Dok.nr Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013"

Transkript

1 Dok.nr Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde april 2013 Det talte ord gælder!

2 Indledning Velkommen til Realkreditforeningens årsmøde. En særlig velkomst vil jeg rette til vores tre indlægsholdere: Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, nationalbankdirektør Lars Rohde og sociolog Henrik Dahl. Jeg ser frem til at høre jeres indlæg Realkreditsektorens betydning i det danske samfund Realkreditsektoren fylder meget i Danmark både hos boligejere og virksomheder. Beløbsmæssigt er faktisk hele to ud af tre lån realkreditlån. Ingen der har fulgt med i avisernes erhvervssider de seneste år er i tvivl om, at dansk realkredit er unik i international sammenhæng. Men hvad betyder realkreditten for den enkelte dansker og den måde, vi har valgt at indrette vores samfund på? Det danske realkreditsystem er en afgørende brik i det velfungerende og effektive finansielle system, vi har her i landet. Realkreditten spiller en vigtig rolle for os danskere og gør det muligt for os at skifte boligen ud i takt med vores økonomiske råderum og behov. Det giver en stor fleksibilitet, som man ikke ser i mange andre lande. Lad mig tage udgangspunkt i et typisk livsforløb: Et ungt dansk par i midten eller slutningen af tyverne; de er lige blevet færdige som lærer og sygeplejerske, og de køber deres første bolig en ejerlejlighed. Når vi møder dem igen 5-10 år 1

3 senere, har deres første barn et par år på bagen, og pladsen er blevet lidt trang, så de flytter i parcel- eller rækkehus. Der går yderligere 5-10 år der kommer måske et barn mere til og parret arbejder på fuldt tryk. Der er blevet råd til at skifte det første hus ud med et lidt større og bedre. Her bliver de så boende i måske år. Huset er begyndt at være lidt for stort børnene er for længst flyttet hjemmefra og haven kræver sit. De finder en ejerlejlighed, hvor de kan nyde deres otium. Ser man på vores store nabo mod syd Tyskland er det typiske livsforløb et ganske andet. Her starter man sit arbejdsliv med at spare op cirka år før man køber sin bolig. Og så beholder man den bolig resten af livet. Hvis man får behov for at flytte til en anden del af landet, vælger man typisk at leje sin bolig ud, mens man selv flytter i lejebolig. Tyskerne kender slet ikke den finansielle fleksibilitet, vi har i Danmark. Opsparingsmønstret og behovet for finansiering i Danmark ændrer sig gennem et livsforløb: Som ung stifter man gæld, derefter kommer der en lang årrække med arbejde, afvikling af gæld og opsparing. Og endelig "spiser" man så af opsparingen, når man når pensionsalderen. Realkreditfinansiering er et vigtigt instrument, der muliggør dette forbrugs- og opsparingsmønster. I gamle dage var det sådan, at man stilede mod at være gældfri, når man gik på pension. Det var fornuftigt nok dengang. Men i dag, hvor de fleste mennesker har både arbejdsmarkedspensioner og store private pensionsopsparinger, er der ikke det samme behov for at være helt gældfri ved pensionsalderen. 2

4 Det vil selvsagt være rart at være gældfri på dette tidspunkt i livet. Men spørgsmålet er vel, om det nu også giver den bedste livskvalitet og den bedste fordeling af forbrugsmuligheder over et livsforløb? Det må hver enkelt selv vurdere og træffe beslutning om. Nogle vil mene, at man skal være gældfri, og de kan så vælge den løsning. Men realkreditten muliggør også en anden fordeling af forbrug og opsparing. Hvis man har lyst, kan man som pensionist vælge stille og roligt at bruge af sin friværdi for eksempel ved hjælp af afdragsfrie lån og blive i egen bolig. Også erhvervslivet nyder godt af realkreditmodellen. Det lave renteniveau muliggør en konkurrencedygtig finansiering. For mange erhvervskunder er især det lange kredittilsagn vigtigt. Behovet for en stærk finansiel sektor Danmark har brug for en stærk finansiel sektor herunder en stærk realkreditsektor. Den skal sammen med gode og fornuftige rammevilkår hjælpe væksten på vej igen. Temaet for min beretning sidste år var, at selv det bedste system, har behov for løbende tilpasninger i takt med, at omverdenen ændrer sig, og der stilles nye krav. Vi er det seneste års tid nået rigtig langt hen imod at styrke og sikre en fortsat robust dansk realkreditmodel. Og netop med henblik på at sikre en fortsat stærk dansk realkreditsektor har branchen på egen hånd taget en række vigtige initiativer. 3

5 Myndighederne har pålagt os, at vi skal have mere fedt på kroppen mere kapital. Derfor har vi måttet sætte priserne op. Tidligere har det været sådan, at der kunne gå år og dag, mellem at realkreditinstitutterne ændrede priserne. Jeg kan derfor godt forstå, at det skaber overskrifter, når vi inden for det seneste år ser prisstigninger ad flere omgange og i hele sektoren. Det har sat spørgsmålstegn ved konkurrencen i sektoren. Tankegangen er, at når alle institutter sætter priserne op, ja så må det være udtryk for aftalt spil, og at der altså mangler konkurrence i realkreditsektoren. Intet er mere forkert. Konkurrencen i sektoren er skarp, og vi møder den dagligt, når vi kæmper om finansieringen af opgaver. Situationen er den, at hele sektoren bliver mødt med samme forhøjede kapitalkrav, likviditetskrav, krav til supplerende sikkerhedsstillelse m.v. Så er det vel meget naturligt, at man ser prisstigninger hos alle institutterne. Da sodavandsafgiften blev forhøjet i 2012, udløste det forhøjede priser hos samtlige sodavandsproducenter. Øgede byrder til virksomhederne betyder højere priser - det kan ikke være anderledes. Det er jo heller ikke gratis at hæve lønsumsafgiften for de finansielle virksomheder. Både i 2009 og 2011 hævede man lønsumsafgiften med i alt 3 procentpoint. Det er en direkte afgift, der pålægges de finansielle virksomheder, og det har medført øgede omkostninger for såvel institutterne som kunderne. 4

6 Generelt er det sådan, at det kan godt være at en skat pålægges og opkræves hos den finansielle sektor, men i sidste ende lander regningen hos kunderne. Ændringerne i prisstrukturen har ud over at øge vores kapitalmæssige polstring også tjent to andre formål: For det første har vores overordnede målsætning været at nedbringe refinansieringsrisikoen; det sker ved dels at mindske andelen af rentetilpasningslån, dels ved at få længere rentebindingsperioder. For det andet har vi ønsket at nedbringe mængden af afdragsfrie lån. Institutterne er i fuld gang med at sprede refinansieringerne over året, og vi forventer at have opnået en fornuftig spredning i løbet af en kortere årrække. Hertil kommer, at ændringer i priser og bidragssatser har fungeret som et incitament for kunderne til at vælge de fastforrentede lån og lån med afdrag. Endelig har nogle institutter gjort det gebyrfrit for kunderne at skifte fra et variabelt forrentet lån til en fastforrentet et af slagsen. For så vidt angår rentebindingsperioden, har vi kunnet konstatere, at låntagere, der ønsker rentetilpasningslån, søger mod en 3-5 årig rente. For så vidt angår andelen af lån med variabel rente, vil vi nok fortsat se, at denne andel svinger alt efter situationen og konjunkturerne. Men det ser jeg nu som et godt tegn på, at låntagerne lytter grundigt til de signaler, der lyder fra forskellig side, og i øvrigt reagerer på institutternes økonomiske incitamenter via prisstrukturen. 5

7 Og i relation til mængden af afdragsfrie lån, har vi for første gang oplevet et egentligt fald. Et mindre fald ganske vist men ikke desto mindre et fald, som vi kan glæde os over. Efterhånden som de første afdragsfrie lån begynder at udløbe, må vi forvente, at dette fald bliver mere markant. Den tilpasning af den danske realkreditmodel, der er i fuld gang, vil uvægerligt give dyrere lån i form af højere bidragssatser for især nogle låntyper. Men dansk realkredit er dog stadig blandt de billigste i verden. Den ekstra polstring, som de danske realkreditinstitutter er i gang med, er med til at gøre danske realkreditobligationer attraktive og sikrer boligejere en ekstremt lav rente. Faktisk har det givet boligejerne en besparelse i niveauet 125 milliarder kroner over de seneste fem år. En stor del af rentefaldet er naturligvis konjunkturbestemt, men det har givet boligejerne luft til at bidrage til polstringen og fremtidssikringen af realkreditsektoren. Som nævnt er dansk realkredit unik. Det gælder også i relation til produktsortimentet. Faktisk har så mange som hver tredje danske boligejer realkreditlån med fast rente. Derfor er rentefølsomheden blandt de danske boligejere mindre end blandt boligejere i de lande, vi normalt sammenligner os med. Erhvervs- og Vækstministeriet offentliggjorde i januar måned sin undersøgelse af realkreditssektorens lån til boligejerne. Undersøgelsen viser, at over 95 procent af husholdningerne bruger mindre end halvdelen af deres indkomst efter skat på at servicere deres samlede gæld. Bruger man mere end halvdelen på at servicere gælden, er man efter ministeriets definition hårdt spændt for. 6

8 Selv ved større rentestigninger vil langt de fleste fortsat bruge mindre end halvdelen af indkomsten efter skat til det formål. Boligejernes økonomiske situation ser altså generelt meget fornuftig ud, og det er jo glædeligt. Undersøgelsen viser også, at variable lån og afdragsfrie lån anvendes fornuftigt af boligejerne og som udgangspunkt ikke udgør noget problem. Dog er der et mindretal, som kan have vanskeligheder. Vi taler om lidt over én procent af boligejerne, hvor deres indkomst p.t. er for lav. Der vil desværre altid være en gruppe, der bliver ramt af sociale begivenheder som for eksempel sygdom og arbejdsløshed. Den slags er der ingen, der kan forudse. Der har været megen fokus på de afdragsfrie lån og konsekvenserne af, at man introducerede denne lånetype. Jeg vil godt minde om, at vi også før de afdragsfrie lån oplevede kriser på det danske boligmarked. For eksempel så vi i midten af 1980 erne lige så store prisfald, som vi oplevede i forbindelse med finanskrisen. Og boligmarkedet blev dengang noget hårdere ramt, da vi ikke havde de fleksible finansieringsmuligheder, som vi havde under denne krise. Afdragsfrie lån er et godt produkt anvendt på den rette måde, og mange boligejere har haft stor glæde af de afdragsfrie lån. Men det er også vigtigt at slå fast, at på et tidspunkt skal der afdrages på gælden. Et vigtigt tema de seneste måneder har været situationen for boligejere med afdragsfrie lån, hvor den afdragsfrie periode 7

9 udløber, og hvor belåningen ligger ud over de 80 procent. Lad mig slå fast, at det er vores klare udgangspunkt, at låntagere skal afdrage på deres gæld. Det er i alles interesse: Låntagers, instituttets og samfundets. Langt de fleste boligejere har mulighed for at afdrage på deres lån. Heldigvis. Men der er også kunder, der vil have problemer med at betale afdrag på hele deres lån. Det er i alles interesse, at vi i disse tilfælde foretager en individuel vurdering af kundens økonomi og sammen finder en holdbar løsning. Realkreditsektoren har foreslået en model med en opdelt belåning over og under 80 procent for de berørte boligejere. Den model mener myndighederne ikke ligger inden for lovgivningens rammer. Og man er bekymret for, at modellen vil svække realkreditsystemets troværdighed. Jeg er enig i, at det er helt essentielt at værne om troværdigheden ved vores realkreditsystem. Det arbejder vi faktisk for hver dag. Jeg er derimod ikke enig i myndighedernes fortolkning og bekymring for systemet i denne forbindelse, men jeg må tage myndighedernes fortolkning til efterretning. Vi må derfor i de enkelte realkreditinstitutter finde løsninger, der hjælper de berørte boligejere bedst muligt igennem de økonomiske udfordringer, som nogle trods alt vil stå overfor. International regulering Den internationale regulering har været et hovedtema på vores seneste årsmøder, og også i det forløbne år har den fyldt meget i vores hverdag. Der er igennem de senere år blevet kastet rigtigt mange bolde op i luften mange af disse med baggrund i 8

10 finanskrisen - men kun ganske få af disse bolde er blevet grebet igen. Nogle forslag har været adskillige år undervejs og forhandles fortsat. Andre igen er relativt nye initiativer. Det betyder, at der stadigvæk er meget stor usikkerhed om, hvordan og hvor meget den danske realkreditmodel vil skulle tilpasses i lyset af det nye reguleringsregime efter finanskrisen. På en del områder føler vi os nogenlunde trygge - dog uden rigtigt at vide præcis hvad der sker. Andre steder breder der sig en mere elementær usikkerhed. Lad mig som et eksempel nævne CRD IV og likviditetsreglerne. Det er forslag, der har fyldt en del - også i medierne. CRD IV er vedtaget, men en række afklaringer blandt andet vedrørende likviditetsreglerne udestår. Her ved vi faktisk ikke, hvordan de endelige regler kommer til at se ud. De skal fastlægges af Kommissionen efter oplæg fra EBA - Det Europæiske Banktilsyn - så vi må vente lidt endnu. Vi har et begrundet håb om, sagen lander, som den skal. Men vi ved det ikke. Siden CRD IV er flere andre forslag kommet på bordet, blandt andre direktivet om krisehåndtering. Det er groft sagt en europæisk pendant til den danske Bankpakke 3. Den muliggør, at myndighederne kan nedskrive gælden i et nødlidende kreditinstitut, så man undgår at skulle skyde offentlige penge ind. Jeg kan sagtens se fordelene ved at have ensartede regler på dette område. Men det er vigtigt, at disse regler i givet fald kommer til at passe med det danske set-up. Her skal man også lige huske på, at vi allerede har klare danske regler for, hvad der sker, hvis et 9

11 realkreditinstitut bliver nødlidende. Men det stopper ikke med CRD IV og krisehåndtering. Senest er projektet om en bankunion blevet lanceret. Igen er der stor usikkerhed om, hvordan modellen - og ikke mindst vilkårene for at være med kommer til at se ud. Derfor kan vi heller ikke i dag på det foreliggende grundlag sige, om det er en god ide. Dertil er der for mange usikkerhedsfaktorer. Bankunionen vil kunne give nogle store udfordringer for realkreditsektoren. Regeringen har tilkendegivet, at man vil gøre alt for at sikre dansk realkredit i et kommende fælles tilsyn. Den melding er vi selvsagt meget glade for. I vores optik betyder dette, at dansk realkredit eksplicit vil skulle nævnes i en eventuel dansk tilslutningsaftale. Hensigtserklæringer er ikke nok! Nationale initiativer Men ikke alt nyt kommer udefra. De danske myndigheder har også iværksat en del tiltag i kølvandet på finanskrisen. Nogle af dem er udløbere af internationale diskussioner. Det gælder blandt andet etableringen af det såkaldte SIFI-udvalg, der skal identificere systemisk vigtige kreditinstitutter. SIFI-udvalget udspringer af en international diskussion om systemisk vigtige banker, og om der skal stilles ekstra kapitalkrav til disse. Siden udvalget blev nedsat, er spørgsmålet rykket op på dagsordenen i EU, og CRD IV indeholder bestemmelser om netop SIFI'er, men en række regler skal fastlægges nationalt. I Danmark er SIFI-udvalget kommet med deres anbefalinger, som senere på foråret danner udgangspunkt for den politiske behandling, der munder ud i lovgivning om SIFI er. Som jeg 10

12 sagde i indledningen, er to ud af tre lån i Danmark realkreditlån. Efter vores opfattelse giver det derfor god mening at tale om, at hele realkreditsektoren som sådan er systemisk vigtig. Fordelene ved et match-funded system kender vi alle sammen, og de er vigtige for hele det finansielle system. Hvis ét institut får problemer, vil det hurtigt få følger for de øvrige realkreditinstitutter. I den forstand mener vi, at alle institutter er systemisk vigtige. Alle realkreditinstitutterne er afhængige af, at de kan få afsat deres obligationer på de internationale kapitalmarkeder, og her vil tilliden nyde et alvorligt knæk, hvis ét institut kommer i økonomiske vanskeligheder. Krisen er et godt bevis på styrken i det danske realkreditsystem. Det bratte boligprisfald i årene kostede tab. Men det er værd at bemærke, at institutterne formåede at stille al den supplerende sikkerhed, der var nødvendig for at sikre både ratings og den lovgivningsmæssige status som covered bonds. Udfordringen under krisen har ikke været, at institutterne skulle overleve. Men at vi skulle komme igennem krisen med investorernes tillid til vores obligationer i behold. Og det er faktisk lykkedes. Ikke mindst til gavn for alle de låntagere, der har kunnet glæde sig over meget lave renter som følge af netop den store tillid, der er til dansk realkredit. Afslutning Afslutningsvist vil jeg knytte et par bemærkninger til udviklingen på boligmarkedet eller skulle jeg sige boligmarkederne? Der tegner sig nemlig et billede af, at det danske boligmarked kan opdeles i tre delmarkeder med hver sin skæbne. 11

13 Ser vi på hovedstadsområdet, Nordsjælland og den fede pølse på den jyske østkyst, mener jeg, der er grund til en vis optimisme. Eller grønt lys, hvis jeg skal benytte mig af et populært udtryk, der senest er brugt i forbindelse med risikomærkning af lån. Anderledes forholder det sig på resten af Sjælland; her er der vel nærmest rødt lys. Udfordringerne er mange og udviklingen meget tung at få vendt i disse områder. I resten af landet er der nærmest dømt gult lys. Her har man oplevet en svagere optur, og derfor har nedturen haft mindre alvorlige konsekvenser for boligmarkedet dér. Disse områder er det vanskeligt at sige noget generelt om. Problemerne på visse dele af boligmarkedet er meget iøjnefaldende, men det er efter min opfattelse ikke tiltag specielt målrettet boligmarkedet, vi har behov for lige nu, hvis vi skal have det samlede boligmarked i grønt lys igen. Det Danmark og boligmarkedet - har brug for, er vækst i økonomien. Det er det eneste, der kan fjerne den grundlæggende usikkerhed, der i øjeblikket hviler tungt over os danskere. Vækst og stabilitet er nødvendigt, hvis vi igen skal få lyst til at forbruge ikke kun fladskærme og rødvin men også de helt store ting som for eksempel en ny bolig. Lad mig slutte af med at sige et par ord om den Vækstplan DK, som regeringen fremlagde i slutningen af februar måned. Set fra realkredittens synspunkt, er der både gode og mindre gode elementer i pakken. Hvis jeg skal nævne de gode først, er vi meget glade for: De fire milliarder kroner fra Landbyggefonden til at renovere 12

14 almene boliger for. Genoplivningen af nedrivningspuljen, hvorefter 400 millioner kroner over de næste to år kan bruges til at rive faldefærdige ejendomme ned. Det vil give et tiltrængt løft i landområderne. Og endelig fortsættelsen af boligjobordningen. De tre milliarder skal nok få ben at gå på det viser erfaringen. Et lille hjertesuk i den anledning er, at forslaget kun er en forlængelse i årene 2013 og Det ville være gavnligt at gøre ordningen permanent, i stedet for at gælde i kortere perioder og så alligevel blive forlænget. Det giver usikkerhed hos både boligejere og håndværkere. Man kan i den forbindelse lade sig inspirere af den svenske ordning, der har været en stor succes. Som nævnt er der en række gode tiltag i planen, men vi har svært ved at se det fornuftige i den foreslåede forøgelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Det er jo reelt en afgift på at beskæftige folk, og det har Danmark i hvert fald ikke brug for i den nuværende situation. Arbejdspladser i den finansielle sektor er også konkurrenceudsatte og dermed potentielt i spil, når det drejer sig om at flytte opgaver ud af landet. Med tab af skatteindtægter til følge for den danske statskasse. Det kan ingen være interesseret i, og derfor undrer vi os over at se forslag om lønsumsafgift som en del af regeringens vækstplan! I al væsentlighed mener vi dog, at der er tale om en god plan. Og for vores allesammens skyld håber jeg meget, at den giver 13

15 resultater. Tak for ordet! Det er mig herefter en fornøjelse at give ordet videre til erhvervsog vækstminister Annette Vilhelmsen. 14

16

17 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 KUN DET TALTE ORD GÆLDER Fornylig var jeg en tur på Bornholm. Desværre ikke på ferie, men for at besøge det lokale erhvervsliv. Her fik jeg også lejlighed

Læs mere

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden.

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden. TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 5. oktober 2016 Tak for invitationen til at tale. Jeg har i dag disse tre overordnede budskaber: 1. Udviklingen

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2016. 7.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2016. 7. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2016 7. april 2016 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Ole Sohns tale på Realkreditrådets årsmøde 26. september 2012

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Ole Sohns tale på Realkreditrådets årsmøde 26. september 2012 NOTAT 25. september 2012 12/06906-4 /sdt-dep Grundlag for erhvervs- og vækstminister Ole Sohns tale på Realkreditrådets årsmøde 26. september 2012 [Kun det talte ord gælder] [Indledning ] Tak for invitationen

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

TALE TIL REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014

TALE TIL REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 TALE TIL REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] I forgårs kom der nye nationalregnskabstal. De viste, at økonomien alligevel ikke var i bakgear i 2. kvartal, men

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene

9 ud af 10 vil bevare F1-lånene Onsdag d. 27. juni 2012 Pressemeddelelse 9 ud af 10 vil bevare F1-lånene F1-lånene er løbende til debat. 9 ud af 10 låntagere vil bevare lånene og vil have frihed til selv at vælge låntype. Låntagerne

Læs mere

Finansforeningen 22. juni 2015

Finansforeningen 22. juni 2015 Finansforeningen 22. juni 215 Udvikling i L&P der har betydning for allokering til obligationer Generel vurdering af realkredittens udfordringer 2 Udviklingen i pensionsselskaberne i Danmark Pensionsproduktet

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER. 7. april 2016

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER. 7. april 2016 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 7. april 2016 Tak for invitationen til at tale ved jeres årsmøde. Jeg vil i dag fokusere på betydningen

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit!

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit! Den Danske Finansanalytiker Forening Torsdag den 12. december 2013 Fremtidssikring af dansk realkredit! Vicedirektør Kristian Vie Madsen Finanstilsynet 1 Lovforslag L 89 fremsat 28. november 2013. Forventes

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 1. oktober 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til nu for tredje gang at tale på Realkreditrådets årsmøde.

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg ved Realkreditforeningens årsmøde torsdag den 29. marts 2012

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg ved Realkreditforeningens årsmøde torsdag den 29. marts 2012 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg ved Realkreditforeningens årsmøde torsdag den 29. marts 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til at tale her i dag. Den globale

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Tre ud af fire realkreditselskaber har igen hævet bidragssatserne

Tre ud af fire realkreditselskaber har igen hævet bidragssatserne Tre ud af fire realkreditselskaber har igen hævet bidragssatserne Bidragssatserne stiger hos alle realkreditselskaber, men nogen stiger mere end andre. Der kan være op til 38 procent at spare på de årlige

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Jeg vil gerne byde velkommen til Realkreditrådets årsmøde 2012.

Jeg vil gerne byde velkommen til Realkreditrådets årsmøde 2012. Det talte ord gælder. FORMAND FOR REALKREDITRÅDET KONCERNCHEF PETER ENGBERG JENSEN Mundtlig beretning Realkreditrådets årsmøde 2012 26. september 2012 Jeg vil gerne byde velkommen til Realkreditrådets

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013 Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked 18. november 2013 Agenda Kort om PensionDanmark Hvilken rolle spiller realkreditobligationer i investeringsporteføljen Hvad

Læs mere

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer 6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer REALKREDITRÅDETS Å RSMØDE 2 014 2. OKTOBER 2 014 J E S P E R R A N G V I D P R O F E S S O R, C B S Plan 2 Overordnet status 6 år efter finanskrisen.

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Travlhed venter ejendomsmæglerne

Travlhed venter ejendomsmæglerne NR. 2 APRIL 2016 Travlhed venter ejendomsmæglerne Flere danskere end længe er klar til at købe hus. De næste seks måneder tegner dermed til at blive en travl periode for ejendomsmæglere, flyttefolk og

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Risikomærkning af lån

Risikomærkning af lån NR. 10 DECEMBER 2010 Risikomærkning af lån Nu skal lån risikomærkes! Men hvad er risiko, og hvad skal mærkes over for hvem? Det, der er en risiko for den ene låntager, vil ikke nødvendigvis være det for

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Utrygge boligejere - og hæmmet vækst i samfundet. Insolvente og stavnsbundne boligejere.

Utrygge boligejere - og hæmmet vækst i samfundet. Insolvente og stavnsbundne boligejere. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 46 Offentligt Utrygge boligejere - og hæmmet vækst i samfundet. Insolvente og stavnsbundne boligejere. Realkredit i Danmark Startede i 1797

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2010. 24.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2010. 24. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2010 24. marts 2010 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013 Makrokommentar 28. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom Den varme danske sommer har smittet af på humøret blandt

Læs mere

Mundtlig beretning, Realkreditrådets årsmøde den 2. oktober 2014 v. formand for Realkreditrådet, koncernchef Michael Rasmussen, Nykredit

Mundtlig beretning, Realkreditrådets årsmøde den 2. oktober 2014 v. formand for Realkreditrådet, koncernchef Michael Rasmussen, Nykredit Mundtlig beretning, Realkreditrådets årsmøde den 2. oktober 2014 v. formand for Realkreditrådet, koncernchef Michael Rasmussen, Nykredit -Det talte ord gælder- Velkomst Jeg vil gerne byde velkommen til

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere