Dit Europa, dine rettigheder. En praktisk guide for borgere og virksomheder om deres rettigheder og muligheder i EU s indre marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit Europa, dine rettigheder. En praktisk guide for borgere og virksomheder om deres rettigheder og muligheder i EU s indre marked"

Transkript

1 Dit Europa, dine rettigheder En praktisk guide for borgere og virksomheder om deres rettigheder og muligheder i EU s indre marked

2 Kend dine rettigheder og brug dem! Ring gratis (*) Send en e-post eller besøg dit lokale Europe Direct-kontaktcenter: Find praktiske oplysninger om dine rettigheder og muligheder i EU: (*) Det kan forekomme, at et mobiltelefonselskab ikke tillader opkald til 800-numre, eller at opkaldet koster penge.

3 Indholdsfortegnelse Indledning 5 1. Søger du job i udlandet? 6 2. Arbejdsløshedsunderstøttelse i udlandet 7 3. Hvordan får man sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt? 8 4. Skat 9 5. Adgang til social sikring Pensionsrettigheder Sundhedspleje i udlandet At studere i udlandet Onlinekøb Køb eller salg af bil Dine rettigheder som passager Billigere mobiltelefoni Betalinger, lån og investeringer Start og udvidelse af virksomhed Finansiering til din virksomhed Køb og salg af varer Serviceydelser i udlandet Selskabsskat Beskyttelse af din intellektuelle ejendom Bud på offentlige kontrakter 25 Rettigheder og klagemuligheder 26

4 4

5 Indledning 5 Denne brochure handler om dine rettigheder og muligheder på EU s indre marked. Driver du en lille eller mellemstor virksomhed? Brochuren kan hjælpe med at finde finansiering, komme ind på nye markeder og slippe gennem bureaukratiet. Er du studerende, jobsøgende, forbruger eller arbejdstager? I denne brochure får du råd og vink om at arbejde, rejse og studere i EU. Hvem du end er, byder EU s indre marked på fordele og muligheder. Det indre marked har forandret den måde, europæerne arbejder, lærer, køber og sælger på i hele EU. Tidligere var det lidt af en opgave bare at rejse til et naboland: Allerførst skulle du måske i banken for at veksle penge, og der skulle papirarbejde til, hvis du ville gå til lægen eller skulle på hospitalet, og der skulle betales told af selv de mindste souvenirs. Og hvis du kom hjem med en souvenir, der ikke var helt i orden, kunne du godt glemme alt om at få pengene tilbage. Du kunne heller ikke altid stole på, at den var sikker, for der var forskellige standarder rundt omkring i EU. Hvis du havde en virksomhed, var der store hindringer for at ekspandere i udlandet, for der var så meget bureaukrati, når man skulle handle eller levere tjenesteydelser i et andet EU-land. Der er sket store fremskridt i de senere år. Uanset om du er privatperson eller driver virksomhed, har du nu konkrete fordele takket være EU s indre marked. Du har adgang til flere, bedre og billigere varer og tjenesteydelser. Både virksomheder og forbrugere nyder samme høje grad af beskyttelse i alle lande, og du kan starte en virksomhed, sælge dine produkter og gøre forretninger på et marked med 500 millioner mennesker i hele EU. Denne guide viser dig de mange muligheder, det indre marked byder på, og hjælper dig med at udnytte dem fuldt ud. På nogle områder gælder der endda lignende regler uden for EU (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz). Brochuren afspejler situationen i oktober Selv om der allerede er fjernet mange forhindringer, er det indre marked et europæisk projekt i stadig udvikling, og du vil få mange nye muligheder i fremtiden. De seneste nyheder får du ved at klikke på linkene nederst på hver side. Hvis du kommer ud for, at dine rettigheder ikke bliver respekteret, eller du bare gerne vil have vejledning, er der mange EU-tjenester, som kan hjælpe dig med at finde en løsning eller få godtgørelse. Læs om tjenesterne bagest i denne guide.

6 6 1. Søger du job i udlandet? Som EU-borger har du ret til at arbejde i et andet EU-land uden arbejdstilladelse. Samme behandling som de indfødte Når du søger arbejde i udlandet, har du samme rettigheder som landets egne borgere mht. adgang til arbejde (undtagen visse job i det offentlige, hvor man handler på vegne af en offentlig myndighed, og statens almene interesser er på spil), hjælp fra arbejdsformidlingen og økonomisk støtte til at komme i arbejde. Visse typer økonomisk støtte til jobsøgning kræver, at du har en reel forbindelse med det lokale arbejdsmarked. Ledige job i Europa Du kan finde ledige stillinger i andre EU-lande på den europæiske jobportal Eures (Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste): I visse EU-lande kan kroatiske statsborgere stadig have brug for en arbejdstilladelse. Alle restriktioner vil blive fjernet senest ved udgangen af Du kan få støtte, når du søger job i udlandet. Valdis fra Letland er flyttet til Finland for at søge arbejde. Som EU-borger har han fuld adgang til den lokale arbejdsformidling og kan få støtte, mens han søger job. Han finder ud af, at jobcentret afholder en endagsworkshop om, hvordan man skriver et CV, der virker, så han får bedre muligheder for at komme til en jobsamtale. Han melder sig til kurset og har ret til at deltage på samme betingelser som finske statsborgere. Senere begynder han at sende CV er til mulige arbejdsgivere og går til to jobsamtaler, men han får ikke jobbet. Han begynder at løbe tør for penge, så derfor ansøger han om en særlig slags arbejdsløshedsunderstøttelse, som hjælper jobsøgere med at komme ind på arbejdsmarkedet. Men før de finske myndigheder udbetaler finansielle ydelser, kan de vurdere, om en EU-borger har etableret en reel tilknytning til det lokale arbejdsmarked. De afgiver en positiv vurdering af Valdis kvalifikationer, hvor længe han har opholdt sig i landet og hans indsats for at finde arbejde og beslutter derfor at tildele ham ydelsen.

7 2. Arbejdsløshedsunderstøttelse i udlandet 7 Arbejdsløse kan få hjælp til at finde arbejde i et andet EU-land. Jobsøgning i udlandet Hvis du får arbejdsløshedsunderstøttelse, kan du aftale med din arbejdsformidling, at du rejser til et andet EU-land for at søge arbejde, og i den tid kan du fortsat få din understøttelse normalt i tre måneder, men perioden kan forlænges til seks måneder. Først skal du dog søge om tilladelse med en formular U2 eller tidligere E 303. Normalt skal du i mindst fire uger have været registreret hos arbejdsformidlingen i det land, hvor du blev ledig. Hvis du ikke finder arbejde Hvis du ikke finder job inden for de tre måneder, din tilladelse dækker, kan du ansøge om en forlængelse på tre måneder. I så fald skal du før tilladelsen udløber ansøge om forlængelse hos den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du blev arbejdsløs, ikke i værtslandet. Hvis du stadig vil beholde din ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, skal du vende tilbage til det land, hvor du blev ledig inden for den tidsfrist, der er fastsat i tilladelsen. Formaliteter i værtslandet For at undgå afbrydelser i udbetalingen af din understøttelse, skal du vise din tilladelse og registrere dig lokalt som arbejdssøgende hos den nationale arbejdsformidling senest syv dage, efter du forlod det land, hvor du blev arbejdsløs. Hvis du registrerer dig senere, får du først udbetalt understøttelse fra den dag, hvor du lader dig registrere. Du får derefter adgang til de lokale hjælpetjenester for jobsøgere, og du skal opfylde den lokale arbejdsformidlings krav og kontrolprocedurer. Sørg for at anmode om forlængelse i tide. João fra Portugal rejser til Ungarn med en U2-blanket (tidligere E 303), så han fortsat kan modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i tre måneder, mens han er i landet. Men han bliver der længere. Da João vender hjem til Portugal, mister han sin berettigelse til arbejdsløshedsunderstøttelse. For at undgå denne situation bør du altid anmode om en forlængelse hos din nationale arbejdsformidling inden udgangen af tremånedersperioden.

8 8 3. Hvordan får man sine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt? Som EU-borger har du ret til at udøve dit erhverv i et andet EU-land. Anerkendelse af kvalifikationer Hvis dit erhverv ikke er reguleret i værtslandet, kan du udøve det på samme betingelser som landets egne statsborgere selv uden et anerkendelsescertifikat. Hvis dit erhverv er reguleret i værtslandet, kan det være nødvendigt at få dine kvalifikationer anerkendt dér. Hvis dit erhverv er reguleret dér, men ikke i dit hjemland, skal du måske også kunne bevise, at du har udøvet dit erhverv i hjemlandet i mindst to ud af de seneste 10 år. Læs om, hvilke regler der gælder for dit erhverv, og hvor du kan finde de nationale kontaktpunkter i vores database (http://ec.europa.eu/internal_market/ qualifications/regprof). Kopier af bekræftede dokumenter Myndighederne kan bede om bekræftede kopier/ oversættelser af væsentlige dokumenter i forbindelse med din ansøgning, f.eks. certifikater, der bekræfter dine kvalifikationer. Hvis du vil arbejde som arkitekt, tandlæge, læge, jordemoder, sygeplejerske, apoteker eller dyrlæge, kan værtslandet kræve et certifikat for dine kvalifikationer fra den ansvarlige myndighed i dit hjemland, der bekræfter, at du opfylder de europæiske mindstestandarder for uddannelse i erhvervet. Find ud af de gældende regler, før du begynder at arbejde! Mojca, der er uddannet sygeplejerske fra Slovenien, vil gerne arbejde i München. Det skulle gerne gå glat, for sygeplejersker får automatisk godkendt deres kvalifikationer. Imidlertid ved hun ikke, hvor hun skal søge om at få sine kvalifikationer fra Slovenien godkendt. Hun kontakter det tyske kontaktpunkt for anerkendelse af faglige kvalifikationer, som giver hende adressen på den ansvarlige myndighed i Bayern. Kontaktpunktet hjælper hende også med de administrative formaliteter, hun skal igennem.

9 4. Skat 9 Hvis du flytter til et andet land, kan du have skattemæssige forpligtelser både i dit hjemland og i værtslandet. Ingen fælles EU-skatteregler Der er ingen fælles EU-regler for, hvordan EU-borgere, som bor og arbejder i et andet EU-land, skal beskattes af deres lønindkomst. I stedet bliver du omfattet af de relevante nationale skattelove og dobbeltbeskatningsaftaler mellem landene. Ligebehandling Skattemæssigt bør du ikke behandles anderledes end statsborgere i dit værtsland, hvis du er i en situation, der ligner deres. Desuden bør du have samme skattefradrag, når du betaler af (f.eks. på et realkreditlån) eller har indtægt i dit hjemland, som når du betaler af eller har indtægt i dit værtsland. Indkomstbeskatning Det land, du arbejder i, vil som regel beskatte din indkomst inden for landets grænser. Hvis du bor i et andet land end det, du arbejder i, kan dit bopælsland også beskatte din indkomst fra det land, du arbejder i. Heldigvis har de fleste lande indgået internationale aftaler for at hindre dobbeltbeskatning. De betyder normalt, at skattemyndighederne i det land, hvor du bor, trækker den skat, du har betalt i et andet land, fra den skat, du skal betale til dem. Skattemæssigt hjemsted Hvis du tilbringer mere end seks måneder om året i et andet EU-land, kan du blive betragtet som skattepligtig i landet. Landet kan dermed beskatte din indkomst fra alle lande i hele verden. Hvis du tilbringer under seks måneder om året i et andet land, bliver du normalt ved med at være skattepligtig i dit hjemland (det land, du bor i det meste af året). I så fald vil du kun skulle betale skat i dit værtsland af indkomst og andre indtægter, du har i det land. Du kan være berettiget til fradrag i det land, du arbejder i også for bidrag til udenlandske pensionsfonde. Sven er en svensk statsborger, der er ansat i Danmark. Han betaler stadig præmier til en svensk pensionsfond ifølge en kontrakt, som han indgik inden ankomsten til Danmark. Danmark skal give Sven ret til at trække indbetalingerne fra, når han betaler skat til Danmark af sin løn, fordi den slags fradrag også gives ved præmier til danske pensionsfonde.

10 10 5. Adgang til social sikring Når du flytter inden for EU, betaler du kun bidrag til social sikring i ét land ad gangen. Normalt får du også alle dine sociale sikringsydelser i det land. Hvilket land sørger for social sikring? Som hovedregel er du omfattet af lovgivningen i det land, hvor du arbejder som lønmodtager eller selvstændig og det er dér, du betaler bidrag. Det betyder ikke noget, hvor du bor, eller hvor din arbejdsgiver har hjemsted. Det land, du arbejder i, er ansvarligt for din sociale sikring, selv om du mindst en gang om ugen kommer på arbejde fra et andet EU-land. Hvis du bliver arbejdsløs, bør du lade dig registrere hos arbejdsformidlingen og søge om understøttelse i det land, hvor du sidst havde arbejde, eller i dit bopælsland, hvis du pendlede over grænserne. Kortvarig udstationering For at undgå, at din sociale sikringsdækning skifter for ofte, findes der undtagelser, hvis du udstationeres i kort tid af din arbejdsgiver: Du er fortsat dækket i det land, du blev udstationeret fra, i op til to år. Din sociale sikring er uændret, hvis du bliver udstationeret til et andet EU-land. Karel ejer malerfirmaet Rainbow Painting i Tjekkiet. Firmaet får en ordre på arbejde i Luxembourg på to måneder og sender seks malere ud for at udføre arbejdet. Hvis alle betingelser for udstationering er opfyldt, er de stadig omfattet af den tjekkiske lovgivning om social sikring, mens de arbejder i Luxembourg. Rainbow er stadig deres arbejdsgiver, selv om de midlertidigt får daglige ordrer fra et andet firma på byggepladsen. Ledighed Hvis du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, er du dækket af det land, der betaler ydelserne. Hvis du ikke modtager arbejdsløshedsunderstøttelse og ikke er i arbejde, er du dækket af lovgivningen i det land, du bor i.

11 6. Pensionsrettigheder 11 Hvis du har boet og arbejdet i flere EU-lande, kan du have optjent pensionsrettigheder i hvert enkelt land. Hvis du opfylder de nationale betingelser for tildeling af pension, får du en særskilt pension fra hvert land i forhold til, hvor mange år du har arbejdet der. Ansøg om pension Du skal ansøge hos pensionsmyndigheden, hvor du bor. Hvis du aldrig har arbejdet i landet, så kontakt myndigheden i det land, hvor du sidst havde arbejde. Den bliver din»kontaktinstitution«, der fungerer som forbindelsesled med myndighederne i alle de andre lande, du har arbejdet i, så der er orden i dine forsikringsforhold. Hvert land kontrollerer, om du opfylder betingelserne og er berettiget til pension. Disse krav f.eks. pensionsalder og indbetalte bidrag varierer fra land til land, men ifølge EU s regler skal hvert land tage højde for dine indbetalte bidrag i andre lande, hvis det er nødvendigt for at opnå det antal år, der kræves for at kunne få pension. Du får besked fra hver enkel national myndighed om, hvad den har besluttet om dine pensionsrettigheder. Endelig sender din»kontaktinstitution«dig en oversigt over de afgørelser, der er truffet om din ansøgning i alle de relevante lande. Pensionister, der flytter til udlandet Din pension bliver udbetalt, uanset hvor du bor eller opholder dig i Europa. Andre pensionsydelser De regler, der gælder for alderspension, gælder som hovedregel også for invalidepensioner og for pensionsydelser til efterladte ægtefæller eller børn. Tjek dine pensionsrettigheder i alle de lande, du har arbejdet i. Da hun bliver pensioneret, bor Regina i Tyskland, så det er der, hun ansøger myndighederne om pension. Men selv om hun har tilbragt det meste af sit arbejdsliv i Tyskland (25 år), har hun også arbejdet otte år i Østrig. Den tyske pensionsmyndighed som nu er hendes»kontaktinstitution«henvender sig til den østrigske pensionsmyndighed. Selv om der skal mindst ti år til for at kunne få pension i Østrig, skal den østrigske pensionsmyndighed tage hensyn til de år, Regina har arbejdet i Tyskland. Resultatet bliver, at Østrig betaler hende en pension ud fra de otte år, hun har arbejdet i landet, mens Tyskland betaler hende en særskilt pension for hendes 25 års arbejde i Tyskland.

12 12 7. Sundhedspleje i udlandet Ifølge EU-reglerne kan du få behandling i et andet EU-land, og du kan have ret til at få udgifterne refunderet af din nationale sygekasse. Behandling under korte ophold Før du rejser på ferie, forretningsrejse eller for at studere bør du få et gratis europæisk sygesikringskort hos din sygesikring. Med dit kort har du adgang til offentlig sundhedspleje, hvis du skulle gå hen og blive syg, eller hvis der sker en ulykke, mens du opholder dig i et EU-land. Hvis du viser kortet til en læge, en tandlæge, på et sygehus eller et apotek, får du den nødvendige behandling på samme vilkår som de indfødte. Selv om du ikke har dit kort med, har du ret til den behandling, du har brug for. I mange tilfælde vil du have ret til refusion fra dit hjemlige sundhedssystem. Planlagt behandling Hvis du er berettiget til en særlig behandling i dit hjemland, kan du vælge at modtage den i et andet EU-land og få nogle af eller alle dine omkostninger dækket af din forsikring eller dit sundhedssystem. Du kan blive bedt om at anmode om forhåndsgodkendelse. Hvis du søger om forhåndsgodkendelse, skal du i nogle tilfælde ikke lægge penge ud for behandlingen. Husk at tjekke, hvilke betingelser din sygeforsikring eller dit sundhedssystem stiller, før du tager afsted. Der kan gælde forskellige procedurer og refusionssatser. En godkendelse kan ikke afvises, hvis den behandling, du har brug for, er omfattet af dit hjemlands lovgivning, og de lægelige omstændigheder i din sag gør, at du måske ikke får behandlingen dér i tide. Når du får planlagt behandling i udlandet, skal du behandles på samme vilkår som en person, der er dækket af sundhedssystemet i det land, hvor behandlingen finder sted. Inden du beslutter dig, kan du kontakte dit hjemlands sygesikring eller det nationale kontaktpunkt i det EU-land, hvor du ønsker behandling. Dér kan du få udtømmende oplysninger og rådgivning. Kirsti fra Estland tilbringer et par måneder i Litauen for at færdiggøre sin uddannelse. En aften forstuver hun en ankel i fitnesscentret. Kirsti får al den behandling, hun har brug for, i Litauen bare ved at vise sit europæiske sygesikringskort og identitetskort. Hun bliver behandlet i Litauen, som om hun betalte bidrag til landets sundhedssystem, og hun kan regne med at få refusion dér til den gældende sats.

13 8. At studere i udlandet 13 Som EU-borger har du ret til at studere i ethvert EU-land på samme betingelser som landets egne borgere. Optag på videregående uddannelse Optagelsesreglerne varierer meget blandt lande og universiteter, men uanset hvilke andre optagelsesbetingelser der er, kan du ikke blive nægtet adgang til uddannelse i et andet EU-land på grund af din nationalitet. Der kan være krav om, at man skal have kendskab til landets sprog, så i nogle lande skal du bestå en sprogprøve. Anerkendelse af eksamensbeviser Eksamensbeviser bliver ikke automatisk anerkendt i hele EU. Hvis du gerne vil studere i et andet EU-land, så tjek i forvejen, om dit nuværende eksamensbevis kan godkendes og på hvilket niveau. Find ud af mere om anerkendelse af dine kvalifikationer til arbejdsformål i kapitel 3. Hvis du som EU-borger i fem år eller derover har boet lovligt og uafbrudt i et andet EU-land, har du ret til uddannelsesstøtte på samme vilkår som landets egne borgere. En anden mulig finansieringskilde kunne være de legater og lån, som tilbydes af EU-programmet Erasmus+, hvis du er interesseret i at tilbringe noget af din studietid i udlandet. Du har ret til lokal uddannelsesstøtte, når du har boet i landet i 5 år. Elitsa fra Bulgarien har boet i Paris, siden hun var 12. Hun vil gerne gå på universitetet i Frankrig, men har kun råd, hvis hun får et stipendium. Hun har boet i landet i over fem år og har derfor ret til at modtage uddannelsesstøtte på samme vilkår som franske studerende. Gebyrer og økonomisk støtte Når du går på universitetet i et andet EU-land, skal du betale det samme kursusgebyr som landets egne borgere. Du har ret til de samme stipendier til at dække undervisningsafgifter som landets egne statsborgere, men dette omfatter ikke automatisk uddannelsesstøtte og -lån. Spørg dine nationale myndigheder, om du kan få eller beholde uddannelsesstøtte fra dit hjemland.

14 14 9. Onlinekøb Når du køber ind på internettet i Europa, er du beskyttet af EU-reglerne. Returnering af uønskede varer og annullering af kontrakter I EU har du ret til at fortryde et køb på nettet op til 14 hverdage efter modtagelsen af varen eller indgåelsen af en kontrakt. Du kan vælge at annullere din bestilling af enhver årsag inden for denne tidsramme selv hvis du bare ombestemmer dig. Sælgeren skal refundere pengene i løbet af 14 dage. Refusionen skal inkludere evt. forsendelsesomkostninger, du har betalt for at modtage varerne men normalt skal du betale for at sende dem tilbage til sælgeren. Retten til at annullere en kontrakt gælder ikke for visse kategorier af produkter, såsom transport af letfordærvelige levnedsmidler, reservation af hotel og billeje på bestemte datoer samt digitalt indhold på nettet, som du er begyndt at downloade eller streame. Reparationer, erstatninger, tilbagebetaling Når du køber fra en onlinesælger i EU, har du mindst to år til at kræve et produkt repareret eller erstattet gratis, hvis det viser sig at være defekt eller ikke lever op til beskrivelsen. Hvis varen ikke kan repareres eller udskiftes inden en rimelig frist eller uden besvær, kan du bede om at få pengene tilbage eller et nedslag i prisen. Manglende levering EU-reglerne siger, at varer skal leveres senest 30 dage efter, kontrakten er indgået, medmindre du har aftalt andet med sælgeren. Hvis du ikke modtager varerne inden for dette tidsrum, skal du minde sælgeren om købet og give en rimelig ny leveringsfrist. Hvis den erhvervsdrivende ikke har leveret, inden den nye frist udløber, har du ret til at opsige kontrakten og få pengene tilbage. Hvis det er afgørende vigtigt, at varerne leveres inden en bestemt dato, kan du hæve kontrakten øjeblikkeligt, hvis sælgeren ikke leverer. Husk, at onlinebestillinger skal leveres inden for 30 dage, medmindre andet er aftalt. I midten af november bestilte Andrej fra Slovakiet en kasse vin online fra Italien til familiens julefest. Efter jul var vinen stadig ikke blevet leveret. Da varerne ikke var leveret inden for 30 dage, var købet automatisk annulleret ifølge EU-reglerne. Andrej har krav på refusion fra sælgeren.

15 10. Køb eller salg af bil 15 Du kan købe eller sælge en bil i ethvert europæisk land og få glæde af EU s regler om momsfritagelse eller -refusion. Bilkøb i udlandet Hvis du køber ny bil (der har kørt under km og er under et halvt år gammel) fra et andet EU-land, betaler du ingen moms dér, men du skal indregistrere bilen og betale moms i dit hjemland. Hvis du køber en brugt bil (der har kørt over km og er over et halvt år gammel) af en privatperson i EU, skal du ikke betale moms. Køber du bilen af en bilforhandler i et andet EU-land, skal du betale moms i det land, men ikke i dit hjemland. Køber du en ny eller brugt bil uden for EU, skal du betale importmoms. Uanset hvor du køber bilen, skal du betale den gældende registreringsafgift i dit hjemland. Bilsalg i udlandet Få noget af momsen tilbage, hvis du sælger en ny bil. Merete køber en ny bil i Danmark for eur plus 5000 EUR i moms (25%). Fire måneder senere sælger hun bilen (som afgiftsmæssigt stadig betragtes som ny) til Hagen for EUR. Hagen tager bilen med til Østrig, hvor han selv bor, og betaler 3200 EUR i moms til de østrigske skattemyndigheder (den østrigske moms er 20 %). Som sælger har Merete ret til at få refunderet 4000 af de EUR fra de danske myndigheder, som hun betalte, da hun købte bilen. Det svarer til det beløb, der skulle have været betalt i Danmark, anden gang bilen blev solgt. Hvis du som privatperson sælger en ny bil, skal du ikke betale moms, men hvis køberen bor i et andet EU-land og tager bilen med sig, skal han/hun betale moms dér. Det betyder også, at du kan få refusion (fra myndighederne i dit eget land) af den moms, du oprindeligt har betalt for bilen. Derved undgår man, at der bliver betalt moms af den samme bil to gange. Der betales ikke moms af brugte biler, hvis du som privatperson sælger din bil til en køber i et andet EU-land.

16 Dine rettigheder som passager Hvad enten du rejser med fly, tog, skib eller bus eller er bevægelseshæmmet, er du beskyttet af et komplet sæt passagerrettigheder. Rejser med fly, tog, skib og bus Som hovedregel gælder dine rettigheder for: flyvninger, der afgår fra en lufthavn i EU eller Island, Norge eller Schweiz eller ankommer til EU med et EU-luftfartsselskab alle internationale togrejser i EU skibe, der ankommer til eller forlader en havn i EU, uanset hvilket selskab du rejser med lange rejseruter (over 250 km) med bus, der begynder eller slutter i et EU-land Hvis rejsen bliver aflyst eller meget forsinket, hvis dit fly er overbooket, eller hvis du nægtes boarding, kan du vælge mellem at få rejsen til dit endelige bestemmelsessted omlagt eller få billetten refunderet. Du kan også have ret til forfriskninger, måltider og overnatning, afhængigt af afstanden og/eller varigheden af forsinkelsen. Med undtagelse af busrejser kan du også være berettiget til kompensation på visse betingelser og afhængigt af afstanden og/eller varigheden af forsinkelsen. Hvis du er handicappet eller bevægelseshæmmet, har du samme ret til at rejse som alle andre. For at være sikker på at få den hjælp, du har brug for under rejsen, bør du kontakte transportøren, billetudstederen eller rejsebureauet 36 eller 48 timer (afhængigt af transportform) forud for rejsen. Tøv ikke med at klage. Stefania havde planlagt at flyve fra Rom til Nicosia for sin arbejdsgiver, men hendes fly blev seks timer forsinket. Hun gik derfor glip af den konference, hun skulle have deltaget i, og vil have kompensation. Ved at udfylde en EU-klageformular (som kan fås i lufthavnen eller på flyselskabets website) og sende den til flyselskabet, kan hun regne med at få refunderet billetprisen fuldt ud. Hun bør også have ret til kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder, som flyselskabet skal bevise.

17 12. Billigere mobiltelefoni 17 Når du bruger din mobiltelefon i et andet EU-land, er der loft over, hvor meget din mobiloperatør må tage for det. Prislofter på opkald, sms er og datadownload Foretagne opkald (pr. minut) Modtagne opkald (pr. minut) Sendt sms (pr. sms) Data (pr. MB) (*) 1. juli cent 5 cent 6 cent 20 cent (*) Loftet er pr. MB, men du vil blive opkrævet pr. kilobyte. Priserne er ekskl. moms. Prislofterne viser den højeste tilladte pris. Operatørerne må gerne tilbyde lavere satser, så hold øjne og ører åbne! Disse prislofter gælder for alle, medmindre du har valgt en særlig pakke hos din operatør. For at beskytte dig mod for store regninger for dataroaming er der loft over den datamængde, du kan downloade til din mobiltelefon (50 EUR over hele verden), medmindre du har aftalt et andet loft med din mobiloperatør. Beskyttelse mod ubehagelige regninger. Aniko fra Ungarn bruger mange applikationer på sin smartphone, f.eks. musikstreaming, sociale netværk for at holde kontakt med vennerne og webmapping for at finde restauranter. Mens hun er på ferie i Grækenland, glemmer hun at slukke for de automatiske opdateringer på sin smartphone. Men hun behøver ikke længere bekymre sig om at komme hjem til en kæmperegning: Medmindre hun og operatøren bliver enige om det, er loftet for hendes dataroaming automatisk sat til 50 EUR (plus moms). Oplysning om priser Når du krydser landegrænser inden for EU, skal din operatør sende dig en sms med besked om, hvor meget du skal betale for at foretage eller modtage opkald, data eller sms-tjenester.

18 Betalinger, lån og investeringer Når du flytter dine penge rundt i EU, er du beskyttet af europæiske regler. Betalinger i udlandet Hvis en betaling foregår i euro, betaler du samme gebyr for både inden- og udenlandske transaktioner i EU. Denne regel gælder, når du overfører penge mellem bankkonti i to forskellige lande, hæver i pengeautomater i andre EU-lande og betaler med debet- eller kreditkort i hele EU. Virksomheder eller myndigheder, der modtager overførsler i euro i deres hjemland, skal også acceptere betaling i euro fra udlandet. Virksomheder og myndigheder, der foretager overførsler i euro i deres hjemland, skal også foretage sådanne betalinger til konti i euro, der befinder sig i andre EU-lande (f.eks. din løn, pension eller tilbagebetaling af returnerede varer, der er købt online). Kontanter til udlandet Når du rejser ind i eller ud af EU med euro eller mere i kontanter (eller et tilsvarende beløb i andre valutaer og andre finansielle/monetære instrumenter, som kan overføres fra én person til en anden anonymt), skal du angive det til toldmyndighederne ved hjælp af en EU-angivelsesblanket. Når du rejser inden for EU, kan du have en lignende forpligtelse, da nogle EU-lande også fører kontrol med likvide midler inden for EU. Indskudsgaranti Din opsparing er dækket op til EUR (eller modværdien i de lande, der har en anden valuta). Denne garanti gælder pr. indskyder og pr. bankkoncern. Lån og investeringer Som privatperson kan du få forbrugerlån i alle EU-lande. EU-regler om reklamer og forhåndsinformation gør det let for dig at sammenligne tilbud. Hvis du skifter mening, kan du trække dig fra en lånekontrakt i de første 14 dage, efter du har skrevet under. Du kan købe og sælge aktier og andre finansielle produkter i hele EU og du får samme beskyttelse som i dit hjemland. Når du køber finansielle tjenesteydelser over internettet, har du ret til at trække dig fra kontrakten uden omkostninger i op til mindst 14 kalenderdage. Du kan modtage overførsler i euro til en konto i et andet EU-land. Marijke bor i Belgien og arbejder i Nederlandene. Hun vil gerne have sin løn overført direkte til sin belgiske bankkonto. Det må hendes nederlandske arbejdsgiver ikke nægte at gøre. Hun kan også bruge sin belgiske konto til at betale el- og vandregninger og kommuneskat for sit sommerhus i Spanien.

19 14. Start og udvidelse af virksomhed 19 Du har ret til at gøre forretninger overalt i EU. Driv forretning hjemmefra Hvis du har en virksomhed, kan du sælge varer og tjenesteydelser over hele Europa på samme betingelser som lokale virksomheder. Du kan også åbne en filial i et andet EU-land. Se også kapitel 17, hvis du er aktiv inden for servicebranchen. Ny virksomhed i udlandet Du kan oprette en virksomhed i ethvert EU-land. Der gælder samme regler som for landets egne borgere, f.eks. overholdelse af faglige adfærdskodeks og relevante tilladelser. Få hjælp til at ekspandere i udlandet Allerførst bør du besøge Dit Europa Erhvervsportal. Du kan også få gratis rådgivning af Enterprise Europe Network Denne tjeneste kan skaffe dig kontakt med en de 550 erhvervsfremmeorganisationer, der arbejder i alle EU-lande, og som kan give dig hjælp og gode råd til, hvordan du starter virksomhed i det land, du er interesseret i. Du kan også få rådgivning fra erfarne iværksættere: Erasmus for unge iværksættere kan finde dig en praktikplads hos en iværksætter i et andet EU-land i op til seks måneder (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu). Find en forretningspartner og udvid din virksomhed. Mark fra Det Forenede Kongerige udvikler software. Han starter en virksomhed for at udvikle digitale naturguider, så naturelskere kan identificere træsorter ved hjælp af applikationer til tablet-pc er og smartphones. Mark har brug for partnere, som kan producere målrettet indhold til hans applikationer. Han henvender sig til Enterprise Europe Network, som skaffer ham kontakt med et videnskabsbaseret mediekonsulentbureau i Frankrig. Virksomhederne bliver enige om at arbejde sammen og har siden udviklet en række populære applikationer.

20 Finansiering til din virksomhed Som iværksætter i Europa har du adgang til forskellige finansieringskilder til din virksomhed. Banklån Som virksomhedsejer i EU kan du få banklån i alle EU-lande. En bank kan nægte at låne til dig af kommercielle grunde, men ikke på grund af din nationalitet. Kapital i udlandet Du kan enten: sælge aktier i din eksisterende virksomhed i EU etablere virksomhed i et andet EU-land og købe eller sælge dens kapital købe og sælge aktier i en eksisterende virksomhed i et andet EU-land. Måske kan din virksomhed få finansiering fra EU. Petteri fra Finland behøver midler til at udvikle sin nye app til smartphones. Nogle af pengene kan han skaffe i Finland, men gennem kolleger i branchen hører han om et privat investeringsselskab i London, der tilbyder ham yderligere finansiering mod at få del i hans virksomhed. Petteri konstaterer også, at hvis han laver produktudvikling i nabolandet Estland og i Polen, er han berettiget til støtte fra EU. Hans ansøgning godkendes, og dermed kan han udvide sin virksomhed på et solidt økonomisk grundlag. EU-støtte Måske har du brug for økonomisk støtte til at udvide din virksomhed yderligere. EU støtter iværksættere og virksomheder gennem en bred vifte af EU-programmer, der yder lån, garantier og egenkapital til finansiering. EU yder også tilskud rettet mod specifikke politiske mål som forskning og miljø, primært ved at finansiere samarbejdsprojekter. En liste over EU s støtteprogrammer findes på:

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Jobsøgning i det udvidede Europa

Jobsøgning i det udvidede Europa Jobsøgning i det udvidede Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender CMI/Digital Vision Europa-Kommissionen 1 Hvor kan jeg søge arbejde? Fri bevægelighed for personer

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne IP/08/1276 Bruxelles, den 28. august 2008 Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne Den 30. august bliver det billigere at ringe op og blive

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 13. april 2011 Et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT 216 Danmark 1 Intrum Justitia har indsamlet data fra 21.317 forbrugere i 21 europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål

En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål MEMO/11/680 Bruxelles, den 11. oktober 2011 En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål Hvad drejer den fælles europæiske købelov sig om? Forbrugerne og virksomhederne - især

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer: Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer:   Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Offentlig høring om mobilitetsordningen Dit første EURES-job og mulighederne for fremtidige EU-initiativer for unge arbejdstageres bevægelighed inden for EU Felter med en skal udfyldes. Personlige oplysninger

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling?

1. Kan jeg rejse til et andet EU land for at søge arbejde? 2. Kan jeg søge en hvilken som helst stilling? DA/DK EUR Du har mulighed for at søge arbejde i alle femten medlemsstater i Den Europæiske Union (EU) takket være EU-princippet om borgernes grundlæggende ret til fri bevægelighed. Mange mennesker har

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Europa-Kommissionen Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere