Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner"

Transkript

1 Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans

2 Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller optage nye lån? Det spørgsmål ser vi nærmere på i denne minirapport. Fokus vil være på nye maskiner, leasing og økonomisk råderum. Alt sammen i relation til små- og mellemstore virksomheder i Danmark indenfor landbrug, transport, entreprenører og industri. Likviditet og vækst 3 Spørg jer selv 4 Økonomisk råderum 5 Investering uden kapital 6 Hvad kan nye maskiner? 7 1. Øget produktivitet 8 2. Mindre vedligehold 9 3. Reduceret energiforbrug Forbedret konkurrenceevne 11 Unikt tilpasset finansiering 12 Hvad er leasing? 13 Fordel #1: Likviditet 14 Fordel #2: Aftalt ydelse 15 Fordel #3: Skræddersyet løsning 16 Fordel #4: Ingen tinglysning eller momsudlæg 17 Fordel #5: Bedre mulighed for salg eller generationsskifte 18 Opsamling 19 Den rette finansielle partner 20 Kom nemt i gang 21

3 3 Problemer med likviditeten er en markant barriere for vækst For mange af Danmarks virksomheder er første skridt mod vækst det at foretage en investering. Vækst er nemlig langt fra noget, der altid kommer af sig selv. Det er ofte båret af et initiativ, en oprustning eller et nyindkøb. Noget der i alle tilfælde koster penge til at starte med. Penge der kan være svært tilgængelige. Fordi det kræver penge at investere i udviklingen af jeres produktionsapparat, har I som virksomhed grundlæggende to muligheder; I kan bruge jeres opsparede midler, eller I kan optage et lån. Bruger I af opsparingen, udhules jeres likviditet, samtidig med at der er en række omkostninger ved et lån. Lånet kan i øvrigt altid opsiges af banken, hvilket løbende udgør en risiko. Men hvorfor er det så essentielt med en god likviditet? Det skal vi se på nu. Undersøgelse blandt danske revisorer: Hvilke af følgende faktorer, vurderer du, pt. er de væsentligste barrierer for vækst i virksomhederne? Begrænset adgang til likviditet og finansiering 78,3 % Mangel på efterspørgsel på hjemmemarkedet 73,9 % Høje omkostninger til materialer og arbejdskraft 46,3 % Mangel på efterspørgsel på eksportmarkederne 35,0 % Bureaukrati og administrative byrder 26,6 % Høje skatter 19,7 % Dårlig økonomistyring 19,2 % Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6,9 % Manglende eller dårlig økonomisk rådgivning 5,4 % Uhensigtsmæssig brug af de offentlige erhvervsstøtte kroner 4,9 % Andet 2,5 % Kilde: FSR - Survey september 2011 Datagrundlag: FSR survey Godt 400 medlemmer af FSR danske revisorer er blevet spurgt, hvilke barrierer de oplever, som hæmmende for at øge væksten i dansk erhvervsliv. I alt har 203 revisorer svaret på undersøgelsen, der blev gennemført i september Tabel 1; FSR Survey september 2011.

4 4 Hvornår har I sidst stillet disse spørgsmål? Når jeres finansieringspartner skal vurdere jeres fremtidige indtjeningsevne, ser denne på jeres evner som driftsherre.???? Har I tillid hos jeres finansieringspartner, nu hvor pengerigeligheden er mindsket? Har I en trækningsret, som I er sikker på at kunne bevare? Har I en likviditetsreserve, der kan dække manglende indbetaling eller indtjening? Kan I opretholde leverancer, hvis I ikke overholder jeres betalingsbetingelser? Som de siger i USA: CIMITYM Cash Is More Important Than Your Mother Manglende likviditetsberedskab har kostet mange rentable virksomheder livet. En forventet indtjening om 2 år er uinteressant, hvis I ikke kan betale jeres regninger indtil da.

5 5 Værdien af økonomisk råderum Bevægelse. Et grundvilkår for enhver forretning det gælder også jeres. Virksomheder er altid på vej i den ene eller anden retning. Markeder og kunder udvikler sig, og ny teknologi eller lovgivning ændrer løbende forretningens forudsætninger. Nogle forandringer sker gradvist henover tid, mens andre manifesterer sig hurtigt. Det gælder i alle tilfælde om at kunne reagere og være på forkant. Samtidig har enhver virksomhed en vision for fremtiden. Et billede af hvordan virksomheden skal tegne sig fremadrettet, og hvordan væksten skal findes. Det kan være i form af produktlanceringer, nye markeder, nye afdelinger eller nye målgrupper. Den form for forestillingsevne er afgørende for enhver virksomhed, der vil udvikle frem for at afvikle. Visioner og idéer er nemlig det grundlag, der skal bygges videre på. Men for at gøre tanker til virkelighed har I brug for at kunne investere uden at give køb på råderum og bevægelsesfrihed.

6 6 Kan man investere uden kapital? Kapitalbehov Jeres kapitalbehov er naturligvis størst i perioder med udvikling og ekspansion, men hvad nu, hvis I kunne finansiere nye produktionsaktiver uden direkte brug af kapital? Det er først og fremmest det, som leasing giver mulighed for; at kunne skabe forudsætninger for fremtidig vækst uden at skulle skaffe kapital. Læg dertil en række andre fordele, som vi kommer tilbage til. Først skal vi se på, hvorfor der er sund fornuft i at investere i nye maskiner og nyt materiel. Også selvom det eksisterende ikke er gået i stykker. Opstart Ekspansion/udvikling Konsolidering Tid Figur 1; Forenklet illustration af kapitalbehovet for en start-up-virksomhed.

7 7 Hvad kan nye maskiner? En oplagt måde at udvikle jeres virksomhed på, er gennem nye produktionsmaskiner og ny teknologi. Det kan være nødvendigt pga. stigende efterspørgsel eller produktion til nye markeder. Men nye maskiner kan også i sig selv være med til at starte en udvikling i virksomhedens produktion, da ny teknologi også kan betyde nye muligheder for produktudvikling og innovation. Der er en række fordele ved nye maskiner. Lad os se på et par af dem i det følgende.

8 8 1. Nye maskiner kan øge produktiviteten Der er selvfølgelig forskel på brancher og produktionssetup, men grundlæggende er der en naturlig sammenhæng mellem en maskines produktivitet og dens alder. Udviklingen indenfor fx robotteknologi går stærkt, hvilket betyder at det ikke kun er et spørgsmål om at udskifte defekte eller vedligeholdelsestunge maskiner, men også ellers velfungerende, men ældre maskiner. Alene fordi det er dyrere at blive ved med at bruge dem, end det er at investere i nye. Lad os som eksempel se på svejsemaskiner. Er jeres svejseudstyr mere end 10 år gammelt og kører så godt som nyt, så koster det jer sandsynligvis penge alligevel. Det skyldes bl.a. at strømenheden i en moderne svejsemaskine giver en række fordele; fx kortere forberedelsestid, højere nedsmeltningsydelse, mindre træningstid og færre svejsedefekter. Alt sammen forhold der forbedrer produktiviteten uden at kræve yderligere arbejdstimer*. Øget produktivitet er således en markant gevinst ved nye maskiner. Det gælder sandsynligvis også for de maskiner, I bruger? * Updating Your Aging Welding Equipment can Drastically Improve Quality, Productivity - and Often a Quick ROI. Findes her:

9 9 2. Nye maskiner kan betyde mindre vedligehold Har I overblik over jeres udgifter til vedligehold? I mange tilfælde er der en smertegrænse for udgiftsniveauet til vedligehold og fordelen ved at købe en ny maskine. Men det kræver at man danner sig et nøjagtigt overblik, før man kan konkludere. Generelt set er der dog en naturlig sammenhæng mellem en maskines vedligeholdelsesudgifter og dens alder. Det gælder især landbrugsmaskiner som fx mejetærskere. Her sker der hele tiden en udvikling indenfor eksempelvis elektriske aktuatorer, der er et alternativ til mere vedligeholdelsestunge hydrauliske systemer*. Mindre vedligehold er altså resultatet af investeringen i nye maskiner; en fordel både i forhold til økonomi og driftssikkerhed. *Pneumatic-or-electric-actuators-when-and-why. Findes her: pneumatic-or-electric-actuators-when-and-why

10 10 3. Nye maskiner bruger mindre energi For nogle brancher og typer af maskiner kan dette punkt alene gøre forskellen. Udviklingen i energieffektivitet går så stærkt, at mange maskiner tjener sig selv hjem indenfor en kort periode. Hvis vi igen kaster et blik på svejsemaskinen, er sagen mange gange oplagt. Moderne såkaldte inverter-baserede svejsemaskiner er langt bedre til at konvertere den indgående strøm til udgående svejsekraft. Besparelsen kan være op til kr. om året pr. maskine*. Læg dertil at inverterteknologien giver bedre svejsearbejde, da invertersvejsemaskinen leverer et konstant svejseoutput uanset udsving i inputstrømmen på +/- 10%. Så foruden større produktivitet og mindre energiforbrug, får man også højere kvalitet i svejsearbejdet. Reduceret energiforbrug kan altså tjene investeringen i nye maskiner og materiel hjem og give højere kvalitet i arbejdet. Måske gælder det også jeres maskiner? * Updating Your Aging Welding Equipment can Drastically Improve Quality, Productivity - and Often a Quick ROI. Findes her:

11 11 4. Nye maskiner kan forbedre konkurrenceevnen At nye maskiner kan forbedre konkurrenceevnen, er et resultat af de foregående tre punkter; ny teknologi kan give jer bedre produkter produceret med færre ressourcer. Lad os alligevel se nærmere på konkurrenceevnen, da det er et afgørende parameter for at kunne producere i Danmark. Det er ikke nogen ny historie, at udvikling i teknologi og maskiner kan forbedre konkurrenceevnen. Lige fra industrialiseringens gennembrud, hvor især bilbranchens optimerede samlebåndfremstilling ændrede vilkårene for fabriksproduktion, har fremskridt i maskiner været en nøglefaktor indenfor konkurrenceevne. Koblet med lønudgifter har det været det væsentligste parameter for lønsomhed. Hvor konkurrencen fra udviklingslandene har centreret sig om billig arbejdskraft, har nogle i-lande de senere år haft succes med at gøre den faktor mere og mere overflødig*. Gennem teknisk innovation, automatisering og robotteknologi har virksomhederne kunnet fastholde konkurrencedygtig produktion tæt på hjemmemarkedet. At kunne producere lokalt har desuden andre fordele, som færre transportomkostninger og bedre kontrol med patentrettigheder*. *Automation keeps American Manufactors competitive. Findes her: bid/100444/automation-keeps-american-manufacturers-competitive

12 12 Unikt tilpasset finansiering Der er altså gode argumenter for at tænke i nye maskiner, når I vil udvikle virksomheden eller i det hele taget effektivisere driften. Og så er vi tilbage ved spørgsmålet om økonomisk råderum, da nye maskiner jo ikke finansierer sig selv. Finansiel fleksibilitet er afgørende for reaktionsevne og risikostyring. Ved at skræddersy jeres finansiering af aktiver rigtigt fra starten, gør I ikke blot finansieringen billigere, men I fastholder også det nødvendige råderum. Det er derfor, at leasing er en attraktiv finansieringsform til anlægsaktiver, da I ikke binder kapital. Samtidig er ydelsen fast budgetterbar, og det er muligt at kende finansieringsudgifterne præcist mange år frem. Finansiel fleksibilitet er afgørende for reaktionsevne og risikostyring I det følgende skal vi se nærmere på nogle af fordelene ved leasing af maskiner og materiel. Men først skal vi se nærmere på, hvad leasing teknisk set betyder.

13 13 Hvad er leasing? Der findes to forskellige former for leasing, og som udgangspunkt er det ret enkelt. Lad os se på finansiel leasing. I starter med at finde den maskine, I gerne vil have. I forhandler selv maskinens pris, men det er jeres leasingpartner, der køber maskinen. Herefter leaser I maskinen af leasingpartneren, og når leasingperioden er slut, anviser I en køber til maskinen til et aftalt restbeløb. Lad os sige, at I har fundet en maskine til kr. I aftaler med jeres leasingpartner, at maskinen efter 8 år vil have en restværdi på kr. ud fra en forventning om markedsprisen. Sammen finder I den ydelse, der vil passe jer bedst baseret på enten fast eller variabel rente. I ved præcis, hvad I har med at gøre i de 8 år. Ydelsen kan sagtens variere i størrelse henover perioden, men så er det aftalt fra start der er altså ingen løbende overraskelser. Når de 8 år er gået, afhandles maskinen til kr. Maskinens pris Afdrag rente Faste leasingafdrag over 8 år Stort set samme forløb gør sig gældende, når der er tale om operationel leasing. Forskellen er blot, at ved aftalens udløb afleveres udstyret retur til leasingpartneren eller leverandøren. Restværdi Restværdien efter 8 år Hvad skal I så vælge finansiel eller operationel leasing? Det afhænger af jeres behov. Tag en dialog med jeres leasingpartner, og lad denne rådgive jer om, hvad der er bedst for jer. Men hvorfor er leasing så en attraktiv løsning? Lad os i det følgende se nærmere på 5 punkter, der udmærker leasing. Figur 2; Eksempel på finansiel leasing.

14 14 #1 Likviditet En af de største grunde til at små og mellemstore virksomheder kommer i knibe skyldes problemer med likviditeten. Fastholdelse af tilstrækkelig likviditet på driftskontoen bør derfor være en topprioritet for en virksomhed af en hvilken som helst størrelse. Med leasing får I mulighed for at gemme jeres penge til de tidspunkter, hvor I har mest brug for dem. Skal I først finansiere jeres maskiner, når I mangler penge, vil det pga. jeres aktuelle situation oftest være både sværere og dyrere at skaffe finansiering. Det er oftest sådan, at pengene er dyrest, når I mangler dem mest. Derfor er det også vigtigt, at I finansierer jeres anlægsaktiver rigtigt fra starten. Pengene er dyrest, når I mangler dem mest

15 15 #2 Aftalt ydelse En leasingaftale er som udgangspunkt uopsigelig. Det kan måske lyde som en ulempe, men det er i virkeligheden en markant fordel for jer som leasingtager. Det betyder nemlig, at I ikke skal tænke på refinansieringsrisiko. En kassekredit skal fx typisk genforhandles en gang om året, og da et banklån altid kan opsiges af banken, kan I risikere pludseligt at skulle indfri jeres gæld. Med en leasingaftale ved I præcis, hvad jeres ydelse er gennem hele perioden, og I har sikkerhed for, at det ikke ændrer sig. Ønsker I undervejs selv at opsige aftalen, fordi I fx ønsker en nye maskine før end oprindeligt planlagt, så er leasingpartneren ofte til at tale med om en løsning.

16 16 Afdrag Å Æ Restværdi #3 Skræddersyet løsning Leasingydelser kan sammensættes til præcis at opfylde jeres behov. Denne justering er bl.a. mulig ved at korrigere restværdien ved udløb på det leasede udstyr. Ved at ændre den afsluttende betaling for maskinen fra fx kr. til kr., kan I sænke jeres månedlige betaling betydeligt. Derudover findes der fleksible muligheder som fx step-upeller step-down-løsninger. Nogle virksomheder har måske brug for, at leasingydelsen stiger løbende i takt med at maskinen begynder at skabe værdi. Andre har en fordel ved at betale en højere ydelse til at starte med. Afhængig af industri og maskintype kan det også være muligt først at opstarte leasingbetalingen, når maskinen er installeret og fuldt oppe at køre. Endelig kan der være mulighed for at tilpasse leasingydelser efter sæson. Nogle typer virksomheder kan have en fordel ved en højere ydelse, når deres sæson samtidig topper, mens de resten af året betaler en mindre leasingydelse. Den samlede pointe er, at leasing med den rette partner er en skræddersyet løsning, der kan tilpasses jer og jeres øvrige finansielle aktiviteter. Alt sammen med det formål at give jer mest muligt råderum og den billigste finansiering. Figur 3; Skræddersyet fordeling af afdrag og restværdi. Ydelse Figur 4; Step-up-løsning. Ydelse Tid Figur 5; Step-down-løsning. Tid

17 17 Ved leasing sparer I #4 Ingen tinglysning eller momsudlæg omkostninger i forhold til traditionel finansiering Som leasingtager har I fuld brugsret over jeres maskine i hele leasingperioden, men maskinen ejes af leasingpartneren. Da I ikke selv ejer maskinen, skal der heller ikke betales for omkostninger til tinglysning og stempel. I sparer derfor penge ved oprettelse af en leasingaftale i forhold til traditionel finansiering. Derudover undgår I som leasingtager også det momsudlæg, I ellers selv skulle finansiere ved kontantkøb eller lånefinansiering. Det kan alt efter maskintype og antal være et betydeligt beløb.

18 18 #5 Bedre mulighed for salg eller generationsskifte Planlægger I et generationsskifte eller et salg af virksomheden, er leasing et fordelagtigt finansieringsværktøj. For jo flere aktiver I som sælger har leaset, jo mindre likviditet skal køber skaffe for at købe jeres maskiner og materiel. Da leasingselskabet ejer udstyret, skal de acceptere et brugerskifte fra sælger til køber i forhold til de etablerede leasingaftaler. Ved I allerede nu, at et generationsskifte er nært forestående, kan I forhandle det på plads fra starten og få det skrevet ind i leasingaftalen. Da et generationsskifte eller salg stort set altid kræver ekstern finansiering, er det afgørende, at der på anlægssiden er fokus på mindst mulig gæld. I det hele taget er det en god idé, at se på virksomhedens gældsstruktur før et evt. salg eller generationsskifte. Her kan leasing igen vise sig som en fornuftig løsning ikke bare for maskiner, men også for køretøjer og andet materiel.

19 19 Opsamling Er I en lille eller mellemstor dansk virksomhed, der opererer indenfor fx landbrug, transport, entreprenører eller industri? Og er I interesserede i at øge produktiviteten, spare omkostninger eller på anden måde udvikle jeres forretning ved hjælp af nye maskiner? Så er leasing måske den rigtige løsning for jer. Leasing hjælper jer med at være fleksible, og giver jer økonomisk råderum og frihed til at være på forkant og til at føre idéer og visioner ud i livet. Netop likviditetsproblemer er en markant barriere for vækst-tiltag, hvorfor leasing er fordelagtig i de perioder, hvor I har større kapitalbehov. Der er i rigtig mange tilfælde både god økonomi og sund fornuft i nye maskiner, og med kendte leasingydelser og fleksibilitet i forhold til afvikling har I fuldt overblik langt ud i fremtiden. Det har med andre ord aldrig været nemmere at se på nye maskiner til nye tider. Det eneste I mangler er den rette finansielle partner. Den finder I hos Jyske Finans.

20 20 Den rette finansielle partner Når I som virksomhed skal sikre jer økonomisk råderum, såvel som nye maskiner til at fremme udviklingen, gælder det om vælge den rette finansielle partner. Hos Jyske Finans ønsker vi ikke blot at komme med en pose penge. Vi vil være jeres finansielle sparringspartner dem der er med til at gøre jer konkurrencedygtige både på den korte og den lange bane. En ting er selvfølgelig nye maskiner og nyt materiel og vores leasingmuligheder i den forbindelse. Noget andet er at se på jeres eksisterende finansieringer med friske øjne. Der kan være steder, hvor vi kan forbedre jeres vilkår med udgangspunkt i vores brede palet af finansieringsprodukter. Udover selv at være rådgivere har vi mulighed for trække på særkompetencer fra andre rådgivere i en af Danmarks største banker. Det åbner først og fremmest op for nye løsningsmuligheder. Vores rådgivere i Jyske Finans er alle specialiserede i enkelte brancher. Det kan være transportbranchen, landbruget eller industrien. Derfor møder I som kunde, altid en rådgiver der ved, hvad der er op og ned i jeres branche.

21 21 Nye maskiner til nye tider Vi er klar til at hjælpe Du kan læse meget mere om leasing, se case-videoer, beregne leasingydelser og meget mere på nyetider.nu Du kan også ringe direkte til os på Eller skrive til os på

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk?

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? sælger-visitkort Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? Lokale fagfolk giver bedre råd. Vi bor i Aalborg. Vi bor lige om hjørnet og tæt på vores kunder. Vi er jyder. Vi leverer ikke noget smart,

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Når forretningen skal være godt kørende.

Når forretningen skal være godt kørende. 1705 Mercedes-Benz Finans Danmark AS Stamholmen 157, 1 2650 Hvidovre www.mercedes-benz.dk Når forretningen skal være godt kørende. Mercedes-Benz Finans er et fuldt ejet datterselsakb inden for Daimler

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fagfolk stikker næserne sammen hos ERA BILER

Fagfolk stikker næserne sammen hos ERA BILER Fagfolk stikker næserne sammen hos ERA BILER Fra de største til de mindste transportopgaver God forretning er afhængig af god transport. Men det Med produktprogrammer fra Toyota, er ikke nok, at skaffe

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Fagfolk stikker næserne sammen hos ERA BILER

Fagfolk stikker næserne sammen hos ERA BILER Fagfolk stikker næserne sammen hos ERA BILER Fra de største mindste trans God forretning er afhængig af god transport. Men det er ikke nok, at skaffe en bil. En virksomhed har også brug for en samarbejdspartner,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Vi skal da have ny klubbåd!

Vi skal da have ny klubbåd! Vi skal da have ny klubbåd! Det er en stor beslutning, der kræver grundige overvejelser i klubben Visionen og strategien Hvilken klub vil vi skabe, og hvordan kommer vi derhen? Hvilken værdi kan en klubbåd

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt Vi hjælper dig til at opnå succes Virksomhederne har brug for fleksibilitet. Og fleksibilitet kræver et ægte partnerskab. Det har vi

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE erhverv PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE AUTORISERET TOYOTA & CITROËN FORHANDLER I NYKØBING FALSTER OG MARIBO. AUTORISERET AVIS, BUDGET & MENADO UDLEJNINGSCENTER. ISO 9001 & 14001 CERTIFICERET. Vi dækker

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

GRENKE Dispo rammeleasingaftale for små og mellemstore virksomheder

GRENKE Dispo rammeleasingaftale for små og mellemstore virksomheder GRENKE Dispo rammeleasingaftale for små og mellemstore virksomheder Bidrager til din succes I mere end 30 år En virksomhed har brug for fleksibilitet. Og fleksibilitet kræver ægte partnerskab. Siden 1978

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Produkt- og serviceinnovation

Produkt- og serviceinnovation Produkt- og serviceinnovation Om ligheder og forskelle, og om hvordan serviceydelser for alle virksomheder bliver en central værdiskaber Møde d. 26. oktober 2011 1 Hvad er service? Det er ikke en let opgave

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde?

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde? Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Frank Petersen Handelshøjskoleuddannelse i økonomi Økonomidirektør i internationale virksomheder Forhandlinger med långivere Har selv prøvet at få

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE AUTORISERET TOYOTA & CITROËN FORHANDLER I NYKØBING FALSTER OG MARIBO. AUTORISERET AVIS, BUDGET & MENADO UDLEJNINGSCENTER. ISO 9001 & 14001 CERTIFICERET. Vi dækker behovet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere