MIKROLEGATER. Effekter og værdiskabelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIKROLEGATER. Effekter og værdiskabelse"

Transkript

1 MIKROLEGATER Effekter og værdiskabelse

2 Indholdsfortegnelse Executive Summary 3 Introduktion.4 Om undersøgelsen 6 Effekter af Mikrolegatordningen. 7 Mikrolegatmodtagere driver deres start-up hurtigere frem til markedet.. 7 Et Mikrolegat har indflydelse på, hvor meget tid der bruges på ens start-up...8 Mikrolegatmodtagere skaber arbejdspladser 9 Mikrolegatmodtagere søger aktivt videre mod ny kapital....9 Et Mikrolegat skaber positive forventninger til Legatmodtagere markedsfører deres start-up og udvikler prototyper og hjemmesider Legatmodtageres start-ups professionaliseres med bestyrelser.. 11 Fra CV til CVR.. 11

3 Executive Summary Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise (FFE-YE) har siden 2011 uddelt 178 Mikrolegater til elever og studerende med gode iværksætteridéer. Formålet med ordningen er at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark, og ved at støtte studerendes opstart af virksomhed er det formålet, på sigt, at skabe vækstvirksomheder, der kan bidrage med flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet. Denne effektmåling er indledt i juni 2014 og analysen omfatter, for nærværende, 69 ansøgere, der har svaret på et spørgeskema på ansøgningstidspunktet, og et spørgeskema tre måneder efter de har fået tilsagn/afslag på et legat. Analysen skal ses som første skridt på vejen i forhold til de resultater og den værdiskabelse, som Mikrolegatordningen bidrager med. Målt på 26 forskellige start-up aktiviteter viser analysen, at de, der modtager et legat, generelt driver deres start-up hurtigere frem til markedet end kontrolgruppen (de ansøgere der får afslag). Resultaterne indikerer, at legatet har en effekt på vigtige elementer i processen for acceleration til næste fase, hvor der søges om yderligere vækstkapital. De væsentligste fem effekter er: Et Mikrolegat har indflydelse på, hvor meget tid der bruges på ens start-up Andelen af legatmodtagere, der arbejder fuld tid med deres start-up, er steget med 60 %. Omvendt ser vi, at andelen af de ansøgere, som ikke har modtaget et legat, er faldet med 29 % på tre måneder. Mikrolegatmodtagere skaber arbejdspladser Blot tre måneder efter at have modtaget et legat er der i alt blevet ansat 12 nye medarbejdere fordelt på 10 start-ups (25 % af de 40 start-ups der fik et legat). I kontrolgruppen har én start-up ansat to nye medarbejdere. Mikrolegatmodtagere søger aktivt videre mod ny kapital Andelen af legatmodtagere, der har ansøgt om offentlige midler til deres start-up, er steget med 83 %, og andelen af de, der har modtaget offentlig finansiering, er steget med 25 %. 50 % flere har ansøgt om et banklån og 100 % har modtaget et lån. Til sammenligning har ingen i kontrolgruppen rykket sig på disse parametre. Et Mikrolegat skaber positive forventninger til 2015 Forventningerne til omsætningen i 2015 er betydelig mere positiv hos legatmodtagerne, sammenlignet med kontrolgruppen. Samtidig har legatmodtagerne en forventning om at 63 % af deres omsætning vil komme fra eksport, hvilket er en stigning på 31% ift. før de modtog legatet. Legatmodtagere markedsfører deres start-up og udvikler prototyper og hjemmesider Andelen af legatmodtagere der laver markedsføringsfremstød stiger med 64%, andelen der udvikler prototyper stiger med 11% og andelen af legatmodtagere der opretter hjemmeside stiger med 23%. Hos de ansøgere, der får afslag, ser vi ingen stigning. 3

4 Introduktion Iværksætterne spirer på landets uddannelsesinstitutioner. Mange studerende drømmer allerede under studietiden om at starte egen virksomhed, og med et Mikrolegat kan de tage de første skridt mod et liv som iværksætter. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise (FFE-YE) har siden 2011 oparbejdet erfaringer med uddeling af Mikrolegater til elever og studerende med gode iværksætteridéer. Et pilotprojekt fra 2011 til 2013 viste sig at være en stor succes blandt studerende med iværksætterambitioner, og det havde en betydelig kulturel effekt på de studerendes lyst til iværksætteri som en karrierevej. Derfor besluttede FFE-YE i samarbejde med Innovationsfonden og Erhvervsstyrelsen at videreføre og skalere projektet op i Siden 2011 til i dag har FFE-YE modtaget 560 ansøgninger og uddelt 178 legater over 11 ansøgningsrunder. Alene i 2014 og 2015 har FFE-YE modtaget i alt 329 ansøgninger fra 941 studerende og teammedlemmer. Heraf er der uddelt 95 Mikrolegater til en værdi af ca. 3,3 mio. kr. Figur 1 viser udviklingen i antal ansøgninger og antal tildelte legater. 1 Figur 1: Antal ansøgninger og tildelte Mikrolegater Formålet med Mikrolegatordningen er at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. Ved at støtte studerendes opstart af virksomhed er det formålet, på sigt, at skabe vækstvirksomheder, der kan bidrage med flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet. Mikrolegatet skal ses som en katalyserende indsats i forlængelse af entreprenørskabsundervisning, og de kompetencer de studerende opnår derigennem. Mikrolegatet giver de studerende mulighed for at opnå en værdifuld erfaring med iværksætteri en erfaring, vi ved fra vores 2 effektmålinger af entreprenørskabsundervisning, kan have stor betydning for deres iværksætterlyst. Kort sagt er formålet med Mikrolegatet at styrke og rykke den studerende fra cv til cvr og bringe legatmodtagerne til et modenhedsstadie, 1 De skraverede områder er en prognose for antal ansøgninger og tildelte legater i 2015 og

5 så de kan opnå anden vækstkapital. Dermed skal Mikrolegatordningen også ses som fødekæden ind i det øvrige iværksættersystem i Danmark. Samtidig er det formålet med ordningen at skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelsesinstitutioner, hvor legatmodtagerne vil fungere som rollemodeller for deres medstuderende. Alle elever, studerende og ph.d. studerende indskrevet på en ungdoms- eller videregående uddannelse i Danmark kan søge et Mikrolegat. Vi støtter med to typer af legater: 1. Mikrolegat til elever/studerende med en idé på idéstadiet (uden cvr nr.). Her kan søges kr. til at dække de tidligste omkostninger inden virksomhedsopstart. 2. Mikrolegat til elever/studerende, der netop har oprettet et cvr nr. Her kan søges kr. til blandt andet at nå modenhedsstadie for at opnå anden vækstkapital. Dette Mikrolegat kræver 25 % egenfinansiering oven i legatet. 5

6 Om undersøgelsen 3 I forbindelse med ansøgningen om et Mikrolegat bliver alle ansøgere bedt om at deltage i FFE-YE s effektmåling af Mikrolegatordningen hver tredje måned over en periode på minimum ét år. Denne effektmåling blev indledt i juni De første tre måneder for de første to ansøgningsrunder i 2014 er nået, hvorfor nærværende effektmåling skal ses som første skridt på vejen i forhold til de resultater og den værdiskabelse, som Mikrolegatordningen bidrager med. Målingen er foretaget blandt ansøgere fra de to første ansøgningsrunder i juni og september Heraf har 69 ansøgere svaret på et spørgeskema på ansøgningstidspunktet og et spørgeskema tre måneder efter, de har fået tilsagn/afslag på et legat. Af de 69 ansøgere kommer 53 ansøgninger fra universitetsstuderende (1/3 bachelorstuderende og 2/3 kandidat/ Ph.d. studerende), 12 ansøgninger fra studerende på de korte og mellemlange videregående uddannelser og 4 ansøgninger 4 fra elever på ungdomsuddannelserne. Ud af de 69 ansøgere modtog 40 et Mikrolegat og 29 fik afslag (kontrolgruppe). Mikrolegatordningens effekter er undersøgt ud fra tre overordnede områder, der fokuserer på 26 forskellige start-up 5 aktiviteter : Business planning, Financing the new firm og Interaction with the external environment. Disse undersøgelsesområder og aktiviteter er udvalgt for at finde ud af, hvor legatmodtagere er forskellige fra kontrolgruppen i forhold til de typiske aktiviteter, man gennemfører i start-up processen. Business Planning Udarbejdet en forretningsplan Sammensat et team Undersøgt mulighederne for lokaler/udstyr Anskaffet lokaler/udstyr til din virksomhed Udviklet et produkt, en service eller en prototype Lavet en markedsundersøgelse Arbejder fuld tid med opstart af din virksomhed Financing the new firm Modtaget banklån til virksomheden Modtaget offentlig finansiering til din virksomhed Opsparet penge til investering i din virksomhed Ansøgt om offentlige midler til din virksomhed Investeret dine egne penge i din virksomhed Ansøgt om banklån til din virksomhed Interaction with the external environment Ansøgt om et patent, en licens etc. Ansat medarbejder(e) i din virksomhed. Lavet markedsføringsfremstød for din virksomhed cvr-registeret din virksomhed Har modtaget din første betaling/solgt den første vare Opnået en positiv netto-indkomst (større indtægt end udgifter) for din virksomhed i en hel måned Oprettet en hjemside til din virksomhed Oprettet en facebook eller blogside til din virksomhed Blevet medlem af en brancheforening 3 Ansøgere fra 2014 og frem 4 Fordeling af de 40 tilsagn: 31 tilsagn til studerende fra universiteterne, 7 tilsagn til studerende på KVU/MVU og 2 tilsagn til elever på ungdomsuddannelserne. Fordeling af de 29 afslag: 22 afslag til studerende fra universiteterne, 5 afslag til studerende fra KVU/MVU og 2 afslag til elever fra ungdomsuddannelserne. 5 Vi har taget udgangspunkt i The Business Gestation Process of Novice, Serial, and Parallel Business Founders af Alsos, Gry Agnete, & Kolvereid, Lars, 1998 og opdateret listen med aktiviteter tilpasset

7 Effekter af Mikrolegatordningen Mikrolegatmodtagere driver deres start-up hurtigere frem til markedet Resultaterne af undersøgelsen viser, at på ansøgningstidspunktet er de ansøgere, som efterfølgende modtager et mikrolegat, generelt nået længere i opstartsfasen med deres start-up i alle tre overordnede undersøgelsesområder, end de ansøgere som 6 får afslag. Men som figur 2 viser, når legatmodtagerne endnu længere i opstartsfasen på tre måneder, sammenlignet med de ansøgere der ikke får tildelt et legat. Her ser man derimod et fald i gennemførte aktiviteter. Det er blandt andet aktiviteter som at arbejde fuld tid, oprette bestyrelse og investere egne penge i virksomheden, hvor der er sket i fald. Figur 2: Samlet procentandel af gennemførte start-up Alle ansøgere har tilkendegivet, at de har brugt deres uddannelse og viden herfra til at udvikle deres idé og startup og generelt angiver alle, at deres uddannelse i høj grad har været afgørende for udviklingen af deres idé og oprettelse af start-up. Hele 65 % af alle ansøgere har modtaget entreprenørskabsundervisning, og analysen viser, at mikrolegatmodtagere, som har modtaget entreprenørskabsundervisning, især er nået længere med Business planning -aktiviteterne, end dem der ikke har modtaget entreprenørskabsundervisning. Generelt har en stor andel af alle ansøgere udarbejdet en forretningsplan på ansøgningstidspunktet (71 %). Dog er andelen af dem, der modtager et legat lidt højere (75%) end dem, der får afslag (65,5 %). Blandt legatmodtagerne er der sket en stigning på 7 % i antallet af udarbejdede forretningsplaner, og hos de der ikke har modtaget et legat, ser vi ingen stigning. Undersøgelsesområdet Interaction with the external environment viser den største fremgang for legatmodtagerne med en stigning på 21 %. Se Figur 3. Det er især aktiviteterne Ansat medarbejder(e) i din virksomhed, Lavet markedsføringsfremstød for din virksomhed, Solgt varer/tjenester til udlandet og Oprettet hjemmeside til din virksomhed hvor der ses en stigning. 6 I alle tre undersøgelsesområder 7

8 Figur 3: Gennemførte start-up aktiviteter fordelt på de tre Der er fire aktiviteter, hvor vi kan se statistisk signifikante forskelle på start-up fremdriften blandt legatmodtagere og ansøgere med et afslag. Det drejer sig om 1) hvorvidt man arbejder fuld tid med opstart af sin virksomhed, 2) om man har udviklet en prototype, 3) om man har oprettet en bestyrelse og 4) om man har ansøgt om offentlige midler til sin virksomhed. Analysen viser, at der er signifikant flere legatmodtagere som gennemfører disse start-up relaterede opgaver inden for tre måneder end ansøgere med et afslag. Ud over de fire nævnte aktiviteter, der viser statistisk signifikante forskelle på start-up fremdriften mellem legatmodtagere og kontrolgruppen, er der en række aktiviteter, som viser betydelige forskelle mellem legatmodtagere, og ansøgere der har fået afslag. Andre aktiviteter viser ikke betydelige forskelle men dog alligevel forskelle, som er værd at nævne. Et Mikrolegat har indflydelse på, hvor meget tid der bruges på ens start-up Andelen af legatmodtagere, der arbejder fuld tid med deres start-up, er steget med 60 % tre måneder efter, de har modtaget et legat. Omvendt ser vi, at andelen af de ansøgere, som ikke har modtaget et legat, er faldet med 29 % på tre måneder. Dette indikerer, at legatet er medvirkende årsag til yderligere engagement i virksomheden. Et konkret eksempel herpå er Morten Krarup Kristensen fra start-up virksomheden Onetact, som har modtaget et Mikrolegat Vi er kommet væsentlig længere med Onetact. Jeg sagde op hos Startupbootcamp for en måned siden for at gå all in på vores startup. Mikrolegatmodtagere skaber arbejdspladser Blot tre måneder efter at have modtaget et legat er der i alt blevet ansat 12 nye medarbejdere fordelt på 10 start-ups (25 % af de 40 start-ups der fik et legat). I kontrolgruppen har én start-up ansat to nye medarbejdere. Legatet kan ikke anvendes til drift (løn) og har derfor ikke direkte men udelukkende indirekte indvirkning på denne aktivitet. At mikrolegatmodtagerne efter blot tre måneder skaber arbejdsplader og samtidig selv i højere grad arbejder fuld tid med deres start-up indikerer, at mikrolegatordningen har en katalyserende effekt og er med til at styrke beskæftigelsen i Danmark. Mikrolegatmodtager Sean Fraser fra Visible By udtaler: derudover skal vi nu til at ansætte folk i virksomheden, hvor vi i morgen fredag har to jobsamtaler, og igen mandag den har to yderligere. 8

9 Mikrolegatmodtagere søger aktivt videre mod ny kapital Andelen af legatmodtagere, der har ansøgt om offentlige midler til deres start-up (ud over legatet), er steget med 83 % på tre måneder, og andelen af legatmodtagere, der har modtaget offentlig finansiering, er steget med 25 %. Til sammenligning har ingen i kontrolgruppen i løbet af de tre måneder ansøgt om eller modtaget offentlige midler til deres start-up. Ét af de tilbud, som legatmodtagerene har ansøgt om, er Iværksætterpilotordningen, hvoraf 25 % af de nuværende 40 iværksætterpiloter er mikrolegatmodtagere. Kun 2,9 % af alle ansøgere har ansøgt om et banklån på ansøgningstidspunktet, hvoraf 1,4 % har modtaget et lån. Igen er det udelukkende legatmodtagerne, som rykker sig i denne aktivitet. 50 % flere har ansøgt om et banklån efter tre måneder, og 100 % har modtaget et lån. Mikrolegatmodtager Helena Linding Andersen fra EnjoyLocally udtaler: Legatet har betydet en mærkbar forskel. Det har fået os ud af starthullerne og motiveret os til at fokusere 100 procent på projektet. I vores møde med kunder og samarbejdspartnere har vi fortalt om Fondens opbakning, og det har åbnet mange døre og været en medvirkende årsag til, at flere investorer, allerede her i startfasen, har vist deres interesse. Tre måneder efter modtagelse af et legat er for tidligt til at kunne sige noget om, hvor mange af legatmodtagerne der vil opnå vækst-kapital, og hvor meget vækst-kapital der vil blive rejst. Vi er dog vidende om, at flere legatmodtagerne i undersøgelsen er i dialog med business angels, og at minimum to start-ups allerede har opnået vækst-kapital efter tre måneder. Den ene er Cool4Sea, der har rejst kr. Det er vores erfaring fra pilotprojektet i , at dette antal vil stige over tid. Se et par udvalgte eksempler på næste side. 9

10 TheEyeTribe har udviklet verdens første eye tracker. Virksomheden er startet af fire Ph.d. studerende fra ITU, og de modtog et Mikrolegat på kr. i Legatet finansierede udviklingen af deres første prototype, og ifølge CEO Sune Alstrup Johansen var prototypen afgørende for deres succes hos investorerne. Efter modtagelsen af legatet blev virksomheden optaget i European StartupBootcamp og derefter Scalelt programmet. I 2012 rejste virksomheden 1 mio. US dollar i investeringer fra en gruppe af europæiske investorer, og virksomheden leder nu et projekt til 4,4 mio. US dollar, støttet af Højteknologifonden. Virksomheden har i dag 16 fuldtidsansatte. Volt har udviklet et koncept om bærbar mobilopladning på festivaler. Virksomheden er startet af tre studerende fra DTU, og de modtog et Mikrolegat på kr. i februar Legatet finansierede produktion og levering af deres første forsendelse af batterier. De udtaler selv, at de har oplevet opbakning fra FFE-YE, og at legatet har taget dem til markedet og gjort deres projekt muligt. Efter modtagelse af legatet oprettede Volt et cvr-nr. I oktober 2012 modtog Volt kapital fra Roskilde Festival for at sprede konceptet videre til andre festivaler i Europa. De har desuden modtaget vækstkapital fra en Business Angel samt Nordeafonden. Volt har i dag 21 ansatte og over 500 frivillige, og de opererer på over 19 festivaler i fire forskellige lande. Cool4Sea er i færd med at udvikle en energibesparende køleløsning til brug ombord på skibe. Virksomheden er startet af fire maskinmesterstuderende, og de modtog et Mikrolegat på kr. i juni Legatet finansierede patentansøgning og dele til prototypeudvikling. Efter modtagelse af legatet har Cool4Sea rejst kr. i vækstkapital via Syddansk Teknologisk Innovation, og alle fire maskinmestre arbejder nu fuld tid i virksomheden. Af samarbejdspartnere i testfasen kan nævnes Scandlines og UNI-Tankers, hvor den første prototype testes i øjeblikket. Et Mikrolegat skaber positive forventninger til 2015 Analysen viser, at forventningerne til omsætningen i 2015 er betydelig mere positiv hos legatmodtagerne sammenlignet med kontrolgruppen. De, der ikke har modtaget et legat, har i gennemsnit forventninger om en omsætning på kr. og de, der har modtaget et legat, har i gennemsnit forventninger om en omsætning på kr. Se Figur 4. Figur 4: Forventninger til omsætning i

11 Med den mere positive forventning til en større omsætning blandt legatmodtagerne, vil det alt andet lige smitte af på deres forventninger til andelen af omsætningen, der kommer fra eksport. Hele 63 % af deres omsætning forventes at komme fra eksport, hvilket er en stigning på 31 %. Legatmodtagere markedsfører deres start-up og udvikler prototyper og hjemmesider Efter tre måneder har hele 57,5 % (stigning på 64 %) af legatmodtagerne lavet markedsføringsfremstød for deres start-up, og 75 % (stigning på 11 %) af legatmodtagerne har efter tre måneder udviklet en prototype. 2/3 af legatmodtagerne havde oprettet en hjemmeside til deres virksomhed, da de modtog legatet. Efter tre måneder er andelen steget til 3/4 - en stigning på 23 %. Resultaterne indikerer, at legatet har en effekt, på det vi ser som vigtige elementer i processen for acceleration til næste fase, hvor der søges om yderligere vækst kapital. Ingen af de ansøgere, der fik afslag på ansøgningen, har efterfølgende lavet markedsføringsfremstød, udviklet en prototype eller oprettet hjemmeside. Det kan der være flere årsager til, men det er vores antagelse, at årsagen til denne forskel kan have en direkte sammenhæng med, om man modtager et legat eller ej, da mange legatmodtagere netop bruger en del af midlerne til disse aktiviteter. Mikrolegatmodtager Nikolaj Kjær Nielsen fra eze Elektronik udtaler: Vi har med legatet fået finansieret størstedelen af hele vores testserie. Det har givet os en tryghed til at kunne tage nogle risici, der endte med at forbedre produktet. Legatmodtageres start-ups professionaliseres med bestyrelser Andelen af mikrolegatmodtagere, der har oprettet en bestyrelse, er steget med 75 % efter tre måneder. Omvendt ser det ud til, at de, der fik afslag på deres ansøgning, er faldet med 50 %, hvilket indikerer, at de har opløst en eksisterende bestyrelse i løbet af de tre måneder efter ansøgningstidspunktet, og der ikke oprettes nye bestyrelser for at professionalisere deres startup og accelerere udviklingen i virksomheden. Fra CV til CVR Mikrolegatordningen har tidligere (pilotprojekt ) udelukkende henvendt sig til studerende uden et cvr. nr. Men i 2014 indførte vi et nyt tiltag, så de studerende også kan søge legatet med et cvr. nr. Det er vores opfattelse, at dette i sig selv har haft en motiverende effekt for oprettelse af cvr. nr., og vores erfaring er, at ansøgere har oprettet et cvr. nr. lige op til 7 eller i løbet af ansøgningsfasen. Det er vores opfattelse, at IVS-muligheden også har været en medvirkende årsag til dette. Af de 69 ansøgere i undersøgelsen ansøgte 45 (28 tilsagn og 17 afslag) med et cvr. nr. og 24 (12 tilsagn og 12 afslag) uden cvr. nr. Tre måneder efter ansøgningen har 25 % af legatmodtagerne uden cvr. nr. oprettet et cvr. nr. 7 https://startvaekst.virk.dk/opstart/jura/virksomhedsformer 11

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

InnoBooster 2015 fra 1. august

InnoBooster 2015 fra 1. august InnoBooster 2015 fra 1. august Oplæg ved Magistrenes A-kasse den 7. august 2015 Anna Laybourn InnoBooster investerer i den viden der skal til for at føre den gode idé ud i livet Viden kan komme fra: Innovationsplan

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum Referat fra Skriftlig høring Høring i med svartfrist den 27. februar 2017, kl. 12:00 kl. 12:00 Side 2 af 6 Medlemmer: Bente Johansen Christian Faurholdt Jeppesen Erik Lund Hansen Gabriella Jantzen Henrik

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Mikrolegater investering i Danmarks fremtid -en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse

Mikrolegater investering i Danmarks fremtid -en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse Mikrolegater investering i Danmarks fremtid -en temaanalyse af Mikrolegater med fokus på beskæftigelse www.ffe-ye.dk 2 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE Udgiver Fonden for Entreprenørskab

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/ InnoBooster: Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e n i n v e s t e r i n g p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r i d i t i n n o v a t i v e

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

værksætterindblikket Tager temperaturen på iværksætteri og entreprenørskab i Danmark

værksætterindblikket Tager temperaturen på iværksætteri og entreprenørskab i Danmark værksætterindblikket Tager temperaturen på iværksætteri og entreprenørskab i Danmark Januar 2017 OM IVÆRKSÆTTERINDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Fra ABC til ph.d. // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017

Fra ABC til ph.d. // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017 Fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017 // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i det

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater Effektmålinger giver ofte misvisende resultater - Om selektionsbias i effektmåling inden for erhvervs- og innovations-politikken Af Jens Nyholm og Jens Bjerg, partnere IRIS Group Der er i de senere år

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 www.ffe.ye.dk Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise arbejder

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Risikovillig kapital til vækstvirksomheder Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Dagsorden Innovationsmiljøernes formål BOREAN Innovation Arbejdsmetode og proces Hvordan kan vi hjælpe? Erfaringer

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. Venturefinansieret iværksættervirksomhed. Forventer salg fra sommeren 2017

Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. Venturefinansieret iværksættervirksomhed. Forventer salg fra sommeren 2017 FAKTA DXTR TACTILE PRODUKTER ANTAL MEDARBEJDERE OMSÆTNING (2016) PROJEKT FINANSIERING VIDENINSTITUTION Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. 8 Venturefinansieret iværksættervirksomhed.

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Gå fra at være en fladfisk til at være en finansieringshaj Når det handler

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

Akademikeres værdi for samfundet

Akademikeres værdi for samfundet Den 14. april 2016 ks/bv/nh/ Akademikeres værdi for samfundet Produktivitet Figur 1 Uddannelse er en god forretning for den enkelte og samfundet Akademikere bidrager igennem hele deres liv med 14,5 mio.

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere