Glimt fra Danmarks besættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glimt fra Danmarks besættelse 1940 45"

Transkript

1 Lærervejledning nr. 5 Nyheder, idéer til undervisningsbrug samt teknisk information bliver løbende offentliggjort på duus.comunications hjemmeside Her finder du også bestillingsformularen til brug for skoler og private, derr ønsker at anskaffe Glimt fra Danmarks besættelse Glimt fra Danmarks besættelse Lærervejledningen indeholder oversigt over indholdet af de enkelt afsnit og giver eksempler på opgvaer og spørgsmål, som kan benyttes ved elevernes anvendelse af stoffet. Lærervejledningerne udkommer løbende og forslag til opgaver og erfaringer fra andre vil blive udsendt efter behov. Gode ideer og indlæg er velkomne. Send dem venligst til

2 Introduktion og oversigt Materialet er opdelt i 6 hovedafsnit, der hver leveres på en CD-ROM. I praksis er det nødvendigt at installere CD ere i rækkefølge på en fast disk af hensyn til svartiderne, da de enkelte sider indeholder henvisninger, links, der går tilbage til foregående afsnit. De 6 hovedafsnit vedrører: Begivenhederne op til og under Besættelsen den 9. april Bl.a. om samarbejdsregeringen. Pressen, de officielle medier og den illegale presse, herunder kontakten til England, SOE, og etablering af Frihedsraadet. Begivenhederne op til og under den 29. august 1943, det danske oprør. Begivenhederne fra september og frem til de danske jøders flugt i oktober Den aktive sabotage og modstand, organisering, eksempler på sabotager. Begivenhederne op til og under Befrielsen og om retsopgøret efter befrielsen. Hvert afsnit kan behandles som et afgrænset emne - eller man kan vælge at stille få, tværgående spørgsmål og lade eleverne selv gå på opdagelse i materialet. For at lette navigeringen mellem de mange sider, er hvert afsnit inddelt med hovedområder: Landet Rundt giver en oversigt over hvor nogle af aktiviteterne/begivenhederne fandt sted, Tidslinien giver et overblik over begivenhedernes tidsmæssige rækkefølge. De udvalgte begivenheder i Tidslinien er forskellige fra afsnit til afsnit, da der kun er medtaget de hændelser som på en eller anden måde illustrerer afsnittets hovedtema. Hvert afsnit har derudover en indgang, der beskriver temaet, og i visse tilfælde flere temaer f.eks. Befrielsen og Retsopgøret, eller i afsnittet om Sabotagen, hvor BOPA og Holger Danske er underafsnit. Derudover indeholder hvert afsnit en oversigt over de øjenvidneberetninger, der indgår, og et Portrætgalleri giver en oversigt over samtlige indgående personer og bibliografien for dem. Og endelig et afsnit Læs og fortæl, der især retter sig mod at hjælpe lærere til yderligere fag- eller skønlitteratur. Eksempler på spørgsmål: Hvordan så de forskellige allierede lande på Danmarks rolle efter krigen? Som besejret eller allieret? Hvad var det danske militærs opgaver ved en befrielse? Hvem bestemte over militæret? Hvor mange modstandsfolk var der i foråret 1945? Hvor mange medlemmer var der til sammenligning i Holger Danske og i BOPA? Hvor mange tyske soldater var der i Danmark ved Befrielsen? Hvad var planerne om Europas deling efter Tysklands kapitulation? Hvordan kom Befrielsesregeringen til at se ud og hvem blev medlemmer? Hvad var de gamle partiers holdning til Modstandsbevægelsen i ? Og i sommeren 45? Hvad var Den Parlamentariske Kommission? Hvilket resultat kom den frem til? Hvilke Krigsforbrydersager blev afgjort i Danmark? Hvorfor klippede man håret af tyskerpigerne? Hvor mange blev internerede efter Befrielsen? Hvor mange blev dømt som landsforrædere? Hvorfor var det svært at dømme danske virksomheder for Værnemageri? Hvad kostede krigen Danmark i menneskeliv, ødelæggelser og i økonomiske tab? Hvorfor lavede man love med tilbagevirkende kraft? Hvor langt tilbage i tiden gik de? Hvad var begrundelsen for Livsstraf? (det vil sige dødsstraf) Hvilke principper blev grundlagt ved Nürnbergdomstolen? De ældre familiemedlemmer kan alle huske befrielsesaftenen i Det er et godt grundlag for interviews. Også familiens holdninger til retsopgøret, feltmadrasserne vil kunne bruges til interviews. Ethvert bymuseum har materiale om den lokale modstandsbevægelse i Befrielsesdagene Side 2 Side 15

3 Eksempler fra Glimt fra Danmarks besættelse Der er med fuldt overlæg ikke indlagt en søgemaskine i materialet, da en væsentlig del af det pædagogiske udbytte netop er den informationssøgningsstrategi, som eleverne vælger. Det er dels mere individuelt og derfor mere intuitivt, dels tvinger det til en større grad af fordybelse end et enkelt, hurtigt opslag ville gøre. Eleverne kan - ved at vælge forskellige indfaldsvinkler - få mere præcise oplysninger om specielt det emne, som de ønsker at belyse, eller de får emnet belyst i en større sammenhæng, tidsmæssigt, geografisk eller biografisk. Nedenfor vises eksempler på nogle af indgangsvinklerne i det omfattende materiale. Lang vej hjem til Tyskland i maj 1945 Glimt fra Befrielsen og Retsopgøret Seriens sidste afsnit trækker linierne op fra Frihedsrådets dannelse i 1943 og indeholder de første tanker om et retsopgør efter krigen og diskussionerne om regeringsdannelsen efter krigen, der blev påbegyndt i efteråret I Tidslinien illustreres hvordan det tyske sammenbrud nærmer sig, den uklarhed, der var om Danmarks stilling og om hvordan en befrielse eller en fredsslutning kunne finde sted. Afsnittet indeholder både modstandsfolkenes, de allieredes og de danske politikeres syn på Danmark som i praksis allieret, og illustrerer også forholdene mellem politikerne og det danske militær. De hektiske maj-dage, folkestemningen, hetz og også afvæbningen af de tyske styrker beskrives sammen med beretninger om de tyske flygtninge, der opholdt sig i Danmark. I Landet Rundt kan man følge befrielsesdagene som øjenvidnerne oplevede dem: Gunnar Dyrberg i København, Finn Monies med Den danske Brigades ankomst til Helsingør og København, Henning Kristiansens oplevelser i Århus og H. P. Johansens oplevelser i Silkeborg. Også beretninger fra Odense og andre steder er medtaget. Retsopgøret forsøger at give et overblik over de forskellige aspekter at landssvigere, og der er eksempler på de mere markante retssager indenfor hvert af områderne landsforrædere, krigsforbrydere, tjenestemandsdomstolen, værnemagere. Også Æresretterne omtales. Der kan ved afslutningen trækkes linier til emner som Danmarks optagelse i NATO, hjemmeværnets etablering, det sydslesvigske spørgsmål. En tidslinie, som ovenstående oversigt fra Glimt fra den legale og illegale presse, er een indfaldsvinkel til begivenhederne, som giver eleven om ikke en årsagssammenhæng, så dog ihvertfald en kronologisk opfattelse af begivenhedernes forløb. Tidsliniernes indhold varierer fra CD til CD, da de jo netop afspejler forskellige hovedaspekter af besættelsestidens historie. Tidslinie fra Glimt fra den legale og illegale presse I hvert afsnit findes en generel tidslinie, der viser hovedbegivenhederne indenfor afsnittet - og i flere tilfælde også en meget detaljeret tidslinie. Et eksempel er tidslinien der viser modstandsgruppen Holger Danske s vigtigste aktioner. Side 14 Side 3

4 Portrætgalleriet er opdelt efter personernes tilhørsforhold: tyske militærpersoner, danske modstandsfolk osv. Fra oversigten får man adgang til de individuelle bibliografier. Her over er vist et eksempel på en personbibliografi om Mélanie Oppenhejm. En af de ideer, der gør projektet unikt, er mængden af øjenvidner, som direkte i interviews fortæller om deres oplevelser under Besættelsen - eller som på eksemplet på næste side, hvor Oberst A. J. Myginds beretning, der aldrig har været offentliggjort, læses op af hans søn, Per Mygind. Oberst Mygind var den 9. april vagthavende i Sønderjylland og senere Vagtkaptajn hos Christian X på Amalienborg. Personbibliografi om Mélanie Oppenhejm Under Besættelsen opererede to filmgrupper under Frihedsraadet. Filmgruppernes opgave var at dokumentere anvendelsen af nedkastet sprængstof, men var osse med til at lave fingerede hold ups i biograferne, hvorefter man viste satiriske film. Her optræder Anders Anders som slavearbejder i Tyskland. Denne film vises dog ikke på grund af copyrightreglerne! Glimt fra sabotagen CD en har hovedvægten på den aktive modstand, d.v.s. tidsmæssigt fra vinteren 1942/43 til befrielsesforåret. Det betyder, at en række hovedpunkter i den danske Modstandsbevægelseshistorie er medtaget her, og kan benyttes som udgangspunkt for en række mere detaljerede diskussioner og opgaver. Det vigtige pædagogiske budskab er at kunne illustrere dilemmaet mellem Samarbejdspolitikken, ønsket om for enhver pris at spare menneskeliv, lidelser og økonomiske tab med den politiske idealisme og den individuelle frihedstrang, der var baggrunden for de forskellige modstandsgrupperingers brud med det officielle Danmark. (I seriens sidste afsnit gennemgås bestræbelserne på at få Danmark accepteret som en allieret nation.) De 2 store sabotageorganisationer Holger Danske og BOPA følges og de væsentligste begivenheder og aktioner er her medtaget. Det omfatter også udvalgte Stikkeraktioner. Perioden omfatter markante begivenheder som Folkestrejken i København i sommeren 1944 og arrestationen og deportationen af det danske politi i september 1944 med efterfølgende internering af mange politifolk i KZ lejrene, hvor især H. P. Johansens omfattende beskrivelser af livet i Buchenwald er vægtige bidrag. Eksempler på spørgsmål: Hvad var baggrunden for BOPA? Hvordan begyndte modstandsgruppen Holger Danske? Hvad var den grundlæggende forskel mellem Holger Danske og BOPA og hvad kunne de samarbejde om? Side 4 Side 13 Hvordan fik sabotagegrupperne våben og sprængstoffer? Churchill-gruppen var en af de allerførste modstandsgrupper. Fortæl om deres aktiviteter. Hvordan forsøgte den danske regering at forhindre sabotage? (Indtil august 1943) Hvilke typer sabotage foretog man? og hvad var formålet med de forskellige typer sabotager? Hvordan forsøgte Gestapo at opspore sabotagen? Hvad var Hitlers reaktion på den danske sabotage? Hvorfor udbrød der Folkestrejke i København i juni 1944? Hvilke grunde var der til at Tyskerne ikke satte militæret ind mod Folkestrejken? Hvorfor skulle det danske politi arresteres? Hvordan kunne modstandsfolkene leve under jorden? Hvorfor var der stikkere? Hvordan arbejdede de? Lav en beskrivelse af Holger Danskes mange re-organiseringer. Hvorfor var det svært for Holger Danske at lave sabotageaktioner i Åbenrå? Hvad var BOPA s mest omfattende sabotage? Beskriv det danske politis ophold i Buchenwald Hvorfor kom de arresterede politifolk hjem før befrielsen af Danmark? Også her er det en god ide at lave opgaverne sammen med de lokale museer. Alternativt kan man henlægge et besøg til Danmarks Frihedsmuseum eller det Nordjyske Modstandsmuseum i Frederikshavn, der begge har omfattende samlinger, der viser hvordan modstandsarbejdet blev koordineret og hvordan det foregik.

5 Glimt fra de danske jøders flugt Dette afsnit dækker perioden fra 29. august 1943 og til udgangen af oktober En række forskellige øjenvidner giver et omrids af de mange skæbner og hvordan selve jødeaktionen blev udført. Der er også nogle gribende beretninger, især Paul Aron Sandforts fortælling om hvordan jøderne blev fanget på loftet i kirken i Gilleleje, og beretninger fra flere, der måtte til Theresienstadt. Også de, der flygtede til Sverige kom igennem mange strabadser. Dette belyses især af interviewene med Gunnar Dyrberg, Holger Danske, hvordan denne aktion radikalt ændrede mange danskes holdninger og gav stødet til modstandsbevægelsens vækst herefter. I lyset af flygtningeproblemerne i dag og også det jødisk/palæstinensiske spørgsmål kan der være mange aspekter og spørgsmål at belyse. Hele racisme spørgsmålet er centralt her. Dette afsnit kan derfor bruges til at belyse forskellige spørgsmål om forfølgelse og diskrimination Hvad var Nazipartiets holdning til jøder? Hvordan var det gået jøderne i Tyskland? Vidste man i Danmark, at jøderne blev forfulgt i Tyskland? Hjalp man dem? Hvordan var det at være jøde i Danmark i 30 erne? Hvorfor tror du at dr. Best skrev til Hitler og foreslog en jødeaktion? Hvem udførte jødeaktionen? Hvordan havde man fundet ud af, hvem der var jøder? Hvorfor røbede Duckwitz først planen til den svenske statsminister? Hvorfor gik Duckwitz til Hans Hedtoft og H. C. Hansen med sin viden? Vidste de danske jøder, at der ville komme en aktion? Hvordan kunne man på så kort tid fragte så mange mennesker over Øresund og Kattegat? Måtte jøderne betale for transporten? Var det rimeligt? Hvilke tilfælde af masseflugt har du hørt om for nylig? Hvordan adskiller de sig fra det, der skete i oktober 1943? Hvad var den tyske hærs og kystbevogtnings holdning til jødeaktionen? Hvorfor tog Sverige imod de danske jøder? Det kan også her være en rigtig god ide at lave opgaver sammen med de lokale museer og arkiver og her kan man så stille opgaver om der var flugtruter fra byen til Sverige, om der var opsamlings- og skjulesteder. Indholdet er, som man måske kan se af eksemplerne på disse sider, lavet i hypertekst. Skrift med blå skrift/understreget er hyperlinks til nye sider. Man kan altså udvide mulighederne for at gå på opdagelse i materialet på de 6 CD-ROM ers tekster, billeder, video og interviews og derefter gå tilbage til det punkt, hvor man er begyndt, hvis man ønsker det. Læs og fortæl indeholder også en meget omfattende bibliografisk oversigt over både faglitteratur, skønlitteratur, film og videoer, som kan anvendes dels i forbindelse med undervisningen, dels som materiale for elevarbejde. Endelig er der under Læs og fortæl også en mulighed for eleverne til at deltage i debatforum på internettet, og her diskutere med andre elever om opgaverne. Som lærer har du fået tildelt et kodeord til klassens eget debatforum, så det er også muligt at begrænse diskussionen til elevkredsen. Det er naturligvis mest oplagt for kystbyerne i Nordjylland, Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Øjenvidnet A.J. Myginds historie bliver læst op af hans søn Per Mygind. Fiskekutter med danske jøder ved anløb af Sverige i oktober 1943 Side 12 Side 5

6 Forslag til projektarbejder Vi har samlet følgende eksempler på projektopgaver, som eleverne kan løse ved at arbejde sig igennem Glimt fra Danmarks besættelse. 9. April 1940 Hvorfor besatte tyskerne Danmark og hvorfor besatte de Norge? Hvorfor var hæren og flåden ikke i højeste alarmberedskab? Hvorfor var det vigtigt for tyskerne at besætte Aalborg? Blev Færøerne besat? Kongens rolle under Besættelsen Hvad var Kongens rolle for hæren og flåden? Hvad var Kongens rolle i forhold til regeringen? Hvordan oplevede befolkningen den danske konge efter den tyske besættelse af Danmark? Hvordan var de tyske generalers holdning til den danske konge? Regeringens rolle under Besættelsen Hvilke partier og personer var medlemmer af regeringen i Danmark den 9. april 1940? Hvorfor blev regeringen omdannet efter den 9. april 1940? Ændredes befolkningens holdning til regeringen i løbet af Besættelsen? Hvorfor tror du Folketingsvalget i 1943 havde så stor valgdeltagelse? Den 29. august 1943 Find ud af hærens og flådens roller i tiden før den 29. august Find ud af Sorte Saras rolle den 29. august 1943 Undersøg og fortæl om begivenhederne på Næstved kaserne den 29. august Hvordan var Sveriges holdning til de danske marinefartøjers flugt fra Danmark den 29. august 1943? Den 29. august 1943 ændrede Kystpolitiets rolle, da marinens skibe var blevet fjernet af tyskerne den 29. august Hvordan? Hvordan reagerede garderne på Amalienborg den 29. august? Oprøret mod tyskerne i Danmark i 1943 Undersøg i dit lokalområde på stadsarkiv eller bymuseum, hvorfor borgerne gjorde oprør i Hvordan opstod oprøret mod besættelsesmagten i august 1943? Hvem gjorde oprør? Hvordan gik arbejdspladserne i oprør? Hvordan gik det lokale politi i dit lokalområde til forsvar af danske interesser? Hvorfor tror du oprøret fandt sted i de store provinsbyer og ikke i København? Redningsaktionen for de danske jøder i oktober 1943 Undersøg om jødernes opholdssteder i Danmark hvor skjulte de sig? Hvem hjalp dem? Hvad lavede de danske fiskere Hvordan kom jøderne med fiskerbådene? Undersøg og fortæl om jødiske forfattere og malere i Danmark Hvor i Danmark blev unge, udenlandske jøder uddannet i håndværksfag, fiskeri, gartneri og landbrug? om at fortælle om de illegale tidsskrifter, der blev udgivet lokalt under Besættelsen. Og interviews med bedsteforældre eller andre ældre beboere kan bruges til at fortælle om, hvordan de oplevede at få nyheder via den illegale presse, hvordan de lyttede til BBC og hvad de især husker fra BBC s udsendelser. Glimt fra oprøret i august 1943 Denne CD dækker perioden fra sommeren 1943 til regeringens ophør den 29. august. Vi hører hvordan oprøret startede med sabotagen mod Minestrygeren Linz i Odense, udviklede sig til oprør i provinsen og kulminerede med sabotagen i København mod Forum. Dette medførte et tysk ultimatum, som regeringen ikke kunne acceptere. CD en kan derfor bruges til at belyse stemningsskiftet i befolkningen. Stemningsskiftet leder bl.a. frem til begivenhederne i de efterfølgende afsnit, herunder hjælpeaktionerne, der omtales i Glimt fra Jødernes Flugt. Glimt fra Sabotagen dækker sabotagens videre udvikling frem til krigens slutning. Følgende spørgsmål kan bruges som grundlag for opgaver: Hvad var samarbejdspolitikken? Hvilke grupper var især modstandere af samarbejdspolitikken? Hvorfor? Hvordan støttede englænderne de lokale modstandsgrupper? Side 6 Side 11 Hvordan startede augustoprøret? Hvor? Hvad var årsagerne til folkestrejken i Odense? Esbjerg? Aalborg? Var folkestrejkerne koordinerede? Hvem kunne have været medvirkende til det, hvis de var? Hvad var forskellen mellem Kommunisternes og Socialdemokraternes holdning til strejkerne? Hvad var Den tyske Rigsbefuldmægtigedes, dr. Bests rolle? Var han tilhænger af at udstede et ultimatum? Hvad krævede tyskerne af den danske regering, der fik den til at gå af? Hvorfor afvæbnede tyskerne den danske hær og flåde? Var der organiserede modstandsgrupper involveret i strejkerne i august 1943? Hvem fik magten efter regeringen var gået af? Det kan være en rigtig god ide at lave opgaver sammen med de lokale museer og arkiver og her kan man så stille opgaver om at fortælle om hvad der skete i elevens by i august 1943 og hvis der var kaserner eller danske militærforlægninger, om der er beretninger om hvordan de blev indtaget af tyskerne. Det findes der som regel beskrivelser af på de lokale museer. Der findes også beretninger om strejker og demonstrationer i byerne i august 1943, selvom ikke alle byer var med.

7 ide at kombinere opgaverne med et besøg på de lokale museer og bede eleverne lave en beskrivelse af de lokale begivenheder 9. april Glimt fra den legale og illegale presse Denne CD dækker hele besættelsesperioden, men har hovedvægten på fortællingen om, hvordan modstanden startede i det små som udgivelse af illegale efterretninger og hvordan grupperne omkring den illegale presse senere blev en del af grundstammen i modstandsbevægelsen samtidigt med at den skabte den opfattelse i befolkningen, der var nødvendig for at få støtte til en egentlig modstandskamp. CD en kan derfor bruges til at belyse forskellige spørgsmål som senere hen behandles mere specifikt i afsnittet om 29. august, om sabotagen og om Befrielsen. Følgende spørgsmål kan bruges som grundlag for opgaver: Hvornår blev der indført censur mod pressen og hvad gik censuren ud på? Hvad vil det sige at pressen er illegal? Hvordan startede den illegale presse? Var der nogen forbindelse mellem den legale presse og den illegale presse? Hvilken betydning havde BBC s danske udsendelser? Hvordan startede SOE og hvordan fungerede organisationen i Danmark? Hvordan planlagde man nedkastninger af våben og sprængstof? Den illegale presse spillede en stor rolle for nyhedsdækningen under krigen Hvordan reagerede danskerne da de danske kommunister blev interneret? Hvad var samarbejdspolitikken? Hvorfor var der så stor valgdeltagelse ved folketingsvalget i marts 1943? Var der nogen danske nazister i Folketinget? Hvordan så tyskerne på de danske nazister? Hvorfor gav General von Hanneken den danske regering et ultimatum den 28. august 43? Og hvad gik det ud på? Hvordan blev Danmarks Frihedsråd dannet og hvem var med? Hvad var Frihedsrådets opgave? Hvordan blev gruppen 1944 dannet? Hvad lavede gruppen? Hvorfor bombede englænderne Århus Universitet, Husmandsskolen i Odense og Shellhuset? Hvad var GESTAPO? Hvad var Schalburgkorpset og hvad lavede de? Det kan være en rigtig god ide at lave opgaver sammen med de lokale museer og arkiver og her kan man så stille opgaver Hvor mange danske jøder slap for koncentrationslejrophold? Hvor mange norske jøder gik fri? Hvordan ville redningsaktionen have forløbet, hvis det havde fundet sted i foråret 1943 som i Norge? Sabotagen i Danmark Var der nogle sabotagegrupper i dit lokalområde? (Der er en oversigt over relevante museer i materialet under punktet Læs og fortæl ). Hvor var de? Hvem var de? Hvor gamle var de, da de begyndte? Hvor mange var de? Hvad saboterede grupperne? Hvad ville de opnå og hvad var de typiske mål? Hvordan beskyttede modstandsgrupperne sig mod stikkere og angivere? Hvordan var relationerne mellem sabotagegrupperne og Danmarks Frihedsråd? Var sabotagegrupperne underlagt De Allierede? Hvordan kan man vurdere virkningerne af sabotagen Mlitært? Politisk? RAF s bombning af Århus Universitet, Shellhuset og Husmandsskolen Hvorfor blev Århus Universitet, Shellhuset i København og Husmandsskolen i Odense bombet og ødelagt af englænderne? Hvordan reagerede befolkningen på de skader, der skete på danskere og de, der blev dræbt af bombetogterne? Hvordan var samarbejdet mellem Frihedsraadet og SOE? Hvordan så de almindelige danskere på SOE og Det Danske Råd i London før/ efter 29. august 1943? Hvorfor var der ikke flere engelske bombetogter mod mål i Danmark? Kollaborationen og stikkerne Hvordan blev Frikorps Danmark oprettet? Hvor kæmpede Frikorps Danmark? Hvem var von Schalburg og hvad var ideen med Schalburgkorpset? Hvad dækker begrebet en stikker over? Hvorfor blev stikkerne likviderede? Danmarks befrielse den 4. og den 5. maj 1945 Hvordan forberedte Modstandsbevægelsen og de politiske partier sig på krigens slutning? Hvilken rolle spillede De Allierede for sammensætningen af den regering, der blev dannet efter befrielsen? Hvilke mulige former for afslutning på krigen i Danmark måtte man regne med? Hvad var de danske militære lederes mest bange for, der kunne ske ved Befrielsen? Hvad var Den danske Brigades opgave? Hvordan oplevede din by befrielsen? Hvad var forskellen mellem den 4. og 5. maj 1945? Hvorfor blev Bornholm besat af russerne? Danmarks rolle efter krigens ophør Blev Danmark af de allierede nationer betragtet som en allieret nation eller som en nation, der samarbejdede med Nazityskland? Side 10 Side 7

8 Hvordan indgik Danmark i det internationale samarbejde om afslutningen af krigen? Hvad var baggrunden for etableringen af De forenede Nationer? Hvordan blev Hjemmeværnet etableret? Opgøret med landsforræderne efter Danmarks befrielse den 5. maj 1945 Hvem blev arresterede den 5. maj 1945? Hvad er en landsforræder? Hvordan blev de arresterede? Hvordan var de blevet udvalgt og hvem stod for arrestationerne? Undersøg hvordan lovgivningen om landsforræderne blev vedtaget af folketinget. Familieinterviews En meget interessant mulighed er at bede eleverne om at interviewe deres bedsteforældre (eller ældre bekendte af familien) måske udstyre dem med en båndoptager og så afspille optagelserne for klassen. Vi har hørt mange beretninger om børn, der har fået langt mere at vide om Besættelsen og familiens historie under Besættelsen, end det nogensinde er lykkedes deres forældre at få frem. Blandt disse personlige beretninger er du som lærer endda meget velkommen til at sende de mest interessante til projektholdet bag Glimt fra Danmarks besættelse, og det vil så indgå efterhånden som materialet opdateres, eller muligvis blive indlagt på netadressens diskussionsforum. De efterfølgende sider indeholder detaljerede opgaveforslag, der retter sig mod seriens enkelte afsnit. God fornøjelse med nogle spændende undervisningsprojekter! Du er altid velkommen til at kontakte os på hvis du har spørgsmål eller kommentarer - og vi hører gerne om gode ideer og opgaveløsninger, som vi kan formidle videre via vores hjemmeside på Så snart tyskerne havde besat et støttepunkt, etablerede deres radio -gruppe kontakt til den tyske ledelse. Her havnen i Korsør Glimt fra 9.april CD en giver mulighed for yderligere læsning af materiale om baggrunden og begivenhederne inden Tysklands besættelse af Danmark. For de største klasser vedkommende kan man for eksempel tage Vinterkrigen i Finland op til debat. Men de specielle forhold om selve Besættelsen af Danmark giver også mulighed for yderligere opgaver og spørgsmål. Her er nogle eksempler som næsten alle sammen kræver, at man også besøger bibliotek eller lokal museum for at få mere at vide: Hvorfor satte den danske regering ikke forsvaret i højeste alarmberedskab, da den fik efterretningerne om de tyske flådebevægelser og den tyske opmarch syd for grænsen? Var de danske militærfolk enige om ikke at gøre modstand? Havde Danmark et luftvåben i 1940? Hvilke byer i Danmark var de vigtigste for Tyskland at få kontrol over? Hvorfor var de første enheder, som tyskerne satte i land, radioenheder? Hvordan reagerede den danske befolkning på den tyske besættelse? Satirisk tegning fra den illegale presse, der forestiller Statsradiofonien under Besættelsen. Den tyske propagandaministers talerør. Hvad ville tyskerne opnå ved at besætte Danmark? Hvorfor var Norge et strategisk vigtigt mål for Tyskland? Havde Danmark en militær styrke, der kunne tage kampen op mod den tyske besættelsesmagt? Side 8 Side 9 Som yderligere opgaver vil det her være naturligt at interviewe ældre personer i byen eller kommunen, familiemedlemmer, der oplevede Besættelsen. Specielt for de dele af landet, der var blandt de første mål Aalborg, Frederikshavn, København, Sønderjylland, Lillebælt, Nyborg, Korsør og Vordingborg (Masnedøfortet!) kan det være en god

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

PROJEKT STJERNE RADIO

PROJEKT STJERNE RADIO PROJEKT STJERNE RADIO Udstillingsoplæg 2015.03.31 Foreløbig skitse til udstilling i den rekonstruerede STJERNE RADIO med kort beskrivelse af indhold og form. Der er vist et udvalg af genstande og fotos,

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig AALBORG HISTORISKE MUSEUM - SKOLETJENESTEN Undervisningsmateriale: Aalborg i krig Besættelseskassen Som et supplement til udstillingen Aalborg i krig har museet en emnekasse med forskellige genstande fra

Læs mere

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask.

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask. : Ansøgning om bevilling til udstillingen 1941 DANMARK I HAGEKORSETS SKYGGE Foreningen Projekt Stjerne Radio ansøger hermed Kultur- og Fritidsforvaltningen om en bevilling på Kr. 121.600,- Kære medlemmer

Læs mere

Besættelsen 1940 1945 - Hvilke muligheder har emnet? Ved Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen

Besættelsen 1940 1945 - Hvilke muligheder har emnet? Ved Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen Besættelsen 1940 1945 - Hvilke muligheder har emnet? Ved Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen Tiden før 2. verdenskrig Danmark 1933 Dele af Socialdemokratiet ændre syn på pacifismen 1935 22. okt.:

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE OM DE DANSKE JØDERS FLUGT TIL SVERIGE I OKTOBER 1943 TIL ELEVER Jøder under flugten fra Danmark til Sverige i oktober 1943. Dansk Jødisk Museum DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE

Læs mere

Tale ved Gladsaxe Rådhus på 50-årsdagen for befrielsen 5. maj 1995

Tale ved Gladsaxe Rådhus på 50-årsdagen for befrielsen 5. maj 1995 Tale ved Gladsaxe Rådhus på 50-årsdagen for befrielsen 5. maj 1995 Af Børge Nilsson Det er en besynderlig situation for mig at stå her i dag som en gamling, der kan huske, og som skal prøve på at gengive

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943 Spørgekort til Balance og besættelse Grundbogen side 107-147 Spørgekortene kopieres i farve på karton og klippes ud. Kortene er delt i fire grupper: Rød: Gul: Blå: Grøn: I spillet skal man også bruge en

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller 1. OVERSIGT: Politiets roller 2. FOTO+TEKST: Under Jorden Titel: Under Jorden fra bogen Jul i Sorø - årgang 37 Hvor er stammer kilden fra?: citat fra Jul i Sorø - årgang 37 3. FOTO+TEKST: I Frøslev-lejren

Læs mere

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb. 2017 Jens Aage Poulsen http://turl.no/17hl Kontroversielle emner skal omgås med omtanke

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Verdenskrig og besættelsen af Danmark

Verdenskrig og besættelsen af Danmark Verdenskrig og besættelsen af Danmark Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark. De omdelte flyverblade med overskriften Oprop!, som informerede befolkningen om, hvad der foregik. Egentlig var Danmark

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kolonier og krig (Ind i historien s. 25-37) At blive klar over motiverne

Læs mere

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Ugebrev Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Besættelsen I uge 46 bliver Danmark besat af Tyskerne på ØE, og eleverne få mulighed for at afgøre Danmarks efterkrigsskæbne i et ubekvemt spil, hvor

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Dragør tænder lys i mørket på Øresund

Dragør tænder lys i mørket på Øresund Dragør tænder lys i mørket på Øresund I anledning af 70-året for flugten til Sverige oktober 1943 1. oktober kl. 17.00-19.45 1 Markering af 70-året for en redningsaktion i oktober 1943 Det er i år 70 år

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Danske tilstande norske tilstande 251

Danske tilstande norske tilstande 251 Danske tilstande norske tilstande 251 periode generelt opfattet som nedbrydende for det nationale fællesskab, men i den senere periode opfattet som styrkende for fællesskabet. Det er et af bogens vigtigste

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt 3. maj - 14. juni 1944 Spærretid: Udgangsforbud i forbindelse med krig. Under den tyske besættelse af Danmark var der i perioder

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Undervisningsforløb HOLOCAUST

Undervisningsforløb HOLOCAUST Undervisningsforløb HOLOCAUST Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Holocaust 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Side 1 af 5 Vejledning til opgavesæt til 9.-10.klasse. Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Praktisk information om opgavesættet Opgavesættet kan både løses med og uden forudgående omvisning/foredrag.

Læs mere

Nyborg under besættelsen

Nyborg under besættelsen Nyborg under besættelsen Af Rikke Kristensen 60-året for befrielsen markeret 2005 var året, hvor hele landet markerede 60-året for Danmarks befrielse den 5. maj 1945. I Nyborg blev begivenheden også markeret,

Læs mere

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION 8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION Tekst og billeder: Niels Gyrsting I april 1995 bragte Østerbro Avis et billede af en modstandsgruppe, der var opstillet foran Idrætshuset på den nuværende Gunner Nu Hansens

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Undervisningsforløb KRIGEN 1864

Undervisningsforløb KRIGEN 1864 Undervisningsforløb KRIGEN 1864 Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Krigen 1864 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Myte: Vi reddede jøderne

Myte: Vi reddede jøderne Myte: Vi reddede jøderne Intro I dette forløb skal der arbejdes med jødeaktionen i Odense. Jødeaktionen i oktober 1943 er traditionelt blevet fremstillet som en moderne heltemyte, hvor det danske folk

Læs mere

Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne.

Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne. Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne. Som radioamatør er du sikkert vidende om, at den hemmelige radioforbindelse til England var en uhyre vigtig del af modstandsbevægelsen, idet man

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

DANMARK BESAT KRIG OG HVERDAG 1940-45 CLAUS BUNDGÅRD CHRISTENSEN JOACHIM LUND NIELS WIUM OLESEN JAKOB SØRENSEN. Informations Forlag

DANMARK BESAT KRIG OG HVERDAG 1940-45 CLAUS BUNDGÅRD CHRISTENSEN JOACHIM LUND NIELS WIUM OLESEN JAKOB SØRENSEN. Informations Forlag DANMARK BESAT KRIG OG HVERDAG 1940-45 CLAUS BUNDGÅRD CHRISTENSEN JOACHIM LUND NIELS WIUM OLESEN JAKOB SØRENSEN UNIVERSITÅTSBI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLiOTHEK - Informations Forlag INDHOLD FORORD 15 INDLEDNING

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Våbenmodtagelse i Distrikt Herning.

Våbenmodtagelse i Distrikt Herning. Våbenmodtagelse i Distrikt Herning. Kilder: Bogen Derfor måtte vi sejre v. A. H. Jensen (Toldstrup). / - Interview med Knud Hagedorn. I begyndelsen af oktober 1944 fandt den første våbennedkastning sted

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse Starten på det hele De store epidemier Terrordrab på to overlæger Kvinderne ud på arbejdsmarkedet Første sygehus med talegenkendelse VEJLE SYGEHUS FEJRER 125 ÅRS JUBILÆUM Jubilæet bliver markeret med denne

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter Tilbage i SSSR St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter DAG 1.. Ankomst i St. Petersborg. Transfer til hotel. Check-in. DAG 2.. Morgenmad på hotellet. På denne dag vi vil gerne invitere dig til byrundtur.

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

SPÆRRETID. - hverdag under besættelsen 1940-45

SPÆRRETID. - hverdag under besættelsen 1940-45 SPÆRRETID - hverdag under besættelsen 1940-45 Spærretid - hverdag under besættelsen 1940-45 4 Besat og befriet Nationalmuseet og Skoletjenesten 2005 tekst: Anders Dalsager 24 Hverdag under pres Karl-Johann

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB UNDERVISNINGSINSPIRATION Undervisningsinspiration til MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 Særudstilling på Esbjerg Museum 03.05.15-08.01.17 Fag: Historie Målgruppe: 7.-9. klasse Kompetenceområde: Kildearbejde

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Krigens ekko. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson?

Krigens ekko. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson? OPGAVER TIL Krigens ekko NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson? 2. Hvilken periode i danmarkshistorien handler bogen om? OPGAVE

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere