Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser"

Transkript

1 Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle og drive virksomheden. Selv om din virksomhed måske kun er en deltidsbeskæftigelse, er en forretningsplan et godt værktøj for både dig selv og dine samarbejdspartnere. Den hjælper dig med at strukturere dine tanker om, hvordan projektet bliver en succes, og den sandsynliggør over for andre, fx banken, at dit projekt er bæredygtigt. Hvorfor lave en forretningsplan? Forretningsplanen er en plan for virksomhedens opstart og videre drift og giver derfor overblik over, hvordan og hvornår man skal gøre hvad. Den giver dig derfor et godt grundlag for at træffe beslutninger, fx om investeringers omfang og nødvendigt kundeunderlag. Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Kend dit marked: Under Kend dit marked på Genanvend Gården kan du finde viden om dit marked, dine kunder og konkurrenter. Du kan fx få viden om vigtige konkurrenceparametre, kundegrundlag for din idé i dit område og hvilke konkurrenter, du har. At hente markedsviden er typisk et godt sted at begynde, før du går i gang med at lave selve forretningsplanen. Guide til forretningsplan: Genanvend Gården har udviklet en række specifikke guider for udvikling af forretningsplaner. De er opdelt efter brancher, og der er lavet guider til de mest gængse landdistriktsvirksomheder som fx gårdbutik, bolig, boligudlejning og overnatning. Det, du læser lige nu, er en af disse guider. Der findes i alt syv guider, og de ligger under Styrk din idé på Genanvend Gården. Skabelon for forretningsplan: Skabelonen sikrer, at du kommer rundt om alle vigtige områder for etablering og udvikling af din virksomhed. Skabelonen stiller en række centrale spørgsmål og er bygget op, så man selv kan skrive videre i den. Skabelonen ligger under Styrk din idé på Genanvend Gården. Iværksætter på landet Når man som iværksætter indretter en eksisterende bygning til ny anvendelse, skal man altid være opmærksom på en række love og regler. Det gælder også for iværksættere på landet. Du skal også være opmærksom på, hvad planloven siger om ombygninger, udvidelser osv. i landzonen. Orientér dig derfor i de væsentligste love og regler, brug fx oversigten Love og regler på Genanvend Gården. Kontakt også din kommune for råd og vejledning tidligt i processen. Næste skridt: hent skabelon Når du har dannet dig et overblik over markedsmulighederne, evt. ved at anvende Kend dit marked på Genanvend Gården, er du klar til at gå i gang med at udarbejde din forretningsplan. Print den guide, der passer bedst til din konkrete forretningsidé, og brug den som vejledning for arbejdet. Overskrifterne og nummereringen i guiden er de samme som i skabelonen. Selve forretningsplanen kan du lave i skabelonen for forretningsplaner, som ligger på Styrk din ide på Genanvend Gården. Side 1

2 Guidens indhold Guidens indhold Baggrund Idé og vision Mål Produkt/ydelse Markedssituation SWOT Salg og markedsføring Interne arbejdsgange Ledelse og organisation Driftsbudget Investering og finansiering Tidsplan Baggrund Forretningsaktiviteter inden for kultur og oplevelser kan fx dreje sig om udstillinger, teaterforestillinger, koncerter, events, museum, festivaler, foredrag, glaspusteri, galleri, rolle-/vikingespil, arbejdende værksteder, dyrefarm eller temahaver. Udgangspunktet for at starte en kulturel eller oplevelsesbaseret aktivitet på gården kan være en personlig interesse og kompetence inden for området samt adgangen til funktionstømte driftsbygninger og udenomsarealer, som kan være egnede til formålet. Forretningsmodellen med kultur-/oplevelsestilbud ses ofte kombineret med en anden forretningsaktivitet, fx marked, café, restaurant eller gårdbutik. Disse forretningsaktiviteter kan også være oplevelsesbaserede og skabe samspil med den primære kultur/oplevelsesaktivitet. Eksempelvis vil et lysestøberis gårdbutik kunne tilbyde relaterede produkter som fx lysestager, sæber eller cremer, der også er produceret på stedet eller i lokalområdet. Indretningen i fx en gammel lade kan integrere både støberi og butik, så børnefamilierne kan hygge sig med forskellige aktiviteter på samme tid i samme rum. Markedsanalysen og forretningsplanen skal afdække, om det er rentabelt at drive kultur- /oplevelsesaktiviteten, eller om der er behov for andre aktiviteter, der kan øge indtjeningen. Den vigtigste konkurrenceparameter for en kultur-/oplevelsesaktivitet er oplevelsesværdien for kunden. Heri indgår oplevelsen af selve aktiviteten (fx en koncert eller et rollespil), men i høj grad også bygningernes arkitektoniske og historiske værdier. Bevaringen af bygningernes udtryk, fx en gammel hestestald, er med til at gøre oplevelsen til noget særligt. Samtidig er det nødvendigt, at den nye funktion tilgodeses i og omkring bygningen. Fx skal der være plads til formidling (fx bænke til tilskuere, 'prøv selv'-aktiviteter som 'dryp dit eget stearinlys' osv.), gode parkeringsforhold, adgang til wc, osv. Side 2

3 Hvad er din idé om kultur-/oplevelsesaktiviteten (formidlingsform, inddragelse af gæsterne, osv.), og hvorfor/hvordan opstod idéen? Hvilke økonomiske ambitioner har du med din kultur-/oplevelsesaktivitet? Skal aktiviteten eventuelt kombineres med andre forretningsaktiviteter? Hvad er dine forventninger/ønsker til tidsforbruget deltid eller heltid og måske ansatte? Har dine bygninger arkitektonisk og historisk værdi, der gør din aktivitet unik og mere interessant at besøge for kunderne? Egner dine bygninger sig til formålet? Hvilken arkitektonisk/historisk værdi har de? 2.0 Idé og vision Forretningsidé En forretningsidé skal kort fortælle, hvad du vil producere og sælge og til hvem. Som kultur- /oplevelsesleverandør kan 'oplevelsesproduktionen' bestå i mange typer aktiviteter, som kan være enten enkeltstående events eller 'faste' oplevelsestilbud. De eventbaserede oplevelser er enkeltstående eller periodisk tilbagevendende begivenheder, der er planlagt og gennemført individuelt til en enkelt målgruppe. De kontinuerlige oplevelser dækker over aktiviteter, der leveres på 'daglig basis', og som kan være henvendt til flere og bredere målgrupper. Nogle oplevelsesprodukter er simple at formidle, fx et glaspusteri eller et lysstøberi, hvor 1-2 personer kan producere hele dagen. Andre er mere komplicerede at 'levere', fx opsætning af et teaterstykke, der kræver samarbejde med skuespillere, skrædder, instruktør, håndværkere mv. og skal leveres på et bestemt tidspunkt. Målgrupperne for kultur og oplevelser kan være lokale, turister i området, dagsturister fra byerne og virksomheder i rimelig køreafstand til stedet. Dine målgrupper skal have en vis volumen og betalingsvillighed, for at du kan få en rentabel forretning. Jo dyrere entrébilletten er, jo mere værdi forventes oplevelsen at have for kunden. Nogle kultur-/oplevelsesaktiviteter kan ikke tage entré, hvilket betyder at indtjeningen fx skal komme fra salg af produkter eller ved café-/restaurantbesøg. Kulturtilbud, der kræver høj betalingsvillighed, fx en koncert, vil henvende sig til højindkomstgrupper. Da der i lokalområdet ikke nødvendigvis vil være nok af denne type kunder, skal kunderne også søges i byerne, hos turisterne og gennem et salg af fx medarbejderarrangementer til virksomheder. Man kan skelne mellem kultur-/oplevelsesprodukter med høj og lav oplevelsesværdi. Fx vil et museum med få genstande og begrænset formidling have lav oplevelsesværdi for gæsterne, mens et vikingespil, der aktivt involverer gæsterne som deltagere i rollespillet, vil have høj oplevelsesværdi. Din forretningsidé skal være så præcis som muligt. Den skal give dig et skarpt fokus og hjælpe dig med at vælge til og fra i dine fremtidige beslutninger. Samtidig skal forretningsidéen være et udtryk for lige præcis din 'oplevelsesforretning s' særkende: Hvad gør den unik og interessant sammenlignet med andre attraktioner i området? Side 3

4 Vision Visionen er en ledestjerne for dit arbejde på længere sigt, fx tre til fem år. En vision fortæller, hvad du gerne vil opnå, også selv om det kan være et svært opnåeligt mål. Et eksempel kunne være: Dukkemuseet skal være den tredjemest besøgte attraktion efter X- og Y-attraktion i X-by og omegn. Hvad er din forretningsidé med kultur og oplevelser? Hvordan er bygningen en del af idéen? Er oplevelsesværdien lav eller høj for kunden? Hvordan skaber du mest mulig oplevelsesværdi? Hvem er din målgruppe, og hvilke produkter/ydelser skal du tjene penge på? Hvorfor er dit oplevelses-/kulturtilbud mere attraktivt end andres? Hvad er ledestjernen (visionen) for din oplevelsesforretning? 3.0 Mål Et mål er i denne sammenhæng et eller flere langsigtede mål, som er vigtige for etablering og udvikling af dit kommercielle oplevelses- og kulturtilbud. Det vil sige en slags milepæle, eller det man også kalder strategiske mål. Eksempler på strategisk vigtige mål kan være færdiggørelse af bygningsrenovering/- indretning, realisering af en specifik omsætning inden for de første år eller tidspunkt for introduktion af nye oplevelsestilbud. Et mål skal være SMART: Specifikt; Målbart; Ambitiøst; Realistisk; Tidsbestemt. Med andre ord skal målet være klart og entydigt, være ambitiøst, men stadig realistisk, og man skal kunne evaluere, om målet blev opfyldt. Eksempel: Mål 1: Bygningen er indflytningsklar pr. 1. januar Mål 2: Første event med 500 deltagere afholdes i første uge af august Mål 3: Omsætningen i det første år er mindst kr. Da nogle af ens mål ofte er økonomiske mål, er det en god idé først at udarbejde et budget, inden målene fastlægges. Læs mere om budgetter i afsnit 10 og 11. I de følgende punkter (Produkt/ydelse, Salg og markedsføring, Interne arbejdsgange, Ledelse og organisation) skal du i forretningsplanen beskrive din strategi for at realisere din forretningsidé og nå dine mål, altså hvordan du når målene. Hvilke mål kan hjælpe dig på vej til at realisere din idé og vision? Hvilke milepæle er kritiske for at etablere din kultur-/oplevelsesforretning? Hvilke milepæle er kritiske for at udvikle din kultur-/oplevelsesforretning i de første par år? Side 4

5 4.0 Produkt/ydelse Under punktet Idé og vision blev forretningsmodellen beskrevet, herunder om kulturtilbuddet/oplevelsen i sig selv er et tilstrækkeligt forretningsgrundlag, eller om der er behov for supplerende indtægtskilder, og i hvilken grad oplevelsesværdien for gæsterne berettiger en lav eller høj betaling. Det er vigtigt at præcisere, hvilke typer kultur-/oplevelsestilbud (fx forskellige udstillinger, koncerter og foredrag over sæsonen), der skal udvikles. Nogle oplevelser er temabaserede, andre sæsonbestemte. Måske kan du tilbyde oplevelser, der relaterer sig til forskellige temaer/stilarter eller højtider (jul, påske, halloween). Ud over selve oplevelsen kan der være flere andre konkurrenceparametre i spil. Tæt beliggenhed til supplerende tilbud (andre attraktioner, en god restaurant) og tæt beliggenhed til befolkningstæt område med mange kunder er vigtige parametre. Hvis dit tilbud kombineres med butik, café eller restaurant, er der for kunden 'mere at køre efter'. For fx en børnefamilie kan det betyde, at hele familiens behov opfyldes, hvis der tilbydes forskellige oplevelser for børn og voksne, hvis der er nem adgang til mad/drikke. På den måde bliver oplevelsen mere helstøbt og udbytterig og dermed med attraktiv. Bygning og indretning, fx sjæl, patina, historie, kontrast mellem nyt og gammelt, god stemning og hyggelige omgivelser er også en parameter, der styrker oplevelsestilbuddet. Nyhedsværdien er vigtig for gæsternes genbesøg. Dette fænomen er kendt fra bl.a. forlystelsesparker, der stort set hver sæson etablerer en ny installation/forlystelse, der kan fastholde gæsterne. Nyheder kan være nye temaer, stilarter, besøg af nye kunstnere, events, nye ydelser og produkter. Vurdér muligheden for mersalg. Som kultur-/oplevelsesattraktion varer et kundebesøg relativt lang tid sammenlignet med fx et butiks-/restaurantsbesøg. I den periode, kunden er på besøg, kan man sælge tilvalgsydelser/produkter, som både gavner omsætningen og giver kunden en mere helstøbt oplevelse. Det kan være produkter i en butik, bespisning/drikke, 'prøv selv'-oplevelser osv. Kultur og oplevelser behøver ikke være begrænset til den tid, den besøgende bruger på stedet. Udfordringen er i stedet at koncentrere den væsentlige formidling på stedet, samtidig med at man udbreder oplevelsens varighed til også at omfatte tid inden besøget på stedet og efter hjemkomsten, fx gennem webformidling der forbereder besøget, og salg af produkter, der kan nydes efter hjemkomst. Hvilke oplevelser, produkter og ydelser vil du sælge? Hvem vil du sælge til (målgruppe)? Hvad er de vigtigste konkurrenceparametre ud over selve kerneoplevelsen? Hvordan adskiller din kultur-/oplevelsesattraktion sig fra de nærmeste konkurrenters? Hvorfor skal kunden netop besøge dig? Hvordan skaber du løbende nyhedsværdi, så gæsterne kommer igen? Er der mulighed for mersalgsprodukter? Side 5

6 5.0 Markedssituation Eksistensgrundlaget for en oplevelses-/kulturforretning er at dække et markedsbehov for oplevelser. Oplevelser kan give kunderne gode minder og en følelse af identitet - det at drikke den 'rigtige kop kaffe' på den 'rigtige' kro eller badehotel. Andre oplevelser understøtter menneskers behov for fællesskab, fx ved en rockkoncert eller festival, hvor man kommer tæt på hinanden. Nogle oplevelseskoncepter fungerer på et nichemarked, hvor der er ingen eller ganske få udbydere på markedet, og hvor målgruppen er snæver. Et eksempel på en nichepræget oplevelsesattraktion kan være et traktormuseum, der henvender sig til entusiaster. I vurderingen af markedet skal man tage højde for de trusler, der kan være. Det kan dreje sig om sæsonmæssige udsving, afstand til befolkningstæt område, lovgivningsmæssige krav, fx til brandsikkerhed i bygninger med mange gæster. Attraktionens kunder kan som nævnt være lokale, byboere og turister. Imidlertid er det en god idé mere præcist at undersøge hvem, man gerne vil tiltrække, fx med hensyn til indkomstgrupper, om de er børnefamilier eller seniorer, personer med en særlig kulturinteresse, befolkningen inden for et geografisk område. Kundegrupperne til kultur-/oplevelsestilbud kan identificeres gennem en markedsundersøgelse (se Kend dit marked på Genanvend Gården), hvor du kan få indsigt i markedsmulighederne for din forretning. Samtidig med at kundegrupperne er valgt, skal det præciseres, hvorfor kunden netop skal vælge at besøge din attraktion. Konkurrenceparametrene for en kultur- og oplevelsesvirksomhed kan derfor være: Oplevelsesværdi og løbende nyhedsværdi: Hvordan skabes en unik oplevelse for gæsterne, og hvordan adskiller dit tilbud sig fra konkurrenternes? Den løbende skabelse af nyhedsværdi for nye og tidligere besøgende og tema-/sæsonvariation øger konkurrencekraften. Supplerende oplevelsestilbud: Er der kommercielle muligheder i at tilbyde supplerende oplevelsestilbud ud over kerneydelsen? Kan gæsterne fx inddrages aktivt? Butik, café/restaurant: Gæsternes adgang til en butik, hvor der kan købes souvenirs, og en café/restaurant, hvor der kan købes mad/drikke, kan være et aktiv for den samlede forretning. Beliggenhed og nærhed: Nærhed til befolkningstætte områder, turistområder og andre oplevelser/attraktioner og overnatningssteder udgør et væsentligt aktiv for tiltrækning af kunder. Bygninger og udenomsarealer: De stedbundne værdier i form af bygningerne, udeomsarealerne og landskabet kan være et stort aktiv for kundeoplevelsen. Side 6

7 Hvilke kundebehov for oplevelser dækker du? Hvilke muligheder er der på markedet? Er der nogen huller i markedet, der ikke er afdækket? Befinder du dig i en niche? Kan du kombinere dit oplevelses-/kulturtilbud med andre produkter/ydelser (butik, café, restaurant)? Hvad kan true din forretning? Lovgivning? Køreafstand for potentielle kunder? Stor afhængighed af sæson? Stor prisfølsomhed? Hvem er dine kunder? Hvilke typer kunder vil købe hos dig? Hvor kommer kunder fra rent geografisk? Har de særlige interesser? Hvad er de vigtigste konkurrenceparametre? Hvad afgør, hvem kunden køber hos (oplevelsesværdi, nærhed, service, priser)? Er bygninger og sted en konkurrenceparameter (oplevelse af kvalitet, noget autentisk, tilgængelighed osv.)? Hvorfor køber kunden netop hos dig? Hvor er dine styrker i forhold til konkurrenterne? Hvordan er bygninger og stedet en styrke for dine kultur- og oplevelsesaktiviteter? 6.0 SWOT SWOT er en engelsk forkortelse for Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. En SWOT-analyse bruges til vurdering af en virksomheds styrker og svagheder. De to første begreber, styrker og svagheder, knytter sig til virksomhedens interne forhold, mens de to sidste, muligheder og trusler, knytter sig til eksterne forhold på markedet. Forud for etableringen af en oplevelses-/kulturforretning er det nyttigt at vurdere forretningsidéen i en SWOTanalyse for at afdække eventuelle 'blinde' vinkler. Analysen skal se så objektivt på forretningen som muligt og gerne forsøge at se den med kundernes øjne. Styrkerne for en kulturel eller oplevelsesbaseret attraktion kan eksempelvis være: god beliggenhed tæt på en større by, historisk og velbevaret driftsbygning til formidlingsformål. Svaghederne kan tilsvarende være samme punkter med 'negativt fortegn': beliggenhed langt fra tætbefolket område, bygning i ringe stand. Generelt er det en svaghed for en attraktion, at den oftest må kombineres med anden forretningsaktivitet for at være rentabel, fx butik, café eller lignende. Mulighederne på markedet kan fx være: integration af den lokale kulturarv i kultur/oplevelsestilbuddet, et samarbejde med andre attraktioner om fælles markedsføring. Generelt kan du overveje muligheden for at kombinere kultur-/oplevelsestilbuddet med butik, overnatning, café, restaurant eller lignende. Truslerne på markedet for en attraktion af kulturel-/oplevelsesbaseret art kan fx være: risiko for, at byboere ikke vil køre så langt, store sæsonudsving. Vær også opmærksom på lovgivningsmæssige forhold, som kan udgøre en trussel mod etablering eller effektiv drift. Der kan være tale om planloven, landbrugsloven, skovloven, naturbeskyttelsesloven, miljølovgivningen, bygningsfredningsloven og bygningsreglementet (fx tilgængelighed for handicappede, brandsikring). Hvis der er produktion af fødevarer eller drives café/restaurant, gælder fødevarelovgivningen, og som restauratør skal du have næringsbrev og evt. alkoholbevilling. Læs mere om generelle lovkrav på Love og regler på Genanvend Gården. Side 7

8 I forretningsplan-skabelonen på Styrk din idé på Genanvend Gården fremgår en tabel, der kan udfyldes med dine egne vurderinger. Nævn mindst tre styrker, svagheder, muligheder og trusler for din virksomhed. Medtag bygningen i din vurdering. Prøv at være objektiv, og se på din virksomheds samlede tilbud med kundens øjne. Interview eventuelt nogle få potentielle kunder i din omgangskreds for at få et klart billede. 7.0 Salg og markedsføring Salg og markedsføring handler om at tiltrække, fastholde og udvikle kunderne. Tiltrækning af kunder kan ske ved at skabe synlighed om din attraktion, fx ved at opsætte et skilt ved vejen, have et logo og en reklame på din (vare-)bil. Annoncering i fx regionale aviser, turistguides osv. skaber også opmærksomhed for kultur-/oplevelsestilbuddet. Ofte vil en annonce i et lokalt/regionalt medie give mulighed for en artikel om din virksomheds åbning, 1 års fødselsdag, et særligt arrangement eller lignende altså gratis reklame, som placerer dit tilbud i en sammenhæng, der giver mening for kunden. Desuden kan små foldere produceres billigt og uddeles til turistkontorer, rejseselskaber, hoteller, biblioteker og andre steder. Et website vil give konstant synlighed for potentielle kunder fra nær og fjern. Desuden findes en række markedsføringsnetværk lokalt og nationalt, hvor kultur-/oplevelsestilbuddets website lettere findes. Det drejer sig om fx kultunaut.dk og Visit Denmarks liste over attraktioner i Danmark. Disse netværk kan også være en start på samarbejde med andre attraktioner, overnatningssteder eller andre om fælles markedsføring, fælles pakketilbud osv. Når kunderne er besøgende for første gang, skal man forsøge at fastholde dem som kunder ved eksempelvis at tilbyde modtagelse af nyhedsbrev med særlige tilbud og arrangementer og deltagelse i loyalitetsklub, hvor man fx får rabat, hvis disse deltager i flere arrangementer, køber en vis mængde varer i en tilknyttet butik eller lignende. Der kan også afholdes særarrangementer, gives for-bookingmulighed og andre fortrin for loyale kunder. Når attraktionen har opbygget en kritisk masse af gæster, vil der være basis for at afdække kundernes ønsker om, hvordan attraktionen/oplevelsen kan blive endnu bedre. Det kan fx dreje sig om at tilbyde nye oplevelser, produkter og ydelser, der supplerer eller understøtter det nuværende kultur-/oplevelsestilbud. Hvilke medier vil du anvende til at markedsføre din attraktion/oplevelse? (Fx avis, internet, brochure osv.) Vil du udnytte PR dvs. få medierne til at skrive om din forretning? Hvordan kan internettet bruges i markedsføringen? Skal du udarbejde brochurer eller andet materiale? Hvordan kan du bruge bygning og sted i markedsføringen? Hvem står for salget (og har kompetencerne)? Hvor intensivt skal salgsarbejdet være (fx heltid/halvtid/fritid)? Åbningstider? Hvordan udvikles salget, og hvordan fastholdes kunderne? Side 8

9 8.0 Interne arbejdsgange De væsentligste interne arbejdsgange består ud over kundebetjeningen i at levere og udvikle oplevelsen samt de administrative opgaver. Selve formidlingen kan bestå i en guidet tur, et foredrag eller dialog med en arbejdende formidler. Tilrettelæggelsen af dette har stor betydning for kundeoplevelsen. Åbningstider har betydning for, hvor mange besøgende der kommer. Når målgruppen er defineret, kan åbningstiderne planlægges efter kundernes behov. Bygningsindretningen har betydning for, hvordan gæsterne bevæger sig igennem oplevelsen. Der skal være en logisk vej, der gør det muligt at holde længst muligt på kunderne, fx ved at gæsterne 'halvvejs' får mulighed for selv at prøve en aktivitet, kan holde en pause, få en kop kaffe eller lignende. Ved udgangen er det naturligt, at der tilbydes varer/souvenirs i en butik eller lignende. Hvis der er mange gæster til fx et foredrag eller koncert, skal der være plads til, at mange mennesker kan aflevere tøj i en garderobe eller få et glas vin på stort set samme tid. Tilgængelighed til medarbejdere er vigtig for, at gæsterne får den service, de har behov for. Formidling, hjælp til serviceinformation, hjælp til bevægelseshæmmede osv. skal være let tilgængelig, hvis gæsternes oplevelse skal være positiv. Indretning, anvendelse af skiltning og hjælpemidler (fx en kørestolsrampe på en trappe) kan reducere arbejdskraftbehovet. Adgang til mad/drikke for gæsterne skal være let tilgængelig. Bygningsindretningen skal tilgodese det, og der skal være de nødvendige medarbejdere til at betjene gæsterne. Med drift af en attraktion/oplevelse følger en række administrative opgaver, herunder bogføring, regnskab og andre kontoropgaver. Desuden er der en række praktiske opgaver såsom almindeligt vedligehold af bygninger, udstyr, rengøring osv. Opgaverne tager tid og skal ikke undervurderes. Derfor kan personale og samarbejdspartnere med fordel tage sig af nogle af disse opgaver, hvis de er svære at indpasse i de daglige opgaver med fx formidling og kundebetjening, som er altafgørende for at drive en succesfuld attraktion/oplevelse. Hvilken formidling har du hvad kræver dette af bygninger, udstyr, medarbejdere? Hvordan kan attraktionen/oplevelsen indrettes i bygningen? Kræver indretningen til formidling og fx butik/café bygningsindgreb af betydning? Overvej, hvilken betydning indretningen kan få for gårdens bærende bevaringsværdier (se Kend din gård på Genanvend Gården). Fx kan krav om brand- og flugtvejssikring, ventilation og indeklima samt energiforbrug træde i kraft og føre til store ændringer. Hvor mange gæster kan I have på én gang? Kan kapaciteten udvides (i andre bygninger, på udenomsarealer)? Hvordan gøres formidlingen mest mulig interessant for kunderne? Hvordan vil du tilrettelægge formidlingen? Hvordan håndteres de praktiske og administrative opgaver? Side 9

10 9.0 Ledelse og organisation At drive en oplevelsesforretning/-attraktion kræver menneskelige ressourcer. Opstarten kan måske klares på deltid af ejeren selv. Hvis forretningen udvikler sig, kan opgaverne kræve samarbejde med eksterne parter og/eller medarbejdere. Organiseringen af det daglige arbejde skal dels ske ud fra virksomhedens behov, dels ud fra ejerens interesser og kompetencer. De kritiske opgaver i attraktionen/oplevelsen er kundebetjening (fx indgang, butik, café) og formidling. Den nære kontakt til gæsterne er vigtig for, at forretningen kan udvikle sig, og derfor vil denne opgave typisk ligge hos ejeren, men der kan være behov for assistance med lange åbningstider, så der også er tid til fx planlægning, udvikling og administration. Oplevelsen, det være sig udstilling, foredrag, arbejdende værksteder eller noget helt andet, kræver en faglig og professionel formidling. I nogle kultur-/oplevelsestilbud kræves en formidler (fx foredragsholder, guide, kunsthåndværker), mens andre kræver en performer (typisk ekstern, fx sanger, musiker, skuespiller). Desuden vil der for nogle kultur-/oplevelsestilbud med tilknyttet butik og café være behov for servicepersonale, eventuelt med en relevant uddannelse. Mange administrative og praktiske opgaver kan outsources til fx rengøringsfirmaer, revisorer, transportfirmaer. Skal du selv lede forretningen? Skal din ægtefælle hjælpe til? Hvor meget tid har I til rådighed? Er der planer om at ansætte medarbejdere? Hvilke kompetencer mangler I? Kan I samarbejde med andre i stedet for at ansætte? Hvordan supplerer I hinandens kompetencer? Hvilke rådgivere vil du bruge i den forretningsmæssige udvikling? (Fx kunstnere, konsulenter, revisor, advokat)? Hvilke rådgivere vil du bruge i forbindelse med bygningsudviklingen? (Fx arkitekter, ingeniører, myndigheder)? 10.0 Driftsbudget Et driftsbudget er et godt værktøj, når du skal vurdere og planlægge forretningsmodellen for din virksomhed. Og hvis du har brug for finansiering fra en bank, fx til etablering og den indledende drift, er det helt nødvendigt, at du har et realistisk budget at arbejde ud fra. I budgetlægningen er det vigtigt at være så realistisk så muligt, især i forhold til besøgstal, sæsonudsving og billetpris. En vigtig faktor i budgetlægningen er den tid, det tager at etablere forretningen, og den tid det tager at få markedsført tilbuddet, indtil salget begynder at vokse. I budgetarbejdet er det relativt let at gøre rede for omkostningerne, men det kan være svært at sandsynliggøre en omsætning, især i de første år. Salgsprognosen, som typisk vil indgå under afsnit 3.0 Mål, er en hjælp til at vise din forventning til omsætningen for hver oplevelseskategori og for de forskellige kundegrupper. Side 10

11 Du kan supplere din budgettering med en følsomhedsanalyse, hvor du kan se, hvordan dit overskud varierer, når omsætningen varierer i forhold til de faste udgifter. Følsomhedsanalysen viser også, hvor meget der skal sælges, for at din forretning giver det forventede overskud, og den er dermed et redskab, der kan bruges til at vurdere, hvilke påvirkninger der påvirker virksomhedens økonomi negativt. I forretningsplan-skabelonen på Styrk din idé på Genanvend Gården.dk er der et budgetskema. Du kan også overveje at lave et likviditetsbudget. Likviditetsbudgettet viser måned for måned, om virksomheden kan betale forfaldne regninger. I sin simpleste form er likviditetsbudgettet en oversigt for hver af årets 12 måneder, der viser virksomhedens likviditet i starten af hver måned, månedens samlede, forudsete indtægter og udgifter og dermed likviditeten sidst på måneden. Man bør i likviditetsbudgettet vise, hvilke indtægter og udgifter man regner med, og om de likvide midler findes som kontanter, kassekredit eller andet. List alle indtægter, fx fra billetsalg, abonnementsbetaling, café- og butikssalg. Opgør din forventede omsætning på kundegrupper eller en anden opdeling, der giver mening. Angiv alle omkostninger forbundet med at drive forretningen, herunder løn, vareforbrug, marketing, administration osv. I forhold til bygningen skal du overveje drifts-/vedligeholdelsesomkostninger. Hvornår balancerer indtægter og omkostninger (break-even)? Vær realistisk, når du budgetterer! 11.0 Investering og finansiering Etableringen af et kultur-/oplevelsestilbud kræver investeringer i bygninger, inventar, udstyr samt indledende drift. Ud fra forretningsplanen kan det fastlægges, hvilke investeringer, der skal foretages (kapacitet, type, stand osv.). Der kan indhentes prisoverslag for disse investeringer hos fx en arkitekt eller en anden byggesagkyndig samt udstyrsleverandør og en leverandør af butiksinventar. Herved bliver investeringsbudgettet mere realistisk. I forbindelse med bygningsinvesteringer er udgangspunktet for økonomien de investeringer, det kræver at gå fra bygningens nuværende stand til den ønskede stand, hvilket kan omfatte investeringer i fx tag- og facaderenovering, indlægning af varme, el, vand, isolering, udskiftning af bærende konstruktioner osv. Den bedste vurdering af udgifterne foretages på baggrund af en gennemgang af bygningernes nuværende status og et udarbejdet skitseforslag til istandsættelse og ombygning. Finansieringen af disse investeringer kan ske gennem egenfinansiering, lån, tilskud og investorer. Grundlæggende er der altid behov for en egenfinansiering af virksomheden forud for låne-, tilskuds- og investorfinansiering. Lånefinansiering medfører, at virksomhedsejeren må låne ekstern kapital. Ulemperne er: 1) renteomkostninger, 2) at lånte midler skal anvendes frem for tilgængelige midler fra ejeren eller andre tålmodige og risikovillige investorer/bevillingsgivere. Fordelene er, at der opnås en mere fleksibel likviditet hos gårdejeren, der så har egne/flere midler til rådighed. Lånefinansiering vil fx kunne foregå som bank- og realkreditlån. Side 11

12 Fondsfinansiering i form af tilskud er en attraktiv form for finansiering, der oftest bidrager til kapitaltilførsel uden krav om tilbagebetaling o.l. I nogle ordninger gælder det, at specifikke, supplerende formål skal opfyldes, eller at bestemte aktiviteter skal gennemføres for, at støtten kan opnås. Muligheder for fondsfinansiering til oplevelser og attraktioner vil typisk være i forhold til konceptudvikling, formidling og andre aktiviteter, der har et udviklingsperspektiv. Investorfinansiering er en finansieringsform, hvor andre investerer i oplevelsen/attraktionen mod at opnå en rettighed eller ejerskab (fx brugsrettighed over bygning/lokale). Fordelene ved denne kapitaltilførsel kan være 1) delt risiko, 2) eventuel langsigtet strategisk partner. Ulemperne er tilsvarende: 1) afhængighed og 2) afgivelse af kontrol. Hvad omfatter din investering (bygninger, inventar, drift)? Angiv et investeringsbeløb fordelt på det, der skal investeres i, herunder bl.a. bygningen, udendørsarealer, udstyr osv. Husk også, at der evt. skal investeres i en opstart (drift). Hvordan forventer du investeringen finansieret (egenfinansiering, lån, tilskud, investorer), og hvordan fordeles den? Behov for kassekredit? Sæsonudsving, der kræver kapital? 12.0 Tidsplan For at få overblik over forløbet i dit projekt bør du lave en tidsplan, der viser, hvornår du regner med, at de enkelte delopgaver i dit projekt planlægges, påbegyndes og færdiggøres. Tidsplanen laver du ved fx at skrive opgaverne op på en tidslinje eller ind i en tabel, hvor du angiver slutdatoer. Det vil hjælpe dig til at få overblik over, om tingene kommer til at ske i den rigtige rækkefølge, og hvor lang tid du skal regne med, etableringen samlet tager. Husk at tage højde for de tidsperioder, som arbejdsgange vedr. myndighedstilladelser og lignende kræver. Hvilke indsatser/delopgaver skal du løse i projektet? Hvilken varighed og frist har opgaverne? Side 12

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for gårdbutik Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Guide til forretningsplan for restaurant eller café

Guide til forretningsplan for restaurant eller café Guide til forretningsplan for restaurant eller café Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Guide

KickStart din restaurant. KickStart Guide KickStart din restaurant KickStart Guide 170 KickStart Guide KickStart Guide Den komplet uundværlige KickStart-Guide giver dig et overblik over de spørgsmål du med fordel kan overveje, mens du planlægger

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter"

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil...

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Lavet af Lene, Nanna og Emma

Lavet af Lene, Nanna og Emma Møller Lavet af Lene, Nanna og Emma 1 Indhold Indledning... 3 Projektorginisation... 3 Målgruppe:... 4 Bruger interview/ bruger innovation:... 5 Parameter mix... 5 Brain storm på cafe møller... 8 Konklusion...

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Møde med bank, realkredit eller investorer Have din egen dagsorden Være klædt på - vær

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Ideer til afsætning. Konsulent Else Torp Christensen Landscentret, Landdistriktsudvikling. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Ideer til afsætning. Konsulent Else Torp Christensen Landscentret, Landdistriktsudvikling. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Ideer til afsætning Konsulent Else Torp Christensen, Landdistriktsudvikling Direkte salg Direkte salg (spring led over) Fra slagter Eget afsætningsnetværk Fra gårdbutik Leveringsordning Torvesalg Butik

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14)

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Klassetrin: 8.-9. klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1

Læs mere

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents EVENTS MED PULS OG FÆLLESSKAB En Quick-guide til foreningsevents KOM I GANG MED FORENINGSEVENTS! Hvad er en foreningsevent? En foreningsevent kan være et enkeltstående arrangement tilpasset én eller flere

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER

DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER WHITE PAPER DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER Sådan kan kontaktcentret bidrage til en vindende kundeoplevelse juli2016_17065 Det gælder om at have gode kontakter Dårlig service er den mest almindelige årsag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere