Indhold. Indhold Forord Indledning Den Jyske Sparekasses historie Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar..."

Transkript

1

2 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation... 4 Medarbejdere... 4 BIP Kompetenceafklaring... 5 Rummelig arbejdsplads... 5 Kerneforretninger... 7 Samfundsansvar og leverandørkæden... 8 Miljø... 9 Energi & vand... 9 Transportforhold... 9 Reduktion af affald... 9 Fokus

3 Forord Corporate Social Responsibility (CSR) dækker over samfundsansvar, og Den Jyske Sparekasse har valgt at dokumentere det seneste års arbejde med denne rapport om samfundsansvar. Rapporten offentliggøres på og er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Rapporten offentliggøres én gang årligt i forbindelse med sparekassens årsrapport. Taloplysningerne i denne rapport om samfundsansvar er ikke revideret af sparekassens interne revision. Der blev i 2014 udarbejdet en overordnet politik for samfundsansvar, der årligt vil blive gennemgået og godkendt af bestyrelsen. I forlængelse heraf oplyses det, at sparekassen ikke har udarbejdet en egentlig menneskerettighedspolitik eller en egentlig klimapåvirkningspolitik. Den Jyske Sparekasse bakker op om den danske regerings bestræbelser på at sætte menneskerettigheder og klimapåvirkninger højt på dagsorden. Indledning Begrebet samfundsansvar er langt fra en ny eller statisk størrelse. Det er et begreb i bevægelse, og der kommer hele tiden nye tiltag på området. Den Jyske Sparekasse har eksempelvis med vores forankring i, og opbakning til lokalsamfundet udvist samfundsansvar helt fra sparekassens oprettelse - lang tid før det blev moderne. Det har altid været - og er fortsat - en integreret del af vores forretningsstrategi, at vi dels fokuserer på økonomiske hensyn, og dels tager hensyn til kunder, lokalsamfund, medarbejdere og miljø. Den Jyske Sparekasses historie Danmarks første sparekasse var Holsteinborg Sparekasse ved Skælskør, der blev oprettet i 1810 efter inspiration fra Tyskland. I de efterfølgende 100 år blev der oprettet mange sparekasser i Danmark. I 1847 var der 34 sparekasser, i 1872, da Den Jyske Sparekasse blev oprettet som Grindsted-Grene og Omegns Spare og Laanekasse, var antallet vokset til 230 sparekasser, og i 1908 var der 540 sparekasser. Den Jyske Sparekasse blev dannet, da oprettelsen af sparekasser for alvor tog fart, og over 140 år efter er vi her stadig. Situationen for sparekasserne har ændret sig en del siden, da antallet af sparekasser ved udgangen af 2014 var reduceret til 34. Den første idé til dannelsen af sparekassen kom fra den 20 årige Anna Johanne Nielsen. Hun havde besøgt noget af familien i Sdr. Omme, og her hørte hun om, at de havde en sparekasse, og de glæder, det gav. Den person, der dog uden tvivl fik den største betydning for sparekassens dannelse, var daværende sognepræst i Grindsted Hans Jacob Julius Mygind. Han var fra den første færd den drivende kraft. Den 3. april 1872 afholdtes stiftende generalforsamling på Grindsted Skole, og den 4. september 1872 kunne den første åbningsdag afholdes i præstegården i Grindsted. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar I Den Jyske Sparekasse har samfundsansvaret og det lokale engagement altid haft en central plads. Denne rapport vil belyse, hvordan sparekassen håndterer det ansvar. Rapporteringen skal ifølge den gældende lovgivning ske efter følg eller forklar princippet. Det indebærer at pengeinstitutterne enten skal oplyse om deres politikker for samfundsansvar, hvordan pengeinstituttet 2

4 omsætter disse politikker til praksis, og pengeinstituttets vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar i regnskabsåret. Eller alternativt at oplyse, at der ikke er formuleret politikker på området. Der er ifølge regnskabsbekendtgørelsen tale om samfundsansvar, når virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold, samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og - aktiviteter. Den Jyske Sparekasse beskriver samfundsansvar på fem centrale områder: Samfund og lokalt engagement Medarbejdere Kerneforretning Samfundsansvar og leverandørkæden Miljø Forretningsdrevet samfundsansvar handler om at vælge de aktiviteter, der passer til det enkelte pengeinstitut, og som er i overensstemmelse med instituttets værdier og forretningsstrategi. Desuden understreges det, at det er fuldt ud legitimt, at der med samfundsansvar skabes en win-win situation til gavn både for samfund og virksomhed. Der er altså ikke tale om filantropi. Den Jyske Sparekasse ønsker at drive et pengeinstitut på et ansvarligt grundlag, hvor der fokuseres dels på hensynet til økonomiske forhold og dels på hensynet til kunder, medarbejdere og det omgivende samfund. Sparekassen har valgt at støtte klubber, foreninger og arrangementer/aktiviteter, men ikke enkeltpersoner. Ud fra nedenstående idé, værdier og vision fremgår Den Jyske Sparekasses tilgang til samfundsansvaret. Idégrundlag Den Jyske Sparekasse skaber overblik, så kunderne oplever overskud - personligt og økonomisk. Værdier Nedenstående er de 6 værdier, der danner Den Jyske Sparekasses værdigrundlag: Ærlighed Professionalisme Handlekraftig Visionær Teamånd Købmandskab Vision Den Jyske Sparekasse har en vision om at være en selvstændig virksomhed med en kontrolleret forretningsudvikling, der sikrer en stabil og stigende indtjening. Vi ønsker at være lokalt forankret i de områder, hvor vi har filialer. Den Jyske Sparekasse har en vision om at være en efterspurgt arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder føler sig værdsat og velinformeret. Vi ønsker at skabe en virksomhed, hvor rammerne for personlig udvikling gør det attraktivt og trygt at følge med og efterleve de krav, som omverdenen stiller til enhver tid. 3

5 Samfund og lokalt engagement Historisk set består Den Jyske Sparekasse af en række lokale, mindre garantsparekasser, som altid har haft den nære involvering i lokalsamfundet, og dermed været livsnerve for klubber og foreninger. Jelling Sparekasses Fond, Sparekassen Løgumklosters Fond, Fonden for Sparekassen Farsø og Fonden for Sparekassen i Skals er lokale og uafhængige fonde, der blev stiftet, da de fire sparekasser fusionerede med Den Jyske Sparekasse i henholdsvis 2007, 2009 og De uafhængige fonde er stiftet for at bidrage til de lokalsamfund, der gennem årene trofast har støttet op om sparekassen, og de yder støtte til almennyttige og velgørende formål i de fire tidligere sparekassers markedsområder. I 2013 blev Den Jyske Sparekasses Støttefond etableret. Fonden er stiftet af den selvejende institution Sparekassen i Skals i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse. Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i Den Jyske Sparekasses virkeområde. På er det nærmere beskrevet, hvad fondene yder tilskud til, og hvordan man søger. I Den Jyske Sparekasse lægger vi stor vægt på at støtte lokale foreninger, arrangementer og initiativer i de områder, hvor vi har filialer. For eksempel støtter vi sportsklubber, byfester og pensionistaktiviteter. Vi hjælper med pengeoptælling i forbindelse med indsamling til velgørende formål, sponserer sikkerhedsveste til dagplejemødre og yder gratis gældsrådgivning til socialt udsatte. Og i forbindelse med indsamling til velgørende formål holder sparekassens filialer gerne åben for at hjælpe med pengeoptælling. Dette er blot et meget lille udpluk af den støtte, som sparekassen bidrager med i lokalområderne. Den Jyske Sparekasses støtte og sponsorering går længere end blot at give en økonomisk håndsrækning. Sparekassen opfordrer medarbejderne til at deltage aktivt i lokalsamfundets foreningsliv, og derigennem være med til at sikre en tæt forankring mellem ildsjælenes arbejde og sparekassens mulighed for støtte. Kulturen nyder godt af vores sponsorsamarbejde. Musikfestivalerne i Farsø, Jelling, Ikast, Give og Grindsted markedsfører sparekassen aktivt i lokalområderne. De store arrangementer udgør imidlertid blot toppen af isbjerget, da rigtig mange af de mindre lokale kulturbegivenheder også finder sted år efter år med vores logo trykt på plakater eller i programmer. Skoler, viden og innovation Det er vigtigt for Den Jyske Sparekasse at støtte skoler, viden og innovation. Det sker bl.a. ved at give en hjælpende hånd, når uddannelsesinstitutioner skal finde praktikophold for skoleelever samt ved udbredelsen af viden om den finansielle sektor. I sparekassens områder bliver der undervist i hverdagsøkonomi, hvor simple emner som prisen på en pose kaffe bliver vendt i relation til at holde styr på økonomien. Det har vist sig, at rigtig mange unge har brug for en hjælpende hånd til at styre økonomien og lære hvilke adfærdsmønstre, der kan være en forhindring for deres fremtidige kreditmuligheder. På denne måde medvirker sparekassen til at løfte en samfundsopgave. Medarbejdere At skabe samfundsværdi i forhold til medarbejdere handler for Den Jyske Sparekasse om både tillid, integritet og livskvalitet. Også langt mere end lovgivning og gældende overenskomster kræver det. Medarbejderne er sparekassen, og det kommer blandt andet til udtryk i vores værdigrundlag. At være en 4

6 attraktiv arbejdsplads og have attraktive medarbejdere er nøgleordene for Den Jyske Sparekasse, og disse nøgleord kan kun opfyldes via en høj grad af ansvarlighed fra både sparekassens og medarbejdernes side. Kompetenceafklaring indenfor Bolig, Investering og Pension I Den Jyske Sparekasse har vi et konstant fokus på udvikling og uddannelse, så vi fortsat har kompetente medarbejdereog kan tilbyde vores kunder den bedste rådgivning af høj kvalitet. I løbet af 2014 har alle Den Jyske Sparekasses rådgivere været igennem et kompetenceafklaringsforløb indenfor Bolig, Investering og Pension, hvorefter der er blevet lagt individuelle uddannelsesplaner for hver enkelt rådgiver. I den forbindelse er der blevet afholdt mange kurser med både interne og eksterne undervisere for at fastholde det høje vidensniveau, der allerede nu findes i sparekassen samt sikre, at vores rådgivere er klædt på til fremtiden. I 2015 vil der fortsat være fokus på uddannelse, og der vil blive fulgt op med nye kompetenceafklaringsforløb og nye uddannelsesforløb. Rummelig arbejdsplads En anden del af det at være en attraktiv arbejdsplads er rummelighed i forhold til de forskellige behov som forskellige medarbejdere kan have. Den Jyske Sparekasse tager derfor altid, med respekt og opmærksomhed, udgangspunkt i den enkelte medarbejders evner, ønsker og ressourcer. Dette betyder, at sparekassen bestræber sig på at kunne rumme alle typer medarbejdere -- uden på forhånd at tilgodese enkelte samfundsgrupper. Sparekassen har flere forskellige aldersgrupper i medarbejderstaben og der sættes individuelt fokus på de enkelte grupper. Unge medarbejdere under 30 år har fx deres egen netværksgruppe (kaldet CULT), som mødes til sociale og faglige aktiviteter henover året. For seniorerne er der særlige vilkår for nedsat arbejdstid og muligheden for at melde sig ind i en seniorklub, som arrangerer aktiviteter støttet af sparekassen. Seniorer I Den Jyske Sparekasse har vi et ønske om at have vore medarbejdere ansat så længe som det giver værdi for både dem og sparekassen. For at sikre en god dialog omkring det rette tidspunkt for evt. pensionering, samt den sidste del af arbejdslivet frem til pensioneringen, inviteres alle medarbejdere til en seniorsamtale med HR-afdelingen, når de fylder 58 år. Ved denne samtale vendes emner som arbejdsopgaver, arbejdstid (seniordeltid), arbejdssted og evt. viden om ønsket pensioneringstidspunkt. Både medarbejderen og sparekassen bliver klogere på den anden parts syn på fremtiden, og kan derigennem koordinere til fælles bedste. Ud over seniorsamtalerne tilbyder Den Jyske Sparekasse løbende senioraftener, hvor alle medarbejdere over 58 år - og deres ægtefælle/samlever - inviteres. Her kan man få en orientering om de forskellige forhold, man som kommende senior skal være opmærksom på. I foråret 2014 har Den Jyske Sparekasse været vært ved to af den slags arrangementer, hvor 5

7 sparekassens egne pensionsspecialister samt repræsentanter fra AP Pension har orienteret om gældende lovgivning og regler. Rigtig gode aftener, hvor tilbagemeldingerne lyder på, at alle har fået særdeles brugbar viden med hjem. Denne type arrangementer vil blive gentaget, når behovet opstår. Til de tidligere kolleger, som allerede er pensionerede, har sparekassen en seniorklub, som inviterer til flere arrangementer årligt. Ved enkelte møder er ægtefælle/ samlever også inviteret til at deltage. Seniorklubbens medlemmer modtager også sparekassens personaleblad hver gang dette udkommer, samt en gave i forbindelse med mærkedage og jul. Personaleforening Den Jyske Sparekasse har en meget velfungerende personaleforening, der hvert år arrangerer diverse forskellige aktivitetsdage, kulturelle oplevelser og arrangementer for kolleger og deres familier. Denne forening, som stort set alle sparekassens medarbejdere er medlem af, får et tilskud fra sparekassen pr. medlem. Det betyder, at foreningen har midler til at lave aktiviteter samt give tilskud til arrangementer af forskellig karakter, der er interessant for rigtig mange medarbejdere. I sparekassen er der etableret en idrætsforening under personaleforeningen, hvis fornemste opgave er at få medarbejderne til at dyrke mere motion. I 2014 har idrætsforeningen taget initiativ til, at sparekassens medarbejdere har deltaget i: Vi cykler til arbejde Billund RUNway motionsløb Engsøløbet Farsø løbet Jellingløbet Juelsminde Run Skive Løbet Totalkredit Partner Cup (håndboldturnering, hvor sparekassens hold vandt) Tager elever og trainees ind Som en del af sparekassens overordnede ønske om at tage medansvar for sektoren og sikre arvtagere til kolleger der pensioneres, tages hvert år elever eller trainees ind i uddannelsesstillinger. Det er en opgave, som filialerne gerne tager på sig. Det er rart at kunne hjælpe studerende med deres uddannelse og på den måde gøre en forskel. Sundhed En attraktiv arbejdsplads holder sine medarbejdere fysisk og psykisk attraktive ved at sikre gode forhold for sundhed. I den forbindelse gør Den Jyske Sparekasse meget ud af at sikre et godt arbejdsmiljø i de enkelte filialer og afdelinger. Samtidig har sparekassen udarbejdet procedurer til brug i forbindelse med stress, misbrug og ved behov for psykologhjælp. Disse skal være med til at sikre en hurtig og afklaret handling i de situationer, hvor handling måtte være påkrævet., Den Jyske Sparekasse betaler en sundhedssikring for alle medarbejdere. 6

8 Desuden bakker Den Jyske Sparekasse op om rygeafvænning og alkoholafvænning samt giver gerne et tilskud til hjælp til netop dette. Frisk frugt til alle medarbejdere er også med til at sikre sunde medarbejdere. I efteråret 2014 afholdte sparekassen en række frivillige førstehjælpskurser for medarbejderne. Der var mulighed for at vælge mellem et 6 timers kursus i livreddende førstehjælp samt et 3 timers vedligeholdskursus, hvis man havde taget et førstehjælpskursus inden for de seneste 3 år og blot skulle have genopfrisket sin viden. Sygefravær I Den Jyske Sparekasse har vi en meget holistisk indstilling ved længerevarende fravær, hvad end der er tale om egen sygdom eller sygdom i familien. For at kolleger kan være en positiv del af Den Jyske Sparekasse, så skal der være tale om hele mennesker. Hele mennesker kan i perioder blive presset af egen sygdom eller sygdom i familien og i disse tilfælde har Den Jyske Sparekasse et ønske om altid at være en positiv medspiller for at få udfordringer løst på positiv vis. Ved længerevarende sygefravær stiller sparekassen sig positiv overfor diverse tilpassede ordninger for derigennem at sikre en hurtig og positiv tilbagevenden til arbejdet. Generelt er holdningen, at der senest ved 4 ugers fravær tages en sygefraværssamtale med den ramte kollega. Tidspunktet for samtalen kan variere fra sag til sag ud fra en vurdering af, om det vil give mere ro, at samtalen forløber før, så den ramte kollega kan få ro og vished omkring sin arbejdssituation. Sparekassens indstilling gør også, at der ikke på forhånd er opstillede regler og retningslinjer som skal følges i forbindelse med et sygdomsforløb. Forløb aftales med udgangspunkt i sygdomsforløbets art og kompleksitet i fællesskab mellem den ramte, nærmeste leder samt HR-afdelingen. I sparekassen oplever vi, at medarbejderne generelt er meget opmærksomme på, hvordan deres kolleger har det. Sparekassen opfordrer til dette, da opmærksomhed fra nære kolleger på evt. adfærdsændringer er en meget vigtig brik i arbejdet med at skabe balance mellem arbejde og fritid. Fysiske lokaliteter I gennem mange år har der været fokus på, at de fysiske arbejdsbetingelser skulle være i orden i Den Jyske Sparekasse. Materialer der bliver brugt efterstræbes at være certificerede og miljøvenlige; både hvad angår borde, stole, maling, gulve, lofter osv. Endvidere har sikkerhedsudvalget udarbejdet en vejledning til sparekassens medarbejdere omkring, hvordan man bedst muligt passer på sit fysiske og psykiske helbred. Der laves løbende ArbejdsPladsVurderinger hvilket betyder, at man ikke skal vente til bestemte tidspunkter på året for at komme med ønsker til ændringer af de fysiske lokaliteter. En APV kan nemt udfyldes elektronisk og vil derefter blive behandlet af den lokale arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøudvalget. Kerneforretninger Samfundsansvar i kerneforretningen dækker for pengeinstitutter over ansvarlighed i forbindelse med udlån og investeringer samt etik i rådgivningen. De daglige forretninger og udlån til vores kunder er investeringer for andre kunders penge. Når vi låner penge ud, gør vi det for penge, som andre kunder har indsat i sparekassen. Derfor har vi naturligvis en 7

9 forpligtelse til, at det i udgangssituationen er en ansvarlig investering for begge parter, når vi indgår en aftale med en kunde om lån eller kredit. Den Jyske Sparekasse har formuleret en klar politik i forhold til rådgivningen af kunder. Vi forsøger aldrig at sælge noget som vi ikke mener kunden har brug for lyder det, hvilket skal sikre en ansvarlig og værdifuld rådgivning, som gør mere end bare at leve op til lovgivningen. Vi har en intention om at få struktureret vores udlån og investeringer, så vi i fremtiden kan dokumentere denne del endnu bedre, og derfor har vi lavet nedenstående hensigtserklæring der fortæller noget om, hvad vi sigter mod: Frem mod 2020 arbejder vi fortsat på at skabe mere gennemsigtighed i, hvorvidt vore samarbejdspartnere (kunder, leverandører etc.) efterlever samme etiske og moralske retningslinjer som Den Jyske Sparekasse. Samfundsansvar og leverandørkæden En stigende interesse og opmærksomhed fra offentligheden betyder, at flere virksomheder bliver mødt med et krav om, at også samarbejdspartnere og leverandører kan dokumentere, at de overholder lovgivningen, opfører sig forsvarligt og lever op til visse standarder og konventioner. De leverandører, der samarbejder med sparekassen, er af meget forskellig karakter. Det kan både være offentlige forsyningsvirksomheder (vand, el, varme), faste leverandører (alt lige fra kantine til kontorartikler og IT-ydelser) eller ad-hoc leverandører (håndværkere og andre som leverer en engangsydelse). Det tager derfor tid at få det totale overblik, og dette område er derfor også en del af vores hensigtserklæring. I Den Jyske Sparekasse har vi følgende retningslinjer for vores leverandører, som de skal leve op til: 1. Leverandøren må ikke benytte sig af børnearbejde. Med børn menes personer, der er under minimumsalderen for ansættelse iht. gældende lovgivning. Leverandøren skal overholde gældende lokal lovgivning og regelsæt vedr. ansættelse af mindreårige. 2. Leverandøren skal sørge for at overholde gældende lokal lovgivning og regelsæt vedr. løn og arbejdstid. 3. Leverandøren skal, i alle forhold, overholde gældende lokal miljølovgivning. 4. Leverandøren bør sørge for sunde arbejdsfaciliteter og tage passende forholdsregler for at beskytte de ansatte mod risici og forudsigelige farer på arbejdspladsen. 5. Leverandøren må ikke levere materiel til krig/terror, der ikke er autoriseret af FN eller NATO. 6. Leverandøren skal sikre enhver arbejdstagers ret til at melde sig ind i fagforeninger eller til at undlade at gøre det, uden at det må komme den pågældende personligt eller erhvervsmæssigt til skade. 7. Leverandøren skal overholde alle lokale love og regulativer om bestikkelse, korruption og ulovlig forretningspraksis i det pågældende land. 8. Leverandøren skal overholde den lokale lovgivning, brancheregler og de lokale regelsæt, der finder anvendelse på leverandørens virksomhed. Herunder lovgivning og regler vedrørende fremstilling, prisfastsættelse, salg, distribution, mærkning, import og eksport af varer. Den medarbejder i Den Jyske Sparekasse, der indgår et formaliseret samarbejde med en leverandør, har ansvaret for, at leverandøren bliver bekendtgjort med ovenstående retningslinjer, hvilket skal ske skriftligt. 8

10 Såfremt det kommer Den Jyske Sparekasse til kendskab, at en leverandør ikke lever op til ovenstående retningslinjer, vil Den Jyske Sparekasse tage en dialog med leverandøren for at rette op på dette. Såfremt det ikke er muligt for leverandøren at leve op til retningslinjerne, må samarbejdet afbrydes. Miljø Alle virksomheder påvirker miljøet. I Den Jyske Sparekasse arbejder vi løbende med tiltag, som kan mindske sparekassens påvirkning af miljøet i forskellige sammenhæng. De senere år har vi især arbejdet meget med reduktionen af affald ved at indføre elektronisk dokumentarkivering og sende så mange dokumenter som muligt digitalt. Energi & vand I Den Jyske Sparekasse arbejdes der løbende på miljømæssige forbedringer af ejendomme Samtlige af sparekassens ejendomme er renoverede, og der vurderes derfor ikke at være nogen form for unødig spild af varme, vand m.v. I sparekassen bruges i vid udstrækning sparepærer, men inden disse tages i brug foregår en vurdering af driftsikkerheden. Hensigten er at bruge sparepærer i det omfang, de er driftsikre. Samtidig er der installeret funktioner, der automatisk slukker lyset. Vi har fokus på at spare på elforbruget, og derfor er der opsat sensorer i det meste af sparekassen. De steder, hvor der ikke er opsat sensorer, er der fokus på at slukke lyset og kun lade det mest nødvendige være tændt. Medarbejderne inddrages i forbindelse med idéer til ressourcebesparelser, og sparekassens ejendomsinspektør har løbende fokus på området. Transportforhold CO2-udledningen er blevet nedbragt gennem ændrede transportforhold. Igennem de senere år er der blevet reduceret kraftigt i antallet af afholdte fysiske møder. Det har sparet utrolig meget transport tid og dermed CO2-udledning. Samtidig opfordres der til samkørsel når det er muligt. Medarbejderne i Den Jyske Sparekasse deltager i maj hvert år i kampagnen Vi cykler til arbejde. Her inddeles deltagerne i hold ud fra geografi. Et projekt der hjælper til en besparelse i CO2-udledningen og øget motion til medarbejderne. Reduktion af affald I forhold til besparelse af papir så er der på alle medarbejderes computere installeret et program, der gør det muligt at udskrive en fil som en elektronisk PDF-fil. Samtidig bruges der i dagligdagen scanner til breve, så de kan sendes via .sparekassen benytter elektronisk arkivering af alle sparekassens dokumenter, så der kun findes elektroniske kundemapper. Sidst, men ikke mindst, så foregår alt bestyrelsens arbejde elektronisk ved hjælp af tablets. Alle fire ting sparer både porto og papir. Affaldet sorteres som almindelig affald, pap eller papir, og det papiraffald der er tilbage indsamles og sikkerhedsmakuleres, hvorefter det genbruges. Blækpatroner fra printere smides ikke ud, men afhentes særskilt til bortskaffelse. Gamle plastiklommer, mapper, plastikposer etc. genanvendes i det omfang det er muligt. 9

11 Fokus 2015 I forhold til samfundsansvar vil Den Jyske Sparekasse i 2015 yderligere arbejde med følgende optimeringer: Vi vil fortsat have fokus på de retningslinjer, som vores leverandører skal leve op til Sparekassen har et lavt sygefravær blandt medarbejderne. I 2015 vil HR-afdelingen imidlertid kigge nærmere på baggrunden for sygefraværet for at undersøge, hvad der kan gøres for minimere fraværet yderligere Ligesom i 2014 vil sparekassen i 2015 have stort fokus på uddannelse af medarbejdere 10

12

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Fair, fremadrettet og med et glimt i øjet

Fair, fremadrettet og med et glimt i øjet CSR Corporate Social Responibility - i daglig tale kaldet CSR - bliver et mere og mere fremtrædende begreb. Semler gruppen ønsker at udvise samfundsansvar. Strategien har afsæt i virksomhedens overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

CSR-redegørelse 2011. for

CSR-redegørelse 2011. for CSR-redegørelse 2011 for Version 1.0 Januar 2012 CSR-redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2011... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere