Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober Jesper Grona

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona"

Transkript

1 Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober Jesper Grona

2 Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet Rolle og tilgang Procesoptimering Kommentarer Relevante metoder? ACM?

3 Finanssektoren (de største aktører) Banker Realkredit Bank kerneforretning Bank supermarked Realkredit fokus Spar Nord AL Jyske Bank Nordea DLR Sydbank Nykredit Danske Bank BRF På vej til BEC På vej til del af Jyske Bank IT SDC BEC Nordea DLR Bankdata Nykredit Danske Bank BRF Fællesejede bankcentraler Koncern IT Egen IT

4 Fælles digitalisering i finanssektoren -40 år: 1974 Regningsbetaling I dag tæt på 1 mio. daglige betalinger -33 år: 1981 (ca.) Kontooverførsel I dag daglige overførsler -16 år: 1998 Realkredit samarbejde I dag også banker ½ mio. daglige transaktioner -5 år: 2009 Digital tinglysning I dag 80 % realtid -1 år: 2013 Skatteoplysninger til banker Godt på vej.. -1 år: 2013 Digitalt bankskifte Godt på vej -4 år: 2010 NemID sikker digital adgang I dag med 4,2 mio. brugere -46 år: 1968 Lønudbetaling I dag for virksomheder -34 år: 1980 Digitale værdipapirer -31 år: 1983 Betalingskort I dag udstedt 4,9 mio. kort

5 e-nettets rolle infrastruktur og samarbejde Finanssektorens operatører Ejendomshandel Værdipapircentralen OMX Nets DanID eboks e-nettet Ejendomsmæglere Systemleverandører Andre brancher Advokater Forsikring Danske Bank Nordea BEC Offentlige myndigheder JN Data DLR (CSC) OIS DIADEM Tinglysning SDC Bank Data Penge- og realkreditinstitutter samt datacentre Erhvervs- og Byggestyrelsen KMS SKAT

6 Index Index e-nettet i udvikling Nettoomsætning Antal medarbejdere Mio. kr Referenceejendomme Referenceejendomme Digital Tingbogsoplysninger Tingbogsopslag Tinglysning Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Produktudvikling Restgæld Ejendomsdata Digital tinglysning e-bolighandel e-engagement e-skatdata Pensionsudbetalingssystemet Clearing Finanssektorens projekt- og forvaltningsselskab

7 e-nettets produkter Ejendomsmæglere Finansielle virksomheder Advokater Ejendomspriser Ejendomsdata Tingbog Restgæld Ejendomskort Kurser og satser Ejendomsrapport Boligmarkedsstatistik e-bolighandel e-vurderingspakke e-værdi e-lånesag Restgæld Vurdering Digital tinglysning e-skatdata e-bolighandel e-engagement Ejendomspriser e-bolighandel Nyt i 2014 Finanssektorens projekt- og forvaltningsselskab Betalingsinfrastruktur og clearingsystemer Pensionsudbetaling

8 Fælles processer i sektoren

9 De første tanker - idéen Finansrådet og Realkreditrådet april 2004: Vigtigste del af oplæg til strategisk beslutning om håndtering af rykning ved den kommende digitale tinglysning.

10 Det strategisk grundlag konkrete forretningsønsker Fælles Processer i finanssektoren - Procesdiagram 1 - Version UDKAST Rykning af efterstående prioriteter Ny långiver Aktiviteter med blå farve indikerer forventet funktionalitet i en senere fase af projektet, hvor det skal være muligt at forespørge på standardvilkår for rykning. Det skal afklares om forespørgsel også indeholder udfyldt skabelon for. I givet fald er det den nye långiver som tilgår e-tl skabelonen (pt. aktivitet 9). 1. Udarbejd lånetilbud inkl. afklar behov for rykning 1a. Spørg om standardvilkår for rykning Fælles infrastruktur 1b. Gennemstil forespørgsel og svar 2. Spørg om mulighed for rykning 3. Modtag og videresend forespørgsel 6. Modtag besked om manuel behandling 5. Modtag og videresend oplysning om manuel behandling inkl. forventet sagsbehandlingstid 8. Modtag afvisning 7. Modtag og videresend afvisning 9a. Returnér skabelon for 11. Modtag accept inkl. 10. Modtag og videresend accept inkl. signeret 12. Send pantebrev til tinglysning 13. Modtag og videresend pantebrev til tinglysning 16. Modtag besked om tinglyst pantebrev med anmærkning 15. Modtag og videresend besked om tinglyst pantebrev med anmærkning 17. Send besked om at skal tinglyses 18. Modtag besked om at tinglyse 19. Modtag og videresend til tinglysning 22. Modtag besked om tinglyst 21. Modtag og videresend besked om tinglyst respekpåtegning 26. Modtag besked om anmærkningsfri tinglysning 25. Modtag og videresend besked Efterstående panthaver 1c. Svar med standardvilkår 4. Modtag forespørgsel og vurdér mulighed for rykning Afvis Acceptér 9. Udarbejd 23. Modtag besked om tinglyst e-tl Ved behov for manuel behandling oplyses forventet ekspedtionstid straks efter modtagelsen af forespørgsel. Mulige alternativer til den viste proces: 1) Respektpåtegningen udarbejdes af ny långiver og indgår som grundlag i forespørgslen om rykning (aktivitet 2). 2) Respektpåtegningen formidles til ny långiver samen med accept af rykning (aktivitet 9) for dennes efterfølgende koordinerede tinglysning heraf samt af pantebrevet. Afhængig af de konkrete muligheder i e-tl om at betinge tinglysninger, kan en også sendes til tinglysning, betinget af, at ny långiver skal tinglyse pantebrev. 9b. Send skabelon for 14. Tinglys pantebrev med anmærkning om efterstående prioritet 20. Tinglys Finansrådet og Realkreditrådet november 2006: Konkretisering af forretningens ønske (solskinsscenarium) for rykningsforløb. Uden særlige hensyn til teknik. 24. Tinglys sletning af anmærkning på pantebrev Situation Ny långiver skal omlægge lån i en ejendom, hvor prioritet skal foran et andet lån, udstedt af Efterstående panthaver. Der er således behov for at gennemføre rykning af efterstående prioriteter.

11 Efterstående panthaver efpi undervejs Event baseret gateway: Hvis en kvittering modtages inden tidsfristen, fortsættes med modtag kvittering. Hvis tidsfristen udløber før en kvittering modtages fortsættes til Send påmindelse Ny långiver/ repræsentant Forbered rykning ModtagModtagelskvitt ering ModtagSvarfrist ModtagRykningssvar OpretOgStart Afvent modtagelseskvittering Afvent rykningssvar efpi - Rykning Modtag og videresend anmodning Påmind, modtagelseskvittering Modtag og videresend kvittering Påmind, rykningssvar Modtag og videresend svarfrist Modtag og videresend rykningssvar SendModtagelseskvitt ering SendSvarfrist SendRykningssvar ModtagRykningsanmo dning efpisag.modtagnotifi kation Send modtagelses kvittering efpisag.modtagnotifi kation Forretningsmæssig behandling af anmodning Send svarfrist Send rykningssvar Figur 2-9: Rykningsproces e-nettet april 2007: Forretningsønskerne for rykning udtrykt som interaktioner mellem de berørte it-systemer, herunder hvilke unikke forretningsdokumenter som indgår og hvilke alternative forløb der er relevante. Efterfølgende konkretiseres løsningen i en række snitfladebeskrivelser, der bør udarbejdes i tæt samarbejde med alle interessenter.

12 Spilleregler for samarbejdet fælles forretningshåndbog Finansrådet og Realkreditrådet august 2009: De fælles regler for rykning i sektoren for den forretningsmæssige håndtering af samarbejdet (især indbyrdes forventninger om proces og oplysninger samt ekspeditionstider).

13 Erfaringer med procesarbejdet Det vigtige møde mellem forretning og teknik Det lange forløb starter omgang omkring diagrammerne Tidskrævende, men en afgørende investering Herefter videre med begreber, datamodeller, arkitektur, snitflader og den fælles løsning Ofte forskellige ambitionsniveauer mellem parterne Hvor stor grad af automatisering er muligt? Laveste fællesnævner bør være at strukturere de minimale nøgledata som parterne skal behandle - korrelation mellem forretningsdokumenter er afgørende! Hvor meget skal der nytænkes? Er det digitalisering as-is eller samtidig optimering - forhold til lovgivning, fx tinglysningsafgiften. Behov for en handlekraftig organisation Fælles styregruppe, forretningsgruppe og teknikgruppe med de rette deltagere og klare mandater Commitment fra alle parter er afgørende Har nogen gode forslag? Tæt sparring til de enkelte parter Ikke nok blot at indgå formel aftale om deltagelse Standardisering af dokumenter vedrører både IT dybt og forretningens arbejdsprocesser Fra centralt hold skal afsættes tid til sparring med de enkelte parter om design, indbyrdes forventninger, aktiviteter og tidsplan og dermed arbejde med forståelsen for den enkeltes rolle i processerne

14 IT-delen stjæler ofte fokus Det konkrete er altid nemmest at tage stilling til Er det derfor IT ofte får stort fokus? IT er dog sjældent det svære Derimod er det lange seje træk at finde den rette balance mellem teknik og forretning og herudfra sikre den rette organisatoriske implementering Med den relevante optimering (eller blot justering) af såvel egne it-systemer som arbejdsprocesser I finanssektoren har vi stort fokus på at planlægge dette i en samlet udrulningsfase. Vi ser det som en udvikling over tid: Indtil 90 erne: Teknisk fokus 0 erne: Forretningsmæssigt fokus = strøm til det manuelle arbejde Siden 10 erne: Udfordre processerne og konditionerne herom = nytænkning/optimering

15 Alle skal helst være med fra start

16 Afslutning Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet Rolle og tilgang Procesoptimering Kommentarer Relevante metoder? ACM?

17 Kontakt Jesper Grona Projekt- og Metodechef e-nettet a/s

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring

Fremtidens Bank & Forsikring Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Christian Sagild, formand for Forsikring & Pension og adm. direktør i Topdanmark. Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet og direktør

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere