Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014"

Transkript

1 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

2 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle personlige virksomheder som selskaber

3 Justering af VS-ordning bruger VS-ordning brugte i 2012 opsparingsordningen Skatteministeriet: bruger klart opsparingsordningen utilsigtet Lovforslag fremsat den 11. juni 2014 og med virkning fra samme dag Vedtaget den 9. september 2014

4 De 5 ændringer 1.Selvstændige kan fra den 11. juni 2014 kun bruge opsparingsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv. Overgangsordning med bagatelgrænse kr. 2.Hvis aktiver, der indgår i VS fremover stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i VS, beskattes et tilsvarende beløb.

5 De 5 ændringer 3.Selvstændige, der den 11. juni 2014 allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld og/eller har en negativ indskudskonto, kan ikke benytte opsparingsordningen. 4. Rentekorrektion forhøjes med 3 % point. 5.Ved deloverdragelse til ægtefælle skal den negative indskudskonto udlignes.

6 Sådan rammer de 5 Muligheden for nye virksomhedsopsparinger fra og med den 11. juni 2014 kan bortfalde Beskatning ved sikkerhedsstillelse Større rentekorrektion

7 Indskudskontoen - Negativ Registrering af de aktiver og passiver, som er overført til VS ved start på ordningen. Reguleres kun hvis der indskydes yderligere eller hvis der hæves på kontoen.

8 Eksempel på indskudskontoen Opstart på virksomhedsskatteordningen 1. januar 2005 Anskaffelsessum ejendom kr. Maskiner og inventar kr. Prioritetsgæld kr. Bankgæld kr. Saldo indskudskonto kr.

9 Hvordan bliver den negativ Hævet til privat (skat, bil, sommerhus, aktier mv.) i alt Årets skattemæssige resultat Saldo hensat til senere hævning Opsparet overskud fra tidligere år kr kr kr kr. 1 mio. kr. ud fra virksomhedsskatteordningen Hensat til senere hævning (er tidligere beskattet) Resterende overskud (til beskatning) Opsparet overskud (til endelig beskatning) Indskudskontoen Saldo indskudskonto herefter = Lån fra virksomheden kr kr kr kr kr.

10 Konsekvens af ændring Der kan ikke svares virksomhedsskat af indkomst erhvervet fra den 11. juni 2014, hvis indskudskontoen er negativ. Dog opsparing Hvis negativ indskudskonto + sum af sikkerhedsstillelse for privat gæld den 10. juni 2014 ikke overstiger kr.

11 Konsekvens af ændring Det vi går glip af: Virksomhedsskatten ,5% ,5% % Det vi må betale %

12 Sikkerhedsstillelse hvad er det De mest almindelige Pant i konkrete aktiver Pant i fast ejendom Virksomhedspant Fordringspant Personlig kaution? Pengeinstitutters modregningsret

13 Sikkerhedsstillelse for privat gæld Sikre at hovedaktionærer og ejere, der benytter VS, stilles ens skattemæssigt Aktiver i VS stilles til sikkerhed for gæld der ikke indgår i VS

14 Konsekvens Beløb svarende til den laveste værdi af Gældens størrelse (kursværdi) eller Sikkerhedsstillelsens størrelse (aktivernes handelsværdi Beskattes med op til 56,2 %!!

15 Hvilket beløb beskattes

16 Sikkerhedsstillelse Der købes privat sommerhus i september Sikkerhedsstillelse for pengeinstitutgæld, ejerpantebrev på kr. i landbrugsejendommen. Personlig indkomst forhøjes med kr. Ingen betydning om virksomheden giver overskud, og om der foretages virksomhedsopsparing.

17 Sikkerhedsstillelser Modregningsadgang anses ikke i sig selv for sikkerhedsstillelse Men efter en konkret vurdering kan der i tilfælde af en klar sammenhæng mellem mulighed for privat kredit og indestående på virksomhedens driftskonto e.l. være tale om sikkerhedsstillelse

18 Sikkerhedsstillelse - Flydende Viksomhedspant 11. Juni 2014 September 2014 VS aktiver 1. mio. kr. Gæld 5 mio. Aktiekøb Beskatning 1 mio. kr. April 2015 Køb VS aktiver 6. mio. kr. Beskatning 4. mio. kr.

19 Sikkerhedsstillelser undtagelse Stuehusgæld Der kan uden skattemæssige konsekvenser stilles sikkerhed i erhvervsaktiver til sikkerhed for gæld i ejerboligen på blandet benyttede ejendomme. Kun hvis boligen tjener til bolig for ejer. Må ikke overstige boligens værdi (vurdering eller anskaffelsessum.

20 Sikkerhedsstillelser undtagelse Ejendommens samlede værdi 10 mio. kr. heraf stuehus 2 mio. kr. Kan ikke fyldes op af privat gæld uden pant i ejendommen Boligværdi 2 mio. kr. Gæld i privat 1 mio. kr. Et tillægslån med pant i ejendommen på 1 mio. må kunne placeres her. Det må også være muligt at flytte 1 mio. af prioritetslånet fra VS

21 Sikkerhedsstillelse 11/ / Ny sikkerhedsstillelse efter 10. juni 2014 = beskatning Hvis der stadig er sikkerhedsstillelse 1/ = Ikke VS opsparing - undtagen hvis den er blevet beskattet.

22 Rentekorrektion Hindre at renteudgifter som vedrører privatgæld, som er placeret i VS, kan fradrages i virksomhedens overskud, hvorved der opnås fuldt fradrag. Skattemæssig værdi af rentefradrag I VS optil 56,2 % Uden for VS 30,6 33,6 %

23 Rentekorrektion Vi har placeret privat gæld i VS, når renten på gælden var højere end satsen for rentekorrektion. 2014: 2 % + 3 % fra den 11. juni : 2 % 2012: 1 % 2011: 2 % 2010: 2 % 2009: 3 % 2008: 4 % 2007: 4 %

24 Ægtefællesuccession Værnsregel der sikrer, at reglerne om ægtefællesuccession ikke anvendes til at omgå justeringen af VS-ordning. En negativ indskudskonto skal udlignes ved deloverdragelse til ægtefælle. D.v.s at man ikke kan flytte vindmøllen over til ægtefællen

25 Vi har ringet til over 400 af vores kunder for forsøge at undgå det her

26 OBS! 11. mdr. regnskab Som følge af ændringer i VS-ordning Ændringer i forventet indtægter Beregning af indskud på pensionsordning Ratepension indskud efter 30 % ordningen sidste chance

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere