Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner"

Transkript

1 Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans

2 Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller optage nye lån? Det spørgsmål ser vi nærmere på i denne minirapport. Fokus vil være på nye maskiner, leasing og økonomisk råderum. Alt sammen i relation til små- og mellemstore virksomheder i Danmark indenfor landbrug, transport, entreprenører og industri. Likviditet og vækst 3 Spørg jer selv 4 Økonomisk råderum 5 Investering uden kapital 6 Hvad kan nye maskiner? 7 1. Øget produktivitet 8 2. Mindre vedligehold 9 3. Reduceret energiforbrug Forbedret konkurrenceevne 11 Unikt tilpasset finansiering 12 Hvad er leasing? 13 Fordel #1: Likviditet 14 Fordel #2: Aftalt ydelse 15 Fordel #3: Skræddersyet løsning 16 Fordel #4: Ingen tinglysning eller momsudlæg 17 Fordel #5: Bedre mulighed for salg eller generationsskifte 18 Opsamling 19 Den rette finansielle partner 20 Kom nemt i gang 21

3 3 Problemer med likviditeten er en markant barriere for vækst For mange af Danmarks virksomheder er første skridt mod vækst det at foretage en investering. Vækst er nemlig langt fra noget, der altid kommer af sig selv. Det er ofte båret af et initiativ, en oprustning eller et nyindkøb. Noget der i alle tilfælde koster penge til at starte med. Penge der kan være svært tilgængelige. Fordi det kræver penge at investere i udviklingen af jeres produktionsapparat, har I som virksomhed grundlæggende to muligheder; I kan bruge jeres opsparede midler, eller I kan optage et lån. Bruger I af opsparingen, udhules jeres likviditet, samtidig med at der er en række omkostninger ved et lån. Lånet kan i øvrigt altid opsiges af banken, hvilket løbende udgør en risiko. Men hvorfor er det så essentielt med en god likviditet? Det skal vi se på nu. Undersøgelse blandt danske revisorer: Hvilke af følgende faktorer, vurderer du, pt. er de væsentligste barrierer for vækst i virksomhederne? Begrænset adgang til likviditet og finansiering 78,3 % Mangel på efterspørgsel på hjemmemarkedet 73,9 % Høje omkostninger til materialer og arbejdskraft 46,3 % Mangel på efterspørgsel på eksportmarkederne 35,0 % Bureaukrati og administrative byrder 26,6 % Høje skatter 19,7 % Dårlig økonomistyring 19,2 % Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6,9 % Manglende eller dårlig økonomisk rådgivning 5,4 % Uhensigtsmæssig brug af de offentlige erhvervsstøtte kroner 4,9 % Andet 2,5 % Kilde: FSR - Survey september 2011 Datagrundlag: FSR survey Godt 400 medlemmer af FSR danske revisorer er blevet spurgt, hvilke barrierer de oplever, som hæmmende for at øge væksten i dansk erhvervsliv. I alt har 203 revisorer svaret på undersøgelsen, der blev gennemført i september Tabel 1; FSR Survey september 2011.

4 4 Hvornår har I sidst stillet disse spørgsmål? Når jeres finansieringspartner skal vurdere jeres fremtidige indtjeningsevne, ser denne på jeres evner som driftsherre.???? Har I tillid hos jeres finansieringspartner, nu hvor pengerigeligheden er mindsket? Har I en trækningsret, som I er sikker på at kunne bevare? Har I en likviditetsreserve, der kan dække manglende indbetaling eller indtjening? Kan I opretholde leverancer, hvis I ikke overholder jeres betalingsbetingelser? Som de siger i USA: CIMITYM Cash Is More Important Than Your Mother Manglende likviditetsberedskab har kostet mange rentable virksomheder livet. En forventet indtjening om 2 år er uinteressant, hvis I ikke kan betale jeres regninger indtil da.

5 5 Værdien af økonomisk råderum Bevægelse. Et grundvilkår for enhver forretning det gælder også jeres. Virksomheder er altid på vej i den ene eller anden retning. Markeder og kunder udvikler sig, og ny teknologi eller lovgivning ændrer løbende forretningens forudsætninger. Nogle forandringer sker gradvist henover tid, mens andre manifesterer sig hurtigt. Det gælder i alle tilfælde om at kunne reagere og være på forkant. Samtidig har enhver virksomhed en vision for fremtiden. Et billede af hvordan virksomheden skal tegne sig fremadrettet, og hvordan væksten skal findes. Det kan være i form af produktlanceringer, nye markeder, nye afdelinger eller nye målgrupper. Den form for forestillingsevne er afgørende for enhver virksomhed, der vil udvikle frem for at afvikle. Visioner og idéer er nemlig det grundlag, der skal bygges videre på. Men for at gøre tanker til virkelighed har I brug for at kunne investere uden at give køb på råderum og bevægelsesfrihed.

6 6 Kan man investere uden kapital? Kapitalbehov Jeres kapitalbehov er naturligvis størst i perioder med udvikling og ekspansion, men hvad nu, hvis I kunne finansiere nye produktionsaktiver uden direkte brug af kapital? Det er først og fremmest det, som leasing giver mulighed for; at kunne skabe forudsætninger for fremtidig vækst uden at skulle skaffe kapital. Læg dertil en række andre fordele, som vi kommer tilbage til. Først skal vi se på, hvorfor der er sund fornuft i at investere i nye maskiner og nyt materiel. Også selvom det eksisterende ikke er gået i stykker. Opstart Ekspansion/udvikling Konsolidering Tid Figur 1; Forenklet illustration af kapitalbehovet for en start-up-virksomhed.

7 7 Hvad kan nye maskiner? En oplagt måde at udvikle jeres virksomhed på, er gennem nye produktionsmaskiner og ny teknologi. Det kan være nødvendigt pga. stigende efterspørgsel eller produktion til nye markeder. Men nye maskiner kan også i sig selv være med til at starte en udvikling i virksomhedens produktion, da ny teknologi også kan betyde nye muligheder for produktudvikling og innovation. Der er en række fordele ved nye maskiner. Lad os se på et par af dem i det følgende.

8 8 1. Nye maskiner kan øge produktiviteten Der er selvfølgelig forskel på brancher og produktionssetup, men grundlæggende er der en naturlig sammenhæng mellem en maskines produktivitet og dens alder. Udviklingen indenfor fx robotteknologi går stærkt, hvilket betyder at det ikke kun er et spørgsmål om at udskifte defekte eller vedligeholdelsestunge maskiner, men også ellers velfungerende, men ældre maskiner. Alene fordi det er dyrere at blive ved med at bruge dem, end det er at investere i nye. Lad os som eksempel se på svejsemaskiner. Er jeres svejseudstyr mere end 10 år gammelt og kører så godt som nyt, så koster det jer sandsynligvis penge alligevel. Det skyldes bl.a. at strømenheden i en moderne svejsemaskine giver en række fordele; fx kortere forberedelsestid, højere nedsmeltningsydelse, mindre træningstid og færre svejsedefekter. Alt sammen forhold der forbedrer produktiviteten uden at kræve yderligere arbejdstimer*. Øget produktivitet er således en markant gevinst ved nye maskiner. Det gælder sandsynligvis også for de maskiner, I bruger? * Updating Your Aging Welding Equipment can Drastically Improve Quality, Productivity - and Often a Quick ROI. Findes her:

9 9 2. Nye maskiner kan betyde mindre vedligehold Har I overblik over jeres udgifter til vedligehold? I mange tilfælde er der en smertegrænse for udgiftsniveauet til vedligehold og fordelen ved at købe en ny maskine. Men det kræver at man danner sig et nøjagtigt overblik, før man kan konkludere. Generelt set er der dog en naturlig sammenhæng mellem en maskines vedligeholdelsesudgifter og dens alder. Det gælder især landbrugsmaskiner som fx mejetærskere. Her sker der hele tiden en udvikling indenfor eksempelvis elektriske aktuatorer, der er et alternativ til mere vedligeholdelsestunge hydrauliske systemer*. Mindre vedligehold er altså resultatet af investeringen i nye maskiner; en fordel både i forhold til økonomi og driftssikkerhed. *Pneumatic-or-electric-actuators-when-and-why. Findes her: pneumatic-or-electric-actuators-when-and-why

10 10 3. Nye maskiner bruger mindre energi For nogle brancher og typer af maskiner kan dette punkt alene gøre forskellen. Udviklingen i energieffektivitet går så stærkt, at mange maskiner tjener sig selv hjem indenfor en kort periode. Hvis vi igen kaster et blik på svejsemaskinen, er sagen mange gange oplagt. Moderne såkaldte inverter-baserede svejsemaskiner er langt bedre til at konvertere den indgående strøm til udgående svejsekraft. Besparelsen kan være op til kr. om året pr. maskine*. Læg dertil at inverterteknologien giver bedre svejsearbejde, da invertersvejsemaskinen leverer et konstant svejseoutput uanset udsving i inputstrømmen på +/- 10%. Så foruden større produktivitet og mindre energiforbrug, får man også højere kvalitet i svejsearbejdet. Reduceret energiforbrug kan altså tjene investeringen i nye maskiner og materiel hjem og give højere kvalitet i arbejdet. Måske gælder det også jeres maskiner? * Updating Your Aging Welding Equipment can Drastically Improve Quality, Productivity - and Often a Quick ROI. Findes her:

11 11 4. Nye maskiner kan forbedre konkurrenceevnen At nye maskiner kan forbedre konkurrenceevnen, er et resultat af de foregående tre punkter; ny teknologi kan give jer bedre produkter produceret med færre ressourcer. Lad os alligevel se nærmere på konkurrenceevnen, da det er et afgørende parameter for at kunne producere i Danmark. Det er ikke nogen ny historie, at udvikling i teknologi og maskiner kan forbedre konkurrenceevnen. Lige fra industrialiseringens gennembrud, hvor især bilbranchens optimerede samlebåndfremstilling ændrede vilkårene for fabriksproduktion, har fremskridt i maskiner været en nøglefaktor indenfor konkurrenceevne. Koblet med lønudgifter har det været det væsentligste parameter for lønsomhed. Hvor konkurrencen fra udviklingslandene har centreret sig om billig arbejdskraft, har nogle i-lande de senere år haft succes med at gøre den faktor mere og mere overflødig*. Gennem teknisk innovation, automatisering og robotteknologi har virksomhederne kunnet fastholde konkurrencedygtig produktion tæt på hjemmemarkedet. At kunne producere lokalt har desuden andre fordele, som færre transportomkostninger og bedre kontrol med patentrettigheder*. *Automation keeps American Manufactors competitive. Findes her: bid/100444/automation-keeps-american-manufacturers-competitive

12 12 Unikt tilpasset finansiering Der er altså gode argumenter for at tænke i nye maskiner, når I vil udvikle virksomheden eller i det hele taget effektivisere driften. Og så er vi tilbage ved spørgsmålet om økonomisk råderum, da nye maskiner jo ikke finansierer sig selv. Finansiel fleksibilitet er afgørende for reaktionsevne og risikostyring. Ved at skræddersy jeres finansiering af aktiver rigtigt fra starten, gør I ikke blot finansieringen billigere, men I fastholder også det nødvendige råderum. Det er derfor, at leasing er en attraktiv finansieringsform til anlægsaktiver, da I ikke binder kapital. Samtidig er ydelsen fast budgetterbar, og det er muligt at kende finansieringsudgifterne præcist mange år frem. Finansiel fleksibilitet er afgørende for reaktionsevne og risikostyring I det følgende skal vi se nærmere på nogle af fordelene ved leasing af maskiner og materiel. Men først skal vi se nærmere på, hvad leasing teknisk set betyder.

13 13 Hvad er leasing? Der findes to forskellige former for leasing, og som udgangspunkt er det ret enkelt. Lad os se på finansiel leasing. I starter med at finde den maskine, I gerne vil have. I forhandler selv maskinens pris, men det er jeres leasingpartner, der køber maskinen. Herefter leaser I maskinen af leasingpartneren, og når leasingperioden er slut, anviser I en køber til maskinen til et aftalt restbeløb. Lad os sige, at I har fundet en maskine til kr. I aftaler med jeres leasingpartner, at maskinen efter 8 år vil have en restværdi på kr. ud fra en forventning om markedsprisen. Sammen finder I den ydelse, der vil passe jer bedst baseret på enten fast eller variabel rente. I ved præcis, hvad I har med at gøre i de 8 år. Ydelsen kan sagtens variere i størrelse henover perioden, men så er det aftalt fra start der er altså ingen løbende overraskelser. Når de 8 år er gået, afhandles maskinen til kr. Maskinens pris Afdrag rente Faste leasingafdrag over 8 år Stort set samme forløb gør sig gældende, når der er tale om operationel leasing. Forskellen er blot, at ved aftalens udløb afleveres udstyret retur til leasingpartneren eller leverandøren. Restværdi Restværdien efter 8 år Hvad skal I så vælge finansiel eller operationel leasing? Det afhænger af jeres behov. Tag en dialog med jeres leasingpartner, og lad denne rådgive jer om, hvad der er bedst for jer. Men hvorfor er leasing så en attraktiv løsning? Lad os i det følgende se nærmere på 5 punkter, der udmærker leasing. Figur 2; Eksempel på finansiel leasing.

14 14 #1 Likviditet En af de største grunde til at små og mellemstore virksomheder kommer i knibe skyldes problemer med likviditeten. Fastholdelse af tilstrækkelig likviditet på driftskontoen bør derfor være en topprioritet for en virksomhed af en hvilken som helst størrelse. Med leasing får I mulighed for at gemme jeres penge til de tidspunkter, hvor I har mest brug for dem. Skal I først finansiere jeres maskiner, når I mangler penge, vil det pga. jeres aktuelle situation oftest være både sværere og dyrere at skaffe finansiering. Det er oftest sådan, at pengene er dyrest, når I mangler dem mest. Derfor er det også vigtigt, at I finansierer jeres anlægsaktiver rigtigt fra starten. Pengene er dyrest, når I mangler dem mest

15 15 #2 Aftalt ydelse En leasingaftale er som udgangspunkt uopsigelig. Det kan måske lyde som en ulempe, men det er i virkeligheden en markant fordel for jer som leasingtager. Det betyder nemlig, at I ikke skal tænke på refinansieringsrisiko. En kassekredit skal fx typisk genforhandles en gang om året, og da et banklån altid kan opsiges af banken, kan I risikere pludseligt at skulle indfri jeres gæld. Med en leasingaftale ved I præcis, hvad jeres ydelse er gennem hele perioden, og I har sikkerhed for, at det ikke ændrer sig. Ønsker I undervejs selv at opsige aftalen, fordi I fx ønsker en nye maskine før end oprindeligt planlagt, så er leasingpartneren ofte til at tale med om en løsning.

16 16 Afdrag Å Æ Restværdi #3 Skræddersyet løsning Leasingydelser kan sammensættes til præcis at opfylde jeres behov. Denne justering er bl.a. mulig ved at korrigere restværdien ved udløb på det leasede udstyr. Ved at ændre den afsluttende betaling for maskinen fra fx kr. til kr., kan I sænke jeres månedlige betaling betydeligt. Derudover findes der fleksible muligheder som fx step-upeller step-down-løsninger. Nogle virksomheder har måske brug for, at leasingydelsen stiger løbende i takt med at maskinen begynder at skabe værdi. Andre har en fordel ved at betale en højere ydelse til at starte med. Afhængig af industri og maskintype kan det også være muligt først at opstarte leasingbetalingen, når maskinen er installeret og fuldt oppe at køre. Endelig kan der være mulighed for at tilpasse leasingydelser efter sæson. Nogle typer virksomheder kan have en fordel ved en højere ydelse, når deres sæson samtidig topper, mens de resten af året betaler en mindre leasingydelse. Den samlede pointe er, at leasing med den rette partner er en skræddersyet løsning, der kan tilpasses jer og jeres øvrige finansielle aktiviteter. Alt sammen med det formål at give jer mest muligt råderum og den billigste finansiering. Figur 3; Skræddersyet fordeling af afdrag og restværdi. Ydelse Figur 4; Step-up-løsning. Ydelse Tid Figur 5; Step-down-løsning. Tid

17 17 Ved leasing sparer I #4 Ingen tinglysning eller momsudlæg omkostninger i forhold til traditionel finansiering Som leasingtager har I fuld brugsret over jeres maskine i hele leasingperioden, men maskinen ejes af leasingpartneren. Da I ikke selv ejer maskinen, skal der heller ikke betales for omkostninger til tinglysning og stempel. I sparer derfor penge ved oprettelse af en leasingaftale i forhold til traditionel finansiering. Derudover undgår I som leasingtager også det momsudlæg, I ellers selv skulle finansiere ved kontantkøb eller lånefinansiering. Det kan alt efter maskintype og antal være et betydeligt beløb.

18 18 #5 Bedre mulighed for salg eller generationsskifte Planlægger I et generationsskifte eller et salg af virksomheden, er leasing et fordelagtigt finansieringsværktøj. For jo flere aktiver I som sælger har leaset, jo mindre likviditet skal køber skaffe for at købe jeres maskiner og materiel. Da leasingselskabet ejer udstyret, skal de acceptere et brugerskifte fra sælger til køber i forhold til de etablerede leasingaftaler. Ved I allerede nu, at et generationsskifte er nært forestående, kan I forhandle det på plads fra starten og få det skrevet ind i leasingaftalen. Da et generationsskifte eller salg stort set altid kræver ekstern finansiering, er det afgørende, at der på anlægssiden er fokus på mindst mulig gæld. I det hele taget er det en god idé, at se på virksomhedens gældsstruktur før et evt. salg eller generationsskifte. Her kan leasing igen vise sig som en fornuftig løsning ikke bare for maskiner, men også for køretøjer og andet materiel.

19 19 Opsamling Er I en lille eller mellemstor dansk virksomhed, der opererer indenfor fx landbrug, transport, entreprenører eller industri? Og er I interesserede i at øge produktiviteten, spare omkostninger eller på anden måde udvikle jeres forretning ved hjælp af nye maskiner? Så er leasing måske den rigtige løsning for jer. Leasing hjælper jer med at være fleksible, og giver jer økonomisk råderum og frihed til at være på forkant og til at føre idéer og visioner ud i livet. Netop likviditetsproblemer er en markant barriere for vækst-tiltag, hvorfor leasing er fordelagtig i de perioder, hvor I har større kapitalbehov. Der er i rigtig mange tilfælde både god økonomi og sund fornuft i nye maskiner, og med kendte leasingydelser og fleksibilitet i forhold til afvikling har I fuldt overblik langt ud i fremtiden. Det har med andre ord aldrig været nemmere at se på nye maskiner til nye tider. Det eneste I mangler er den rette finansielle partner. Den finder I hos Jyske Finans.

20 20 Den rette finansielle partner Når I som virksomhed skal sikre jer økonomisk råderum, såvel som nye maskiner til at fremme udviklingen, gælder det om vælge den rette finansielle partner. Hos Jyske Finans ønsker vi ikke blot at komme med en pose penge. Vi vil være jeres finansielle sparringspartner dem der er med til at gøre jer konkurrencedygtige både på den korte og den lange bane. En ting er selvfølgelig nye maskiner og nyt materiel og vores leasingmuligheder i den forbindelse. Noget andet er at se på jeres eksisterende finansieringer med friske øjne. Der kan være steder, hvor vi kan forbedre jeres vilkår med udgangspunkt i vores brede palet af finansieringsprodukter. Udover selv at være rådgivere har vi mulighed for trække på særkompetencer fra andre rådgivere i en af Danmarks største banker. Det åbner først og fremmest op for nye løsningsmuligheder. Vores rådgivere i Jyske Finans er alle specialiserede i enkelte brancher. Det kan være transportbranchen, landbruget eller industrien. Derfor møder I som kunde, altid en rådgiver der ved, hvad der er op og ned i jeres branche.

21 21 Nye maskiner til nye tider Vi er klar til at hjælpe Du kan læse meget mere om leasing, se case-videoer, beregne leasingydelser og meget mere på nyetider.nu Du kan også ringe direkte til os på Eller skrive til os på

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Leasing. Leasing af maskiner, udstyr og ejendomme til kommuner og regioner samt statslige og offentlige virksomheder.

Leasing. Leasing af maskiner, udstyr og ejendomme til kommuner og regioner samt statslige og offentlige virksomheder. 2017 Leasing Leasing af maskiner, udstyr og ejendomme til kommuner og regioner samt statslige og offentlige virksomheder. Bygget til at blive brugt. Maskiner og udstyr til at optimere driften. Se side

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

WÜRTHLEASING. Moderne udstyr uden binding af kapital

WÜRTHLEASING. Moderne udstyr uden binding af kapital WÜRTHLEASING Moderne udstyr uden binding af kapital Det nyeste og smarteste udstyr Leasing er uanset virksomhedens størrelse blevet en meget almindelig vil behovet for udskiftninger, opgraderinger og udvidelser

Læs mere

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk?

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? sælger-visitkort Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? Lokale fagfolk giver bedre råd. Vi bor i Aalborg. Vi bor lige om hjørnet og tæt på vores kunder. Vi er jyder. Vi leverer ikke noget smart,

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

En enklere måde at køre Mercedes-Benz på.

En enklere måde at køre Mercedes-Benz på. 1705 Mercedes-Benz Finans Danmark AS Stamholmen 157, 1 2650 Hvidovre www.mercedes-benz.dk En enklere måde at køre Mercedes-Benz på. Mercedes-Benz Finans er et fuldt ejet datterselskab inden for Daimler

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

Når forretningen skal være godt kørende.

Når forretningen skal være godt kørende. 1705 Mercedes-Benz Finans Danmark AS Stamholmen 157, 1 2650 Hvidovre www.mercedes-benz.dk Når forretningen skal være godt kørende. Mercedes-Benz Finans er et fuldt ejet datterselsakb inden for Daimler

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Maskininvesteringer nye ejerformer

Maskininvesteringer nye ejerformer Maskininvesteringer nye ejerformer Vækst i landbruget kan understøttes af nye ejerformer indenfor maskininvesteringer, finansieringslyst og cirkulær økonomi Direktør i Nykredit Leasing Mik Kristensen Agenda

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

WÜRTH LEASING. Nemt og bekvemt

WÜRTH LEASING. Nemt og bekvemt WÜRTH LEASING Nemt og bekvemt Det nyeste og mest effektive udstyr Leasing er uanset virksomhedens størrelse blevet en meget almindelig måde at få finansieret investeringer på. At drive virksomhed er nemlig

Læs mere

man bør kende lidt til området, før man sætter blæk på en leasingaftale.

man bør kende lidt til området, før man sætter blæk på en leasingaftale. AF FLEMMING THOMSEN, CLAUS MIDJORD OG JESPER H. ANDERSEN Leasing kan være en mulighed, når anskaffelsen af forskellige driftsmidler skal finansieres. Men hvad er fordelene og ulemperne, og hvad skal man

Læs mere

Leasing. Henrik Roed Hansen

Leasing. Henrik Roed Hansen Leasing Henrik Roed Hansen Overblik Om Deloitte Virksomhedspræsentation Vi er organiseret om kundens behov Finans MIDTNORD SYD Public Transport Energy & Resources Manufacturing KUNDEN ØST Consumer Business

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen

FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen Hvem er? LEASING.DK Leasing.dk er et veletableret leasingselskab, der er stiftet i 2004. Vi er et selvstændigt og finansielt uafhængigt leasingselskab, der løbende

Læs mere

GRENKE Dispo rammeleasingaftale for små og mellemstore virksomheder

GRENKE Dispo rammeleasingaftale for små og mellemstore virksomheder GRENKE Dispo rammeleasingaftale for små og mellemstore virksomheder Bidrager til din succes I mere end 30 år En virksomhed har brug for fleksibilitet. Og fleksibilitet kræver ægte partnerskab. Siden 1978

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008 Likviditetskrise set fra bankens side 20. januar 2008 Forløbet Sub-prime krisen bryder ud i løbet af sommeren 2007 ballonen springer Pengemarkedskrisen startede i efteråret 2007 De høje interbankrenter

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE erhverv PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE AUTORISERET TOYOTA & CITROËN FORHANDLER I NYKØBING FALSTER OG MARIBO. AUTORISERET AVIS, BUDGET & MENADO UDLEJNINGSCENTER. ISO 9001 & 14001 CERTIFICERET. Vi dækker

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Vi skal da have ny klubbåd!

Vi skal da have ny klubbåd! Vi skal da have ny klubbåd! Det er en stor beslutning, der kræver grundige overvejelser i klubben Visionen og strategien Hvilken klub vil vi skabe, og hvordan kommer vi derhen? Hvilken værdi kan en klubbåd

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Indlæg om finansiering. Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS

Indlæg om finansiering. Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS Indlæg om finansiering Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS Aftenens emner 1. Betaler du den rette rente? 2. Hvad skal der til for at skifte bank? 3. Hvordan servicere man banken bedst muligt? 4. Hvad

Læs mere

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE AUTORISERET TOYOTA & CITROËN FORHANDLER I NYKØBING FALSTER OG MARIBO. AUTORISERET AVIS, BUDGET & MENADO UDLEJNINGSCENTER. ISO 9001 & 14001 CERTIFICERET. Vi dækker behovet

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Noget at leve af noget at leve for Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Vækstfonden - team LAND Mig selv sagde hunden.. - Udstyret med solid opvækst på kvægejendom på Mors med alt hvad det indebærer.

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt

GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt GRENKE: Større fleksibilitet for virksomheden Leasing ganske enkelt Vi hjælper dig til at opnå succes Virksomhederne har brug for fleksibilitet. Og fleksibilitet kræver et ægte partnerskab. Det har vi

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark

Spørgsmål & Svar. Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark Udbudsmateriale Udbud af finansiel leasingramme til 1 Spørgsmål & Svar Udbud af finansiel leasingramme til Regionen har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO SUPPLY SERVICES Hos ALSO ønsker vi langvarige partnerskaber. Derfor har vi skabt et end-to-endnetværk af services for vores forhandlere med ALSO som det centrale omdrejningspunkt. Det gør os til markedets

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde?

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde? Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Frank Petersen Handelshøjskoleuddannelse i økonomi Økonomidirektør i internationale virksomheder Forhandlinger med långivere Har selv prøvet at få

Læs mere

Mest bil for pengene

Mest bil for pengene Mest bil for pengene Hvem er vi? AUTOSOURCE GROUP HOLDING A/S AUDI Splitleasing Porsche Splitleasing Lamborghini Splitleasing Bentley Splitleasing Lotus Splitleasing AL Finans Splitleasing (ca. 60 forhandlere

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere