HVIDOVRE LOKALHISTORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE LOKALHISTORIE"

Transkript

1 t' HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej SO Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =.... e.... e g..!11' I. 11,, 11 = irgang, nr. 1. Februar 1992

2 Indhold Kære læser side 3 Formandens årsberetning side 5 En sort I hvid rejse side 10 Rytterskoledage i september side 12 Arkivets årsberetning side 22 Medlemsmøder side 29 HVIDOVRE LOKALHISTORIE udgives af Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Det udkommer fire gange årligt og tilsendes selskabets medlemmer Redaktion: Lisbeth Magnussen og Hans Chr. Thomsen Adresse : Lokalhistorisk Arkiv Medborgerhuset, Hvidovrevej Hvidovre Tlf lok. 227 IS SN Kære læser Vi bringer i dette nummer Formanden for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, Per E. Hansens, beretning fra den 13. ordinære generalforsamling. Ligeledes bringer vi arkivar Poul Sverrilds årsberetning fra Lokalhistorisk Arkiv Endvidere har vi fundet et familiealbum frem, og herfra valgt nogle billeder fra en Hvidovreborgers rejse til Norge. De er fra før Spies' og Tjæreborgs og Caravellernes tid. De er fra en periode, hvor det tog tid at ankomme til rejsens bestemmelsessted, samtidig med, at der også var en kortere ferie til det. Sammenlignet med i dag var naturen dengang om ikke et højtids-rum, så dog et rum man færdedes i med jakkesæt, slips og blød hat. Naturen var en messe værd, og f.eks. ikke en art motionsrum for joggere, for ikke at tale om et forureningsproblem. For- og bagsidebillederne er fra samme familiealbum, som billederne inde i bladet. Forsidebilledet giver næsten sig selv - der gives mange typer naturoplevelser, og nogle af dem bliver dobbelt så gode, hvis man er to om dem. Bagsidebilledet er fra Norge og viser en mulig transportform, og det viser en flot gammel maskine med et "badekar" af en sidevogn. Vor rejsende har lånt motorcyklen til foto--brug. -3- I'

3 13. ordinære generalforsamling Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. 25. november 1991 Arrangementer Lokalhistorisk Selskab har et arrangement i marts og et i april. Den 16. marts holder Svend Hansen foredrag. Han er fra Hvidovre og har sejlet på de 7 Verdenshave. Han vil fortælle om sit liv. Den 6. april vil arkivar Poul Sverrild og medlem af Lokalhistorisk Selskabs bestyrelse, Lisbeth Magnussen, vise gamle og nye lysbilleder fra Hvidovre. Begge arrangementer finder sted i Bibliotekscafeen i Medborgerhuset kl Vi skal henlede opmærksomheden på det arrangement, som den amatørarkæologiske forening for Vestegnen "Tværpilen" står for. Det finder sted d. 7. marts i Bibliotekscafeen i Medborgerhuset fra kl til Ideen er at alle kan fremvise fundne oltidsfund og få stedet registreret. Redaktionen Formandens beretning. Dette er 13. gang, der afholdes ordinær generalforsamling i Hvidovre lokalhistoriske Selskab. Det er første gang, at jeg som formand for selskabet skal fortælle om året, der gik. Det er altid vanskeligt at skulle overtage kommandoen efter en gammel skipper, der med årelang erfaring har styret skuden fra rygraden. Hver gang var første gang for mit vedkommende i denne Selskabets 12. sæson. Nogle gange har det været med sved på panden - og alligevel må jeg sige, at det er gået rimeligt godt. Vi har haft de sædvanlige møder og sammenkomster, som jeg i det følgende, traditionen tro, skal gennemgå i kronologisk orden. Vort første møde i januar foregik på Risbjerggård. Det var skoleinspektør Steen Jensen fra Smørum, som fortalte om den lille private forening derude og deres måde at gribe sagerne an på i det lokalhistoriske arbejde. Det var en kold affære på Risbjerggård, men de ca. 50 fremmødte medlemmer fik alligevel en god aften. Steen Jensen er en hyggelig mand og god fortæller. Han sluttede forøvrigt af med at invitere os til Smørum, et arrangement vi vil tage op her i foråret. Det næste arrangement foregik også på Risbjerggård. Denne gang havde vi i samarbejde med Hovedbiblioteket inviteret forfatteren Peter Seeberg. Det blev et meget aktuelt møde med en forfatter, som netop havde modtaget boghandlernes pris som årets forfatter. Peter Seeberg er foruden sit forfatterskab også kendt som museumsmand, arkæolog og en livsnyder, der sætter pris på de lyse sider i tilværelsen. Der var mødt ca. 150 og Seeberg fortalte om lokalsamfundets vilkår. Det var om fællesskab og ensomhed, om kulturen i vore landsbysamfund igenem de sidste 200 år. Alt i alt, en god aften. Det tredje møde foregik på Bibliotekscafeen. Vi havde inviteret skolehistorikeren Ingrid Markussen til at fortælle om Rytterskoler generelt. Det var et møde, hvor vi også havde inviteret vore kollegaer fra Rødovre lokalhistoriske Forening. Vi var 90 mennesker, der lyttede til Markussens gode foredrag. Emnet "Rytterskoler" var aktuelt, fordi vi i

4 vort arrangement havde inviteret Rødovrefolkene til et kig på vor egen Rytterskole. For at mane tanken i jorden om, at skolen ikke har noget med heste at gøre. Mødet var varmt og udløste en geninvitation til Rødovre senere på året. Så blev det sol, sommer og ferietid, og vi skal nu frem til efterårets store arrangement: Rytterskoledagene. Der var gået mange forberedelser til dette arrangement. Bestyrelsen startede i maj måned og i august var der flere møder med forskellige involverede, indtil vi den september lod det hele løbe af stabelen. Vores blinde makker var - vejret - vi ved nu, at det ikke er noget problem. To gode dage for Hvidovre lokalhistorie. Med hjælp af flinke folk både i og uden for bestyrelsen, blev det et arrangement, som vi regner med at gentage i Belært af de erfaringer vi har gjort, håber vi at kunne gentage successen - stadigvæk med vejret som blind makker (700 deltagere). Dagene foregik til dels i samarbejde med Hvidovre Kirkes Menighedsråd, som tilfældigvis havde høstgudstjeneste om søndagen, udendørs. Der var en permanent udstilling om Avedøre i skolestuen. Her var der også fremvisning af videofilm og lyd-diasshow om Hvidovre. Udenfor var der opstillet "boder", hvor Brugerrådet fra Holmegård Bibliotek og Arkivet var repræsenteret ligesom Selskabet selv. Vi havde indgået aftale med Hvidovre Folkedansere, og den lokale færøske gruppe optrådte for os med kædedans. Ud over dette havde Jens Kristensen travlt med at vise "Gitteret" på Torvet og følge interesserede rundt på Kirkegården. Oven i alt dette skal især de søde damer i køkkenet fremhæves. De sørgede for, at hele budgettet kunne løbe rundt, bl.a. ved salg og servering af kaffe og kage, vafler og saftevand og andre gode sager. Tak for det, kære damer. Det skal bemærkes, at ved denne lejlighed udkom Hans Thomsens bog om Avedøre og jeg må bemærke, at bogen er en gave til selskabets medlemmer, som kan afhente et eksemplar gratis, også her i aften. Om mandagen den 16. september havde vi medlemsmøde i Bibliotekscafeen. Det var vort bestyrelsesmedlem Knud Kiegstad, der fortalte om sine drengeår i Hvidovre, en lokal beretning fra 50-erne. Knud fortalte friskt og frejdigt i et sprog, som vi alle forstod. Mødet blev overværet af ca. 40 medlemmer. Et genvisit hos Rødovre lokalhistoriske Forening var fastsat til den 21. september. Vi besøgte Statens pædagogiske Forsøgscenter, som har til huse på Islevgård i Rødovre. Det blev en dejlig lørdag med godt vejr, men desværre kun få tilmeldte fra Hvidovre, vi var 10. Forsøgscentret indeholder en ungdomsby, et minisamfund. Der er ved hjælp af sponsorer indretter posthus, bank/sparekasse, rådhus, fagforening, kiosk og en kirke er der også. Det var et interessant "kig". Bagefter kørte vi på Rødovregård, hvor Rødovre lokalhistoriske Forening var vært ved en tiltrængt kop kaffe med kage. Oktobermødet blev, ligesom aftenen med Peter Seeberg, et tilløbsstykke. Vi havde inviteret historikeren Bent Bltidnikow, som netop havde udgivet bogen "Som om, de slet ikke eksisterede". Bli.idnikow havde tidligere besøgt os her i Hvidovre. Dengang et tilbageblik på jødernes historie i Danmark. Denne gang med nogle facts omkring jøderne og deres forhold under Anden Verdenskrig. Hans bog har vakt opsigt i forskellige kredse, og vores aften var også vellykket med bl.a. stor spørgelyst. Dette var årets sidste møde for medlemmerne. Vi er parat i 1992 med et program, som vil fremkomme senere. Jeg kan nævne et par ting vi har på repertoiret. F.eks. håber vi i foråret at kunne byde på et møde med forfatteren Ebbe Kløvedal Reich. Ligesom arkivaren fra Søllerød Museum har tilbudt os en aften med foredrag om kirkegårds-registreringen af Hvidovre Kirkegård. Vi håber også at kunne arrangere en tur til Smørum, som tidligere nævnt. Ligesom vores egen arkivar Poul Sverrild sammen med lisbeth Magnussen vil løfte sløret for de nye... gamle Hvidovrebilleder, som vi blev snydt for i aften. Poul Sverrild er undskyldt, fordi der for tiden er rod i den - på biblioteket - p.g.a. ombygninger. Poul håber at komme i orden igen i nær fremtid. Bestyrelsen har i årets løb haft 4-5 ordinære møder i Rytterskolen. Der har været debatteret mangt og meget på disse møder. Jeg må indrømme, at nye tider tilsyneladende er på vej. Vi vil i bestyrelsen prøve på at skabe en arbejdsfordeling, der tilgodeser os alle. Hidtil er det de få, der har båret hele læsset. Hvis vi nu fordeler byrderne, er der mulighed for, at vi alle kan være med uden at løbe sur i det hele. At være bestyrelsesmedlem er ulønnet og til tider utaknemmeligt. Jeg vil gerne li lli;

5 konstituere en bestyrelse den 4. december, hvor det er lysten, der driver værket. Vi regner med, som sagt tidligere, at knytte medlemmer til os uden for bestyrelsen, som kan hjælpe med diverse opgaver. F.eks. er det tidskrævende at redigere og udgive vort blad. Vi er i gang med at oprette en redaktion, som kan arbejde med bladet og kun bladet. Vi har i årets løb haft en mærkværdig udmeldelse. I forbindelse med vor behandling af!vang Haaemans bog "Den Forrådte Ungdom" var der en grundejerforening i Hvidovre, som syntes det var for groft at behandle en forhenværende Hipo-mand i en artikel i vort blad Hvidovre Lokalhistorie. Ideen var oprindeligt ved hjælp af bogen at behandle to sider af sagen, bl.a. ved i det efterfølgende nummer at behandle frihedskæmperens synspunkter. Det blev til en artikel med Helge Wiese. Jeg kan ikke se, at vi kan arbejde med lokalhistorie uden at nævne tingene ved deres rette navne. Tænk, hvis man skulle skrive om Svenskekrigene uden at nævne svenskerne. Den Anden Verdenskrig ligger nu så langt bag os, at vi skal skynde os med at få nogle udsagn fra de mennesker, der var med. Disse udsagn skal vi have fra begge sider, hvad enten vi sympatiserer med meddeleren eller ej. At blive så ophidset, at man melder sig ud, vil jeg anse for at være lidt for hysterisk, og vi regner i bestyrelsen med, at det var "en enlig svale". Jeg kan iøvrigt meddele, at mit interview med Helge Wiese, som er en hyggelig mand, ikke forløb uden problemer.jeg anser mig selv for at være et nogenlunde teknisk begavet eksemplar af menneskeracen. Ikke desto mindre kom jeg til mødet med Wiese i Rytterskolen og fik stillet udstyret op. Helge Wiese fortalte, og han kan fortælle i timevis, så det var bare efter 2 timers forløb at stoppe manden og pakke udstyret sammen, sige tak o.s.v. Om aftenen skulle jeg lige høre, hvad der var kommet på båndet - oh ve. Ikke en lyd kom der ud af apparatet. Jeg havde glemt at tænde for mikrofonen. Ugen efter - på'en igen. Det er vort ønske at kunne markere os noget mere, dertil har vi brug flere af vore medlemmer, der vil være med til at udføre et stykke arbejde. Det kunne f.eks. være hjælp til at få en udstilling op at stå. Det kunne være i en endnu større grad at være behjælpelig med at indsamle stof og at bearbejde stoffet. Vi vil også gerne have en større agitation blandt vore medlemmer for at skaffe endnu flere medlemmer. Meningsfyldte medlemsaftener kræver foredragsholdere, som ikke er til at opdrive, uden det koster penge. Vi vil gerne fortsætte med mindst to lokale gæster hvert år, men det er et begrænset klientel, der kan behandle rent lokale emner. Derfor må vi ty til andre foredragsholdere, og de koster som sagt penge. Hvidovre lokalhistoriske Selskab vil gerne opfattes som et seriøst foretagende. Vi er også parate til, som der står i vore vedtægters formålsparagraf, at udbrede kendskab til og vække interesse for Hvidovre Kommunes lokalhistorie. Hertil har vi megen brug for vore medlemmers hjælp, ligesom kommunen også gerne måtte hjælpe f.eks. Arkivet med penge til et video-udstyr. Det vil kunne hjælpe os til at registrere tingene, når de sker. Ting, som om få år viser sig at være af lokalhistorisk værdi. Jeg har deltaget i det årlige møde hos Dansk historisk Fællesforening og Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger. Denne gang foregik møderne i Svendborg. Af de vigtigste ting, der foregik, kan jeg referere, at i begge foreninger blev der foretaget vedtægtsændringer, som gik ud på en anden måde at vælge formand på. For fremtiden vil den valgte bestyrelse konstituere sig selv og således vælge formand fra bestyrelsens midte. Begge foreninger skiftede navn, så Dansk historisk Fællesforening blev til Dansk historisk Fællesråd, og altså et rådgivende organ og ikke mere en paraplyorganisation. Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger skiftede navn til Dansk lokalhistorisk Foreming, med hvad det så indebærer. Jeg vil gerne til slut oplyse, at vort Selskab for nylig havde 371 medlemmer. Det er ca. 12% mere end sidste år. Vort mål er at passere 500 medlemmer. Det går den rigtige vej. Så vil jeg takke alle, der har medvirket i årets løb. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak til Hvidovre Kommune, Biblioteket og Arkivet ved Poul Sverrild. Tak til jer alle sammen. Jeg overgiver beretningen til videre behandling. Per E. Hansen

6 billeder. Det er sådan ca., hvad der i tidens løb har samlet sig af fotos på Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv ! De spænder over et langt spand af tid og forestiller alt mellem himmel og jord, selvom der er undtagelser. Der er f.eks. ikke billeder af fødsel og død. Nogle få af de billeder foreligger samlet i ca. 10 familiealbum. Det, der især springer i øjnene fra disse album, er en tendens til, at det er undtagelserne i livet, der er søgt fastholdt: Runde dage, bryllupper, fester af forskellig art, udflugter og ferier m.m. De billeder, vi bringer i dette nummer, stammer fra et af disse album, og vi har - her i den mørke tid - valgt at bringe nogle feriebilleder. En rejse i sort/hvid Af Hans Chr. Thomsen En sort/hvid verden fra før microchips'en Billederne er fra før 2. Verdenskrig. Det ses bl.a. af kvaliteten, formatet, og af at det er sort/hvide fotos. Formatet er 8 gange 11, hvilket er mindre end gennemsnitsstørrelserne i dag. På samme måde har verden i et fotoalbum i dag også forandret sig i forhold til 1920'erne og 30'erne, idet den har fået farve på. Endelig er billederne fra en tid før de moderne kameraer med deres automatiske lys- og afstandsmålere styret af indbyggede minicomputere med deres microchips. Oh, vandringsmand! Ligesom mennesker er forskellige - og familier med for den sags skyld - er fotoalbum det naturligvis også. Og gud ske lov for det. Og det, der er særligt for nogle af de følgende feriebilleder, er deres romantisk farvede temaer. Romantikken falder jo tidsmæssigt i slutningen af og begyndelsen af 1800-tallet. I litteraturen er der tale om f.eks. Goethe i Tyskland og Oehlenschlager i Danmark. Inden for malerkunsten er den tyske maler Casper David Friedrich et centralt navn. Han studerede forøvrigt en tid i København. Et yndet motiv for malerne var vandringsmanden i naturen. Blickers "Hosekræmmer", der vandrer på heden, har træk fra den periode, ligesom figuren dukker op i hans digtsamling "Trækfuglene": "Lyt og, o Vandrer... " f.eks. Det der var typisk for den romantiske malerkunst var kontrasterne og dramatikken i billederne: Det lille menneske over for den mægtige natur, de lysmæssige kontraster og de ofte glødende farver. Herigennem søgte malerne at skildre deres indre stemning gennem den ydre natur - naturen var et sindbillede. Den hjort, der i dag brøler ved skovsøen i så mange danske hjem, er en udløber af denne malerretning. Inden for f.eks. landskabsarkitektur kan man henvise til Al- bertslund, der har et arkitektonisk designet stykke romantisk natur. Det kan beses fra f.eks. Holbækmotorvejen, som et "bjerg" der rejser sig i et ellers fladt landskab, og der er søer og snoede stier omkring bjerget. Det blide Danmark Den romantiske malerretning slog ikke igennem i Danmark. Det havde mange årsager, men en af dem hang måske sammen med den manglende dramatik i det danske landskab. En romantisk maler ville i al fald ikke have haft mange chancer i Hvidovre. Det havde en helt igennem udramatisk natur. Uegnet til at male, men velegnet til at pløje. "Himmelbjerget" i det jyske er mere et bjerg af navn end af gavn. Hvis vi sætter Bornholm i parentes er det faktisk kun Møns Klint og Stevns Klint, der har maleriske kvaliteter

7 af romantisk art. De to sidstnævnte lokaliteter er forøvrigt rigt repræsenteret i de fleste album, og de var yndede rejsemål i 1920'erne og 30'erne. I f.eks. Avedøre Grundejerforenings protokol fra 1920'erne dukker de også op som rejsemål. Overhovedet har romantikken formodentlig mere end nogen anden kunstretning opfanget vores syn på, hvordan et rigtigt stykke natur skal se ud, når det skal være. Næ, skulle man se en natur, der ville noget, måtte man rejse udenlands, og det er netop hvad vor rejsende gjorde engang for mange år siden. Fortsættes Rytterskoledagene i september var en publikumssucces Rejsen foregik formodentlig med skib, og målet var Norge. Den flotte passagerdamper er dog ikke rejseskibet. På bagsiden af billedet står der: "Norges største Amerikabåd DIS Stavangerfjord". Men flot er den i alle tilfælde, med en stævn som et øksehug, to skorstene og ankrene oppe. Et stykke civilisation i norsk natur, parat til afgang

8 " Bemærk den mikroskopiske sorte skikkelse helt ude på klippespidsen i højre side af billedet. Det civiliserede sorte jakkesæt forsvinder næsten i den massive forstenede natur, der hæver sig over den lille by ved fossens udløb - et fnug af et menneske i en mægtig natur. Vor rejsende har fundet billedet væsentligt nok til at købe det og sende det som postkort til Hvid ovre: "Her faar Du et fint Postkort som jeg fik i en Forretning her...se Norges Skønhed". Billedet må forøvrigt have krævet lige så megen planlægning som et male ri, og have taget sin tid at få i kassen. Prøv at sammenligne med den romantiske maler Casper David Friedrichs billede af vandringsmanden "Wanderer Uber dem Nebelmeer". Der er mo tivet også: menneske/natur. Caspar David Friedrich 's "Wanderer Uber dem Nebelmeer". o

9 ) Kan man ikke konkun-ere med de professionelle fotografer, kan man i det mindste lade sig inspirere af dem. Vor vandringsmand har arrangeret sig allerøverst på et bjerg, og langt under ham folder civilisationen sig ud. Som på Friedrich's maleri har han jakkesæt på - man er pænt klædt på, når man går til fjelds. I de romantiske malerier havde de ensomme skik kelser ikke hat på. Hvis de havde, ville malerne være forhindret i at skil-16 dre vinden, som den kommer til udtryk, når den tager fat i håret. Vor vandrer har drejet overkroppen i positur under en flot svunget hat. Han har også været optaget af motivet: menneske/natur, men han har også været optaget af at blive fotograferet. Derfor vender han ryggen til naturen - modsat Friedrich's vandrer. Men det er et dramatisk og suggestivt flot billede

10 Der er ingen rimelig grund til ikke at gentage en succes, når man først har fået øje på den. Billedet har dog ikke helt samme dramatiske kvalitet som det forrige. Det skyldes delvist, at der er en væsentlig mindre højdeforskel mellem figuren og baggrunden, ligesom der er en mindre kontrast mellem kulturen og naturen. Det sidste har dog også tekniske årsager. Det falske lys, der er sluppet ind på billedet for længe siden, er især gået ud over naturen. På bagsiden af billedet står der: "I Baggrunden Salhus Fabrikker. Fjeldet bakom gaar næsten ret op", og det er svært at se, fjeldet. Natur er der i Norge, og der er meget af den, og den er smuk. Klipperne aftager i toneintensitet, og vandet flyder bugtet mod perspektivets forsvindingspunkt. Det er som det skal være

11 Oh, at hvile ud i naturens skød. Huset i baggrunden er af naturens egne materialer - træ og græstørv. Ferien er ved at være forbi. Vor vandringsmand har fordyb et sig i en bog, og på bagsiden af billedet har han skrevet. "Ak, du herlig e Tid, hvor jeg mindes dig" Hjr:rnme iben har Danmark om ikke Norges naturlige dramatiske kvaliteter så dog sine mere blide ditto. Og når det kommer til stykket er det jo langt pænere: "Langt højere bjerge så viden på jord I man har, end hvor bjerg kun er bakke; I men gerne med slette og grønhøj i Nord, I vi danemænd tager til takke". Og ikke nok med det: "Vi er ikke skabt til højhed og blæst, I ved jorden at blive, det tjener os bedst", skrev Grundtvig Men hvorom alting er, så har vor rejsende haft sans for det æstetiske - Er det mon Damhussøen, eller Rebæk Sø i modlys og med skyer og træer, vi ser?

12 Arsberetning for Lokalhistorisk Arkiv Besøgende Antallet af besøgende har været noget lavere end i forrige rekordår. Faldet kan helt henføres til de påtvungne lukkeperioder her i efteråret, for frem til udgangen af september var besøgsstatistikken en smule over tallene fra sidste år, men naturligvis kan det mærkes, at der holdes lukket i flere måneder. I alt har der været 414 besøgende i 1991 mod godt 500 i Trods det, at arkivet næppe kommer til at åbne før i løbet af februar på grund af ombygningerne i Medborgerhuset, så er det en klar forventning, at besøgstallet i 1992 kommer til at fortsætte den opadgående linie, der har været den ubrudte norm siden Afleveringer Hvor besøgstallet naturligt nok har været faldende i 1991, så gælder det ikke afleveringerne, der i antal har været større end sidste år. Det er i alt blevet til godt og vel 80, cirka 10 flere end sidste år. Som tidligere y:. J.,..,,_.,,.o.. )'/.' " )1)". tj.>. r.,,_," /. J,;..,0._.., t" ".: N1 I. "J/1 1.,,';._ :.' ::,".J -.: /I.: J,(, (I"(:., ' i. - i.i:<), 1 " ":.i.:.:i.". i. i -l-.! 'il' ---,I.,. i-4 I,, I f )_ "'./-.,,."l.1tl; J J /7,',"' J 11, " 9.:,...,... J1..-.,." t". -h..o(. (. I ' " r... ;.i, ; " -., " ;. " "... )1... t.... ".,_,, -,..., h....j.a - -"R.J.At., t 1!:1 J '\ ')'. >" :1 ø11j:j (dt... J}f..,), i;v.-.1rj,-<l_, i l:.(.,;'. "J.1 ' /"". f hdl.,., / f " '7 r I ly J if>'",... -/.,,..,",."... " 1 '".'"./.'I... _) fir I 1<,;f,h"' t.-...y" J.f4. 'f".. "),:'. '.' 1}.1 {.) ",li' l :t:t,fi,51,1.,{" _{"!...,.."#1 1 "_ } ; "}.vf'f '.1 "" ".'( :.". '"'f'f' "..;,,,....J.A J ;J,,.! _,:i-., i/ I 7' 1',.)/.)t/_ "f:e,, 1,/. ", ;./,1"1/._,,, '/-.o.&.. fy.,;f.,;;.ty..f' (.'(."'' {I.. 1,.{.. J..).1. ' 'A. ). j ;,, }v.. ',<1_ ".P(.,."/" J, "'"-' ",,, fr,, _..>!' -- ".7. ". ".,H/J.Yt,.i -.'.::.. I}.12_" 1' "" J. J " i - f 11.:..,..,. 'f:.111., ' ". ".. <J z ; f".,-,,"... f"c. j,.... e.,t..,,...,.,,."," _",.,._".r._,.. '" 'J7" " ( I},,,"".) )'.i, " "'I,.. r I..[,,;.' I,, " Jr fi-: ".( ' l I' u "(' ;li -"..:, J-...o J l'.'. J..J. J.4. ""..:/a.,t..,". I ' ". ".,;.J fh. ". ".;..it:. r.1. -0;1. ".,!), "Q' ""."1 I...,.., ) - (;;"9at,{J"".(.f.t.- ".:. fl " 1._;,i :.rl;;.j'.j. J, '/.. <>..tt; I(". "': d5:' J_, '< ' ) / 1! I,/J-../µ, " J,. 0"v r "''""" -.,,.,/\"", 1.!.J/:1- l -.. "., ",... ". " -,..._, -r. 14 ".. ::. 4" J.;/"t,.,Al1.l'<..,,11, :it.u:r""t-.y-'l J lf'-- / / ".J"": '.,,)( r J l / J.,.,,. J _.1,.,.,,,_ ('f./jtlj"i "(1. t),f1t r/.<j,._ f '"- '"- "11 -'1'"") 11 [;;tc>-i f<h '(,/';cr.ft;1" / J..J],,jf. c(l,.k.1 1.,11.;,_"J '1/: }/, 'J f'..' ) :tn.r,.1: ;,ol" <lj. f" -,:.$. w ; ;1. --J.i J ;;,",-.,",. ", }.: r7e}.)..,jflft... J "" 'j>-;i 11. >/ ift"l't 'M. " :-' "'-.i _,[), '(.,'-. r' f :. -t;' 'R. J-."\f! J I ',J n - -!... tf:!.."; 1-! )}.,. ').9-J l...j/)l. /. 'lfl: fg ') -:_7 l./,fai.... i" ",,,: ;J..,J' J. c.lj" 1,,:,/..,.../."j.' ,. 'ij..j..t:.j.. J; --'/ f " ',J ' ('.LI«n " ' ( t11<,, ;_;,,...'.'i,t.ij,)'(./<,,-)f. 11?.;.,. ".. _, f : X. r.j. CL t J :I. "J." f.t""-,'li l-",. _, J..,/«_,_ :,1.... "h. J.". ;"..J.<'._ri «', "J? 1?:: 7t.;y'2".L.".J'". :1.. l 1'{,i.'I :c: ' ) J ; " ' J,'_;"/..,, (f.._l.(), 17":. I, , - 1 i I/ sl 4 :J'.JY-. "..... '. Hagbard/Waldemar Busch's dagbøger fra 1840'erne er blandt arkivets vægtigste afleveringer i år. _. har afleveringerne varieret meget i omfang, men der har været nogle ekstraordinært store imellem. En enkelt aflevering omfattede således flere end fotos og ca mm film. En enkelt aflevering skal jeg omtale særligt, da den er noget usædvanlig. Det drejer sig om 5 dagbøger fra 1840'rne, skrevet af Hagbart Brusch, der købte Bredegård i Hvidovre. De er meget omfangsrige og giver et detaljeret billede af livet i en landbrugsfamilie, der økonomisk og socialt lå en del over gennemsnittet. De afventer en transskription, før det kan vurderes, hvordan de skal formidles, men de ser umiddelbart ud til at være ret usædvanlige alene i kraft af deres omfang. Foredrag Det er i løbet af året blevet til 22 foredrag, hvor jeg som arkivar har haft lejlighed til at fortælle om vores lokalhistorie. Det er først og fremmest i foreningsregi, men jeg har også haft besøg af enkelte skoleklasser i,1j'' "f y1 ;.trr.i fe,»{ "J,.'I' ;

13 Rytterskolen. Det sidste er en aktivitet, der er positiv, men hvor arkivets ressourcer på ingen måde slår til, så opgaven er lavt prioriteret i forhold til arkivets primære virkeområder. Den direkte kontakt til borgerne er altså central for arkivets virksomhed, og sammenlagt kan det konstateres, at jeg som arkivar har stået ansigt til ansigt med flere end borgere i løbet af året i en formidlingssituation. Dertil kommer jo så de mange, der formidles passivt til gennem artikler, bøger, udstillinger o.s.v. Udgivelser/Skriftlig formidling Hovedudgivelsen har i år været Hans Thomsens glimrende bog, Avedøre på skillevejen, der bruger to foreningers historie til at give et signalement af Avedøre på overgangen fra landbrug til forstad. Dens markedsføring og distribution er blevet lidt ramt af arkivets flytning, men medlemmerne vil forhåbentlig alle få lejlighed til at afhente den på arkivet eller Rytterskolen, idet der er et gratis eksemplar fra Lokalhistorisk Selskab til alle medlemmer. Arkivet har videre leveret materiale til vores lokalhistoriske tidsskrift, artikler til andre blade og til Hvidovre Avis. Endelig har arkivet lige før årsskiftet fået trykt en postkortserie, der vil komme til salg i foråret Rytterskoledagene er blevet beskrevet, men jeg skal lige nævne, at arrangementet naturligvis også tærede en del på arkivets ressourcer, men set med arkivøjne var det en stor succes, både som formidlingsarrangement for lokalhistorien, men også i form af afleveringer til arkivet. Jeg vil arbejde hårdt for en gentagelse af de kulturhistoriske dage i 1992 og gerne med et bredere og endnu større program. Det ville være herligt, hvis det kunne blive en fast institution i det lokale kulturliv. -- Arkivet har medvirket ved arbejdet med Hvidovre Rutebilers historie. Udstillinger. Foto 1972 Arkivet har i år produceret en udstilling om Hvidovres skolehistorie, en udstilling, der har været vist på Sønderkærskolen og på Rytterskolen. Den vil senere komme op på flere af Hvidovres skoler. Dertil kommer, at arkivet har haft to ældre udstillinger ude i løbet af året. En styrkelse af udstillingsvirksomheden ville være ønskelig set i lyset af efterspørgslen, men en målsætning på mere end en udstilling om året vil være helt urealistisk. Kommende udgivelser Arkivet har modtaget en transskription af de ældste dele af Hvidovre kirkebog, udført af selskabets medlemmer, Ernst Cortsen og hans frue. Det er arkivets hensigt at lade det grundige og meget omfangsrige manuskript udgive i løbet af Jeg skal videre oplyse, at arkivet har været inddraget i tilblivelsen af en spændende bog om Hvidovre Rutebiler, som Sporvejshistorisk Selskab udgiver sidst på vinteren. Det er en stor og grundig beskrivelse af vores rutebilhistorie med mange sidelys på lokale begivenheder. Det bliver en rigtig lokalhistorisk bog om det nu hedengangne selskab,. som de fleste Hvidovre-borgere havde et forhold til. Vi håber, at det bliver muligt for Lokalhistorisk Selskab at tilbyde medlemmerne bogen til en favørpris

14 '. Købmandsforretning på hjørnet af Dryadevej og Strandby Alle ca Igangværende aktiviteter Arkivet er involveret i skabelsen af et samarbejde med egnshistorisk egnsteatret teaterstykke i anderledes VestvoJden. Det stykke om den bliver et lokale forhåbentlig Efter befolkning i planerne skal det slutningen af opføres først 1700-tallet. på året i at kommunens medarbejdere har et indgående kendskab til det lokalsamfund, de skal virke i, og her er lokalhistorien med til at give et bredere og mere dækkende indtryk af Hvidovre. Andre opgaver Som det vil være mange bekendt fra kommunalt projekt Hvidovre med Avis, pågår navnet "et der et resultat af dette kønnere projekt kan Hvidovre". Det allerede første den ses næste på indsats er Hvidovre blevet gjort Stationsplads, og arkivet været omkring inddraget Hvidovre i Torv. Her har ning, at planlægningsarbejdet, og inddragelsen af det den er min forhåbgaver vil vise kulturhistoriske sig at være dimension et i plus for sådanne op En anden opgave, som jeg opgaveløsningerne. har nen af været nye inddraget i, har kommunale været medarbejdere til introduktio Hvidovre. Det er jo væsentligt, Arkivets flytning Som omtalt og som annonceret i Hvidovre Avis er arkivet lukket her ved årsskiftet. Det er den anden lukkeperiode i 1991, og det er naturligvis ikke noget, jeg er glad for. Men resultatet af denne sidste lukkeperiode vil være synlig omkring februar, hvor arkivet vil flytte op på første sal i Medborgerhuset. Den største gevinst ved flytningen vil være publikums forbedrede adgang til arkivet. Nu skal man ikke længere igennem skrankeområdet, men kan komme direkte til arkivet oppe på balkonen enten fra forhallen eller inde fra udlånet. Flytningen skulle også gerne sikre arkivet den længe savnede hyldeplads, så det ikke længere er nødvendigt at placere arkivalier på gulvet, som det har været virkeligheden gennem de sidste to år

15 - EDB Endelig kan arkivet nu i det kommende år gå i gang med at registrere samlingerne på edb. Det er en anderledes og nok så omfattende opgave som bibliotekets netop gennemførte inddatering. Det bliver en proces, der vil strække sig over adskillige år, når de omkring billeder, mange hundrede kort og tegninger, håndbogssamlingen, kopisamlingen, de godt lydbånd og ikke mindst alle arkivalierne skal registreres elektronisk. I modsætning til biblioteksregistreringen skal hele arkivets inddatering udføres manuelt, så det drejer sig om 'er af ord, der skal skrives. Gevinsterne ved at registrere på edb ligger på flere områder. Dels bliver søgeprocesserne langt lettere, når man ved at søge på et enkelt ord får oplysninger frem på skærmen om, hvad der findes af materiale om emnet, hvad enten det er arkivalier, billeder, lydbånd eller film. På noget længere sigt bliver der også mulighed for at søge i andre arkivers samlinger fra det enkelte arkivs anlæg. Lokalarkivernes registreringsprogram, der er blevet til inden for de sidste år, er allerede nu i funktion på ca. 35 af landets arkiver. Generelt Det har været et atypisk år for Lokalhistorisk Arkiv, hvor flytteplaner og bibliotekets inddatering har påvirket aktiviteten kraftigt, men hvor både indsamlings- og formidlingsvirksomheden har fungeret optimalt. Så alt i alt et godt år for det lokalhistoriske arbejde, og et år, hvor det, trods de praktiske vanskeligheder, trods alt peger frem mod endnu mere aktivitet, større og bedre samlinger og kontakt til endnu flere interesserede borgere. Arkæologi Hvidovre Lokalhistoriske Selskab vil gerne gøre opmærksom pil et arrangement, der finder sted uden for Selskabets rammer. En del af Hvidovres historie er den, som arkæologerne tager sig af. Og i den forbindelse er der et arkæologisk "træf" i marts pil Medborgerhuset. Tilstede vil være Arkæologisk Forening for Københavns Amt, medlemmer af Arkæologisk Forening "TV ÆRPlLEN" samt Poul Sverrild fra Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv. Hvis man har fundet flinteredskaber, eller andet, i sin have, pil sin grund, i omrmet f.eks. ved 1'.len, ved vandet, eller n1lr der blev foretaget udgravninger, sil er muligheden der nu for at fil en snak om det. Samtidig er man med til at få kortlagt nogle hvide arkæologiske pletter i Hvidovre, idet arrangementet ogsil handler om at f1l registreret findestederne. Hvis man er forhindret i at komme vil arrangørerne ogsil være glade for en opringning. Det kan ske pil tlf.: Mødet finder sted: Lørdag d. 7 marts 1992 kl Bibliotekscafeen Medborgerhuset

16 Medlemsmøde Medlemsmøde Svend Hansen, Hvidovre vil fortælle om et liv på de 7 Verdenshave. Han har sejlet med sejlskibe. Han har været jorden rundt 3 gange. Han er blevet sejlet agterud i Shanghai, hvor han levede i et 1/2 år. Han ved noget om livet på skibene, og har anduvet Staterne, Australien, Østen og - ja, kom og hør. Af hensyn til servering bør man tilmelde sig arrangementet senest onsdag 11. marts 1992 på Rytterskolens telefonsvarer tlf. nr Der kan godt gå et lille stykke tid fra man har ringet op, til telefonsvareren kobles til - men hav tålmodighed. Det eneste man skal gøre er at oplyse navn, antal personer, og om der ønskes te eller kaffe. Det er ganske enkelt og ligetil. Mødet finder sted: Mandag d. 16 marts 1992 kl Bibliotekscafeen Medborgerhuset Arkivar Poul Sverrild og bestyrelsesmedlem Lisbeth Magnussen viser gamle og nye lysbilleder i April. De lysbilledeshows, der hidtil har været vist i Selskabet har alle været tilknyttet projekter af forskellig art. Dette lysbilled-foredrag vil adskille sig herfra, idet det tager udgangspunkt i billedarkivet, der som nævnt andet steds i dette nummer af bladet, indeholder omkring billeder. Inden for de sidste 2 år er billedarkivet blevet forøget med nye billeder. Af hensyn til serveringen bør man tilmelde sig arrangementet senest onsdag den 1 april På Rytterskolens telefonsvarer tlf. nr Der kan godt gå et lille stykke tid fra man har ringet op, til telefonsvareren kobles til - men hav tålmodighed. Det eneste man skal gøre er at oplyse navn, antal personer, og om man ønsker te eller kaffe. Det er ganske enkelt og ligetil. Mødet finder sted: Mandag d. 6. april 1992 kl Bibliotekscafeen Medborgerhuset

17 bag- den I "Et Billede endnu fra Helda!. Jeg styrer og bagved sidder min Kamerat og spiller. I Baggrunden Eieren af Motorc)'klen og Slnnen i Huset. Ved Siden af ham en Dansker (Møller). Ved Siden af mig vores Kasserers Kjæreste (en nordlandsk Dame, 22 Aar)." -dj

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 22.9. Introduktion til samlingerne: arkiv.dk og odensedatabasen.dk v/arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Jens Åge S. Petersen. I www.arkiv.dk

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

ESRUM GENNEM GENERATIONER. Hefte 1 LOKALHISTORISK ARKIV FOR GRÆSTED OG OMEGN

ESRUM GENNEM GENERATIONER. Hefte 1 LOKALHISTORISK ARKIV FOR GRÆSTED OG OMEGN ESRUM GENNEM GENERATIONER Hefte 1 LOKALHISTORISK ARKIV FOR GRÆSTED OG OMEGN Forord Side 3 Forord - hefte 1 I forordet til de to Esbønderup-hefter 2006 skrev jeg, at det ikke var min hensigt at skrive flere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

ROBERT REINHOLD Had & Huse

ROBERT REINHOLD Had & Huse ROBERT REINHOLD Had & Huse 2014 by Robert Reinhold and DRAMA. 1. Denne bog er fuldt beskyttet af dansk lov om ophavsret, og teaterstykket i den må ikke opføres (eller overføres til andre medier, fx radio

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere