Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 1 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser Fortsat flere afsluttede sager Flere oprettede og afsluttede, men også flere verserende sager Fortsat faldende andel af nævnsmødeafgørelser Andel af nævnsmødeafgørelser på de store lovområder varierer 5 3 Omgørelsesprocenter og afsluttede sager på lovområder Nævnene ændrede eller hjemviste 25 procent af sagerne Omgjorte sager fordelt på lovområder Stor stigning i sager social service, social pension og aktiv socialpolitik 12 4 Gennemsnitlige sagsbehandlingstider Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldt i Sager om social pension og social service tager længst tid 16 Bilag 1 Grundlaget for statistikken Regelsæt Data Bekendtgørelsen 21 Titel Ankestatistik 2010 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2011 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 1 Sammenfatning Fortsat stigende antal afsluttede sager i de to nævn I 2010 afsluttede beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn tilsammen sager på især social- og beskæftigelsesområdet. Det er en stigning, der ligger i forsættels e af væksten fra 2007 til Denne stigning var en følge af faldende tilgang af sager i kommunalreformens første år, men med stigningen fra 2008 til 2009 oversteg antallet af afsluttede sager niveauet inden kommunalreformen. I 2010 steg sager om social pension mest med 1.847, herefter følger sager om social service og aktiv socialpolitik. Ca. en uge kortere gennemsnitlig sagsbehandlingstid I 2010 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 15,9 uge under ét i de sociale nævn o g i b eskæftigelsesankenævnene. I forhold til 2009 faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med ca. en uge fra 16,8 uger til 15,9 uger i Der var dog væsentlig e stigninger i sagsbehandlingstiden i statsforvaltningerne Midtjylland og Nordjyllan d. De ko ntraktfastsatte målsætninger for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i statsforvaltningerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark blev overholdt i alle tre statsforvaltninger. Nævnene ændrede eller hjemviste 25 procent af klagerne I 2010 blev 25 procent af de realitetsbehandlede sager ændret eller hjemvist til fornyet sagsbehandling og afgørelse i kommunerne. I forhold til 2009 var det et fald på ét procent-point. Omgørelsesprocenten har været jævnt faldende siden Beskæftigelsesankenævnene omgjorde 26 procent af de påklagede afgørelser og de sociale nævn 25 procent. Beskæftigelsesankenævnene ændrede eller hjemviste flest sager på lovområderne dagpenge ved sygdom efter gammel lov (25 procent) og aktiv socialpolitik (34 procent). På det største klageområde i de sociale nævn, hvilket vil sige sager efter lov om social service, som udgjorde godt halvdelen af klagesagerne, blev 28 procent af sagerne ændret eller hjemvist. Andelen af nævnsmødeafgørelser faldt I 2010 faldt andelen af nævnsmødeafgørelser i de to nævn tilsammen til 39 procent i forhold til 41 procent i Det skyldes især et fald i nævnsafgørelser i de sociale nævn.

4 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 2.1 Fortsat flere afsluttede sager I 2010 afsluttede de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene tilsammen sager. I forhold til 2009 var det flere afsluttede sager, svarende til en stigning på 14 procent. I 2007 afgjorde kommuner og statsforvaltninger ikke helt så mange sager, som følge af kommunalreformen. Men allerede i 2008 var niveauet fra før reformen næsten indhentet. I 2009 og 2010 var der fortsat afsluttet et stigende antal sager, jf. tabel 1. Tabel 2.1 Antallet af afsluttede sager i de sociale nævn og i beskæftigelsesankenævnene, Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvist/bortfaldet 1 Afsluttet i alt Hele landet Hele landet Hele landet Hele landet Beskæftigelsesankenævn Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland De sociale nævn Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Noter: 1) Tidligere var der seks afgørelseskoder, som nu er ændret til fire. Der er fortsat tre afgørelseskoder for realitetsbehandlede sager: stadfæstet, ændret og hjemvist. De tre tidligere afgørelseskoder for ikke-realitetsbehandlede sager: afvist/henvist, bortfald og andet er nu samlet i en afgørelseskode bortfald / henvist. Beskæftigelsesankenævnene afsluttede sager i 2010, svarende til 46 procent af det samlede antal afsluttede sager. Det er en mindre andel end i 2009 og 2008, hvor antallet af afsluttede sager var mere ligeligt fordelt mellem de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. For en præsentation af beskæftigelsesankenævnenes og de sociale nævns ansvarsområde henvises til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område kapitel 4 i bilag 1.3.

5 3 2.2 Flere oprettede og afsluttede, men også flere verserende sager I 2010 oprettede beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn sager under ét i de fem statsforvaltninger. I forhold til 2009 var det en stigning på eller 7 procent flere oprettede sager, jf. figur 1. I 2010 var antallet af oprettede sager større end tidligere. Ligeledes var antallet af afsluttede sager større. Men andelen af afsluttede sager udgør en større andel af de oprettede sager over årene. Figur 2.1 Oprettede og afsluttede ankesager i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn under ét, Antal sager Oprettede sager Afsluttede sager Antallet af afsluttede sager var i al le fem statsforv altninger mindre end antallet af oprettede sager. Statsforvaltningen Nordjylland var forholdsvis tæt på at have afsluttet samme antal sager, som nævnet oprettede i løbet af året. Ved udgangen af 2010 havde Nordjylland imidlertid også et antal verserende sager, der svarer til 40 procent af de oprettede sager, jf. figur 2. Den laveste andel af verserende sager sås i Statsforvaltningen Sjælland, hvor de verserende sager udgjorde 9 procent af de oprettede sager, jf. figur 2.

6 4 Figur 2.2 Antallet af oprettede og afsluttede sager i 2010 og antallet af verserende sager med udgangen af 2010 Antal sager Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Oprettede sager Afsluttede sager Verserende sager 2.3 Fortsat faldende andel af nævnsmødeafgørelser Ifølge lov om retssikkerhed og administration kan ankesager i de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene enten afgøres på et nævnsmøde med deltagelse af beskikkede medlemmer eller af formanden uden mødebehandling i de sager, hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. Sagerne afgøres ved almindeligt flertal eller af formanden i de sager, hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. Andelen af nævnsmødeafgørelser faldt i de to nævn under ét fra 41 procent i 2009 til 39 procent i Faldet dækkede især over en faldende andel af nævnsmødeafgørelser i de sociale nævn, mens faldet i andelen af nævnsafgørelser i beskæftigelsesankenævnene var på kun et procentpoint. Beskæftigelsesankenævnene afgjorde i procent af sagerne ved møde i nævnet, mens de sociale nævn afgjorde 36 procent af sagerne på nævnsmøde, jf. tabel 2.

7 5 Tabel 2.2 Andel af nævnsmødeafgørelser 1 fordelt på de to nævn og statsforvaltningerne. Procent Beskæftigelsesankenævn Sociale nævn De to nævn under ét Hele landet Hele landet Hele landet Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Note: 1) Nævnsmødeafgørelser er summen af sager behandlet på møde i forhold til det samlede antal realitetsbehandlede sager (det vil sige sager, der er stadfæstede, ændrede eller hjemviste). De regionale variationer i andelen af nævnsafgørelse var højst for afgørelser truffet i beskæftigelsesankenævnene. 48 procent af sagerne i Statsforvaltningen Nordjylland blev afgjort på nævnsmøde, mens det var 38 procent af sagerne i Statsforvaltningerne Sjælland og Syddanmark. I de sociale nævn varierede andelen af nævnsafgørelser mellem 30 procent og 40 procent. Den største andel blev afgjort i Statsforvaltningen Sjælland (40 procent) og den mindste andel i Statsforvaltningen Midtjylland (30 procent). 2.4 Andel af nævnsmødeafgørelser på de store lovområder varierer Andelen af nævnsmødeafgørelser varierede også mellem lovområderne, herunder inden for samme lovområde afhængig af hvilket nævn, sagerne hørte under, og om de vedrørte henholdsvis gammel eller ny lovgivning. I 2010 blev 42 procent af afgørelserne i beskæftigelsesankenævnene afgjort af nævnene. Det er et mindre fald i forhold til 2008 og 2009 på et procentpoint, men det samlede resultat dækker over forskellig udvikling på de enkelte lovområder. Blandt andet faldt andelen af nævnsmødeafgørelser markant i sager om dagpenge ved sygdom efter gammel lovgivning, mens andelen steg efter eksempelvis om barselsdagpenge og delpension. Andelen af nævnsafgørelser i de sociale nævn faldt med 5 procentpoint i I lighed med beskæftigelsesankenævnene sås en forskellig udvikling på de enkelte lovområder. Blandt andet var der en faldende andel af nævnsafgørelser i sager om aktiv socialpolitik, social pension efter gammel ordning og i sager om social service. Samtidig var der en

8 6 kraftig stigende andel af nævnsafgørelser i de sociale nævn i sager om retssikkerhed mv. og om magtanvendelse over for voksne, jf. tabel 3.

9 7 Tabel 2.3 Nævnsmødeafgørelser fordelt på lovområder og nævn, Procent Andel af nævnsmødeafgørelser Andel af nævnsmødeafgørelser Andel af nævnsmødeafgørelser Beskæftigelsesankenævn i alt Dagpenge ved sygdom (gl. lov) Dagpenge ved sydom (ny lov) Barseldagpenge (ny lov) Aktiv socialpolitik Aktiv beskæftigelsesindsats Integrationsloven Social pension (ny lov) Social pension (gl. lov) Retssikkerhed mv Handicappede i erhverv Delpension Orlov Anden lovgivning Sociale nævn i alt Aktiv socialpolitik Integrationsloven Social pension (ny lov) Social pension (gl. lov) Retssikkerhed mv Social service Magtanvendelse overfor voksne Børnetilskud, forskudsvis mv Inddrivelse af børnebidrag Børnefamilieydelse Boligstøtte Almene boliger Repatrieringsloven

10 8 Anden lovgivning Begge nævn under ét Note: 1) Nævnsmødeafgørelser er summen af sager behandlet på møde i forhold til det samlede antal realitetsbehandlede sager (det vil sige sager, der er stadfæste de, ændrede eller hjemviste). 2) Sager efter lovområderne aktiv socialpolitik, social pension(ny og gammel lov) og retssikkerhed mv. er pr. 1. januar 2007opsplittet på de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene, for en fordeling på lovparagraffer se bilag 1. Det fremgår endvidere, at der på de fem store lovområder aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom mv., lov om social service, lov om aktiv beskæftigelsespolitik og lov om social pension er markante forskelle på andelen af sager, der afgøres i nævnsmøde. Mindre end en tredjedel af de afsluttede sager efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social pension (ny og gammel lovning) var nævnsmødeafgørelser, mens det på områder som dagpenge efter gammel lovgivning og social service var mere end halvdelen af de afsluttede sager. Samme afgørelsesmønster kunne ses i 2009.

11 9 3 Omgørelsesprocenter og afsluttede sager på lovområder De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene træffer afgørelser i sager, som er afgjort af kommunale myndigheder. Nævnene kan enten stadfæste eller omgøre de kommunale myndigheders afgørelser. En sag er omgjort, hvis den enten er ændret eller hjemvist til fornyet behandling og afgørelse i (regions)kommunen. 3.1 Nævnene ændrede eller hjemviste 25 procent af sagerne I 2010 blev 25 procent af de realitetsbehandlede sager ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunerne. Der er tale om det laveste niveau i flere år, jf. tabel 3. Tabel 3.1 Tabel 3 Realitetsbehandlede sager og omgørelsesprocenter, Stadfæstet Ændret Hjemvist Realitetsbehandlet Omgørelsespct. 1 Hele landet Hele landet Hele landet Hele landet Beskæftigelsesankenævn Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Sociale nævn Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Noter: 1) Omgørelsesprocenten er beregnet, som den andel ændrede og hjemviste afgørelser udgør af det samlede antal realitetsbehandlede sager, det vil sige sager, der er stadfæstede, ophævede eller hjemviste. I 2010 blev 15 procent af sagerne hjemvist, mens 10 procent af sagerne blev ændret.

12 10 Andelen af omgjorte sager var 26 procent i beskæftigelsesankenævnene og 25 procent i de sociale nævn. Det var lavere andele af omgjorte sager i beskæftigelsesnævnene end året før, men uændrede andele i de sociale nævn, I begge nævn var der regionale udsving. I beskæftigelsesankenævnene lå den regionale spredning på mellem 24 procent og 32 procent. I de sociale nævn var forskellen i andelen af omgjorte sager mindre. Her blev mellem 23 procent og 28 procent af sagerne omgjort. 3.2 Omgjorte sager fordelt på lovområder På de store lovområder ændrede og hjemviste beskæftigelsesankenævnene i 2010 flest sager efter lov om aktiv socialpolitik med 34 procent og efter lov om dagpenge ved sygdom med 25 procent. De sociale nævn ændrede eller hjemviste 28 procent af sagerne efter lov om social service. For et andet stort lovområde, lov aktiv socialpolitik, blev 20 procent af sagerne omgjort, jf. tabel 4.

13 11 Tabel 3.2 Antal afsluttede sager og omgørelsesprocenter fordelt på hovedlovområder Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvist/bortfald Afsluttet Omgørelsespct. 1 Beskæftigelsesankenævn i alt Dagpenge ved sygdom (gl. lov) Dagpenge ved sydom (ny lov) Barseldagpenge (ny lov) Aktiv socialpolitik Aktiv beskæftigelsesindsats Integrationsloven Social pension (ny lov) Social pension (gl. lov) Retssikkerhed mv Handicappede i erhverv Delpension Orlov Anden lovgivning Sociale nævn i alt Aktiv socialpolitik Integrationsloven Social pension (ny lov) Social pension (gl. lov) Retssikkerhed mv Social service Magtanvendelse overfor voksne Børnetilskud, forskudsvis mv Inddrivelse af børnebidrag Børnefamilieydelse Boligstøtte

14 12 Almene boliger Repatrieringsloven Anden lovgivning Total Note: 1) Omgørelsesprocenten er beregnet, som den andel ændrede og hjemviste afgørelser udgør af det samlede antal realitetsbehandlede sager, det vil sige sager, der er stadfæstede, ophævede eller hjemviste. 2) Sager efter lovområderne aktiv socialpolitik, social pension(ny og gammel lov) og retssikke rhed mv. er pr. 1. januar 2007opsplittet på de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene, for en fordeling på lovparagraffer se bilag Stor stigning i sager socia l service, social pension og aktiv socialpolitik I 2010 steg antallet af afsluttede sager samlet set med i forhold til 2009, svarende til en stigning på 12 procent. S tigningen i anta llet af afsluttede sager fordelte sig ujævnt på lovområderne. Antallet af afslutt ede sager efter lov om social service udgjorde i , hvilket var en stigning på sager (19 procent) i forhold til Lov om social pension var tidligere det største område, men siden af forenklingerne i førtidspensionsreglerne fra 1. januar 2003 er antallet af sager blevet ha lveret. I 2010 var der en stigning på sager i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn under ét.) I 2010 faldt det samlede antal sager efte r lov om d agpenge ved sygdom ny og gammel lovning med 274 sager svarende til et fald på 4 procent i fo rhold til 2009,jf. figur 3.

15 13 Figur 3.1 Udviklingen i afsluttede sager på de fem store lovområder Social service Aktiv socialpolitik Dagpenge ved sygdom og fødsel Social pension Aktiv beskæftigelsesindsats afsluttede sager

16 14 4 Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 4.1 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldt i 2010 I 2010 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 15,9 uge under ét i de sociale nævn og i beskæftigelsesankenævnene. I forhold til 2009 faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med ca. en uge fra 16,8 uger til 15,9 uger i 2010, jf. tabel 6. De kontraktfastsatte målsætninger for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 13 uger i statsforvaltningerne Hovedstaden og Sjælland. Det var tilfældet både for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn. Den kontraktfastsatte sagsbehandlingstid for beskæftigelsesankenævnet i statsforvaltningen Syddanmark var ligeledes 13 uger. I det sociale nævn varierede målsætningen for sagsbehandlingstiden fra 18 uger i årets første kvartal til 13 uger i årets sidste. I Statsforvaltningen Midtjylland varierede de kontraktfastsatte sagsbehandlingstider i det sociale nævn fra 26 uger i årets første kvartal til 21 uger i årets sidste og i beskæftigelsesankenævnet fra 28 uger i årets første kvartal til 23 uger i årets sidste kvartal I Statsforvaltningen Nordjylland var der et spænd på de kontraktfastsatte sagsbehandlingstider i det sociale nævn på henholdsvis 26 uger i årets første kvartal til 21 uger i årets sidste kvartal og i beskæftigelsesankenævnet på 26 uger i årets første kvartal til 20 uger i årets sidste kvartal. Det langsigtede mål på nævnsområdet er fra uger for alle nævn. Statsforvaltningen i Hovedstaden opfyldte med en sagsbehandlingstid på 11,9 uger deres målsætning om 13 ugers sagsbehandlingstid for begge nævn. Statsforvaltningen Sjælland opfyldte med en sagsbehandlingstid på 8,2 uger ligeledes målsætningen om 13 ugers sagsbehandlingstid. Det samme var tilfældet i Statsforvaltningen Syddanmark, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 12,6 uger. De to øvrige statsforvaltninger opfyldte derimod ikke årets målsætninger. jf. tabel 5.

17 15 Tabel 4.1 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid opgjort i antal uger Beskæftigelsesankenævnene Sociale nævn De to nævn under ét Hovedstaden 11,4 13, ,9 9,5 11,9 11,7 11,3 11,9 Sjælland 17,8 14,6 9 11, ,6 13,8 13,5 8,2 Syddanmark 11,4 14,3 10,7 13,8 19,7 14,2 12,5 17,2 12,6 Midtjylland 28,0 30,5 34,4 24,4 27,1 27,4 26,0 28,6 30,4 Nordjylland 13,0 16,1 26,3 13,8 16,8 25,7 13,5 16,5 26,0 H ele landet 15,4 17,0 16,1 14,9 16,6 15,7 15,2 16,8 15,9 Note:1) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hele landet er et vejet gennemsnit. I 2010 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i beskæftigelsesankenævnene 16,1 uger og lidt kortere i de sociale nævn, nemlig 15,7 uger. Regionalt var der i begge nævn stor spredning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Statsforvaltningen Sjælland havde den korteste sagsbehandlingstid i begge nævn. Statsforvaltningerne Midtjylland og Nordjylland havde derimod de længste sagsbehandlingstider i I Midtjylland angives årsagen til den længere gennemsnitlige sagsbehandlingstid at være, at der i 2010 var fokus på at afvikle et stort antal ældre sager. Dette skete som et led i en række tiltag, der havde til formål at nedbringe antallet af verserende sager, så der på længere sigt kan opnås en kortere gennemsnitlig sagsbehandlingstid. Det betød dog, at andelen af ældre sager i 2010 udgjorde en relativt større andel af sagerne end tidligere. I Statsforvaltningen Nordjylland angives årsagen til de forholdsvis lange sagsbehandlingstider at være, at Statsforvaltningen i 2009 havde en væsentlig øget sagstilgang, der i 2010 stabiliserede sig på et fortsat højt niveau. Tilgangen førte til en stigning i antallet af verserende sager, som forvaltningen i 2010 lavede afvikling i forhold til. En anden årsag til den længere sagsbehandlingstid skyldes, at sager om aktindsigt ikke længere blev kodet som afgørelser. Bortfaldet af disse koder, der har en forholdsvis kort sagsbehandlingstid, førte til en stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

18 Sager om social pension og social service tager længst tid På de større lovområder både i både beskæftigelsesankenævnene og i de sociale nævn faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i forhold til I beskæftigelsesankenævnene tog behandlingen af klager om dagpenge ved sygdom e fter ny lov i gennemsnit 16,0 uger i I forhold til 2009 var det et fald i den gennemsnitlige sagsbehandlings tid på 0,1 uger. På et andet af d e store lovområder, social pension efter ny lovgivning, faldt sagsbehandlingstiden ligeledes med 0,3 uger fra 18,3 til 18,0 uge r, jf. tab el 6. I de sociale nævn faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med 0,6 uger fra 17,9 til 17.3 uger for sager e fter lov om social servic e. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om social pension e fter gammel lovgivning faldt m ed 1,6 uger og efter ny lovgivning med 2,1 uger. Det betød sagsbehandlingstider i 2010 på henholdsvis 16,4 uger for sager efter gammel lovgivning og 14,8 uger for sager efter ny lovgivning i sager efter lov om social pension.

19 17 Tabel 4.2 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid på hovedlovområder Antal uger i 2008 Antal uger i 2009 Antal uger i 2010 Beskæftigelsesankenævn i alt 15,5 17,0 16,1 Dagpenge ved sygdom (gl. lov) 20,3 22,9 0 Dagpenge ved sydom (ny lov) 13,6 16,4 16,0 Barseldagpenge (ny lov) 13,7 16,0 17,6 1 Aktiv socialpolitik 17,1 17,6 15,9 Aktiv beskæftigelsesindsats 13,9 15,6 12,9 Integrationsloven 21,1 15,4 24,3 Social pension (ny lov) 1 16,3 18,3 18,0 Social pension (gl. lov) 1 16,9 17,4 21,4 Retssikkerhed mv. 1 9,3 8,0 9,3 Handicappede i erhverv 16,8 27,7 20,0 Delpension 37,2 18,7 9,3 Orlov 9,2 11,0 19,9 Anden lovgivning 21,4 10,7 24,7 Sociale nævn i alt 14,9 16,6 15,7 Aktiv socialpolitik 1 12,9 14,4 13,2 Integrationsloven 13,6 17,1 13,3 Social pension (ny lov) 1 14,8 16,9 14,8 Social pension (gl. lov) 1 15,0 18,0 16,4 Retssikkerhed mv. 1 14,7 15,4 16,2 Social service 16,1 17,9 17,3 Magtanvendelse overfor voksne 4,8 3,5 5,5 Børnetilskud, forskudsvis mv. 15,6 17,5 15,6 Inddrivelse af børnebidrag 17,0 20,0 0 Børnefamilieydelse 14,4 20,4 16,6 Boligstøtte 14,9 16,3 14,9 Almene boliger 13,3 13,3 11,7 Repatrieringsloven. 24,4 15,3 Anden lovgivning 7,2 7,6 12,4 Begge nævn under ét 15,2 16,8 15,9 Note:1) Sager efter lovområderne aktiv socialpolitik, social pension(ny og gammel lov) og retssikkerhed mv. er pr. 1. januar 2007 opsplittet på de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene, for en fordeling på lovparagraffer se bilag 1. På de små lovområder kan enkelte sager påvirke sagsbehandlingstiden fra år til år.

20 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010 BILAG Bilag 1 Grundlaget for statistikken Regelsæt De sociale nævn og beskæftigelsesankernævne behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsatsklager over afgørelser, der er truffet af kommuner og regioner i det omfang, det er fastsat i social- og beskæftigelseslovgivningen. For en præsentation af hvilke ansvarso mråder de to nævn har, jf. bekendtgørelse nr. 709 af 3. juli 2009 i afsnit 1.3. Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område afgøres sager, der indankes for besk æftigelsesankenævnene og de sociale nævn, ved almindeligt flertal eller administrativt af formanden i de sager, hvor der ikke er tv ivl om afgørelsen. I de tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. Kommunalreformen 1. januar 2007 Med kommunalreformen er der pr, 1. januar 2007 etableret 5 statsforvaltninger som erstatning for de daværende statsamter. I hver af de 5 regionale statsforvaltninger er et socialt nævn og et beskæftigelsesankenævn. De sociale nævn er fortsat ankeinstans på det sociale område, mens sager, som vedrører tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvor staten eller kommunen har truffet afgørelse, hører til beskæftigelsesanken ævnet. Beskæftigelsesankenævnene varetager opgaver, som har ligget i de regionale arbejdsmarkedsråd, arbejdsmarkedets anke nævn og arbejdsmarkedsstyrelsen. Titel Ankestatistik 2010_Bilag Udgiver Ankestyrelsen ISSN nr Identitet & Design AS Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

21 19 Beskæftigelsesankenævnene Hvert af de fem beskæftigelsesankenævn har otte medlemmer. Formanden er direktøren for statsforvaltningen (den tidligere statsamtmand). Direktøren for beskæftigelsesregionen er fast medlem. Derudover udpeger beskæftigelsesministeren et medlem efter indstilling fra henholdsvis Landsorganisationen i Danmark (LO), De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), kommunerne i regionen i forening, FTF og Akademikernes Centralorganisation (AC) i forening og to efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA). De sociale nævn Hvert af de 5 sociale nævnt består af 3 medlemmer med direktøren for statsforvaltningen som formand. De øvrige medlemmer og stedfortræderne for hvert medlem udpeges af velfærdsministeren efter indstilling fra kommunerne i regionen og De Samvirkende Invalideorganisationer. 1.1 Data Grundlager for statistikken er data af statsforvaltningernes journalsystem. Bearbejdningen af statistikmaterialet med henblik på offentliggørelse samt udarbejdelse af tekst, tabeller og figurer er foretaget af Ankestyrelsen. Ændringer i afgørelseskoder I statistikken var der tidligere 7 afgørelsesmåder. 3 afgørelsesmåder er for realitetsbehandlede sager: Stadfæstelse, Ophævelse/ændring og Hjemvisning til fornyet behandling og fire afgørelseskoder for ikke-realitetsbehandlede sager: Afvisning eller henvisning til anden myndighed Bortfald under sagsbehandling: På grund af ændret afgørelse i kommunen Bortfald under sagsbehandling: Anden årsag og Andet Alle fire ikke-realitetsbehandlede afgørelseskoder er fra 1. januar 2007 slået sammen i en afgørelseskode: Afvist/bortfaldet. Med den nye afgørelseskode er der ikke mistet vigtig information. Det drejer sig om manglende information om i de ikke-realitetsbehandlede sager er afvist (ankefristproblemer, forkert myndighed el.lign.) eller om sagen er bortfaldet eller trukket tilbage under behandlingen. Dette skal ses i forhold til, hvad der er opnået af forenkling i registreringer og at de specifikationer, der foretages, skal være letforståelige og entydige for at sikre ensartethed i registreringspraksis.

22 20 Den nye afgørelsesmåde afvist/bortfaldet indeholder således sager om: a) Afvisning eller henvisning til anden myndighed, det vil sige sager, der afvises på grund af overskridelse af ankefristen. Tillige sager, der blev afvist på grund af nævnets manglende kompetence og sager, der henvises til anden myndighed. b) Bortfald under sagsbehandling (sagen trækkes tilbage af klager) på grund af ændret afgørelse i kommunen eller på grund af anden årsag. c) Andet omfatter sager, der afsluttes på en måde, der ikke kan indpasses i én af de øvrige afgørelsesmåder. Afgørelsesmåden ophævet/ændret hedder nu ændret. Sammenkædningen af afgørelsesmåderne ophævelse og ændring var ikke umiddelbart logisk, da de sager, hvor der alene var en ophævelse af kommunens afgørelse (uden samtidig hjemvisning), var meget få. Oftest var der tillige tale om en efterfølgende hjemvisning til fornyet behandling i kommunen. Fremover er praksis for registrering af sager, der alene ophæves uden hjemvisning, at de registreres i afgørelsesmåden ændret, mens sager, der ophæves og hjemvises til fornyet behandling, skal registreres i afgørelsesmåden Hjemvist. Ændringer i lovområde: Merudgifter til voksne efter serviceloven. SEL 100 Hidtil har merudgifter til voksne efter serviceloven 100 været indeholdt i en fællesgruppe sammen med paragrafferne SEL Årsagen har været, at yderst få afgørelser vedrørende behandling og beskyttet beskæftigelse, der sammen med merudgifter udgør denne gruppe. Da disse områder er indholdsmæssigt forskellige, er der nu sket en opsplitning. Gruppen vedrørende er opdelt således: 100 Nødvendige merudgifter Behandling Beskyttet beskæftigelse mv. Ændring i opgørelsen af omgørelsesprocenterne Før 2007 indgik der i opgørelsen af omgørelsesprocenten ikke-realitetsbehandlede sager. For at give et mere retvisende billede indgår disse sager ikke længere i grundlaget for beregningen af omgørelsesprocenten. Det betyder, at statistikken på dette punkt ikke er sammenlignelig med tidligere år.

23 21 Nye udtræk for 2007 I forbindelse med årsstatistik 2008 er der lavet ny udtræk vedrørende 2007 for at kunne tilbyde kommunefordelt statistik på vores hjemmeside for begge år. I årsstatistikken for 2008 er endvidere anvendt opgørelser fra det seneste udtræk af 2007 tallene. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til opgørelserne i den offentliggjorte Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn Kvalificering af data og beregninger 2010 I 2010 er etableringen af de data og beregninger, der ligger til grund for statistikken, søgt yderligere kvalificeret. Der kan derfor på enkelte områder forekomme mindre afvigelser på enkelte lovområder i forhold til opgørelserne i de tidligere offentliggjorte statistikker. 1.2 Bekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.1121 af 27.september 2010 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område Kapitel 4 Det sociale nævn og beskæftigelsesankenævnet 21. Det sociale nævn behandler klager over afgørelser truffet efter: 1) lov om social pension med undtagelse af afgørelser efter kapitel 3 og 43 a, og 44, 2) lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med undtagelse af afgørelser efter 13-15, 21, 24, 44 og 54, stk. 3 og 4, 3) lov om individuel boligstøtte, 4) kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik og afgørelser om tilbagebetaling af ydelser efter kapitel 10 og 10 a, jf. 95, 5) lov om social service, 6) lov om børnefamilieydelse, bortset fra sager om skattepligt efter kildeskattelovens 1, 7) lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 8) lov om almene boliger m.v. og lov om boliger for ældre og personer med handicap, 9) repatrieringsloven, 10) lov om opkrævning af underholdsbidrag, 11) lov om folkeskolen (afgørelser om søskendemoderation og fripladser), 12) lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af kommunerne og inddrives af inddrivelsesmyndigheden, 13) lov om integration af udlændinge i Danmark for så vidt angår kommunalbestyrelsens afgørelser efter kapitel 3 om boligplacering af flygtninge og 35 39, 14) lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge og 15) kapitel 2 i lov om friplejeboliger.

24 Beskæftigelsesankenævnet behandler klager over afgørelser truffet efter: 1) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2) lov om aktiv socialpolitik med undtagelse af afgørelser efter lovens kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. 95, 3) lov om sygedagpenge, 4) lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 5) lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., 6) kapitel 3 samt 43 a og 44 i lov om social pension, 7) 13-15, 21, 24, 44 og 54, stk. 3 og 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, 8) lov om delpension, 9) lov om fleksydelse, 10) 19, stk. 2, i lov om børnepasningsorlov, 11) lov om integration af udlændinge i Danmark med undtagelse af afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter kapitel 3 om boligplacering af flygtninge og 35-39, 12) lov om seniorjob og 13) lov om 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. 23. Det sociale nævn er beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er til stede. Stk. 2. Beskæftigelsesankenævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og fire andre medlemmer er til stede. Stk. 3. Reglerne i 34, stk. 1, og 35 og 36 gælder ved behandlingen af klager i de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. Stk. 4. Statsforvaltningen kan nedsætte det antal sociale nævn, som er nødvendigt i forhold til antallet af sager. Kapitel 5 Sagsbehandlingen i de sociale nævn og i beskæftigelsesankenævnene 24. Formanden for nævnet kan overlade formandskabet og sine øvrige beføjelser til medarbejdere fra sekretariatet. 25. Formanden bestemmer, at en sag kan afgøres uden forelæggelse i et møde, hvis formanden skønner, at der er tilvejebragt et forsvarligt grundlag, og at der ikke er tvivl om afgørelsen. Stk. 2. Formanden orienterer medlemmerne om nævnets praksis i disse sager. Stk. 3. Hvis en afgørelse, der er truffet uden forelæggelse i et møde, antages til behandling af Ankestyrelsen, skal sagen forelægges i et møde i nævnet, der kan fastholde den afgørelse, der tidligere er truffet eller træffe en ny afgørelse. 26. En afgørelse, der er truffet på et møde i nævnet, kan kun nævnet. ændres på et nyt møde i

25 Ved behandlingen af sager om særlig støtte til børn og unge efter servicelovens kapitel 11 medvirker en børnesagkyndig under sagens forberedelse i sekretariatet i de sociale nævn, i det omfang sagens karakter tilsiger det. Stk. 2. Hvis den børnesagkyndige, har kendskab til forældrene eller barnet på forhånd, skal den børnesagkyndige straks underrette sekretariatet herom med henblik på, at sekretariatet kan vurdere, om en anden børnesagkyndig skal deltage i sagens forberedelse. Forenklet mødebehandling 28. Sager, som formanden skønner egnet til forenklet mødebehandling, udsendes til medlemmerne med indstilling om afgørelsen. Disse sager drøftes på et møde, hvis et medlem anmoder herom. Foreløbige afgørelser 29. Formanden kan træffe en foreløbig afgørelse i tilfælde, hvor det skønnes, at der er tale om en øjeblikkeligt opstået trangssituation, eller hvor der i øvrigt er et særligt behov herfor, og hvor der kan ske en væsentlig skade for klageren, hvis sagen skal afvente mødebehandlingen. Stk. 2. Formandens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for Ankestyrelsen, men skal hurtigst muligt behandles i et møde i nævnet. Frist for sagsbehandling i visse sager 30. Beskæftigelsesankenævnet træffer afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget i beskæftigelsesankenævnet i følgende sager: 1) Klager over jobcenterets afgørelser efter kapitel 9-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedrørende personer, der er omfattet af lovens 2, nr. 1, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. 2) Klager over jobcenterets afgørelse om, at beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af lovens 2, nr. 1, skal varetages af en anden aktør. 3) Klager over, at det ordinære arbejde, som personer i seniorjob er henvist til af jobcenteret, ikke har været rimeligt, jf. 12, stk. 2, nr. 1, i lov om seniorjob. Stk. 2. I sager efter stk. 1, modtager beskæftigelsesankenævnet klagen og genvurderingen fra jobcenteret senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget i jobcenteret, medmindre jobcenteret ved genvurderingen fuldt ud har givet klageren medhold. Kapitel 12 Statistik

26 Beskæftigelsesankenævnene, de sociale nævn og Pensionsstyrelsen indberetter senest i februar måned hvert år en opgørelse til Ankestyrelsen over det foregående års sagsantal og gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på sagstyper og afgørelsesart. Stk. 2. Oplysningerne kan efter aftale med Ankestyrelsen afgives som led i nævnenes indberetning af antallet af ankesager.

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kapitel 1

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kapitel 1 709 af 03/07 2009. Bek. om retssikkerhed og administration på det sociale område Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område Nr. 709 af 3. juli 2009 Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 4 2.1 Færre afsluttede sager 4 2.2 Færre

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer.

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer. Notat vedrørende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune i perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214 Indledning Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet 1 Det Sociale Nævn 7 Skemaoversigt Skema 1. Skema 2. Skema 3. Skema 4. Skema 5. Skema 6. Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 1020 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-7542 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 1128 af 24/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4664 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område I medfør af 2, stk. 3, 9, stk. 4, 37 a, stk. 4, 66, stk. 2, 74, 84, 86 og 87, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015 27..-P5-2-16 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 14 OG 15 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v.

Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v. Reform af ankesystemet på socialog beskæftigelsesområdet m.v. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2009

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2009 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2009 Titel Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2009 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2010

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Oversigt over opgaver opdelt på fagområder, der foreslås henholdsvis henlagt til afgørelse i Beskæftigelses- delegeret til forvaltningen Opgaver Beskæftigelses-

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område SU = ørne- og Skoleudvalget Delegationsplan for Erhvervs- og eskæftigelsesudvalgets område = eslutter Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og eskæftigelsesudvalgets område Sort: Vedtaget af den 22.12.2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK nr 722 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indberetningsskema Retssager mod kommunerne

Indberetningsskema Retssager mod kommunerne Side 1 af 18 Indberetningsskema Retssager mod kommunerne Identifikation af sagen Kommune:. Skemaløbenummer:. Skemaidentifikation:. Kommunens kontaktperson: Kontaktpersonens direkte e-mail: Kontaktpersonens

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013

Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013 Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-7709 Til samtlige kommuner, m.fl. 19. juni 2013 Orientering om nye bekendtgørelser pr. 1. juli

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 Ankestyrelsens Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 4 1 Sammenfatning 5 1.1 Udvalgte nøgletal 2016 5 1.2 Eksempler på Udbetaling Danmarks

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 1839 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 August 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 Arbejdsdirektoratet august 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Negativt besparelsespotentiale på 404 mio. kr. i forhold til sammenlignelige kommuner Såfremt andelen af borgere i København

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Forord 1 1 Sammenfatning 3 2 Ankestyrelsens sager på Udbetaling Danmarks områder i tal 4 2.1 Tilgang af sager i 2015 4 2.2 Afsluttede

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017 Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016 April 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sager, der indgår i vurderingen/indkomne sager i 2016 3 3 Ændrings-

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben BIU DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Møde nr. 2 torsdag den 08.02.2007 kl. 19.00 på Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere