Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner"

Transkript

1 Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans

2 Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller optage nye lån? Det spørgsmål ser vi nærmere på i denne minirapport. Fokus vil være på nye maskiner, leasing og økonomisk råderum. Alt sammen i relation til små- og mellemstore virksomheder i Danmark indenfor landbrug, transport, entreprenører og industri. Likviditet og vækst 3 Spørg jer selv 4 Økonomisk råderum 5 Investering uden kapital 6 Hvad kan nye maskiner? 7 1. Øget produktivitet 8 2. Mindre vedligehold 9 3. Reduceret energiforbrug Forbedret konkurrenceevne 11 Unikt tilpasset finansiering 12 Hvad er leasing? 13 Fordel #1: Likviditet 14 Fordel #2: Aftalt ydelse 15 Fordel #3: Skræddersyet løsning 16 Fordel #4: Ingen tinglysning eller momsudlæg 17 Fordel #5: Bedre mulighed for salg eller generationsskifte 18 Opsamling 19 Den rette finansielle partner 20 Kom nemt i gang 21

3 3 Problemer med likviditeten er en markant barriere for vækst For mange af Danmarks virksomheder er første skridt mod vækst det at foretage en investering. Vækst er nemlig langt fra noget, der altid kommer af sig selv. Det er ofte båret af et initiativ, en oprustning eller et nyindkøb. Noget der i alle tilfælde koster penge til at starte med. Penge der kan være svært tilgængelige. Fordi det kræver penge at investere i udviklingen af jeres produktionsapparat, har I som virksomhed grundlæggende to muligheder; I kan bruge jeres opsparede midler, eller I kan optage et lån. Bruger I af opsparingen, udhules jeres likviditet, samtidig med at der er en række omkostninger ved et lån. Lånet kan i øvrigt altid opsiges af banken, hvilket løbende udgør en risiko. Men hvorfor er det så essentielt med en god likviditet? Det skal vi se på nu. Undersøgelse blandt danske revisorer: Hvilke af følgende faktorer, vurderer du, pt. er de væsentligste barrierer for vækst i virksomhederne? Begrænset adgang til likviditet og finansiering 78,3 % Mangel på efterspørgsel på hjemmemarkedet 73,9 % Høje omkostninger til materialer og arbejdskraft 46,3 % Mangel på efterspørgsel på eksportmarkederne 35,0 % Bureaukrati og administrative byrder 26,6 % Høje skatter 19,7 % Dårlig økonomistyring 19,2 % Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6,9 % Manglende eller dårlig økonomisk rådgivning 5,4 % Uhensigtsmæssig brug af de offentlige erhvervsstøtte kroner 4,9 % Andet 2,5 % Kilde: FSR - Survey september 2011 Datagrundlag: FSR survey Godt 400 medlemmer af FSR danske revisorer er blevet spurgt, hvilke barrierer de oplever, som hæmmende for at øge væksten i dansk erhvervsliv. I alt har 203 revisorer svaret på undersøgelsen, der blev gennemført i september Tabel 1; FSR Survey september 2011.

4 4 Hvornår har I sidst stillet disse spørgsmål? Når jeres finansieringspartner skal vurdere jeres fremtidige indtjeningsevne, ser denne på jeres evner som driftsherre.???? Har I tillid hos jeres finansieringspartner, nu hvor pengerigeligheden er mindsket? Har I en trækningsret, som I er sikker på at kunne bevare? Har I en likviditetsreserve, der kan dække manglende indbetaling eller indtjening? Kan I opretholde leverancer, hvis I ikke overholder jeres betalingsbetingelser? Som de siger i USA: CIMITYM Cash Is More Important Than Your Mother Manglende likviditetsberedskab har kostet mange rentable virksomheder livet. En forventet indtjening om 2 år er uinteressant, hvis I ikke kan betale jeres regninger indtil da.

5 5 Værdien af økonomisk råderum Bevægelse. Et grundvilkår for enhver forretning det gælder også jeres. Virksomheder er altid på vej i den ene eller anden retning. Markeder og kunder udvikler sig, og ny teknologi eller lovgivning ændrer løbende forretningens forudsætninger. Nogle forandringer sker gradvist henover tid, mens andre manifesterer sig hurtigt. Det gælder i alle tilfælde om at kunne reagere og være på forkant. Samtidig har enhver virksomhed en vision for fremtiden. Et billede af hvordan virksomheden skal tegne sig fremadrettet, og hvordan væksten skal findes. Det kan være i form af produktlanceringer, nye markeder, nye afdelinger eller nye målgrupper. Den form for forestillingsevne er afgørende for enhver virksomhed, der vil udvikle frem for at afvikle. Visioner og idéer er nemlig det grundlag, der skal bygges videre på. Men for at gøre tanker til virkelighed har I brug for at kunne investere uden at give køb på råderum og bevægelsesfrihed.

6 6 Kan man investere uden kapital? Kapitalbehov Jeres kapitalbehov er naturligvis størst i perioder med udvikling og ekspansion, men hvad nu, hvis I kunne finansiere nye produktionsaktiver uden direkte brug af kapital? Det er først og fremmest det, som leasing giver mulighed for; at kunne skabe forudsætninger for fremtidig vækst uden at skulle skaffe kapital. Læg dertil en række andre fordele, som vi kommer tilbage til. Først skal vi se på, hvorfor der er sund fornuft i at investere i nye maskiner og nyt materiel. Også selvom det eksisterende ikke er gået i stykker. Opstart Ekspansion/udvikling Konsolidering Tid Figur 1; Forenklet illustration af kapitalbehovet for en start-up-virksomhed.

7 7 Hvad kan nye maskiner? En oplagt måde at udvikle jeres virksomhed på, er gennem nye produktionsmaskiner og ny teknologi. Det kan være nødvendigt pga. stigende efterspørgsel eller produktion til nye markeder. Men nye maskiner kan også i sig selv være med til at starte en udvikling i virksomhedens produktion, da ny teknologi også kan betyde nye muligheder for produktudvikling og innovation. Der er en række fordele ved nye maskiner. Lad os se på et par af dem i det følgende.

8 8 1. Nye maskiner kan øge produktiviteten Der er selvfølgelig forskel på brancher og produktionssetup, men grundlæggende er der en naturlig sammenhæng mellem en maskines produktivitet og dens alder. Udviklingen indenfor fx robotteknologi går stærkt, hvilket betyder at det ikke kun er et spørgsmål om at udskifte defekte eller vedligeholdelsestunge maskiner, men også ellers velfungerende, men ældre maskiner. Alene fordi det er dyrere at blive ved med at bruge dem, end det er at investere i nye. Lad os som eksempel se på svejsemaskiner. Er jeres svejseudstyr mere end 10 år gammelt og kører så godt som nyt, så koster det jer sandsynligvis penge alligevel. Det skyldes bl.a. at strømenheden i en moderne svejsemaskine giver en række fordele; fx kortere forberedelsestid, højere nedsmeltningsydelse, mindre træningstid og færre svejsedefekter. Alt sammen forhold der forbedrer produktiviteten uden at kræve yderligere arbejdstimer*. Øget produktivitet er således en markant gevinst ved nye maskiner. Det gælder sandsynligvis også for de maskiner, I bruger? * Updating Your Aging Welding Equipment can Drastically Improve Quality, Productivity - and Often a Quick ROI. Findes her:

9 9 2. Nye maskiner kan betyde mindre vedligehold Har I overblik over jeres udgifter til vedligehold? I mange tilfælde er der en smertegrænse for udgiftsniveauet til vedligehold og fordelen ved at købe en ny maskine. Men det kræver at man danner sig et nøjagtigt overblik, før man kan konkludere. Generelt set er der dog en naturlig sammenhæng mellem en maskines vedligeholdelsesudgifter og dens alder. Det gælder især landbrugsmaskiner som fx mejetærskere. Her sker der hele tiden en udvikling indenfor eksempelvis elektriske aktuatorer, der er et alternativ til mere vedligeholdelsestunge hydrauliske systemer*. Mindre vedligehold er altså resultatet af investeringen i nye maskiner; en fordel både i forhold til økonomi og driftssikkerhed. *Pneumatic-or-electric-actuators-when-and-why. Findes her: pneumatic-or-electric-actuators-when-and-why

10 10 3. Nye maskiner bruger mindre energi For nogle brancher og typer af maskiner kan dette punkt alene gøre forskellen. Udviklingen i energieffektivitet går så stærkt, at mange maskiner tjener sig selv hjem indenfor en kort periode. Hvis vi igen kaster et blik på svejsemaskinen, er sagen mange gange oplagt. Moderne såkaldte inverter-baserede svejsemaskiner er langt bedre til at konvertere den indgående strøm til udgående svejsekraft. Besparelsen kan være op til kr. om året pr. maskine*. Læg dertil at inverterteknologien giver bedre svejsearbejde, da invertersvejsemaskinen leverer et konstant svejseoutput uanset udsving i inputstrømmen på +/- 10%. Så foruden større produktivitet og mindre energiforbrug, får man også højere kvalitet i svejsearbejdet. Reduceret energiforbrug kan altså tjene investeringen i nye maskiner og materiel hjem og give højere kvalitet i arbejdet. Måske gælder det også jeres maskiner? * Updating Your Aging Welding Equipment can Drastically Improve Quality, Productivity - and Often a Quick ROI. Findes her:

11 11 4. Nye maskiner kan forbedre konkurrenceevnen At nye maskiner kan forbedre konkurrenceevnen, er et resultat af de foregående tre punkter; ny teknologi kan give jer bedre produkter produceret med færre ressourcer. Lad os alligevel se nærmere på konkurrenceevnen, da det er et afgørende parameter for at kunne producere i Danmark. Det er ikke nogen ny historie, at udvikling i teknologi og maskiner kan forbedre konkurrenceevnen. Lige fra industrialiseringens gennembrud, hvor især bilbranchens optimerede samlebåndfremstilling ændrede vilkårene for fabriksproduktion, har fremskridt i maskiner været en nøglefaktor indenfor konkurrenceevne. Koblet med lønudgifter har det været det væsentligste parameter for lønsomhed. Hvor konkurrencen fra udviklingslandene har centreret sig om billig arbejdskraft, har nogle i-lande de senere år haft succes med at gøre den faktor mere og mere overflødig*. Gennem teknisk innovation, automatisering og robotteknologi har virksomhederne kunnet fastholde konkurrencedygtig produktion tæt på hjemmemarkedet. At kunne producere lokalt har desuden andre fordele, som færre transportomkostninger og bedre kontrol med patentrettigheder*. *Automation keeps American Manufactors competitive. Findes her: bid/100444/automation-keeps-american-manufacturers-competitive

12 12 Unikt tilpasset finansiering Der er altså gode argumenter for at tænke i nye maskiner, når I vil udvikle virksomheden eller i det hele taget effektivisere driften. Og så er vi tilbage ved spørgsmålet om økonomisk råderum, da nye maskiner jo ikke finansierer sig selv. Finansiel fleksibilitet er afgørende for reaktionsevne og risikostyring. Ved at skræddersy jeres finansiering af aktiver rigtigt fra starten, gør I ikke blot finansieringen billigere, men I fastholder også det nødvendige råderum. Det er derfor, at leasing er en attraktiv finansieringsform til anlægsaktiver, da I ikke binder kapital. Samtidig er ydelsen fast budgetterbar, og det er muligt at kende finansieringsudgifterne præcist mange år frem. Finansiel fleksibilitet er afgørende for reaktionsevne og risikostyring I det følgende skal vi se nærmere på nogle af fordelene ved leasing af maskiner og materiel. Men først skal vi se nærmere på, hvad leasing teknisk set betyder.

13 13 Hvad er leasing? Der findes to forskellige former for leasing, og som udgangspunkt er det ret enkelt. Lad os se på finansiel leasing. I starter med at finde den maskine, I gerne vil have. I forhandler selv maskinens pris, men det er jeres leasingpartner, der køber maskinen. Herefter leaser I maskinen af leasingpartneren, og når leasingperioden er slut, anviser I en køber til maskinen til et aftalt restbeløb. Lad os sige, at I har fundet en maskine til kr. I aftaler med jeres leasingpartner, at maskinen efter 8 år vil have en restværdi på kr. ud fra en forventning om markedsprisen. Sammen finder I den ydelse, der vil passe jer bedst baseret på enten fast eller variabel rente. I ved præcis, hvad I har med at gøre i de 8 år. Ydelsen kan sagtens variere i størrelse henover perioden, men så er det aftalt fra start der er altså ingen løbende overraskelser. Når de 8 år er gået, afhandles maskinen til kr. Maskinens pris Afdrag rente Faste leasingafdrag over 8 år Stort set samme forløb gør sig gældende, når der er tale om operationel leasing. Forskellen er blot, at ved aftalens udløb afleveres udstyret retur til leasingpartneren eller leverandøren. Restværdi Restværdien efter 8 år Hvad skal I så vælge finansiel eller operationel leasing? Det afhænger af jeres behov. Tag en dialog med jeres leasingpartner, og lad denne rådgive jer om, hvad der er bedst for jer. Men hvorfor er leasing så en attraktiv løsning? Lad os i det følgende se nærmere på 5 punkter, der udmærker leasing. Figur 2; Eksempel på finansiel leasing.

14 14 #1 Likviditet En af de største grunde til at små og mellemstore virksomheder kommer i knibe skyldes problemer med likviditeten. Fastholdelse af tilstrækkelig likviditet på driftskontoen bør derfor være en topprioritet for en virksomhed af en hvilken som helst størrelse. Med leasing får I mulighed for at gemme jeres penge til de tidspunkter, hvor I har mest brug for dem. Skal I først finansiere jeres maskiner, når I mangler penge, vil det pga. jeres aktuelle situation oftest være både sværere og dyrere at skaffe finansiering. Det er oftest sådan, at pengene er dyrest, når I mangler dem mest. Derfor er det også vigtigt, at I finansierer jeres anlægsaktiver rigtigt fra starten. Pengene er dyrest, når I mangler dem mest

15 15 #2 Aftalt ydelse En leasingaftale er som udgangspunkt uopsigelig. Det kan måske lyde som en ulempe, men det er i virkeligheden en markant fordel for jer som leasingtager. Det betyder nemlig, at I ikke skal tænke på refinansieringsrisiko. En kassekredit skal fx typisk genforhandles en gang om året, og da et banklån altid kan opsiges af banken, kan I risikere pludseligt at skulle indfri jeres gæld. Med en leasingaftale ved I præcis, hvad jeres ydelse er gennem hele perioden, og I har sikkerhed for, at det ikke ændrer sig. Ønsker I undervejs selv at opsige aftalen, fordi I fx ønsker en nye maskine før end oprindeligt planlagt, så er leasingpartneren ofte til at tale med om en løsning.

16 16 Afdrag Å Æ Restværdi #3 Skræddersyet løsning Leasingydelser kan sammensættes til præcis at opfylde jeres behov. Denne justering er bl.a. mulig ved at korrigere restværdien ved udløb på det leasede udstyr. Ved at ændre den afsluttende betaling for maskinen fra fx kr. til kr., kan I sænke jeres månedlige betaling betydeligt. Derudover findes der fleksible muligheder som fx step-upeller step-down-løsninger. Nogle virksomheder har måske brug for, at leasingydelsen stiger løbende i takt med at maskinen begynder at skabe værdi. Andre har en fordel ved at betale en højere ydelse til at starte med. Afhængig af industri og maskintype kan det også være muligt først at opstarte leasingbetalingen, når maskinen er installeret og fuldt oppe at køre. Endelig kan der være mulighed for at tilpasse leasingydelser efter sæson. Nogle typer virksomheder kan have en fordel ved en højere ydelse, når deres sæson samtidig topper, mens de resten af året betaler en mindre leasingydelse. Den samlede pointe er, at leasing med den rette partner er en skræddersyet løsning, der kan tilpasses jer og jeres øvrige finansielle aktiviteter. Alt sammen med det formål at give jer mest muligt råderum og den billigste finansiering. Figur 3; Skræddersyet fordeling af afdrag og restværdi. Ydelse Figur 4; Step-up-løsning. Ydelse Tid Figur 5; Step-down-løsning. Tid

17 17 Ved leasing sparer I #4 Ingen tinglysning eller momsudlæg omkostninger i forhold til traditionel finansiering Som leasingtager har I fuld brugsret over jeres maskine i hele leasingperioden, men maskinen ejes af leasingpartneren. Da I ikke selv ejer maskinen, skal der heller ikke betales for omkostninger til tinglysning og stempel. I sparer derfor penge ved oprettelse af en leasingaftale i forhold til traditionel finansiering. Derudover undgår I som leasingtager også det momsudlæg, I ellers selv skulle finansiere ved kontantkøb eller lånefinansiering. Det kan alt efter maskintype og antal være et betydeligt beløb.

18 18 #5 Bedre mulighed for salg eller generationsskifte Planlægger I et generationsskifte eller et salg af virksomheden, er leasing et fordelagtigt finansieringsværktøj. For jo flere aktiver I som sælger har leaset, jo mindre likviditet skal køber skaffe for at købe jeres maskiner og materiel. Da leasingselskabet ejer udstyret, skal de acceptere et brugerskifte fra sælger til køber i forhold til de etablerede leasingaftaler. Ved I allerede nu, at et generationsskifte er nært forestående, kan I forhandle det på plads fra starten og få det skrevet ind i leasingaftalen. Da et generationsskifte eller salg stort set altid kræver ekstern finansiering, er det afgørende, at der på anlægssiden er fokus på mindst mulig gæld. I det hele taget er det en god idé, at se på virksomhedens gældsstruktur før et evt. salg eller generationsskifte. Her kan leasing igen vise sig som en fornuftig løsning ikke bare for maskiner, men også for køretøjer og andet materiel.

19 19 Opsamling Er I en lille eller mellemstor dansk virksomhed, der opererer indenfor fx landbrug, transport, entreprenører eller industri? Og er I interesserede i at øge produktiviteten, spare omkostninger eller på anden måde udvikle jeres forretning ved hjælp af nye maskiner? Så er leasing måske den rigtige løsning for jer. Leasing hjælper jer med at være fleksible, og giver jer økonomisk råderum og frihed til at være på forkant og til at føre idéer og visioner ud i livet. Netop likviditetsproblemer er en markant barriere for vækst-tiltag, hvorfor leasing er fordelagtig i de perioder, hvor I har større kapitalbehov. Der er i rigtig mange tilfælde både god økonomi og sund fornuft i nye maskiner, og med kendte leasingydelser og fleksibilitet i forhold til afvikling har I fuldt overblik langt ud i fremtiden. Det har med andre ord aldrig været nemmere at se på nye maskiner til nye tider. Det eneste I mangler er den rette finansielle partner. Den finder I hos Jyske Finans.

20 20 Den rette finansielle partner Når I som virksomhed skal sikre jer økonomisk råderum, såvel som nye maskiner til at fremme udviklingen, gælder det om vælge den rette finansielle partner. Hos Jyske Finans ønsker vi ikke blot at komme med en pose penge. Vi vil være jeres finansielle sparringspartner dem der er med til at gøre jer konkurrencedygtige både på den korte og den lange bane. En ting er selvfølgelig nye maskiner og nyt materiel og vores leasingmuligheder i den forbindelse. Noget andet er at se på jeres eksisterende finansieringer med friske øjne. Der kan være steder, hvor vi kan forbedre jeres vilkår med udgangspunkt i vores brede palet af finansieringsprodukter. Udover selv at være rådgivere har vi mulighed for trække på særkompetencer fra andre rådgivere i en af Danmarks største banker. Det åbner først og fremmest op for nye løsningsmuligheder. Vores rådgivere i Jyske Finans er alle specialiserede i enkelte brancher. Det kan være transportbranchen, landbruget eller industrien. Derfor møder I som kunde, altid en rådgiver der ved, hvad der er op og ned i jeres branche.

21 21 Nye maskiner til nye tider Vi er klar til at hjælpe Du kan læse meget mere om leasing, se case-videoer, beregne leasingydelser og meget mere på nyetider.nu Du kan også ringe direkte til os på Eller skrive til os på

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere