Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk Branchenomenklatur 2000"

Transkript

1 01 Landbrug, jagt mv Planteavl Gartnerier og planteskoler Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter, udplantningsplanter, snitblomster o.l Husdyravl Heste og fåreavl Stutterier Fåreavl Produktion af råuld, rå fåremælk, dyrkning af grovfoder til eget brug. Klipning af får på kontraktbasis Anden husdyravl Pelsdyravl Opdræt af pelsdyr, produktion af rå pelsskind Biavl Produktion af honning og bivoks * Vildopdræt herunder rensdyravl Rensdyravl, der holdes som tam og vildrener Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Bedrifter, hvor ingen af aktiviteterne udgør mere end 2/3 af de samlede aktiviteter Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed * Landbrugsservice Servicevirksomheder, der er knyttet til fåre- og vildtopdræt. Klipning af dyr Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Jagt og fangst af dyr med henblik på produktion af fødevarer, pelsværk, skind eller anvendelse inden for forskning, i zoologiske haver eller som kæledyr. Produktion af pelsværk, reptil eller fugleskind af dyr/fugle, som hidrører fra jagt eller fældefangst. Fangst af havpattedyr (undtagen hvaler) fx. hvalrosser, sæler. Omfatter ikke : Produktion af pelsværk eller fugleskind af dyr/fugle fra farme jf Produktion af huder og skin af dyr, som slagtes på slagterier jf ,

2 Hvalfangst jf Vildtopdræt jf * Fugle og rensdyrfangst Muskusokse- og bjørnefangst jf * Muskusokse- og bjørnefangst * Fangst af hvalrosser og sæler 02 Skovbrug mv Skovbrug Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug 05 Fiskeri mv Fiskeri Hav, kyst eller ferskvandsfiskeri. Fangst af saltvands og ferskvandsskaldyr samt af bløddyr. Hval og grindefangst. Forarbejdning af fisk, krebsdyr og bløddyr, som ikke sker i forbindelse med fiskeri, dvs. på flydende fabrikker eller fabrikker i land jf * Havfiskeri (trawler BRT>79) Trawlere og andre havgående fiskefartøjer, der har BRT>79. Rejetrawler, der opererer udenskærs Forarbejdning og konservering af fisk på fartøjer, som også anvendes til fiskeri (Søkoger) Fiskefartøjer, der opererer både inden og udenskærs jf Fartøjer anvendes til Hvalfangst jf Sports og fritidsfiskeri jf * Hav og kystfiskeri (fiskefartøjer BRT) Kutter og fartøjer, der er større end 20 BRT men mindre end 80 BRT * Kystfiskeri (fiskefartøjer mindre end 20 BRT) Jollefiskeri og kutter, der har mindre end 20 BRT * Hval og grindefangst Dambrug og fiskeavl Servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri Isværker. Laste og losseentreprenører jf Regnskabskonsulenter jf Udvinding af råolie og naturgas mv Udvinding af råolie og naturgas Omfatter : Udvinding af råolie og luftformige kulbrinter (naturgas) fra samme felt. Bortledning og separering af flygtige kulbrintefraktioner. 2

3 Likvifaktion (fortætning) og genforgasning af naturgas med henblik på transport. Afsvovlning af gas. Produktion af råolie af bituminøs skifer og sand. Serviceydelser i forbindelse med olie og naturgasudvinding jf Fremstilling af raffinerede olieprodukter jf Genvinding af flydendegjorte oliegasser ved raffinering af olien jf Drift af rørledninger jf Olie og gasefterforskning jf Olie og gasforskning jf Geologiske og seismografiske undersøgelser jf Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie og gasudvinding Omfatter : Prøve og produktionsboringer på kontraktbasis Servicevirksomhed i forbindelse med olie og gasudvinding, fx retningsbestemt boring og perforation, anboring; montering af boretårne på stedet, Reparation og demontering heraf; faststøbning af boringsrør i borehuller; pumpning i borehuller, afpropning og lukning af borehuller Boreskibe på kontraktbasis. Omfatter ikke : Geofysiske, geologiske og seismografiske undersøgelser jf lie og gasefterforskning jf Råstofudvinding i øvrigt 14.1 Brydning af sten mv Stenbrud og stenfiskeri Stenbrud Brydning, grov tildannelse og tilsavning af monument- og bygningssten fx granit, sandsten, marmor Stenfiskeri Opsamling på åbent vand af sten fra havbunden Kalkbrud 14.2 Grus, sand og lergravning Grus og sandgrave, sandsugning Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer Saltudvinding Anden råstofudvinding i øvrigt 15 Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer 15.1 Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter Svine og kreaturslagterier mv Slagterier (Får, rensdyr) Fremstilling af ferskt, kølet eller frosset får og rensdyr m.v. i hele kroppe eller udskæringer 3

4 Kødforarbejdning til pølser, røgning m.m. jf Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker Forarbejdning af slagteaffald; produktion af kødmel og mel af slagteaffald Fremstilling af kød og fjerkrækødprodukter Fremstilling af færdigretter Kødforarbejdning i øvrigt Fremstilling af kødprodukter, fx pølser Slagter og viktualieforretninger hvor den største værditilvækst sker i forbindelse med detailhandel jf Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter Fiskehermetik, fiskefars og fiskefiletfabrikker Omfatter : Udskæring og filetering af fisk. Konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr fx frysning, dybfrysning, tørring, konservering i saltlage, konservering på dåse. Fremstilling af fiske-, krebsdyr- og bløddyrprodukter fx kogte fisk, fiskefileter, rogn, kaviar, kaviarerstatning. Fremstilling af forkogte fiskeretter. Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr på egentlige fiskefabriksskibe. Forarbejdning og konservering af fisk på fartøjer, som også anvendes til fiskeri jf Ekstrahering af olier af fisk og havdyr jf Fremstilling af fiskesuppe jf Indhandling jf Røgning og saltning af fisk Fiskemelsfabrikker 15.4 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer Fremstilling af råolier og fedtstoffer Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer Margarinefabrikker mv Fremstilling af mejeriprodukter Fremstilling af konsumis 15.8 Fremstilling af andre næringsmidler Fremstilling af brød og andre friske bagervarer Fremstilling af brød og rundstykker mv. Fremstilling af frisk bagværk, kager, pie, tærter mv. Fremstilling af dej til brød og kager Brødfabrikker Bagerforretninger Fremstilling af bageriprodukter til salg i eget detailudsalg, konditorier med egen produktion. 4

5 Brødudsalg (detailhandel med brød uden eget bageri) jf Fremstilling af kager og kiks Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt 15.9 Fremstilling af drikkevarer Mineralvandsfabrikker mv. Aftapning på flasker af vand samt Produktion af naturligt mineralvand. Fremstilling af alkoholfrit vand tilsat kulsyre og/eller sødet fx sodavand, limonade, orangeade, cola. Fremstilling af læskedrikke med naturlige ekstrakter fx tonic o.l. Fremstilling af frugtdrikke, herunder æblemost Fremstilling af sukkerholdig frugtsaft Fremstilling af læskedrikke i pulverform Fremstilling af chokolademælk 17 Tekstilindustri 17.5 Fremstilling af andre tekstiler Fiskenetfabrikker (vodbindere) Fremstilling af produkter af reb og netstoffer fx fiskenet, skibsfendere, stødpuder, lasteslynger, reb eller tov forsynet med metalringe. 18 Beklædningsindustri Fremstilling af læderbeklædning Fremstilling af beklædningsartikler af læder eller imiteret læder,. Fremstilling af sportshandsker og hovedbeklædning af læder jf Handsker og bælter, slips etc. jf Sko jf Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør på grundlag af materialer, der ikke er af egen produktion Herunder lønsystuer Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af herre og dameovertøj Fremstilling af overtøj, frakker, vindjakker til herrer, damer, drenge og piger. Fremstilling af regntøj. Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind jf Fremstilling af beklædningsartikler af gummi eller plast, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet. Reparation af beklædnings artikler jf Fremstilling af lædertøj jf Fremstilling af hatte jf Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 5

6 Beklædningsindustri i øvrigt Fremstilling af sportstøj, badetøj mv. Fremstilling af hatte og huer Fremstilling af andet tilbehør til beklædning fx handsker, bælter, tørklæder, slips, hårnet * Anden beklædningsindustri Systuer Fremstilling af skidragter, hatte, huer og fremstilling af tilbehør til beklædning fx handsker, bælter etc. Fremstilling af hovedbeklædning af pelsskind Pelsberedning samt buntmagerier Omfatter : Beredning og farvning af pelsskind og huder med hårbeklædning. Afskrabning, færdigberedning, garvning, blegning, klipning og plukning af pelsskind. Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind samt tilbehør hertil. Fremstilling af sammensyede pelsskind. Fremstilling af diverse varer af pelsskind. Fremstilling af kunstigt pelsskind og varer deraf. Omfatter ikke : Fremstilling af rå pelsskind jf , Fremstilling af rå huder og skind jf , Fremstilling af imiterede pelsskind jf , Fremstilling af pelshatte jf Fremstilling af beklædningsartikler garneret med pelsskind jf Fremstilling af støvler eller sko med dele af pelsskind jf Læderindustri Garverier Produktion af garvet læder. Fremstilling af semsgarvet, pergamentbehandlet læder og metalliseret læder, Fremstilling af kunstlæder. Produktion af rå huder og skind jf Fremstilling af læderbeklædning jf Fremstilling af beklædningstilbehør af læder jf Garvning af pelsskind eller huder med hårbeklædning jf Fremstilling af imiteret læder jf , Fremstilling af tasker, kufferter mv Sko og træskofabrikker Skotøjsfabrikker 20 Træindustri Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Fremstilling af ramme og møbellister 6

7 Fremstilling af dele af træ til bygninger Fremstilling af bjælker, tagspær og dragere. døre, vinduer, skodder og rammer hertil, trapper, gelændere mv Træemballagefabrikker 20.5 Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Fremstilling af andre træprodukter Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt 22 Grafisk industri 22.1 Udgiver og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri Udgivervirksomhed med og uden trykkerivirksomhed. Forlagsvirksomhed indeholdende bl.a. finansielle, tekniske, kunstneriske, juridiske og reklamemæssige aktiviteter uden hovedvægt på en enkelt af disse aktiviteter Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med eget trykkeri Udgivelse af magasiner, trykt på avispapir, som udkommer mindst 4 gange om ugen Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri Herunder udgivelse af magasiner, trykt på avispapir, som udkommer mindst 4 gange om ugen Udgivelse af uge, distrikts og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri Udgivelse af periodisk udkommende blade og magasiner, der udkommer mindre end 4 gange om ugen. Omfatter ikke : Udgivelse af fagblade jf Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri Udgivelse af periodisk udkommende blade og magasiner, der udkommer mindre end 4 gange om ugen. Udgivelse af fagblade jf Udgivelse af distrikts og annonceblade med eget trykkeri Distribution af distrikts og annonceblade jf Udgivelse af distrikts og annonceblade uden eget trykkeri Udgivelse af lydoptagelser Udgivelse af grammofonplader, CD og lydbånd med musik eller andre lydoptagelser 7

8 Videooptagelser jf Anden udgivervirksomhed Udgivelse af fotografier, stik, postkort, formularer. Udgivelse af kørerplaner, vejvisere, telefonbøger Plakater og reproduktion af kunstværker. Udgivelse af fagblade samt publicering i mikroform. Omfatter ikke : Udformning af reklamer jf Fremstilling af mikrofiche jf Distribution af reklamer jf Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning Avistrykkerier Trykning af aviser, magasiner og ugeblade på avispapir, herunder reklameblade Udgivervirksomhed med trykkeri jf , , , Andre trykkerier Trykning af enhver art (bortset fra aviser, magasiner og ugeblade på avispapir), også ved hjælp af trykpresser, duplikeringsmaskiner, datastyret reproduktion, prægemaskiner, fotokopimaskiner eller termokopimaskiner. Trykning af etiketter jf Udgivervirksomhed med trykkeri jf , , , Bogtrykkerier og offsettrykkerier Serigrafiske trykkerier Andre trykkerier i øvrigt Bogbinderier Reproduktionsanstalter og sætterier Reproduktionsanstalter Fremstilling af fotosats Heliogravure Desktopdesign og sats Fremstilling af færdigsatte, bearbejdede trykplader og cylindre, og andre prægede medier til brug ved trykning i andre virksomheder Sætterier Anden virksomhed i forbindelse med trykning Udarbejdelse og fremstilling af overheadtransparenter, layout, dummier. Fremstilling af gummi og plaststempler. Fremstilling af datostempler jf Reproduktion af indspillede medier Reproduktion af lydoptagelser 8

9 Reproduktion fra masterkopi af grammofonplader, compact discs og bånd med musik eller andre lydoptagelser Reproduktion af videooptagelser Reproduktion fra masterkopi af plader, compact discs og bånd med film og andre videooptagelser Reproduktion af edb medier reproduktion af masterkopier af programmel og data på plader og bånd. 24 Kemisk industri 24.5 Fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler Fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler samt poleremidler Sæbe og vaskemiddelfabrikker 24.6 Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt 25 Gummi og plastindustri 25.2 Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af plastemballage Fremstilling af poser, sække, beholdere, æsker, kasser, balloner, flasker, bæreposer, spoler og bobiner af plast 26 Sten, ler og glasindustri mv Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af bordservice og andre husholdnings og toiletartikler af porcelæn, fajance eller andet keramisk materiale Fremstilling af statuetter og andre pyntegenstande af keramisk materiale Klinkerier Fremstilling af ildfaste keramiske produkter jf Fremstilling af legetøj af keramisk materiale jf Fremstilling af bijouterivarer af keramisk materiale jf Fremstilling af andre keramiske produkter Fremstilling af potter, krukker, skåle o.l Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter Fremstilling af fliser og kakler Teglværker 26.5 Fremstilling af cement, kalk og gips Kalkværker Fremstilling af gips 26.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Fremstilling af byggematerialer af beton Betonvarefabrikker Fremstilling af beton, cement og kunststen, der anvendes som 9

10 bygningsmateriale fx fliser, kantsten, mursten, rør, piller Betonelementfabrikker Fremstilling af præfabrikerede elementer til bygge og anlægsarbejder af cement, beton og kunststen Fremstilling af betonelementer og egen opstilling af disse jf Fremstilling af byggematerialer af gips Mørtelværker Stenhuggere 26.8 Fremstilling af andre ikke metalholdige mineralske produkter Fremstilling af slibemidler Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv Asfalt- og tagpapfabrikker Fremstilling af andre ikke metalholdige mineralske produkter i øvrigt 27 Fremstilling af metal 27.4 Fremstilling af ikke-jernholdige metaller Fremstilling af ædelmetaller Fremstilling og første bearbejdning af aluminium Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin Fremstilling af bly, zink og tin af malm eller skrot. Fremstilling af bly, zink og tin ved elektrolytisk raffinering af bly, zink og tinskrot. Fremstilling af bly, zink, og tinlegeringer. Førstebearbejdning af bly, zink og tin til plader, bånd, folier, rør, fittings, tråde m.v Fremstilling og første bearbejdning af kobber Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke jernholdige metaller 28 Jern og metalvareindustri 28.1 Fremstilling af metalkonstruktioner Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 28.5 Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) 28.7 Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv Fremstilling af andre færdige metalprodukter Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt 29 Maskinindustri 29.1 Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Reparation af skibsmotorer 29.2 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt 29.3 Fremstilling af traktorer og maskiner til land og skovbrug 10

11 29.32 Fremstilling af andre maskiner til land og skovbrug Reparation af maskiner til land og skovbrug Fremstilling af våben og ammunition 29.7 Fremstilling af husholdningsapparater i øvrigt Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne 30 Fremstilling af kontormaskiner og edbudstyr Fremstilling af kontormaskiner Fremstilling af edbmaskiner og andet edbudstyr 31 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller Fremstilling af elmotorer og generatorer Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer samt andet elektrisk udstyr i øvrigt Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt 34 Fremstilling af biler mv Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer 35 Fremstilling af andre transportmidler 35.1 Bygning og reparation af skibe og både Skibsværfter Bygning og reparation af passagerskibe, færger, fragtskibe, tankskibe og krigsskibe Bygning og reparation af fiskerbåde Aptering af skibe Bådbyggerier Bygning og reparation af sejlbåde og motorbåde Bygning og reparation af andre fartøjer til fritid og sport fx kanoer, kajakker, joller Fremstilling af oppustelige både eller flåder Aptering af både Flyfabrikker og værksteder 35.4 Fremstilling af motorcykler, cykler mv Fremstilling af cykler Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt 36 Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed 36.1 Fremstilling af møbler Fremstilling af stole og andre siddemøbler samt møbelpolstrere Møbelpolstrervirksomhed Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier Møbellakererier, afsyring af møbler mv Madrasfabrikker 36.2 Fremstilling af andre smykker, guld og sølvvarer Fremstilling af mønter og medaljer Fremstilling af smykker, guld og sølvvarer o.l. 11

12 Guld og sølvvarefabrikker Guld og sølvsmedeværksteder samt juvelerer Håndværksmæssig fremstilling af guld og sølvsmedearbejde, bordservice, toiletartikler, kontorartikler, skrivematerialer, artikler til religiøse formål etc. af guld og sølv. Bearbejdning af perler. Produktion af bearbejdede ædelsten og halvædelsten Forarbejdning af diamanter Fremstilling af juvelerarbejder af ædelsten eller ædelmetaldublé, ædel- eller halvædelsten eller kombinationer heraf. Reparation af smykker samt guld og sølvvarer Gravører Fremstilling af urkasser jf Detailhandel med sølv og guldvarer jf , Reparation ure jf Fremstilling af legetøj og spil 36.6 Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt Fremstilling af bijouterivarer Stearinlysfabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt 37 Genbrug af affaldsprodukter Genbrug af metalaffaldsprodukter Forarbejdning af metalaffaldsprodukter og nye eller brugte metalprodukter med henblik på omdannelse til nye råmaterialer. Karakteristisk for disse produkter er, at både udgangsmaterialet og slutproduktet er affaldsprodukter, hvor udgangsmaterialet er sorterede eller usorterede varer, men aldrig egnet til direkte anvendelse i en industriel proces, men betragtes som et mellemprodukt. Mekanisk eller kemisk forarbejdning er nødvendig. Engroshandel med metalaffaldsprodukter, herunder indsamling, sortering, indpakning, handel etc. Uden industriel forarbejdning jf Engroshandel eller detailhandel med brugte varer jf. 51, 52.5 Autoophugning jf Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter Forarbejdning af ikke metalholdige affaldsprodukter og nye eller brugte ikke metalholdige produkter med henblik på omdannelse til nye råmaterialer. Karakteristisk for disse produkter er, at både udgangspunktet og slutproduktet er affaldsprodukter, hvor udgangsmaterialet er sorterede eller usorterede varer, men aldrig egnet til direkte anvendelse i en industriel proces, men betragtes som et mellemprodukt. Mekanisk eller kemisk forarbejdning 12

13 er nødvendig. Engroshandel med affaldsprodukter, herunder indsamling, sortering, indpakning, handel etc. Uden industriel forarbejdning jf Engroshandel eller detailhandel med brugte varer jf. 51, El, gas og varmeforsyning Elforsyning Produktion af elektricitet uanset produktionsmåden Herunder også vand vindkraft. Transmission af elektricitet i højspændingsnet såvel distribution af elektricitet til den endelige forbruger. Kraftværker Varmeforsyning Produktion og distribution af varme og varmt vand. Større bebyggelsers egne varmecentraler jf Vandforsyning Vandforsyning Indvinding, rensning og distribution af vand. Behandling af spildevand jf Distribution af vand af ikke egen indvinding og rensning * Vandkørselsservice 45 Bygge og anlægsvirksomhed Aktiviteter, der er knyttet til opførsel, forandring, restaurering, vedligeholdelse og nedrivning af bygninger samt udførelse af anlægsarbejder, eksempelvis bygning og reparation af veje, flyvepladser, vand og kloakanlæg. Til bygge og anlægsvirksomhed henføres også hovedentreprenører, dvs. virksomheder der ikke selv stiller arbejdskraft til rådighed, men slutter kontrakter til udførsel hos underentreprenører. Udlejning af entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel hører under bygge og anlægsvirksomhed, når der i forbindelse med udlejningen stilles personel til rådighed. Opførsel af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af egen produktion og ikke er individuelt tilpassede hører under fremstillingsvirksomhed. Hvis grundmaterialet er beton, hører aktiviteten dog altid under bygge og anlægsvirksomhed. Eksempelvis henføres opførelse af metalkonstruktioner af selvproducerede metaldele til og monteringen af selvproducerede bygningsdele fra snedkerier til

14 45.1 Forberedende byggepladsarbejder Nedrivnings og jordarbejdsentreprenører Nedrivning af bygninger og andre bygværker. Rydning af byggepladser Jordarbejder fx afgravning, påfyldning, nivellering og planering af byggepladser, fjernelse af klipper og sten, sprængning. Klargøring af mineanlæg fx fjernelse af overjord og anden klargøring og andet forberedende arbejde. Piloteringsarbejde jf Udgravning til kælder jf Funderingsundersøgelser Prøveboringer og udtagning af prøver i forbindelse med bygge og anlægsarbejder i forbindelse med geofysiske og geologiske undersøgelser eller til andre formål. Olie og gasprospektering, geofysiske, geologiske og seismiske undersøgelser jf Prøveboringer i forbindelse med olie og gasudvinding jf Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed Bygge og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings og jordarbejdsentreprenører) Opførelse, forandring, restaurering og vedligeholdelse af alle former for bygninger (herunder samling og opførelse på stedet af præfabrikerede bygninger) Udgravningsarbejder til kælder. Udførelse af anlægsarbejder fx anlæg af broer, viadukter, tunneler, ledningsnet (rørledninger, kommunikations og elledninger.) Anlæg af flyvepladser Anlæg af veje og gangstier, herunder udlægning af asfalt. Anlæg af stadioner, svømmeanlæg m.m. Anlæg af sejlløb, trafik og fiskerihavne, lystbådehavne, sluser, dæmninger og diger. Anlægsarbejde under vandet. Teknisk service i forbindelse med olie og gasudvinding jf Sandsugning og opmudring med henblik på at indvinde materialer jf Opførelse af komplette, præfabrikerede bygninger af dele ikke af beton som er af egen produktion jf. hovedgruppe 20, 26, 27, 28. Bygningsinstallationsvirksomhed jf Andet bygningsarbejde jf Arkitektvirksomhed jf Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bygge og anlæg jf Forberedende jordarbejder jf

15 Udførelse af tagkonstruktioner jf Tagdækningsvirksomhed jf Betonelementfabrikker jf Tagdækningsvirksomhed Tagpapdækkere. Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder. Bygningssnedkerforretninger jf Anden bygge og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Bygge og anlægsvirksomhed som er fælles for forskellige byggearbejder, og som kræver specialisering eller specialudstyr Murerforretninger Flisemestre jf Brolæggermestre Kloakmestre Stilladsforretninger Opstilling og nedtagning af stilladser og arbejdsplatforme, herunder også udlejning heraf Bygge og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt opstilling af skorstene. Piloteringsarbejde Bygningsinstallationsvirksomhed Elektroinstallationsforretninger Installation og reparation af elkabler, elarmaturer, elektriske varmeanlæg, elevatorer, brandalarmer, tyverialarmer, lokale antenneanlæg, radioantenner, lynafledere og telefonanlæg i bygninger eller andre bygværker. El-installatører med butikshandel Specialværksteder for reparation af elektriske husholdningsapparater jf Detailhandel med belysningsartikler uden værksted jf Isoleringsvirksomhed Udførelse af varme, lyd eller vibrationsisolering i bygninger eller andre bygværker Efterisoleringsarbejder VVS-installatører og blikkenslagerforretninger Udførelse af rør og sanitetsinstallationer i bygninger eller andre bygværker. Installation og reparation af gas og oliefyrsanlæg. 15

16 Installation og reparation af køle eller sprinkleranlæg. Installation og reparation af elektriske varmeanlæg jf Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder jf Andet bygningsarbejde Stukkatørvirksomhed Tømrer og bygningssnedkerforretninger Isætning af bygningsmateriale og udstyr fx døre, vinduer, dør og vinduesrammer som ikke er af egen produktion af træ eller andre materialer. Opstilling af færdige køkkener, trapper, butikstilbehør o.l., som ikke er af egen produktion, af træ eller andre materialer. Indvendige færdiggørelsesarbejder fx lofter, vægbeklædning af træ, flytbare skillevægge. Bygmester. Opførelse af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af egen produktion og ikke er individuelt tilpassede hører under fremstillingsvirksomhed. Lægning af parketgulve og andre gulve af træ jf Gulvafhøvling og gulvafslibning jf Møbelsnedker jf Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed Gulvbelægning eller vægbekædning med fliser af keramik, beton eller tilhuggede sten (flisemestre) Lægning af parketgulve og andre gulve af træ. Udførsel af gulvbelægning med linoleum, gumme eller plast (herunder også tæppepålægning) Gulvbelægning eller vægbeklædning med terrazzo, marmor, granit eller skifer. Tapetopsætning Gulvafhøvling og gulvafslibning Maler og glarmesterforretninger Malerforretninger Indvendig og udvendig maling af bygninger. Maling af broer mv., herunder vejafstribning mv. Skiltemalere Tapetopsætning jf Autolakerier jf Møbellakerier jf Industrilakering jf Maling af skibe jf Glarmesterforretninger 16

17 Isætning af glas, spejle etc. Indramning Glarmesterforretninger med butikshandel Isætning af vinduer og vinduesrammer jf Reparation og montering af autoruder jf Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt Damprensning, sandblæsning o.l. af facader. Rengøring af nyopførte bygninger efter opførelse Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Udlejning af fx. kraner, bulldozere, traktorer med fører til bygge og anlægsvirksomheder Udlejning af bygge og anlægsmateriel uden betjeningspersonale jf Stilladsforretninger jf Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer Al virksomhed (undtagen fremstillingsvirksomhed og udlejning) i forbindelse med motorkøretøjer, herunder også lastvogne Engros- og detailhandel med nye og brugte motorkøretøjer Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør Agenturvirksomhed i forbindelse med en gros- og detailhandel med motorkøretøjer, herunder bilauktioner Vask, polering, bugsering af motorkøretøjer mv. Detailhandel med motorbrændstof (servicestationer) Udlejning af biler og motorkøretøjer jf Udlejning af lastbiler jf Engros- og detailhandel med biler mv. Engros- og detailhandel med nye og brugte biler såsom personvogne, lastvogne, anhængere og sættevogne o.l. motorkøretøjer Engros- og detailhandel med eldrevne biler Engros- og detailhandel med terrængående køretøjer, fx. jeeps Engros- og detailhandel med personvogne til særlige formål fx ambulancer Agenturhandel med biler Engros- og detailhandel med nye biler i forbindelse med Handel med reservedele og tilbehør til biler Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. jf Engros- og detailhandel med motor cykler jf Engroshandel med biler 17

18 Salg af personbiler, varebiler, lastvogne, påhængs og sættervogne. Autoophugning jf Salg af personbiler til virksomheder (firmabiler) jf Detailhandel med biler Salg af personbiler Salg af personbiler til virksomheder (firmabiler) Engros- og detailhandel med campingvogne mv Reparation og vedligeholdelse af biler mv. Regummiering af gummidæk (vulkaniseringsanstalter) jf Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer jf Autoreparationsværksteder Reparation af mekaniske dele Almindelige serviceeftersyn Reparation af ikke mekaniske dele til motorkøretøjer Reparation og montering af autoradioer jf Dækservice jf Karosseriværksteder (pladesmede) Autoopretning Undervognsbehandling Autoelektrikere Undervognsbehandling Rustbeskyttelse af biler Autolakererier Dækservice Autoservice i øvrigt Autohjælp Autobugsering Klargøring af biler Vask og polering af biler Reparation og montering af autoruder Redningskorps jf Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Handel med reservedele og tilbehør til biler mv. (uden reparationsvirksomhed) Postordresalg af reservedele og tilbehør til biler mv. 18

19 Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler i forbindelse med handel med nye biler jf Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Engroshandel med dæk (uden montering) Engroshandel med reservedele til trailere Autoophugning jf Dækservice jf Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) Detailhandel med autoradioer og alarmer Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf Servicestationer Engroshandel med motorbrændstof jf Servicestationer uden kiosksalg Servicestationer, hvor salg af dagligvarer udgør mindre en 5% af den samlede omsætning Servicestationer med kiosksalg Servicestationer med et udvalg af dagligvarer, og hvor salget af disse mindst udgør 5% af den samlede omsætning Servicestationer med videoudlejning 51 Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler mv. Videresalg (uden omdannelse) af nye og brugte varer til virksomheder, institutioner og andre erhvervsdrivende; eller vareformidling der udøves af agenter, kommissionærer o.l. Grossister, eksportører, importører og andelsindkøbsforeninger, varemæglere, kommissionærer og agenter, indkøbere og andelsforetagender. Normal behandling af varer inden for engroshandel fx. samling og sortering af varer i store partier, omladning, ompakning samt aftapning på flasker, opdeling i mindre partier, fx. farmaceutiske produkter, oplagring, nedkøling, levering og installation af varer for egen regning. Engroshandel med biler og motorcykler jf. 50.1, Engroshandel med motortilbehør jf Udlejning og leasing af varer jf Agenturhandel (engroshandel på honorar eller kontraktbasis) Aktiviteter som udøves af agenter, kommissionærer, varemæglere og alle andre engroshandelsvirksomheder, som handler for 19

20 andres regning Formidling af kontakt mellem sælgere og købere eller varetagelse af handelstransaktioner for andre Auktionshandel, der foregår for andres regning Agenters formidling af salg af biler og motorcykler jf. 50.1, Engroshandel i eget navn jf. 51.2, 51.7 Detailhandel gennem agenter jf.52 Forsikringsagenturer jf Ejendomsmæglere jf Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer Agenturhandel med pelsværk Agenturhandel med nærings og nydelsesmidler Fiskeauktioner Anden agenturhandel med nærings og nydelsesmidler Agenturhandel med andet specialiseret sortiment Kunstauktioner Agenturhandel med blandet sortiment 51.2 Engroshandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter og levende dyr Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med levende dyr Engroshandel med råhuder, skind og læder 51.3 Engroshandel med nærings og nydelsesmidler Engroshandel med frugt og grønsager Engroshandel med kød og kødprodukter Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer Aftapning i forbindelse med Engroshandel Engroshandel med øl og mineralvand Øl og mineralvandsdepoter Engroshandel med juice, saft mv Engroshandel med vin og spiritus Engroshandel med frugt og grønsagssaft mv Engroshandel med tobaksvarer Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 20

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Beskæftigelsen 2005. Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct.

Beskæftigelsen 2005. Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct. Arbejdsmarked 2008:1 Beskæftigelsen 2005 Sammenfatning Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,3 pct. Lønsummen steg med 2,1 pct. Begrænsning af Lønmodtager-begrebet

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Private serviceerhverv

Private serviceerhverv Private serviceerhverv Kap 14 Serviceerhverv 40% af BVT ikke materiel produktion: produktet kan ikke lagres produkterne er i tilknytning til produktion handel og transport ydermere: flytning og afmåling

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Tue Robi Jensen (trj@di.dk) side 2 indiske nøgletal. side 3 økonomiske udsigter. side 3 udvikling i vækstskøn. side 4 valutakurs

Tue Robi Jensen (trj@di.dk) side 2 indiske nøgletal. side 3 økonomiske udsigter. side 3 udvikling i vækstskøn. side 4 valutakurs DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ EF-Tidende nr. C 084 af 06/04/1995 s. 0007 Forslag til Rådets forordning (EF) om harmoniserede

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

CEBR Centre for Economic and Business Research

CEBR Centre for Economic and Business Research Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Fremstillingsvirksomhed

Fremstillingsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Kapitel 12 27-02-02 NW-N 1 Fremstillingssektor Industri- og håndværksproduktion +offentlige værker+bygge- og anlæg = sekundære erhverv Manufacturing 17% af BVT 17% af beskæftigelsen

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen Allerød kommune Analyse af detailhandelen Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 9 3. Statistisk bymidteafgrænsning 18 4. Forbrug

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Figur 2.1 Logistisk effektivitet balancen mellem logistikomkostninger og leveringsservice. Fig. 2.2 Illustration af logistikomkostningernes tværgående retning. Fig. 2.3 Fordeling af logistikomkostninger.

Læs mere

Detailhandelsanalyse Kerteminde

Detailhandelsanalyse Kerteminde Detailhandelsanalyse Kerteminde 2008 Udarbejdet af COWI A/S Langegade i Kerteminde Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Kerteminde Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune Detailhandelsanalyse Ærø Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Ærø Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04 Indledning 06 Butiksstruktur

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune

Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Søndersø Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Nordfyns Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Design Outlet Center, Billund Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Billund kommune 10 3. Nuværende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Udvikling af national godstrafikmodel. Christian Overgård Hansen

Udvikling af national godstrafikmodel. Christian Overgård Hansen Udvikling af national godstrafikmodel Christian Overgård Hansen Disposition 1. Formål 2. Zonesystem og vareklassifikation 3. Modellering af godstransport 4. Tids- og aktivitetsplan 2 Trafikdage Formål

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

Præsentation af HC Services A/S

Præsentation af HC Services A/S Præsentation af HC Services A/S HC Services A/S dækningsområde HC Services A/S dækker primært Sjælland. Efter nærmere aftale kan opgaver i resten af landet løses. Værdigrundlag: Vi tager vores samfundsansvar

Læs mere

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED 18 lejemål til forskellige formål i nyrenoveret butikscenter. Centret i Benløse har haft svære vilkår de seneste år. Flere projektselskaber har forgæves forsøgt at

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Konkursanalyse, april 2012

Konkursanalyse, april 2012 Laveste antal konkurser siden september 2008 Konkursanalyse, il 20 Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data-

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere