HVIDOVRE LOKALHISTORIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE LOKALHISTORIE"

Transkript

1 t' HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej SO Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =.... e.... e g..!11' I. 11,, 11 = irgang, nr. 1. Februar 1992

2 Indhold Kære læser side 3 Formandens årsberetning side 5 En sort I hvid rejse side 10 Rytterskoledage i september side 12 Arkivets årsberetning side 22 Medlemsmøder side 29 HVIDOVRE LOKALHISTORIE udgives af Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Det udkommer fire gange årligt og tilsendes selskabets medlemmer Redaktion: Lisbeth Magnussen og Hans Chr. Thomsen Adresse : Lokalhistorisk Arkiv Medborgerhuset, Hvidovrevej Hvidovre Tlf lok. 227 IS SN Kære læser Vi bringer i dette nummer Formanden for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, Per E. Hansens, beretning fra den 13. ordinære generalforsamling. Ligeledes bringer vi arkivar Poul Sverrilds årsberetning fra Lokalhistorisk Arkiv Endvidere har vi fundet et familiealbum frem, og herfra valgt nogle billeder fra en Hvidovreborgers rejse til Norge. De er fra før Spies' og Tjæreborgs og Caravellernes tid. De er fra en periode, hvor det tog tid at ankomme til rejsens bestemmelsessted, samtidig med, at der også var en kortere ferie til det. Sammenlignet med i dag var naturen dengang om ikke et højtids-rum, så dog et rum man færdedes i med jakkesæt, slips og blød hat. Naturen var en messe værd, og f.eks. ikke en art motionsrum for joggere, for ikke at tale om et forureningsproblem. For- og bagsidebillederne er fra samme familiealbum, som billederne inde i bladet. Forsidebilledet giver næsten sig selv - der gives mange typer naturoplevelser, og nogle af dem bliver dobbelt så gode, hvis man er to om dem. Bagsidebilledet er fra Norge og viser en mulig transportform, og det viser en flot gammel maskine med et "badekar" af en sidevogn. Vor rejsende har lånt motorcyklen til foto--brug. -3- I'

3 13. ordinære generalforsamling Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. 25. november 1991 Arrangementer Lokalhistorisk Selskab har et arrangement i marts og et i april. Den 16. marts holder Svend Hansen foredrag. Han er fra Hvidovre og har sejlet på de 7 Verdenshave. Han vil fortælle om sit liv. Den 6. april vil arkivar Poul Sverrild og medlem af Lokalhistorisk Selskabs bestyrelse, Lisbeth Magnussen, vise gamle og nye lysbilleder fra Hvidovre. Begge arrangementer finder sted i Bibliotekscafeen i Medborgerhuset kl Vi skal henlede opmærksomheden på det arrangement, som den amatørarkæologiske forening for Vestegnen "Tværpilen" står for. Det finder sted d. 7. marts i Bibliotekscafeen i Medborgerhuset fra kl til Ideen er at alle kan fremvise fundne oltidsfund og få stedet registreret. Redaktionen Formandens beretning. Dette er 13. gang, der afholdes ordinær generalforsamling i Hvidovre lokalhistoriske Selskab. Det er første gang, at jeg som formand for selskabet skal fortælle om året, der gik. Det er altid vanskeligt at skulle overtage kommandoen efter en gammel skipper, der med årelang erfaring har styret skuden fra rygraden. Hver gang var første gang for mit vedkommende i denne Selskabets 12. sæson. Nogle gange har det været med sved på panden - og alligevel må jeg sige, at det er gået rimeligt godt. Vi har haft de sædvanlige møder og sammenkomster, som jeg i det følgende, traditionen tro, skal gennemgå i kronologisk orden. Vort første møde i januar foregik på Risbjerggård. Det var skoleinspektør Steen Jensen fra Smørum, som fortalte om den lille private forening derude og deres måde at gribe sagerne an på i det lokalhistoriske arbejde. Det var en kold affære på Risbjerggård, men de ca. 50 fremmødte medlemmer fik alligevel en god aften. Steen Jensen er en hyggelig mand og god fortæller. Han sluttede forøvrigt af med at invitere os til Smørum, et arrangement vi vil tage op her i foråret. Det næste arrangement foregik også på Risbjerggård. Denne gang havde vi i samarbejde med Hovedbiblioteket inviteret forfatteren Peter Seeberg. Det blev et meget aktuelt møde med en forfatter, som netop havde modtaget boghandlernes pris som årets forfatter. Peter Seeberg er foruden sit forfatterskab også kendt som museumsmand, arkæolog og en livsnyder, der sætter pris på de lyse sider i tilværelsen. Der var mødt ca. 150 og Seeberg fortalte om lokalsamfundets vilkår. Det var om fællesskab og ensomhed, om kulturen i vore landsbysamfund igenem de sidste 200 år. Alt i alt, en god aften. Det tredje møde foregik på Bibliotekscafeen. Vi havde inviteret skolehistorikeren Ingrid Markussen til at fortælle om Rytterskoler generelt. Det var et møde, hvor vi også havde inviteret vore kollegaer fra Rødovre lokalhistoriske Forening. Vi var 90 mennesker, der lyttede til Markussens gode foredrag. Emnet "Rytterskoler" var aktuelt, fordi vi i

4 vort arrangement havde inviteret Rødovrefolkene til et kig på vor egen Rytterskole. For at mane tanken i jorden om, at skolen ikke har noget med heste at gøre. Mødet var varmt og udløste en geninvitation til Rødovre senere på året. Så blev det sol, sommer og ferietid, og vi skal nu frem til efterårets store arrangement: Rytterskoledagene. Der var gået mange forberedelser til dette arrangement. Bestyrelsen startede i maj måned og i august var der flere møder med forskellige involverede, indtil vi den september lod det hele løbe af stabelen. Vores blinde makker var - vejret - vi ved nu, at det ikke er noget problem. To gode dage for Hvidovre lokalhistorie. Med hjælp af flinke folk både i og uden for bestyrelsen, blev det et arrangement, som vi regner med at gentage i Belært af de erfaringer vi har gjort, håber vi at kunne gentage successen - stadigvæk med vejret som blind makker (700 deltagere). Dagene foregik til dels i samarbejde med Hvidovre Kirkes Menighedsråd, som tilfældigvis havde høstgudstjeneste om søndagen, udendørs. Der var en permanent udstilling om Avedøre i skolestuen. Her var der også fremvisning af videofilm og lyd-diasshow om Hvidovre. Udenfor var der opstillet "boder", hvor Brugerrådet fra Holmegård Bibliotek og Arkivet var repræsenteret ligesom Selskabet selv. Vi havde indgået aftale med Hvidovre Folkedansere, og den lokale færøske gruppe optrådte for os med kædedans. Ud over dette havde Jens Kristensen travlt med at vise "Gitteret" på Torvet og følge interesserede rundt på Kirkegården. Oven i alt dette skal især de søde damer i køkkenet fremhæves. De sørgede for, at hele budgettet kunne løbe rundt, bl.a. ved salg og servering af kaffe og kage, vafler og saftevand og andre gode sager. Tak for det, kære damer. Det skal bemærkes, at ved denne lejlighed udkom Hans Thomsens bog om Avedøre og jeg må bemærke, at bogen er en gave til selskabets medlemmer, som kan afhente et eksemplar gratis, også her i aften. Om mandagen den 16. september havde vi medlemsmøde i Bibliotekscafeen. Det var vort bestyrelsesmedlem Knud Kiegstad, der fortalte om sine drengeår i Hvidovre, en lokal beretning fra 50-erne. Knud fortalte friskt og frejdigt i et sprog, som vi alle forstod. Mødet blev overværet af ca. 40 medlemmer. Et genvisit hos Rødovre lokalhistoriske Forening var fastsat til den 21. september. Vi besøgte Statens pædagogiske Forsøgscenter, som har til huse på Islevgård i Rødovre. Det blev en dejlig lørdag med godt vejr, men desværre kun få tilmeldte fra Hvidovre, vi var 10. Forsøgscentret indeholder en ungdomsby, et minisamfund. Der er ved hjælp af sponsorer indretter posthus, bank/sparekasse, rådhus, fagforening, kiosk og en kirke er der også. Det var et interessant "kig". Bagefter kørte vi på Rødovregård, hvor Rødovre lokalhistoriske Forening var vært ved en tiltrængt kop kaffe med kage. Oktobermødet blev, ligesom aftenen med Peter Seeberg, et tilløbsstykke. Vi havde inviteret historikeren Bent Bltidnikow, som netop havde udgivet bogen "Som om, de slet ikke eksisterede". Bli.idnikow havde tidligere besøgt os her i Hvidovre. Dengang et tilbageblik på jødernes historie i Danmark. Denne gang med nogle facts omkring jøderne og deres forhold under Anden Verdenskrig. Hans bog har vakt opsigt i forskellige kredse, og vores aften var også vellykket med bl.a. stor spørgelyst. Dette var årets sidste møde for medlemmerne. Vi er parat i 1992 med et program, som vil fremkomme senere. Jeg kan nævne et par ting vi har på repertoiret. F.eks. håber vi i foråret at kunne byde på et møde med forfatteren Ebbe Kløvedal Reich. Ligesom arkivaren fra Søllerød Museum har tilbudt os en aften med foredrag om kirkegårds-registreringen af Hvidovre Kirkegård. Vi håber også at kunne arrangere en tur til Smørum, som tidligere nævnt. Ligesom vores egen arkivar Poul Sverrild sammen med lisbeth Magnussen vil løfte sløret for de nye... gamle Hvidovrebilleder, som vi blev snydt for i aften. Poul Sverrild er undskyldt, fordi der for tiden er rod i den - på biblioteket - p.g.a. ombygninger. Poul håber at komme i orden igen i nær fremtid. Bestyrelsen har i årets løb haft 4-5 ordinære møder i Rytterskolen. Der har været debatteret mangt og meget på disse møder. Jeg må indrømme, at nye tider tilsyneladende er på vej. Vi vil i bestyrelsen prøve på at skabe en arbejdsfordeling, der tilgodeser os alle. Hidtil er det de få, der har båret hele læsset. Hvis vi nu fordeler byrderne, er der mulighed for, at vi alle kan være med uden at løbe sur i det hele. At være bestyrelsesmedlem er ulønnet og til tider utaknemmeligt. Jeg vil gerne li lli;

5 konstituere en bestyrelse den 4. december, hvor det er lysten, der driver værket. Vi regner med, som sagt tidligere, at knytte medlemmer til os uden for bestyrelsen, som kan hjælpe med diverse opgaver. F.eks. er det tidskrævende at redigere og udgive vort blad. Vi er i gang med at oprette en redaktion, som kan arbejde med bladet og kun bladet. Vi har i årets løb haft en mærkværdig udmeldelse. I forbindelse med vor behandling af!vang Haaemans bog "Den Forrådte Ungdom" var der en grundejerforening i Hvidovre, som syntes det var for groft at behandle en forhenværende Hipo-mand i en artikel i vort blad Hvidovre Lokalhistorie. Ideen var oprindeligt ved hjælp af bogen at behandle to sider af sagen, bl.a. ved i det efterfølgende nummer at behandle frihedskæmperens synspunkter. Det blev til en artikel med Helge Wiese. Jeg kan ikke se, at vi kan arbejde med lokalhistorie uden at nævne tingene ved deres rette navne. Tænk, hvis man skulle skrive om Svenskekrigene uden at nævne svenskerne. Den Anden Verdenskrig ligger nu så langt bag os, at vi skal skynde os med at få nogle udsagn fra de mennesker, der var med. Disse udsagn skal vi have fra begge sider, hvad enten vi sympatiserer med meddeleren eller ej. At blive så ophidset, at man melder sig ud, vil jeg anse for at være lidt for hysterisk, og vi regner i bestyrelsen med, at det var "en enlig svale". Jeg kan iøvrigt meddele, at mit interview med Helge Wiese, som er en hyggelig mand, ikke forløb uden problemer.jeg anser mig selv for at være et nogenlunde teknisk begavet eksemplar af menneskeracen. Ikke desto mindre kom jeg til mødet med Wiese i Rytterskolen og fik stillet udstyret op. Helge Wiese fortalte, og han kan fortælle i timevis, så det var bare efter 2 timers forløb at stoppe manden og pakke udstyret sammen, sige tak o.s.v. Om aftenen skulle jeg lige høre, hvad der var kommet på båndet - oh ve. Ikke en lyd kom der ud af apparatet. Jeg havde glemt at tænde for mikrofonen. Ugen efter - på'en igen. Det er vort ønske at kunne markere os noget mere, dertil har vi brug flere af vore medlemmer, der vil være med til at udføre et stykke arbejde. Det kunne f.eks. være hjælp til at få en udstilling op at stå. Det kunne være i en endnu større grad at være behjælpelig med at indsamle stof og at bearbejde stoffet. Vi vil også gerne have en større agitation blandt vore medlemmer for at skaffe endnu flere medlemmer. Meningsfyldte medlemsaftener kræver foredragsholdere, som ikke er til at opdrive, uden det koster penge. Vi vil gerne fortsætte med mindst to lokale gæster hvert år, men det er et begrænset klientel, der kan behandle rent lokale emner. Derfor må vi ty til andre foredragsholdere, og de koster som sagt penge. Hvidovre lokalhistoriske Selskab vil gerne opfattes som et seriøst foretagende. Vi er også parate til, som der står i vore vedtægters formålsparagraf, at udbrede kendskab til og vække interesse for Hvidovre Kommunes lokalhistorie. Hertil har vi megen brug for vore medlemmers hjælp, ligesom kommunen også gerne måtte hjælpe f.eks. Arkivet med penge til et video-udstyr. Det vil kunne hjælpe os til at registrere tingene, når de sker. Ting, som om få år viser sig at være af lokalhistorisk værdi. Jeg har deltaget i det årlige møde hos Dansk historisk Fællesforening og Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger. Denne gang foregik møderne i Svendborg. Af de vigtigste ting, der foregik, kan jeg referere, at i begge foreninger blev der foretaget vedtægtsændringer, som gik ud på en anden måde at vælge formand på. For fremtiden vil den valgte bestyrelse konstituere sig selv og således vælge formand fra bestyrelsens midte. Begge foreninger skiftede navn, så Dansk historisk Fællesforening blev til Dansk historisk Fællesråd, og altså et rådgivende organ og ikke mere en paraplyorganisation. Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger skiftede navn til Dansk lokalhistorisk Foreming, med hvad det så indebærer. Jeg vil gerne til slut oplyse, at vort Selskab for nylig havde 371 medlemmer. Det er ca. 12% mere end sidste år. Vort mål er at passere 500 medlemmer. Det går den rigtige vej. Så vil jeg takke alle, der har medvirket i årets løb. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til Hvidovre Kommune, Biblioteket og Arkivet ved Poul Sverrild. Tak til jer alle sammen. Jeg overgiver beretningen til videre behandling. Per E. Hansen

6 billeder. Det er sådan ca., hvad der i tidens løb har samlet sig af fotos på Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv ! De spænder over et langt spand af tid og forestiller alt mellem himmel og jord, selvom der er undtagelser. Der er f.eks. ikke billeder af fødsel og død. Nogle få af de billeder foreligger samlet i ca. 10 familiealbum. Det, der især springer i øjnene fra disse album, er en tendens til, at det er undtagelserne i livet, der er søgt fastholdt: Runde dage, bryllupper, fester af forskellig art, udflugter og ferier m.m. De billeder, vi bringer i dette nummer, stammer fra et af disse album, og vi har - her i den mørke tid - valgt at bringe nogle feriebilleder. En rejse i sort/hvid Af Hans Chr. Thomsen En sort/hvid verden fra før microchips'en Billederne er fra før 2. Verdenskrig. Det ses bl.a. af kvaliteten, formatet, og af at det er sort/hvide fotos. Formatet er 8 gange 11, hvilket er mindre end gennemsnitsstørrelserne i dag. På samme måde har verden i et fotoalbum i dag også forandret sig i forhold til 1920'erne og 30'erne, idet den har fået farve på. Endelig er billederne fra en tid før de moderne kameraer med deres automatiske lys- og afstandsmålere styret af indbyggede minicomputere med deres microchips. Oh, vandringsmand! Ligesom mennesker er forskellige - og familier med for den sags skyld - er fotoalbum det naturligvis også. Og gud ske lov for det. Og det, der er særligt for nogle af de følgende feriebilleder, er deres romantisk farvede temaer. Romantikken falder jo tidsmæssigt i slutningen af og begyndelsen af 1800-tallet. I litteraturen er der tale om f.eks. Goethe i Tyskland og Oehlenschlager i Danmark. Inden for malerkunsten er den tyske maler Casper David Friedrich et centralt navn. Han studerede forøvrigt en tid i København. Et yndet motiv for malerne var vandringsmanden i naturen. Blickers "Hosekræmmer", der vandrer på heden, har træk fra den periode, ligesom figuren dukker op i hans digtsamling "Trækfuglene": "Lyt og, o Vandrer... " f.eks. Det der var typisk for den romantiske malerkunst var kontrasterne og dramatikken i billederne: Det lille menneske over for den mægtige natur, de lysmæssige kontraster og de ofte glødende farver. Herigennem søgte malerne at skildre deres indre stemning gennem den ydre natur - naturen var et sindbillede. Den hjort, der i dag brøler ved skovsøen i så mange danske hjem, er en udløber af denne malerretning. Inden for f.eks. landskabsarkitektur kan man henvise til Al- bertslund, der har et arkitektonisk designet stykke romantisk natur. Det kan beses fra f.eks. Holbækmotorvejen, som et "bjerg" der rejser sig i et ellers fladt landskab, og der er søer og snoede stier omkring bjerget. Det blide Danmark Den romantiske malerretning slog ikke igennem i Danmark. Det havde mange årsager, men en af dem hang måske sammen med den manglende dramatik i det danske landskab. En romantisk maler ville i al fald ikke have haft mange chancer i Hvidovre. Det havde en helt igennem udramatisk natur. Uegnet til at male, men velegnet til at pløje. "Himmelbjerget" i det jyske er mere et bjerg af navn end af gavn. Hvis vi sætter Bornholm i parentes er det faktisk kun Møns Klint og Stevns Klint, der har maleriske kvaliteter

7 af romantisk art. De to sidstnævnte lokaliteter er forøvrigt rigt repræsenteret i de fleste album, og de var yndede rejsemål i 1920'erne og 30'erne. I f.eks. Avedøre Grundejerforenings protokol fra 1920'erne dukker de også op som rejsemål. Overhovedet har romantikken formodentlig mere end nogen anden kunstretning opfanget vores syn på, hvordan et rigtigt stykke natur skal se ud, når det skal være. Næ, skulle man se en natur, der ville noget, måtte man rejse udenlands, og det er netop hvad vor rejsende gjorde engang for mange år siden. Fortsættes Rytterskoledagene i september var en publikumssucces Rejsen foregik formodentlig med skib, og målet var Norge. Den flotte passagerdamper er dog ikke rejseskibet. På bagsiden af billedet står der: "Norges største Amerikabåd DIS Stavangerfjord". Men flot er den i alle tilfælde, med en stævn som et øksehug, to skorstene og ankrene oppe. Et stykke civilisation i norsk natur, parat til afgang

8 " Bemærk den mikroskopiske sorte skikkelse helt ude på klippespidsen i højre side af billedet. Det civiliserede sorte jakkesæt forsvinder næsten i den massive forstenede natur, der hæver sig over den lille by ved fossens udløb - et fnug af et menneske i en mægtig natur. Vor rejsende har fundet billedet væsentligt nok til at købe det og sende det som postkort til Hvid ovre: "Her faar Du et fint Postkort som jeg fik i en Forretning her...se Norges Skønhed". Billedet må forøvrigt have krævet lige så megen planlægning som et male ri, og have taget sin tid at få i kassen. Prøv at sammenligne med den romantiske maler Casper David Friedrichs billede af vandringsmanden "Wanderer Uber dem Nebelmeer". Der er mo tivet også: menneske/natur. Caspar David Friedrich 's "Wanderer Uber dem Nebelmeer". o

9 ) Kan man ikke konkun-ere med de professionelle fotografer, kan man i det mindste lade sig inspirere af dem. Vor vandringsmand har arrangeret sig allerøverst på et bjerg, og langt under ham folder civilisationen sig ud. Som på Friedrich's maleri har han jakkesæt på - man er pænt klædt på, når man går til fjelds. I de romantiske malerier havde de ensomme skik kelser ikke hat på. Hvis de havde, ville malerne være forhindret i at skil-16 dre vinden, som den kommer til udtryk, når den tager fat i håret. Vor vandrer har drejet overkroppen i positur under en flot svunget hat. Han har også været optaget af motivet: menneske/natur, men han har også været optaget af at blive fotograferet. Derfor vender han ryggen til naturen - modsat Friedrich's vandrer. Men det er et dramatisk og suggestivt flot billede

10 Der er ingen rimelig grund til ikke at gentage en succes, når man først har fået øje på den. Billedet har dog ikke helt samme dramatiske kvalitet som det forrige. Det skyldes delvist, at der er en væsentlig mindre højdeforskel mellem figuren og baggrunden, ligesom der er en mindre kontrast mellem kulturen og naturen. Det sidste har dog også tekniske årsager. Det falske lys, der er sluppet ind på billedet for længe siden, er især gået ud over naturen. På bagsiden af billedet står der: "I Baggrunden Salhus Fabrikker. Fjeldet bakom gaar næsten ret op", og det er svært at se, fjeldet. Natur er der i Norge, og der er meget af den, og den er smuk. Klipperne aftager i toneintensitet, og vandet flyder bugtet mod perspektivets forsvindingspunkt. Det er som det skal være

11 Oh, at hvile ud i naturens skød. Huset i baggrunden er af naturens egne materialer - træ og græstørv. Ferien er ved at være forbi. Vor vandringsmand har fordyb et sig i en bog, og på bagsiden af billedet har han skrevet. "Ak, du herlig e Tid, hvor jeg mindes dig" Hjr:rnme iben har Danmark om ikke Norges naturlige dramatiske kvaliteter så dog sine mere blide ditto. Og når det kommer til stykket er det jo langt pænere: "Langt højere bjerge så viden på jord I man har, end hvor bjerg kun er bakke; I men gerne med slette og grønhøj i Nord, I vi danemænd tager til takke". Og ikke nok med det: "Vi er ikke skabt til højhed og blæst, I ved jorden at blive, det tjener os bedst", skrev Grundtvig Men hvorom alting er, så har vor rejsende haft sans for det æstetiske - Er det mon Damhussøen, eller Rebæk Sø i modlys og med skyer og træer, vi ser?

12 Arsberetning for Lokalhistorisk Arkiv Besøgende Antallet af besøgende har været noget lavere end i forrige rekordår. Faldet kan helt henføres til de påtvungne lukkeperioder her i efteråret, for frem til udgangen af september var besøgsstatistikken en smule over tallene fra sidste år, men naturligvis kan det mærkes, at der holdes lukket i flere måneder. I alt har der været 414 besøgende i 1991 mod godt 500 i Trods det, at arkivet næppe kommer til at åbne før i løbet af februar på grund af ombygningerne i Medborgerhuset, så er det en klar forventning, at besøgstallet i 1992 kommer til at fortsætte den opadgående linie, der har været den ubrudte norm siden Afleveringer Hvor besøgstallet naturligt nok har været faldende i 1991, så gælder det ikke afleveringerne, der i antal har været større end sidste år. Det er i alt blevet til godt og vel 80, cirka 10 flere end sidste år. Som tidligere y:. J.,..,,_.,,.o.. )'/.' " )1)". tj.>. r.,,_," /. J,;..,0._.., t" ".: N1 I. "J/1 1.,,';._ :.' ::,".J -.: /I.: J,(, (I"(:., ' i. - i.i:<), 1 " ":.i.:.:i.". i. i -l-.! 'il' ---,I.,. i-4 I,, I f )_ "'./-.,,."l.1tl; J J /7,',"' J 11, " 9.:,...,... J1..-.,." t". -h..o(. (. I ' " r... ;.i, ; " -., " ;. " "... )1... t.... ".,_,, -,..., h....j.a - -"R.J.At., t 1!:1 J '\ ')'. >" :1 ø11j:j (dt... J}f..,), i;v.-.1rj,-<l_, i l:.(.,;'. "J.1 ' /"". f hdl.,., / f " '7 r I ly J if>'",... -/.,,..,",."... " 1 '".'"./.'I... _) fir I 1<,;f,h"' t.-...y" J.f4. 'f".. "),:'. '.' 1}.1 {.) ",li' l :t:t,fi,51,1.,{" _{"!...,.."#1 1 "_ } ; "}.vf'f '.1 "" ".'( :.". '"'f'f' "..;,,,....J.A J ;J,,.! _,:i-., i/ I 7' 1',.)/.)t/_ "f:e,, 1,/. ", ;./,1"1/._,,, '/-.o.&.. fy.,;f.,;;.ty..f' (.'(."'' {I.. 1,.{.. J..).1. ' 'A. ). j ;,, }v.. ',<1_ ".P(.,."/" J, "'"-' ",,, fr,, _..>!' -- ".7. ". ".,H/J.Yt,.i -.'.::.. I}.12_" 1' "" J. J " i - f 11.:..,..,. 'f:.111., ' ". ".. <J z ; f".,-,,"... f"c. j,.... e.,t..,,...,.,,."," _",.,._".r._,.. '" 'J7" " ( I},,,"".) )'.i, " "'I,.. r I..[,,;.' I,, " Jr fi-: ".( ' l I' u "(' ;li -"..:, J-...o J l'.'. J..J. J.4. ""..:/a.,t..,". I ' ". ".,;.J fh. ". ".;..it:. r.1. -0;1. ".,!), "Q' ""."1 I...,.., ) - (;;"9at,{J"".(.f.t.- ".:. fl " 1._;,i :.rl;;.j'.j. J, '/.. <>..tt; I(". "': d5:' J_, '< ' ) / 1! I,/J-../µ, " J,. 0"v r "''""" -.,,.,/\"", 1.!.J/:1- l -.. "., ",... ". " -,..._, -r. 14 ".. ::. 4" J.;/"t,.,Al1.l'<..,,11, :it.u:r""t-.y-'l J lf'-- / / ".J"": '.,,)( r J l / J.,.,,. J _.1,.,.,,,_ ('f./jtlj"i "(1. t),f1t r/.<j,._ f '"- '"- "11 -'1'"") 11 [;;tc>-i f<h '(,/';cr.ft;1" / J..J],,jf. c(l,.k.1 1.,11.;,_"J '1/: }/, 'J f'..' ) :tn.r,.1: ;,ol" <lj. f" -,:.$. w ; ;1. --J.i J ;;,",-.,",. ", }.: r7e}.)..,jflft... J "" 'j>-;i 11. >/ ift"l't 'M. " :-' "'-.i _,[), '(.,'-. r' f :. -t;' 'R. J-."\f! J I ',J n - -!... tf:!.."; 1-! )}.,. ').9-J l...j/)l. /. 'lfl: fg ') -:_7 l./,fai.... i" ",,,: ;J..,J' J. c.lj" 1,,:,/..,.../."j.' ,. 'ij..j..t:.j.. J; --'/ f " ',J ' ('.LI«n " ' ( t11<,, ;_;,,...'.'i,t.ij,)'(./<,,-)f. 11?.;.,. ".. _, f : X. r.j. CL t J :I. "J." f.t""-,'li l-",. _, J..,/«_,_ :,1.... "h. J.". ;"..J.<'._ri «', "J? 1?:: 7t.;y'2".L.".J'". :1.. l 1'{,i.'I :c: ' ) J ; " ' J,'_;"/..,, (f.._l.(), 17":. I, , - 1 i I/ sl 4 :J'.JY-. "..... '. Hagbard/Waldemar Busch's dagbøger fra 1840'erne er blandt arkivets vægtigste afleveringer i år. _. har afleveringerne varieret meget i omfang, men der har været nogle ekstraordinært store imellem. En enkelt aflevering omfattede således flere end fotos og ca mm film. En enkelt aflevering skal jeg omtale særligt, da den er noget usædvanlig. Det drejer sig om 5 dagbøger fra 1840'rne, skrevet af Hagbart Brusch, der købte Bredegård i Hvidovre. De er meget omfangsrige og giver et detaljeret billede af livet i en landbrugsfamilie, der økonomisk og socialt lå en del over gennemsnittet. De afventer en transskription, før det kan vurderes, hvordan de skal formidles, men de ser umiddelbart ud til at være ret usædvanlige alene i kraft af deres omfang. Foredrag Det er i løbet af året blevet til 22 foredrag, hvor jeg som arkivar har haft lejlighed til at fortælle om vores lokalhistorie. Det er først og fremmest i foreningsregi, men jeg har også haft besøg af enkelte skoleklasser i,1j'' "f y1 ;.trr.i fe,»{ "J,.'I' ;

13 Rytterskolen. Det sidste er en aktivitet, der er positiv, men hvor arkivets ressourcer på ingen måde slår til, så opgaven er lavt prioriteret i forhold til arkivets primære virkeområder. Den direkte kontakt til borgerne er altså central for arkivets virksomhed, og sammenlagt kan det konstateres, at jeg som arkivar har stået ansigt til ansigt med flere end borgere i løbet af året i en formidlingssituation. Dertil kommer jo så de mange, der formidles passivt til gennem artikler, bøger, udstillinger o.s.v. Udgivelser/Skriftlig formidling Hovedudgivelsen har i år været Hans Thomsens glimrende bog, Avedøre på skillevejen, der bruger to foreningers historie til at give et signalement af Avedøre på overgangen fra landbrug til forstad. Dens markedsføring og distribution er blevet lidt ramt af arkivets flytning, men medlemmerne vil forhåbentlig alle få lejlighed til at afhente den på arkivet eller Rytterskolen, idet der er et gratis eksemplar fra Lokalhistorisk Selskab til alle medlemmer. Arkivet har videre leveret materiale til vores lokalhistoriske tidsskrift, artikler til andre blade og til Hvidovre Avis. Endelig har arkivet lige før årsskiftet fået trykt en postkortserie, der vil komme til salg i foråret Rytterskoledagene er blevet beskrevet, men jeg skal lige nævne, at arrangementet naturligvis også tærede en del på arkivets ressourcer, men set med arkivøjne var det en stor succes, både som formidlingsarrangement for lokalhistorien, men også i form af afleveringer til arkivet. Jeg vil arbejde hårdt for en gentagelse af de kulturhistoriske dage i 1992 og gerne med et bredere og endnu større program. Det ville være herligt, hvis det kunne blive en fast institution i det lokale kulturliv. -- Arkivet har medvirket ved arbejdet med Hvidovre Rutebilers historie. Udstillinger. Foto 1972 Arkivet har i år produceret en udstilling om Hvidovres skolehistorie, en udstilling, der har været vist på Sønderkærskolen og på Rytterskolen. Den vil senere komme op på flere af Hvidovres skoler. Dertil kommer, at arkivet har haft to ældre udstillinger ude i løbet af året. En styrkelse af udstillingsvirksomheden ville være ønskelig set i lyset af efterspørgslen, men en målsætning på mere end en udstilling om året vil være helt urealistisk. Kommende udgivelser Arkivet har modtaget en transskription af de ældste dele af Hvidovre kirkebog, udført af selskabets medlemmer, Ernst Cortsen og hans frue. Det er arkivets hensigt at lade det grundige og meget omfangsrige manuskript udgive i løbet af Jeg skal videre oplyse, at arkivet har været inddraget i tilblivelsen af en spændende bog om Hvidovre Rutebiler, som Sporvejshistorisk Selskab udgiver sidst på vinteren. Det er en stor og grundig beskrivelse af vores rutebilhistorie med mange sidelys på lokale begivenheder. Det bliver en rigtig lokalhistorisk bog om det nu hedengangne selskab,. som de fleste Hvidovre-borgere havde et forhold til. Vi håber, at det bliver muligt for Lokalhistorisk Selskab at tilbyde medlemmerne bogen til en favørpris

14 '. Købmandsforretning på hjørnet af Dryadevej og Strandby Alle ca Igangværende aktiviteter Arkivet er involveret i skabelsen af et samarbejde med egnshistorisk egnsteatret teaterstykke i anderledes VestvoJden. Det stykke om den bliver et lokale forhåbentlig Efter befolkning i planerne skal det slutningen af opføres først 1700-tallet. på året i at kommunens medarbejdere har et indgående kendskab til det lokalsamfund, de skal virke i, og her er lokalhistorien med til at give et bredere og mere dækkende indtryk af Hvidovre. Andre opgaver Som det vil være mange bekendt fra kommunalt projekt Hvidovre med Avis, pågår navnet "et der et resultat af dette kønnere projekt kan Hvidovre". Det allerede første den ses næste på indsats er Hvidovre blevet gjort Stationsplads, og arkivet været omkring inddraget Hvidovre i Torv. Her har ning, at planlægningsarbejdet, og inddragelsen af det den er min forhåbgaver vil vise kulturhistoriske sig at være dimension et i plus for sådanne op En anden opgave, som jeg opgaveløsningerne. har nen af været nye inddraget i, har kommunale været medarbejdere til introduktio Hvidovre. Det er jo væsentligt, Arkivets flytning Som omtalt og som annonceret i Hvidovre Avis er arkivet lukket her ved årsskiftet. Det er den anden lukkeperiode i 1991, og det er naturligvis ikke noget, jeg er glad for. Men resultatet af denne sidste lukkeperiode vil være synlig omkring februar, hvor arkivet vil flytte op på første sal i Medborgerhuset. Den største gevinst ved flytningen vil være publikums forbedrede adgang til arkivet. Nu skal man ikke længere igennem skrankeområdet, men kan komme direkte til arkivet oppe på balkonen enten fra forhallen eller inde fra udlånet. Flytningen skulle også gerne sikre arkivet den længe savnede hyldeplads, så det ikke længere er nødvendigt at placere arkivalier på gulvet, som det har været virkeligheden gennem de sidste to år

15 - EDB Endelig kan arkivet nu i det kommende år gå i gang med at registrere samlingerne på edb. Det er en anderledes og nok så omfattende opgave som bibliotekets netop gennemførte inddatering. Det bliver en proces, der vil strække sig over adskillige år, når de omkring billeder, mange hundrede kort og tegninger, håndbogssamlingen, kopisamlingen, de godt lydbånd og ikke mindst alle arkivalierne skal registreres elektronisk. I modsætning til biblioteksregistreringen skal hele arkivets inddatering udføres manuelt, så det drejer sig om 'er af ord, der skal skrives. Gevinsterne ved at registrere på edb ligger på flere områder. Dels bliver søgeprocesserne langt lettere, når man ved at søge på et enkelt ord får oplysninger frem på skærmen om, hvad der findes af materiale om emnet, hvad enten det er arkivalier, billeder, lydbånd eller film. På noget længere sigt bliver der også mulighed for at søge i andre arkivers samlinger fra det enkelte arkivs anlæg. Lokalarkivernes registreringsprogram, der er blevet til inden for de sidste år, er allerede nu i funktion på ca. 35 af landets arkiver. Generelt Det har været et atypisk år for Lokalhistorisk Arkiv, hvor flytteplaner og bibliotekets inddatering har påvirket aktiviteten kraftigt, men hvor både indsamlings- og formidlingsvirksomheden har fungeret optimalt. Så alt i alt et godt år for det lokalhistoriske arbejde, og et år, hvor det, trods de praktiske vanskeligheder, trods alt peger frem mod endnu mere aktivitet, større og bedre samlinger og kontakt til endnu flere interesserede borgere. Arkæologi Hvidovre Lokalhistoriske Selskab vil gerne gøre opmærksom pil et arrangement, der finder sted uden for Selskabets rammer. En del af Hvidovres historie er den, som arkæologerne tager sig af. Og i den forbindelse er der et arkæologisk "træf" i marts pil Medborgerhuset. Tilstede vil være Arkæologisk Forening for Københavns Amt, medlemmer af Arkæologisk Forening "TV ÆRPlLEN" samt Poul Sverrild fra Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv. Hvis man har fundet flinteredskaber, eller andet, i sin have, pil sin grund, i omrmet f.eks. ved 1'.len, ved vandet, eller n1lr der blev foretaget udgravninger, sil er muligheden der nu for at fil en snak om det. Samtidig er man med til at få kortlagt nogle hvide arkæologiske pletter i Hvidovre, idet arrangementet ogsil handler om at f1l registreret findestederne. Hvis man er forhindret i at komme vil arrangørerne ogsil være glade for en opringning. Det kan ske pil tlf.: Mødet finder sted: Lørdag d. 7 marts 1992 kl Bibliotekscafeen Medborgerhuset

16 Medlemsmøde Medlemsmøde Svend Hansen, Hvidovre vil fortælle om et liv på de 7 Verdenshave. Han har sejlet med sejlskibe. Han har været jorden rundt 3 gange. Han er blevet sejlet agterud i Shanghai, hvor han levede i et 1/2 år. Han ved noget om livet på skibene, og har anduvet Staterne, Australien, Østen og - ja, kom og hør. Af hensyn til servering bør man tilmelde sig arrangementet senest onsdag 11. marts 1992 på Rytterskolens telefonsvarer tlf. nr Der kan godt gå et lille stykke tid fra man har ringet op, til telefonsvareren kobles til - men hav tålmodighed. Det eneste man skal gøre er at oplyse navn, antal personer, og om der ønskes te eller kaffe. Det er ganske enkelt og ligetil. Mødet finder sted: Mandag d. 16 marts 1992 kl Bibliotekscafeen Medborgerhuset Arkivar Poul Sverrild og bestyrelsesmedlem Lisbeth Magnussen viser gamle og nye lysbilleder i April. De lysbilledeshows, der hidtil har været vist i Selskabet har alle været tilknyttet projekter af forskellig art. Dette lysbilled-foredrag vil adskille sig herfra, idet det tager udgangspunkt i billedarkivet, der som nævnt andet steds i dette nummer af bladet, indeholder omkring billeder. Inden for de sidste 2 år er billedarkivet blevet forøget med nye billeder. Af hensyn til serveringen bør man tilmelde sig arrangementet senest onsdag den 1 april På Rytterskolens telefonsvarer tlf. nr Der kan godt gå et lille stykke tid fra man har ringet op, til telefonsvareren kobles til - men hav tålmodighed. Det eneste man skal gøre er at oplyse navn, antal personer, og om man ønsker te eller kaffe. Det er ganske enkelt og ligetil. Mødet finder sted: Mandag d. 6. april 1992 kl Bibliotekscafeen Medborgerhuset

17 bag- den I "Et Billede endnu fra Helda!. Jeg styrer og bagved sidder min Kamerat og spiller. I Baggrunden Eieren af Motorc)'klen og Slnnen i Huset. Ved Siden af ham en Dansker (Møller). Ved Siden af mig vores Kasserers Kjæreste (en nordlandsk Dame, 22 Aar)." -dj

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde Arrangementer/aktiviteter 2012. 1. Lørdag den 21. januar kl. 14-17. Arkivet holder Åbent Hus og præsenterer gårdhistorier fra Karup Alle interesserede er velkomne til at komme og kigge i 34 mapper med

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Februar 2010 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Opslagstavlen: Redaktion: Poul En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Deadline for næste avis Indlæg kan sendes på kridthundst@sol.dk,

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere