Kodemanual, kulturjournalistikkens historiske udvikling Nete Nørgaard Kristensen, 11. november 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodemanual, kulturjournalistikkens historiske udvikling Nete Nørgaard Kristensen, 11. november 2008"

Transkript

1 Kodemanual, kulturjournalistikkens historiske udvikling Nete Nørgaard Kristensen, 11. november 2008 Generelt: Det er MEGET vigtigt, at kodningen foretages så korrekt og konsekvent som muligt. Dvs. læs hellere artiklen igennem en ekstra gang i tvivlstilfælde frem for at gætte. Der kan opstå tvivlstilfælde i så fald, noter dem ned, så vi efterstående kan finde frem til dem og gennemgå/diskutere dem ved løbende møder. Når I har opnået mere erfaring med kodningen, kan det være, at I kan gå tilbage til og afklare tidligere tvivlsspørgsmål. Angiv i kodeskemaet det nummer, som står ud for den givne variabel i kodemanualen. Mediet Politiken skal fx kodes som 1, illustrationen Foto skal kodes som 1, og nyhedskriteriet konflikt skal kodes som 5. Herved spares tid i forhold til at udskrive navnene på de pågældende variable. Såfremt der ikke skal kodes (fx hvis journalistens navn ikke fremgår af en artikel) marker da med Herved signaleres, at kategorien ikke sprunget over ved en fejl, men at den bevidst ikke er udfyldt. Kontakt mig hellere en gang for meget end en gang for lidt, hvis der opstår problemer Tlf / , mail: 1

2 Kodningskategori Kodningsvariable Forklaring, kommentar Overskrift Skriv artiklens overskrift i fuld længde. Har artiklen ingen overskrift marker med Løbenummer Dato Medium Journalistens navn Journalisten køn : Politiken : Ekstra Bladet : Jyllands-Posten : MetroXpress : Urban Ugedag (fx mandag) Dato (fx 12.) Måned (fx 12.) Årstal (fx 2008) 1) Politiken 2) Ekstra Bladet 3) Jyllands-Posten 4) MetroXpress 5) Urban 1) Mand 2) Kvinde 3) Ikke til at bestemme Skriv artiklens løbenummer, som fremgår af kopien. Skriv både ugedag, dato, måned og årstal. Disse informationer fremgår af kopien. Aske skriver denne info. på kopien. Skriv enten - Journalistens navn, hvis det er angivet, ellers marker med - Journalistens initialer, hvis det er angivet, ellers marker med - Mediets navn, hvis et medie er angivet som afsender, ellers marker med Udfyldes kun hvis journalisten fremgår ved navn eller initialer, ellers marker med. Initialer medfører kodning 3. Geografi Bynavn OG/ELLER land (uden for Danmark) Udfyldes kun, hvis det eksplicit fremgår, at artiklen er skrevet fra udlandet via angivelse af by og/eller land. I så fald: Skriv navn på den angivne by OG/ELLER land. Fremgår intet udenlandsk by/landnavn markeres med Placering I (sidetal) Sidetal Anfør altid hvilket sidetal, artiklen står på. Forside = s. 1 Såfremt artiklen er placeret på mere end én side anføres dette, fx s. 2-3 Placering II (hvis sideoverskrift) Sideoverskrift Aske skriver denne info. på kopien Kodes kun, hvis artiklen står på en side med en sideoverskrift. I så fald skrives navnet på sideoverskriften, fx Kultur, Hendes verden, Film-tv-teater. Sideoverskrift omfatter også overskrifter midt på en side, som samler en række artikler inden for samme emne (fx Filmens Verden, jf. øvelses-case). 2

3 Placering III (hvis i sektion) Forsidehenvisning Illustration Forhold ml. tekst og illustration Længde Sektion 1) Ja 2) Nej 1) Foto (ren fotografi) 2) Tegning 3) Grafik (inkl. grafiske kunstudtryk) 4) Faktaboks 5) Andet 1) Tekst er større end illustration 2) Tekst er mindre end illustration 3) Tekst svarer til illustration 1) Kort artikel 2) Mellemlang artikel 3) Længere artikel Aske angiver om der fremgår sideoverskrift. Vigtigt at stavemåden er korrekt og ensartet. Fremgår sideoverskrift ikke markeres i kodningen Kodes kun, hvis artiklen står i en bestemt avissektion. I så fald skrives navnet på sektionen, fx 2. sektion, Shopping, Lørdagsliv, Vi rejser Aske angiver om der fremgår sektion. Vigtigt at stavemåden er korrekt og ensartet. Fremgår sektion ikke markeres i kodningen For artikler inde i avisen: Er der henvisning fra forsiden (1. sektion) til artiklen? Aske angiver om der er henvisning til artiklen på forsiden. Henvisning er enhver form for annoncering på forsiden af avisens 1. sektion/hovedsektion af en artikel inde i avisen dvs. fx en overskrift, en kort note eller længere artikel. Kodes kun, hvis artiklen er ledsaget af en/flere illustrationer. Ellers markeres med Illustrationer skal altid kodes som del af en artikel ikke som selvstændig artikel. Såfremt illustrationens tilhørsforhold til en artikel ikke er eksplicit (fx ved temasider), vurdér da hvilken artikel, illustrationen primært forekommer at tilhøre og kod den i tilknytning til denne artikel. Multiple choice: en artikel kan indeholde både billede og grafik og skal derfor kodes for begge, fx både 1 og 4 (eller flere illustrationstyper). Kodes kun, hvis artiklen er ledsaget af en/flere illustrationer (foto, grafik el.lign.). Ellers markeres med Hvis flere illustrationer ledsager samme artikel, kodes for illustrationerne tilsammen. Artikler kan bestå af ren redaktionel tekst eller redaktionel tekst og en/flere illustrationer. Normer for artikler med ren tekst: Normer for artikler med tekst og illustration(er): Kort artikel: Max 1 spalte og 10 linier Mellemlang artikel - enten: - 1 spalte, max 80 linier eller - 2 spalter, max 40 linier pr. spalte eller - 3 spalter, max 27 linier pr. spalte Længere: alt, der ikke er korte eller mellemlange artikler Kort artikel: 1 spalte à max 10 linier OG illustration ikke markant større end tekst Mellemlang artikel - enten: - 1 spalte tekst à max 40 linier + illustration(er) - 2 tekstspalter à 30 max linier pr. spalte + illustration(er) eller - 3 tekstspalter à max 20 linier pr. spalte + illustration(er) Længere artikel: alt, der ikke er korte eller mellemlange artikler 3

4 Genre 1) Note/notits 2) Nyhed 3) Reportage 4) Baggrund/analyse 5) Interview/portræt 6) Forskræp/foromtale 7) Produktomtale/reklamestof 8) Test/instruktion/service 9) Anmeldelse 10) Leder 11) Andet Rating: - Hvis rating: udfyld med 1 (et-tal) - Hvis ingen rating: udfyld med --- Note/notits: den helt korte historie, dog (typisk) med en overskrift Nyhed: stramt fortalt fakta-historie med fokus på hvem, hvad, hvor, hvornår, evt. hvordan og hvorfor (dvs. typisk lidt længere, neutral genfortælling af skriftlige/mundtlige kilder) Reportage: journalisten rapporterer fra begivenhedernes sted og/eller en stemning herfra. Artiklen uddyber typisk fakta med iagttagelser, citater og oplevelser, ligesom journalisten ofte har observeret begivenheden og derfor træder frem i artiklen, om end dette ikke er et krav. Baggrund/analyse: emnet analyseres og sættes i perspektiv, eventuelt med mere fagligt forankrede kommenterende og/eller meningstilkendegivende islæt Interview/portræt: overvejende referat/citering af et interviewobjekts udsagn med gengivelse af ansigter, ord og/eller personlige overvejelser til nuancering af en hændelse. Voxpop og Q&A er også interview, såfremt denne form altså dominerer artiklen og ikke blot er del af fx en reportage. Forskræp/foromtale: artiklen annoncer en kommende begivenhed, et værk el.lign. Dvs. at begivenheden/ udgivelsen typisk endnu ikke er indtruffet. Artiklen er produktorienteret og typisk uden undersøgende/analytisk/ kritisk tilgang. Produktomtale/reklamestof: redaktionelt stof, som dog reklamerer for produkter, som er eller snarligt kommer i handlen. Test/instruktion/service: fx produkttests eller opskrifter, men skal være ledsaget af redaktionel tekst, for overhovedet at indgå i analysen Anmeldelse: den subjektive, typisk fagligt funderede kritik af et emne/værk. Leder: afsenderen er en repræsentant fra mediet, og artiklen har typisk karakter af subjektiv vurdering/kommentar Andet: Anvendes kun hvis artiklen på ingen måde passer ind i de øvrige kategorier Multiple choice: Samme artikel kan kodes for op til to genrer, såfremt det er umuligt kun at angive én toneangivende genre. I så fald angiv genrerne i prioriteret rækkefølge med den genre, som I hælder mest til, anført som nr. 1. Kod dog helst for kun én genre. Rating: Marker om der til artiklen er knyttet et ratingsystem, fx stjerner, hjerter el.lign. Tilgang 1) Overvejende beskrivende tilgang 2) Overvejende vurderende tilgang 3) Både-og Er journalisten overvejende beskrivende/objektiv eller vurderende i sin formidling? Overvejende beskrivende: Artiklen er holdt i et faktuelt, neutralt sprog uden markante kommenterende eller vurderende udsagn. Kendetegner typisk objektive genrer som noten, nyheden eller reportagen. Overvejende vurderende: Artiklen indeholder en række vurderende og dermed mere subjektive kommentarer fra journalisten. Vil typisk kendetegne anmeldelsen og lederen. Både-og : hvis artiklen ikke er eksplicit beskrivende eller vurderende, men alligevel rummer eksempler på mere subjektive kommentarer eller har en vurderende tone uden at være fx en anmeldelse eller leder. Traditionelt set beskrivende genrer som reportagen eller portrættet kan fx rumme vurderende udsagn, hvilket analysen altså forsøger at fange (jf. øvelses-cases). 4

5 Nyhedskriterium Stofområde 1) aktualitet 2) væsentlighed 3) sensation 4) identifikation 5) konflikt Kultur 1) Klassisk musik (inkl. opera) 2) Populærmusik (inkl. eksperimentel, jazz, pop, folkemusik) 3) Film (fiktion, dokumentarisme) 4) Skønlitteratur (inkl. lyrik, børnelitteratur, tegneserier 5) Faglitteratur (fx biografier, debatbøger, forskningsbøger, fagtidsskrifter) 6) Museer (udstillinger, fx af private samlinger af ting, kulturudtryk 7) Billedkunst (malerkunst, inkl. kunstinstallationer, foto 8) Scenekunst (teater, musicals, dans, inkl. ballet, moderne dans 9) Forlystelser/ folkefest (cirkus, zoo, tivoli, revyer, fastelavn, karneval, festuger 10) Medier (institutionelt perspektiv - radio, tv, Internet, journalistik 11) Computersoftware (fx spil, programmer mv., IKKE maskinel) 12) Arkitektur 13) Kulturpolitik 14) Kendte/gossip 15) Kongelige Livsstil/forbrug 16) Mode og skønhed (inkl. wellness og shopping) 17) Sundhed (inkl. ernæring, motion mm., Den sunde krop, IKKE sundhedspoli- Marker det mest toneangivende nyhedskriterium og fortrinsvis kun ét kriterium, men såfremt dette ikke er muligt, angiv to kriterier i prioriteret rækkefølge. Aktualitet: henviser til, at informationen er ny eller ikke tidligere offentliggjort Væsentlighed: handler om en begivenheds betydning for samfundet eller værdien for den enkelte modtager Sensationen: det opsigtsvækkende, usædvanlige og uventede forventes at overraske modtageren Identifikation: genkendelse, hvor modtageren enten identificerer sig med en person, et miljø eller oplever, at nyheden har relevans i forhold til modtagerens tilværelse Konflikt: rummer modsætninger og ofte et dramatisk element. Multiple choice: Her kan kodes for op til 3 områder. Såfremt flere områder optræder, anfør dem om muligt i prioriteret rækkefølge med det mest dominerende område først. Ved 31) Andet skriv med 1-2 stikord, hvad dette andet er Udstillinger: hvis historien handler om en privat samlers udstilling af veteranbiler, kodes artiklen som både 6 og 25, men handler artiklen om en ny Asger Jorn-udstilling, kodes den som 6 og 7. Auktioner: hvis historien handler om auktioner, er det emnet for auktionen, der er afgørende, fx om det er malerier (kodning 7), møbler (kodning 27) eller frimærker (kodning 26) 5

6 Fokus Kilder tik) 18) Restauranter/cafeer 19) Mad (gastronomi OG hverdagsmad) 20) Alkoholiske drikkevarer (øl, vin, spiritus 21) Non-alkoholiske drikkevarer (fx sodavand, mælk 22) Børn (inkl. opdragelse, spædbørn, børneliv 23) Hverdagsliv (familie, parforhold, sex, privatøkonomi 24) Rejser/turisme 25) Biler/motorcykler/båd 26) Fritid/hobbyer i øvrigt (fx frimærker, bridge, håndarbejde 27) Bolig/indretning/design 28) Have (inkl. haveudstyr) 29) Hjemmeelektronik/forbrugsgoder (fx fladskærm, computer, kamera, køkkengrej 30) Forbrugerpolitik 31) Andet 1) Værket/området/ begivenheden/tingen 2) Aktør(er) 3) Begivenhed OG aktør(er) 4) Andet A: Kildens navn B: Kildens køn 1) Mand 2) Kvinde 3) Ikke muligt at afgøre C: Kildetype 2) Politiker (fx kulturministeren) 3) Embedsmand (fx repræsentant for Forbrugerrådet) 4) Ekspert ( uvildig fx lektor i filmvi- Hvad er i fokus/det mest centrale omdrejningspunkt i artiklen? Værk/området/begivenheden: kunsten/kulturen/mediet/emnet/tingen/ produktet Aktør(er): kunstneren, producenten, det almindelige menneske. Kilder er ikke det samme som aktører, dvs. en artikel kan godt rumme en eller flere centrale kilder og alligevel være værkcentreret, idet kilderne primært bidrager til at belyse værket/begivenheden frem for at være artiklens omdrejningspunkt (jf. øvelses-case). Begivenhed OG aktør(er): hvis begivenhed og aktør er lige centrale Kilde - definition: kilder bidrager med information til artiklen kan være konkret person eller institution (fx kulturministeren kommenterer, Det danske filminstitut påpeger mv.) Hvis der ikke er en/flere kilder i artiklen, springes denne kategori over. Hvis artiklen rummer en/flere kilder, skal der kodes for de op til 5 primære kilder mht. a) navn, b) køn, c) kildetype, d) eksplicitet og e) identifikation Navn: skriv navnet på kilden (fx Peter Ålbæk, Carina Christensen) Type: Kategori 6 kan rumme både konkrete personer, som repræsenterer en kulturinstitution(fx 6

7 denskab) 5) Udøvende kunstner (fx instruktør, skuespiller, maler, forfatter) 6) (Repræsentant fra) kulturinstitution/kommerciel aktør (fx direktør for DFI, producent/produktionsselskab, teaterchef/teater, forlagsredaktør, redaktør af medium/medium) 7) Borger/almindeligt menneske 8) Journalist/korrespondent 9) Andet medie/nyhedsbureau 10) Organisation (fx brancheorganisation, NGO, fagforening, tænketank 11) International organisation (fx FN, EU) 12) Andet operachef Kasper Bech-Holten) eller blot en kulturinstitution, fx Statens Museum for Kunst, Statsradiofonien el.lign. Hvis kildetypen er andet, skrives med ét stikord, hvad dette andet er. Eksplicit: bliver kilden citeret (udsagn gengives ordet og typisk i anførselstegn) eller refereret (udsagn refereres/gengives med journalistisk bearbejdning). Hvis kilden både citeres og refereres i samme artikel, kodes den som citeret. Identifikation: er kilden navngiven (optræder med konkret personnavn), unavngiven (optræder ikke med navn, men er heller ikke decideret anonym) eller anonym (er åbenlyst anonym og kan således formodes at ønske at være anonym) Vigtigt: Når et medie citerer en anden kilde, skal både medie og kilde kodes: Fx Ifølge Ritzau udtaler kulturministeren, at, dvs. kilde 1. Ritzau, kilde 2. kulturministeren D: Kildens eksplicitet 1) Citeret 2) Refereret E: Kildens identifikation 1) Navngiven kilde 2) Unavngiven kilde 3) Anonym kilde Kilder i alt Antal Skriv totalt antal kilder i artiklen, også hvis der er mere end de 5, der skal kodes for. Optræder ingen kilder markeres med Noter Kommentarer til artiklen såfremt der er forhold ved den pågældende som fx er væsentligt anderledes end normalt 7

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Beboerbladets grundlov sådan laver vi det

Beboerbladets grundlov sådan laver vi det Beboerbladets grundlov sådan laver vi det Indledning Der er sat nogle overordnede ord på, hvad meningen i det hele taget er med at udgive Beboerbladet i 560.000 eksemplarer til alle beboere i den almene

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Bo Laursen og N. Leila Trapp Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Ifølge normative teorier om politisk offentlighed

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne

The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne Abstract The Singles Issue - a theme issue on single life for ALT for damerne "The Singles Issue" is a production thesis in which we have developed a concept for a theme issue on single life for the magazine

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet Indleveret 1/6 2004 Udsyn gennem rammer Framing af nyhedsartikler 1954-2003 Af Simon Kruse Rasmussen Gorm Ruge Vejleder:

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen

Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen Nordicom-Information 31 (2009) 1-2, pp. 81-112 Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen Den danske kommunikationsbranches medierelationer Net e Nø r g a a r d Kr i s t e n s e n

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer?

ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer? ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer? Ulla Weber + Ninon Godlowska 1 1.1 Hvorfor denne undersøgelse? Vi ønsker at undersøge, om folk

Læs mere

1994/3. september. Omkring omkring. Konkret til abstrakt Hvad der især har vakt harme og stadig gør det, er forbindelser som problematikken

1994/3. september. Omkring omkring. Konkret til abstrakt Hvad der især har vakt harme og stadig gør det, er forbindelser som problematikken 1994/3. september Omkring omkring Af Vibeke Sandersen Det er tyve år siden Sprognævnet hørte det første hjertesuk over den omsiggribende for nu ikke at sige omkringsiggribende - brug af forholdsordet omkring

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere