Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar"

Transkript

1 Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar

2 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s Dansk erhvervslivs indsats og erfaringer s Sammenligning af dansk erhvervsliv og internationale Global Compact-medlemmer s. 6 Bilag 1: Udvalgte grafer s. 8 Bilag 2: Metodiske overvejelser s. 17 2

3 Formål med rapporten Denne rapport præsenterer hovedkonklusionerne fra undersøgelsen af dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar, som Rådet besluttede at iværksætte på mødet d. 27. oktober Undersøgelsens design og metode er gennemført i overensstemmelse med det grundlag, som blev godkendt af Rådet ultimo Rapporten er inddelt i tre dele: 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer 2. Dansk erhvervslivs indsats og erfaringer 3. Sammenligning af dansk erhvervsliv (virksomheder der ikke er GC medlemmer) og internationale Global Compact-medlemmer I forhold til punkt 1 og 3, fokuserer hovedkonklusionerne på de områder, hvor der er markante afvigelser mellem danske og internationale Global Compact-medlemmer og mellem danske virksomheder og internationale Global Compact-medlemmer. Hvor det er skønnet relevant i forhold til regeringens målsætning om at dansk erhvervsliv skal være internationalt førende inden for samfundsansvar, er der ligeledes medtaget enkelte resultater, hvor danske virksomheder eller danske Global Compact-medlemmer ligger på linje med de internationale virksomheder. I forhold til punkt 2 vil rapporten fungere som baseline, som fremtidige undersøgelser af danske virksomheders indsats kan sammenholdes med. Rapporten er udarbejdet som led i Rådet for Samfundsansvars arbejde med at udforme anbefalinger til regeringens kommende handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Rapportens hovedkonklusioner giver således en indikation af, hvilke områder der skal styrkes yderligere, så danske virksomheder opnår en global førerposition inden for samfundsansvar. De data, der ligger til grund for resultaterne i denne rapport, stammer fra følgende tre undersøgelser: En repræsentativ stikprøveundersøgelse blandt danske virksomheder. Global Compact s Annual Review omfattende 707 internationale Global Compactmedlemmer. En undersøgelse af 61 danske Global Compact-medlemmer (del af Global Compact s Annual Review ) I rapporten skelnes således mellem danske virksomheder og danske Global Compactmedlemmer 1. 1 Da undersøgelsen af danske virksomheder omfatter et repræsentativt udsnit, kan det ikke udelukkes, at nogle af de 61 danske Global Compact-medlemmer har deltaget i denne undersøgelse. 3

4 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer Danske Global Compact-medlemmer arbejder mest med miljø mindst med anti-korruption Danske Global Compact-medlemmer afviger kun lidt fra internationale Global Compactmedlemmer på spørgsmålet om, hvorvidt de arbejder aktivt med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Dog er der særligt når det gælder anti-korruption større aktivitet blandt de internationale medlemmer. Omvendt er der på miljøområdet en højere andel aktive virksomheder blandt danske medlemmer. På områderne menneske- og arbejdstagerrettigheder er andelen af aktive internationale medlemmer kun marginalt større. Danske Global Compact-medlemmer bruger flere eksperter og mindre multi-stakeholder dialog Den største afvigelse mellem danske og internationale Global Compact-medlemmer ses inden for operationalisering af visionen for samfundsansvar. Bl.a. er det værd at bemærke, at de internationale Global Compact-medlemmer i væsentlig højere grad deltager i multi-stakeholder dialog. Omvendt anvender danske Global Compact-medlemmer i højere grad eksterne CSReksperter/-konsulenter. Der er ikke væsentlige afvigelser i de praksisser, danske og internationale Global Compactmedlemmer anvender med henblik på at operationalisere arbejdet med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, ligesom der ikke er væsentlige afvigelser i omfanget af interessentinddragelse på de fire områder. Danske Global Compact-medlemmer betragter sig selv som begyndere Ser man på måden, hvorpå danske og internationale Global Compact-medlemmer evaluerer deres egen indsats, vurderer et flertal inden for begge grupper, at de ligger midt på skalaen (mellem begynder og avanceret). Imidlertid er der en større andel internationale Global Compact-medlemmer, der anser sig som avancerede, og en større andel danske Global Compactmedlemmer, der anser sig som begyndere. 2. Dansk erhvervslivs indsats og erfaringer Sammenfattende kan man sige, at selvom mere end 1/3 af danske virksomheder ikke kender begrebet virksomheders samfundsansvar, er mange virksomheder aktive på ét eller flere områder inden for samfundsansvar. Samtidig har mange af de virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, ikke en politik og/eller strategi, kommunikerer ikke og har ikke kendskab til effekterne af deres indsats. Nedenfor uddybes danske virksomheders indsats og erfaringer med arbejdet med samfundsansvar først generelt og dernæst i forhold til de fire områder i Global Compact (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption). Danske virksomheders arbejde med samfundsansvar - generelt Flertallet arbejder med samfundsansvar, men uden en politik/strategi 77 % af de danske virksomheder arbejder med sociale forhold, miljø og/eller etik. Dog har 65 % ikke en politik og/eller strategi for samfundsansvar. ¼ af virksomhederne vurderer selv, at 4

5 deres indsats inden for samfundsansvar er avanceret eller tæt på avanceret. 37 % har ikke kendskab til begrebet virksomheders samfundsansvar. Flertallet kommunikerer ikke om deres samfundsansvar 55% kommunikerer ikke om deres arbejde med samfundsansvar. De foretrukne interne kommunikationskanaler er ledelsespræsentationer til medarbejdere samt mails og nyhedsbreve til medarbejdere. Den foretrukne eksterne kommunikationskanal er virksomhedens hjemmeside. Virksomhederne mangler tid og ressourcer ikke viden og værktøjer Lidt over halvdelen af de danske virksomheder oplever barrierer forbundet med arbejdet med samfundsansvar. De væsentligste barrierer er manglende tid og ressourcer samt manglende strategisk prioritet. Selvom lidt over halvdelen oplever barrierer, har 73 % af virksomhederne ikke behov for viden og/eller værktøjer til at styrke indsatsen inden for samfundsansvar 2. Blandt de virksomheder, der har et behov, er der størst behov for viden og/eller værktøjer i relation til udarbejdelse af en strategi for samfundsansvar. Mange virksomheder kender ikke gevinsten af deres indsats Lidt under 1/3 af de virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, har ikke kendskab til, hvilke interne gevinster de har høstet fra deres indsats inden for samfundsansvar. De interne gevinster opnås primært inden for medarbejderområdet, men også gevinster fra mindre spild og forbrug er opnået af en del virksomheder. Lidt under halvdelen har ikke kendskab til, hvilke eksterne gevinster de har høstet fra deres indsats inden for samfundsansvar. De opnåede eksterne gevinster fordeler sig jævnt mellem ressourcer, behov og konkurrencekontekst. Lidt under 2/3 af de virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, mener ikke, at de har opnået økonomisk udbytte af arbejdet med samfundsansvar. Udbytte i form af lavere driftsomkostninger er hyppigst forekommende. De fire områder i Global Compact 1) Menneskerettigheder Lidt under ¼ af virksomhederne arbejder aktivt med menneskerettigheder. Mere end 1/3 af de virksomheder, der arbejder aktivt med menneskerettigheder, udarbejder principper for menneskerettigheder. Virksomhederne adresserer oftest retten til liv, frihed og personlig sikkerhed samt retten til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 2) Arbejdstagerrettigheder Ca. halvdelen af danske virksomheder arbejder med arbejdstagerrettigheder. Ca. 2/3 af de virksomheder, der arbejder aktivt med arbejdstagerrettigheder, har en politik om ikke at diskriminere. Til sammenligning har under ¼ af virksomhederne formuleret en politik for tvangsarbejde og børnearbejde. 3) Miljø Næsten ¾ af danske virksomheder arbejder med miljø. På miljøområdet er fokus på bæredygtigt forbrug og genanvendelse, renere og mere sikker produktion, samt affaldsforebyggelse, - genbrug og -genanvendelse. 2 Det bør bemærkes, at Center for Samfundsansvars hjemmesider og værktøjer i 2009 til sammen havde mere end besøgene. 5

6 4) Anti-korruption Omkring 10 % af danske virksomheder arbejder med anti-korruption. Ca. 2/3 af de virksomheder, der arbejder aktivt med anti-korruption, har en nul-tolerance politik over for korruption. Mest fokus på medarbejdere mindre på partnerskaber og multi-stakeholder dialog Medarbejdere er den interessentgruppe, der oftest inddrages i arbejdet med de fire Global Compact-områder. Dog arbejder under 20 % af virksomhederne med trænings- og opmærksomhedsskabende programmer til medarbejdere på alle fire områder. Desuden engagerer mindre end 10 % af virksomhederne sig i multi-stakeholder dialog. Lidt mere end 10 % har engageret sig i partnerskab(er) med andre organisationer med henblik på at løse udfordringer i den tredje verden. Partnerskaberne har oftest bidraget til opnåelse af FN s 2015-mål om udryddelse af ekstrem fattigdom og sult. 3. Sammenligning af dansk erhvervsliv og internationale Global Compactmedlemmer Når danske virksomheder og internationale Global Compact-medlemmer sammenlignes, afviger danske virksomheder på en række områder. De mest markante afvigelser er følgende: Færre danske virksomheder er aktive på de fire Global Compact-områder En mindre andel af de danske virksomheder er aktive inden for de fire områder i Global Compact. Danske virksomheders aktivitet inden for menneskerettigheder og anti-korruption er markant lavere end hos de internationale Global Compact-medlemmer. På miljøområdet er danske virksomheders aktivitet kun en smule lavere. Mindre omsætning af politikker/strategier til praksis Det gælder især, at danske virksomheder i mindre grad end internationale Global Compactmedlemmer omsætter politikker/strategier for samfundsansvar til praksis gennem identificering af ikke-finansielle strategiske emner og etablering/tilpasning af politikker mhp. indarbejdelse af vision og mål. Mindre fokus på menneskerettighedsaspekter Danske virksomheder adresserer i mindre grad end internationale Global Compact-medlemmer de enkelte menneskerettighedsaspekter, og i særdeleshed sundhed uden for arbejdspladsen samt foreningsfrihed. Mindre fokus på miljøaktiviteter Danske virksomheder gør i særdeleshed mindre brug af præstationsmål og relaterede indikatorer, egne frivillige vedtægter og codes of conduct, systemer til at måle, spore og kommunikere implementering af miljøpolitik samt miljøledelsessystemer. Mindre træning af medarbejdere På alle fire Global Compact-områder tilbyder danske virksomheder i mindre grad end internationale Global Compact-medlemmer trænings- og opmærksomhedsskabende programmer til medarbejdere. 6

7 Danske virksomheder virker mere tøvende På spørgsmål med multiple svarkategorier har danske virksomheder i langt højere grad end de internationale Global Compact-medlemmer anvendt svarkategorierne Andet, Ingenting og Ved ikke. Der er en mindre afvigelse mellem danske virksomheders og internationale Global Compactmedlemmers evaluering af egen indsats inden for samfundsansvar. Der er en smule flere danske virksomheder, der anser sig som begyndere, og en smule flere internationale Global Compact-medlemmer, der anser sig som avancerede. På grund af den markante størrelsesforskel 3 på de virksomheder, der har deltaget i henholdsvis den danske undersøgelse og Global Compact s Annual Review, bør ovenstående sammenligning af de to grupper af virksomheder tages med forbehold. 3 Se nærmere i bilag B om metodeovervejelser. 7

8 Bilag 1: Udvalgte grafer Bemærk, at betegnelsen CSR-undersøgelsen 2010 i graferne dækker over undersøgelsen blandt danske virksomheder. 1. Grafer over Global Compacts overordnede temaer Menneskerettigheder Spørgsmål: Arbejder I aktivt med menneskerettigheder? Grafen indikerer, at danske virksomheder i væsentlig mindre grad end både danske og internationale Global Compact-medlemmer arbejder aktivt med menneskerettigheder. Afvigelsen mellem danske og internationale Global Compact-medlemmer er meget beskeden. Arbejdstagerrettigheder Spørgsmål: Arbejder I aktivt med arbejdstagerrettigheder? 8

9 Grafen indikerer, at danske virksomheder i mindre grad end både danske og internationale Global Compact-medlemmer arbejder aktivt med arbejdstagerrettigheder. Afvigelsen mellem danske og internationale Global Compact-medlemmer er meget beskeden. Miljø Spørgsmål: Arbejder I aktivt med miljø? Grafen indikerer, at danske virksomheder kun i lidt mindre grad end danske og internationale Global Compact-medlemmer arbejder aktivt med miljø. Mens internationale Global Compactmedlemmer er mere aktive end danske medlemmer inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, er situationen omvendt på miljøområdet. Anti-korruption Spørgsmål: Arbejder I aktivt med anti-korruption? Grafen indikerer, at danske virksomheder i væsentlig mindre grad end danske og internationale Global Compact-medlemmer arbejder aktivt med anti-korruption. Afvigelsen mellem danske og internationale Global Compact-medlemmer er forholdsvis lille. 9

10 Partnerskaber Spørgsmål: Har I engageret jer i partnerskab(er) med andre organisationer (fx andre virksomheder, ngo'er, fagforeninger mv.) med henblik på at løse udfordringer i den tredje verden? Grafen indikerer, at danske virksomheder i mindre grad end danske og internationale Global Compact-medlemmer har engageret sig i partnerskab(er) med andre organisationer. Internationale Global Compact-medlemmer engagerer sig oftere end danske medlemmer. Det er værd at bemærke, at andelen af danske og internationale Global Compact-medlemmer, der ikke ved om de har engageret sig i partnerskaber, er væsentlig højere end andelen af danske virksomheder. Selvevaluering Spørgsmål: På en skala fra 1 til 5, hvordan vil du beskrive jeres nuværende indsats inden for samfundsansvar? Grafen indikerer, at der ikke er væsentlige forskelle på selvevalueringen blandt danske virksomheder, danske Global Compact-medlemmer og internationale Global Compactmedlemmer. Blandt alle tre grupper vurderer et flertal, at de ligger midt på skalaen. For både danske virksomheder og danske Global Compact-medlemmer gælder det, at en større andel 10

11 anser sig som begyndere og en mindre andel som avancerede i forhold til internationale Global Compact-medlemmer. 2. Grafer over mest markante afvigelser mellem danske virksomheder og internationale Global Compact-medlemmer Menneskerettigheder Spørgsmål: Hvilke menneskerettighedsaspekter adresseres i jeres arbejde? Den gennemsnitlige afvigelse er 27 procentpoint 4. Grafen indikerer, at danske virksomheder afviger mest fra internationale Global Compact-medlemmer på områderne sundhed uden for arbejdspladsen og foreningsfrihed. Miljø Spørgsmål: Hvordan tager I hensyn til miljø i jeres arbejde? 4 Den gennemsnitlige afvigelse mellem svarprocenten hos de danske virksomheder og internationale Global Compact-medlemmer. 11

12 Den gennemsnitlige afvigelse er 25 procentpoint. Grafen indikerer, at danske virksomheder i langt mindre grad end internationale Global Compact-medlemmer tager hensyn til miljø gennem præstationsmål og relaterede indikatorer, egne frivillige vedtægter og codes of conduct, samt systemer til at måle, spore og kommunikere implementering af miljøpolitik. Spørgsmål: Hvilke værktøjer og/eller aktiviteter benytter I? Den gennemsnitlige afvigelse er 25 procentpoint. Grafen indikerer, at danske virksomheder afviger mest fra internationale Global Compact-medlemmer på områderne trænings- og opmærksomhedsskabende programmer til medarbejdere og miljøledelsessystemer. Politikker/strategier Spørgsmål: Hvad har I gjort for at omsætte jeres politik(ker)/strategi(er) til praksis? Den gennemsnitlige afvigelse er 24 procentpoint. Grafen indikerer, at danske virksomheder i langt mindre grad en internationale Global Compact-medlemmer omsætter politikker/strategier 12

13 til praksis gennem identificering af ikke-finansielle strategiske emner og etablering/tilpasning af politikker mhp. indarbejdelse af vision og mål. 3. Grafer over danske virksomheders indsats og erfaringer Kommunikation Spørgsmål: Gennem hvilke interne kanaler kommunikerer I om praksisser og/eller politikker relateret til samfundsansvar? Grafen indikerer, at de foretrukne interne kommunikationskanaler er ledelsespræsentationer til medarbejdere samt mails og nyhedsbreve til medarbejdere. Spørgsmål: Gennem hvilke eksterne kanaler kommunikerer I om praksisser relateret til samfundsansvar? Grafen indikerer, at den foretrukne eksterne kommunikationskanal er virksomhedens hjemmeside. Det er værd at bemærke, at næsten 1/3 af de virksomheder, der kommuniker om samfundsansvar, ikke kommunikerer eksternt. 13

14 Barrierer Spørgsmål: Hvilke af følgende ting oplever I som barrierer i forhold til at arbejde med samfundsansvar? Grafen indikerer, at mere end 1/3 af virksomhederne ikke oplever barrierer i forbindelse med arbejdet med samfundsansvar. De væsentligste barrierer, der opleves, er manglende tid og ressourcer samt manglende strategisk prioritet. Viden/værktøjer Spørgsmål: Inden for hvilke områder har I behov for viden og/eller værktøjer? Grafen indikerer, at blandt de 23 % af virksomhederne, der har behov for viden og/eller værktøjer, er der størst behov i relation til udarbejdelse af en strategi for samfundsansvar. 14

15 Gevinster Spørgsmål: Hvis vi kigger internt i jeres virksomhed, på hvilke områder har I høstet gevinster fra jeres indsats for samfundsansvar? Grafen indikerer, at lidt under 1/3 af de virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, ikke har kendskab til, hvilke interne gevinster de har høstet fra deres indsats inden for samfundsansvar. De primære interne gevinster ses inden for medarbejderområdet, mens gevinster i form af mindre spild og forbrug ikke er lige så udbredte. Spørgsmål: Hvis vi kigger eksternt, på hvilke områder har I høstet gevinster fra jeres indsats for samfundsansvar? Grafen indikerer, at lidt under halvdelen af de virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, ikke har kendskab til, hvilke eksterne gevinster de har høstet fra deres indsats inden for samfundsansvar. De opnåede gevinster fordeler sig jævnt mellem ressourcer, konkurrencekontekst og behov. 15

16 Spørgsmål: Har I opnået økonomisk udbytte af arbejdet med samfundsansvar? Grafen indikerer, at lidt under 2/3 af de virksomheder, der arbejder med samfundsansvar, ikke har opnået økonomisk udbytte af arbejdet med samfundsansvar. Udbytte i form af lavere driftsomkostninger er hyppigst forekommende. 16

17 Bilag 2: Metodiske overvejelser I forbindelse med sammenligning af undersøgelserne bør følgende forhold tages i betragtning: Der er stor forskel i størrelsen på de deltagende virksomheder i de to primære undersøgelser. Størrelsesfordelingen blandt de danske virksomheder fordeler sig således: 50 % har under 20 ansatte, 31 % har ansatte, 10 % har ansatte, 5 % har ansatte, og 4 % har over 200 ansatte. Størrelsesfordelingen blandt de 707 internationale Global Compact-medlemmer fordeler sig således: 34 % har ansatte, 36 % har ansatte, 21 % har ansatte, og 9 % har mere end ansatte. Der er forskel i tidspunktet for dataindsamlingen. Mens de danske data er indsamlet primo 2010 er de internationale Global Compact-data indsamlet ultimo Nyere data for de internationale Global Compact-medlemmer har ikke været tilgængelige i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende rapport. Data for de danske Global Compact-medlemmer er indsamlet ultimo Der er forskel i dataindsamlingsmetoden. Data for de danske virksomheder er baseret på telefoninterviews, mens de danske og internationale Global Compact-data er baseret på spørgeskemaer. Der kan forekomme nuanceforskelle i formuleringen af spørgsmålene. Spørgsmålene i den danske undersøgelse er en oversættelse af spørgsmålene fra Global Compact s Annual Review Spørgsmålene er så vidt muligt oversat direkte, men formuleringen er i enkelte tilfælde justeret en smule med det formål at tilpasse dem den kontekst, danske virksomheder befinder sig i. 17

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indledning og formål Denne vejledning henvender sig til dig, der skal gennemføre jeres årlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Ledelsesevaluering. - Navn på leder

Ledelsesevaluering. - Navn på leder Ledelsesevaluering - Navn på leder Ledelsesevaluering - Navn på leder 5. maj 214 TULE-sekretariatet: Generelt Trine Holck Dahl, Adm. medarbejder Koncern HR, OLP Tlf. 7841 812 E-mail: Trine.Dahl@stab.rm.dk

Læs mere

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet. Samlet set kom der svar fra 90 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 12,8 procent. Det er ikke helt tilfredsstillende, da det giver en forholdsvis stor usikkerhed i svarene. Det er dog stadig muligt

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

verdens bedste nyheder

verdens bedste nyheder Idekatalog for verdens bedste nyheder Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere