioner, svømmeanlæg m.m. Anlæg af sejlløb, trafik og fiskerihavne, lystbådehavne, sluser, dæmninger og diger. Anlægsarbejde under vandet. Teknisk service i forbindelse med olie og gasudvinding jf Sandsugning og opmudring med henblik på at indvinde materialer jf Opførelse af komplette, præfabrikerede bygninger af dele ikke af beton som er af egen produktion jf. hovedgruppe 20, 26, 27, 28. Bygningsinstallationsvirksomhed jf Andet bygningsarbejde jf Arkitektvirksomhed jf Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bygge og anlæg jf Forberedende jordarbejder jf

15 Udførelse af tagkonstruktioner jf Tagdækningsvirksomhed jf Betonelementfabrikker jf Tagdækningsvirksomhed Tagpapdækkere. Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder. Bygningssnedkerforretninger jf Anden bygge og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Bygge og anlægsvirksomhed som er fælles for forskellige byggearbejder, og som kræver specialisering eller specialudstyr Murerforretninger Flisemestre jf Brolæggermestre Kloakmestre Stilladsforretninger Opstilling og nedtagning af stilladser og arbejdsplatforme, herunder også udlejning heraf Bygge og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt opstilling af skorstene. Piloteringsarbejde Bygningsinstallationsvirksomhed Elektroinstallationsforretninger Installation og reparation af elkabler, elarmaturer, elektriske varmeanlæg, elevatorer, brandalarmer, tyverialarmer, lokale antenneanlæg, radioantenner, lynafledere og telefonanlæg i bygninger eller andre bygværker. El-installatører med butikshandel Specialværksteder for reparation af elektriske husholdningsapparater jf Detailhandel med belysningsartikler uden værksted jf Isoleringsvirksomhed Udførelse af varme, lyd eller vibrationsisolering i bygninger eller andre bygværker Efterisoleringsarbejder VVS-installatører og blikkenslagerforretninger Udførelse af rør og sanitetsinstallationer i bygninger eller andre bygværker. Installation og reparation af gas og oliefyrsanlæg. 15

16 Installation og reparation af køle eller sprinkleranlæg. Installation og reparation af elektriske varmeanlæg jf Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder jf Andet bygningsarbejde Stukkatørvirksomhed Tømrer og bygningssnedkerforretninger Isætning af bygningsmateriale og udstyr fx døre, vinduer, dør og vinduesrammer som ikke er af egen produktion af træ eller andre materialer. Opstilling af færdige køkkener, trapper, butikstilbehør o.l., som ikke er af egen produktion, af træ eller andre materialer. Indvendige færdiggørelsesarbejder fx lofter, vægbeklædning af træ, flytbare skillevægge. Bygmester. Opførelse af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af egen produktion og ikke er individuelt tilpassede hører under fremstillingsvirksomhed. Lægning af parketgulve og andre gulve af træ jf Gulvafhøvling og gulvafslibning jf Møbelsnedker jf Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed Gulvbelægning eller vægbekædning med fliser af keramik, beton eller tilhuggede sten (flisemestre) Lægning af parketgulve og andre gulve af træ. Udførsel af gulvbelægning med linoleum, gumme eller plast (herunder også tæppepålægning) Gulvbelægning eller vægbeklædning med terrazzo, marmor, granit eller skifer. Tapetopsætning Gulvafhøvling og gulvafslibning Maler og glarmesterforretninger Malerforretninger Indvendig og udvendig maling af bygninger. Maling af broer mv., herunder vejafstribning mv. Skiltemalere Tapetopsætning jf Autolakerier jf Møbellakerier jf Industrilakering jf Maling af skibe jf Glarmesterforretninger 16

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Dansk Energi Analyse A/S Viegand & Maagøe ApS Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse

Læs mere

Erhvervsstruktur og definitioner

Erhvervsstruktur og definitioner 0001 Olie og gas 0500 Olie og gas 0530 Olie- og gasproducenter 0533 Efterforskning og produktion Virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og boring efter, produktion, raffinering og forsyning

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen FOI Working paper nr. 2/ 2010 Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen lars-bo@foi.dk

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere