Indhold. Indhold Forord Indledning Den Jyske Sparekasses historie Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar..."

Transkript

1

2 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation... 4 Medarbejdere... 4 BIP Kompetenceafklaring... 5 Rummelig arbejdsplads... 5 Kerneforretninger... 7 Samfundsansvar og leverandørkæden... 8 Miljø... 9 Energi & vand... 9 Transportforhold... 9 Reduktion af affald... 9 Fokus

3 Forord Corporate Social Responsibility (CSR) dækker over samfundsansvar, og Den Jyske Sparekasse har valgt at dokumentere det seneste års arbejde med denne rapport om samfundsansvar. Rapporten offentliggøres på og er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Rapporten offentliggøres én gang årligt i forbindelse med sparekassens årsrapport. Taloplysningerne i denne rapport om samfundsansvar er ikke revideret af sparekassens interne revision. Der blev i 2014 udarbejdet en overordnet politik for samfundsansvar, der årligt vil blive gennemgået og godkendt af bestyrelsen. I forlængelse heraf oplyses det, at sparekassen ikke har udarbejdet en egentlig menneskerettighedspolitik eller en egentlig klimapåvirkningspolitik. Den Jyske Sparekasse bakker op om den danske regerings bestræbelser på at sætte menneskerettigheder og klimapåvirkninger højt på dagsorden. Indledning Begrebet samfundsansvar er langt fra en ny eller statisk størrelse. Det er et begreb i bevægelse, og der kommer hele tiden nye tiltag på området. Den Jyske Sparekasse har eksempelvis med vores forankring i, og opbakning til lokalsamfundet udvist samfundsansvar helt fra sparekassens oprettelse - lang tid før det blev moderne. Det har altid været - og er fortsat - en integreret del af vores forretningsstrategi, at vi dels fokuserer på økonomiske hensyn, og dels tager hensyn til kunder, lokalsamfund, medarbejdere og miljø. Den Jyske Sparekasses historie Danmarks første sparekasse var Holsteinborg Sparekasse ved Skælskør, der blev oprettet i 1810 efter inspiration fra Tyskland. I de efterfølgende 100 år blev der oprettet mange sparekasser i Danmark. I 1847 var der 34 sparekasser, i 1872, da Den Jyske Sparekasse blev oprettet som Grindsted-Grene og Omegns Spare og Laanekasse, var antallet vokset til 230 sparekasser, og i 1908 var der 540 sparekasser. Den Jyske Sparekasse blev dannet, da oprettelsen af sparekasser for alvor tog fart, og over 140 år efter er vi her stadig. Situationen for sparekasserne har ændret sig en del siden, da antallet af sparekasser ved udgangen af 2014 var reduceret til 34. Den første idé til dannelsen af sparekassen kom fra den 20 årige Anna Johanne Nielsen. Hun havde besøgt noget af familien i Sdr. Omme, og her hørte hun om, at de havde en sparekasse, og de glæder, det gav. Den person, der dog uden tvivl fik den største betydning for sparekassens dannelse, var daværende sognepræst i Grindsted Hans Jacob Julius Mygind. Han var fra den første færd den drivende kraft. Den 3. april 1872 afholdtes stiftende generalforsamling på Grindsted Skole, og den 4. september 1872 kunne den første åbningsdag afholdes i præstegården i Grindsted. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar I Den Jyske Sparekasse har samfundsansvaret og det lokale engagement altid haft en central plads. Denne rapport vil belyse, hvordan sparekassen håndterer det ansvar. Rapporteringen skal ifølge den gældende lovgivning ske efter følg eller forklar princippet. Det indebærer at pengeinstitutterne enten skal oplyse om deres politikker for samfundsansvar, hvordan pengeinstituttet 2

4 omsætter disse politikker til praksis, og pengeinstituttets vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar i regnskabsåret. Eller alternativt at oplyse, at der ikke er formuleret politikker på området. Der er ifølge regnskabsbekendtgørelsen tale om samfundsansvar, når virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold, samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og - aktiviteter. Den Jyske Sparekasse beskriver samfundsansvar på fem centrale områder: Samfund og lokalt engagement Medarbejdere Kerneforretning Samfundsansvar og leverandørkæden Miljø Forretningsdrevet samfundsansvar handler om at vælge de aktiviteter, der passer til det enkelte pengeinstitut, og som er i overensstemmelse med instituttets værdier og forretningsstrategi. Desuden understreges det, at det er fuldt ud legitimt, at der med samfundsansvar skabes en win-win situation til gavn både for samfund og virksomhed. Der er altså ikke tale om filantropi. Den Jyske Sparekasse ønsker at drive et pengeinstitut på et ansvarligt grundlag, hvor der fokuseres dels på hensynet til økonomiske forhold og dels på hensynet til kunder, medarbejdere og det omgivende samfund. Sparekassen har valgt at støtte klubber, foreninger og arrangementer/aktiviteter, men ikke enkeltpersoner. Ud fra nedenstående idé, værdier og vision fremgår Den Jyske Sparekasses tilgang til samfundsansvaret. Idégrundlag Den Jyske Sparekasse skaber overblik, så kunderne oplever overskud - personligt og økonomisk. Værdier Nedenstående er de 6 værdier, der danner Den Jyske Sparekasses værdigrundlag: Ærlighed Professionalisme Handlekraftig Visionær Teamånd Købmandskab Vision Den Jyske Sparekasse har en vision om at være en selvstændig virksomhed med en kontrolleret forretningsudvikling, der sikrer en stabil og stigende indtjening. Vi ønsker at være lokalt forankret i de områder, hvor vi har filialer. Den Jyske Sparekasse har en vision om at være en efterspurgt arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder føler sig værdsat og velinformeret. Vi ønsker at skabe en virksomhed, hvor rammerne for personlig udvikling gør det attraktivt og trygt at følge med og efterleve de krav, som omverdenen stiller til enhver tid. 3

5 Samfund og lokalt engagement Historisk set består Den Jyske Sparekasse af en række lokale, mindre garantsparekasser, som altid har haft den nære involvering i lokalsamfundet, og dermed været livsnerve for klubber og foreninger. Jelling Sparekasses Fond, Sparekassen Løgumklosters Fond, Fonden for Sparekassen Farsø og Fonden for Sparekassen i Skals er lokale og uafhængige fonde, der blev stiftet, da de fire sparekasser fusionerede med Den Jyske Sparekasse i henholdsvis 2007, 2009 og De uafhængige fonde er stiftet for at bidrage til de lokalsamfund, der gennem årene trofast har støttet op om sparekassen, og de yder støtte til almennyttige og velgørende formål i de fire tidligere sparekassers markedsområder. I 2013 blev Den Jyske Sparekasses Støttefond etableret. Fonden er stiftet af den selvejende institution Sparekassen i Skals i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse. Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i Den Jyske Sparekasses virkeområde. På er det nærmere beskrevet, hvad fondene yder tilskud til, og hvordan man søger. I Den Jyske Sparekasse lægger vi stor vægt på at støtte lokale foreninger, arrangementer og initiativer i de områder, hvor vi har filialer. For eksempel støtter vi sportsklubber, byfester og pensionistaktiviteter. Vi hjælper med pengeoptælling i forbindelse med indsamling til velgørende formål, sponserer sikkerhedsveste til dagplejemødre og yder gratis gældsrådgivning til socialt udsatte. Og i forbindelse med indsamling til velgørende formål holder sparekassens filialer gerne åben for at hjælpe med pengeoptælling. Dette er blot et meget lille udpluk af den støtte, som sparekassen bidrager med i lokalområderne. Den Jyske Sparekasses støtte og sponsorering går længere end blot at give en økonomisk håndsrækning. Sparekassen opfordrer medarbejderne til at deltage aktivt i lokalsamfundets foreningsliv, og derigennem være med til at sikre en tæt forankring mellem ildsjælenes arbejde og sparekassens mulighed for støtte. Kulturen nyder godt af vores sponsorsamarbejde. Musikfestivalerne i Farsø, Jelling, Ikast, Give og Grindsted markedsfører sparekassen aktivt i lokalområderne. De store arrangementer udgør imidlertid blot toppen af isbjerget, da rigtig mange af de mindre lokale kulturbegivenheder også finder sted år efter år med vores logo trykt på plakater eller i programmer. Skoler, viden og innovation Det er vigtigt for Den Jyske Sparekasse at støtte skoler, viden og innovation. Det sker bl.a. ved at give en hjælpende hånd, når uddannelsesinstitutioner skal finde praktikophold for skoleelever samt ved udbredelsen af viden om den finansielle sektor. I sparekassens områder bliver der undervist i hverdagsøkonomi, hvor simple emner som prisen på en pose kaffe bliver vendt i relation til at holde styr på økonomien. Det har vist sig, at rigtig mange unge har brug for en hjælpende hånd til at styre økonomien og lære hvilke adfærdsmønstre, der kan være en forhindring for deres fremtidige kreditmuligheder. På denne måde medvirker sparekassen til at løfte en samfundsopgave. Medarbejdere At skabe samfundsværdi i forhold til medarbejdere handler for Den Jyske Sparekasse om både tillid, integritet og livskvalitet. Også langt mere end lovgivning og gældende overenskomster kræver det. Medarbejderne er sparekassen, og det kommer blandt andet til udtryk i vores værdigrundlag. At være en 4

6 attraktiv arbejdsplads og have attraktive medarbejdere er nøgleordene for Den Jyske Sparekasse, og disse nøgleord kan kun opfyldes via en høj grad af ansvarlighed fra både sparekassens og medarbejdernes side. Kompetenceafklaring indenfor Bolig, Investering og Pension I Den Jyske Sparekasse har vi et konstant fokus på udvikling og uddannelse, så vi fortsat har kompetente medarbejdereog kan tilbyde vores kunder den bedste rådgivning af høj kvalitet. I løbet af 2014 har alle Den Jyske Sparekasses rådgivere været igennem et kompetenceafklaringsforløb indenfor Bolig, Investering og Pension, hvorefter der er blevet lagt individuelle uddannelsesplaner for hver enkelt rådgiver. I den forbindelse er der blevet afholdt mange kurser med både interne og eksterne undervisere for at fastholde det høje vidensniveau, der allerede nu findes i sparekassen samt sikre, at vores rådgivere er klædt på til fremtiden. I 2015 vil der fortsat være fokus på uddannelse, og der vil blive fulgt op med nye kompetenceafklaringsforløb og nye uddannelsesforløb. Rummelig arbejdsplads En anden del af det at være en attraktiv arbejdsplads er rummelighed i forhold til de forskellige behov som forskellige medarbejdere kan have. Den Jyske Sparekasse tager derfor altid, med respekt og opmærksomhed, udgangspunkt i den enkelte medarbejders evner, ønsker og ressourcer. Dette betyder, at sparekassen bestræber sig på at kunne rumme alle typer medarbejdere -- uden på forhånd at tilgodese enkelte samfundsgrupper. Sparekassen har flere forskellige aldersgrupper i medarbejderstaben og der sættes individuelt fokus på de enkelte grupper. Unge medarbejdere under 30 år har fx deres egen netværksgruppe (kaldet CULT), som mødes til sociale og faglige aktiviteter henover året. For seniorerne er der særlige vilkår for nedsat arbejdstid og muligheden for at melde sig ind i en seniorklub, som arrangerer aktiviteter støttet af sparekassen. Seniorer I Den Jyske Sparekasse har vi et ønske om at have vore medarbejdere ansat så længe som det giver værdi for både dem og sparekassen. For at sikre en god dialog omkring det rette tidspunkt for evt. pensionering, samt den sidste del af arbejdslivet frem til pensioneringen, inviteres alle medarbejdere til en seniorsamtale med HR-afdelingen, når de fylder 58 år. Ved denne samtale vendes emner som arbejdsopgaver, arbejdstid (seniordeltid), arbejdssted og evt. viden om ønsket pensioneringstidspunkt. Både medarbejderen og sparekassen bliver klogere på den anden parts syn på fremtiden, og kan derigennem koordinere til fælles bedste. Ud over seniorsamtalerne tilbyder Den Jyske Sparekasse løbende senioraftener, hvor alle medarbejdere over 58 år - og deres ægtefælle/samlever - inviteres. Her kan man få en orientering om de forskellige forhold, man som kommende senior skal være opmærksom på. I foråret 2014 har Den Jyske Sparekasse været vært ved to af den slags arrangementer, hvor 5

7 sparekassens egne pensionsspecialister samt repræsentanter fra AP Pension har orienteret om gældende lovgivning og regler. Rigtig gode aftener, hvor tilbagemeldingerne lyder på, at alle har fået særdeles brugbar viden med hjem. Denne type arrangementer vil blive gentaget, når behovet opstår. Til de tidligere kolleger, som allerede er pensionerede, har sparekassen en seniorklub, som inviterer til flere arrangementer årligt. Ved enkelte møder er ægtefælle/ samlever også inviteret til at deltage. Seniorklubbens medlemmer modtager også sparekassens personaleblad hver gang dette udkommer, samt en gave i forbindelse med mærkedage og jul. Personaleforening Den Jyske Sparekasse har en meget velfungerende personaleforening, der hvert år arrangerer diverse forskellige aktivitetsdage, kulturelle oplevelser og arrangementer for kolleger og deres familier. Denne forening, som stort set alle sparekassens medarbejdere er medlem af, får et tilskud fra sparekassen pr. medlem. Det betyder, at foreningen har midler til at lave aktiviteter samt give tilskud til arrangementer af forskellig karakter, der er interessant for rigtig mange medarbejdere. I sparekassen er der etableret en idrætsforening under personaleforeningen, hvis fornemste opgave er at få medarbejderne til at dyrke mere motion. I 2014 har idrætsforeningen taget initiativ til, at sparekassens medarbejdere har deltaget i: Vi cykler til arbejde Billund RUNway motionsløb Engsøløbet Farsø løbet Jellingløbet Juelsminde Run Skive Løbet Totalkredit Partner Cup (håndboldturnering, hvor sparekassens hold vandt) Tager elever og trainees ind Som en del af sparekassens overordnede ønske om at tage medansvar for sektoren og sikre arvtagere til kolleger der pensioneres, tages hvert år elever eller trainees ind i uddannelsesstillinger. Det er en opgave, som filialerne gerne tager på sig. Det er rart at kunne hjælpe studerende med deres uddannelse og på den måde gøre en forskel. Sundhed En attraktiv arbejdsplads holder sine medarbejdere fysisk og psykisk attraktive ved at sikre gode forhold for sundhed. I den forbindelse gør Den Jyske Sparekasse meget ud af at sikre et godt arbejdsmiljø i de enkelte filialer og afdelinger. Samtidig har sparekassen udarbejdet procedurer til brug i forbindelse med stress, misbrug og ved behov for psykologhjælp. Disse skal være med til at sikre en hurtig og afklaret handling i de situationer, hvor handling måtte være påkrævet., Den Jyske Sparekasse betaler en sundhedssikring for alle medarbejdere. 6

8 Desuden bakker Den Jyske Sparekasse op om rygeafvænning og alkoholafvænning samt giver gerne et tilskud til hjælp til netop dette. Frisk frugt til alle medarbejdere er også med til at sikre sunde medarbejdere. I efteråret 2014 afholdte sparekassen en række frivillige førstehjælpskurser for medarbejderne. Der var mulighed for at vælge mellem et 6 timers kursus i livreddende førstehjælp samt et 3 timers vedligeholdskursus, hvis man havde taget et førstehjælpskursus inden for de seneste 3 år og blot skulle have genopfrisket sin viden. Sygefravær I Den Jyske Sparekasse har vi en meget holistisk indstilling ved længerevarende fravær, hvad end der er tale om egen sygdom eller sygdom i familien. For at kolleger kan være en positiv del af Den Jyske Sparekasse, så skal der være tale om hele mennesker. Hele mennesker kan i perioder blive presset af egen sygdom eller sygdom i familien og i disse tilfælde har Den Jyske Sparekasse et ønske om altid at være en positiv medspiller for at få udfordringer løst på positiv vis. Ved længerevarende sygefravær stiller sparekassen sig positiv overfor diverse tilpassede ordninger for derigennem at sikre en hurtig og positiv tilbagevenden til arbejdet. Generelt er holdningen, at der senest ved 4 ugers fravær tages en sygefraværssamtale med den ramte kollega. Tidspunktet for samtalen kan variere fra sag til sag ud fra en vurdering af, om det vil give mere ro, at samtalen forløber før, så den ramte kollega kan få ro og vished omkring sin arbejdssituation. Sparekassens indstilling gør også, at der ikke på forhånd er opstillede regler og retningslinjer som skal følges i forbindelse med et sygdomsforløb. Forløb aftales med udgangspunkt i sygdomsforløbets art og kompleksitet i fællesskab mellem den ramte, nærmeste leder samt HR-afdelingen. I sparekassen oplever vi, at medarbejderne generelt er meget opmærksomme på, hvordan deres kolleger har det. Sparekassen opfordrer til dette, da opmærksomhed fra nære kolleger på evt. adfærdsændringer er en meget vigtig brik i arbejdet med at skabe balance mellem arbejde og fritid. Fysiske lokaliteter I gennem mange år har der været fokus på, at de fysiske arbejdsbetingelser skulle være i orden i Den Jyske Sparekasse. Materialer der bliver brugt efterstræbes at være certificerede og miljøvenlige; både hvad angår borde, stole, maling, gulve, lofter osv. Endvidere har sikkerhedsudvalget udarbejdet en vejledning til sparekassens medarbejdere omkring, hvordan man bedst muligt passer på sit fysiske og psykiske helbred. Der laves løbende ArbejdsPladsVurderinger hvilket betyder, at man ikke skal vente til bestemte tidspunkter på året for at komme med ønsker til ændringer af de fysiske lokaliteter. En APV kan nemt udfyldes elektronisk og vil derefter blive behandlet af den lokale arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøudvalget. Kerneforretninger Samfundsansvar i kerneforretningen dækker for pengeinstitutter over ansvarlighed i forbindelse med udlån og investeringer samt etik i rådgivningen. De daglige forretninger og udlån til vores kunder er investeringer for andre kunders penge. Når vi låner penge ud, gør vi det for penge, som andre kunder har indsat i sparekassen. Derfor har vi naturligvis en 7

9 forpligtelse til, at det i udgangssituationen er en ansvarlig investering for begge parter, når vi indgår en aftale med en kunde om lån eller kredit. Den Jyske Sparekasse har formuleret en klar politik i forhold til rådgivningen af kunder. Vi forsøger aldrig at sælge noget som vi ikke mener kunden har brug for lyder det, hvilket skal sikre en ansvarlig og værdifuld rådgivning, som gør mere end bare at leve op til lovgivningen. Vi har en intention om at få struktureret vores udlån og investeringer, så vi i fremtiden kan dokumentere denne del endnu bedre, og derfor har vi lavet nedenstående hensigtserklæring der fortæller noget om, hvad vi sigter mod: Frem mod 2020 arbejder vi fortsat på at skabe mere gennemsigtighed i, hvorvidt vore samarbejdspartnere (kunder, leverandører etc.) efterlever samme etiske og moralske retningslinjer som Den Jyske Sparekasse. Samfundsansvar og leverandørkæden En stigende interesse og opmærksomhed fra offentligheden betyder, at flere virksomheder bliver mødt med et krav om, at også samarbejdspartnere og leverandører kan dokumentere, at de overholder lovgivningen, opfører sig forsvarligt og lever op til visse standarder og konventioner. De leverandører, der samarbejder med sparekassen, er af meget forskellig karakter. Det kan både være offentlige forsyningsvirksomheder (vand, el, varme), faste leverandører (alt lige fra kantine til kontorartikler og IT-ydelser) eller ad-hoc leverandører (håndværkere og andre som leverer en engangsydelse). Det tager derfor tid at få det totale overblik, og dette område er derfor også en del af vores hensigtserklæring. I Den Jyske Sparekasse har vi følgende retningslinjer for vores leverandører, som de skal leve op til: 1. Leverandøren må ikke benytte sig af børnearbejde. Med børn menes personer, der er under minimumsalderen for ansættelse iht. gældende lovgivning. Leverandøren skal overholde gældende lokal lovgivning og regelsæt vedr. ansættelse af mindreårige. 2. Leverandøren skal sørge for at overholde gældende lokal lovgivning og regelsæt vedr. løn og arbejdstid. 3. Leverandøren skal, i alle forhold, overholde gældende lokal miljølovgivning. 4. Leverandøren bør sørge for sunde arbejdsfaciliteter og tage passende forholdsregler for at beskytte de ansatte mod risici og forudsigelige farer på arbejdspladsen. 5. Leverandøren må ikke levere materiel til krig/terror, der ikke er autoriseret af FN eller NATO. 6. Leverandøren skal sikre enhver arbejdstagers ret til at melde sig ind i fagforeninger eller til at undlade at gøre det, uden at det må komme den pågældende personligt eller erhvervsmæssigt til skade. 7. Leverandøren skal overholde alle lokale love og regulativer om bestikkelse, korruption og ulovlig forretningspraksis i det pågældende land. 8. Leverandøren skal overholde den lokale lovgivning, brancheregler og de lokale regelsæt, der finder anvendelse på leverandørens virksomhed. Herunder lovgivning og regler vedrørende fremstilling, prisfastsættelse, salg, distribution, mærkning, import og eksport af varer. Den medarbejder i Den Jyske Sparekasse, der indgår et formaliseret samarbejde med en leverandør, har ansvaret for, at leverandøren bliver bekendtgjort med ovenstående retningslinjer, hvilket skal ske skriftligt. 8

10 Såfremt det kommer Den Jyske Sparekasse til kendskab, at en leverandør ikke lever op til ovenstående retningslinjer, vil Den Jyske Sparekasse tage en dialog med leverandøren for at rette op på dette. Såfremt det ikke er muligt for leverandøren at leve op til retningslinjerne, må samarbejdet afbrydes. Miljø Alle virksomheder påvirker miljøet. I Den Jyske Sparekasse arbejder vi løbende med tiltag, som kan mindske sparekassens påvirkning af miljøet i forskellige sammenhæng. De senere år har vi især arbejdet meget med reduktionen af affald ved at indføre elektronisk dokumentarkivering og sende så mange dokumenter som muligt digitalt. Energi & vand I Den Jyske Sparekasse arbejdes der løbende på miljømæssige forbedringer af ejendomme Samtlige af sparekassens ejendomme er renoverede, og der vurderes derfor ikke at være nogen form for unødig spild af varme, vand m.v. I sparekassen bruges i vid udstrækning sparepærer, men inden disse tages i brug foregår en vurdering af driftsikkerheden. Hensigten er at bruge sparepærer i det omfang, de er driftsikre. Samtidig er der installeret funktioner, der automatisk slukker lyset. Vi har fokus på at spare på elforbruget, og derfor er der opsat sensorer i det meste af sparekassen. De steder, hvor der ikke er opsat sensorer, er der fokus på at slukke lyset og kun lade det mest nødvendige være tændt. Medarbejderne inddrages i forbindelse med idéer til ressourcebesparelser, og sparekassens ejendomsinspektør har løbende fokus på området. Transportforhold CO2-udledningen er blevet nedbragt gennem ændrede transportforhold. Igennem de senere år er der blevet reduceret kraftigt i antallet af afholdte fysiske møder. Det har sparet utrolig meget transport tid og dermed CO2-udledning. Samtidig opfordres der til samkørsel når det er muligt. Medarbejderne i Den Jyske Sparekasse deltager i maj hvert år i kampagnen Vi cykler til arbejde. Her inddeles deltagerne i hold ud fra geografi. Et projekt der hjælper til en besparelse i CO2-udledningen og øget motion til medarbejderne. Reduktion af affald I forhold til besparelse af papir så er der på alle medarbejderes computere installeret et program, der gør det muligt at udskrive en fil som en elektronisk PDF-fil. Samtidig bruges der i dagligdagen scanner til breve, så de kan sendes via .sparekassen benytter elektronisk arkivering af alle sparekassens dokumenter, så der kun findes elektroniske kundemapper. Sidst, men ikke mindst, så foregår alt bestyrelsens arbejde elektronisk ved hjælp af tablets. Alle fire ting sparer både porto og papir. Affaldet sorteres som almindelig affald, pap eller papir, og det papiraffald der er tilbage indsamles og sikkerhedsmakuleres, hvorefter det genbruges. Blækpatroner fra printere smides ikke ud, men afhentes særskilt til bortskaffelse. Gamle plastiklommer, mapper, plastikposer etc. genanvendes i det omfang det er muligt. 9

11 Fokus 2015 I forhold til samfundsansvar vil Den Jyske Sparekasse i 2015 yderligere arbejde med følgende optimeringer: Vi vil fortsat have fokus på de retningslinjer, som vores leverandører skal leve op til Sparekassen har et lavt sygefravær blandt medarbejderne. I 2015 vil HR-afdelingen imidlertid kigge nærmere på baggrunden for sygefraværet for at undersøge, hvad der kan gøres for minimere fraværet yderligere Ligesom i 2014 vil sparekassen i 2015 have stort fokus på uddannelse af medarbejdere 10

12

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 3 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Rapport om samfundsansvar 2012

Rapport om samfundsansvar 2012 Rapport om samfundsansvar 2012 (Corporate Social Responsibility) 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Forord... Side 2 Indledning... Side 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2012... Side

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S Indledning Danske Andelskassers Bank A/S (DAB) har gennem mange år haft principper som god opførsel, etik og lokalt engagement som et ikke nedskrevet men væsentligt

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2015 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 27. januar 2016 Nærværende redegørelse

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere