KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER ERHVERVSUDVIKLINGSDØGN SKANDERBORG, 22. MARTS 2012 OPLÆG B3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER ERHVERVSUDVIKLINGSDØGN SKANDERBORG, 22. MARTS 2012 OPLÆG B3"

Transkript

1 KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER ERHVERVSUDVIKLINGSDØGN SKANDERBORG, 22. MARTS 2012 OPLÆG B3 CHRISTIAN BUUR, ACCELERACE KENNETH LARSEN & JAN ROSENBOM, KEYSTONES

2 De næste 45 minutter Introduktion de bedste idéer hvad mener vi med det? Kommercialisering hvordan arbejder vi med det? Kommercialisering af de bedste idéer: 2 cases Accelerace Nupark INVESTORmidt Business Angel Netværk Vi har brug for DIN hjælp Hvordan kan DU hjælpe den gode idé? 3 råd til den midtjyske iværksætter

3 Om Keystones Vi rejser kapital til innovative danske vækstvirksomheder Stærkt netværk til investorer i DK, UK, Schweiz opbygget siden 2001 Tæt back office samarbejde med de 5 danske Business Angel netværk Kapitalbehov typisk 1 15 mio. DKK 7 egne investeringer i start-ups

4 INTRODUKTION

5 de bedste idéer hvad mener vi med det? 1. Et stort problem i markedet 2. Et innovativt produkt 3. En ambition om vækst! dem er der mange af i Midtjylland!

6 Og hvad mener vi med kommercialisering? 1. Et stort problem i markedet 2. Et innovativt produkt 3. En ambition hvis 1,2 og 3 er på plads, går vi i gang med arbejdet Er opfinderen/iværksætteren interesseret i at bygge en virksomhed? Er der en gennemarbejdet strategi og forretningsmodel Er markedet og konkurrenterne analyseret? Er teamet på plads bestyrelse, ledelse, ambassadører? Salg, salg, salg kundemøder Kapitalen investormøder

7 SMV finansieringskilder Proof of concept Proof of business Innovationsmiljøer Business angels Pengeinstitutter Vækstfonden Tilskudsordninger Syddansk Universitet, Århus Universitet og Danmarks Jordbrugsforskning har sammen etableret et Proof of concept-projekt CONNECT Denmark skal gennemføre sparrings- og udviklingsforløb med 300 iværksættere/virksomheder. Målet er, at 2/3 af disse over de næste tre år opnår ekstern finansiering gennem Vækstfonden og andre risikovillige investorer Videnskabsministeriet har indgået aftaler med seks innovationsmiljøer (Novi, MidtVest, Østjysk, CAT, DTU, Syddansk) Velhavende personer, der tidligere selv har ejet en virksomhed og nu ønsker at udnytte deres viden og kapital for at opstarte og udvikle nye virksomheder. En Business Angel vil ofte forvente en ejerandel og/eller en plads i bestyrelsen og har normalt en investeringshorisont på 3-6 år. Pengeinstitutter finansierer mange af virksomhederne med lån og kreditter fx. lån til start af virksomhed eller til anlægsfinansiering hovedsageligt med en tidshorisont under 10 år. Ligeledes finansieres den daglige drift gennem en erhvervskredit (kassekredit). Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 7,7 milliarder kroner. Investerer direkte, gennem andre fonde og med private, business engle, pensionskasser, pengeinstitutter m.fl. og der tilbydes en vifte af finansieringsløsninger for små og mellemstore virksomheder, der rækker fra egenkapital til lån og kaution. Tilskud er økonomiske midler, der hovedsageligt kommer fra den danske stat, regionerne og/eller EU (Højteknologifonden, 7. rammeprogram m.fl.) Kilde:

8 SMV finansieringskilder Ventureselskaber Accelerace Fonde Leasing Factoring Kapitalfonde Ventureselskaber investerer primært i danske fremstillingsvirksomheder af en vis størrelse for at udvikle virksomhederne over en årrække. Aktiekapital eller ansvarlige lån med tilknyttede rettigheder. Ventureselskaberne er tit minoritetsaktionærer, men udøver aktivt medejerskab gennem bestyrelsesmøder og løbende kontakt til ledelsen. Investerer typisk fra ca. 5 mio. kr. og gerne sammen med andre investorer. Det er de fleste ventureselskabers strategi at udvikle virksomhederne gennem en periode på i størrelsesordenen 7 år og derefter foretage "Exit", det vil sige sælge sin ejerandel og derigennem realisere fortjenesten på investeringen. Nupark Accelerace placerer sig I det udækkede investeringsmarked mellem seed-investorer og ventureinvestorer. Målet er enten at gøre en del af iværksætter virksomhederne interessante for ventureinvestorer, og at bringe andre til positivt cash-flow Fonde er institutioner, der f.eks. yder lån, kreditter eller tilskud (Eksportkreditfonden, IØ m.fl.) Leasing er en form for leje af et aktiv fx bygninger, maskiner, biler på en fast kontrakt for en længere periode (Finansnord, Nordania m.fl.) Service- og finansieringsværktøjer, der udover debitorfinansiering omfatter debitoradministration og risikostyring (Midtfactoring, Nordisk Factoring m.fl.) Kapitalfonde/private equity selskaber investerer på vegne af sine ejere i virksomheder med potentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem, når de er vokset og modnet til nye ejere. De virksomheder der investeres i, står typisk overfor en udvikling, der stiller store krav til ejerne med hensyn til kapital, ressourcer og kompetencer. Fx fordi virksomheden er på vej mod international ekspansion og/eller et generationsskifte. Kilde:

9 KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER CASE NR. 1

10 Fokus på handling og læring Gode virksomheder spottes ikke de skabes Der er mange flere gode ideer og projekter end dem der bliver succesfulde Der findes en entrepreneurship-metode, der øger sandsynligheden for succes markant Strategi laves ikke i et mødelokale, men i mødet med marked og kunde Iværksættere lærer af actions. Flere iterationer øger læring og succes Lean start-up: Build, test and learn & Maximum learning from minimum effect 10

11 Lean Startup principper Tidlig og kontinuerlig interaktion med kunderne Don t worry, be crappy Tidlig omsætning Antag at problem og løsning er ukendte Lav burn-rate Korte testcyklus er 11

12 Væk fra traditionel produkt-drevet innovation Koncept Produktudvikling Alfa/beta test Første ordre Hvor er kunderne? Alle fokuserer på datoen for første ordre Fokus på at udføre I stedet for at læring Ingen meningsfulde mål for salg, marketing og forretningsudvikling 12

13 Fokus på kundedrevet innovation Udforskning af kunderne Validering af kunderne Skabe kunder og salg Bygge virksomheden Opstilling og test af hypoteser. Hvem er kunderne? Er problemet vi løser vigtigt for dem? Er der et marked for vores vision? Der er kunder og marked for produktet De første kunder har købt produktet Repeteret salg Skabe efterspørgsel Skabe salgskanal Drive efterspørgsel ind i salgskanalen Opbygge afdelinger for salg, marketing, forretningsudvikling etc Opskalering af organisation 13

14 Det integrerede forretningssystem I Nupark Accelerace Financiering Nupark Accelerace Kontinuerlig Udvælgelse Træning med Accelerace 14

15 Placering i iværksættermiljøet Nupark Accelerace placerer sig I det udækkede investeringsmarked mellem seedinvestorer og ventureinvestorer. Målet er enten at gøre en del af iværksætter virksomhederne interessante for ventureinvestorer, og at bringe andre til positivt cash-flow Kapital 50 Mkr. 10 Mkr. 5 Mkr. Business Angels 0 Mkr. Seed Seed Start-up Ekspansion Ide Prof of Technology Prof of Market Tidlig vækst Markedsetablering Accelererende vækst Stigende markedsandel

16 Den integrerede arbejdsproces Vores integrerede proces med intensiv træning og investering sikrer at de rette hypoteser efterprøves og at investeringen går målrettet til værdiskabende aktiviteter. Samtidig fastholdes virksomhedens ressourceforbrug på et lavt niveau, så længe risikoen stadig er høj. Sourcing Udvælgelse Mikroinvestering Træning Investering Træning 100+ ansøgere årligt De bedste iværksættervirk somheder i Midtjylland Kommer fra strategiske partnere, netværk etc Investeringsko mite vurderer Specifikke vurderingskrite rier to gange årligt Små investeringer på max DKK over 3-6 måneder Specifikke value drivers skal nås Klare milepæle 4-8 mdr. Lean Start-up tankesæt Hypoteser opstilles og efterprøves Camps med internationale facillitatorer Intensiv støtte fra konsulent Hands-on Investering i 20-30% af de trænede virksomheder Investeringsko mite vurderer Investering på mellem 1-5 mio. kr. Specifikke investeringskrit erier mdr Intensiv støtte fra konsulent sikrer eksekvering. Efterprøvning af hypoteser Hands-on 16

17 Sourcing og udvælgelse Innovation Envr. BA/Venture Partners Direct Ansøgninger 100 ansøgninger Forudvælgelse Udvælgelses-camp Kick-off 20 virksomheder 17

18 Udvælgelseskriterier Markedet er stort Markedet er i vækst Trends eller marked bevæger sig i gunstig retning Marked Industri Konkurrenter er veldefinerede og branchen er profitabel Stærk differentiering I forhold til konkurrenter Kundesegmentet er veldefineret Kunderne opnår stor nytteværdi af produktet 18 Kunder Team Konkurrenceevne Team er komplet og kompetent Ledelsen er professionel Idéen er unik og har internationalt potentiale Idéen kan beskyttes Forretningsmodellen skal være solid, realistisk og skalerbar Salg/marketing planen er realistisk og detaljeret

19 Accelerace værktøjskassen til træning af virksomheder Udforskning af kunderne Validering af kunderne Skabe kunder og salg Bygge virksomheden Customer insight camp Value proposition and business model camp Go-to-market camp Implementation camp Intensiv konsulentstøtte 19

20 Virksomheden får adgang til et enestående netværk Business Consultant Camp facilitators An experienced business consultant is assigned to each company Strategic insights Operational resources Day-to-day sparring Customers Petr Salz, Man. Director, Strategyn - Netherlands Ted Zoller, Ex. Director, Center for Entrep. Studies, Uni. of North Carolina Bus. consultant Camp facilitators Mark Cavender, Founder and Managing Director of Chasm Institute Investors Resource set-up Industry Experts A strong network to national and international investors. Investors Partners Experts Through our extensive network we are able to facilitate access to key experts within your industry i.e.: Thought leaders Associations Experienced entrepreneurs within your field Etc.

21 KOMMERCIALISERING AF DE BEDSTE IDÉER CASE NR. 2

22 En Business Angel er det en god idé? ja det er en rigtig god idé men kun for ganske få virksomheder OK, jeg er en af de få, hvad gør jeg så? Nemt nok, det er bare 3 skridt: Forberedelsen Investormøderne Aftalen

23 Forberedelse er der styr på business casen? Vision, Strategi Produkt, Forretningsmodel Markedspotentiale, Konkurrenter, Kunder Handlingsplan Organisation, kompetencelandskab Budget, kapitalbehov Værdisætning ram rigtigt, investorpræferencer, investorkriterier Enighed i ejerkreds

24 Investormøderne 1. Pitch træning internt 2. Pitch træning rådgivere og udvalgte investorer 3. Præsentation for BA-netværk møder

25 Aftalen Fra start til penge i banken: typisk 3-7 måneder En lang række møder, et hav af mails Likviditetsbudget version Personlig kemi Due diligence, term sheet, advokat, revisor Transaktionen Pengene er hurtigt væk, fokusér på investors kompetencer

26 INVESTORmidt Business Angel Netværk Etableret forår 2011 med det formål: at skabe vækst og arbejdspladser at tilføre kapital og kompetencer til midtjyske vækstvirksomheder og gode exits for investorerne initiativet støttes af EU og Region Midtjylland Hvilke virksomheder kigger vi efter? Fase Selskaber i start/vækstfase med behov for kapital og kompetencer til markedsudvikling. På tværs af brancher. Kriterier Højt vækstpotentiale Stærkt ledelsesteam Sandsynlig exit strategi inden for 3-6 år Investeringsniveau Egenkapital i niveau 0,5-5 M DKK ofte syndikeringer Værdiansættelse Typisk 2-10 mio. DKK

27 Vestdanske BA netværk

28 HVORDAN KAN DU HJÆLPE DEN GODE IDÉ?

29 Hvordan kan DU hjælpe den gode idé? Midtjylland måske den mest slagkraftige infrastruktur i Danmark Et stort økosystem, der brænder for iværksættere Væksthus Midtjylland (vækstpakker, kapitalcoaches og meget andet godt ) Østjysk Innovation, Innovation MidtVest Accelerace Nupark (Midtjysk Iværksætterfond) Business Angels: INVESTORmidt, BAN InVest, Switzr Connect Denmark Vækstfonden

30 Sælg, sælg, sælg og styr på omkostningerne Start-ups har behov for 3-4 gange længere tid til markedsvalidering, end iværksætteren forventer De bedste lytter til feedback fra markedet og tilpasser strategien Sælg, sælg, sælg: Hav fuld fokus på kunder. Opbyg staying power hurtigt

31 Vær ambitiøs men realistisk Start-ups som endnu ikke har rejst kapital overestimerer deres marked med 100 gange og skyder for højt på værdisætning De bedste finder en række gode benchmarks fra flere kilder Vær realistisk omkring værdisætning, kapitalbehov og investortype

32 Kom ud af osteklokken! Mange iværksættere lever for lang tid i en osteklokke og bliver ikke udfordret tilstrækkeligt Det handler om realisme, opbygning af business case og netværk Hav 360 graders tjek på tingene: Unikt produkt, attraktivt marked, et stærkt team, strategi og forretningsmodel

33 Christian Buur Kenneth Larsen Jan Rosenbom

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Klædt på til KAPITAL MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Program 09.00 Velkomst og præsentation af dagens program 09.10 Fra overblik til mødet med investor Introduktion

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter og resultater 2014 Indhold FORORD Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes 4 MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6 INVESTERING

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere