Resumé. Snekkersten 28 juli 1995 John Heebøll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. Snekkersten 28 juli 1995 John Heebøll"

Transkript

1 Forord Bliver man virkelig iværksætter af at læse en bog? Spørgsmålet blev rejst på en international kongres i Wien om universiteternes entrepreneuruddannelser, juli 1993 og udløste en engageret debat mellem de tilstedeværende akademia. Englænderne var imod og fandt, at iværksættere opstår af sig selv ligesom lommeuld. Tyskerne var for og fandt, at iværksættere skabes af målbevist og hårdt arbejde i velstrukturerede undervisningsforløb. Franskmændene problematiserede spørgsmålet og fandt både pro et contra. Konklusionen landede et sted midt imellem: virksomhedsstart med succes forudsætter både evne til at se en forretningsmulighed og konkret viden om, hvordan den udnyttes. Det forretningsmæssige talent kan en bog nok ikke ændre meget på, men med viden stiller sagen sig helt anderledes! Samtidig er der især i de senere år sket en hastig udvikling indenfor den videnskabelige disciplin, der på et højt akademisk niveau forsker i virksomhedsstart og i karakteristiske etableringsforløbs succes- og non-succes faktorer. Det betyder igen, at de klassiske paradigmer for virksomhedsstart er i opbrud, og dermed er der behov for at opdatere erhvervsfremmesystemer, litteratur og undervisningskoncepter. Denne bog er skrevet med henblik på at tilbyde en undervisning i virksomhedsstart ved Danmarks Tekniske Universitet, der er i overensstemmelse med den internationale udvikling på området. Virksomhedsstart er en krævende ledelsesopgave. Opgaven er usædvanlig ved, at næsten enhver erfaring og næsten enhver teknisk og erhvervsøkonomisk disciplin kan nyttiggøres i projektet. Opgaven er både fysisk og psykisk krævende: du bliver hurtigt hvirvlet ind i et kaotisk og engagerende arbejdsliv, der absorberer alle ledige timer, og som vanskeligt kan adskilles fra det liv, du lever i fritiden. Det er et af denne bogs formål at præsentere dette arbejdsliv og dets faglige udfordringer, således at du kan ruste dig psykisk og fagligt - eller fravælge det, hvis dine prioriteter går i andre retninger. Bogen adskiller sig som lærebog ved at behandle de konkrete fagområder ud fra en holistisk grundtanke. Du vil ikke finde mange konkrete oplysninger, men du vil blive præsenteret for helheder og sammenhænge. Dit grundlag for virksomhedsstart vil være overblik over processen frem for kendskab til detaljen. Der er to grunde hertil. For det første er det faglige spænd i faget virksomhedsstart meget stort, og det er litteraturens omfang dermed også, og der kan du hente din detailviden. For det andet er det ikke bogholderkvalifikationer, der gør dig til en succesfuld iværksætter. Det gør evnen til at bevare kontrollen over en kompliceret situation og evnen til at sortere væsentligt fra uvæsentligt. Begge fremmes af, at du har overblik over dit projekt, og det forudsætter igen, at du kan tænke i helheder og sammenhænge.

2 2 Succes/non-succes statistikken for virksomhedsstart er skræmmende. Samtidig er vores viden om årsagerne voksende. Denne bog postulerer med udgangspunkt i denne viden, at god forberedelse - konceptualisering - før virksomhedsstarten vil øge succes-raten betydeligt, for dels forhindrer god forberedelse at dødssejlerne bliver sat i søen, dels betyder god forberedelse at projektet designes ud fra realistiske forudsætninger frem for ønsketænkning. Endelig betyder god forberedelse, at produktidéerne fokuseres mod vækstmarkeder og vækstteknologier. Ud fra dette synspunkt er der lagt stor vægt på at orientere dig om, hvordan du omgør dine produkt- eller serviceidéer til forretningskoncepter og bygger et planlægningsgrundlag op, før det går løs. Dine overvejelser, analyser og kalkulationer samles i en forretningsplan, som for det første er dit personlige beslutningsgrundlag, for det andet er den uundværlige dokumentation, når projektet skal finansieres. I bogens bilag I finder du en kommenteret checkliste for, hvordan en sådan forretningsplan bygges op. Brug listen sammen med Erhvervsfremme Styrelsens Iværksætterguide, en smule fantasi og en solid arbejdsindsats. Så kan det ikke gå helt galt, selv om der ikke stilles garantier. Mange klassiske fejl bliver gentaget af den ene iværksætter efter den anden. Det er meningsløst. Slå op i kapitel 5 og find fælderne, før du selv dumper i dem. På samme måde har succesfulde iværksætterforløb fælles træk, som også kan studeres i kapitel 5. Virksomhedsstart med succes kræver effektiv ressourceforvaltning, de rigtige penge i fornøden mængde og kvalificeret virksomhedsledelse. Læs, hvordan du administrerer virksomheden i kapitel 10, finder pengene i kapitel 11 og opbygger en kompetent ledelse i kapitel 13. Bogen er lærebog ved kursus 8396 Virksomhedsstart for ældre civilingeniør-studerende ved Danmarks Tekniske Universitet. Dermed er den især skrevet til vores darling: den højteknologiske fremstillingsvirksomhed, men der er også noget at hente hvis du overvejer at løbe en videnbaseret virksomhed i gang, uanset om den er produkt-, projekt- eller servicebaseret. Forelæserne ved kursus 8396 Virksomhedsstart ved Danmarks Tekniske Universitet har leveret en væsentlig del af bogens faglige gods. De er for hovedpartens vedkommende gæster fra dansk erhvervsliv, fra andre læreanstalter og fra erhvervsfremmesystemet. Det er en kreds på toogtyve kompetente og erfarne rådgivere, investorer, lærere og iværksættere, som hermed bringes en varm tak for deres bidrag. Ingen nævnt - ingen glemt. Se dog referencelisten. Det er ikke muligt at skrive en bog om virksomhedsstart uden at have iværksættere tæt inde på livet. Danmarks Tekniske Universitet har siden 1987 drevet et center for

3 3 nystartede virksomheder, DIC. Her har lidt over tyve virksomheder trådt deres første vaklende skridt. Iagttagelserne af iværksætternes heroiske aktiviteter refereres løbende. Tak fordi jeg måtte kigge med fra sidelinien. Tre danske industrifonde har finansieret bogens tilblivelse: Tuborgfondet, Karl Pedersens og Hustrus Industrifond samt Thomas B. Thriges fond. Fondenes fundats tilsiger dem blandt andet at støtte udviklingen af dansk industri og erhvervsliv. Jeg håber, at denne bog vil medvirke til at fremme dette formål. Tak for støtte og opbakning. Den første danske svampebog udkom året efter i en stærkt revideret udgave. Denne 2. udgave af "Virksomhedsstart for videnbaserede iværksættere" er på tilsvarende måde rettet til efter de praktiske erfaringer med 1.udgaven. I modsætning til svampebogen er ændringerne små: først og fremmest lægger stoffet sig tættere op ad Erhvervsministeriets iværksætterredegørelse 1995, som indeholder de seneste undersøgelser af danske iværksætterforhold. Desuden er forelæsere og studerendes forslag skrevet ind i teksten. Det skal ikke sløre den vigtigste erfaring med 1. udgaven: de studerende ved kursus 8396 Virksomhedsstart, 1994 afleverede en række fine og i øvrigt ret ens strukturerede forretningsplaner. Hvad kan man som lærer ønske sig mere? Snekkersten 28 juli 1995 John Heebøll Resumé Bogens fokus er først og fremmest den videnbaserede virksomhed. Herved forstås en virksomhed, hvis forretningsgrundlag i væsentlig grad er baseret på en avanceret teknologisk specialviden. Betegnelsen "innovativ iværksættervirksomhed" er et synonym for den samme virksomhedstype. Første kapitel konkluderer, at der er et stort behov for iværksættere i vort samfund, dels på grund af selvbeskæftigelsesvirkningen, dels fordi de stimulerer videndiffusion fra forskning til erhvervsliv: nye højteknologiske virksomheder er gode til at gøre ny viden og teknologi operationel for industrien som helhed. Desuden fylder nye virksomheder hullerne ud: dels de der opstår på grund af teknologiens udvikling, dels de, der opstår, når store virksomheder segner. De følgende kapitler 2-5 tager fat på den fundamentale erfaringslære. Det klassiske spørgsmål om, hvordan man identificerer en forretningsmulighed, bliver vendt. Læseren får et indtryk af arbejdslivet i den nystartede videnbaserede virksomhed.

4 4 Nye erkendelser vedrørende entrepreneurers baggrund, personlighed og motivation citeres, det klassiske opstartforløb præsenteres, og sidst men ikke mindst gennemgås opstartens klassiske succes- og non-succes lære. Kapitel 6 præsenterer forretningsplanen, som er syntesen af de indledende undersøgelser og analyser. Heri underbygges forretningskonceptets tekniske og økonomiske bæredygtighed. Til kapitel 6 hører bilag 1, som dels anviser en praktisk arbejdsmetodik, dels leverer en velegnet og prøvet disposition for det samlede værk. Bilaget er en god checkliste, ikke mindst for studerende ved DTU's entrepreneuruddannelse: kursus 8396 Virksomhedsstart. De resterende 8 kapitler graver i klassiske erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske fagområder for at trække de problemstillinger frem, som er væsentlige i en videnbaseret virksomheds opstartforløb. Idéen er blandt andet at give læseren operative løsninger på, hvordan den nystartede og ressourcesvage virksomheds markedsføring, administration, økonomistyring, finansiering håndteres. Desuden gøres et forsøg på at levere en patentstrategi, som passer til den nye virksomheds situation. Indholdsfortegnelse Forord... 1 Resumé... 4 Kapitel 1 Flere virksomheder, tak! Vore forfædre var bønder Idag er vi et nødvendigt onde Fremtidens beskæftigelsessamfund Fremtidens videnbaserede iværksættere Fremtidens iværksætterfremme Den danske iværksætterkultur Resumé, kapitel Kapitel 2 Karakteristik af en iværksætter Personlighedstyper Motivation og drivkraft De personlige forudsætninger Det idéelle team Resumé, kapitel Kapitel 3

5 5 Virksomhedens start Fremstillingsvirksomhedens start Forberedelsesfasen Etableringsfasen Ekspansionsfasen Opstart af servicevirksomheder Resumé, kapitel Kapitel 4 Den gode idé Idéers opståen Gode idéers opståen Fra behov til problem Registrering af behov Fra problem til idé Fra idé til god idé: en systematisk proces Sidste check Resumé, kapitel Kapitel 5 Erfaringslære Iværksætterens univers Virksomhedens succesfaktorer Virksomhedens non-succes faktorer Konkursstatistikken DIC's observationer De klassiske tommefingerregler Kapitel 6 Forretningsplanen Forretningsplanens formål Hvad er en forretningsplan? Hvad indeholder en forretningsplan? Indledningen Den statiske del Den dynamiske del Konklusionsdelen Følsomhedsanalysen Informationsindsamling og bearbejdning Kvalitetsbetragtninger Resumé, kapitel Kapitel 7

6 6 Afsætningsøkonomi for iværksættere Michael Porters marked Markedets respons på et nyt produkt Markedsføringsplanen Resumé, kapitel Kapitel 8 Salg og markedsføring Salgets kunst og etik Sælger skal tro på produktet Produktet skal skabe værdier Produktets enestående fordel Ekspandér det synlige tilbud Skab en forventning og giv et tilbud Kvalitet og tillid Markedsføringsmetoder Resumé, kapitel Kapitel 9 Eksport Eksport fra første dag Hvor skal man starte? Hvordan starter man? Distribution på eksportmarkedet Agent, forhandler eller eget salgselskab Eksportkursus for sælgere Internationale vare- og pengestrømme Resumé, kapitel Kapitel 10 Virksomhedsøkonomi Bogholderi i praksis Revisor Bogholder Likviditetsstyring ved budgetovervågning Økonomiske rapporter Virksomhedens regnskab Resultatopgørelsen Balancen Noterne Virksomhedens budgetter Regnearksmodeller Likviditetsbudgettet... 87

7 Resultatbudgettet Balancebudgettet Resumé, kapitel Kapitel Kapital: til hvad? Kapitaltyper til drift og investeringer Ansvarlig kapital eller fremmedkapital Fremmedkapitalens risiko Investors bedømmelseskriterier Investorerne tænker tre-dimensionalt Rich-Gumperts Evalueringssystem Hvor findes pengene? Finansiering af forberedelsesfasen Finansiering af etableringsfasen Finansiering af ekspansionsfasen Resumé, afsnit Investor-typer Venture-kapital Udviklingsselskaberne Institutionelle investorer Ansvarlige lån Leasing Oversigtsmodel for finansieringsordninger Investorer, du bør kende Ventureselskaber VækstFonden Udviklingsselskaberne M Invest Ansvarlig kapitaltilførsel i praksis Investors forrentningskrav Kapital til virksomhed A Kapital til virksomhed B Resumé, kapitel Kapitel 12 Erhvervsret for iværksættere Virksomheds- og selskabsformer Enkeltmandsvirksomheden Interessentskabet Anparts- og aktieselskaber Andre selskabsformer Valg af virksomhedsform Riskoforhold versus virksomhedsform

8 Skattemæssige betragtninger Image Omdannelse af virksomhed Aftaler Købeloven Produktansvar Regler mellem sælger og køber Regler mellem producent og distributør Funktionærloven Resumé, kapitel Kapitel 13 Virksomhedsledelse for iværksættere Kernegruppe og medarbejdere Virksomhedens bestyrelse Bestyrelsen i praksis Bestyrelsesarbejdet i den nye virksomhed Bestyrelsens hovedopgaver Bestyrelsens nyttevirkning Bestyrelseshonoraret Resumé, kapitel Kapitel 14 Immaterielret Patentet: kapitalisme eller erhvervsfremme Immaterielrettens basics Patentet Patentérbarhed Patentformular og myndighedskrav Patentets dækning i tid og rum Patentets kommercielle beskyttelse Samspillet mellem patenter Patent-sagsbehandling Brugsmodellen Designbeskyttelse Varemærke Erhvervshemmeligheder Køb og salg af immaterielle rettigheder Patentstrategier for videnbaserede iværksættere Nyhedsundersøgelsen Resumé, kapitel Litteraturliste

9 9 Udviklingsselskaber per 27. juli

10 10 Kapitel 1 Flere virksomheder, tak! 1.1. Vore forfædre var bønder Før århundredeskiftet var Danmark et landbrugssamfund: hovedparten af befolkningen levede og arbejdede på landet. Arbejdet gav føden i en meget direkte forstand, og der var arbejde nok til at holde alle i ånde. I takt med byerhvervenes fremvækst, den stigende industrialisering, befolkningstallets tilvækst, landbrugets mekanisering og fødevareproduktionens centralisering, faldt behovet for arbejdskraft i landområderne, samtidig med at nye arbejdspladser opstod i byerne. I dag er under fem procent af befolkningen direkte beskæftiget i landbruget. Resten bor og arbejder i byområderne, og erhvervslivets arbejdsgivere er trådt i husbonds sted Idag er vi et nødvendigt onde Erhvervslivets arbejdsgivere er underkastet en ubønhørlig økonomisk grundlov, der i al sin enkelthed tilsiger dem at skabe den størst mulige indtjening for den mindst mulige omkostning. Medarbejdere er lig med lønomkostninger, og det første der sker, når omkostningerne nærmer sig indtjeningen er, at medarbejdere, der ikke er lønsomme, afskediges, så produktiviteten kan øges. Samtidig kan vi i dag i runde tal producere 30% mere end vi er i stand til at konsumere, og det giver naturligvis problemer. De store industrivirksomheder forsøger at løse dem ved at fokusere det strategiske sigte, satse på deres særlige kompetance, afskrælle overflødige lag og koncentre sig om deres kerneviden: man bliver <lean-and-mean> og midlet er <down-seizing> og <outsourcing>. Risikoen for at havne i en overflødig funktion vokser, konkurrencen om karriere-stillingerne øges, og muligheden for længerevarende ledighed ved afskedigelse blive stadig mere sansynlig. Denne nye management-filosofi, som er udviklet som det strategiske svar på den tiltagende konkurrence fra især Japan, har ført til en betydelig "white-collar" arbejdsløshed i USA. Samtidig har den medført en tilvækst af nye virksomheder, der overtager de funktioner, der "outsources" - typisk virksomheder, der er startet af de afskedige funktionærer med støtte og velvilje fra deres tidligere arbejdsgiver. På dette punkt er der en væsentlig forskel i amerikanske og danske traditioner, som fremtidige danske funktionærer skal være opmærksomme på. Den danske iværksætterkultur er

11 11 pænt sagt lidt smålig på dette punkt. En politisk dimension i iværksætterproblematikken er tendensen til opdelingen i hårdt-arbejdende A-hold og ufrivilligt passive B-hold, som længe har været under udvikling, og truslen om, at befolkningen opdeles i en velbjerget og økonomisk velfunderet middelklasse på den ene side og et fattigt og radikaliseret ledighedsproletariat på den anden side, bekymrer samfundets beslutningstagere - og med god grund, idet det har vist sig, at ledighedskulturen går i arv fra en generation af langtidsledige til deres børn - ligesom selvstændighedskulturen Fremtidens beskæftigelsessamfund Vi er i et vist omfang fanget i en Catch 22: vores lutheranske arbejdsmoral kræver, at vi knokler. Hvis vi ikke laver noget, føler vi os overflødige og skyldige i lediggang. Samtidig har vi organiseret produktionen af fødevarer og andre livsnødvendigheder så effektivt, at den kun kan beskæftige en del af os. Vi er ikke gode til at håndtere denne situation. Vi har gjort industrialiseringens endelige sejr til et arbejdsløshedsproblem, som vi har svært ved at løse. En af de løsninger, som ser ud til at have en fremtid i sig, beror på at aktivere en del af arbejdsstyrken i små foretagender, især indenfor servicesektoren, som på den ene side ikke har den store indvirkning på bruttonationalproduktet, men som på den anden side hviler i sig selv, producerer uden at forbruge og bidrager til, at vi har det fedt. I denne fremtidsmodel vil en højt udviklet industri og et højt udviklet landbrug producere vore livsfornødenheder og skabe vores velstand, medens et stort antal små og mellemstore virksomheder lægger beslag på vores tid. Et sådant samfund har brug for mange iværksættere - også mange forskellige Fremtidens videnbaserede iværksættere Selvbeskæftigelse er ikke det eneste argument for at starte en virksomhed. Erhvervslivet har brug for en konstant fornyelse, og nye virksomheder har et par roller at spille her. Mest interesse samler sig om at skabe nye store industrier gennem fornyelse nedefra. Det sker også, at små potente virksomheder på kort tid vokser til store industriforetagender, og de er bestemt vigtige, ikke mindst på grund af den såkaldte Björn Borg effekt = de trækker andre med sig gennem deres formidable eksempel. Nye store virksomheder etableres imidlertid som hovedregel af andre store virksomheder eller ved fusion af virksomheder. Iværksætterne må acceptere en mere langsigtet betydning for skabelsen af industrigiganter og istedet være stolte af at kunne opsamle de menneskelige ressourcer, som den højt industrialiserede produktion lediggør. En bestemt type, de såkaldte videnbaserede virksomheder har dertil en særlig betydning for den industrielle innovation ved, at de formidler ny viden og ny teknologi til det øvrige erhvervsliv. Vi taler om videndiffusion fra forskning til industri, vi taler om nyttiggørelse af nye forskningsresultater i form af nye produkter

12 12 og ny service, og vi taler om at gøre ny viden operationel. Det er nok et overset faktum i denne sammenhæng, at de fleste industrigiganter køber en betydelig del af deres innovation hos små snilde videnbaserede virksomheder i det, afsætningsøkonomerne kalder for virksomhedernes bagudrettede netværk. Erhvervslivets adgang til ny viden og teknologi og dermed dets omstilling til videntung produktion er med andre ord afhængig af tilgangen af nye videnbaserede virksomheder. Vi har ganske enkelt brug for et erhvervsliv, der tegnes af store effektive giganter omgivet af små rappe specialister. Flere af dem, tak Fremtidens iværksætterfremme Hvis vi skal dømme ud fra tendenser i USA, som bestemt er i front på området, vil fremtidens erhvervsfremmesystem stimulere tilgangen af nye virksomheder ved at tilbyde forskellige typer iværksætterundervisning både indenfor og udenfor de traditionelle uddannelsessystemer, og med en specialisering indenfor forskellige virksomhedskoncepter. Iværksætteren vil have adgang til en vifte af forskellige servicetilbud: økonomisk, administrativ og juridisk rådgivning, sammensætning af finansieringspakker, udvikling af forretningsplaner, etablering af bestyrelser, etc. Som noget nyt, der stormer frem i USA i disse år, vil ambitiøse iværksættere kunne starte i særlige iværksættermiljøer, såkaldte business incubators, der med stok og gulerod forcerer etableringsforløbet maksimalt. De adskiller sig fra danske iværksættercentre ved deres meget aktive deltagelse i virksomhedernes udvikling. Intet er dem fremmed, når det gælder om at sikre deres virksomheder de bedst mulige vilkår for vækst i såkaldte mikroøkonomiske miljøer, og resultatet er slående: i en undersøgelse i 1994 af overlevelsesraten for virksomheder, startet i 1989, fastslog den amerikanske "National Business Incubators' Association", at 80% af den del af 1989-generationen, der havde lokaliseret sig i iværksættercentre, var stadig var i live, medens 80% af den del af 1989 generationen, der havde lokaliseret sig spredt, havde indstillet driften. Det er klart, at der er flere årsager til denne forskel, men effekten af at starte op i et miljø, hvor man er omgivet af andre i samme situation, er stærkt medvirkende Den danske iværksætterkultur Erhvervsministeriet har i forbindelse med et udvalgsarbejde i 1995, sat sig for at kortlægge den danske iværksætteraktivitet. I en fin redegørelse [72] erstattes dogmer og vaneforestillinger med nøgtern vurdering på grundlag af foreliggende data. Et af redegørelsens vigtigste udsagn er, at det er vanskeligt at foretage valide sammenligninger mellem danske og internationale tal for fødselrate og overlevelsesrate for nye virksomheder. Kompatibilitet forudsætter kompatible målemetoder, og de eksisterer ikke. Tværtimod er tallene fra forskellige internationale undersøgelser i modstrid med hinanden. Udsagnet om, at det står meget værre til med iværksætteraktiviteten i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med, skal derfor tages med et gran salt, fra den saltbøsse, der hedder "Ordentlig videnskab"

13 13 Medens iværksætteraktiviteten målt som det relative antal nyetableringer og nye virksomheders overlevelse på det foreliggende datagrundlag ikke lader sig kortlægge i international sammenhæng, ser det ud til, at selvbeskæftigelsen i Danmark - defineret som enkeltpersoners beskæftigelse i egne små virksomheder -med 6,5% af totalbeskæftigelsen er nogenlunde den halve af det europæiske gennemsnit på 12,2%. Det kan i det mindste tolkes som en forskel i småvirksomhedskulturen. Det er for eksempel åbenbart, at man i Norditalien har en bestand af små bitte virksomheder, som i relation til befolkningstallet er meget større end i Danmark. Samtidig er antallet af selvbeskæftigede i Danmark faldet fra ca til fra 1971 til 1991, hvilket tyder på demografiske forandringer, som kan frygtes at være selvforstærkende, fordi selvbeskæftigelse er en livsstil, der går i arv. Ugebrevet "Mandag Morgen" redegør i debatoplægget "INNOVATIONSKRAFT 2000" [73] for den industrielle fornyelse og mener, at danske virksomheder har ondt i innovationen. Dels er bestanden af videnbaserede virksomhder "middel-mådig", dels er der for få nyetableringer - kun 5% i forhold til den eksisterende bestand (beregnet på basis af kompatible internationale data, iflg. Ugebrevet) og dels ligger de videnbaserede nyetableringer ikke med vægt på de teknologiske vækstmarkeder, først og fremmest informationsteknologien. Ugebrevet mener, at den danske iværksætterkultur er havnet i en stagnation, hvor den traditionelle danske foretagsomhed og selvstændighed balanceres af mod fællesskabssamfundet behov for fodslaw, og foreslår, at der udvikles en national innovationsstrategi, der skal løse op for denne deadlock. Strategien skal bygge på aktivering af menneskelige ressourcer og etablering af et internationalt <centre of excellence>: et innovationscenter, der kan danne akse i udvikling og vedligeholdelse af den danske innovationsstrategi. Hvis vi skal sammenfatte ovennævnte analyser om den danske iværksætterkultur i nogle få udsagn og fremskrivninger, må vi erkende, at det danske rekrutteringsgrundlag fra de selvbeskæftigede forældre er beskedent, og at de eksisterende danske virksomheder udgør et vigende marked for salg af industriel innovation. Samtidig må du forvente, at de politisk drevne incitamenter til at starte nye innovative virksomheder forstærkes, og at det bliver et legitimt karrierevalg i langt højre grad end tilfældet er i dag. Forbered dig på det! Der er en vigtig - indirekte - konklusion i Erhvervsministeriets redegørelse, som skal med her: de strukturelle vilkår for virksomhedsstart i Danmark, herunder erhvervsfremmeprogrammerne og adgangen til kapital er ikke væsentlig forskellig fra nabolandenes. Lad derfor være med at tro, at vores iværksætterkultur er så slap fordi det offentlige forvalter sine opgaver på området dårligt. Dermed er ikke sagt, at det ikke kan gøres bedre, men det er en anden sag.

14 Resumé, kapitel 1. I en fremtid, som allerede er begyndt, vil især tre incitamenter drive nye virksomheder frem: selvbeskæftigelse, som for en del af os vil være den eneste vej til meningsfyldt beskæftigelse, er det ene. Store virksomheders omstrukturering i forbindelse med udlicitering og fokus på egne nøglekompetancer er det andet. Industriens generelle efterspørgsel på viden, innovationer og ny teknologi især på områder, der kendetegnes ved hastig teknologisk udvikling og hård international konkurrence er det tredje, og her er danske virksomheder lidt tilbageholdne indkøbere. Kapitel 2 Karakteristik af en iværksætter Et af de første spørgsmål, man stiller sig selv, når tanken falder på virksomhedsstart er: "Hvad kræver det? Har jeg det overhovedet i mig?" 2.1. Personlighedstyper Hvad det kræver kommer vi ind på senere. Lad os først se, hvad Karl Vesper 1 har at sige om iværksætterens personlige egenskaber i bogen "New Venture Strategies", ISBN , Vesper peger på følgende typer: (forf. oversættelse) - Den selvbeskæftigede type: selvstændige, flittige mennesker, som ikke blander mange andre ind i deres gøremål. I denne gruppe finder vi de små handlende og forretningsdrivende. I den danske terminologi [73] er den selvbeskæftigede en person, der driver en personligt ejet virksomhed eller et ApS. - Job-shoppere: folk med en stribe af mere eller mindre mislykkede projekter bag sig. De slingrer afsted efter diverse interessante muligheder, der opstår tilfældigt omkring dem. Onde tunger hævder, at halvdelen af iværksætterne falder i denne kategori. - Team-builders: folk, der er i stand til at få selv beskedne iværksætterprojekter til at ende som store foretagender gennem en utrolig evne til at finde de rette medarbejdere og nyttiggøre deres viden og talent. - Uafhængige innovatører: Edison-typen, som først og fremmest er bemær- 1. Karl H. Vesper er professor ved Dept. of Management, University of Washington, Seattle og en internationalt kendt forsker og forfatter indenfor "Entrepreneurship".

15 15 kelsesværdige opfindere, men sjældent store forretningstalenter. En gang imellem scorer de jackpot, og dét huskes. - Købmandstypen går ind på et allerede eksisterende forretningsområde med et fænomenalt forretnings- og organisationstalent og overhaler alle andre. Larsen fra Jysk Sengetøjslager er et godt eksempel. - Rationaliseringseksperten er en type, der forstår at nedbringe omkostningsniveauet og dermed øge indtjeningen gennem stordriftfordele. Henry Ford er en af de mest kendte. - Kapital-aggressoren. Denne type tilvejebringer en stor kapital, der anvendes til at starte en stor virksomhed, der næsten fra dag til dag etablerer sig som dominerende på sit marked. Mest kendt i USA. - Virksomhedsopkøberen vil i stedet for at starte fra bunden, finde en virksomhed, der er moden til en oprydning. I denne gruppe finder vi den fra USA kendte corporate raider, der køber vaklende koncerner, splitter dem ad, sælger det bedste fra, skrotter resten og anvender overskuddet til at leve et liv i den yderste luxus. Se også filmen "Pretty Woman", hvor den bagved liggende forretningsetik får en kommentar med på vejen. Der er mange typer at vælge imellem, og hvis det på den ene side skaber mere forvirring end klarhed, har det på den anden side det positive budskab i sig, at de fleste af os rummer egenskaber, der matcher en eller flere af disse typer, og som dermed kan nyttiggøres i forbindelse med virksomhedsstart Motivation og drivkraft Som initiativtagerens personlige drivkraft og motivation nævner Karl Vesper følgende: - Intenst behov for frihed - Glæde ved at skabe - Behov for konkrete resultater - Økonomisk gevinst - Trusler i det nuværende job - Stimulering ved udfordrende og risikable opgaver - Fixeret på iværksætterrollen - Behov for at lede andre - Behov for at bevise egen kompetance overfor sig selv og andre. - Trang til at dominere Iblandt disse motiver genfinder vi de her i Danmark mest kendte: behovet for at få foden under eget bord og lysten at tjene mange penge, men læg nu mærke til, at der er adskillige andre både mere og mindre sympatiske motiver, og meget tyder på, at trangen til at demonstrere styrken af egne evner og talenter i forbindelse med at skabe noget, der beundres og respekteres af de sociale net, som man er en del af, er et af de mest dominerende. Dette motiv-kompleks forklarer samtidig årsagen til at

16 16 iværksættere ofte har rødder i selvstændighedskulturen, hvor succes som iværksætter har høj status. Modsætningsvis opfattes virksomhedsstart snarere som dumdristighed og uansvarlighed i lønmodtagerkulturen. Dermed mangler funktionærernes børn et stærkt motiv til start af egen virksomhed. På Maslows behovspyramide placerer iværksætterne sig ifølge Karl Vesper lavt med hensyn til behovet for sikkerhed og kærlighed, men højt når det gælder om at skabe respekt om sig selv. Indenfor de fem ledelsesdiscipliner: planlægning, organisation personale, ledelse, og kontrol viser iværksætterne sig at være gode til at planlægge aktiviteter og til at udvælge og motivere medarbejdere, men ikke særlig gode til at organisere og kontrollere aktiviteterne. Såvidt Karl Vesper De personlige forudsætninger I sin "Håndbog for iværksættere og mindre virksomheder", ISBN , 1989 peger Niels Ravn 2 desuden på, at iværksætteren bl.a. skal være forberedt på: - at tage beslutninger under pres - at tage chancer; dvs. beslutninger uden grundlag - at skære igennem - at bære nederlag - at arbejde hårdt - at tåle afsavn: ferie familie, andre interesser - at uddelegere ansvar Til iværksætterens idéalforudsætninger hører derfor både et godt helbred, en tålmodig familie og en høj stresstærskel. Dernæst en svensk vinkel på emnet: Peter Tovman og Bengt-Arne Vedin hævder i deres bog "Starta eget - med framgång", ISBN , 1991, at iværksætterens idealforudsætninger er - Motivation og energi - Branchekendskab - Erhvervserfaring - En positiv livssituation - En god uddannelse - Målbevidsthed Tovman og Vedins synspunkter er en vigtig kommentar til de danske iværksættere. 2 Niels Ravn, underdirektør i Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S, Århus, har som medarbejder ved Jysk Teknologisk Institut medvirket ved opbygningen af instituttets iværksætteraktiviteter.

17 17 For det første har ErhvervsfremmeStyrelsen, tidligere Industri- og Handelsstyrelsen i sin undersøgelse "Succeskriterier for Iværksættere [74] i 1991 peget på, at udbryderkongerne har den største succesrate. Det passer fint med branchekendskabet. Samtidig er en positiv livssituation i modstrid med de danske aktivieringsprogrammer for langtidsledige. Når man først har været ude af arbejdsmarkedet i en længere periode og desparationen begynder at melde sig, har man faktisk et dårligt udgangspunkt for at starte egen virksomhed. Tovman og Vedin siger faktisk, at du skal forberede din virksomhed fra en sikret position og bevæge dig ud i en branche, som du kender - og som kender dig - uden i øvrigt at krænke funktionærloven og markedsføringsloven - siger jeg. Tilsidst en DIC-kommentar: de fleste af DTU's spin-off virksomheder startes af studerende og medarbejdere, som ønsker at realisere deres idéer, at skabe noget stort og udvikle et spændende og engagerende job. Det sidste lykkes uværgerligt. Amerikanerne har i øvrigt en vidunderligt kort begrundelse for at starte egen virksomhed: "We are in it for fun and profit". Det er OK. Lad os konkludere afsnit ved at fastslå, at det er en bred vifte af motiver, der driver folk af meget forskellig karakter til at starte egen virksomhed. Svaret på, om du har en iværksætter i dig, er derfor: "næppe - men noget har du. Find ud af hvad og find nogle partnere, der har resten." 2.4. Det idéelle team Virksomhedsstart med succes kræver mere end et Fadervor, selv om det hævdes at hjælpe. Én person kan umuligt, som Vesper indirekte påpeger, rumme alle de personlige egenskaber på én gang, og som Ravn, Tovmann og Vedin antyder, næppe heller de nødvendige faglige kundskaber og erfaringer. Når vi alligevel en gang imellem oplever bemærkelsesværdige successer som resultat af enkeltpersoners initiativ, viser det sig uværgerligt, at de pågældende også har en slående evne til at knytte dygtige medarbejdere til sig. Henrik Herlau og Poul Tetschner, Center for Innovation og Projektledelse, Handelshøjskolen i København RRR har i nogle år peget på mand-idé koblingen som et ringe udgangspunkt for at starte virksomhed. [75]. John Wayne er død, hævder de, og det har de selvfølgelig ret i. Tværfagligt sammensatte innovative teams er derimod sagen. Synspunktet er generelt accepteret, og i dag anbefaler systemet, at virksomheder med ambitioner startes af iværksættergrupper. I kapitel 13 Virksomhedsledelse for iværksættere får spørgsmålet om hvordan man sammensætter et godt iværksætterteam en nærmere behandling med udgangspunkt i

18 18 Itzhak Adizes fire personlighedstyper. En kort introduktion er på sin plads. Adize anbefaler følgende karakterer i kernegruppen: - Producenten: resultatorienteret stræbertype. Elsker at vinde. - Administratoren: bogholderen, der holder styr på data. - Entreprenøren: initiativtageren, der har hurtige løsninger på alle problemer. - Integratoren: for gruppen til at samarbejde på trods af alle odds. Det næste logiske spørgsmål er naturligvis, hvordan man finder sine partnere. Det er omtrent lige så let at besvare som spørgsmålet om, hvordan man finder sig en mand, en kone eller en kæreste. Der gives ingen enkle metoder, men dog visse principper, der kan bruges. Mange af tilværelsens skelsættende begivenheder skyldes tilfældighedernes spil, men spillet skal sættes i gang. Der sker ikke noget, hvis man ikke gør noget. Det umulige svar på det umulige spørgsmål er derfor: "Lad tilfældet råde - men hjælp det lidt på gled". Det gør du ved at være udadvendt og opsøgende, ved at omgås andre mennesker, ved at lære mange mennesker at kende, og ved at involvere dig i aktiviteter sammen med andre. Den dag du for alvor spekulerer på at starte egen virksomhed, har du et stort personligt netværk at sende signaler ud i, du har et stort udvælgelsesgrundlag, og du har en idé om, hvilke typer du har brug for til at supplere dine egne svage sider. Men måske har andre kontaktet dig forinden. Inden bogen ryger i papirkurven skal det tilføjes, at de fleste bemærkelsesværdige igangsættere er meget udadvendte og karismatiske mennesker. Det kan ikke læres, men det kan fremmes. I øvrigt har Søren Kierkegaard selv sagt, at hvis individet ikke vil handle, kan skæbnen ikke raade Resumé, kapitel 2. Iværksættere kan klassificeres i mange typer, hver med sin foretrukne virksomhedstype og opstartsmetode. Særlig interessant er den udadvendte team-builder, fordi vedkommende har evnen til at supplere sine egne svage sider. Motiverne til at starte en virksomhed er tilsvarende mangfoldige. Glæden ved at skabe, behovet for at se beundringsværdige resultater af egen indsats og ønsket om at skabe en spændende jobsituation er de mest almindelige blandt videnbaserede tekniske iværksættere. Det er vigtigt for successen, at iværksætteren har en god udgangsposition, især helbred, personlige forhold, uddannelse og erfaringer. Man skal ikke starte egen virksomhed, hvis man ikke er rimeligt stress-resistent og parat til at arbejde hårdt i perioder. Kun meget få mennesker rummer på én gang de nødvendige personlige og faglige forudsætninger for at starte en videnbaseret virksomhed. Derfor lykkes det i reglen

19 19 bedst for projektgrupper, sammensat efter komplementære personlige og faglige kriterier.

20 Kapitel 3 Virksomhedens start Virksomhedstyper Man sondrer i daglig tale mellem traditionelle virksomheder og innovative virksomheder. I den første kategori falder de gode gamle håndværksvirksomheder, samt traditionelle virksomheder indenfor fremstilling, service og handel. De innovative virksomheder er synonym med de meget forkætrede videnbaserede virksomheder, som denne bog først og fremmest handler om. De videnbaserede virksomheder opdeles almindeligvis i to grupper: fremstillingsvirksomheder og servicevirksomheder. Til den første type hører den meget elskede højteknologiske virksomhed. Til den anden hører den rådgivende ingeniørvirksomhed og softwarevirksomheden. Vi vil i det følgende skelne mellem videnbaserede fremstillingsvirksomheder og servicevirksomheder som en pendant til det amerikanske begreb hard-company og soft-company: den ene type indkapsler sin viden i fysiske produkter. Den anden indkapsler sin viden i rådgivning og i software. De to typer er meget forskellige, både i deres måde at fungere på, deres kapitalkrav og deres opstartsforløb. Vi prøver i kapitel 3 at følge dem gennem nogle karakteristisk startfaser med løbende kommentarer og henvisninger til praktiske erfaringer. Hvor fremstillingsvirksomhederne er produktorienterede og ofte fjernt fra kunderne, er servicevirksomhederne opgave/projekt-orienterede og arbejder oftest nært sammen med kunderne. Da fremstillingsvirksomhedernes indtjening afhænger af, hvor mange enheder, der kan produceres og afsættes, og da der ikke er nogen sammenhæng mellem salgs-pris og fremstillingsomkostninger, kan indtjeningen ofte være meget stor i forhold til den medgåede tid og de medgåede omkostninger. Samtidig er vækstpotentialet undertiden meget stort. Derfor er interessen for denne virksomhedstype i al almindelighed størst blandt investorer. Da fremstillingsvirksomheden samtidig kræver medarbejdere med mange forskellige

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005.

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. 1. Indledning. Det er mig en glæde at være indbudt til at sige lidt til jer opfindere og iværksættere

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere