Indhold. Indhold Forord Indledning Den Jyske Sparekasses historie Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar..."

Transkript

1

2 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation... 4 Medarbejdere... 4 BIP Kompetenceafklaring... 5 Rummelig arbejdsplads... 5 Kerneforretninger... 7 Samfundsansvar og leverandørkæden... 8 Miljø... 9 Energi & vand... 9 Transportforhold... 9 Reduktion af affald... 9 Fokus

3 Forord Corporate Social Responsibility (CSR) dækker over samfundsansvar, og Den Jyske Sparekasse har valgt at dokumentere det seneste års arbejde med denne rapport om samfundsansvar. Rapporten offentliggøres på og er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Rapporten offentliggøres én gang årligt i forbindelse med sparekassens årsrapport. Taloplysningerne i denne rapport om samfundsansvar er ikke revideret af sparekassens interne revision. Der blev i 2014 udarbejdet en overordnet politik for samfundsansvar, der årligt vil blive gennemgået og godkendt af bestyrelsen. I forlængelse heraf oplyses det, at sparekassen ikke har udarbejdet en egentlig menneskerettighedspolitik eller en egentlig klimapåvirkningspolitik. Den Jyske Sparekasse bakker op om den danske regerings bestræbelser på at sætte menneskerettigheder og klimapåvirkninger højt på dagsorden. Indledning Begrebet samfundsansvar er langt fra en ny eller statisk størrelse. Det er et begreb i bevægelse, og der kommer hele tiden nye tiltag på området. Den Jyske Sparekasse har eksempelvis med vores forankring i, og opbakning til lokalsamfundet udvist samfundsansvar helt fra sparekassens oprettelse - lang tid før det blev moderne. Det har altid været - og er fortsat - en integreret del af vores forretningsstrategi, at vi dels fokuserer på økonomiske hensyn, og dels tager hensyn til kunder, lokalsamfund, medarbejdere og miljø. Den Jyske Sparekasses historie Danmarks første sparekasse var Holsteinborg Sparekasse ved Skælskør, der blev oprettet i 1810 efter inspiration fra Tyskland. I de efterfølgende 100 år blev der oprettet mange sparekasser i Danmark. I 1847 var der 34 sparekasser, i 1872, da Den Jyske Sparekasse blev oprettet som Grindsted-Grene og Omegns Spare og Laanekasse, var antallet vokset til 230 sparekasser, og i 1908 var der 540 sparekasser. Den Jyske Sparekasse blev dannet, da oprettelsen af sparekasser for alvor tog fart, og over 140 år efter er vi her stadig. Situationen for sparekasserne har ændret sig en del siden, da antallet af sparekasser ved udgangen af 2014 var reduceret til 34. Den første idé til dannelsen af sparekassen kom fra den 20 årige Anna Johanne Nielsen. Hun havde besøgt noget af familien i Sdr. Omme, og her hørte hun om, at de havde en sparekasse, og de glæder, det gav. Den person, der dog uden tvivl fik den største betydning for sparekassens dannelse, var daværende sognepræst i Grindsted Hans Jacob Julius Mygind. Han var fra den første færd den drivende kraft. Den 3. april 1872 afholdtes stiftende generalforsamling på Grindsted Skole, og den 4. september 1872 kunne den første åbningsdag afholdes i præstegården i Grindsted. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar I Den Jyske Sparekasse har samfundsansvaret og det lokale engagement altid haft en central plads. Denne rapport vil belyse, hvordan sparekassen håndterer det ansvar. Rapporteringen skal ifølge den gældende lovgivning ske efter følg eller forklar princippet. Det indebærer at pengeinstitutterne enten skal oplyse om deres politikker for samfundsansvar, hvordan pengeinstituttet 2

4 omsætter disse politikker til praksis, og pengeinstituttets vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar i regnskabsåret. Eller alternativt at oplyse, at der ikke er formuleret politikker på området. Der er ifølge regnskabsbekendtgørelsen tale om samfundsansvar, når virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold, samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og - aktiviteter. Den Jyske Sparekasse beskriver samfundsansvar på fem centrale områder: Samfund og lokalt engagement Medarbejdere Kerneforretning Samfundsansvar og leverandørkæden Miljø Forretningsdrevet samfundsansvar handler om at vælge de aktiviteter, der passer til det enkelte pengeinstitut, og som er i overensstemmelse med instituttets værdier og forretningsstrategi. Desuden understreges det, at det er fuldt ud legitimt, at der med samfundsansvar skabes en win-win situation til gavn både for samfund og virksomhed. Der er altså ikke tale om filantropi. Den Jyske Sparekasse ønsker at drive et pengeinstitut på et ansvarligt grundlag, hvor der fokuseres dels på hensynet til økonomiske forhold og dels på hensynet til kunder, medarbejdere og det omgivende samfund. Sparekassen har valgt at støtte klubber, foreninger og arrangementer/aktiviteter, men ikke enkeltpersoner. Ud fra nedenstående idé, værdier og vision fremgår Den Jyske Sparekasses tilgang til samfundsansvaret. Idégrundlag Den Jyske Sparekasse skaber overblik, så kunderne oplever overskud - personligt og økonomisk. Værdier Nedenstående er de 6 værdier, der danner Den Jyske Sparekasses værdigrundlag: Ærlighed Professionalisme Handlekraftig Visionær Teamånd Købmandskab Vision Den Jyske Sparekasse har en vision om at være en selvstændig virksomhed med en kontrolleret forretningsudvikling, der sikrer en stabil og stigende indtjening. Vi ønsker at være lokalt forankret i de områder, hvor vi har filialer. Den Jyske Sparekasse har en vision om at være en efterspurgt arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder føler sig værdsat og velinformeret. Vi ønsker at skabe en virksomhed, hvor rammerne for personlig udvikling gør det attraktivt og trygt at følge med og efterleve de krav, som omverdenen stiller til enhver tid. 3

5 Samfund og lokalt engagement Historisk set består Den Jyske Sparekasse af en række lokale, mindre garantsparekasser, som altid har haft den nære involvering i lokalsamfundet, og dermed været livsnerve for klubber og foreninger. Jelling Sparekasses Fond, Sparekassen Løgumklosters Fond, Fonden for Sparekassen Farsø og Fonden for Sparekassen i Skals er lokale og uafhængige fonde, der blev stiftet, da de fire sparekasser fusionerede med Den Jyske Sparekasse i henholdsvis 2007, 2009 og De uafhængige fonde er stiftet for at bidrage til de lokalsamfund, der gennem årene trofast har støttet op om sparekassen, og de yder støtte til almennyttige og velgørende formål i de fire tidligere sparekassers markedsområder. I 2013 blev Den Jyske Sparekasses Støttefond etableret. Fonden er stiftet af den selvejende institution Sparekassen i Skals i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse. Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i Den Jyske Sparekasses virkeområde. På er det nærmere beskrevet, hvad fondene yder tilskud til, og hvordan man søger. I Den Jyske Sparekasse lægger vi stor vægt på at støtte lokale foreninger, arrangementer og initiativer i de områder, hvor vi har filialer. For eksempel støtter vi sportsklubber, byfester og pensionistaktiviteter. Vi hjælper med pengeoptælling i forbindelse med indsamling til velgørende formål, sponserer sikkerhedsveste til dagplejemødre og yder gratis gældsrådgivning til socialt udsatte. Og i forbindelse med indsamling til velgørende formål holder sparekassens filialer gerne åben for at hjælpe med pengeoptælling. Dette er blot et meget lille udpluk af den støtte, som sparekassen bidrager med i lokalområderne. Den Jyske Sparekasses støtte og sponsorering går længere end blot at give en økonomisk håndsrækning. Sparekassen opfordrer medarbejderne til at deltage aktivt i lokalsamfundets foreningsliv, og derigennem være med til at sikre en tæt forankring mellem ildsjælenes arbejde og sparekassens mulighed for støtte. Kulturen nyder godt af vores sponsorsamarbejde. Musikfestivalerne i Farsø, Jelling, Ikast, Give og Grindsted markedsfører sparekassen aktivt i lokalområderne. De store arrangementer udgør imidlertid blot toppen af isbjerget, da rigtig mange af de mindre lokale kulturbegivenheder også finder sted år efter år med vores logo trykt på plakater eller i programmer. Skoler, viden og innovation Det er vigtigt for Den Jyske Sparekasse at støtte skoler, viden og innovation. Det sker bl.a. ved at give en hjælpende hånd, når uddannelsesinstitutioner skal finde praktikophold for skoleelever samt ved udbredelsen af viden om den finansielle sektor. I sparekassens områder bliver der undervist i hverdagsøkonomi, hvor simple emner som prisen på en pose kaffe bliver vendt i relation til at holde styr på økonomien. Det har vist sig, at rigtig mange unge har brug for en hjælpende hånd til at styre økonomien og lære hvilke adfærdsmønstre, der kan være en forhindring for deres fremtidige kreditmuligheder. På denne måde medvirker sparekassen til at løfte en samfundsopgave. Medarbejdere At skabe samfundsværdi i forhold til medarbejdere handler for Den Jyske Sparekasse om både tillid, integritet og livskvalitet. Også langt mere end lovgivning og gældende overenskomster kræver det. Medarbejderne er sparekassen, og det kommer blandt andet til udtryk i vores værdigrundlag. At være en 4

6 attraktiv arbejdsplads og have attraktive medarbejdere er nøgleordene for Den Jyske Sparekasse, og disse nøgleord kan kun opfyldes via en høj grad af ansvarlighed fra både sparekassens og medarbejdernes side. Kompetenceafklaring indenfor Bolig, Investering og Pension I Den Jyske Sparekasse har vi et konstant fokus på udvikling og uddannelse, så vi fortsat har kompetente medarbejdereog kan tilbyde vores kunder den bedste rådgivning af høj kvalitet. I løbet af 2014 har alle Den Jyske Sparekasses rådgivere været igennem et kompetenceafklaringsforløb indenfor Bolig, Investering og Pension, hvorefter der er blevet lagt individuelle uddannelsesplaner for hver enkelt rådgiver. I den forbindelse er der blevet afholdt mange kurser med både interne og eksterne undervisere for at fastholde det høje vidensniveau, der allerede nu findes i sparekassen samt sikre, at vores rådgivere er klædt på til fremtiden. I 2015 vil der fortsat være fokus på uddannelse, og der vil blive fulgt op med nye kompetenceafklaringsforløb og nye uddannelsesforløb. Rummelig arbejdsplads En anden del af det at være en attraktiv arbejdsplads er rummelighed i forhold til de forskellige behov som forskellige medarbejdere kan have. Den Jyske Sparekasse tager derfor altid, med respekt og opmærksomhed, udgangspunkt i den enkelte medarbejders evner, ønsker og ressourcer. Dette betyder, at sparekassen bestræber sig på at kunne rumme alle typer medarbejdere -- uden på forhånd at tilgodese enkelte samfundsgrupper. Sparekassen har flere forskellige aldersgrupper i medarbejderstaben og der sættes individuelt fokus på de enkelte grupper. Unge medarbejdere under 30 år har fx deres egen netværksgruppe (kaldet CULT), som mødes til sociale og faglige aktiviteter henover året. For seniorerne er der særlige vilkår for nedsat arbejdstid og muligheden for at melde sig ind i en seniorklub, som arrangerer aktiviteter støttet af sparekassen. Seniorer I Den Jyske Sparekasse har vi et ønske om at have vore medarbejdere ansat så længe som det giver værdi for både dem og sparekassen. For at sikre en god dialog omkring det rette tidspunkt for evt. pensionering, samt den sidste del af arbejdslivet frem til pensioneringen, inviteres alle medarbejdere til en seniorsamtale med HR-afdelingen, når de fylder 58 år. Ved denne samtale vendes emner som arbejdsopgaver, arbejdstid (seniordeltid), arbejdssted og evt. viden om ønsket pensioneringstidspunkt. Både medarbejderen og sparekassen bliver klogere på den anden parts syn på fremtiden, og kan derigennem koordinere til fælles bedste. Ud over seniorsamtalerne tilbyder Den Jyske Sparekasse løbende senioraftener, hvor alle medarbejdere over 58 år - og deres ægtefælle/samlever - inviteres. Her kan man få en orientering om de forskellige forhold, man som kommende senior skal være opmærksom på. I foråret 2014 har Den Jyske Sparekasse været vært ved to af den slags arrangementer, hvor 5

7 sparekassens egne pensionsspecialister samt repræsentanter fra AP Pension har orienteret om gældende lovgivning og regler. Rigtig gode aftener, hvor tilbagemeldingerne lyder på, at alle har fået særdeles brugbar viden med hjem. Denne type arrangementer vil blive gentaget, når behovet opstår. Til de tidligere kolleger, som allerede er pensionerede, har sparekassen en seniorklub, som inviterer til flere arrangementer årligt. Ved enkelte møder er ægtefælle/ samlever også inviteret til at deltage. Seniorklubbens medlemmer modtager også sparekassens personaleblad hver gang dette udkommer, samt en gave i forbindelse med mærkedage og jul. Personaleforening Den Jyske Sparekasse har en meget velfungerende personaleforening, der hvert år arrangerer diverse forskellige aktivitetsdage, kulturelle oplevelser og arrangementer for kolleger og deres familier. Denne forening, som stort set alle sparekassens medarbejdere er medlem af, får et tilskud fra sparekassen pr. medlem. Det betyder, at foreningen har midler til at lave aktiviteter samt give tilskud til arrangementer af forskellig karakter, der er interessant for rigtig mange medarbejdere. I sparekassen er der etableret en idrætsforening under personaleforeningen, hvis fornemste opgave er at få medarbejderne til at dyrke mere motion. I 2014 har idrætsforeningen taget initiativ til, at sparekassens medarbejdere har deltaget i: Vi cykler til arbejde Billund RUNway motionsløb Engsøløbet Farsø løbet Jellingløbet Juelsminde Run Skive Løbet Totalkredit Partner Cup (håndboldturnering, hvor sparekassens hold vandt) Tager elever og trainees ind Som en del af sparekassens overordnede ønske om at tage medansvar for sektoren og sikre arvtagere til kolleger der pensioneres, tages hvert år elever eller trainees ind i uddannelsesstillinger. Det er en opgave, som filialerne gerne tager på sig. Det er rart at kunne hjælpe studerende med deres uddannelse og på den måde gøre en forskel. Sundhed En attraktiv arbejdsplads holder sine medarbejdere fysisk og psykisk attraktive ved at sikre gode forhold for sundhed. I den forbindelse gør Den Jyske Sparekasse meget ud af at sikre et godt arbejdsmiljø i de enkelte filialer og afdelinger. Samtidig har sparekassen udarbejdet procedurer til brug i forbindelse med stress, misbrug og ved behov for psykologhjælp. Disse skal være med til at sikre en hurtig og afklaret handling i de situationer, hvor handling måtte være påkrævet., Den Jyske Sparekasse betaler en sundhedssikring for alle medarbejdere. 6

8 Desuden bakker Den Jyske Sparekasse op om rygeafvænning og alkoholafvænning samt giver gerne et tilskud til hjælp til netop dette. Frisk frugt til alle medarbejdere er også med til at sikre sunde medarbejdere. I efteråret 2014 afholdte sparekassen en række frivillige førstehjælpskurser for medarbejderne. Der var mulighed for at vælge mellem et 6 timers kursus i livreddende førstehjælp samt et 3 timers vedligeholdskursus, hvis man havde taget et førstehjælpskursus inden for de seneste 3 år og blot skulle have genopfrisket sin viden. Sygefravær I Den Jyske Sparekasse har vi en meget holistisk indstilling ved længerevarende fravær, hvad end der er tale om egen sygdom eller sygdom i familien. For at kolleger kan være en positiv del af Den Jyske Sparekasse, så skal der være tale om hele mennesker. Hele mennesker kan i perioder blive presset af egen sygdom eller sygdom i familien og i disse tilfælde har Den Jyske Sparekasse et ønske om altid at være en positiv medspiller for at få udfordringer løst på positiv vis. Ved længerevarende sygefravær stiller sparekassen sig positiv overfor diverse tilpassede ordninger for derigennem at sikre en hurtig og positiv tilbagevenden til arbejdet. Generelt er holdningen, at der senest ved 4 ugers fravær tages en sygefraværssamtale med den ramte kollega. Tidspunktet for samtalen kan variere fra sag til sag ud fra en vurdering af, om det vil give mere ro, at samtalen forløber før, så den ramte kollega kan få ro og vished omkring sin arbejdssituation. Sparekassens indstilling gør også, at der ikke på forhånd er opstillede regler og retningslinjer som skal følges i forbindelse med et sygdomsforløb. Forløb aftales med udgangspunkt i sygdomsforløbets art og kompleksitet i fællesskab mellem den ramte, nærmeste leder samt HR-afdelingen. I sparekassen oplever vi, at medarbejderne generelt er meget opmærksomme på, hvordan deres kolleger har det. Sparekassen opfordrer til dette, da opmærksomhed fra nære kolleger på evt. adfærdsændringer er en meget vigtig brik i arbejdet med at skabe balance mellem arbejde og fritid. Fysiske lokaliteter I gennem mange år har der været fokus på, at de fysiske arbejdsbetingelser skulle være i orden i Den Jyske Sparekasse. Materialer der bliver brugt efterstræbes at være certificerede og miljøvenlige; både hvad angår borde, stole, maling, gulve, lofter osv. Endvidere har sikkerhedsudvalget udarbejdet en vejledning til sparekassens medarbejdere omkring, hvordan man bedst muligt passer på sit fysiske og psykiske helbred. Der laves løbende ArbejdsPladsVurderinger hvilket betyder, at man ikke skal vente til bestemte tidspunkter på året for at komme med ønsker til ændringer af de fysiske lokaliteter. En APV kan nemt udfyldes elektronisk og vil derefter blive behandlet af den lokale arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøudvalget. Kerneforretninger Samfundsansvar i kerneforretningen dækker for pengeinstitutter over ansvarlighed i forbindelse med udlån og investeringer samt etik i rådgivningen. De daglige forretninger og udlån til vores kunder er investeringer for andre kunders penge. Når vi låner penge ud, gør vi det for penge, som andre kunder har indsat i sparekassen. Derfor har vi naturligvis en 7

9 forpligtelse til, at det i udgangssituationen er en ansvarlig investering for begge parter, når vi indgår en aftale med en kunde om lån eller kredit. Den Jyske Sparekasse har formuleret en klar politik i forhold til rådgivningen af kunder. Vi forsøger aldrig at sælge noget som vi ikke mener kunden har brug for lyder det, hvilket skal sikre en ansvarlig og værdifuld rådgivning, som gør mere end bare at leve op til lovgivningen. Vi har en intention om at få struktureret vores udlån og investeringer, så vi i fremtiden kan dokumentere denne del endnu bedre, og derfor har vi lavet nedenstående hensigtserklæring der fortæller noget om, hvad vi sigter mod: Frem mod 2020 arbejder vi fortsat på at skabe mere gennemsigtighed i, hvorvidt vore samarbejdspartnere (kunder, leverandører etc.) efterlever samme etiske og moralske retningslinjer som Den Jyske Sparekasse. Samfundsansvar og leverandørkæden En stigende interesse og opmærksomhed fra offentligheden betyder, at flere virksomheder bliver mødt med et krav om, at også samarbejdspartnere og leverandører kan dokumentere, at de overholder lovgivningen, opfører sig forsvarligt og lever op til visse standarder og konventioner. De leverandører, der samarbejder med sparekassen, er af meget forskellig karakter. Det kan både være offentlige forsyningsvirksomheder (vand, el, varme), faste leverandører (alt lige fra kantine til kontorartikler og IT-ydelser) eller ad-hoc leverandører (håndværkere og andre som leverer en engangsydelse). Det tager derfor tid at få det totale overblik, og dette område er derfor også en del af vores hensigtserklæring. I Den Jyske Sparekasse har vi følgende retningslinjer for vores leverandører, som de skal leve op til: 1. Leverandøren må ikke benytte sig af børnearbejde. Med børn menes personer, der er under minimumsalderen for ansættelse iht. gældende lovgivning. Leverandøren skal overholde gældende lokal lovgivning og regelsæt vedr. ansættelse af mindreårige. 2. Leverandøren skal sørge for at overholde gældende lokal lovgivning og regelsæt vedr. løn og arbejdstid. 3. Leverandøren skal, i alle forhold, overholde gældende lokal miljølovgivning. 4. Leverandøren bør sørge for sunde arbejdsfaciliteter og tage passende forholdsregler for at beskytte de ansatte mod risici og forudsigelige farer på arbejdspladsen. 5. Leverandøren må ikke levere materiel til krig/terror, der ikke er autoriseret af FN eller NATO. 6. Leverandøren skal sikre enhver arbejdstagers ret til at melde sig ind i fagforeninger eller til at undlade at gøre det, uden at det må komme den pågældende personligt eller erhvervsmæssigt til skade. 7. Leverandøren skal overholde alle lokale love og regulativer om bestikkelse, korruption og ulovlig forretningspraksis i det pågældende land. 8. Leverandøren skal overholde den lokale lovgivning, brancheregler og de lokale regelsæt, der finder anvendelse på leverandørens virksomhed. Herunder lovgivning og regler vedrørende fremstilling, prisfastsættelse, salg, distribution, mærkning, import og eksport af varer. Den medarbejder i Den Jyske Sparekasse, der indgår et formaliseret samarbejde med en leverandør, har ansvaret for, at leverandøren bliver bekendtgjort med ovenstående retningslinjer, hvilket skal ske skriftligt. 8

10 Såfremt det kommer Den Jyske Sparekasse til kendskab, at en leverandør ikke lever op til ovenstående retningslinjer, vil Den Jyske Sparekasse tage en dialog med leverandøren for at rette op på dette. Såfremt det ikke er muligt for leverandøren at leve op til retningslinjerne, må samarbejdet afbrydes. Miljø Alle virksomheder påvirker miljøet. I Den Jyske Sparekasse arbejder vi løbende med tiltag, som kan mindske sparekassens påvirkning af miljøet i forskellige sammenhæng. De senere år har vi især arbejdet meget med reduktionen af affald ved at indføre elektronisk dokumentarkivering og sende så mange dokumenter som muligt digitalt. Energi & vand I Den Jyske Sparekasse arbejdes der løbende på miljømæssige forbedringer af ejendomme Samtlige af sparekassens ejendomme er renoverede, og der vurderes derfor ikke at være nogen form for unødig spild af varme, vand m.v. I sparekassen bruges i vid udstrækning sparepærer, men inden disse tages i brug foregår en vurdering af driftsikkerheden. Hensigten er at bruge sparepærer i det omfang, de er driftsikre. Samtidig er der installeret funktioner, der automatisk slukker lyset. Vi har fokus på at spare på elforbruget, og derfor er der opsat sensorer i det meste af sparekassen. De steder, hvor der ikke er opsat sensorer, er der fokus på at slukke lyset og kun lade det mest nødvendige være tændt. Medarbejderne inddrages i forbindelse med idéer til ressourcebesparelser, og sparekassens ejendomsinspektør har løbende fokus på området. Transportforhold CO2-udledningen er blevet nedbragt gennem ændrede transportforhold. Igennem de senere år er der blevet reduceret kraftigt i antallet af afholdte fysiske møder. Det har sparet utrolig meget transport tid og dermed CO2-udledning. Samtidig opfordres der til samkørsel når det er muligt. Medarbejderne i Den Jyske Sparekasse deltager i maj hvert år i kampagnen Vi cykler til arbejde. Her inddeles deltagerne i hold ud fra geografi. Et projekt der hjælper til en besparelse i CO2-udledningen og øget motion til medarbejderne. Reduktion af affald I forhold til besparelse af papir så er der på alle medarbejderes computere installeret et program, der gør det muligt at udskrive en fil som en elektronisk PDF-fil. Samtidig bruges der i dagligdagen scanner til breve, så de kan sendes via .sparekassen benytter elektronisk arkivering af alle sparekassens dokumenter, så der kun findes elektroniske kundemapper. Sidst, men ikke mindst, så foregår alt bestyrelsens arbejde elektronisk ved hjælp af tablets. Alle fire ting sparer både porto og papir. Affaldet sorteres som almindelig affald, pap eller papir, og det papiraffald der er tilbage indsamles og sikkerhedsmakuleres, hvorefter det genbruges. Blækpatroner fra printere smides ikke ud, men afhentes særskilt til bortskaffelse. Gamle plastiklommer, mapper, plastikposer etc. genanvendes i det omfang det er muligt. 9

11 Fokus 2015 I forhold til samfundsansvar vil Den Jyske Sparekasse i 2015 yderligere arbejde med følgende optimeringer: Vi vil fortsat have fokus på de retningslinjer, som vores leverandører skal leve op til Sparekassen har et lavt sygefravær blandt medarbejderne. I 2015 vil HR-afdelingen imidlertid kigge nærmere på baggrunden for sygefraværet for at undersøge, hvad der kan gøres for minimere fraværet yderligere Ligesom i 2014 vil sparekassen i 2015 have stort fokus på uddannelse af medarbejdere 10

12

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere