MIKROLEGATER. Effekter og værdiskabelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIKROLEGATER. Effekter og værdiskabelse"

Transkript

1 MIKROLEGATER Effekter og værdiskabelse

2 Indholdsfortegnelse Executive Summary 3 Introduktion.4 Om undersøgelsen 6 Effekter af Mikrolegatordningen. 7 Mikrolegatmodtagere driver deres start-up hurtigere frem til markedet.. 7 Et Mikrolegat har indflydelse på, hvor meget tid der bruges på ens start-up...8 Mikrolegatmodtagere skaber arbejdspladser 9 Mikrolegatmodtagere søger aktivt videre mod ny kapital....9 Et Mikrolegat skaber positive forventninger til Legatmodtagere markedsfører deres start-up og udvikler prototyper og hjemmesider Legatmodtageres start-ups professionaliseres med bestyrelser.. 11 Fra CV til CVR.. 11

3 Executive Summary Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise (FFE-YE) har siden 2011 uddelt 178 Mikrolegater til elever og studerende med gode iværksætteridéer. Formålet med ordningen er at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark, og ved at støtte studerendes opstart af virksomhed er det formålet, på sigt, at skabe vækstvirksomheder, der kan bidrage med flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet. Denne effektmåling er indledt i juni 2014 og analysen omfatter, for nærværende, 69 ansøgere, der har svaret på et spørgeskema på ansøgningstidspunktet, og et spørgeskema tre måneder efter de har fået tilsagn/afslag på et legat. Analysen skal ses som første skridt på vejen i forhold til de resultater og den værdiskabelse, som Mikrolegatordningen bidrager med. Målt på 26 forskellige start-up aktiviteter viser analysen, at de, der modtager et legat, generelt driver deres start-up hurtigere frem til markedet end kontrolgruppen (de ansøgere der får afslag). Resultaterne indikerer, at legatet har en effekt på vigtige elementer i processen for acceleration til næste fase, hvor der søges om yderligere vækstkapital. De væsentligste fem effekter er: Et Mikrolegat har indflydelse på, hvor meget tid der bruges på ens start-up Andelen af legatmodtagere, der arbejder fuld tid med deres start-up, er steget med 60 %. Omvendt ser vi, at andelen af de ansøgere, som ikke har modtaget et legat, er faldet med 29 % på tre måneder. Mikrolegatmodtagere skaber arbejdspladser Blot tre måneder efter at have modtaget et legat er der i alt blevet ansat 12 nye medarbejdere fordelt på 10 start-ups (25 % af de 40 start-ups der fik et legat). I kontrolgruppen har én start-up ansat to nye medarbejdere. Mikrolegatmodtagere søger aktivt videre mod ny kapital Andelen af legatmodtagere, der har ansøgt om offentlige midler til deres start-up, er steget med 83 %, og andelen af de, der har modtaget offentlig finansiering, er steget med 25 %. 50 % flere har ansøgt om et banklån og 100 % har modtaget et lån. Til sammenligning har ingen i kontrolgruppen rykket sig på disse parametre. Et Mikrolegat skaber positive forventninger til 2015 Forventningerne til omsætningen i 2015 er betydelig mere positiv hos legatmodtagerne, sammenlignet med kontrolgruppen. Samtidig har legatmodtagerne en forventning om at 63 % af deres omsætning vil komme fra eksport, hvilket er en stigning på 31% ift. før de modtog legatet. Legatmodtagere markedsfører deres start-up og udvikler prototyper og hjemmesider Andelen af legatmodtagere der laver markedsføringsfremstød stiger med 64%, andelen der udvikler prototyper stiger med 11% og andelen af legatmodtagere der opretter hjemmeside stiger med 23%. Hos de ansøgere, der får afslag, ser vi ingen stigning. 3

4 Introduktion Iværksætterne spirer på landets uddannelsesinstitutioner. Mange studerende drømmer allerede under studietiden om at starte egen virksomhed, og med et Mikrolegat kan de tage de første skridt mod et liv som iværksætter. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise (FFE-YE) har siden 2011 oparbejdet erfaringer med uddeling af Mikrolegater til elever og studerende med gode iværksætteridéer. Et pilotprojekt fra 2011 til 2013 viste sig at være en stor succes blandt studerende med iværksætterambitioner, og det havde en betydelig kulturel effekt på de studerendes lyst til iværksætteri som en karrierevej. Derfor besluttede FFE-YE i samarbejde med Innovationsfonden og Erhvervsstyrelsen at videreføre og skalere projektet op i Siden 2011 til i dag har FFE-YE modtaget 560 ansøgninger og uddelt 178 legater over 11 ansøgningsrunder. Alene i 2014 og 2015 har FFE-YE modtaget i alt 329 ansøgninger fra 941 studerende og teammedlemmer. Heraf er der uddelt 95 Mikrolegater til en værdi af ca. 3,3 mio. kr. Figur 1 viser udviklingen i antal ansøgninger og antal tildelte legater. 1 Figur 1: Antal ansøgninger og tildelte Mikrolegater Formålet med Mikrolegatordningen er at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. Ved at støtte studerendes opstart af virksomhed er det formålet, på sigt, at skabe vækstvirksomheder, der kan bidrage med flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet. Mikrolegatet skal ses som en katalyserende indsats i forlængelse af entreprenørskabsundervisning, og de kompetencer de studerende opnår derigennem. Mikrolegatet giver de studerende mulighed for at opnå en værdifuld erfaring med iværksætteri en erfaring, vi ved fra vores 2 effektmålinger af entreprenørskabsundervisning, kan have stor betydning for deres iværksætterlyst. Kort sagt er formålet med Mikrolegatet at styrke og rykke den studerende fra cv til cvr og bringe legatmodtagerne til et modenhedsstadie, 1 De skraverede områder er en prognose for antal ansøgninger og tildelte legater i 2015 og

5 så de kan opnå anden vækstkapital. Dermed skal Mikrolegatordningen også ses som fødekæden ind i det øvrige iværksættersystem i Danmark. Samtidig er det formålet med ordningen at skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelsesinstitutioner, hvor legatmodtagerne vil fungere som rollemodeller for deres medstuderende. Alle elever, studerende og ph.d. studerende indskrevet på en ungdoms- eller videregående uddannelse i Danmark kan søge et Mikrolegat. Vi støtter med to typer af legater: 1. Mikrolegat til elever/studerende med en idé på idéstadiet (uden cvr nr.). Her kan søges kr. til at dække de tidligste omkostninger inden virksomhedsopstart. 2. Mikrolegat til elever/studerende, der netop har oprettet et cvr nr. Her kan søges kr. til blandt andet at nå modenhedsstadie for at opnå anden vækstkapital. Dette Mikrolegat kræver 25 % egenfinansiering oven i legatet. 5

6 Om undersøgelsen 3 I forbindelse med ansøgningen om et Mikrolegat bliver alle ansøgere bedt om at deltage i FFE-YE s effektmåling af Mikrolegatordningen hver tredje måned over en periode på minimum ét år. Denne effektmåling blev indledt i juni De første tre måneder for de første to ansøgningsrunder i 2014 er nået, hvorfor nærværende effektmåling skal ses som første skridt på vejen i forhold til de resultater og den værdiskabelse, som Mikrolegatordningen bidrager med. Målingen er foretaget blandt ansøgere fra de to første ansøgningsrunder i juni og september Heraf har 69 ansøgere svaret på et spørgeskema på ansøgningstidspunktet og et spørgeskema tre måneder efter, de har fået tilsagn/afslag på et legat. Af de 69 ansøgere kommer 53 ansøgninger fra universitetsstuderende (1/3 bachelorstuderende og 2/3 kandidat/ Ph.d. studerende), 12 ansøgninger fra studerende på de korte og mellemlange videregående uddannelser og 4 ansøgninger 4 fra elever på ungdomsuddannelserne. Ud af de 69 ansøgere modtog 40 et Mikrolegat og 29 fik afslag (kontrolgruppe). Mikrolegatordningens effekter er undersøgt ud fra tre overordnede områder, der fokuserer på 26 forskellige start-up 5 aktiviteter : Business planning, Financing the new firm og Interaction with the external environment. Disse undersøgelsesområder og aktiviteter er udvalgt for at finde ud af, hvor legatmodtagere er forskellige fra kontrolgruppen i forhold til de typiske aktiviteter, man gennemfører i start-up processen. Business Planning Udarbejdet en forretningsplan Sammensat et team Undersøgt mulighederne for lokaler/udstyr Anskaffet lokaler/udstyr til din virksomhed Udviklet et produkt, en service eller en prototype Lavet en markedsundersøgelse Arbejder fuld tid med opstart af din virksomhed Financing the new firm Modtaget banklån til virksomheden Modtaget offentlig finansiering til din virksomhed Opsparet penge til investering i din virksomhed Ansøgt om offentlige midler til din virksomhed Investeret dine egne penge i din virksomhed Ansøgt om banklån til din virksomhed Interaction with the external environment Ansøgt om et patent, en licens etc. Ansat medarbejder(e) i din virksomhed. Lavet markedsføringsfremstød for din virksomhed cvr-registeret din virksomhed Har modtaget din første betaling/solgt den første vare Opnået en positiv netto-indkomst (større indtægt end udgifter) for din virksomhed i en hel måned Oprettet en hjemside til din virksomhed Oprettet en facebook eller blogside til din virksomhed Blevet medlem af en brancheforening 3 Ansøgere fra 2014 og frem 4 Fordeling af de 40 tilsagn: 31 tilsagn til studerende fra universiteterne, 7 tilsagn til studerende på KVU/MVU og 2 tilsagn til elever på ungdomsuddannelserne. Fordeling af de 29 afslag: 22 afslag til studerende fra universiteterne, 5 afslag til studerende fra KVU/MVU og 2 afslag til elever fra ungdomsuddannelserne. 5 Vi har taget udgangspunkt i The Business Gestation Process of Novice, Serial, and Parallel Business Founders af Alsos, Gry Agnete, & Kolvereid, Lars, 1998 og opdateret listen med aktiviteter tilpasset

7 Effekter af Mikrolegatordningen Mikrolegatmodtagere driver deres start-up hurtigere frem til markedet Resultaterne af undersøgelsen viser, at på ansøgningstidspunktet er de ansøgere, som efterfølgende modtager et mikrolegat, generelt nået længere i opstartsfasen med deres start-up i alle tre overordnede undersøgelsesområder, end de ansøgere som 6 får afslag. Men som figur 2 viser, når legatmodtagerne endnu længere i opstartsfasen på tre måneder, sammenlignet med de ansøgere der ikke får tildelt et legat. Her ser man derimod et fald i gennemførte aktiviteter. Det er blandt andet aktiviteter som at arbejde fuld tid, oprette bestyrelse og investere egne penge i virksomheden, hvor der er sket i fald. Figur 2: Samlet procentandel af gennemførte start-up Alle ansøgere har tilkendegivet, at de har brugt deres uddannelse og viden herfra til at udvikle deres idé og startup og generelt angiver alle, at deres uddannelse i høj grad har været afgørende for udviklingen af deres idé og oprettelse af start-up. Hele 65 % af alle ansøgere har modtaget entreprenørskabsundervisning, og analysen viser, at mikrolegatmodtagere, som har modtaget entreprenørskabsundervisning, især er nået længere med Business planning -aktiviteterne, end dem der ikke har modtaget entreprenørskabsundervisning. Generelt har en stor andel af alle ansøgere udarbejdet en forretningsplan på ansøgningstidspunktet (71 %). Dog er andelen af dem, der modtager et legat lidt højere (75%) end dem, der får afslag (65,5 %). Blandt legatmodtagerne er der sket en stigning på 7 % i antallet af udarbejdede forretningsplaner, og hos de der ikke har modtaget et legat, ser vi ingen stigning. Undersøgelsesområdet Interaction with the external environment viser den største fremgang for legatmodtagerne med en stigning på 21 %. Se Figur 3. Det er især aktiviteterne Ansat medarbejder(e) i din virksomhed, Lavet markedsføringsfremstød for din virksomhed, Solgt varer/tjenester til udlandet og Oprettet hjemmeside til din virksomhed hvor der ses en stigning. 6 I alle tre undersøgelsesområder 7

8 Figur 3: Gennemførte start-up aktiviteter fordelt på de tre Der er fire aktiviteter, hvor vi kan se statistisk signifikante forskelle på start-up fremdriften blandt legatmodtagere og ansøgere med et afslag. Det drejer sig om 1) hvorvidt man arbejder fuld tid med opstart af sin virksomhed, 2) om man har udviklet en prototype, 3) om man har oprettet en bestyrelse og 4) om man har ansøgt om offentlige midler til sin virksomhed. Analysen viser, at der er signifikant flere legatmodtagere som gennemfører disse start-up relaterede opgaver inden for tre måneder end ansøgere med et afslag. Ud over de fire nævnte aktiviteter, der viser statistisk signifikante forskelle på start-up fremdriften mellem legatmodtagere og kontrolgruppen, er der en række aktiviteter, som viser betydelige forskelle mellem legatmodtagere, og ansøgere der har fået afslag. Andre aktiviteter viser ikke betydelige forskelle men dog alligevel forskelle, som er værd at nævne. Et Mikrolegat har indflydelse på, hvor meget tid der bruges på ens start-up Andelen af legatmodtagere, der arbejder fuld tid med deres start-up, er steget med 60 % tre måneder efter, de har modtaget et legat. Omvendt ser vi, at andelen af de ansøgere, som ikke har modtaget et legat, er faldet med 29 % på tre måneder. Dette indikerer, at legatet er medvirkende årsag til yderligere engagement i virksomheden. Et konkret eksempel herpå er Morten Krarup Kristensen fra start-up virksomheden Onetact, som har modtaget et Mikrolegat Vi er kommet væsentlig længere med Onetact. Jeg sagde op hos Startupbootcamp for en måned siden for at gå all in på vores startup. Mikrolegatmodtagere skaber arbejdspladser Blot tre måneder efter at have modtaget et legat er der i alt blevet ansat 12 nye medarbejdere fordelt på 10 start-ups (25 % af de 40 start-ups der fik et legat). I kontrolgruppen har én start-up ansat to nye medarbejdere. Legatet kan ikke anvendes til drift (løn) og har derfor ikke direkte men udelukkende indirekte indvirkning på denne aktivitet. At mikrolegatmodtagerne efter blot tre måneder skaber arbejdsplader og samtidig selv i højere grad arbejder fuld tid med deres start-up indikerer, at mikrolegatordningen har en katalyserende effekt og er med til at styrke beskæftigelsen i Danmark. Mikrolegatmodtager Sean Fraser fra Visible By udtaler: derudover skal vi nu til at ansætte folk i virksomheden, hvor vi i morgen fredag har to jobsamtaler, og igen mandag den har to yderligere. 8

9 Mikrolegatmodtagere søger aktivt videre mod ny kapital Andelen af legatmodtagere, der har ansøgt om offentlige midler til deres start-up (ud over legatet), er steget med 83 % på tre måneder, og andelen af legatmodtagere, der har modtaget offentlig finansiering, er steget med 25 %. Til sammenligning har ingen i kontrolgruppen i løbet af de tre måneder ansøgt om eller modtaget offentlige midler til deres start-up. Ét af de tilbud, som legatmodtagerene har ansøgt om, er Iværksætterpilotordningen, hvoraf 25 % af de nuværende 40 iværksætterpiloter er mikrolegatmodtagere. Kun 2,9 % af alle ansøgere har ansøgt om et banklån på ansøgningstidspunktet, hvoraf 1,4 % har modtaget et lån. Igen er det udelukkende legatmodtagerne, som rykker sig i denne aktivitet. 50 % flere har ansøgt om et banklån efter tre måneder, og 100 % har modtaget et lån. Mikrolegatmodtager Helena Linding Andersen fra EnjoyLocally udtaler: Legatet har betydet en mærkbar forskel. Det har fået os ud af starthullerne og motiveret os til at fokusere 100 procent på projektet. I vores møde med kunder og samarbejdspartnere har vi fortalt om Fondens opbakning, og det har åbnet mange døre og været en medvirkende årsag til, at flere investorer, allerede her i startfasen, har vist deres interesse. Tre måneder efter modtagelse af et legat er for tidligt til at kunne sige noget om, hvor mange af legatmodtagerne der vil opnå vækst-kapital, og hvor meget vækst-kapital der vil blive rejst. Vi er dog vidende om, at flere legatmodtagerne i undersøgelsen er i dialog med business angels, og at minimum to start-ups allerede har opnået vækst-kapital efter tre måneder. Den ene er Cool4Sea, der har rejst kr. Det er vores erfaring fra pilotprojektet i , at dette antal vil stige over tid. Se et par udvalgte eksempler på næste side. 9

10 TheEyeTribe har udviklet verdens første eye tracker. Virksomheden er startet af fire Ph.d. studerende fra ITU, og de modtog et Mikrolegat på kr. i Legatet finansierede udviklingen af deres første prototype, og ifølge CEO Sune Alstrup Johansen var prototypen afgørende for deres succes hos investorerne. Efter modtagelsen af legatet blev virksomheden optaget i European StartupBootcamp og derefter Scalelt programmet. I 2012 rejste virksomheden 1 mio. US dollar i investeringer fra en gruppe af europæiske investorer, og virksomheden leder nu et projekt til 4,4 mio. US dollar, støttet af Højteknologifonden. Virksomheden har i dag 16 fuldtidsansatte. Volt har udviklet et koncept om bærbar mobilopladning på festivaler. Virksomheden er startet af tre studerende fra DTU, og de modtog et Mikrolegat på kr. i februar Legatet finansierede produktion og levering af deres første forsendelse af batterier. De udtaler selv, at de har oplevet opbakning fra FFE-YE, og at legatet har taget dem til markedet og gjort deres projekt muligt. Efter modtagelse af legatet oprettede Volt et cvr-nr. I oktober 2012 modtog Volt kapital fra Roskilde Festival for at sprede konceptet videre til andre festivaler i Europa. De har desuden modtaget vækstkapital fra en Business Angel samt Nordeafonden. Volt har i dag 21 ansatte og over 500 frivillige, og de opererer på over 19 festivaler i fire forskellige lande. Cool4Sea er i færd med at udvikle en energibesparende køleløsning til brug ombord på skibe. Virksomheden er startet af fire maskinmesterstuderende, og de modtog et Mikrolegat på kr. i juni Legatet finansierede patentansøgning og dele til prototypeudvikling. Efter modtagelse af legatet har Cool4Sea rejst kr. i vækstkapital via Syddansk Teknologisk Innovation, og alle fire maskinmestre arbejder nu fuld tid i virksomheden. Af samarbejdspartnere i testfasen kan nævnes Scandlines og UNI-Tankers, hvor den første prototype testes i øjeblikket. Et Mikrolegat skaber positive forventninger til 2015 Analysen viser, at forventningerne til omsætningen i 2015 er betydelig mere positiv hos legatmodtagerne sammenlignet med kontrolgruppen. De, der ikke har modtaget et legat, har i gennemsnit forventninger om en omsætning på kr. og de, der har modtaget et legat, har i gennemsnit forventninger om en omsætning på kr. Se Figur 4. Figur 4: Forventninger til omsætning i

11 Med den mere positive forventning til en større omsætning blandt legatmodtagerne, vil det alt andet lige smitte af på deres forventninger til andelen af omsætningen, der kommer fra eksport. Hele 63 % af deres omsætning forventes at komme fra eksport, hvilket er en stigning på 31 %. Legatmodtagere markedsfører deres start-up og udvikler prototyper og hjemmesider Efter tre måneder har hele 57,5 % (stigning på 64 %) af legatmodtagerne lavet markedsføringsfremstød for deres start-up, og 75 % (stigning på 11 %) af legatmodtagerne har efter tre måneder udviklet en prototype. 2/3 af legatmodtagerne havde oprettet en hjemmeside til deres virksomhed, da de modtog legatet. Efter tre måneder er andelen steget til 3/4 - en stigning på 23 %. Resultaterne indikerer, at legatet har en effekt, på det vi ser som vigtige elementer i processen for acceleration til næste fase, hvor der søges om yderligere vækst kapital. Ingen af de ansøgere, der fik afslag på ansøgningen, har efterfølgende lavet markedsføringsfremstød, udviklet en prototype eller oprettet hjemmeside. Det kan der være flere årsager til, men det er vores antagelse, at årsagen til denne forskel kan have en direkte sammenhæng med, om man modtager et legat eller ej, da mange legatmodtagere netop bruger en del af midlerne til disse aktiviteter. Mikrolegatmodtager Nikolaj Kjær Nielsen fra eze Elektronik udtaler: Vi har med legatet fået finansieret størstedelen af hele vores testserie. Det har givet os en tryghed til at kunne tage nogle risici, der endte med at forbedre produktet. Legatmodtageres start-ups professionaliseres med bestyrelser Andelen af mikrolegatmodtagere, der har oprettet en bestyrelse, er steget med 75 % efter tre måneder. Omvendt ser det ud til, at de, der fik afslag på deres ansøgning, er faldet med 50 %, hvilket indikerer, at de har opløst en eksisterende bestyrelse i løbet af de tre måneder efter ansøgningstidspunktet, og der ikke oprettes nye bestyrelser for at professionalisere deres startup og accelerere udviklingen i virksomheden. Fra CV til CVR Mikrolegatordningen har tidligere (pilotprojekt ) udelukkende henvendt sig til studerende uden et cvr. nr. Men i 2014 indførte vi et nyt tiltag, så de studerende også kan søge legatet med et cvr. nr. Det er vores opfattelse, at dette i sig selv har haft en motiverende effekt for oprettelse af cvr. nr., og vores erfaring er, at ansøgere har oprettet et cvr. nr. lige op til 7 eller i løbet af ansøgningsfasen. Det er vores opfattelse, at IVS-muligheden også har været en medvirkende årsag til dette. Af de 69 ansøgere i undersøgelsen ansøgte 45 (28 tilsagn og 17 afslag) med et cvr. nr. og 24 (12 tilsagn og 12 afslag) uden cvr. nr. Tre måneder efter ansøgningen har 25 % af legatmodtagerne uden cvr. nr. oprettet et cvr. nr. 7 https://startvaekst.virk.dk/opstart/jura/virksomhedsformer 11

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014

IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014 IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014 Dette nyhedsbrev er rettet mod områdets iværksættere samt de mange personer og samarbejdspartnere, der er med til at skabe værdi for iværksætterne og for ifabrikken. Takket

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Hvad er SN Fonden: Fonden blev stiftet, da Sukkerfabriken Nykøbing blev solgt til Danisco. Fonden er en kultur- og erhvervsfond, og det fremgår af formålsparagraffen,

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Adresser på Nordeas bankråd

Adresser på Nordeas bankråd Adresser på Nordeas bankråd Søger du Nordea-fonden om støtte til et lokalt forankret projekt på under 100.000 kr., skal du sende din ansøgning til et af Nordea lokale bankråd. Det er Nordea-fondens mål,

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme 26. august 2014 i Odense Program for dagen 10.00 Velkomst Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Nykredits ejerlederanalyse 2010. Indhold

Nykredits ejerlederanalyse 2010. Indhold Potentiale for vækst i ejerledede virksomheder Nykredits Ejerlederanalyse 2010 Indhold Executive Summary.......................................................... 3 Baggrund.................................................................

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere