ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE"

Transkript

1 KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: Fax: Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse Nr. 17/2003 Antal sider: 13 Dato: d. 28 november 2003 Kontaktpersoner: John Goodwin Kenneth Nilsson Administrende Direktør Kontorchef Telefon: Telefon:

2 Hovedpunkter Koncernresultatet for 3. kvartal 2003 steg efter skat til USD 5,631 mio. sammenlignet med USD 2,049 mio. i 3. kvartal sidste år. Koncernresultatet for årets 3 første kvartaler beløb sig pr. 30 september 2003 til USD 58,705 mio. (iberegnet en gevinst på USD 49,573 mio. i forbindelse med salget af Selskabets andel i United International Enterprises (M) Berhad ( UIEM ) til United Plantations Berhad ( UPB ) i marts 2003), sammenlignet med USD 5,596 mio. for de 3 første kvartaler sidste år. Egenkapitalen steg pr. 31. December 2002 fra USD 109,442 mio. til USD 173,643 mio. pr. 30. september 2003 som følge af overskuddet i forbindelse med salget af UIEM, kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta og akkumuleret driftsresultat for perioden. Resultatet for 3. kvartal for det associerede selskab Aarhus United A/S ( Aarhus United ) var efter skat USD 3,923 mio. (DKK 25 mio.) og var derved forholdsvis mindre end resultatet på USD 3,632 mio. (DKK 29 mio.) i 3. kvartal For årets 3 første kvartaler blev resultatet efter skat USD 5,806 mio. (DKK 37 mio.), efter medregning af en straksafskrivning på USD 4,488 (DKK 30 mio.) i forbindelse med salget af Maritex AS, mod USD 9,602 mio. (DKK 77 mio.) i samme periode i Koncernresultatet for 2003 efter skat forventes at beløbe sig til USD 10,984 14,123 mio. (DKK mio.). Resultatet for 3. kvartal for det associerede selskab UPB afspejlede de gode palmeoliepriser og beløb sig til USD 9,388 mio. (MYR 35,676 mio.) sammenlignet med USD 4,423 mio. (MYR 16,808 mio.) i 3. kvartal Resultatet efter skat for årets 3 første kvartaler var pr. 30. september USD 20,662 mio. (MYR 78,519 mio.) mod USD 9,193 mio. (MYR 34,935 mio.) i samme periode sidste år. Overskuddet for 2003, før medtagelse af gevinsten på USD 49,573 mio. i forbindelse med salget af UIEM, forventes at blive på det samme niveau som i 2002, som meddelt i halvårsrapporten. Dette kvartalsregnskab er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside hvor det også er kommenteret af Selskabets adm. direktør i form af en præsentation. Hjemmesiden findes i øvrigt nu både i en engelsk og dansk version. 2/13 UIE Ltd KVARTALSRAPPORT 2003

3 Urevideret koncernresultat for 3. kvartal afsluttet d. 30. sept Bestyrelsen har behandlet og godkendt det ureviderede koncernregnskab for Selskabets første 3 kvartaler, som afsluttede d. 30. september Hovedtal for koncernen Januar-september 3. kvartal Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (iberegnet andel i nettoresultat fra associerede selskaber) Nettoresultat før finansielle indtægter og minoritetsinteresser Nettoresultat før minoritetsinteresser og skat Nettoresultat efter minoritetsinteresser og skat Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo Januar-september 3. kvartal Året DKK $ $ $ $ $ Resultat pr. aktie 83,81 13,15 1,36 1,26 0,46 2,45 Resultat pr. aktie (før gevinst ved salg af datterselskab) 11,15 1,75 1,36 0,97 0,46 2,45 Indre værdi pr. aktie 247,90 38,90 21,22 38,90 21,22 24,52 Markedsværdi, ultimo 149,00 23,38 17,79 23,38 17,79 19,09 (efter fradrag af UIE s andel af egne aktier fra det samlede antal af aktier) Januar-september 3. kvartal Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) 71,52 8, ,31 Soliditetsgraden 94,46 66,25 94,46 66,25 67,02 Noter: 1. Sammenligningstal i Danske Kroner (DKK) er angivet til den gældende kurs pr. ultimo 3. kvartal Årets 3 første kvartaler er ikke fuldt ud sammenlignelige med den tilsvarende regnskabsperiode i 2002 grundet fusionen mellem Selskabet og International Plantations & Finance Ltd ( IPF ), som trådte i kraft d. 28. juni 2002, og salget af UIEM d. 26. marts UIE Ltd KVARTALSRAPPORT /13

4 Kommentarer til regnskabet for årets 3 første kvartaler afsluttet d. 30. september 2003 Koncernresultatet for 3. kvartal steg efter skat til USD 5,631 mio. sammenlignet med USD 2,049 mio. i samme periode sidste år, medens det akkumulerede koncernresultatet efter skat for årets 3 første kvartaler beløb sig pr. 30. september 2003 til USD 58,705 mio. (2002: USD 5,596 mio.). (I resultatet for perioden indgår koncernresultatet for plantagedrift i Selskabets 90%-ejede malaysiske datterselskabet, UIEM, indtil den dato, hvor det blev overtaget af UPB i ultimo 1. kvartal og gevinsten på USD 49,573 mio. i forbindelse med salget). Andelen af overskud i associerede selskaber medtager ikke kun Selskabets andel i overskuddet i Aarhus United A/S men også andelen i overskuddet i UPB for 2. og 3. kvartal, som følge af erhvervelsen af aktier svarende til 16,8% af UPBs indbetalte aktiekapital som delbetaling for salget af UIEM. For årets 3 første kvartaler blev andelen i nettooverskuddet i associerede selskaber væsentligt forbedret og beløb sig pr. 30. september 2003 således til USD 5,024 mio. mod USD 2,221 mio. i samme periode sidste år. Det associerede selskab Aarhus Uniteds akkumulerede resultatet efter skat for årets 3 første kvartaler blev med DKK 37 mio. (USD 5,806 mio.) væsentlig lavere end resultatet på DKK 77 mio. (USD 9,602 mio.) i den tilsvarende periode i 2002, hvilket hovedsageligt skyldes en afskrivning på DKK 30 mio. (USD 4,488 mio.) vedrørende investeringen i Maritex AS, nedgang i bulksalg, lavere nettomargin samt negativ valutaeffekt, som følge af omregning til danske Kroner af indtægter fra udenlandske datterselskaber. Bidraget fra Selskabets andet associerede selskab UPB blev betydeligt forbedret på grund af høje palmeoliepriser. UPBs resultat efter skat for årets 3 første kvartaler var således pr. 30. september 2003 MYR 72,543 mio. (USD 19,093 mio.) mod MYR 34,935 mio. (USD 9,193 mio.) i samme periode sidste år. Indtægter og udgifter fra plantage- og landbrugsdrift indbefatter resultater fra datterselskabet United Plantations Africa Limited ( UP Africa ) for perioden og for UIEM i 1. kvartal. Overordnet påvirkede driften af UP Africa ikke resultatet for årets 3 kvartaler betydeligt, medens datterselskabet United Plantations (Australia) Pty Ltd var passivt og indgik frivillig likvidation i juli Gevinsten fra salg af datterselskaber i årets første 3 kvartaler beløb sig pr. 30. september 2003 til USD 49,573 mio. i forbindelse med salget af UIEM og en gevinst på USD 1,520 mio. som følge af en særudstedelse af aktier fra UPB foretaget i den gældende periode og bogført i regnskabet som et forventet overskud af salg efter udvandingen af Selskabets kapitalandel i UPB fra 17,5% til 16,8%. En yderligere hensættelse på USD 0,378 mio., som blev foretaget tidligere med hensyn til Selskabets porteføljeandel i UPB, blev tilbageført, efter at selskabet blev klassificeret som et associeret selskab. I august 2003 blev Selskabets andel i TVR Sports (Malaysia) Sdn Bhd, et selskab, der producerer sportsbiler i Malaysia, afhændet for et beløb på USD 0,108 mio., som indbragte en gevinst på et tilsvarende beløb, eftersom investeringen blev afskrevet i Udgifter og andre indtægter var hovedsageligt i overensstemmelse med forventningerne. Generelleog administrative omkostninger omfattede primært påløbne omkostninger fra UP Africa for perioden og UIEM for 1. kvartal. Valutakursgevinster på USD 1,736 mio. steg ved omregning af udenlandsk valuta, primært danske Kroner, til amerikanske Dollar. Renteudgifter for perioden på USD 0,810 mio. kan hovedsageligt tilskrives UP Africa. Samlet renteindtægter for årets 3 første kvartaler steg til USD 0,648 mio. mod USD 0,308 mio. i samme periode sidste år på grund af tilgodehavende fra den egenveksel, som UPB har udstedt som delbetaling for købet af UIEM. 4/13 UIE Ltd KVARTALSRAPPORT 2003

5 Som følge af afslutning på salget af UIEM i slutningen af 1. kvartal er regnskabsposten lån bragt væsentligt ned og samlet lån beløb sig således pr. 30. september 2003 til USD 3,900 mio., som alle kan tilskrives UP Africa. Som følge heraf blev soliditetsgraden (egenkapital/aktiver) betydeligt forbedret fra 67% pr. 31. December 2002 til 94% pr. 30. September Egenkapitalen steg pr. 31. december 2002 fra USD 109,442 mio. til USD 173,643 mio. pr. 30. september 2003 som følge af overført overskud (eksklusiv samlet udbytte udbetalt i løbet af året, som beløber sig til USD 7,569 mio.) og gunstig kursregulering ved valutaomregning, som beløber sig til USD 13,321 mio. Selskabets ureviderede kvartalsrapport er aflagt i henhold til uændret regnskabsprincipper. UIE Ltd KVARTALSRAPPORT /13

6 Associerede virksomheder United Plantations Berhad Efter gennemførelse af UPB s køb af UIEM, er Selskabets andel i branchen fra 2. kvartal 2003 koncentreret direkte gennem sin egen 16,8% kapitalandel og indirekte gennem Aarhus Uniteds 23,4% kapitalandel i UPB. Følgende uddrag er taget fra United Plantations Berhads 3. kvartalsrapport, der blev offentliggjort d. 13. november 2003: Sammenfattet koncernresultatopgørelse for 3. kvartal afsluttet d. 30. september 2003 Tallene er ikke revider evideret et 3. kvartal Akkumuleret kvartal 30/9/ /9/ /9/ /9/2002 MYR 000 MYR 000 MYR 000 MYR 000 Omsætning Driftsomkostninger (91.800) (42.235) ( ) ( ) Andre driftsindtægter Driftsoverskud Finansielle omkostninger (317) (5) (918) (16) Andel af tab i associerede selskaber (6) (845) (3.139) (830) Investeringsresultater (366) Overskud før skat Skat (13.798) (7.684) (32.215) (14.862) Overskud efter skat Ekstraordinære poster Minoritetsinteresser Overskud ved forventet salg/tilgodehavende - - (5.976) - Nettooverskud /(-tab) som kan tilskrives selskabets aktionærer Resultat pr. aktie (i) Aktuel baseret på et gennemsnit af (2002: ) stamaktier (sen) 17,26 11,09 38,81 23,06 (ii) Fuld udvanding (ikke relevant) /13 UIE Ltd KVARTALSRAPPORT 2003

7 Bestyrelsens vurdering af koncernens drift Koncernens omsætning og overskud før skat i det forløbne regnskabsår var begge højere i forhold til det foregående år på grund af: (i) (ii) (iii) Køb af UIEM, som før skat bidragede med MYR 74 mio. til omsætningen og med MYR 46 mio. til overskuddet for den forløbne periode; Stigning i selskabets produktion af rå palmeolie, palmekerner og kokosnødder på henholdsvis 5%, 6% og 10% kombineret med højere priser for rå palmeolie, palmekerner og kokosnødder på henholdsvis 17%, 13% og 5%; samt Omsætningen og salgspriserne på raffinerede produkter er steget i løbet af den forløbne periode sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år. Fortjenesten er imidlertid blevet udhulet på grund af øget konkurrence. Sammenligning af resultatet med det foregående kvartal Overskuddet før skat steg fra MYR 28,2 mio. i det foregående kvartal til MYR 49,5 mio. i det forløbne kvartal. Stigningen i overskuddet før skat i det forløbne kvartal skyldes primært: (i) Stigning i produktionen af rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 45% og 44% på grund af sæsonpræget produktion; (ii) (iii) Ikke anvendte hensættelser, der var sat af til værditab i associerede selskaber på MYR 2,7 mio. i det foregående kvartal; og Forbedring af resultatet fra raffinaderiet på MYR 1,1 mio. Udsigter Redegørelser i Oil World antyder et begrænset udbud og mindre lagerbeholdninger, da efterspørgsel på palmeolie på verdensplan overstiger produktionen. Verdenspriserne på størstedelen af olieholdigt frø, olier og mel har gennemgået et væsentligt opsving og i anden halvdel af oktober steg de til rekordhøje kontraktspriser forstærket af den høje efterspørgsel og begrænset udbud. Produktionen af rå palmeolie, som er sæsonpræget, begyndte at falde i oktober og lagerbeholdninger i oktober/december 2003 forventes nedbragt til et niveau, som er lavere end sidste år grundet højere efterspørgsel. Siden 1. oktober er priserne steget markant og på MDEX er der registreret kontantpriser, som er steget fra MYR til en rekordpris d. 29. oktober på MYR pr. ton. Den nuværende svækkelse i priser for rå palmeolie forventes kun at være midlertidig, da der sandsynligvis vil ske en teknisk justering. Koncernens omsætning og overskud efter skat for 2003 vil blive større sammenlignet med sidste år på grund af købet af United International Enterprises (M) Bhd og højere salgspriser for vores råvarer. UIE Ltd KVARTALSRAPPORT /13

8 Aarhus United A/S Følgende uddrag er taget fra Aarhus Uniteds 3. kvartalsrapport afsluttet d. 30. september 2003 og offentliggjort d. 25. november 2003: Tirsdag d. 25. november 2003 behandlede og godkendte bestyrelsen for Aarhus United A/S regnskabet for 3. kvartal Hoved- og nøgletal for koncernen Januar-september 3. kvartal Året Mio. kr Nettoomsætning Nettomargin Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af kapitalandele før skat Finansielle poster, netto (50) (54) (14) (20) (79) Finansielle poster, netto Periodens resultat Samlede aktiver, ultimo Egenkapital ultimo Investeringer Afskrivninger Overskudsgrad 2,3 % 4,3 % 2,7 % 4,7 % 4,7 % Egenkapitalandel (soliditet) 39,5 % 40,9 % 39,5 % 40,9 % 42,1 % Afkast af investeret kapital (ROIC) 5,2 % 8,9 % 5,9 % 10,1 % 10,5 % Gns. antal aktier (1.000 stk.) Aktiekurs ultimo Indre værdi pr. aktie Resultat pr. aktie 9,20 19,31 6,19 7,31 36,11 Forskydninger i egenkapitalen fremkommer således: Egenkapital primo regnskabsåret Periodens resultat Udbetalt udbytte (48) (48) (48) Kursregulering på dattervirksomheder og associerede virksomheder (125) (130) (27) 19 (201) Udbytte af egne aktier samt tilgang/fragang til medarbejderaktier Værdiregulering af finansielle instrumenter (4) (4) 2 (5) (8) Samlet forskydning (135) (100) 6 43 (107) Egenkapital ultimo Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for /13 UIE Ltd KVARTALSRAPPORT 2003

9 Kommentarer til regnskabet for perioden Koncernresultatet efter skat for årets tre første kvartaler blev med 37 mio. kr. væsentligt lavere end både forventningerne til perioden og resultatet for samme periode i 2002 på 77 mio. kr. Tilbagegangen skyldes primært tre forhold: 1) Tabet på i alt ca. 30 mio. kr. vedrørende det associerede selskab Maritex AS, 2) en lavere afsætning og dermed mindre nettomargin på bulkolier og 3) udviklingen i valutakurserne, som anvendes til omregning af de udenlandske dattervirksomheders resultater. Resultatet af primær drift blev 82 mio. kr. i de tre første kvartaler 2003 mod 150 mio. kr. i samme periode sidste år en tilbagegang på 68 mio. kr., som især skyldes de ovennævnte tre forhold. Resultat af kapitalinteresser blev 35 mio. kr. før skat og omfatter det stærkt forøgede resultat fra den associerede virksomhed United Plantations Berhad i Malaysia og nedskrivningen på Maritex AS i Norge. For kvartal udgjorde koncernens finansieringsomkostninger i alt 50 mio. kr. mod 54 mio. kr. i samme periode sidste år. Egenkapitalen faldt med 135 mio. kr. i forhold til primo Den regnskabsmæssige valutakursregulering pr. 30. september 2003 vedrørende dattervirksomheder og associerede virksomheder har som følge af lavere kurser på den amerikanske dollar (USD), engelske pund (GBP), malaysiske ringgit (MYR) og mexicanske peso (MXN) påvirket egenkapitalen negativt med 125 mio. kr. Beholdningen af egne aktier pr. 25. november 2003 udgør i alt aktier svarende til 3,3 % af aktiekapitalen. Børsværdien på beholdningen af egne aktier pr. 30. september 2003 var 19 mio. kr. højere end anskaffelsesværdien. Kommentarer til udviklingen i den forløbne periode Koncernen har nu helt afhændet ejerandelen i Maritex AS til Tine Biomarin AS, som vil føre selskabet videre. Som tidligere meddelt vil dette medføre et samlet tab på ca. 30 mio. kr. i regnskabet for Tabet er allerede udgiftsført i halvårsregnskabet. Vi har i de tre første kvartaler af 2003 oplevet en faldende efterspørgsel efter bulkolier til fødevareindustrien. Således blev den samlede nettomargin fra bulkolier 44 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år. Heraf skyldes dog ca. halvdelen de lavere valutakurser, når nettomargin i fremmed valuta skal omregnes til danske kroner. Det er fortsat vores vurdering, at vi har fastholdt vores markedsandele, og at den kraftige tilbagegang i efterspørgslen efter visse produkttyper skyldes den varme sommer i Europa og den generelt hårde konkurrence inden for dette segment. På det strategiske fokusområde specialfedtstoffer til chokoladeindustrien har afsætning og nettomargin udviklet sig som forventet med en fremgang i den tonnagemæssige afsætning. Nettomargin i danske kroner er en smule lavere end sidste år, men udviklingen skal ses i lyset af, at også inden for dette segment betyder de lavere valutakurser isoleret set en lavere nettomargin i danske kroner sammenlignet med samme periode sidste år. UIE Ltd KVARTALSRAPPORT /13

10 Den samlede nettomargin fordelt på segmenter har udviklet sig således: Januar-september Året Mio. kr Koncernens produktionsselskaber: Specialfedtstoffer 285,6 297,2 434,6 Bulkolier 206,2 249,9 359,0 Foodservice 86,4 96,3 141,2 Health care 16,0 18,6 24,5 Andet 10,3 15,4 0,6 Nettomargin i alt 604,4 677,4 960,0 Andre selskaber 43,7 54,8 74,9 Nettomargin i alt 648,1 732, ,9 Koncernens andel af United Plantations Berhads resultat blev i årets første tre kvartaler betydeligt højere end i samme periode sidste år. Således udgør Aarhus Uniteds andel før skat 47 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2003 mod 33 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes dels højere palmepriser, men også det forhold, at fra og med 2. kvartal 2003 indgår resultaterne fra den tilkøbte plantage, United International Enterprises Malaysia (UIE), også i United Plantations Berhads resultat, hvilket har haft en betydelig positiv effekt på trods af, at Aarhus Uniteds ejerandel i United Plantations Berhad er faldet fra 32 % til ca. 24 % i forbindelse med overtagelsen af UIE-plantagen. Man skal være opmærksom på, at den lavere kurs på malaysiske ringgit (MYR) alene har reduceret koncernens resultatandel med ca. 9 mio. kr. Fremtidsudsigter Forventningerne til resultatet for 2003 er uændret som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr. 20 af 25. august Koncernresultatet før skat for 2003 forventes at blive mio. kr., resultat efter skat og resultat af primær drift for hele året forventes at blive henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Indtjeningen inden for de strategiske fokusområder, specialfedtstoffer til chokolade og andre konfektureprodukter samt foodservicesegmentet, forventes at være præget af fortsat fremgang, hvorimod koncernen forventer at realisere en lavere nettomargin på bulkolier. Forventningerne er baseret på en omsætning for hele 2003 på niveau med 2002, der i kroner beløb sig til knap 4,9 mia. Omsætningen i danske kroner vil i høj grad være afhængig af råvareprisniveauet og valutakursniveauet. Bestyrelsen har på mødet i dag også behandlet det foreløbige budget for Der forventes en forbedring af koncernens primære driftsresultat og resultat før skat. 10/13 UIE Ltd KVARTALSRAPPORT 2003

11 Andre investeringer Resultatet af Selskabets investeringer i UP Africa og et kakaohandelsselskab havde ikke større virkning på koncernens resultat i den forløbne periode. Afvikling af Munden Holdings AG, som tidligere blev anvendt som et holdingselskab inden for koncernen, og United Plantations (Australia) Pty Ltd forventes afsluttet i den nærmeste fremtid. Udsigter Baseret på fremtidsudsigterne for Aarhus United, som er uændret i forhold til deres halvårlige prognose, og før enhver regulering foretaget med hensyn til afvikling af henholdsvis United Plantations (Australia) Pty Ltd og Munden Holdings AG, forventer bestyrelsen fortsat, at årets resultat for Selskabet vil være i samme størrelsesorden som resultatet for Selvom virkningen af højere palmeoliepriser og købet af UIEM forventes at realisere et bedre resultat for UPB i 2003 sammenlignet med sidste år, er det ikke muligt at vurdere effekten af dette på Selskabets forventninger for 2003 baseret på de af UPB offentliggjorte oplysninger. På bestyrelsen vegne Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, Bestyrelsesformand D. 28. november 2003 UIE Ltd KVARTALSRAPPORT /13

12 BILAG (Angivet i USD) Indtægter UREVIDERET KONCERNRESULTATOPGØRELSE TOPGØRELSE For årets 3 første kvartaler afsluttet d. 30. september 2003 Med sammenligningstal for årets 3 første kvartaler afsluttet d. 30. september kvartal 30. sept. 30. sept. $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter fra plantagedrift Gevinst ved salg af datterselskab Andre indtægter Urealiseret gevinst på investeringer Realiseret gevinst på investeringer Udbytteindtægter Andel af overskud i associerede selskaber Indtægter i alt Udgifter Omkostninger ved plantagedrift Generelle- og administrative omkostninger Afskrivninger Urealiseret tab på investeringer Amortisering af goodwill (107) (321) 326 Udgifter i alt Nettoresultat før finansielle indtægter/(udgifter) og minoritetsinteresser og skat Finansielle indtægter/(udgifter) (inklusiv valutakursgevinst) Renteindtægter/(udgifter) (71) (162) (395) Valutakursgevinst Finansielle indtægter i alt (331) Nettooverskud før minoritetsinteresser og skat Skat 322 (500) (2.430) Minoritetsinteresser i datterselskab (70) (25) (535) Kvartalets resultat /13 UIE Ltd KVARTALSRAPPORT 2003

13 UREVIDERET EGENKAPITALSOPGØRELSE ALSOPGØRELSE For årets 3 første kvartaler afsluttet d. 30. september 2003, med sammenligningstal for årets første 3 kvartaler afsluttet d. 30. september 2002 (Angivet i USD) Periodens bevægelser pr. 31. dec Samlet egenkapital pr. 30. september 2002 Samlet egenkapital pr. 30. sep Periodens bevægelser pr. 30. sep Samlet egenkapital pr. 31. dec $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital (2.707) Overskud ved emission Overført overskud UIE s andel i egne aktier ejet af associerede selskaber (12.816) (10.364) - (10.364) Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta (22.483) (190) (22.673) (9.352) UIE s andel i opskrivningsreserver for associerede selskaber UIE Ltd KVARTALSRAPPORT /13

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED ANNUAL REPORT UNITED 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 UNITED LIMITED Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 5 Bestyrelsens beretning: 8 Årets resultat

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere